PROSTOROVÝ TERMOSTAT CRTX03 S TÝDENNÍM PROGRAMEM A S RADIOVÝM SIGNÁLEM. Návod na montáž a obsluhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSTOROVÝ TERMOSTAT CRTX03 S TÝDENNÍM PROGRAMEM A S RADIOVÝM SIGNÁLEM. Návod na montáž a obsluhu"

Transkript

1 PROSTOROVÝ TERMOSTAT CRTX03 S TÝDENNÍM PROGRAMEM A S RADIOVÝM SIGNÁLEM Návod na montáž a obsluhu Termostat s týdenním programem, grafickým displejem, možností nastavení 2 teplot na den, blokací minimální a maximální teploty, pro instalaci na stěnu,bezdrátové připojení

2 OBSAH: Technická data 2 Funkce kláves a celkové zobrazení 3 Legenda displeje 3 Instalace 4 Připojení vodičů 5 Výměna baterií 6 1. Spojení termostatu s přijímačem 6 2. Programování termostatu Nastavení času a dne výběr programu čtení programu Reset Změna teploty Zablokování min. a max. teploty Provozní režim Změna hodin, dne Ruční provozní režim program větrání program v případě nepřítomnosti vypnutí termostatu změna diference spínání vypnutí teploty proti zamrznutí 13 4 Test radiového signálu 14 5 Záruční podmínky 15 TECHNICKÁ DATA TERMOSTATU Napájení termostatu 2 x baterie 1,5V typ AAA (LR03) Výměna baterií 1 x za 1 rok Výstupní ovládání radiový signál Dosah signálu ve volném prost. 120 metrů Dosah signálu v budově 30 metrů Spínací kontakt normální otevřený, bez napětí Stupeň ochrany II Stupeň elektrického krytí IP30 Přesnost hodin ±1 vteřina / den Přesnost zobrazované teploty ± 0,5 C Rozsah zobrazení vnitřní teploty 5 C 39 C Nastavení teploty proti zamrznutí 5 C 15 C Rozsah nastavení teploty zima 5 39 C Rozsah nastavení teploty léto 5 22 C Rozsah spínání nastavitelné 0,2 C 0,7 C Teplotní vzestup 1K / 15min. Max. provozní teplota C Skladovací teplota C Poznámka : pokud bude teplota na displeji termostatu blikat byl překročen rozsah zobrazení (-5 C 39 C) - 2 -

3 - 3 -

4 - 4 -

5 - 5 -

6 VÝMĚNA BATERIÍ - tahem dolu otevřete kryt prostoru pro uložení baterií - vyjměte použité baterie a vložte nové baterie typu AAA 1,5V LR03 ALKALICKÉ, dodržujte polaritu + a -, jinak termostat nebude pracovat a mohlo by dojít k jeho vážnému poškození - zavřete prostor pro umístění baterií POZNÁMKA: Po výměně baterií je nutné vyčkat přibližně 1 minutu až termostat začne správně pracovat Použité baterie a termostat nevyhazujte do odpadního koše, ale odevzdejte do nejbližší sběrny nebezpečných odpadů nebo do sběrného místa v blízkosti bydliště POZN.: pokud budete nastavovat velmi nízkou diferenci spínání (např. 0,2 C) bude zkrácena životnost baterií z důvodu častého přenosu dat mezi termostatem a přijímačem 1.SPOJENÍ TERMOSTATU S PŘIJÍMAČEM UPOZORNĚNÍ : Pro následné operace nastudujte rovněž návod pro instalaci a ovládání přijímače 1.1 Přípravné úkony: - připojte napájení k přijímači - naprogramujte na termostatu základní údaje jako čas, den Na termostatu proveďte: - stlačte tlačítko test a držte jej až dokud se na displeji nezobrazí test a symbol antény bude blikat každé 3 minuty Upozornění: testovací signál bude automaticky ukončen po uplynutí 3 minut od spuštění Na přijímači: - proveďte operace, které jsou nutné pro spojení na přijímači dle návodu na použití a instalaci Na termostatu : - ukončení testovacího signálu - stlačte tlačítko test na dobu nejméně 1 vteřina a uvolněte jej.na displeji termostatu se zobrazí původně nastavený program.termostat bude spojen s přijímačem

