Proč chodíme do školy. Do školy proto chodíme, ten pocit má snad každý, že všechno, co se učíme, má v nás zůstati navždy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proč chodíme do školy. Do školy proto chodíme, ten pocit má snad každý, že všechno, co se učíme, má v nás zůstati navždy."

Transkript

1

2 Proč chodíme do školy Do školy proto chodíme, ten pocit má snad každý, že všechno, co se učíme, má v nás zůstati navždy. Tak učíme se raději, a když nás zkoušky přepadnou, žijeme stále v naději, že také dobře dopadnou. Vždy těšíme se na červen, a má to důvod jediný, až skončí - vyběhneme ven, začínají přece prázdniny! 2

3 Vážení rodiče. Vážení spolupracovníci. Zahájili jsme nový školní rok, dá-li se to tak říct, s pořadovým číslem 2. Tak těmito slovy jsem vás oslovil na začátku školního roku 2008/2009. Letošní školní rok má z mého pohledu pořadové číslo 8 a je mým posledním na této škole ve funkci ředitele. Pokud se ohlédnu zpět, myslím, že je za námi všemi vidět kus dobře vykonané práce a já mohu odcházet s dobrými pocity. Samozřejmě, ne vše, co se plánovalo, se také podařilo splnit. Hlavní úkoly a cíle dalšího rozvoje školy jsou stanoveny ve školních strategických plánech jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti materiálně technické. Za hlavní, již splněné úkoly, považuji v uplynulých letech rozšíření vzdělávací nabídky školy o Praktickou školu dvouletou a přístavbu výtahu. Dále sem řadím stabilizaci počtu žáků, realizaci školních vzdělávacích programů od předškolního až po střední vzdělávání a v neposlední řadě stabilizaci pedagogického sboru a provozních zaměstnanců školy. Chci všem, kteří se společně se mnou jakýmkoliv způsobem podíleli na rozvoji školy v uplynulých osmi letech upřímně poděkovat. Mám na mysli především pedagogické pracovníky školy, kteří nesou hlavní odpovědnost za výchovu a vzdělávání nám svěřených dětí, organizují pro ně nejrůznější školní i mimoškolní činnosti a spolupracují s rodiči. Děkuji i provozním zaměstnancům, kteří jsou vidět méně, ale bez jejich práce by škola nemohla řádně fungovat. V neposlední řadě děkuji rodičům a zákonným zástupcům, se kterými jsem býval v kontaktu, kteří mě svými vesměs děkovnými slovy na adresu školy vyjadřovali podporu a nabíjeli mě do další činnosti. Poslední vyjádření rodičů, které jsem obdržel v úterý elektronickou poštou, si dovoluji v částečně upravené podobě zveřejnit. Vážený pane řediteli, s ohledem na blížící se konec roku, bychom Vám, paní učitelce, slečně asistentce a všem ostatním, kteří se starají o naši dceru Elišku, chtěli moc poděkovat za Vaši skvělou práci. Musím říci, že naše dcera Eliška je ve škole opravdu moc spokojená a nejen že si velmi rychle zvykla, ale má i nové kamarády a školu navštěvuje velmi ráda. Je vidět, že i děti si vytvořily k Elišce velmi hezký vztah, při příchodu do školy se 3

4 na Elišku všichni usmívají, všichni ji zdraví a ptají se třeba, jak se Eliška má. Víme, že péče o Elišku je velice náročná, Vy a Vaše škola zvládla tento nelehký úkol výborně. Jsme moc rádi, že jsme pro Elišku vybrali právě Vaši školu. Je vidět, že tu vládne klid, pohoda, dobrá nálada a spokojenost. Děkujeme tímto všem zaměstnancům za krásný rok a všem přejeme, ať během prázdnin si pořádně odpočinou a naberou nové síly na další školní rok. Ještě jednou za vše mnohokrát děkujeme!!!!! Co dodat? Přeji své nástupkyni, Mgr. Janě Bouskové, co nejvíce takových vyjádření, elán, trpělivost, rozhodnost a šťastnou ruku při výběru nových zaměstnanců. Vám všem hodně zdraví a spokojenosti v pracovním i osobním životě. Mgr. Antonín Petrů ředitel školy 4

