Společnost shromažďuje osobní údaje týkající se Zákazníka (dále jen "Osobní údaje") v následujících situacích:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společnost shromažďuje osobní údaje týkající se Zákazníka (dále jen "Osobní údaje") v následujících situacích:"

Transkript

1 Podmínky Ochrany osobních údajů při službě MedFon Společnost Medikor Health s.r.o. jako provozovatel služby MedFon spolu se svým partnerem True-Kare se zavazuje pomáhat lidem stát se aktivními partnery pro zjednodušení jejich života a zdravotní péče s pomocí moderních telekomunikačních technologií. Společnost se rovněž zavazuje respektovat soukromí a důvěrnost osobních údajů, přenášených dat, jakož i obsahu komunikace svých Zákazníků. Společnost Medikor Health s.r.o. (dále jen "Společnost") zveřejňuje tyto podmínky pro ochranu osobních údajů (dále jen "Podmínky"), aby Zákazník jasně pochopil jak jsou jeho osobní údaje shromažďovány a používány, s kým jsou sdíleny během poskytování služby a návštěvy webových stránek Společnosti nebo jeho partnera True-Kare, nebo během komunikace se Společností ohledně služby. 1. Informace shromažďované Společností Společnost shromažďuje osobní údaje týkající se Zákazníka (dále jen "Osobní údaje") v následujících situacích: 1.1. Informace poskytnuté Zákazníkem: Administrativní údaje (včetně jména, adresy, telefonního čísla, ové adresy...) poskytované Zákazníkem při uzavírání smlouvy nebo informace získané v souvislosti s poptávkou na služby a/nebo koupí služeb, které Společnost nabízí, nebo získané Společností jiným kontaktem se zákazníkem ohledně poskytovaných služeb Osobní údaje (včetně zdravotních údajů, léků, umístění, kontaktů...) poskytované při nastavování a správě samoobslužného webového portálu při využívání služby Automatický shromažďovány údaje pomocí tzv. souboru "cookie" Kdykoliv používáte web stránky Společnosti nebo jejího partnera True-Kare tato přijímá a ukládá určité typy údajů za použití souborů nazývaných "cookies". Způsob, jakým jsou používány tyto soubory je vysvětlen níže Informace z jiných zdrojů: Společnost dostává příležitostně informace od třetích osob v rámci poskytování služeb (včetně zpracování plateb). 1

2 2. Údaje a informace poskytnuté Zákazníkem Při používání služeb Zákazník může ukládat a přenášet data do telefonu a na webový portál. Všechna data zaznamenaná na webovém portálu True-Kare jsou bezpečně uloženy a zašifrované pomocí 256bit AES-TLX kódovacího kaskády. Pokud Zákazník neudělil Společnosti výslovné povolení, Společnost nikdy nebude kontrolovat jím uložená data a bude měřit jen objem přenášených údajů pro účely účtování nebo kontrolovat přenášené údaje za účelem prověření možného podezření na porušování pravidel pro akceptované používání. Společnost nikdy neposkytne žádná data Zákazníka jakékoli třetí straně, kromě případů, kdy bude tak povinna učinit v souladu se soudním nebo správním řádem (viz níže). 3. Jak používá Společnost údaje Zákazníka 3.1. Účel použití osobních údajů: Osobní údaje budeme používat výhradně pro účely, pro které nám je Zákazník poskytne, včetně například: Reakce na poptávky a poskytování aktualizací týkajících se služeb Zpracování požadavků na služby a poskytování služeb Zpracování plateb Komunikace se Zákazníkem o službách (včetně) propagačních nabídek Aktualizace záznamů a udržování všech informací o účtu Zákazníka Zabránění, odhalení podvodu nebo zneužití webové stránky Společnosti Umožnění třetím osobám provádět technické, logistické nebo jiné činnosti jménem Společnosti. 3.2 Sdílení osobních údajů: Osobní údaje Zákazníka jsou příležitostně sdíleny výhradně s našimi pracovníky, zprostředkovateli nebo subdodavateli, pouze v případě, kdy je to vhodné a s jinými subjekty pouze níže uvedeným způsobem Ochrana při sdílení údajů: Společnost zajistí, že osoby, se kterými sdílí osobní údaje Zákazníka striktně používají postupy, které poskytují přinejmenším stejnou ochranu jako je ta popsaná v těchto Podmínkách Pracovníci, zprostředkovatelé a subdodavatelé: Společnost může příležitostně požádat jiné společnosti o provedení činností v jejím zastoupení, včetně zpracování dokumentace, posílání komunikace Zákazníkům, analýzy dat, poskytování marketingové podpory, zpracování plateb. Tyto osoby mají přístup k osobním informacím potřebným k výkonu svých funkcí, ale nesmí je použít pro jiné účely. 2

