KOPANINSKÉ. listy 2/2010. Představuje se nový strážník okrskář. Vážení spoluobčané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOPANINSKÉ. listy 2/2010. Představuje se nový strážník okrskář. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 KOPANINSKÉ listy 2/2010 Vážení spoluobčané, od prvního vydání Kopaninských listů proteklo naším potokem již mnoho vody a odehrála se řada událostí. Dokonce se v posledních dnech zdá, že léto se neusídlilo kdesi poblíž rovníku, ale přeci jen navštívilo také naše kraje. I lípy před ÚMČ se zazelenaly a ptáci svým ranním zpěvem mnohdy přehluší dokonce i startující letadla. Počínající léto kromě jiného přináší také nikdy nekončící vrčení sekaček a zahradních traktorů, přístrojů a nástrojů pomáhajících při vylepšování našeho okolí. A že je to vidět! Lepší počasí konečně umožnilo Technické správě komunikací hl. m. Prahy zahájit opravy výmolů na komunikacích, které po těžké zimě zásah (alespoň kosmetický) opravdu potřebovaly. Opravy se dočkala také část fasády ÚMČ, poškozená zatékáním v průběhu zimy a jara. Duben je měsícem, kdy jsme si připomněli 725 let od první písemné zmínky o Přední Kopanině. Začátek května patřil státním svátkům a 8. květen, 65. výročí Dne vítězství, jsme letos oslavili odhalením pamětní desky a opraveného pomníku obětem obou světových válek v parku před rotundou. Slavnostního aktu se zúčastnil kromě mnoha jiných i starosta MČ Praha 6 Mgr. Tomáš Chalupa. Potěšila mě, a ostatní přítomné jistě také, jeho slova, pozitivně hodnotící současný vzhled Přední Kopaniny a na první pohled příjemné prostředí, v němž žijeme. Volby, které se jako vždy uskutečnily ve skromných prostorách ÚMČ, dopadly na Přední Kopanině celkem jednoznačně, když většina občanů podpořila TOP 09 a jejího předsedu Karla Schwarzenberga. Nebude trvat dlouho a další volby přijdou již v polovině října. Ty se budou týkat přímo nás: chystá se totiž volba nového zastupitelstva MČ. V následujících měsících nás čekají další akce, které vyplývají z nedávno podepsané rámcové smlouvy s Letištěm Praha, a. s. Budou se týkat především úprav zeleně, úklidu komunikací a chodníků, a pokud se vše stihne včas úředně vyřešit, dojde i k rozšíření vodovodního řadu na Prelátech. Vítám v naší MČ nového strážníka městské policie Kamila Krupičku a přeji mu co nejméně případů k řešení. Věřím, že jeho působení na Přední Kopanině bude prospěšné všem občanům. Na závěr bych vám rád všem popřál krásné a vydařené léto, příjemné prázdniny i dovolené. doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D., starosta MČ Představuje se nový strážník okrskář Vážení občané, jistě si někteří z vás povšimli, že ve vaší MČ působí nový strážník okrskář, který by se vám touto cestou rád představil: Jmenuji se Kamil Krupička. Jsem dlouholetým strážcem zákona, který řadu let působil u Policie ČR, a své dlouholeté zkušenosti chci uplatnit i v práci strážníka Městské policie hl. m. Prahy. Pokud budete potřebovat mou pomoc, můžete mě v pracovní době kontaktovat na tel. č a v mé nepřítomnosti můžete ohledně svých problémů volat přímo na operační středisko OŘ MP Prahy 6, tel , či na bezplatnou linku tísňového volání 156. Bez obav se na mě můžete obracet se svými požadavky, poznatky a návrhy. Mým úkolem je ochrana veřejného pořádku a starost o bezpečnost občanů Přední Kopaniny i návštěvníků této malebné městské části. K omezení kriminálního chování některých osob však můžete přispět i vy svým odpovědným chováním. Mám na mysli například ochranu vašeho majetku. Žádám vás proto, abyste věnovali pozornost zabezpečení motorových vozidel a v době své nepřítomnosti v nich nenechávali žádné cenné věci, které by se mohly stát předmětem zájmu některých osob. Pozornost věnujte i zabezpečení svých domů či chat, a to zejména v době dlouhodobé nepřítomnosti. Mou snahou je přispět ke zvýšení pocitu bezpečí na Přední Kopanině. Kamil Krupička, strážník okrskář 1

2 Vážení občané, chtěl bych vás informovat o tom, že od 1. července 2010 bude na našem úřadě dostupná služba Czech POINTu, tedy Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu. Tato služba patří v současné době k nejvýznamnějším projektům e-governmentu v České republice a je jasným důkazem toho, že veřejná správa se snaží naplnit zásadu subsidiarity a tím se co nejvíce přiblížit vám občanům. Přímo na jednom místě vám budeme moci poskytnout například ověřené výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku či z rejstříku trestů. Pracoviště Czech POINTu nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. Tento ověřený výstup se poté stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nejenže nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů), ale také musí samozřejmě znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup. Projekt Czech POINT vám tedy přinese značné ulehčení a zlepšení komunikace s naším úřadem. Bohužel horší zprávou je každoročně vzrůstající počet černých skládek na území naší MČ. Na březích potoka, v lese či u sběrných nádob (ty už jsou dokonce ničeny!) se nacházejí nepřehlédnutelné důkazy tohoto lidského nešvaru, který nikdy nezůstane nejen pro naši, ale především pro budoucí generaci bez následků. Chápejme tedy sami sebe jako nedílnou součást přírody a chovejme se podle toho! Pozitivní prvek spatřuji v tom, že v naší MČ žijí ještě obyvatelé, kterým není současná situace lhostejná. V této souvislosti bych rád zmínil již druhou dobrovolnou úklidovou akci s názvem Obývák za zdmi mého domu aneb Žijeme tak, jak si uklidíme, kterou zorganizovali ve spolupráci s ÚMČ Praha-Přední Kopanina a Pavlem Rusem z Lesní správy Nižbor Barbora Pelzová a Vladimír Kňažko. Díky proto všem za účast a pomoc! Jak se volilo na Kopanině Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech dopadly na Přední Kopanině následovně: Voliči v seznamu 388 Vydané obálky 278 Volební účast v % 71,65 ČÍSLO A NÁZEV STRANY Odevzdané obálky 278 Platné hlasy v % 100 Platných hlasů celkem 278 PLATNÉ HLASY počet celkem v % 1 OBČANÉ.CZ Věci veřejné 29 10,43 5 Konzervativní strana Komunistická str. Čech a Moravy 8 2,87 7 Koruna Česká (monarch. strana) Česká strana národně sociální Česká str. sociálně demokrat ,23 13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 4 1,43 14 STOP TOP ,89 16 EVROPSKÝ STŘED Křesť. demokr. unie-čs. str. lid. 7 2,51 18 Volte Pr. Blok 2 0,71 20 Strana zelených 11 3,95 21 Suverenita-blok J. Bobošíkové 4 1,43 22 Humanistická strana Česká pirátská strana 2 0,71 24 Dělnic. str. sociální spravedl. 1 0,35 25 Strana svobodných občanů 1 0,35 26 Občanská demokratická strana 78 28,05 27 Klíčové hnutí 0 0 2