5 Přehled letních akcí v naší škole Květen * dopravní hřiště Blansko * Jízda zručnosti * okresní kolo SHM v areálu Červená zahrada * škola v přírodě (Neratov v Orlických horách) * sběr starého papíru * partnerská návštěva z MŠ, ZŠ a PrŠ Hustopeče * projekt Zv Týden mléčných výrobků * akce v rámci Světového dne bez tabáku * výtvarná soutěž ÚSP Šebetov Tak to jsem já * výroba dárečků pro žáky z partnerské školy Hustopeče a Levice * soutěž v malé násobilce * exkurze žáků PrŠ do řemeslnické dílny * výlet žáků PrŠ do Svitávky (naučná stezka, prohlídka Löw-Beerovy vily) * pedagogická praxe studentek SPgŠ Boskovice Červen * diskotéka v rámci oslavy Dne dětí * návštěva ve Spojené škole internátní v Levicích * 3. a závěrečné zkoušky (praktická a teoretická část) v PrŠJ, PrŠD * přátelské setkání s klienty MSSS Boskovice * pedagogická rada * minigolf Letovice s vycházkou do přírody * třídní schůzky * školní výlet do ZOO Olomouc * sportovní hry Betany (orientačně poznávací pochod) * okresní kolo dopravní soutěže v Blansku * letní cvičení CO * slavnostní ukončení školního roku * Cool pedagog - Moderní přístupy v jazykové výuce (cyklus seminářů pro pedagogy ve Svitavách) * projekt Zv Zdravé zuby * zásady bezpečného chování o prázdninách v rámci Dv 5

6 Partnerská návštěva z MŠ, ZŠ a PrŠ Hustopeče Ve dnech navštívili naši školu žáci a pedagogové z Hustopečí. Oba dny byly naplněny sportovními aktivitami na školním hřišti (disciplíny: sedy lehy, hod plným míčem, skok do dálky z místa, fotbalové utkání) a kulturními akcemi (návštěva boskovického zámku, parku, vyhlídkového ochozu radniční věže). Už se těšíme na další setkání, které se za rok uskuteční v Hustopečích. Partnerská návštěva ve Spojené škole internátní v Levicích Toto společné setkání družebních škol se uskutečnilo ve dnech ve slovenském městě Levice. Naši školu reprezentovalo 10 žáků pod vedením pana ředitele A. Petrů, paní zástupkyně J. Bouskové a vedoucí učitelky I. Staffové. O tom, že program byl velmi pestrý, se můžete sami přesvědčit: Úterý ,00 příjezd, uvítání, ubytování 18,45-20,00 prohlídka města Středa ,00 bowling 8,15 kulturní program 9,00 slavnostní zahájení sportovní olympiády 9,10-11,30 sportovní hry 14,00-15,00 vivárium Levex (setkání se zvířaty) 16,30-17,30 prohlídka historické vesničky Brhlovce 18,00 snoezelen Čtvrtek ,00-11,30 společný výlet na Bobiho ranč 13,00 ukončení návštěvy Z daného programu je vidět, že se nejen sportovalo, ale v hojném počtu byly zastoupeny i kulturní akce. Všichni jsme byli touto družební návštěvou velmi nadšení a věříme, že za rok dokážeme připravit neméně zajímavý program pro slovenské kamarády v Boskovicích. Přátelské setkání našich žáků s klienty MSSS Boskovice V rámci projektu Mezigenerační mosty pod názvem Hurá ven navštívili naši školu senioři z MSSS. Na hřištích jsme si společně zasoutěžili, splnili úkoly na 6 stanovištích, zazpívali a zahráli na hudební nástroje. Babičky byly odměněny krásnými letními přáníčky, žáci spokojenými úsměvy a malou sladkostí. V tomto započatém projektu budeme pokračovat opět na podzim a už teď víme, jaké aktivity nás budou čekat. Nechte se tedy překvapit 6

