Proč chodíme do školy. Do školy proto chodíme, ten pocit má snad každý, že všechno, co se učíme, má v nás zůstati navždy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proč chodíme do školy. Do školy proto chodíme, ten pocit má snad každý, že všechno, co se učíme, má v nás zůstati navždy."

Transkript

1

2 Proč chodíme do školy Do školy proto chodíme, ten pocit má snad každý, že všechno, co se učíme, má v nás zůstati navždy. Tak učíme se raději, a když nás zkoušky přepadnou, žijeme stále v naději, že také dobře dopadnou. Vždy těšíme se na červen, a má to důvod jediný, až skončí - vyběhneme ven, začínají přece prázdniny! 2

3 Vážení rodiče. Vážení spolupracovníci. Zahájili jsme nový školní rok, dá-li se to tak říct, s pořadovým číslem 2. Tak těmito slovy jsem vás oslovil na začátku školního roku 2008/2009. Letošní školní rok má z mého pohledu pořadové číslo 8 a je mým posledním na této škole ve funkci ředitele. Pokud se ohlédnu zpět, myslím, že je za námi všemi vidět kus dobře vykonané práce a já mohu odcházet s dobrými pocity. Samozřejmě, ne vše, co se plánovalo, se také podařilo splnit. Hlavní úkoly a cíle dalšího rozvoje školy jsou stanoveny ve školních strategických plánech jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti materiálně technické. Za hlavní, již splněné úkoly, považuji v uplynulých letech rozšíření vzdělávací nabídky školy o Praktickou školu dvouletou a přístavbu výtahu. Dále sem řadím stabilizaci počtu žáků, realizaci školních vzdělávacích programů od předškolního až po střední vzdělávání a v neposlední řadě stabilizaci pedagogického sboru a provozních zaměstnanců školy. Chci všem, kteří se společně se mnou jakýmkoliv způsobem podíleli na rozvoji školy v uplynulých osmi letech upřímně poděkovat. Mám na mysli především pedagogické pracovníky školy, kteří nesou hlavní odpovědnost za výchovu a vzdělávání nám svěřených dětí, organizují pro ně nejrůznější školní i mimoškolní činnosti a spolupracují s rodiči. Děkuji i provozním zaměstnancům, kteří jsou vidět méně, ale bez jejich práce by škola nemohla řádně fungovat. V neposlední řadě děkuji rodičům a zákonným zástupcům, se kterými jsem býval v kontaktu, kteří mě svými vesměs děkovnými slovy na adresu školy vyjadřovali podporu a nabíjeli mě do další činnosti. Poslední vyjádření rodičů, které jsem obdržel v úterý elektronickou poštou, si dovoluji v částečně upravené podobě zveřejnit. Vážený pane řediteli, s ohledem na blížící se konec roku, bychom Vám, paní učitelce, slečně asistentce a všem ostatním, kteří se starají o naši dceru Elišku, chtěli moc poděkovat za Vaši skvělou práci. Musím říci, že naše dcera Eliška je ve škole opravdu moc spokojená a nejen že si velmi rychle zvykla, ale má i nové kamarády a školu navštěvuje velmi ráda. Je vidět, že i děti si vytvořily k Elišce velmi hezký vztah, při příchodu do školy se 3

4 na Elišku všichni usmívají, všichni ji zdraví a ptají se třeba, jak se Eliška má. Víme, že péče o Elišku je velice náročná, Vy a Vaše škola zvládla tento nelehký úkol výborně. Jsme moc rádi, že jsme pro Elišku vybrali právě Vaši školu. Je vidět, že tu vládne klid, pohoda, dobrá nálada a spokojenost. Děkujeme tímto všem zaměstnancům za krásný rok a všem přejeme, ať během prázdnin si pořádně odpočinou a naberou nové síly na další školní rok. Ještě jednou za vše mnohokrát děkujeme!!!!! Co dodat? Přeji své nástupkyni, Mgr. Janě Bouskové, co nejvíce takových vyjádření, elán, trpělivost, rozhodnost a šťastnou ruku při výběru nových zaměstnanců. Vám všem hodně zdraví a spokojenosti v pracovním i osobním životě. Mgr. Antonín Petrů ředitel školy 4

