Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje"

Transkript

1 Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP v Jihomoravském kraji v roce 2003 Provision of In-patient and Out-patient Care for Inhabitants of ORP in Jihomoravský Region in the Year 2003 Souhrn Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje o zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP) v roce 2003 obsahuje údaje o vztahu mezi bydlištěm pacienta podle ORP a územím hospitalizace, a to za lůžkovou péči v nemocnicích a zvlášť za následnou a ošetřovatelskou péči v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě nemocných. Informace je doplněna tabulkou se základní charakteristikou zajištění ambulantní péče podle území bydliště pacienta. Summary The Region Health Information on provision of in-patient and out-patient care to inhabitants of administrative areas of municipalities with extended competence (MEC) in the Jihomoravský Region in 2003 contains data on the relation between patients residence by MEC and the territory of hospitalisation concerning bed care in acute hospitals and separately aftercare and nursing care in hospitals and institutes for long-term patients. A supplementary table presents the basic characteristics of provision of out-patient care by the territory of the patients' residence. Cílem materiálu je podat základní informace o zajištění zejména lůžkové péče, kde měřítkem členění byla pro jejich dostatečnou podrobnost zvolena území obcí s rozšířenou působností (ORP). Podkladem pro zpracování dat o zajištění lůžkové péče je Národní registr hospitalizovaných. Data o zajištění ambulantní péče jsou čerpána z ročních statistických výkazů A(MZ) 1-01 o činnosti zdravotnických zařízení, které jsou schváleny v Programu statistických zjišťování v České republice na rok 2003 a byly zveřejněny ve Sbírce zákonů ČR, částka 163 ze dne 19. listopadu 2002 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Zdrojem dat o počtech obyvatel a hustotě osídlení správních obvodů obcí s rozšířenou působností byl Český statistický úřad. Zajištění lůžkové péče V roce 2003 zajišťovalo v Jihomoravském kraji lůžkovou péči 23 nemocnic, 2 fakultní nemocnice (obě v ORP Brno) a 21 ostatních nemocnic. Počet hospitalizovaných obyvatel Jihomoravského kraje na celém území České republiky dosáhl hodnoty obyvatel, což je 229,7 hospitalizovaných na 1 tisíc obyvatel. Nejvíce hospitalizovaných bylo ve fakultních nemocnicích na území vlastního kraje (92 052). Jedná se o Fakultní nemocnici Brno a Fakultní nemocnici U svaté Anny Brno. Tyto nemocnice poskytují nejširší rozsah zdravotní péče a obyvatelům Jihomoravského kraje zajišťují v některých ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje č. 21/2004 strana 1

2 oborech také péči specializovanou. V ORP Brno se nachází dalších 10 nemocnic. Celkem bylo v ORP Brno hospitalizováno pacientů (tj. 217,1 hospitalizovaných na 1 tisíc obyvatel). Obyvatelé kraje nejčastěji využívali lůžkovou péči nemocnic na území vlastního ORP, popř. okresu, z čehož plyne, že se pacient nejčastěji snaží nalézt lůžkovou péči v nejbližším okolí svého bydliště. Hospitalizovaných na území ČR mimo Jihomoravský kraj bylo celkem , nejvíce v kraji Hlavního města Prahy (2 365 pacientů), dále v kraji Zlínském (2 138 pacientů) a v kraji Vysočina (1 677 pacientů). Zajištění následné a ošetřovatelské lůžkové péče Následnou a ošetřovatelskou péči v Jihomoravském kraji zajišťovalo na odděleních následné a ošetřovatelské péče 11 nemocnic a 3 léčebny dlouhodobě nemocných (LDN). V nemocnicích bylo hospitalizováno celkem pacientů, nejvíce (1 385) v ORP Brno, kde sídlí 3 nemocnice s oddělením následné a ošetřovatelské péče. V léčebnách pro dlouhodobě nemocné bylo vykázáno hospitalizací. Nejvíce hospitalizovaných bylo v LDN Milosrdných bratří Brno (58,3 % z celkového počtu hospitalizovaných v LDN). Počet hospitalizovaných v LDN mimo kraj činil 4,8 % z celkového počtu. Zajištění ambulantní péče V ambulantní péči (zahrnuje i ambulantní části lůžkových zařízení) pracovalo koncem roku v kraji 2 800,94 lékařů (včetně smluvních) a bylo provedeno ošetření. Nejvíce ošetření na 1 tisíc obyvatel bylo provedeno v ORP Brno (21 827,7) a nejméně v ORP Šlapanice (7 759,2). Vyšší podíly odborných ambulantních lékařů jsou na území ORP, kde sídlí nemocnice (nejvyšší ORP Brno 53,8 %). V případě obyvatelů ORP bez nemocnice jsou pacienti léčeni zejména praktickými lékaři, jejichž podíl v ambulantní péči daného území je vyšší. Tuto skutečnost dokládá např. ORP Pohořelice, s 94,3 % praktických lékařů, zajišťujících ambulantní péči a ORP Šlapanice s 92,4 % praktických lékařů. Zpracoval: ÚZIS ČR, Jihomoravský krajský odbor Výstavní 17/19, Brno Telefon: , fax: ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje č. 21/2004 strana 2