3 Vzpomínková akce věnovaná obětem 2. světové války V sobotu 8. května 2010 se od hod. v parku před rotundou sv. Maří Magdaleny konala u příležitosti 65. výročí Dne vítězství vzpomínková akce věnovaná obětem 2. světové války, jejichž osudy byly spojeny s naší MČ. Pietní vzpomínka patřila pěti lidem: Josefu Hokešovi, Vladimíru Horákovi, Václavu Šindelářovi, Otakaru Bazikovi a Václavu Klocovi. Z místní kroniky a ze svědectví žijících nejbližších příbuzných jsme se dozvěděli, že Josef Hokeš padl v květnových revolučních dnech roku 1945 na barikádách při hájení Prahy. Vladimír Horák zahynul při náletu na Prahu 14. února Václav Šindelář za totálního nasazení v Německu nemohl v důsledku svého onemocnění pracovat a byl nacisty ubit. Otakar Bazika zahynul při náletu během svého totálního nasazení v Německu. Válečný konflikt sice skončil, nicméně jeho následky si vyžádaly ještě jednu oběť. Chlapec Václav Kloc našel koncem května roku 1945 granát, který spolu se svým kamarádem Miroslavem Pomajslem odjistili, následkem čehož došlo k výbuchu a smrti 13letého Václava. Dne 16. září 1945 byla během posvícení, týkajícího se připomínky posvěcení rotundy sv. Maří Magdaleny, slavnostně odhalena pamětní deska Josefu Hokešovi, Vladimíru Horákovi a Václavu Klocovi, přičemž po prvně jmenovaném bylo pojmenováno náměstí. Jména Václava Šindeláře a Otakara Baziky pak byla dodatečně připsána v devadesátých letech minulého století. V rámci oprav památníku padlým z 1. a 2. světové války, uskutečněných v letošním roce podle návrhu sochaře Václava Nováka, byla tato původní pamětní deska sejmuta, opravena a umístěna na ocelovou patinovanou desku, osazenou na revers památníku. Jeho opravu, včetně původní desky, provedla restaurátorka Květa Hušková. Novou patinovanou desku pak zrealizoval pasíř Otto Šubrt. Přístupovou cestu k památníku zhotovila firma Agrivep, a. s., a mozaiku s motivem lva vytvořil Josef Mimráček. Zásadní proměnou prošel také park před rotundou sv. Maří Magdaleny. Podle návrhu ing. arch. Ivany Řehákové se o to postarala firma Rajtr Lukáš. Projekt vznikl díky značné finanční podpoře Letiště Praha v rámci programu Dobré sousedství a Žijeme zde společně. Vzpomínkovou akci zahájil recitací třetího zpěvu básně Jobova noc od Františka Hrubína moderátor Mgr. Jan Hlaváč. Když přivítal všechny zúčastněné, včetně nejbližších příbuzných obětí 2. světové války, předal slovo starostovi MČ Praha-Přední Kopanina doc. PhDr. Jiřímu Musilovi, Ph.D., který po svém slavnostním projevu pamětní desku odhalil. Následně svou slavnostní řeč pronesl starosta MČ Praha 6 Mgr. Tomáš Chalupa, jehož vystřídal výkonný ředitel divize Rozvoj a správa majetku, Letiště Praha, a. s., Ing. Dalibor Šťáhlavský. Po ukončení svých projevů všichni přednášející uctili památku obětí položením věnce na mozaiku před památníkem. Administrátor římskokatolické farnosti Tuchoměřice P. Kamil Metoděj Novák pak po svém projevu pamětní desku slavnostně vysvětil. Zpěvem státní hymny v podání sólistky opery Národního divadla Elišky Weissové byla tato akce ukončena. Pro zájemce naše MČ ve spolupráci s produkčním Pražského jara Jiřím Konopáskem připravila krátký koncert sestavený z duchovních árií a písní v kostele sv. Maří Magdaleny, při němž byl uměleckým partnerem pěvkyně Elišky Weissové cembalista Robert Hugo, vedoucí souboru Capella Regia Praha a jeden ze stěžejních interpretů staré hudby u nás. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval Mgr. Janu Hlaváčovi a Jiřímu Konopáskovi, kteří veškeré práce s touto akcí spojené vykonali bez nároku na honorář. Dále děkuji Otakaru Šafránkovi za sponzorský dar, restauraci U housliček za prostor poskytnutý na občerstvení a samozřejmě nesmím zapomenout na strážníky Městské policie Prahy 6, Kamila Krupičku a Ivana Schwarcze, v čele se zástupcem ředitele Obvodního ředitelství Městské policie Prahy 6 Zdeňkem Kovandou, který, ač jako host, spolu s nimi dohlížel na bezproblémový chod akce. V souvislosti se slavnostním aktem jsme položili několik otázek sochaři Václavu Novákovi: 1) Co Vás přivedlo na nápad opravit pomník a jeho okolí? Chtěl jsem vzdát poctu padlým hrdinům, kteří položili své životy za naši svobodu. Těm patří obrovská úcta. 2) Jak byla tato akce pro Vás časově náročná? Projekt mi zabral asi tři měsíce a byl realizován ve spolupráci s restaurátorkou Květou Huškovou, pasířem Ottou Šubrtem, s firmou Agrivep a zhotovitelem mozaiky Josefem Mimráčkem. 3) Narodil jste se za okupace. Vybaví se Vám ještě nějaká vzpomínka na tuto dobu? Osvobození mých rodných jižních Čech americkou armádou v čele s generálem Pattonem. Tomu jsem vděčen za svůj dosavadní život. 3

