PILOTNÍ CHYBY PŘI PŘISTÁNÍ A MOŽNOSTI JEJICH ELIMINACE TECHNICKÝMI PROSTŘEDKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PILOTNÍ CHYBY PŘI PŘISTÁNÍ A MOŽNOSTI JEJICH ELIMINACE TECHNICKÝMI PROSTŘEDKY"

Transkript

1 Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2015 PILOTNÍ CHYBY PŘI PŘISTÁNÍ A MOŽNOSTI JEJICH ELIMINACE TECHNICKÝMI PROSTŘEDKY (TA V003)

2 Přistání Přistání je kritickou fází letu, která klade zvýšené nároky na pilota a jeho techniku pilotáže. Nehody během přistávacího manévru představují významný podíl ve statistikách nehodovosti všech kategorií letadel. Problematika pilotních chyb při přistání lehkých letadel a možné využití technických prostředků pro snížení chybovosti pilotů. 2

3 Přistání Statistiky udávají, že nehody ve fázi přiblížení na přistání představují průměrně 40% všech leteckých nehod. (Boeing) (NTSB) 3

4 STATISTIKA UDÁLOSTÍ V civilním leteckém provozu ČR, v jednotlivých kategoriích letadel, je každoročně evidováno několik set leteckých nehod a incidentů. Celkové roční počty hlášených událostí se pohybují v řádu 700. V celkovém hodnocení byla použita dostupná data z let pro kategorii letadel do 2250 kg MTOM a pro kategorii SLZ (ULLa). 4

5 STATISTIKA UDÁLOSTÍ Celkový počet ohlášených událostí v civilním letectví ČR (ÚZPLN) 5

6 STATISTIKA UDÁLOSTÍ LN - Poměrné zastoupení jednotlivých kategorií (zdroj ÚZPLN) 6

7 STATISTIKA UDÁLOSTÍ (zdroj ÚZPLN) 7

8 STATISTIKA UDÁLOSTÍ (ÚZPLN-ECCAIRS) 8

9 STATISTIKA UDÁLOSTÍ Rozdíly v jednotlivých kategoriích jsou značné, což je dáno odlišnostmi a charakterem provozu v jednotlivých segmentech civilního letectví. Nelze vzájemně porovnávat bezpečnost strojů pro obchodní leteckou dopravu a strojů pro sportovní a rekreační létání. Nároky na konstrukci strojů, na rozsah vybavení avionickými systémy či na samotný rozsah výcviku pilotů jsou nepřímo úměrné, přesto v konečném důsledku mají všechny kategorie podobný podíl vlivu LČ na nehodovost a to kolem 70-80%. kategorie letounů do 2250kg MTOM - vývoj počtu událostí zvlášť pro kategorii letadel všeobecného letectví a SLZ(ULLa), se zaměřením na příčiny způsobené lidským činitelem. 9

10 STATISTIKA UDÁLOSTÍ (zdroj ÚZPLN) Z grafu je pak patrný vzájemný poměr počtu LN mezi kategoriemi do 2250kg MTOM a SLZ (ULLa) 2:1. 10

11 STATISTIKA UDÁLOSTÍ (zdroj ÚZPLN) Tyto dvě kategorie pak tvoří rovněž skupinu LN při kterých dochází k největšímu počtu úmrtí. Ročně průměrně 9 osob, přičemž má společnou příčinu - selhání lidského činitele 11

12 LN do 2250kg MTOM V rámci analýzy dat o LN byly zpracovány události týkající se letadel do 2250kg MTOM z důvodů jejich největšího zastoupení v provozu ČR. Pro zjištění příčin nehod této kategorie letadel byla provedena analýza 152 leteckých nehod, ke kterým došlo na území České republiky ve sledovaném období. Jako zdroj informací o příčinách nehod a incidentů sloužily rozbory nehod ÚZPLN. 12

13 LN do 2250kg MTOM Z rozboru vyplynulo, že v 17% LN došlo k pádu letounu v důsledku ztráty kontroly pilota nad letadlem. Přičemž podíl na smrtelných nehodách byl 49%. V rámci zkoumaných 152 leteckých nehod této kategorie letadel, mělo 15 nehod fatální následky přičemž 7 z těchto nehod přímo souviselo s pádem letounu do počínající nebo plně rozvinuté vývrtky 13

14 LN ULLa V rámci analýzy dat o LN byly zpracovány události týkající se ultralehkých letounů aerodynamicky řízených (ULLa) z důvodů jejich největšího zastoupení v provozu SLZ ČR. Pro zjištění příčin nehod ultralehkých sportovních letadel byla provedena analýza 112 leteckých nehod, ke kterým došlo na území České republiky ve sledovaném období. Jako zdroj informací o příčinách nehod a incidentů sloužily závěrečné zprávy ÚZPLN a informace z šetření LAA ČR. 14

15 LN ULLa V takřka 25% všech zkoumaných nehod došlo k pádu letounu v důsledku ztráty kontroly pilota nad letadlem. Přičemž podíl na smrtelných nehodách byl 78,5%. V rámci zkoumaných 112 leteckých nehod ultralehkých letounů, mělo 31 nehod fatální následky přičemž 21 z těchto nehod přímo souviselo s pádem letounu do počínající nebo plně rozvinuté vývrtky. Letouny této kategorie nejsou běžně vybaveny letovými zapisovači je nemožné rekonstruovat činnost posádky těsně před kritickou situací. Jelikož se jedná o významný počet nehod, byly dále podrobněji analyzovány situace které předcházely pádu. 15

16 KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ Dalším kritériem, dle kterého byla daná data analyzována, bylo rovněž poškození letadlové techniky popřípadě zranění osob na palubě. V rámci analýzy takto definovaného souboru LN byla pak snaha se zaměřit na vznik událostí zapříčiněných lidským činitelem. 16

17 KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ Oblast vlivu lidského faktoru/činitele na vznik LN je poměrně rozsáhlá a proto byla primární snaha zaměřit se na oblasti spojené se/s : ztrátou kontroly nad letem (pád po ztrátě rychlosti - do vývrtky, prostý pád ) ztrátou kontroly ve fázi vzletu (po odpoutání, ve fázi stoupání) přistáním odskok tvrdé dosednutí vyjetí z dráhy technickou příčinou (selhání motoru / únavové poškození) ostatními příčinami (při pozemní manipulaci, při záměrném předvádění letadla) apod. 17

18 STATISTIKA UDÁLOSTÍ Další část analýzy byla zaměřena na jednoznačné definování typických scénářů vzniku LN, které by bylo možno eliminovat v rámci technického řešení. Tyto příčiny lze rozdělit do přibližně 18 hlavních skupin, které byly zvoleny na základě četnosti vzniku analyzovaných leteckých nehod a také jejich podobností. Ve většině případů se na vzniku LN podílel lidský faktor (resp. LČ lidský činitel / HF human factor), z tohoto důvodu je označení jednotlivých typů příčin formulováno s ohledem na tuto skutečnost. 18

