líbilo a nestíhali jsme dolévat do várnice s kohoutkem 3/2013 1/2012 3/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "líbilo a nestíhali jsme dolévat do várnice s kohoutkem 3/2013 1/2012 3/2011"

Transkript

1 ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ líbilo a nestíhali jsme dolévat do várnice s kohoutkem 3/2013 1/2012 3/2011 Březen(obecní čtvrtletník registrace: MK ČR E 19788) 1/2014 Nejlepší zelí mají u Surovců V sobotu proběhl 1.ročník soutěže o nejlepší nakládané zelí v Ústí. Do soutěže, která proběhla v sále kavárny Harmonie, bylo přihlášeno 11 vzorků. Soutěž se uskutečnila dle předem stanovených pravidel a vzorně ji zabezpečili členové kulturního výboru a Spolku věčně mladých žen. Bylo připraveno bohaté občerstvení pro účastníky i návštěvníky soutěže. Po vyhodnocení předal předseda kulturního výboru, spolu se starostou obce,majitelům vítězného zelí malé ocenění v podobě uzeného kolena. Doufáme, že v příštím roce bude soutěž pokračovat a že kvalita vzorků bude minimálně taková, jako letos. Blahopřejeme vítězům. Výsledky: 1. místo: manželé Surovcovi č místo: manželé Filovi, č místo: manželé Šimkovi, č

2 Rodina Mončekova obsadila první místa při koštu slivovice V sobotu se konala premiéra koštu slivovice v Ústí. Soutěž proběhla opět v sále kavárny Harmonie, pořadateli byl tentokrát ústecký Klub přátel dobrého vína ve spolupráci se Spolkem věčně mladých žen. Pomoc jim poskytl i kulturní výbor při OÚ. Všichni se zasloužili o hladký průběh soutěže i o pěknou náladu v sále. Do soutěže bylo přihlášeno 7 vzorků trnkové slivovice a 5 vzorků destilátu z jablek. Pro začátek to byl dobrý počinek; bylo připraveno bohaté občerstvení a všichni účastníci se dobře pobavili. Porotci byli všichni majitelé vzorků. Po vyhodnocení jsme zjistili, že první místa v obou kategoriích obsadili otec a syn Mončekovi. Při následující sousedské besedě pak byly jednotlivé vzorky znovu degustovány a hodnoceny a to tak dlouho, až byly téměř zlikvidovány. Výsledky: Trnková slivovice Jablečný destilát 1. místo Jan Monček ml., č.134 Martin Monček, č místo Antonín Fila, č. 179 Daniel Lukovský, č místo Miroslav Běťák, č.40 Františka Hnátková, č.63 Vítězové soutěže obdrželi originální lahve na slivovici, které byly opatřeny etiketou s nápisem nejlepší vzorek. První 3 místa byla oceněna i diplomem. Všichni zúčastnění se shodli, že by se podobná akce mohla opakovat každoročně. Zároveň doufají, že se na soutěži sejde větší počet vzorků, vždyť v Janové, kde stejná soutěž probíhala tentýž den, bylo hodnoceno 45 vzorků a počet účastníků dosáhl téměř stovky. Pokyny pro vyvážení odpadů Budování splaškové kanalizace nabírá postupně tempo, ale zdaleka není ještě v plném proudu. Vzhledem k poloze obce v údolí a vysoké hladině spodní vody je nutné často provádět celou řadu pomocných opatření, která výstavbu zpomalují. V této souvislosti bychom rádi upozornili na problematiku vyvážení odpadů (popelnic, pytlů) z míst, kde se provádí výkopové práce. Před započetím výkopových prací jsou všichni majitelé rodinných domů informováni o datu, kdy by měly začínat zemní práce. Od této chvíle je na majitelích nemovitostí, aby si před svozem odpadů - 2 -

