Nefit EcomSolar solární energetické systémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nefit EcomSolar solární energetické systémy"

Transkript

1 Nefit EcomSolar solární energetické systémy Solární bojler je zařízení pro ohřev teplé vody, stejně jako klasický bojler, průtokový ohřívač nebo kombinovaný kotel. Použitá energie však není ani spalování plynu ani elektřina, ale energie tepelného sálání slunce. Pro průměrnou rodinu pokrývá solární energie polovinu spotřeby pro ohřev teplé vody. Úspora se pak samozřejmě projeví na sníženém účtu za plyn nebo elektřinu. Solární bojlery jsou ekologická zařízení, protože při ohřevu není nic spalováno a nejsou produkovány žádné škodlivé spaliny. Nefit EcomSolar Nefit Fasto dodává tři solární energetické systémy, Nefit EcomSolar 1/80, Nefit EcomSolar 2/200 a Nefit EcomSolar 3/300. Objem zásobníku systému EcomSolar je přímo úměrný velikosti spotřeby TUV. S velikostí zásobníku se však zvětšuje i potřebná plocha solárních panelů. Systémy EcomSolar 1/80 a 2/200 jsou standardními typy solárních systémů a mohou být použity pro přídavný ohřev TUV. Systém obsahuje jeden nebo dva solární kolektory na střechu, zásobník a domovní regulaci. Kolektor vystavený slunečnímu záření jímá sluneční energii a pomocí cirkulace ohřevného média ji předává do zásobníku. Předehřátá voda je pak distribuována přes dohřívací systém k odběrným místům. V systému Nefit EcomSolar 3/300 je použit tzv. solární bojler, ve kterém je zabudován přídavný výměník v jeho horní části. Tento přídavný výměník je připojen přes třícestný ventil na kotel pro vytápění. Tak je vždy zajištěna požadovaná teplota TUV v horní části bojleru. Funkce Okruh kolektoru je uzavřený a je naplněn nemrznoucí směsí. Požitá nemrznoucí směs je certifikována holandským zkušebním ústavem KWA a je zdravotně nezávadná, proto není potřeba dvojité oddělení topného systému od okruhu TUV. Regulace na základě teplotních rozdílů ovládá především činnost čerpadla, které je v činnosti pouze tehdy, je-li tepelný výkon solárních kolektorů dostatečný. Proto je teplota měřena v solárním kolektoru a v zásobníku. Pokud je rozdíl teplot větší než 8 C je čerpadlo zapnuto. čerpadlo se vypíná při teplotním rozdílu 4 C a méně. Systém EcomSolar je řízen jednotkou FMB. Název je odvozen od hlavních funkcí řídící jednotky, kontroly, průtoku, měření a řízení systému. V jednotce je obsaženo nezbytné příslušenství, které zkracuje dobu montáže. Zpětný ventil (3) zamezuje zpětnému proudění ohřáté vody do kolektoru (1). Pomocí omezovače průtoku (4) je možné řídit průtok systémem. Dalšími součástmi řídící jednotky FMB jsou čerpadlo (2), expanzní nádoba (7), pojistný ventil (6) s tlakoměrem (5) a dva OBSA: Nefit EcomSolar - solární energetické systémy. Poruchový stav bez indikace na displeji automatu UBA. Ekvitermní regulace Nefit ModuLine 30. Nové kryty a logo na kotlích Nefit EcomLine Tipy a otázky. termostaty pro natápěcí a vratnou teplotu. Regulace na základě rozdílu teplot s názvem TCU "Temperatuur Control Unit" je integrována do kompaktní skříňky pro zasunutí přímo do zásuvky. Na regulaci jsou umístěny LED diody, které indikují funkci a stav regulace a tlačítka, pomocí kterých je nastavován manuální nebo automatický režim regulace. Manuální řízení je určeno pro servisní činnosti a kontrolu funkce celého systému. Protože teploty v zásobníku mohou dosáhnout extrémní teploty až 90 C, je nutné vždy použít termostatický směšovací ventil pro dosažení max. výstupní teploty TUV 60 C. str. 1

