Představení společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představení společnosti"

Transkript

1 Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/ České Budějovice Tel/fax: Hot-line: Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor QMS, EMS, ISO 22000, HACCP CQS, IQNet, ZULP, NQA, AUDISO Certifikáty auditora Gradua Cegos, ČSJ, IRCA 1

2 Vysvětlení pojmů: Ověřením měřidla se potvrzuje, že měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a že odpovídá ustanovením právních předpisů, technických norem i dalších technických předpisů, popřípadě schválenému typu. Vysvětlení pojmů: Při kalibraci se metrologické vlastnosti měřidla porovnávají zpravidla s etalonem organizace. 2

3 Vysvětlení pojmů: Autorizací se rozumí oprávnění fyzických nebo právnických osob k výkonu odborných činností Vysvětlení pojmů: Autorizace - Autorizovaná metrologická střediska Autorizovanými metrologickými středisky jsou subjekty, které Úřad na základě jejich žádosti autorizoval k ověřování stanovených měřidel nebo certifikaci referenčních materiálů po prověření úrovně jejich metrologického a technického vybavení Českým metrologickým institutem a po prověření kvalifikace odpovědných zaměstnanců, která je doložena certifikátem způsobilosti vydaným akreditovanou osobou nebo osvědčením o odborné způsobilosti vydaným Úřadem. Pro účely autorizace může být využito zjištění prokázaných při akreditaci. 3

4 Vysvětlení pojmů: Akreditace je potvrzení nezávislosti, objektivity a odborné způsobilosti subjektu pro vykonávání definovaných činností. Znamená zvýšení důvěry v dodržování potřebné úrovně jakosti poskytovaných služeb. Vysvětlení pojmů: Certifikace je rovněž nezávislé ověření správnosti/shody poskytovaných služeb s vybraným předpisem Případně shodu výrobku s požadavky na tento výrobek 4

5 Jak vybrat dodavatele? Nutná pro výkon metrologických služeb je registrace u Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, na základě této registrace je každé kalibrační laboratoři přiděleno i číslo. Je to tedy jedna z prvních informací, že daná společnost pracuje podle základních pravidel. Je akreditace povinná? Není nutná akreditace kalibračních laboratoří, akreditace je jen další nezávislé ověření kvality poskytovaných služeb. Je to jakási záruka, že službu poskytuje organizace, která prochází pravidelnými dozory. Dozory jsou zaměřeny na navázání etalonů na etalony vyšších řádů, jsou pravidelně kontrolované kalibrační metody, ale i vyškolení a přezkušovaní pracovníci. 5

6 Povědomí, znalosti Mám zkušenost, že povědomí našich občanů v oblasti legislativy není na moc vysoké úrovni, co mě překvapuje je, že ani v oblasti výrobní nejsou informace a povědomí technických pracovníků na dostatečné úrovni. Zkušenosti z oblasti environmentu jsou rovněž nevalné, právníci se o technické oblasti a oblast životního prostředí nezajímají. Co požadují auditoři? Požadavky ČSN EN ISO 9001:2001, čl.7.6: Organizace musí určit monitorování a měření, která se mají provádět, a monitorovací a měřící zařízení potřebná pro poskytnutí důkazu o shodě produktu s určenými požadavky. 6

7 Co požadují auditoři? ČSN EN ISO 14001:2005 čl Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postupy pravidelného monitorování a měření klíčových znaků svého provozu, které mohou mít významný environmentální dopad. Postupy musí zahrnovat dokumentování informací pro monitorování výkonnosti, příslušných nástrojů řízení provozu a souladu s cíli a cílovými hodnotami organizace. Organizace musí zajistit, aby se používala a udržovala monitorovací a měřicí zařízení, která jsou kalibrovaná nebo ověřená a musí uchovávat související záznamy. Co požadují auditoři? ČSN OHSAS 18001:2008, čl Organizace musí vytvořit, implementovat a udržovat postupy pro pravidelné monitorování a měření výkonnosti v oblasti BOZP. Jestliže je pro monitorování a měření výkonnosti požadováno zařízení, organizace musí vytvořit a udržovat postupy pro kalibraci a údržbu takového zařízení, pokud je to vhodné. Záznamy o kalibraci a činnostech údržby a výsledky musí být uchovávány. 7

8 Co požadují auditoři? ČSN EN ISO 22000:2006, čl. 8.3 Organizace musí poskytnou důkazy, že specifikované monitorovací a měřicí metody a zařízení jsou přiměřené k zajištění funkčnosti monitorovacích a měřicích postupů... Musí se udržovat záznamy o výsledcích kalibrace a ověřování. Co požadují auditoři? Pro auditora je tedy povinné přezkoumat shodu činností s výše uvedenými požadavky norem. Obvyklé je vyžadovat seznam měřicích a zkušebních zařízení, u něj údaje o platnosti tohoto seznamu, obvykle i údaj o dokumentu, který byl nahrazen. 8

9 Nejčastější neshody a nedostatky: Při auditu není předložen seznam měřidel Pracovníci neumějí vysvětlit, jak poznají, že měřidlo je způsobilé k měření, případně mimo kalibrační stav Bohužel se stává, že uživatelé měřidel neumí vyhodnotit výsledek měření Měřidla umístěná ve výrobě ztrácí identifikaci Nejčastější neshody a nedostatky: Záznamy o kalibraci v některých případech nedohledané Jindy chybí záznamy o návaznosti etalonů použitých pro kalibraci Metrolog organizace nepracuje s výsledky kalibrací, nepřiděluje měřidla uživatelům podle zjištěných nejistot měření a vhodnosti měřidla pro dané měření 9

