měsíčník cena 10 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz"

Transkript

1 zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč Fota: Zdeněk Kocur Jarní roztančení, sportovní hala a diskotéka Santa Maria, 6. a Fotografie z akce jsou k vidění do v městské knihovně. ODOLEN Více na: 7-8/2014 1

2 fotogalerie Dětský den, sportovní areál, Fota: Zdeněk Kocur Dětský den a koncert skupiny The Tap Tap, Fota: Zdeněk Kocur 2

3 Rada města schválila: Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru o výměře 55 m 2 v č. p. 253 Horní nám., Odolena Voda uzavřené dne mezi městem Odolena Voda a Vlastenecko-dobročinnou obcí baráčníků Vítězslava Hálka Odolena Voda, se sídlem Horní nám. 253, Odolena Voda, zastoupené statutárním zástupcem rychtářkou Jarmilou Klírovou, Odolena Voda, kterým se snižuje výše nájmu na částku 100 Kč ročně s účinností od a upravuje se ustanovení o úhradě nákladů za služby. Prominutí nájmu za r a r Vlastenecko-dobročinné obci baráčníků Vítězslava Hálka Odolena Voda, se sídlem Horní nám. 253, Odolena Voda, zastoupené statutárním zástupcem rychtářkou Jarmilou Klírovou, Odolena Voda, ve výši Kč. Prominutí dluhu vyúčtování na službách spojených s nájmem za r a r Vlastenecko-dobročinné obci baráčníků Vítězslava Hálka Odolena Voda, se sídlem Horní nám. 253, Odolena Voda, zastoupené statutárním zástupcem rychtářkou Jarmilou Klírovou, Odolena Voda, takto: Dluh na službách za minulé roky je ve výši Kč, nedoplatek z vyúčtování služeb za r je ve výši Kč (není dluhem, neboť úhrada nedoplatků z vyúčtování je do ). Celkem za služby Kč. Příspěvek na činnost Vlastenecko-dobročinné obce baráčníků Vítězslava Hálka Odolena Voda, se sídlem Horní nám. 253, Odolena Voda, zastoupené statutárním zástupcem rychtářkou Jarmilou Klírovou, Odolena Voda, ve výši Kč. Smlouvu mezi městem Odolena Voda a Vlastenecko-dobročinnou obcí baráčníků Vítězslava Hálka Odolena Voda, se sídlem Horní nám. 253, Odolena Voda, zastoupenou statutárním zástupcem rychtářkou Jarmilou Klírovou, Odolena Voda, na podporu činnosti ve výši Kč. Smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi dárcem Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, a obdarovaným městem Odolena Voda, předmětem této smlouvy je bezplatný převod části pozemků p. č. 859, p. č. 879/1 a p. č.893/15 v k. ú. Odolena Voda, obec Odolena Voda a část pozemku p. č. 281/2 v k. ú. Dolínek, obec Odolena Voda po výstavbě chodníků a zastávek BUS v Odoleně Vodě z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Odolena Voda. Smlouvu o dílo mezi městem Odolena Voda a spol. TR Antoš, s.r.o. se sídlem v Turnově, Na Perchtě 1631, PSČ Předmětem smlouvy je dodávka a instalace (s šéfmontáží) lanové pyramidy K2 PRO o rozměrech 4,1x11 m a další herní prvky za celkovou cenu pro město Kč bez DPH tj Kč s DPH. Zajištěním realizace pověřuje Technické služby města Odolena Voda ve spolupráci se spol. AERO o. s. jako správcem sportovního areálu v majetku města Odolena Voda, protože umístění předmětu díla bude ve sportovním areálu. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1089/2012/MěÚ o poskytování služeb elektronického monitoringu uzavřené mezi městem Odolena Voda a spol. Grál s.r.o., sídlem Hyacintová 3234/11, Praha 10 Záběhlice. Předmětem dodatku č. 1 je navýšení sledovaných objektů v majetku města Odolena Voda o objekt MŠ Lidická č. p. 224 v Odoleně Vodě a služebny městské policie, Pod Tvrzí 395 v Odoleně Vodě. Celková částka měsíčního poplatku je Kč bez DPH. Smlouvu o nájmu nebytových prostor v ul. Komenského č. p. 274 v Odoleně Vodě panu Janu Davidovi, bytem Praha 4 Modřany, účel: provozovna oční optiky Optika HATE od Roční nájem činí Kč Kč 21 % DPH s každoroční valorizací dle míry inflace stanovené ČSÚ. Smlouvu o nájmu mezi městem Odolena Voda jako vlastníkem pozemku p. č. 220 o výměře m 2 v k. ú. Odolena Voda uvedené zprávy z radnice Výtah z jednání rady města č. 7/2014 ze dne na LV č v ul. Květnová, Odolena Voda (na které je vybudován tenisový areál se 3 tenisovými dvorci) a nájemcem Mgr. Miloslavem Bálkem MATEMA, tenisová sportovní škola a regenerace, se sídlem: Praha 8, Poznaňská 436/31, Bohnice, PSČ za účelem provozování tenisové školy v pronajatém tenisovém areálu města Odolena Voda s účinností od Smlouvu o dílo mezi městem Odolena Voda a společností J.I.H., SPORTOVNÍ STAVBY s.r.o., Na Vrších 1490/7, Praha 10 v celkové ceně díla ,03 Kč včetně DPH. Smlouvu o dílo na dodávku a instalaci slaboproudých rozvodů s firmou Milan Hámoň elektroslužby, Odolena Voda v celkové ceně Kč. Firma není plátcem DPH. Podání žádosti o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací v letech pro akce, na něž byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace a to domu č. p Kpt. Jaroše Odolena Voda, kde byla poskytnuta dotace na výstavbu 12 bytových jednotek. Jako zřizovatel Základní školy Odolena Voda navýšení kapacity Základní školy Odolena Voda na 750 žáků. Dodatek č. 1 k SOD č. 79/2013 uzavřené mezi městem Odolena Voda a společností Marhold a.s., Jiráskova 169, Pardubice, ze dne k investiční akci Mateřská škola a družina Odolena Voda stavební práce. Předmětem dodatku je dodávka a instalace kompletní technologie domovní předávací stanice v celkovém finančním objemu ,64 Kč bez DPH tj Kč včetně DPH. Smlouvu o dílo se společností Dipos s.r.o., Mirovická 1089/40, Praha 8 Kobylisy, IČ: na opravu místních komunikací: ul. Revoluční za cenu Kč bez DPH a ul. ČSA za cenu Kč bez DPH. Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zkapacitnění jídelny v ZŠ Odolena Voda. Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Úprava strojovny ÚT v ZŠ Odolena Voda. Navýšení rozsahu pojištění motorových vozidel v majetku města Odolena Voda s Českou pojišťovnou a.s., se sídlem Spálená 75/16, , Praha 1, IČ: na kolový traktor NILFISK-EGHOLM 2250 CITY RANGER ve výši Kč ročně. Pojistné zahrnuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení) a dále pojištění čelního skla. Rada města jmenovala: Členy Komise pro životní prostředí při Radě města Odolena Voda a to: Ing. Tereza Fraňková, bytem Dolínek, Odolena Voda Martin Beran, bytem Odolena Voda, Odolena Voda s účinností od Členy hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu Zkapacitnění jídelny v ZŠ Odolena Voda a Úprava strojovny ÚT v ZŠ Odolena Voda ve složení: Bc. Karel Phillip náhradník: David Halva PaedDr. Michaela Grmelová náhradník: Mgr. Eva Srbová Ing. Zdeněk Zrcek náhradník: Tomáš Kubin Václava Mužiková náhradník: Ivana Pirná Stanislav Pirný náhradník: Zuzana Šobová Rada města zřídila: Komisi pro volnočasové aktivity při Radě města Odolena Voda v souladu s ust. 102 odst. 1, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 3

4 zprávy z radnice Rada města uložila: Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda vyzvat spol. AERO o.s. zastoupené p. Flídrem ve věci předložení nabídky na provozování vytápění sportovní haly kotelnou K3. Vedoucímu Technických služeb města Odolena Voda dodat na RM návrh na opravu parkoviště pro BUS na Dolním náměstí v Odoleně Vodě (10x16) včetně finálního asfaltového povrchu včetně ceny za celé dílo. Vedoucímu Technických služeb města Odolena Voda zajistit odbornou péči o květinové záhony na území a v majetku města Odolena Voda svými zaměstnanci (brigádníky). Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda dořešit se správcem bytového fondu v majetku města spol. Klokoč, s.r.o. vyúčtování na službách spojených s nájmem za r a r Vlastenecko-dobročinné obce baráčníků Vítězslava Hálka Odolena Voda, se sídlem Horní nám. 253, Odolena Voda, zastoupené statutárním zástupcem rychtářkou Jarmilou Klírovou, Odolena Voda, takto: Dluh na službách za minulé roky je ve výši Kč, nedoplatek z vyúčtování služeb za r je ve výši Kč (není dluhem, neboť úhrada nedoplatků z vyúčtování je do ). Celkem za služby Kč. Stavba MŠ a družiny ZŠ V současné době probíhá montáž konstrukcí pro sádrokarton v objektu ZŠ, střechy jsou kompletně dokončené včetně hromosvodné soustavy, dokončené jsou i rozvody kanalizace, vody, elektřiny, vzduchotechniky, slaboproudu, osazeny zárubně, instalovány příčky sádrokartonu, zatepleny a vybetonovány podlahy. V objektu MŠ je funkční nákladní výtah, jsou kompletně osazena okna v obou objektech, budova se obléká do zateplovacího systému. Dita Výborová, starostka města Foto: Stanislav Pirný Ministr Brabec zrušil posudek EIA Ministerstvo životního prostředí svým usnesením ze dne zrušilo svůj dříve vydaný kladný posudek EIA Letiště Vodochody ze dne Stalo se tak po přezkoumání dokumentace vlivu záměru na životní prostředí a procesu jejího posuzování. Náměstkyně ministra životního prostředí Berenika Peštová, pod jejímž vedením tým odborníků podněty posuzoval, k věci uvedla: Závěr tohoto šetření byl jednoznačný. Došlo podle nás k procesnímu pochybení v oblasti vodního hospodářství a v oblasti hlukové zátěže. Veškeré informace k této věci naleznete na webu města nebo na kód záměru MZP257. Dita Výborová, starostka města Odboru správy majetku jednat s panem Janem Davidem, Praha 4 Modřany o ukončení nájemní smlouvy dohodou na NP v č. p. 24 na Dolním náměstí Odolena Voda a projednat přestěhování provozovny oční optiky z budovy č. p. 24 na Dolním náměstí Odolena Voda do objektu č. p. 274 Komenského, Odolena Voda. Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda, aby na jednání vlastníka tj. města Odolena Voda dne od 9.00 hod. na stavebním úřadu Odolena Voda byl pozván jako odborný poradce ve věci nadstavby bytového domu v ul. Kpt. Jaroše v Odoleně Vodě pan Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc. Tajemníkovi MěÚ Odolena Voda vymáhat vícenáklady na díle výstavby MŠ v ZŠ spojené se změnou PD v rámci chybného zpracování PD (instalace ocelových konstrukcí) po viníkovi škody projektantovi díla. Rada města vzala na vědomí: Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Odolena Voda za rok 2013, které provedl Krajský úřad Středočeského kraje ve dnech 28. a Úplné znění Usnesení rady města naleznete na / Usnesení rady města V ulici Větrná bude nový chodník Mnozí jistě víte, v jakém stavu byl donedávna chodník kolem věžáků v ulici Větrná. Byl samá díra, nerovnost, vystupující kameny, louže. V současné době v souvislosti s výměnou teplovodního potrubí v ulici Komenského a Větrná bude firmou RWE Energo, s.r.o. opraven stávající betonový chodník, který již byl v nepřijatelném stavu a na kterém se v minulosti kvůli špatnému povrchu stalo několik úrazů. Dovolte mi malou vsuvku. První úřední dopis, který jsem dostala, když jsem nastoupila v roce 2011 do funkce starostky, byl od p. Šimonkové z Větrné ulice se stížností na nepřijatelný stav tohoto chodníku a se žádostí o jeho opravu. Slíbila jsem jí, že se pokusím zajistit jeho opravu a těší mě, že jsem tomuto svému slibu dostála. Dvojnásobně mě pak těší, že tuto akci financuje na základě dohody s městem soukromá firma. Teď už zbývá jen pohlídat, aby práci firma odvedla kvalitně a město následně nemuselo řešit například problémy se srážkovými vodami a kalužemi. Dita Výborová, starostka města Foto: Petr Meduna 4

