BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg"

Transkript

1 BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg

2 NÁVOD K VAŠEMU PŘÍSTROJI BAUMATIC BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje důležité informace, včetně informací o bezpečnosti a instalaci, které vám umožní plně využít vlastností vašeho spotřebiče. Prosím uchovávejte ji na bezpečném místě, aby byla snadno přístupná pro použití i v budoucnosti jak pro vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče. GS 12/11/10 2

3 Obsah Ochrana životního prostředí 5 Důležité bezpečnostní informace 6 Specifikace 8 Rozměry spotřebiče 8 Energetické účinnosti 8 Popis spotřebiče 9 Ovládací panel 10 LED displej 11 Zásuvka na prací prostředek 12 Příprava pracího cyklu 13 Výběr symbolů pro praní 14 Prací prostředky a přísady 14 Tabulka programů 15 Průvodce pracími programy 16 Volba programu praní 16 Program na bavlnu 16 Program Syntetika 17 Jemné/ruční praní 18 Intenzivní program 19 Rychlý program Program na sportovní oblečení 20 Pouze odstřeďování 20 Pouze praní 21 Odčerpání vody 21 Program na čištění bubnu pračky 21 Program máchání + odstřeďování 21 Konec cyklu 22 Přerušení pracího programu 22 Změna pracího programu 22 Vlastnosti odloženého startu 22 Dětská pojistka 23 Čištění a údržba 24 Při denním používání 24 Ovládací panel a skříň pračky 24 Zásuvka na prací prostředek 24 Buben pračky 25 Dvířka 25 Praní v rámci údržby při 95 stupních 25 Čištění filtru odpadního čerpadla 25 Čištění filtru přívodu vody 26 3

4 Uchovávání spotřebiče v zimě 26 Pravidla pro odstraňování skvrn 27 Průvodce odstraňováním skvrn 27 Špatně vyprané prádlo 29 Instalace 30 Umístění pračky 31 Zapojení přívodu vody 31 Vyrovnání spotřebiče 34 Zapojení do elektrické sítě 35 Praní v rámci údržby před prvním použitím 35 Kódy poruch 36 4

5 Ochrana životního prostředí LIKVIDACE ODPADU Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.125/97 Sb. o odpadech 18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. 16). Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin ( 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.). Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti. Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu. Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce. ZÁRUKA Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24měsíční záruku. Upozornění Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu. Prosím, uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič / fakturu. Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě. Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká. POPRODEJNÍ SERVIS Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz. Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu. V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko: Telefon v pracovní dny od 9.00 do hod. nebo na 5

6 Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje: typ výrobku / model sériové číslo datum zakoupení spotřebiče Poznámka Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které vám umožní získat od Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití. Důležité bezpečnostní informace Bezpečnost obecně Pro Baumatic je nejdůležitější Vaše bezpečnost. Před zahájením vlastní instalace a používáním tohoto spotřebiče si prosím, důkladně pročtěte tuto instrukční příručku. Pokud Vám nejsou jasné jakékoli informace uvedené v této příručce, prosím, spojte se s Technickým oddělením Baumatic. o Opravy Vašeho spotřebiče smí provádět pouze technik společnosti Baumatic nebo některý z jejích schválených servisních zástupců. Jakákoli snaha nezkušené osoby o opravu spotřebiče může mít za následek zranění nebo poškození Vaší pračky. o Pokud zjistíte, že je hlavní přívodní kabel poškozený, nesmí se spotřebič používat. Totéž platí, pokud zjistíte, že je poškozená pracovní deska, ovládací panel nebo základna. Tím by totiž mohl být umožněn přístup k vnitřním komponentům pračky. o Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou spotřebič vypněte a odpojte od přívodu energie. o Při vytahování zástrčky z elektrické zásuvky netahejte za hlavní přívodní kabel. o Pračka nesmí být postříkána vodou. o Sklo dvířek se může u programů s vyšší teplotou velmi zahřát. o Pračku je třeba nechat vychladnout, než začnete provádět nouzové vypouštění nebo čistit vypouštěcí filtr. 6

7 o Drobná zvířata mohou překousat buď hlavní přívodní kabel, nebo vodní hadice, což může mít za následek nebezpečí úderu elektrickým proudem. Instalace o Dodržujte pokyny k instalaci obsažené v této příručce. o Hotová instalace musí povinně splňovat veškeré příslušné stavební předpisy a požadavky místních vodohospodářských úřadů. o Před prvním použitím spotřebiče doporučujeme spustit cyklus praní bavlny na 95 stupňů. Do pračky nedávejte žádné prádlo, ale použijte malé množství pracího prostředku. Během používání o Doporučujeme, abyste po každém použití spotřebič odpojili od zásuvky a vypnuli přívod vody. o Tento spotřebič je určen pouze k praní běžného domácího prádla. Pokud budete pračku používat jakýmkoli jiným způsobem, nebo pokud ji budete používat nesprávně, nepřejímá Baumatic žádné ručení za jakoukoli škodu, která může být způsobena, a jakákoli záruka pozbývá platnost. o V žádném případě se nepokoušejte upravovat nebo měnit specifikace tohoto spotřebiče. o Prací prostředky, které používáte v tomto spotřebiči, musí být vhodné pro automatické pračky. Při dávkování dodržujte pokyny výrobce pracího prostředku. o Neperte prádlo, které bylo v kontaktu s hořlavými materiály. o Pračku nepoužívejte pro čištění zasucha. o Pokud chcete použít v této pračce barviva nebo bělící prostředky, poraďte se s výrobcem těchto produktů, abyste se ujistili, že jsou pro použití ve Vaší pračce vhodné. Baumatic nepřejímá odpovědnost za žádnou škodu, která z toho může vzniknout. 7

8 Bezpečnost dětí o Pračku smí používat pouze dospělí. Nenechávejte poblíž pračky děti bez dozoru. Nedovolte jim sahat na ovládací prvky nebo si se spotřebičem hrát. o Dvířky mohou vlézt do pračky děti nebo domácí zvířata. Proto prosím, před použitím spotřebiče vždy zkontrolujte buben. o Obal, který z pračky odstraníte, uchovávejte mimo dosah dětí. o Veškeré prací prostředky uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí. Specifikace o 18 mycích programů o Kapacita pračky 9 kg o Maximální rychlost odstřeďování 1400 ot./min. o LED displej o Odložený start o Digitální indikátor odpočítávání o Indikátor otevřených dveří o Indikátor zásobení vodou o Indikátor fáze praní o Nakloněný buben o Bublinkový efekt o 488 mm průměr otvoru dvířek a 180 otevírání dvířek o Antibakteriální povrch o Systém detekce závad o Systém pro kontrolu vyváženosti prádla o Ochrana proti přetečení o Ochrana proti nadměrnému pěnění o Nastavitelné nožičky o Bezpečnostní zámek dvířek Rozměry spotřebiče Výška: Šířka: Hloubka: 850 mm 600 mm 645 mm Energetické účinnosti Třída energetické účinnosti A+ Třída energetické účinnosti praní A Třída energetické účinnosti odstřeďování A 8