7 2.PROGRAMOVÁNÍ TERMOSTATU Po vložení baterií do prostoru termostatu bude proveden automatický test termostatu, na displeji se následně zobrazí blikající 00 a termostat je připraven pro další programování 2.1Nastavení přesného času a dne HODINY: - stláčejte tlačítko se symbolem hodin/day až nastavíte aktuální hodiny, potvrďte nastavení tlačítkem OK (začnou blikat minuty) MINUTY : - stláčejte tlačítko se symbolem hodin/day až nastavíte aktuální minuty, potvrďte nastavení tlačítkem OK (začnou blikat dny) DNY : - stláčejte tlačítko se symbolem hodin/day až nastavíte aktuální den, potvrďte nastavení tlačítkem OK (na displeji se zobrazí blikající P01) POZN.:pro rychlejší nastavení hodnot držte tlačítko stále stlačené, rolování bude probíhat rychleji 2.2Výběr programu: Prostorový termostat je vybaven 4 pevně nastavenými programy.pokud bude pro provoz termostatu vyhovovat jeden z těchto pevně nastavených programů pak stlačte tlačítko PROG a stláčení opakujte dokud se nezobrazí vhodný program, ten potvrďte tlačítkem OK Za několik vteřin se na displeji zobrazí teplota v místnosti a nastavený topný program Pokud nevyhovuje žádný pevně nastavený program je nutné stláčet tlačítko PROG dokud se na displeji nezobrazí P 05, což je volný program. 2.3Volný program P05 Program P 05 je zcela volný pro programování každé hodiny dne v týdnu samostatně. - Stlačte tlačítko PROG dokud se na displeji nezobrazí P05 - potvrďte výběr nastaveného programu P 05 stlačení tlačítka OK Na displeji se zobrazí blikající dva kurzory pro nastavení teploty od 00:00 v Pondělí.Vyberte teplotu kterou chcete nastavit pro tuto hodinu a stlačte - 7 -

8 příslušné tlačítko (t1,t2,t*), takto postupujte až nastavíte celých 24 hodin Je možné rovněž nastavit změnu teploty po ½ hodině což je popsáno v následujících kapitolách. Po ukončení programování celého dne tedy Pondělí stlačte tlačítko pro potvrzení OK (pokud se zobrazí error je nutné provést programování od začátku znovu) Po stlačení tlačítka OK se uloží naprogramování do paměti termostatu a na displeji bude blikat Úterý a dva kurzory v 00:00 hodin jako u předešlého dne. POZN.: tlačítka teplot t1,t2 a t* mohou být stláčeny opakovaně ( 1 hodina pro každé stlačení) nebo jej stlačit a držet až dokud nebude naprogramován časový úsek který požadujete ( každé bliknutí je 1 hodina) Naprogramování a nastavení teploty - Úterý : Pokud budete používat stejný teplotní rozsah jako u Pondělí a stlačte OK, tento program bude uložen do paměti pro úterý.na displeji bude nyní blikat středa a dva kurzory v 00:00 hodin. Pokud nebude využívat stejný časový program jako v Pondělí, stláčejte postupně jednotlivé teploty t1,t2 a t* jako u programování Pondělí.Nastavte tedy celých 24 hodin pro Úterý a stlačte tlačítko OK pro potvrzení. Opakujte všechny výše popsané operace pro naprogramování celého týdne.po naprogramování Neděle stlačte tlačítko OK pro potvrzení a následně se na displeji zobrazí aktuální den a teplotu nebo čas, společně s naprogramovanými kurzory.kurzor odpovídající aktuální hodině bude blikat a zobrazovat kde se program právě nachází. Programování ½ hodiny: Například naprogramovat: Od 08:00 do 08:30 teplota t1 (komfortní) Od 08:30 do 09:00 teplota t2 (úsporná) - nastavte teplotu t1 na 08:00 hodin.kurzor který odpovídá t2 zmizí a bude blikat na následující hodině 09:00 (viz obr vpravo) - Stlačte tlačítko hodiny/day pro navrácení kurzoru na 08:00 hodin.kurzor odpovídající t2 bude svítit na 08:00.UPOZORNĚNÍ: pro druhou ½ hodinu bude možné pouze nastavit t2 - Nastavte teplotu t2 pro druhou ½ hodinu.na 08:00 budou svítit obě teploty t1 a t2, kurzory na 09:00 budou blikat 2.4Čtení programu: Stlačte tlačítko PROG a na displeji se zobrazí aktuální užívaný program.pokud je používán pevně nastavený program P1 P4 bude na displeji automaticky zobrazeno nastavení všech dnů. Po přečtení nastavení stlačte tlačítko OK pro navrácení se zpět do výchozího nastavení, pokud nebude stlačeno tlačítko OK program se automaticky ukončí po 2 minutách

