Proč chodíme do školy. Do školy proto chodíme, ten pocit má snad každý, že všechno, co se učíme, má v nás zůstati navždy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proč chodíme do školy. Do školy proto chodíme, ten pocit má snad každý, že všechno, co se učíme, má v nás zůstati navždy."

Transkript

1

2 Proč chodíme do školy Do školy proto chodíme, ten pocit má snad každý, že všechno, co se učíme, má v nás zůstati navždy. Tak učíme se raději, a když nás zkoušky přepadnou, žijeme stále v naději, že také dobře dopadnou. Vždy těšíme se na červen, a má to důvod jediný, až skončí - vyběhneme ven, začínají přece prázdniny! 2

3 Vážení rodiče. Vážení spolupracovníci. Zahájili jsme nový školní rok, dá-li se to tak říct, s pořadovým číslem 2. Tak těmito slovy jsem vás oslovil na začátku školního roku 2008/2009. Letošní školní rok má z mého pohledu pořadové číslo 8 a je mým posledním na této škole ve funkci ředitele. Pokud se ohlédnu zpět, myslím, že je za námi všemi vidět kus dobře vykonané práce a já mohu odcházet s dobrými pocity. Samozřejmě, ne vše, co se plánovalo, se také podařilo splnit. Hlavní úkoly a cíle dalšího rozvoje školy jsou stanoveny ve školních strategických plánech jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti materiálně technické. Za hlavní, již splněné úkoly, považuji v uplynulých letech rozšíření vzdělávací nabídky školy o Praktickou školu dvouletou a přístavbu výtahu. Dále sem řadím stabilizaci počtu žáků, realizaci školních vzdělávacích programů od předškolního až po střední vzdělávání a v neposlední řadě stabilizaci pedagogického sboru a provozních zaměstnanců školy. Chci všem, kteří se společně se mnou jakýmkoliv způsobem podíleli na rozvoji školy v uplynulých osmi letech upřímně poděkovat. Mám na mysli především pedagogické pracovníky školy, kteří nesou hlavní odpovědnost za výchovu a vzdělávání nám svěřených dětí, organizují pro ně nejrůznější školní i mimoškolní činnosti a spolupracují s rodiči. Děkuji i provozním zaměstnancům, kteří jsou vidět méně, ale bez jejich práce by škola nemohla řádně fungovat. V neposlední řadě děkuji rodičům a zákonným zástupcům, se kterými jsem býval v kontaktu, kteří mě svými vesměs děkovnými slovy na adresu školy vyjadřovali podporu a nabíjeli mě do další činnosti. Poslední vyjádření rodičů, které jsem obdržel v úterý elektronickou poštou, si dovoluji v částečně upravené podobě zveřejnit. Vážený pane řediteli, s ohledem na blížící se konec roku, bychom Vám, paní učitelce, slečně asistentce a všem ostatním, kteří se starají o naši dceru Elišku, chtěli moc poděkovat za Vaši skvělou práci. Musím říci, že naše dcera Eliška je ve škole opravdu moc spokojená a nejen že si velmi rychle zvykla, ale má i nové kamarády a školu navštěvuje velmi ráda. Je vidět, že i děti si vytvořily k Elišce velmi hezký vztah, při příchodu do školy se 3

4 na Elišku všichni usmívají, všichni ji zdraví a ptají se třeba, jak se Eliška má. Víme, že péče o Elišku je velice náročná, Vy a Vaše škola zvládla tento nelehký úkol výborně. Jsme moc rádi, že jsme pro Elišku vybrali právě Vaši školu. Je vidět, že tu vládne klid, pohoda, dobrá nálada a spokojenost. Děkujeme tímto všem zaměstnancům za krásný rok a všem přejeme, ať během prázdnin si pořádně odpočinou a naberou nové síly na další školní rok. Ještě jednou za vše mnohokrát děkujeme!!!!! Co dodat? Přeji své nástupkyni, Mgr. Janě Bouskové, co nejvíce takových vyjádření, elán, trpělivost, rozhodnost a šťastnou ruku při výběru nových zaměstnanců. Vám všem hodně zdraví a spokojenosti v pracovním i osobním životě. Mgr. Antonín Petrů ředitel školy 4

