HIV/AIDS. Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. jako globální problém světa. Maturitní práce. Předmět: Zeměpis Klára PEKÁRNOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HIV/AIDS. Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. jako globální problém světa. Maturitní práce. Předmět: Zeměpis. 31. 3. 2011 Klára PEKÁRNOVÁ"

Transkript

1 Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce HIV/AIDS jako globální problém světa Předmět: Zeměpis Datum a rok odevzdání: Jméno a příjmení: Klára PEKÁRNOVÁ Třída: 4. A Počet stran: 29 Počet příloh: 4

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto maturitní práci vypracovala samostatně a použila pouze publikací a zdrojů, které jsem všechny uvedla v přiložené bibliografii. Pekárnová/ 2

3 Poděkování Ráda bych zde poděkovala všem lidem, kteří mi pomohli k vytvoření této maturitní práce zabývající se problematikou HIV/AIDS. Děkuji především Mgr. Rudolfu Skřivánkovi, řediteli 3. ZŠ v Mladé Boleslavi, Mgr. Janě Křiváčkové, ředitelce ZŠ Kosmonosy-Horní Stakory, Mgr. Janu Šilhánovi, řediteli ZŠ Kosmonosy, Ing. Miladě Mizerové, Pavlovi Šťastnému a Lukášovi Blažkovi, jejichž prostřednictvím jsem měla možnost předat dotazníky respondentům. Zvláštní poděkování patří Aykutovi Kurzeylimu, učiteli Střední pedagogické školy v Aydin v Turecku, který též přispěl při tvorbě průzkumu, jelikož získal dotazníky od svých studentů a následně je odeslal do České republiky. Ráda bych zde též poděkovala Lucii Pekárnové za kontrolu překladu dotazníků do anglického jazyka. Velmi si vážím rovněž pomoci a cenných rad Mgr. Petra Bárty při tvorbě obsahové stránky této maturitní práce a též děkuji Josefu Dubskému za ochotu a rady při tvorbě grafické stránky práce. Pekárnová/ 3

4 Obsah Seznam příloh Úvod Základní informace o nemoci AIDS Co je nemoc AIDS Jak přišli lidé k HIV? První výskyty HIV/AIDS Geografické rozšíření epidemie HIV/AIDS ve světě Amerika Evropa Situace v České republice Asie Austrálie a Oceánie Afrika Faktory ovlivňující šíření HIV/AIDS Politické a ekonomické faktory Sociální a kulturní faktory Dopady epidemie HIV/AIDS Boj proti epidemii HIV/AIDS Analýza provedeného průzkumu Zaměření průzkumu Výsledky průzkumu Porovnání výsledků z věkového hlediska Porovnání výsledků z hlediska území Celkový výsledek analýzy průzkumu Závěr Zdroje Seznam použitých obrázků Seznam použitých grafů Pekárnová/ 4

5 Seznam příloh Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav/ 4. A Příloha I: Mapy porovnávající počty mužů a žen s HIV/AIDS Příloha II: Ukázky dotazníků Příloha III: Grafy porovnávající výsledky průzkumu z hlediska věku respondentů Příloha IV: Grafy porovnávající výsledky průzkumu mezi studenty z České republiky a Turecka Pekárnová/ 5

6 1. Úvod Infekční choroby provázejí lidstvo už odnepaměti. AIDS ovlivnil nejen životy mnoha lidí, ale i celých národů. Nemoc se šíří již přes 30 let a po tuto dobu nakazil tento zhoubný jev přibližně 40 milionů lidí, z nichž 25 milionů zemřelo a jenom v Africe zůstalo 12 milionů sirotků. Tato maturitní práce objasňuje geografické a sociální souvislosti problematiky nemoci AIDS, seznamuje se základními pojmy, hledá počátky a příčiny šíření a popisuje dopady smrtelné pandemie. Důležitým aspektem je význam prevence spočívající v kvalitní sexuální výchově žáků základních škol, informovanosti široké veřejnosti, individuální odpovědnosti a řešení AIDS jako globálního problému. Součástí této práce je i analýza průzkumu informovanosti o nemoci AIDS včetně názorů týkajících se této problematiky provedený mezi žáky základních škol, středoškolskými a vysokoškolskými studenty. Dále jsou uváděny domácí a světové statistiky počtu nakažených HIV/AIDS včetně vývoje těchto čísel. Práce je doplněna o názorné mapky a grafy. Podrobnější grafy a ukázky vyplněných dotazníků jsou k dispozici v přílohách. Pekárnová/ 6

7 2. Základní informace o nemoci AIDS 2.1. Co je nemoc AIDS Zkráceným názvem AIDS je odbornou veřejností označován syndrom získaného selhání imunity 1, tedy soubor příznaků, které vedou ke ztrátě imunity. Lidský organismus se tak stává náchylným k řadě dalších infekčních a nádorových onemocnění. Nemoc způsobuje virus HIV přenášený krevní cestou nebo pohlavními sekrety. K nákaze tedy dochází nejčastěji pohlavním stykem 2, z infikované matky na plod přes placentu nebo během porodu, též při kojení, společným sdílením kontaminovaných injekčních jehel, při transfúzi 3 či z kontaminovaných jehel používaných k tetování nebo piercingu. Virus HIV se vyskytuje ve 2 typech. Nejrozšířenějším je HIV-1, který způsobuje většinu onemocnění v zemích jižní Afriky, v Americe a Evropě. Dalším typem je HIV-2, se kterým se setkáme v západní Africe. Oba viry napadají bílé krvinky, množí se v nich a později je i zabíjí. Tím se u nakaženého člověka snižuje jejich počet v těle. Takovýto jedinec ovšem nemusí mít po dlouhou dobu žádné zdravotní potíže a o přítomnosti viru se může dozvědět pouze na speciálním HIV vyšetření. Inkubační dobu ovlivňuje především původní imunitní systém jednice, četnost stresujících situací, stravovací návyky a celkový životní styl. Ve vyspělých zemích, kde jsou životní podmínky na několikanásobně vyšší úrovni než v rozvojových státech, doba mezi nákazou a propuknutí onemocnění dosahuje let. V chudých oblastech umírají nakažení virem HIV v průměru do šesti až devíti let. Většina z nich však nepodlehne samotné nemoci AIDS, ale nějaké z infekčních chorob, jako je tuberkulóza, cholera, malárie či obyčejná chřipka. Kombinace těchto onemocnění vytváří celosvětový problém Jak přišli lidé k HIV? Nabízí se otázka, jak se vlastně poprvé mohl vir HIV objevit v lidském těle. Existuje více teorií. Někteří lidé se domnívají, že virus byl vytvořen záměrně jako biologická zbraň s myšlenkou použít ho v budoucnu proti nepříteli, či že nedopatřením unikl z výzkumných 1 Syndrom získaného selhání imunity - přeloženo z anglického Acquired Immune Deficiency Syndrom 2 Pohlavním stykem heterosexuálním, homosexuálním, vaginálním i análním. 3 V současné době je tento způsob přenosu v rozvinutých zemích téměř vyloučen. Všichni dárci krve jsou v současnosti kontrolováni, zda jejich krev není infikována virem HIV. Pekárnová/ 7

