Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA XXIV. vydání, ; připravili: PhDr. Levá H., Mgr. Kábová V. a PhDr. Levý J.;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 24. 4. 2014. XXIV. vydání, 19. 5. 2014; připravili: PhDr. Levá H., Mgr. Kábová V. a PhDr. Levý J.; zpravyzradnice@seznam."

Transkript

1 XXIV. vydání, ; připravili: PhDr. Levá H., Mgr. Kábová V. a PhDr. Levý J.; VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, jako každé jaro většinu z vás napadá otázka, co se v našem městě změnilo, čím se bude město moci v nejbližším období pochlubit. Tak jako každý předešlý rok jsou i pro ten letošní připraveny akce, které zčásti vzhled našeho města změní. Je na každém z nás, jak budeme změny vnímat, jaký si o nich utvoříme názor. Čeká nás zateplení ZŠ, vybudování chodníků k nádraží a mezi panelovou zástavbou na Masarykově náměstí. Opravovat se budou povrchy místních komunikací v celkové délce více než 1 km. Byla zahájena revitalizace místního hřbitova a parku, obnova krajinných struktur, potom revitalizace další části Masarykova náměstí, rekonstrukce a přístavba městské knihovny. Bude se opravovat bytový dům v Husově ulici č. 498, dojde k doplnění vybavení pro technické služby, vše v celkové hodnotě více než 20 mil. Kč. To je seznam akcí, které v letošním roce proběhnou v našem městě. Snaha o zlepšování vzhledu města, jakož i o zkvalitňování života v něm, je dále podpořena přidělením akceptačních čísel na ministerstvech pro získání dotačních prostředků na další období. Jako příklad uvádím revitalizaci hráze Mlýnského rybníka (Dolíška), nákup svozové techniky pro bioodpad ve městě, vybudování dětského hřiště s přírodními prvky pro MŠ. V současné době probíhá jednání s firmou CHEVAK a.s. o možnosti rozšíření vodovodu v Hranicích. I v této otázce se jednání vyvíjí nadějně, bude ovšem záležet na finančních možnostech města. Výčet nejvýznamnějších akcí lze ovšem doplnit akcemi menšími, jako je výsadba stromů včetně aleje k nádraží, doplnění prvků na Trojstátí, umístění plakátovacích ploch v okrajových částech a přilehlých obcích. Je jisté, že s výčtem, který předkládám, není možno uspokojit představy všech spoluobčanů, že je mnoho témat a oblastí, o kterých má každý z nás jinou představu. Přesto bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že uvedené akce budou pro město přínosem, že přispějí k celkově lepší tváři Hranic. Život města však nezačíná a nekončí pouze investičními akcemi, kulturní dění stejně jako sportovní a společenské události významně zasahují do života ve městě. Pro letošní rok jsou opět přichystány akce, jako např. setkání na Kaiserhammeru, sraz motorkářů ve Studánce, fotbalový turnaj O pohár starosty města, divadelní léto, rockový festival Open - fest, Mariánská pouť, Český varhanní festival, koncert folkové skupiny Spirituál kvintet, koncem roku tradiční adventní programy. Uvedené akce budou včas plakátovány a zveřejňovány na internetových stránkách města. Všechny občany i návštěvníky našeho krásného města na ně zvu. Závěrem mi, milí spoluobčané, dovolte, abych vám všem popřál slunečné léto a hodně krásných a nezapomenutých zážitků o dovolené. Miroslav Picka, starosta města Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Byla schválena žádost pana Františka Černého na vybudování čerpací stanice v prostorách jeho soukromého pozemku vedle restaurace U Koně. Hlasování proběhlo v poměru 8 pro, 4 proti, 1 se zdržel. Nebyl schválen převod budovy TJ Jiskra Hranice na město. Důvodem neschválení byla předchozí dotace, kterou TJ obdržela a podle níž nesmí objekt převést před srpnem TJ nepředložila smlouvu o této dotaci z roku 2004 (na budově je zástavní právo, které by mohlo znamenat, že by se část popř. celá dotace musela vrátit, pochopitelně z pokladny města). Bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo podle 2586 a násl. obč. zákoníku mezi Městem Hranice (objednavatel) a obchodní firmou CAPTO s.r.o., se sídlem Karlova 2455/38, Cheb, IČ: , jednatel Jiří Zeman (zhotovitel), jejímž předmětem je provedení Rekonstrukce chodníků sídliště Masarykovo náměstí v Hranicích v době od měsíce května do měsíce srpna 2014 za cenu ,86,- Kč včetně DPH. Bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo podle 2586 a násl. obč. zákoníku mezi Městem Hranice (objednavatel) a obchodní firmou CAPTO s.r.o., se sídlem Karlova 2455/38, Cheb, IČ: , jednatel Jiří Zeman (zhotovitel), jejímž předmětem je provedení Rekonstrukce chodníků k nádraží v Hranicích v době od měsíce května do měsíce srpna 2014 za cenu ,20,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy, jejímž předmětem je výměna 14 ks oken na budově hasičské zbrojnice v Hranicích, č. p. 40, za cenu ,- Kč bez DPH.

