Přehled odborných akcí členských organizací ČSVTS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled odborných akcí členských organizací ČSVTS"

Transkript

1 členských organizací ČSVTS 2. pololetí 2010 Český svaz vědeckotechnických společností Český svaz vědeckotechnických společností je občanské sdružení 69 vědeckotechnicky zaměřených občanských sdružení, která jsou členy ČSVTS a současně samostatnými právními subjekty. Posláním ČSVTS je zastupování společných zájmů členských organizací, podpora činnosti členů ČSVTS a vytváření podmínek pro zajištění profesních zájmů, kariérního rozvoje a celoživotního vzdělávání inženýrů a techniků. ČSVTS je nositelem členství ČR ve FEANI (Evropská federace národních inženýrských asociací) a členem WFEO (Světová federace inženýrských organizací). Dále má uzavřené bilaterální mezinárodní smlouvy o spolupráci. ČSVTS je jediným zakladatelem domů techniky, s.r.o. v Plzni, v Pardubicích, v Českých Budějovicích, v Ostravě a v Kladně. Domy techniky mají rozsáhlé zázemí pro zajištění výukové činnosti v technických i obecně vzdělávacích oborech a pro zajištění kongresů, konferencí a seminářů.

2 SEZNAM ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ ČSVTS, které připravily odborné akce v 2. pololetí 2010: (po kliknutí na název společnosti se dostanete přímo k programu akcí) 205 Česká elektrotechnická společnost 206 Česká strojnická společnost 210 Silikátová společnost ČR 214 Česká zemědělská společnost 215 Český spolek pro péči o životní prostředí 217 Český svaz geodetů a kartografů 218 Česká vědeckotechnická společnost pro aplikovanou kybernetiku a informatiku 219 Společnost pro techniku prostředí 220 Česká společnost pro jakost 223 Český komitét pro vědecké řízení 224 Česká lesnická společnost 226 Česká slévárenská společnost 230 Česká společnost pro zdravotnickou techniku 232 Česká metrologická společnost 233 Česká vědeckotechnická společnost spojů 244 Česká informační společnost, o.s. 251 Česká společnost pro technickou normalizaci 252 Česká nukleární společnost, o.s. 254 Česká společnost pro ocelové konstrukce 255 Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku 263 Česká sklářská společnost, o. s. 266 Sdružení vodohospodářů ČR 272 Česká společnost chemická 273 Česká marketingová společnost 274 Česká společnost pro nové materiály a technologie 282 Český národní komitét IMEKO 283 Česká společnost chemického inženýrství 285 Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora) 289 Česká společnost rostlinolékařská DOMY TECHNIKY ČSVTS Domy techniky svoji činnost zaměřují na pořádání vzdělávacích oborových a naučně-populárních akcí. Více informací najdete na webových stránkách jednotlivých domů techniky. Členské organizace českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) {02} 2. pololetí 2010

3 205 ČESKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLEČNOST Předseda: prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc. Ing. Jiří Došla Tel.: Informace: Ústřední odborná skupina pro elektrické pohony 31. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Termín: Býkovice u Černé Hory Odborný garant: RNDr. Karel Micka, DrSc. Kontakty: telefon: Ústřední odborná skupina pro elektrické pohony 33. seminář - Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku Termín: ČSVTS Praha, Novotného Lávka 5 Odborný garant: prof. Ing. Jan Macháč, DrSc. Kontakty: telefon: ČESKÁ STROJNICKÁ SPOLEČNOST Předseda: Ing. Vladimír Talášek, CSc. Tel.: Ludmila Stránská Tel.: Fax: Informace: Seminář Akumulátory a chladiče od firmy OLAER CZ, s.r.o. Termín: ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, budova A 4. patro, sál 417 Odborný garant: Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku - OS ČSS Ing. Hana Svobodová, OLAER CZ, s.r.o. Brno, Organizační garant: Česká strojnická společnost Ludmila Stránská Kurz Základy tribotechniky Dvoudenní kurz (tribotechn. poznatky o mazivech a mazání, předpoklady praktické realizace v podnikové praxi, atd. ) Termín: hotel Zimní lázně, Poděbrady Odborný garant: OS Tribotechnika ČSS Ing. Vladimír Nováček, ALS Czech Republic, s.r.o., Organizační garant: Česká strojnická společnost Ludmila Stránská Seminář Tribotechnický seminář Termín: ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, budova A 4. patro, sál 417 Odborný garant: OS Tribotechnika ČSS Ing. Petr Dobeš, CSc., FUCHS OIL CORP.(CZ) s.r.o., pob.brno Organizační garant: Česká strojnická společnost Ludmila Stránská Seminář Nástroje, materiály a strojírenské technologie Spojený s doprovodnou výstavkou Termín: ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, budova A 4. patro, sál 417 (+ 414 výstavka) Odborný garant: OS Nástroje a strojírenské technologie ČSS - Bohumil Plšek Organizační garant: Česká strojnická společnost Ludmila Stránská Seminář Pneumatika od firmy SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Termín: {03} 2. pololetí 2010