4 Důležité informace pro občany Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v roce 2010 Kontejnery budou umístěny současně na stanovištích v ulici K Padesátníku a K Prelátům ve dnech: V termínu nebude kontejner umístěn v ulici K Prelátům, ale na stanovišti Preláta (u transformátoru). Upozorňujeme občany, že kontejnery nejsou určeny pro odkládání komunálního odpadu, pneumatik, autobaterií, skla, plastů, barev, olejů, rozpouštědel, kyselin, léků, stavební sutě a veškerých odpadů z podnikatelské činnosti. Likvidaci biologického odpadu ze zahrad provádějte vlastním kompostováním. Tento odpad rovněž nelze ukládat do kontejnerů. Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu 2010 Praha 6 trasa E, Praha-Přední Kopanina, Praha-Nebušice út křižovatka ul. Na Padesátníku I Na Padesátníku III ul. K Padesátníku (u č. p. 118 samoobsluha) ul. Nebušická (u samoobsluhy) křižovatka ul. U Pohádky K Lažance křižovatka ul. Horoměřická K Vršíčku (u restaurace) křižovatka ul. V Šáreckém údolí Pokojná křižovatka ul. V Šáreckém údolí V Podbabě Telefonní čísla tísňového volání: 150 Hasičský záchranný sbor 155 Záchranná služba zdravotní pomoc 156 Městská policie hlavního města Prahy 158 Policie ČR 112 Integrovaný záchranný systém Telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů: elektrická energie voda plyn 1239 Upozorňujeme občany, že během července a srpna se do jízdního řádu autobusů promítne prázdninový režim. Nové jízdní řády jsou k vyzvednutí na ÚMČ. Do Kopaniny bude jezdit mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci s dceřinou společností Prometheus, energetické služby, s. r. o., a s ÚMČ Praha-Přední Kopanina nabízí odběratelům zemního plynu novou službu tzv. mobilní obchodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu označeném logem Pražské plynárenské zaparkovaném na parkovišti u nájezdové rampy obchodu v ulici K Padesátníku č. p Termíny přistavení: od 9.00 do hod od do hod od do hod od 9.00 do hod od do hod od do hod. Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby: zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) převzetí reklamace výměnu, kontrolu a zaplombování plynoměru informace k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního plynu tiskopisy a informační brožury Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Bližší informace na telefonních číslech a

5 Výběr ze zápisů zasedání ZMČ Zápis ze 40. zasedání ZMČ ze dne Návrh rozpočtu na rok Starosta informoval zastupitelstvo o jednotlivých položkách rozpočtu, který je sestaven jako vyrovnaný (příjmy i výdaje ve výši Kč). Zastupitelstvo předložený návrh schválilo (hlasování 8-0-0). Zápis ze 41. zasedání ZMČ ze dne Schválení rozpočtu na rok K návrhu nebyly vzneseny připomínky, zastupitelstvo návrh rozpočtu odsouhlasilo (hlasování 8-0-0). Návrh vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, jíž se vydává Statut hl. m. Prahy. Zastupitelstvo s navrženou vyhláškou nesouhlasí s tím, že by došlo k zásadnímu znevážení principu subsidiarity, podle kterého se rozhodování a zodpovědnost na veřejných záležitostech má odehrávat na tom nejnižším stupni veřejné správy, jenž je nejblíže občanům, a že sledované oblasti jsou nejlépe spravovány současným decentralizovaným systémem v rámci kompetencí menších městských částí, které nejlépe reagují na lokální situaci. Poznámka ÚMČ: Na základě návrhu této vyhlášky hl. m. Prahy by totiž malým městským částem měly být ve Statutu hl. m. Prahy odebrány kompetence v oblasti ochrany krajiny a přírody na úseku rozhodování povolování kácení na základě 8 odst. 1, ukládání náhradní výsadby podle 9 a vedení vhodných pozemků k náhradní výsadbě podle 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), včetně dalších činností v této oblasti. Všem došlým připomínkám nakonec bylo Odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy vyhověno a návrh vyhlášky byl v intencích těchto připomínek upraven, a to tak, že kompetence dle zákona, které jsou v současné době přeneseny na všechny městské části, budou i nadále vykonávat všechny městské části, s výjimkou 66 zákona, který vykonávají i dle současného stavu městské části Praha Těžba dřeva v Tuchoměřickém lese Dřevo je jednou z trvale udržitelných a obnovitelných surovin. Proč se tedy v lese dřevo těží? Hlavní zdroj příjmů lesních podniků či lesních vlastníků pochází z prodeje vytěžené dřevní hmoty. Z těchto zdrojů jsou pak hrazeny náklady spojené s obnovou a výchovou lesa, opravou lesních cest a hrazení i nepřímých činností spojených s netržními funkcemi lesa. Jde například o rekreační, zdravotní nebo ochrannou funkci lesa. Projekty zajišťující právě tyto funkce jsou velmi složité, nákladné a nutné. Pokud bychom neměli příjmy z prodeje vytěženého dřeva, musela by je společnost nahradit z jiných zdrojů, v tomto případě ve formě daní nás všech spoluobčanů. Těžby v lese je nutné provádět i z jiných důvodů, například pro ochranu lesního prostředí před hmyzími a houbovými škůdci či pro výchovu porostů, kde se při těžebních zásazích odstraňují nekvalitní, škodící a poškození jedinci. V Tuchoměřickém lese na státem svěřeném majetku Lesy ČR, s. p., provádějí těžby šetrnými způsoby v odpovídajícím schváleném objemu s maximálním využitím autoreprodukce stávajících porostů. Jde o využití tzv. přirozené obnovy, tedy o stromky vyrostlé ze semen spadlých pod stromy mateřského porostu. V této oblasti se jedná především o dub a modřín. V některých případech, kde je součastná dřevinná skladba neodpovídající zdejším podmínkám, je následný porost zakládán sazenicemi lesních dřevin vypěstovaných v lesních školkách. Jde o umělou obnovu místně příslušnými dřevinami s odpovídajícím původem, konkrétně je to lokalita se smrkovými porosty od Juliány k Přední Kopanině. V tomto lesním komplexu nehospodaří jen Lesy ČR, ale i jiný soukromý vlastník, který v nedávné době provedl těžby na svém majetku. Těžby byly provedeny prostřednictvím jedné z největších lesnicko-dřevařských společností v ČR. Zásah byl proveden dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. a dle schváleného Jeden z dopadů těžby dřeva poničená komunikace lesního hospodářského plánu. Šlo o jednorázové vytěžení většího objemu dřevní hmoty. Nyní je vlastník povinen zajistit obnovu a výchovu následných lesních porostů s patřičnou péčí správného lesního hospodáře. Zvolená technologie provedení těžeb je dnes v lesním hospodářství velmi využívána a povolena. Veškeré lesnické činnosti na tomto majetku jsou v současné době prověřovány a kontrolovány orgánem státní správy lesů, Českou inspekcí životního prostředí a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa. Návštěvník lesa může porovnat hospodaření a stav lesních porostů obou majetků. Bc. Pavel Rus, revírník Foto K. Krupička 5