2 Poznámky k montáži Solární kolektory mohou být montovány na sedlovou i plochou střechu. Na sedlovou střechu jsou montovány přímo, tím je možné zmenšit mezeru mezi hranami panelu a střechou na minimum. Pro montáž na plochou střechu je nutné použít montážní rám. Montážní rám není nutno pevně montovat k střešní konstrukci, stačí jej zatížit např. betonovými bloky. Tím není poškozena střešní krytina a není nutná další izolace. Pro přívod studené a odvod ohřáté vody je možné zvolit nejvhodnější řešení. lavní příslušenství je předmontováno a dobře izolováno na řídící jednotku FMB. Pro systém Nefit EcomSolar 2/200 a 3/300 je tato jednotka upevněna na zásobníku. ntegrací prvků nutných pro správnou funkci je dosaženo zkrácení času pro instalaci solárního systému. Technické informace 6 Sestava s kombinovaným kotlem Nefit Kotle Nefit RC 23 VT a Nefit EcomLine RC 22 a 30 (V/) odpovídají požadavkům pro dohřev TUV ze solárních systémů (označení GASKEUR NZ- 1:1:1996). Je také možno použít sólo kotle Nefit EcomLine s externím zásobníkem 80 nebo 120 litrů a bojlerem Nefit EcomFit 75 litrů. Pro systémy Nefit EcomSolar 1/80 a 2/200 je vždy předpokládán dodatečný ohřev. V systému Nefit EcomSolar 3/300 je předpokládán dohřev externím kotlem Nefit EcomLine R22 nebo R30 pouze pro zabezpečení dostatku TUV při špičkových odběrech. Použití kotle Nefit EcomLine R 43 a R 65 není vhodné z důvodu překročení kapacity topné spirály v solárním bojleru, která je schopna přenést výkon 22,2 kw. Nefit EcomSolar 1/80 a 2/ Kolektor 2. Čerpadlo 3. Zpětná klapka 4. Regulátor průtoku 5. Tlakoměr 6. Pojistný ventil 7. Expanzní nádoba 8. Čidlo TCU 9. Nefit EcomLine RC 22/30 nebo Nefit RC 23VT 10. Termostatický směš. ventil 11. Solární bojler Nefit 12. Napouštěcí kombinace 13. Odvzdušňovač 14. Plnící ventil Nefit EcomLine RC 22/30 V nebo Nefit EcomLine s EcomFitem Nefit RC 23VT Nefit EcomSolar 3/ Kolektor 2. Čerpadlo 3. Zpětná klapka 4. Regulátor průtoku 5. Tlakoměr 6. Pojistný ventil 7. Expanzní nádoba 8. Čidlo TCU 9. Nefit EcomLine R 22/ Termostatický směš. ventil 11. Solární bojler Nefit 12. Napouštěcí kombinace 13. Odvzdušňovač 14. Plnící ventil 15. Čidlo TUV 16. Třícestný ventil Nefit EcomLine R 22/30 str. 2

3 Poruchový stav bez indikace na displeji automatu UBA. Tímto článkem začíná řada příspěvků k poruchovým stavům indikovaných na displeji UBA automatu. V každém dalším čísle Technických informací bude vysvětlen jeden poruchový stav. Na UBA automatu je jednomístný LED displej, na kterém je neustále zobrazován okamžitý provozní stav kotle. Stlačením tlačítka Servis se indikovaný stav změní a objeví se servisní kód. Kombinace provozního a servisního kódu umožňuje odečtení detailní informace o okamžitém stavu kotle a rychlou identifikaci případné závady. Provozní kód bez indikace Servisní kód bez indikace ndikace poruchového stavu Poruchový stav bez indikace na displeji je nejčastěji zapříčiněn špatně zasunutým konektorem napájecího kabelu do automatu UBA nebo vadnou zásuvkou. V zásuvce musí být napětí 230V, 50z. Nejprve změřte napětí v zásuvce a následně v konektoru (červený) na UBA. Zkontrolujte pojistky F2 a F3 na UBA. Pokud je některá vadná, vyměňte ji za novou. Použijte typ 1,25 A T (všechny pojistky jsou stejné). Zkontrolujte elektrickou síť. Napěťové špičky nebo rozdílné frekvence mohou vzniknout funkcí jiných elektrických agregátů nebo motorgenerátorů. Vypojte regulaci ModuLine a místo ní zapojte propojku na Typ poruchy porucha v napájení Typ poruchy porucha v napájení svorky 3 a 4. Pokud začne displej indikovat, zkontrolujte připojovací vodiče regulace do kotle. Vypojte konektor z identifikačního modulu KM. Resetujte kotel. Pokud se na displeji objeví závada 9C je tento modul vadný. Nový obdržíte výměnou u Vašeho dodavatele kotlů. Vadný UBA automat, vyměňte jej za nový. Výměnu provádějte až po vyčerpání ostatních možností. žhavící elektroda ionizační sonda rezervní pojistka zemnění pojistka F1 pojistka F2 pojistka F3 20-ti pólový konektor 18-ti pólový konektor přívod 230 V ventilátor čerpadlo str. 3