3 převezli popelnice a pytle na směsný i tříděný odpad na místa, ke kterým dojede sběrný vůz. Většinou to bývá nějaká křižovatka nebo místo, kde se zatím zemní práce neprovádějí. Tato situace bude trvat vždy až do písemného odvolání ze strany obecního úřadu, který toto projedná i s posádkami sběrných vozů. Bohužel, tyto vozy jsou extrémně těžké a zasypané výkopy musí být proto zpevněny tak, aby auta nezapadla do směsi bláta a zeminy. Není v silách obecního úřadu, aby všechny občany před svozem odpadů upozorňoval na to, že si musí své nádoby na odpad přepravit na příslušná místa. Proto Vás prosíme, abyste se organizačně této záležitosti s předstihem věnovali. Obecní úřad Zaplacení poplatků za odvoz odpadu a za psy Termín zaplacení poplatků za odvoz odpadů a za psy končí Při této příležitosti upozorňujeme, že popelnice bez modré známky (potvrzení o zaplacení poplatku za odvoz odpadů) budou vyvezeny naposledy v úterý Dále prosíme občany, aby používali místo druhé popelnice velké černé pytle ( ne malé), platíme za ně, jako za plnou popelnici. Kartony od mléka a džusů dávejte opět do oranžových pytlů, na obci jich je dostatek. Obecní úřad Rekonstrukce silnice II/487 bude pokračovat V dolní části obce se koncem března rozběhnou práce související s opravou silnice II/487 na Janovou. Přitom bude provedena oprava chodníku u Krabiců a vybudován nový chodník a veřejné osvětlení k zastávce ČSAD na Velké Karlovice. Doprava v této části obce bude poněkud komplikovaná, protože bude v některých dnech nutné uzavřít jeden jízdní pruh této komunikace. Jednosměrná objízdná trasa na Janovou povede po staré cestě okolo bývalé kovárny. Obyvatelé této ulice budou muset při vyjíždění od svých domů jet směrem na Janovou a pak se teprve u Bečvy obrátit směrem na Vsetín QQQQ.. Prosíme všechny účastníky silničního provozu, aby dbali pokynů dopravního značení v této oblasti a zároveň informujeme, že zastávky ČSAD na Velké Karlovice v obou směrech, budou dočasně přemístěny za most přes Bečvu směrem ke VsetínuQ. Obecní úřad Setkání seniorů

4 Tak jako každý rok se uskutečnilo i letos setkání seniorů v kavárně Harmonie na Sokol klubu. Přítomné přivítal pan Plachtovič, předseda kulturního výboru při obci Ústí s přáním našim maminkám, babičkám a i prababičkám hodně zdraví, duševní svěžesti a pěknou pohodou při společném posezení. K poslechu a posléze i k tanci hrál pan Žlebek, který se s mnohými již zná z předchozích sezení. Malá svačinka a sklenička dobrého moku přítomné rozezpívala a v sále byla pohodová nálada. P O Z V Á N Í. Místní ochotníci Vás zvou v sobotu v hodin na SOKOLSKÝ VÝLET k Jurovi Pirníkovi ( Sokol klub Ústí ), kde sehrají k připomenutí 90. výročí založení Sokolu v Ústí divadelní hru " CHVILKU SOKOLEM." Připraveny budou grilované speciality, dobré pití a hudba k tanci i poslechu pod taktovkou pana V. Kováře. Všichni jsou srdečně zváni! Informace pro občany: Diakonie Broumov děkuje obětavým občanům, kteří darují věci a podporují činnost Diakonie. Sbírky ošacení a bot a dalších věcí pomáhají nejen životnímu prostředí, ale hlavně lidem, kteří materiální pomoc potřebují a jsou za ní nesmírně vděční. Další sbírka proběhne 9.června V Tříkrálové sbírce se v naší obci vybralo ,- Kč, celkem ,- Kč. Kompletní realizaci smluv v oblasti nemovitostí nabízí paní Hlubková Lenka, tel , mob , (vyhotovování kupních smluv, darovacích smluv,realizace vkladů do katastru nemovitosí,zprostředkování vyhotovení znaleckého posudku,jednání na katastrálních úřadech, stavebních úřadech a městský a obecních úřadech. Komplikuje vám vaše závislost život? Chcete s tím něco dělat? Abstinujete od návykových látek a potřebujete podporu? Služby následné péče MOSTY- pomoc pro bezpečný přechod od závislosti k abstinenci : práce ve skupině, terapie, poradenství, pomoc s konkrétními problémy. Všechny služby jsou zdarma. Občanské sdružení NA CESTĚ, Palackého 138, Vsetín, tel , e- mail: (bližší informace na obci). Vážení občané, firma Martin Kytka - Rizikové kácení si Vám dovoluje nabídnout své služby v oboru kácení stromů, rizikového kácení stromolezectvím a ořezávání stromů. Ceny stanovuje po osobní prohlídce a posouzení rizikovosti a náročnosti práce. V případě, že potřebujete pokácet nebo ořezat strom volejte na číslo Tešíme se na případnou spolupráci. Obec nabízí občanům palivové dřevo Občané si mohou na obecním úřadu objednat tvrdé (listnaté) palivové dřevo, které je vedlejším produktem při těžbě obecních lesů. Toto dřevo si mohou odkoupit přímo na skládce nebo převézt ke zpracování na místě, které je k tomu vhodné. Jedná se o kmeny v celých délkách (10-14 m). Cena za 1 m3 palivového tvrdého dřeva v délkách je 1060,- Kč + 15% DPH, tj. celkem 1219,- Kč. Případná doprava po Ústí je cca 130 Kč/m3 (platí se přímo dopravci). Obec nevyrábí dřevo v tzv. prostorových metrech. Měkké dřevo máme k prodeji jen vyjímečně, opět pouze v délkách s cenou 720,- Kč/m3 + 15% DPH, tj. celkem 828,- Kč bez dopravy. Občané, kteří mají o dřevo zájem, se mohou přihlásit do pořadníku na OÚ. Dodávka dřeva je dle možnosti těžby, která je ovlivněna počasím a dalšími faktory. Celkově se bude jednat asi o 50 m3 dřeva s dodáním do konce roku Obecní úřad