7 Sportovní hry mládeže proběhlo okresní kolo v SHM. Lehkoatletická soutěž zahrnovala 4 disciplíny: běh na 60m, vytrvalostní běh na 1500m a 800m, skok daleký, hod kriketovým míčkem. Sportovní klání se uskutečnilo v areálu Červená zahrada. Soutěže se zúčastnily sportovní týmy ze ZŠ Blansko, ZŠ Lysice a samozřejmě ZŠ Boskovice. Mezi nejlepší sportovce naší školy patřili: Filip Červeň, Kristýna Borkovcová a Anna Peštová. Dne se naši žáci zúčastnili také krajského kola SHM na stadionu Moravské Slávie. Sportovní hry Betany V pořadí již 18. sportovní hry pro handicapovanou mládeže se budou konat ve spolupráci týmu pracovníků a dobrovolníků z Betany a učitelského sboru a studentů ze SPgŠ Boskovice. Tento orientačně poznávací pochod povede okolím města Boskovice a bude zakončen opékáním párků v areálu Betany. Těšíme se na příjemnou atmosféru a naše kamarády. Cool pedagog V současné době je naše škola zapojena do projektu Cool pedagog, který má za účel prohloubení schopností a znalostí pedagogů při práci s moderními dotykovými zařízeními. Na projektu spolupracujeme s Univerzitou Hradec Králové a spolu s námi je do projektu zapojeno dalších 49 vybraných škol. Celý projekt zahrnuje: - vzdělávání pedagogů v kurzech, zařazených do DVPP, realizovaných prezenční formou a formou blended learningu - vzdělávání pedagogů prostřednictvím kurzů oborových didaktik - vytváření školících a podpůrných materiálů pro CS Díky projektu jsme získali dotykové tablety značky Samsung, od kterých si slibujeme zpestření výuky a pomoc při práci s dětmi se speciálními potřebami, a to zejména s poruchami motoriky. 7

8 Výtvarné soutěže Výtvarné soutěže jsou u našich žáků velmi oblíbené. V posledním čtvrtletí tohoto školního roku jsme zaslali výtvarná dílka do několika soutěží. Zúčastnili jsme se soutěže Malujeme bez hranic na téma Místo, kde žiji, kterou pořádá MŠ speciální, ZŠ speciální a PrŠ, Brno, Ibsenova 1. Sociální služby Šebetov nás vyzvaly k účasti na již X. ročníku výtvarné soutěže VY A MY s tématem pro rok 2015 To jsem já. Téma je velmi zajímavé a my věříme, že práce našich žáků budou náležitě oceněny. To, že máme rádi přírodu, je zřejmé i z další výtvarné soutěže, do které se naši žáci zapojili. Vyhlásilo ji hnutí Brontosaurus se sídlem v Brně a jejím mottem je Když příroda mluví, moudří naslouchají. Výtvarné práce jsme zaměřili na kresbu a malbu na téma Co by na to Země řekla? Literární soutěž Soutěž na téma Hororová povídka vyhlásila MAS Boskovicko PLUS. Věkově nebyla soutěž nijak omezena. Celkem se sešlo 36 velice zajímavých a napínavých povídek, které psali většinou žáci základních škol ve věku let, ale nechyběli ani mladší a starší účastníci. Povídky byly zhodnoceny odborným nezávislým posudkem a poté bylo oceněno 10 nejlepších dárkovým balíčkem. Z naší školy se soutěže zúčastnila Bohumila Natálie Sychrová z 1. ročníku PrŠD a přestože je to její první literární soutěž, umístila se se svojí hororovou povídkou Svědomí v první desítce oceněných prací. Text si můžete přečíst na stránkách naší školy. Všechny vítězné povídky budou postupně zveřejňovány na webových či facebookových stránkách a ve zpravodaji MAS Boskovicko PLUS. 8