9 Prosím, poznamenejte si pro budoucí odkazy následující informace, které také naleznete na typovém štítku a dále datum nákupu, který je uveden na prodejní faktuře. Typový štítek Vaší pračky je umístěn buď na pravé straně skříňky či za otvorem dvířek. Číslo modelu. Výrobní číslo. Datum nákupu. Popis spotřebiče Příslušenství 9

10 Ovládací panel 1)Tlačítko ON/OFF. Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí či vypnutí spotřebiče. 2) Tlačítko start / pauza. Stiskněte toto tlačítko, pokud si přejete program spustit nebo pozastavit. 3) Otočný knoflík pro výběr programu. Užitím tohoto knoflíku můžete nastavit jeden z 8 programů. 4) Tlačítko pro nastavení teploty. Pro nastavení teploty stiskněte toto tlačítko. Jakmile stisknete tlačítko pro nastavení teploty, budou se teploty zobrazovat v následujícím pořadí: Studená 30 C 40 C 60 C 95 C 5) Tlačítko pro nastavení rychlosti otáček. Pro upravení stávající rychlosti otáček stiskněte toto tlačítko. Jakmile stisknete tlačítko pro nastavení otáček, budou se otáčky zobrazovat v následujícím pořadí: Bez otáček

11 6) Tlačítko pro výběr funkcí. Stisknutím tohoto tlačítka můžete zvolit cyklus, který chcete. Kontrolka zvoleného cyklu se po nastavení rozsvítí. Jakmile stisknete toto tlačítko, budou se cykly zobrazovat v následujícím pořadí: Praní Máčení Předpírka 7) Tlačítko pro máchání +odstřeďování. Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte máchání a odstřeďování. 8) Tlačítko pro přidání vody. Stisknutím tlačítka přidáte k standardnímu množství vody dalších 6 litrů vody k fázi máchání jakéhokoliv cyklu bez prodloužení doby praní a za účelem zvýšení účinnosti máchání. 9) Tlačítko pro nastavení odloženého startu. Stiskněte toto tlačítko pro nastavení odloženého startu pracího cyklu. Start můžete odložit v rozmezí 1-12 hodin. 10)Tlačítko pro aktivování paměti. Stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte program, který jste dříve uložili do paměti. 11) Tlačítko pro máchání. Stisknutím tohoto tlačítka si nastavíte přídavné máchání, které Vám pomůže odstranit skvrny a případné zbytky pracího prostředku. LED displej Indikátor probíhajícího pracího cyklu Indikátor svítí v případě probíhajícího pracího cyklu a značí fázi praní, ve které se cyklus nachází. Praní Máchání Odstřeďování Displej praní Na tomto displeji svítí dodatečné funkce praní, které jste nastavili. Jako například předpírka nebo máčení. 11

12 Teplota pracího programu Světlo indikuje teplotu, kterou jste pro prací program nastavili. Rychlost otáček Světlo indikuje rychlost otáček, která byla nastavena. Dětská bezpečnostní pojistka Světlo indikuje aktivovanou bezpečnostní pojistku. Zámek dveří Světlo indikuje, že byl aktivován automatický zámek dveří, jakmile se spustil prací cyklus. Displej časovače Na displeji se zobrazuje zbývající čas právě probíhajícího pracího cyklu. Digitální displej Na displeji se může zobrazit ikona buď nevyváženosti prádla, nebo například otevřených dvířek. Displej s upozorněním Tyto kontrolky indikují, když nastala menší chyba, např. Otevřená dvířka, Nevyváženost prádla či když je potřeba vyčistit filtr. Zásuvka na prací prostředek Komora na hlavní praní Tato přihrádka by měla obsahovat prací prostředek (pokud používáte změkčovadlo vody, měli byste je do této komory také přidat). Prací prostředek bude do bubnu přidán na začátku programu hlavního praní. 12

13 Komora na přísady Tato přihrádka by měla být použita pro tekuté přísady (změkčovadlo, škrob). Budou k dávce prádla přidány během posledního máchání. Komora na předpírku Tato přihrádka by měla obsahovat prací prostředek, pokud hodláte vybrat program praní, jehož součástí je předpírka. Příprava pracího cyklu Příprava oděvů pro praní o Vaše prádlo by mělo být roztříděno podle typu tkaniny a symbolu pro praní, který je vytištěn na štítku pro praní oblečení (viz zvláštní část týkající se symbolů pro praní). o Prádlo by mělo být roztříděno podle stupně zašpinění. o Zkontrolujte všechny kapsy oděvu a ujistěte se, zda jsou prázdné. o Odstraňte veškeré oddělitelné kovové předměty (odznaky, sponky, zavírací špendlíky atd.). o Zipy by měly být zavřené, cíchy a povlaky na polštáře zapnuté na knoflíky a povolené proužky svázané. Tím se zamezí poškození oděvů během praní. o Vlněné a pletené barevné tkaniny by měly být před praním v pračce obráceny naruby. o Malé jemné kusy (punčochy, dětské ponožky) by měly být vloženy do prací síťky nebo povlaku na polštář zapnutého na zip. o Se záclonami zacházejte se zvláštní opatrností. Všechny plastové háčky nebo kovové proužky před praním ve spotřebiči odstraňte. o Barevné prádlo a bílé prádlo perte odděleně. o Nové oblečení často obsahuje nadměrné množství barviva, tudíž doporučujeme prát je poprvé odděleně. o Oděvy před vložením do pračky rozviňte a vytřepejte. 13

14 Výběr symbolů pro praní vroucí, teplota 95 C teplota C normální teplota 60 C normální teplota 40 C Nelze prát I. Praní jemné ruční II. Chemické čištění čištění všemi rozpouštědly všemi mimo trichióru pouze benzínem chemicky nečistit normální slabé silné neždímat III. Ždímání nežehlit IV. Žehlení o Symboly pro praní použijte jako nápovědu pro volbu nejvhodnějšího programu praní. Také vám pomohou roztřídit Vaše prádlo do různých dávek v závislosti na typu tkaniny a nejvyšší teplotě, při které lze oděv prát. Prací prostředky a přísady Množství pracího prostředku, který musíte ve Vašem spotřebiči použít, bude záviset na: o Stupni zašpinění. Mírně znečištěné oděvy vyžadují obecně méně pracího prostředku. o Velikosti dávky prádla. Menší dávka prádla bude vyžadovat snížení množství pracího prostředku. o Tvrdosti vaší vody z kohoutku. Čím je Vaše voda tvrdší, tím více pracího prostředku budete potřebovat. Výrobci pracích prostředků běžně radí, kolik pracího prostředku by mělo být použito navíc v závislosti na tvrdosti vody. Tekutý prací prostředek Pokud používáte tekutý prací prostředek, potom ve většině případů by tekutý prostředek měl být umístěn do dávkovacího zařízení dodávaného výrobcem pracího prostředku. Dodržte veškeré pokyny uvedené na obale pracího prostředku. 14