6 VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME V současné době se po naší MČ šíří zvěsti o tom, že má dojít ke zrušení autobusu č. 254, případně k jeho výluce, a tudíž i změně jízdního řádu. Na dotaz odpovídá Ing. Filip Drápal, vedoucí odboru marketingu a tiskový mluvčí ROPID: Rád bych všechny kopaninské občany ujistil, že o žádné změně či dokonce zrušení autobusové linky 254 bez náhrady se neuvažuje. Jakoukoli dopravní změnu jsme povinni vždy projednat s představiteli městských částí, kterých se tato změna týká, takže pokud bychom nějakou změnu plánovali, určitě bychom to s MČ Praha-Přední Kopanina v dostatečném předstihu projednali. Jediná úprava linky se připravuje na období letních prázdnin, kdy stejně jako v předchozích letech dojde k mírnému omezení provozu zejména ve špičkách pracovních dnů, a to ve stejném rozsahu jako v loňském roce. Nový ročník soutěže Nejtišší dopravce Letiště Praha, a. s., slavnostně odstartovalo již čtvrtý ročník soutěže aerolinek Nejtišší dopravce. Cílem tohoto klání je motivovat letecké společnosti k ochraně životního prostředí a minimalizování dopadu leteckého provozu na okolí letiště. Již tradičně se soutěží ve dvou kategoriích podle používaných typů letadel mezi turbovrtulovými a proudovými letadly. Akce se koná od června do října 2010, tedy v období, kdy je letecký provoz na Ruzyni nejintenzivnější. Soutěží se letiště snaží apelovat na prestiž leteckých společností a vyzdvihnout ty společnosti, které kromě respektování limitů přidají ještě něco navíc ohleduplnější přístup nejen k životnímu prostředí, ale i k lidem žijícím v okolí letiště. Výsledkem této aktivity má být zlepšení kvality bydlení a života v obcích a městských částech v okolí letiště. Výtvarná soutěž Svět letadel pro žáky základních škol V souvislosti se soutěží pro letecké společnosti byla vyhlášena také výtvarná soutěž pro žáky ze škol, které se nacházejí na území zahrnutém v ochranném hlukovém pásmu Letiště Praha. Stačí nakreslit obrázek na téma Svět letadel a zaslat včas na adresu letiště. Na zadní straně kresby je potřeba uvést jméno a věk dítěte společně s názvem a adresou školy. Soutěž o zajímavé ceny potrvá od 1. června do 31. října Hodnotící komise vybere výkresy, které budou vystaveny v prostorách letiště. Autoři tří nejlepších získají pěknou odměnu. Marika Janoušková, PR koordinátor Archiv Letiště Praha Nový prostor Asi pro většinu z nás byly silným momentem minulých dní parlamentní volby. Abych vám řekl pravdu, v poslední době jsem začal být velmi skeptický k pozitivnímu vývoji naší politické scény. Se smutkem jsem se vracel k fejetonům Karla Čapka, který již ve dvacátých letech minulého století popisuje naši politiku jako jedno veliké divadlo. Znovu a znovu jsem mu musel dávat za pravdu. Prostě u nás, v českých zemích, máme opravdu svůj politický styl, jsme až moc věrní své divadelní tradici. To, co se však stalo při letošních volbách, mě zcela vytrhlo z apatie, nevěřil jsem vlastním očím. Výsledky voleb a reakce mnohých šéfů politických stran jsou pro mě takovým malým zázrakem. Nevím, jestli mi dáte za pravdu, ale já v tom vidím Boží znamení. Prostě ani Bůh se už na to nemohl dívat, a tak vypustil zatuchající rybník. Mám velikou radost, že díky různým občanským iniciativám a hlavně zdravému rozumu nás, obyčejných lidí, se podařilo postrčit do vyšší politiky nové tváře. Modlím se za tento nový prostor, aby Bůh obdaroval všechny politické autority duchem pravdivosti, touhy po uskutečňování všeobecného dobra a v neposlední řadě moudrostí k řešení nelehkých úkolů. P. Mgr. Kamil Metoděj Novák, duchovní Ze života... NARODILI SE: ZABLOUDIL ŠIMON ( ) LUKEŠ MARTIN ( ) NĚMCOVÁ IZABELLA NELLA ( ) OPUSTILI NÁS: KYTKA JAROSLAV (79 let) PROKOP STANISLAV (68 let) MUDr. LUKEŠ JIŘÍ (87 let) Marcela Filippi, sekretariát ÚMČ 6