3 Zajištění lůžkové péče Blansko Boskovice Brno Břeclav Bučovice Hodonín 1/4 Počet nemocnic na území ORP Fakultní nemocnice ostatní nemocnice Počet obyvatel (k 1.7.) Počet obyvatel na 1 km 2 153,1 98, ,5 134,2 92,3 217,4 Podíl obyvatel nad 65 let (v %) 14,8 14,0 15,9 12,9 14,2 13,2 Počet hospitalizovaných celkem na 1 tis. obyvatel 216,1 242,3 217,1 285,6 226,5 233,4 na území daného ORP 1) abs v % 32,1 62,5 29,1 76,8-51,6 na území svého okresu abs nezahrnuté výše 1) v % 23,3 6,2-1,7 68,4 25,7 na ostatním území svého abs kraje nezahrnuté výše 1) v % 9,7 5,9 2,1 5,6 11,9 8,1 Fakultní nemocnice abs na území vlastního kraje v % 31,5 17,8 65,6 13,5 16,8 10,8 v vnemocnicích na území ČR mimo svůj kraj abs v % 3,4 7,5 3,2 2,3 2,8 3,8 Praha Pardubický Vysočina v kraji (absolutně) Olomoucký Zlínský Moravskoslezský ) mimo Fakultní nemocnici Seznam nemocnic v ORP: ORP Blansko Nemocnice Blansko ORP Boskovice IN Boskovice, a.s. ORP Brno Fakultní nemocnice Brno Vazební věznice-nemocnice Fakultní nemocnice U sv. Anny RTB Holding, a.s. Masarykův onkologický ústav Bakešova nemocnice, p.o. Nemocnice Milosrdných bratří, p.o. Brno DELTA, s.r.o. Úrazová nemocnice v Brně Vojenská nemocnice CKTCH Brno Sanatorium HELIOS, s.r.o. ORP Břeclav Nemocnice Břeclav, p.o. Nemocnice Valtice, s.r.o. ORP Hodonín Nemocnice TGM Hodonín, p.o. ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje č. 21/2004 strana 3