19 STATISTIKA UDÁLOSTÍ Příčiny LN % z počtu LN Jiná 1% LČ nedodržení předepsaných úkonů 5% LČ nekázeň 6% LČ nepozornost 11% LČ nezvládnutí techniky pilotáže za letu 6% LČ nezvládnutí TP při pojíždění 0% LČ nezvládnutí TP při přistání 13% LČ nezvládnutí TP při vzletu 5% LČ pilot pod vlivem alkoholu 1% LČ pilotní chyba 5% LČ údržba 1% LČ + meteorologické podmínky 10% LČ + technická příčina 9% LČ na několika úrovních 4% Meteorologické podmínky 1% Neznámá 4% Technická příčina + meteorologické podmínky 1% Technická příčina 15% Z analýzy vyplývá, že 78% všech leteckých nehod v dané kategorii v civilním letectví ČR bylo způsobeno právě vlivem lidského činitele. Potvrdila tak dlouhodobý trend zapříčinění lidského činitele v civilním letectví kolem 80%. 19

20 STATISTIKA UDÁLOSTÍ Příčiny LN zapříčiněných Lidským činitelem % z počtu LN Zastoupení vlivu LČ v leteckých nehodách LČ Nedodržení předepsaných úkonů 6% LČ Nekázeň 7% LČ Nepozornost 14% LČ Nezvládnutí techniky pilotáže za letu 8% LČ Nezvládnutí TP při pojíždění 1% LČ Nezvládnutí TP při přistání 17% LČ Nezvládnutí TP při vzletu 7% LČ Pilot pod vlivem alkoholu 1% LČ Pilotní chyba 6% LČ Údržba 1% LČ + Meteorologické podmínky 12% LČ + Technická příčina 11% LČ na několika úrovních 5% 20

21 STATISTIKA UDÁLOSTÍ Fáze letu při vzniku LN. Předpokladem byla skutečnost, že se za nejkritičtější a tedy i nejrizikovější a v LN nejčastěji se objevující fáze letu považuje vzlet a přistání. Tento předpoklad se částečně potvrdil, nicméně ve fázi letu se objevil vysoký podíl LN, zapříčiněných ve velké míře technickými příčinami. 21

22 Analýza LN kategorie letounů s MTOM do 2250 kg Předmětem této části analýzy byly příčiny vzniku leteckých nehod motorových letounů do 2250 kg s pevnou nosnou plochou. Tyto příčiny byly pro zjednodušení rozděleny do 14 skupin, kde došlo především ke sjednocení příčin nezvládnutí techniky pilotáže rozdělených ze 4 skupin podle fáze vzniku LN, na 1 skupinu bez dalšího dělení. 22

23 Analýza LN kategorie letounů s Příčina LN u letounů do 2250 kg Jiná 1% LČ nedodržení předepsaných úkonů 8% LČ nekázeň 2% LČ nepozornost 17% LČ nezvládnutí techniky pilotáže 24% LČ pilotní chyba 3% LČ údržba 1% LČ + meteorologické podmínky 8% LČ + technická příčina 7% LČ na několika úrovních 7% Meteorologické podmínky 2% Neznámá 5% Technická příčina 15% Technická příčina + meteorologické podmínky 1% MTOM do 2250 kg % z počtu LN V této kategorii dosahuje podíl LN vlivem lidského činitele 76%, což je o 2% méně než v celkovém součtu spolu s LN SLZ. Podíl 15% vlivem technické závady, jako druhá nejčastější příčina hned po selhání LČ, zůstal nezměněný. Příčiny LN u letounů do 2250 kg způsobených LČ LČ Nedodržení předepsaných úkonů 10% LČ Nekázeň 3% LČ Nepozornost 22% LČ Nezvládnutí techniky pilotáže 31% LČ Pilotní chyba 4% LČ Údržba 1% LČ + Meteorologické podmínky 10% LČ + technická příčina 9% LČ na několika úrovních 9% % z počtu LN 23

24 Analýza LN kategorie letounů s MTOM do 2250 kg Zastoupení vlivu LČ v leteckých nehodách pro letouny s MTOM do 2250 kg 24

25 Analýza LN kategorie SLZ (ULLa) Tyto příčiny LN byly pro tuto kategorii rozděleny do 15 skupin. Rozdílem oproti předchozí kategorii letounů jsou jednak LN způsobené piloty pod vlivem alkoholu, dále případy LN, které byly způsobené spotřebování veškerého paliva za letu. Naopak zde chybí kategorie meteorologické podmínky. To je dáno především skutečností, že SLZ jsou provozovány pouze za podmínek VFR a nikoliv i IFR, jak je tomu u letounů. 25

26 Analýza LN kategorie SLZ (ULLa) Příčiny LN u SLZ % z počtu LN Jiná 1% LČ nedodržení předepsaných úkonů 2% LČ nekázeň 9% LČ nepozornost 6% LČ nezvládnutí techniky pilotáže 27% LČ pilot pod vlivem alkoholu 2% LČ pilotní chyba 2% LČ Spotřebování paliva za letu 5% LČ údržba 1% LČ + meteorologické podmínky 12% LČ + technická příčina 11% LČ na několika úrovních 2% Neznámá 4% Technická příčina 16% Technická příčina + meteorologické podmínky 1% Zastoupení vlivu LČ v leteckých nehodách v kategorii SLZ 26

27 Porovnání příčin LN obou kategorií Příčina LN % do 2250 kg % SLZ Jiná 1% 1% LČ nedodržení PÚ 8% 2% LČ nekázeň 2% 9% LČ nepozornost 17% 6% LČ nezvládnutí techniky pilotáže 24% 27% LČ pilot pod vlivem alkoholu 0% 2% LČ pilotní chyba 3% 2% LČ Spotřebování paliva za letu 0% 5% LČ údržba 1% 1% LČ + meteorologické podmínky 8% 12% LČ + technická příčina 7% 11% LČ na několika úrovních 7% 2% Meteorologické podmínky 2% 0% Neznámá 5% 4% Technická příčina + meteorologické podmínky 1% 1% Technická příčina 15% 16% Z výše uvedeného vyplynulo, že pro potřeby definice a vytvoření typických scénářů průběhu leteckých nehod, bude výhodné se dále detailněji zaměřit na oddělenou analýzu dat pro kategorii letounů do 2250kg MTOM (motorových letounů s pevnou nosnou plochou) a pro kategorii SLZ (ULLa). 27