7 Úklidová akce byla zapotřebí Dne 15. května 2010 proběhla v pořadí již druhá dobrovolná úklidová akce s názvem Obývák za zdmi mého domu aneb Žijeme tak, jak si uklidíme. Ačkoli by se po úspěšném podzimním úklidu okolní přírody v MČ Praha- -Přední Kopanina mohlo zdát, že jarního úklidu není zapotřebí, podařilo se 19 účastníkům jarního sběru odpadu v okolních lesích, na lukách a stezkách posbírat celkem 22 velkých pytlů odpadků všeho druhu a sadu čtyř pneumatik z osobního automobilu. Tímto chceme vyjádřit velké poděkování všem 19 statečným, včetně 5 dětí a jednoho přespolního sběrače odpadu ze sídliště Dědina, kteří věnovali svůj volný čas péči o to, co je v našem životě nejdůležitější životnímu prostředí. Dále bychom rádi poděkovali ochotným donátorům a pomocníkům, zaměstnancům ÚMČ Praha-Přední Kopanina a Lesů ČR, s. p., kteří akci nejen finančně podpořili, ale byli sami fyzicky nápomocni při svážení nasbíraného odpadu a jeho likvidaci. Ve dnech, kdy se příroda oblékla do překrásného zeleného kabátu a teplo láká nás všechny k vycházkám do lesa, za A přece se točí! Tuhle větu ucedil prý velký Galileo k fanouškům hned poté, co se kličkou vyhnul katově hranici. Mocní zůstali v klidu a Země byla dál placatá, i když ne na dlouho. Stejné zvolání lze použít i na kola stále početnější obce českých (a dokonce už i pražských) cyklistů. Pravděpodobně také neriskuji upálení, přestože bohatá a mocná nereformovaná (a obtížně reformovatelná) církev autolická se této dopravní herezi brání zpoza asfaltových a betonem dobře vyztužených fortifikací všemi zákonnými i jinými prostředky včetně dogmat. Tedy moderně axiomů, ty se taky nemusí dokazovat. Malá nabídka zásadních argumentů přesvědčivě dokazuje nemožnost existence jízdního kola v povrchové dopravě: 1. je to pro cyklisty moc nebezpečné (ještě by mohli odřít auto), 2. Čechy jsou (skoro všude) moc kopcovité (Polabí jsou vlastně Sudety a jižní Morava je skoro Rakousko), 3. jsou tu moc úzké ulice, Foto B. Pelzová Foto B. Pelzová Dvaadvacet pytlů odpadků se konečně dostalo tam, kam skutečně patří. Věřte nebo ne, na 150metrovém úseku jsme nasbírali 12 pytlů nezodpovědnosti. sportem, ke sbírání prvních hub nebo jenom k prostému lenošení na loukách a trávnících, děkujeme všem těm, díky nimž tyto radostné momenty budou zase o něco krásnější. Barbora Pelzová a Vladimír Kňažko popř. silnice, 4. jsou tu moc široké ulice, popř. silnice (tedy moc aut a nebezpečné), 5. kolo patří na sportoviště (ale pozor na okolní vrhy oštěpy, koulemi, kladivy či srpy), 6. kolo patří do lesa (ale zase otlučené smrky, polámané bezinky, velké škody na kopřivách, o přejetých broučcích ani nemluvě), 7. kolo patří do a vůbec. Výčet nemá konce a je jedno, že oblíbené dogma funkční dopravy v klidu už dávno požírá vlastní ocas dopravy v pohybu. Ale zatímco dogmatům navzdory se další auta, neuzpůsobená k provozu ve vrstvách, už skoro nikam nevejdou, kola ano. Do plného kbelíku štěrku se vejde ještě hodně písku, když s celým systémem (tedy s kbelíkem nebo dopravou) pořádně zatřeseme. A aby výsledkem zatřesení nebylo jen otřesení uživatelů kbelíku, tedy společného dopravního prostoru, je nutné, aby pro to všichni odpovědní včetně cyklistů něco udělali. Přesto, že dnešní dopravní legislativa je ještě dítkem automotofilního a alibistického bezpečnostního diktátu, nabízí i tak všem zájemcům v obcích či regionech, kteří chtějí cyklistickou dopravu i rekreaci řešit, mnoho možností: orientační značení cyklotras, budování cyklostezek, v obcích pak především integrační opatření v hlavním dopravním prostoru ve formě vyhrazených jízdních pruhů a prostorů pro cyklisty, cyklistických koridorů, zobousměrnění jednosměrek pro cyklisty, signalizovaných i nesignalizovaných cyklistických přejezdů, v krajině využití opuštěných těles vlakových tratí a vleček, málo využívaných obslužných komunikací atd. Tato řešení nejsou pouze o zákonech, ale především o lidu úřednickém i neúřednickém, který to chce ať už s větší nebo menší místní podporou řešit. Ing. Pavel Polák, předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu 7

8 Policie ČR informuje Prostor Přední Kopaniny je z hlediska policie (MO Ruzyně) hodnocen z hlediska výskytu trestné činnosti jako klidná a bezpečná lokalita pro občany. Od počátku roku 2010 policie zaznamenala minimální výskyt trestných činů a přestupků, které jsou v kompetenci jejího řešení. Konkrétně jde o jeden trestný čin, a to vloupání do chatky, dále pak podezření z vloupání do rodinného domku a krádež věcí, které se nepotvrdily, a nakonec jedno napadení a zranění mladíka v souvislosti s fotbalovým zápasem. Bylo zaznamenáno (oznámeno) jedno vloupání do motorového vozidla. V oblasti přestupkového jednání spadajícího do kompetence policie je v řešení napadení mezi sousedy. V oblasti dopravy bylo řešeno 23 přestupků spáchaných řidiči motorových vozidel, v méně závažných případech domluvou. V převážné míře nešlo o občany Přední Kopaniny. Trochu smutnou perličkou je jízda cyklisty po blízkém kruhovém objezdu v protisměru (byť jde o místo mimo obec). Nebyl zaznamenán (oznámen) žádný případ obtěžujících bezdomovců, v oblasti korupce ani domácího násilí, což jsou v současné době obecně sledované problematiky. Oproti shodnému období roku 2009, kdy se vyskytlo několik případu vloupání do objektů a motorových vozidel, je v současné době situace výrazně klidnější. Zcela evidentně na to má vliv intenzita a způsob činnosti policie a velmi dobrá vzájemná spolupráce s ÚMČ Praha- -Přední Kopanina. komisař npor. Vladimír Šípek, PČR, Místní oddělení Ruzyně Obecní kronika vypráví Ve druhém čtvrtletí tohoto roku jsme si připomněli dvě významné události. První se týkala opravy pomníku padlým občanům v 1. i 2. světové válce, jenž byl postaven za pomoci finanční sbírky občanů po roce 1918 Spolkem pro postavení pomníku. Poté ho do své péče převzalo Sdružení pro udržování pomníku, které za významného přispění zahradníka Jaroslava Kytky z č. p. 2, jenž provozoval i školkařtví okrasných stromků, také upravilo okolní park. Po ukončení 2. světové války byla 16. září 1945 odhalena deska rovněž jejím obětem. V této souvislosti mě zaujalo memento kronikáře Oldřicha Volfa, který ve svém článku o 1. světové válce budoucím generacím vzkazuje: Vy, příští občané po půl století od doby dnešní, vzpomeňte těžkých chvil národa a nezapomeňte na společný rov našich padlých. Myslím si, že tato slova jsou a budou vždy aktuální. Druhá událost se vztahuje k 1. červnu 1985, kdy se konala oslava připomínající 700 let první písemné zmínky o obci. Ta se datuje k 1. dubnu 1285 a je doložená v listinné podobě. V ní se při prodeji vinice pod Petřínem klášteru v Plasích za 35 hřiven stříbra abatyší kláštera sv. Jiří Drahomírou uvádí jako svědek stvrzující smlouvu jakýsi Budislav z Kopaniny. Díky této skutečnosti dnes známe jméno historicky prvního obyvatele a zřejmě i vlastníka obce. Dlouhodobá tradice naší MČ nás proto zavazuje k jejímu dalšímu zvelebování a údržbě. Miroslav Novotný, zástupce starosty, kronikář Výstava obecní kroniky V sobotu 5. června 2010 byla v restauraci U housliček vystavena obecní kronika, nakonec však v náhradní místnosti. Z tohoto důvodu nebyla možnost plně prezentovat některé dokumenty k nahlédnutí. I přes toto omezení přišlo přibližně 15 lidí, kteří uvítali celou akci a pochvalně se o ní vyjádřili do pamětní knihy. Snad bude příště zájem ze strany občanů a hlavně mladých lidí větší, neboť rozhodně neuškodí se o historii obce něco dozvědět. Miroslav Novotný, zástupce starosty, kronikář KO NINY pa Foto M. Skalický Tohoto všeho jsou někteří lidé schopni. Sběrné nádoby poničené ohněm v ulici K Prelátům, z jedné zbyl jenom podvozek. 8