15 Změkčovadla vody Pokud je Vaše voda z kohoutku tvrdá, potom bývá rozumné použít změkčovadlo vody. Tím se pomůže zajistit, že spotřebič se neucpe nánosy tvrdé vody. Také možná zjistíte, že Vám to umožní snížit množství pracího prostředku, který používáte. Při používání pracího prostředku nebo změkčovadla vody by měla být dodržena doporučení výrobců. Tabulka programů Program Typ Teplota při praní. Bavlna/ Normální Nejdříve zkontrolujte, zda je prádlo vhodné pro praní v pračce. 60 C (studená, 30 C, 40 C, 95 C) Nastavení Předpírka + máchání Maxim. náplň 9 kg Syntetika Polyamid, akryl, polyester 30 C (studená, 40 C) Jemné/ Jemné prádlo, snadno Studená ruční praní poškoditelné. Intenzivní Silně znečištěné oblečení 60 C (Studená, 30 C, 40 C, 95 C) Rychlé 20 Barevné prádlo, lehce Studená znečištěné. Sportovní Lehce znečištěné tenké Studená oblečení lehké prádlo. (Studená, 30 C, 40 C) Čištění bubnu Vypuštění Používáno za účelem vyčištění. Odčerpání vody z bubnu do odpadu. Předpírka + máchání Předpírka + máchání Předpírka + máchání Méně než 3 kg Méně než 3 g Méně než 3 kg Méně než 3 kg Studená Sušení Bez náplně Předpírka: Předpírka je doporučována v případě silně znečištěného oblečení. Toto nastavení je možné pro programy na bavlnu a syntetiku. Prací prostředek můžete umístit jak do komory na předpírku, tak na hlavní praní. Máchání+: Zahájí přídavné máchání, které zbaví prádlo zbylého pracího prostředku. Voda+: Tato funkce přidá do jakéhokoli cyklu 6 litrů vody navíc pro lepší účinek bez prodloužené doby praní. 15

16 Průvodce pracími programy o Určitou funkci programu lze vybrat, pokud tabulka programů uvádí, že je funkce dostupná s pracím cyklem, který jste vybrali. o Pračka automaticky navolí teplotu pro daný prací program. Nicméně je možné změnit tuto teplotu použitím tlačítka pro nastavení teploty. U některých pracích programů nejsou dostupné všechny teploty. o Pračka automaticky vybere rychlost odstředění pro daný program praní. Je však možné snížit rychlost odstředění použitím funkce redukce otáček odstředění. U některých pracích programů nejsou dostupné všechny otáčky. o DŮLEŽITÉ: Měli byste ověřit, zda je zvolená rychlost odstředění vhodná pro oděvy, které perete. o DŮLEŽITÉ: Před otevřením dvířek spotřebiče musíte odstředit a vypustit vodu viz kapitola Pouze odstřeďování. o Probíhající fáze se zobrazí ve vrchní části LED displeje podle toho, jak bude prací program postupovat. o Na displeji se zobrazuje přibližný čas zvoleného pracího cyklu. Všimněte si prosím, že vnější faktory stroje, např. teplota Vaší vody z přívodu, tlak vody atd., mohou ovlivnit čas potřebný pro dokončení pracího cyklu. Volba programu praní Program na bavlnu o Vložte prádlo do bubnu pračky a zavřete dveře. Maximální možná náplň pračky pro tento program je 9 kg. o Do komory na hlavní praní a na předpírku dejte prací prostředek. o Prací prostředek dejte do komory pro předpírku pouze v případě, že chcete k programu použít předpírku. o Změkčovadlo můžete dát do prostřední komory na prací prostředky, hladina změkčovadla by měla být pod ryskou MAX. o Pokud chcete použít bělicí prostředek, nalijte ho do komory určené pro prací prostředek na hlavní praní. 16

17 Stiskněte tlačítko ON (1), na LED displeji se ukáže --- a všechny programy se rozsvítí. Pokud následně stiskněte tlačítko start/pauza (2) bez vybrání programu, bude program na bavlnu vybrán jako výchozí. Nebo můžete stisknout tlačítko pro výběr pracího programu (3) a vybrat program na praní bavlny. Teplota při praní 40 C, společně s 800 ot./min. bude vybrána automaticky. Pro změnu teploty použijte tlačítko pro nastavení teploty (4). Je možné nastavit: studené, 30 C, 40 C, 60 C a 95 C. Zvýšit rychlost otáček můžete použitím tlačítka pro nastavení rychlosti otáček (5). Použitím tlačítka praní (6) přidáte k aktuálnímu nastavení předpírku či máčení. Také můžete stisknout tlačítko pro máchání (11). o Stiskněte tlačítko start/pauza (2), dvířka se uzamknou a za okamžik uslyšíte, jak se pračka napouští vodou. Pračka automaticky použije adekvátní množství vody pro vyprání daného prádla díky senzoru váhy. Program Syntetika o Vložte prádlo do bubnu pračky a zavřete dveře. Maximální možná náplň pračky pro tento program je 3 kg. o Do komory na hlavní praní a na předpírku dejte prací prostředek. o Prací prostředek dejte do komory pro předpírku pouze v případě, že chcete k programu použít předpírku. o Změkčovadlo můžete dát do prostřední komory na prací prostředek, hladina změkčovadla by měla být pod ryskou MAX. o Pokud chcete použít bělicí prostředek, nalijte ho do komory určené pro prací prostředek na hlavní praní. o Stiskněte tlačítko ON (1), na LED displeji se ukáže --- a všechny programy se rozsvítí. o Použitím tlačítka pro výběr mycího programu (3) nastavte program pro syntetiku. 17

18 o Teplota praní 30 C, společně s 800 ot./min. bude spotřebičem nastavena automaticky. o Použitím tlačítka pro nastavení teploty (4) můžete upravit aktuální teplotu a to na: studená, 30 C a 40 C. o Zvýšit rychlost otáček můžete použitím tlačítka pro nastavení rychlosti otáček (5). Při programu na praní syntetiky není možné nastavit 1400 ot./min. o Použitím tlačítka praní (6) přidáte k aktuálnímu nastavení předpírku či máčení. Také můžete stisknout tlačítko pro máchání (11). o Stiskněte tlačítko start/pauza (2), dvířka se uzamknou a za okamžik uslyšíte, jak se pračka napouští vodou. Jemné/ruční praní o Vložte prádlo do bubnu pračky a zavřete dveře. Maximální možná náplň pračky pro tento program je 3 kg. o Do komory na hlavní praní dejte prací prostředek. o Změkčovadlo můžete dát do prostřední přihrádky zásuvky pro prací prostředek, hladina změkčovadla by měla být pod ryskou MAX. o Pokud chcete použít bělicí prostředek, nalijte ho do komory určené pro prací prostředek na hlavní praní. Stiskněte tlačítko ON (1), na LED displeji se ukáže --- a všechny programy se rozsvítí. Použitím tlačítka pro výběr pracího programu (3) nastavte program pro ruční praní. Teplota praní studená společně s 400 ot./min. bude vybrána automaticky. U tohoto programu nelze měnit teplotu praní. Zvýšit rychlost otáček můžete použitím tlačítka pro nastavení rychlosti otáček (5) a 1000 ot./min. není možné při tomto programu nastavit. Pro přidání máchání do pracího cyklu, stiskněte tlačítko máchání (11). Stiskněte tlačítko start/pauza (2), dvířka se uzamknou a za okamžik uslyšíte, jak se pračka napouští vodou. 18