4 Zajištění lůžkové péče Hustopeče Ivančice Kuřim Kyjov Mikulov 2/4 Moravský Krumlov Počet nemocnic na území ORP Fakultní nemocnice ostatní nemocnice Počet obyvatel (k 1.7.) Počet obyvatel na 1 km 2 96,8 139,5 241,4 119,8 81,1 64,1 Podíl obyvatel nad 65 let (v %) 13,8 13,5 14,4 14,4 11,2 13,9 Počet hospitalizovaných celkem na 1 tis. obyvatel 233,6 244,3 216,1 253,1 215,7 233,0 na území daného ORP 1) abs v % 34,5 63,2-79,1 - - na území svého okresu abs nezahrnuté výše 1) v % 28,4 0,1 16,8 2,5 73,5 44,4 na ostatním území svého abs kraje nezahrnuté výše 1) v % 9,9 6,8 27,3 4,3 5,5 35,9 Fakultní nemocnice abs na území vlastního kraje v % 25,0 26,4 51,3 9,2 17,4 16,3 v vnemocnicích na území ČR mimo svůj kraj abs v % 2,2 3,5 4,6 4,8 3,6 3,3 Praha Pardubický Vysočina v kraji (absolutně) Olomoucký Zlínský Moravskoslezský ) mimo Fakultní nemocnici Seznam nemocnic v ORP: ORP Hustopeče ORP Ivančice ORP Kyjov Městská nemocnice Hustopeče Nemocnice Ivančice, p.o. Nemocnice Kyjov, p.o. ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje č. 21/2004 strana 4

5 Zajištění lůžkové péče 3/4 Pohořelice Rosice Slavkov u Brna Šlapanice Tišnov Veselí nad Moravou Počet nemocnic na území ORP Fakultní nemocnice ostatní nemocnice Počet obyvatel (k 1.7.) Počet obyvatel na 1 km 2 63,8 131,5 126,7 154,3 92,5 117,3 Podíl obyvatel nad 65 let (v %) 13,1 15,2 15,1 14,9 15,4 13,8 Počet hospitalizovaných celkem na 1 tis. obyvatel 192,0 216,0 208,8 181,5 217,7 227,6 na území daného ORP 1) abs v % ,1 - na území svého okresu abs nezahrnuté výše 1) v % 19,9 45,5 56,8 3,2 0,4 74,9 na ostatním území svého abs kraje nezahrnuté výše 1) v % 27,2 7,6 12,7 27,5 27,5 3,5 Fakultní nemocnice abs na území vlastního kraje v % 47,3 41,8 27,9 66,7 39,9 8,2 v vnemocnicích na území ČR mimo svůj kraj abs v % 5,6 5,1 2,5 2,6 6,1 13,4 Praha Pardubický Vysočina v kraji (absolutně) Olomoucký Zlínský Moravskoslezský ) mimo Fakultní nemocnici Seznam nemocnic v ORP: ORP Tišnov Nemocnice Tišnov, p.o. ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje č. 21/2004 strana 5

6 Zajištění lůžkové péče Vyškov Znojmo Židlochovice 4/4 Jihomoravský kraj celkem Počet nemocnic na území ORP Fakultní nemocnice ostatní nemocnice Počet obyvatel (k 1.7.) Počet obyvatel na 1 km 2 92,3 72,4 141,3 158,8 Podíl obyvatel nad 65 let (v %) 13,8 13,0 13,5 14,5 Počet hospitalizovaných celkem na 1 tis. obyvatel 262,9 267,9 191,9 229,7 na území daného ORP 1) abs v % 76,1 82,8-40,3 na území svého okresu abs nezahrnuté výše 1) v % - - 4,3 12,1 na ostatním území svého abs kraje nezahrnuté výše 1) v % 4,9 4,1 29,5 7,8 Fakultní nemocnice abs na území vlastního kraje v % 14,1 8,8 63,5 35,7 v nemocnicích na území ČR mimo svůj kraj abs v % 4,9 4,3 2,6 4,1 Praha Pardubický Vysočina v kraji (absolutně) Olomoucký Zlínský Moravskoslezský ) mimo Fakultní nemocnici Seznam nemocnic v ORP: ORP Vyškov ORP Znojmo Nemocnice Vyškov, p.o. Nemocnice Znojmo, p.o. ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje č. 21/2004 strana 6