5 Přehled letních akcí v naší škole Květen * dopravní hřiště Blansko * Jízda zručnosti * okresní kolo SHM v areálu Červená zahrada * škola v přírodě (Neratov v Orlických horách) * sběr starého papíru * partnerská návštěva z MŠ, ZŠ a PrŠ Hustopeče * projekt Zv Týden mléčných výrobků * akce v rámci Světového dne bez tabáku * výtvarná soutěž ÚSP Šebetov Tak to jsem já * výroba dárečků pro žáky z partnerské školy Hustopeče a Levice * soutěž v malé násobilce * exkurze žáků PrŠ do řemeslnické dílny * výlet žáků PrŠ do Svitávky (naučná stezka, prohlídka Löw-Beerovy vily) * pedagogická praxe studentek SPgŠ Boskovice Červen * diskotéka v rámci oslavy Dne dětí * návštěva ve Spojené škole internátní v Levicích * 3. a závěrečné zkoušky (praktická a teoretická část) v PrŠJ, PrŠD * přátelské setkání s klienty MSSS Boskovice * pedagogická rada * minigolf Letovice s vycházkou do přírody * třídní schůzky * školní výlet do ZOO Olomouc * sportovní hry Betany (orientačně poznávací pochod) * okresní kolo dopravní soutěže v Blansku * letní cvičení CO * slavnostní ukončení školního roku * Cool pedagog - Moderní přístupy v jazykové výuce (cyklus seminářů pro pedagogy ve Svitavách) * projekt Zv Zdravé zuby * zásady bezpečného chování o prázdninách v rámci Dv 5

6 Partnerská návštěva z MŠ, ZŠ a PrŠ Hustopeče Ve dnech navštívili naši školu žáci a pedagogové z Hustopečí. Oba dny byly naplněny sportovními aktivitami na školním hřišti (disciplíny: sedy lehy, hod plným míčem, skok do dálky z místa, fotbalové utkání) a kulturními akcemi (návštěva boskovického zámku, parku, vyhlídkového ochozu radniční věže). Už se těšíme na další setkání, které se za rok uskuteční v Hustopečích. Partnerská návštěva ve Spojené škole internátní v Levicích Toto společné setkání družebních škol se uskutečnilo ve dnech ve slovenském městě Levice. Naši školu reprezentovalo 10 žáků pod vedením pana ředitele A. Petrů, paní zástupkyně J. Bouskové a vedoucí učitelky I. Staffové. O tom, že program byl velmi pestrý, se můžete sami přesvědčit: Úterý ,00 příjezd, uvítání, ubytování 18,45-20,00 prohlídka města Středa ,00 bowling 8,15 kulturní program 9,00 slavnostní zahájení sportovní olympiády 9,10-11,30 sportovní hry 14,00-15,00 vivárium Levex (setkání se zvířaty) 16,30-17,30 prohlídka historické vesničky Brhlovce 18,00 snoezelen Čtvrtek ,00-11,30 společný výlet na Bobiho ranč 13,00 ukončení návštěvy Z daného programu je vidět, že se nejen sportovalo, ale v hojném počtu byly zastoupeny i kulturní akce. Všichni jsme byli touto družební návštěvou velmi nadšení a věříme, že za rok dokážeme připravit neméně zajímavý program pro slovenské kamarády v Boskovicích. Přátelské setkání našich žáků s klienty MSSS Boskovice V rámci projektu Mezigenerační mosty pod názvem Hurá ven navštívili naši školu senioři z MSSS. Na hřištích jsme si společně zasoutěžili, splnili úkoly na 6 stanovištích, zazpívali a zahráli na hudební nástroje. Babičky byly odměněny krásnými letními přáníčky, žáci spokojenými úsměvy a malou sladkostí. V tomto započatém projektu budeme pokračovat opět na podzim a už teď víme, jaké aktivity nás budou čekat. Nechte se tedy překvapit 6