4 Ekvitermní regulace ModuLine 30 Po nových modelech regulací ModuLine 10 a 15 uvedených na trh v červnu 1998 je připraven do distribuce další typ ModuLine 30. Tuto regulaci lze opět připojit k jakémukoliv kotli NEFT s univerzálním automatem UBA. Regulace ModuLine 30 lze použít jako pokojový termostat s lineární modulací výkonu nebo jako ekvitermní regulace s čidlem venkovní teploty připojeným na svorkovnici UBA kotle. Výjimkou je typ kotle Nefit RC 23VT, kde není možno venkovní čidlo připojit. Obecné funkce týdenní programování programování dovolené max. 70 volně programovatelných spínacích časů a teplot urychlení zátopu (funkci lze vypnout) jednoduché manuální nastavení otočným knoflíkem pro neznalou obsluhu nastavení ECO teploty (např. 16 C) po nastavení této teploty bude tato považována za nejnižší nastavitelnou teplotu přehledný displej s údajem času, dne, aktivního stavu a okamžité vnitřní teploty princip nastavení hodnot "drž a toč" možnost automatického vypínání přípravy TUV v nočním režimu Ekvitermní regulace jednoduché nastavení topné křivky s výběrem podle druhu topného systému - radiátory, konvektory, rozšířené a možnost ručního upřesnění dobrá ekvitermní regulace s kompenzací podle pokojové teploty s možností nastavení minimální topné teploty automatický přechod na letní provoz podle zvolené střední hodnoty venkovní teploty možnost odečítání hodnot požadované natápěcí teploty a naměřené natápěcí a venkovní teploty Další možnosti nastavení pomalé zvyšování natápěcí teploty (funkce lze zapnout nebo vypnout) natavení parametrů PD korekce předcházení nebo zpožďování hodin reset regulace kalibrace jednotlivých čidel Regulace je dodávána včetně montážního a uživatelského návodu (česká verze je v přípravě). lavní funkce a jejich nastavení jsou uvedeny v přehledném zkráceném návodu pro rychlou orientaci při prvním nastavení regulace. Po nastavení základních parametrů v instalačním menu regulace ModuLine 30 může obsluha podle zkráceného návodu velmi rychle nastavit potřebné údaje. Podle obrázků tlačítek a údajů na displeji je orientace velmi snadná. str. 4

5 Nové kryty a logo kotlů NEFT Jak jste již jistě zaregistrovali, dodává firma Trading Company od nového roku na český a slovenský trh kotle Nefit EcomLine v plně české nebo slovenské verzi. Kotle mají i poněkud odlišný design. Liší se provedením dvířek na krytu. Další změnou je nové logo na krytech kotlů, které vzniklo kombinací značky NEFT a firmy Trading Company. Nové provedení krytu a loga na kotlích. Tímto úspěšným krokem, který se podařilo realizovat jednáním s výrobcem kotlů, je potvrzena podpora firmy NEFT a vzájemná důvěra při zastupování této značky na českém a slovenském trhu. Kotle dodané na trh firmou Trading Company se tak na první pohled odlišují od podobných kotlů dodaných jinou firmou. Nové logo navazuje na tradici seriózního přístupu ke konečnému zákazníkovi a poskytování kvalitního technického zázemí smluvním partnerům a jejich projektantům. Původní provedení krytu a loga na kotlích. Především pro posledně jmenované byl připraven přehled projekčních podkladů a technických parametrů nejen kotlů, ale i ostatních produktů, které firma Trading Company nabízí. Krédem firmy je nabízet velmi kvalitní zboží za co nejpřijatelnější ceny. str. 5

6 Tip pro servisního technika Nefit Otázka technika instalační firmy Před několika měsíci začaly být na jednotlivé díly kotlů nalepovány štítky s identifikačním čárovým kódem. Ty- to identifikační štítky jsou důležité při eventuální reklamaci vadného dílu. K zadnímu rámu kotle je přidáno navíc několik štítků příslušných ke kotli. Tyto jsou připraveny k nalepení na reklamovaný díl, pokud není označen. Štítek můžete použít i k nalepení na záruční list místo vepsání výrobního čísla. Použití identifikač- ních štítků zrychluje dodávku náhradních dílů v garanční době. Zákazník: Průtok TUV je nastaven pomocí omezovače prů- toku na požadované množství podle typu kotle. Vytékající voda z odběrného místa je však nedo- statečně teplá, i když teplota trubek TUV za kotlem je dobrá. Možná příčina: Do rozvodu je namontován termostatický směšo- vací ventil, který je špatně nastaven nebo nefunkční. Zjištění závady: Zavřete přívod vody do bojleru a otevřete kohou- tek teplé vody. Pokud vytéká studená voda je příčina závady potvrzena. Řešení: Opravte nebo nastavte správně směšovací ventil. Překontrolujte znovu a nastavte omezovač průtoku TUV. Otázka: Jsou kotle Nefit a příslušenství připraveny na pře- chod do nového tisíciletí? Zůstanou kotle po 1. lednu 2000 v provozu? Odpověď: "Pro přežití je nutné setrvat, pro vítězství je nutné překonat." Nefit Fasto se řídí tímto motem, proto jsou všechny kotle a příslušenství připraveny pro nové tisíciletí. Tento produkt je optimalizován na nové Tisíciletí Provedení ani funkce výrobku není ovlivněna přechodem na nové tisíciletí. Vysvětlení výhod plynoucích z optimalizace žádejte u svého dodavatele. Upozornění! ošťálková 156, tel.: 0657/642555, fax: 0657/ Karlická 9/37, Praha 5 Radotín, tel.: 02/ , fax: 02/ nformační materiál stran: 6 Trading Company str. 6