7 Hospitalizovaní v nemocnicích dle území Blansko Boskovice Brno Břeclav Bučovice Hodonín Hustopeče Ivančice Kuřim Kyjov Mikulov Moravský Krumlov Pohořelice Rosice Slavkov u Brna Šlapanice Tišnov Veselí nad Moravou Vyškov Znojmo Židlochovice celkem 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fakultní nemocnice nemocnice svého ORP nemocnice na území svého okresu v ostatních ORP ostatní nemocnice kraje nezahrnuté výše nemocnice mimo kraj ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje č. 21/2004 strana 7

8 Zajištění následné a ošetřovatelské lůžkové péče 1/4 Počet nemocnic s oddělením následné a ošetřovatelské péče na území ORP Blansko Boskovice Brno Břeclav Bučovice Hodonín Počet hospitalizovaných v nemocnicích celkem na odděleních následné a ošetřovatelské abs péče v % 0,8 0,3 1,7 2,5 3,2 3,1 dané obce s rozřířenou působností v nemocnicích 33,0-83,5 86,5-42,9 se sídlem svého okresu v ostatních ORP - 25,8-11,0 96,5 46,0 na území svého kraje nezahrnuté výše 49,5 25,8 13,8 2,1 0,9 10,4 (podíl v %) jiného kraje 17,6 48,4 2,7 0,5 2,7 0,7 Počet LDN na území ORP Počet hospitalizovaných v LDN celkem Milosrdných bratří,letovice 96,4 98,9 1,3-40,0 33,3 v LDN (podíl v %) LDN Brno 2,4 0,4 95,4 62,5 60,0 33,3 LDN Zastávka - - 1, ,7 ostatních mimo Jihomoravský kraj 1,2 0,6 2,2 37,5-16,7 Seznam nemocnic s oddělením následné a ošetřovatelské péče na území ORP: ORP Blansko ORP Brno ORP Břeclav ORP Hodonín Nemocnice Blansko Fakultní nemocnice Brno Fakultní nemocnice U sv. Anny Bakešova nemocnice, p.o. Nemocnice Břeclav, p.o. Nemocnice Valtice, s.r.o. Nemocnice TGM Hodonín, p.o. Seznam LDN na území ORP: ORP Boskovice ORP Brno Nemocnice Mil. Bratří, Letovice Léčebna pro dlouhodobě nemocné, Brno ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje č. 21/2004 strana 8

9 Zajištění následné a ošetřovatelské lůžkové péče 2/4 Počet nemocnic s oddělením následné a ošetřovatelské péče na území ORP Hustopeče Ivančice Kuřim Kyjov Mikulov Moravský Krumlov Počet hospitalizovaných v nemocnicích celkem na odděleních následné a ošetřovatelské abs péče v % 6,2 0,3 3,7 3,2 2,2 0,1 dané obce s rozřířenou působností v nemocnicích 87, ,4 - - se sídlem svého okresu v ostatních ORP 8,9 41,2 63,8 1,7 97,8 - na území svého kraje nezahrnuté výše 2,0 52,9 34,2 7,1 1,1 100,0 (podíl v %) jiného kraje 1,8 5,9 2,0 1,7 1,1 - Počet LDN na území ORP Počet hospitalizovaných v LDN celkem Milosrdných bratří, Letovice ,0 - v LDN (podíl v %) LDN Brno 60,0 10,0 56,7 21,1 50,0 20,0 LDN Zastávka 10,0 88,6 40, ,0 ostatních mimo Jihomoravský kraj 30,0 1,4 3,3 78,9 25,0 60,0 Seznam nemocnic s oddělením následné a ošetřovatelské péče na území ORP: ORP Hustopeče ORP Kyjov Městská nemocnice Hustopeče Nemocnice Kyjov, p.o. ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje č. 21/2004 strana 9

