Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj."

Transkript

1 Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování - vytvářet kladný vztah ke spolužákům - předcházet šikaně formou her - seznamování s vnitřním řádem školní družiny - seznamovací hry / poznej podle hlasu a hmatu a p./ - individuální rozhovory Základní hygienické návyky a sebeobsluha. - dodržovat zásady osobní hygieny a bezpečnost při všech činnostech - dodržovat režim dne, správně stolovat, znát své věci - úklid svého místa a hraček Rozvíjet pracovní dovednost, procvičovat jemnou motoriku - kreslení, malování, stříhání - využít zážitky z prázdnin Říjen : Krásný podzim Vztah člověka a prostředí. - poznáváme nejbližší okolí, ekologické souvislosti a problémy - vycházky do okolí, tematické hry, návštěvy zajímavých míst - orientace, poznávání ulic, bezpečná cesta do školy - pravidla chování na komunikacích v obci Rozvojem fantazie a vlastní tvořivosti podporujeme kladný vztah k přírodě - vzájemné působení barev v přírodě, práce s přírodninou

2 - seznamovat se s barvou, rozpoznávat teplé a studené barvy - barvy podzimu na ovoci, na stromech, v přírodě - pozorujeme proměny v přírodě, roční období Poznávat pravidla pohybových her - vycházky,hry v přírodě, v tělocvičně s náčiním - zdolávání přírodních překážek a upevňování fyzické zdatnosti Listopad: Měsíc zdraví,výživa a životní styl. - dodržovat základní hygienické návyky - sebeobsluha, pořádek,šetření majetku,odstraňování hluku,větrání - učíme se co je správná a vhodná výživa pro rozvoj našeho těla - besedy o zdravém životním stylu, zdravá rodina, civilizační choroby - oblékání podle ročního období,otužovat se,předcházet nemocem Příprava na vánoční výstavu. Ztvárnit výtvarně i rukodělně své představy a zážitky. Důslednost k dokončení činnosti - prolíná se všemi činnostmi v ŠD Osvojujeme si techniku a postup při práci s různým materiálem - adventní a vánoční dekorace Prosinec: Vánoční čas Navodit a vytvořit sváteční atmosféru - vánoční zvyky a tradice, výzdoba tříd

3 Cvičíme rytmus řeči a správně vyslovujeme,používáme řeč jako výrazový prvek,osvojujeme si znalosti lidových moudrostí. - vlastní skladba básničky,pranostiky a zvyky Zpívání pro radost, sjednocovat hudební a slovesnou myšlenku - vánoční koledy, melodie Rozvíjet pracovní dovednosti, procvičovat jemnou motoriku - přáníčka, zdobení vánočního stromku Akce: Vánoční výstava Rozsvícení vánočního stromu Mikulášská besídka Vánoční posezení Výroba dárečků pro spoluobčany spolupráce s OÚ Leden: Čas zimních radovánek Poznávat základy sportovních her, chápat smluvená gesta a signály - hry na sněhu a se sněhem, hry v tělocvičně - zapojovat méně fyzicky zdatné a aktivní děti Umět předvídat nebezpečnou situaci zimní sporty - první pomoc,bezpečnost, prevence úrazů,důležitá telefonní čísla,ošetření drobných poranění Naučit se pracovat s tvárnou hmotou, rozvíjet představivost - sníh, samotvrdnoucí hmota, vata, krupice sněhuláci Živočichové v zimě u nás i ve světě - vycházka ke krmelci, stopy zvěře - sledování proměn počasí

4 Únor: Masopustní veselí Rozvoj kolektivních her - hry na rozvoj jazyka, obratnosti sílu a vytrvalost - pozorování různých zaměstnání lidí a poznávání jejich významu pro život ve společnosti / námětové hry/ Sjednocovat hudbu, slova a pohyb, vnímat tempo a rytmus - maškarní karneval, cvičení s hudbou Vyjádření výtvarných pocitů, užívat správný materiál a barevnost - výroba masek a škrabošek, svátek sv. Valentýna Kolektivní, míčové,stolní a společenské hry- vytváření dobrých vztahů mezi kamarády. Březen: Těšíme se na jaro Správné použití barvy, vytvářet náladu barvou - jarní tématika příroda Poznávat nové výtvarné a pracovní techniky - výroba velikonočních ozdob a dekorací - výzdoba prostor školy-estetika prostředí Pozorování přírodních jevů - návrat tažných ptáků, poznávání druhů - práce v přírodě, rozhovory, knihy, péče o květiny, pozorování přírody - vyprávíme o domácích mazlíčcích, o mláďatech - práce s atlasem živočichů a rostlin,pozorování změn v přírodě /silný vítr, mlha,námraza/ - kvízy na téma naše obec, doprava, třídění odpadu AKCE: Jarní dílničky s velikonoční výstavou.