9 Pokud používáte program P05, bude automaticky zobrazeno postupně nastavení jednotlivých dnů a po dvou minutách se program automaticky navrátí do výchozího nastavení. Poznámka:v režimu čtení programu je možné nastavit sekvenci stlačením tlačítka PROG. Při režimu čtení programu je možné opravovat aktuální program nebo měnit nastavení programu P05. Oprava programu : Pro opravu aktuálního programu vyberte jiný program použitím tlačítka PROG a výběr potvrďte stlačením tlačítka OK Změna programu P05 V průběhu čtení programu P05 stlačte tlačítko OK, na displeji se zobrazí program nastavený na Pondělí s blikajícími kurzory na 00:00.Požadovanou změnu nastavte dle předchozích kapitol pro nastavení a naprogramování teplot. 2.5Reset V případě že termostat ukazuje neobvyklá data nebo funkce termostatu není standardní je nutné provést RESET termostatu součastným stlačení tlačítek PROG a Day Všechny segmenty budou zobrazeny na displeji ( provede se automatický test všech funkcí).následně se na displeji zobrazí blikající 00 a termostat je nutné naprogramovat od úplného začátku. Důležité : funkce RESET nemá vliv na následující funkce termostatu uložené v paměti. Nastavená pevná teplota, zrušení teploty proti zamrznutí, spojení s přijímačem. Reset automaticky ukončí vysílání radiového signálu a ten bude obnoven po naprogramování termostatu. 2.6 Změna teploty Teploty nastavené z výroby : t1 = 20 C, t2 = 17 C, t* = 5 C (zimní provoz) t1 = 26 C, t2 = 29 C, t* = -- ( letní provoz) ( teplota proti zamrznutí není nastavena pro letní provoz) Chcete li tyto teploty změnit na jiné hodnoty pak postupujte dle následujících kroků: Teplota t1 a t2 může být nastavena v rozmezí 5 39 C a teplota proti zamrznutí t* v rozmezí 5 15 C - stlačte tlačítko odpovídající teplotě t1,t2 nebo t*, na displeji bude blikat šipka ukazující na vybranou teplotu - pomocí šipek vpravo vedle displeje proveďte požadovanou změnu teploty, hodnotu teploty je možno měnit po 0,5 C Tato nově nastavená teplota bude uložena do paměti a bude používána pro všechny programy.po ukončení provádění změny teploty bude po 5 vteřinách od posledního stlačení tlačítka teplota automaticky uložena do paměti. POZN.: termostat bude akceptovat nastavené teplotní hodnoty v případě že budou dodrženy následující podmínky: - t1 > t2 > t* ( pro zimní provoz) - t2 > t1 ( pro letní provoz) - 9 -

10 2.7 Zablokování maximální a minimální teploty Termostat umožní zablokování maximální a minimální nastavitelné teploty.toto může být provedeno samostatně pro zimní a letní provozní režim, nastavení je uloženo do paměti termostatu a není deaktivováno použitím funkce RESET. Zablokování minimální a maximální teploty je možné provést při užívání programu P 01 P 05. Například : zimní provozní režim, maximální teplota t1=19 C, úsporná teplota t2=15 C. - Nastavte maximální teplotu t1 nebo úspornou teplotu t2 použitím šipek nahoru/dolu a nastavené hodnota nechte uložit do paměti - Stlačte současně tlačítka t1 a t2 a držte je tak dlouho dokud na displeji nebudou blikat hodnoty obou teplot, pak je uvolněte. a) uložení do paměti obou zablokovaných hodnot: - stlačte tlačítko t1 a následně tlačítko t2, hodnoty teplot přestanou blikat budou blikat pouze šipky ukazující na teploty - stlačte tlačítko OK pro potvrzení nastavení a uložení hodnot do paměti, termostat se vrátí do původního výchozího programu b) uložení do paměti pouze komfortní teploty: - stlačte tlačítko t1, hodnota teploty přestane blikat, bude blikat pouze šipka ukazující na teplotu - stlačte tlačítko OK pro potvrzení nastavení a uložení hodnot do paměti, termostat se vrátí do původního výchozího programu c) uložení do paměti pouze úsporné teploty: - stlačte tlačítko t2, hodnota teploty přestane blikat, bude blikat pouze šipka ukazující na teplotu - stlačte tlačítko OK pro potvrzení nastavení a uložení hodnot do paměti, termostat se vrátí do původního výchozího programu Ukončení zablokovaných teplot: - Stlačte současně tlačítka t1 a t2 a držte je tak dlouho dokud na displeji nebudou blikat hodnoty obou teplot, pak je uvolněte. - stlačte tlačítko t1 a následně stlačte tlačítko t2, šipky ukazující na teploty přestanou blikat, bude blikat pouze hodnota teploty - stlačte tlačítko OK pro potvrzení nastavení a uložení hodnot do paměti, termostat se vrátí do původního výchozího programu Teploty již nejsou zablokovány a je možno provádět libovolné zvyšování v celém rozsahu