3 3.5. Aktualizace a propagační nabídky: V případě, že Zákazník předem souhlasil se zasíláním aktualizací a informací o reklamních nabídkách Společnosti. Pokud si Zákazník již nepřeje dostávat takové nabídky, stačí Společnost o tom informovat na ové adrese: 3.6. Převod obchodního podílu: V případě převodu obchodního podílu (např. nákup nebo prodej společností nebo obchodních podílů) jsou osobní údaje obecně považovány za jedno z převáděných aktiv Podvod/Kreditní riziko: V případě potřeby předcházet podvodům a snížit úvěrové riziko může Společnost vyměňovat osobní údaje s jinými společnostmi nebo organizacemi Se souhlasem Zákazníka: V jiném případě, jak jsou výše uvedené, Zákazník vždy obdrží upozornění, pokud by mělo dojít k poskytnutí osobních údajů a dostane možnost výslovně zakázat poskytnutí svých osobních údajů Osobní údaje Zákazníka nejsou nikdy sdíleny s přidruženými kancelářemi, zprostředkovateli nebo subdodavateli nebo jinými subjekty a třetími stranami z jakéhokoliv důvodu Pokud má Zákazník trvalý pobyt v Evropské unii, prosíme, aby Zákazník vzal na vědomí, že osobní údaje, které poskytne Společnosti jsou uloženy ve Švýcarsku. Zákony na ochranu osobních údajů Švýcarska se mohou lišit od těch, které jsou platné v Evropské unii a Zákazník vyslovuje svůj souhlas s takovýmto převodem za účelem poskytnutí informace a služby, které od Společnosti požaduje Právo na přístup k údajům Přístup k osobním údajům Zákazníka je umožněn pouze jemu a může být proveden prostřednictvím samoobslužného webového portálu nebo prostřednictvím mobilního telefonu True-Kare Vložení, změna nebo vymazání údajů je prováděno Zákazníkem dobrovolně. Kdykoliv se Zákazník může rozhodnout pro vymazání všech údajů o sobě a může dokonce vymazat všechny údaje na svém účtu, s výjimkou údajů, které Společnost potřebuje uchovávat ze zákonných důvodů Zákazník může delegovat přístup ke svým údajům jiným osobám nebo institucím. Tento souhlas však může kdykoliv odvolat, a tak se okamžitě dostat ke kontrole všech svých údajů. 3

4 3.12. Osobní identifikace a heslo Veškeré osobní údaje týkající se webového portálu jsou šifrovány a přístupné pouze pomocí uživatele Zákazníka, nebo tím, komu bylo přidělené příslušné povolení. Společnost, ani její pracovníci čí zástupci nemají přístup k osobním údajům Zákazníka Zákazník bere na vědomí, že je zodpovědný za zachování důvěrnosti svého účtu a hesla a také za omezení přístupu ke svému počítači za účelem zabránění neoprávněnému přístupu k jeho účtu Zákazník může delegovat svůj přístup ke svému webovému portálu jiným uživatelem nebo instituci. Zákazník je plně odpovědný za uvedené delegování a může tak učinit pouze v souladu s platným právem Zákazník plně souhlasí s převzetím odpovědnosti za všechny činnosti, které se objevují pod jeho účtem nebo heslem. Měl by přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zajistil, že heslo zůstane důvěrné a bezpečné. Zákazník nesmí umožnit přístup ke svému účtu žádné třetí straně s výjimkou podle bodu Pokud má Zákazník důvod se domnívat, že heslo se stalo známé jiné osobě, nebo v případě že je pravděpodobné, že heslo mohlo být použito nedovoleným způsobem, měly by své heslo okamžitě změnit nebo resetovat. Pokud heslo resetoval, dostanete nové heslo na ovou adresu, kterou uvedl při registraci Pokud se telefon, zařízení nebo autorizované zařízení Zákazníka ztratilo nebo bylo odcizeno, měl by Zákazník zablokovat jeho použití na webovém portálu. Aby bylo možné službu nadále používat, Zákazník musí obnovit svůj telefon, zařízení nebo autorizované zařízení nebo koupit nové a opět jej aktivovat na webovém portálu. 4. Shromažďování údajů stránkami třetích stran Na webových stránkách Společnosti se mohou vyskytovat odkazy na jiné webové stránky, jejichž opatření na ochranu osobních údajů se mohou lišit od opatření Společnosti. Zákazník by se měl seznámit s opatřeními o ochraně osobních údajů těchto třetích stran, protože Společnost nemá žádnou kontrolu nad údaji, které jsou prostřednictvím těchto třetích stran ukládány nebo shromažďovány. 5. Bezpečnost údajů Společnost přijala bezpečnostní opatření pro zabránění neoprávněnému přístupu k údajům, které jsou shromažďovány od Zákazníka. 4

