BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg"

Transkript

1 BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg

2 NÁVOD K VAŠEMU PŘÍSTROJI BAUMATIC BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje důležité informace, včetně informací o bezpečnosti a instalaci, které vám umožní plně využít vlastností vašeho spotřebiče. Prosím uchovávejte ji na bezpečném místě, aby byla snadno přístupná pro použití i v budoucnosti jak pro vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče. GS 12/11/10 2

3 Obsah Ochrana životního prostředí 5 Důležité bezpečnostní informace 6 Specifikace 8 Rozměry spotřebiče 8 Energetické účinnosti 8 Popis spotřebiče 9 Ovládací panel 10 LED displej 11 Zásuvka na prací prostředek 12 Příprava pracího cyklu 13 Výběr symbolů pro praní 14 Prací prostředky a přísady 14 Tabulka programů 15 Průvodce pracími programy 16 Volba programu praní 16 Program na bavlnu 16 Program Syntetika 17 Jemné/ruční praní 18 Intenzivní program 19 Rychlý program Program na sportovní oblečení 20 Pouze odstřeďování 20 Pouze praní 21 Odčerpání vody 21 Program na čištění bubnu pračky 21 Program máchání + odstřeďování 21 Konec cyklu 22 Přerušení pracího programu 22 Změna pracího programu 22 Vlastnosti odloženého startu 22 Dětská pojistka 23 Čištění a údržba 24 Při denním používání 24 Ovládací panel a skříň pračky 24 Zásuvka na prací prostředek 24 Buben pračky 25 Dvířka 25 Praní v rámci údržby při 95 stupních 25 Čištění filtru odpadního čerpadla 25 Čištění filtru přívodu vody 26 3

4 Uchovávání spotřebiče v zimě 26 Pravidla pro odstraňování skvrn 27 Průvodce odstraňováním skvrn 27 Špatně vyprané prádlo 29 Instalace 30 Umístění pračky 31 Zapojení přívodu vody 31 Vyrovnání spotřebiče 34 Zapojení do elektrické sítě 35 Praní v rámci údržby před prvním použitím 35 Kódy poruch 36 4

5 Ochrana životního prostředí LIKVIDACE ODPADU Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.125/97 Sb. o odpadech 18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. 16). Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin ( 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.). Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti. Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu. Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce. ZÁRUKA Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24měsíční záruku. Upozornění Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu. Prosím, uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič / fakturu. Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě. Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká. POPRODEJNÍ SERVIS Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz. Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu. V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko: Telefon v pracovní dny od 9.00 do hod. nebo na 5

6 Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje: typ výrobku / model sériové číslo datum zakoupení spotřebiče Poznámka Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které vám umožní získat od Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití. Důležité bezpečnostní informace Bezpečnost obecně Pro Baumatic je nejdůležitější Vaše bezpečnost. Před zahájením vlastní instalace a používáním tohoto spotřebiče si prosím, důkladně pročtěte tuto instrukční příručku. Pokud Vám nejsou jasné jakékoli informace uvedené v této příručce, prosím, spojte se s Technickým oddělením Baumatic. o Opravy Vašeho spotřebiče smí provádět pouze technik společnosti Baumatic nebo některý z jejích schválených servisních zástupců. Jakákoli snaha nezkušené osoby o opravu spotřebiče může mít za následek zranění nebo poškození Vaší pračky. o Pokud zjistíte, že je hlavní přívodní kabel poškozený, nesmí se spotřebič používat. Totéž platí, pokud zjistíte, že je poškozená pracovní deska, ovládací panel nebo základna. Tím by totiž mohl být umožněn přístup k vnitřním komponentům pračky. o Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou spotřebič vypněte a odpojte od přívodu energie. o Při vytahování zástrčky z elektrické zásuvky netahejte za hlavní přívodní kabel. o Pračka nesmí být postříkána vodou. o Sklo dvířek se může u programů s vyšší teplotou velmi zahřát. o Pračku je třeba nechat vychladnout, než začnete provádět nouzové vypouštění nebo čistit vypouštěcí filtr. 6

7 o Drobná zvířata mohou překousat buď hlavní přívodní kabel, nebo vodní hadice, což může mít za následek nebezpečí úderu elektrickým proudem. Instalace o Dodržujte pokyny k instalaci obsažené v této příručce. o Hotová instalace musí povinně splňovat veškeré příslušné stavební předpisy a požadavky místních vodohospodářských úřadů. o Před prvním použitím spotřebiče doporučujeme spustit cyklus praní bavlny na 95 stupňů. Do pračky nedávejte žádné prádlo, ale použijte malé množství pracího prostředku. Během používání o Doporučujeme, abyste po každém použití spotřebič odpojili od zásuvky a vypnuli přívod vody. o Tento spotřebič je určen pouze k praní běžného domácího prádla. Pokud budete pračku používat jakýmkoli jiným způsobem, nebo pokud ji budete používat nesprávně, nepřejímá Baumatic žádné ručení za jakoukoli škodu, která může být způsobena, a jakákoli záruka pozbývá platnost. o V žádném případě se nepokoušejte upravovat nebo měnit specifikace tohoto spotřebiče. o Prací prostředky, které používáte v tomto spotřebiči, musí být vhodné pro automatické pračky. Při dávkování dodržujte pokyny výrobce pracího prostředku. o Neperte prádlo, které bylo v kontaktu s hořlavými materiály. o Pračku nepoužívejte pro čištění zasucha. o Pokud chcete použít v této pračce barviva nebo bělící prostředky, poraďte se s výrobcem těchto produktů, abyste se ujistili, že jsou pro použití ve Vaší pračce vhodné. Baumatic nepřejímá odpovědnost za žádnou škodu, která z toho může vzniknout. 7