8 laboratoří. V dnešní době se však vědci na základě výzkumu nejčastěji domnívají, že místem původu viru je středozápadní Afrika, konkrétně oblast Kamerunu, kde se přenesl z tamějších opic na člověka. Jak již bylo uvedeno, HIV se podle odborné veřejnosti vyskytuje ve dvou typech. Zákeřnější HIV-1 má za původce šimpanzi čego, HIV-2 afrického primáta mangabeje rudohlavého. Do krve se virus poprvé dostal pravděpodobně při afrických, často krvavých rituálech či při pytláctví a lovech těchto opic. OBRÁZEK První výskyty HIV/AIDS Onemocnění bylo poprvé zaznamenáno v roce 1981, když newyorského specialistu na kožní a pohlavní nemoci Dr. Friedmana-Kiena navštívil mladý muž z Kalifornie, kterého k němu přivedl výskyt drobných flíčků na dolních končetinách. Jak se později zjistilo, muž v minulosti navštívil oblast jihozápadní Afriky, kterou považujeme za kolébku viru HIV. O týden později se tento lékař setkal s dalším mužem, u něhož se projevily podobné příznaky. V obou případech se jednalo o vzácně se vyskytující zhoubné bujení kůže, tzv. Kaposiho sarkom 4. Lékaře též zaujalo, že oba muži potvrdili 4 Kaposiho sarkom nádorové onemocnění, které je obranný systém schopen potlačit, nemoc propuká teprve při vážném narušení imunity. Pekárnová/ 8

9 svoji homosexualitu, praktikování nevázaného sexu a závislost na LSD a kokainu. Později byly v New Yorku hlášeny další podivné případy onemocnění kvasinkami, horečky neznámého původu, otoky lymfatických uzlin, či neznámý druh zápalu plic, a to u mužů, které spojuje homosexuální orientace. U všech se potvrdil snížený počet bílých krvinek, oslabení imunitního systému. Na sklonku roku 1981 se již hovořilo o tzv. GRID 5, neboli zápalu plic homosexuálů. Vědci a lékaři zkoumali příčiny oslabení organismu u takto postižených osob a v roce 1983 dva vědecké týmy Dr. Galla v USA a Dr. Montagniera ve Francii nezávisle na sobě objevily i původce onemocnění - virus HIV-1 a HIV-2. OBRÁZEK 2 5 GRID zkratka pro Gay-Related Immune Deficiency Pekárnová/ 9

10 3. Geografické rozšíření epidemie HIV/AIDS ve světě Situace HIV/AIDS je pro každý kontinent poněkud odlišná. Některých zemí se tato problematika téměř nedotkla, naopak příkladem velmi složité situace může být subsaharská Afrika či v současnosti narůstající počet HIV pozitivních v jihovýchodní Asii. V následujících kapitolách se budu zabývat šířením HIV/AIDS na jednotlivých kontinentech. Všechna čísla týkající se počtu nakažených jsou převzata z UNAIDS zprávy o globální epidemii AIDS Amerika V průběhu roku 1981, kdy svět zaznamenal první příznaky nemoci AIDS u homosexuálů, se na Floridě zvyšoval počet haitských emigrantů, kteří utíkali z rodné země díky tehdejší politické situaci. V těchto letech také mnoho Američanů jezdilo na Haiti za levným sexem. Tyto dva migrační jevy jsou důvodem následného rozšíření nemoci mezi další, tedy druhou skupinu lidí, Haiťany. Třetí rizikovou skupinou se ještě během roku 1981 stali drogově závislí. Příčinou bylo používání stejných injekčních stříkaček s již nakaženou osobou a taktéž provozování prostituce s myšlenkou získání peněz na další dávky. Tento problém se týkal především New Yorku a jeho okolí. Z injekčních jehel se však nenakazili pouze tzv. heroinisté a jejich heroinové děti. O rok později Americká centra pro kontrolu nemocí získala informaci o muži s hemofilií 7, který zemřel rovněž na zmíněný vzácný zápal plic. U lidí s hemofilií stejně jako u injekčních uživatelů drog bylo zjištěno, že jsou infikovány i jejich sexuální partnerky. Tímto způsobem vznikly ve Spojených státech rizikové skupiny, tzv. skupina čtyř H, která zahrnuje heroinisty, hemofiliky, Haiťany a homosexuály. V roce 2009 žilo podle údajů vyplývajících z UNAIDS zprávy o globální epidemii AIDS 2010 na Americkém kontinentu přibližně 3,14 milionu lidí s HIV/AIDS, z nichž 6 UNAIDS program Organizace spojených národů pro boj proti viru HIV a nemoci AIDS 7 Hemofilie nemoc poruchy krvetvorby Pekárnová/ 10

11 48% nakažených najdeme mezi Afroameričany, 28% mezi bílými obyvateli, 21% mezi Latinci a zbylá 3% připisujeme ostatním etnickým skupinám. Tato nemoc je jednou ze tří nejčastějších příčin úmrtí americké populace ve věku let. Hlavní ohnisko HIV/AIDS představují země Brazílie, Mexiko, Kolumbie, Argentina, Peru, v USA státy New York, Kalifornie a Florida. Celková prevalence 8 se zde v obecném měřítku neustále zvyšuje, počty úmrtí však stagnují, v některých zemích dokonce klesají díky snadno dostupným lékům. Z celkového počtu nakažených na tomto kontinentu v roce 2009 žilo 1,5 milionů v Severní Americe, v oblasti Karibiku a 1,4 milionů v Latinské Americe. OBRÁZEK 3 8 Prevalence, základní ukazatel epidemiologie, je podíl počtu jedinců trpících danou nemocí a počtu všech jedinců ve sledované populaci. Vztahuje se k určitému časovému momentu a obvykle se udává v procentech. Pekárnová/ 11

