HIV/AIDS. Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. jako globální problém světa. Maturitní práce. Předmět: Zeměpis Klára PEKÁRNOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HIV/AIDS. Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. jako globální problém světa. Maturitní práce. Předmět: Zeměpis. 31. 3. 2011 Klára PEKÁRNOVÁ"

Transkript

1 Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce HIV/AIDS jako globální problém světa Předmět: Zeměpis Datum a rok odevzdání: Jméno a příjmení: Klára PEKÁRNOVÁ Třída: 4. A Počet stran: 29 Počet příloh: 4

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto maturitní práci vypracovala samostatně a použila pouze publikací a zdrojů, které jsem všechny uvedla v přiložené bibliografii. Pekárnová/ 2

3 Poděkování Ráda bych zde poděkovala všem lidem, kteří mi pomohli k vytvoření této maturitní práce zabývající se problematikou HIV/AIDS. Děkuji především Mgr. Rudolfu Skřivánkovi, řediteli 3. ZŠ v Mladé Boleslavi, Mgr. Janě Křiváčkové, ředitelce ZŠ Kosmonosy-Horní Stakory, Mgr. Janu Šilhánovi, řediteli ZŠ Kosmonosy, Ing. Miladě Mizerové, Pavlovi Šťastnému a Lukášovi Blažkovi, jejichž prostřednictvím jsem měla možnost předat dotazníky respondentům. Zvláštní poděkování patří Aykutovi Kurzeylimu, učiteli Střední pedagogické školy v Aydin v Turecku, který též přispěl při tvorbě průzkumu, jelikož získal dotazníky od svých studentů a následně je odeslal do České republiky. Ráda bych zde též poděkovala Lucii Pekárnové za kontrolu překladu dotazníků do anglického jazyka. Velmi si vážím rovněž pomoci a cenných rad Mgr. Petra Bárty při tvorbě obsahové stránky této maturitní práce a též děkuji Josefu Dubskému za ochotu a rady při tvorbě grafické stránky práce. Pekárnová/ 3

4 Obsah Seznam příloh Úvod Základní informace o nemoci AIDS Co je nemoc AIDS Jak přišli lidé k HIV? První výskyty HIV/AIDS Geografické rozšíření epidemie HIV/AIDS ve světě Amerika Evropa Situace v České republice Asie Austrálie a Oceánie Afrika Faktory ovlivňující šíření HIV/AIDS Politické a ekonomické faktory Sociální a kulturní faktory Dopady epidemie HIV/AIDS Boj proti epidemii HIV/AIDS Analýza provedeného průzkumu Zaměření průzkumu Výsledky průzkumu Porovnání výsledků z věkového hlediska Porovnání výsledků z hlediska území Celkový výsledek analýzy průzkumu Závěr Zdroje Seznam použitých obrázků Seznam použitých grafů Pekárnová/ 4

5 Seznam příloh Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav/ 4. A Příloha I: Mapy porovnávající počty mužů a žen s HIV/AIDS Příloha II: Ukázky dotazníků Příloha III: Grafy porovnávající výsledky průzkumu z hlediska věku respondentů Příloha IV: Grafy porovnávající výsledky průzkumu mezi studenty z České republiky a Turecka Pekárnová/ 5

6 1. Úvod Infekční choroby provázejí lidstvo už odnepaměti. AIDS ovlivnil nejen životy mnoha lidí, ale i celých národů. Nemoc se šíří již přes 30 let a po tuto dobu nakazil tento zhoubný jev přibližně 40 milionů lidí, z nichž 25 milionů zemřelo a jenom v Africe zůstalo 12 milionů sirotků. Tato maturitní práce objasňuje geografické a sociální souvislosti problematiky nemoci AIDS, seznamuje se základními pojmy, hledá počátky a příčiny šíření a popisuje dopady smrtelné pandemie. Důležitým aspektem je význam prevence spočívající v kvalitní sexuální výchově žáků základních škol, informovanosti široké veřejnosti, individuální odpovědnosti a řešení AIDS jako globálního problému. Součástí této práce je i analýza průzkumu informovanosti o nemoci AIDS včetně názorů týkajících se této problematiky provedený mezi žáky základních škol, středoškolskými a vysokoškolskými studenty. Dále jsou uváděny domácí a světové statistiky počtu nakažených HIV/AIDS včetně vývoje těchto čísel. Práce je doplněna o názorné mapky a grafy. Podrobnější grafy a ukázky vyplněných dotazníků jsou k dispozici v přílohách. Pekárnová/ 6

7 2. Základní informace o nemoci AIDS 2.1. Co je nemoc AIDS Zkráceným názvem AIDS je odbornou veřejností označován syndrom získaného selhání imunity 1, tedy soubor příznaků, které vedou ke ztrátě imunity. Lidský organismus se tak stává náchylným k řadě dalších infekčních a nádorových onemocnění. Nemoc způsobuje virus HIV přenášený krevní cestou nebo pohlavními sekrety. K nákaze tedy dochází nejčastěji pohlavním stykem 2, z infikované matky na plod přes placentu nebo během porodu, též při kojení, společným sdílením kontaminovaných injekčních jehel, při transfúzi 3 či z kontaminovaných jehel používaných k tetování nebo piercingu. Virus HIV se vyskytuje ve 2 typech. Nejrozšířenějším je HIV-1, který způsobuje většinu onemocnění v zemích jižní Afriky, v Americe a Evropě. Dalším typem je HIV-2, se kterým se setkáme v západní Africe. Oba viry napadají bílé krvinky, množí se v nich a později je i zabíjí. Tím se u nakaženého člověka snižuje jejich počet v těle. Takovýto jedinec ovšem nemusí mít po dlouhou dobu žádné zdravotní potíže a o přítomnosti viru se může dozvědět pouze na speciálním HIV vyšetření. Inkubační dobu ovlivňuje především původní imunitní systém jednice, četnost stresujících situací, stravovací návyky a celkový životní styl. Ve vyspělých zemích, kde jsou životní podmínky na několikanásobně vyšší úrovni než v rozvojových státech, doba mezi nákazou a propuknutí onemocnění dosahuje let. V chudých oblastech umírají nakažení virem HIV v průměru do šesti až devíti let. Většina z nich však nepodlehne samotné nemoci AIDS, ale nějaké z infekčních chorob, jako je tuberkulóza, cholera, malárie či obyčejná chřipka. Kombinace těchto onemocnění vytváří celosvětový problém Jak přišli lidé k HIV? Nabízí se otázka, jak se vlastně poprvé mohl vir HIV objevit v lidském těle. Existuje více teorií. Někteří lidé se domnívají, že virus byl vytvořen záměrně jako biologická zbraň s myšlenkou použít ho v budoucnu proti nepříteli, či že nedopatřením unikl z výzkumných 1 Syndrom získaného selhání imunity - přeloženo z anglického Acquired Immune Deficiency Syndrom 2 Pohlavním stykem heterosexuálním, homosexuálním, vaginálním i análním. 3 V současné době je tento způsob přenosu v rozvinutých zemích téměř vyloučen. Všichni dárci krve jsou v současnosti kontrolováni, zda jejich krev není infikována virem HIV. Pekárnová/ 7

