Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA XXIV. vydání, ; připravili: PhDr. Levá H., Mgr. Kábová V. a PhDr. Levý J.;

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 24. 4. 2014. XXIV. vydání, 19. 5. 2014; připravili: PhDr. Levá H., Mgr. Kábová V. a PhDr. Levý J.; zpravyzradnice@seznam."

Transkript

1 XXIV. vydání, ; připravili: PhDr. Levá H., Mgr. Kábová V. a PhDr. Levý J.; VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, jako každé jaro většinu z vás napadá otázka, co se v našem městě změnilo, čím se bude město moci v nejbližším období pochlubit. Tak jako každý předešlý rok jsou i pro ten letošní připraveny akce, které zčásti vzhled našeho města změní. Je na každém z nás, jak budeme změny vnímat, jaký si o nich utvoříme názor. Čeká nás zateplení ZŠ, vybudování chodníků k nádraží a mezi panelovou zástavbou na Masarykově náměstí. Opravovat se budou povrchy místních komunikací v celkové délce více než 1 km. Byla zahájena revitalizace místního hřbitova a parku, obnova krajinných struktur, potom revitalizace další části Masarykova náměstí, rekonstrukce a přístavba městské knihovny. Bude se opravovat bytový dům v Husově ulici č. 498, dojde k doplnění vybavení pro technické služby, vše v celkové hodnotě více než 20 mil. Kč. To je seznam akcí, které v letošním roce proběhnou v našem městě. Snaha o zlepšování vzhledu města, jakož i o zkvalitňování života v něm, je dále podpořena přidělením akceptačních čísel na ministerstvech pro získání dotačních prostředků na další období. Jako příklad uvádím revitalizaci hráze Mlýnského rybníka (Dolíška), nákup svozové techniky pro bioodpad ve městě, vybudování dětského hřiště s přírodními prvky pro MŠ. V současné době probíhá jednání s firmou CHEVAK a.s. o možnosti rozšíření vodovodu v Hranicích. I v této otázce se jednání vyvíjí nadějně, bude ovšem záležet na finančních možnostech města. Výčet nejvýznamnějších akcí lze ovšem doplnit akcemi menšími, jako je výsadba stromů včetně aleje k nádraží, doplnění prvků na Trojstátí, umístění plakátovacích ploch v okrajových částech a přilehlých obcích. Je jisté, že s výčtem, který předkládám, není možno uspokojit představy všech spoluobčanů, že je mnoho témat a oblastí, o kterých má každý z nás jinou představu. Přesto bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že uvedené akce budou pro město přínosem, že přispějí k celkově lepší tváři Hranic. Život města však nezačíná a nekončí pouze investičními akcemi, kulturní dění stejně jako sportovní a společenské události významně zasahují do života ve městě. Pro letošní rok jsou opět přichystány akce, jako např. setkání na Kaiserhammeru, sraz motorkářů ve Studánce, fotbalový turnaj O pohár starosty města, divadelní léto, rockový festival Open - fest, Mariánská pouť, Český varhanní festival, koncert folkové skupiny Spirituál kvintet, koncem roku tradiční adventní programy. Uvedené akce budou včas plakátovány a zveřejňovány na internetových stránkách města. Všechny občany i návštěvníky našeho krásného města na ně zvu. Závěrem mi, milí spoluobčané, dovolte, abych vám všem popřál slunečné léto a hodně krásných a nezapomenutých zážitků o dovolené. Miroslav Picka, starosta města Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Byla schválena žádost pana Františka Černého na vybudování čerpací stanice v prostorách jeho soukromého pozemku vedle restaurace U Koně. Hlasování proběhlo v poměru 8 pro, 4 proti, 1 se zdržel. Nebyl schválen převod budovy TJ Jiskra Hranice na město. Důvodem neschválení byla předchozí dotace, kterou TJ obdržela a podle níž nesmí objekt převést před srpnem TJ nepředložila smlouvu o této dotaci z roku 2004 (na budově je zástavní právo, které by mohlo znamenat, že by se část popř. celá dotace musela vrátit, pochopitelně z pokladny města). Bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo podle 2586 a násl. obč. zákoníku mezi Městem Hranice (objednavatel) a obchodní firmou CAPTO s.r.o., se sídlem Karlova 2455/38, Cheb, IČ: , jednatel Jiří Zeman (zhotovitel), jejímž předmětem je provedení Rekonstrukce chodníků sídliště Masarykovo náměstí v Hranicích v době od měsíce května do měsíce srpna 2014 za cenu ,86,- Kč včetně DPH. Bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo podle 2586 a násl. obč. zákoníku mezi Městem Hranice (objednavatel) a obchodní firmou CAPTO s.r.o., se sídlem Karlova 2455/38, Cheb, IČ: , jednatel Jiří Zeman (zhotovitel), jejímž předmětem je provedení Rekonstrukce chodníků k nádraží v Hranicích v době od měsíce května do měsíce srpna 2014 za cenu ,20,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy, jejímž předmětem je výměna 14 ks oken na budově hasičské zbrojnice v Hranicích, č. p. 40, za cenu ,- Kč bez DPH.