4 ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, budova A 4. patro, sál 417 Odborný garant: Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku - OS ČSS Ing. Aleš Hrdlička, SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Brno Organizační garant: Česká strojnická společnost Ludmila Stránská Poznámka: Všechny pozvánky a přihlášky na jednotlivé odborné akce lze postupně stáhnout z internetových stránek České strojnické společnosti 210 Silikátová společnost ČR Odborná komise pro žárovzdorné materiály Předseda: Ing. Karel Lang, CSc. Tel.: Ing. Jindřich Bláha, CSc. Tel.: Informace: Konference Suroviny 2010 Termín: od 9 hodin Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 319 Odborný garant: Ing. Václav Šoffr, sekretariát SiS, tel./fax Seminář Žárovzdorné materiály pro cementáře Termín: od 9 hodin Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 318 Odborný garant: Ing. Karel Lang - P-D Refractories, t.: , sekretariát SiS, tel./fax , Seminář Speciální materiály Termín: od 9 hodin Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 318 Odborný garant: Ing. Eva Gregorová, VŠCHT Praha, sekretariát SiS, tel./fax , ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST Předseda: doc. Ing. Adolf RYBKA, CSc. Ing. Antonín Svoboda Tel.: Informace: Pracovní cesta zemědělských manažerů a projektantů - Bioplynové stanice Spolupořadatel: Středočeská pobočka ČMKPÚ Termín: Spolková země Bavorsko SRN-Straubing, Mnichov Odborný garant: Ing. A. Svoboda Informace: Sekretariát ČZS , , Český spolek pro péči o životní prostředí Předseda: Ing. Jan Jarolím Ing. Libuše Deylová Tel.: Informace o níže uvedených akcích budou průběžně aktualizovány na stránkách Akce Problematika osvětlování z hlediska ochrany životního prostředí Fotovoltaika - výhody i nevýhody (ve spolupráci s Českou energetickou společností) {04} 2. pololetí 2010

5 Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení (Brno) Nakládání s půdou - kontrola a sankce Právní ochrana životního prostředí v ČR Kabinet(y) odpadů na aktuální problematiku 217 ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ Předseda: Ing. Václav ŠANDA Ing. Jana Chudobová Tel. a fax: Informace: X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí Termín: Karlovy Vary hotel Thermal Odborný garant: Ing. Helena Šandová Organizační garant: Ing. Jana Chudobová, 218 ČESKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ SPOL. PRO APLIKOVANOU KYBERNETIKU A INFORMATIKU, ČESKÁ A SLOVENSKÁ SPOLEČNOST PRO FOTONIKU. ČLEN ČSAKI A ČNK IMEKO Předseda: Ing. Dagmar Trkalová, CSc. Informace: Optické komunikace 2010 Termín: 21. a Praha - hotel Olympic Odborný garant: prof. Ing. Miloš Klíma, CSc. Kontakty: 219 SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ Předseda: prof. Ing. Karel KABELE, CSc. Ing. Petr Mádr Tel.: , fax: Informace: Iva Baťhová Aktuální informace o připravovaných odborných akcích najdete na {05} 2. pololetí 2010

6 220 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Předseda: Výkonná ředitelka: Ing. Miroslav JEDLIČKA RNDr. Hana Žufanová Tel.: Informace: A) Odborné akce semináře (viz tabulka): Datum Název akce Garant Manažer podzemních a odpadních vod Ing. Pavel Bernáth OZO BOZP třídenní přípravný seminář pro zkoušku z OZO v prevenci rizik Bc. Zdeněk Šenk Zkušenosti s prováděním interních auditů ve firmách Ing. Elena Stibůrková Seminář k novým publikacím VDA Ing. Stanislav Křeček Mezinárodní konference Předseda společnosti Legislativa BOZP a norma OHSAS Bc. Zdeněk Šenk EMS Ing. Monika Čiperová Praktické zkušenosti s normou ISO 9001 a ISO 9004 Ing. Miroslav Jedlička Novinky v právní úpravě, Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ing. Milena Veverková Václava Smolíková Telefon: Česká společnost pro jakost Fax: Novotného lávka 5, Praha 1 Další údaje a novinky najdete na B) Vzdělávání kurzy: Název Akreditace zdravotnické laboratoře Aktivace energie Holistický management Management v kostce pro personalisty Analýza systému měření VDA 6.3 audit procesu Audit výrobku Auditor EMS Auditor kvality Auditor BOZP Auditor ISMS Auditor HACCP Balanced Scorecard a řízení podnikové výkonnosti Benchmarking Certifikační auditor ISO/TS Vedoucí RNDr. Anna Mládková, CSc. MVDr. Alexander Huňát MVDr. Alexander Huňát MVDr. Alexander Huňát Ing. Jan Matuský Ing. Pavel Řezníček, CSc. Ing. Pavel Řezníček, CSc. Ing. Elena Stibůrková Ing. Miroslav Jedlička gabriel Lukáč Ing. Miroslav Jedlička Ing. Libor Friedel, MBA Ing. Libor Friedel, MBA VDA-QMC {06} 2. pololetí 2010

