Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe"

Transkript

1 Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor 2012 Autor: Telefónica Czech republic, a.s. ve spolupráci s firmou T-soft, s.r.o. LATEX

2 Obsah 1 Úvod Vytváření žádosti Přihlášení do portálu eagri spuštění aplikace 3 3 Ovládání aplikace Základní ovládání aplikace Povinná a nepovinná pole Zobrazení chyb při vyplňování formulářů Vyplnění žádosti Zápis údajů ze žádosti Vyplňování předmětu výjimky Odeslání žádosti Podané žádosti Žádosti přijaté elektronickou cestou Přerušená žádosti Filtrování žádostí Přístup k seznamu žádostí Napojení aplikace na Datové schránky 14 Historie dokumentu Verze Datum Provedená změna První verze dokumentu Přidány informace k Datovým schránkám 1

3 1 Úvod Tato příručka slouží všem zemědělcům, kteří žádají ÚKZÚZ o udělení výjimky pro použití konvenčního osiva v ekologickém zemědělství. Elektronický příjem žádosti má usnadnit žadatelům bez-papírový způsob komunikace s ÚKZÚZ a zatím nenahrazuje podání podle správního řádu. 1.1 Vytváření žádosti 1. Přihlášení do Portálu farmáře. 2. Otevření formuláře žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčního osiva v ekologickém zemědělství. 3. Kompletní vyplnění formuláře. 4. Odeslání formuláře. 5. Stažení vygenerovaného PDF souboru. 6. Doručení PDF souboru na ÚKZÚZ jednou z následujících variant: (a) Odeslání vygenerovaného PDF souboru prostřednictvím datové schránky na ÚKZÚZ. (b) Odeslání vygenerovaného PDF souboru em na elektronickou podatelnu ÚKZÚZ. Tento musí být elektronicky podepsán kvalifikovaným certifikátem. (c) Odeslání vygenerovaného PDF souboru prostřednictvím klasické pošty (formulář musí být podepsán). 7. Po přijetí formuláře jednou z variant v bodě 6 zahájí ÚKZÚZ správní řízení o udělení výjimky. Pokud by se elektronicky podaná žádost neshodovala s žádostí, která přišla skrz Portál farmáře (například by byl PDF soubor dodatečně modifikován), bude ÚKZÚZ přihlížet k obsahu žádosti přijaté podle bodu 6 a žádost, která přišla skrz Portál farmáře bude ignorována. 8. ÚKZÚZ může žadatele v rámci správního řízení vyzvat k doplnění podané žádosti. 9. ÚKZÚZ na závěr vystaví rozhodnutí o udělení/neudělení výjimky a toto zašle žadateli do datové schránky nebo pokud žadatel datovou schránku nemá tak na doručovací adresu. 2 Přihlášení do portálu eagri spuštění aplikace 1. Otevřít URL 2. Vyplnit přihlašovací jméno (vždy začíná 99). 3. Vyplnit heslo. 4. Stisknout tlačítko. 5. Otevřít Portál farmáře. 2

4 6. Otevřít sekci věnovanou povolování výjimek. Obrázek 1: Navigace na subportál Portálu farmáře Obrázek 2: Spuštění aplikace v prostředí Portálu farmáře 3

5 3 Ovládání aplikace 3.1 Základní ovládání aplikace Aplikace používá standardní ovládací prvky (textová pole, tlačítka, pole s rozbalovacím seznamem, zaškrtávací políčka). Nejdůležitějším ovládacím prvkem aplikace je odkaz a tlačítko. Odkaz má podobu zeleně podtrženého textu (např. Přehled). Tlačítko má podobu zeleného obdélníku a textu Přidat výjimku nebo Odeslat. Pomocí tlačítek jsou řešeny základní akce: přidání výjimky do žádosti, odeslání vyplněné žádosti na ÚKZÚZ. Dále je třeba upozornit, že ve většině případů nelze v aplikaci použít funkci webového prohlížeče pro návrat na naposledy zobrazenou stránku (např. v Internet Exploreru se jedná o tlačítko ZPĚT, které má podobu šipky vlevo ) a používání této funkce se při práci s aplikací nedoporučuje. 3.2 Povinná a nepovinná pole Pro správnou funkčnost aplikace jsou některá pole povinná. Uživatel pozná povinná pole podle černého orámování, nepovinná pole mají orámování šedé. Obrázek 3: Ukázka povinného pole Obrázek 4: Ukázka nepovinného pole 3.3 Zobrazení chyb při vyplňování formulářů Pokud uživatel nevyplní některá povinná pole tak se formulář neuloží a uživateli se zobrazí informační lišta. Obrázek 5: Chyba ve formuláři a dále je u každé položky, která obsahuje chybu vidět červeným textem důvod chyby 4