2 ŽIJÍ MEZI NÁMI. ZNÁTE JE? Dnešní host naší pravidelné rubriky je bezesporu nejmladším ze zpovídaných. V září mu bude teprve 18 let, je studentem druhého ročníku chebského gymnázia. Už jako žák místní základní školy byl velmi úspěšný v různých soutěžích v dějepisné olympiádě školu reprezentoval dva roky po sobě v krajském kole, v zeměpisné olympiádě se dostal až do kola celostátního. Tímto mladým mužem je Martin Sidor. Rozhovor s ním jsem stihla v hodině dvanácté, neboť se stěhuje z Hranic do Prahy. - Martine, jsi studentem gymnázia. Byl pro tebe přechod na střední školu obtížný? Ani ne. Na konci prvního ročníku jsem měl samé jedničky. Teď v pololetí druháku dvě dvojky. Musím ale říct, že jsem měl velmi dobrý základ z hranické školy. Máme třeba geologii a horniny se nemusím učit vůbec, stejně tak názvosloví z chemie. Za to děkuji paní učitelce Benešové. - Byl jsi vždycky trochu zvláštní tím, že tě bavila škola. Nezměnilo se to? Ne, škola mě baví i dnes, jen se trochu změnily priority. Od zeměpisu přes dějepis až k matematice. Ta mě na prvním stupni základky nebavila vůbec, na druhém stupni měl se mnou pan učitel Tůma trpělivost a moje zájmy se začaly přesouvat. Dnes je matematika můj nejoblíbenější předmět. Jako volitelný předmět jsem si vybral deskriptivní geometrii a na příští rok seminář z matematiky. - Ty jsi prý ale dosáhl úspěchu i v naprosto odlišném oboru, a to v cizím jazyce. V krajském kole soutěže ve francouzštině jsem získal druhé místo. To fakt jednoduché nebylo. Jazyk se učím teprve druhým rokem a v soutěži byli studenti, kteří ho studují déle. Představit se ještě šlo, ale popisovat situaci na vylosovaném obrázku nebo mluvit plynule na předem neznámé téma bylo mnohem horší. Možná jsem měl štěstí, vylosoval jsem si Moje plány do budoucna. - Jaké jsou tedy tvoje plány do budoucna? Máš už představu, co bys chtěl jednou dělat? Dříve jsem si přál být učitelem, ale učitelské platy a někteří současní žáci mě od toho odrazují. Myslím, že by mě bavilo pracovat třeba na statistickém úřadě, možná by to mohla být aplikovaná matematika v praxi. - Kromě školy máš na něco ještě čas? Mám, samozřejmě. Hraju na klavír. - Vždyť jsi nikdy nehrál. Tady ne, ale na intru je klavír. Zašel jsem za Markétou Fulkovou, ta chodila do hudebky, aby mi ukázala základy. - No, počkej. Vyťukat Skákal pes umím taky. Ale zahrát Chopina už asi ne, co? - Na toho si troufáš? No jasně, můžete si to poslechnout na You Tube. (To jsem udělala, zadala jsem Martin Sidor a nestačila zírat. I když přiznávám, že jsem naprosto nemuzikální.) Umístil jsem tam pár nahrávek pro maminku. Je právě v nemocnici a může si to pustit na tabletu. V ukázkách je i moje vlastní tvorba. Líbí se mi vážná hudba, proto i v tomto oboru skládám. Teď mám ještě objednané housle. Na internátě je totiž jeden spolužák, který se učil hrát na housle - Kde na to bereš čas? Odpoledne. (Lakonická odpověď, jak už má Martin ve zvyku.) Ostatní se učí, já už moc ne, protože se učím ve škole, pak mám odpoledne čas pro sebe. - Jsi tak trochu pan Štísko, zatím ti všechno vychází. Je vůbec ještě něco, co by sis přál? (Martinova tvář náhle zvážněla.) Aby se moje máma úplně uzdravila. Byla na tom dost špatně, ale už je snad z nejhoršího venku. Právě kvůli ní se stěhujeme do Prahy. Co dodat? Snad jen to, aby se přání plnila. Martin si to určitě zaslouží. Ale o něj strach nemám. Je to mladý, cílevědomý a hlavně nesmírně poctivý a houževnatý člověk. On je totiž důkazem toho, že štěstí přeje připraveným. (V. K.) SÁZENÍ STROMKŮ PODÉL KOLEJÍ U NÁDRAŽÍ V pátek sázeli žáci 9. třídy společně s paní učitelkou Benešovou v rámci projektu Den Země objednané stromky: lípy a červené javory - celkem 21 kusů. Několik málo stromků vysadili zaměstnanci MÚ Hranice, zbytek vysadili žáci. Do připravených jam, které vykopali pracovníci MÚ Hranice, jsme nasypali hlínu, natahali do nich připravené stromy, zatloukli kůly kolem stromků a uvázali jsme je pevným provázkem ke stromkům. Na závěr jsme nařezali prkna, která jsme zatloukli hřebíky na vrcholky kůlů. Po práci se na nově vysazené stromky přijel podívat i pan starosta, paní ředitelka a zástupkyně ředitelky. Ty nás za naši práci moc pochválili. Další pochvalu jsme obdrželi od kolemjdoucích, kteří nemohli odtrhnout zrak od nově vysazených stromků. Nám všem z 9. třídy se stromky moc líbí a určitě budeme vzpomínat, když půjdeme náhodou kolem, jak jsme se nadřeli. Nicolas Náprstek, žák 9. třídy