5 Přehled letních akcí v naší škole Květen * dopravní hřiště Blansko * Jízda zručnosti * okresní kolo SHM v areálu Červená zahrada * škola v přírodě (Neratov v Orlických horách) * sběr starého papíru * partnerská návštěva z MŠ, ZŠ a PrŠ Hustopeče * projekt Zv Týden mléčných výrobků * akce v rámci Světového dne bez tabáku * výtvarná soutěž ÚSP Šebetov Tak to jsem já * výroba dárečků pro žáky z partnerské školy Hustopeče a Levice * soutěž v malé násobilce * exkurze žáků PrŠ do řemeslnické dílny * výlet žáků PrŠ do Svitávky (naučná stezka, prohlídka Löw-Beerovy vily) * pedagogická praxe studentek SPgŠ Boskovice Červen * diskotéka v rámci oslavy Dne dětí * návštěva ve Spojené škole internátní v Levicích * 3. a závěrečné zkoušky (praktická a teoretická část) v PrŠJ, PrŠD * přátelské setkání s klienty MSSS Boskovice * pedagogická rada * minigolf Letovice s vycházkou do přírody * třídní schůzky * školní výlet do ZOO Olomouc * sportovní hry Betany (orientačně poznávací pochod) * okresní kolo dopravní soutěže v Blansku * letní cvičení CO * slavnostní ukončení školního roku * Cool pedagog - Moderní přístupy v jazykové výuce (cyklus seminářů pro pedagogy ve Svitavách) * projekt Zv Zdravé zuby * zásady bezpečného chování o prázdninách v rámci Dv 5

6 Partnerská návštěva z MŠ, ZŠ a PrŠ Hustopeče Ve dnech navštívili naši školu žáci a pedagogové z Hustopečí. Oba dny byly naplněny sportovními aktivitami na školním hřišti (disciplíny: sedy lehy, hod plným míčem, skok do dálky z místa, fotbalové utkání) a kulturními akcemi (návštěva boskovického zámku, parku, vyhlídkového ochozu radniční věže). Už se těšíme na další setkání, které se za rok uskuteční v Hustopečích. Partnerská návštěva ve Spojené škole internátní v Levicích Toto společné setkání družebních škol se uskutečnilo ve dnech ve slovenském městě Levice. Naši školu reprezentovalo 10 žáků pod vedením pana ředitele A. Petrů, paní zástupkyně J. Bouskové a vedoucí učitelky I. Staffové. O tom, že program byl velmi pestrý, se můžete sami přesvědčit: Úterý ,00 příjezd, uvítání, ubytování 18,45-20,00 prohlídka města Středa ,00 bowling 8,15 kulturní program 9,00 slavnostní zahájení sportovní olympiády 9,10-11,30 sportovní hry 14,00-15,00 vivárium Levex (setkání se zvířaty) 16,30-17,30 prohlídka historické vesničky Brhlovce 18,00 snoezelen Čtvrtek ,00-11,30 společný výlet na Bobiho ranč 13,00 ukončení návštěvy Z daného programu je vidět, že se nejen sportovalo, ale v hojném počtu byly zastoupeny i kulturní akce. Všichni jsme byli touto družební návštěvou velmi nadšení a věříme, že za rok dokážeme připravit neméně zajímavý program pro slovenské kamarády v Boskovicích. Přátelské setkání našich žáků s klienty MSSS Boskovice V rámci projektu Mezigenerační mosty pod názvem Hurá ven navštívili naši školu senioři z MSSS. Na hřištích jsme si společně zasoutěžili, splnili úkoly na 6 stanovištích, zazpívali a zahráli na hudební nástroje. Babičky byly odměněny krásnými letními přáníčky, žáci spokojenými úsměvy a malou sladkostí. V tomto započatém projektu budeme pokračovat opět na podzim a už teď víme, jaké aktivity nás budou čekat. Nechte se tedy překvapit 6