5 Přednáška dr. Romana Křivánka, Ph.D. První červnový čtvrtek jsme v našem městě přivítali dr. Romana Křivánka, který nám na přednášce nazvané Nedestruktivní archeologie ve městě Odolena Voda a jeho okolí přiblížil metody archeologie, kterými byly v našem městě objeveny mohyly, ale také jsme se dozvěděli o archeologických nálezech z okolí našeho města ve Zlončicích, Klecanech, Bášti. Přednáška byla zajímavá a po jejím skončení mnozí účastníci s panem doktorem debatovali v živé diskusi. Dita Výborová, starostka města Foto: Petr Meduna Poděkování Dovolte mi na stránkách Odolenu poděkovat organizátorkám jubilejního 10. ročníku Jarního roztančení Tamaře Bučkové, Martině Podzimkové a Petře Řehořkové. Vím, kolik práce, času, energie a starostí stojí zorganizovat takto velkou akci, na které musí všechno klapnout. Organizace byla výborná a všichni tanečníci a tanečnice, stejně jako návštěvníci si po oba dva dny užili tento úžasný taneční maraton. Děkujeme a těšíme se na další ročník! Dita Výborová, starostka města Hlídka strážníků v měsíci červnu provedla kontrolu dětských hřišť na území města Odolena Voda. Strážníky bylo kontrolováno, zda se v písku či kamenné drti, v níž jsou herní prvky usazeny, nenacházejí nebezpečné předměty, ať již sklo či jiné předměty, o které by se mohly děti poranit. Výsledek je více než dobrý, pouze na jednom z hřišť byly nalezeny závady, byla provedena jejich fotodokumentace a věc byla postoupena k řešení a zřízení nápravy příslušnému odboru města. Zároveň byla provedena aktualizace telefonních čísel na informačních deskách návštěvních řádech u těchto hřišť. Chtěl bych opětovně apelovat na majitele psů, aby své miláčky měli pod dohledem a na vodítkách. Proč to zmiňuji? Pominu-li, že to majitelům psů ukládá obecně závazná vyhláška města, že volné pobíhání psů na území města je zakázané, kromě určených ploch pro venčení, měl by si každý majitel psa uvědomit, že jde i o bezpečnost vůči okolí, ve kterém se pohybuje. Opětovně to- zprávy z radnice Těšíte se na prázdniny? V měsíci květnu a červnu Fota: Tomáš Špička jste se mohli seznámit s novým zametacím strojem určeným k úklidu chodníků, který byl do našeho vozového parku zařazen začátkem května. Tento stroj je skutečně na úrovni 21. století s klimatizací a veškerým komfortem pro obsluhu, ale nejen to. Po krátkých zkušenostech vidíme, že i perfektně zametá. V červnu technické služby daly do pořádku alejovou cestu mezi kostelem a hřbitovem, kde byly umístěny namořené příčné trámy, které by měly omezit splavování při přívalových deštích. Upravili jsme také povrch parkoviště u kostela. V Čenkově, Dolínku na náměstí Vítězslava Hálka a v Malém háji jsme opravili olámané obrubníky. Ani údržba zeleně nezahálí, i když vzrůst travního porostu v mnohých částech města není dostatečně upravený. Bohužel 7 pracovníků k údržbě zeleně je počet nedostačující na 42 ha travních ploch, které mají TS v péči, a z toho vyplývají nedostatky v posečení. Provedli jsme i postřik prorůstajících chodníků trávou. Dalším splněným úkolem je zbudování propojovacího chodníku od schodiště v Malém háji a provádí se kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení na tzv. Feiglovce, které bylo v havarijním stavu. Na prázdninové měsíce je naplánována rekonstrukce chodníku v Malém háji u bytového domu č Vážení občané, přeji vám nadcházející prázdninové dny prožité v pohodě a šťastný návrat z dovolených. Tomáš Špička, vedoucí TS Z činnosti městské policie Foto: Martin Zachata tiž došlo k nepříjemné situaci, kdy dva volně pobíhající psi, které majitel neměl pod kontrolou, napadli psa jiného a způsobili mu zranění. Naštěstí psi nezaútočili na majitele napadeného psa, ale i tak to byl pro všechny zúčastněné děsivý zážitek. Vím, že se opakuji, ale do hlavy zvířete nevidíte a nikdy nevíte, jak se v určitý okamžik zvíře zachová. Následky nebývají veselé a stejně tak i na projevenou lítost a sypání si popela na hlavu je pozdě. Pomalu se nám půlí rok a tak si dovolím pro informovanost veřejnosti uvést několik čísel ze statistiky městské policie. Od začátku roku 2014 do konce měsíce května řešila městská policie celkem 190 přestupků. Ve117 případech byl přestupek řešen v blokovém řízení, tedy udělením blokové pokuty na místě, v 54 případech byl přestupek řešen pouze domluvou a zbylých 19 přestupků bylo postoupeno do správního řízení. Na pokutách bylo strážníky vybráno celkem Kč, z toho Kč bylo vybráno v souvislosti s překročením stano- 5

6 zprávy z radnice V sobotu 14. června se konal již čtvrtý ročník akce Den v rytmu první republiky. Na paloučku u kostela se tak znovu rozezněly tóny prvorepublikových písniček, které skvěle interpretovala kapela se mystifi- Blahopřejeme jubilea V červnu 2014 oslavili významná životní jubilea: Osmdesátiny Dyntera Jiří Odolena Voda Novotná Drahoslava Odolena Voda Žáková Bohumila Odolena Voda Jedenaosmdesátiny Rozhoňová Zdeňka Odolena Voda Třiaosmdesátiny Navrátilová Marie Odolena Voda Tichý Ladislav Odolena Voda Valehrach Oldřich Odolena Voda Čtyřiaosmdesátiny Bendiková Jarmila Odolena Voda Nováková Jarmila Odolena Voda Šatura Václav Odolena Voda Pětaosmdesátiny Holaj Miroslav Odolena Voda Macháčková Dagmar Odolena Voda Šestaosmdesátiny Černý Čestmír Odolena Voda Sedmaosmdesátiny Bydžovská Anna Odolena Voda Kahaj Jindřich Odolena Voda (Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.) vené rychlosti v obci. Chci jen doplnit, že jde o částku ze všech obcí, kde měření rychlosti Městská policie Odolena Voda provádí. Částka vybraná za překročení rychlosti v Odoleně Vodě činí Kč, což odpovídá 11 porušením překročení rychlosti na území města. Strážníky bylo za uvedené období řešeno 14 přestupků porušení obecně závazných vyhlášek města, jde zejména o volné pobíhání psů, 8 přestupků v souvislosti s rušením nočního klidu, 6 přestupků znečištění veřejného prostranství, ve 3 případech byly řešeny přestupky za způsobení škody na cizím majetku a po jednom přestupku byl řešen prodej alkoholických nápojů a veřejné pohoršení. Celkem 118 přestupků bylo strážníky řešeno v souvislosti s provozem motorového vozidla a to zejména porušením zákazu zastavení, zákazu vjezdu, stání v blízkosti hranice křižovatky či stání na chodníku, stání v protisměru apod. Přichází doba prázdnin, v této souvislosti bych chtěl požádat všechny řidiče o zvýšenou pozornost za volantem, zejména na komunikacích kolem sídlišť, kde mohou hrající si děti bez rozmyslu vběhnout pod kola projíždějícího vozidla. Počítejte s tím, že děti nesedí ve škole, ale mají prázdniny. Stejně tak žádám rodiče, aby své ratolesti poučili, jak se mají chovat, seznámili je s možnými nebezpečími přebíhání mezi vozidly přes komunikaci, snaha doběhnout míč, který se dokutálel na vozovku apod. Upozorňuji též na povinnost nedospělých cyklistů mít řádně upevněnou přilbu na hlavě. Cyklisté mladší 10 let mohou při jízdě užít chodníku, avšak musí dbát ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům provozu, zejména chodcům. Samozřejmě, že i hlídky městské policie se zaměří na bezpečnost dětí, ale nemůžeme být vždy všude a tak žádám rodiče o spolupráci, o poučení dětiček, jak si mají bezpečně počínat při svých hrách. Na závěr mi dovolte omluvit se za chybu v minulém článku, kde bylo zveřejněno nesprávné číslo na městskou policii. Pro pořádek uvádím, že telefonní číslo na Městskou policii Odolena Voda je , avšak opakuji, že městská policie nemá nepřetržitou službu a v nepřítomnosti strážníků se tak s důvěrou obracejte na Obvodní oddělení PČR Odolena Voda (tel ). Děkuji za pochopení. Přeji všem příjemné prožití letních prázdninových měsíců, bez mráčku a zbytečných úrazů. Martin Zachata, vedoucí strážník MěP Povedený Den v rytmu první republiky kujícím názvem Nešlapeto jako vděčný posluchač musím oponovat a tvrdit pravý opak a to, že jim to parádně šlapalo! Po první části hudební produkce začala najíždět stará auta pragovky, aerovky a mnoho dalších, v doprovodu motorek a sajdkár sklidily zasloužený potlesk od přihlížejícího publika. Krásně naleštěné vozy a motorky pak bylo možné obdivovat zblízka a občas odvážný majitel dovolil i vyzkoušet si posezení v těchto sběratelských kouscích. Ve čtyři hodiny začala dobová módní přehlídka, kde jsme mohli obdivovat krásnou a zdobnou módu tohoto století, a to od večerních šatů, přes odpolední a vycházkové modely až po noční a spodní prádlo. Po páté hodině zpestřilo program kankánové vystoupení místních sportovkyň, které potěšilo všechny přítomné pány a navodilo atmosféru dobového kabaretu. Ve stáncích se bylo možné občerstvit, děti se mohly vyřádit v nafukovacích stanech nebo si nechat něco hezkého namalovat na obličej. V dalších stanech byla k vidění ukázka dobových zbraní a vojenské techniky, včetně techniky z Vojenského historického ústavu, který zapůjčil nádherný dělový tahač jediný zachovalý svého druhu. Ve vedlejším stanu předváděl svou nelehkou práci kovář. Chtěl bych za tuto povedenou akci poděkovat všem, kteří byli ochotni mi s jejím pořádáním pomoci. Bc. Karel Philipp, místostarosta města Fotografie z akce na str. 27 Na čem v současné době pracujeme Město zajišťuje pravidelnou údržbu města úklid, péče o veřejnou zeleň, opravy městského mobiliáře, údržba silnic a chodníků. Mimo tyto běžné činnosti pracujeme na těchto záležitostech: Pracujeme na dokončení budovy nové MŠ pro 50 dětí a družiny ZŠ pro 80 dětí. Připravujeme stavební úpravy v ZŠ, které povedou ke zvýšení kapacity jídelny a družiny ZŠ. Dokončujeme projektovou dokumentaci na dešťovou kanalizaci a opravu povrchu ulice U Jordánu. Dokončujeme projekt na chodník v ulici Úžická, který by měl být zrealizován ještě letos, a na chodník v ulici Školní. Ve sportovním areálu bude postavena lanová pyramida pro starší děti a další herní prvky. V areálu ZŠ bude během prázdnin opraveno staré asfaltové hřiště na nové multifunkční sportovní hřiště v hodnotě 1 mil. Kč. Podali jsme žádosti o dotace na MF ČR na rozšíření kapacity ZŠ a na novou budovu MŠ a družiny v hodnotě 14 mil. Kč. Řešíme nástavbu Kpt. Jaroše a kvalitu bydlení v těchto bytech. Pracujeme na novém územním plánu města. Pořizujeme regulační plán lokality Pod Humny (část koňské louky). Dokončujeme pořízení regulačního plánu Pode Vsí (mezi zahrádkami a ul. U Jordánu). Zajišťujeme nové pachtovní smlouvy (dle nového občanského zákoníku) na zemědělské pozemky v majetku města. Dita Výborová, starostka města 6

