Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje"

Transkript

1 Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno Stomatologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003 Analýza stomatologické péče v kraji byla provedena na základě údajů z výkazu A (MZ) 1-01 o činnosti oboru stomatologie za rok 2003, který vyplňuje každé ambulantní stomatologické pracoviště, včetně ambulantních částí nemocnic, a každá ordinace praktického lékaře stomatologa, bez ohledu na zřizovatele. Údaje o lůžkových stomatologických odděleních byly čerpány z výkazu L (MZ) 1-02 o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití. Výkazy jsou součástí Programu statistických zjišťování v České republice, který byl uveřejněn ve Sbírce zákonů ČR formou vyhlášky č. 470/2002 Sb. a její samostatné přílohy č. 2, částka 163 ze dne Program byl sestaven v souladu se zákonem o státní statistické službě, č. 89/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ambulantní stomatologická péče Podle Registru zdravotnických zařízení zabezpečovalo ambulantní stomatologickou péči v kraji 671 oddělení a pracovišť ve zdravotnických zařízeních rezortu zdravotnictví, obrany a vnitra. Koncem roku v nich pracovalo 757,16 lékařů a 692,42 středních zdravotnických pracovníků (dále SZP) v evidenčním počtu. Mimo běžnou ordinační dobu měli obyvatelé kraje k dispozici 7 pracovišť lékařské služby první pomoci s 3,75 lékaři a 4,00 SZP. Pracovníci jsou vždy uváděni v tzv. přepočteném počtu, což je součet úvazků. V tabulkách uvedené kapacitní údaje a údaje o činnosti a z nich vypočtené ukazatele jsou za zařízení, která odevzdala vyplněný výkaz. V oboru stomatologie odevzdalo vyplněný výkaz 655 pracovišť, tzn., že předložená informace se týká 742,16 lékařů, tj. 98 % všech stomatologů v evidenčním počtu, a 680,92 SZP. Kromě nich se na výkaze sledují tzv. smluvní pracovníci, kteří poskytují v zařízeních zdravotní péči, ale nepatří do evidenčního počtu pracovníků, pracují na dohodu, na smlouvu o dílo nebo jako spolupracující rodinní příslušníci; v kraji takto pracovalo 6,40 lékařů a 4,60 SZP. Z celkového počtu stomatologů bylo 86 % praktických zubních lékařů, tj. 644,12. Odbornou a specializovanou stomatologickou péči poskytovalo 104,44 lékařů, v tom 34,50 ortodontistů, 10,88 parodontologů, 2,00 protetiků a 10,03 stomatochirurgů. Ortodontická péče je zajištěna alespoň jedním úvazkem ve všech okresech. Na jednoho zubního lékaře v kraji připadá obyvatel (ČR 1 596), na jednoho praktického zubního lékaře obyvatel (ČR 1 732). V obou případech je krajská relace nadhodnocena počtem lékařů v Brně-městě, v žádném okrese se ukazatel nepřibližuje krajské nebo republikové hodnotě. Počet obyvatel na jednoho zubního lékaře v obcích s rozšířenou působností (dále ORP) je nejpříznivější (vynecháme-li Brno-město) ve ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje č. 20/2004 strana 1