7 Název Doškolení auditorů VDA 6.1, 6.2 a 6.4 Doškolení interních auditorů ISO/TS Doškolení vnitřních auditorů Globalgap Hodnocení nebezpečných vlastností a odběr vzorků odpadů Hodnotitel v Modelu excelence EFQM Inovační řízení a inovační výkonnost Interní auditor EMS Interní auditor BOZP Interní auditor laboratoře Interní auditor ISO/TS Interní auditor ISO/TS a ISO 9001 ISO/TS základní kurz ISO/TS informativní kurz Interní audit ISO/TS praktický workshop Interní auditor ISO 9001 ISO a procesní řízení procesní přístup v laboratoři Jak začít s modelem excelence EFQM Kalibrace auditorů Komunikace a asertivita Kontrolor kvality Kvalita vydělává Management změn Manažer bezpečnosti potravin Manažer systémů BOZP Manager CSR Manažer EMS Manažer HACCP Manažer ISMS Manažer kvality Manažer kvality zkušební laboratoře Manažer laboratoře Manažer metrologie Manažer modelu CAF Manažer procesů Manažerské dovednosti Metody a nástroje pro štíhlý podnik Měkké dovednosti nejen pro řízení projektů Moderátor Moderátor FMEA FMEA Navrhování a analýza experimentů Podniková ekonomika pro neekonomy Vedoucí VDA-QMC Jan Jílek Ing. Miroslav Jedlička Ing. Hana Opatová, CSc. Ing. Milena Veverková Ing. Jan Hnátek Ing. Libor Friedel, MBA Ing. Monika Čiperová Bc. Kateřina Hradilová Ing. Alena Fischerová Jan Jílek Jan Jílek Jan Jílek Jan Jílek Jan Jílek Ing. Miroslav Jedlička Ing. Petra Korchová Ing. Vladimír Braun Ing. Miroslav Jedlička Ing. Alena Plášková, Csc. Ing. Bohumil Čipera Ing. Alena Plášková, CSc. Ing. Libor Friedel, MBA Ing. Eva Linhartová Ing. Alena Plášková, CSc. Ing. Monika Čiperová Ing. Eva Linhartová gabriel Lukáč Ing. Jan Matuský Ing. Alena Fischerová Ing. Alena Fischerová Ing. Pavel Korčák Ing. Štěpánka Steinbachová Ing. Pavel Řezníček, CSc. Ing. Libor Friedel, MBA Ing. Jan Hnátek Ing. Libor Friedel, MBA Romana Řezníčková Ing. Stanislav Křeček Ing. Stanislav Křeček RNDr. Jiří Michálek, CSc. Romana Řezníčková {07} 2. pololetí 2010

8 Název Procesy, řízení kvality a integrovaných systémů Projektový manažer plánování a řízení projektů Řešení problémů metodou 8D Techniky řešení problémů Řízení lidských zdrojů vazba na firemní strategii a na finanční výsledky firmy Řízení procesů a dopady aplikace přístupů Modelu excelence na finanční i nefinanční výsledky firmy Řízení projektů a dopady aplikace Modelu excelence na finanční výsledky firmy Sebehodnocení podle Modelu excelence Sebehodnotící zpráva jak na to? Specifika VDA 6.4 Specifika VDA 6.7 Statistika s MINITABem Statistické přejímky nově zpracované Statistické řízení procesů Strategie a strategické řízení Technik kvality Údržba v systémech kvality VDA 6.5 audit produktu Vybrané statistické metody řízení kvality Vzorkování odpadních vod Základy informační bezpečnosti pro manažery Základy statistických metod Zpracování výsledků měření Způsobilost kontrolních procesů Vedoucí Ing. Otakar Hrudka Dr. Ing. Petr Řeháček Ing. Bohumil Čipera Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Ing. Jan Hnátek Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Ing. Pavel Řezníček, CSc. Ing. Pavel Řezníček, CSc. RNDr. Jiří Michálek, CSc. Ing. Vratislav Horálek, DrSc. Ing. Josef Křepela Ing. Libor Friedel, MBA Ing. Bohumil Čipera prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Ing. Pavel Řezníček, CSc. RNDr. Jiří Michálek, CSc. Ing. Pavel Bernáth Mgr. Hana Jelínková Ing. Josef Křepela doc. Ing. Pavel Němeček, CSc. doc. Ing. Pavel Němeček, CSc. Podrobný rozpis běhů kurzů s termíny a místy konání je k dispozici na případně Vám jej rádi zašleme. Kurzy se konají v Praze na Novotného lávce, dále pak v Klánovicích v Manažerském institutu, dále pak ve Sportovním centru Nymburk a Sportcentru Brandýs nad Labem. Ing. Magda Marková, ředitelka úseku vzdělávání, tel.: Božena Synková, odborný pracovník - administrace školení u zákazníka (ve firmách), tel.: Petra Pomahačová, odborný pracovník - administrace (prezenčních) kurzů, tel.: Jana Kvapilová, odborný pracovník - administrace (prezenčních) kurzů, tel.: Irena Lukešová, odborný pracovník - administrace (prezenčních) kurzů, tel.: , fax: , Další informace na {08} 2. pololetí 2010

