Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA XXIV. vydání, ; připravili: PhDr. Levá H., Mgr. Kábová V. a PhDr. Levý J.;

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 24. 4. 2014. XXIV. vydání, 19. 5. 2014; připravili: PhDr. Levá H., Mgr. Kábová V. a PhDr. Levý J.; zpravyzradnice@seznam."

Transkript

1 XXIV. vydání, ; připravili: PhDr. Levá H., Mgr. Kábová V. a PhDr. Levý J.; VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, jako každé jaro většinu z vás napadá otázka, co se v našem městě změnilo, čím se bude město moci v nejbližším období pochlubit. Tak jako každý předešlý rok jsou i pro ten letošní připraveny akce, které zčásti vzhled našeho města změní. Je na každém z nás, jak budeme změny vnímat, jaký si o nich utvoříme názor. Čeká nás zateplení ZŠ, vybudování chodníků k nádraží a mezi panelovou zástavbou na Masarykově náměstí. Opravovat se budou povrchy místních komunikací v celkové délce více než 1 km. Byla zahájena revitalizace místního hřbitova a parku, obnova krajinných struktur, potom revitalizace další části Masarykova náměstí, rekonstrukce a přístavba městské knihovny. Bude se opravovat bytový dům v Husově ulici č. 498, dojde k doplnění vybavení pro technické služby, vše v celkové hodnotě více než 20 mil. Kč. To je seznam akcí, které v letošním roce proběhnou v našem městě. Snaha o zlepšování vzhledu města, jakož i o zkvalitňování života v něm, je dále podpořena přidělením akceptačních čísel na ministerstvech pro získání dotačních prostředků na další období. Jako příklad uvádím revitalizaci hráze Mlýnského rybníka (Dolíška), nákup svozové techniky pro bioodpad ve městě, vybudování dětského hřiště s přírodními prvky pro MŠ. V současné době probíhá jednání s firmou CHEVAK a.s. o možnosti rozšíření vodovodu v Hranicích. I v této otázce se jednání vyvíjí nadějně, bude ovšem záležet na finančních možnostech města. Výčet nejvýznamnějších akcí lze ovšem doplnit akcemi menšími, jako je výsadba stromů včetně aleje k nádraží, doplnění prvků na Trojstátí, umístění plakátovacích ploch v okrajových částech a přilehlých obcích. Je jisté, že s výčtem, který předkládám, není možno uspokojit představy všech spoluobčanů, že je mnoho témat a oblastí, o kterých má každý z nás jinou představu. Přesto bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že uvedené akce budou pro město přínosem, že přispějí k celkově lepší tváři Hranic. Život města však nezačíná a nekončí pouze investičními akcemi, kulturní dění stejně jako sportovní a společenské události významně zasahují do života ve městě. Pro letošní rok jsou opět přichystány akce, jako např. setkání na Kaiserhammeru, sraz motorkářů ve Studánce, fotbalový turnaj O pohár starosty města, divadelní léto, rockový festival Open - fest, Mariánská pouť, Český varhanní festival, koncert folkové skupiny Spirituál kvintet, koncem roku tradiční adventní programy. Uvedené akce budou včas plakátovány a zveřejňovány na internetových stránkách města. Všechny občany i návštěvníky našeho krásného města na ně zvu. Závěrem mi, milí spoluobčané, dovolte, abych vám všem popřál slunečné léto a hodně krásných a nezapomenutých zážitků o dovolené. Miroslav Picka, starosta města Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Byla schválena žádost pana Františka Černého na vybudování čerpací stanice v prostorách jeho soukromého pozemku vedle restaurace U Koně. Hlasování proběhlo v poměru 8 pro, 4 proti, 1 se zdržel. Nebyl schválen převod budovy TJ Jiskra Hranice na město. Důvodem neschválení byla předchozí dotace, kterou TJ obdržela a podle níž nesmí objekt převést před srpnem TJ nepředložila smlouvu o této dotaci z roku 2004 (na budově je zástavní právo, které by mohlo znamenat, že by se část popř. celá dotace musela vrátit, pochopitelně z pokladny města). Bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo podle 2586 a násl. obč. zákoníku mezi Městem Hranice (objednavatel) a obchodní firmou CAPTO s.r.o., se sídlem Karlova 2455/38, Cheb, IČ: , jednatel Jiří Zeman (zhotovitel), jejímž předmětem je provedení Rekonstrukce chodníků sídliště Masarykovo náměstí v Hranicích v době od měsíce května do měsíce srpna 2014 za cenu ,86,- Kč včetně DPH. Bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo podle 2586 a násl. obč. zákoníku mezi Městem Hranice (objednavatel) a obchodní firmou CAPTO s.r.o., se sídlem Karlova 2455/38, Cheb, IČ: , jednatel Jiří Zeman (zhotovitel), jejímž předmětem je provedení Rekonstrukce chodníků k nádraží v Hranicích v době od měsíce května do měsíce srpna 2014 za cenu ,20,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy, jejímž předmětem je výměna 14 ks oken na budově hasičské zbrojnice v Hranicích, č. p. 40, za cenu ,- Kč bez DPH.