3 CO BUDE S DOMEM NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ? Jistě víte, že Město Hranice získalo v dražbě dům č. p Městu vlastně nic jiného nezbývalo, neboť o tento dům nebyl opakovaně žádný zájem. Nám přitom tento objekt hyzdí střed Hranic. Dům je dlouho neobývaný, často se stával terčem útoků nejrůznějších individuí. Dokonce i po zakoupení se našli občané, kteří klidně za bílého dne přistavili auto s přívěsným vozíkem a snažili se z domu odvézt či odmontovat všechno, co by se dalo prodat, byť jim v domě nepatřil ani hřebík. To snad už máme za sebou, ale co s domem dnes? Na posledním jednání Zastupitelstva města Hranic se na toto téma diskutovalo. Padl návrh, že by v domě mohlo být kulturní nebo informační centrum, nová budova radnice i s obřadní síní a sálem pro jednání zastupitelstev. Dalším nápadem byla městská vývařovna, ovšem bez určení, kdo by takovou činnost provozoval. Z řad opozičních poslanců padl i návrh, udělat v zrekonstruované budově novou městskou knihovnu. Tento nápad se ale jeví kulantně řečeno jako ne právě nejšťastnější. Na opravu knihovny se totiž podařilo získat dotaci, která z 85 procent zaplatí renovaci knihovny stávající. Byl vypracován projekt a druhý den po konání zastupitelstva proběhlo i výběrové řízení na dodavatele zmiňované akce. Museli bychom tedy už přidělenou dotaci vrátit. Obracíme se proto na všechny občany Hranic, aby přišli a hlavně nám sdělili do 10. června 2014 své nápady, náměty či konkrétní návrhy, které by se týkaly využití domu čp Způsobů, jak nám toto sdělit je mnoho prostřednictvím mailů osobně na městském úřadě panu starostovi nebo místostarostovi. ŽIVÁ STUDÁNKA O. S. V ROCE 2013 Dovolím si říci, že rok 2013 byl pro Živou Studánku úspěšný. Zorganizovali jsme opět několik akcí, které se pomalu stávají tradicí. Začátek roku jsme přivítali ohňostrojem, v únoru se uskutečnil rej masek, odpoledne pro děti a večer pro dospělé. Příjemně nás překvapilo, kolik masek (ať už odpoledne neb večer) dorazilo. V březnu jsme vítali jaro, sice na sněhu a mrazu, ale první jarní buřtík chutnal všem. Poslední dubnový den se k nám slétlo spoustu čarodějnic. Ty neživé jsme spálili v ohni a pak si opekli buřt. V květnu dorazila tolik očekávaná ochranná síť na sportovní hřiště, zakoupená díky příspěvkům účastníků Srandamače Následoval Den dětí. Mělo se nastoupit do letadla a obletět svět, ale příroda rozhodla, že tak to nebude. Takže při vydatném dešti se děti a rodiče přesunuli do kiosku, kde proběhla část