9 Environmentální výchova Příběhy starého stromu Je to název výukového programu, kterého se 14. dubna zúčastnilo 14 žáků. Program pořádala Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20. Děti se zajímavým a aktivním způsobem plným pomůcek, her a úkolů dozvěděly spoustu poznatků ze života živočichů. Akce se všem líbila a jistě stála za trochu nepohodlí při cestě z Boskovic do Brna vlakem a tramvají. Škola v přírodě 2015 Tentokrát žáci naší školy vyrazili na pobyt do vzdálenějších míst než v předchozích letech. Našim cílem a místem pobytu se stal Neratov patřící k obci Bartošovice v Orlických horách. V pondělí 18. května nastoupilo celkem 22 dětí a 5 pedagogů do objednaného autobusu směr Neratov. Cestou jsme si udělali zastávku a příjemnou vycházkou jsme se dostali na vrchol Šerlich, kde jsme se mohli pokochat nádhernými výhledy do údolí na české i na polské straně. V Masarykově chatě jsme si prohlédli zajímavý interiér a občerstvili se. Poté nás čekala ještě krátká jízda naším autobusem a už jsme se ubytovávali v Chatě Neratov, kde se naplno rozběhl náš nabitý program: seznamovací hry, prohlídka originálního kostela se skleněnou střechou, posezení u ohýnku s opékáním špekáčků, povídání o Orlických horách, pozorování přírodních krás blízkého i vzdálenějšího okolí při rozmanitých činnostech nebo pěší turistice, výlety do Rokytnice v Orlických horách nebo do Pevnosti Hanička, tvorba v tradičních i netradičních rukodělných dílnách, večerní cesta světel, Neratovský pětiboj, četba z knihy Kačenka z Orlických hor, společenský večer s karnevalem. Děti si pobytu užívaly. Nezaskočil je ani déšť, který nás provázel při putování k Pevnosti Hanička. Pěkné zážitky byly také umocněny příjemným ubytováním v moderních pokojích chaty a výbornou stravou. Vše zajistilo Sdružení Neratov. Důkazem, že se pobyt snad dětem líbil, byla jejich častá otázka: Kam pojedeme příště? 9

10 Školní výlet V tomto školním roce jsme naplánovali školní výlet za zvířátky. Navštívíme ZOO Olomouc Svatý Kopeček. Pojedeme úplně všichni dvěma objednanými autobusy v úterý 23. června. K prohlídce ZOO máme objednány také pracovní listy. Dopravu do Olomouce pomůže částečně uhradit škola z výtěžku sběru starého papíru. Sponzorským darem přispěli také rodiče Adélky Štěpánkové, kterým i touto cestou děkujeme. Samozřejmě jsme nezapomněli zajistit pěkné počasí. Takže se už moc těšíme. Zdravotní výchova Světový den mléka (26. 5.) Akce probíhala jako týdenní projekt ve spolupráci se školní kuchyní. Ve třídách žáci vyplňovali pracovní listy k tématu, zhlédli na videu dokument Mlékárna, vypracovávali informační letáčky. V některých třídách si děti připravovaly mléčnou svačinku (puding, tvarohovou pomazánku, kakao aj.). Ve školní jídelně paní kuchařky uvařily oblíbené buchtičky s krémem, nechyběl také šlehaný tvaroh. Světový den bez tabáku (31. 5.) Připomenutí tohoto dne jsme do našeho kalendáře Zv zařadili z důvodu zvyšujícího se počtu mladých kuřáků v populaci a nárůstu onemocnění dýchacího ústrojí u dětí předškolního a školního věku. Témata, probíraná se žáky v rámci prevence nežádoucích projevů chování Květen Mladší žáci: Nenecháme si ubližovat (týrání a zneužívání dětí) Starší žáci: Syndrom týraných a zneužívaných dětí Mezinárodní den rodiny Světový den kulturní rozmanitosti Mezinárodní den biologické rozmanitosti Červen Mladší žáci: Vzájemně si pomáháme (násilí a šikanování) Starší žáci: Násilí a šikanování Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese Mezinárodní den podpory obětem proti násilí Světový den boje proti drogám 10