2 ŽIJÍ MEZI NÁMI. ZNÁTE JE? Dnešní host naší pravidelné rubriky je bezesporu nejmladším ze zpovídaných. V září mu bude teprve 18 let, je studentem druhého ročníku chebského gymnázia. Už jako žák místní základní školy byl velmi úspěšný v různých soutěžích v dějepisné olympiádě školu reprezentoval dva roky po sobě v krajském kole, v zeměpisné olympiádě se dostal až do kola celostátního. Tímto mladým mužem je Martin Sidor. Rozhovor s ním jsem stihla v hodině dvanácté, neboť se stěhuje z Hranic do Prahy. - Martine, jsi studentem gymnázia. Byl pro tebe přechod na střední školu obtížný? Ani ne. Na konci prvního ročníku jsem měl samé jedničky. Teď v pololetí druháku dvě dvojky. Musím ale říct, že jsem měl velmi dobrý základ z hranické školy. Máme třeba geologii a horniny se nemusím učit vůbec, stejně tak názvosloví z chemie. Za to děkuji paní učitelce Benešové. - Byl jsi vždycky trochu zvláštní tím, že tě bavila škola. Nezměnilo se to? Ne, škola mě baví i dnes, jen se trochu změnily priority. Od zeměpisu přes dějepis až k matematice. Ta mě na prvním stupni základky nebavila vůbec, na druhém stupni měl se mnou pan učitel Tůma trpělivost a moje zájmy se začaly přesouvat. Dnes je matematika můj nejoblíbenější předmět. Jako volitelný předmět jsem si vybral deskriptivní geometrii a na příští rok seminář z matematiky. - Ty jsi prý ale dosáhl úspěchu i v naprosto odlišném oboru, a to v cizím jazyce. V krajském kole soutěže ve francouzštině jsem získal druhé místo. To fakt jednoduché nebylo. Jazyk se učím teprve druhým rokem a v soutěži byli studenti, kteří ho studují déle. Představit se ještě šlo, ale popisovat situaci na vylosovaném obrázku nebo mluvit plynule na předem neznámé téma bylo mnohem horší. Možná jsem měl štěstí, vylosoval jsem si Moje plány do budoucna. - Jaké jsou tedy tvoje plány do budoucna? Máš už představu, co bys chtěl jednou dělat? Dříve jsem si přál být učitelem, ale učitelské platy a někteří současní žáci mě od toho odrazují. Myslím, že by mě bavilo pracovat třeba na statistickém úřadě, možná by to mohla být aplikovaná matematika v praxi. - Kromě školy máš na něco ještě čas? Mám, samozřejmě. Hraju na klavír. - Vždyť jsi nikdy nehrál. Tady ne, ale na intru je klavír. Zašel jsem za Markétou Fulkovou, ta chodila do hudebky, aby mi ukázala základy. - No, počkej. Vyťukat Skákal pes umím taky. Ale zahrát Chopina už asi ne, co? - Na toho si troufáš? No jasně, můžete si to poslechnout na You Tube. (To jsem udělala, zadala jsem Martin Sidor a nestačila zírat. I když přiznávám, že jsem naprosto nemuzikální.) Umístil jsem tam pár nahrávek pro maminku. Je právě v nemocnici a může si to pustit na tabletu. V ukázkách je i moje vlastní tvorba. Líbí se mi vážná hudba, proto i v tomto oboru skládám. Teď mám ještě objednané housle. Na internátě je totiž jeden spolužák, který se učil hrát na housle - Kde na to bereš čas? Odpoledne. (Lakonická odpověď, jak už má Martin ve zvyku.) Ostatní se učí, já už moc ne, protože se učím ve škole, pak mám odpoledne čas pro sebe. - Jsi tak trochu pan Štísko, zatím ti všechno vychází. Je vůbec ještě něco, co by sis přál? (Martinova tvář náhle zvážněla.) Aby se moje máma úplně uzdravila. Byla na tom dost špatně, ale už je snad z nejhoršího venku. Právě kvůli ní se stěhujeme do Prahy. Co dodat? Snad jen to, aby se přání plnila. Martin si to určitě zaslouží. Ale o něj strach nemám. Je to mladý, cílevědomý a hlavně nesmírně poctivý a houževnatý člověk. On je totiž důkazem toho, že štěstí přeje připraveným. (V. K.) SÁZENÍ STROMKŮ PODÉL KOLEJÍ U NÁDRAŽÍ V pátek sázeli žáci 9. třídy společně s paní učitelkou Benešovou v rámci projektu Den Země objednané stromky: lípy a červené javory - celkem 21 kusů. Několik málo stromků vysadili zaměstnanci MÚ Hranice, zbytek vysadili žáci. Do připravených jam, které vykopali pracovníci MÚ Hranice, jsme nasypali hlínu, natahali do nich připravené stromy, zatloukli kůly kolem stromků a uvázali jsme je pevným provázkem ke stromkům. Na závěr jsme nařezali prkna, která jsme zatloukli hřebíky na vrcholky kůlů. Po práci se na nově vysazené stromky přijel podívat i pan starosta, paní ředitelka a zástupkyně ředitelky. Ty nás za naši práci moc pochválili. Další pochvalu jsme obdrželi od kolemjdoucích, kteří nemohli odtrhnout zrak od nově vysazených stromků. Nám všem z 9. třídy se stromky moc líbí a určitě budeme vzpomínat, když půjdeme náhodou kolem, jak jsme se nadřeli. Nicolas Náprstek, žák 9. třídy