9 Dětský den se vyvedl V neděli 30. května 2010 jsme se již počtvrté sešli na fotbalovém hřišti na Přední Kopanině, abychom oslavili společně s našimi dětmi jejich svátek. Ještě ve dvě hodiny odpoledne se sice přihnala průtrž mračen a vypadalo to, že snad ani žádné děti nepřijdou, ale déšť naštěstí ustal a děti i jejich rodiče zaplnili prostranství před restaurací U Drahušky. Program byl nabitý k prasknutí a děti natěšené z minulých ročníků. Soutěžilo se v různých disciplínách. Za každý splněný úkol děti dostaly penízky neboli drahoušky, za něž si mohly jít nakoupit různé věci na náš Jarmark. Do krámku věnovali dárky různí sponzoři, například firmy Catherine, Tesco, DHL či ČSA. Spoustou dárků též přispěl ÚMČ Praha-Přední Kopanina. Okolo třetí hodiny přijela zpěvačka Klára Kolomazníková, která dětem zazpívala hity z doby, kdy ještě působila ve skupině HOLKI. Děti byly z Klárky nadšené a celý minikoncert tančily a zpívaly. Velká část programu byla věnovaná dopravě, aby pro děti kromě oslav mělo toto odpoledne též nějaký poučný význam. K tomuto účelu jsme si pozvali městskou policii, která dětem předvedla služební auto. Většina dětí ještě policejní auto takto zblízka neviděla. Celé odpoledne programem provázela dvojice moderátorů Pavla a Petr, kteří si to s dětmi také náležitě užívali. O muziku se starala DJ Jane, která pouštěla písničky k tanci i soutěžím. Nakonec se celý Dětský den opravdu povedl, k čemuž přispělo nemalou měrou zářící sluníčko. Dík patří i strážníku městské policie Kamilu Krupičkovi, který na zdárný průběh akce bedlivě dohlížel. Děti si odnesly domů spousty zážitků i dárků a doufáme, že přijdou v hojném počtu i příští rok na již pátý ročník. Pavlína Sedláková Foto 3 P. Sedláková Pohádkový strom Určitě stojí za zhlédnutí a určitě by o tomhle stromě měly vědět všechny děti, které mají rády pohádky. Strom roste na úzké lesní pěšině, která obepíná severní část lesa dojít do téhle části lesa a najít pěšinu není nic moc složitého. Od koníků pana Malého se dáte vzhůru po úzké asfaltce a vyšlapete ji až nad poslední chatu, pak uhnete vpravo do lesa a tam ani snad ne po 20 metrech začíná vlevo ubíhat již dříve uvedená lesní pěšina, která jako pentle obepíná zdejší les, a po ní se vydáte. Pohádkový strom objevíte asi po 100 metrech chůze, hned u pěšiny při její levé straně. Nemůžete strom minout. Vždy to byl a stále je jeden z největších stromů na kraji zdejšího lesa, dokonce mnoho let byl v jeho vysoké koruně myslivecký posed, který mu také dodával určité právo převahy nad ostatními stromy. Strom má na sobě keramickou tabulku s nápisem Pohádkový strom. Strom, jehož přesný druh by určitě znal kopaninský pan revírník, býval ještě před dvěma roky nezraněný a pyšnil se jak svou výškou, tak zejména korunou, větvemi a listovím. Takový už není, jeho levá strana je poničená bleskem, ale zatím strom své úplné zkáze odolal. A teď, děti pozor, ve stromě a jeho okolí přebývají pohádkové bytosti, trpaslíci, lesní víly, rusalky, ale i ty zlé, jako draci, čerti, vodníci a co já ještě vím, jaké další. Dospělý člověk je nikdy nevidí, ale vy ano! Ale teď druhé pozor, musí se ke stromu dojít ve tmě, nejlépe před půlnocí a musí se tam dojít opravdu hodně, hodně potichoučku. Při mé poslední denní výpravě k pohádkovému stromu stál pod ním jakýsi turista a popíjel z termosky čaj. Pozdravili jsme se a aby řeč nestála, řekla jsem: Škoda, že tak krásný strom zasáhl blesk. Na to mi pán odpověděl: Jen se nebojte, ono to s ním dobře dopadne, vždyť je pohádkový, a mávnul termoskou směrem ke keramické tabulce. Usmála jsem se, jen tak pro sebe, a odešla jsem. Také bych si přála, aby to s ním dobře dopadlo, vždyť ho znám více jak půl století. A tiše jsem si počítala, s kolika dětmi jsem k němu už provedla noční výpravu. Jana Fafejtová 9