12 3.2. Evropa OBRÁZEK 4 Na území Evropského kontinentu se první případy HIV/AIDS objevily stejně jako v Americe již v roce Hlavní příčinou rychlého šíření nemoci byl počátkem 80. let především přenos viru HIV transfúzí. Tento problém připisujeme v první řadě Velké Británii. Již zmínění hemofilici a též lidé s hepatitidou používali stejné jehly a tím docházelo ke snadnému přenosu krevní cestou. Dalším úskalím byl homosexuální život některých mužů. Po třech letech od prvního zaznamenání nemoci bylo na evropském území ohlášeno celkem 762 případů HIV pozitivních. V současnosti má toto číslo hodnotu téměř tisíckrát větší. Ke konci roku 2009 bylo v Evropě podle oficiálních statistik UNAIDS ohlášeno 1,17 milionů HIV pozitivních, přičemž nejvyšší prevalence je zaznamenána v Estonsku, Lotyšsku, Portugalsku, Moldavsku, Rusku a na Ukrajině. Přestože se zdá být počet Evropanů žijících s touto nemocí ve srovnání s Afrikou nebo Asií poměrně nízký, stále se na tomto kontinentu považuje za hlavní problém veřejného zdraví. Nakažených HIV/AIDS neustále přibývá, avšak pozitivní je fakt, že počet úmrtí stejně jako v Americe Pekárnová/ 12

13 od 90. let pomalu klesá. Důvodem je antiretrovirální léčba, která byla zavedena v polovině roku Podle UNAIDS je v současnosti hlavním způsobem přenosu heterosexuální styk, jedná se přibližně o 56% infikovaných, z nichž asi ¾ připadají na imigranty. Přibližně jedna třetina se nakazila při homosexuálním pohlavním styku. Přenos injekčními stříkačkami není v současnosti tak častým díky prevenčním programům, které ve většině evropských států umožňují na speciálních centrech jehly zdarma vyměnit. OBRÁZEK Situace v České republice V České republice se problematika HIV/AIDS sleduje od roku 1985, kdy vznikla Národní referenční laboratoř pro AIDS. Ke dni evidovali odborníci ze Státního zdravotního ústavu České republiky 1522 HIV pozitivních osob, z toho u 321 propuklo onemocnění AIDS a 169 zemřelo. Pekárnová/ 13

14 Počet osob Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav/ 4. A Vývoj HIV/AIDS v České republice v letech Rok Počet HIV+ Počet lidí s AIDS Zdroj: Státní zdravotní ústav České republiky GRAF 1 Místem nejvyššího počtu infikovaných je pro Českou republiku její hlavní město Praha, kde je nahlášeno přes 700 případů, tedy téměř polovina všech lidí žijících s HIV/AIDS v ČR. Na druhém místě by se zařadil Středočeský kraj se 147 nakaženými a Jihomoravský kraj se 129 nakaženými. Nejnižší čísla zaznamenáváme na Vysočině se 16 a v Pardubickém kraji s celkem 18 případy. OBRÁZEK 6 Pekárnová/ 14

15 Více než polovina nemocných se v ČR nakazila homosexuálním nebo bisexuálním pohlavním stykem, asi 30% heterosexuálně a zhruba 5% při injekční aplikaci drog. Díky současným přísným kontrolám krevních preparátů a injekčních jehel, pouze 1% lidí s HIV/AIDS se nakazilo při lékařském ošetření v nemocnicích Asie Zatímco v jiných částech světa, jako například v již zmíněné Americe či Evropě, státní vlády začaly řešit počátkem 80. let vážné problémy s rozšiřováním epidemie HIV/AIDS, Asie byla v této době relativně nedotčena. První případy byly hlášeny v roce 1985 v Číně, Hong Kongu, Thajsku, Japonsku a na Filipínách, v porovnání se západem to je tedy o 4 roky později. Nicméně od roku 1990 se i v Asii objevovalo stále více infikovaných osob a do konce desetiletí se i zde začíná hovořit o epidemii HIV/AIDS. Zajímavé je, jak rychle se virus na některých místech rozšiřoval. Důkazem, že v asijských zemích dochází ke snazšímu šíření ve velkoměstech a centrech, kde se střetává nejvíce kultur, můžeme vidět i na příkladu Bangkoku v Thajsku. Odhaduje se, že v roce 1987 bylo nakaženo 1% tamějších injekčních uživatelů drog a o rok později toto číslo vzrostlo na 30%. Asie v současnosti zaznamenává přibližně 4,9 milionů lidí žijících s HIV/AIDS. I když je v některých asijských státech prevalence HIV relativně nízká, ve skutečnosti tato čísla představují velmi velký počet nakažených lidí. Pro příklad bych uvedla Indii, kde prevalence 0,3% představuje s počtem přibližně 1 miliardy obyvatel 2,4 milionů nakažených lidí žijících v této zemi. Pokroků díky kvalitním prevenčním programům bylo dosaženo v zemích, jako je Kambodža nebo Barma. Naopak v Indonésii, Pákistánu a Vietnamu se počet infikovaných zvyšuje. Hlavní způsob přenosu HIV/AIDS je nyní v Asii injekční užívání drog. Tento problém připisujeme především Číně, kde polovina infikovaných získala virus HIV právě touto cestou, v severní Indii je takto nakažena většina. S drogovou závislostí souvisí i prostituce, díky které lidé získávají peníze na další dávky. Problém se týká především žen v Thajsku. Poměrně velké úskalí vidím v Buddhismu, který zde mezi vírami převládá. Pekárnová/ 15

16 Mladé dívky či ženy neřeší možnost nákazy HIV/AIDS a nebojí se následné smrti, nýbrž ji v některých případech vítají jako možnost zrodit se v příštím životě jako muž, který má v thajském světě vyšší postavení. Tento jev může být samozřejmě jedním z důvodů současné rychlosti rozšiřování HIV/AIDS mezi lidmi. OBRÁZEK Austrálie a Oceánie První případy propuknutí nemoci AIDS v Oceánii se objevily již na konci roku 1981 v australském Melbourne. Austrálie reagovala na výskyt nové nemoci velmi dobře a jako jedna z prvních zemí začala tento problém řešit. Do dvou let vzniklo mnoho organizací s cílem bojovat proti HIV/AIDS, do roku 1985 australská vláda zavedla povinnou kontrolu všech transfúzí. Zlepšování situace v důsledku zavedení všech opatření se dostavilo od roku Během 12 let poklesl počet případů ze na 934 nemocných. K zlepšování situace přispělo také zavedení antiretrovirové terapie v roce Od tohoto roku klesá počet zemřelých, avšak lidí žijících s HIV/AIDS stále přibývá. V roce 2009 žilo v Austrálii podle statistik UNAIDS asi lidí s touto nemocí. Pekárnová/ 16

