Společnost shromažďuje osobní údaje týkající se Zákazníka (dále jen "Osobní údaje") v následujících situacích:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společnost shromažďuje osobní údaje týkající se Zákazníka (dále jen "Osobní údaje") v následujících situacích:"

Transkript

1 Podmínky Ochrany osobních údajů při službě MedFon Společnost Medikor Health s.r.o. jako provozovatel služby MedFon spolu se svým partnerem True-Kare se zavazuje pomáhat lidem stát se aktivními partnery pro zjednodušení jejich života a zdravotní péče s pomocí moderních telekomunikačních technologií. Společnost se rovněž zavazuje respektovat soukromí a důvěrnost osobních údajů, přenášených dat, jakož i obsahu komunikace svých Zákazníků. Společnost Medikor Health s.r.o. (dále jen "Společnost") zveřejňuje tyto podmínky pro ochranu osobních údajů (dále jen "Podmínky"), aby Zákazník jasně pochopil jak jsou jeho osobní údaje shromažďovány a používány, s kým jsou sdíleny během poskytování služby a návštěvy webových stránek Společnosti nebo jeho partnera True-Kare, nebo během komunikace se Společností ohledně služby. 1. Informace shromažďované Společností Společnost shromažďuje osobní údaje týkající se Zákazníka (dále jen "Osobní údaje") v následujících situacích: 1.1. Informace poskytnuté Zákazníkem: Administrativní údaje (včetně jména, adresy, telefonního čísla, ové adresy...) poskytované Zákazníkem při uzavírání smlouvy nebo informace získané v souvislosti s poptávkou na služby a/nebo koupí služeb, které Společnost nabízí, nebo získané Společností jiným kontaktem se zákazníkem ohledně poskytovaných služeb Osobní údaje (včetně zdravotních údajů, léků, umístění, kontaktů...) poskytované při nastavování a správě samoobslužného webového portálu při využívání služby Automatický shromažďovány údaje pomocí tzv. souboru "cookie" Kdykoliv používáte web stránky Společnosti nebo jejího partnera True-Kare tato přijímá a ukládá určité typy údajů za použití souborů nazývaných "cookies". Způsob, jakým jsou používány tyto soubory je vysvětlen níže Informace z jiných zdrojů: Společnost dostává příležitostně informace od třetích osob v rámci poskytování služeb (včetně zpracování plateb). 1

2 2. Údaje a informace poskytnuté Zákazníkem Při používání služeb Zákazník může ukládat a přenášet data do telefonu a na webový portál. Všechna data zaznamenaná na webovém portálu True-Kare jsou bezpečně uloženy a zašifrované pomocí 256bit AES-TLX kódovacího kaskády. Pokud Zákazník neudělil Společnosti výslovné povolení, Společnost nikdy nebude kontrolovat jím uložená data a bude měřit jen objem přenášených údajů pro účely účtování nebo kontrolovat přenášené údaje za účelem prověření možného podezření na porušování pravidel pro akceptované používání. Společnost nikdy neposkytne žádná data Zákazníka jakékoli třetí straně, kromě případů, kdy bude tak povinna učinit v souladu se soudním nebo správním řádem (viz níže). 3. Jak používá Společnost údaje Zákazníka 3.1. Účel použití osobních údajů: Osobní údaje budeme používat výhradně pro účely, pro které nám je Zákazník poskytne, včetně například: Reakce na poptávky a poskytování aktualizací týkajících se služeb Zpracování požadavků na služby a poskytování služeb Zpracování plateb Komunikace se Zákazníkem o službách (včetně) propagačních nabídek Aktualizace záznamů a udržování všech informací o účtu Zákazníka Zabránění, odhalení podvodu nebo zneužití webové stránky Společnosti Umožnění třetím osobám provádět technické, logistické nebo jiné činnosti jménem Společnosti. 3.2 Sdílení osobních údajů: Osobní údaje Zákazníka jsou příležitostně sdíleny výhradně s našimi pracovníky, zprostředkovateli nebo subdodavateli, pouze v případě, kdy je to vhodné a s jinými subjekty pouze níže uvedeným způsobem Ochrana při sdílení údajů: Společnost zajistí, že osoby, se kterými sdílí osobní údaje Zákazníka striktně používají postupy, které poskytují přinejmenším stejnou ochranu jako je ta popsaná v těchto Podmínkách Pracovníci, zprostředkovatelé a subdodavatelé: Společnost může příležitostně požádat jiné společnosti o provedení činností v jejím zastoupení, včetně zpracování dokumentace, posílání komunikace Zákazníkům, analýzy dat, poskytování marketingové podpory, zpracování plateb. Tyto osoby mají přístup k osobním informacím potřebným k výkonu svých funkcí, ale nesmí je použít pro jiné účely. 2