9 C) Certifikační zkoušky Plán certifikačních zkoušek pro první pololetí roku 2010: každý měsíc certifikační zkouška pro certifikát Manažer kvality + Manažer kvality EOQ, termíny zkoušek pro ostatní typy certifikátů budou vyhlašovány podle počtu přihlášek. Česká společnost pro jakost je akreditována ČIA, o.p.s. k vydávání následujících certifikátů: 1. Manažer kvality (QM) 2. Auditor, LEAD Auditor kvality (A, LA-QMS) 3. Technik kvality (QT) 4. Manažer kvality laboratoře (CLM) 5. Manažer metrologie (QMe) 6. Vzorkař a hodnotitel nebezpečných vlastností odpadů (VHO) 7. Manažer vzorkování (MV) 8. Manažer EMS (M-EMS) 9. Auditor, LEAD Auditor EMS (A, LA-EMS) 10. Manažer BOZP (M-BOZP) 11. Manažer bezpečnosti potravin (M-BP) 12. Auditor bezpečnosti potravin (A-BP) 13. Úklidový operátor (CO) 14. Úklidový manažer (CM) 15. Úklidový specialista (CS) 16. Technik požárních prostředků a zařízení (TPZ) 17. Vedoucí technik požárních prostředků a zařízení (VTPZ) 18. Mistr řemesla v oboru Praní - Chemické čištění (MŘ-P-CH) 19. Auditor, LEAD Auditor systému managementu BOZP (A, LA-BOZP) 20. Poradce systému managementu (PoSM) 21. Vedoucí poradce systému managementu (VpoSM) 22. Servisní/Revizní technik v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť (STTZ, RTTZ) 23. Manažer modelu CAF (M-CAF) 24. Manažer bezpečnosti informací (M-ISMS) 25. Auditor, LEAD Auditor bezpečnosti informací (A, LA-ISMS) 26. Manažer společenské odpovědnosti (M-CSR) 27. Manažer údržby (MÚ) 28. Manažer vzorkování odpadů (MVO) 29. Kontrolní technik požárních prostředků a zařízení (KTPZ) 30. ISO/IEC SAM Manažer/Auditor 31. Certifikovaný realitní makléř (CRM) Mimo systém akreditace čia, o.p.s k vydávání certifikátů: 1. Certifikační auditor ISO TS prvotní certifikace 2. Certifikační auditor ISO TS recertifikační zkoušky 3. Auditor ISO TS a 2. stranou 4. Certifikační auditor VDA Manažer kvality junior (QM-J) 6. Manažer BP junior (M-BP-J) 7. Manažer EMS junior (M-EMS-J) 8. Manažer BOZP junior (M-BOZP-J) 9. Interní auditor QMS, EMS, BOZP, C-o-C, ISO/TS ISTQB Tester testování softwaru (CTFL, CTAL) Akreditace MPSV k vydávání osvědčení: 1. Zkoušky z odborné způsobilosti v prevenci rizik Ing. Romana Hofmanová, Monika Ryšánková Česká společnost pro jakost Certifikační orgán CSQ-CERT Novotného lávka 5, Praha 1 Telefon: , Fax: Další informace na D) Certifikace systémů managementu a výrobků Česká společnost pro jakost ve snaze rozšířit své služby všem organizacím i profesionálním pracovníkům v oblasti kvality založila samostatné středisko certifikace systémů managementu a výrobků CSQ CERT. Toto středisko bylo akreditováno v roce 2000 národním akreditačním orgánem ČIA (tj. Český institut pro akreditaci, o.p.s.). V současnosti obsahuje portfolio služeb CO CSQ-CERT: nabídku certifikací systémů v oblastech: - managementu kvality dle ISO 9001, - environmentálního managementu dle ISO 14001, - managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001, - managementu bezpečnosti potravin dle ISO 22000, - v oblasti kritických bodů HACCP v potravinářství, - managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001, - managementu IT služeb dle ISO/IEC {09} 2. pololetí 2010