8 Bezpečnost dětí o Pračku smí používat pouze dospělí. Nenechávejte poblíž pračky děti bez dozoru. Nedovolte jim sahat na ovládací prvky nebo si se spotřebičem hrát. o Dvířky mohou vlézt do pračky děti nebo domácí zvířata. Proto prosím, před použitím spotřebiče vždy zkontrolujte buben. o Obal, který z pračky odstraníte, uchovávejte mimo dosah dětí. o Veškeré prací prostředky uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí. Specifikace o 18 mycích programů o Kapacita pračky 9 kg o Maximální rychlost odstřeďování 1400 ot./min. o LED displej o Odložený start o Digitální indikátor odpočítávání o Indikátor otevřených dveří o Indikátor zásobení vodou o Indikátor fáze praní o Nakloněný buben o Bublinkový efekt o 488 mm průměr otvoru dvířek a 180 otevírání dvířek o Antibakteriální povrch o Systém detekce závad o Systém pro kontrolu vyváženosti prádla o Ochrana proti přetečení o Ochrana proti nadměrnému pěnění o Nastavitelné nožičky o Bezpečnostní zámek dvířek Rozměry spotřebiče Výška: Šířka: Hloubka: 850 mm 600 mm 645 mm Energetické účinnosti Třída energetické účinnosti A+ Třída energetické účinnosti praní A Třída energetické účinnosti odstřeďování A 8

9 Prosím, poznamenejte si pro budoucí odkazy následující informace, které také naleznete na typovém štítku a dále datum nákupu, který je uveden na prodejní faktuře. Typový štítek Vaší pračky je umístěn buď na pravé straně skříňky či za otvorem dvířek. Číslo modelu. Výrobní číslo. Datum nákupu. Popis spotřebiče Příslušenství 9

10 Ovládací panel 1)Tlačítko ON/OFF. Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí či vypnutí spotřebiče. 2) Tlačítko start / pauza. Stiskněte toto tlačítko, pokud si přejete program spustit nebo pozastavit. 3) Otočný knoflík pro výběr programu. Užitím tohoto knoflíku můžete nastavit jeden z 8 programů. 4) Tlačítko pro nastavení teploty. Pro nastavení teploty stiskněte toto tlačítko. Jakmile stisknete tlačítko pro nastavení teploty, budou se teploty zobrazovat v následujícím pořadí: Studená 30 C 40 C 60 C 95 C 5) Tlačítko pro nastavení rychlosti otáček. Pro upravení stávající rychlosti otáček stiskněte toto tlačítko. Jakmile stisknete tlačítko pro nastavení otáček, budou se otáčky zobrazovat v následujícím pořadí: Bez otáček

11 6) Tlačítko pro výběr funkcí. Stisknutím tohoto tlačítka můžete zvolit cyklus, který chcete. Kontrolka zvoleného cyklu se po nastavení rozsvítí. Jakmile stisknete toto tlačítko, budou se cykly zobrazovat v následujícím pořadí: Praní Máčení Předpírka 7) Tlačítko pro máchání +odstřeďování. Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte máchání a odstřeďování. 8) Tlačítko pro přidání vody. Stisknutím tlačítka přidáte k standardnímu množství vody dalších 6 litrů vody k fázi máchání jakéhokoliv cyklu bez prodloužení doby praní a za účelem zvýšení účinnosti máchání. 9) Tlačítko pro nastavení odloženého startu. Stiskněte toto tlačítko pro nastavení odloženého startu pracího cyklu. Start můžete odložit v rozmezí 1-12 hodin. 10)Tlačítko pro aktivování paměti. Stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte program, který jste dříve uložili do paměti. 11) Tlačítko pro máchání. Stisknutím tohoto tlačítka si nastavíte přídavné máchání, které Vám pomůže odstranit skvrny a případné zbytky pracího prostředku. LED displej Indikátor probíhajícího pracího cyklu Indikátor svítí v případě probíhajícího pracího cyklu a značí fázi praní, ve které se cyklus nachází. Praní Máchání Odstřeďování Displej praní Na tomto displeji svítí dodatečné funkce praní, které jste nastavili. Jako například předpírka nebo máčení. 11

12 Teplota pracího programu Světlo indikuje teplotu, kterou jste pro prací program nastavili. Rychlost otáček Světlo indikuje rychlost otáček, která byla nastavena. Dětská bezpečnostní pojistka Světlo indikuje aktivovanou bezpečnostní pojistku. Zámek dveří Světlo indikuje, že byl aktivován automatický zámek dveří, jakmile se spustil prací cyklus. Displej časovače Na displeji se zobrazuje zbývající čas právě probíhajícího pracího cyklu. Digitální displej Na displeji se může zobrazit ikona buď nevyváženosti prádla, nebo například otevřených dvířek. Displej s upozorněním Tyto kontrolky indikují, když nastala menší chyba, např. Otevřená dvířka, Nevyváženost prádla či když je potřeba vyčistit filtr. Zásuvka na prací prostředek Komora na hlavní praní Tato přihrádka by měla obsahovat prací prostředek (pokud používáte změkčovadlo vody, měli byste je do této komory také přidat). Prací prostředek bude do bubnu přidán na začátku programu hlavního praní. 12