2 ŽIJÍ MEZI NÁMI. ZNÁTE JE? Dnešní host naší pravidelné rubriky je bezesporu nejmladším ze zpovídaných. V září mu bude teprve 18 let, je studentem druhého ročníku chebského gymnázia. Už jako žák místní základní školy byl velmi úspěšný v různých soutěžích v dějepisné olympiádě školu reprezentoval dva roky po sobě v krajském kole, v zeměpisné olympiádě se dostal až do kola celostátního. Tímto mladým mužem je Martin Sidor. Rozhovor s ním jsem stihla v hodině dvanácté, neboť se stěhuje z Hranic do Prahy. - Martine, jsi studentem gymnázia. Byl pro tebe přechod na střední školu obtížný? Ani ne. Na konci prvního ročníku jsem měl samé jedničky. Teď v pololetí druháku dvě dvojky. Musím ale říct, že jsem měl velmi dobrý základ z hranické školy. Máme třeba geologii a horniny se nemusím učit vůbec, stejně tak názvosloví z chemie. Za to děkuji paní učitelce Benešové. - Byl jsi vždycky trochu zvláštní tím, že tě bavila škola. Nezměnilo se to? Ne, škola mě baví i dnes, jen se trochu změnily priority. Od zeměpisu přes dějepis až k matematice. Ta mě na prvním stupni základky nebavila vůbec, na druhém stupni měl se mnou pan učitel Tůma trpělivost a moje zájmy se začaly přesouvat. Dnes je matematika můj nejoblíbenější předmět. Jako volitelný předmět jsem si vybral deskriptivní geometrii a na příští rok seminář z matematiky. - Ty jsi prý ale dosáhl úspěchu i v naprosto odlišném oboru, a to v cizím jazyce. V krajském kole soutěže ve francouzštině jsem získal druhé místo. To fakt jednoduché nebylo. Jazyk se učím teprve druhým rokem a v soutěži byli studenti, kteří ho studují déle. Představit se ještě šlo, ale popisovat situaci na vylosovaném obrázku nebo mluvit plynule na předem neznámé téma bylo mnohem horší. Možná jsem měl štěstí, vylosoval jsem si Moje plány do budoucna. - Jaké jsou tedy tvoje plány do budoucna? Máš už představu, co bys chtěl jednou dělat? Dříve jsem si přál být učitelem, ale učitelské platy a někteří současní žáci mě od toho odrazují. Myslím, že by mě bavilo pracovat třeba na statistickém úřadě, možná by to mohla být aplikovaná matematika v praxi. - Kromě školy máš na něco ještě čas? Mám, samozřejmě. Hraju na klavír. - Vždyť jsi nikdy nehrál. Tady ne, ale na intru je klavír. Zašel jsem za Markétou Fulkovou, ta chodila do hudebky, aby mi ukázala základy. - No, počkej. Vyťukat Skákal pes umím taky. Ale zahrát Chopina už asi ne, co? - Na toho si troufáš? No jasně, můžete si to poslechnout na You Tube. (To jsem udělala, zadala jsem Martin Sidor a nestačila zírat. I když přiznávám, že jsem naprosto nemuzikální.) Umístil jsem tam pár nahrávek pro maminku. Je právě v nemocnici a může si to pustit na tabletu. V ukázkách je i moje vlastní tvorba. Líbí se mi vážná hudba, proto i v tomto oboru skládám. Teď mám ještě objednané housle. Na internátě je totiž jeden spolužák, který se učil hrát na housle - Kde na to bereš čas? Odpoledne. (Lakonická odpověď, jak už má Martin ve zvyku.) Ostatní se učí, já už moc ne, protože se učím ve škole, pak mám odpoledne čas pro sebe. - Jsi tak trochu pan Štísko, zatím ti všechno vychází. Je vůbec ještě něco, co by sis přál? (Martinova tvář náhle zvážněla.) Aby se moje máma úplně uzdravila. Byla na tom dost špatně, ale už je snad z nejhoršího venku. Právě kvůli ní se stěhujeme do Prahy. Co dodat? Snad jen to, aby se přání plnila. Martin si to určitě zaslouží. Ale o něj strach nemám. Je to mladý, cílevědomý a hlavně nesmírně poctivý a houževnatý člověk. On je totiž důkazem toho, že štěstí přeje připraveným. (V. K.) SÁZENÍ STROMKŮ PODÉL KOLEJÍ U NÁDRAŽÍ V pátek sázeli žáci 9. třídy společně s paní učitelkou Benešovou v rámci projektu Den Země objednané stromky: lípy a červené javory - celkem 21 kusů. Několik málo stromků vysadili zaměstnanci MÚ Hranice, zbytek vysadili žáci. Do připravených jam, které vykopali pracovníci MÚ Hranice, jsme nasypali hlínu, natahali do nich připravené stromy, zatloukli kůly kolem stromků a uvázali jsme je pevným provázkem ke stromkům. Na závěr jsme nařezali prkna, která jsme zatloukli hřebíky na vrcholky kůlů. Po práci se na nově vysazené stromky přijel podívat i pan starosta, paní ředitelka a zástupkyně ředitelky. Ty nás za naši práci moc pochválili. Další pochvalu jsme obdrželi od kolemjdoucích, kteří nemohli odtrhnout zrak od nově vysazených stromků. Nám všem z 9. třídy se stromky moc líbí a určitě budeme vzpomínat, když půjdeme náhodou kolem, jak jsme se nadřeli. Nicolas Náprstek, žák 9. třídy