17 V současnosti je hlášeno v celé Oceánii asi případů s HIV/AIDS, prevalence se obecně pohybuje kolem 0,1%. Výjimkou je ovšem s 0,9% Papua Nová Guinea, kde je situace s v tichomořském regionu nejhorší. Příčinou je nedostatek informovanosti tamějšího obyvatelstva, zejména na venkově Afrika Jak již bylo výše zmíněno, Afrika je považována za ohnisko zrodu viru HIV. Využitím moderní techniky vědci dospěli k závěru, že k prvnímu přenosu HIV-1 na člověka došlo přibližně v roce 1930 a k přenosu HIV-2 v roce K propuknutí samotné nemoci však došlo až o 40 let později, kdy se poprvé objevila v Tanzanii, Zambii a Zimbabwe. Následovala Botswana, Namibie a Jihoafrická republika, kde byly poprvé u dvou stewardů z Johannesburgu jejich zdravotní komplikace spojeny právě s nemocí AIDS. Nicméně tamější vlády nepovažovaly HIV/AIDS za problém vyžadující radikální jednání a zabývaly se především otázkami apartheidu 9. Otázkou je, jak by dnes situace vypadala, kdyby jihoafrické státy k řešení problematiky HIV/AIDS již v počátcích přistupovaly radikálnějším způsobem. První prevenční programy byly odstartovány až koncem 80. let v Ugandě a Senegalu. Tyto země mají v současné době jeden z nejnižších počtů nakažených v oblasti subsaharské Afriky. V následujícím desetiletí přispěli k rychlému šíření především migranti, řidiči kamionů, obchodníci, horníci a vojáci. U lidí, kteří často mění místo svého pobytu, nebo je k domovu váže méně závazků, můžeme obecně očekávat častější promiskuitní chování. S tímto jevem souvisí i nárůst prostituce v subsaharské Africe v 90. letech. V současné době žije v Africe přibližně 22,96 milionů lidí s HIV/AIDS, což představuje 2/3 celosvětového počtu nakažených. Prevalence v jednotlivých zemích se ovšem velmi liší. Například v Somálsku či Senegalu nedosahuje ani 1%, zatímco v jižních afrických zemích se jedná o 10-15%. Nejhorší situace je ovšem ve Svazijsku, kde v roce 2009 prevalence dosahovala 25,9% a tím se stala zemí s nejvyšším procentem lidí s HIV/AIDS na světě. Dalšími problémovými zeměmi jsou Botswana s 24,8%, Lesotho s 23% a Jihoafrická republika se 17,8% nakažených. Průměrná prevalence oblasti subsaharské Afriky je 17,8%. 9 Politika apartheidu politika rasové segregace. V JAR byl apartheid oficiální státní politikou mezi lety , diskriminoval černé obyvatelstvo. Pekárnová/ 17

18 Přestože je v některých zemích procento lidí žijících s HIV/AIDS nízké, vzhledem k jejich vysokému počtu obyvatel zde žije i velký počet nakažených. Jedná se v první řadě o Nigérii, Keňu, Tanzanii, Mosambik a Ugandu. OBRÁZEK 8 4. Faktory ovlivňující šíření HIV/AIDS Výskyt HIV/AIDS je ve světě krajně nerovnoměrný. Jak již bylo výše popsáno, v některých státech nedosahuje prevalence ani 0,1%, naopak ve státech subsaharské Afriky sahají tato čísla nad 20%. Je zřejmé, že se nejedná pouze o zdravotní problém. Mezi hlavní příčiny přispívající k šíření nákazy patří v první řadě chudoba, zaostalost, negramotnost, ozbrojené konflikty a přírodní katastrofy. Všechny tyto faktory navzájem úzce souvisejí. V následujících podkapitolách se budu zabývat jednotlivými příčinami šíření, zaměřím se v první řadě na nejproblémovější oblast, Subsaharskou Afriku. Pekárnová/ 18

19 4.1. Politické a ekonomické faktory Jedním z důležitých faktorů šíření viru HIV je ekonomická situace. U žen trpících chudobou se dá s větší pravděpodobností očekávat nabízení sexuálních služeb za úplatu. Takovýto problém řeší především země subsaharské Afriky či jihovýchodní Asie. Komplikací je i fakt, že pro některé země není finanční či materiální odměna za sex společností vnímána jako prostituce. U mužů špatná ekonomická situace může znemožnit založení rodiny či je donutí od rodin odejít, aby si našli práci. Chudí lidé jsou častěji podvyživení, nejsou schopni platit za ošetření a mají obecně větší sklon k alkoholismu, který vnímají jako určité východisko z frustrace. Dalším důležitým jevem ovlivňujícím výskyt onemocnění jsou válečné konflikty. Jako příklad bych uvedla občanské války v Angole 10 a Mozambiku 11, které zapříčinily chudobu, špatné hygienické podmínky a znemožnily realizaci jakéhokoli prevenčního programu. Podobná situace nastala i v Namibii 12, kde taktéž vojenské konflikty zcela zastínily hrozbu rozšíření HIV/AIDS či v Jihoafrické republice, která trpěla nestabilitou spojenou s tehdejší politikou apartheidu Sociální a kulturní faktory Mezi sociální faktory ovlivňující šíření nemoci můžeme zařadit odlišné sexuální chování. Zajímavé je, že ve vyspělých a středně vyspělých státech je prevalence vyšší u mužů. V rozvojových státech Afriky a Asie je situace ovšem opačná, prevalence u žen je většinou až jednou tak vyšší. Důvodem je v první řadě nerovnoprávnost, diskriminace a podřazené postavení ve společnosti. Součástí kulturně společenských tradic je v mnoha případech i polygamie 13. V některých afrických kmenech má dokonce po smrti manžela bratr zemřelého povinnost ujmout se vdovy i s dětmi. Porovnání počtu mužů a žen s HIV je konkrétněji znázorněno na mapách v Příloze I. 10 Angolská občanská válka probíhala v letech Občanská válka v Mozambiku probíhala v letech Válka za nezávislost v Namibii probíhala v letech Polygamie manželství s více jedinci opačného pohlaví. Pekárnová/ 19