13 Komora na přísady Tato přihrádka by měla být použita pro tekuté přísady (změkčovadlo, škrob). Budou k dávce prádla přidány během posledního máchání. Komora na předpírku Tato přihrádka by měla obsahovat prací prostředek, pokud hodláte vybrat program praní, jehož součástí je předpírka. Příprava pracího cyklu Příprava oděvů pro praní o Vaše prádlo by mělo být roztříděno podle typu tkaniny a symbolu pro praní, který je vytištěn na štítku pro praní oblečení (viz zvláštní část týkající se symbolů pro praní). o Prádlo by mělo být roztříděno podle stupně zašpinění. o Zkontrolujte všechny kapsy oděvu a ujistěte se, zda jsou prázdné. o Odstraňte veškeré oddělitelné kovové předměty (odznaky, sponky, zavírací špendlíky atd.). o Zipy by měly být zavřené, cíchy a povlaky na polštáře zapnuté na knoflíky a povolené proužky svázané. Tím se zamezí poškození oděvů během praní. o Vlněné a pletené barevné tkaniny by měly být před praním v pračce obráceny naruby. o Malé jemné kusy (punčochy, dětské ponožky) by měly být vloženy do prací síťky nebo povlaku na polštář zapnutého na zip. o Se záclonami zacházejte se zvláštní opatrností. Všechny plastové háčky nebo kovové proužky před praním ve spotřebiči odstraňte. o Barevné prádlo a bílé prádlo perte odděleně. o Nové oblečení často obsahuje nadměrné množství barviva, tudíž doporučujeme prát je poprvé odděleně. o Oděvy před vložením do pračky rozviňte a vytřepejte. 13

14 Výběr symbolů pro praní vroucí, teplota 95 C teplota C normální teplota 60 C normální teplota 40 C Nelze prát I. Praní jemné ruční II. Chemické čištění čištění všemi rozpouštědly všemi mimo trichióru pouze benzínem chemicky nečistit normální slabé silné neždímat III. Ždímání nežehlit IV. Žehlení o Symboly pro praní použijte jako nápovědu pro volbu nejvhodnějšího programu praní. Také vám pomohou roztřídit Vaše prádlo do různých dávek v závislosti na typu tkaniny a nejvyšší teplotě, při které lze oděv prát. Prací prostředky a přísady Množství pracího prostředku, který musíte ve Vašem spotřebiči použít, bude záviset na: o Stupni zašpinění. Mírně znečištěné oděvy vyžadují obecně méně pracího prostředku. o Velikosti dávky prádla. Menší dávka prádla bude vyžadovat snížení množství pracího prostředku. o Tvrdosti vaší vody z kohoutku. Čím je Vaše voda tvrdší, tím více pracího prostředku budete potřebovat. Výrobci pracích prostředků běžně radí, kolik pracího prostředku by mělo být použito navíc v závislosti na tvrdosti vody. Tekutý prací prostředek Pokud používáte tekutý prací prostředek, potom ve většině případů by tekutý prostředek měl být umístěn do dávkovacího zařízení dodávaného výrobcem pracího prostředku. Dodržte veškeré pokyny uvedené na obale pracího prostředku. 14

15 Změkčovadla vody Pokud je Vaše voda z kohoutku tvrdá, potom bývá rozumné použít změkčovadlo vody. Tím se pomůže zajistit, že spotřebič se neucpe nánosy tvrdé vody. Také možná zjistíte, že Vám to umožní snížit množství pracího prostředku, který používáte. Při používání pracího prostředku nebo změkčovadla vody by měla být dodržena doporučení výrobců. Tabulka programů Program Typ Teplota při praní. Bavlna/ Normální Nejdříve zkontrolujte, zda je prádlo vhodné pro praní v pračce. 60 C (studená, 30 C, 40 C, 95 C) Nastavení Předpírka + máchání Maxim. náplň 9 kg Syntetika Polyamid, akryl, polyester 30 C (studená, 40 C) Jemné/ Jemné prádlo, snadno Studená ruční praní poškoditelné. Intenzivní Silně znečištěné oblečení 60 C (Studená, 30 C, 40 C, 95 C) Rychlé 20 Barevné prádlo, lehce Studená znečištěné. Sportovní Lehce znečištěné tenké Studená oblečení lehké prádlo. (Studená, 30 C, 40 C) Čištění bubnu Vypuštění Používáno za účelem vyčištění. Odčerpání vody z bubnu do odpadu. Předpírka + máchání Předpírka + máchání Předpírka + máchání Méně než 3 kg Méně než 3 g Méně než 3 kg Méně než 3 kg Studená Sušení Bez náplně Předpírka: Předpírka je doporučována v případě silně znečištěného oblečení. Toto nastavení je možné pro programy na bavlnu a syntetiku. Prací prostředek můžete umístit jak do komory na předpírku, tak na hlavní praní. Máchání+: Zahájí přídavné máchání, které zbaví prádlo zbylého pracího prostředku. Voda+: Tato funkce přidá do jakéhokoli cyklu 6 litrů vody navíc pro lepší účinek bez prodloužené doby praní. 15