19 Intenzivní program o Vložte prádlo do bubnu pračky a zavřete dvířka. o Do komory na hlavní praní a předpírku dejte prací prostředek. o Prací prostředek dejte do komory pro předpírku pouze v případě, že chcete k programu použít předpírku. o Změkčovadlo můžete dát do prostřední přihrádky zásuvky pro prací prostředek, hladina změkčovadla by měla být pod ryskou MAX. o Pokud chcete použít bělicí prostředek, nalijte ho do komory určené pro prací prostředek na hlavní praní. o Stiskněte tlačítko ON (1), na LED displeji se ukáže --- a všechny programy se rozsvítí. o Otočným knoflíkem pro výběr programu zvolte intenzivní program (3). Spotřebič nastaví teplotu praní na 60 C a rychlost otáček na 1000 ot./min. Pokud chcete změnit teplotu (4), rychlost otáček (5) nebo přidat k danému programu předpírku, máčení (6) nebo máchání (11), stiskněte tlačítko dané nabídky. o Stiskněte tlačítko start/pauza (2), dvířka se uzamknou a za okamžik uslyšíte, jak se pračka napouští adekvátním množství vody v závislosti na váze náplně. Rychlý program 20 o Vložte prádlo do bubnu pračky a zavřete dvířka. o Do komory na hlavní praní dejte prací prostředek. o Změkčovadlo můžete dát do prostřední přihrádky zásuvky pro prací prostředek, hladina změkčovadla by měla být pod ryskou MAX. o Pokud chcete použít bělicí prostředek, nalijte ho do komory určené pro prací prostředek na hlavní praní. o Stiskněte tlačítko ON (1), na LED displeji se ukáže --- a všechny programy se rozsvítí. Použitím tlačítka pro výběr programu (3) nastavte Rychlý program

20 Teplota praní studená společně s 800 ot./min. bude vybrána automaticky. Stiskněte tlačítko start/pauza (2), dvířka se uzamknou a za okamžik uslyšíte, jak se pračka napouští vodou. Program na sportovní oblečení o Vložte prádlo do bubnu. Do zásuvky na prací prostředek dejte prací prášek a změkčovadlo. Změkčovadlo by mělo být pod MAX úrovní. Poté zavřete dvířka. o Prací prostředek dejte do komory pro předpírku pouze v případě, že chcete k programu použít předpírku. o Pokud chcete použít bělicí prostředek, nalijte ho do komory určené pro prací prostředek na hlavní praní. o Stiskněte tlačítko ON (1), na LED displeji se ukáže --- a všechny programy se rozsvítí. o Užitím otočného knoflíku vyberte program na sportovní oděvy (3). Teplota bude automaticky nastavena na studená při rychlosti otáček 800 ot./min. o Teplotu vody můžete změnit tlačítkem pro nastavení teploty (4). Je možné nastavit studená, 30 C a 40 C. o Stiskněte tlačítko start/pauza (2), dvířka se uzamknou a za okamžik uslyšíte, jak se pračka napouští adekvátním množství vody v závislosti na váze náplně. Pouze odstřeďování o Vložte prádlo do bubnu pračky a zavřete dvířka. Stiskněte tlačítko ON/OFF (1), na LED displeji se zobrazí --- a všechny programy se rozsvítí. Nastavte rychlost odstřeďování (5) stisknutím tlačítka pro odstřeďování. Teplota vody bude automaticky nastavena na studená. Stiskněte tlačítko start/pauza (2), dvířka se uzamknou a za okamžik uslyšíte, jak pračka spustila odstřeďování. 20

21 Pouze praní o Vložte prádlo do bubnu pračky a do zásuvky na prací prostředek dejte prací prostředek a změkčovač. Poté zavřete dveře. o Stiskněte tlačítko ON/OFF (1) a na displeji se zobrazí ---. o Stisknutím tlačítka pro praní (6) zvolíte průběh pracího programu. Teplota vody bude automaticky nastavena na studená. o Stiskněte tlačítko start/pauza (2), dvířka se uzamknou a za okamžik uslyšíte, jak pračka začne prát. Odčerpání vody Stiskněte tlačítko ON/OFF (1), na LED displeji se zobrazí --- a všechny programy začnou svítit. Užitím tlačítka pro výběr programu (3) navolte odčerpání vody. Stiskněte tlačítko start/pauza (2), dvířka se uzamknou a za okamžik uslyšíte, jak pračka začala s odčerpáváním vody. o DŮLEŽITÉ: Berte na vědomí, že pračka při tomto programu neodstřeďuje. Program na čištění bubnu pračky o Stiskněte tlačítko ON/OFF (1), na LED displeji se zobrazí ---. o Program na čištění bubnu pračky nastavíte pomocí otočného knoflíku pro výběr programů (3). Pračka automaticky nastaví program máčení při rychlosti otáček 400 ot./min. a při teploty vody na studená. Program máchání + odstřeďování o Vložte prádlo do bubnu. Do zásuvky na prací prostředek dejte prací prášek a změkčovadlo. Změkčovadlo by mělo být pod MAX úrovní. Poté zavřete dvířka. o Stiskněte tlačítko ON/OFF (1). LED displej bude zobrazovat pouze ---. o Stiskněte tlačítko pro máchání + odstřeďování (7) a rychlost otáček 800 ot./min. při teplotě vody studená bude nastavena automaticky. Pokud si přejte změnit rychlost odstřeďování, 21

22 stiskněte tlačítko pro odstřeďování (5). Pokud si přejete změnit teplotu vody, stiskněte tlačítko pro teplotu vody (4). o Stiskněte tlačítko start/pauza (2), dvířka se uzamknou a za okamžik uslyšíte, jak pračka začne prát. Konec cyklu o Na konci cyklu zůstane kontrolka zámku dvířek svítit ještě pár minut po ukončení cyklu. o DŮLEŽITÉ: Nepokoušejte se dveře pračky otevřít, dokud světlo zámku dvířek nezhasne. o Jakmile světlo zhasne a uslyšíte odblokování zámku, můžete dvířka otevřít a vyjmout prádlo. Přerušení pracího programu o Pokud potřebujete na dočasnou dobu program přerušit, stiskněte tlačítko start/pauza (2). o Pokud si přejete program spustit znovu, opět stiskněte tlačítko start/pauza (2). Změna pracího programu o Pokud si přejete změnit prací program, když už jiný je v běhu, stiskněte tlačítko start/pauza (2). o Užitím tlačítka pro výběr programu (3) vyberte ten, který si přejete použít. o DŮLEŽITÉ: Změněním programu zrušíte všechna dodatečná nastavení ohledně odstřeďování, teploty, apod. Pokud si daná nastavení přejete použít i při nově nastaveném programu, musíte je znovu navolit. Vlastnosti odloženého startu Váš spotřebič disponuje funkcí odloženého startu, která Vám umožní nastavit start pracího cyklu na pozdější dobu. o Vložte prádlo do pračky a zavřete dvířka. o Vložte prádlo do bubnu. Do zásuvky na prací prostředek dejte prací prášek a změkčovadlo. Změkčovadlo by mělo být pod MAX úrovní. Poté zavřete dvířka. 22