20 S otázkou sexuálního chování souvisí i používání kondomů, které jsou především v jihoafrickém regionu stále citlivým tématem. Jejich používání bylo dlouho odmítáno nejen veřejností ale i církví a teprve v posledních letech vlády přistoupily k rozsáhlejším informačním kampaním a zvýšily částečně jejich dostupnost pro obyvatelstvo. Posledním faktorem provázejícím HIV/AIDS, který zde zmíním, jsou společenská stigmata. Mnoho lidí nejen v Africe věří, že HIV/AIDS je trestem od Boha za nějaký hřích, že nakažení jsou alkoholici, narkomani, homosexuálové, apod. Někteří Afričané také věří, že pohlavní styk s pannou je může z nemoci vyléčit či odmítají použití kondomů z důvodu, že mužské sperma je určeno výhradně pro ženy a pro zplození potomků. Stigmata však nejsou problémem pouze v rozvojových zemích. Ještě v devadesátých letech nebyly i v Evropě výjimkou názory, že nemocní by měli být usmrceni nebo alespoň internováni, aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy. Z tohoto důvodu je velmi důležitá osvěta, která může tento strach i společenské stigma zmírnit. 5. Dopady epidemie HIV/AIDS HIV/AIDS má rozsáhlé socioekonomické a zdravotní důsledky. Nemoci AIDS podléhají především lidé v produktivním věku, což se odráží na ekonomice daných států. Zmenšující se skupina ekonomicky aktivních obyvatel je nucena finančně zabezpečit vysoký počet nezaopatřených dětí i starých lidí, což si vyžádá mimo jiné změny v důchodovém systému a systému sociálních dávek. Zásadní změny se v neposlední řadě odehrávají v rodinném životě. Za nejzávažnější problém v tomto ohledu vidím především prudký nárůst počtu sirotků. Ti vyrůstají bez rodičů, což může znamenat jejich nedostatečnou výživu, nedostatečné vzdělání a sexuální zranitelnost. Podle odhadů UNAIDS je dnes po celém světě přes 16,6 milionů dětí v důsledku AIDS. Přibližně 14,8 milionů z nich přitom žije v Subsaharské Africe, 1,58 milionu v Asii a v Latinské Americe a Karibiku. Země s nejvyšším počtem sirotků jsou podle statistik UNAIDS Nigérie, Jihoafrická republika, Tanzanie, Uganda a Keňa. Nejvyšší procentuální podíl zaznamenávají země Botswana, Zimbabwe, Svazijsko, Lesotho a Malawi, kde se tato čísla pohybují mezi 65-72% obyvatel daných zemí. Pekárnová/ 20

21 OBRÁZEK 9 Situaci ztěžuje i stigmatizace HIV pozitivních, se kterou se setkávají nemocní po celém světě. Tento jev může vyústit i ve špatné zacházení v oblasti zdravotní péče a vzdělání či diskriminaci. 6. Boj proti epidemii HIV/AIDS Bojem proti dalšímu šíření HIV/AIDS se zabývá velké množství mezinárodních organizací. Největší vliv na řešení této problematiky mají v první řadě UNAIDS 14, WHO 15, dále pak Globální fond pro boj s HIV/AIDS, Světová AIDS kampaň a organizace Lékaři bez hranic. I Česká republika se podílí v boji proti epidemii. Dotuje některé rozvojové země Subsaharské Afriky a díky společnostem Člověk v tísni, Kapka naděje a dalším neziskovým organizacím vznikají prevenční programy aplikované v těchto oblastech, budují se školy pro sirotky a lidé zde díky finančním dotacím mají lepší přístup k lékům. 14 UNAIDS Světový program boje proti AIDS 15 WHO Světová zdravotnická organizace Pekárnová/ 21

22 Za velmi úspěšné považuji i působení nadací a kampaní vytvořených slavnými osobnostmi, které mohou více zapůsobit na širší veřejnost. Jedná se například o nadaci Heleny Houdové Sunflower Children, kampaň společnosti Nike Lace Up Save Lives nebo například pomoc zpěvačky Annie Lennox, jejíž některé písně mají charitativní charakter. Určitou nadějí do budoucna je i práce vědců na vytvoření léků, které by dokázaly vyléčit nemoc AIDS. Doposud jsou k dispozici antiretrovirální léky zpomalující průběh dalšího šíření viru HIV, které mohou výrazně prodloužit život nemocného. Těchto léků existuje řada. Viread, jeden z nejúčinnějších, dokonce objevil český chemik a přírodovědec prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., Dr.h.c. Nejen tímto objevem, ale i další spoluprácí se zahraničními vědci, se česká věda úspěšně podílí v boji proti HIV/AIDS. 7. Analýza provedeného průzkumu 7.1. Zaměření průzkumu Problematiku HIV/AIDS jistě můžeme chápat jako celosvětový problém. O rostoucím počtu nemocných v Africe, dopadech této nemoci na společnost a dalších informacích se doslýcháme velmi často v novinách, televizi i na internetu. K zjištění, do jaké míry je veřejnost o HIV/AIDS informována a jaký má k této nemoci postoj jsem se pokusila zjistit pomocí dotazníků. Zaměřila jsem se především na mladší věkovou skupinu, tedy žáky 7., 8. a 9. tříd základních škol, na studenty středních škol a vysokoškolské studenty. Spolupracovali se mnou žáci z 3. ZŠ Dr. Edvarda Beneše a 7. ZŠ v Mladé Boleslavi, ZŠ Horní Stakory-Kosmonosy, ZŠ Kosmonosy, dále pak studenti prvního ročníku Středního odborného učiliště Škoda Auto, studenti Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, Gymnázia Litoměřická v Praze 9 a studenti VOŠ ekonomicko-právní v Praze 9. Zajímalo mě, jak se bude lišit informovanost studentů v České republice v porovnání se zahraničními. Oslovila jsem tedy přítele, který pracuje jako učitel anglického jazyka na Střední pedagogické škole v Aydin v Turecku, a s jeho pomocí získala pro porovnání 83 dotazníků od studentů této školy. Pekárnová/ 22