16 Průvodce pracími programy o Určitou funkci programu lze vybrat, pokud tabulka programů uvádí, že je funkce dostupná s pracím cyklem, který jste vybrali. o Pračka automaticky navolí teplotu pro daný prací program. Nicméně je možné změnit tuto teplotu použitím tlačítka pro nastavení teploty. U některých pracích programů nejsou dostupné všechny teploty. o Pračka automaticky vybere rychlost odstředění pro daný program praní. Je však možné snížit rychlost odstředění použitím funkce redukce otáček odstředění. U některých pracích programů nejsou dostupné všechny otáčky. o DŮLEŽITÉ: Měli byste ověřit, zda je zvolená rychlost odstředění vhodná pro oděvy, které perete. o DŮLEŽITÉ: Před otevřením dvířek spotřebiče musíte odstředit a vypustit vodu viz kapitola Pouze odstřeďování. o Probíhající fáze se zobrazí ve vrchní části LED displeje podle toho, jak bude prací program postupovat. o Na displeji se zobrazuje přibližný čas zvoleného pracího cyklu. Všimněte si prosím, že vnější faktory stroje, např. teplota Vaší vody z přívodu, tlak vody atd., mohou ovlivnit čas potřebný pro dokončení pracího cyklu. Volba programu praní Program na bavlnu o Vložte prádlo do bubnu pračky a zavřete dveře. Maximální možná náplň pračky pro tento program je 9 kg. o Do komory na hlavní praní a na předpírku dejte prací prostředek. o Prací prostředek dejte do komory pro předpírku pouze v případě, že chcete k programu použít předpírku. o Změkčovadlo můžete dát do prostřední komory na prací prostředky, hladina změkčovadla by měla být pod ryskou MAX. o Pokud chcete použít bělicí prostředek, nalijte ho do komory určené pro prací prostředek na hlavní praní. 16

17 Stiskněte tlačítko ON (1), na LED displeji se ukáže --- a všechny programy se rozsvítí. Pokud následně stiskněte tlačítko start/pauza (2) bez vybrání programu, bude program na bavlnu vybrán jako výchozí. Nebo můžete stisknout tlačítko pro výběr pracího programu (3) a vybrat program na praní bavlny. Teplota při praní 40 C, společně s 800 ot./min. bude vybrána automaticky. Pro změnu teploty použijte tlačítko pro nastavení teploty (4). Je možné nastavit: studené, 30 C, 40 C, 60 C a 95 C. Zvýšit rychlost otáček můžete použitím tlačítka pro nastavení rychlosti otáček (5). Použitím tlačítka praní (6) přidáte k aktuálnímu nastavení předpírku či máčení. Také můžete stisknout tlačítko pro máchání (11). o Stiskněte tlačítko start/pauza (2), dvířka se uzamknou a za okamžik uslyšíte, jak se pračka napouští vodou. Pračka automaticky použije adekvátní množství vody pro vyprání daného prádla díky senzoru váhy. Program Syntetika o Vložte prádlo do bubnu pračky a zavřete dveře. Maximální možná náplň pračky pro tento program je 3 kg. o Do komory na hlavní praní a na předpírku dejte prací prostředek. o Prací prostředek dejte do komory pro předpírku pouze v případě, že chcete k programu použít předpírku. o Změkčovadlo můžete dát do prostřední komory na prací prostředek, hladina změkčovadla by měla být pod ryskou MAX. o Pokud chcete použít bělicí prostředek, nalijte ho do komory určené pro prací prostředek na hlavní praní. o Stiskněte tlačítko ON (1), na LED displeji se ukáže --- a všechny programy se rozsvítí. o Použitím tlačítka pro výběr mycího programu (3) nastavte program pro syntetiku. 17

18 o Teplota praní 30 C, společně s 800 ot./min. bude spotřebičem nastavena automaticky. o Použitím tlačítka pro nastavení teploty (4) můžete upravit aktuální teplotu a to na: studená, 30 C a 40 C. o Zvýšit rychlost otáček můžete použitím tlačítka pro nastavení rychlosti otáček (5). Při programu na praní syntetiky není možné nastavit 1400 ot./min. o Použitím tlačítka praní (6) přidáte k aktuálnímu nastavení předpírku či máčení. Také můžete stisknout tlačítko pro máchání (11). o Stiskněte tlačítko start/pauza (2), dvířka se uzamknou a za okamžik uslyšíte, jak se pračka napouští vodou. Jemné/ruční praní o Vložte prádlo do bubnu pračky a zavřete dveře. Maximální možná náplň pračky pro tento program je 3 kg. o Do komory na hlavní praní dejte prací prostředek. o Změkčovadlo můžete dát do prostřední přihrádky zásuvky pro prací prostředek, hladina změkčovadla by měla být pod ryskou MAX. o Pokud chcete použít bělicí prostředek, nalijte ho do komory určené pro prací prostředek na hlavní praní. Stiskněte tlačítko ON (1), na LED displeji se ukáže --- a všechny programy se rozsvítí. Použitím tlačítka pro výběr pracího programu (3) nastavte program pro ruční praní. Teplota praní studená společně s 400 ot./min. bude vybrána automaticky. U tohoto programu nelze měnit teplotu praní. Zvýšit rychlost otáček můžete použitím tlačítka pro nastavení rychlosti otáček (5) a 1000 ot./min. není možné při tomto programu nastavit. Pro přidání máchání do pracího cyklu, stiskněte tlačítko máchání (11). Stiskněte tlačítko start/pauza (2), dvířka se uzamknou a za okamžik uslyšíte, jak se pračka napouští vodou. 18