5 5.1. Fyzické zabezpečení Společnost používá robustní a bezpečnou infrastrukturu, kde je služba hostovaná: Všechny údaje jsou hostované na serverech instalovaných ve vysoce zabezpečeném datovém centru s omezeným přístupem a také s omezeným počtem zaměstnanců odpovědných za správu. Komunikace v rámci webového portálu je prováděna prostřednictvím připojení k Tier-1 operátorem zajištěných přes firewall Propojení se službami mobilní platformy jsou poskytovány prostřednictvím GPRS komunikace s bezpečnostními mechanismy mobilních operátorů Datové centrum je chráněno systémem magnetických karet a systémem nepřetržitého dohledu a sledování. Centrum je provozováno v prostředí s vysokou dostupností a bezpečností, včetně: Chladicí systémy N+1 nadbytečné pro zabezpečení záložního systému, který bude okamžitě pokračovat v činnosti v případě výpadku napájení Systémy kontroly prašnosti jsou udržovány na vysoké úrovni, což eliminuje cirkulaci vzduchu a usazování prachu na zařízeních Systém protipožární ochrany a směrnice protipožárních rizik je navržena tak, aby se zabránilo možnému šíření požáru Všechny kabely jsou bezpečně upevněny a policové podhledy pro kabely poskytují dvojnásobné zabezpečení druhou cestou Všechna datová centra jsou odolné vůči výpadku v napájení a každý server je připojen k záložnímu UPS (nepřetržitý zdroj napájení). Kromě toho, centra mohou být podporovány nezávislým generátorem kapacity interního a externího napájení Telekomunikační infrastruktura, pevné linky a přístup na internet: Infrastruktura podnikové třídy je postavena na základní síti pevných operátorů, s možností druhé, náhradní fyzicky odlišené cesty pro zabezpečení záchranné sítě pro data a aplikace pro zabránění ztrát informací v procesu Pro zajištění celkové bezpečnosti komunikace se používají firewally a odkazy klienta na koncového uživatele prostřednictvím protokolu HTTPS Mobilní připojení k sítím postavené na mobilních operátorech GPRS s využitím bezpečnostních mechanismů poskytovaných těmito sítěmi. Při provozu aktivace odkazuje na konkrétní APN. 5

6 5.2. Logické zabezpečení Jsou implementovány různé bezpečnostní mechanismy pro logiku informací a to v různých aspektech, konkrétně: Různé úrovně využívání a přístupu k informacím. Na webovém portálu jsou zavedeny různé úrovně přístupů a informačních vrstev. K dispozici je celkové oddělení informací, ke kterým každý z typů uživatelů může přistupovat a upravovat je Oddělení zdravotních a administrativních údajů. Všechny administrativní údaje a osobní a zdravotní údaje jsou uloženy ve vzájemně oddělených databázích Šifrování internetové komunikace Internetová komunikace mezi webovým prohlížečem uživatele a webovým portálem je šifrována pomocí protokolu HTTPS (HTTP + SSL). Servery vícenásobné platformy komunikují mezi sebou v rámci privátní sítě, která není k dispozici zahraničí. Jediná platforma pro přístupový bod je prostřednictvím webového serveru používajícího protokol HTTPS komunikace na základě digitálních certifikátů vydaných organizacemi uznanými pro tento účel Šifrování dat v databázi a jejich uchovávání Všechny databáze Společnosti jsou šifrované a všechny informace jsou uchovávány pomocí 256bit AES-XTS kaskády Mechanismy propojení mobilního telefonu a webového portálu S cílem poskytnout maximální bezpečnost služby, spojení mezi telefonem a portálem služeb je vždy vyvolané mobilním telefonem. Takže telefon nemůže být zpřístupněn na základě vnějšího podnětu, ani webový portál nemůže být zpřístupněn pro kohokoliv, kdo není registrován jako True-Kare telefon. Veškerá data mezi telefonem a portálem služeb jsou šifrovány a jediný přístup je příslušný mobilní telefon True-Kare Kromě toho, je zachováno právo na přístup a úpravu, a to zejména s ohledem na možnost, že uživatel může kdykoli vymazat všechny své osobní údaje a vymazat všechny údaje o účtu Zákazníka. 6