3 CO BUDE S DOMEM NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ? Jistě víte, že Město Hranice získalo v dražbě dům č. p Městu vlastně nic jiného nezbývalo, neboť o tento dům nebyl opakovaně žádný zájem. Nám přitom tento objekt hyzdí střed Hranic. Dům je dlouho neobývaný, často se stával terčem útoků nejrůznějších individuí. Dokonce i po zakoupení se našli občané, kteří klidně za bílého dne přistavili auto s přívěsným vozíkem a snažili se z domu odvézt či odmontovat všechno, co by se dalo prodat, byť jim v domě nepatřil ani hřebík. To snad už máme za sebou, ale co s domem dnes? Na posledním jednání Zastupitelstva města Hranic se na toto téma diskutovalo. Padl návrh, že by v domě mohlo být kulturní nebo informační centrum, nová budova radnice i s obřadní síní a sálem pro jednání zastupitelstev. Dalším nápadem byla městská vývařovna, ovšem bez určení, kdo by takovou činnost provozoval. Z řad opozičních poslanců padl i návrh, udělat v zrekonstruované budově novou městskou knihovnu. Tento nápad se ale jeví kulantně řečeno jako ne právě nejšťastnější. Na opravu knihovny se totiž podařilo získat dotaci, která z 85 procent zaplatí renovaci knihovny stávající. Byl vypracován projekt a druhý den po konání zastupitelstva proběhlo i výběrové řízení na dodavatele zmiňované akce. Museli bychom tedy už přidělenou dotaci vrátit. Obracíme se proto na všechny občany Hranic, aby přišli a hlavně nám sdělili do 10. června 2014 své nápady, náměty či konkrétní návrhy, které by se týkaly využití domu čp Způsobů, jak nám toto sdělit je mnoho prostřednictvím mailů osobně na městském úřadě panu starostovi nebo místostarostovi. ŽIVÁ STUDÁNKA O. S. V ROCE 2013 Dovolím si říci, že rok 2013 byl pro Živou Studánku úspěšný. Zorganizovali jsme opět několik akcí, které se pomalu stávají tradicí. Začátek roku jsme přivítali ohňostrojem, v únoru se uskutečnil rej masek, odpoledne pro děti a večer pro dospělé. Příjemně nás překvapilo, kolik masek (ať už odpoledne neb večer) dorazilo. V březnu jsme vítali jaro, sice na sněhu a mrazu, ale první jarní buřtík chutnal všem. Poslední dubnový den se k nám slétlo spoustu čarodějnic. Ty neživé jsme spálili v ohni a pak si opekli buřt. V květnu dorazila tolik očekávaná ochranná síť na sportovní hřiště, zakoupená díky příspěvkům účastníků Srandamače Následoval Den dětí. Mělo se nastoupit do letadla a obletět svět, ale příroda rozhodla, že tak to nebude. Takže při vydatném dešti se děti a rodiče přesunuli do kiosku, kde proběhla část