19 Intenzivní program o Vložte prádlo do bubnu pračky a zavřete dvířka. o Do komory na hlavní praní a předpírku dejte prací prostředek. o Prací prostředek dejte do komory pro předpírku pouze v případě, že chcete k programu použít předpírku. o Změkčovadlo můžete dát do prostřední přihrádky zásuvky pro prací prostředek, hladina změkčovadla by měla být pod ryskou MAX. o Pokud chcete použít bělicí prostředek, nalijte ho do komory určené pro prací prostředek na hlavní praní. o Stiskněte tlačítko ON (1), na LED displeji se ukáže --- a všechny programy se rozsvítí. o Otočným knoflíkem pro výběr programu zvolte intenzivní program (3). Spotřebič nastaví teplotu praní na 60 C a rychlost otáček na 1000 ot./min. Pokud chcete změnit teplotu (4), rychlost otáček (5) nebo přidat k danému programu předpírku, máčení (6) nebo máchání (11), stiskněte tlačítko dané nabídky. o Stiskněte tlačítko start/pauza (2), dvířka se uzamknou a za okamžik uslyšíte, jak se pračka napouští adekvátním množství vody v závislosti na váze náplně. Rychlý program 20 o Vložte prádlo do bubnu pračky a zavřete dvířka. o Do komory na hlavní praní dejte prací prostředek. o Změkčovadlo můžete dát do prostřední přihrádky zásuvky pro prací prostředek, hladina změkčovadla by měla být pod ryskou MAX. o Pokud chcete použít bělicí prostředek, nalijte ho do komory určené pro prací prostředek na hlavní praní. o Stiskněte tlačítko ON (1), na LED displeji se ukáže --- a všechny programy se rozsvítí. Použitím tlačítka pro výběr programu (3) nastavte Rychlý program

20 Teplota praní studená společně s 800 ot./min. bude vybrána automaticky. Stiskněte tlačítko start/pauza (2), dvířka se uzamknou a za okamžik uslyšíte, jak se pračka napouští vodou. Program na sportovní oblečení o Vložte prádlo do bubnu. Do zásuvky na prací prostředek dejte prací prášek a změkčovadlo. Změkčovadlo by mělo být pod MAX úrovní. Poté zavřete dvířka. o Prací prostředek dejte do komory pro předpírku pouze v případě, že chcete k programu použít předpírku. o Pokud chcete použít bělicí prostředek, nalijte ho do komory určené pro prací prostředek na hlavní praní. o Stiskněte tlačítko ON (1), na LED displeji se ukáže --- a všechny programy se rozsvítí. o Užitím otočného knoflíku vyberte program na sportovní oděvy (3). Teplota bude automaticky nastavena na studená při rychlosti otáček 800 ot./min. o Teplotu vody můžete změnit tlačítkem pro nastavení teploty (4). Je možné nastavit studená, 30 C a 40 C. o Stiskněte tlačítko start/pauza (2), dvířka se uzamknou a za okamžik uslyšíte, jak se pračka napouští adekvátním množství vody v závislosti na váze náplně. Pouze odstřeďování o Vložte prádlo do bubnu pračky a zavřete dvířka. Stiskněte tlačítko ON/OFF (1), na LED displeji se zobrazí --- a všechny programy se rozsvítí. Nastavte rychlost odstřeďování (5) stisknutím tlačítka pro odstřeďování. Teplota vody bude automaticky nastavena na studená. Stiskněte tlačítko start/pauza (2), dvířka se uzamknou a za okamžik uslyšíte, jak pračka spustila odstřeďování. 20

21 Pouze praní o Vložte prádlo do bubnu pračky a do zásuvky na prací prostředek dejte prací prostředek a změkčovač. Poté zavřete dveře. o Stiskněte tlačítko ON/OFF (1) a na displeji se zobrazí ---. o Stisknutím tlačítka pro praní (6) zvolíte průběh pracího programu. Teplota vody bude automaticky nastavena na studená. o Stiskněte tlačítko start/pauza (2), dvířka se uzamknou a za okamžik uslyšíte, jak pračka začne prát. Odčerpání vody Stiskněte tlačítko ON/OFF (1), na LED displeji se zobrazí --- a všechny programy začnou svítit. Užitím tlačítka pro výběr programu (3) navolte odčerpání vody. Stiskněte tlačítko start/pauza (2), dvířka se uzamknou a za okamžik uslyšíte, jak pračka začala s odčerpáváním vody. o DŮLEŽITÉ: Berte na vědomí, že pračka při tomto programu neodstřeďuje. Program na čištění bubnu pračky o Stiskněte tlačítko ON/OFF (1), na LED displeji se zobrazí ---. o Program na čištění bubnu pračky nastavíte pomocí otočného knoflíku pro výběr programů (3). Pračka automaticky nastaví program máčení při rychlosti otáček 400 ot./min. a při teploty vody na studená. Program máchání + odstřeďování o Vložte prádlo do bubnu. Do zásuvky na prací prostředek dejte prací prášek a změkčovadlo. Změkčovadlo by mělo být pod MAX úrovní. Poté zavřete dvířka. o Stiskněte tlačítko ON/OFF (1). LED displej bude zobrazovat pouze ---. o Stiskněte tlačítko pro máchání + odstřeďování (7) a rychlost otáček 800 ot./min. při teplotě vody studená bude nastavena automaticky. Pokud si přejte změnit rychlost odstřeďování, 21