10 nabídku certifikací výrobků v oblastech: - spotřebitelského řetězce lesních produktů dle CFCS 1004:2006. Certifikát C-o-C potvrzuje, že organizace má zaveden přísný systém ověřování původu dřevní suroviny, - procesu poskytování překladatelských služeb dle ČSN EN 15038:2006, - certifikace systému bezpečnosti a kvality produktů zemědělské prvovýroby podle norem GLOBALGAP. Ve spolupráci s mezinárodně působícím a renomovaným certifikačním orgánem ISACert (Holandsko) nabízíme dodavatelům maloobchodních řetězců certifikaci BRC (Brittish Retail Consorcium Scheme) a IFS (International Food Standard). Navíc nabízíme našim zákazníkům: zvýhodněné cenové podmínky při kombinovaných auditech integrovaných systémů (např. ISO9001+ISO14001, ISO9001 +C-o-C, BRC+HACCP atd.) 223 Český komitét pro vědecké řízení Předseda: Ing. Robert Troška JUDr. Ing. Josef Zouhar, DrSc. Tel. a fax: Informace: OSOBNÍ FILOZOFIE jeden z možných způsobů posílení Termín: , 9:00 13:00 hodin Novotného lávka 5, Praha 1, sál číslo 318 Odborný garant: Ing. Robert Troška, předseda ČKVŘ Kontakty: tel./fax: mobil: V čem jsem výjimeční? Naším cílem je odlišit se kvalitou poskytovaných služeb. Snažíme se o to, aby naše certifikační audity/inspekce měly vysokou přidanou hodnotu pro zákazníka. Můžete od nás očekávat provedení auditu v čase, který odpovídá složitosti výroby, prostřednictvím kvalifikovaných odborníků, kteří jsou díky jejich nezávislému pohledu z venku schopni poskytnout odpovídající zpětnou vazbu poukázat na efektivnost zavedeného systému a možné oblasti ke zlepšení. Naši auditoři nehledají neshody, hledají míru shody s definovanými požadavky. CSQ-CERT je zakládající člen Národního certifikačního fóra (CNFC). Toto fórum sdružuje certifikační orgány, které mají zájem podporovat důvěryhodnost a zvyšovat kvalitu certifikace systémů managementu a výrobků. Jednotlivé aktivity CNFC se zaměřují především na podporu akreditované certifikace, spolupráci s Českým institutem pro akreditaci, osvětu v oblasti certifikace, odborný rozvoj auditorů, dodržování etických zásad při poskytování certifikačních služeb a na zvyšování kvality certifikačních služeb. Ing. Petr Koten Česká společnost pro jakost Certifikační orgán CSQ-CERT Novotného lávka 5, Praha 1 Tel.: Fax: Další informace na 224 ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST Předseda: Ing. Pavel Draštík Ing. Karel Vančura Tel.: Informace: 30 let od imisní kalamity v Beskydech Termín: Čeladná Odborný garant: LČR s. p., Konvičný, Kubačka Lesnické hospodaření v demonstračním objektu LČR Královský Hvozd Termín: Královský hvozd, Železnorudsko Odborný garant: Pob.ČLS ProSilva Najman, Sloup Údržba zeleně ve městech (péče o zeleň rostoucí mimo les) Termín: bude určen lednice Odborný garant: Zahr. fakulta MZ Brno, Měst. Lesy Ostrava (Hálová) {10} 2. pololetí 2010

11 Nové trendy v ochraně krajiny Termín: cca Židlochovice Odborný garant: LČR s. p. XIII. sněm lesníků: Lesní pedagogika jako komunikační nástroj lesníků Termín: Hradec Králové Silvia Odborný garant: LČR s. p. Nové poznatky výzkumu o kvalitě sadebního materiálu a jejich uplatnění v praxi Termín: Odborný garant: Praha, Novotného lávka VÚLHM v.v.i. Jurásek 19. celostátní konference VÝROBA A VLASTNOSTI OCELI NA ODLITKY A LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM Termín: Svratka, hotel ŽĎAS Odborný garant: Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. Bc. Jarmila Malá 24. zasedání PODSKUPINY PRO BENTONITOVÉ FORMOVACÍ SMĚSI Termín: giff, Frýdlant nad Ostravicí Odborný garant: Ing. Alois Neudert, Ph.D. Ing. Alois Neudert, Ph.D. 226 ČESKÁ SLÉVÁRENSKÁ SPOLEČNOST Předseda: Ing. Jan Šlajs Mgr. František Urbánek Tel., fax: Informace: zasedání OBLASTNÍHO VÝBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE Termín: Hradec Králové Odborný garant: Ing. Ivo Lána, Ph.D. Ing. Ivo Lána, Ph.D zasedání ODBORNÉ KOMISE PRO TAVENÍ OCELI NA ODLITKY Termín: Svratka, hotel ŽĎAS Odborný garant: Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. Bc. Jarmila Malá 239. zasedání OBLASTNÍHO VÝBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE Termín: Hradec Králové Odborný garant: Ing. Ivo Lána, Ph.D. Ing. Ivo Lána, Ph.D. VI. mezinárodní konference EKONOMICKÉ PROBLÉMY PŘI VÝROBĚ ODLITKŮ Termín: Roudnice nad Labem Odborný garant: doc. Ing. Václav Kafka, CSc. doc. Ing. Václav Kafka, CSc. 18. seminář EKOLOGIE A SLÉVÁRENSTVÍ Termín: Hradec Králové Odborný garant: Ing. Ivo Lána, Ph.D. Ing. Ivo Lána, Ph.D. {11} 2. pololetí 2010