2 Vyškově (1589) a v Blansku (1 593), naopak nejvíce obyvatel připadá na jednoho lékaře v Pohořelicích (4 175). Vzhledem k tomu, že odborná a specializovaná zubní péče je soustředěna převážně do Brna, ukazatel počtu obyvatel na jednoho praktického zubního lékaře v okresech a ORP nevykazuje výraznější rozdíly proti uvedenému. V roce 2003 bylo provedeno ve všech stomatologických ordinacích ošetření, tj. o 0,8 % více než v roce Praktičtí zubní lékaři se na celkovém počtu podíleli 86,2 % (ČR 91,1 %), preventivní prohlídky u nich tvořily 37 % ze všech ošetření, u ostatních stomatologů 3,7 % (ČR 37,3 % a 3,8 %). Nejvyšší procento preventivních prohlídek vykázali praktičtí zubní lékaři v okresech Hodonín (40 %) a Znojmo (39,7 %). Na jednoho obyvatele kraje připadlo v průměru 1,9 ošetření u praktického zubního lékaře, stejně jako v ČR a na jednoho léčeného pacienta 2,9 ošetření (ČR 2,5). Jeden praktický zubní lékař provedl v průměru za den 12,8 ošetření (ČR 13,0). V ordinacích zubních praktických lékařů bylo registrováno obyvatel, což je o 8,3 % více než je obyvatel kraje (ČR o 8 %). Příčinou je to, že se lidé registrují v místě bydliště i tam, kde pracují, což je nejlépe vidět na přehledu do ORP, procento registrovaných převyšuje počet obyvatel ve městech s větší pracovní příležitostí a naopak. Stomatologové v kraji měli k dispozici 420 dentálních rentgenů, z nich 57,1 % starších 8 let, a 39 laserů pro diagnostickou a terapeutickou činnost, z nich 33,3 % starších 8 let. Na jeden dentální rentgen připadá obyvatel (ČR 2 568) a 596 snímků (ČR 592). Lůžková stomatologická péče Lůžková péče je zabezpečena dvěma lůžkovými odděleními se 40 lůžky, na kterých poskytuje zdravotní péči 3,60 lékařů a 37,73 středních zdravotnických pracovníků. Ve srovnání s celorepublikovými ukazateli je zatížení lékařů a sester v kraji vyšší, např. průměrný denní stav obsazených lůžek na jednoho lékaře v kraji je 7,6 a v ČR pouze 4,1, v přepočtu na 100 lůžek připadá v kraji 9,00 lékařů, v ČR 16,33 lékařů. Ukazatele využití lůžkového fondu v kraji a v ČR jsou již srovnatelné. Průměrná ošetřovací doba činila 6,3 dne, ČR 5,9 dne. Zpracovala: MUDr. Jaroslava Pazourková ÚZIS ČR Jihomoravský krajský odbor Výstavní 17/19, Brno Telefon: , fax: ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje č. 20/2004 strana 2

3 Personální zajištění a počet ošetření - vyšetření v zubních ambulantních zdravotnických zařízeních podle druhu Druh zdravotnického zařízení Počet ZZ a pracovišť zubní lékaři Počet zaměstnanců 1) struktura lékařů v % SZP Počet ošetření - vyšetření na 1 lékaře Ambulantní část lůžkových zdravotnických zařízení 9 56,56 7,6 92, Samostatné ordinace zubních lékařů specialistů 2) 43 51,38 6,9 59, Samostatné ordinace praktických zubních lékařů ,40 82,7 515, Ostatní ambulantní zařízení 16 21,22 2,8 19, Jihomoravský kraj ,56 100,0 685, ) 2) Součet úvazků (včetně smluvních) Parodontologie, ortodoncie, protetika, stomatochirurgie Přístrojové vybavení zubních ambulantních zařízení podle druhu Dentální rentgen Laser pro diagnostickou a terapeutickou činnost Druh zdravotnického zařízení % starších 8 let počet výkonů na 1 přístroj % starších 8 let počet výkonů na 1 přístroj Ambulantní část lůžkových zdravotnických zařízení 11 54, Samostatné ordinace zubních lékařů specialistů 15 13, ,3 172 Samostatné ordinace praktických zubních lékařů , ,4 91 Ostatní ambulantní zařízení 14 92, ,0 75 Jihomoravský kraj , ,3 93 ČR , ,0 141 ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje č. 20/2004 strana 3