7 5.4. Vezměte prosím na vědomí, že ová korespondence se Zákazníkem je ve volném textovém formátu a nemůže být šifrována. Proto, prosím, neposílejte em žádné citlivé informace, jako jsou informace o kreditních kartách nebo hesla účtů em. 6. Finanční informace a údaje o platebních kartách 6.1. Společnost může žádat od návštěvníků, aby zadali informace o kreditní kartě nebo účtu za účelem zpracování objednávky služby. Finanční informace poskytované přes webové stránky Společnosti jsou zpracovány přes bezpečné platební zprostředkovatele Tyto informace jsou zpracovány na základě jednotlivých transakcí a Společnost nepovolí zpřístupnění údajů jiným osobám, než těm, které se přímo podílejí na zpracování transakce. Tyto informace mohou být zašifrovány a uloženy pro účely záznamu ve smyslu zákonných požadavků Společnost nemá přístup k číslům kreditních karet Zákazníka a dalším podrobnostem. Čísla kreditních karet jsou přímo zpracovávány prostřednictvím bezpečných platebních zprostředkovatelů za účelem zpracování plateb a nejsou používány k jiným účelům. V případě využití služeb platebního zprostředkovatele jako třetí strany pro zpracování transakce platební karty, Společnost uzavře písemnou dohody s touto třetí osobou zajišťující odpovídající bezpečnost a důvěrnost osobních údajů Zákazníka. 7. Cookies 7.1. Cookie je textový řetězec informací, který webové stránky přenášejí do cookie souboru prohlížeče na pevném disku počítače Zákazníka, takže webové stránky si mohou pamatovat identitu Zákazníka. Cookie bude typicky obsahovat název domény, z níž Zákazník přijde, "dobu životnosti" a hodnotu, obvykle náhodně generované jedinečné číslo Když Zákazník navštíví webovou stránky Společnosti, tato mu pošle soubor cookie. Tento může být použit následujícími způsoby: Personalizace funkcí na webových stránkách Společnosti, které dávají Zákazníkovi možnost vyvolat naposledy zobrazenou stránku, uložit jazykovou předvolbu a zobrazit informace, které zadal on-line Umožní Společnosti, aby Zákazník zůstal přihlášen a měl oprávnění používat služby během určité doby. 7

8 7.2.3 Umožní shromažďovat anonymní, souhrnné statistické údaje, které umožní Společnosti pochopit jak uživatelé používají její webové stránky a pomáhají zlepšovat strukturu webových stránek. Tímto způsobem není možná osobní identifikace Zákazníka Na webové stránce Společnosti mohou být použity dva typy cookie, a to jsou dočasné cookie, které zůstávají v souboru cookie prohlížeče, dokud Zákazník stránku neopustí, a trvalé cookies, které zůstávají v souboru cookie prohlížeče déle (jak dlouho závisí na životnosti dané cookie) Zakázání/Povolení cookies Zákazník může povolit nebo odmítnout cookies změnou nastavení ve svém prohlížeči. Vezměte prosím na vědomí, že pokud zakážete cookies, nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek nebo služeb. 8. Opatření týkající se dětí Ochrana soukromí malých dětí je pro Společnost zvláště důležitá. Z tohoto důvodu, Společnost vědomě nebude shromažďovat nebo získávat osobní údaje osob mladších 13 let, bez ověření souhlasu rodičů. Pokud máte méně než 13 let, prosím, neposílejte Společnosti žádné informace obsahující vaše jméno, adresu, telefonní číslo nebo ovou adresu. Nikomu pod 13 let věku není povoleno poskytovat osobní údaje na našich webových stránkách. V případě, že se Společnost dozví, že shromáždila osobní údaje dětí do 13 let bez ověření souhlasu rodičů, budou tyto informace odstraněny tak rychle, jak je to jen možné. Pokud má Zákazník vědomost, že Společnost by mohla mít informace od nebo o dítěti ve věku do 13 let, prosím, kontaktujte nás ihned na adrese 9. Vymahatelnost práva Osobní informace a údaje Zákazníka poskytneme orgánům činným v trestním řízení výlučně pouze v případě, že tato povinnost vyplývá ze soudního nebo správního řádu České republiky. 10. Revize těchto Podmínek ochrany osobních údajů Vyhrazujeme si právo na revizi celého nebo jakékoli části těchto Podmínek ochrany osobních údajů. Zákazník má povinnost se pravidelně seznamovat s případnými změnami. Pokud není uvedeno jinak, naše současně platné Podmínky ochrany osobních údajů platí na všechny údaje, které má Společnost o Zákazníkovi. 8