12 Zasedání OK technologické Termín: Brno Odborný garant: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D zasedání OBLASTNÍHO VÝBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE Termín: Hradec Králové Odborný garant: Ing. Ivo Lána, Ph.D. Ing. Ivo Lána, Ph.D zasedání ODBORNÉ KOMISE PRO TAVENÍ OCELI NA ODLITKY Termín: Svratka, hotel ŽĎAS Odborný garant: Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. Bc. Jarmila Malá 230 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU Předseda: MUDr. František JUREK Ing. Helena Rybínová, CSc. Tel.: Informace: Symposium Strategie servisní podpory zdravotnických pracovišť Termín: Novotného Lávka 5, sál č. 417 Odborný garant: RNDr. Josef Čihák Kontakty: Sekretář symposia Ing. Helena Rybínová, CSc. 232 Česká metrologická společnost Předseda: Ing. Zdeněk TŮMA Ivana Vidimová Tel.: Informace: Certifikační orgán: prof. Ing. Jindřich Vítovec, DrSc. Tel.: Informace: Kurz K METROLOGIE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Termín: ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, 315 Odborný garant: Ing. Pavel Ducháček, CSc. Seminář S Rozměrové a geometrické tolerance jejich předepisování, měření a vyhodnocování Termín: ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, 219 Odborný garant: Čeněk Nenáhlo, dipl. tech. Seminář S Automatizace záznamu dat při monitorování prostředí Termín: ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, 319 Odborný garant: Ing.František Hnízdil Kurz K Stanovení nejistot měření při kalibraci, měření a zkoušení Termín: ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, 315 Odborný garant: prof. Ing. Jindřich Vítovec, DrSc. Konference Ko fórum metrologů Termín: ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, 417 Odborný garant: Čeněk Nenáhlo, dipl. tech. {12} 2. pololetí 2010

13 Kurz K základní kurz metrologie Termín: ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, 414 Odborný garant: Ing. Pavel Ducháček, CSc. 233 ČESKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ SPOLEČNOST SPOJŮ Předseda: Josef Ptáček Martin Čech Tel.: Fax: Informace: Seminář ODBORNÝ SEMINÁŘ POBOČKY SDĚLOVACÍ A ZEBEZPEČOVACÍ TECHNIKY PŘI ČVTSS Termín: ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Odborný garant: Alois Rut Seminář PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM DLE ZÁKONA 360/1992 Sb. A 183/2006 Sb. PRO OBORY TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ STAVEB (TZS) A TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB (TPS) Termín: ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Odborný garant: Ing. František Janoušek Seminář PROMÍTNUTÍ NÁVRHŮ ÚPRAV STAVEBNÍHO A SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ NA STAVBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Termín: ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Odborný garant: Ing. František Janoušek 244 ČESKÁ INFORMAČNÍ SPOLEČNOST, o. s. Předseda: PhDr. Radka Římanová Místopředsedkyně: Mgr. Linda Jansová Tel.: Informace: Cyklus přednášek JINONICKÉ INFORMAČNÍ PONDĚLKY Termín: Areál Univerzity Karlovy, U Kříže 8 Praha 5 - Jinonice, místnost č Odborný garant: PhDr. Petra Večeřová 251 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TECHNICKOU NORMALIZACI Předseda: Ing. Václav Voves JUDr. Jiří Kult Tel.: Tel./záz.: Fax: EVROPSKÉ NORMY V TECHNICKÉ PRAXI 2010 Termín: Znojmo, hotel Dukla Odborný garant: Josef Oboňa, d. t. Organizační garant: JUDr. Jiří Kult ČESKÉ NORMY 2010 Termín: Pardubice, DT Odborný garant: Ing. Václav Voves Organizační garant: JUDr. Jiří Kult {13} 2. pololetí 2010