23 Průzkum obsahuje otázky týkající se vědomostí o problematice HIV/AIDS a otázky osobního názoru a postoje k této nemoci. Dotazníky byly předloženy pro vyplnění celkem 393 respondentům. Ukázky několika z nich jsou k dispozici v Příloze II Výsledky průzkumu Porovnání výsledků z věkového hlediska Jak již bylo v předešlých kapitolách zmíněno, lidé v rozvojových zemích nejsou i přes snahu mnoha organizací o problematice HIV/AIDS dostatečně informováni. Zajímalo mě proto, jaká je informovanost studentů v České republice a jak se jejich vědomosti mění v závislosti na věku. Během podrobnější analýzy získaných informací jsem zjistila, že čím jsou lidé starší, tím jsou obecně o této problematice informovanější. Výjimkou byli pouze studenti 9. tříd, kteří v průzkumu dopadli nejlépe. Důvodem je nejspíše fakt, že v tomto období, tedy v předposledním a posledním ročníku, děti v občanské výchově probírají po několik hodin látku týkající se zdraví a dospívání, která zahrnuje i sexuální výchovu včetně problematiky HIV/AIDS. Velmi často se také školy účastní různých informačních programů a besed na toto téma. Z průzkumu vyplývá, že děti ve věku let, tedy žáci 7. třídy, jsou dostatečně informováni o sexuálním přenosu HIV/AIDS (89%), ale velké procento se též mylně domnívá, že AIDS je přenosný bodnutím savého hmyzu (57%), podáním ruky (13%), použitím stejného WC (40%) či polibky (41%). Starší žáci již většinou správně uvedli přenos během pohlavního styku (100%), z injekční stříkačky drogově závislých (99%), z matky na plod při porodu (64%) a transfúzí (59%). Kromě vědomostních rozdílů respondentů si můžeme povšimnout i odlišností v postoji a názorech k dané problematice. S rostoucím věkem a vzdělaností respondentů úzce souvisí i přístup k lidem s HIV/AIDS a ochota je přijmout ve společnosti. Zatímco pouze 15% z nejmladších respondentů odpovědělo, že by se bez problémů stýkalo s osobou s HIV/AIDS, na stejnou otázku odpovědělo středoškolských a vysokoškolských studentů celých 68%. Některé z dalších informací jsou podrobněji zpracovány opět v Příloze III. Pekárnová/ 23

24 Porovnání výsledků z hlediska území Každá země může mít odlišné postupy při vzdělávání v oblasti problematiky HIV/AIDS. Zajímalo mě tedy, jak se bude lišit informovanost a postoj k této otázce studentů středních škol v České republice a v Turecku. Z provedeného průzkumu je zjevné, že čeští středoškolští a vysokoškolští studenti mají mnohem kvalitnější vědomosti týkající se HIV/AIDS, nežli jejich turečtí vrstevníci. Odlišnosti můžeme zaznamenat v odpovědi na otázku, zda se AIDS přenáší polibky. Poměrně vysoké procento tureckých studentů (42%) odpovědělo v porovnání s českými (12%) na tuto otázku kladně. Další velký rozdíl je i v povědomosti o inkubační době. Většina tureckých studentů (60%) uvedla jako inkubační dobu 1 rok, pouhé 1% z nich vědělo, že se jedná o dobu 10 let. Českých studentů na tuto otázku odpovědělo správně 38%. Zajímavých rozdílů mezi oběma zeměmi si též můžeme povšimnout v odpovědích na otázky týkajících se osobních názorů a postojů respondentů. Z analýzy vyplývá, že Turci mají větší tendence soucítit s nemocnými a nabídnout jim určitou pomoc. Na otázku, zda by se dotazovaný stýkal s HIV pozitivním, odpověděla většina tureckých studentů ano (73%), Čechů odpovědělo kladně o něco méně (68%). Průzkum dále naznačuje, že mladí Češi mají větší sklony k diskriminaci lidí s HIV/AIDS. S vybudováním určitých komunit a jakousi izolací takto nemocných souhlasilo 37% z nich, přičemž přibližně polovina uvedla jako důvod zabránění přenosu HIV na ostatní. Více než polovina českých studentů (57%) s tímto řešením nesouhlasila a zbylých 7% si k dané problematice nevytvořilo názor. Turečtí studenti mají podle průzkumu k otázce izolace HIV poněkud jiný názor. Proti izolaci nemocných se postavilo 73%, z nichž většina poznamenala, že by se jednalo o diskriminaci. Kladně odpovědělo 21% respondentů. Jako důvod jejich rozhodnutí uvedli zlepšení psychického stavu nemocných díky přítomnosti kolektivu se stejným problémem. Přibližně stejné procento (6%) jako u českých studentů nemělo na tuto otázku vyhraněný názor. Pekárnová/ 24

25 Celkový výsledek analýzy průzkumu Po vyhodnocení všech odpovědí 393 respondentů z České republiky i z Turecka a porovnání těchto výsledků s daty uváděnými ve statistikách UNAIDS zprávě o globální epidemii AIDS 2010 je zřejmé, že obě země mají v porovnání s ostatními státy poměrně dobrou úroveň vzdělanosti v oblasti problému HIV/AIDS. Na základě 73,1% správně zodpovězených otázek v dotaznících českých studentů ve věku let je očividné, že Česká republika patří mezi státy s nejkvalitnější informovaností. Situace vzdělanosti o problematice HIV/AIDS je zde srovnatelná se zeměmi, jako je například Čile, Eritrea, či Bělorusko. Turecko bychom s 52,9% správně zodpovězených otázek mohli srovnat s informovaností v Brazílii, Zimbabwe, Svazijsku či Keni. Přestože mají některé tyto země vyšší prevalenci nežli Česká republika a Turecko, osvěta zde díky kampaním evidentně přináší kladné výsledky a povědomí o HIV/AIDS se zlepšuje. Informovanost mladých lidí o HIV/AIDS znázorňuje následující mapa. OBRÁZEK 10 Pekárnová/ 25

26 I přes celkově dobré výsledky všech respondentů však z analýzy průzkumu nadále vyplývá, že stále velké procento lidí (33%) se mylně domnívá, že i líbání je možnou cestou přenosu HIV/AIDS. Naopak všeobecně zatím není tolik znám fakt, že se nemoc může přenést i z matky na dítě během kojení (19%). Poslední větší nejasnost měli studenti v otázce inkubační doby. Pouze necelá pětina z nich (16%) uvedla správnou odpověď 10 let, nejčastěji si však dotazovaní mysleli, že se jedná o dobu 1 roku (47%) či dobu 5 let (36%). Nejvíce se odpovědi respondentů lišili v otázce, zda je podle jejich názoru pomoc organizací, kampaní a preventivních programů v boji proti AIDS úspěšná. Tyto a další informace jsou zpracovány v grafech v Příloze IV. Pekárnová/ 26