7 Sportovní hry mládeže proběhlo okresní kolo v SHM. Lehkoatletická soutěž zahrnovala 4 disciplíny: běh na 60m, vytrvalostní běh na 1500m a 800m, skok daleký, hod kriketovým míčkem. Sportovní klání se uskutečnilo v areálu Červená zahrada. Soutěže se zúčastnily sportovní týmy ze ZŠ Blansko, ZŠ Lysice a samozřejmě ZŠ Boskovice. Mezi nejlepší sportovce naší školy patřili: Filip Červeň, Kristýna Borkovcová a Anna Peštová. Dne se naši žáci zúčastnili také krajského kola SHM na stadionu Moravské Slávie. Sportovní hry Betany V pořadí již 18. sportovní hry pro handicapovanou mládeže se budou konat ve spolupráci týmu pracovníků a dobrovolníků z Betany a učitelského sboru a studentů ze SPgŠ Boskovice. Tento orientačně poznávací pochod povede okolím města Boskovice a bude zakončen opékáním párků v areálu Betany. Těšíme se na příjemnou atmosféru a naše kamarády. Cool pedagog V současné době je naše škola zapojena do projektu Cool pedagog, který má za účel prohloubení schopností a znalostí pedagogů při práci s moderními dotykovými zařízeními. Na projektu spolupracujeme s Univerzitou Hradec Králové a spolu s námi je do projektu zapojeno dalších 49 vybraných škol. Celý projekt zahrnuje: - vzdělávání pedagogů v kurzech, zařazených do DVPP, realizovaných prezenční formou a formou blended learningu - vzdělávání pedagogů prostřednictvím kurzů oborových didaktik - vytváření školících a podpůrných materiálů pro CS Díky projektu jsme získali dotykové tablety značky Samsung, od kterých si slibujeme zpestření výuky a pomoc při práci s dětmi se speciálními potřebami, a to zejména s poruchami motoriky. 7

8 Výtvarné soutěže Výtvarné soutěže jsou u našich žáků velmi oblíbené. V posledním čtvrtletí tohoto školního roku jsme zaslali výtvarná dílka do několika soutěží. Zúčastnili jsme se soutěže Malujeme bez hranic na téma Místo, kde žiji, kterou pořádá MŠ speciální, ZŠ speciální a PrŠ, Brno, Ibsenova 1. Sociální služby Šebetov nás vyzvaly k účasti na již X. ročníku výtvarné soutěže VY A MY s tématem pro rok 2015 To jsem já. Téma je velmi zajímavé a my věříme, že práce našich žáků budou náležitě oceněny. To, že máme rádi přírodu, je zřejmé i z další výtvarné soutěže, do které se naši žáci zapojili. Vyhlásilo ji hnutí Brontosaurus se sídlem v Brně a jejím mottem je Když příroda mluví, moudří naslouchají. Výtvarné práce jsme zaměřili na kresbu a malbu na téma Co by na to Země řekla? Literární soutěž Soutěž na téma Hororová povídka vyhlásila MAS Boskovicko PLUS. Věkově nebyla soutěž nijak omezena. Celkem se sešlo 36 velice zajímavých a napínavých povídek, které psali většinou žáci základních škol ve věku let, ale nechyběli ani mladší a starší účastníci. Povídky byly zhodnoceny odborným nezávislým posudkem a poté bylo oceněno 10 nejlepších dárkovým balíčkem. Z naší školy se soutěže zúčastnila Bohumila Natálie Sychrová z 1. ročníku PrŠD a přestože je to její první literární soutěž, umístila se se svojí hororovou povídkou Svědomí v první desítce oceněných prací. Text si můžete přečíst na stránkách naší školy. Všechny vítězné povídky budou postupně zveřejňovány na webových či facebookových stránkách a ve zpravodaji MAS Boskovicko PLUS. 8