3 CO BUDE S DOMEM NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ? Jistě víte, že Město Hranice získalo v dražbě dům č. p Městu vlastně nic jiného nezbývalo, neboť o tento dům nebyl opakovaně žádný zájem. Nám přitom tento objekt hyzdí střed Hranic. Dům je dlouho neobývaný, často se stával terčem útoků nejrůznějších individuí. Dokonce i po zakoupení se našli občané, kteří klidně za bílého dne přistavili auto s přívěsným vozíkem a snažili se z domu odvézt či odmontovat všechno, co by se dalo prodat, byť jim v domě nepatřil ani hřebík. To snad už máme za sebou, ale co s domem dnes? Na posledním jednání Zastupitelstva města Hranic se na toto téma diskutovalo. Padl návrh, že by v domě mohlo být kulturní nebo informační centrum, nová budova radnice i s obřadní síní a sálem pro jednání zastupitelstev. Dalším nápadem byla městská vývařovna, ovšem bez určení, kdo by takovou činnost provozoval. Z řad opozičních poslanců padl i návrh, udělat v zrekonstruované budově novou městskou knihovnu. Tento nápad se ale jeví kulantně řečeno jako ne právě nejšťastnější. Na opravu knihovny se totiž podařilo získat dotaci, která z 85 procent zaplatí renovaci knihovny stávající. Byl vypracován projekt a druhý den po konání zastupitelstva proběhlo i výběrové řízení na dodavatele zmiňované akce. Museli bychom tedy už přidělenou dotaci vrátit. Obracíme se proto na všechny občany Hranic, aby přišli a hlavně nám sdělili do 10. června 2014 své nápady, náměty či konkrétní návrhy, které by se týkaly využití domu čp Způsobů, jak nám toto sdělit je mnoho prostřednictvím mailů osobně na městském úřadě panu starostovi nebo místostarostovi. ŽIVÁ STUDÁNKA O. S. V ROCE 2013 Dovolím si říci, že rok 2013 byl pro Živou Studánku úspěšný. Zorganizovali jsme opět několik akcí, které se pomalu stávají tradicí. Začátek roku jsme přivítali ohňostrojem, v únoru se uskutečnil rej masek, odpoledne pro děti a večer pro dospělé. Příjemně nás překvapilo, kolik masek (ať už odpoledne neb večer) dorazilo. V březnu jsme vítali jaro, sice na sněhu a mrazu, ale první jarní buřtík chutnal všem. Poslední dubnový den se k nám slétlo spoustu čarodějnic. Ty neživé jsme spálili v ohni a pak si opekli buřt. V květnu dorazila tolik očekávaná ochranná síť na sportovní hřiště, zakoupená díky příspěvkům účastníků Srandamače Následoval Den dětí. Mělo se nastoupit do letadla a obletět svět, ale příroda rozhodla, že tak to nebude. Takže při vydatném dešti se děti a rodiče přesunuli do kiosku, kde proběhla část