4 Personální zajištění a počet ošetření - vyšetření v zubních ambulantních zdravotnických zařízeních podle území Území Počet ZZ a pracovišť Zubní lékaři 1) z toho praktičtí lékaři SZP 1) Počet obyvatel 2) na jednoho zub. lékaře Počet ošetření - vyšetření z toho preventivní (v %) Blansko 52 56,80 53,80 44, ,3 Brno-město ,09 294,35 366, ,3 Brno-venkov 69 69,70 67,70 57, ,9 Břeclav 56 59,36 57,36 58, ,7 Hodonín 76 77,89 75,07 68, ,5 Vyškov 43 46,22 43,34 41, ,6 Znojmo 54 53,50 52,50 48, ,6 Jihomoravský kraj ,56 644,12 685, ,4 ČR , , , ,3 Blansko 33 33,80 31,80 25, ,3 Boskovice 19 23,00 22,00 19, ,5 Brno ,09 294,35 366, ,3 Břeclav 31 34,70 33,70 37, ,5 Bučovice 7 7,50 7,50 5, ,8 Hodonín 30 30,70 30,70 27, ,7 Hustopeče 14 13,94 12,94 12, ,6 Ivančice 7 7,60 7,60 7, ,6 Kuřim 8 8,00 8,00 7, ,2 Kyjov 28 27,19 24,37 21, ,0 Mikulov 8 7,72 7,72 6, ,5 Moravský Krumlov 9 9,80 9,80 9, ,5 Pohořelice 3 3,00 3,00 3, ,9 Rosice 12 13,00 12,00 8, ,5 Slavkov u Brna 7 6,84 6,84 6, ,1 Šlapanice 21 19,60 19,60 19, ,2 Tišnov 10 10,00 10,00 9, ,0 Veselí n. Moravou 18 20,00 20,00 20, ,4 Vyškov 29 31,88 29,00 29, ,4 Znojmo 45 43,70 42,70 39, ,4 Židlochovice 11 11,50 10,50 7, ,3 1) 2) Součet úvazků (včetně smluvních) Počet obyvatel k ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje č. 20/2004 strana 4

5 Přístrojové vybavení zubních ambulantních zařízení podle území Dentální rentgen Počet výkonů (RTG snímků ) Území % starších 8 let počet obyvatel na 1 přístroj na 1 obyvatele na 1 zubního lékaře na 1 léčeného pacienta na 1 přístroj Blansko 22 63, , ,2 543 Brno-město , , ,4 722 Brno-venkov 46 65, , ,2 469 Břeclav 39 51, , ,3 586 Hodonín 56 67, , ,2 441 Vyškov 29 58, , ,3 507 Znojmo 46 56, , ,3 501 Jihomoravský kraj , , ,3 596 ČR , , ,3 592 Blansko 12 75, , ,2 586 Boskovice 10 50, , ,1 490 Brno , , ,4 722 Břeclav 21 47, , ,4 752 Bučovice 4 75, , ,3 457 Hodonín 22 77, , ,2 402 Hustopeče 10 60, , ,2 433 Ivančice 7 71, , ,2 292 Kuřim 5 80, , ,3 575 Kyjov 20 70, , ,2 421 Mikulov 7 42, , ,2 303 Moravský Krumlov 9 55, , ,3 392 Pohořelice 1 100, , ,1 629 Rosice 8 37, , ,3 447 Slavkov u Brna 3 33, , ,3 813 Šlapanice 16 68, , ,3 418 Tišnov 4 50, , ,2 838 Veselí n. Moravou 14 50, , ,3 532 Vyškov 22 59, , ,2 474 Znojmo 37 56, , ,4 528 Židlochovice 6 83, , ,2 506 ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje č. 20/2004 strana 5

6 Činnost ambulantních zařízení praktického zubního lékaře podle území Území 1 praktického zubního lékaře a den Počet ošetření na Počet léčených na Počet 1 obyvatele 1) 1 léčeného pacienta 1 praktického zubního lékaře 1 obyvatele 1) obyvatel na 1 praktického zubního lékaře Blansko 14,4 1,8 2, , Brno-město 10,9 2,2 2, , Brno-venkov 14,4 1,5 2, , Břeclav 14,2 1,7 2, , Hodonín 15,5 1,9 3, , Vyškov 13,8 1,7 2, , Znojmo 13,6 1,6 2, , Jihomoravský kraj 12,8 1,9 2, , ČR 13,0 1,9 2, , Blansko 13,4 2,0 3, , Boskovice 15,9 1,8 2, , Brno 10,9 2,2 2, , Břeclav 14,2 2,0 2, , Bučovice 9,6 1,2 2, , Hodonín 14,3 1,8 3, , Hustopeče 15,6 1,5 3, , Ivančice 16,1 1,4 2, , Kuřim 11,0 1,2 2, , Kyjov 16,5 1,8 2, , Mikulov 12,5 1,2 2, , Moravský Krumlov 13,8 1,5 2, , Pohořelice 12,7 0,8 1, , Rosice 14,6 1,9 3, , Slavkov u Brna 15,8 1,4 3, , Šlapanice 15,0 1,4 2, , Tišnov 16,2 2,0 2, , Veselí n. Moravou 16,2 2,0 3, , Vyškov 14,4 2,1 2, , Znojmo 13,5 1,6 2, , Židlochovice 12,6 1,2 2, , ) 2) Počet obyvatel k Počet obyvatel k ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje č. 20/2004 strana 6