11 Dopravní výchova Poslední čtvrtletí školního roku bylo věnováno praktickému procvičování učiva Dv. 27. dubna si žáci nižšího stupně a PrŠ vyzkoušeli jízdu zručnosti na kole nebo koloběžce. Tato akce byla spojena s procvičením učiva zdravovědy (obvazová technika, ošetření odřenin, transport zraněného aj.). 5. května se žáci 4. ročníku a vybraní žáci z jiných tříd zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Blansku. Zde si nejdříve zopakovali teorii a potom praktickou jízdu na kolech podle pravidel silničního provozu. 12. května proběhla na našem hřišti jízda zručnosti starších žáků. Žáci byli prozkoušeni i z dopravních značek. 10. června se některé třídy zúčastnily akce Den s policií, která se tentokráte konala v parku u letního kina. Zhlédli výcvik psů, práci jezdeckého oddílu, zásahové jednotky, záchranářů, městské policie, hasičů, nechybělo slaňování, vyprošťování zraněného z havarovaného vozidla, spousta her a soutěží pro děti všech věkových kategorií. 24. června se 8 našich žáků zúčastní okresního kola dopravní soutěže v Blansku. V teoretické části Dv jsou žáci seznamováni s pravidly bezpečného chování o prázdninách (např. bezpečnou jízdou na kolečkových bruslích, terénních koloběžkách, skateboardech apod. přilby, chrániče). Také jsou upozorňováni na bezpečnou jízdu v dopravních prostředcích (pásy), na vhodné a nevhodné chování v blízkosti zastávek dopravních prostředků, slušné chování v dopravních prostředcích apod. 11

12 Praktická škola Přijímací řízení do PrŠ Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 proběhlo ve čtvrtek 23. dubna v hod. do PrŠJ, v hod. do PrŠD. Uskutečnilo se formou pohovoru, přijímací zkouška se nekonala. Vlastnímu řízení předcházelo ze strany uchazečů do 15. března odevzdání řádně vyplněné Přihlášky ke vzdělávání studiu v SŠ, odevzdání potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu, doporučení školského poradenského zařízení a vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých splnil nebo plní povinnou školní docházku. Na základě splnění všech výše uvedených podmínek byli pro školní rok 2015/1016 přijati do PrŠJ 2 žáci, do PrŠD rovněž 2 žáci. Těšíme se na nové kamarády a budeme rádi, když se jim u nás ve škole bude líbit. Závěrečné zkoušky v PrŠ V letošním roce ukončilo studium v PrŠ pět žáků. V PrŠJ Vojtěch Němec a Hana Kříčková, v PrŠD Tomáš Hasoň, Dana Pivodová a Klára Pořízková. Praktická část závěrečných zkoušek se konala 3. června. Žáci PrŠJ připravovali obložené chlebíčky a lázeňský dort. Žáci PrŠD přichystali zeleninovou polévku, smažený kuřecí řízek s bramborami a okurkovým salátem. Ústní část proběhla 10. června. Žáci prokazovali teoretické znalosti z rodinné výchovy, ručních prací a pěstitelských prací. Všichni žáci získali vysvědčení o závěrečné zkoušce, někteří prospěli s vyznamenáním. Přejeme jim, aby získané poznatky dokázali uplatnit ve svém životě. Akce na závěr školního roku Na měsíc červen máme v praktické škole naplánované následující akce: narozeninová oslava (5 oslavenců) minigolf v Letovicích rozloučení s vycházejícími žáky (turnaj v petanque, slavnostní oběd v restauraci Repete) Už podruhé uspořádal DJ Lubi v tělocvičně školy diskotéku, tentokrát v pondělí 1. června ke Dni dětí. Zúčastnili se žáci všech věkových kategorií, kteří se výborně bavili při tanci a společenských hrách. Všichni tanečníci dostali sladké odměny a my moc děkujeme za zdařilou akci. 12