27 8. Závěr Ve své maturitní práci jsem se zabývala současným globálním problémem HIV/AIDS. Snažila jsem se především poukázat na geografické šíření této nemoci, též na závažnost jejích dopadů v různých částech světa a na základě nastudovaných publikací a zdrojů doložit, že se nejedná pouze o problém lékařský, ale též o problém sociálně-kulturní, politický, ekonomický i geografický. Důkladným studiem dostupných databází obsahujících podrobné analýzy dat z provedených průzkumů týkajících se počtu nakažených jsem popsala současnou situaci na jednotlivých kontinentech a vytyčila země, kterých se tento problém dotýká nejvíce. Pro názornost jsem vytvořila soubor map kontinentů, popř. částí území, jichž se problém s HIV/AIDS nejvíce týká. Zmíněna byla i situace v České republice. Součástí této maturitní práce byl průzkum informovanosti, postoje a názorů týkajících se problematiky HIV/AIDS provedený mezi mladými lidmi ve věku let. Cíl průzkumu byl splněn, jelikož do jisté míry potvrdil existenci stále přetrvávající diskriminace lidí s HIV/AIDS a objasnil míru informovanosti v České republice a Turecku. Vědomosti k dané problematice jsou v Turecku poměrně dobré, v České republice dokonce v porovnání s ostatními státy jedny z nejlepších. Některé otázky však dělaly respondentům problém, proto je nutné s osvětou mladých lidí nadále pokračovat. Šíření HIV/AIDS s jejími následujícími dopady je, jak bylo výše zmíněno, současným celosvětovým problémem nejen lékařským, ale též sociálně-kulturním, politickým, ekonomickým a geografickým, proto by měly tyto oblasti v budoucnosti při řešení problematiky HIV/AIDS spolupracovat, navzájem se podporovat a zaměřit se především na zlepšení životních podmínek v rozvojových zemích, zvýšení vzdělanosti a celkovou hlubší osvětu současné populace. Pekárnová/ 27

28 Zdroje UNAIDS : Join United Nations on Programme on HIV/AIDS [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.unaids.org/en/>. GLOBAL REPORT : Unaids report on the global AIDS epidemic 2010 [online]. Switzerland : UNAIDS, 2010 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2 010/ _globalreport_en.pdf>. ISBN >. Demografie [online] [cit ]. HIV/AIDS. Dostupné z WWW: <http://www.demografie.info/?cz_hiv>. ISSN Státní zdravotní ústav [online] [cit ]. Zpráva o výskytu a šíření HIV/AIDS za rok Dostupné z WWW: <http://www.szu.cz/tema/prevence/rocni-zpravy-o-vyskytu-a-sireni-hiv-aids-v-cr>. AIDS: Konec v nedohlednu. UNbulletin [online]. 2006, č. 12, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.osn.cz/zpravodajstvi/casopis/soubory/osn_2006_12_k5.pdf>. ICASO : International council of AIDS service organizations [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.icaso.org/index.html>. AVERT [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.avert.org/>. AmfAR [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.amfar.org/abouthiv/default.aspx?id=3346>. Centers for Disease Control and Prevention [online] [cit ]. CDC HIV/AIDS. Dostupné z WWW: <http://www.cdc.gov/hiv/surveillance/resources/reports/2008report/index.html>. ÚOCHB AV ČR : Ústav organické chemie a biochemie AV ČR [online] [cit ]. Výsledky. Dostupné z WWW: <http://www.uochb.cz/web/structure/550.html?lang=cz>. Pekárnová/ 28

29 Seznam použitých obrázků Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Seznam použitých grafů Graf Pekárnová/ 29

30 Příloha I: Mapy porovnávající počty mužů a žen s HIV/AIDS Příloha I str. 1 z 1

31 Příloha II: Ukázky dotazníků

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Počet odpovědí v % Počet odpovědí v % Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav/ 4. A Příloha III: Grafy porovnávající výsledky průzkumu z hlediska věku respondentů 100% 80% Porovnání celkové informovanost respondentů o HIV/AIDS v závislosti na věku 60% 40% 20% 52% 63% 78% 69% 0% 7. třídy ZŠ 8. třídy ZŠ 9. třídy ZŠ Střední školy a VOŠ Procento správně zodpovězených otázek Vývoj postoje respondentů v závislosti na věku Otázka č. 11: Jak se budeteš chovat k HIV pozitivnímu? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 7. třídy ZŠ 8. třídy ZŠ 9. třídy ZŠ Střední školy a VOŠ Přeruším s dotyčným veškeré kontakty Nadále se budeme scházet Budu opatrný, abychom se nedotkli, nepoužili stejné nádobí apod. Příloha III str. 1 z 2

41 Počet odpovědí v % Počet odpovědí v % Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav/ 4. A Vývoj názoru respondentů na úspěšnost činnosti organizací v boji proti HIV/AIDS v závislosti na věku 100% 80% 60% 40% 20% 0% 7. třídy ZŠ 8. třídy ZŠ 9. třídy ZŠ Střední školy a VOŠ Důvěra Nedůvěra Vývoj názoru respondentů v závislosti na věku Otázka č. 14: Zavedl bys izolaci nemocných s HIV/AIDS? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 7. třídy ZŠ 8. třídy ZŠ 9. třídy ZŠ Střední školy a VOŠ Ano Ne Příloha III str. 2 z 2

42 Odpovědi Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav/ 4. A Příloha IV: Grafy porovnávající výsledky průzkumu mezi studenty z České republiky a Turecka Porovnání znalostí respondentů o způsobu přenosu HIV v České republice a Turecku ve věku let Z matky na dítě při kojení 2% 16% Polibky 12% 42% Transfúzí krve 76% 74% Použitím stejného WC Objetím 4% 2% 1% 0% Podáním ruky 1% 2% Z matky na dítě při porodu 36% 80% Z injekční jehly při braní drog 73% 90% Bodnutím savého hmyzu Kousnutím zvířete 5% 2% 1% 13% Pohlavním stykem 99% 98% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Počet odpovědí v % Studenti z České republiky Studenti z Turecka Příloha IV str. 1 z 5

43 Odpovědi Odpovědi Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav/ 4. A Porovnání informovanosti respondentů v České republice a Turecku Otázka č. 3: Co znamená pojem AIDS? Nemoc získaná špatnou hygienou 2% 23% Dědičná choroba způsobující smrt 4% 23% Syndrom získaného selhání imunity 54% 94% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Počet odpovědí v % Studenti z České republiky Studenti z Turecka Porovnání informovanosti respondentů v České republice a Turecku Otázka č. 7: Ve které části světa je nejvíce lidí s HIV? Latinská Amerika 0% 0% Východní Asie 10% 7% Evropa 1% 8% Afrika Severní Amerika 1% 14% 71% 88% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Počet odpovědí v % Studenti z České republiky Studenti z Turecka Příloha IV str. 2 z 5