22 stiskněte tlačítko pro odstřeďování (5). Pokud si přejete změnit teplotu vody, stiskněte tlačítko pro teplotu vody (4). o Stiskněte tlačítko start/pauza (2), dvířka se uzamknou a za okamžik uslyšíte, jak pračka začne prát. Konec cyklu o Na konci cyklu zůstane kontrolka zámku dvířek svítit ještě pár minut po ukončení cyklu. o DŮLEŽITÉ: Nepokoušejte se dveře pračky otevřít, dokud světlo zámku dvířek nezhasne. o Jakmile světlo zhasne a uslyšíte odblokování zámku, můžete dvířka otevřít a vyjmout prádlo. Přerušení pracího programu o Pokud potřebujete na dočasnou dobu program přerušit, stiskněte tlačítko start/pauza (2). o Pokud si přejete program spustit znovu, opět stiskněte tlačítko start/pauza (2). Změna pracího programu o Pokud si přejete změnit prací program, když už jiný je v běhu, stiskněte tlačítko start/pauza (2). o Užitím tlačítka pro výběr programu (3) vyberte ten, který si přejete použít. o DŮLEŽITÉ: Změněním programu zrušíte všechna dodatečná nastavení ohledně odstřeďování, teploty, apod. Pokud si daná nastavení přejete použít i při nově nastaveném programu, musíte je znovu navolit. Vlastnosti odloženého startu Váš spotřebič disponuje funkcí odloženého startu, která Vám umožní nastavit start pracího cyklu na pozdější dobu. o Vložte prádlo do pračky a zavřete dvířka. o Vložte prádlo do bubnu. Do zásuvky na prací prostředek dejte prací prášek a změkčovadlo. Změkčovadlo by mělo být pod MAX úrovní. Poté zavřete dvířka. 22

23 o Prací prostředek dejte do komory pro předpírku pouze v případě, že chcete k programu použít předpírku. o Pokud chcete použít bělicí prostředek, nalijte ho do komory určené pro prací prostředek na hlavní praní. o Stiskněte tlačítko ON/OFF (1) a na LED displeji se zobrazí ---. o Stiskněte tlačítko pro odložený start (9). Pokud poté zmáčknete tlačítko start/pauza (2) bez vybrání pracího programu, bude program pro praní bavlny navolen jako výchozí. o Program nastavíte otočným knoflíkem pro výběr programů (3), stejně tak upravíte teplotu (4) a rychlost otáček (5) stisknutím správného knoflíku. o Použitím tlačítka pro odložený start nastavíte požadovanou dobu odkladu (9). Start můžete odložit v časovém rozmezí 2 a 12 hodin. Na displeji se bude zobrazovat čas, kdy by měl program ukončit svoji činnost. Čas dokončení se bude měnit v závislosti na zvolené teplotě. o Stiskněte tlačítko start/pauza (2). Čas odloženého startu se bude zobrazovat na displeji. o U programů na jemné prádlo, rychlý program 20, čištění bubnu pračky a odčerpávání nelze nastavit odložený start. Během cyklu odloženého startu není možné přidat další prádlo. Dětská pojistka Pračka je vybavena dětskou pojistkou. Pokud je aktivována a program se již spustil, nemůže nikdo změnit funkce programu praní. o Pro aktivaci dětské pojistky stiskněte a držte po dobu 3 sekund tlačítko pro praní (6) současně s tlačítkem pro nastavení teploty (4). o Stejným způsobem dětskou pojistku deaktivujete. 23

24 Čištění a údržba Při denním používání o Jakmile dokončíte praní, povytáhněte trošku zásuvku pro prací prostředek, aby mohla vyschnout. o Po dokončení praní nechte na krátkou dobu pootevřená dvířka. Tím zabráníte tvorbě zatuchlého zápachu a chráníte těsnění dvířek. o Uzavřete vodovodní kohoutek. o Pokud pračku nepoužíváte, doporučujeme ji odpojit ze zásuvky. Ovládací panel a skříň pračky UPOZORNĚNÍ: Na ovládací panel nebo jiné funkční části pračky nepoužívejte čisticí prostředek s hrubými částicemi nebo leštící prostředek na nábytek. o Ovládací panel a vnější části pračky otřete novým vlhkým hadříkem namočeným v teplé vodě. o Pokud na skříň pračky vylijete ze zásuvky na prací prostředek tekutý prací prostředek nebo aviváž, okamžitě skříň pračky očistěte, jinak by mohlo dojít ke korozi. Zásuvka na prací prostředek Zásuvka na prací prostředek by měla být příležitostně čištěna, aby se odstranily zbytky pracích prostředků. o Vysuňte zásuvku, jak je to jen jde, stlačte směrem dolu západku ve středové části zásuvky a vyjměte ji. o Zásuvku ponořte do horké mýdlové vody a omyjte ji. Pro snazší čistění můžete vyjmout horní část komory na změkčovadlo. o V otvoru na zásuvku se mohou usazovat prací prostředky. Vyčistěte je pomocí kartáčku. o Po ukončení čištění vložte zásuvku zpět a zasuňte ji na své původní místo. 24

25 Buben pračky Buben pračky je vyroben z nerezové oceli. Pokud však v bubnu zůstanou předměty, které podléhají korozi, mohou se na něm objevit skvrny. UPOZORNĚNÍ: Pro čištění bubnu pračky nepoužívejte prostředky na odstranění kamene, drátěnku nebo písek. o Rezavé skvrny z bubnu odstraňte pomocí vhodného čisticího prostředku na nerezovou ocel. Dvířka o Pravidelně kontrolujte, zda se na dvířkách neusazují nebo netvoří nečistoty, a zda na pryžovém těsnění nejsou cizí předměty. Těsnění je uvnitř otvoru dvířek. Praní v rámci údržby při 95 stupních Přibližně jednou za měsíc byste měli provést čisticí praní. Tento program spustíte bez prádla, avšak s pracím prostředkem. To zamezí výskytu bakterií uvnitř pračky. o Vložte čisticí prostředek do přihrádky na hlavní praní. Ideálně by měl prací prostředek obsahovat bělící činidlo. o Vyberte praní bavlny na 95. o Stiskněte tlačítko start/pauza (2), dvířka se uzamknou a za okamžik uslyšíte, jak se pračka napouští vodou. o Po ukončení pracího cyklu byste měli nechat dvířka pár minut otevřená. Čištění filtru odpadního čerpadla DŮLEŽITÉ: Vypněte pračku a odpojte ji z elektrické sítě. Filtr by měl být čištěn přibližně po každém desátém praní. V případě neudržování filtru v čistotě by se mohlo stát, že použitá voda z pračky nebude odčerpávána. o Měli byste pravidelně kontrolovat, zda se ve filtru nenachází nežádoucí předměty, či nečistoty. 25