8 laboratoří. V dnešní době se však vědci na základě výzkumu nejčastěji domnívají, že místem původu viru je středozápadní Afrika, konkrétně oblast Kamerunu, kde se přenesl z tamějších opic na člověka. Jak již bylo uvedeno, HIV se podle odborné veřejnosti vyskytuje ve dvou typech. Zákeřnější HIV-1 má za původce šimpanzi čego, HIV-2 afrického primáta mangabeje rudohlavého. Do krve se virus poprvé dostal pravděpodobně při afrických, často krvavých rituálech či při pytláctví a lovech těchto opic. OBRÁZEK První výskyty HIV/AIDS Onemocnění bylo poprvé zaznamenáno v roce 1981, když newyorského specialistu na kožní a pohlavní nemoci Dr. Friedmana-Kiena navštívil mladý muž z Kalifornie, kterého k němu přivedl výskyt drobných flíčků na dolních končetinách. Jak se později zjistilo, muž v minulosti navštívil oblast jihozápadní Afriky, kterou považujeme za kolébku viru HIV. O týden později se tento lékař setkal s dalším mužem, u něhož se projevily podobné příznaky. V obou případech se jednalo o vzácně se vyskytující zhoubné bujení kůže, tzv. Kaposiho sarkom 4. Lékaře též zaujalo, že oba muži potvrdili 4 Kaposiho sarkom nádorové onemocnění, které je obranný systém schopen potlačit, nemoc propuká teprve při vážném narušení imunity. Pekárnová/ 8

9 svoji homosexualitu, praktikování nevázaného sexu a závislost na LSD a kokainu. Později byly v New Yorku hlášeny další podivné případy onemocnění kvasinkami, horečky neznámého původu, otoky lymfatických uzlin, či neznámý druh zápalu plic, a to u mužů, které spojuje homosexuální orientace. U všech se potvrdil snížený počet bílých krvinek, oslabení imunitního systému. Na sklonku roku 1981 se již hovořilo o tzv. GRID 5, neboli zápalu plic homosexuálů. Vědci a lékaři zkoumali příčiny oslabení organismu u takto postižených osob a v roce 1983 dva vědecké týmy Dr. Galla v USA a Dr. Montagniera ve Francii nezávisle na sobě objevily i původce onemocnění - virus HIV-1 a HIV-2. OBRÁZEK 2 5 GRID zkratka pro Gay-Related Immune Deficiency Pekárnová/ 9

10 3. Geografické rozšíření epidemie HIV/AIDS ve světě Situace HIV/AIDS je pro každý kontinent poněkud odlišná. Některých zemí se tato problematika téměř nedotkla, naopak příkladem velmi složité situace může být subsaharská Afrika či v současnosti narůstající počet HIV pozitivních v jihovýchodní Asii. V následujících kapitolách se budu zabývat šířením HIV/AIDS na jednotlivých kontinentech. Všechna čísla týkající se počtu nakažených jsou převzata z UNAIDS zprávy o globální epidemii AIDS Amerika V průběhu roku 1981, kdy svět zaznamenal první příznaky nemoci AIDS u homosexuálů, se na Floridě zvyšoval počet haitských emigrantů, kteří utíkali z rodné země díky tehdejší politické situaci. V těchto letech také mnoho Američanů jezdilo na Haiti za levným sexem. Tyto dva migrační jevy jsou důvodem následného rozšíření nemoci mezi další, tedy druhou skupinu lidí, Haiťany. Třetí rizikovou skupinou se ještě během roku 1981 stali drogově závislí. Příčinou bylo používání stejných injekčních stříkaček s již nakaženou osobou a taktéž provozování prostituce s myšlenkou získání peněz na další dávky. Tento problém se týkal především New Yorku a jeho okolí. Z injekčních jehel se však nenakazili pouze tzv. heroinisté a jejich heroinové děti. O rok později Americká centra pro kontrolu nemocí získala informaci o muži s hemofilií 7, který zemřel rovněž na zmíněný vzácný zápal plic. U lidí s hemofilií stejně jako u injekčních uživatelů drog bylo zjištěno, že jsou infikovány i jejich sexuální partnerky. Tímto způsobem vznikly ve Spojených státech rizikové skupiny, tzv. skupina čtyř H, která zahrnuje heroinisty, hemofiliky, Haiťany a homosexuály. V roce 2009 žilo podle údajů vyplývajících z UNAIDS zprávy o globální epidemii AIDS 2010 na Americkém kontinentu přibližně 3,14 milionu lidí s HIV/AIDS, z nichž 6 UNAIDS program Organizace spojených národů pro boj proti viru HIV a nemoci AIDS 7 Hemofilie nemoc poruchy krvetvorby Pekárnová/ 10

11 48% nakažených najdeme mezi Afroameričany, 28% mezi bílými obyvateli, 21% mezi Latinci a zbylá 3% připisujeme ostatním etnickým skupinám. Tato nemoc je jednou ze tří nejčastějších příčin úmrtí americké populace ve věku let. Hlavní ohnisko HIV/AIDS představují země Brazílie, Mexiko, Kolumbie, Argentina, Peru, v USA státy New York, Kalifornie a Florida. Celková prevalence 8 se zde v obecném měřítku neustále zvyšuje, počty úmrtí však stagnují, v některých zemích dokonce klesají díky snadno dostupným lékům. Z celkového počtu nakažených na tomto kontinentu v roce 2009 žilo 1,5 milionů v Severní Americe, v oblasti Karibiku a 1,4 milionů v Latinské Americe. OBRÁZEK 3 8 Prevalence, základní ukazatel epidemiologie, je podíl počtu jedinců trpících danou nemocí a počtu všech jedinců ve sledované populaci. Vztahuje se k určitému časovému momentu a obvykle se udává v procentech. Pekárnová/ 11

12 3.2. Evropa OBRÁZEK 4 Na území Evropského kontinentu se první případy HIV/AIDS objevily stejně jako v Americe již v roce Hlavní příčinou rychlého šíření nemoci byl počátkem 80. let především přenos viru HIV transfúzí. Tento problém připisujeme v první řadě Velké Británii. Již zmínění hemofilici a též lidé s hepatitidou používali stejné jehly a tím docházelo ke snadnému přenosu krevní cestou. Dalším úskalím byl homosexuální život některých mužů. Po třech letech od prvního zaznamenání nemoci bylo na evropském území ohlášeno celkem 762 případů HIV pozitivních. V současnosti má toto číslo hodnotu téměř tisíckrát větší. Ke konci roku 2009 bylo v Evropě podle oficiálních statistik UNAIDS ohlášeno 1,17 milionů HIV pozitivních, přičemž nejvyšší prevalence je zaznamenána v Estonsku, Lotyšsku, Portugalsku, Moldavsku, Rusku a na Ukrajině. Přestože se zdá být počet Evropanů žijících s touto nemocí ve srovnání s Afrikou nebo Asií poměrně nízký, stále se na tomto kontinentu považuje za hlavní problém veřejného zdraví. Nakažených HIV/AIDS neustále přibývá, avšak pozitivní je fakt, že počet úmrtí stejně jako v Americe Pekárnová/ 12

13 od 90. let pomalu klesá. Důvodem je antiretrovirální léčba, která byla zavedena v polovině roku Podle UNAIDS je v současnosti hlavním způsobem přenosu heterosexuální styk, jedná se přibližně o 56% infikovaných, z nichž asi ¾ připadají na imigranty. Přibližně jedna třetina se nakazila při homosexuálním pohlavním styku. Přenos injekčními stříkačkami není v současnosti tak častým díky prevenčním programům, které ve většině evropských států umožňují na speciálních centrech jehly zdarma vyměnit. OBRÁZEK Situace v České republice V České republice se problematika HIV/AIDS sleduje od roku 1985, kdy vznikla Národní referenční laboratoř pro AIDS. Ke dni evidovali odborníci ze Státního zdravotního ústavu České republiky 1522 HIV pozitivních osob, z toho u 321 propuklo onemocnění AIDS a 169 zemřelo. Pekárnová/ 13