7 Sportovní hry mládeže proběhlo okresní kolo v SHM. Lehkoatletická soutěž zahrnovala 4 disciplíny: běh na 60m, vytrvalostní běh na 1500m a 800m, skok daleký, hod kriketovým míčkem. Sportovní klání se uskutečnilo v areálu Červená zahrada. Soutěže se zúčastnily sportovní týmy ze ZŠ Blansko, ZŠ Lysice a samozřejmě ZŠ Boskovice. Mezi nejlepší sportovce naší školy patřili: Filip Červeň, Kristýna Borkovcová a Anna Peštová. Dne se naši žáci zúčastnili také krajského kola SHM na stadionu Moravské Slávie. Sportovní hry Betany V pořadí již 18. sportovní hry pro handicapovanou mládeže se budou konat ve spolupráci týmu pracovníků a dobrovolníků z Betany a učitelského sboru a studentů ze SPgŠ Boskovice. Tento orientačně poznávací pochod povede okolím města Boskovice a bude zakončen opékáním párků v areálu Betany. Těšíme se na příjemnou atmosféru a naše kamarády. Cool pedagog V současné době je naše škola zapojena do projektu Cool pedagog, který má za účel prohloubení schopností a znalostí pedagogů při práci s moderními dotykovými zařízeními. Na projektu spolupracujeme s Univerzitou Hradec Králové a spolu s námi je do projektu zapojeno dalších 49 vybraných škol. Celý projekt zahrnuje: - vzdělávání pedagogů v kurzech, zařazených do DVPP, realizovaných prezenční formou a formou blended learningu - vzdělávání pedagogů prostřednictvím kurzů oborových didaktik - vytváření školících a podpůrných materiálů pro CS Díky projektu jsme získali dotykové tablety značky Samsung, od kterých si slibujeme zpestření výuky a pomoc při práci s dětmi se speciálními potřebami, a to zejména s poruchami motoriky. 7

8 Výtvarné soutěže Výtvarné soutěže jsou u našich žáků velmi oblíbené. V posledním čtvrtletí tohoto školního roku jsme zaslali výtvarná dílka do několika soutěží. Zúčastnili jsme se soutěže Malujeme bez hranic na téma Místo, kde žiji, kterou pořádá MŠ speciální, ZŠ speciální a PrŠ, Brno, Ibsenova 1. Sociální služby Šebetov nás vyzvaly k účasti na již X. ročníku výtvarné soutěže VY A MY s tématem pro rok 2015 To jsem já. Téma je velmi zajímavé a my věříme, že práce našich žáků budou náležitě oceněny. To, že máme rádi přírodu, je zřejmé i z další výtvarné soutěže, do které se naši žáci zapojili. Vyhlásilo ji hnutí Brontosaurus se sídlem v Brně a jejím mottem je Když příroda mluví, moudří naslouchají. Výtvarné práce jsme zaměřili na kresbu a malbu na téma Co by na to Země řekla? Literární soutěž Soutěž na téma Hororová povídka vyhlásila MAS Boskovicko PLUS. Věkově nebyla soutěž nijak omezena. Celkem se sešlo 36 velice zajímavých a napínavých povídek, které psali většinou žáci základních škol ve věku let, ale nechyběli ani mladší a starší účastníci. Povídky byly zhodnoceny odborným nezávislým posudkem a poté bylo oceněno 10 nejlepších dárkovým balíčkem. Z naší školy se soutěže zúčastnila Bohumila Natálie Sychrová z 1. ročníku PrŠD a přestože je to její první literární soutěž, umístila se se svojí hororovou povídkou Svědomí v první desítce oceněných prací. Text si můžete přečíst na stránkách naší školy. Všechny vítězné povídky budou postupně zveřejňovány na webových či facebookových stránkách a ve zpravodaji MAS Boskovicko PLUS. 8