programu. Druhou část jsme přesunuli na konec června. Navštívily nás divadelnice z Chebu s pohádkou, kterou zahrály u rybníka na pláži a děti byly nadšené. V létě proběhl druhý ročník Srandamače, který se těšil velké účasti a hráči i fanoušci zůstali do nočních hodin, kde oslavovali svá vítezství, ať už bylo umístění jakékoliv. Na přelomu léta a podzimu nás opět navštívilo divadlo. Děti odcházely spokojené. Večer byl hudební, tančilo a zpívalo se do ranních hodin. V listopadu jsme se vydali na lampiónový průvod spojený s dobrodružnou stezkou. Poté následovalo promítání a povídání o Africe. V prosinci dostali nadílku od spousty hodných lidí pejsci v útulku v Hraničné u Chebu. Dva dny před Vánoci proběhlo předvánoční setkání, kde byl k vidění živý betlém, vystoupení dětí a také možnost vyzdobit náš nový altánek. ZŠ Hranice pomohla sehnat finanční prostředky z dotačního titulu a my se mohli pustit společně s osadním výborem a místními dětmi do budování parčíku. Z nevzhledného, nálety zarostlého koutu, se stalo pěkné místo, které, jak věřím, nám zpříjemní bydlení v naší vesničce. Doufám, že se o. s. Živé Studánce daří dělat čest svému názvu. Děkuji všem, kteří nám pomáhají při organizaci, občerstvení, od kterých nám chodí nápady na akce, zlepšení, názory atd., Městu Hranice, TJ Ohara Studánka, OV Studánka. I v letošním roce se můžete těšit na spoustu akcí. Tou nejbližší je maškarní bál, novinkou pak je vytvoření naučné stezky vedoucí Pastvinami a Studánkou za rybník Dolíška. Díky! Za os. Živá Studánka Marcela Švecová EUROPOSLANKYNĚ NAVŠTÍVILA TROJSTÁTÍ V sobotu navštívila Hranice saská europoslankyně z Lipska paní Constanze Krehl. Paní Krehl provázeli starosta města Miroslav Picka, místostarosta František Jurčák, autor textů a fotografií Stezky kamenů Josef Levý ml. a jako překladatel Petr Valda. Hlavním cílem návštěvy byla prohlídka Stezky kamenů, která je společným česko-německým projektem a byla financována z prostředků Cíle 3. Příroda kolem Trojstátí a stezky kamenů paní Krehl okouzlila, své dojmy zapsala do knihy návštěv na Trojstátí. Dalším bodem programu bylo zastavení u smírčího kříže a poté následovala společná návštěva Eichigtu, kde si všichni prohlédli místo památníku Tří biskupství, který je součástí Stezky kamenů na německé straně a označuje místo, kde se v jednom bodě stýkají tři biskupství, jména biskupství jsou napsána na památníku. Setkání bylo ukončeno malým občerstvením na radnici v Eichigtu s hostitelem starostou Cristophem Stölzelem.