3 3.5. Aktualizace a propagační nabídky: V případě, že Zákazník předem souhlasil se zasíláním aktualizací a informací o reklamních nabídkách Společnosti. Pokud si Zákazník již nepřeje dostávat takové nabídky, stačí Společnost o tom informovat na ové adrese: 3.6. Převod obchodního podílu: V případě převodu obchodního podílu (např. nákup nebo prodej společností nebo obchodních podílů) jsou osobní údaje obecně považovány za jedno z převáděných aktiv Podvod/Kreditní riziko: V případě potřeby předcházet podvodům a snížit úvěrové riziko může Společnost vyměňovat osobní údaje s jinými společnostmi nebo organizacemi Se souhlasem Zákazníka: V jiném případě, jak jsou výše uvedené, Zákazník vždy obdrží upozornění, pokud by mělo dojít k poskytnutí osobních údajů a dostane možnost výslovně zakázat poskytnutí svých osobních údajů Osobní údaje Zákazníka nejsou nikdy sdíleny s přidruženými kancelářemi, zprostředkovateli nebo subdodavateli nebo jinými subjekty a třetími stranami z jakéhokoliv důvodu Pokud má Zákazník trvalý pobyt v Evropské unii, prosíme, aby Zákazník vzal na vědomí, že osobní údaje, které poskytne Společnosti jsou uloženy ve Švýcarsku. Zákony na ochranu osobních údajů Švýcarska se mohou lišit od těch, které jsou platné v Evropské unii a Zákazník vyslovuje svůj souhlas s takovýmto převodem za účelem poskytnutí informace a služby, které od Společnosti požaduje Právo na přístup k údajům Přístup k osobním údajům Zákazníka je umožněn pouze jemu a může být proveden prostřednictvím samoobslužného webového portálu nebo prostřednictvím mobilního telefonu True-Kare Vložení, změna nebo vymazání údajů je prováděno Zákazníkem dobrovolně. Kdykoliv se Zákazník může rozhodnout pro vymazání všech údajů o sobě a může dokonce vymazat všechny údaje na svém účtu, s výjimkou údajů, které Společnost potřebuje uchovávat ze zákonných důvodů Zákazník může delegovat přístup ke svým údajům jiným osobám nebo institucím. Tento souhlas však může kdykoliv odvolat, a tak se okamžitě dostat ke kontrole všech svých údajů. 3

4 3.12. Osobní identifikace a heslo Veškeré osobní údaje týkající se webového portálu jsou šifrovány a přístupné pouze pomocí uživatele Zákazníka, nebo tím, komu bylo přidělené příslušné povolení. Společnost, ani její pracovníci čí zástupci nemají přístup k osobním údajům Zákazníka Zákazník bere na vědomí, že je zodpovědný za zachování důvěrnosti svého účtu a hesla a také za omezení přístupu ke svému počítači za účelem zabránění neoprávněnému přístupu k jeho účtu Zákazník může delegovat svůj přístup ke svému webovému portálu jiným uživatelem nebo instituci. Zákazník je plně odpovědný za uvedené delegování a může tak učinit pouze v souladu s platným právem Zákazník plně souhlasí s převzetím odpovědnosti za všechny činnosti, které se objevují pod jeho účtem nebo heslem. Měl by přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zajistil, že heslo zůstane důvěrné a bezpečné. Zákazník nesmí umožnit přístup ke svému účtu žádné třetí straně s výjimkou podle bodu Pokud má Zákazník důvod se domnívat, že heslo se stalo známé jiné osobě, nebo v případě že je pravděpodobné, že heslo mohlo být použito nedovoleným způsobem, měly by své heslo okamžitě změnit nebo resetovat. Pokud heslo resetoval, dostanete nové heslo na ovou adresu, kterou uvedl při registraci Pokud se telefon, zařízení nebo autorizované zařízení Zákazníka ztratilo nebo bylo odcizeno, měl by Zákazník zablokovat jeho použití na webovém portálu. Aby bylo možné službu nadále používat, Zákazník musí obnovit svůj telefon, zařízení nebo autorizované zařízení nebo koupit nové a opět jej aktivovat na webovém portálu. 4. Shromažďování údajů stránkami třetích stran Na webových stránkách Společnosti se mohou vyskytovat odkazy na jiné webové stránky, jejichž opatření na ochranu osobních údajů se mohou lišit od opatření Společnosti. Zákazník by se měl seznámit s opatřeními o ochraně osobních údajů těchto třetích stran, protože Společnost nemá žádnou kontrolu nad údaji, které jsou prostřednictvím těchto třetích stran ukládány nebo shromažďovány. 5. Bezpečnost údajů Společnost přijala bezpečnostní opatření pro zabránění neoprávněnému přístupu k údajům, které jsou shromažďovány od Zákazníka. 4