26 o Za použití mince otevřete klapku, která kryje filtr odpadního čerpadla. o Vytáhněte trubici, která se nachází na levé straně od filtru odpadního čerpadla. Umístěte konec trubice do přiměřeně velké mísy a poté sejměte víčko. o Pokud už žádná voda neodtéká, můžete vyšroubovat filtr odpadního čerpadla proti směru hodinových ručiček. o Vyčistěte filtr odpadního čerpadla tak, aby v něm nezůstaly žádné nečistoty. o Po vyčištění vložte filtr na jeho původní místo a utáhněte ho. Filtr utáhnete otáčením ve směru hodinových ručiček, dokud to půjde. o Vložte zpět víčko na konec trubice a ujistěte se, že je bezpečně na svém místě. Trubici vložte zpět do její původní pozice. A následně zavřete klapku, která kryje filtr odpadního čerpadla. Čištění filtru přívodu vody o Vyčistěte v případě, že uzávěr okolo přívodu vody špatně těsní. o Před čištěním vždy odpojte přístroj od přívodu elektrické energie. o Vyjměte hadici pro přívod vody. o Vyjměte filtr přívodu vody a kartáčkem ho vyčistěte. Uchovávání spotřebiče v zimě o Spotřebič byste měli instalovat na místo, kde teplota v zimě neklesne pod 0 C. o Pokud se pračka přes zimu bude nacházet v prostředí, kde by teplota mohla spadnout pod 0 C, držte se následujících doporučení. 26

27 Zazimování pračky Vypněte přívod vody. Vyjměte a vysušte hadici pro přívod vody. Po dobu jedné minuty spusťte spotřebič na sušení a ždímání. Odpojte přívod elektrické energie. Opětovné zapojení pračky Zapněte vodovodní kohouty. Znovu připojte hadici přívodu vody. Spusťte přívod vody. Zapojte spotřebič do elektrické sítě. Odstranění skvrn Oblečení, které je silně znečištěno, nebo jsou na něm mastné skvrny, je potřeba namočit či předeprat dříve, než je umístíte do bubnu pračky. o Namočení před vypráním pomůže odstranit skvrny od krve, mléka nebo trávy. o Předpírka zbaví Vaše oblečení skvrn například od hlíny. Pravidla pro odstraňování skvrn o Pro namočení či předpírku prádla se skvrnami použijte teplou vodu. Horká voda by mohla skvrnu zafixovat. o Většina skvrn se snadněji odstraňuje, pokud jsou ještě čerstvé. o Před zásahem se snažte zjistit, o jaký typ skvrny se jedná, jak je skvrna stará, jaký je typ vlákna a zda je látka stálobarevná (naleznete na štítku na oblečení). o Praní a sušení může některé skvrny zafixovat. o Když je doporučeno bělení, použijte jemné bělidlo, které je bezpečné pro danou látku. o Pokud potřebujete použít odstraňovač skvrn, položte skvrnité místo čelem dolů na papírový ručník nebo bílý hadr. Odstraňovač skvrn aplikujte na zadní stranu skvrny. Tím vytáhnete skvrnu z látky, místo abyste ji protáhli naskrz. Průvodce odstraňováním skvrn Skvrna Alkoholické nápoje Metoda odstranění Tato skvrna by nejdříve měla být vyčištěna studenou vodou, poté otřena glycerinem a vodou a vymáchána ve vodě s octem. 27