28 PŘÍČINY DEFINOVÁNÍ SCÉNÁŘŮ Kategorie letounů do 2250kg MTOM (motorových letounů s pevnou Z uvedených údajů vyplývá, že podstatné typy událostí jsou v následujících oblastech (s četností vyšší než 10%) : - Střet s překážkou 22% - Nevysunutí podvozku 14% - Události spojené s vysazením motoru 13% - Události kdy došlo k pádu 12% Následuje skupina události s četností pod 10% do 5%: - Vyjetí mimo dráhu 8% - Tvrdé přistání 7% - Události kdy došlo k odskoku 6% - Události kdy došlo k pádu do vývrtky 5% - Události kdy došlo ke ztrátě výkonu 5% - Události kdy došlo k CFIT 5% nosnou plochou) Z výše uvedených dvou skupin událostí, je nutno se dále zaměřit na ty události, které bude možno eliminovat navrhovanými technickými prostředky projektu. 28

29 PŘÍČINY DEFINOVÁNÍ SCÉNÁŘŮ Z uvedených údajů vyplývá, v posuzované kategorii letadel, že podstatné typy událostí jsou v následujících oblastech (s četností vyšší než 10%) : Kategorie SLZ (ULLa) - Střet s překážkou 16% - Události spojené s vysazením motoru 14% - Události kdy došlo k pádu 19% - Události kdy došlo k odskoku při přistání 11% Následuje skupina události s četností pod 10% do 5% - pod touto hranicí se nacházejí události se zanedbatelným počtem výskutu a tudíž se na ně případná navrhovaná opatření projektu nebudou vztahovat: - Tvrdé přistání 9% - Události kdy došlo k pádu do vývrtky 5% - Události kdy došlo ke ztrátě výkonu 5% - Události kdy došlo k CFIT 10% - Události kdy došlo k vyčerpání paliva 8% Z výše uvedených dvou skupin událostí, je nutno se dále zaměřit na ty události, které bude možno eliminovat navrhovanými technickými prostředky projektu. 29

30 LN (dle příčin - LČ) vs zahynulí GA / ULLa 30

31 porovnání skupin ULLa a GA do 2250kg MTOM Z výše uvedených výsledků analýzy vyplynulo, že na příčinách vzniku LN se podílí široké spektrum faktorů, které mají vztah k samotné osobě pilota. Bylo nutno vybrat takové typy událostí, které by bylo možno s vysokou mírou pravděpodobnosti eliminovat technickým řešením tzn. takové aby bylo možno definovat typické scénáře průběhu těchto událostí a na jejich základě navrhnout formu jejich eliminace. Byly identifikovány čtyři základní typy událostí. - LN zapříčiněné zvýšenou rychlostí ve fázi sestupu na přistání - LN zapříčiněné odskokem při přistání - LN zapříčiněné tzv. vysokým vyrovnáním - LN zapříčiněné vysazením motoru (resp. poklesem výkonu) 31

32 porovnání skupin ULLa a GA do 2250kg MTOM Při vzájemném porovnání skupin LN v kategorii ULL a ostatních do 2250kg MTOM v kategorii GA, bylo zjištěno, že četnosti typických nehod společné pro obě kategorie jsou v kategorii GA procentuelně poníženy vlivem výskytu zvýšeného množství technických příčin LN. Z následné analýzy vyplynulo, že toto je dáno provozováním specifické letadlové techniky, kde zejména u starších typů pohonných jednotek dochází vlivem únavy k častějším závadám vedoucím v konečném důsledku k LN. V další fázi analýzy jsme se soustředili na události v kategorii ULLa a primárně pro tuto kategorii SLZ. 32

33 KRITICKÉ FÁZE Vlastní přistávací manévr označovaný obvykle jako přistání lze rozdělit do několika na sebe navazujících fází, kterými obvykle jsou: Počáteční přiblížení k přistávací dráze a klesání Konečná fáze přiblížení Přechodový oblouk Výdrž Dosednutí V rámci zkoumání příčin nehod bylo zjišťováno k jakým chybám pilotů dochází během přistání nejčastěji. Výběh a zastavení letounu 33

34 KRITICKÉ FÁZE Rozborem příčin nehod během přistání lze zjistit, že těmto situacím obvykle předcházejí pilotní chyby a chybná rozhodnutí v předchozích fázích přistávacího manévru. Obecně známým faktem je, že úspěšné přistání začíná již ve fázi finálního přiblížení k přistávací dráze (po poslední zatáčce), kdy pilot musí držet vhodnou rychlost přiblížení, při správném úhlu sestupu a správné přistávací konfiguraci letadla. 34

35 MOŽNÉ ZPŮSOBY STANOVENÍ BODU ZVRATU Scénář č. 1 sestup na přistání zvýšenou rychlostí Bod zvratu této situace spočívá již při zahájení finálního přiblížení k přistávací dráze. Pokud do této fáze letu pilot vstupuje s vysokou rychlostí, přiblížení nemá stabilní parametry a je ztížen odhad výšky pro správné zahájení dalších fází přistání Podpora správného rozhodnutí pilota: Spočívá v doporučení správné rychlosti pro fázi přiblížení na přistání a její kontrola Eliminace Rizika Pilot má vhodné parametry pro úspěšné zvládnutí navazujících fází přistání 35

36 MOŽNÉ ZPŮSOBY STANOVENÍ BODU ZVRATU Scénář č. 1 sestup na přistání zvýšenou rychlostí přistání v polovině dráhy prosednutí a přistání na vyšší rychlosti kmity - destrukce příďového podvozku (zdroj ÚZPLN) 36

37 MOŽNÉ ZPŮSOBY STANOVENÍ BODU ZVRATU Scénář č. 2 odskok Bod zvratu této situace je obtížné stanovit. Pokud již dojde k odskočení letounu, musí pilot během velmi krátké doby správně zareagovat. Potřebná reakce závisí na intenzitě stoupání po odskoku a výšce do které letoun odskočí. Jelikož k výraznějším odskokům dochází obvykle při přebytku rychlosti pro správné dosednutí a malém úhlu natažení letounu, má pilot vyčkat dokud nedojde ke klesání letounu a intenzivnějším přitahováním výškového kormidla zbrzdit rychlost klesání, čímž se zabrání následným odskokům. Podpora správného rozhodnutí pilota: K odskoku může dojít pokud předcházející fáze přistávacího manévru sestup a podrovnání byly provedeny nesprávně. Proto by měl být kladem důraz na podporu pilota v těchto počátečních fázích přistání, neboť při řešení odskoku je velmi málo času na předávání vhodných instrukcí. Pokud by již k odskoku z nějakého důvodu došlo, podpora pilota by měla spočívat v eliminaci instinktivního potlačení výškového kormidla, které může vzniklou situaci ještě zhoršit. Eliminace Rizika Pokud pilot provede správně předcházející fáze přistávacího manévru, tak pravděpodobnost odskoku významně klesne. 37