14 Počet osob Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav/ 4. A Vývoj HIV/AIDS v České republice v letech Rok Počet HIV+ Počet lidí s AIDS Zdroj: Státní zdravotní ústav České republiky GRAF 1 Místem nejvyššího počtu infikovaných je pro Českou republiku její hlavní město Praha, kde je nahlášeno přes 700 případů, tedy téměř polovina všech lidí žijících s HIV/AIDS v ČR. Na druhém místě by se zařadil Středočeský kraj se 147 nakaženými a Jihomoravský kraj se 129 nakaženými. Nejnižší čísla zaznamenáváme na Vysočině se 16 a v Pardubickém kraji s celkem 18 případy. OBRÁZEK 6 Pekárnová/ 14

15 Více než polovina nemocných se v ČR nakazila homosexuálním nebo bisexuálním pohlavním stykem, asi 30% heterosexuálně a zhruba 5% při injekční aplikaci drog. Díky současným přísným kontrolám krevních preparátů a injekčních jehel, pouze 1% lidí s HIV/AIDS se nakazilo při lékařském ošetření v nemocnicích Asie Zatímco v jiných částech světa, jako například v již zmíněné Americe či Evropě, státní vlády začaly řešit počátkem 80. let vážné problémy s rozšiřováním epidemie HIV/AIDS, Asie byla v této době relativně nedotčena. První případy byly hlášeny v roce 1985 v Číně, Hong Kongu, Thajsku, Japonsku a na Filipínách, v porovnání se západem to je tedy o 4 roky později. Nicméně od roku 1990 se i v Asii objevovalo stále více infikovaných osob a do konce desetiletí se i zde začíná hovořit o epidemii HIV/AIDS. Zajímavé je, jak rychle se virus na některých místech rozšiřoval. Důkazem, že v asijských zemích dochází ke snazšímu šíření ve velkoměstech a centrech, kde se střetává nejvíce kultur, můžeme vidět i na příkladu Bangkoku v Thajsku. Odhaduje se, že v roce 1987 bylo nakaženo 1% tamějších injekčních uživatelů drog a o rok později toto číslo vzrostlo na 30%. Asie v současnosti zaznamenává přibližně 4,9 milionů lidí žijících s HIV/AIDS. I když je v některých asijských státech prevalence HIV relativně nízká, ve skutečnosti tato čísla představují velmi velký počet nakažených lidí. Pro příklad bych uvedla Indii, kde prevalence 0,3% představuje s počtem přibližně 1 miliardy obyvatel 2,4 milionů nakažených lidí žijících v této zemi. Pokroků díky kvalitním prevenčním programům bylo dosaženo v zemích, jako je Kambodža nebo Barma. Naopak v Indonésii, Pákistánu a Vietnamu se počet infikovaných zvyšuje. Hlavní způsob přenosu HIV/AIDS je nyní v Asii injekční užívání drog. Tento problém připisujeme především Číně, kde polovina infikovaných získala virus HIV právě touto cestou, v severní Indii je takto nakažena většina. S drogovou závislostí souvisí i prostituce, díky které lidé získávají peníze na další dávky. Problém se týká především žen v Thajsku. Poměrně velké úskalí vidím v Buddhismu, který zde mezi vírami převládá. Pekárnová/ 15

16 Mladé dívky či ženy neřeší možnost nákazy HIV/AIDS a nebojí se následné smrti, nýbrž ji v některých případech vítají jako možnost zrodit se v příštím životě jako muž, který má v thajském světě vyšší postavení. Tento jev může být samozřejmě jedním z důvodů současné rychlosti rozšiřování HIV/AIDS mezi lidmi. OBRÁZEK Austrálie a Oceánie První případy propuknutí nemoci AIDS v Oceánii se objevily již na konci roku 1981 v australském Melbourne. Austrálie reagovala na výskyt nové nemoci velmi dobře a jako jedna z prvních zemí začala tento problém řešit. Do dvou let vzniklo mnoho organizací s cílem bojovat proti HIV/AIDS, do roku 1985 australská vláda zavedla povinnou kontrolu všech transfúzí. Zlepšování situace v důsledku zavedení všech opatření se dostavilo od roku Během 12 let poklesl počet případů ze na 934 nemocných. K zlepšování situace přispělo také zavedení antiretrovirové terapie v roce Od tohoto roku klesá počet zemřelých, avšak lidí žijících s HIV/AIDS stále přibývá. V roce 2009 žilo v Austrálii podle statistik UNAIDS asi lidí s touto nemocí. Pekárnová/ 16

17 V současnosti je hlášeno v celé Oceánii asi případů s HIV/AIDS, prevalence se obecně pohybuje kolem 0,1%. Výjimkou je ovšem s 0,9% Papua Nová Guinea, kde je situace s v tichomořském regionu nejhorší. Příčinou je nedostatek informovanosti tamějšího obyvatelstva, zejména na venkově Afrika Jak již bylo výše zmíněno, Afrika je považována za ohnisko zrodu viru HIV. Využitím moderní techniky vědci dospěli k závěru, že k prvnímu přenosu HIV-1 na člověka došlo přibližně v roce 1930 a k přenosu HIV-2 v roce K propuknutí samotné nemoci však došlo až o 40 let později, kdy se poprvé objevila v Tanzanii, Zambii a Zimbabwe. Následovala Botswana, Namibie a Jihoafrická republika, kde byly poprvé u dvou stewardů z Johannesburgu jejich zdravotní komplikace spojeny právě s nemocí AIDS. Nicméně tamější vlády nepovažovaly HIV/AIDS za problém vyžadující radikální jednání a zabývaly se především otázkami apartheidu 9. Otázkou je, jak by dnes situace vypadala, kdyby jihoafrické státy k řešení problematiky HIV/AIDS již v počátcích přistupovaly radikálnějším způsobem. První prevenční programy byly odstartovány až koncem 80. let v Ugandě a Senegalu. Tyto země mají v současné době jeden z nejnižších počtů nakažených v oblasti subsaharské Afriky. V následujícím desetiletí přispěli k rychlému šíření především migranti, řidiči kamionů, obchodníci, horníci a vojáci. U lidí, kteří často mění místo svého pobytu, nebo je k domovu váže méně závazků, můžeme obecně očekávat častější promiskuitní chování. S tímto jevem souvisí i nárůst prostituce v subsaharské Africe v 90. letech. V současné době žije v Africe přibližně 22,96 milionů lidí s HIV/AIDS, což představuje 2/3 celosvětového počtu nakažených. Prevalence v jednotlivých zemích se ovšem velmi liší. Například v Somálsku či Senegalu nedosahuje ani 1%, zatímco v jižních afrických zemích se jedná o 10-15%. Nejhorší situace je ovšem ve Svazijsku, kde v roce 2009 prevalence dosahovala 25,9% a tím se stala zemí s nejvyšším procentem lidí s HIV/AIDS na světě. Dalšími problémovými zeměmi jsou Botswana s 24,8%, Lesotho s 23% a Jihoafrická republika se 17,8% nakažených. Průměrná prevalence oblasti subsaharské Afriky je 17,8%. 9 Politika apartheidu politika rasové segregace. V JAR byl apartheid oficiální státní politikou mezi lety , diskriminoval černé obyvatelstvo. Pekárnová/ 17