7 zprávy z radnice Vodolská kapka V sobotu 24. května se v Odoleně Vodě konal již 3. ročník cykloturistické akce O Vodolskou kapku. Nebyla by to už ani správná Vodolská kapka, aby alespoň trochu nesprchlo. Počasí ale účastníky neodradilo a letos jich přišlo o cca 120 více než v loňském roce, tedy téměř 400. Letos jsme akci rozšířili o novou trasu pro handicapované občany. Prošlo si ji 9 účastníků a setkala se s pozitivním ohlasem. Jsme rádi, že se nám podařilo zapojit do akce i občany se zdravotním postižením, pro které jsou ostatní trasy vzhledem k terénu obtížné. Nejvíce frekventovanou trasou byla jako vždy ta na 6 km pro maminky s dětmi (236 účastníků), kde mohly děti soutěžit za drobné odměny a sbírat magnetické kapičky za splněné úkoly. I přes nepříznivý rozbahněný terén se pochodu zúčastnilo i několik maminek s kočárky. Další trasa byla dlouhá 15 km (96 účastníků). Zde účastníci odpovídali na kontrolní otázky. Trasa na 25 km už byla pro odvážnější turisty a zdolalo ji pět účastníků. Vzhledem k malé účasti na této trase zvažujeme, že ji příští rok připravíme tak, aby byla turistická a cyklistická zároveň pro odvážné turisty a méně zdatné či dětské cyklisty. Největším a milým překvapením pro nás opět byla účast na cyklistické trase na 50 km, která je rok od roku vyšší (31 cyklistů). V cíli kaž- dý účastník obdržel diplom a skleněnou kapku, letos v barvě zelené. Speciální velké kapky byly připraveny pro nejstarší účastníky (73 let trasa 50 km a 87 let trasa pro handicapované). Počasí nám nakonec přá- lo a tak mohl každý akci zakončit příjemným posezením u ohně a opékáním buřtů. Myslíme, že se Vodolská kapka opět povedla, jsme moc rádi, že počet účastníků je každým rokem vyšší a ani déšť či rozbahněný terén není odrazující. My organizátoři slibujeme, že se nenecháme odradit ani neoprávněnými udáními, náhlou ztrátou stanů den před akcí či přivezením úplně mokrého dřeva na opékaní buřtů a pokusíme se pro vás příští rok zorganizovat již 4. ročník Vodolské kapky. Na všechny se moc těšíme. Děkujeme spolupořadatelům akce: E. Boháčkové, A. Derkové, S. Haumerové, K. Koblížkové, J. Korecké, S. Kováříkové, M. Kročkové, L. Kročkovi, I. Lisé, T. Mahdíkové, L. Martincové, M. Mužíčkové, I. Pekárkovi, I. Pirné, S. Pirnému, E. Plavcové, B. Rosové, J. Řezáčové, H. Smolíkové, O. Svobodové, M. Šimonkovi, D. Výborové, městské policii, SDH Dolínek a technickým službám. Velký dík patří panu Fialovi za spolupráci a věnování suchého dřeva na oheň. Za organizátorky akce M. Lohniská a P. Špičková Statistika cykloturistického dne O Vodolskou kapku Trasy 6 km handicapovaní 6 km 15 km 25 km 50 km cyklistická Celkem Počet účastníků Mužů Žen Z toho děti do 18 let Nejstarší účastník r r r r r r Nejmladší účastník r duben 2014 r r r duben 2014 Celkem sečtených km 54 km km km 125 km km km Rekapitulace jednotlivých ročníků Vodolské kapky Jednotlivé ročníky Počet účastníků 1. ročník ( ) 2. ročník ( ) 3. ročník ( ) Mužů Žen Děti do 18 let Nejstarší účastník r r r Nejmladší účastník r r r V letošním roce se účastnilo celkem 377 osob. Počet kilometrů, které účastníci dohromady ušli a ujeli, tj km, je pro srovnání stejný, jako by obešli téměř 2,5x hranice naší republiky, které mají km celkem. Nejstarší účastník: Křemenová Věra (r. 1927), trasa 6 km pro handicapované, Tříska Stanislav (r. 1941), trasa 50 km cyklistická. (Zveřejněno se souhlasem účastníků.) Fota: Zdeněk Kocur 7

8 zprávy z radnice Vítání občánků V pořadí druhé letošní slavnostní přivítání nových občánků do svazku města Odolena Voda se konalo ve čtvrtek Navzdory nepříznivému počasí se z 15 pozvaných dětí dostavilo do obřadní síně městského úřadu 14 dětí s rodiči a prarodiči. Vítání proběhlo ve třech skupinách. Vystoupení předškolaček z mateřské školy pod vedením paní učitelky Pavly Hámoňové bylo jako vždy velmi hezké a sklidilo zasloužený potlesk přítomných. Poděkování si zaslouží i majitelka Květinářství Lucie, která nám věnovala kytičky pro maminky. Všechny děti dostaly jako upomínku na tento den Pamětní list a drobný dárek. Další vítání občánků plánujeme na konec září nebo počátek října. Žádáme proto rodiče nově narozených dětí, kteří mají o slavnostní přivítání svých dětí zájem, aby se včas přihlásili u matrikářky paní Aleny Prejsové. Za komisi pro občanské záležitosti Mgr. Marie Průchová Fota: Vladimír Hendrych 8

9 Poděkování Vážení občané, chtěla bych touto cestou poděkovat všem členkám komise pro komunitní plánování a volný čas za odvedenou práci v komisi a hlavně pomoc při organizování akcí pro občany města (Den pro Vodolku, Vodolská kapka, Vodolský masopust...) Jmenovitě se jedná o paní Ivanu Pirnou, Elišku Plavcovou, Beátu Rosovou a Lucii Martincovou. Velké díky také patří paní starostce Ditě Výborové, která nám po celou dobu naší činnosti byla velkou oporou. Všem čtenářům přeji krásné a prosluněné léto. Monika Lohniská zprávy z radnice Fota: Zdeněk Kocur Město Odolena Voda ve spolupráci s komisí pro životní prostředí vyhlašují nový ročník soutěže pro rok 2014 O NEJHEZČÍ OKNO, BALKÓN A PŘEDZAHRÁDKU V ODOLENĚ VODĚ Rádi bychom ocenili práci občanů, kteří se ve volném čase starají o své předzahrádky, zdobí svá okna a balkony květinami a pomáhají tak zlepšit vzhled veřejných prostranství. Soutěž se koná ve čtyřech kategoriích: NEJHEZČÍ KVĚTINOVÁ VÝZDOBA OKNA BYTU NEBO RD NEJHEZČÍ KVĚTINOVÁ VÝZDOBA BALKÓNU BYTU NEBO RD NEJHEZČÍ KVĚTINOVÁ VÝZDOBA PŘEDZAHRÁDKY BYTU NEJHEZČÍ KVĚTINOVÁ VÝZDOBA PŘEDZAHRÁDKY RD Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit přímo u komise ŽP na přihlášku si mohou stáhnout z webu města nebo si ji vyzvednout a vyplněnou odevzdat v podatelně městského úřadu do připraveného boxu. Soutěž se koná od do Na začátku září vyhodnotíme 1. až 3. místo v každé kategorii a vítězové jednotlivých kategorií budou za svou práci odměněni. Nejhezčí okna, balkóny a předzahrádky se souhlasem majitelů zveřejníme v časopise Odolen. 9