10 Sbírka úspěchů jezdeckého oddílu Jezdecký oddíl TJ Sokol Přední Kopanina se v roce 1989 osamostatnil a pod názvem Tělovýchovná jezdecká jednota Přední Kopanina existuje dosud. Od samého počátku své existence získával jezdecký klub svými sportovními výkony velmi dobré jméno nejen v Československu a později v České republice, ale rovněž v zahraničí. A tak pojem závodníci z Přední Kopaniny byl a je proslavený v Polsku, Německu či Rakousku. Drezurní jezdci v juniorské i seniorské kategorii byli zařazeni do reprezentačního týmu Československé (později České) republiky. Junioři Antonín Kadlec ml. a Magda Havelková se zúčastnili mistrovství Evropy v polském Ksiazi v roce 1990 a v německém Iserlohnu v roce Čtyřnásobným mistrem republiky se stal Antonín Kadlec (dvakrát získal stříbrnou medaili), mistryní republiky v juniorské kategorii je také Lucie Havelková (provdaná Marešová). Bronzovou medaili na domácím mistrovství v roce 1997 získala juniorka Dagmar Romischová, mistryní a vicemistryní na témže mistrovství v kategorii mladých jezdců se stala Kateřina Müllerová (provdaná Havlíčková). Bronzovou medaili na mistrovství republiky v kategorii mladých jezdců získala dvakrát Kristýna Vobořilová. V kategorii seniorů reprezentovala v letech Přední Kopaninu na domácím mistrovství i v zahraničí Vlasta Kadlecová. Stala se 22 mistryní republiky, 22 získala stříbrnou medaili a 17 bronzovou medaili. Dále má ve sbírce 15 zlatých medailí ze soutěží družstev. Za vynikající sportovní výkony byla Archiv TJJ Přední Kopanina vyznamenána Zlatým odznakem České jezdecké federace a získala titul Mistr sportu, obdržela i Zlatý odznak za dlouholetou práci pro rozvoj jezdectví. V roce 2010 ukončila svou závodní kariéru a věnuje se činnosti rozhodčí-specialista na drezurních závodech a trenéra s mezinárodním pasem. Pro zajímavost je nutno uvést, že všichni výše uvedení juniorští medailisté z mistrovství republiky se začínali učit jezdit v našem klubu již od svých dětských let na pony konících. Tento výcvik zajišťovala jako první a dlouho jediná naše TJJ. Výuka jezdeckého sportu u malých dětí vyžaduje velkou trpělivost a obětavou práci cvičitele, výborně tuto činnost prováděly Zdeňka Černá, Jana a Helena Linhartová, Iva Hrubešová, Kateřina Havlíčková, Kateřina Vondráčková a Romana Pulcová. V roce 2010 jsme uspořádali již dvoje jezdecké drezurní závody s mezinárodní účastí. První proběhly koncem dubna a zúčastnilo se jich mimo jezdců z Německa 62 startujících z celé ČR. Na těchto závodech ve dvou soutěžích zvítězil kůň Lester (v majetku TJJ Přední Kopanina) s mladší juniorkou Barborou Marešovou. Tato dvojice se připravuje na letošní mistrovství ČR a splnila dvě kvalifikace. Ve vyšších soutěžích startovala za náš klub Romana Pulcová s koněm Danos. Svou závodní kariéru zahajoval i mladý kůň Briliant s jezdkyní Kateřinou Vondráčkovou, která již jako juniorka startovala několikrát na mistrovství ČR s koněm Tomar. Jubilejní 30. ročník drezurních závodů CENA ROTUNDY CDN s mezinárodní účastí (závodníci z Německa) se konal poslední květnový týden. O tyto tradiční závody je mezi jezdci velký zájem hlavně proto, že obsahují nejtěžší drezurní soutěže. Mimo náš klub jsou vypisovány pouze v karlovarské oblasti a v Brně. Za náš klub se zúčastnily jezdkyně Kateřina Vondráčková a Romana Pulcová opět se svými koňmi Briliant a Danos. Řada účastníků vyjadřovala pochvalu i poděkování za závody, které se konaly profesionálně a v duchu klidné sportovní atmosféry. Také hodnocení Pražské veterinární správy vyznělo kladně. Náš klub jako pořadatele nicméně mrzí, že nemůže ještě zvýšit kvalitu závodů ustájením v závodních boxech, které by pro závodní koně této nejvyšší kvality mělo být samozřejmostí. Zatím však nemáme dostatečné finanční prostředky na nákup mobilních závodních boxů, přestože prostory areálu tuto skutečnost umožňují. Pro další pořádání závodů se pokusíme jako dlouholetý pořadatel vyřešit i tento problém získáním sponzorů. Vlasta Kadlecová, statutární zástupce Takový je život Dětství jsem prožila na venkově. S kamarády jsme běhali po lese, hráli na schovávanou, byla to pohoda. Vždy jsem se bála, abych nemusela bydlet v paneláku. Byla jsem zvyklá vyběhnout bosá na zahradu a jít na procházku do lesa. Byla bych nešťastná v panelákovém bytě s malým balkonem a špinavým sídlištním parkem. Život mě zavál na Přední Kopaninu a já velice brzy zjistila, že jsem tady šťastná. Našla jsem zde báječného manžela, narodily se nám dvě děti, a jak jsem vždy chtěla, i jim mohu dopřát kouzlo venkova. Znamená to, že i tady máme zahradu a můžeme chodit do nedalekého lesa, a přece jsme součástí Prahy. I když jsme na vesnici, máme tu všechny vymoženosti města, které jako máma dvou dětí mohu každý den ocenit. Například obchod, kde si vždy mohu koupit čerstvé pečivo, ale třeba i mouku nebo olej, pokud zrovna dojdou. Je tu čistá a uklizená náves, kde si děti rády hrají, u místní restaurace si mohou procvičit svou obratnost na prolézačkách a čtvrteční odpoledne si zpestříme návštěvou místní knihovny. Přestože jsem rozmazlená vlastním autem, oceňuji i fakt, že tu jezdí městská hromadná doprava to pro případ, že by se porouchalo. A negativa? Objektivně musím konstatovat, že i mně někdy vadí, když uspávám syna a letadla zrovna startují, ale když nedávno několik dní nelétala, jako by tu něco chybělo Prostě ke Kopanině patří, a pokud se to někomu nelíbí, nezbude mu nic jiného než se odstěhovat, ale já si myslím, že by byla škoda opustit tak hezkou vesničku. A proto si zde dovolím poděkovat lidem z úřadu naší městské části, protože vím, že dělají vše pro to, aby Kopanina byla hezká a čistá v létě i v zimě. Bohužel se vždy najde nějaký nepořádný pejskař nebo někdo, kdo bude raději lát, než aby pochválil nebo přiložil ruku k dílu, ale takový už je život. Markéta Paulová 10

