POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE"

Transkript

1 POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni

2 Obsah: 1 Úvod Podmínky provozu Pokyny k užívání dokumentu Registrace profilu zadavatele Přihlášení uživatele Odhlášení uživatele Změna hesla Zapomenuté heslo Aktivace nového profilu zadavatele Seznam oprávněných osob zadavatele Komunikace s věstníkem veřejných zakázek... 13

3 Pokyny k registraci profilu zadavatele strana 3/14 1 Úvod Tento dokument popisuje postup registrace profilu zadavatele v elektronickém nástroji pro zadávání veřejných zakázek ELZA. Elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek ELZA je zaměřen na podporu procesů při zadávání, zveřejnění, vyhodnocení a uzavírání veřejných zakázek (dále jen VZ) podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a dalších legislativních pravidel - vyhláška č.9/2011. Systém je především zaměřen na procesy související se zadavatelem a jeho úkony, které musí provádět v zadávacím řízení a to tak, aby bylo prokazatelné a dostatečně zřetelné jeho konání. 1.1 Podmínky provozu Elektronický nástroj ELZA je spustitelný prostřednictvím internetového prohlížeče, optimalizovány jsou pro prohlížeče Internet Explorer od verze 9, Mozilla FireFox od verze 12.0, Google Chrome od verze 23. Struktura Systému odpovídá klasické třívrstvé architektuře. K datům se přistupuje pomocí tenkého klienta (internetového prohlížeče). Veškeré přístupy probíhají pomocí protokolu HTTPS, kryptovaným na základě serverového certifikátu od certifikační autority StartCom. Tím je zaručena identita provozovatele systému a zároveň je znemožněno odposlouchávání dat neoprávněnými subjekty. V průběhu užívání Systému je nutno provádět takové úkony, které vyžadují použití certifikátu elektronického podpisu. Z tohoto důvodů je vyžadována instalace JAVA pluginu. Postup instalace je uveden v dokumentu A-03-ELZA Pokyny k instalaci Java pluginu a elektronického podpisu 1.2 Pokyny k užívání dokumentu Odstavec označený Důležité upozorňuje na důležitá fakta a podmínky, které musí být splněny pro správnou funkčnost popisované úlohy. Tučně názvy ovládacích prvků a odkazů

4 Pokyny k registraci profilu zadavatele strana 4/14 2 Registrace profilu zadavatele Nový profil zadavatele lze zaregistrovat po kliknutí na volbu Registrace zadavatele, která je dostupná na odkazu Vstup pro zadavatele z hlavní webové stránky Obrázek č. 1 Hlavní stránka elektronického nástroje ELZA

5 Pokyny k registraci profilu zadavatele strana 5/14 Obrázek č. 2 Vstup pro zadavatele - registrace Při registraci je uživatel vyzván k vyplnění registračního formuláře podle níže uvedených pravidel. Pravidla pro vyplnění registračního formuláře: Jako přihlašovací jméno je vyžadována ová adresa, u které je při zadávání kontrolován správný formát, platí, že nesmí být již v Systému evidována a slouží k založení uživatelského účtu zadavatele povinný údaj Jméno a příjmení kontaktní osoby zadavatele - povinný údaj Telefon na kontaktní osobu zadavatele povinný údaj Fax nepovinný údaj Název zadavatele povinný údaj Identifikační číslo uchazeče (IČ) musí mít správnou délku a nesmí být již v Systému evidováno povinný údaj Daňové identifikační číslo uchazeče (DIČ) musí mít správnou délku a nesmí být již v Systému evidováno nepovinný údaj ID datové schránky - nepovinný údaj Adresa zadavatele - nepovinný údaj Právní forma fyzická x právnická osoba povinný údaj V případě nesprávného vyplnění registračních údajů je zobrazeno chybové hlášení, které obsahuje zprávu, o jaké překročení registračních pravidel se jedná. Důležité upozornění:

6 Pokyny k registraci profilu zadavatele strana 6/14 V případě, kdy v systému již existuje uživatelský účet s daným identifikačním číslem, nelze novou registrací vytvořit další účet. Je nutné kontaktovat správce profilů. Po vyplnění formuláře a kliknutí volby Registrovat se provedou validační kontroly na správnost vyplněných hodnot. Do systému se provede zápis uživatelského účtu a na uvedenou ovou adresu v přihlašovacím jménu Systém odesílá datovou zprávu obsahující instrukce pro dokončení registrace. Datová zpráva obsahuje aktivační odkaz s omezenou časovou platností. Uživatel v době platnosti aktivačního odkazu musí dokončit registraci a svůj účet zaktivovat. Pokud aktivuje účet mimo platnost aktivačního odkazu, uživatelský účet je smazán a musí se provést registrace znovu. Obrázek č. 3 Aktivační zpráva Po kliknutí na aktivační odkaz je uživatel přesměrován na formulář pro zadání přístupového hesla. Obrázek č. 4 Dokončení registrace profilu zadavatele zadání hesla