10 Zajištění následné a ošetřovatelské lůžkové péče 3/4 Počet nemocnic s oddělením následné a ošetřovatelské péče na území ORP Pohořelice Rosice Slavkov u Brna Šlapanice Tišnov Veselí nad Moravou Počet hospitalizovaných v nemocnicích celkem na odděleních následné a ošetřovatelské abs péče v % 2,9 0,4 2,4 3,6 4,9 5,6 dané obce s rozřířenou působností v nemocnicích ,4 - se sídlem svého okresu v ostatních ORP 84,3 22,7 90,2 6,9-95,9 na území svého kraje nezahrnuté výše 15,7 50,0 7,8 92,5 30,3 2,1 (podíl v %) jiného kraje - 27,3 2,0 0,6 2,3 2,0 Počet LDN na území ORP Počet hospitalizovaných v LDN celkem Milosrdných bratří, Letovice - 1,6-1,1 10,6 - v LDN LDN Brno 28,6 8,6 100,0 46,0 19,1 100,0 (podíl v %) LDN Zastávka 14,3 83,6-51,7 59,6 - ostatních mimo Jihomoravský kraj 57,1 6,3-1,1 10,6 - Seznam nemocnic s oddělením následné a ošetřovatelské péče na území ORP: ORP Tišnov Nemocnice Tišnov, p.o. Seznam LDN na území ORP: ORP Rosice Nemocnice Ivančice - LDN Zastávka ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje č. 21/2004 strana 10

11 Zajištění následné a ošetřovatelské lůžkové péče 4/4 Vyškov Znojmo Židlochovice Jihomoravský kraj celkem Počet nemocnic s oddělením následné a ošetřovatelské péče na území ORP Počet hospitalizovaných v nemocnicích celkem na odděleních následné a ošetřovatelské abs péče v % 2,6 0,1 3,0 2,1 dané obce s rozřířenou působností v nemocnicích 96, ,7 se sídlem svého okresu v ostatních ORP - - 0,6 23,3 na území svého kraje nezahrnuté výše 2,3 42,9 99,4 18,4 (podíl v %) jiného kraje 1,2 57,1-2,6 Počet LDN na území ORP Počet hospitalizovaných v LDN celkem Milosrdných bratří, Letovice - 9,7-25,3 v LDN LDN Brno 35,3 6,5 47,0 58,3 (podíl v %) LDN Zastávka ,4 11,6 ostatních mimo Jihomoravský kraj 64,7 83,9 10,6 4,8 Seznam nemocnic s oddělením následné a ošetřovatelské péče v ORP: ORP Vyškov Nemocnice Vyškov, p.o. ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje č. 21/2004 strana 11

12 Hospitalizovaní obyvatelé kraje na oddělení následné a ošetřovatelské péče Blansko Boskovice Brno Břeclav Bučovice Hodonín Hustopeče Ivančice Kuřim Kyjov Mikulov Moravský Krumlov Pohořelice Rosice Slavkov u Brna Šlapanice Tišnov Veselí nad Moravou Vyškov Znojmo Židlochovice celkem 0% 20% 40% 60% 80% 100% nemocnice daného ORP ostatní nemocnice vlastního kraje nemocnice jiného kraje LDN vlastního kraje LDN jiného kraje ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje č. 21/2004 strana 12

13 Zajištění ambulantní péče 1) Počet ambulantních lékařů 2) Počet ošetření - vyšetření Území obce s rozšířenou působností (ORP) celkem v primární péči 3) v tom (v %) v odborné ambulantní péči celkem v primární péči 3) v tom (v %) v odborné ambulantní péči na 1 tisíc obyvatel Blansko 112,90 73,1 26, ,9 28, ,2 Boskovice 94,22 67,8 32, ,5 27, ,2 Brno 1 462,70 46,2 53, ,1 52, ,7 Břeclav 140,15 61,3 38, ,5 35, ,3 Bučovice 22,95 89,3 10, ,2 9, ,3 Hodonín 115,46 67,1 32, ,2 31, ,9 Hustopeče 54,34 69,5 30, ,8 24, ,2 Ivančice 38,85 60,7 39, ,3 33, ,4 Kuřim 29,22 76,0 24, ,6 19, ,9 Kyjov 99,24 65,0 35, ,0 36, ,2 Mikulov 29,67 66,5 33, ,4 23, ,5 Moravský Krumlov 32,80 76,2 23, ,0 21, ,6 Pohořelice 10,60 94,3 5, ,1 7, ,2 Rosice 39,50 75,3 24, ,0 20, ,0 Slavkov u Brna 32,32 67,6 32, ,9 31, ,0 Šlapanice 55,48 92,4 7, ,5 3, ,2 Tišnov 36,88 67,2 32, ,2 29, ,0 Veselí nad Moravou 70,99 67,1 32, ,4 25, ,3 Vyškov 117,59 62,8 37, ,9 37, ,7 Znojmo 166,38 67,0 33, ,1 33, ,0 Židlochovice 38,70 75,6 24, ,3 17, ,9 1) samostaná ambulantní zařízení a ambulantí části lůžkových zařízení bez LSPP 2) Součet úvazků (včetně smluvních) 3) Praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, praktický ženský lékař a praktický zubní lékař ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje č. 21/2004 strana 13