38 MOŽNÉ ZPŮSOBY STANOVENÍ BODU ZVRATU Scénář č. 2 odskok Letoun Cessna C-152 Tvrdé přistání s odskokem, následné vyjetí z drahý Poškození příďového podvozku, motorového lože (násilné zastavení motoru), pravé palivové nádrže, listů vrtule 38

39 MOŽNÉ ZPŮSOBY STANOVENÍ BODU ZVRATU Scénář č. 3 - vysoké vyrovnání Bod zvratu této situace se nachází v okamžiku, kdy pilot dokončuje podrovnání a vyrovnává letoun do souběžného letu s povrchem RWY. Pilot se v této fázi musí plně spolehnout na svoji schopnost přesného odhadu výšky. Tato schopnost je velmi individuální a zlepšuje získanými zkušenostmi. Pokud je pilotem včas zjištěna příliš velká výška nad terénem a současně má letoun stále dostatečnou zásobu rychlosti, je možné provést bezpečné sklesání na vhodnou výšku Podpora správného rozhodnutí pilota: Spočívá v poskytnutí informace o dosažení správné výšky nad povrchem RWY. Pokud bude možné výšku letadla nad povrchem RWY přesně stanovit, dojde ke zlepšení schopnosti pilota správně provést vyrovnání letounu, postupně vytratit rychlost a provést dosednutí na minimální rychlosti Eliminace Rizika Pilot má vhodné parametry pro úspěšné zvládnutí navazujících fází přistání 39

40 MOŽNÉ ZPŮSOBY STANOVENÍ BODU ZVRATU Scénář č. 3 - vysoké vyrovnání V průběhu strmého sestupu na přistání s plně otevřenými brzdícími klapkami, na vyšší rychlosti, neodhadla svoji výšku a zahájila přechodový oblouk. Kluzák vyplaval do výšky cca 2 m nad zemí. Žákyně, prudce potlačila. Následně došlo ke střetu přední části kluzáku se zemí. Následovalo kmitnutí trupu kluzáku a tvrdý náraz zadní části trupu a ostruhy, který deformoval zadní část. 40

41 MOŽNÉ ZPŮSOBY STANOVENÍ BODU ZVRATU Scénář č.4 ztráta rychlosti v zatáčce Bod zvratu této situace se nachází v okamžiku, kdy v průběhu zatáčky klesá rychlost, výška nebo oba parametry letu. Může rovněž dojít k situaci kdy se tyto parametry nahodile mění např. v důsledku snahy pilota udržet objekt zájmu v zorném poli. Podpora správného rozhodnutí pilota: Spočívá ve varování že pilot provádí zatáčku s neustálenými parametry. Pilotovi by měla být poskytnuta informace o optimální rychlosti kroužení a varování před dosažením minimální rychlosti v zatáčce Eliminace Rizika Pilot zná vhodné parametry letu a je včas varován pokud se blíží mezním hodnotám bezpečného letu. 41

42 MOŽNÉ ZPŮSOBY STANOVENÍ BODU ZVRATU Scénář č.4 ztráta rychlosti / pád do vývrtky Nevybrání ploché zádové vývrky Náraz do země Letoun zničen Pilot zahynul 42

43 MOŽNÉ ZPŮSOBY STANOVENÍ BODU ZVRATU Scénář č.6 - ztráta kontroly po vzletu Bod zvratu této situace se nachází v okamžiku, kdy se pilot rozhoduje o provedení vzletu. Na známém letišti se obvykle vycvičený pilot umí správně rozhodnout, vyhodnotit potřebnou délku rozjezdu s ohledem na její sklon a směr větru. V případě neznámého letiště se musí pilot spolehnout na své zkušenosti a znalosti vlastností daného letadla, jinak se může dostat do neřešitelné situace. Podpora správného rozhodnutí pilota: Spočívá s poskytnutí informací o potřebných délkách vzletu v konkrétních podmínkách. S ohledem na provoz na RWY s různým povrchem by se měl poskytovat výpočet aktuální délky vzletu při bezvětří a zpevněnou RWY. Pilot by do výpočtu mohl manuálně zadat sílu a směr větru a sklon RWY. Dále pilot měl znát potřebné rychlosti pro bezpečné stoupání a očekávané stoupací rychlosti. V případě, že by se pilot dostal na nejnižší bezpečnou rychlost měl by být varován - akustické i optické varování - rychlost potlač Eliminace Rizika Pilot zná před vzletem aktuální výkony letadla a může se rozhodnout zda má v daných podmínkách bezpečnou rezervu délky RWY pro vzlet. 43

44 MOŽNÉ ZPŮSOBY STANOVENÍ BODU ZVRATU Scénář č.6 - ztráta kontroly po vzletu V průběhu rozjezdu letoun nezískal dostatečnou rychlost pro rozlet a stoupání do bezpečné výšky. Pilot včas nepřerušil vzlet Letoun dosáhl výšku cca 5 m nad terénem, ale neměl dostatečnou rychlost, aby bezpečně přestoupal překážky Po nárazu do země se zlomila levá podvozková noha, vylomil motor i s ložem, zničila vrtule a poškodilo křídlo. Posádka nebyla zraněna. 44

45 VÝŠKA A RYCHLOST Obecným doporučením pro piloty získaným během výcviku je, že by se optimální rychlost sestupu a ve fázi konečného přiblížení měla pohybovat na úrovni 1,3x Vmin pro danou konfiguraci letadla. Dalším kritickým místem selhání je podrovnání letounu. Tato fáze letu je ostatně také samotnými piloty považována za jeho nejnáročnější část, přičemž doba jejího trvání se obvykle pohybuje od 6 do 10 vteřin. Průměrný pilot u něhož lze očekávat nálet 35 hodin ročně při průměrné délce letu kolem 40 minut, stráví ve fázi podrovnání pouhých 7 minut. Různé studie provedenými experimenty potvrzují, že se piloti při odhadování výšky nejvíce spoléhají na vizuální referenci, zkušenější piloti také dokáží využít kinestetických informací. Piloti během experimentů však nebyli schopni vysvětlit, jak přesně vizuální podněty využívají. 45