5 Oznámení pro rodiče dětí v MŠ. S platností od bude MŠ Ústí otevřená i tehdy, bude-li ve školce třeba i 1 dítě. V případě, že budou v MŠ 3 dětí a méně, bude mít školka poloprovoz. O provozu MŠ v době hlavních prázdnin budou rodiče s předstihem informováni. Ivana Korejčíková-ředitelka MŠ Zápis DĚTÍ Ředitelka mateřské školy Ústí, okres Vsetín, příspěvková organizace, v souladu se zákonem č. 561/2004 sb., 34 odst. 2) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, dále jen školský zákon a po dohodě se zřizovatelem oznamují místo a dobu přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání dětí na školní rok 2014/2015: Doba přijímání žádostí : Středa 2. dubna 2014 od 16:00h do 18:00hodin Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci vyzvednout od 19. března 2014 v mateřské škole nebo stáhnout z internetových stránek mateřské školy. Organizace přijímání žádostí 1. Zákonný zástupce přinese žádost potvrzenou lékařem, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 2. O zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole rozhoduje ředitelka MŠ. 3. Ředitelka mateřské školy je povinna přednostně přijmout děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ( 34 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon v platném znění). 4. V případě, že počet žádostí zástupců dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst mateřské školy, postupuje ředitelka mateřské školy podle stanovených kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 sb., školský zákon, v platném znění. Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, že v souladu se školským zákonem se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Tel.: , web: Iinformační centrum v Horní Lidči, má vytvořené vlastní facebookové stránky. Jejich přesný název je Informační centrum Horní Lideč, facebooková adresa Na stránkách budou zveřejňované pozvánky na nejrůznější kulturní, společenské a spotrovní akce. Rovněž na nich občan nalezne nejrůznější tipy a odkazy, kam se třeba vydat na výlet. Informační centrum Horní Lideč sídlí v budově česko-slovenského mechanického budovu. Jeho přesná adresa je: Informační centrum Horní Lideč, Horní Lideč 370, Horní Lideč, telefon Na Vsetíně vznikla nová POHŘEBNÍ SLUŽBA NONSTOP, provozovna Mostecká 361 (naproti hlavní poště). tel , zdarma Policie České republiky upozorňuje na podvodné jednání na seniorech ve kterém figuruje firma Endemos. Tato firma rozesílá výzvu k úhradě dlužné částky za používání klientské karty ve výši 3 566,- Kč. V dopise je napsáno, že dotyčný musí neprodleně kontaktovat zákaznickou linku. Doporučujeme na tento dopis nereagovat a ihned volat Policii ČR. Zákaznická linka je zpoplatněna vysokou částkou. Víte, kdy vznikly nejběžnější spotřebiče? Průměrná česká domácnost používá stále víc elektrických spotřebičů. Když si doma uděláte jejich důkladnou inventuru, možná budete výsledným číslem sami překvapeni. Třeba si už ani nevzpomenete, kdy jste to všechno nakoupili. A víte, odkdy se ten který spotřebič v domácnostech vůbec používá? - 5 -