7 Využívání lůžkového fondu a zatížení zdravotických pracovníků Ukazatel ČR Počet oddělení 2 11 Počet zaměstnanců 1) lékaři 3,60 37,73 střední zdravotničtí pracovníci 11,00 109,39 střední zdravotničtí pracovníci u lůžka 10,00 85,48 nižší a pomocní zdravotničtí pracovníci u lůžka 1,87 16,87 Průměrný počet lůžek 40,00 231,50 Průměrný denní stav obsazených lůžek 27,3 153,8 na 1 lékaře 7,6 4,1 na 1 SZP u lůžka 2,7 1,8 Počet lékařů na 100 lůžek 9,00 16,33 Počet SZP na 100 lůžek 27,50 47,35 Počet hospitalizovaných Nemocniční letalita 1,3 2,5 Využití lůžek ve dnech 249,2 242,4 Průměrná ošetřovací doba 6,3 5,9 Prostoj lůžek 2) 1,8 2,1 1) 2) Součet úvazků Ve dnech na 1 hospitalizovaného z lůžek schopných provozu ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje č. 20/2004 strana 7

8 Struktura počtu lékařů podle druhu zařízení Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ambulantní část lůžkových ZZ Samostatné ordinace lékařů specialistů Samostatné ordinace praktického zubního lékaře Ostatní ambulantní zařízení Struktura počtu ošetření podle druhu zařízení Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ambulantní část lůžkových ZZ Samostatné ordinace lékařů specialistů Samostatné ordinace praktického zubního lékaře Ostatní ambulantní zařízení ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje č. 20/2004 strana 8

9 Podíl preventivních vyšetření na celkovém počtu ošetření procento (%) % ostatních ošetření % preventivních vyšetření Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo ČR Počet registrovaných pacientů a počet obyvatel na jednoho praktického zubního lékaře Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo ČR počet registrovaných pacientů na 1 lékaře počet obyvatel na 1 lékaře ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje č. 20/2004 strana 9

10 8,0 7,0 Počet praktických zubních lékařů na 10 tisíc obyvatel a počet ošetření na 1 praktického zubního lékaře a den počet lékařů na 100 tis. obyvatel 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, ,0 Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo ČR počet ošetření na 1 lékaře a den 0 počet lékařů na 100 tisíc obyvatel počet ošetření na 1 lékaře a den ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje č. 20/2004 strana 10

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 22. 8. 2007 Stomatologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2006 Stomatology

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu informací a statistiky České republiky Brno 17 31.8.2004 Chirurgická péče - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2003 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 23.9.2003 Stomatologická péče v Jihomoravském kraji Analýza stomatologické péče v Jihomoravském

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 29.6.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13 31.8.006 Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 13. 8. 2007 Chirurgická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2006 (chirurgie vč.

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15 13.10.2003 Ambulantní péče v oboru očním v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 3.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 18 18.11.2003 Ambulantní péče v oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 16 8.9.2004 Alergologie a klinická imunologie - činnost v Olomouckém kraji v roce 2003

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 9 20.8.2004 Oční péče - činnost ve Zlínském kraji v roce 2003 Podkladem pro zpracování dat byly

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 21. 7.2003 Ambulantní péče v oboru dermatovenerologie v Jihomoravském kraji v roce 2002

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 12. 2014 11 Souhrn Činnost oboru neurologie v Jihomoravském kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 1.6.2004 Dětská a dorostová péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 26. 6. 2012 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 9. 8. 2012 Činnost oboru neurologie v Jihomoravském kraji v roce 2011 Activity in Branch

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 7 16.7.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Psychiatry

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 21.5.2003 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v Jihomoravském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 9. 2014 7 Souhrn Činnost praktických lékařů pro dospělé v Jihomoravském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 1 15.6.2004 Gynekologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Gynaecologic Care -

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 8 23.6.2004 Gynekologická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2003 Gynaecologic

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 11. 10. 2012 Souhrn Činnost chirurgických oborů v Kraji Vysočina v roce 2011 Surgical Care

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 12. 2014 11 Souhrn Činnost oboru neurologie v Kraji Vysočina v roce 2013 Activity in Branch

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 21 15.10.2004 Chirurgická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 11.8.2006 Chirurgická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2005 (chirurgie vč.