46 VÝŠKA Přesnost výškoměrů používaných v letectví se pohybuje okolo 75ft, piloti se tak při stanovení výšky pro zahájení podrovnání, která se v případě všeobecného letectví obvykle pohybuje v rozmezí 3-6m (10-20 ft) AGL, musí spoléhat na vlastní smyslové podněty. Provedené lékařské studie o schopnostech lidského zraku vedou k závěru, že lidské vnímání hloubky potřebné k přesnému provedení přiblížení a přistání pouze prostřednictvím binokulárních vodítek, s rostoucí vzdáleností klesá. Kritická vzdálenost od které již značně narůstá chyba odhadu činí přibližně 6,1m (20ft). K eliminaci této chyby člověk využívá monokulární (malířská) vodítka. Piloti ve výcviku se musí metodou pokusu a omylu sami naučit vybírat vhodná vizuální vodítka. Jinými slovy, létáním okruhů se učí budoucí piloti rozpoznat vysoká podrovnání od nízkých a naopak. Studie prokázaly, že využití technických prostředků (např. akustických signálů) výrazně zlepší bezpečné a správné provedení přistávacího manévru. 46

47 MOŽNOSTI MĚŘENÍ VÝŠKY NAD POVRCHEM Pokud pilot má přesnou referenci o výšce, dochází k výraznému snížení jeho chybovosti. V současnosti existuje celá řada technologií umožňující detekovat výšku letadla nad povrchem. - spolehlivost měření a možnost měření výšky nad různými druhy povrchů; - schopnost detekovat výšky od 1m do 30m s minimální chybou; - schopnost práce při vysoké dopředné rychlosti; - nízké pořizovací náklady; - nízké nároky na hardware. 47

48 MOŽNOSTI MĚŘENÍ VÝŠKY NAD POVRCHEM Nejčastěji se k měření výšky letadla nad povrchem v letectví využívají zařízení pracující s rádiovými vlnami označované jako radiovýškoměry. Tato zařízení využívají při vyhodnocovaní výšky porovnávání okamžité hodnoty frekvence mezi vyzařovaným a po odražení přijatým vysokofrekvenčním signálem. + Principiálně jde o jednoduchá zařízení, která vyžadují aplikaci drahých komponent a vyzařují elektromagnetickou energii, která může být zdrojem rušení palubních systémů. - Ceny komerčně dostupných zařízení vhodných i pro malá letadla se pohybují okolo EUR, které vlastníci letadel většinou nejsou ochotni investovat. 48

49 MOŽNOSTI MĚŘENÍ VÝŠKY NAD POVRCHEM Rozvoj optoelektroniky dnes umožňuje uvažovat o zařízení, které bude pracovat s využitím optických metod měření vzdáleností, které by mohly výše uvedené nedostatky odstranit. Obecně optické metody mohou být založené na aktivních nebo pasivních metodách detekce vzdálenosti. Pasivní metody nevyžadují aktivní vysílání energie do prostoru, z tohoto pohledu jsou energeticky méně náročné, avšak jsou mnohem více náchylné na dodržení světelných podmínek vlastností povrchu kontrast atd. Z těchto důvodů nejsou příliš vhodné pro zamýšlené použití vzhledem k velké variaci možných podmínek a druhů povrchů přistávacích drah. 49

50 MOŽNOSTI MĚŘENÍ VÝŠKY NAD POVRCHEM Aktivní metody optické detekce jsou obvykle založené na měření doby letu aktivně vyslaného paprsku o známé vlnové délce. Obecně tyto systémy vyžadují použití laserového modulu a velmi přesné časové základny. Tyto náročné komponenty ale přestavují náklady v řádech několika set EUR, které se nepříznivě promítají do výsledné ceny zařízení. Dalším úskalím při využití toho systému pro měření výšky letadla je závislosti měření na poloze letadla. Tento problém se dá řešit umístěním vysílače i přijímače na stabilizovanou plošinu nebo použitím více měřících kanálů. Ze získaných vzdáleností lze stanovit nejen výšku letadla nad povrchem, ale také jeho orientaci vůči měřenému povrchu. 50

51 MOŽNOSTI MĚŘENÍ VÝŠKY NAD POVRCHEM Jako velmi perspektivní jeví technologie označovaná jako LEDDAR. Tato technologie pracuje na podobném principu jako LIDAR, přičemž využívá infračerveného difuzně rozptylovaného světla emitovaného LED diodami v krátkých pulzech k osvětlení scény. Na detektor dopadá odražené světlo ze scény v různých úhlech a tohoto jevu je pak využito při vyhodnocené vzdálenosti. Pokud nejsou zvláštní požadavky na rozlišení není vzhledem k nízkým nákladům třeba řešit rotující hlavu, ale lze použít více měřících kanálů. Tím tento systém nemá žádné pohyblivé díly a nabízí potenciálně velmi vysokou spolehlivost. V současnosti je nabízený systém určený pro průmyslové aplikace a pro použití v letectví by je bylo nutno náležitě modifikovat. 51

52 VÝŠKA Snížení chybovosti pilota během přistávacího manévru u lehkých sportovních letadel je na základě provedeného zkoumání teoreticky možné a to prostřednictvím přidání dalšího podnětu, nezávislého na schopnostech pilota, který mu pomůže rozeznat správný okamžik zahájení podrovnání a dodržet správnou výšku výdrže. Realizace tohoto podnětu může být pomocí technického zařízení, které dokáže přesně stanovit výšku letadla nad povrchem 52

53 Děkuji za pozornost 53

Kontrola letadlových systémů

Kontrola letadlových systémů Osnova předmětu Kontrola letadlových systémů Požadavky kladené na letadlové systémy, odolnost proti vnějším vlivům Definice základních pojmů, metody a prostředky provozní a havarijní diagnostiky a jejich

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 44 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla BE 35 Beechcraft

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Piper

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 154/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu B737-800, OK-TVA Hurghada

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:535/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla L 410 MA poznávací

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 5 ÚSEK KONEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ 5.1 VŠEOBECNĚ 5.1.1 Účel Toto je úsek, kde se provádí vyrovnání do směru a klesání na přistání. Konečné přiblížení může být provedeno

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 141/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C-340, pozn. zn. OK -

Více

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice -

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - 1) Program soutěže (čas uveden v UTC) Pátek 1.6.2012 přílety, registrace přílety po 14:00 nutno koordinovat Západ slunce na LKKU 1.6.2012

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. ULLa typu TL-3000 SIRIUS, na letišti LKHK, dne 16. 7. 2008.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. ULLa typu TL-3000 SIRIUS, na letišti LKHK, dne 16. 7. 2008. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 08 329 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody ULLa typu TL-3000 SIRIUS, na letišti

Více

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY 1. Při vstupu do kabiny před spuštěním motorů Hlavní ovládání podvozku - neutrál, zajištěno nouzové vysunutí podvozku neutrál parkovací brzda zabržděno, zajištěno seřídit sedadlo