23 o Prací prostředek dejte do komory pro předpírku pouze v případě, že chcete k programu použít předpírku. o Pokud chcete použít bělicí prostředek, nalijte ho do komory určené pro prací prostředek na hlavní praní. o Stiskněte tlačítko ON/OFF (1) a na LED displeji se zobrazí ---. o Stiskněte tlačítko pro odložený start (9). Pokud poté zmáčknete tlačítko start/pauza (2) bez vybrání pracího programu, bude program pro praní bavlny navolen jako výchozí. o Program nastavíte otočným knoflíkem pro výběr programů (3), stejně tak upravíte teplotu (4) a rychlost otáček (5) stisknutím správného knoflíku. o Použitím tlačítka pro odložený start nastavíte požadovanou dobu odkladu (9). Start můžete odložit v časovém rozmezí 2 a 12 hodin. Na displeji se bude zobrazovat čas, kdy by měl program ukončit svoji činnost. Čas dokončení se bude měnit v závislosti na zvolené teplotě. o Stiskněte tlačítko start/pauza (2). Čas odloženého startu se bude zobrazovat na displeji. o U programů na jemné prádlo, rychlý program 20, čištění bubnu pračky a odčerpávání nelze nastavit odložený start. Během cyklu odloženého startu není možné přidat další prádlo. Dětská pojistka Pračka je vybavena dětskou pojistkou. Pokud je aktivována a program se již spustil, nemůže nikdo změnit funkce programu praní. o Pro aktivaci dětské pojistky stiskněte a držte po dobu 3 sekund tlačítko pro praní (6) současně s tlačítkem pro nastavení teploty (4). o Stejným způsobem dětskou pojistku deaktivujete. 23

24 Čištění a údržba Při denním používání o Jakmile dokončíte praní, povytáhněte trošku zásuvku pro prací prostředek, aby mohla vyschnout. o Po dokončení praní nechte na krátkou dobu pootevřená dvířka. Tím zabráníte tvorbě zatuchlého zápachu a chráníte těsnění dvířek. o Uzavřete vodovodní kohoutek. o Pokud pračku nepoužíváte, doporučujeme ji odpojit ze zásuvky. Ovládací panel a skříň pračky UPOZORNĚNÍ: Na ovládací panel nebo jiné funkční části pračky nepoužívejte čisticí prostředek s hrubými částicemi nebo leštící prostředek na nábytek. o Ovládací panel a vnější části pračky otřete novým vlhkým hadříkem namočeným v teplé vodě. o Pokud na skříň pračky vylijete ze zásuvky na prací prostředek tekutý prací prostředek nebo aviváž, okamžitě skříň pračky očistěte, jinak by mohlo dojít ke korozi. Zásuvka na prací prostředek Zásuvka na prací prostředek by měla být příležitostně čištěna, aby se odstranily zbytky pracích prostředků. o Vysuňte zásuvku, jak je to jen jde, stlačte směrem dolu západku ve středové části zásuvky a vyjměte ji. o Zásuvku ponořte do horké mýdlové vody a omyjte ji. Pro snazší čistění můžete vyjmout horní část komory na změkčovadlo. o V otvoru na zásuvku se mohou usazovat prací prostředky. Vyčistěte je pomocí kartáčku. o Po ukončení čištění vložte zásuvku zpět a zasuňte ji na své původní místo. 24

25 Buben pračky Buben pračky je vyroben z nerezové oceli. Pokud však v bubnu zůstanou předměty, které podléhají korozi, mohou se na něm objevit skvrny. UPOZORNĚNÍ: Pro čištění bubnu pračky nepoužívejte prostředky na odstranění kamene, drátěnku nebo písek. o Rezavé skvrny z bubnu odstraňte pomocí vhodného čisticího prostředku na nerezovou ocel. Dvířka o Pravidelně kontrolujte, zda se na dvířkách neusazují nebo netvoří nečistoty, a zda na pryžovém těsnění nejsou cizí předměty. Těsnění je uvnitř otvoru dvířek. Praní v rámci údržby při 95 stupních Přibližně jednou za měsíc byste měli provést čisticí praní. Tento program spustíte bez prádla, avšak s pracím prostředkem. To zamezí výskytu bakterií uvnitř pračky. o Vložte čisticí prostředek do přihrádky na hlavní praní. Ideálně by měl prací prostředek obsahovat bělící činidlo. o Vyberte praní bavlny na 95. o Stiskněte tlačítko start/pauza (2), dvířka se uzamknou a za okamžik uslyšíte, jak se pračka napouští vodou. o Po ukončení pracího cyklu byste měli nechat dvířka pár minut otevřená. Čištění filtru odpadního čerpadla DŮLEŽITÉ: Vypněte pračku a odpojte ji z elektrické sítě. Filtr by měl být čištěn přibližně po každém desátém praní. V případě neudržování filtru v čistotě by se mohlo stát, že použitá voda z pračky nebude odčerpávána. o Měli byste pravidelně kontrolovat, zda se ve filtru nenachází nežádoucí předměty, či nečistoty. 25

26 o Za použití mince otevřete klapku, která kryje filtr odpadního čerpadla. o Vytáhněte trubici, která se nachází na levé straně od filtru odpadního čerpadla. Umístěte konec trubice do přiměřeně velké mísy a poté sejměte víčko. o Pokud už žádná voda neodtéká, můžete vyšroubovat filtr odpadního čerpadla proti směru hodinových ručiček. o Vyčistěte filtr odpadního čerpadla tak, aby v něm nezůstaly žádné nečistoty. o Po vyčištění vložte filtr na jeho původní místo a utáhněte ho. Filtr utáhnete otáčením ve směru hodinových ručiček, dokud to půjde. o Vložte zpět víčko na konec trubice a ujistěte se, že je bezpečně na svém místě. Trubici vložte zpět do její původní pozice. A následně zavřete klapku, která kryje filtr odpadního čerpadla. Čištění filtru přívodu vody o Vyčistěte v případě, že uzávěr okolo přívodu vody špatně těsní. o Před čištěním vždy odpojte přístroj od přívodu elektrické energie. o Vyjměte hadici pro přívod vody. o Vyjměte filtr přívodu vody a kartáčkem ho vyčistěte. Uchovávání spotřebiče v zimě o Spotřebič byste měli instalovat na místo, kde teplota v zimě neklesne pod 0 C. o Pokud se pračka přes zimu bude nacházet v prostředí, kde by teplota mohla spadnout pod 0 C, držte se následujících doporučení. 26