18 Přestože je v některých zemích procento lidí žijících s HIV/AIDS nízké, vzhledem k jejich vysokému počtu obyvatel zde žije i velký počet nakažených. Jedná se v první řadě o Nigérii, Keňu, Tanzanii, Mosambik a Ugandu. OBRÁZEK 8 4. Faktory ovlivňující šíření HIV/AIDS Výskyt HIV/AIDS je ve světě krajně nerovnoměrný. Jak již bylo výše popsáno, v některých státech nedosahuje prevalence ani 0,1%, naopak ve státech subsaharské Afriky sahají tato čísla nad 20%. Je zřejmé, že se nejedná pouze o zdravotní problém. Mezi hlavní příčiny přispívající k šíření nákazy patří v první řadě chudoba, zaostalost, negramotnost, ozbrojené konflikty a přírodní katastrofy. Všechny tyto faktory navzájem úzce souvisejí. V následujících podkapitolách se budu zabývat jednotlivými příčinami šíření, zaměřím se v první řadě na nejproblémovější oblast, Subsaharskou Afriku. Pekárnová/ 18

19 4.1. Politické a ekonomické faktory Jedním z důležitých faktorů šíření viru HIV je ekonomická situace. U žen trpících chudobou se dá s větší pravděpodobností očekávat nabízení sexuálních služeb za úplatu. Takovýto problém řeší především země subsaharské Afriky či jihovýchodní Asie. Komplikací je i fakt, že pro některé země není finanční či materiální odměna za sex společností vnímána jako prostituce. U mužů špatná ekonomická situace může znemožnit založení rodiny či je donutí od rodin odejít, aby si našli práci. Chudí lidé jsou častěji podvyživení, nejsou schopni platit za ošetření a mají obecně větší sklon k alkoholismu, který vnímají jako určité východisko z frustrace. Dalším důležitým jevem ovlivňujícím výskyt onemocnění jsou válečné konflikty. Jako příklad bych uvedla občanské války v Angole 10 a Mozambiku 11, které zapříčinily chudobu, špatné hygienické podmínky a znemožnily realizaci jakéhokoli prevenčního programu. Podobná situace nastala i v Namibii 12, kde taktéž vojenské konflikty zcela zastínily hrozbu rozšíření HIV/AIDS či v Jihoafrické republice, která trpěla nestabilitou spojenou s tehdejší politikou apartheidu Sociální a kulturní faktory Mezi sociální faktory ovlivňující šíření nemoci můžeme zařadit odlišné sexuální chování. Zajímavé je, že ve vyspělých a středně vyspělých státech je prevalence vyšší u mužů. V rozvojových státech Afriky a Asie je situace ovšem opačná, prevalence u žen je většinou až jednou tak vyšší. Důvodem je v první řadě nerovnoprávnost, diskriminace a podřazené postavení ve společnosti. Součástí kulturně společenských tradic je v mnoha případech i polygamie 13. V některých afrických kmenech má dokonce po smrti manžela bratr zemřelého povinnost ujmout se vdovy i s dětmi. Porovnání počtu mužů a žen s HIV je konkrétněji znázorněno na mapách v Příloze I. 10 Angolská občanská válka probíhala v letech Občanská válka v Mozambiku probíhala v letech Válka za nezávislost v Namibii probíhala v letech Polygamie manželství s více jedinci opačného pohlaví. Pekárnová/ 19

20 S otázkou sexuálního chování souvisí i používání kondomů, které jsou především v jihoafrickém regionu stále citlivým tématem. Jejich používání bylo dlouho odmítáno nejen veřejností ale i církví a teprve v posledních letech vlády přistoupily k rozsáhlejším informačním kampaním a zvýšily částečně jejich dostupnost pro obyvatelstvo. Posledním faktorem provázejícím HIV/AIDS, který zde zmíním, jsou společenská stigmata. Mnoho lidí nejen v Africe věří, že HIV/AIDS je trestem od Boha za nějaký hřích, že nakažení jsou alkoholici, narkomani, homosexuálové, apod. Někteří Afričané také věří, že pohlavní styk s pannou je může z nemoci vyléčit či odmítají použití kondomů z důvodu, že mužské sperma je určeno výhradně pro ženy a pro zplození potomků. Stigmata však nejsou problémem pouze v rozvojových zemích. Ještě v devadesátých letech nebyly i v Evropě výjimkou názory, že nemocní by měli být usmrceni nebo alespoň internováni, aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy. Z tohoto důvodu je velmi důležitá osvěta, která může tento strach i společenské stigma zmírnit. 5. Dopady epidemie HIV/AIDS HIV/AIDS má rozsáhlé socioekonomické a zdravotní důsledky. Nemoci AIDS podléhají především lidé v produktivním věku, což se odráží na ekonomice daných států. Zmenšující se skupina ekonomicky aktivních obyvatel je nucena finančně zabezpečit vysoký počet nezaopatřených dětí i starých lidí, což si vyžádá mimo jiné změny v důchodovém systému a systému sociálních dávek. Zásadní změny se v neposlední řadě odehrávají v rodinném životě. Za nejzávažnější problém v tomto ohledu vidím především prudký nárůst počtu sirotků. Ti vyrůstají bez rodičů, což může znamenat jejich nedostatečnou výživu, nedostatečné vzdělání a sexuální zranitelnost. Podle odhadů UNAIDS je dnes po celém světě přes 16,6 milionů dětí v důsledku AIDS. Přibližně 14,8 milionů z nich přitom žije v Subsaharské Africe, 1,58 milionu v Asii a v Latinské Americe a Karibiku. Země s nejvyšším počtem sirotků jsou podle statistik UNAIDS Nigérie, Jihoafrická republika, Tanzanie, Uganda a Keňa. Nejvyšší procentuální podíl zaznamenávají země Botswana, Zimbabwe, Svazijsko, Lesotho a Malawi, kde se tato čísla pohybují mezi 65-72% obyvatel daných zemí. Pekárnová/ 20

21 OBRÁZEK 9 Situaci ztěžuje i stigmatizace HIV pozitivních, se kterou se setkávají nemocní po celém světě. Tento jev může vyústit i ve špatné zacházení v oblasti zdravotní péče a vzdělání či diskriminaci. 6. Boj proti epidemii HIV/AIDS Bojem proti dalšímu šíření HIV/AIDS se zabývá velké množství mezinárodních organizací. Největší vliv na řešení této problematiky mají v první řadě UNAIDS 14, WHO 15, dále pak Globální fond pro boj s HIV/AIDS, Světová AIDS kampaň a organizace Lékaři bez hranic. I Česká republika se podílí v boji proti epidemii. Dotuje některé rozvojové země Subsaharské Afriky a díky společnostem Člověk v tísni, Kapka naděje a dalším neziskovým organizacím vznikají prevenční programy aplikované v těchto oblastech, budují se školy pro sirotky a lidé zde díky finančním dotacím mají lepší přístup k lékům. 14 UNAIDS Světový program boje proti AIDS 15 WHO Světová zdravotnická organizace Pekárnová/ 21