10 zprávy z radnice / školství Květinové záhony Máme tady prázdniny, závěr školního roku byl opravdu plný akcí. 1. června oslavily děti svůj velký den. Ráno přišly v maskách do svých tříd, kde se během dne tancovalo, soutěžilo a hodovalo. Před polednem se průvod dětí vydal naším městem. Pochod byl zakon- čen na školní zahradě. Každý dostal zmrzlinu od sponzora p. Dvořáka, kterému chceme za je- ho laskavost poděkovat. Celý měsíc se jezdilo na výlety. Některé třídy se vydaly na zámek Loučeň, kde bloudily přírodním labyrintem. Jiné třídy navštívily hasiče v Aeru. V následujících dnech děti zhlédly několik divadelních představení a několik tříd uzavřelo školní rok posezením s rodiči u táborového ohně. Vyvrcholením školního roku byl odjezd předškolních tříd na školu v přírodě do Zámostí Blata, kde si děti opravdu užily. Navštívily Prachovské skály, hrály různé hry a nechybělo ani koupání v bazénu. Slavnostní rozloučení s předškoláky proběhlo na městském úřadu s paní starostkou Ditou Výborovou. Paní starostka dětem předala pamětní knihu a třídní učitelky navlékly šer- Foto: Archiv MŠ Foto: Archiv komise ŽP Až půjdete kolem dětského hřiště u harmoniky v ul. Československé armády, pozdržte své kroky, pohleďte a přivoňte. Řadu předzahrádek, o které se obětavě starají místní obyvatelé, doplnily nové květinové záhony, které budou kvést od jara do podzimu. Mezi nimi naleznete i jeden záhon bylinkový. Členové komise ŽP spolu s místními obyvateli vysázeli pod dohledem zahradníka množství trvalek a polokeřů. Zahradník Ing. Ondřej Fous ze Zámeckého zahradnictví Ctěnice na místě vedl workshop, kdy vysvětlil, jak květiny vysazovat, v jakém množství, kombinacích, barvách. Konkrétní tipy a návody, jak sázet, aby záhon opravdu fungoval (tj. nezapleveloval se, nevypadal chaoticky apod.) zveřejníme v příštím Odolenu. Smyslem projektu bylo pomoci občanům, kteří pečují o zeleň v městském prostoru. V tomto trendu bychom chtěli pokrčovat a jako další místo byla vytipována ulice Seifertova. Chtěli byste i vy zkrášlit veřejné prostranství keři a květinami a nevíte přesně jak? Poradíme a pomůžeme: seznam.cz nebo nám nechte vzkaz v podatelně městského úřadu. Darina Šmídová, Zprávičky z naší školičky... py. Na závěr bych ráda poděkovala všem rodičům, sponzorům a personálu mateřské školy za spolupráci. Dětem přejeme krásné prázdniny a v září se na ně budeme těšit. Štěpánka Barcalová Foto: Saša Kováříková Výlet tříd Motýlků a Rybiček K červnu ve školce neodmyslitelně patří závěrečné výlety. Třídy Motýlků a Rybiček vyrazily v úterý na zámek Loučeň, kde na ně čekala spousta dobrodružství a zážitků. Nejdřív jsme chvíli bloudili v labyrintech, z nichž nejnapínavější byl určitě již hodně vysoko vzrostlý buxusový. Děti se do něj vrhly s nadšením a nebyly vůbec vidět. Naštěstí se ale všechny nakonec našly a paní učitelky si velmi oddychly. Na prohlídku zámku nás pozvala paní hraběnka v krásném kostýmu, která svým povídáním a moc milým přístupem nadchla děti i doprovod. Oproti jiným zámkům pro dospělé tady dovolili dětem např. stolovat v hodovním sále, zpívat v hudebním salonku, spoustu věcí si osahat a zkusit. Na závěr se paní hraběnka s dětmi vyfotila a odměnila je za zpívání a pozornost malou sladkostí. Výlet se i přes velmi teplé počasí vydařil a všichni motýlci i rybičky na něj budou jistě ještě dlouho vzpomínat. Eva Linhartová, třídy Rybiček a Motýlků 10

11 I v letošním školním roce vypracovávali žáci 9. ročníků závěrečné práce, jejichž O L E D N obhajoby se konaly 22. a 29. května. Oproti svým předchůdcům měli výhodu v tom, O A ZÁKLADNÍ ŠKOLA že již věděli, co tato práce obnáší, jelikož měli možnost se loňských obhajob zúčastnit. Většina žáků si letos vybírala témata prací podle svých zájmů např. Hudba a já, Napoleon Bonaparte, Jaroslav Seifert, Hip Hop v ČR, KFC, Dan Brown a další. I když někteří ze začátku trošku podcenili přípravu a občas i účast na konzultacích s jednotlivými vyučujícími, výsledné obhajoby dopadly školství Úspěšné obhajoby závěrečných prací velmi dobře a žáci ukázali, že když jim o něco opravdu jde, dokážou překonat stud i všudypřítomnou nervozitu. Některá vystoupení lze proto právem považovat za výkon na téměř profesionální úrovni a budou do konce školního roku využita jako motivace pro práci žáků nižších ročníků nebo jako přednáška v rámci prevence při upozorňování na nesprávné chování a jednání, která mohou způsobit v budoucím životě dětí velké problémy. Na obhajoby závěrečných prací se přišla podívat i paní starostka a pan místostarosta. Paní starostka ocenila připravenost a výkon žáků, zejména pak výběr tématu a jeho zpracování. Mgr. Ivana Ullmannová, ředitelka školy Fota: Archiv ZŠ ZŠ Odolena Voda je Ekoškolou! Foto: Archiv ZŠ Druhým rokem je naše škola zapojená do mezinárodního programu Ekoškola. Cílem programu je, aby se žáci, učitelé i všichni pracovníci školy chovali ekologicky a ohleduplně ke svému prostředí, a to jak k prostředí životnímu, tak i k samotnému prostředí ve škole. V rámci tohoto programu pracuje na škole ekotým složený z žáků školy, pedagogů a provozních zaměstnanců. Ekotým mimo jiné podává návrhy vedoucí k ekologizaci provozu školy, podílí se na realizaci těchto návrhů, pořádá pro ostatní žáky školy a jejich rodiče různé akce. Sdružení Tereza, které program v ČR zaštiťuje, uděluje školám po splnění daných podmínek titul Ekoškola. Máme radost, že i my jsme byli oceněni za naši práci tímto titulem. A jak vše viděli členové ekotýmu? Díky ekotýmu se stala naše škola Ekoškolou! Koncem května přijeli do školy auditoři, kte- 11

12 školství / organizace a spolky ří se ptali paní ředitelky, členů ekotýmu i ostatních žáků na různé otázky ohledně ekologie. Zodpověděli jsme všechny otázky, ukázali jsme naši školu a školní zahradu a seznámili jsme je s akcemi, které ekotým uspořádal. Byli moc spokojení a naše škola se jim líbila. Udělali jsme na ně dobrý dojem. Auditoři zpracovali z návštěvy naší školy posudek a za pár dnů jsme obdrželi zprávu, že jsme získali titul Ekoškola. Dne 19. června se uskutečnilo ve Valdštejnském paláci slavnostní předání titulů EKOŠKOLA Vyhlášení se zúčastnili tři členové našeho ekotýmu. Jsme moc rádi, že se nám podařilo titul získat. Renáta Kynclová a ekotým při ZŠ Odolena Voda Foto: Archiv ZŠ Foto: Monika Vodičková Sportovní areál v Odoleně Vodě se stal dějištěm turnaje v plážové přehazované. Utkaly se žákovské týmy ze ZŠ Klecany, ZŠ Odolena Voda a ZŠ J. A. Komenského Praha. Vodolský revír o prázdninách Konečně prázdniny. Naše mláďata u babiček a na táboře, mláďata v přírodě v plném rozpuku a biologickém vývoji. Ať už jsou to bažantí kuřata nebo srnčata, každým dnem nabírají nové síly a vstřebávají nové dovednosti. Tedy pokud jim to predátoři a lidi umožní. Proto se snažíme zákonem povolenou škodnou tlumit a návštěvníky revíru informovat o tom, co se v přírodě děje a jak by se měli chovat. V polovině prázdnin probíhá srnčí říje. Do té doby by měla být ulovena většina mladých srnců, kteří by se do říje dostat neměli. Jsou to mladíci slabé tělesné konstituce se slabými parůžky, jejichž genetická výbava je v chovu nežádoucí. Jejich lov je obtížný, protože je silní srnci ve svém teritoriu nesnesou a neustále je odhánějí. A tak se toulají a objevují se na různých místech v různých časech. Po říji se naopak loví srnci starší. Po vrcholu dospělosti se z nich kolem šesti ne- bo sedmi let stávají tzv. zpátečníci. Kvalita jejich parůžků klesá stejně jako tělesná kondice. Plánování počtu lovených kusů provádí myslivecký hospodář podle stavu srnčí zvěře v honitbě na jaře v souladu se zákonem a schvaluje ho státní správa. V srpnu probíhají žně. Pro nás to je jediná příležitost sehnat podklad do zásypů na zimní období. Dopravíme do zjara vydezinfikovaných zásypů slaměnou řezanku s plevami a už pomalu začneme přikrmovat, protože jak zmizí plodiny z polí, stává se pro zvěř obtížnější nalézt obživu. Za Honební společenstvo Odolena Voda Jaroslav Šimoník 12

13 Domácí hospicová péče Farní charita Neratovice zajišťuje mimo jiné také domácí hospicovou péči. Cílem je poskytovat péči umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními vjemy. Vždy s maximální snahou o zachování jejich lidské důstojnosti. Součástí je i podpora a pomoc blízkým, a to i v čase truchlení. Hospicovou péči máme nasmlouvanou se všemi pojišťovnami. Jsme vybaveni moderními přístroji (odsávačky, injektomaty, inf. pumpy atd.). Tým Domácí péče FCH Neratovice tvoří praktický lékař, lékař s atestací paliativní medicíny a léčby bolesti, zdravotní sestry, pečovatelky, sociální pracovnice. Domácí hospicová péče nabízí své služby za předpokladu aktivní spolupráce s praktickým lékařem nemocného. Jenom praktický lékař má možnost ordinovat poskytování zdravotní péče v domácím prostředí pacienta, a to jak péči zdravotních sester, tak péči lékaře specialisty v paliativní medicíně. Dovolená bez starostí Je tady léto a s ním doba prázdnin. Chcete si i vy dopřát relax, ale komplikuje vám to péče o rodiče či prarodiče? Nemusí! I vy si zasloužíte odpočinek. A jak prohlásil Dalajláma: Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti. Když řešení nemá, starosti nepomohou. My řešení nabízíme služby osobní asistence. Osobní asistenci lze definovat jako komplex služeb, jejichž cílem je pomoci člověku se zdravotním postižením nebo seniorům zvládnout prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by obvykle zvládal sám. Osobní asistence je poskytována bez omezení času, tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a v přirozeném prostředí osob (domácnostech) či v místě dle vašeho určení (domy s pečovatelskou službou, nemocnice, LDN aj.). Vy sami si stanovujete, jakou péči a v jakém rozsahu potřebujete. Pro více informací navštivte webové stránky nebo se na nás obraťte telefonicky na tel. číslo , rádi vám poradíme. A Doma, o.s. Středa byl velmi horký den. A přece se nebesa slitovala a odpoledne se příjemně ochladilo. Pozvání do Sluníčka přijal charizmatický hudebník Ivo Vrba a přivezl s sebou nejeden zajímavý hudební nástroj. Kromě plechovek plněných semínky, gongu, tamburíny a rozličných bubínků, dovezl i nástroj v našich zemích exotický didgeridoo. Po úvodním bubnování, tleskání a tančení jsme se sesedli do kruhu, abychom si poslechli poutavou pohádku o tom, jak vlastně tento hudební nástroj přišel na svět. Děti pak dostaly ozvučná dřívka, která si mohly na místě pomalovat. Konečně začalo to pravé muzicírování. V ten moment se spustil lehký deštík. Nikdo se však na útěk nedal, a tak jsme pokračovali v hraní. Dozvěděli jsme se, jak mezi sebou domorodci v Austrálii telefonují a také jsme měli možnost si to vyzkoušet, stejně jako již zmiňované didgeridoo. Věřte, že to není vůbec jednoduché. Děti i dospělí se náramně bavili a atmosféra byla opravdu skvělá. Vy, co jste tam chyběli, nezoufejte, určitě se organizace a spolky V rámci péče domácího hospice poskytujeme terénní odlehčovací službu. Odlehčovací služba zastoupí pečující osoby, které mohou využít tento čas k tolik potřebnému odpočinku nebo vyřízení osobních záležitostí. Péče sociální služby je hrazena samostatně, a to dle ceníku služeb Farní Charity Neratovice. Monika Waldmanová, vedoucí zdravotní péče, tel Hana Jarská, vedoucí sociální péče, tel pořádá PRVNÍ VODOLSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI SOBOTA 27. ZÁŘÍ Dolní náměstí více informací v zářijovém Odolenu Dětské centrum Sluníčko a AGENTURA ANDĚLKY nabízejí ŠIROKÉ MOŽNOSTI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI I DOSPĚLÉ V NOVÝCH PROSTORÁCH!!! ZAČÍNÁME 8. ZÁŘÍ 2014!!! Všechny kurzy povedou zkušení lektoři. Věříme, že si z naší pestré nabídky vyberete. Sportovní kroužek Keramika Cvičení pro těhotné Tanečky a rytmika Výtvarný kroužek Cvičení na balónech Jóga pro děti i dospělé Hudební kroužek Street dance Zumba pro děti i dospělé Cvičení rodičů s dětmi Gymnastika Angličtina pro děti Hudební škola YAMAHA Dramatický kroužek Břišní tance pro slečny i ženy Pracovna Montesorri Kurz malování a kreslení Kontaktní osoba: Pavlína Sáblová, Více zajímavých informací naleznete na: Bubnovací hrátky nově také na Foto: Archiv DC Sluníčko s Ivem Vrbou a se Sluníčkem setkáte na podzim, protože hodláme akci zopakovat. Už teď se na vás těšíme. Za DC Sluníčko Jana Kolaříková 13