10 Nejčastější neshody a nedostatky: Pokud si organizace provádí kalibrace měřidel vlastními silami, nepracuje při výpočtu nejistot měření s nejistotou etalonu Pracovníci neumí stanovit nejistotu vlastní kalibrace V některých případech se stává, že vzorec uvedený pro výpočet nejistoty v kalibrační metodě nesouhlasí se vzorcem použitým pro výpočet nejistoty v záznamu o kalibraci Nejčastější neshody a nedostatky: V záznamech o kalibraci nejsou uvedeny jednotky, ve kterých jsou výsledky uvedeny Výroky o shodě produktů nejsou podloženy správnými výsledky Chybí doklady záznamy o návaznosti etalonů na etalony vyšších řádů 10

11 Nejčastější neshody a nedostatky: Stává se mi, že při zjištění chyb v kalibracích se snažím zjistit, jakou měl dodavatel kvalifikaci pro provádění této služby Zjištění bývá občas velmi smutné, když zjistím, že žádnou Prosím o pozornost při stanovování požadavků na dodavatele služeb Nejčastější neshody a nedostatky: Je celkem běžné, že máte stanovené požadavky na dodavatele materiálů (obvykle hodnotíte, cenu, termíny dodání, kvalitu, vstřícnost apod.) Často se vůbec nehodnotí dodavatelé kooperací a dodavatelé podpůrných služeb už vůbec ne Nejsou stanovené požadavky na dopravce, poskytovatele kalibračních služeb, externí zajištění odvozu odpadů, právní služby, služby ohledně ochrany ŽP, úklid, atd. 11

12 Doporučení Projděte si všechny vstupy, vyhodnoťte neshody a problémy, které řešíte Rozdělte si všechny dodavatele dle důležitosti a jejich podíl na vašich dodávkách Vyhodnoťte si, jak vás mohou dodavatelé ohrozit nebo omezit ve vašich dodávkách k zákazníkům Stanovte vaše minimální požadavky a hledejte organizace, které vám vyjdou vstříc a budou spolupracovat Nenechte se uchlácholit prohlášením, že to přece není problém udělat Doporučení Při prvním kontaktu s dodavatelem si nechte předložit jejich oprávnění k poskytování služby Minimem by měl být Živnostenský list Když už jsme u kalibrací, nezaměňujte měření, zkoušení a kalibrace Sledujte požadavky legislativních a jiných předpisů 12

13 Doporučení Nenechte si vnutit předražené a neodborné služby. Slušná společnost vám nabídne ceník, dodací lhůty, informace o jimi garantovaných nejistotách měření. Pokud nedostanete tyto základní informace, nejděte si jiného dodavatele. 13

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok Strana 1 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení laboratorní hematologie Nemocnice Břeclav, Přílohy: 1.Seznam vyšetření + seznam akreditovaných vyšetření 2. Seznam akreditovaných vyšetření

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 NEJISTOTY MĚŘENÍ, PŘESNOST MĚŘENÍ, SPRÁVNOST MĚŘENÍ A OTÁZKY SPOJENÉ SE VZÁJEMNOU POROVNATELNOSTÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A S PROHLÁŠENÍM O SHODĚ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI

Více

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODLE ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ schváleny MZ ČR dne 21. 3. 2006 ZMOCNĚNÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Více

Značky a informace na obuvi a textilu

Značky a informace na obuvi a textilu průvodce Značky a spotřebitele informace na Podepsat obuvi a textilu můžeš, přečíst mus 1 1 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE Značky a informace na obuvi a textilu Miroslava Dostálová

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY Informace určená subjektům oznámeným dle čl. 48 nařízení 305/2011, které od 1. 7. 2012 nahradí činnost stávajících notifikovaných osob působících ve smyslu směrnice 89/106/EHS Zpracovala: Ing. Alena Šimková

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

SLOVNÍK POJMŮ VE VÝSTAVBĚ Obecná část Organizace a řízení ve výstavbě

SLOVNÍK POJMŮ VE VÝSTAVBĚ Obecná část Organizace a řízení ve výstavbě ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ DOS M 01.02 SLOVNÍK POJMŮ VE VÝSTAVBĚ Obecná část Organizace a řízení ve výstavbě PROHLEDÁVÁNÍ SLOVNÍKU Vysvětlivky a přehled použitých

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

Kvalita dalšího vzdělávání

Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: Kvalita dalšího vzdělávání Koncepční část Materiál pro analyticko koncepční studii IPN KONCEPT Jméno hlavního metodika: Mgr. Klára Bezděková Jména spolupracujících autorů: Mgr.

Více

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 1 Obecné zásady: Vztah evropské a národní legislativy:

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007D0589 CS 21.09.2011 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. července 2007, kterým se

Více

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. jaderná bezpečnost SYSTÉM ŘÍZENÍ. bezpečnostní návod JB-1.5

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. jaderná bezpečnost SYSTÉM ŘÍZENÍ. bezpečnostní návod JB-1.5 Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost SYSTÉM ŘÍZENÍ bezpečnostní návod JB-1.5 SÚJB prosinec 2010 Jaderná bezpečnost SYSTÉM ŘÍZENÍ Vydal: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, prosinec 2010

Více