7 Pokyny k registraci profilu zadavatele strana 7/14 Pro zadání hesla jsou stanovena pravidla: Minimálně jeden znak malé písmeno Minimálně jeden znak velké písmeno Minimálně jeden znak číslo Délka 8-20 znaků Po zadání hesla je uživatel přesměrován k přihlášení do systému. Důležité upozornění V případě, kdy uživatel neprovedl aktivaci a zadání hesla ve stanoveném časovém intervalu, je o této skutečnosti informován a musí požádat o opakované zaslání aktivační datové zprávy. Důležité upozornění: Obrázek č. 5 Výsledné hlášení po neúspěšné aktivaci účtu V případě, kdy jste po registraci neobdrželi aktivační zprávu, prosím kontaktujte správce profilů, kontaktní údaje naleznete na hlavní stránce 2.1 Přihlášení uživatele Přihlášení uživatele do části pro zadavatele veřejných zakázek je dostupné z hlavní stránky Vstup pro zadavatele Přihlášení zadavatele. Probíhá standardním způsobem, uživatel vyplní přihlašovací jméno ( ) a heslo a klikne na tlačítko Přihlásit. Systém provede autorizaci a autentizaci přihlašovaného uživatele.

8 Pokyny k registraci profilu zadavatele strana 8/14 Obrázek č. 6 Přihlášení uživatele do části Systém Zadavatel V případě nesprávného výsledku je zobrazeno chybové hlášení o špatně zadaných vstupních údajích resp. neplatnosti uživatelského účtu. Obrázek č. 7 Chybové hlášení při neúspěšném přihlášení 2.2 Odhlášení uživatele Odhlášení uživatele lze provést po kliknutí na volbu Odhlásit. K automatickému odhlášení uživatele dochází po 30 minutách nečinnosti v Systému nebo při ukončení práce internetového prohlížeče.

9 Pokyny k registraci profilu zadavatele strana 9/14 Obrázek č. 8 Odhlášení uživatele 2.3 Změna hesla Změnu hesla může registrovaný uživatel provést po přihlášení do Systému prostřednictvím volby Mé nastavení na Hlavní stránce. Uživateli se zobrazí formulář pro zadání nového hesla a jeho potvrzení. 2.4 Zapomenuté heslo Obrázek č. 9 Změna hesla Žádost o zapomenuté heslo již registrovaného uživatele Systému lze vygenerovat pomocí volby Zapomenuté heslo, která je dostupná při přihlašování uživatele do systému. Uživatel zadá ovou adresu, kterou použil při registraci jako přihlašovací údaj a klikne na volbu Zaslat. Systém vygeneruje aktivační zprávu, pomocí které bude možno zadat nové heslo pro přihlášení, obdobně jako je při registraci nového uživatelského účtu, následně se do Systému uživatel může přihlásit. Důležité upozornění Zadaná hesla je nutné udržovat v tajnosti.

10 Pokyny k registraci profilu zadavatele strana 10/14 Obrázek č. 10 Zapomenuté heslo 2.5 Aktivace nového profilu zadavatele Každý zadavatel, který má zájem používat tento elektronický nástroj pro realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky, může provést registraci svého profilu vyplněním registračního formuláře. Aktivace profilu zadavatele je podmíněna zápisem identifikátoru profilu zadavatele, který je zadavateli přidělen Věstníkem veřejných zakázek po zveřejnění Oznámení profilu zadavatele. Aktivaci zaregistrovaného profilu provádí uživatel s přidělenou rolí Správce profilu. Důležité upozornění Zaslání odpovídajících formulářů na Věstník veřejných zakázek (v elektronické nebo listinné podobě) může provést zadavatel sám, nebo může k této činnosti pověřit správce profilů. V případě pověření musí správci profilů předat plnou moc k vykonání této činnosti. Správce následně potřebný formulář opatří svým certifikátem elektronického podpisu a současně odešle prostřednictvím své datové schránky do datové schránky Věstníku pověření k vykonání tohoto úkonu. V případě, kdy zadavatel sám zajišťuje zveřejnění ve věstníku, musí oznámit správci profilu identifikátor, který obdržel v potvrzení o zveřejnění. Správce následně provede aktivaci profilu. V případě, kdy tuto činnost provedl správce profilu, aktivaci provede sám a odešle zadavateli informační zprávu o aktivaci profilu. Níže uvedená schémata symbolicky zachytávají jednotlivé kroky mezi zadavatelem a správcem profilu. Tento postup je doporučený, na základě vzájemné dohody a komunikace lze upravit dle potřeb obou stran.