programu. Druhou část jsme přesunuli na konec června. Navštívily nás divadelnice z Chebu s pohádkou, kterou zahrály u rybníka na pláži a děti byly nadšené. V létě proběhl druhý ročník Srandamače, který se těšil velké účasti a hráči i fanoušci zůstali do nočních hodin, kde oslavovali svá vítezství, ať už bylo umístění jakékoliv. Na přelomu léta a podzimu nás opět navštívilo divadlo. Děti odcházely spokojené. Večer byl hudební, tančilo a zpívalo se do ranních hodin. V listopadu jsme se vydali na lampiónový průvod spojený s dobrodružnou stezkou. Poté následovalo promítání a povídání o Africe. V prosinci dostali nadílku od spousty hodných lidí pejsci v útulku v Hraničné u Chebu. Dva dny před Vánoci proběhlo předvánoční setkání, kde byl k vidění živý betlém, vystoupení dětí a také možnost vyzdobit náš nový altánek. ZŠ Hranice pomohla sehnat finanční prostředky z dotačního titulu a my se mohli pustit společně s osadním výborem a místními dětmi do budování parčíku. Z nevzhledného, nálety zarostlého koutu, se stalo pěkné místo, které, jak věřím, nám zpříjemní bydlení v naší vesničce. Doufám, že se o. s. Živé Studánce daří dělat čest svému názvu. Děkuji všem, kteří nám pomáhají při organizaci, občerstvení, od kterých nám chodí nápady na akce, zlepšení, názory atd., Městu Hranice, TJ Ohara Studánka, OV Studánka. I v letošním roce se můžete těšit na spoustu akcí. Tou nejbližší je maškarní bál, novinkou pak je vytvoření naučné stezky vedoucí Pastvinami a Studánkou za rybník Dolíška. Díky! Za os. Živá Studánka Marcela Švecová EUROPOSLANKYNĚ NAVŠTÍVILA TROJSTÁTÍ V sobotu navštívila Hranice saská europoslankyně z Lipska paní Constanze Krehl. Paní Krehl provázeli starosta města Miroslav Picka, místostarosta František Jurčák, autor textů a fotografií Stezky kamenů Josef Levý ml. a jako překladatel Petr Valda. Hlavním cílem návštěvy byla prohlídka Stezky kamenů, která je společným česko-německým projektem a byla financována z prostředků Cíle 3. Příroda kolem Trojstátí a stezky kamenů paní Krehl okouzlila, své dojmy zapsala do knihy návštěv na Trojstátí. Dalším bodem programu bylo zastavení u smírčího kříže a poté následovala společná návštěva Eichigtu, kde si všichni prohlédli místo památníku Tří biskupství, který je součástí Stezky kamenů na německé straně a označuje místo, kde se v jednom bodě stýkají tři biskupství, jména biskupství jsou napsána na památníku. Setkání bylo ukončeno malým občerstvením na radnici v Eichigtu s hostitelem starostou Cristophem Stölzelem.