13 Výchovné poradenství Také v posledním čtvrtletí byla činnost výchovné poradkyně založena na spolupráci s učiteli, metodičkou prevence a rodiči. Ve školním roce 2014/2015 máme 6 vycházejících žáků: 1 žák ZŠS (přestup do Betany) 2 žáci PrŠJ (přestup do PrŠD) 3 žáci PrŠD (přestup do Betany) Školní družina Květen - vycházka do města na zmrzlinu - vycházka na hřiště Na Chmelnici - jarní tvoření - Kdo si hraje nezlobí (nové skupinové hry) Červen - turnaj v kuželkách - vycházka do cukrárny - příprava svačinky (+ překvapení) - rozloučení se školním rokem Internát Květen a červen - pravidelná sportovní odpoledne na školní zahradě, vycházky do města a do přírody - Den matek (výroba přáníček) - Den dětí (soutěže) - Bezpečný cyklista (vybavení kola, dopravní značky a předpisy, první pomoc v praxi) - výzdoba internátu - Prostřeno! - návštěva Kina Boskovice (čtvrtek v 17:00 hod.) - besedy na aktuální témata MPP - Bezpečné prázdniny (předcházení úrazům, poskytování první pomoci) - slavnostní ukončení školního roku na internátě + vycházka za zmrzlinou 13

14 MŠ při JDL Květen - Maminka má dneska svátek (výroba dárečků a přáníček) - Když všechno kvete (výtvarná soutěž) - Poznáváme naše město (tematická vycházka) Červen - oslavy MDD - táborák na rozloučenou se školním rokem - Den s policií - Letní radovánky (sportovní a vědomostní soutěže, malování na chodník a kreslení do písku, vodní hrátky) - Gastronomické experimenty (společná příprava pochoutek z různých druhů potravin) Loučení se školním rokem Tradiční táborák, který každoročně předznamenává blížící se konec školního roku, se letos uskutečnil 4. června na zahradě léčebny. Zúčastnily se jej děti, které jsou v léčebně na pobytu samostatně nebo s doprovodem rodičů a také děti docházející do denního stacionáře. Pro všechny byl připraven program, ve kterém nechyběly soutěže, písničky, hry a hlavně opékání výtečných párků. 10. června jsme se vydali do zámeckého parku na také již tradiční akci Den s policií, kde děti nejvíce zaujali pejsci a vyprošťování osoby z havarovaného vozidla. Protože v červnu naši skupinku doplnilo i několik dětí školního věku, bylo třeba nabídku činností přizpůsobit věkově širší skupině. Začali jsme tedy zařazovat více společenských a vědomostních her a soutěží. S velice kladnou odezvou se setkaly hlavně Gastronomické experimenty, při kterých bylo vždy celé odpoledne věnováno společné přípravě dětmi zvolené pochoutky. Děti pekly šneky z listového těsta, pizzu, aranžovaly zeleninové mísy, vyráběly nepečený dort a jahodové poháry. Již při společném vytváření se velice dobře bavily, ale největší požitek jim přineslo ochutnávání a zábava u prostřeného stolu. 14