11 2.8 Provozní režim léto - zima Nastavení termostatu z výroby pro provozní režim ZIMA je zobrazeno na displeji pokud svítí šipka ukazující na vločku.pokud budou splněny následující podmínky dojde k zapnutí kotle: Teplota nastavená teplota v místnosti, která zapne kotel T1 = 20 C < 20 C T2 = 17 C < 17 C T* = 7 C < 7 C Při zapnutí kotle bude na displeji blikat ON. Nastavení termostatu z výroby pro provozní režim LÉTO je zobrazeno na displeji pokud svítí šipka ukazující na sluníčko.pokud budou splněny následující podmínky dojde k zapnutí klimatizace: Teplota nastavená teplota v místnosti, která zapne klimatizace T1 = 26 C > 26 C T2 = 29 C > 29 C Při zapnutí klimatizace bude na displeji blikat ON. 2.9 Změna hodin, minut, dne v týdnu Stlačte tlačítko Day a držte jej dokud nezačnou blikat číslice hodin a uvolněte jej. - proveďte změnu hodin stlačením tlačítka Day.Po nastavení správné hodnoty hodin stlačte tlačítko OK pro potvrzení.hodiny přestanou blikat a začnou blikat minuty - proveďte změnu minut stlačením tlačítka Day.Po nastavení správné hodnoty minut stlačte tlačítko OK pro potvrzení.minuty přestanou blikat a začne blikat ukazatel dne - proveďte změnu aktuálního dne stlačením tlačítka Day.Po nastavení správného dne v týdnu stlačte tlačítko OK pro potvrzení.termostat se vrátí do původně nastaveného programu a pokračuje ve funkci 3. Ruční provozní režim Termostat umožní použití 2 ručních provozních režimů, oba režimy ukončí aktuální program. a)dočasný ruční režim - stlačte krátce tlačítko se symbolem ruky, na displeji se zobrazí blikající šipka u symbolu ruky a následně vybraná teplota bude nastavena až do konce aktuálního dne - vyberte teplotu t1,t2 nebo t*, která má být nastavena pro tento program stlačení odpovídajícího tlačítka