4 OPRAVY KOMUNIKACÍ: DO AŠE POVEDE NOVÁ SILNICE Trvalo to dlouho, ale nakonec se dočkáme. Do Aše by měla být opravena silnice. Se semafory na trase musíme počítat do prosince, ale snad to vydržíme. Jsme rádi, že se podaří uskutečnit tuto stavbu. Celkové náklady akce jsou 34 milionů. Projekt hradí Karlovarský kraj. OPRAV SE DOČKAJÍ I SILNICE VE MĚSTĚ Na posledním zasedání ZM byli zastupitelé seznámeni s uzavřením smlouvy s firmou Colas cz, která vyhotoví kompletní pasportizaci místních komunikací a dopravního značení ve městě. Pasportizace je nutná pro příští období z hlediska žádostí o dotace pro rekonstrukce a opravy těchto komunikací. Bylo by škoda dotací nevyužít, město by tak tyto opravy nemuselo hradit pouze ze svého rozpočtu. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA AMERICKOU ARMÁDOU Už je tomu 69 let od doby, kdy bylo naše město osvobozeno americkou armádou. 18. dubna 1945 začalo osvobozování bývalého Československa právě u nás v Hranicích. Starosta města M. Picka spolu se zastupiteli položil květiny u pomníku na náměstí u pomníků letců RAF. NOVÉ KOŠE JSOU ROZMÍSTĚNÉ Město Hranice nakoupilo 10 kusů nových odpadkových košů. TS je rozmístily tak, aby byly na vhodných místech a sloužily občanům i turistům. Celková cena byla ,- Kč včetně dopravy. VELKÝ ÚSPĚCH PRO MĚSTO V ČERPÁNÍ DOTACÍ Město Hranice pokračuje v úspěšně započatém čerpání dotací. Po získání dotací na zateplení fasád MŠ a ZŠ, vybudování Památníku ve Studánce, realizaci Stezky kamenů, revitalizaci hřbitova a renovaci parku uspělo opět město v dalších projektech. Jedná se o: - Rekonstrukci a přístavbu stávající knihovny + vybudování infocentra. Celá akce vyjde na cca 6 milionů, z toho 90% pokryje dotace z ROP Severozápad. - Revitalizace Masarykova náměstí II. etapa. Celá akce vyjde na cca 7 milionů, z toho 90% pokryje dotace z ROP Severozápad. Vedení města je tak velmi úspěšné v přípravě projektů a v následném čerpání finančních prostředků. Uspělo se všemi svými žádostmi o dotace, další projekty čekají na vyhlášení dotačních titulů. Upozornění: Dne začnou práce na akci "Rekonstrukce stávající městské knihovny včetně přístavby". Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Stavební společnost VARO, s.r.o. z Chebu. Celková cena rekonstrukce vyjde na ,- Kč, přičemž výše dotace z Regionálního operačního programu NUTS Severozápad činí 85% celkových nákladů, zbylých cca ,-Kč zaplatí město Hranice ze svého rozpočtu. Termín ukončení prací je VÝZNAMNÁ PEDAGOGICKÁ OCENĚNÍ PUTOVALA DO HRANIC 28. března 2014, na Den učitelů, získalo město Hranice významné ocenění. Konkrétně jej převzala paní učitelka Anna Nídlová, která byla oceněna za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost. Získala prestižní cenu MŠMT - Medaili 1. stupně. Cenu převzala z rukou ministra školství, pana Marcela Chládka, v budově Lichtenštejnského paláce v Praze. Paní Nídlová celou svou profesní kariéru spojila s jedinou školou, vyučovala na 1. stupni a vychovala několik generací žáků, kterým se obětavě věnovala i ve svém volném čase. Jako pedagožka vypomáhala ještě dlouho po odchodu do důchodu. Ve školství působila přes 40 let. Velmi gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci našeho města. Další významné pedagogické ocenění převzala paní učitelka a naše týmová kolegyně Zpráv Mgr. Vladimíra Kábová. Paní učitelku ocenil Karlovarský kraj za dlouholetou vynikající a záslužnou vzdělávací a výchovnou práci s dětmi a mládeží v oblasti školství. Pamětní list a květinu převzala z rukou hejtmana Karlovarského kraje v Becherově vile v Karlových Varech. K ceně velmi gratulujeme, přejeme hodně pohody a pevné zdraví.