22 Za velmi úspěšné považuji i působení nadací a kampaní vytvořených slavnými osobnostmi, které mohou více zapůsobit na širší veřejnost. Jedná se například o nadaci Heleny Houdové Sunflower Children, kampaň společnosti Nike Lace Up Save Lives nebo například pomoc zpěvačky Annie Lennox, jejíž některé písně mají charitativní charakter. Určitou nadějí do budoucna je i práce vědců na vytvoření léků, které by dokázaly vyléčit nemoc AIDS. Doposud jsou k dispozici antiretrovirální léky zpomalující průběh dalšího šíření viru HIV, které mohou výrazně prodloužit život nemocného. Těchto léků existuje řada. Viread, jeden z nejúčinnějších, dokonce objevil český chemik a přírodovědec prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., Dr.h.c. Nejen tímto objevem, ale i další spoluprácí se zahraničními vědci, se česká věda úspěšně podílí v boji proti HIV/AIDS. 7. Analýza provedeného průzkumu 7.1. Zaměření průzkumu Problematiku HIV/AIDS jistě můžeme chápat jako celosvětový problém. O rostoucím počtu nemocných v Africe, dopadech této nemoci na společnost a dalších informacích se doslýcháme velmi často v novinách, televizi i na internetu. K zjištění, do jaké míry je veřejnost o HIV/AIDS informována a jaký má k této nemoci postoj jsem se pokusila zjistit pomocí dotazníků. Zaměřila jsem se především na mladší věkovou skupinu, tedy žáky 7., 8. a 9. tříd základních škol, na studenty středních škol a vysokoškolské studenty. Spolupracovali se mnou žáci z 3. ZŠ Dr. Edvarda Beneše a 7. ZŠ v Mladé Boleslavi, ZŠ Horní Stakory-Kosmonosy, ZŠ Kosmonosy, dále pak studenti prvního ročníku Středního odborného učiliště Škoda Auto, studenti Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, Gymnázia Litoměřická v Praze 9 a studenti VOŠ ekonomicko-právní v Praze 9. Zajímalo mě, jak se bude lišit informovanost studentů v České republice v porovnání se zahraničními. Oslovila jsem tedy přítele, který pracuje jako učitel anglického jazyka na Střední pedagogické škole v Aydin v Turecku, a s jeho pomocí získala pro porovnání 83 dotazníků od studentů této školy. Pekárnová/ 22

23 Průzkum obsahuje otázky týkající se vědomostí o problematice HIV/AIDS a otázky osobního názoru a postoje k této nemoci. Dotazníky byly předloženy pro vyplnění celkem 393 respondentům. Ukázky několika z nich jsou k dispozici v Příloze II Výsledky průzkumu Porovnání výsledků z věkového hlediska Jak již bylo v předešlých kapitolách zmíněno, lidé v rozvojových zemích nejsou i přes snahu mnoha organizací o problematice HIV/AIDS dostatečně informováni. Zajímalo mě proto, jaká je informovanost studentů v České republice a jak se jejich vědomosti mění v závislosti na věku. Během podrobnější analýzy získaných informací jsem zjistila, že čím jsou lidé starší, tím jsou obecně o této problematice informovanější. Výjimkou byli pouze studenti 9. tříd, kteří v průzkumu dopadli nejlépe. Důvodem je nejspíše fakt, že v tomto období, tedy v předposledním a posledním ročníku, děti v občanské výchově probírají po několik hodin látku týkající se zdraví a dospívání, která zahrnuje i sexuální výchovu včetně problematiky HIV/AIDS. Velmi často se také školy účastní různých informačních programů a besed na toto téma. Z průzkumu vyplývá, že děti ve věku let, tedy žáci 7. třídy, jsou dostatečně informováni o sexuálním přenosu HIV/AIDS (89%), ale velké procento se též mylně domnívá, že AIDS je přenosný bodnutím savého hmyzu (57%), podáním ruky (13%), použitím stejného WC (40%) či polibky (41%). Starší žáci již většinou správně uvedli přenos během pohlavního styku (100%), z injekční stříkačky drogově závislých (99%), z matky na plod při porodu (64%) a transfúzí (59%). Kromě vědomostních rozdílů respondentů si můžeme povšimnout i odlišností v postoji a názorech k dané problematice. S rostoucím věkem a vzdělaností respondentů úzce souvisí i přístup k lidem s HIV/AIDS a ochota je přijmout ve společnosti. Zatímco pouze 15% z nejmladších respondentů odpovědělo, že by se bez problémů stýkalo s osobou s HIV/AIDS, na stejnou otázku odpovědělo středoškolských a vysokoškolských studentů celých 68%. Některé z dalších informací jsou podrobněji zpracovány opět v Příloze III. Pekárnová/ 23

24 Porovnání výsledků z hlediska území Každá země může mít odlišné postupy při vzdělávání v oblasti problematiky HIV/AIDS. Zajímalo mě tedy, jak se bude lišit informovanost a postoj k této otázce studentů středních škol v České republice a v Turecku. Z provedeného průzkumu je zjevné, že čeští středoškolští a vysokoškolští studenti mají mnohem kvalitnější vědomosti týkající se HIV/AIDS, nežli jejich turečtí vrstevníci. Odlišnosti můžeme zaznamenat v odpovědi na otázku, zda se AIDS přenáší polibky. Poměrně vysoké procento tureckých studentů (42%) odpovědělo v porovnání s českými (12%) na tuto otázku kladně. Další velký rozdíl je i v povědomosti o inkubační době. Většina tureckých studentů (60%) uvedla jako inkubační dobu 1 rok, pouhé 1% z nich vědělo, že se jedná o dobu 10 let. Českých studentů na tuto otázku odpovědělo správně 38%. Zajímavých rozdílů mezi oběma zeměmi si též můžeme povšimnout v odpovědích na otázky týkajících se osobních názorů a postojů respondentů. Z analýzy vyplývá, že Turci mají větší tendence soucítit s nemocnými a nabídnout jim určitou pomoc. Na otázku, zda by se dotazovaný stýkal s HIV pozitivním, odpověděla většina tureckých studentů ano (73%), Čechů odpovědělo kladně o něco méně (68%). Průzkum dále naznačuje, že mladí Češi mají větší sklony k diskriminaci lidí s HIV/AIDS. S vybudováním určitých komunit a jakousi izolací takto nemocných souhlasilo 37% z nich, přičemž přibližně polovina uvedla jako důvod zabránění přenosu HIV na ostatní. Více než polovina českých studentů (57%) s tímto řešením nesouhlasila a zbylých 7% si k dané problematice nevytvořilo názor. Turečtí studenti mají podle průzkumu k otázce izolace HIV poněkud jiný názor. Proti izolaci nemocných se postavilo 73%, z nichž většina poznamenala, že by se jednalo o diskriminaci. Kladně odpovědělo 21% respondentů. Jako důvod jejich rozhodnutí uvedli zlepšení psychického stavu nemocných díky přítomnosti kolektivu se stejným problémem. Přibližně stejné procento (6%) jako u českých studentů nemělo na tuto otázku vyhraněný názor. Pekárnová/ 24

25 Celkový výsledek analýzy průzkumu Po vyhodnocení všech odpovědí 393 respondentů z České republiky i z Turecka a porovnání těchto výsledků s daty uváděnými ve statistikách UNAIDS zprávě o globální epidemii AIDS 2010 je zřejmé, že obě země mají v porovnání s ostatními státy poměrně dobrou úroveň vzdělanosti v oblasti problému HIV/AIDS. Na základě 73,1% správně zodpovězených otázek v dotaznících českých studentů ve věku let je očividné, že Česká republika patří mezi státy s nejkvalitnější informovaností. Situace vzdělanosti o problematice HIV/AIDS je zde srovnatelná se zeměmi, jako je například Čile, Eritrea, či Bělorusko. Turecko bychom s 52,9% správně zodpovězených otázek mohli srovnat s informovaností v Brazílii, Zimbabwe, Svazijsku či Keni. Přestože mají některé tyto země vyšší prevalenci nežli Česká republika a Turecko, osvěta zde díky kampaním evidentně přináší kladné výsledky a povědomí o HIV/AIDS se zlepšuje. Informovanost mladých lidí o HIV/AIDS znázorňuje následující mapa. OBRÁZEK 10 Pekárnová/ 25