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 16 26.10.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 14 10.11.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP v kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 22 10.11.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 13 26.10.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP ve Zlínském

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 25 1.11.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 10 11.10.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 16 31.12.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 13 3.11.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP v Plzeňském

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 11 13.10.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 24.7.2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2006 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 6.10.2004 Stomatologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003 Analýza stomatologické

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 26.7.2006 Dermatovenerologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2005 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 7 31. 7. 007 Diabetologie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 006 Diabetology

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 7 23. 9. 2010 Hospitalizovaní se základní diagnózou I20 I25 ischemické nemoci srdeční s

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 30.5.2006 Haemodialysis - Activity in Branch in the Jihomoravsky Region in 2005 Souhrn

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 29.6.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 13. 8. 2007 Chirurgická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2006 (chirurgie vč.

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Středočeský kraj 13 21.12.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 22. 8. 2007 Stomatologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2006 Stomatology

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13 31.8.006 Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 18.8.2005 Stomatologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2004 Stomatology

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 28.8.2013 Souhrn Activity in Branch Neurology in the Jihomoravský Region in 2012 Informace

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 12. 2014 11 Souhrn Činnost oboru neurologie v Jihomoravském kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 3.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 2. 8. 2007 Gynekologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2006 Gynaecologic

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 21.8.2006 Psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Jihomoravském

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Vysočina 2 24.6.2004 Dětská a dorostová péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Children and Adolescents

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 3.8.2006 Gynaecologic Care - Activity in Branch in the Jihomoravský region in 2005 Souhrn

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 9. 8. 2012 Činnost oboru neurologie v Jihomoravském kraji v roce 2011 Activity in Branch

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 26. 7. 2011 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském i v

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014 Celkové pořadí Pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 17 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 26. 6. 2012 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském

Více

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období 2007 2013 Jihomoravský kraj Výše dotace pro projekty realizované na území Jihomoravského kraje z OP období 2007 2013 145 mld. Kč

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 5. 9. 2011 Souhrn Children and Adolescents Care in the Jihomoravský Region in 2010 Informace

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 16.8.2006 Children and Adolescents Care - Activity in Branch in the Jihomoravsky Region

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Children and Adolescents Care in the Jihomoravský Region in 2011 Informace

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 0 3. 8. 007 Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 2. 7. 2010 Souhrn Children and Adolescents Care in the Jihomoravsky Region in 2009 Informace

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 11.8.2006 Chirurgická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2005 (chirurgie vč.