9 Environmentální výchova Příběhy starého stromu Je to název výukového programu, kterého se 14. dubna zúčastnilo 14 žáků. Program pořádala Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20. Děti se zajímavým a aktivním způsobem plným pomůcek, her a úkolů dozvěděly spoustu poznatků ze života živočichů. Akce se všem líbila a jistě stála za trochu nepohodlí při cestě z Boskovic do Brna vlakem a tramvají. Škola v přírodě 2015 Tentokrát žáci naší školy vyrazili na pobyt do vzdálenějších míst než v předchozích letech. Našim cílem a místem pobytu se stal Neratov patřící k obci Bartošovice v Orlických horách. V pondělí 18. května nastoupilo celkem 22 dětí a 5 pedagogů do objednaného autobusu směr Neratov. Cestou jsme si udělali zastávku a příjemnou vycházkou jsme se dostali na vrchol Šerlich, kde jsme se mohli pokochat nádhernými výhledy do údolí na české i na polské straně. V Masarykově chatě jsme si prohlédli zajímavý interiér a občerstvili se. Poté nás čekala ještě krátká jízda naším autobusem a už jsme se ubytovávali v Chatě Neratov, kde se naplno rozběhl náš nabitý program: seznamovací hry, prohlídka originálního kostela se skleněnou střechou, posezení u ohýnku s opékáním špekáčků, povídání o Orlických horách, pozorování přírodních krás blízkého i vzdálenějšího okolí při rozmanitých činnostech nebo pěší turistice, výlety do Rokytnice v Orlických horách nebo do Pevnosti Hanička, tvorba v tradičních i netradičních rukodělných dílnách, večerní cesta světel, Neratovský pětiboj, četba z knihy Kačenka z Orlických hor, společenský večer s karnevalem. Děti si pobytu užívaly. Nezaskočil je ani déšť, který nás provázel při putování k Pevnosti Hanička. Pěkné zážitky byly také umocněny příjemným ubytováním v moderních pokojích chaty a výbornou stravou. Vše zajistilo Sdružení Neratov. Důkazem, že se pobyt snad dětem líbil, byla jejich častá otázka: Kam pojedeme příště? 9

10 Školní výlet V tomto školním roce jsme naplánovali školní výlet za zvířátky. Navštívíme ZOO Olomouc Svatý Kopeček. Pojedeme úplně všichni dvěma objednanými autobusy v úterý 23. června. K prohlídce ZOO máme objednány také pracovní listy. Dopravu do Olomouce pomůže částečně uhradit škola z výtěžku sběru starého papíru. Sponzorským darem přispěli také rodiče Adélky Štěpánkové, kterým i touto cestou děkujeme. Samozřejmě jsme nezapomněli zajistit pěkné počasí. Takže se už moc těšíme. Zdravotní výchova Světový den mléka (26. 5.) Akce probíhala jako týdenní projekt ve spolupráci se školní kuchyní. Ve třídách žáci vyplňovali pracovní listy k tématu, zhlédli na videu dokument Mlékárna, vypracovávali informační letáčky. V některých třídách si děti připravovaly mléčnou svačinku (puding, tvarohovou pomazánku, kakao aj.). Ve školní jídelně paní kuchařky uvařily oblíbené buchtičky s krémem, nechyběl také šlehaný tvaroh. Světový den bez tabáku (31. 5.) Připomenutí tohoto dne jsme do našeho kalendáře Zv zařadili z důvodu zvyšujícího se počtu mladých kuřáků v populaci a nárůstu onemocnění dýchacího ústrojí u dětí předškolního a školního věku. Témata, probíraná se žáky v rámci prevence nežádoucích projevů chování Květen Mladší žáci: Nenecháme si ubližovat (týrání a zneužívání dětí) Starší žáci: Syndrom týraných a zneužívaných dětí Mezinárodní den rodiny Světový den kulturní rozmanitosti Mezinárodní den biologické rozmanitosti Červen Mladší žáci: Vzájemně si pomáháme (násilí a šikanování) Starší žáci: Násilí a šikanování Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese Mezinárodní den podpory obětem proti násilí Světový den boje proti drogám 10