27 Zazimování pračky Vypněte přívod vody. Vyjměte a vysušte hadici pro přívod vody. Po dobu jedné minuty spusťte spotřebič na sušení a ždímání. Odpojte přívod elektrické energie. Opětovné zapojení pračky Zapněte vodovodní kohouty. Znovu připojte hadici přívodu vody. Spusťte přívod vody. Zapojte spotřebič do elektrické sítě. Odstranění skvrn Oblečení, které je silně znečištěno, nebo jsou na něm mastné skvrny, je potřeba namočit či předeprat dříve, než je umístíte do bubnu pračky. o Namočení před vypráním pomůže odstranit skvrny od krve, mléka nebo trávy. o Předpírka zbaví Vaše oblečení skvrn například od hlíny. Pravidla pro odstraňování skvrn o Pro namočení či předpírku prádla se skvrnami použijte teplou vodu. Horká voda by mohla skvrnu zafixovat. o Většina skvrn se snadněji odstraňuje, pokud jsou ještě čerstvé. o Před zásahem se snažte zjistit, o jaký typ skvrny se jedná, jak je skvrna stará, jaký je typ vlákna a zda je látka stálobarevná (naleznete na štítku na oblečení). o Praní a sušení může některé skvrny zafixovat. o Když je doporučeno bělení, použijte jemné bělidlo, které je bezpečné pro danou látku. o Pokud potřebujete použít odstraňovač skvrn, položte skvrnité místo čelem dolů na papírový ručník nebo bílý hadr. Odstraňovač skvrn aplikujte na zadní stranu skvrny. Tím vytáhnete skvrnu z látky, místo abyste ji protáhli naskrz. Průvodce odstraňováním skvrn Skvrna Alkoholické nápoje Metoda odstranění Tato skvrna by nejdříve měla být vyčištěna studenou vodou, poté otřena glycerinem a vodou a vymáchána ve vodě s octem. 27

28 Leštěnka na boty Čaj a káva Čokoláda a kakao Rajčatová pasta Masový vývar/ vejce Skvrny od mazu a oleje Skvrna by měla být lehce seškrábnuta bez poškození materiálu, poté potřena pracím prostředkem a namáčena. V případě, že skvrna nezmizí, potřete 1 jednotkou čistého alkoholu (96%) v poměru ke 2 jednotkám vody, a poté umyta vlažnou vodou. Napněte oblast se skvrnou na vrchní stranu nádoby a polijte vodou teplou tak, kolik materiál vydrží. Pokud je to vhodné pro materiál, umyjte jej louhem. Nechte Vaše oblečení ve studené vodě a třete je mýdlem nebo pracím prostředkem, vyperte je v nejvyšší možné teplotě, kterou materiál snese. Pokud je tam stále skvrna, potřete ji kyslíkatou vodou (v proporci 3%). Seškrábněte zaschlé kousky bez poškození materiálu, poté nechte na 30 minut ve studené vodě a vyperte třením pracího prostředku. Odstraňte zaschlé zbytky a otřete houbou nebo měkkým hadrem namočeným ve studené vodě. Třete pracím práškem a perte se zředěným lihem. Nejdříve otřete zbytky. Drhněte skvrnu pracím prostředkem, a poté perte ve vlažné mýdlové vodě. Hořčice Krev Smetana, zmrzlina a mléko Zemina Inkoust Ovoce Skvrna od trávy Nejdříve na skvrnu aplikujte glycerin. Drhněte skvrnu pracím prostředkem, a poté vyperte. Pokud nezmizí, otřete alkoholem (na syntetiku a barevné prádlo použijte směs 1 jednotky alkoholu a 2 jednotek vody). Namočte Vaše oblečení na 30 minut do studené vody. Pokud skvrna nezmizí, namočte na 30 minut do směsi vody a čpavku (3 polévkové lžíce čpavku ve 4 litrech vody). Namočte Vaše oblečení do studené vody a třete skvrnu pracím prostředkem. Pokud skvrna nezmizí, aplikujte louh ve správném poměru (Louh nepoužívejte na barevné prádlo). Skvrny od zeminy by měly být vyčištěny co možná nejdříve. Skvrnu vyperte s pracím prostředkem, a pokud nezmizí, otřete ji okysličenou vodou (v poměru 3%). Podržte skvrnu pod studenou vodou a čekejte, dokud inkoustová voda zcela neodejde. Poté drhněte vodou zředěnou s citrónem a pracím prostředkem. Počkejte pět minut, poté vyperte. Napněte oblast se skvrnou na vrchní stranu nádoby a polijte studenou vodou. Na skvrnu nelijte teplou vodu. Otřete studenou vodou a aplikujte glycerin. Počkejte 1-2 hodiny a vymáchejte po otření několika kapkami bílého octu. Třete skvrnu pracím prostředkem. Pokud je to pro látku vhodné, použijte louh. Třete Vaše vlněné oblečení alkoholem (pro barevné prádlo použijte směs 1 jednotky čistého alkoholu a 2 jednotek vody). Olejové barvy Skvrna by měla být odstraněny před tím, než zaschne ředidlo. Poté by měla být třena pracím prostředkem a vyprána. Skvrny od ohně Pokud je vhodné použít pro danou látku louh, přidejte jej do vody na praní. Pro vlněné věci, navlhčete hadr v okysličené vodě a přiložte na skvrnu. Přežehlete se přes suchý hadr. Poté vyperte a řádně vymáchejte. 28

29 Špatně vyprané prádlo Mé oblečení vypadá šedě a v bubnu mé pračky se sušením se nacházejí nánosy vodního kamene. o Nebylo přidáno dostatečné množství pracího prostředku. o Byl použit nesprávný prací prostředek. o Skvrny nebyly předběžně upraveny. o Nebyl vybrán správný program praní nebo teplota praní. Dodržel jsem rady uvedené výše, ale mé oblečení má na sobě stále šedé skvrny. o Oblečení je znečištěné oleji, mastmi nebo mastnotou a bylo práno bez dostatečného množství pracího prostředku. o Zvolená teplota praní byla příliš nízká. o Aviváž se dostala do kontaktu s oblečením. Pokud k tomu dojde, pokuste se skvrny smýt co nejrychleji a zkuste příště zamezit přístupu aviváže k oblečení. Po konečném máchání stále vidím pěnu. o Moderní prací prostředky mohou způsobit, že se při konečném máchání stále objevuje pěna, to neznamená, že prádlo nebylo řádně vymácháno. Když oblečení vyjmu ze spotřebiče, jsou na něm bílé zbytky. o Moderní prací prostředky mohou obsahovat nerozpustné složky a bílé zbytky po pracím cyklu nejsou nutně známkou nesprávného vymáchání oblečení. o Oblečení vytřepejte nebo vykartáčujte. V budoucnu oblečení před praním možná obraťte naruby. Možná si místo toho přejete vyměnit prací prášek za tekutý prací prostředek. 29