4 OPRAVY KOMUNIKACÍ: DO AŠE POVEDE NOVÁ SILNICE Trvalo to dlouho, ale nakonec se dočkáme. Do Aše by měla být opravena silnice. Se semafory na trase musíme počítat do prosince, ale snad to vydržíme. Jsme rádi, že se podaří uskutečnit tuto stavbu. Celkové náklady akce jsou 34 milionů. Projekt hradí Karlovarský kraj. OPRAV SE DOČKAJÍ I SILNICE VE MĚSTĚ Na posledním zasedání ZM byli zastupitelé seznámeni s uzavřením smlouvy s firmou Colas cz, která vyhotoví kompletní pasportizaci místních komunikací a dopravního značení ve městě. Pasportizace je nutná pro příští období z hlediska žádostí o dotace pro rekonstrukce a opravy těchto komunikací. Bylo by škoda dotací nevyužít, město by tak tyto opravy nemuselo hradit pouze ze svého rozpočtu. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA AMERICKOU ARMÁDOU Už je tomu 69 let od doby, kdy bylo naše město osvobozeno americkou armádou. 18. dubna 1945 začalo osvobozování bývalého Československa právě u nás v Hranicích. Starosta města M. Picka spolu se zastupiteli položil květiny u pomníku na náměstí u pomníků letců RAF. NOVÉ KOŠE JSOU ROZMÍSTĚNÉ Město Hranice nakoupilo 10 kusů nových odpadkových košů. TS je rozmístily tak, aby byly na vhodných místech a sloužily občanům i turistům. Celková cena byla ,- Kč včetně dopravy. VELKÝ ÚSPĚCH PRO MĚSTO V ČERPÁNÍ DOTACÍ Město Hranice pokračuje v úspěšně započatém čerpání dotací. Po získání dotací na zateplení fasád MŠ a ZŠ, vybudování Památníku ve Studánce, realizaci Stezky kamenů, revitalizaci hřbitova a renovaci parku uspělo opět město v dalších projektech. Jedná se o: - Rekonstrukci a přístavbu stávající knihovny + vybudování infocentra. Celá akce vyjde na cca 6 milionů, z toho 90% pokryje dotace z ROP Severozápad. - Revitalizace Masarykova náměstí II. etapa. Celá akce vyjde na cca 7 milionů, z toho 90% pokryje dotace z ROP Severozápad. Vedení města je tak velmi úspěšné v přípravě projektů a v následném čerpání finančních prostředků. Uspělo se všemi svými žádostmi o dotace, další projekty čekají na vyhlášení dotačních titulů. Upozornění: Dne začnou práce na akci "Rekonstrukce stávající městské knihovny včetně přístavby". Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Stavební společnost VARO, s.r.o. z Chebu. Celková cena rekonstrukce vyjde na ,- Kč, přičemž výše dotace z Regionálního operačního programu NUTS Severozápad činí 85% celkových nákladů, zbylých cca ,-Kč zaplatí město Hranice ze svého rozpočtu. Termín ukončení prací je VÝZNAMNÁ PEDAGOGICKÁ OCENĚNÍ PUTOVALA DO HRANIC 28. března 2014, na Den učitelů, získalo město Hranice významné ocenění. Konkrétně jej převzala paní učitelka Anna Nídlová, která byla oceněna za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost. Získala prestižní cenu MŠMT - Medaili 1. stupně. Cenu převzala z rukou ministra školství, pana Marcela Chládka, v budově Lichtenštejnského paláce v Praze. Paní Nídlová celou svou profesní kariéru spojila s jedinou školou, vyučovala na 1. stupni a vychovala několik generací žáků, kterým se obětavě věnovala i ve svém volném čase. Jako pedagožka vypomáhala ještě dlouho po odchodu do důchodu. Ve školství působila přes 40 let. Velmi gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci našeho města. Další významné pedagogické ocenění převzala paní učitelka a naše týmová kolegyně Zpráv Mgr. Vladimíra Kábová. Paní učitelku ocenil Karlovarský kraj za dlouholetou vynikající a záslužnou vzdělávací a výchovnou práci s dětmi a mládeží v oblasti školství. Pamětní list a květinu převzala z rukou hejtmana Karlovarského kraje v Becherově vile v Karlových Varech. K ceně velmi gratulujeme, přejeme hodně pohody a pevné zdraví.