14 organizace a spolky Babymažoretky Berušky obsadily 1. místo ve finále v Lucerně KLUB BERUŠKA Dne se konalo mezinárodní finále Championship Prague 2014, do kterého postoupily jak babymažoretky, tak minimažoretky klubu Beruška z pražského semifinále v Modřanech. Kvalifikace na tuto postupovou soutěž probíhala během jara po celé České republice. Pro babymažoret- Foto: Archiv klubu Beruška ky Berušky ze soutěžního týmu, které obsadily první místo v kategorii Profi a získaly vysoký počet bodů, byla tato soutěžní sezóna velmi úspěšná získaly titul The best of Také soubor minimažoretek Berušek, který vybojoval postup na semifinále Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu v Trutnově, na celorepublikové finále do Karviné, je s letošní soutěžní sezónou spokojený. Jak by také ne, když si Berušky odvezly z každé soutěže medaile. Během prázdnin čeká mažoretky Berušky letní soustředění. Doufejme, že se jim i v příští sezóně podaří udržet soutěžní tempo a nadšení pro soutěžení. Děkujeme rodičům za podporu a těšíme se na nové členky mažoretek Berušek, které je možné přihlásit od září 2014 do přípravných kurzů. Dagmar Berková Jiřičky a my Léto je takřka v plném proudu a po celé Vodolce vidíme hejna rozpustilých jiřiček. Slyšíme jejich štěbetání a obdivujeme, s jakou elegancí krouží nad kalužemi naší Vody. Jenže čím dál víc zjišťujeme, že i jiřičky se potýkají s dobře známým problémem Kam s ním? v jejich případě jde o to, kam umístit hnízdo. Ještě před zateplením domů na Horním náměstí měly stavebních parcel relativně dostatek. Ovšem teď ouha, není kde složit hlavu. Původní a osvědčená místa se jim do jisté míry vytratila a pokusy najít nové vigvamy jsou patrné třeba i u nově zateplených domů harmoniky, což v předchozích letech nebylo tak běžné. Mnozí majitelé oken bytových domů, které si jiřičky vybraly k svému zahnízdění a vyvedení mláďat, se snaží tyto ochránit a hlavně zabránit této výstavbě, mnohdy na zbrusu nových fasádách. Nejhorší je, když jsou odstraňována již postavená hnízda. Málokdo totiž zná následující citaci zákona: Jiřička obecná je chráněná obecnou ochranou volně žijících ptáků podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon). Podle 5a odst. 1 b) zákona je zakázáno úmyslné poškozování nebo ničení ptačích hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd. Vzhledem k tomu, že pro jiřičky není problém postavit si v každé hnízdní sezoně nové hnízdo, je možné jejich hnízda (zejména z hygienických důvodů) odstraňovat. Možnost odstranit hnízdo z budovy se týká pouze období, kdy nejsou využívána k hnízdění, tj. říjen až březen následujícího roku. Za protiprávní jednání hrozí pachatelům sankce u fyzických osob podle 87 odst. 1 písm. c) zákona až do výše Kč, u právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti podle 88 odst. 1 písm. e) zákona až do výše Kč. Při procházkách Vodolkou je možné vidět hodně oken, kde jiřičky hnízdí. Možná zde však žijí starší lidé, kteří nemají sílu či možnost odstraňovat zárodky hnízd nebo nevědí jak. V jiných případech může jít o byty delší dobu neobývané nebo obývané, ale jejich uživatelé jsou dlouhodobě nepřítomni. Mohou však zde bydlet i milovníci ptactva, kteří jsou smířeni s jistým nepořádkem spojeným s tímto hnízděním. Myslím si, že naše soužití s jiřičkami je možné, i když je nutné přistoupit ke kompromisům. Proto se na vás obracím s prosbou, když už si jiřičky postavily hnízdo v rohu vašeho okna bez potřebného stavebního povolení, vydržte tento stav až do vyvedení mláďat a teprve poté hnízdo odstraňte. Pak případně udělejte vše pro to, aby se podobná situace neopakovala, samozřejmě v případě, že vám toto soužití vadí. Ochranou proti zahnízdění v rozích oken se může stát zavěšený kousek igelitu nebo CD. Ještě vhodnějším preventivním opatřením je však instalace nalepovacího hrotového systému, který nepoškozuje fasádu domu, je účinný a na větší vzdálenost je téměř neviditelný. Podrobnosti lze nalézt na adrese Ivana Pirná, předsedkyně ZO ČSOP Vodolensis Záhon radosti a v Čenkově? Až zavítáte do této okrajové části Odoleny Vody, nenechte si na čenkovské návsi ujít pohled na rozkvetlý Záhon radosti, kde trvalky nahradily na obecním pozemku suché plevelné stvoly. Od nápadu upravit zanedbanou plochu a nově zřízený záhon věnovat památce čestného občana města, Ing. Josefa Kroupy, který se zasloužil o rozvoj Dolínku a Čenkova, neuplynul ani měsíc. Nyní, když je záhon hotov, bychom chtěli poděkovat zejména RNDr. Aleně Švandové za laskavý přístup a konzultaci, z níž vzešlo jméno záhonu, Ing. Tereze Fraňkové z Dolínku za návrh i realizaci výsadby a technickým službám za opravu letitých obrubníků i zajištění mulčovacího materiálu. Ing. Marie Smejkalová, předsedkyně osadního výboru Čenkov 14

15 Den otevřené brány Vodolské tvrze Letá páně 2014 na svatého Medarda po poledni otevřeli členové Sdružení pro Odolenu Vodu, Dolínek a Čenkov bránu Vodolské tvrze, prastarého sídla místních pánů. Tytam byly obavy hradních, že přílišné parno všechny živé duše do chladných svých sklepů zažene, ba naopak mohutní davové proudili v nádvoří květinami zdobeného, vítáni perníkem a medovinou. Zde pak na ně čekal hostinský s kuchařem, by je pohostili pivem, jahodovou vodou a pečínkou, mistr kořenář a bylinkářka, hrnčířský kruh a košíkářka. Pro drobotinu vyrostl na nádvoří loupežnický hrad, skákací zřícenina a trampolína. Ve foyer v historické škole děti mohly zakusit psáti husím brkem středověké litery, by pak laskominou odměněny byly. Rákoska zde vystavená spokojeně odpočívati mohla. Na nádvoří, kde předchozího dne pódium s přenádherným perským kobercem vyrostlo, pak vystoupili divadelníci skupiny KIŠ a přihlížející vtáhli do svého kusu. K poslechu pak až do konce hrála irská keltská kapela Viklan. Velký úkol utkvěl na samotném hradním pánovi, jež až do těla roztrhání davy po svém sídle provázel, rozličné zajímavosti ukazoval, opraveným se chlubil a o vzletných plánech pohovořil. O třetí odpoledne zájemci do kostela svatého Klimenta svoláni byli, by vyslechli řeč paní profesorky Oulíkové o svatostánku mistra stavitele Killiána Ignáce Diezenhofera a krásách a smyslech obrazů mistra fresky Jana Kubena. O čtvrté hodině pak na nedalekou faru přibyli bratři Jezuité až z daleké Olomouce a to věhlasný Miroslav Herold v doprovodu Josefa Čunka. Přítomným o životě svého řádu pověděli a zavzpomínali na doby, kdy zdejší panství bylo v jejich držení. A tak ve veselí a údivu uběhl den a naplněny z části byly předsevzetí Sdružení pro Odolenu Vodu, Dolínek a Čenkov, a to že staré opravováno a oslavováno bude dřív, než pole okolní zastavovány budou a že veškeré lidové veselí a shromažďování umělců, vystupování a rozličné kejklování podporováno bude. Na konec pak nutno velký dík vzdáti všem, kteří nelenili a přes úporné parno květiny nanosili, rozličné koláče napekli a o hladké konání se postarali. Převeliký dík pak přímo hradnímu pánovi Richardu Kodymovi patří vzdát za to, že velké shromáždění do svého domu vpustil a hostil. A tak jménem sdružení do roka do dne vás zvu opět na tvrz. Tomáš Lohniský, Sdružení pro Odolenu Vodu, Dolínek a Čenkov (www.odoc.cz) Fota: Zdeněk Kocur organizace a spolky Knihovna výběr z nových titulů Pro děti Martina Komárková: O pastelce bez barvy Pro čtenáře od 6 let. Zuzana Pospíšilová: Hravá autoškola Příběhy, básničky, úkoly a kvízy, díky nimž si mohou malí školáci ověřit znalosti pravidel silničního provozu. Astrid Lindgrenová: Karkulín ze střechy Příběhy polopohádkového človíčka pro malé čtenáře. Stephanie Perkinsová: Polibek pro Annu Čtení pro dívky. Beletrie Táňa Keleová-Vasilková: Lék na smutek Alice Munroová: Drahý život Jana Benková: Haló, tady tvoje láska Alena Jakoubková: Manžel v domě není pro mě Romány pro ženy. Magda Váňová: Babí léto Tři poutavé novely s nepředvídatelným koncem. Anne Gesthuysenová: Jsme přece sestry Poutavý rodinný příběh. Leah Chishugi: Dlouhá cesta z ráje Autobiografický příběh rwandské modelky, která přežila genocidu. Michael Koryta: Tak chladná řeka Psychothriller s hororovými prvky. Tania Carverová: Náhradnice Lee Harrisová: Vražda v Alphabet City Jaroslav Velinský: Bestie z Tamberku Detektivní romány. Barbara Woodová: Had a hůl Historický příběh ze Sýrie z roku 1450 před Kristem. Alexander Stainforth: Ďáblova nevěsta Romanticko-historický román. Hana Whitton: Královna Dagmar Česká princezna, milovaná panovnice dánského lidu. Odborná literatura Jiří Červenka: Šla s ním až k šibenici Neuvěřitelný příběh manželské dvojice Oskara Felkla a jeho manželky Marie. Stephanie Hauschild: Pěstujeme bylinky v bytě Praktické rady pro pěstitele. Hana Kišová: Hrátky s batolátky Povídáme si a cvičíme s dětmi do 4 let. Sarah Bartlettová: Tarot od A do Z Obdivuhodný svět vykládacích karet a jejich významů. Naďa Střelbová 15