9 Environmentální výchova Příběhy starého stromu Je to název výukového programu, kterého se 14. dubna zúčastnilo 14 žáků. Program pořádala Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20. Děti se zajímavým a aktivním způsobem plným pomůcek, her a úkolů dozvěděly spoustu poznatků ze života živočichů. Akce se všem líbila a jistě stála za trochu nepohodlí při cestě z Boskovic do Brna vlakem a tramvají. Škola v přírodě 2015 Tentokrát žáci naší školy vyrazili na pobyt do vzdálenějších míst než v předchozích letech. Našim cílem a místem pobytu se stal Neratov patřící k obci Bartošovice v Orlických horách. V pondělí 18. května nastoupilo celkem 22 dětí a 5 pedagogů do objednaného autobusu směr Neratov. Cestou jsme si udělali zastávku a příjemnou vycházkou jsme se dostali na vrchol Šerlich, kde jsme se mohli pokochat nádhernými výhledy do údolí na české i na polské straně. V Masarykově chatě jsme si prohlédli zajímavý interiér a občerstvili se. Poté nás čekala ještě krátká jízda naším autobusem a už jsme se ubytovávali v Chatě Neratov, kde se naplno rozběhl náš nabitý program: seznamovací hry, prohlídka originálního kostela se skleněnou střechou, posezení u ohýnku s opékáním špekáčků, povídání o Orlických horách, pozorování přírodních krás blízkého i vzdálenějšího okolí při rozmanitých činnostech nebo pěší turistice, výlety do Rokytnice v Orlických horách nebo do Pevnosti Hanička, tvorba v tradičních i netradičních rukodělných dílnách, večerní cesta světel, Neratovský pětiboj, četba z knihy Kačenka z Orlických hor, společenský večer s karnevalem. Děti si pobytu užívaly. Nezaskočil je ani déšť, který nás provázel při putování k Pevnosti Hanička. Pěkné zážitky byly také umocněny příjemným ubytováním v moderních pokojích chaty a výbornou stravou. Vše zajistilo Sdružení Neratov. Důkazem, že se pobyt snad dětem líbil, byla jejich častá otázka: Kam pojedeme příště? 9

10 Školní výlet V tomto školním roce jsme naplánovali školní výlet za zvířátky. Navštívíme ZOO Olomouc Svatý Kopeček. Pojedeme úplně všichni dvěma objednanými autobusy v úterý 23. června. K prohlídce ZOO máme objednány také pracovní listy. Dopravu do Olomouce pomůže částečně uhradit škola z výtěžku sběru starého papíru. Sponzorským darem přispěli také rodiče Adélky Štěpánkové, kterým i touto cestou děkujeme. Samozřejmě jsme nezapomněli zajistit pěkné počasí. Takže se už moc těšíme. Zdravotní výchova Světový den mléka (26. 5.) Akce probíhala jako týdenní projekt ve spolupráci se školní kuchyní. Ve třídách žáci vyplňovali pracovní listy k tématu, zhlédli na videu dokument Mlékárna, vypracovávali informační letáčky. V některých třídách si děti připravovaly mléčnou svačinku (puding, tvarohovou pomazánku, kakao aj.). Ve školní jídelně paní kuchařky uvařily oblíbené buchtičky s krémem, nechyběl také šlehaný tvaroh. Světový den bez tabáku (31. 5.) Připomenutí tohoto dne jsme do našeho kalendáře Zv zařadili z důvodu zvyšujícího se počtu mladých kuřáků v populaci a nárůstu onemocnění dýchacího ústrojí u dětí předškolního a školního věku. Témata, probíraná se žáky v rámci prevence nežádoucích projevů chování Květen Mladší žáci: Nenecháme si ubližovat (týrání a zneužívání dětí) Starší žáci: Syndrom týraných a zneužívaných dětí Mezinárodní den rodiny Světový den kulturní rozmanitosti Mezinárodní den biologické rozmanitosti Červen Mladší žáci: Vzájemně si pomáháme (násilí a šikanování) Starší žáci: Násilí a šikanování Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese Mezinárodní den podpory obětem proti násilí Světový den boje proti drogám 10