11 Dopravní výchova Poslední čtvrtletí školního roku bylo věnováno praktickému procvičování učiva Dv. 27. dubna si žáci nižšího stupně a PrŠ vyzkoušeli jízdu zručnosti na kole nebo koloběžce. Tato akce byla spojena s procvičením učiva zdravovědy (obvazová technika, ošetření odřenin, transport zraněného aj.). 5. května se žáci 4. ročníku a vybraní žáci z jiných tříd zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Blansku. Zde si nejdříve zopakovali teorii a potom praktickou jízdu na kolech podle pravidel silničního provozu. 12. května proběhla na našem hřišti jízda zručnosti starších žáků. Žáci byli prozkoušeni i z dopravních značek. 10. června se některé třídy zúčastnily akce Den s policií, která se tentokráte konala v parku u letního kina. Zhlédli výcvik psů, práci jezdeckého oddílu, zásahové jednotky, záchranářů, městské policie, hasičů, nechybělo slaňování, vyprošťování zraněného z havarovaného vozidla, spousta her a soutěží pro děti všech věkových kategorií. 24. června se 8 našich žáků zúčastní okresního kola dopravní soutěže v Blansku. V teoretické části Dv jsou žáci seznamováni s pravidly bezpečného chování o prázdninách (např. bezpečnou jízdou na kolečkových bruslích, terénních koloběžkách, skateboardech apod. přilby, chrániče). Také jsou upozorňováni na bezpečnou jízdu v dopravních prostředcích (pásy), na vhodné a nevhodné chování v blízkosti zastávek dopravních prostředků, slušné chování v dopravních prostředcích apod. 11

12 Praktická škola Přijímací řízení do PrŠ Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 proběhlo ve čtvrtek 23. dubna v hod. do PrŠJ, v hod. do PrŠD. Uskutečnilo se formou pohovoru, přijímací zkouška se nekonala. Vlastnímu řízení předcházelo ze strany uchazečů do 15. března odevzdání řádně vyplněné Přihlášky ke vzdělávání studiu v SŠ, odevzdání potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu, doporučení školského poradenského zařízení a vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých splnil nebo plní povinnou školní docházku. Na základě splnění všech výše uvedených podmínek byli pro školní rok 2015/1016 přijati do PrŠJ 2 žáci, do PrŠD rovněž 2 žáci. Těšíme se na nové kamarády a budeme rádi, když se jim u nás ve škole bude líbit. Závěrečné zkoušky v PrŠ V letošním roce ukončilo studium v PrŠ pět žáků. V PrŠJ Vojtěch Němec a Hana Kříčková, v PrŠD Tomáš Hasoň, Dana Pivodová a Klára Pořízková. Praktická část závěrečných zkoušek se konala 3. června. Žáci PrŠJ připravovali obložené chlebíčky a lázeňský dort. Žáci PrŠD přichystali zeleninovou polévku, smažený kuřecí řízek s bramborami a okurkovým salátem. Ústní část proběhla 10. června. Žáci prokazovali teoretické znalosti z rodinné výchovy, ručních prací a pěstitelských prací. Všichni žáci získali vysvědčení o závěrečné zkoušce, někteří prospěli s vyznamenáním. Přejeme jim, aby získané poznatky dokázali uplatnit ve svém životě. Akce na závěr školního roku Na měsíc červen máme v praktické škole naplánované následující akce: narozeninová oslava (5 oslavenců) minigolf v Letovicích rozloučení s vycházejícími žáky (turnaj v petanque, slavnostní oběd v restauraci Repete) Už podruhé uspořádal DJ Lubi v tělocvičně školy diskotéku, tentokrát v pondělí 1. června ke Dni dětí. Zúčastnili se žáci všech věkových kategorií, kteří se výborně bavili při tanci a společenských hrách. Všichni tanečníci dostali sladké odměny a my moc děkujeme za zdařilou akci. 12