6 Co domácnost, to lednice K nejběžnějším spotřebičům patří chladničky a mrazničky. Dnes má podle statistik alespoň jednu lednici 100 % českých domácností. Vynález umělého zmrazování předvedl poprvé skotský lékař a chemik William Cullen už v roce 1756 na univerzitě v Edinburghu. Aby ale jeho umělé zmrazování fungovalo, musel otáčet klikou stroje. Není tedy divu, že se lednice na tomto principu neujala. První lednici v dnešním slova smyslu vyrobila v roce 1911 americká firma General Electric podle patentů francouzského vynálezce Marcela Audiffrena. Prodala jich ovšem jen něco kolem stovky. Lednice totiž stála kolem tisíce dolarů, což byl asi dvojnásobek ceny tehdejšího automobilu. Navíc zabírala trochu moc místa: hlučný motor a kompresor se umisťovaly do sklepa, zatímco chladicí box měl své místo v kuchyni. Teprve model Frigidaire z roku 1923 se do kuchyně vešel celý. Až model Monitor-Top se stal hitem, od roku 1927 se ho prodalo přes milion kusů. Koncem třicátých let mělo už ledničku 60 % amerických domácností, zatímco v Evropě se ledničky dočkaly podobného rozšíření až v sedmdesátých letech. Hit roku 1893: myčka nádobí Myčky nádobí se u nás zatím takového rozšíření nedočkaly. Používá je zhruba 15 % domácností. Hitem se staly díky světové výstavě v Chicagu roku 1893, patent na myčku získala v roce 1886 Američanka Josephine Cochranová, bohatá dáma z Illinois. Paní Cochranová začala detailem držáky na talíře. Teprve poté, co vymyslela, jak talíře a hrníčky uchytit do drátěných držáků tak, aby pevně držely i v silném proudu, umístila držáky na kruh. Ten byl napojen na motor, který kruhem otáčel. Voda pak na nádobí padala shora. Zpočátku se myčky objevovaly hlavně v restauracích a na lodích, později v hotelích, začala si je pořizovat i armáda. Až o pár desítek let zamířily do domácností. Sekačka má dnešní podobu už 60 let a šedesáté narozeniny oslavila v podobě, v jaké ji nejčastěji potkáte na českých zahradách. Tato rotační sekačka s jedním nožem otáčejícím se kolem svislé osy se poprvé objevila v roce Vynález stroje, který jako první začal opravdu vážně konkurovat kose, je ale mnohem staršího data. Patent na něj získal 31. srpna 1830 Edwin Beard Budding, strojník ze Stroudu v anglickém hrabství Gloucestershire. V podstatě jen zvětšil zařízení, kterým se v textilních továrnách sestřihoval drsný povrch látek po tkaní. V 90 letech 19. století pak vznikly první motorové sekačky poháněné nejprve parními stroj a později benzínovými motory. První elektrická sekačka je z roku Výrobci elektrospotřebičů se dnes soustřeďují i na úspory především energie a vody. Jedním z důležitých směrů dalšího vývoje je neustálý důraz na použití takových materiálů při výrobě, které po skončení životnosti umožní jejich recyklaci v co největší míře. Recyklací elektrospotřebičů se ušetří až osmdesát procent elektrické energie, jelikož získání materiálů recyklací je daleko levnější než jejich těžba přímo z nerostných surovin - zejména v případě železa.navíc zásoby primárních surovin na naší planetě nejsou neomezené, zdůrazňuje význam zpětného odebírání elektrospotřebičů generální ředitel kolektivního systému ELEKTROWIN Roman Tvrzník