11 Novinky z fotbalového klubu FC Přední Kopanina První tým FCPK pokračuje v divizi. Úspěchem fotbalového klubu FC Přední Kopanina skončila první sezona ve čtvrté nejvyšší tuzemské soutěži divizi. Tým se po celou dobu pohyboval uprostřed tabulky a z pozice nováčka si tedy vedl více než zdatně. Po zásluze se v náročné soutěži udržel a Přední Kopaninu budou naši fotbalisté reprezentovat v divizi i v příští sezoně 2010/2011. Archiv FCPK Béčko FCPK vyhrálo 1.A třídu. Naprosto nečekaný úspěch vybojovala pro náš klub rezerva mužů Přední Kopaniny. V pozici nováčka 1.A třídy dokázala opět skončit na prvním místě i ve vyšší soutěži a vybojovala si právo účasti v pražském přeboru, nejvyšší krajské soutěži. V klubu sportuje přes 200 dětí. Fotbalová akademie FCPK se v uplynulé sezoně výrazně rozrostla. Deset týmů dětí, přes dvě stovky sportujících mládežníků ve věku od 5 do 18 let. V Přední Kopanině hrají nejen místní děti, ale za fotbalem sem jezdí talenti z Prahy 6 a celého přilehlého okolí. Máte-li chuť přihlásit svou ratolest, více o náboru na oficiálním webu FCPK.CZ. Další zajímavé akce v klubu. Stadion v Přední Kopanině byl v uplynulé sezoně svědkem řady dalších sportovně-společenských akcí. Trénovalo zde několik reprezentačních výběrů ČR, ať už šlo o tým hráčů do dvaceti či devatenácti let nebo dívky- -juniorky. Byl zde k vidění mistrovský pohár Sparty za účasti bývalých hráčů i dalších celebrit, proběhl velice vydařený Den dětí. Všechny akce najdete na webu FCPK.CZ. Ing. Tomáš Cigánek, předseda Pochod na Okoř 2010 Foto M. Hofman Foto M. Hofman V sobotu 12. června se konal jubilejní, v pořadí už 10. Pochod na Okoř Tradice příjemného červnového putování od rotundy sv. Maří Magdaleny ke hradu Okoři tedy žije a trvá dál. Účasníci pochodu vyrazili za krásného slunečného počasí v 9.00 z Přední Kopaniny a asi po hodince pochodu doputovali na nádvoří zámku Tuchoměřice, kde se konala také již tradiční občerstvovací přestávka. V tropickém vedru občerstvení přišlo opravdu vhod! Následovalo společné fotografování na nádvoří zámku a poté prohlídka kostela sv. Víta se zasvěceným výkladem Jitky Svobodové z komunity Chemin Neuf. Tato komunita již několik let v zámku sídlí a postupně ho vrací do původní podoby. Trasa pochodu vedla účastníky dál kolem úžasného rozkvetlého pole červených máků přes Malé Číčovice na Okoř, kde byla rezervována restaurace. Servírovala se česká klasika vynikající guláš i oblíbený smažák. Po obědě se pochodníci přesunuli pod hrad Okoř, kde starosta MČ Praha- -Přední Kopanina Jiří Musil rozdělil dětem diplomy a předal dárky nejmladšímu i nejstaršímu účastníku, které dělilo úctyhodných téměř 80 let! Připomeňme, že cenu pro nejstaršího účastníka pochodu si odnesl František Macháček, bývalý starosta naší MČ. Autobus, přistavený MČ Praha-Přední Kopanina, převezl odpoledne účastníky zpátky do místa zahájení pochodu, kde někteří vedrem vyprahlí odešli uhasit žízeň a vyhodnotit celý výlet do restaurace U housliček. Výlet se vydařil, počasí přálo a věřme, že příští, 11. ročník, bude alespoň tak úspěšný jako ten letošní! Ing. Milan Hofman, zástupce starosty 11

12 INZERCE Restaurace U housliček s kapacitou až 150 osob Česká kuchyně, denní menu Svatební hostiny, oslavy Zahrádka s grilováním Parkoviště u restaurace KONTAKT: K Padesátníku 10, Praha 6-Přední Kopanina Tel.: K PADESÁTNÍKU PRAHA 6 PŘEDNÍ KOPANINA TEL./FAX: VÝROBA PONOŽEK Ceník inzerce: A4 à 500 Kč, A5 à 250 Kč, A6 à 130 Kč; pro zájemce možnost kontaktu na ÚMČ Praha-Přední Kopanina, tel. č.: , případně na ové adrese ceny jsou uvedeny bez DPH. Čtvrtletník MČ Praha-Přední Kopanina, ročník 1 Vychází 4 ročně Místo vydání Praha Registrace MK ČR E Šéfredaktor: Mgr. Martin Pitro Redakční rada: Mgr. Petr Vokáč (předseda), doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D., Miroslav Novotný, Marcela Filippi (členové) Grafická úprava: Mgr. Pavlína Pitrová Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu Tisk: Tygr U Stromovky, s. r. o. Čtvrtletník slouží k informování občanů MČ Praha-Přední Kopanina a není periodikem žádného politického subjektu Náklad 300 výtisků Uzávěrka: Tištěno na recyklovaném papíru. 12

KOPANINSKÉ. listy 2/2014. Vážení spoluobčané, Dovolená praktické lékařky MUDr. Lenky Fejfarové

KOPANINSKÉ. listy 2/2014. Vážení spoluobčané, Dovolená praktické lékařky MUDr. Lenky Fejfarové KOPANINSKÉ listy 2/2014 Vážení spoluobčané, věřím, že Přední Kopanina díky úsilí nás všech roste do krásy. Proběhly náročné úpravy kolem rotundy, po letech průtahů se pracuje i na dokončení revitalizace

Více

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé, KOPANINSKÉ4/2014 listy Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina Hezké Vánoce a šťastný nový rok, řekl by jeden. A také spokojený život, hodně zdraví a mějte se rádi, přidal by možná druhý. A další by doplnil:

Více

KOPANINSKÉ1/2015. a knihovnou. Pokud se nestane nic mimořádného,

KOPANINSKÉ1/2015. a knihovnou. Pokud se nestane nic mimořádného, KOPANINSKÉ1/2015 listy Vážení spoluobčané, po letech stavební stagnace vznikají v Přední Kopanině nové obytné projekty. Na Hokešově náměstí plánuje developer výstavbu 22 bytů, v ulici K Padesátníku se

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Č n o l S A A U n u í éš (n ot v b e i ), t y ro r o r odt n m s va l st l t z t. K n n e iš k ž e n ro r v j l n n

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12)

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12) hostivický měsíčník ROČNÍK 36 červenec - srpen 2009 Dětský den (více na str. 12) Z obsahu: Zprávy z radnice Dostavba základní školy Přehled prací dle rozpočtu města na rok 2009 Výsledky voleb do Evropského

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 INZERCE SC-340666/09 SC-332515/07 Příměstské tábory v Oáze Říčany jsou velmi

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Jejda, zase škola!

září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Jejda, zase škola! září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Jejda, zase škola! FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít Vybíráme z obsahu: Autokros po 40 letech ve Šluknově končí 2 Slovo starostky - náměstí 3 60. výročí firmy Topos, a. s. 10, 11 Výběrové řízení 15 Lesnická škola 17 První turnaj TS Beach Cup 19 CENA 5 Kč

Více

DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem V současnosti startuje i v našem městě zcela nový projekt, který bude užitečným pomocníkem

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 17.00 hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více