12 Dočasný ruční provozní režim bude automaticky ukončen ve 24:00 hodin aktuálního dne a termostat se automaticky vrátí do nastaveného programu pro následující den. b) stálý ruční režim - stlačte tlačítko se symbolem ruky a držte jej dokud se na displeji nezobrazí svítící šipka u symbolu ruky a následně vybraná teplota bude nastavena až dokud nebude program ukončen - vyberte teplotu t1,t2 nebo t*, která má být nastavena pro tento program stlačení odpovídajícího tlačítka Pro ukončení programu je nutné stlačit tlačítko se symbolem ruky. 3.1 Program větrání a úklidu Pokud máte nastavený program pro ovládání topného zařízení nebo klimatizace P01 P05 je možné vypnout zařízení na dobu 3 hodin v případě provádění úklidu nebo větrání místnosti.pro aktivaci tohoto programu stlačte tlačítko se symbolem uklízečky a zařízení bude vypnuto, během tohoto programu je aktivována teplota proti zamrznutí. Na displeji bude zobrazena aktivace tohoto programu tím, že nebudou v průběhu následujících 3 hodin svítit kurzory s nastavením teploty.po uplynutí 3 hodin se termostat vrátí do výchozího naprogramování a pokračuje ve standardní funkci.na displeji se zobrazí zpět všechny kurzory s nastavenou teplotou. UPOZORNĚNÍ : Pokud není teplota proti zamrznutí aktivována nebo termostat je přepnut do letního provozu, nebude v průběhu následných 3 hodin termostat aktivován a v zimním období by mohlo dojít k zamrznutí topného systému. 3.2 program v případě nepřítomnosti ÚSPORNÝ PROGRAM : Pokud chcete využít úsporný program, který se nastavuje při odjezdu na dovolenou, služební cestu a pod. nastavte program P06. - stlačte tlačítko "PROG" a držte jej až se na displeji zobrazí P06, potvrďte výběr tlačítkem "OK".Na displeji se zobrazí aktuální den v týdnu a c000 - nastavte v hodinách dobu po kterou budete nepřítomni ( 168hodin=7dnů), maximální počet hodin je vstup do počtu nastavení hodin stlačte tlačítko se symbolem hodin/day ( stláčejte jednotlivě nebo držte stlačené až se objeví požadovaný počet hodin) - stlačte "OK" pro potvrzení Od této chvíle bude program odpočítávat počet nastavených hodin, teplota bude udržována na hodnotě proti zamrznutí 5 C, až se nastavená hodnota vyčerpá, bude termostat nastaven na původní nastavený program

13 Pokud chcete ukončit program před nastaveným ukončením stlačte tlačítko "PROG" a nastavte zpět požadovaný program. UPOZORNĚNÍ : pokud je teplota proti zamrznutí deaktivována nebo je termostat v letním režimu, nebude termostat uvádět zařízení do provozu ani při poklesu teploty pod hranici 5 C 3.3 Vypnutí termostatu VYPNUTÍ PROSTOROVÉHO TERMOSTATU : stlačte tlačítko se symbolem ruky a držte jej dokud se na displeji nezobrazí "OFF", což signalizuje vypnutí termostatu.v tomto režimu jsou všechny funkce termostatu vyřazeny ( včetně přijímače), pouze jsou funkční hodiny a signalizace slabých baterií.stlačením tlačítka se symbolem ruky se termostat vrátí do původního nastavení a pokračuje v nastaveném programu. POZNÁMKA : Pro prodloužení životnosti baterií doporučujeme aktivovat tento program ihned když není nutné využívat nastaveného programu. 3.4 Změna nastavení diference spínání DIFERENCE TEPLOTY PRO SPÍNÁNÍ TERMOSTATU: Prostorový termostat je vybaven spínáním ON-OFF, kde je možno nastavit diferenci spínání v rozmezí od 0,2 C do 0,7 C s možnými změnami po 0,1 C (0,2-0,3-0,4...0,7 C).Změnu diference spínání proveďte následovně: - stlačte tlačítko t1 a držte jej dokud se na displeji nezobrazí např."b0.3c" - pomocí šipek nahoru a dolu nastavte požadovanou diferenci spínání, po nastavené požadované diference vyčkejte cca 4 vteřiny a displej se vrátí do původní pozice Při provedení RESETU termostatu bude nastavena diference spínání na 0,3 C - nastavení z výroby vytápění diference spínání je možná nastavit dle požadavku v rozmezí 0,2 C 0,7 C čas 3.5 Vypnutí teploty proti zamrznutí Vypnutí teploty proti zamrznutí lze provést pouze ve zvoleném režimu t*. zapnutí teploty proti zamrznutí: pokud je teplota proti zamrznutí aktivní svití na displeji teplota +5 C a ON, vypnutí teploty proti zamrznutí, pokud teplotu proti zamrznutí vypnete, nebude termostat reagovat na pokles a může dojít k zamrznutí topného systému. stlačte tlačítko t* a držte jej dokud se na displeji objeví C a ON.Šipkou dolu vypněte teplotu proti zamrznutí a na displeji bude svítit C a OFF.Potvrzení nastavení