26 I přes celkově dobré výsledky všech respondentů však z analýzy průzkumu nadále vyplývá, že stále velké procento lidí (33%) se mylně domnívá, že i líbání je možnou cestou přenosu HIV/AIDS. Naopak všeobecně zatím není tolik znám fakt, že se nemoc může přenést i z matky na dítě během kojení (19%). Poslední větší nejasnost měli studenti v otázce inkubační doby. Pouze necelá pětina z nich (16%) uvedla správnou odpověď 10 let, nejčastěji si však dotazovaní mysleli, že se jedná o dobu 1 roku (47%) či dobu 5 let (36%). Nejvíce se odpovědi respondentů lišili v otázce, zda je podle jejich názoru pomoc organizací, kampaní a preventivních programů v boji proti AIDS úspěšná. Tyto a další informace jsou zpracovány v grafech v Příloze IV. Pekárnová/ 26

27 8. Závěr Ve své maturitní práci jsem se zabývala současným globálním problémem HIV/AIDS. Snažila jsem se především poukázat na geografické šíření této nemoci, též na závažnost jejích dopadů v různých částech světa a na základě nastudovaných publikací a zdrojů doložit, že se nejedná pouze o problém lékařský, ale též o problém sociálně-kulturní, politický, ekonomický i geografický. Důkladným studiem dostupných databází obsahujících podrobné analýzy dat z provedených průzkumů týkajících se počtu nakažených jsem popsala současnou situaci na jednotlivých kontinentech a vytyčila země, kterých se tento problém dotýká nejvíce. Pro názornost jsem vytvořila soubor map kontinentů, popř. částí území, jichž se problém s HIV/AIDS nejvíce týká. Zmíněna byla i situace v České republice. Součástí této maturitní práce byl průzkum informovanosti, postoje a názorů týkajících se problematiky HIV/AIDS provedený mezi mladými lidmi ve věku let. Cíl průzkumu byl splněn, jelikož do jisté míry potvrdil existenci stále přetrvávající diskriminace lidí s HIV/AIDS a objasnil míru informovanosti v České republice a Turecku. Vědomosti k dané problematice jsou v Turecku poměrně dobré, v České republice dokonce v porovnání s ostatními státy jedny z nejlepších. Některé otázky však dělaly respondentům problém, proto je nutné s osvětou mladých lidí nadále pokračovat. Šíření HIV/AIDS s jejími následujícími dopady je, jak bylo výše zmíněno, současným celosvětovým problémem nejen lékařským, ale též sociálně-kulturním, politickým, ekonomickým a geografickým, proto by měly tyto oblasti v budoucnosti při řešení problematiky HIV/AIDS spolupracovat, navzájem se podporovat a zaměřit se především na zlepšení životních podmínek v rozvojových zemích, zvýšení vzdělanosti a celkovou hlubší osvětu současné populace. Pekárnová/ 27

28 Zdroje UNAIDS : Join United Nations on Programme on HIV/AIDS [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.unaids.org/en/>. GLOBAL REPORT : Unaids report on the global AIDS epidemic 2010 [online]. Switzerland : UNAIDS, 2010 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2 010/ _globalreport_en.pdf>. ISBN >. Demografie [online] [cit ]. HIV/AIDS. Dostupné z WWW: <http://www.demografie.info/?cz_hiv>. ISSN Státní zdravotní ústav [online] [cit ]. Zpráva o výskytu a šíření HIV/AIDS za rok Dostupné z WWW: <http://www.szu.cz/tema/prevence/rocni-zpravy-o-vyskytu-a-sireni-hiv-aids-v-cr>. AIDS: Konec v nedohlednu. UNbulletin [online]. 2006, č. 12, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.osn.cz/zpravodajstvi/casopis/soubory/osn_2006_12_k5.pdf>. ICASO : International council of AIDS service organizations [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.icaso.org/index.html>. AVERT [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.avert.org/>. AmfAR [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.amfar.org/abouthiv/default.aspx?id=3346>. Centers for Disease Control and Prevention [online] [cit ]. CDC HIV/AIDS. Dostupné z WWW: <http://www.cdc.gov/hiv/surveillance/resources/reports/2008report/index.html>. ÚOCHB AV ČR : Ústav organické chemie a biochemie AV ČR [online] [cit ]. Výsledky. Dostupné z WWW: <http://www.uochb.cz/web/structure/550.html?lang=cz>. Pekárnová/ 28

29 Seznam použitých obrázků Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Seznam použitých grafů Graf Pekárnová/ 29

30 Příloha I: Mapy porovnávající počty mužů a žen s HIV/AIDS Příloha I str. 1 z 1

31 Příloha II: Ukázky dotazníků

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Počet odpovědí v % Počet odpovědí v % Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav/ 4. A Příloha III: Grafy porovnávající výsledky průzkumu z hlediska věku respondentů 100% 80% Porovnání celkové informovanost respondentů o HIV/AIDS v závislosti na věku 60% 40% 20% 52% 63% 78% 69% 0% 7. třídy ZŠ 8. třídy ZŠ 9. třídy ZŠ Střední školy a VOŠ Procento správně zodpovězených otázek Vývoj postoje respondentů v závislosti na věku Otázka č. 11: Jak se budeteš chovat k HIV pozitivnímu? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 7. třídy ZŠ 8. třídy ZŠ 9. třídy ZŠ Střední školy a VOŠ Přeruším s dotyčným veškeré kontakty Nadále se budeme scházet Budu opatrný, abychom se nedotkli, nepoužili stejné nádobí apod. Příloha III str. 1 z 2

41 Počet odpovědí v % Počet odpovědí v % Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav/ 4. A Vývoj názoru respondentů na úspěšnost činnosti organizací v boji proti HIV/AIDS v závislosti na věku 100% 80% 60% 40% 20% 0% 7. třídy ZŠ 8. třídy ZŠ 9. třídy ZŠ Střední školy a VOŠ Důvěra Nedůvěra Vývoj názoru respondentů v závislosti na věku Otázka č. 14: Zavedl bys izolaci nemocných s HIV/AIDS? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 7. třídy ZŠ 8. třídy ZŠ 9. třídy ZŠ Střední školy a VOŠ Ano Ne Příloha III str. 2 z 2

42 Odpovědi Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav/ 4. A Příloha IV: Grafy porovnávající výsledky průzkumu mezi studenty z České republiky a Turecka Porovnání znalostí respondentů o způsobu přenosu HIV v České republice a Turecku ve věku let Z matky na dítě při kojení 2% 16% Polibky 12% 42% Transfúzí krve 76% 74% Použitím stejného WC Objetím 4% 2% 1% 0% Podáním ruky 1% 2% Z matky na dítě při porodu 36% 80% Z injekční jehly při braní drog 73% 90% Bodnutím savého hmyzu Kousnutím zvířete 5% 2% 1% 13% Pohlavním stykem 99% 98% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Počet odpovědí v % Studenti z České republiky Studenti z Turecka Příloha IV str. 1 z 5