programu. Druhou část jsme přesunuli na konec června. Navštívily nás divadelnice z Chebu s pohádkou, kterou zahrály u rybníka na pláži a děti byly nadšené. V létě proběhl druhý ročník Srandamače, který se těšil velké účasti a hráči i fanoušci zůstali do nočních hodin, kde oslavovali svá vítezství, ať už bylo umístění jakékoliv. Na přelomu léta a podzimu nás opět navštívilo divadlo. Děti odcházely spokojené. Večer byl hudební, tančilo a zpívalo se do ranních hodin. V listopadu jsme se vydali na lampiónový průvod spojený s dobrodružnou stezkou. Poté následovalo promítání a povídání o Africe. V prosinci dostali nadílku od spousty hodných lidí pejsci v útulku v Hraničné u Chebu. Dva dny před Vánoci proběhlo předvánoční setkání, kde byl k vidění živý betlém, vystoupení dětí a také možnost vyzdobit náš nový altánek. ZŠ Hranice pomohla sehnat finanční prostředky z dotačního titulu a my se mohli pustit společně s osadním výborem a místními dětmi do budování parčíku. Z nevzhledného, nálety zarostlého koutu, se stalo pěkné místo, které, jak věřím, nám zpříjemní bydlení v naší vesničce. Doufám, že se o. s. Živé Studánce daří dělat čest svému názvu. Děkuji všem, kteří nám pomáhají při organizaci, občerstvení, od kterých nám chodí nápady na akce, zlepšení, názory atd., Městu Hranice, TJ Ohara Studánka, OV Studánka. I v letošním roce se můžete těšit na spoustu akcí. Tou nejbližší je maškarní bál, novinkou pak je vytvoření naučné stezky vedoucí Pastvinami a Studánkou za rybník Dolíška. Díky! Za os. Živá Studánka Marcela Švecová EUROPOSLANKYNĚ NAVŠTÍVILA TROJSTÁTÍ V sobotu navštívila Hranice saská europoslankyně z Lipska paní Constanze Krehl. Paní Krehl provázeli starosta města Miroslav Picka, místostarosta František Jurčák, autor textů a fotografií Stezky kamenů Josef Levý ml. a jako překladatel Petr Valda. Hlavním cílem návštěvy byla prohlídka Stezky kamenů, která je společným česko-německým projektem a byla financována z prostředků Cíle 3. Příroda kolem Trojstátí a stezky kamenů paní Krehl okouzlila, své dojmy zapsala do knihy návštěv na Trojstátí. Dalším bodem programu bylo zastavení u smírčího kříže a poté následovala společná návštěva Eichigtu, kde si všichni prohlédli místo památníku Tří biskupství, který je součástí Stezky kamenů na německé straně a označuje místo, kde se v jednom bodě stýkají tři biskupství, jména biskupství jsou napsána na památníku. Setkání bylo ukončeno malým občerstvením na radnici v Eichigtu s hostitelem starostou Cristophem Stölzelem.