11 Dopravní výchova Poslední čtvrtletí školního roku bylo věnováno praktickému procvičování učiva Dv. 27. dubna si žáci nižšího stupně a PrŠ vyzkoušeli jízdu zručnosti na kole nebo koloběžce. Tato akce byla spojena s procvičením učiva zdravovědy (obvazová technika, ošetření odřenin, transport zraněného aj.). 5. května se žáci 4. ročníku a vybraní žáci z jiných tříd zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Blansku. Zde si nejdříve zopakovali teorii a potom praktickou jízdu na kolech podle pravidel silničního provozu. 12. května proběhla na našem hřišti jízda zručnosti starších žáků. Žáci byli prozkoušeni i z dopravních značek. 10. června se některé třídy zúčastnily akce Den s policií, která se tentokráte konala v parku u letního kina. Zhlédli výcvik psů, práci jezdeckého oddílu, zásahové jednotky, záchranářů, městské policie, hasičů, nechybělo slaňování, vyprošťování zraněného z havarovaného vozidla, spousta her a soutěží pro děti všech věkových kategorií. 24. června se 8 našich žáků zúčastní okresního kola dopravní soutěže v Blansku. V teoretické části Dv jsou žáci seznamováni s pravidly bezpečného chování o prázdninách (např. bezpečnou jízdou na kolečkových bruslích, terénních koloběžkách, skateboardech apod. přilby, chrániče). Také jsou upozorňováni na bezpečnou jízdu v dopravních prostředcích (pásy), na vhodné a nevhodné chování v blízkosti zastávek dopravních prostředků, slušné chování v dopravních prostředcích apod. 11

12 Praktická škola Přijímací řízení do PrŠ Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 proběhlo ve čtvrtek 23. dubna v hod. do PrŠJ, v hod. do PrŠD. Uskutečnilo se formou pohovoru, přijímací zkouška se nekonala. Vlastnímu řízení předcházelo ze strany uchazečů do 15. března odevzdání řádně vyplněné Přihlášky ke vzdělávání studiu v SŠ, odevzdání potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu, doporučení školského poradenského zařízení a vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých splnil nebo plní povinnou školní docházku. Na základě splnění všech výše uvedených podmínek byli pro školní rok 2015/1016 přijati do PrŠJ 2 žáci, do PrŠD rovněž 2 žáci. Těšíme se na nové kamarády a budeme rádi, když se jim u nás ve škole bude líbit. Závěrečné zkoušky v PrŠ V letošním roce ukončilo studium v PrŠ pět žáků. V PrŠJ Vojtěch Němec a Hana Kříčková, v PrŠD Tomáš Hasoň, Dana Pivodová a Klára Pořízková. Praktická část závěrečných zkoušek se konala 3. června. Žáci PrŠJ připravovali obložené chlebíčky a lázeňský dort. Žáci PrŠD přichystali zeleninovou polévku, smažený kuřecí řízek s bramborami a okurkovým salátem. Ústní část proběhla 10. června. Žáci prokazovali teoretické znalosti z rodinné výchovy, ručních prací a pěstitelských prací. Všichni žáci získali vysvědčení o závěrečné zkoušce, někteří prospěli s vyznamenáním. Přejeme jim, aby získané poznatky dokázali uplatnit ve svém životě. Akce na závěr školního roku Na měsíc červen máme v praktické škole naplánované následující akce: narozeninová oslava (5 oslavenců) minigolf v Letovicích rozloučení s vycházejícími žáky (turnaj v petanque, slavnostní oběd v restauraci Repete) Už podruhé uspořádal DJ Lubi v tělocvičně školy diskotéku, tentokrát v pondělí 1. června ke Dni dětí. Zúčastnili se žáci všech věkových kategorií, kteří se výborně bavili při tanci a společenských hrách. Všichni tanečníci dostali sladké odměny a my moc děkujeme za zdařilou akci. 12