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ-07-178

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ-07-178 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-07-178 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu - nebezpečí srážky mezi letounem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Zlín Z 226MS poznávací značky OK KMJ, u letiště Vrchlabí dne 4. 10.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Zlín Z 226MS poznávací značky OK KMJ, u letiště Vrchlabí dne 4. 10. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 14-620 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Zlín Z 226MS poznávací značky OK

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 8 ZOBRAZENÍ V MAPÁCH/LETECKÁ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA (AIP) 8.1 VŠEOBECNĚ Materiál týkající se publikování map je obsažen v předpisu L 4 následovně: a) Mapa standardních přístrojových příletových tratí

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ Aeroklub Kralupy PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ soutěž dvoučlenných posádek - rally 25. ročník Vážení přátelé, 25..ročník soutěže rally dvoučlenných posádek, pořádaný Aeroklubem Kralupy na letišti Sazená 29.8.2015

Více

V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H

V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY O S N O V Y V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H AK - MOT Včetně Změny č. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schválil letový ředitel AeČR č. j. 27/99 dne 20. 12. 1999 Schváleno Státní leteckou inspekcí:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ NYMBURK

PROVOZNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ NYMBURK PROVOZNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ NYMBURK (plocha SLZ Nymburk dále jako LETIŠTĚ NYMBURK ) 1. Charakter plochy: Areál Letiště Nymburk (budovy, hangáry, vzletová a přistávací plocha dále jen VPP) je soukromým majetkem.

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

Česká letecká servisní a. s.

Česká letecká servisní a. s. Česká letecká servisní a. s. 1/20 Česká letecká servisní a. s. Your integrator of the avionics Česká letecká servisní a. s. Úvod do RTCA-DO178B Česká letecká servisní a. s. 2/20 Co je RTCA-DO178B RTCA-DO178B,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Boeing 737-500 v místě FIR Minsk, Bělorusko dne 2.7.2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Boeing 737-500 v místě FIR Minsk, Bělorusko dne 2.7.2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 273/6/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Boeing 737-500 v místě FIR

Více

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY P - 1 S M Ě R N I C E PRO LÉTÁNÍ V AEROKLUBECH Schválil letový ředitel AeČR pod č. j.: 11/2000 dne: 21. 03. 2000 Platí od : 01. 05.2007 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 2 OBSAH Změny a doplňky

Více

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1)

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) úroveň 114.1 Teorie letu (11.1) 114.1a Aerodynamika letounu a řízení letu Činnost a účinek řízení: příčného náklonu křidélka a spoilery; podélného

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 30.6.2015 L 163/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1018 ze dne 29. června 2015, kterým se stanoví seznam klasifikovaných událostí v civilním letectví, které podléhají

Více

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU Typ: L 23 SUPER-BLANÍK Výrobní číslo: Poznávací značka: OK-0240 Schváleno Státní leteckou inspekcí ČSSR v Praze dne 28.8.1989 Kluzák L 23 Super Blaník se musí provozovat podle informací

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

Směrnice pro pořádání leteckých akcí

Směrnice pro pořádání leteckých akcí Příloha k MP Ř PČR LS č. 2/2003 Policie ČR Letecká služba Letový dokument 3 Směrnice pro pořádání leteckých akcí (leteckých dnů, propagačních leteckých akcí, leteckých ukázek a předvedení) s vrtulníky

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká

Více

Průvodce pojistnými produkty nabízenými LAA ČR pro své členy v roce 2008. Veškeré pojistky mohou uzavřít pouze řádní členové LAA ČR

Průvodce pojistnými produkty nabízenými LAA ČR pro své členy v roce 2008. Veškeré pojistky mohou uzavřít pouze řádní členové LAA ČR BULLETIN LAA ČR 1 leden 2008 Průvodce pojistnými produkty 2008 - OPRAVENÁ VERZE Informace a rozbor mimořádných událostí v provozu ULLa Bulletin LAA ČR je přílohou časopisu Pilot LAA ČR Průvodce pojistnými

Více

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie +

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + LETOVÉ POSTUPY PRO VL-3 NORMÁLNÍ ÚKONY 0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + - stav a uchycení kompozitových krytů kol hlavního podvozku - stav a uchycení hydraulických

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin parašutistické nehody na stadionu Evžena Rošického v Praze dne 31. 12. 2011.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin parašutistické nehody na stadionu Evžena Rošického v Praze dne 31. 12. 2011. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ -11-575 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin parašutistické nehody na stadionu Evžena Rošického v Praze dne

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha červen 2015

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha červen 2015 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ 15-105 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody motorového padákového kluzáku, pozn. značky OK

Více

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají.

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.7.101 OCHRANNÁ

Více

P96 Golf 100. Rozměry výška - 2.30 m délka - 6.40 m rozpětí - 8.4 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 32 cm

P96 Golf 100. Rozměry výška - 2.30 m délka - 6.40 m rozpětí - 8.4 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 32 cm P96 Golf 100 Rozměry výška - 2.30 m délka - 6.40 m rozpětí - 8.4 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 32 cm Palivo - používat pouze - NATURAL 95,98 - SUPER 96 pouze při používání minerálního motorového

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1.1 Společnost ELMONTEX a.s. je vykonavatel a sprostředkovatel leteckých zážitků (vyhlídkových a zážitkových letů), poskytuje

Více

Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení: PK, ZK ZL 1

Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení: PK, ZK ZL 1 Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení Padákové kluzáky, závěsné kluzáky Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR Ke Kablu 289,

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

VÁNOCE 2010 ORIGINÁLNÍ DÁRKY POTĚŠTE ORIGINÁLNÍM DÁRKEM PROČ SI VYBRAT DÁRKY OD FAIR? Vážení obchodní přátelé,

VÁNOCE 2010 ORIGINÁLNÍ DÁRKY POTĚŠTE ORIGINÁLNÍM DÁRKEM PROČ SI VYBRAT DÁRKY OD FAIR? Vážení obchodní přátelé, ORIGINÁLNÍ DÁRKY VÁNOCE 2010 POTĚŠTE ORIGINÁLNÍM DÁRKEM PROČ SI VYBRAT DÁRKY OD FAIR? Vážení obchodní přátelé, s blížícími se Vánocemi jistě i Vy začínáte přemýšlet, čím byste potěšili srdce svých blízkých,

Více

Prezentace oboru Letový provoz

Prezentace oboru Letový provoz Prezentace oboru Letový provoz motto: Aktivity v letovém provozu jsou podmíněné vysokou odborností a profesionalitou v oboru doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. VŠO Katedra letecké dopravy 1 V čem spočívá rozdíl