7 - 7 -

8 Mladí šachisté Mladí šachisté Sokola Ústí dávali v turnajích jednotlivců v rámci Zlínského kraje i okresu Vsetín svými výsledky vědět. V GP Zlínského kraje hraného ve Starém Městě dosáhl vynikajícího výsledku Radek Zgarba,když obsadil v silné konkurenci kategorie do 14 let 4.místo se ziskem 5 bodů ze 7 zápasů.dalším dvěma zástupcům našeho oddílu nevyšel zápas posledního kola a tak v kategorii do 12 let se Filip Matůš umístil na celkovém 9.místě se ziskem 4,5 bodu ze 7 zápasů a v kategorii do 10 let skončil Matěj Kovář na 28.místě se ziskem 3,5 bodu ze 7.zápasů. Zbývá odehrát dva turnaje krajské GP ve Zlíně Malenovicích a na Vsetíně, V turnajích hraných v rámci Mistrovství Valašska mládeže 1.Vasto tour se naši hráči umístnili na těchto místech. Na turnaji hraném na Bystřičce na 7 kol se v kategorii do 16 let obsadil Lukáš Trčálek 6.místo se ziskem 4,5 bodu ze 7 zápasů,marek Zeťák skonči na 15.místě se ziskem 3,5 bodu V kategorii do 13 let předvedl suverénní výkon Filip Matůš,který zvítězil ze ziskem 7 bodů ze 7 zápasů.dále se umístnili David Žídek na 14.místě 3,5 bodu a Jakub Dorňák na 25.místě ze ziskem 3 bodů.v kategorii do 10 let příjemně překvapil Matěj Kovář,když se umístil na celkovém 3. místě ze ziskem 5,5 bodu ze 7 zápasů. Na dalších místech se umístili 24.místo Ondřej Grycman 3,5 bodu a 25.místě Ondřej Zajíček se ziskem 3 bodů Další turnaj se konal na Jablůnce.Tam se mladí hráči Sokola Ústí umístili na takto.v silně obsazené kategorii do 16 let skončili: Lukáš Trčálek na 11.místě ze ziskem 4 bodů ze 7 zápasů,radek Zgarba na 12.místě se ziskem 3,5 a Marek Zeťák na 21.místě ze ziskem 2,5 bodů.v kategorii do 13 let obsadil Filip Matůš celkové 4.místo ze ziskem 5,5 bodu,na 22.místě se umístil David Žídek ze ziskem 3,5 bodů. a na 33.místě skončil Štepán Žák ze ziskem 3.bodů.V kategorii do 10 let dosáhl svého největšího úspěchu Matěj Kovář,když se mu podařilo po dramatickém závěru celý turnaj vyhrát se ziskem 6 bodů ze 7 zápasů.na dalších místech se umístili na 22.místě Ondřej Grycman se ziskem 3,5 bodu a na 31.místě Lukáš Žák se ziskem 2,5 bodu. Před posledním turnajem Mistrovství Valašska mládeže ve Valašské Bystřici mají Filip Matůš a Matěj Kovář šanci bojovat ve svých kategoriích o Přeborníka okresu Vsetín,který vzejde z nejlepších umístněných ze všech čtyř postupně hranných.turnajů (Francova Lhota,Bystřička,Jablůnka a Valašská Bystřice) Mistrovství mládeže Valašska 1.Vasto tour. Filip Matůš Matěj Kovář - 8 -

Červen (obecní čtvrtletník registrace: MK ČR E 19788) 2010 2/2013

Červen (obecní čtvrtletník registrace: MK ČR E 19788) 2010 2/2013 Ú ST EC KÝ ZPRAVODAJ Červen (obecní čtvrtletník registrace: MK ČR E 19788) 2010 2/2013 Přejeme všem veselé sluníčkové léto, příjemnou dovolenou a hlavně dětem pěkné prázdniny se spoustou zážitků a bez