11 Pokyny k registraci profilu zadavatele strana 11/14 Zadavatel provede registraci profilu Oznámení profilu Zadavatel schválí a vystaví plnou moc Oznámení profilu a plná moc Zveřejnění ve Věstníku VZ Potvrzení o zveřejnění a identifikátor profilu Registrace profilu Správce profilů připraví formulář pro zveřejnění Plná moc pro správce profilu Správce profilů odešle ke zveřejnění Správce aktivuje profil Smlouva o provozování profilu Obrázek č. 11 Schéma spolupráce zadavatele a správce profilu při zveřejnění Zadavatel provede registraci profilu Oznámení profilu Zveřejnění ve Věstníku VZ Potvrzení o zveřejnění a identifikátor profilu Správce aktivuje profil Registrace profilu Identifikátor profilu Zadavatel odešle identifikátor profilu Smlouva o provozování profilu Obrázek č. 12 Schéma zveřejnění profilu zadavatelem a aktivace profilu

12 Pokyny k registraci profilu zadavatele strana 12/14 Důležité upozornění Pokud není profil aktivován správcem profilů, nelze zahájit zadávání veřejných zakázek. 2.6 Seznam oprávněných osob zadavatele Seznam oprávněných osob zadavatele obsahuje seznam osob, které jsou zadavatelem pověřeny k realizaci zadávacích řízení veřejných zakázek. První oprávněná osoba je zapsána do seznamu při registraci profilu zadavatele, Systém jí přiřazuje status hlavní oprávněná osoba zadavatele. Tato oprávněná osoba má právo zadávat popř. rušit další osoby (uživatelské účty) pro další oprávněné osoby zadavatele. Aktivace účtů dalších oprávněných osob probíhá obdobným postupem jako u hlavní oprávněné osoby. Po vyplnění základních údajů o další oprávněné osobě tj. jméno, příjmení, a uložení nového uživatele Systém odešle na uvedenou ovou adresu aktivační datovou zprávu. Nový uživatel provede aktivaci účtu zadáním svého hesla. Při splnění výše uvedených pravidel je dále přesměrován k přihlášení do Systému část pro Zadavatele. Obrázek č. 13 Seznam oprávněných osob zadavatele

13 Pokyny k registraci profilu zadavatele strana 13/14 Obrázek č. 14 Detail oprávněné osoby zadavatele 2.7 Komunikace s věstníkem veřejných zakázek V seznamu formulářů je připraveno prostředí pro uložení formulářů, které zadavatel odeslal na Věstník veřejných zakázek. Současně je připravena pomocná funkce pro stažení prázdného formuláře pro Oznámení profilu nebo Zrušení profilu a to po kliknutí na volbu Vybrat formulář. Stažení tohoto prázdného formuláře lze po kliknutí na ikonu. Systém nabídne formulář ke stažení a uložení do lokálního úložiště. Uložení již vyplněného formuláře k profilu lze provést po kliknutí na volbu Vložit formulář. Zobrazí se pomocný formulář pro určení typu a výběr dokumentu z lokálního úložiště. Vybraný dokument se do systému uloží po kliknutí na volbu Vložit dokument. V druhé části je možnost uložení veškeré komunikace s věstníkem veřejných zakázek, která se týká zveřejňování profilu zadavatele.

14 Pokyny k registraci profilu zadavatele strana 14/14 Obrázek č. 15 Detail komunikace s VVZ

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání

PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání PROVOZNÍ ŘÁD Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v07.0 Účinnost 14.07.2014 Verze v08.0 Účinnost 06.02.2015 Strana: 1/15 Strana: 2/15 Obsah PROVOZNÍ ŘÁD

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ

Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ Uživatelská příručka pro Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ veřejné rozhraní Pro potřebu České národní banky zpracovala

Více

MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A

MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ Oživení, o. s. srpen 2008 za finanční podpory Nadace Open Society Fund Praha WWW.BEZKORUPCE.CZ 1 Obsah: str. Účel a základní charakteristika databáze

Více

Národní elektronický nástroj

Národní elektronický nástroj Národní elektronický nástroj Registrace a správa práva organizace a osob pro zadavatele V1.2 29.7.2014 Stránka 1 z 34 Obsah 1 Účel dokumentu......... 3 2 Registrace a správa organizace a osob... osob...

Více

Elektronické podání vůči

Elektronické podání vůči Elektronické podání vůči Živnostenskému rejstříku Příručka pro podnikatelskou veřejnost Obsah 1. MOŽNOSTI VYUŽITÍ APLIKACE JRF...3 1.1. EPO zaslané podnikatelem na EP ŽR přímo z aplikace JRF...3 1.2. EPO

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Praha - duben 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s.

Více

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 moderní forma internetového bankovnictví nonstop k dispozici Služba BUSINESS 24 na internetové adrese www.business24.cz BUSINESS 24 Mobilní banka pro iphone nebo

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: OCH ochraňovatel Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 2 1.1 Účel dokumentu...2 1.2 Seznam zkratek...3 1.3 Informační

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobitu web terminálu... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev Dokumentace k projektu Czech POINT Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních Vytvořeno dne: 1. 7. 2014 Aktualizováno: 1.9.2014 Verze: 1.6 2014 MVČR Obsah 1. Legislativní rámec:...

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka Příručka pro uživatele služby Mobilní banka Uživatelská příručka Obsah příručky 1. STRUČNÝ POPIS APLIKACE... 3 1.1. KOMU JE SLUŽBA URČENA... 3 1.2. ORIENTACE V APLIKACI A OVLÁDÁNÍ... 3 1.3. AKTIVACE SLUŽBY

Více