6 Obrázek 6: Popis konkrétní chyby 4 Vyplnění žádosti 4.1 Zápis údajů ze žádosti Žádost se skládá z 5 sekcí. Sekce Žadatel Adresa trvalého bydliště Doručovací adresa Žádost Předmět výjimky Podrobný popis V této sekci se vypisují informace o žadateli. Základní pole je typ žadatele, které mění obsah formuláře. Pokud žádá osoba, která má IČ tak se jako typ žadatele vybere Fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba. Pokud je žadatel bez IČ ponechá vybrané pole Fyzická osoba nepodnikající. Pokud má žadatel IČ tak musí vyplnit své obchodní jméno a IČ. Pokud žadatel IČ nemá tak se povinen vyplnit jméno, příjmení a datum narození. Dále žadatel vyplňuje kontrolní organizaci a kontaktní údaje (telefon, ). Zde žadatel vyplňuje údaje o adrese sídla nebo adrese svého trvalého pobytu. Pokud požaduje žadatel, aby ÚKZÚZ komunikovat s žadatel na jiné adrese než je sídlo firmy nebo adresa trvalého pobytu, vyplní doručovací adresu. Zde je žadatel povinen vyplnit údaje o termínu výsevu (například 1Q 2011 nebo duben 2011) a dále vyplnit důvod proč žádost podává. V této sekci je žadatel povinen specifikovat předmět výjimky. Může specifikovat výjimku pro osivo nebo travní směs. 5

7 Obrázek 7: Formulář žádosti o výjimku Vyplňování předmětu výjimky Předmět výjimky lze zadat dvěma způsoby: výjimka pro osivo/druh, výjimka pro travní směs. Výjimka pro osivo/druh se zadává po vybrání pole Osiva. Formuláře vypadá následovně 6

8 Obrázek 8: Zápis výjimky na osivo Pole Druh se vybírá z číselníku, odrůda, č. registrační a množství se zadává volným textem. Měrná jednotka se opět zadává z číselníku. Po vyplnění polí je potřeba stisknout tlačítko Přidat výjimku. Po stisknutí tlačítka se výjimka přidá do seznamu. Obrázek 9: Přidání výjimky po stisku tlačítka Přidat výjimku Pokud chceme zadanou výjimku vymazat tak stiskneme tlačítko X na konci řádku. Po přidání výjimky formuláře nelze již měnit druh u výjimky tuto výjimku je nutno vymazat a vložit výjimku znovu. Pokud potřebujete změnit odrůdu, č. registrační, množství nebo měrnou jednotku stačí změnit hodnotu a v seznamu výjimek. Výjimka pro travní směsi se zadává po vybrání pole Travní směsi. 7

9 Obrázek 10: Zápis výjimky na travní směs Vyplňuje se obchodní jméno směsi, registrační číslo, složení směsi a identifikace množství. Složení směsi se zadává do jednoho pole s využitím tlačítka Enter. Po stisknutí tlačítka Přidat výjimku se uloží směs do seznamu výjimek. Obrázek 11: Přidaná výjimka na travní směs U směsí lze následně měnit všechna pole bez nutnosti řádek vymazat. V jedné žádosti lze kombinovat výjimku pro osivo i travní směs. 4.2 Odeslání žádosti Po zadání všech náležitostí žádosti lze žádost odeslat na ÚKZÚZ a nechat si vygenerovat PDF dokument žádosti. Odeslání se realizuje stisknutím tlačítka Odeslat, které je v horní části formuláře. 8

10 Obrázek 12: Úspěšné vytvoření a odeslání žádosti Nyní má uživatel k dispozici stažení vygenerované PDF souboru, který obsahuje všechny náležitosti, která má žádost mít. Žádost v PDF soubor je nutno následně zaslat na ÚKZÚZ. Žadatel musí postupovat podle odstavce 1.1 na straně 2 - Vytváření žádosti o udělení výjimky skrz Portál farmáře. 9

11 Obrázek 13: Ukázka PDF souboru po úspěšném odeslání žádosti 5 Podané žádosti Systém umožňuje prohlížet žádosti, které poslal žadatel na ÚKZÚZ. Tento seznam je k dispozici pod odkazem Podané žádosti v levém menu. 10

12 Obrázek 14: Podané žádosti Seznam ukazuje všechny žádosti, které žadatel poslal na ÚKZÚZ (elektronicky, klasicky). U žádostí je vidět stav, datum přijetí žádosti na ÚKZÚZ, číslo jednací, datum výsevu a případně poznámka. Nově je zobrazena i informace o možnosti odeslat žádost přímo do datové schránky ÚKZÚZ. Více k kapitole Žádosti přijaté elektronickou cestou U těchto žádostí je k dispozici PDF soubor se žádostí. Dále pokud byla žádost odeslána elektronicky, ale zatím nebyla na ÚKZÚZ doručena podle správního řádu, není u této žádosti datum přijetí a v poznámce u žádosti je uvedena poznámka, že je žádost nutno podat podle správního řádu viz odstavec Přerušená žádosti Pokud ÚKZÚZ žádost přeruší a vyzve žadatele o doplnění žádosti je vidět v poznámce u žádosti datum přerušení. 5.3 Filtrování žádostí Systém umožňuje jednoduché filtrování v seznamu žádostí podle ID žádosti, intervalu přijetí žádosti na ÚKZÚZ, stavu žádosti a čísla jednacího. 11