43 Odpovědi Odpovědi Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav/ 4. A Porovnání informovanosti respondentů v České republice a Turecku Otázka č. 3: Co znamená pojem AIDS? Nemoc získaná špatnou hygienou 2% 23% Dědičná choroba způsobující smrt 4% 23% Syndrom získaného selhání imunity 54% 94% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Počet odpovědí v % Studenti z České republiky Studenti z Turecka Porovnání informovanosti respondentů v České republice a Turecku Otázka č. 7: Ve které části světa je nejvíce lidí s HIV? Latinská Amerika 0% 0% Východní Asie 10% 7% Evropa 1% 8% Afrika Severní Amerika 1% 14% 71% 88% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Počet odpovědí v % Studenti z České republiky Studenti z Turecka Příloha IV str. 2 z 5

44 Počet odpovědí v % Odpovědi Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav/ 4. A Porovnání informovanosti respondentů v České republice a Turecku Otázka č. 10: Jaká je inkubační doba AIDS? 25 let 10 let 1% 5% 1% 38% 5 let 1 rok 30% 34% 31% 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Počet odpovědí v % Studenti z České republiky Studenti z Turecka Celková informovanost respondentů v České republice a Turecku ve věku let 100% 80% 60% 40% 20% 0% 73,1% Studenti z České republiky 52,9% Studenti z Turecka Procento správně zodpovězených otázek Příloha IV str. 3 z 5

45 Počet odpovědí v % Odpovědi Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav/ 4. A Porovnání názoru respondentů z České republiky a Turecka Otázka č. 11: Jak se zachováš, pokud zjistíš, že někdo z tvého okolí má HIV/AIDS? Budu opatrný, abychom se nedotkli, nepoužili stejné nádobí apod. 19% 23% Nadále se budeme scházet 73% 68% Přeruším s dotyčným veškeré kontakty 8% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Počet odpovědí v % Studenti z Turecka Studenti z České republiky Porovnání postoje respondentů z České republiky a Turecka Důvěra v činnosti organizací v boji proti HIV/AIDS 100% 80% 60% 40% 20% 0% 34% 37% Studenti z České republiky Studenti z Turecka Respondenti věřící ve zlepšení situace díky organizacím v boji s HIV/AIDS Příloha IV str. 4 z 5

46 Porovnání názoru respondentů z České republiky a Turecka Otázka č. 14: Zavedl bys izolaci lidí s HIV/AIDS? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 73% 56% 37% 7% 21% 6% Studenti z České republiky Studenti z Turecka Ano Ne Nemám vytvořený názor Příloha IV str. 5 z 5

MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/ AIDS

MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/ AIDS MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 AIDS Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: práce s Internetem, dotazník, happening Rozvíjení kompetencí: 1. k

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu AIDS a virus HIV Anotace Pracovní list obsahuje základní informace o AIDS a o možnostech jeho přenosu,

Více

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV A Co je HIV? HIV (virus lidského imunodeficitu) je virus, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími infekcemi. Tento virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek,

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND HIV/AIDS PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND HIV/AIDS PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND HIV/AIDS PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Co je HIV/AIDS? HIV = virus, který způsobuje selhání imunity

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Soudobý svět, ČR a její postavení ve světě Cílová skupina 3. a 4. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace

Více

AIDS. BIOLOGIE 1.Ročník ZA,SC,OS BIO/ZA+SC+OS/01/01 BIO/ZA+SC+OS/01/01/06-20 Mgr.Petra Siřínková

AIDS. BIOLOGIE 1.Ročník ZA,SC,OS BIO/ZA+SC+OS/01/01 BIO/ZA+SC+OS/01/01/06-20 Mgr.Petra Siřínková AIDS Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Datum vzniku 1.9. 2012 BIOLOGIE 1.Ročník ZA,SC,OS BIO/ZA+SC+OS/01/01 BIO/ZA+SC+OS/01/01/06-20 Mgr.Petra Siřínková Projekt EU peníze středním školám Inovace

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Výchova ke zdraví AIDS

Výchova ke zdraví AIDS VY III/2 INOVACE 78 Tělesná výchova Výchova ke zdraví AIDS Autor DUM Datum (období) vzniku DUM Ročník a typ školy ŠVP Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Téma (klíčová slova) Očekávaný

Více

HIV/AIDS. = smrtelné onemocnění. = nemoc způsobená selháním imunitního systému. = nemoc vyvolává virus HIV. ( virus napadající bílé krvinky )

HIV/AIDS. = smrtelné onemocnění. = nemoc způsobená selháním imunitního systému. = nemoc vyvolává virus HIV. ( virus napadající bílé krvinky ) VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI PROJEKTU EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV ŠKOLY: STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.26 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník

Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník VY_52_INOVACE_PCHA2_30_8B Vzdělávací oblast: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník Žák si prohlubuje a získává informace o HIV

Více

Problém HIV/AIDS v Etiopii

Problém HIV/AIDS v Etiopii Českomoravská psychologická společnost Problém HIV/AIDS v Etiopii Mgr. Daniel Messele 29. dubna 2009 Akademie věd Praha Etiopie a sousední státy, velká etiopská města Umístění: východní Afrika Sousední

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.5. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.5. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.5. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen prevalence HIV/AIDS asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR

lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen prevalence HIV/AIDS asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR Globáln lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen ení odhadů prevalence HIV/AIDS Současn asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR M.Malý M. Brůčková Státní zdravotní ústav Praha Globální přehled epidemie

Více

Strategie prevence HIV/AIDS a STDs. Manager Národního programu HIV/AIDS v ČR Ústí nad Labem 8. října 2010

Strategie prevence HIV/AIDS a STDs. Manager Národního programu HIV/AIDS v ČR Ústí nad Labem 8. října 2010 Strategie prevence HIV/AIDS a STDs Manager Národního programu HIV/AIDS v ČR Ústí nad Labem 8. října 2010 Epidemie v ČR Česká republika patří mezí státy s relativně nízkou prevalencí HIV infekce K 31.12.2009

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 30.4. 2013 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 245297

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.1. 2017 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2017 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.5. 2016 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Lenka Klimešová V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Syndrom získaného imunodeficitu. V roce 1983

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.1. 2017 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 30.4. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 253070

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 30.6. 2013 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 246701

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis III. ročník DĚTSKÁ PRÁCE V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH. referát. Jméno a příjmení: Anna Homutová

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis III. ročník DĚTSKÁ PRÁCE V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH. referát. Jméno a příjmení: Anna Homutová Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis III. ročník DĚTSKÁ PRÁCE V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH referát Jméno a příjmení: Anna Homutová Třída: 3. A Datum: 18. 4. 2017 Dětská práce v rozvojových zemích 1.