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

CELCIA 20. Modulační regulace s týdenním programem. Návod k montáži a použití

CELCIA 20. Modulační regulace s týdenním programem. Návod k montáži a použití CELCIA 0 Modulační regulace s týdenním programem Návod k montáži a použití PŘEDMLUVA... MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU.... Umístění regulace.... Připojení regulace.... Nastavení jazyka, datumu a času....

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 OBSAH 1. URČENÍ...... 2 2. POPIS REGULÁTORU............ 4 2.1 Pracovní režimy regulátoru........ 4 2.2 Regulace

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT 06. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT 06. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT 06 Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 OBSAH Popis regulátoru Určení......... 2 Ovládací prvky...... 2 Teplotní čidla... 3 Pracovní režimy

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT BN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT BN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT BN Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 1 OBSAH Popis regulátoru Určení..... 3 Ovládací prvky... 3 Teplotní čidla.. 4 Pracovní systémy.... 4

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT 06. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT 06. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT 06 Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 OBSAH Popis regulátoru Určení......... 2 Ovládací prvky...... 2 Teplotní čidla... 3 Pracovní režimy

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT 12. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT 12. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT 12 Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 OBSAH Popis regulátoru Určení......... 2 Ovládací prvky...... 2 Teplotní čidla... 3 Pracovní režimy

Více

TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP

TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP Nástěnný kondenzační kotel pro topení nebo topení a externí zásobník TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP teplo pro všechny HP 45 / 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1. hlavice 80/125 s měřícími

Více

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0 Nástěnný plynový kondenzační kotel Popis výrobku ČR 1. 9. 2011 Nástěnný plynový kotel s kondenzační technikou spalování tepelný výměník z korozivzdorné hliníkové slitiny s integrovaným měděným trubkovým

Více

Elektronický inteligentní regulátor IR 12

Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Verze: IR12_CTC_SOL_1 CZ verze 1.0 Platný pro FW: 1.1 Technický popis regulátoru IR 12... 3 1 Postup ovládání regulátoru IR 12...

Více

elektr onický kombinovaný ter mostat OTD2-1999 objednací číslo 2016 čidlo vnitřní prostorové + podlahové délky 2,2m rozsah nastavení

elektr onický kombinovaný ter mostat OTD2-1999 objednací číslo 2016 čidlo vnitřní prostorové + podlahové délky 2,2m rozsah nastavení OTD2 technická dokumentace elektr onický kombinovaný ter mostat použití: řízení topných systémů funkce: podlahový termostat prostorový termostat kombinovaný termostat regulátor výkonu zobrazení nastavené

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX MIDI 2010. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01. www.ktr-adex.cz

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX MIDI 2010. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01. www.ktr-adex.cz DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX MIDI 2010 Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 www.ktr-adex.cz 1. Určení: Regulátor ADEX MIDI je určen k ovládání směšovacího ventilu pro namíchání

Více

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností 1 Obsah Budoucnost patří slunci 3 Zdroj energie, který se vyplatí využít Teplá voda a přitápění 4 Jak funguje solární zařízení Přiveďte do svého domu

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Hoval UltraGas (15-90) Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku

Hoval UltraGas (15-90) Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku Hoval UltraGas (15-90) ČR 1. 9. 2011 Plynový kotel kondenzační technika spalování, spalovací komora z nerezové oceli teplosměnné plochy alufer

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Návod k obsluze a instalaci TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz

Více

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56.

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56. [ 0 Návod k obsluze Regulační přístroj KOTEL C 56. 85.0 A ( Netz [ [[ 0 [ 0 Logamatic 2114 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte! 6 720 618 096-03/2007 CZ Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a upozornění

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více