14 proveďte stlačením tlačítka "OK" a program se vrátí zpět do původního nastavení. V případě použití funkce RESET není deaktivace teploty proti zamrznutí opětovně aktivována. 4. Test ověření radiového signálu Důležité : před započetím aktivace této funkce si důkladně prostudujte návod na instalaci a použití přijímače!!! Na termostatu : - stlačte tlačítko test a držte jej stlačené dokud se na displeji nezobrazí beep a pak tlačítko uvolněte.na displeji dále bude blikat symbol antény každé 3 vteřiny. Na přijímači : - vždy když bude přijímán signál bude dáváno zvukové znamení pípnutím 1x, 2x nebo 3x dle síly signálu ( 1x slabý, 2x střední a 3x výborný) - odpovídající LED diody kanálu budou svítit - 3 LED diody na VMETRU budou svítit dle síly přijímaného signálu a zobrazovat sílu signálu Upozornění : Testovací signál bude automaticky ukončen po 3 minutách od jeho aktivace. Deaktivace testovacího signálu : Na termostatu : - stlačte tlačítko test na dobu delší než 1 vteřina a signál bude ukončen.na displeji se zobrazí výchozí program dle nastavení a aktuální čas nebo teplota

15 5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: Na prostorový termostat CRTX 03 přebírá firma Michal Štarman záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje výrobku kupujícímu konečnému spotřebiteli, nejdéle však 30 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby.nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu tohoto záručního listu a originálu dokladu o zakoupení výrobku, s datem prodeje prodejci a konečnému spotřebiteli, s razítkem prodejny či prodejce.na kopie dokladu o zakoupení výrobku nebo záručního listu nebude brán zřetel.nárok na záruku lze uplatňovat pouze u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen nebo u firmy která výrobek instalovala. Záruka zaniká: Pokud byl výrobek mechanicky poškozen Nešetrným a nesparávným používáním výrobku v nesouladu s návodem na používání Znečištěním výrobku, zanedbanou údržbou a nepozorností při manipulaci či instalaci Připojením výrobku na jiné napětí, než pro které je výrobek určen Sejmutím krytu, provedením úprav nebo oprav včetně poškození šroubků Při provedení modifikací nabo adaptací na rozšíření výrobku oproti zakoupenému modelu Na části, které podléhají běžnému opotřebení během provozu výrobku V případě připojení jiných součástí než uvedených v návodu, nebo jiných zařízení než originálních Tento návod k obsluze, záruční list ve spojení s řádně vyplněným originálním dokladem o zakoupení výrobku tvoří kompletní záruční list pro uznání nároku na záruční dobu. Tyto doklady řádně a pečlivě uschovejte po dobu záruční doby pro možnost poskytnutí maximálního záručního servisu. UPOZORNĚNÍ PRO PRODEJCE: Pro případné reklamace ještě před prodejem výrobku je nutné reklamovat výrobek v originálním nepoškozeném obalu, řádně vyplněný reklamační protokol, kopii dokladu prokazující převzetí výrobku prodejcem a tento záruční list.předprodejní záruční doba na tento výrobek je 6 měsíců od převzetí výrobku prodejcem od dodavatele.dovozce přebírá za prodejce odpovědnost za vady prodaného výrobku spotřebiteli ve výše uvedeném rozsahu za podmínek uvedených na tomto záručním listu pouze, byl li tento výrobek prodán spotřebiteli v době trvání předprodejní záruční doby. Datum prodeje prodejci :... Prodejce (razítko): Datum prodeje spotřebiteli :... Prodejce (podpis):

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 Návod k použití Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 CZ verze 1.1 Programovatelný pokojový termostat - návod k použití Model: TP07-01 Jsme potěšeni Vaší volbou programovatelného pokojového termostatu

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání RC 06 0703_2203 Návod k DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ { 1. Uvedení kotle do provozu 99 2. Speciální funkce 109 3. Signalizace zásahy bezpečnostního systému 114 4. Zobrazení parametrů na displeji 116 5. Topné křivky

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 1. POPIS - URâENÍ Digitální spínací hodiny Grässlin uvedeného typu jsou elektronické hodiny, jejichž pomocí

Více

BPT21 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - KÓDOVANÝ PROVOZ

BPT21 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - KÓDOVANÝ PROVOZ BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ - AŽ 6 TEPLOTNÍCH ZMĚN NA DEN - NEZÁMRZOVÁ TEPLOTA 5 C - NASTAVENÍ HYSTEREZE OD 0,1 C DO 1,5 C - KÓDOVANÝ PROVOZ - DOSAH SESTAVY JE V BUDOVĚ

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 prog DT 10 DT 20 auto 1 2 3 4 5 6 7 auto set? OK 6720611791-00.1WO Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 Lietuvių