16 organizace a spolky / kultura a volný čas Klub seniorů V pondělí jsme do našeho Klubu seniorů pozvali strážníky Městské policie Odolena Voda, pana Zachatu a pana Zlámala. Bylo to odpoledne plné otázek a pohotových odpovědí. Strážníci se také zajímali, co nás tíží, co by mohli udělat pro zlepšení našeho života v Odoleně Vodě. Beseda byla velmi zajímavá, určitě se s nimi znovu rádi setkáme. Fota: Archiv Klubu seniorů První letošní zájezd se konal A kam že jsme jeli? Vydali jsme se na jihomoravský Velehrad, kde jsme absolvovali prohlídku poutního místa s průvodkyní. Dále jsme navštívili Uherské Hradiště, kde si každý dle svého uvážení prohlédl galerii nebo muzeum. Počasí nám přálo, takže i výlet byl zdařilý a věřím, že se všem líbil. V červnu jsme zamířili do Telče na zámek a poté do jihlavské zoo. Poslední květnové pondělí jsme se v klubu sešli s paní Šmídovou, se kterou jsme besedovali na téma životní prostředí v Odoleně Vodě a co by se v této oblasti dalo změnit. Odpoledne nám zpříjemnil pan Čtvrtečka, přišel nám zahrát na kytaru a zazpívat. Přišel společně s maminkou, o to víc nás to potěšilo. Zavítala mezi nás také paní starostka Dita Výborová s pozvánkou na přednášku Dr. Romana Křivánka Ph.D. o archeologii v Odoleně Vodě a okolí, nakonec si s námi i zazpívala. Navzdory velkým vedrům jsme se v klubu sešli i v pondělí 9. 6., soutěžili jsme, poseděli a popovídali si u kávy. Soutěž tentokrát vedly Zdenka Křížová a Maruška Olivová. Opravdu se těšíme na každou soutěž a jde nám to čím dál tím lépe. Marie Malá, předsedkyně Klubu seniorů Vydařený Den dětí V neděli 1. června jsme oslavili Den dětí ve sportovním areálu našeho města. Soutěžní dětské odpoledne jsme spojili s koncertem skupiny The Tap Tap a tak se mohli na jedné akci pobavit děti i dospělí. Pro děti, kterých přišlo na 500, bylo v průběhu celého odpoledne připraveno několik závodů, soutěží a mnoho dalších aktivit. Na všechny čekaly drobné odměny, sladkosti a buřtík. Celou akci jsme připravovali přes 2 měsíce a nejlepší odměnou pro nás byla radost a úsměvy dětí, které jsme po celé odpoledne potkávali. Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří pomohli dětský den pro naše děti zorganizovat. Poděkování patří ředitelkám MŠ a ZŠ E. Boháčkové a I. Ullmannové, DC Sluníčko a P. Sáblové, SK pod vedením Z. Volhejnové, oddílu trampolín pod vedením L. Kelnara a L. Wágnerové, P. Fialovi restaurace Domeček, T. Havlátovi, hasičům z Dolínku, P. Kolbábkovi, T. Špičkovi, p. faráři Przechockému a všem mým kolegům a kolegyním ze sdružení Společně. Velký dík patří také děvčatům a chlapcům z 2. stupně ZŠ, kteří se ochotně dětem celé odpoledne věnovali na soutěžních stanovištích. Bez nich by to nešlo! Poděkování patří i našim sponzorům: Aero Vodochody, a.s., RWE Energo, s.r.o., Marhold, a.s., Petr Babčák, Globus ČR, HE- KRA s.r.o., FESTTECH s.r.o., Arcanus Technologies s.r.o., EFEX CAR s.r.o., AMK Trans s.r.o., Jiří Zahradník, Škola taekwon-do GBHS, Petr Fiala, Josef Plecitý, Pavel Výbora, Jan Šmíd. S potěšením jsme pro vás tuto příjemnou akci zorganizovali a věříme, že jste si SPOLEČNĚ se svými dětmi užili krásné nedělní odpoledne. Hana Plecitá za sdružení Společně Fotografie z akce na str. 2 Desáté Jarní roztančení 16 Na počátku nového 21. století začala Tamara Bučková poňoukat Petru Řehořkovou a k ní i další, o kterých věděla, že si jen tak s dětmi cvičí a tancují a že by asi bylo dobré ukázat své umění širší vodolské veřejnosti. Vznikl nápad a holky, když něco vymyslí, tak na realizaci nenechají dlouho čekat. V roce 2002 uspořádaly první ročník Jarního roztančení. Jen tak, na zkoušku. Vydařil se, ale nikdo netušil, že vlastně zakládají letitou tradici. Zvyklost. Vodolské slavnostní vítání jara tancem a radostí. A to každý rok. Sotva skončil jeden ročník, už se plánoval od podzimního cvičení další. Tento taneční maraton holky obdivuhodně zvládaly až do roku Nechtěly s tradicí i spoluprací s ostatními cvičenkami skončit, ale ubývaly síly, čas i nápady. Poradily si. Což tradici zachovat, ale vítat jaro jednou za dva roky? A klaplo to. Naše město od do oslavovalo desáté výročí tanečního svátku Jarní roztančení. Tamara i Petra klasicky uváděly čtyři představení a vůbec to neměly jednoduché. Přibývá tanečnic, ale nejsou prostory. Hala sice pojme mnoho diváků i účinkujících, ale chybí světelné efekty a komornější prostor pro tanec. Ne vše se hodí na velkou plochu. A tak každé představení děvčata utvořila jako originál tak, aby se vystřídali všichni účinkující. A bylo se na co dívat a čemu tleskat. Slavnostní zahájení odstartovaly Tamara a Petra ve sportovní hale. Deset let společného moderování si užívaly. Tanečnice ze sportovního kroužku pod vedením paní Zdeny Volhejnové a Katky Pejsarové opět předvedly nové kousky. Tempo, rytmus, ladnost, preciznost, týmovost, odvážné sestavy a k tomuto pak barvy bílá, bleděmodrá, tmavěmodrá, fialková, růžová. Jen oči přecházely. O cvičitelce paní Dáše Berkové dobře víme, přinejmenším z plakátů. Trénuje asi 72 dívek. Nemohly se bohužel všechny předvést, neboť je zrovna v tomto termínu pronásledovalo chřipkové onemocnění. O to více jsme tleskali těm, které vydržely. Precizní nástupy, umění s twirlingovou hůlkou mažoretky Berušky zvládly. Klaudie ve svém sólu ukázala, co vše se s ní dá vykouzlit. Dětičky z družiny pod taktovkou Jany Řezáčové a Hanky Smolíkové nám připomněly klasickou ruskou pohádku Mrazík. Žluté, červené šatičky ve stylu Marfuši a Ivánkové s bílými kazajkami jen podívanou umocňovali. Z družiny z Panenských Břežan nám 8 dívek a 4 hoši pod vedením paní Martiny Raškové ukázali, jak se dá ladným pohybem probouzet usínající. Do dalekého Orientu nás zavedla dvě vystoupení Pája a Pája se svými holčičkami z mateřské školky a v Santě maminky od Jordánu. Orientální hudba, promyšlená choreografie, typický tanec a stříbrné flitry a penízky na žluté, růžové, zelené, fialkové Maminky si daly práci i s orientálním nazdobením tváří. V lesku reflektorů neopakovatelné.

17 kultura a volný čas / sport Do tanečního svátku se zapojily i naše trampolíny pod vedením pana L. Kelnara a Lenky Wagnerové. Viděli jsme ukázkové sestavy jednotlivců i dvojic. Excelentně a precizně se předvedla zkušená cvičenka Lucka Polová, ale v týmu se neztratila ani nejmladší holčička. V Santa Marii pak pět dívek odskákalo tanec na malých trampolínách. Nespletla jsem se, opravdu se dá tančit i na trampolínách. A rychle, ladně, nápaditě. Nejmladším účastníkům tanečního svátku byly čtyři roky. 13 holčiček a jeden tanečník jménem Pepa (úžasně odvážný) nám zatančili na písničky Komáři se ženili, Oženil se kominík, Jedna babka měla jablka a rytmická a u dospělých oblíbená Ptáček. Paní cvičitelky Svobodová a Sáblová mohou být pyšné. Taneční kroužek Vodolenka má ještě delší tradici než Jarní roztančení. Tamara Bučková a Martina Podzimková nastudovaly a předvedly s dětmi několik skladeb Prdlink, Sluchy sluchy neposluchy, Elišky a lišky darebnice nebo Maškary. Zajímavé bylo slyšet, jak třeba vznikala hudba k tanci Elišky a lišky. Nakonec zvítězila klasika Beethovenova skladba Pro Elišku a Čmelák od Rimského-Korsakova. Scénicky velmi působivé, tanec kopíroval hudbu a kostýmy nápadité, veselé, pořád nějaká změna. Um a trpělivost do kostýmů vložila maminka Tamary paní Heřmanová. Poslední závěrečné vystoupení v podání 16 dívek ze sportovního kroužku bylo jakési poslání. Nejstarší zkušené tanečnice s těmi úplně nejmladšími se učí, radují se z pohybu a symbolicky předávají štafetu. Organizátorky promyslely i detaily jako je vzpomínka či poděkování. Před odstartováním v Santa Marii pro obecenstvo promítly fota ze všech deseti ročníků, aby ti nezasvěcení blíže poznali tradici. V závěru pak pozvaly všechny cvičitelky, aby jim foty připomněly jejich trenérské chvilky. Sympatické pak bylo obyčejné: Děkujeme vám! a úklona Petry i Tamary. Slzám se nikdo neubránil. Ano, díky patří všem, kteří se ve volných chvílích věnují trénování dětí, aby byly pohyblivější, obratnější a aby jim to slušelo. V Jarním roztančení účinkovalo celkem 205 dětí, nejstarší 23 let, nejmladší 4 roky, ve čtyřech představeních bylo odtančeno 16 skladeb. Milá Tamaro a milá Petro, váš desátý kousek Jarního roztančení byl noblesní, originální, jedinečný a děkuji. Stejně tak patří uznání všem, kteří vám v úsilí pomáhali. Držím vám palce a věřím, že vykoumáte i ten jedenáctý. Jitka Predigerová Fotografie z akce na str. 1 Koncert The Tap Tap a poděkování Více než jen soutěžemi a příjemně stráveným prosluněným odpolednem oslavily děti svůj svátek v Odoleně Vodě. První červnový den totiž do sportovního areálu zavítala skupina The Tap Tap a zpestřila dětem i dospělým sváteční neděli. Příprava takového odpoledne zabrala přes 2 měsíce práce, nesnadné bylo shánění sponzorů, ale vysoká návštěvnost a rozzářené oči dětí nás utvrdily v tom, že to vše mělo smysl. Součástí vystoupení The Tap Tap byla výstava kreseb černého humoru v rámci celostátního turné s názvem The Tap Tap načerno, které má za cíl propagovat sbírku na dostavbu Jedličkova ústavu a škol. Hlavním účelem výstavy je upozornit na význam černého humoru jako důležité schopnosti komunikovat o vážných věcech s nadhledem. Chtěl bych tímto poděkovat sponzorům, kteří přispěli na koncert: městu Odolena Voda, firmám Matoza Trading, Tarpan, Igepa, maso a uzeniny KK Křeček, ZŠ Odolena Voda a hnutí Starostové a nezávislí. Poděkování patří sdružení Společně, které zorganizovalo doprovodný zábavný a soutěžní program, ochotným farníkům a všem lidem, kteří neváhali pomoci při organizaci příjemného odpoledne. Těší mě pořádat pro občany města společenské akce, při kterých se lidé pobaví a poznají zase o něco lépe. Piotr Przechocki, farář Fotografie z akce na str. 2 HRAJ RUGBY NÁBOR RUGBY děti ženy muži Hřiště: Kralupy nad Vltavou, MIKOVICE, Gen. Klapálka 470 více na našich stránkách nebo na telefonu Za podpory města Kralupy nad Vltavou. HRAJ RUGBY Kralupy nad Vltavou ŽIJ RUGB CO V TOBĚ JE HRAJ RUGB Oblastní kolo České národní ligy boxu, sportovní hala v Odoleně Vodě,