13 Výchovné poradenství Také v posledním čtvrtletí byla činnost výchovné poradkyně založena na spolupráci s učiteli, metodičkou prevence a rodiči. Ve školním roce 2014/2015 máme 6 vycházejících žáků: 1 žák ZŠS (přestup do Betany) 2 žáci PrŠJ (přestup do PrŠD) 3 žáci PrŠD (přestup do Betany) Školní družina Květen - vycházka do města na zmrzlinu - vycházka na hřiště Na Chmelnici - jarní tvoření - Kdo si hraje nezlobí (nové skupinové hry) Červen - turnaj v kuželkách - vycházka do cukrárny - příprava svačinky (+ překvapení) - rozloučení se školním rokem Internát Květen a červen - pravidelná sportovní odpoledne na školní zahradě, vycházky do města a do přírody - Den matek (výroba přáníček) - Den dětí (soutěže) - Bezpečný cyklista (vybavení kola, dopravní značky a předpisy, první pomoc v praxi) - výzdoba internátu - Prostřeno! - návštěva Kina Boskovice (čtvrtek v 17:00 hod.) - besedy na aktuální témata MPP - Bezpečné prázdniny (předcházení úrazům, poskytování první pomoci) - slavnostní ukončení školního roku na internátě + vycházka za zmrzlinou 13

14 MŠ při JDL Květen - Maminka má dneska svátek (výroba dárečků a přáníček) - Když všechno kvete (výtvarná soutěž) - Poznáváme naše město (tematická vycházka) Červen - oslavy MDD - táborák na rozloučenou se školním rokem - Den s policií - Letní radovánky (sportovní a vědomostní soutěže, malování na chodník a kreslení do písku, vodní hrátky) - Gastronomické experimenty (společná příprava pochoutek z různých druhů potravin) Loučení se školním rokem Tradiční táborák, který každoročně předznamenává blížící se konec školního roku, se letos uskutečnil 4. června na zahradě léčebny. Zúčastnily se jej děti, které jsou v léčebně na pobytu samostatně nebo s doprovodem rodičů a také děti docházející do denního stacionáře. Pro všechny byl připraven program, ve kterém nechyběly soutěže, písničky, hry a hlavně opékání výtečných párků. 10. června jsme se vydali do zámeckého parku na také již tradiční akci Den s policií, kde děti nejvíce zaujali pejsci a vyprošťování osoby z havarovaného vozidla. Protože v červnu naši skupinku doplnilo i několik dětí školního věku, bylo třeba nabídku činností přizpůsobit věkově širší skupině. Začali jsme tedy zařazovat více společenských a vědomostních her a soutěží. S velice kladnou odezvou se setkaly hlavně Gastronomické experimenty, při kterých bylo vždy celé odpoledne věnováno společné přípravě dětmi zvolené pochoutky. Děti pekly šneky z listového těsta, pizzu, aranžovaly zeleninové mísy, vyráběly nepečený dort a jahodové poháry. Již při společném vytváření se velice dobře bavily, ale největší požitek jim přineslo ochutnávání a zábava u prostřeného stolu. 14