Více

ATEC 212 SOLO ROTAX 912 UL

ATEC 212 SOLO ROTAX 912 UL ATEC 212 SOLO ROTAX 912 UL Konstruktér: Petr Volejník Letová a provozní příručka Libice nad Cidlinou 1 / 2007 1 Typ letounu: ATEC 212 SOLO Výrobní číslo: Poznávací značka: Toto letadlo ( sportovní létající

Více

P92 Echo Classic 80. Rozměry výška - 2.50 m délka - 6.30 m rozpětí - 9.6 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 36 cm

P92 Echo Classic 80. Rozměry výška - 2.50 m délka - 6.30 m rozpětí - 9.6 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 36 cm P92 Echo Classic 80 Rozměry výška - 2.50 m délka - 6.30 m rozpětí - 9.6 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 36 cm Palivo - používat pouze - NATURAL 95,98 - SUPER 96 pouze při používání minerálního

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 563/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV

Více

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Č.j.:13277/4287-TI/99 Vydáno dne: 23.11.1999 Zpracovatel: Ing.J.Kamarýt Odd. draků a mech. systémů PORADNÍ OBĚŽNÍK Věc: Způsoby prokazování jednotlivých požadavků

Více

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 16. 1. 2010

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 16. 1. 2010 LETECKÉ PŘEDPISY První přednáška 16. 1. 2010 ICAO úmluva Úmluva o mezinárodním civilním letectví tzv. Chicagská úmluva, ICAO úmluva. Podepsána 7. 12. 1944 v Chicagu. První úmluva o spolupráci, bezpečnosti

Více

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 21 písm.

Více

LA 2. Postupy LAA ČR pro ověřování letové způsobilosti SLZ

LA 2. Postupy LAA ČR pro ověřování letové způsobilosti SLZ Znění ze dne: 29. 6. 2007 LA 1 ÚVOD - str. 1 Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě SLZ LA 2 Postupy LAA ČR pro ověřování letové způsobilosti SLZ Na základě pověření

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI

TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ SPITFIRE Mk XIV MINI Předkládá: Datum: 17.9.2012 Podpis: Označení typu: SPITFIRE Mk XIV MINI Předpis: Stavba byla zahájena 17.09.2012. Letoun je polomaketa stíhačky 2. Sv. války Supermarine

Více

Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod

Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod Vrtulník jako technický prostředek lze použít k rychlému transportu nebo k záchraně osob. Záchranu pomocí vrtulníku

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014, I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991

Více

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY P - 1 S M Ě R N I C E PRO LÉTÁNÍ V AEROKLUBECH Schválil letový ředitel AeČR pod č. j.: 11/2000 dne: 21. 03. 2000 Platí od : 01. 03.2004 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 2 OBSAH Změny a doplňky

Více

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 - LETOVÝ PROVOZ 4.1 Činnost provozních zařízení a služeb 4.1.1 Provozovatel nesmí povolit zahájení letu, dokud přiměřenými prostředky nebylo zjištěno, že pozemní, a popř.

Více

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A)

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) modulový Vydáno: 1. prosinec 2002 Poslední aktualizace : R5 8. duben 2008 Schválil: ÚCL č.j. : 16.612/02-311 Rozdělovník:

Více

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU L-13A

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU L-13A DoL13A10111 Zapracovány připomínky SLI. LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU L13A Náleží ke kluzáku: Výrobní číslo: 817401 Imatrikulační značka: OK1700 Tato příručka musí být stále na palubě kluzáku. VYDÁNO: 30.10.1981

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR PROVOZNÍ ŘÁD plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR (katastrální území obce Chvalovice, okres Znojmo) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 1 celk.počet stran 32 Obsah

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda

Více

Letecká amatérská asociace České republiky. Jan Brskovský, prezident LAA ČR

Letecká amatérská asociace České republiky. Jan Brskovský, prezident LAA ČR Letecká amatérská asociace České republiky Jan Brskovský, prezident LAA ČR V minulém roce jsme si připomínali 20. výročí od založení Letecké amatérské asociace. Před jednadvaceti léty, 17. března 1990,

Více

LETECKÉ NEHODY A INCIDENTY UL LETOUNŮ V ROCE 2014 PREZENTACE LAA ČR

LETECKÉ NEHODY A INCIDENTY UL LETOUNŮ V ROCE 2014 PREZENTACE LAA ČR LETECKÉ NEHODY A INCIDENTY UL LETOUNŮ V ROCE 2014 PREZENTACE LAA ČR LETECKÝ INCIDENT ZE DNE 11.01.2014 MÍSTO LETECKÉHO INCIDENTU: MTMA vojenského veřejného mezinárodního letiště Pardubice TYP: UFM 10 SAMBA,

Více

LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SVAZEK I - HLUK LETADEL L16/I Uveřejněno pod číslem jednacím: č.j. 525/2007-220-SP/1

Více

SMĚRNICE. pro provoz na letiští Příbram Dlouhá Lhota (LKPM)

SMĚRNICE. pro provoz na letiští Příbram Dlouhá Lhota (LKPM) SMĚRNICE pro provoz na letiští Příbram Dlouhá Lhota (LKPM) Tato směrnice řeší zásady pro činnost uživatele letiště Příbram Dlouhá Lhota (LKPM). LKPM je veřejné vnitrostátní letiště, určené pro motorové

Více

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností letiště Benešov u Prahy Nesvačily 0193 257 51 Bystřice u Benešova - výcvik VFR pobočka Brno - Tuřany pro výcviky IR(A) Telefony

Více

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

Epidemiologie a prevence dětských úrazů Epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzita Karlova Praha 3. Lékařská fakulta Doc. MUDr. Alexander M. Čelko,CSc. Definice úrazu Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organizmu, ke kterému došlo

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 11/730/0026/LKHN/03/14 Č. j.: 6625-13-701 V Praze dne: 7. 3. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

AMC/IEM H 2. TŘÍDA VÝKONNOSTI

AMC/IEM H 2. TŘÍDA VÝKONNOSTI ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM H 2. TŘÍDA VÝKONNOSTI [ACJ k hlavě H Provoz v 2. třídě výkonnosti Viz Hlava H 1. ÚVOD Tato studie popisuje 2. třídu výkonnosti, jak je stanovena v JAR-OPS 3, Hlavě H. Byla vytvořena

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ HOŘOVICE LKHV... Mgr. Karel Plzák VLP AD Hořovice Ing.Lukáš Kolín vedoucí.oddělení.letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí let.provozu

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 14/730/0004/HEUH/02/14 Č. j.: 5097-14-701 V Praze dne 6. 8. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví jako

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 13 NOV 14 (1) PRAHA/Ruzyně VFR-AD-LKPR-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Řízení letadel pohybujících se na pohybové ploše 1.1.1 Na stáních 25, 50 až 75 a E1 až E7 se letadla vozidlem