14 252 ČESKÁ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOST, o. s. Předseda: Ing. Václav Hanus Ing. Václav Bláha, CSc. Tel.: Informace: Mezinárodní konference VVER-2010 Termín: Novotného lávka, Praha Odborný garant: Ing. Václav Hanus, Mikulášské setkání CYG - Práce mladých odborníků v jaderné energetice 2010 Termín: VUT Brno Odborný garant: prof. Ing. Oldřich Matal Ing. Tomáš Vytiska 254 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE Předseda: Ing. Jiří Skyva Místopředseda: prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc. Tel.: Informace: 48. celostátní konference s mezinárodní účastí HUSTOPEČE 2010 o ocelových konstrukcích Termín: Osvětový dům, Hustopeče Akce je pořádána společně s VUT Brno, Českou asociací ocelových konstrukcí a pobočkou ČSVTS Hustopeče. 255 Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku Předseda: Ing. Milan Těšitel Jan Klusáček Tel.: Informace: Mezinárodní seminář-trhací technika Termín: Hotel sport- Hrotovice Odborný garant: Ing. Milan Těšitel, ČESKÁ SKLÁŘSKÁ SPOLEČNOST, o. s. Předseda: Ing. Petr BERÁNEK Ing. Jiří Matura Tel.: Informace: 5. mezinárodní konference Historie sklářské a bižuterní výroby v Čechách Termín: Železný Brod Odborný garant: PhDr. Petr Nový Kontakty: U Muzea 398/4, Jablonec n. N , konference o elektrickém a ostatních vysoce účinných způsobech tavení skla Termín: Praha Odborný garant: Ing. Josef Smrček CSc. Kontakty: Na Bojišti 12, Praha , {14} 2. pololetí 2010

15 266 Sdružení vodohospodářů ČR Předseda: Jan Lázňovský Ing. Věra Sigmundová Tel.: , konference Marketing Trend Termín: ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 319 Odborný garant: doc. PhDr. Jitka Vysekalová, PhD. Organizační garant: Vlasta Veliková, tel: , Zájezdy s přípěvkem s CK Jurečka Toulky orlickými horami Termín: Exkurze na skládku odpadů asa ďáblice Termín: říjen 2010 Exkurze do staré Čistírny odpadních vod Bubeneč (ekotechnické muzeum) Termín: listopad 2010 Diskuzní klub Termín: prosinec Česká společnost chemická Předseda: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. RNDr. Helena Pokorná Tel: , Informace: Více informací k akcím na 273 Česká marketingová společnost Prezidentka: doc. PhDr. Jitka Vysekalová, PhD. Vlasta Veliková Tel.: Informace: Valná hromada ČMS Termín: ČSVTS, Novotného lávka 5,Praha 1 Odborný garant: doc. PhDr. Jitka Vysekalová, PhD. 274 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE Předseda: doc. Ing. Karel Šperlink, CSc. Tel.: Informace: Zájezd doktorandů na J unior Euromat 2010 Termín: lausanne Kontakty: 2. ročník konference NANOCON 2010 Termín: říjen 2010 Garant: Ing. Jiřina Shrbená 5. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách Termín: říjen 2010 Srní Garant: prof. Ing. Petr Zuna, CSc. Jana Miksanová, Český národní komitét IMEKO Předseda: prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc. Tel.: Informace: {15} 2. pololetí 2010

16 IWADC (International Workshop an Analog to Digital Converters) Termín: Košice Symposium TC 4 Termín: Košice Symposium IMEKO TC 19 Termín: Košice 283 Česká společnost chemického inženýrství Předseda: Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. Tel.: Ing. Jan Novosad, CSc. Tel.: Informace: 19. Mezinárodní kongres chemického a procesního inženýrství CHISA Evropský kongres chemického inženýrství ECCE - 7 Termín: Praha Odborný garant: prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. Organizační garant: Ing. Jan Novosad, CSc., 285 KOMORA GEODETŮ A KARTOGRAFŮ (ZEMĚMĚŘICKÁ KOMORA) Předseda: Ing. Jan Fafejta Eva Hokrová Tel.: Informace: Celoživotní vzdělávání geodetů Termín: průběžně bude určeno Odborný garant: Ing. Milan Talich, PHd Česká společnost rostlinolékařská Předseda: Ing. Vladimír Řehák, CSc. Ing. Bořivoj Zbuzek Tel.: Informace: XIII. Rostlinolékařské dny Termín: Pardubice DT ČSVTS Určeno pro pracovníky rostlinolékařské péče v oblasti státní správy, výzkumu, služeb, školství a především pro pracovníky zemědělské prvovýroby a lesního hospodářství. Seminář k problematice invazních plevelů a jejich způsoby a systémy hubení Termín: 4. Q 2010 konání bude upřesněno Určeno pro oblast veřejné správy, pracovníky životního prostředí, vodohospodáře. Podrobnosti o místu konání včetně konkrétního termínu jsou předmětem současného jednání. {16} 2. pololetí 2010

17 SEZNAM A KONTAKTY DOMŮ TECHNIKY Domy techniky svoji činnost zaměřují na pořádání vzdělávacích oborových a naučně-populárních akcí. Více informací najdete na webových stránkách jednotlivých domů techniky. Dům techniky ČS VTS Kladno s.r.o. Cyrila Boudy 1444, Kladno Tel.: Fax: web: pracoviště Ústí nad Labem Veleslavínova 14, Ústí nad Labem Tel.: web: Dům techniky České Budějovice, spol. s r.o. Plzeňská 2311/2a, České Budějovice Tel.: Fax: web: Dům techniky Plzeň spol. s r.o. Sady Pětatřicátníků 316/6, Plzeň Tel.: Fax: web: Dům techniky Pardubice spol. s r.o. Náměstí Republiky 2686, Pardubice Tel.: Fax: web: DTO CZ, s.r.o. Mariánské nám. 480/5, Ostrava-Mariánské Hory Tel.: Fax: web: {17} 2. pololetí 2010