Více

PRVNÍ ÚSTECKÉ VEPŘOVÉ HODY

PRVNÍ ÚSTECKÉ VEPŘOVÉ HODY ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo registrace: a nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2015 1/20143/2013 1/2012 3/2011 Svátky Velikonoc prožijte vesele, ať jaro

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

Zleva starosta města a členové rady při zasedání městského zastupitelstva

Zleva starosta města a členové rady při zasedání městského zastupitelstva čtvrtletník číslo 1/2009 Letošní rok nebude lehký Vážení občané, vychází první číslo Karolinského zpravodaje v roce 2009. Jako již tradičně bych Vás rád seznámil s tím, co v letošním roce připravujeme

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

a umí v lidech vidět dobro a zlo. A byl velmi vystrašen, když navštívil náš kostel v době konání mše

a umí v lidech vidět dobro a zlo. A byl velmi vystrašen, když navštívil náš kostel v době konání mše květen - čer ven 2010 Inzerce 24 BOLATICKÝ ZPRAVODAJ květen - červen 2010 Z P R AVO DA J O B E C N Í H O Ú Ř A D U B O L AT I C E Co se v příštím zpravodaji se dočtete? Jak probíhá rekonstrukce zdravotního

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2011 Slivenecký masopust 2011 V sobotu 26. února jsme se ve Slivenci probudili do mrazivého, ale slunečného dne. Již krátce po poledni se u

Více

Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2. Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8

Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2. Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8 Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2 Telefonní seznam MěÚ Blansko str. 5 číslo 7 > 15. dubna 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8 Letos

Více

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč Kulturní dům Echo ovládla v sobotu 25. ledna 2014 zvířátka. Na tanečním parketu se objevili lvi, kočičky, papoušci i tučňáci. Všem malým účastníkům

Více

REKONSTRUKCE PŘED DOKONČENÍM

REKONSTRUKCE PŘED DOKONČENÍM ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ŘÍJEN 2012 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O Dagmar Pátková, komise pro životní prostředí Vážení spoluobčané, nastává nejkrásnější období roku, kdy delší sluneční svit způsobí ten každoroční zázrak

Více

ZPRAVODAJ. Rostislav Kožušník, starosta

ZPRAVODAJ. Rostislav Kožušník, starosta ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 97 vyšel 12. 8. 2009 jů. A potřebujete-li být hluční, dojděte prosím za vaším sousedem, jestli mu náhodou nepřijedou známí. Posezení u grilu pod pergolou nejde totiž se sekačkou

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 41 únor srpen 2012 2013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Zářijové stojí koncerty za to žít, v kostele j Co Místo nového

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Telnický zpravodaj ročník XXII. číslo 2 květen 2012 www.telnice.cz Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Rozhovor s Jindřichem Bartkem Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Reportáže

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Slovo starosty 5/2014

Slovo starosty 5/2014 5/2014 Slovo starosty Vážení občané, - 1 - dovolte, abych Vás pozval na 19. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, které je plánované na pondělí 9. června 2014 od 17:00 hodin, do víceúčelového sálu základní

Více

ROČNÍK X. ČÍSLO 1 ČTVRTLETNÍK BŘEZEN 2008. Otevření schengenského prostoru na hraničním přechodu Sudoměřice Skalica.

ROČNÍK X. ČÍSLO 1 ČTVRTLETNÍK BŘEZEN 2008. Otevření schengenského prostoru na hraničním přechodu Sudoměřice Skalica. ROČNÍK X. ČÍSLO 1 ČTVRTLETNÍK BŘEZEN 2008 Otevření schengenského prostoru na hraničním přechodu Sudoměřice Skalica. SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 1 Vážení občané, kromě velmi rušného prvního čtvrtletí,

Více

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley 11/2014 Gahurův prospekt uspěl 5 Sonja Baťová 19 Festival outdoorových filmů 21 staré fotky 17. listopad 1989 Den boje za

Více

ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA

ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA 4 Kč O ČEM PÍŠEME - Z městského zastupitelstva - Platnost občanských průkazů - Příjem žádostí o pronájem bytů ulice Tyršova - Společenská kronika - Aloisie Bačová

Více