4 OPRAVY KOMUNIKACÍ: DO AŠE POVEDE NOVÁ SILNICE Trvalo to dlouho, ale nakonec se dočkáme. Do Aše by měla být opravena silnice. Se semafory na trase musíme počítat do prosince, ale snad to vydržíme. Jsme rádi, že se podaří uskutečnit tuto stavbu. Celkové náklady akce jsou 34 milionů. Projekt hradí Karlovarský kraj. OPRAV SE DOČKAJÍ I SILNICE VE MĚSTĚ Na posledním zasedání ZM byli zastupitelé seznámeni s uzavřením smlouvy s firmou Colas cz, která vyhotoví kompletní pasportizaci místních komunikací a dopravního značení ve městě. Pasportizace je nutná pro příští období z hlediska žádostí o dotace pro rekonstrukce a opravy těchto komunikací. Bylo by škoda dotací nevyužít, město by tak tyto opravy nemuselo hradit pouze ze svého rozpočtu. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA AMERICKOU ARMÁDOU Už je tomu 69 let od doby, kdy bylo naše město osvobozeno americkou armádou. 18. dubna 1945 začalo osvobozování bývalého Československa právě u nás v Hranicích. Starosta města M. Picka spolu se zastupiteli položil květiny u pomníku na náměstí u pomníků letců RAF. NOVÉ KOŠE JSOU ROZMÍSTĚNÉ Město Hranice nakoupilo 10 kusů nových odpadkových košů. TS je rozmístily tak, aby byly na vhodných místech a sloužily občanům i turistům. Celková cena byla ,- Kč včetně dopravy. VELKÝ ÚSPĚCH PRO MĚSTO V ČERPÁNÍ DOTACÍ Město Hranice pokračuje v úspěšně započatém čerpání dotací. Po získání dotací na zateplení fasád MŠ a ZŠ, vybudování Památníku ve Studánce, realizaci Stezky kamenů, revitalizaci hřbitova a renovaci parku uspělo opět město v dalších projektech. Jedná se o: - Rekonstrukci a přístavbu stávající knihovny + vybudování infocentra. Celá akce vyjde na cca 6 milionů, z toho 90% pokryje dotace z ROP Severozápad. - Revitalizace Masarykova náměstí II. etapa. Celá akce vyjde na cca 7 milionů, z toho 90% pokryje dotace z ROP Severozápad. Vedení města je tak velmi úspěšné v přípravě projektů a v následném čerpání finančních prostředků. Uspělo se všemi svými žádostmi o dotace, další projekty čekají na vyhlášení dotačních titulů. Upozornění: Dne začnou práce na akci "Rekonstrukce stávající městské knihovny včetně přístavby". Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Stavební společnost VARO, s.r.o. z Chebu. Celková cena rekonstrukce vyjde na ,- Kč, přičemž výše dotace z Regionálního operačního programu NUTS Severozápad činí 85% celkových nákladů, zbylých cca ,-Kč zaplatí město Hranice ze svého rozpočtu. Termín ukončení prací je VÝZNAMNÁ PEDAGOGICKÁ OCENĚNÍ PUTOVALA DO HRANIC 28. března 2014, na Den učitelů, získalo město Hranice významné ocenění. Konkrétně jej převzala paní učitelka Anna Nídlová, která byla oceněna za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost. Získala prestižní cenu MŠMT - Medaili 1. stupně. Cenu převzala z rukou ministra školství, pana Marcela Chládka, v budově Lichtenštejnského paláce v Praze. Paní Nídlová celou svou profesní kariéru spojila s jedinou školou, vyučovala na 1. stupni a vychovala několik generací žáků, kterým se obětavě věnovala i ve svém volném čase. Jako pedagožka vypomáhala ještě dlouho po odchodu do důchodu. Ve školství působila přes 40 let. Velmi gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci našeho města. Další významné pedagogické ocenění převzala paní učitelka a naše týmová kolegyně Zpráv Mgr. Vladimíra Kábová. Paní učitelku ocenil Karlovarský kraj za dlouholetou vynikající a záslužnou vzdělávací a výchovnou práci s dětmi a mládeží v oblasti školství. Pamětní list a květinu převzala z rukou hejtmana Karlovarského kraje v Becherově vile v Karlových Varech. K ceně velmi gratulujeme, přejeme hodně pohody a pevné zdraví.