18 sport Potlesk pro barevné hvězdy minivolejbalu Poslední květnová neděle patřila v Odoleně Vodě začínajícím sportovním hvězdám. AERO Odolena Voda volejbal za finanční podpory města Odolena Voda a pod taktovkou trenérů minipřípravky (Tomáš Havlát, Jana Smetanová, Šárka Míčková, Jirka Kubišta a Monika Vodičková) zorganizoval pro svoje svěřence turnaj v barevném minivolejbalu. Sice s lehce upravenými pravidly, ale motto olympijských her připomínající, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, bylo naplněno. Celkem se do turnaje přihlásilo 50 dětí, což bylo 25 družstev, hrálo se na 6 hřištích ve sportovní hale, ve 4 kategoriích rozdělených podle věku, ale i dovedností. Děti v kategoriích Blechy, Tygři a Kobry zápolily v přehazované. Lvi bojovali vlastními silami a silami spoluhráčů ve hře zvané minivolejbal. Na hřištích bylo vidět nadšení, radost z úspěchu, ale i slzy a smutek z prohry, ale to ke kolektivnímu sportu zkrátka patří. Není podstatné být nejlepší ja- Foto: Tomáš Havlát ko jednotlivec, ale umět bojovat společně, a to si mohly děti ověřit a vyzkoušet. Vidina vítězství byla sice občas silnější než vědomí, že je potřeba pomoci a povzbudit, ale myslím, že všichni nakonec pochopili, že hrát jako tým, je nejdůležitější. A jak to vlastně dopadlo? V kategorii Blech (1. třída) na medailových pozicích skončili: 1. místo Jakub Kubišta a Jakub Hlaváček, 2. místo Adam Ježek a Veronika Klečková, 3. místo Patrik Marek a Jiří Kůla. V kategorii Tygrů (2. třída) obsadili 1. místo Petr Matijko a Ondřej Skýpala, 2. místo Sofie Kročková a Gabriela Balónová, 3. místo Lukáš Melichar a Matyáš Souček. V kategorii Kober (3. třída) se umístili na 1. místě Josef Vodička a Štěpán Kos, na 2. místě Viktorie Baslová a Viktorie Olšovská a na 3. místě Jan Flídr a Daniel Capalini. A v poslední kategorii Lvů skoro volejbalistů byli 1. místě Jaroslav Diviš a Jan Kubišta, na 2. místě Ondřej Běhan a Daniel Forman a na 3. místě Martin Balón a Martin Horáček. Všem hráčům a hráčkám, i těm, kterým se nepodařilo vyhrát, gratulujeme! Velký dík patří vedení volejbalového klubu za perfektní technické zázemí, přípravu hřiště, zajištění občerstvení, trenérům za práci s dětmi během roku, rodičům a hráčům, kteří se stali na den rozhodčími Tomáš Havlát, Michal Flídr, Libor Capalini, Miroslav Tichý, Daniel Kovářík, Antonín Kočí, Ondřej Soukup, Martin Olšovský, Jan Vodička, Jiří Kubišta, Jitka Kubištová, technickému zázemí Janě Smetanové, Šárce Míčkové, Evě Klečkové, Kačce Klečkové a Jaroslavu Klečkovi. A v neposlední řadě i rodičům, kteří si našli čas a chuť nás všechny povzbudit a při vyhlašovaní odměnit bouřlivým potleskem. Za všechny Monika Vodičková Foto: Zdeněk Kocur FOTBAL ročník Turnaje Lukáše Wágnera, kurty u sportovní haly, 7. a Mladší přípravka Mladší přípravka pokračovala ve své mistrovské soutěži formou turnaje v Mochově. Zde dosáhla těchto výsledků: TJ Aero Mochov A 0:1, Mochov B 2:3, Jirny 1:5, Veltěž 1:5, Šestajovice/Nehvizdy 4:3 (branky: Winkelhöfer 3, Anderle, Petřík, Ježek a Bubeníček po 1 brance). Další turnaj se uskutečnil v Mochově. Zde jsou výsledky: TJ Aero Mochov A 0:2, Mochov B 0:4, Jirny 0:2, Veltěž 0:10, Šestajovice/Nehvizdy 3:2 (branky: Winkelhöfer 2, Flídr). Starší přípravka Starší přípravka rovněž formou turnaje hrající mistrovskou soutěž se zúčastnila turnaje v Klecanech, kde dosáhla těchto výsledků: TJ Aero Tuklaty 0:4, FK Brandýs 1:3, Louňovice 3:4, Klecany 2:9, Strančice 3:4. Byl to nejhorší turnaj, jaký chlapci dosud odehráli. Další turnaj se konal ve Strančicích s těmito výsledky: TJ Aero FK Brandýs 1:4, Klecany 2:3, Louňovice 2:6, Tuklaty 6:6, Strančice 2:1. Zde naopak i přes neúčast některých hráčů se chlapcům docela dařilo podle hodnocení vedoucího přípravek Jardy Formana. Poslední turnaj této sezony sehráli chlapci v Tuklatech. Zde bylo dosaženo nejlepšího výkonu sezony a konečné 2. místo. Výsledky: TJ Aero Brandýs 3:2, Louňovice 1:5, Strančice 1:4, Klecany 4:1, Tuklaty 3:0. O branky se podělili Čepec 6, Winkelhöfer 5 a Kos. Mladší žáci Mladší žáci zakončili okresní mistrovskou soutěž posledními dvěma utkáními. V neděli v Úvalech 1:1 (branka: Janča) a doma se Sokolem Veleň 4:1 (branky: Janča, Vodička, Kišari a Toman). Dorost Dorost celé jaro podával skvělé výkony a ve všech utkáních I. A třídy Středočeského kraje hraných doma nebo venku se snažil zvítězit a předvádět co nejlepší hru pro diváka i své trenéry. Právě v dorostu je budoucnost fotbalu na Vodolce. V květnu a začátkem června byla sehrána tato vesměs vítězná utkání: výrazné vítězství na domácím hřišti nad Brandýskem 8:0 (branky: Kaplan 3, Olšovský, Syblík, Vodička, Bednařík a Hrnčíř), na Pšov-