9 11. Jak kontaktujete Společnost Pokud má Zákazník jakékoli dotazy nebo námitky týkající se těchto Podmínek na ochranu osobních údajů nebo má otázku jako používáme jeho osobní údaje, prosíme o zaslání u na: 12. Vymazání osobních údajů Zákazníka Pokud se Zákazník kdykoliv rozhodne, že si dále nepřeje aby Společnost uchovávala jeho osobní údaje, nebo si přeje změnit účel využití svých osobních údajů, prosíme, aby jejich osobní údaje vymazal pomocí funkce poskytované v nastavení účtu. 13. Kontrola osobních údajů Zákazníka Informace, které nám Zákazník poskytl nebo které jsou shromažďovány na webové stránce Společnosti nebo v průběhu poskytování služeb jsou pod kontrolou Společnosti nebo jeho partnera True-Kare. Tyto Podmínky ochrany osobních údajů byly poprvé vydány a jsou účinné od 1.července

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů Vás mají informovat o způsobech, jakými shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím stránek

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů ( Zásady ochrany osobních údajů ) se mohou čas od času měnit. O těchto změnách vás nebudeme vždy informovat. Tuto stránku pravidelně navštěvujte,

Více

Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod

Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod Marionnaud Perfumeries se zavazuje chránit Vaše soukromí a zajistit, že Vaše osobní data jsou chráněna. Tato

Více

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí Plus500UK Limited Zásady ochrany soukromí Zásady ochrany soukromí Prohlášení o zásadách zachování soukromí Plus500 Ochrana soukromí a osobních a finančních informací našich klientů a návštěvníků webových

Více

Zásady ochrany osobních údajů. 2013-Květen

Zásady ochrany osobních údajů. 2013-Květen 2013-Květen Obsah 1 Rozsah ochrany osobních údajů... 2 2 Shromažďování... 2 3 Marketing... 3 4 Cookies... 5 5 Žádný Spam, Spyware nebo Spoofing... 6 6 Bezpečnost... 6 7 Obecné... 7 i 1 Rozsah ochrany osobních

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s internetovými stránkami MyLyconet Verze souboru: 3.00 (květen 2014) Ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost Lyoness a majitele těchto internetových

Více

Ujednání o ochraně osobních údajů. I. Utajení

Ujednání o ochraně osobních údajů. I. Utajení Ujednání o ochraně osobních údajů I. Utajení Společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o., IČ 034 61 114, se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu FOKUS OPTIK klub (dále jen klub) je program pro zákazníkyspolečnosti FOKUS optik, as se sídlem v ulici Třeboradická 1110/51, Praha 8 (dále jen FOKUS optik) Tento program

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi

Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstvo financí Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Pracoviště: Legerova, 69, Praha 2, 110 00 Sekretariát tel.: 25704 3322 Č.j.: MF-121975/2012/34

Více

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu 1 Podmínky použití portálu Statutární město Chomutov, IČ: 00261891, se sídlem Zborovská 4602, 43028 Chomutov vydává tyto podmínky pro používání webových stránek přístupných na adrese http://www.chomutovmesto.cz/ipoint

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů Následující informace si prosím pozorně přečtěte, abyste měli přehled o tom, jak bude společnost Travelex spravovat vaše osobní údaje. Vytvoříte-li si profil