13 Výchovné poradenství Také v posledním čtvrtletí byla činnost výchovné poradkyně založena na spolupráci s učiteli, metodičkou prevence a rodiči. Ve školním roce 2014/2015 máme 6 vycházejících žáků: 1 žák ZŠS (přestup do Betany) 2 žáci PrŠJ (přestup do PrŠD) 3 žáci PrŠD (přestup do Betany) Školní družina Květen - vycházka do města na zmrzlinu - vycházka na hřiště Na Chmelnici - jarní tvoření - Kdo si hraje nezlobí (nové skupinové hry) Červen - turnaj v kuželkách - vycházka do cukrárny - příprava svačinky (+ překvapení) - rozloučení se školním rokem Internát Květen a červen - pravidelná sportovní odpoledne na školní zahradě, vycházky do města a do přírody - Den matek (výroba přáníček) - Den dětí (soutěže) - Bezpečný cyklista (vybavení kola, dopravní značky a předpisy, první pomoc v praxi) - výzdoba internátu - Prostřeno! - návštěva Kina Boskovice (čtvrtek v 17:00 hod.) - besedy na aktuální témata MPP - Bezpečné prázdniny (předcházení úrazům, poskytování první pomoci) - slavnostní ukončení školního roku na internátě + vycházka za zmrzlinou 13

14 MŠ při JDL Květen - Maminka má dneska svátek (výroba dárečků a přáníček) - Když všechno kvete (výtvarná soutěž) - Poznáváme naše město (tematická vycházka) Červen - oslavy MDD - táborák na rozloučenou se školním rokem - Den s policií - Letní radovánky (sportovní a vědomostní soutěže, malování na chodník a kreslení do písku, vodní hrátky) - Gastronomické experimenty (společná příprava pochoutek z různých druhů potravin) Loučení se školním rokem Tradiční táborák, který každoročně předznamenává blížící se konec školního roku, se letos uskutečnil 4. června na zahradě léčebny. Zúčastnily se jej děti, které jsou v léčebně na pobytu samostatně nebo s doprovodem rodičů a také děti docházející do denního stacionáře. Pro všechny byl připraven program, ve kterém nechyběly soutěže, písničky, hry a hlavně opékání výtečných párků. 10. června jsme se vydali do zámeckého parku na také již tradiční akci Den s policií, kde děti nejvíce zaujali pejsci a vyprošťování osoby z havarovaného vozidla. Protože v červnu naši skupinku doplnilo i několik dětí školního věku, bylo třeba nabídku činností přizpůsobit věkově širší skupině. Začali jsme tedy zařazovat více společenských a vědomostních her a soutěží. S velice kladnou odezvou se setkaly hlavně Gastronomické experimenty, při kterých bylo vždy celé odpoledne věnováno společné přípravě dětmi zvolené pochoutky. Děti pekly šneky z listového těsta, pizzu, aranžovaly zeleninové mísy, vyráběly nepečený dort a jahodové poháry. Již při společném vytváření se velice dobře bavily, ale největší požitek jim přineslo ochutnávání a zábava u prostřeného stolu. 14

15 MŠ při dětském oddělení boskovické nemocnice Květen - Den matek (výroba dárečků pro maminku) - Rozkvetlá louka (koláž při poslechu relaxační hudby) - Les (koláž) - Chraňme přírodu (diskuse na téma ochrany životního prostředí) - Koloběh vody v přírodě (diskuse) Červen - oslava MDD (hry, soutěže) - Rozkvetlý květ (technika kašírování) - Herbář z květin (společná práce dětí) - Zvířátka z plastových lahví - Bezpečné chování o prázdninách (beseda) - Loučení se školním rokem (hry, soutěže) Betany Květen a červen - Zahradní slavnost - Pilské údolí (cesta jarní přírodou) - beseda o sociálních službách - návštěva zahradnictví Lebiš - Muzikohraní - Ovoce do škol (projekt) - Vy a my 2015 (výtvarná soutěž) - Receptíky pro kuchtíky (jahodový pohár) - setkání s p. Sekničkou a jeho akordeonem - prohlídka místní fary - aktivity na téma Zdravé zuby - sběr léčivých bylin (bez černý, jahodník) - Den s policií - školní výlet na Farmu u lamáka - Sportovní hry v Betany 15