19 sport / názory čtenářů ce Mělník 0:6 (branky: Syblík 3, Melmuka, Kaplan a Holý), na domácím hřišti FK Vraný 3:0 (branky: Temirov, Syblík a Ježek). A mužstvo A mužstvo v druhé polovině května a začátkem června pokračovalo ve své mistrovské soutěži III. třídy. V sobotu přivítalo Květen a červen byly pro oddíl trampolín tradičně událostmi nabité. Nebylo víkendu, abychom nezávodili nebo nevystupovali na některé z akcí pořádaných v našem městě. Víkend 24. a jsme strávili na pražském Žižkově při 3. kole ČPŽP a Přeboru Sokola se konal Český závod věkových skupin pro změnu na pražské Kampě. Ani Den dětí pro nás nebyl oddechový. Účastnili jsme se vodolského Dětského dne, kde měli členové oddílu možnost prezentovat své dovednosti a příchozí děti si při volném skákání mohly zase vyzkoušet rozdíl oproti běžným zahradním trampolínám. Náš maraton vyvrcholil 6. a 7. června, kdy jsme zpestřili našimi vystou- Foto: Zdeněk Kocur na domácím hřišti vedoucí celek a již jistého postupujícího Sokol Klíčany a prohrálo 0:4, v Brázdimi porážka 4:2 (branky: Harmáček, Valda), doma se Sokolem Vyšehořovice 1:1 (branka: Kovár). S posledními výsledky dorostu a A mužstva a s konečnými tabulkami sezóny vás seznámím v poprázdninovém čísle Odolenu. Dovolte mi jménem výboru oddílu vám všem příznivcům fotbalu i všem občanům Odoleny Vody popřát příjemné prožití zaslouženého volna. Výbor rovněž děkuje všem trenérům, vedoucím, hráčům a paní Pokorné za dobrou reprezentaci oddílu. Trampolíny před prázdninami n Vladimír Kulíšek peními vodolský tanečně-sportovní maraton Jarní roztančení. Na celkem čtyřech vystoupeních, dvou ve sportovní hale a dvou v diskotéce Santa Maria, naši členové předvedli to nejlepší, co se na trénincích naučili. V Santě vystoupila děvčata s vlastní choreografií na malých trampolínkách, za což jim náleží zvláštní pochvala. A co nás čeká nyní? Ještě jedna z vrcholných akcí trampolínového roku Mistrovství ČR juniorů a seniorů, na kterou jsou nominováni celkem tři závodníci našeho oddílu, Lucka, Terka a Marek. Držme jim tedy palce. Poté už zasloužený odpočinek po nabitém programu posledních tří měsíců. Ale odpočinek to bude jen částečný, protože skákat můžeme i v létě, kdy jedna z našich trampolín putuje ven na zahradu. V srpnu pak odjíždíme na každoroční týdenní oddílové soustředění, letos již počtvrté do Tornova Mlýna u Úštěku. Výsledky 3. Českého a Žákovského poháru Žižkov: Marek Herzig 9. místo z 15 dospělých, Anna Tyllerová 2. místo z 34 žákyň, Tyllerová/Parusová 2. místo z 16 žákovských párů, Parusová 16. místo z 34 žákyň. Výsledky Českého závodu věkových skupin Kampa: dívky 9 10 let (z 10) 1. Anna Tyllerová, 2. Soňa Khachatryan, 5. Kamila Nováková. Dívky let (z 25) 7. Parusová Jindra. Chlapci let (ze 4) 2. Jan Dvořák. Dívky let (ze 3) 2. Tereza Dvořáková. Synchron dívky 9 10 let (ze 3) 1. Nováková/ Khachatryan. Za vedení oddílu Lenka Wágnerová Dětské hřiště Jsem obyvatelka Odoleny Vody již 32 let a též maminka malého dítěte. Na jedné straně chci ocenit zlepšení kvality některých dětských hřišť, a to především výměny rozbitých částí prolézaček a houpaček, sekání trávníku, nátěr laviček atd. Na druhou stranu bych chtěla podotknout, že sice chválím snahu výměny písku v některých stávajících pískovištích, avšak musím konstatovat, že další pískoviště byla zcela opomenuta. Místo, kde již několik let prorůstá tráva, plevel, dokonce i planá růže si zde našla cestu, si nemyslím, že se dá nazývat dětským hřištěm viz foto. Nejenže musíme koukat na tuto nevzhled- Odolka nebo Vodolka nou zarůstající plochu, ale i na jámu, kterou zde vyhloubil bagr. Toto místo je potenciálním místem úrazu a je absolutně nevhodné pro malé děti. Prosím tedy město, aby pokud možno toto dalo co nejdříve do pořádku, a to nejen zaházením plochy pískoviště, ale zajištěním pěkného hřiště pro děti, které tu žijí. Děkuji za sebe i za ostatní občany žijící v této lokalitě. Lenka Hlasová Velice často se v článcích různých autorů, kteří píší o dění v naší obci (městě), objevuje pojmenování Odolka. Snad je to z neznalosti nebo ze snahy zkulturnit nebo zjemnit název Vodolka. Tak jako neříkáme ole a oda, ale vole a voda, tak také není Odolka, ale Vodolka. V dlouhé, nám známé historii naší obce (pro zájemce názvy přikládám) nebyl nikdy oficiálně výraz Odolka použit. Apeluji tedy na současné i budoucí autory: buď Odolena Voda (pro ty, kteří chtějí název skloňovat, tak obě části podle vzoru žena) nebo Vodolka. Historické názvy naší obce: 1366 Odolenova Voda, 1373 Maclík de Odolenova Voda, 1394 Odolenauoda, 1405 Odolena Voda, 1408 clients de Odolenavoda, 1416 Odolenova Voda villa solvit pullos pro thelonec in Chlumin, 1421 dvůr in Odoleni Woda, 1426 kostel in Odolenova Voda, 1477 dvuor v Odoleněvsi pustý, 1518 rychtář z Odolenie Vody, 1522, 1526, 1530 v Vodolenie Vodě, 1525 kněz Marek z Vodoliny Vody, 1556 ves Vodolina Voda, 1615 Ladislav Sekerka ze Sedčic na Vodolině Vodě, 1671 Václav kníže z Lobkovic postupuje statek Vodolinou Vodu s dvorem poplužním, též tvrz ve vsi Vodolce koleji jesovitské u sv. Klimenta, 1788 Vodolka, (Odolena Voda), 1854 Vodolka (Odolena Voda), 1923 Odolena Voda, 1926 Odolena Voda, okres Karlín atd. František Vejvoda, z Odoleny Vody (i z Vodolky) 19

20 KaSS Kralupy nad Vltavou Kino Vltava Program na červenec a srpen Nám. Jaroslava Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou tel.: n n Předprodej otevřen denně od do hod., tel Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná. Červenec 3. čt Transformers: Zánik (USA / Čína) 110 Kč pá Hvězdy nám nepřály (USA) 110 Kč Běž,chlapče, běž (Německo / Polsko) 100 Kč so Jak vycvičit draka 2 (USA) 100 Kč / 120 Kč Zloba: Královna černé magie (USA) 100 Kč Všiváci (ČR) 100 Kč ne Jak vycvičit draka 2 3D (USA) 110 Kč / 130 Kč Transformers: Zánik 3D (USA / Čína) 140 Kč Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel (Švédsko) 100 Kč čt Úsvit planety opic 3D (USA) 150 Kč pá Na hraně zítřka (USA) 100 Kč Běž, chlapče, běž (Německo / Polsko) 100 Kč so Jak vycvičit draka 2 3D (USA) 110 Kč / 130 Kč Úsvit planety opic (USA) 120 Kč Grace, kněžna monacká (Francie / USA) 100 Kč ne Jak vycvičit draka 2 (USA) 100 Kč / 120 Kč Chraň nás od zlého (USA) 120 Kč Joe (USA) 110 Kč čt Úsvit planety opic (USA) 120 Kč pá Hercules (USA) 120 Kč Všiváci (ČR) 100 Kč so Letadla: Hasiči a záchranáři (USA) 105 Kč / 130 Kč Úsvit planety opic 3D (USA) 150 Kč Díra u Hanušovic (ČR) 120 Kč ne Letadla: Hasiči a záchranáři 3D (USA) 140 Kč / 165 Kč Hercules 3D (USA) 150 Kč Joe (USA) 110 Kč čt Úsvit planety opic (USA) 120 Kč Srpen 1. pá Hercules (USA) 120 Kč Očista: Anarchie (USA) 110 Kč so Letadla: Hasiči a záchranáři 3D (USA) 135 Kč / 155 Kč Úsvit planety opic (USA) 120 Kč Zejtra napořád (ČR / Slovensko) 120 Kč ne Jak vycvičit draka 2 (USA) 100 Kč / 120 Kč Hercules 3D (USA) 150 Kč Díra u Hanušovic (ČR) 120 Kč čt V oku tornáda (USA) 100 Kč pá Strážci galaxie (USA) 130 Kč Zejtra napořád (ČR / Slovensko) 120 Kč so Jak vycvičit draka 2 3D (USA) 110 Kč / 130 Kč Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou Program na červenec a srpen Nám. J. Seiferta 706, Kralupy n. Vlt. n tel n n Pokladna předprodeje je otevřena ve dnech, kdy promítá kino. Předprodej začíná 1 hodinu před začátkem představení. Tel. č Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná pá ne hod. Lucy (USA / Francie) 120 Kč V oku tornáda (USA) 100 Kč ne Letadla: Hasiči a záchranáři (USA) 100 Kč / 120 Kč Strážci galaxie 3D (USA) 155 Kč Díra u Hanušovic (ČR) 120 Kč čt Expedables 3 (USA) 110 Kč pá V oku tornáda (USA) 100 Kč Strážci galaxie (USA) 130 Kč so Tři bratři (ČR / Dánsko) 110 Kč / 130 Kč Lucy (USA / Francie) 120 Kč Chlapectví (USA) 110 Kč ne Letadla: Hasiči a záchranáři (USA) 100 Kč / 120 Kč Tři bratři (ČR / Dánsko) 110 Kč / 130 Kč Expedables 3 (USA) 110 Kč čt Zejtra napořád (ČR / Slovensko) 120 Kč pá Expedables 3 (USA) 110 Kč Díra u Hanušovic (ČR) 120 Kč so Letadla: Hasiči a záchranáři 3D (USA) 110 Kč / 130 Kč Tři bratři (ČR / Dánsko) 110 Kč / 130 Kč Lucy (USA / Francie) 120 Kč ne Jak vycvičit draka (USA) 100 Kč / 120 Kč Želvy Ninja (USA) 120 Kč Chlapectví (USA) 110 Kč čt Lucy (USA / Francie) 120 Kč pá Strážci Galaxie 3D 130 Kč Expedables 3 (USA) 110 Kč so Tři bratři (ČR / Dánsko) 110 Kč / 130 Kč Želvy Ninja (USA) 120 Kč Díra u Hanušovic (ČR) 120 Kč ne Želvy Ninja 3D (USA) 150 Kč Chlapectví (USA) 110 Kč ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Romský ples Velký sál KD MALOVANÁ POHÁDKOVÁ ZAHRADA Zahrada KD Netradiční odpoledne pro všechny tvořivé děti s fantazií a radostí malovat. Malování na zeď přijďte pěkně v pracovním, budeme malovat zeď pod stříškou v zahradě. Dostanete válečky, štětce a barvy a podle svojí fantazie pomalujete a zkrášlíte zatím smutnou bílou zeď. Všechny děti čeká za jejich úsilí sladká odměna a pohádka. Sváťovo dividlo Sváťa a Alenka si pro vás připravili další z roztomilých pohádek. Skákací hrad, bublinátor. Vstupné 60 Kč. 20

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Zastupitelstvo města Nýrsko se na svém zasedání dne 14.12.2015 usneslo na základě ust. 10 písm. a), b),

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 2. 4. 2014 2014/RM/07/082 Obsazení bytu č. 5, nám. B. Smetany 10 s ch v a l u j e nájemní smlouvu na byt č. 5, v II. NP, náměstí B. Smetany čp. 10,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC.

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC. OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC 2013 www.ssedliste.cz e-mail: obec@ssedliste.cz Úvodní slovo starostky obce: Vážení občané, v tomto letním čase vás v našem zpravodaji informujeme o letních akcích,

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Klubová výstava MSKCHJGT

Klubová výstava MSKCHJGT Klubová výstava MSKCHJGT Rok utekl jako voda a v sobotu 13. 6. 2015 proběhla již 21. klubová výstava MSKCHJGT, která byla součástí akce nazvané Les, myslivost a kůň na Libavé na území Vojenského újezdu

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 21. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (21. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 19.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 2 / 2015 Obsah zpravodaje: - statistické ukazatele za rok 2015 - trestná činnost - dopravní nehodovost - aktuální a prázdninové dopravní uzavírky přerovského okresu

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016

ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016 ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Martin Vaněček, Václav Hořejší, Miroslav

Více

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.02.2017 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje:

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje: Číslo 35., říjen 2015 Starosta obce informuje: Vážení občané, zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Ve 34. čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval o záměru obce realizovat

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Alternativní doprava 16. 22. 9. 2011 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility nabízí obyvatelům měst příležitost seznámit se s konkrétními trvalými opatřeními na podporu

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Dobrý den z Prahy Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Taneční a pohybový program pro seniory se specifickými potřebami

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ Měsíc duben byl ve znamení aktivit na podporu zdraví planety Země, které probíhaly postupně v rámci celého měsíce. Kampaň byla zahájena vyhlášením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 04.11.2015 1. Pronájem pozemku p. č. 2776 k. ú. Starý Lískovec při ul. Osová na hlídané parkoviště Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 Město Trutnov Zpracováno dne : 11.11.2013 U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2013-1214/22 Horská čp. 142 Nebytové prostory

Více