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů Ve Webmium nám jde o ochranu vašeho soukromí a zabezpečení vašich osobních údajů. Řídíme se všemi platnými zákony o ochraně soukromí a předpisy pro zabezpečení osobních

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Naše Zásady Ochrany Osobních Údajů

Naše Zásady Ochrany Osobních Údajů Naše Zásady Ochrany Osobních Údajů Poslední aktualizace: listopad 2014. Přehled změn je k dispozici na konci těchto Zásad Ochrany Osobních Údajů. Tyto Zásady Ochrany Osobních Údajů shrnují postupy ochrany

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Smluvní ujednání (platné 3.6.2006-2.1.2013)

Smluvní ujednání (platné 3.6.2006-2.1.2013) Smluvní ujednání (platné 3.6.2006-2.1.2013) 1. Smluvní podmínky Veškeré ceny v internetovém obchodu jsou konečné v den objednávky a obsahují již daň z přidané hodnoty. Všechny ceny jsou uváděny v českých

Více

Autorská práva. Výrobky a ceny

Autorská práva. Výrobky a ceny Pravidla použití stránek Terms of service Přístup na webové stránky SCENOGRAPHY International sro (a jejich následné použití) je provozován na základě níže uvedených pravidel. Používání webových stránek

Více

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.rc zivot.cz (dále jen webové rozhraní ) provozovaném podnikatelem Jakubem Záleským, se sídlemt. G. Masaryka 856, 565 01, Choceň IČ:01161768,

Více

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz.

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz. Obchodní podmínky Firma a fakturační adresa MUDr. Miroslava Muchová Gruzínská 515/9 625 00 Brno Česká republika IČ: 02991128 Číslo účtu: 2200596290/2010 FIO banka V případě registrace a nákupu na těchto

Více

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÍŽE UVEDENÉ SDĚLENÍ, KTERÉ SE VZTAHUJE NA TUTO STRÁNKU A NA VEŠKERÝ MATERIÁL, KTERÝ STRÁNKA OBSAHUJE.

Více

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ Děkujeme vám za návštěvu BaxTalent, nástroje společnosti Baxter pro online zpracování žádostí o zaměstnání. Před použitím nástroje BaxTalent byste si měli přečíst celé tyto Zásady

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

Obchodní podmínky. Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen Nemovitost ).

Obchodní podmínky. Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen Nemovitost ). Obchodní podmínky 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Provozovatelem a správcem inzertního portálu www.pronajemka.cz je společnost AGETAS s.r.o. se sídlem, 101 00, Praha 10, IČ: 29046220, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4 Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném zadávacím řízení s názvem Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji

Více

Druhy souborů cookie používané webovými stránkámi Wizz Air

Druhy souborů cookie používané webovými stránkámi Wizz Air Druhy souborů cookie používané webovými stránkámi Wizz Air 1.1. Nezbytně nutné soubory cookie Tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné k tomu, aby Vám byl umožněn pohyb po stránkách a využití funkcí, zvolených

Více

www.airbank.cz I banku můžete mít rádi Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu

www.airbank.cz I banku můžete mít rádi Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám, klientům Air Bank a.s. (dále jen Air Bank ), přehledné a srozumitelné informace především o tom: jaké osobní

Více

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb Obchodní podmínky pro webhosting a domény Definice a rozsah poskytovaných služeb Předmětem služby poskytované zákazníkovi je provoz virtuálního serveru (tzv. webhostingu) na počítačové síti Internet. Pod

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

2. Ochrana osobních údajů. zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 2, č. j. MCP2/061140/2015/OZ- REG/Ska

2. Ochrana osobních údajů. zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 2, č. j. MCP2/061140/2015/OZ- REG/Ska Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.mujtreneronline.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatel Felix Strouhal, se sídlem Na Zderaze 268/9, 120 00, Praha

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku.

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. SOUTĚŽ GARNIER Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. 1. Organizátor a pořadatel Organizátorem soutěže je společnost Lion Communications s.r.o., se sídlem Praha

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ ČÁST PRVNÍ ZŘÍZENÍ SLUŽEB INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 1. O zřízení služeb internetového bankovnictví může požádat pouze Majitel účtu. 2. Služby

Více

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly.