5 NOVÉ SCHODY A PARKOVIŠTĚ NA KOLA ZPŘÍJEMNÍ NA TROJSTÁTÍ TURISTICKÝ KOMFORT Turistická sezóna 2014 byla zahájena tradiční jarní brigádou, která se vydařila. Dalším krokem bylo založení Návštěvní turistické knihy č. 5. Pomyslnou třešničkou na dortu je vybudování nových dřevěných schodů a "parkoviště" na kola. Myšlenka na zrealizování dřevěných schodů přišla již před několika lety, kdy se zvažovala komplexní rekultivace místa. Místní dobrovolníci sháněli finanční prostředky, které byly využity na budování jiných prvků. V letošním roce se podařilo společně s vedením města oslovit hejtmana Karlovarského kraje, který místo navštívil a přislíbil finanční pomoc. Díky již odvedené dobrovolné práci jsme tak získali ,- Kč z kraje na nové dřevěné bezbariérové schody. Město Hranice přispělo tentokrát i významnou částkou ze svého rozpočtu. Věnovalo ,- Kč na realizaci "parkoviště" na kola. Kola se ale musí někam opřít. Na popud cyklistické asociace jsme tak doplnili plošinu o zábradlí, které nám zbylo z minulého roku. Plošina je doplněna o zajímavý prvek dřevěného stativu. Na stativ si mohou návštěvníci položit svůj fotoaparát, spustit samospoušť a ve vhodném úhlu se vyfotit s historickými kameny za zády. Schody i terasa jsou vyrobeny z kvalitního trvanlivého dřeva, sibiřského modřínu, který by měl vydržet v místních podmínkách. Touto cestou velmi děkuji panu starostovi Pickovi za pomoc s realizací a za dlouhodobou koncepční podporu. Dále děkuji panu hejtmanu Novotnému za finanční podporu z Karlovarského kraje. V neposlední řadě děkuji svému otci, panu Zemanovi a dalším dobrovolníkům za odpracované hodiny na Trojstátí. Přijeďte se všichni podívat, tento kout stojí určitě za návštěvu. Pokud máte chuť přispět (finančně, materiálně, nápadem), neváhejte se ozvat, budeme rádi. PhDr. Josef Levý TURISTICKÁ SEZÓNA 2014 MŮŽE ZAČÍT V sobotu proběhl na Trojstátí tradiční jarní úklid. Opět se nás sešlo dostatek, abychom mohli uklidit tento prostor. Nejmladšímu účastníkovi bylo 6, nejstaršímu pak 75. To je skvělé! Podařilo se nám znovu vyčistit mlýnské náhony, shrabat staré listí a odnosit staré větve. Velké poděkování patří všem dobrovolníkům a vedení města Hranice. Neváhejte stezku navštívit a užívejte místní čistou a klidnou přírodu. TROJSTÁTÍ NAVŠTÍVIL HEJTMAN JOSEF NOVOTNÝ Ve čtvrtek přijela na Trojstátí vzácná návštěva z Krajského úřadu. Především si udělal čas sám hejtman Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný. Předmětem setkání bylo hledání možností pro další rozvoj Hranicka, propagace místního koutu jako součásti Karlovarského kraje, prezentace dobrovolných aktivit na Trojstátí nebo hledání finanční podpory na realizaci masivních dřevěných schodů. Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře, pan hejtman a zároveň poslanec Parlamentu ČR nás překvapil svou vstřícností a tím, že o místních aktivitách místních nadšenců věděl. Velmi ocenil, jak se tu umíme starat o přírodu, krajinu a jak rozvíjíme turismus. Není moc vrcholných politiků, kteří zavítají na Hranicko. Jsme proto potěšeni, že si na nás úředníci udělali čas a Trojstátí navštívili. Děkujeme. REPLIKA SMÍRČÍHO KŘÍŽE BYLA ODHALENA V pátek byla slavnostně odhalena "replika" smírčího kříže, který kdysi stál na rohu bývalé továrny Beck naproti poště. Výrobu kříže finančně podpořilo Město Hranice částkou ,- Kč. Novému smírčímu kříži přejeme hodně spokojených turistů a obdivovatelů. Je zajímavým zpestřením na Stezce kamenů. Rada města Hranice schvaluje uzavření smlouvy s firmou STASO, jejímž předmětem je dodávka projektové dokumentace na Revitalizaci šaten u fotbalového hřiště ve Studánce za cenu ,-Kč bez DPH (na základě nejnižší nabídky). Rada města Hranice souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Hranice a firmou Vladimír Frühauf. Předmětem smlouvy je Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ v Hranicích. Nabídnutá cena je nejnižší z celkového počtu tří nabídek a činí ,- Kč bez DPH. Rada města Hranice doporučuje Zastupitelstvu města Hranice vyslovit souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace na rok 2015, jejímž předmětem je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro místní dobrovolný HZS.