30 Instalace DŮLEŽITÉ:INSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA PŘÍSLUŠNĚ KVALIFIKOVANOU OSOBOU. BAUMATIC SCHVALUJE POUZE INSTALACI PODLE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODU K OBSLUZE. PŘEPRAVNÍ OBAL SI PONECHEJTE V PŘÍPADĚ, ŽE STROJ V BUDOUCNU BUDE NUTNÉ PŘEPRAVOVAT. Vybalení stroje a odstranění přepravních šroubů DŮLEŽITÉ: Přepravní šrouby musí být odstraněny před prvním použitím pračky. Fixují buben pračky tak, aby mohla být transportována. o Na zadní straně spotřebiče se nacházejí 4 přepravní šrouby. o Pomocí šroubováku, který je součástí dodávky, odšroubujte přepravní šrouby. o Šroubovák i přepravní šrouby uschovejte pro případ pozdějšího transportu. o Do otvorů po přepravních šroubech umístěte krytky. 30

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg NÁVOD K VAŠEMU PŘÍSTROJI BAUMATIC BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje důležité informace,

Více

TEL06SS-EU / TEL07SS-EU Odsavač par

TEL06SS-EU / TEL07SS-EU Odsavač par TEL06SS-EU / TEL07SS-EU Odsavač par Návod k použití pro váš přístroj Baumatic TEL06SS-EU / TEL07SS-EU Odsavač par POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k

Více

BWMI1206W.1 BWMI1407.1 plně vestavná pračka

BWMI1206W.1 BWMI1407.1 plně vestavná pračka BWMI1206W.1 BWMI1407.1 plně vestavná pračka Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BWMI1206.1 BWMI1407.1 Vestavná pračka POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně

Více

BWD1409W 60 cm volně stojící pračka se sušičkou s kapacitou 9 kg

BWD1409W 60 cm volně stojící pračka se sušičkou s kapacitou 9 kg BWD1409W 60 cm volně stojící pračka se sušičkou s kapacitou 9 kg NÁVOD K VAŠEMU PŘÍSTROJI BAUMATIC BWD1409W 60 cm volně stojící pračka se sušičkou s kapacitou 9 kg POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje

Více

BE605BGL-EU Odsavač par

BE605BGL-EU Odsavač par my BE605BGL-EU Odsavač par Návod k použití pro Váš přístroj Baumatic BE605BGL-EU 90 cm odsavač par POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

Pračka EVOT 10071D. Návod k použití

Pračka EVOT 10071D. Návod k použití Pračka EVOT 10071D Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BWD1212 Pračka s plně zabudovanou sušičkou prádla

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BWD1212 Pračka s plně zabudovanou sušičkou prádla Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BWD1212 Pračka s plně zabudovanou sušičkou prádla POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

BWM1216W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 6 kg

BWM1216W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 6 kg BWM1216W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 6 kg Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BWM1216W 60 cm volně stojící pračka 6 kg POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace

Více

Pračka EVOGT 12072D3. Návod k použití

Pračka EVOGT 12072D3. Návod k použití Pračka EVOGT 12072D3 Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar

PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

Návod k obsluze automatické pračky

Návod k obsluze automatické pračky Návod k obsluze automatické pračky NÁVOD K OBSLUZE DWD MH1211 Ekonomický systém praní Vzhledem k moderní technologii specifikace hladiny vody a délky praní spotřebuje pračka minimální množství vody a elektrické

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ.

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ. MYČKA NA NÁDOBÍ CDI 2015 Návod na použití VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU! Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Candy; kvalitní myčku nádobí zaručující vysoký výkon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí

Více

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

BWM1216W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 6 kg

BWM1216W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 6 kg BWM1216W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 6 kg Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BWM1216W 60 cm volně stojící pračka 6 kg POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W

návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PRACÍ PROGRAM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU

Více

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X 7 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Tlačítko odloženého startu: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start mytí. 2) Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohto tlačítka

Více

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY/ VYJMUTÍ FILTRU PÉČE

Více

CAN52.3ME CAN75.3SS podstavný odsavač par

CAN52.3ME CAN75.3SS podstavný odsavač par CAN52.3ME CAN75.3SS podstavný odsavač par Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic CAN52.3ME 52 cm CAN75.3SS 75 cm Podstavný odsavač par POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje DŮLEŽITÉ

Více

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY JAK ČEŠTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU PÉČE

Více

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA DĚTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

BWR1005/BWR1206 Plně vestavná automatická pračka

BWR1005/BWR1206 Plně vestavná automatická pračka BWR1005/BWR1206 Plně vestavná automatická pračka Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BWR1005 BWR1206 Plně vestavná automatická pračka POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V CS Návod k použití Pračka ZWSE 7100 V Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Poznámky k ochraně životního prostředí 4 Popis spotřebiče _ 5 Ovládací panel 5 Programy _ 6 Údaje o spotřebě

Více

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem

Více

KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA

KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL. Abyste získali komplexnější podporu, zaregistrujte svůj přístroj na adrese www.whirlpool.eu/register. Před použitím přístroje

Více

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1264 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher CZ Návod k použití Elektrická konvice Wasserkocher CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Vybalení...5 Požadavky pro místo instalace...5 Před prvním použitím...5 Vaření vody...5 Filtr vodního kamene...5 Ochrana

Více

návod k použití Pračka EWS 105210 A

návod k použití Pračka EWS 105210 A návod k použití Pračka EWS 105210 A 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Poznámky k ochraně životního prostředí 3 Technické

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Návod k obsluze GI63315X

Návod k obsluze GI63315X CZ Návod k obsluze GI63315X Ovládací panel 8 7 1 2 3 4 5 6 1. Tlačítko Zapnout/Vypnout: slouží pro zapnutí/vypnutí přívodu energie. 2. Tlačítko Program: stiskněte tlačítko pro volbu mycího programu.

Více

L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 7 PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 OVLÁDACÍ PANEL 13 PROGRAMY

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VOLBA PROGRAMU JAK ČISTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT

Více

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

........ EWT 1366 HDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWT 1366 HDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1366 HDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký)

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký) Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký) POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

LAVAMAT 72850 M. Návod k použití

LAVAMAT 72850 M. Návod k použití LAVAMAT 72850 M Návod k použití Pračka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální a správný

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Myčka nádobí CDS 220. Návod k použití

Myčka nádobí CDS 220. Návod k použití Myčka nádobí CDS 220 Návod k použití 1 Děkujeme Vám, že jste si vybrali spotřebiče Candy; kvalitní myčky, které zaručují kvalitní provoz a spolehlivost. Společnost Candy vyrábí široký sortiment domácích

Více

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK SPOTŘEBIČ ODMRAZOVAT A ČISTIT JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK SPOTŘEBIČ ODMRAZOVAT A ČISTIT JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 6cz33013.fm5 Page 11 Tuesday, July 2, 2002 4:30 PM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE OVLÁDACÍ PANEL PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ VYUŽITÍ VNITŘNÍHO

Více

Vrchem plněná pračka CTS 101. Návod k použití cz

Vrchem plněná pračka CTS 101. Návod k použití cz Vrchem plněná pračka CTS 101 Návod k použití cz PRAČKA CTS 101 B A C1 C2 H p A B VOLIČ PROGRAMŮ A TEPLOTY VOLIČ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ C1 SNADNÉ ŽEHLENÍ C2 ZVLÁŠTNÍ MÁCHÁNÍ H TLAČÍTKO CHOD / ZASTAVENÍ

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

AVXXF 149. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AVXXF 149. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 Pračka Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company, spa. Při vybírání přístroje

Více

L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41

L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41 L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

BWM1216W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 6 kg

BWM1216W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 6 kg BWM1216W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 6 kg Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BWMI1206 Vestavná pračka 6kg POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně

Více

BEZPEČNOST SUŠIČKY. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních jsou velice důležité.