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 11 11.8.2005 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Karlovarském kraji

Více

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období 2007 2013 Jihomoravský kraj Výše dotace pro projekty realizované na území Jihomoravského kraje z OP období 2007 2013 145 mld. Kč

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 18.7.2003 Ambulantní péče v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Jihomoravském kraji

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014 Celkové pořadí Pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 17 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011 Children and Adolescents

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 5 18.6.2004 Gynekologická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2003 Gynaecologic Care -

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 2 20.4.2004 Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Moravskoslezském i v roce 2003

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 18.7.2006 Dermatovenerologická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2005 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 23. 8. 2013 Souhrn Činnost oboru diabetologie v Jihomoravském kraji v roce 2012 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubický kraj 5 7.6.2004 Gynekologická péče - činnost v Pardubickém kraji v roce 2003 Gynaecologic

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Pardubickém kraji v roce 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Gynekologická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 3 5.8.2005 Gynekologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2004 Gynaecologic Care - Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10 17. 8. 2007 Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10. 11. 2014 11 Gynekologická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 30. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Královéhradeckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.8.2006 Dermatovenerologická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2005

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 14 Souhrn Činnost oboru neurologie v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 4. července 2013 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 12 4. 9. 2013 Činnost oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2012 Activity in

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 1 17.6.2004 Gastroenterologie - činnost oboru Zlínského e v roce Publikované údaje jsou čerpány

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 19. 6. 2014 6 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 4 30.8.2005 Chirurgická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2004 (, neuro, plastická,

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 19.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 10. 7. 2013 Souhrn Činnost oboru pneumologie a ftizeologie v Jihomoravském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 0 28.6.2005 Chirurgická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2004 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 29. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 8 7.7.2005 Dermatovenerologická péče - činnost v Ústeckém kraji v roce 2004 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 30. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Královéhradeckém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 9. 8. 2007 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 23. 8. 2014 3 Souhrn Činnost oboru diabetologie v Jihomoravském kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 12 5. 9. 2013 Činnost oboru neurologie v Královéhradeckém kraji v roce 2012

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 20. 9. 2013 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod ve Zlínském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 6 11. 9. 2013 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 16. 8. 2011 Dětská a dorostová péče v Pardubickém kraji v roce 2010 Children

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 7 31.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 30. 9. 2010 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 2 8. 9. 2011 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 6 26. 7. 2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2006

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 4 21.6.2005 Gynekologická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2004 Gynaecologic Care

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 7 23. 8. 2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 5 31. 8. 2007 Chirurgická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2006 (, neuro, plastická,

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 7 14.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v Jihočeském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 4 26. 7. 2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2006 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 9. 8. 2007 Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Hlavním městě

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2013 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 3 19.9.2003 Gynekologická péče v roce 2002 Podkladem pro zpracování údajů o činnosti oboru

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 12.7.2005 Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 8 3.6.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Ústeckém kraji v roce 2003

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 27. 7. 2007 Gynekologická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6. 10. 2014 9 Souhrn Činnost oboru pneumologie a ftizeologie ve Zlínském kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 10 17.8.2005 Chirurgická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2004

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 2 15.7.2006 Gynekologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2005 Gynaecologic Care -

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 4 26.4.2004 Gastroenterologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2003

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 6 30.8.2006 Chirurgická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2005 (, neuro, plastická,

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 9 15.7.2004 Diabetologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Podkladem pro zpracování dat

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 10 14.9.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 9 31.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 11 30. 8. 2007 Chirurgická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2006 (chirurgie,

Více

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2010

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 8. 2011 47 Souhrn Činnost oboru nukleární medicíny v roce 2010 Activity of section of nuclear medicine in the year

Více