5 NOVÉ SCHODY A PARKOVIŠTĚ NA KOLA ZPŘÍJEMNÍ NA TROJSTÁTÍ TURISTICKÝ KOMFORT Turistická sezóna 2014 byla zahájena tradiční jarní brigádou, která se vydařila. Dalším krokem bylo založení Návštěvní turistické knihy č. 5. Pomyslnou třešničkou na dortu je vybudování nových dřevěných schodů a "parkoviště" na kola. Myšlenka na zrealizování dřevěných schodů přišla již před několika lety, kdy se zvažovala komplexní rekultivace místa. Místní dobrovolníci sháněli finanční prostředky, které byly využity na budování jiných prvků. V letošním roce se podařilo společně s vedením města oslovit hejtmana Karlovarského kraje, který místo navštívil a přislíbil finanční pomoc. Díky již odvedené dobrovolné práci jsme tak získali ,- Kč z kraje na nové dřevěné bezbariérové schody. Město Hranice přispělo tentokrát i významnou částkou ze svého rozpočtu. Věnovalo ,- Kč na realizaci "parkoviště" na kola. Kola se ale musí někam opřít. Na popud cyklistické asociace jsme tak doplnili plošinu o zábradlí, které nám zbylo z minulého roku. Plošina je doplněna o zajímavý prvek dřevěného stativu. Na stativ si mohou návštěvníci položit svůj fotoaparát, spustit samospoušť a ve vhodném úhlu se vyfotit s historickými kameny za zády. Schody i terasa jsou vyrobeny z kvalitního trvanlivého dřeva, sibiřského modřínu, který by měl vydržet v místních podmínkách. Touto cestou velmi děkuji panu starostovi Pickovi za pomoc s realizací a za dlouhodobou koncepční podporu. Dále děkuji panu hejtmanu Novotnému za finanční podporu z Karlovarského kraje. V neposlední řadě děkuji svému otci, panu Zemanovi a dalším dobrovolníkům za odpracované hodiny na Trojstátí. Přijeďte se všichni podívat, tento kout stojí určitě za návštěvu. Pokud máte chuť přispět (finančně, materiálně, nápadem), neváhejte se ozvat, budeme rádi. PhDr. Josef Levý TURISTICKÁ SEZÓNA 2014 MŮŽE ZAČÍT V sobotu proběhl na Trojstátí tradiční jarní úklid. Opět se nás sešlo dostatek, abychom mohli uklidit tento prostor. Nejmladšímu účastníkovi bylo 6, nejstaršímu pak 75. To je skvělé! Podařilo se nám znovu vyčistit mlýnské náhony, shrabat staré listí a odnosit staré větve. Velké poděkování patří všem dobrovolníkům a vedení města Hranice. Neváhejte stezku navštívit a užívejte místní čistou a klidnou přírodu. TROJSTÁTÍ NAVŠTÍVIL HEJTMAN JOSEF NOVOTNÝ Ve čtvrtek přijela na Trojstátí vzácná návštěva z Krajského úřadu. Především si udělal čas sám hejtman Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný. Předmětem setkání bylo hledání možností pro další rozvoj Hranicka, propagace místního koutu jako součásti Karlovarského kraje, prezentace dobrovolných aktivit na Trojstátí nebo hledání finanční podpory na realizaci masivních dřevěných schodů. Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře, pan hejtman a zároveň poslanec Parlamentu ČR nás překvapil svou vstřícností a tím, že o místních aktivitách místních nadšenců věděl. Velmi ocenil, jak se tu umíme starat o přírodu, krajinu a jak rozvíjíme turismus. Není moc vrcholných politiků, kteří zavítají na Hranicko. Jsme proto potěšeni, že si na nás úředníci udělali čas a Trojstátí navštívili. Děkujeme. REPLIKA SMÍRČÍHO KŘÍŽE BYLA ODHALENA V pátek byla slavnostně odhalena "replika" smírčího kříže, který kdysi stál na rohu bývalé továrny Beck naproti poště. Výrobu kříže finančně podpořilo Město Hranice částkou ,- Kč. Novému smírčímu kříži přejeme hodně spokojených turistů a obdivovatelů. Je zajímavým zpestřením na Stezce kamenů. Rada města Hranice schvaluje uzavření smlouvy s firmou STASO, jejímž předmětem je dodávka projektové dokumentace na Revitalizaci šaten u fotbalového hřiště ve Studánce za cenu ,-Kč bez DPH (na základě nejnižší nabídky). Rada města Hranice souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Hranice a firmou Vladimír Frühauf. Předmětem smlouvy je Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ v Hranicích. Nabídnutá cena je nejnižší z celkového počtu tří nabídek a činí ,- Kč bez DPH. Rada města Hranice doporučuje Zastupitelstvu města Hranice vyslovit souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace na rok 2015, jejímž předmětem je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro místní dobrovolný HZS.