Více

a) druh letadla, c) barva,

a) druh letadla, c) barva, Vyhláška MDS č. 108/1997 Sb., ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha dne 13. 5. 2014.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha dne 13. 5. 2014. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-14-181 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha

Více

Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je :

Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je : LETECKÉ STAVBY CO JE TO LETECKÁ STAVBA? Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je : a) Stavba letiště a stavba v prostoru letiště b) Stavba sloužící k zajištění

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Analýza vybraných průmyslových odvětví

Analýza vybraných průmyslových odvětví Analýza vybraných průmyslových odvětví Ing. Pavel Kusý 1. Úvod V prvním čtvrtletí roku 2007 byl pod záštitou Ústavu pro řízení a ekonomiku podniku, Fakulty strojní, Českého vysokého učení v Praze proveden

Více

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: monitory CRT a LCD - princip funkce, srovnání (výhody

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Č.j.: 0602-12-701 Spis.zn.: 11/730/0004/LKCB/02/12 V Praze dne 31. ledna 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O P A TŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c)

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) ČÁST 2 Hlava B JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA B [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) Vybavení, které se nevztahuje k bezpečnosti, je takové vybavení, které není požadováno k účelům týkajícím

Více

Letištní a hangárovací řád. Letiště Bojkovice

Letištní a hangárovací řád. Letiště Bojkovice Letištní a hangárovací řád Letiště Bojkovice Letištní a hangárovací řád Letiště Bojkovice (dále jen Řád letiště) je základní dokument určující specifikace letištního areálu a chování, pohyb a povinnosti

Více

DODATEK N PŘEDPIS L 11

DODATEK N PŘEDPIS L 11 DODATEK N PŘEDPIS L 11 ČR: DODATEK N LETIŠTNÍ LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA (AFIS) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Letiště AFIS a letištní provozní zóna ATZ 1.1.1 Letiště AFIS je neřízené letiště, o kterém bylo

Více

BEZPEČNÁ KOMUNITA TŘEBOŇ

BEZPEČNÁ KOMUNITA TŘEBOŇ BEZPEČNÁ KOMUNITA TŘEBOŇ Závěrečná zpráva za rok 2013 Na základě Plánu preventivních aktivit v rámci programu WHO Bezpečná komunita města Třeboň na období 2008 2020 dochází každoročně k vyhodnocování statistiky

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU I. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) které se konalo dne 30. září 2013 od 12:30 hodin v místnosti H108

Více

BULLETIN LAA ČR 3. březen 2005. Rozbor leteckých incidentů a nehod ULLa. Bulletin LAA ČR je přílohou časopisu Pilot LAA ČR

BULLETIN LAA ČR 3. březen 2005. Rozbor leteckých incidentů a nehod ULLa. Bulletin LAA ČR je přílohou časopisu Pilot LAA ČR BULLETIN LAA ČR 3 březen 2005 Obsah: Rozbor leteckých incidentů a nehod ULLa Cestovní pojištění pro členy LAA ČR Propozice Memoriálu Petra Tučka Českého poháru ultraleh kých letounů Tabulka východů (SR)

Více

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 19901 PRAHA 99 23.2.2012 1

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 19901 PRAHA 99 23.2.2012 1 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 19901 PRAHA 99 23.2.2012 1 Datum: 2. 1. 2011 Typ: PG - Axis Vega 2 Kategorie: SLZ Místo: Raná Pilot PG při svahování, v náročných meteorologických

Více

DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ (časový rozsah: 4 hodiny) Školení je určeno pro řidiče a technický personál, je zaměřeno k poskytnutí uceleného souboru informací o vývoji

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 Doplňující informace ÚCL k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 uveřejněnému jako AIC C 13/08 ze dne 22. května 2008 (První vydání ze dne 5. června 2008) Strana

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

Základní návrh pro jednání o provozu paraglidingu na Pálavě lokalita Stolová Hora

Základní návrh pro jednání o provozu paraglidingu na Pálavě lokalita Stolová Hora Základní návrh pro jednání o provozu paraglidingu na Pálavě lokalita Stolová Hora 1. Vize provozu paraglidingu na Pálavě jsme občanské sdružení s názvem PG Pálava, které by rádo vstoupilo do jednání o

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody UL letounu WT9 Dynamic, poznávací značky OK-KUU 75, u obce Kondrač, dne 26.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody UL letounu WT9 Dynamic, poznávací značky OK-KUU 75, u obce Kondrač, dne 26. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-14-336 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody UL letounu WT9 Dynamic, poznávací značky OK-KUU

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Úřad pro civilní letectví, Sekce letová a provozní Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Obsahově vychází z JAA AGM Section One: General Part 3: TGL Schválil Ing. Petr

Více

Biostatistika Cvičení 7

Biostatistika Cvičení 7 TEST Z TEORIE 1. Střední hodnota pevně zvolené náhodné veličiny je a) náhodná veličina, b) konstanta, c) náhodný jev, d) výběrová charakteristika. 2. Výběrový průměr je a) náhodná veličina, b) konstanta,

Více

Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice

Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice Výtisk číslo: 3 1 Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice Schváleno: V Praze dne:...2012 Podpis provozovatele: Schváleno LAA-ČR V Praze dne 2012 Podpis a razítko 1 O b s a h : 2 Záznam o změnách Seznam

Více

Triangulace. Význam triangulace. trojúhelník je základní grafický element aproximace ploch předzpracování pro jiné algoritmy. příklad triangulace

Triangulace. Význam triangulace. trojúhelník je základní grafický element aproximace ploch předzpracování pro jiné algoritmy. příklad triangulace Význam triangulace trojúhelník je základní grafický element aproximace ploch předzpracování pro jiné algoritmy příklad triangulace Definice Triangulace nad množinou bodů v rovině představuje takové planární

Více

VÝVOJ ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ LETOVÉHO PROVOZU

VÝVOJ ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ LETOVÉHO PROVOZU VÝVOJ ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ LETOVÉHO PROVOZU VZDUCH NAŠE MOŘE T. G. MASARYK VZDUŠNÝ PROSTOR JE DŮLEŽITÝM ZDROJEM NÁRODNÍHO BOHATSTVÍ J. F. KENNEDY VYUŽÍVÁNÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU růst vytížení Délka sítě leteckých

Více

Seznam výtek při přezkušovacím letu

Seznam výtek při přezkušovacím letu Seznam výtek při přezkušovacím letu Žák: Datum zkoušky: Examinátor: Hodnocení: Prospěl / Neprospěl Průběh zkoušky Předmětem zkoušky je předvedení letu balónem za normálních podmínek doplněný o řešení nouzových

Více