5 NOVÉ SCHODY A PARKOVIŠTĚ NA KOLA ZPŘÍJEMNÍ NA TROJSTÁTÍ TURISTICKÝ KOMFORT Turistická sezóna 2014 byla zahájena tradiční jarní brigádou, která se vydařila. Dalším krokem bylo založení Návštěvní turistické knihy č. 5. Pomyslnou třešničkou na dortu je vybudování nových dřevěných schodů a "parkoviště" na kola. Myšlenka na zrealizování dřevěných schodů přišla již před několika lety, kdy se zvažovala komplexní rekultivace místa. Místní dobrovolníci sháněli finanční prostředky, které byly využity na budování jiných prvků. V letošním roce se podařilo společně s vedením města oslovit hejtmana Karlovarského kraje, který místo navštívil a přislíbil finanční pomoc. Díky již odvedené dobrovolné práci jsme tak získali ,- Kč z kraje na nové dřevěné bezbariérové schody. Město Hranice přispělo tentokrát i významnou částkou ze svého rozpočtu. Věnovalo ,- Kč na realizaci "parkoviště" na kola. Kola se ale musí někam opřít. Na popud cyklistické asociace jsme tak doplnili plošinu o zábradlí, které nám zbylo z minulého roku. Plošina je doplněna o zajímavý prvek dřevěného stativu. Na stativ si mohou návštěvníci položit svůj fotoaparát, spustit samospoušť a ve vhodném úhlu se vyfotit s historickými kameny za zády. Schody i terasa jsou vyrobeny z kvalitního trvanlivého dřeva, sibiřského modřínu, který by měl vydržet v místních podmínkách. Touto cestou velmi děkuji panu starostovi Pickovi za pomoc s realizací a za dlouhodobou koncepční podporu. Dále děkuji panu hejtmanu Novotnému za finanční podporu z Karlovarského kraje. V neposlední řadě děkuji svému otci, panu Zemanovi a dalším dobrovolníkům za odpracované hodiny na Trojstátí. Přijeďte se všichni podívat, tento kout stojí určitě za návštěvu. Pokud máte chuť přispět (finančně, materiálně, nápadem), neváhejte se ozvat, budeme rádi. PhDr. Josef Levý TURISTICKÁ SEZÓNA 2014 MŮŽE ZAČÍT V sobotu proběhl na Trojstátí tradiční jarní úklid. Opět se nás sešlo dostatek, abychom mohli uklidit tento prostor. Nejmladšímu účastníkovi bylo 6, nejstaršímu pak 75. To je skvělé! Podařilo se nám znovu vyčistit mlýnské náhony, shrabat staré listí a odnosit staré větve. Velké poděkování patří všem dobrovolníkům a vedení města Hranice. Neváhejte stezku navštívit a užívejte místní čistou a klidnou přírodu. TROJSTÁTÍ NAVŠTÍVIL HEJTMAN JOSEF NOVOTNÝ Ve čtvrtek přijela na Trojstátí vzácná návštěva z Krajského úřadu. Především si udělal čas sám hejtman Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný. Předmětem setkání bylo hledání možností pro další rozvoj Hranicka, propagace místního koutu jako součásti Karlovarského kraje, prezentace dobrovolných aktivit na Trojstátí nebo hledání finanční podpory na realizaci masivních dřevěných schodů. Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře, pan hejtman a zároveň poslanec Parlamentu ČR nás překvapil svou vstřícností a tím, že o místních aktivitách místních nadšenců věděl. Velmi ocenil, jak se tu umíme starat o přírodu, krajinu a jak rozvíjíme turismus. Není moc vrcholných politiků, kteří zavítají na Hranicko. Jsme proto potěšeni, že si na nás úředníci udělali čas a Trojstátí navštívili. Děkujeme. REPLIKA SMÍRČÍHO KŘÍŽE BYLA ODHALENA V pátek byla slavnostně odhalena "replika" smírčího kříže, který kdysi stál na rohu bývalé továrny Beck naproti poště. Výrobu kříže finančně podpořilo Město Hranice částkou ,- Kč. Novému smírčímu kříži přejeme hodně spokojených turistů a obdivovatelů. Je zajímavým zpestřením na Stezce kamenů. Rada města Hranice schvaluje uzavření smlouvy s firmou STASO, jejímž předmětem je dodávka projektové dokumentace na Revitalizaci šaten u fotbalového hřiště ve Studánce za cenu ,-Kč bez DPH (na základě nejnižší nabídky). Rada města Hranice souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Hranice a firmou Vladimír Frühauf. Předmětem smlouvy je Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ v Hranicích. Nabídnutá cena je nejnižší z celkového počtu tří nabídek a činí ,- Kč bez DPH. Rada města Hranice doporučuje Zastupitelstvu města Hranice vyslovit souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace na rok 2015, jejímž předmětem je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro místní dobrovolný HZS.