BEZPEČNOST SUŠIČKY. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních jsou velice důležité. BEZPEČNOST SUŠIČKY Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních jsou velice důležité. V tomto manuálu i na vašem přístroji jsme uvedli spoustu důležitých bezpečnostních zpráv. Všechny bezpečnostní zprávy si

Více

CZ Návod k použití 2. Pračka ZWS 7108 ZWS 7128

CZ Návod k použití 2. Pračka ZWS 7108 ZWS 7128 CZ Návod k použití 2 Pračka ZWS 7108 ZWS 7128 Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel _ 5 Při prvním použití _ 8 Vlastní nastavení _ 8 Denní používání 8 Užitečné rady a tipy

Více

Přečtěte si prosím pečlivě všechny následující pokyny.

Přečtěte si prosím pečlivě všechny následující pokyny. H a n d y Tu r b o S 3 1 5 1 N á v o d k p o u ž i t í Přečtěte si prosím pečlivě všechny následující pokyny. Tento výrobek musí být sestaven a obsluhován pouze podle zde uvedených pokynů. Je určen pouze

Více

AUTOMATICKÁ PRAČKA. Tento návod je platný pro model BFW1000W

AUTOMATICKÁ PRAČKA. Tento návod je platný pro model BFW1000W AUTOMATICKÁ PRAČKA Tento návod je platný pro model BFW1000W OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje,

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR Návod k obsluze TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 4012 ECO Ceramic CFH1-100 TECHNICKÉ ÚDAJE NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU Vážený zákazníku, děkujeme Vám jménem společnosti IMETEC za zakoupení tohoto

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration L 70270 VFLCS CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOST INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOST POKYNY................................................ 4 3. TECHNICKÉ

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

TABULKA PROGRAMŮ C D A B I 6.0. i Ano i i i i i i i i Max. 6.0. i Ano i i i i i i i i i i Max. 5.0 3.0. i Ano i i i i i i i i i Max.

TABULKA PROGRAMŮ C D A B I 6.0. i Ano i i i i i i i i Max. 6.0. i Ano i i i i i i i i i i Max. 5.0 3.0. i Ano i i i i i i i i i Max. CZ TABULKA PROGRAMŮ A. Kontrolka Otevřená dvířka Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.: B. Kontrolka Servis C. Kontrolka

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. BW18 a BW28

NÁVOD K POUŽITÍ. BW18 a BW28 NÁVOD K POUŽITÍ BW18 a BW28 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle

Více

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482 Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA Obsah Česky Instalace, 14 15 Vybalení a vyrovnání Připojení k přívodu elektřiny a vody První cyklus praní Technické údaje Popis automatické pračky a zahájení pracího

Více

BHG630SS / BHG770SS / BHG112SS plynové varné desky

BHG630SS / BHG770SS / BHG112SS plynové varné desky BHG630SS / BHG770SS / BHG112SS plynové varné desky 1 Návod k Vašemu přístroji Baumatic BHG630SS 60 cm plynová varná deska BHG770SS 77 cm plynová varná deska s 5 hořáky BHG112SS 112 cm plynová varná deska

Více

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Homeking HKF65W. 60 cm volně stojící myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Homeking HKF65W. 60 cm volně stojící myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Homeking HKF65W 60 cm volně stojící myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám

Více

HW Quick Wash 15 min Pre-Wash Sport Mix Delicate Synthetic Rinse Wool Spin HW C C C C. Delay

HW Quick Wash 15 min Pre-Wash Sport Mix Delicate Synthetic Rinse Wool Spin HW C C C C. Delay Quick Wash 15 min Pre-Wash Sport Cotton Standard Mix eco Eco Delicate Synthetic Rinse Wool Spin 90 60 40 20 C C C C 1200 1000 500 Temp. Speed Intense Extra Rinse Start/Pause Delay HW70-1203 HW70-1203 PRODUKTOV

Více

EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS...

EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS... EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Provoz sušičky. Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

Provoz sušičky. Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Provoz sušičky Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné pro sušení

Více

Osvěžovač vzduchu NÁVOD NA POUŽITÍ

Osvěžovač vzduchu NÁVOD NA POUŽITÍ Osvěžovač vzduchu NÁVOD NA POUŽITÍ i. Představení kontrolního panelu a ovladače Jednotlivá tlačítka: ON/OFF : Vypínač Anion : Ionizátor Lampion : Osvětlení Airflow proud vzduchu UV Lamp UV lampa Sleep

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ MiniDry 160 NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par

BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par Návod k obsluze pro Váš Přístroj Baumatic BTC6740SS-EU BTC9740SS-EU Odsavač par 60 cm odsavač par s LCD displejem 90 cm odsavač par s LCD displejem Poznámka: Tato

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

Výrobník nápojového ledu ZP-15

Výrobník nápojového ledu ZP-15 Návod k používání Výrobník nápojového ledu ZP-15 ELKTRICKÝ VÝROBNÍK LEDU ZP - 15 Důležité provozní požadavky: - Teplota vzduchu 10º C - 40º C - Teplota vody 5º C - 20º C - Kapacita výroby ledu 15kg/24h

Více

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV Česky Popis a Víko b Nádrž c Držák filtru d Ohřívací destička e Tlačítko zapnout/vypnout nebo ovládací panel f Odměrná lžíce g Konvice nebo izolovaná nádoba

Více

AWCS10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY. Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00564/1 (03.2011)

AWCS10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY. Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00564/1 (03.2011) AWCS10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00564/1 (03.2011) OBSAH Základní informace...3 Pokyny týkající se bezpečnosti...4 Instalace pračky...6 Označení symbolů

Více

3cs10253.fm Page 1 Thursday, March 11, 2004 7:02 PM OBSAH

3cs10253.fm Page 1 Thursday, March 11, 2004 7:02 PM OBSAH 3cs10253.fm Page 1 Thursday, March 11, 2004 7:02 PM OBSAH PŘED POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRANÍ PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VOLBA PROGRAMU ČIŠTĚNÍ

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Návod k použití BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ R-147e

Návod k použití BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ R-147e Návod k použití BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ R-147e Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ST-EK1009. Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK1009. Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK1009 Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více