6 SBĚROVÁ AKCE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V měsíci dubnu bylo sebráno 859 kg papíru a 200 kg elektroodpadu. Děkujeme žákům i občanům za spolupráci. HRANICE SE DOČKAJÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU, VANDALISMUS TOTIŽ NARŮSTÁ Hranice se dočkají nového kamerového systému, po kterém hraničtí již dlouho volali. Stále se množící případy vandalismu, zejména v některých konkrétních lokalitách našeho města, si vyžádaly instalování kamerového sytému. Vzhledem k nepřítomnosti policejní služebny by kamerový systém měl pomoci případy vandalismu ve městě řešit. Instalace bude probíhat od poloviny května do konce června tohoto roku. Město Hranice na kamerový systém schválilo v rozpočtu města na tento rok částku cca ,-Kč. Instalaci systému provede firma Petr Kozák. HRANICE-DRMOUL 2:0(1:0) První jarní domácí zápas by se dal popsat jako vydřené povinné vítězství. Od začátku byla hra vyrovnaná, ale postupně začali domácí splňovat roli favorita a tlačili se více před soupeřovu branku a po dvou dobrých příležitostech se ujali ve 28 min vedení, kdy po centru z levé strany dorazil na zadní tyči do odkryté branky hlavou míč kapitán Nový. Ve druhém poločase si hned ve 47 min pojistili vedení domácí, kdy po křižné přihrávce ze strany umístil míč do sítě Dorotovič Jan a bylo v podstatě hotovo. Domácí si v klidu hlídali vedení a připsali si tak povinné body a tím si udrželi první místo v tabulce. Sestava domácí: Piner, Mojcher, Dušňuk, Brožek, Nováček Radek, Amrich, Dorotovič Jan, Kleiner, Nový, Dorotovič David, Horák Střídali: Kuzma, Stránský, Nováček Stanislav, Hodonický Rozhodčí: Kuchta, Topinka ml. A Topinka st. JISKRA SU HRANICE-JISKRA NOVÝ KOSTEL 7:2 (3:2) V sobotu odpoledne se povinné vítězství domácích s předposledním Kostelem nerodilo lehce, hlavně v prvním poločase hrál hostující tým bojovně a domácí se nemohli dostat do tempa, také díky několika zahozeným vyloženým šancím. Ve druhém poločase se již projevila vyšší kvalita na straně domácích, kteří postupně pojistili své vítězství. Trenér domácích Hrkal Michal se vyjádřil v tom smyslu, že s vítězstvím je spokojen, s předvedenou hrou však nikoliv a varoval před podceněním příštího soupeře, kterým je poslední Krásná na jejich hřišti. O branky domácích se postupně postarali: Dorotovič Jan 2x, Amrich 2x, Nový, Horák, Dorotovič David Sestava domácí: Piner, Dušňuk (Kuzma), Brožek, Nováček Radek, Mojcher, Dorotovič David, Dorotovič Jan, Amrich, Horák, Kleiner (Hodonický), Nový(Král). (roče) ZO SPCCH Hranice pořádá zájezd dne 4. června 2014 do Plzně do restaurace Na Spilce na nádvoří pivovaru Plzeňského prazdroje. Vystoupení známého dua Václava Žákovce a Anny Volínové, známé ze Šlágru TV, v době od do hod. Odjezd z náměstí v Hranicích ve hod. Předpokládaný návrat cca hod. Cena zájezdu: - členové ZO SPCCH zdarma - nečlenové 100,- Kč Zájemci se mohou závazně přihlásit u p. Jurčáka Fr. a p. Tesařové Nadi. PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ, ŽIVOTNÍHO ELÁNU A DOBROU NÁLADU: Dne 7. května 2014 oslavil 80. narozeniny pan Bohumír Hryzák z Hranic. 