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21 PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21 - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACI - ÚSPORA ENERGIE AŽ 30% ELEGANTNÍ PROGRAMOVÁNÍ PŘÍMO VE VAŠEM KŘESLE Popis displeje: Popis prvků: MADE IN CZECH REPUBLIC pt21_opra08:pt21_06.qxd

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE

BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE PH-HD01 BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE Bezdrátová termostatická hlavice pro radiátory Prvek systému PocketHome Obousměrná rádiová komunikace na 433,92 MHz Ovládání polohy ventilu podle požadované teploty

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Centronic TimeControl TC445-II

Centronic TimeControl TC445-II Centronic TimeControl TC445-II cs Návod na montáž a obsluhu Spínací hodiny v ručním vysílači s displejem Důležité informace pro: montéry/ elektrikáře/ uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám!

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Centronic TimeControl TC4410-II

Centronic TimeControl TC4410-II Centronic TimeControl TC4410-II cs Návod na montáž a obsluhu Spínací hodiny v ručním vysílači s displejem Důležité informace pro: montéry/ elektrikáře/ uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám!

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Centrální jednotka PT41-CJ slouží pro jednoduché programování a nastavení celého systému PT41. Umožňuje nastavení typu regulace, programů

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150

Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150 Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150 67 Bezpečnostní pokyny Připojování a montáž elektrických přístrojů může provádět jen kvalifikovaný elektrikář. Zásahy a změny přístroje vedou ke

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ PT41-SW VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ PRE-USB/RS232-RJ11 (převodník nutné dokoupit) * Příslušenství k systému PT41 (ovládání až 32 zón) Možnost volby na vstupech:

Více

PH-HD1 BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE

PH-HD1 BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE ph_hd1:layout 1 11.2.2009 22:11 Page 1 PH-HD1 BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE Bezdrátová termostatická hlavice pro radiátory Nadřazeným prvkem je centrální jednotka PH-BHD Obousměrná rádiová komunikace na

Více

NÁVOD K OBSLUZE SALUS 093 A SALUS 093TX + SALUS 093TX+ BEZDRÁTOVÝ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR

NÁVOD K OBSLUZE SALUS 093 A SALUS 093TX + SALUS 093TX+ BEZDRÁTOVÝ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR NÁVOD K OBSLUZE SALUS 093 A SALUS 093TX + SALUS 093 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY S TÝDENNÍM PROGRAMEM SALUS 093TX+ BEZDRÁTOVÝ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY S TÝDENNÍM PROGRAMEM Obsah 1. SEZNAM

Více

R-TC Adaptabilní termostat

R-TC Adaptabilní termostat R-TC Adaptabilní termostat 1. Technické údaje 2. Popis 3. Montáž a instalace 4. Provoz 4.1 Spuštění 4.2 Volitelné funkce 4.2.1 Rychlé zahřátí 4.2.2 Uzamykací funkce neboli uzamčení ovládání 4.2.3 Konfigurační

Více

Návod k použití ET 78H502 S-604-01

Návod k použití ET 78H502 S-604-01 Návod k použití ET 78H502 S-604-01 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku,

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

Návod k použití MUZ4 MM3

Návod k použití MUZ4 MM3 Návod k použití MUZ4 MM3 2 3 4 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Centronic TimeControl TC42

Centronic TimeControl TC42 Centronic TimeControl TC42 cs Návod k montáži a obsluze Spínací hodiny Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván uživatelem.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

www.lars.cz Návod k obsluze

www.lars.cz Návod k obsluze www.lars.cz H Návod k obsluze Blahopřejeme Vám 2 k zakoupení moderní okenní kliky AURATON H-1 vybavené nejmodernějším mikroprocesorem, snímači její polohy a rádiovým vysílačem. Obsah krabičky Okenní klika

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk.

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk. Řídící jednotka CP.BULLOCK CP.BULLOCK CP.BULLOCK S výjimkou napájecího kabelu, všechny elektrické přípojky mají napětí 24 V.Připojte všechny doplňky dle obrázku 1.Pro usnadnění připojení jsou svorky příslušenství

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start CE1C2348en 2014-03-31 Technologie Budov 2 Rychlý přehled nejdůležitějších vlastností Úspora energie Použij automatický provoz Nastav žádanou

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE Všeobecné informace: Ohnivzdorný sejf Cambridge má jeden MASTER kód a až štyři užívatelské kódy. Každé stlačení tlačítka je provázeno

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více