18 Členské organizace Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví Biotechnologická společnost Česká asociace pro geoinformace Česká automobilová společnost Česká dřevařská společnost Česká elektrotechnická společnost Česká energetická společnost Česká hutnická společnost Česká informační společnost Česká lesnická společnost Česká marketingová společnost Česká metrologická společnost Česká nukleární společnost, o.s. Česká potravinářská společnost Česká silniční společnost Česká sklářská společnost o.s. Česká slévárenská společnost Česká společnost chemická Česká společnost chemického inženýrství Česká společnost pro jakost Česká společnost pro manipulaci s materiálem - logistiku Česká společnost pro nové materiály a technologie Česká společnost pro ocelové konstrukce Česká společnost pro technickou normalizaci Česká společnost pro zdravotnickou techniku Česká společnost průmyslové chemie Česká společnost rostlinolékařská Česká stavební společnost Česká strojnická společnost Česká svářečská společnost Česká vědeckotechnická spol. pro aplikovanou kybernetiku Česká vědeckotechnická společnost pro informatizaci a informační technologie Česká vědeckotechnická společnost spojů Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost Česká zemědělská společnost Českomoravská společnost pro automatizaci Českomoravská společnost soudních znalců Českomoravská společnost textilní, oděvní a kožedělná Český komitét elektrického tepla Český komitét pro vědecké řízení Český národní komitét IMEKO Český spolek pro péči o životní prostředí Český svaz geodetů a kartografů Český svaz vynálezců a zlepšovatelů Hornická společnost Jihočeská vědeckotechnická společnost Klub žen ČSVTS Komora BOZP a PO ČR Komora geodetů a kartografů Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS Odborná společnost letecká ČR Pražská vědeckotechnická společnost Sdružení vodohospodářů ČR Silikátová společnost ČR Slezskomoravský svaz VTS a poboček Společenstvo drobného podnikání Společnost dopravy Společnost pro techniku prostředí Společnost pro těžbu plynů Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku Společnost pro územní plánování, urbanismus a životní prostředí Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS Společnost průmyslu papíru a celulózy Společnost tisku Svaz audiovizuálních techniků a manažerů Vědeckotechnická společnost ŠKODA Vědeckotechnická společnost západních Čech Vědeckotechnická společnost ŽĎAS

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015 Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015 Strategie NPK 2011-15 Strana 1 (celkem 14) 1. Východiska Národní politika podpory jakosti (dnes Národní politika kvality-npk)

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

KATALOG 3. DIMENZE. Stahujte zdarma nový katalog v elektronické podobě v aplikaci pro mobilní zařízení a vyhrajte nový tablet!

KATALOG 3. DIMENZE. Stahujte zdarma nový katalog v elektronické podobě v aplikaci pro mobilní zařízení a vyhrajte nový tablet! KATALOG DODAVATELŮ PRO 16. vydání ČESKÉ REPUBLIKY Adresář členských subjektů ČSZE Praktický přehled dodavatelů pro energetiku Firemní prezentace výrobců a dodavatelů KATALOG 3. DIMENZE Stahujte zdarma

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 0 Česká Třebová Č.j.: 50/01/VSŠUČT Spis. skart. znak: C4 A/5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 011/01 schváleno školskou radou dne předseda školské rady Obsah 1. Úvod...

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY * Pojmem systémy managementu rozumíme v tomto dokumentu systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS) a/nebo systém environmentálního managementu

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Škola sdružuje dvě části, kterými jsou:

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Škola sdružuje dvě části, kterými jsou: 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Škola sdružuje dvě části, kterými jsou: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Kvalita výrobku nekončí www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je S kreditní kartou AURA další výhody Společnost Cetelem

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více

Kalendář akcí září 2010

Kalendář akcí září 2010 ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ SLEZSKÁ 7, 120 56 PRAHA 2 222 000 111, 227 010 111 Kalendář akcí září 2010 Kalendář nabízí vybrané domácí akce pořádané v oboru zemědělství, lesnictví, potravinářství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 Ostrava, květen 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO REKTORA 5 1 OBECNÉ INFORMACE O VŠB - TU OSTRAVA 6 1.1 Kontaktní adresy VŠB-TUO, jejích fakult a univerzitních pracovišť

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Hradec Králové za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Hradec Králové za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2009 zpracovanou na základě 21 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách k projednání na AS UHK podle 9 odst. 1 písm. d) citovaného zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více