6 SBĚROVÁ AKCE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V měsíci dubnu bylo sebráno 859 kg papíru a 200 kg elektroodpadu. Děkujeme žákům i občanům za spolupráci. HRANICE SE DOČKAJÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU, VANDALISMUS TOTIŽ NARŮSTÁ Hranice se dočkají nového kamerového systému, po kterém hraničtí již dlouho volali. Stále se množící případy vandalismu, zejména v některých konkrétních lokalitách našeho města, si vyžádaly instalování kamerového sytému. Vzhledem k nepřítomnosti policejní služebny by kamerový systém měl pomoci případy vandalismu ve městě řešit. Instalace bude probíhat od poloviny května do konce června tohoto roku. Město Hranice na kamerový systém schválilo v rozpočtu města na tento rok částku cca ,-Kč. Instalaci systému provede firma Petr Kozák. HRANICE-DRMOUL 2:0(1:0) První jarní domácí zápas by se dal popsat jako vydřené povinné vítězství. Od začátku byla hra vyrovnaná, ale postupně začali domácí splňovat roli favorita a tlačili se více před soupeřovu branku a po dvou dobrých příležitostech se ujali ve 28 min vedení, kdy po centru z levé strany dorazil na zadní tyči do odkryté branky hlavou míč kapitán Nový. Ve druhém poločase si hned ve 47 min pojistili vedení domácí, kdy po křižné přihrávce ze strany umístil míč do sítě Dorotovič Jan a bylo v podstatě hotovo. Domácí si v klidu hlídali vedení a připsali si tak povinné body a tím si udrželi první místo v tabulce. Sestava domácí: Piner, Mojcher, Dušňuk, Brožek, Nováček Radek, Amrich, Dorotovič Jan, Kleiner, Nový, Dorotovič David, Horák Střídali: Kuzma, Stránský, Nováček Stanislav, Hodonický Rozhodčí: Kuchta, Topinka ml. A Topinka st. JISKRA SU HRANICE-JISKRA NOVÝ KOSTEL 7:2 (3:2) V sobotu odpoledne se povinné vítězství domácích s předposledním Kostelem nerodilo lehce, hlavně v prvním poločase hrál hostující tým bojovně a domácí se nemohli dostat do tempa, také díky několika zahozeným vyloženým šancím. Ve druhém poločase se již projevila vyšší kvalita na straně domácích, kteří postupně pojistili své vítězství. Trenér domácích Hrkal Michal se vyjádřil v tom smyslu, že s vítězstvím je spokojen, s předvedenou hrou však nikoliv a varoval před podceněním příštího soupeře, kterým je poslední Krásná na jejich hřišti. O branky domácích se postupně postarali: Dorotovič Jan 2x, Amrich 2x, Nový, Horák, Dorotovič David Sestava domácí: Piner, Dušňuk (Kuzma), Brožek, Nováček Radek, Mojcher, Dorotovič David, Dorotovič Jan, Amrich, Horák, Kleiner (Hodonický), Nový(Král). (roče) ZO SPCCH Hranice pořádá zájezd dne 4. června 2014 do Plzně do restaurace Na Spilce na nádvoří pivovaru Plzeňského prazdroje. Vystoupení známého dua Václava Žákovce a Anny Volínové, známé ze Šlágru TV, v době od do hod. Odjezd z náměstí v Hranicích ve hod. Předpokládaný návrat cca hod. Cena zájezdu: - členové ZO SPCCH zdarma - nečlenové 100,- Kč Zájemci se mohou závazně přihlásit u p. Jurčáka Fr. a p. Tesařové Nadi. PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ, ŽIVOTNÍHO ELÁNU A DOBROU NÁLADU: Dne 7. května 2014 oslavil 80. narozeniny pan Bohumír Hryzák z Hranic. 1. května 2014 oslavil 70. narozeniny pan Josef Burian z Hranic. Dne oslavil 70. narozeniny pan Pavel Jůn ze Studánky. Dne oslavila 75. narozeniny paní Jaroslava Nováková z Hranic. 27. března 2014 oslavila 80. narozeniny paní Roselinde Sucháčková z Hranic. Touto cestou chceme poděkovat GR Electronic Hranice za sponzorský dar pro Radu rodičů. Za Radu rodičů při ZŠ Hranice Černá Veronika PLÁNOVANÉ AKCE Výlet do Plzně Na Spilku - SPCCH Pohádkový les Rada rodičů ZŠ Hranice Akademie - ZŠ Hranice Start 4. ročníku cyklozávodu Craft 1000 Miles Adventure (náměstí) setkání na Kaiserhammeru - ČZS, Město Hranice KONTAKTY NA ZPRÁVY Z RADNICE. (Pokud chcete dostávat Zprávy elektronicky nebo chcete přispět svými nápady, postřehy, texty, pište na Zprávy je možné pravidelně číst a stahovat také na internetových stránkách zcela čerstvé novinky lze sledovat také na facebookových stránkách: Hranicko- malý region pro velký výlet.)