6 SBĚROVÁ AKCE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V měsíci dubnu bylo sebráno 859 kg papíru a 200 kg elektroodpadu. Děkujeme žákům i občanům za spolupráci. HRANICE SE DOČKAJÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU, VANDALISMUS TOTIŽ NARŮSTÁ Hranice se dočkají nového kamerového systému, po kterém hraničtí již dlouho volali. Stále se množící případy vandalismu, zejména v některých konkrétních lokalitách našeho města, si vyžádaly instalování kamerového sytému. Vzhledem k nepřítomnosti policejní služebny by kamerový systém měl pomoci případy vandalismu ve městě řešit. Instalace bude probíhat od poloviny května do konce června tohoto roku. Město Hranice na kamerový systém schválilo v rozpočtu města na tento rok částku cca ,-Kč. Instalaci systému provede firma Petr Kozák. HRANICE-DRMOUL 2:0(1:0) První jarní domácí zápas by se dal popsat jako vydřené povinné vítězství. Od začátku byla hra vyrovnaná, ale postupně začali domácí splňovat roli favorita a tlačili se více před soupeřovu branku a po dvou dobrých příležitostech se ujali ve 28 min vedení, kdy po centru z levé strany dorazil na zadní tyči do odkryté branky hlavou míč kapitán Nový. Ve druhém poločase si hned ve 47 min pojistili vedení domácí, kdy po křižné přihrávce ze strany umístil míč do sítě Dorotovič Jan a bylo v podstatě hotovo. Domácí si v klidu hlídali vedení a připsali si tak povinné body a tím si udrželi první místo v tabulce. Sestava domácí: Piner, Mojcher, Dušňuk, Brožek, Nováček Radek, Amrich, Dorotovič Jan, Kleiner, Nový, Dorotovič David, Horák Střídali: Kuzma, Stránský, Nováček Stanislav, Hodonický Rozhodčí: Kuchta, Topinka ml. A Topinka st. JISKRA SU HRANICE-JISKRA NOVÝ KOSTEL 7:2 (3:2) V sobotu odpoledne se povinné vítězství domácích s předposledním Kostelem nerodilo lehce, hlavně v prvním poločase hrál hostující tým bojovně a domácí se nemohli dostat do tempa, také díky několika zahozeným vyloženým šancím. Ve druhém poločase se již projevila vyšší kvalita na straně domácích, kteří postupně pojistili své vítězství. Trenér domácích Hrkal Michal se vyjádřil v tom smyslu, že s vítězstvím je spokojen, s předvedenou hrou však nikoliv a varoval před podceněním příštího soupeře, kterým je poslední Krásná na jejich hřišti. O branky domácích se postupně postarali: Dorotovič Jan 2x, Amrich 2x, Nový, Horák, Dorotovič David Sestava domácí: Piner, Dušňuk (Kuzma), Brožek, Nováček Radek, Mojcher, Dorotovič David, Dorotovič Jan, Amrich, Horák, Kleiner (Hodonický), Nový(Král). (roče) ZO SPCCH Hranice pořádá zájezd dne 4. června 2014 do Plzně do restaurace Na Spilce na nádvoří pivovaru Plzeňského prazdroje. Vystoupení známého dua Václava Žákovce a Anny Volínové, známé ze Šlágru TV, v době od do hod. Odjezd z náměstí v Hranicích ve hod. Předpokládaný návrat cca hod. Cena zájezdu: - členové ZO SPCCH zdarma - nečlenové 100,- Kč Zájemci se mohou závazně přihlásit u p. Jurčáka Fr. a p. Tesařové Nadi. PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ, ŽIVOTNÍHO ELÁNU A DOBROU NÁLADU: Dne 7. května 2014 oslavil 80. narozeniny pan Bohumír Hryzák z Hranic. 1. května 2014 oslavil 70. narozeniny pan Josef Burian z Hranic. Dne oslavil 70. narozeniny pan Pavel Jůn ze Studánky. Dne oslavila 75. narozeniny paní Jaroslava Nováková z Hranic. 27. března 2014 oslavila 80. narozeniny paní Roselinde Sucháčková z Hranic. Touto cestou chceme poděkovat GR Electronic Hranice za sponzorský dar pro Radu rodičů. Za Radu rodičů při ZŠ Hranice Černá Veronika PLÁNOVANÉ AKCE Výlet do Plzně Na Spilku - SPCCH Pohádkový les Rada rodičů ZŠ Hranice Akademie - ZŠ Hranice Start 4. ročníku cyklozávodu Craft 1000 Miles Adventure (náměstí) setkání na Kaiserhammeru - ČZS, Město Hranice KONTAKTY NA ZPRÁVY Z RADNICE. (Pokud chcete dostávat Zprávy elektronicky nebo chcete přispět svými nápady, postřehy, texty, pište na Zprávy je možné pravidelně číst a stahovat také na internetových stránkách zcela čerstvé novinky lze sledovat také na facebookových stránkách: Hranicko- malý region pro velký výlet.)