Více

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU e-mail: mizavrel@med.muni.cz I.E.S. Brno, 14. 10. 2014 Historie nákazy 1981 San Francisko, New York mladí pacienti s neobvyklými

Více

Co znamená HIV? Co znamená AIDS? HIV/AIDS minulost a současnost

Co znamená HIV? Co znamená AIDS? HIV/AIDS minulost a současnost Co znamená HIV? HIV je zkratka názvu viru lidského imunodeficitu (anglicky Human Imunodeficiency Virus), který v lidském těle napadá a ničí určitou skupinu bílých krvinek (T lymfocytů), buněk hrajících

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 POROD 122 NOVOROZENCI 125 (dvojčata 3x) TĚHOTENSTVÍ 165 (rutinní testování 77) POTRAT HIV STATUS umělé ukončení 33 pozitivní 3 spontánní

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.7. 2011 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 229930

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.12. 2013

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.12. 2013 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.12. 2013 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 250290

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.5. 2013 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 246267

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.1. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.5. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 253598

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.3. 2010 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 217910

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.8. 2013 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 247975

Více

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha HIV/AIDS v ČR Data o výskytu HIV/AIDS jsou kategorizována podle národnosti, resp. země

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 30.6. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 254814

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.8. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.8. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.8. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 256611

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.1. 2016 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.3. 2016 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.8. 2013 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 247975

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2016 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

HIV/AIDS problematika lně

HIV/AIDS problematika lně HIV/AIDS problematika aktuáln lně MUDr. Eva Beranová KHS Králov lovéhradeckého ho kraje Hradecké virologické dny 2016 Nové Adalbertinum, Hradec Králov lové dne 12. 10. 2016 Odhad počtu žijících dospělých

Více

PROJEKT: Hrou proti AIDS

PROJEKT: Hrou proti AIDS PROJEKT: Hrou proti AIDS Jiří Stupka SZÚ Praha KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Praha, 20. říjen 2010 Motto: Jediný způsob jak ochránit naše děti před AIDS je dokázat, aby uměly ochránit samy sebe.

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.10. 2016 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.7. 2013 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 247415

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.10. 2016 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.12. 2011 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 233583

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ EPIDEMIOLOGIE je obor, který zkoumá rozložení infekčních chorob v populaci, sleduje

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.9. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa III. ročník HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Petra Dukátová 3.B 5.10.2015 Hlad ve světě blahobytu 1. Úvod Hlad a zároveň chudoba se stali jedním z

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.10. 2013 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 249318

Více

HIV / AIDS v ČR

HIV / AIDS v ČR HIV / AIDS v ČR - 21 1.1.21-31.12.21 18 nových případů HIV u občanů ČR a residentů (z toho 1 [22,8%] u residentů zejména z Ukrajiny 12, dále ze Slovenska 1, z Ruska, Vietnamu 2, Polska 2, aj.) Zastoupení

Více

Stáří na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.03 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Stáří na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.03 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 III. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 (dále jen Národní program HIV/AIDS

Více

ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI

ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách 19 nových případů hlášeno v rámci EU a zemí EEA/EFTA; První potvrzený případ v Itálii

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.12. 2013 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 250290

Více

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie

Více

8.1. Příloha 1 Dotazník určený pro učitele. Výuka sexuální výchovy na školách v Libereckém kraji

8.1. Příloha 1 Dotazník určený pro učitele. Výuka sexuální výchovy na školách v Libereckém kraji 8. Přílohy 8.1. Příloha 1 Dotazník určený pro učitele Výuka sexuální výchovy na školách v Libereckém kraji Dobrý den, Jmenuji se Lucie Buriánková a jsem studentkou 4. ročníku Přírodovědecké fakulty Karlovy

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7.8.2003 49 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) V předchozí aktuální

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Leishmaniáza staronová hrozba

Leishmaniáza staronová hrozba Leishmaniáza staronová hrozba Dlhý J., KřížK B., Beneš Č. 24. Pečenkovy epidemiologické dny 15. 17. září 2010, České Budějovice Výskyt leishmaniázy ve světě prevalence = 12 milionů osob incidence = 1,5

Více

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Přirozený pohyb obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Měření demografických jevů počty událostí (absolutní údaje) hrubé míry * specifické / diferenční míry pro různá pohlaví,

Více

Anonymní dotazník. Příloha 1 - Anonymní dotazník

Anonymní dotazník. Příloha 1 - Anonymní dotazník Příloha 1 - Anonymní dotazník Anonymní dotazník Vážení studenti, tento anonymní dotazník bude sloužit pro zpracování bakalářské práce Komparativní analýza úrovně znalostí v oblasti lidské sexuality mezi

Více

Jana Kortanová: Umělá potratovost ve světě 56

Jana Kortanová: Umělá potratovost ve světě 56 Jana Kortanová: Umělá potratovost ve světě 56 PŘÍLOHY Příloha 1 Počet bezpečných a nebezpečných UPT (v milionech) ve světových regionech a subregionech v letech 1995, 2003, 2008 Příloha 2 Obecná míra umělé

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K VÝUCE PROBLEMATIKY HIV/AIDS NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K VÝUCE PROBLEMATIKY HIV/AIDS NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K VÝUCE PROBLEMATIKY HIV/AIDS NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH Státní zdravotní ústav, 215 Pracoviště manažerky Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS

Více

NEMOCI V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH

NEMOCI V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Seminář GPS III. ročník NEMOCI V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH seminární práce Jméno a příjmení: Martina Dlasková Třída: 3. A Datum: 9. 10. 2016 Nemoci v rozvojových zemích

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Jak jsou na tom Češi s tolerancí?

Jak jsou na tom Češi s tolerancí? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:222 221 655 E-mail:michaela.dimitrova@soc.cas.cz Jak jsou na tom Češi s tolerancí? Technické parametry

Více

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Datum zpracování: 2.6.216 1 Pohlavně přenosná ve Středočeském kraji rok 215 Zdrojem

Více

SIALON Evropská studie epidemií HIV a syfilis v komunitě MSM v zemích střední a jižní Evropy. MUDr. Džamila Stehlíková Jiří Stupka, DiS.

SIALON Evropská studie epidemií HIV a syfilis v komunitě MSM v zemích střední a jižní Evropy. MUDr. Džamila Stehlíková Jiří Stupka, DiS. SIALON Evropská studie epidemií HIV a syfilis v komunitě MSM v zemích střední a jižní Evropy MUDr. Džamila Stehlíková Jiří Stupka, DiS. SIALON Sialon séroepidemiologická a behaviorální studie zaměřená

Více

Příloha 1 Dotazník Pohlavně přenosné choroby

Příloha 1 Dotazník Pohlavně přenosné choroby Příloha 1 Dotazník Pohlavně přenosné choroby Dobrý den, DOTAZNÍK pohlavně přenosné choroby jmenuji se Zuzana Pokorná a jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zpracovávám bakalářskou

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD.

Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD. Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD. Konopné drogy jsou po alkoholu a tabáku třetí nejužívanější skupinou drog nejen u nás, ale i ve světě UNODC odhaduje počet uživatelů 162 miliónů

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2003

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.12.2004 84 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2003 Epidemiologickému hlášení podléhají tyto pohlavní

Více

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Obecná epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

Zpracoval: Jan Červenka Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ;

Zpracoval: Jan Červenka Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ; Tisková zpráva Česká veřejnost o dění na Ukrajině říjen O vývoj situace na Ukrajině se v současnosti zajímá již jen necelá třetina českých občanů. Aktuální zájem o dění na Ukrajině je nejnižší za celé

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název: Viry. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie

Název: Viry. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Název: Viry Výukové materiály Autor: PaedDr. Pavel Svoboda Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Ročník: 2. (1. vyššího gymnázia) Tematický

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách V rámci EU a zemí regionu EFTA hlášeno 17 nových potvrzených případů; První potvrzené případy

Více

Anonymní dotazník. Příloha 1 - Anonymní dotazník

Anonymní dotazník. Příloha 1 - Anonymní dotazník Příloha 1 - Anonymní dotazník Anonymní dotazník Vážení studenti, tento anonymní dotazník bude sloužit pro zpracování bakalářské práce Komparativní analýza úrovně znalostí v oblasti lidské sexuality mezi

Více