44 Počet odpovědí v % Odpovědi Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav/ 4. A Porovnání informovanosti respondentů v České republice a Turecku Otázka č. 10: Jaká je inkubační doba AIDS? 25 let 10 let 1% 5% 1% 38% 5 let 1 rok 30% 34% 31% 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Počet odpovědí v % Studenti z České republiky Studenti z Turecka Celková informovanost respondentů v České republice a Turecku ve věku let 100% 80% 60% 40% 20% 0% 73,1% Studenti z České republiky 52,9% Studenti z Turecka Procento správně zodpovězených otázek Příloha IV str. 3 z 5

45 Počet odpovědí v % Odpovědi Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav/ 4. A Porovnání názoru respondentů z České republiky a Turecka Otázka č. 11: Jak se zachováš, pokud zjistíš, že někdo z tvého okolí má HIV/AIDS? Budu opatrný, abychom se nedotkli, nepoužili stejné nádobí apod. 19% 23% Nadále se budeme scházet 73% 68% Přeruším s dotyčným veškeré kontakty 8% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Počet odpovědí v % Studenti z Turecka Studenti z České republiky Porovnání postoje respondentů z České republiky a Turecka Důvěra v činnosti organizací v boji proti HIV/AIDS 100% 80% 60% 40% 20% 0% 34% 37% Studenti z České republiky Studenti z Turecka Respondenti věřící ve zlepšení situace díky organizacím v boji s HIV/AIDS Příloha IV str. 4 z 5

46 Porovnání názoru respondentů z České republiky a Turecka Otázka č. 14: Zavedl bys izolaci lidí s HIV/AIDS? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 73% 56% 37% 7% 21% 6% Studenti z České republiky Studenti z Turecka Ano Ne Nemám vytvořený názor Příloha IV str. 5 z 5

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra antropologie a zdravovědy DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Renata Kolářová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra antropologie a zdravovědy DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Renata Kolářová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Renata Kolářová Znalosti studentů středních škol o sexuálně přenosných chorobách Olomouc 2014 vedoucí

Více

Populační růst-globální problém lidstva

Populační růst-globální problém lidstva UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Michaela KUČEROVÁ Populační růst-globální problém lidstva Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk OPRŠAL, Ph.D. Olomouc

Více

AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty

AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty Dokumentace semináře AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii, staré téma nové cesty v říjnu 2004 na Krajském úřadu v Plzni. 1 OBSAH

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

Zdravotní nauky. PhDr. Marie Vrtišková

Zdravotní nauky. PhDr. Marie Vrtišková Zdravotní nauky PhDr. Marie Vrtišková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační

Více

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ Analýza a vyhodnocení základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel ORP Valašské Meziříčí Komise pro Zdravé město Valašské Meziříčí 1. Úvod Zdraví je to nejcennější,

Více

Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem

Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem Závěrečná práce Brno 2012

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Opomíjená skupina. HIV, AIDS a senioři v Africe. Obsah. HelpAge International. senioři pomáhají. HelpAge briefing

Opomíjená skupina. HIV, AIDS a senioři v Africe. Obsah. HelpAge International. senioři pomáhají. HelpAge briefing Opomíjená skupina HIV, AIDS a senioři v Africe HelpAge briefing HelpAge International senioři pomáhají Leila Amanpour/HelpAge Obsah 2 Hlavní problémy Riziko nákazy HIV Nové pečovatelské povinnosti Špatná

Více

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Název: Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Realizátoři

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 C b a A α. c B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ Jana Palečková, Vladislav Tomášek a kol. Česká

Více

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014 Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014 MUDr Jozef Král a MUDr Josef Trmal Ph.D Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 2014 Ústí nad Labem Obsah 1. Úvod 3 2. Slovníček

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí?

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? Rozhovor: Miléniové vesnice jako důkaz 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? 3-6 diskuse Genderová rovnost v nedohlednu 7-8 2 0 1 4 ROZVOJOVKA 1 Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté Bolívie Filipíny

Více

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst?

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Jana Palečková Vladislav Tomášek Josef Basl Ústav pro informace ve vzdělávání Praha 2010 Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu ME

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2012 Otakar Kraucher UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Potírání chudoby Přehled SVĚTOVÁ BANKA Washington, D.C 2001 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street, N.W., Washington,

Více

POHLEDY NA ZDRAVOTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POHLEDY NA ZDRAVOTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE POHLEDY NA ZDRAVOTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Pohledy z dané země podávají celkový přehled zdravotní situace v zemi a tam, kde je to možné, také srovnání její pozice ve vztahu k ostatním zemím v regionu.

Více

ŠAMANI Kouzla a byliny Na zlé duchy platí podivné rostliny či vnitřnosti Strana 3. Když mám dobrou náladu, choroby si na mě troufnou méně

ŠAMANI Kouzla a byliny Na zlé duchy platí podivné rostliny či vnitřnosti Strana 3. Když mám dobrou náladu, choroby si na mě troufnou méně zdraví a nemoc MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI ČLOVĚK V TÍSNI MALÁRIE Skolí čtvrt miliardy lidí Nemoc má velký ekonomický dopad, brzdí rozvoj chudých zemí Strana 2 ŠAMANI Kouzla a byliny Na zlé duchy platí

Více

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky)

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Projekt Podpora rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open Society Fund Praha Nositel projektu Hospicové

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU Roman Pešek, Kateřina

Více

UNIVERZITA KARLOVA Fakulta sociálních věd DIPLOMOVÁ PRÁCE 2003 Karolína KUČEROVÁ

UNIVERZITA KARLOVA Fakulta sociálních věd DIPLOMOVÁ PRÁCE 2003 Karolína KUČEROVÁ UNIVERZITA KARLOVA Fakulta sociálních věd DIPLOMOVÁ PRÁCE 2003 Karolína KUČEROVÁ PODĚKOVÁNÍ Chtěla bych na tomto místě poděkovat především vedoucí své práce, dr. Reifové, jejíž inspirativní přístup a nasazení

Více

130 Úvaha o třicetileté historii AIDS CDC AIDS MMWR ART Epidemiologie a začátek surveillance AIDS MSM) IDU

130 Úvaha o třicetileté historii AIDS CDC AIDS MMWR ART Epidemiologie a začátek surveillance AIDS MSM) IDU 1 Studijní materiál speciál, č. 130 Říjen 2011 Úvaha o třicetileté historii AIDS (Reflections on 30 Years of AIDS) De Cock K.M., Jaffe H.W., Curran J.W. Emerging Infectious Diseases, Vol.17, No. 6, June

Více