16 Milé děti, jste to nejúžasnější, nejkrásnější a nejlepší, co na světě všichni máme. Jste neuvěřitelným nábojem pro nás učitele, rodiče i prarodiče zkrátka pro nás všechny. Proto se snažíme váš život prosvětlit, udělat vás alespoň na pár okamžiků šťastné. Vaše radostné oči nám učitelům vrací lásku, štěstí, radost ze života a mnohým z nás novou životní energii. Ať se bude co chce dít, vždycky máme pro co žít máme vás! Vážení rodiče, s nastupujícím létem vám přejeme spoustu příjemně strávených chvil se svými ratolestmi, hodně teplých slunečných dnů prožitých u vody i v rodinném kruhu, na cestách za zábavou a poznáním, při společných činnostech. Prvního září - na shledanou! 16

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 7.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 7.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 7.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY -odevzdání veškerých dokumentů a vyřízení potřebné administrativy s rodiči 8:00 8:45hod. přivítání dětí na Sport Campu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

5ti denní tématický pobyt v ekocentru STŘEVLÍK (středisko ekologické výchovy)

5ti denní tématický pobyt v ekocentru STŘEVLÍK (středisko ekologické výchovy) TŘÍDA : NÁMOŘNÍCI 5ti denní tématický pobyt v ekocentru STŘEVLÍK (středisko ekologické výchovy) Místo pobytu: středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Oldřichov v Hájích 5, 463 31 Kontakty: www.strevlik.cz

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ tel./fax 323 665483-5 e-mail: uciliste@oukunice.cz OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Vážení žáci,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA ZÁŘÍ 2016 ŠKOLNÍ DRUŽINA Po prázdninách jsme se všichni setkali a natěšeně v naší školní družině zahájili novou celoroční

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015 Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015 PT jsou určeny pro děti, které již zahájily školní docházku či absolvovaly přípravný ročník na základní škole.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Mimoškolní činnost probíhala v průběhu školního roku v těchto nepovinných předmětech: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Základy anglického jazyka Zdravotní

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY -odevzdání veškerých dokumentů a vyřízení potřebné administrativy s rodiči 8:00 8:45hod. přivítání dětí na Sport Campu

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 Pohled na školu (klima školy zákonní zástupci) září 2015 (zpracovala Mgr. Jana Fričová) Cílem ankety bylo zjistit postoje zákonných zástupců (dále ZZ)

Více

KRONIKA. oddílu sportovní gymnastiky

KRONIKA. oddílu sportovní gymnastiky KRONIKA oddílu sportovní gymnastiky roku 2014 TRENÉRKY KOUŘILOVÁ LUDMILA ZEMÁNKOVÁ EVA CHLADILOVÁ IVANA pondělí, čtvrtek pondělí, čtvrtek pondělí, čtvrtek nová trenérka - přejeme ji hodně síl a trpělivosti

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Adaptační programy pro školy

Adaptační programy pro školy Adaptační programy pro školy Popis programu: Jednodenní, dvoudenní nebo třídenní pobytové nebo vložené 1 programy pro žáky nově složených nebo obměněných tříd ZŠ, a pro nastupující ročníky SŠ, SU. Náplní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu Zpráva k MZU za období 1. 5. 2013 30. 4. 2014 Dětský domov v Žatci navázal na aktivity realizované v rámci projektu Nový začátek. Pedagogičtí pracovníci se s dětmi pravidelně scházeli jednou měsíčně, vždy

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 14. 9. 2015 Zhodnocení školního roku 2014/2015 v rámci MPP Stejně jako minulé školní

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Zpráva z pracovní cesty

Zpráva z pracovní cesty Zpráva z pracovní cesty Projekt: Erasmus +, 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 6. 2. 10. 2. 2017 Místo: Obchodní akademie, SOŠ a JŠ Hradec Králové Název akce: mezinárodní vzdělávací aktivita v Česku V týdnu

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Alternativní doprava 16. 22. 9. 2011 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility nabízí obyvatelům měst příležitost seznámit se s konkrétními trvalými opatřeními na podporu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole XIII. ročník konference primární prevence rizikového chování 31. 10. 2016 Mgr. Tereza Mašková školní metodik prevence ZŠ a MŠ Líšnice, Praha

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více