5 Duben: Měsíc plný překvapení Bezpečně přecházet silnici v každé situaci - hry s dopravní tématikou, dopravní testy a soutěže - bezpečnost na silnicích,dobře viditelné oblečení, nácvik přecházení silnic Pozorování jarních prácí na poli a na zahradě - zelenina, ovoce,osevy polí Vytvářet kladný vztah ke knize, cvičit paměť a postřeh - návštěva knihovny, četba, dramatizace pohádky, moje nejoblíbenější knížka - výroba knížek,kniha a minulost - četba pohádek,pověstí,společné vyprávění malování pohádek a jejich volná dramatizace Výtvarné hry s barvou - Ilustrace, vytváření obalů ke knihám, ježibaby a strašidla Den země - moje obec, republika, kontinent, svět, vesmír - Co bych změnil v naší obci,zemi,světě. AKCE: Jarní dílničky s velikonoční výstavou Květen: Naše maminky, moje rodina Rozvoj komunikativní dovednosti - rozhovory o textu, recitační a jiné soutěže - moje rodina, vyprávění o rodině, jejich tradicích, zvycích, výročích - můj pokojíček, byt, dům, plánek, popis - povolání rodičů Vývoj lidského života poznáváme naše tělo - oblékání,kresba

6 Poznávat nové pracovní techniky a postup při práci s různým materiálem - dárky pro maminky Vytvářet správné pěvecké návyky - nácvik písně pro maminky, pěvecké soutěže Vymezení sportovních pravidel důležitost fair play - nácvik disciplín atletiky, běh, skok, hod Akce: Pro OÚ výroba dárků pro ženy. Červen: Svátek všech dětí Ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana zdraví člověka - chování v přírodě, k lidem, péče o prostředí v ŠD, třídění odpadu, zásady první pomoci kvíz, obrázky besedy, bezpečnost o prázdninách Domov vyprávění o významu slova, vlastní zážitky,ilustrace, můj dům- můj hrad, pomoc při úklidu,pro zpřijemnění prostředí Sportovní a pohybové aktivity - kolektivní a individuální soutěže Čistota výtvarného i pracovního projevu - medaile, individuální práce Akce: Den dětí sportovní odpoledne

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se Plán činností ŠD 2014/2015 I. oddělení Bc. Irena Urbanová Září Seznamujeme se 1. 9. Světový den míru 22. 9. Evropský den bez aut 28. 9. Den české státnosti sv. Václav Odpočinkové činnosti Zahájení školního

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 školní družina při Speciální základní škole Skuteč, Rubešova 531 Plán činností školní družiny je zpracován do čtyřech bloků

Více

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině Rámcový vzdělávací plán ŠD při ZŠ Koryčanské Paseky (školní rok 2014/2015) Vypracován podle školního vzdělávacího programu: Sluníčková škola pro radostné učení Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013

Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013 Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013 a) Téma: podzimní období Tematické okruhy: začátek školního roku, škola, třída, ŠD, ŠJ pomoc, stolování, hygiena stolování, pravidla slušného

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 0 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně Kynžvart Kontakty: telefon: 354 691

Více

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola, Chrast, okres Chrudim Ředitelka školy: Mgr. Lenka Bubínská Vychovatelky: Hana Pátková, Leona Tesařová,Petra Dušková Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více

Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA JAZYK, KOMUNIKACE

Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA JAZYK, KOMUNIKACE Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA JAZYK, KOMUNIKACE Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Rozšiřování slovní zásoby popis obrázků, vyprávění prožitků a přání. Výslovnost,

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní vzdělávací program pro školní družinu Vypracovala: Kamila Mazálková, vychovatelka školní družiny Školská rada projednala dne: 25. 11. 2008

Více

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život 1 Obsah Identifikační údaje...3 Úvod...4 Charakteristika zařízení...4 Popis materiálních podmínek...4

Více

Rok s pohádkou. Celoroční plán práce školní družiny. šk. rok 2013-2014

Rok s pohádkou. Celoroční plán práce školní družiny. šk. rok 2013-2014 Celoroční plán práce školní družiny Rok s pohádkou šk. rok 2013-2014 Cíl : Vytváření a upevňování kamarádských vztahů mezi dětmi, učit je vzájemné toleranci a spolupráci při společných projektech, rozvíjení

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 I.oddělení Poučíme děti o bezpečnosti při pobytu ve ŠD, v tělocvičně, v jídelně, na chodbách, na vycházkách, na školním hřišti, při přecházení ze třídy do ŠD

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Integrovaný blok Z domova do mateřinky

Integrovaný blok Z domova do mateřinky Vzdělávací nabídka ŠVP PV je soustředěna do 11i integrovaných bloků, ze kterých vycházejí ve své realizaci TVP všech tříd. ŠVP PV je otevřený dokument, který může být dále upravován a přizpůsobován podmínkám

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více