28 Leštěnka na boty Čaj a káva Čokoláda a kakao Rajčatová pasta Masový vývar/ vejce Skvrny od mazu a oleje Skvrna by měla být lehce seškrábnuta bez poškození materiálu, poté potřena pracím prostředkem a namáčena. V případě, že skvrna nezmizí, potřete 1 jednotkou čistého alkoholu (96%) v poměru ke 2 jednotkám vody, a poté umyta vlažnou vodou. Napněte oblast se skvrnou na vrchní stranu nádoby a polijte vodou teplou tak, kolik materiál vydrží. Pokud je to vhodné pro materiál, umyjte jej louhem. Nechte Vaše oblečení ve studené vodě a třete je mýdlem nebo pracím prostředkem, vyperte je v nejvyšší možné teplotě, kterou materiál snese. Pokud je tam stále skvrna, potřete ji kyslíkatou vodou (v proporci 3%). Seškrábněte zaschlé kousky bez poškození materiálu, poté nechte na 30 minut ve studené vodě a vyperte třením pracího prostředku. Odstraňte zaschlé zbytky a otřete houbou nebo měkkým hadrem namočeným ve studené vodě. Třete pracím práškem a perte se zředěným lihem. Nejdříve otřete zbytky. Drhněte skvrnu pracím prostředkem, a poté perte ve vlažné mýdlové vodě. Hořčice Krev Smetana, zmrzlina a mléko Zemina Inkoust Ovoce Skvrna od trávy Nejdříve na skvrnu aplikujte glycerin. Drhněte skvrnu pracím prostředkem, a poté vyperte. Pokud nezmizí, otřete alkoholem (na syntetiku a barevné prádlo použijte směs 1 jednotky alkoholu a 2 jednotek vody). Namočte Vaše oblečení na 30 minut do studené vody. Pokud skvrna nezmizí, namočte na 30 minut do směsi vody a čpavku (3 polévkové lžíce čpavku ve 4 litrech vody). Namočte Vaše oblečení do studené vody a třete skvrnu pracím prostředkem. Pokud skvrna nezmizí, aplikujte louh ve správném poměru (Louh nepoužívejte na barevné prádlo). Skvrny od zeminy by měly být vyčištěny co možná nejdříve. Skvrnu vyperte s pracím prostředkem, a pokud nezmizí, otřete ji okysličenou vodou (v poměru 3%). Podržte skvrnu pod studenou vodou a čekejte, dokud inkoustová voda zcela neodejde. Poté drhněte vodou zředěnou s citrónem a pracím prostředkem. Počkejte pět minut, poté vyperte. Napněte oblast se skvrnou na vrchní stranu nádoby a polijte studenou vodou. Na skvrnu nelijte teplou vodu. Otřete studenou vodou a aplikujte glycerin. Počkejte 1-2 hodiny a vymáchejte po otření několika kapkami bílého octu. Třete skvrnu pracím prostředkem. Pokud je to pro látku vhodné, použijte louh. Třete Vaše vlněné oblečení alkoholem (pro barevné prádlo použijte směs 1 jednotky čistého alkoholu a 2 jednotek vody). Olejové barvy Skvrna by měla být odstraněny před tím, než zaschne ředidlo. Poté by měla být třena pracím prostředkem a vyprána. Skvrny od ohně Pokud je vhodné použít pro danou látku louh, přidejte jej do vody na praní. Pro vlněné věci, navlhčete hadr v okysličené vodě a přiložte na skvrnu. Přežehlete se přes suchý hadr. Poté vyperte a řádně vymáchejte. 28

29 Špatně vyprané prádlo Mé oblečení vypadá šedě a v bubnu mé pračky se sušením se nacházejí nánosy vodního kamene. o Nebylo přidáno dostatečné množství pracího prostředku. o Byl použit nesprávný prací prostředek. o Skvrny nebyly předběžně upraveny. o Nebyl vybrán správný program praní nebo teplota praní. Dodržel jsem rady uvedené výše, ale mé oblečení má na sobě stále šedé skvrny. o Oblečení je znečištěné oleji, mastmi nebo mastnotou a bylo práno bez dostatečného množství pracího prostředku. o Zvolená teplota praní byla příliš nízká. o Aviváž se dostala do kontaktu s oblečením. Pokud k tomu dojde, pokuste se skvrny smýt co nejrychleji a zkuste příště zamezit přístupu aviváže k oblečení. Po konečném máchání stále vidím pěnu. o Moderní prací prostředky mohou způsobit, že se při konečném máchání stále objevuje pěna, to neznamená, že prádlo nebylo řádně vymácháno. Když oblečení vyjmu ze spotřebiče, jsou na něm bílé zbytky. o Moderní prací prostředky mohou obsahovat nerozpustné složky a bílé zbytky po pracím cyklu nejsou nutně známkou nesprávného vymáchání oblečení. o Oblečení vytřepejte nebo vykartáčujte. V budoucnu oblečení před praním možná obraťte naruby. Možná si místo toho přejete vyměnit prací prášek za tekutý prací prostředek. 29

30 Instalace DŮLEŽITÉ:INSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA PŘÍSLUŠNĚ KVALIFIKOVANOU OSOBOU. BAUMATIC SCHVALUJE POUZE INSTALACI PODLE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODU K OBSLUZE. PŘEPRAVNÍ OBAL SI PONECHEJTE V PŘÍPADĚ, ŽE STROJ V BUDOUCNU BUDE NUTNÉ PŘEPRAVOVAT. Vybalení stroje a odstranění přepravních šroubů DŮLEŽITÉ: Přepravní šrouby musí být odstraněny před prvním použitím pračky. Fixují buben pračky tak, aby mohla být transportována. o Na zadní straně spotřebiče se nacházejí 4 přepravní šrouby. o Pomocí šroubováku, který je součástí dodávky, odšroubujte přepravní šrouby. o Šroubovák i přepravní šrouby uschovejte pro případ pozdějšího transportu. o Do otvorů po přepravních šroubech umístěte krytky. 30

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º LAVAMAT 1045 S Ekologická automatická pracka Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 80º 50º 70º E AUS ERFAHRUNG GUT Vázená zákaznice, vázeny zákazníku, proct te si pecliv tuto informaci pro uzivatele.

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 1 V tomto přehledu je uveden max. možný počet programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si prosím zjistěte na ovládacím panelu. Obsah

Více

L 71470 FL L 71670 FL. CS Návod k použití 2 TR Kullanma Kılavuzu 35

L 71470 FL L 71670 FL. CS Návod k použití 2 TR Kullanma Kılavuzu 35 L 71470 FL L 71670 FL CS Návod k použití 2 TR Kullanma Kılavuzu 35 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8763/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559438

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8763/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559438 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS HD8763/09. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS HD8763/09 v uživatelské

Více

Návod k použití B-513-01

Návod k použití B-513-01 Návod k použití KGV 26610 FF B-513-01 Obsah Pokyny k likvidaci, 3 Likvidace dosloužilého spotřebiče 3 Likvidace obalu nového spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ustanovení 5 Seznámení se spotřebičem 5 Celkový

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více