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

12. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad ucelený sumář roku 2016

12. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad ucelený sumář roku 2016 V Lázních Bělohradě dne 6.1.2017 12. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad ucelený sumář roku 2016 Vážení zastupitelé a spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informoval o investičních akcích,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna Realizace projektů v období 2011-2014 prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna léto 2012 MŠ Kvíčovice rekonstrukce koupelny a kuchyně jaro, léto 2012 MŠ Kvíčovice zateplení stropu - půda Rekonstrukcí kotelny,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY Prosinec 2015 Vážení spoluobčané, blíží se nám konec roku 2015, roku, který byl v naší obci výjimečný počtem a náročností investičních

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC.

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC. OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC 2014 www.ssedliste.cz e-mail: obec@ssedliste.cz Vážení spoluobčané, milí čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dovolte mi, abych Vás před létem v krátkosti informovala o dění v

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Datlík č. 5. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u

Datlík č. 5. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 2009 Datlík č. 5 Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 5.12.2009 Akce pro následující týdny: Pro širokou veřejnost: Aktuálně nic Pro členy a příznivce: SO 16.1.2010 od 17:30, Coffee shop restaurant,

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Realizované projekty Kraj vynaložil na její vybudování 98, 1 milionu korun, z toho 85 procent financí získal

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

Z Á P I S. z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne 2.3.2016 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva. Omluveni: p. Jiří Bláha, Bc. Jana Bláhová 1. Zahájení Starosta

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ Mladecké noviny ČÍSLO 66 PROSINEC NEPRODEJNÉ 12/2015 Vážení spoluobčané, přeji vám všem i vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků, které budou naplněny radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou.

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 7. 11. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zastupitelstva Karlovarského kraje

KARLOVARSKÝ KRAJ. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zastupitelstva Karlovarského kraje KARLOVARSKÝ KRAJ Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje U s n e s e n í z 1. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

U S N E S E N Í. 21. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 21. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 21. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 26. března místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.30 hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl, František

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 16.01. 2013 v 19 hodin Termín: středa 16. 01. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice Návrh programu: 1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Buskers fest 2013 festival pouličního umění

Buskers fest 2013 festival pouličního umění Buskers fest 2013 festival pouličního umění České Budějovice 27. 28. 6. 2013 Busking je označení pro jakékoli pouliční vystupování ať už hudební, divadelní či třeba artistické. Vystupující člověk se nazývá

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení:

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení: Zápis č. 10 ze zasedání ZM ze dne 26. 10. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání se bude konat 25. 11. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Usn.č. 49/02 1) Usn.č. 49/02 2)

Usn.č. 49/02 1) Usn.č. 49/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 49. zasedání konaného dne 24. 8. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Z Á P I S. z 16. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 16. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 16. zasedání ZM Sedlice konaného dne 12.11.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva, v 18,07 hod. se dostavil p. David Vágner. Omluveni: ing.

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Sympozion 17. 3. 2016 Praha 1. Česká společnost, z. s. Podbořany Síť mateřských center projekt Akademie svobodného a aktivního občanství

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice 1 Konaného dne: 7.3.2014 Jednání zahájeno ve 20 00 hodin Jednání skončeno ve 22 00 hodin Zapsala: Matějková Šárka Přítomní: Jelínek Ladislav, Krajanský Karel,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

1. ROČNÍK SETKÁNÍ REGIONALISTŮ V ČESKÉM DUBU 15. 5. 2010

1. ROČNÍK SETKÁNÍ REGIONALISTŮ V ČESKÉM DUBU 15. 5. 2010 1. ROČNÍK SETKÁNÍ REGIONALISTŮ V ČESKÉM DUBU 15. 5. 2010 Vyhodnocení podnětů studentů Vysoké školy regionálního rozvoje ČESKÝ DUB 2010 SOUHRNNÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2010 A. Úvod Národní akademie regionálního managementu,

Více

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009 Obsah Výroční Základní informace o sdružení Teze sdružení Informace o činnosti v roce 2009 Bilance činnosti v roce 2009 zpráva Projekt časopis Otevřené Úvaly Projekt zelené Slovany Záchrana sochy sv. Jana

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne Zápis č. 1/2016

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne Zápis č. 1/2016 Zápis č. 1/2016 r ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 25.1. 2016 od 18.00 hod na OU v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Ing. Ivan Franc, Petr

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne 22.4.2015od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner 1. Zahájení Starosta města přivítal

Více