13 5.4 Přístup k seznamu žádostí Seznam žádostí se řídí určitými pravidly, která jsou závislá na přihlášeném uživateli, stavu žádosti a dále organizaci pod, kterou přihlášený uživateli spadá. 1. Pokud je žádost podána elektronicky a není ověřena (propojení na subjekt) tak tuto žádost vidí pouze uživatel, který žádost podal. 2. Pokud je žádost ve stavu ověřena, rozhodnutí vydáno nebo přerušena vidí tuto žádost všichni uživatelé, kteří patří subjektu, který žádost podal. 6 Napojení aplikace na Datové schránky Aplikace umožňuje přímo z aplikace odeslat žádost do datové schránky ÚKZÚZ. Více o propojení Portálu farmáře MZe a Informačním systémem datových schránek je zde. Odeslání je realizováno z přehledu podaných žádostí. Žádosti, které dosud ÚKZÚZ neeviduje jako korektně přijaté je vidět odkaz na spuštění modulu, které zajišťuje komunikaci s datovou schránkou. Obrázek 15: Podané žádosti s možností odeslat do datové schránky Po otevření tohoto modulu je vyplněn předmět zprávy (Žádost o výjimku osiva + id. žádosti), ID datové schránky ÚKZÚZ a dále je přiloženo PDF samotné žádosti. Údaje jsou připraveny rovnou k odeslání a není nutno je modifikovat. Komunikační modul je napsán v prostředí JAVA a může při startu vyžadovat potvrzení ke spuštění. 12

14 Obrázek 16: Komunikační modul - vyplnění údajů k datové zprávě. Obrázek 17: Komunikační modul - vyplnění přihlašovacích údajů do datové schránky odesílatele. Pokud již byla konkrétní žádost o výjimku odeslána do datové schránky tak je vidět ID zásilky v tabulce pod foumulářem. Po přijetí úspěšném přijetí žádosti provede ÚKZÚZ zápis data přijetí a číslo jednací do přehledu žádostí a již není možné žádost opětovně odeslat. 13

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ

Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ Uživatelská příručka pro Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ veřejné rozhraní Pro potřebu České národní banky zpracovala

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Elektronické podání vůči

Elektronické podání vůči Elektronické podání vůči Živnostenskému rejstříku Příručka pro podnikatelskou veřejnost Obsah 1. MOŽNOSTI VYUŽITÍ APLIKACE JRF...3 1.1. EPO zaslané podnikatelem na EP ŽR přímo z aplikace JRF...3 1.2. EPO

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3

Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3 Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3 Nouzové hospodářství pro správní úřad kraj verze 1.0 Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3 Nouzové hospodářství pro správní úřad kraj verze 1.0 Zpracovala: Ing. Miloslava

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky Vytvořeno dne: 6.8.2009 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 1.7 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz Elektronické aukce ú č a s t n í k Uživatelský manuál 1 Obsah 1 Použité výrazy... 3 2 Registrace a přihlášení do systému... 4 2.1 Registrace organizace... 5 2.2 Přihlášení do systému... 7 3 Editace registrovaných

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Tato uživatelská příručka zahrnuje typické příklady, které se vyskytují v souvislosti s pořizováním nových záznamů a následným

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

Manuál pro poskytovatele vzdělávání

Manuál pro poskytovatele vzdělávání Manuál pro poskytovatele vzdělávání Projekt Modernizace informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje sekce Pedagogičtí pracovníci reg. č. CZ.1.07/1.3.51/01.0013. Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1.

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

11 Adresář osob. Popis modulu

11 Adresář osob. Popis modulu 11 Adresář osob Uživatelský modul Adresář osob slouží jako centrální evidence všech fyzických osob a zároveň také jako správce kontaktních informací těchto osob. Modul Adresář osob sleduje všechny důležité

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: OCH ochraňovatel Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 2 1.1 Účel dokumentu...2 1.2 Seznam zkratek...3 1.3 Informační

Více

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny 1 Historie změn Datum Vydání Popis změn Říjen 2013 1 První vydání Listopad 2013 2 Promítnuty úpravy uživatelského rozhraní pro správu účtu TecoRoute OBSAH 1 Úvod...3

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

I. Zpracování elektronického formuláře

I. Zpracování elektronického formuláře NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ A ODESLÁNÍ ELEKTRONICKÉHO FORMULÁŘE ŽÁDOST O UDĚLENÍ, ZMĚNU, PRODLOUŽENÍ, ODNĚTÍ, PŘEVOD OPRÁVNĚNÍ K VYUŽÍVÁNÍ ČÍSEL NEBO VRÁCENÍ PŘEPLATKU I. Zpracování elektronického formuláře Pro

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s.

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více