1. května 2014 oslavil 70. narozeniny pan Josef Burian z Hranic. Dne oslavil 70. narozeniny pan Pavel Jůn ze Studánky. Dne oslavila 75. narozeniny paní Jaroslava Nováková z Hranic. 27. března 2014 oslavila 80. narozeniny paní Roselinde Sucháčková z Hranic. Touto cestou chceme poděkovat GR Electronic Hranice za sponzorský dar pro Radu rodičů. Za Radu rodičů při ZŠ Hranice Černá Veronika PLÁNOVANÉ AKCE Výlet do Plzně Na Spilku - SPCCH Pohádkový les Rada rodičů ZŠ Hranice Akademie - ZŠ Hranice Start 4. ročníku cyklozávodu Craft 1000 Miles Adventure (náměstí) setkání na Kaiserhammeru - ČZS, Město Hranice KONTAKTY NA ZPRÁVY Z RADNICE. (Pokud chcete dostávat Zprávy elektronicky nebo chcete přispět svými nápady, postřehy, texty, pište na Zprávy je možné pravidelně číst a stahovat také na internetových stránkách zcela čerstvé novinky lze sledovat také na facebookových stránkách: Hranicko- malý region pro velký výlet.)

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í dne : 13.2.2014 z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák,

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

18. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2013. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

18. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2013. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 18. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Rejfek Otakar, Hušek Josef, Renata Festová, Hojda Jan, Novák Milan, Pavlíková Helena Omluveni: Černý Petr, Hátle Vítězslav

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Jednání zahájeno: 18.00 hod.

Jednání zahájeno: 18.00 hod. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BŘEZÍ č. 3/2014 ze dne 5.2.2014 Přítomni: Oppl, Maňhalová, Breburdová, Šebek.Zdražil, Omluveni:, Michálková, Kostial, Ověřovatele zápisu Breburdová, Šebek, Jednání

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 17 ze dne 1. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 17 ze dne 1. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 17 ze dne 1. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková - tajemnice.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č.

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č. OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz Z á p i s č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konané dne 30. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Částky poskytnutých dotací

Částky poskytnutých dotací 64% kultura,sport,cestovní ruch bydlení,občanská vybavenost ochrana a údržba historických ochrana obyvatelstva činnost úřadu 4% 19% 1% 7% 0% 2% 3% zdravotnictví,sociální oblast vč. prevence kriminality

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM)

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) Název: Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti

Více