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková.

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Lhotka, Metylovice Baška Pržno Čeladná, Janovice Malenovice Pstruží Ostravice Kunčice p. O., Staré Hamry Bílá kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3 str. 4

Více

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čas bohužel běží neúprosným a rychlým

Více

Karlovarský kraj ocenil nejlepší sportovce uplynulé sezony

Karlovarský kraj ocenil nejlepší sportovce uplynulé sezony KRAJSKÉ LISTY www.kr-karlovarsky.cz Středověký důl Jeroným získal dotaci Důl Jeroným, nová atrakce v Karlovarském kraji, se bude díky evropským penězům rozvíjet. více strana 3 ročník 12 číslo 5 květen

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin.

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin. Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7 8/2015 Ročník XX Zdarma Územní plán Vimperk Již několikrát bylo psáno na stránkách těchto novin o územním plánu Vimperk. Jenom pro zopakování uvádím, že rozhodnutí

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2010 Slavnost na novém hřišti V sobotu 9. 10. 2010 bylo ve sliveneckém fotbalovém areálu slavnostně uvedeno do užívání nové tréninkové hřiště

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 Slivenecký burčák 2013 V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína Slivenecký burčák. Na akci se kromě

Více

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole Závěr uplynulého školního roku byl hektický. Připravovali jsme se na rekonstrukci druhé poloviny střechy na budově 2. stupně. Vystěhovat třídy, nábytek, pomůcky a k tomu dva kabinety plné fyzikálních pomůcek,

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Kopidlenské. listy. Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu. Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno.

Kopidlenské. listy. Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu. Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno. Prosinec 2009 čtvrtletník pro Kopidlensko cena 15 Kč vč. dph Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno Petr Albrecht starosta Kopidlna

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice na okraj Do všech obor p ijímáme absolventy 9. ro ník ZŠ. 79-41-K/41 GYMNÁZIUM Nov otevíráme DV T ÍDY (celkem 60 žák )! 68-43-M/01 VE EJNOSPRÁVNÍ INNOST

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

Skladatel putující vesmírem

Skladatel putující vesmírem 28. srpna 2008 ročník XI. číslo 15 Skladatel putující vesmírem Bylo to 13. září roku 1928, kdy se v Opočně narodil hudební skladatel Luboš Sluka. Tenkrát asi nikdo netušil, že jednou jeho ceněná hudba

Více

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít Vybíráme z obsahu: Autokros po 40 letech ve Šluknově končí 2 Slovo starostky - náměstí 3 60. výročí firmy Topos, a. s. 10, 11 Výběrové řízení 15 Lesnická škola 17 První turnaj TS Beach Cup 19 CENA 5 Kč

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více