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 28.6.2005 Gynekologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2004 Gynaecologic

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 2 3.6.2004 Children and Adolescents Care - Activity in Branch in the Region

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 29. 8. 2013 Souhrn Activity in Branch Neurology in the Vysočina Region in 2012 Informace ze

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 29. 8. 2013 Souhrn Activity in Branch Neurology in the Zlínský Region in 2012 Informace ze

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 16 8.9.2004 Alergologie a klinická imunologie - činnost v Olomouckém kraji v roce 2003

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 2 31. 5. 2010 Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2013

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2013 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2013 Celkové pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 21 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a 4) v oblasti

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 15. 7. 2013 Souhrn Dětská a dorostová péče v Jihomoravském kraji v roce 2012 Children

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 9 25.8.2005 Dermatovenerologická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2004

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu informací a statistiky České republiky Brno 17 31.8.2004 Chirurgická péče - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2003 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 13. 11. 2014 7 Souhrn Primární péče v Olomouckém kraji v roce 2013 Provided care in the

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Surgical Service - Activity in the Pardubický Region in 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 7 11. 10. 2012 Primární péče v Olomouckém kraji v roce 2011 Provided care in the Olomoucky

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 13. 8. 2012 Activity in Branch Neurology in the Zlínský Region in 2011 Souhrn Informace ze

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 14 Souhrn Činnost oboru neurologie v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 7 9. 10. 2013 Primární péče v Olomouckém kraji v roce 2012 Provided care in the Olomoucky

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 4 9.6.2004 Dermatovenerologie - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2003

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2012

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2012 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2012 Celkové pořadí ORP podle všech 50 kritérií v oblasti podnikatelské prostředí podle 25 kritérií (více detailů

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 13. 8. 2012 Činnost oboru neurologie v Kraji Vysočina v roce 2011 Activity in Branch Neurology

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 12. 2014 11 Souhrn Činnost oboru neurologie v Kraji Vysočina v roce 2013 Activity in Branch

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Název kraje 5 8.6.2004 Gynekologická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2003 Gynekology

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 12. 7. 2011 Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10. 11. 2014 11 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 1.6.2004 Dětská a dorostová péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 7 31.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 8 26.8.2005 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Karlovarském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 10. 10. 2011 Souhrn Pacienti s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji hospitalizovaní

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 4 25.6.2004 Dermatovenerologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 18. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 27. 8. 2013 Souhrn Činnost chirurgických oborů ve Zlínském kraji v roce 2012 Activity in

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 9. 8. 2007 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 19 23.9.2004 Podkladem pro zpracování dat o činnosti očního oboru v kraji je roční výkaz

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 12.11. 2014 7 Souhrn Primární péče v Moravskoslezském kraji v roce 2013 Provided

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 1 15.6.2004 Gynekologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Gynaecologic Care -

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 23. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení ve Zlínském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 6 11. 9. 2013 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 6 31.8.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Karlovarském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 1 19. 7. 2007 Dermatovenerologie - činnost oboru v Hlavním městě Praze v

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 1 28.6.2006 Dermatovenerologická péče - činnost oboru v Hlavním městě Praze

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 10. 7. 2013 Souhrn Činnost oboru pneumologie a ftizeologie v Jihomoravském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 8 28.6.2004 Dermatovenerologická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2003 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 12. 4. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2006 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 18.7.2006 Dermatovenerologická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2005 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 11 30. 8. 2007 Chirurgická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2006 (chirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2013 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 19. 6. 2014 6 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 11 6.9.2006 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 13 30.8.2006 Chirurgická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2005 (chirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 9 26. 9. 2012 Souhrn Surgical Service - Activity in the Ústecký Region in 2011 Informace

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 0 28.6.2005 Chirurgická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2004 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 19.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pracovní setkání se zástupci mikroregionů

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pracovní setkání se zástupci mikroregionů DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2017 Pracovní setkání se zástupci mikroregionů Brno, 5.6.2018 Dotazníkové šetření v obcích v roce 2018 Ze 672 oslovených obcí se zúčastnilo 228 (34%) 2 části:

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 3. 8. 2011 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru ve Zlínském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 9 26. 9. 2012 Souhrn Surgical Service - Activity in the Královéhradecký Region

Více

Primární péče v roce Primary medical care in 2004

Primární péče v roce Primary medical care in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.8.2005 39 Primární péče v roce 2004 Primary medical care in 2004 Souhrn Praktičtí lékaři (pro děti, dorost, dospělé,

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 4. července 2013 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více