15 MŠ při dětském oddělení boskovické nemocnice Květen - Den matek (výroba dárečků pro maminku) - Rozkvetlá louka (koláž při poslechu relaxační hudby) - Les (koláž) - Chraňme přírodu (diskuse na téma ochrany životního prostředí) - Koloběh vody v přírodě (diskuse) Červen - oslava MDD (hry, soutěže) - Rozkvetlý květ (technika kašírování) - Herbář z květin (společná práce dětí) - Zvířátka z plastových lahví - Bezpečné chování o prázdninách (beseda) - Loučení se školním rokem (hry, soutěže) Betany Květen a červen - Zahradní slavnost - Pilské údolí (cesta jarní přírodou) - beseda o sociálních službách - návštěva zahradnictví Lebiš - Muzikohraní - Ovoce do škol (projekt) - Vy a my 2015 (výtvarná soutěž) - Receptíky pro kuchtíky (jahodový pohár) - setkání s p. Sekničkou a jeho akordeonem - prohlídka místní fary - aktivity na téma Zdravé zuby - sběr léčivých bylin (bez černý, jahodník) - Den s policií - školní výlet na Farmu u lamáka - Sportovní hry v Betany 15

16 Milé děti, jste to nejúžasnější, nejkrásnější a nejlepší, co na světě všichni máme. Jste neuvěřitelným nábojem pro nás učitele, rodiče i prarodiče zkrátka pro nás všechny. Proto se snažíme váš život prosvětlit, udělat vás alespoň na pár okamžiků šťastné. Vaše radostné oči nám učitelům vrací lásku, štěstí, radost ze života a mnohým z nás novou životní energii. Ať se bude co chce dít, vždycky máme pro co žít máme vás! Vážení rodiče, s nastupujícím létem vám přejeme spoustu příjemně strávených chvil se svými ratolestmi, hodně teplých slunečných dnů prožitých u vody i v rodinném kruhu, na cestách za zábavou a poznáním, při společných činnostech. Prvního září - na shledanou! 16

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015 Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015 PT jsou určeny pro děti, které již zahájily školní docházku či absolvovaly přípravný ročník na základní škole.

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY -odevzdání veškerých dokumentů a vyřízení potřebné administrativy s rodiči 8:00 8:45hod. přivítání dětí na Sport Campu

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2013 2014 V Bohumíně 2. září 2013 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

5ti denní tématický pobyt v ekocentru STŘEVLÍK (středisko ekologické výchovy)

5ti denní tématický pobyt v ekocentru STŘEVLÍK (středisko ekologické výchovy) TŘÍDA : NÁMOŘNÍCI 5ti denní tématický pobyt v ekocentru STŘEVLÍK (středisko ekologické výchovy) Místo pobytu: středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Oldřichov v Hájích 5, 463 31 Kontakty: www.strevlik.cz

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice.

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. KRONIKA ŘÍJEN 2014 ZLATÝ SLAVÍK V DRUŽINĚ V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. OBLOVKY Děti v 1. a 3. ročníku mají ve třídě

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Výlet na Helfenburk. Přejeme vám příjemné počtení a hezký zbytek letních dnů. Uživatelé a zaměstnanci STROOMu Dub.

Výlet na Helfenburk. Přejeme vám příjemné počtení a hezký zbytek letních dnů. Uživatelé a zaměstnanci STROOMu Dub. Ročník VIII, číslo 32, září 2013 Vážení přátelé, čas prázdnin, dovolených plný slunečních dní se pomalu chýlí ke konci. A jak jsme si ho užili my tady, ve Stroomu? S tím bychom vás rádi seznámili v našem

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

Časopis MŠ. Březen 2015

Časopis MŠ. Březen 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Březen 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

Evropský týden mobility 16. 22. září 2014

Evropský týden mobility 16. 22. září 2014 Evropský týden mobility 16. 22. září 2014 Motto: Naše ulice, naše město. Evropský týden mobility je kampaň, která probíhá každoročně od roku 2002 a má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických pedagogové vedoucí MS a PK sdružení a předmětových

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Knihovna města Olomouce

Knihovna města Olomouce Těšíme se na jaro Knihovna města Olomouce V pátek 9. ledna se žáci 4. třídy za velkého náledí vydali do městské knihovny na náměstí Republiky. Program pod názvem Veršovaný svět představil především naše

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více