15 MŠ při dětském oddělení boskovické nemocnice Květen - Den matek (výroba dárečků pro maminku) - Rozkvetlá louka (koláž při poslechu relaxační hudby) - Les (koláž) - Chraňme přírodu (diskuse na téma ochrany životního prostředí) - Koloběh vody v přírodě (diskuse) Červen - oslava MDD (hry, soutěže) - Rozkvetlý květ (technika kašírování) - Herbář z květin (společná práce dětí) - Zvířátka z plastových lahví - Bezpečné chování o prázdninách (beseda) - Loučení se školním rokem (hry, soutěže) Betany Květen a červen - Zahradní slavnost - Pilské údolí (cesta jarní přírodou) - beseda o sociálních službách - návštěva zahradnictví Lebiš - Muzikohraní - Ovoce do škol (projekt) - Vy a my 2015 (výtvarná soutěž) - Receptíky pro kuchtíky (jahodový pohár) - setkání s p. Sekničkou a jeho akordeonem - prohlídka místní fary - aktivity na téma Zdravé zuby - sběr léčivých bylin (bez černý, jahodník) - Den s policií - školní výlet na Farmu u lamáka - Sportovní hry v Betany 15

16 Milé děti, jste to nejúžasnější, nejkrásnější a nejlepší, co na světě všichni máme. Jste neuvěřitelným nábojem pro nás učitele, rodiče i prarodiče zkrátka pro nás všechny. Proto se snažíme váš život prosvětlit, udělat vás alespoň na pár okamžiků šťastné. Vaše radostné oči nám učitelům vrací lásku, štěstí, radost ze života a mnohým z nás novou životní energii. Ať se bude co chce dít, vždycky máme pro co žít máme vás! Vážení rodiče, s nastupujícím létem vám přejeme spoustu příjemně strávených chvil se svými ratolestmi, hodně teplých slunečných dnů prožitých u vody i v rodinném kruhu, na cestách za zábavou a poznáním, při společných činnostech. Prvního září - na shledanou! 16

LÉTO Sluníčko jde létu k duhu, s deštíkem si nechce hrát. Na oblohu kreslí duhu, ta teď bude kralovat.

LÉTO Sluníčko jde létu k duhu, s deštíkem si nechce hrát. Na oblohu kreslí duhu, ta teď bude kralovat. ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ letní číslo (ročník 8, číslo 4) LÉTO Sluníčko jde létu k duhu, s deštíkem si nechce hrát. Na oblohu kreslí duhu, ta teď bude kralovat. (omalovánka) Vymaluj barvy duhy. Kulturní a společenské

Více

Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví.

Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví. ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ jarní číslo (ročník 8, číslo 3) Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví. (omalovánka)

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Ročník VII Číslo 7-8 červenec-srpen 2006 Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Z voleb do Poslanecké sněmovny volební komise na MěDDM na Masarykově náměstí Voliči u uren foto: Jana Šimková MĚSTO KOJETÍN

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 76727 tel. 573 504 604, fax 573 337 015 www.hskm.cz Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014 Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné

Více

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd:

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: 1. ročník přípravného stupně základní školy speciální 1 žákyně 1. ročník 2 žáci 2. ročník 1 žákyně 5. ročník speciální školy 1 žák 9. ročník rehabilitačního

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Obsah: str. 1. Charakteristika DDŠ... 3 2. Personální obsazení DDŠ. 3 3. Zpráva o činnosti

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2011-2012 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2011... 6 Slavnostní uvítání prvňáčků... 7 Adaptační kurz 1. ročníků... 7 Návštěva ze zahraničí... 8 Říjen 2011...

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Z á k l a d n í š k o l a T ř e m o š n i c e Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZŠ Třemošnice, Internátní 217 zskola@tremosnice.cz OBSAH Činnost školy 3 Učební plán školního roku

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 F. M ag alh aes vy plu l na ces tu kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18 muži. Kdy

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 10.9.2014 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy... 3

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Červenec - srpen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou. - Vladislav Müller Mgr. Mar tina Holubová, ředitelka ZŠ a MŠ Besedová z Veřovic. Do

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Březová nad Svitavou, okres Svitavy Motto: Kdo má stále strach, je ze všeho nešťastný. Publilius Syrus Obsah: 1. Úvod 2. Podmínky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031, 603 717 216. E-mail: zsandel@gmail.com Bankovní spojení:

Více