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. 4-419-422-01(1) Systém Vita nabízí funkce, které umožňují rodičům a zákonným

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Spuštěna v roce 2004 Volně přístupná, bez registrace Umožňuje bezúplatné

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou"

Úplná pravidla Soutěže Jízdenky kartou Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou" 1. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže je Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ: 47311975, Mrštíkova 3, 461 71, Liberec III (dále jen "DPMLJ").

Více

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele Příloha č. 3 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů Ústřední knihovny VŠB TU Ostrava Ústřední knihovna VŠB-TUO (dále jen ÚK), shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem poskytování knihovnických

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Účastníkem affiliate programu MonkeyData.

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Účastníkem affiliate programu MonkeyData. 1. SMLUVNÍ STRANY MonkeyData s.r.o. Hladnovská 1255, Ostrava, 71000 IČ: 2731452 (dále jen "Poskytovatel") Účastník Účastníkem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který provede registraci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka platné a účinné k 14. 4. 2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla přístupu, poskytování

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Obchodní podmínky BET-MAN.cz Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s.

Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s. Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Klientskou zónou České pojišťovny a.s. (dále též KZ ) se rozumí aplikace dostupná na internetových stránkách České pojišťovny

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Philips

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Philips Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Philips Datum účinnosti tohoto Oznámení o ochraně soukromí osobních údajů Srpen 22, 2014 Úvod Toto oznámení o ochraně soukromí osobních údajů se týká osobních

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW

Více

Registrace osob. Metodický návod pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011

Registrace osob. Metodický návod pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011 2011 Registrace osob Metodický návod pro žadatele Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011 2 Registrace osob Tato stránka je prázdná Registrace osob 3 Obsah 1.

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pořadatel soutěže: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika Organizátor soutěže: Kubis Interac ve SRL,

Více

Obchodní podmínky provizního systému projektů Daniely Jelínkové

Obchodní podmínky provizního systému projektů Daniely Jelínkové Obchodní podmínky provizního systému projektů Daniely Jelínkové 1. Všeobecná ustanovení využívání affiliate.danielajelinkova.cz Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními podmínkami, souhlasí

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám, klientům Air Bank a.s. (dále jen Air Bank ), přehledné a srozumitelné informace především o tom: jaké osobní

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

Obchodní podmínky služby Smartform

Obchodní podmínky služby Smartform Obchodní podmínky služby Smartform Poslední aktualizace: 6. května 2015 Děkujeme za Váš zájem o službu Smartform, která umožňuje komfortní a spolehlivé vyplňování poštovních adres ve webových i desktopových

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SÍTĚ VZDĚLÁVÁNÍ NETEDO 1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SÍTĚ VZDĚLÁVÁNÍ NETEDO 1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ 1.1. Základní pojmy VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SÍTĚ VZDĚLÁVÁNÍ NETEDO (dále také jen všeobecné podmínky ) 1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ V tomto článku jsou pro účely těchto všeobecných podmínek definovány významy následujících

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Sbírka tipů pro SERVIS 24

Sbírka tipů pro SERVIS 24 Sbírka tipů pro SERVIS 24 AKTIVACE LIMITY 3D SECURE SMS PIN Obsah Aktivace elektronického výpisu... 1 Změna limitů u platební karty... 2 Oblíbené položky... 3 Zrychlené převody... 4 Recyklace plateb...

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Zásady ochrany soukromí. Záleží nám na Vašem soukromí. Co se rozumí pojmem osobní údaje. Jaké osobní informace shromažďujeme?

Zásady ochrany soukromí. Záleží nám na Vašem soukromí. Co se rozumí pojmem osobní údaje. Jaké osobní informace shromažďujeme? Zásady ochrany soukromí Záleží nám na Vašem soukromí Společnost UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen UPC ) si klade za cíl chránit vaše soukromí. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s vašimi

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com

Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com Poslední úprva: 28. července 2015 SMLUVNÍ STRANY Konovalov s.r.o. Se sídlem Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary 360 01 IČ: 29088542 Zapsána v OR sp. zn. C 23989

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení Tyto Podmínky jsou závazné pro provozování a užívání on-line aplikace Insolvenční hlídač, která upozorňuje uživatele notifikací v uživatelském účtu

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů HANABOSO respektuje vaše právo na soukromí v on-line světě, pokud navštívíte naše webové stránky a pokud s námi budete komunikovat elektronickou cestou. Používáme všechna

Více