5 5.1. Fyzické zabezpečení Společnost používá robustní a bezpečnou infrastrukturu, kde je služba hostovaná: Všechny údaje jsou hostované na serverech instalovaných ve vysoce zabezpečeném datovém centru s omezeným přístupem a také s omezeným počtem zaměstnanců odpovědných za správu. Komunikace v rámci webového portálu je prováděna prostřednictvím připojení k Tier-1 operátorem zajištěných přes firewall Propojení se službami mobilní platformy jsou poskytovány prostřednictvím GPRS komunikace s bezpečnostními mechanismy mobilních operátorů Datové centrum je chráněno systémem magnetických karet a systémem nepřetržitého dohledu a sledování. Centrum je provozováno v prostředí s vysokou dostupností a bezpečností, včetně: Chladicí systémy N+1 nadbytečné pro zabezpečení záložního systému, který bude okamžitě pokračovat v činnosti v případě výpadku napájení Systémy kontroly prašnosti jsou udržovány na vysoké úrovni, což eliminuje cirkulaci vzduchu a usazování prachu na zařízeních Systém protipožární ochrany a směrnice protipožárních rizik je navržena tak, aby se zabránilo možnému šíření požáru Všechny kabely jsou bezpečně upevněny a policové podhledy pro kabely poskytují dvojnásobné zabezpečení druhou cestou Všechna datová centra jsou odolné vůči výpadku v napájení a každý server je připojen k záložnímu UPS (nepřetržitý zdroj napájení). Kromě toho, centra mohou být podporovány nezávislým generátorem kapacity interního a externího napájení Telekomunikační infrastruktura, pevné linky a přístup na internet: Infrastruktura podnikové třídy je postavena na základní síti pevných operátorů, s možností druhé, náhradní fyzicky odlišené cesty pro zabezpečení záchranné sítě pro data a aplikace pro zabránění ztrát informací v procesu Pro zajištění celkové bezpečnosti komunikace se používají firewally a odkazy klienta na koncového uživatele prostřednictvím protokolu HTTPS Mobilní připojení k sítím postavené na mobilních operátorech GPRS s využitím bezpečnostních mechanismů poskytovaných těmito sítěmi. Při provozu aktivace odkazuje na konkrétní APN. 5

6 5.2. Logické zabezpečení Jsou implementovány různé bezpečnostní mechanismy pro logiku informací a to v různých aspektech, konkrétně: Různé úrovně využívání a přístupu k informacím. Na webovém portálu jsou zavedeny různé úrovně přístupů a informačních vrstev. K dispozici je celkové oddělení informací, ke kterým každý z typů uživatelů může přistupovat a upravovat je Oddělení zdravotních a administrativních údajů. Všechny administrativní údaje a osobní a zdravotní údaje jsou uloženy ve vzájemně oddělených databázích Šifrování internetové komunikace Internetová komunikace mezi webovým prohlížečem uživatele a webovým portálem je šifrována pomocí protokolu HTTPS (HTTP + SSL). Servery vícenásobné platformy komunikují mezi sebou v rámci privátní sítě, která není k dispozici zahraničí. Jediná platforma pro přístupový bod je prostřednictvím webového serveru používajícího protokol HTTPS komunikace na základě digitálních certifikátů vydaných organizacemi uznanými pro tento účel Šifrování dat v databázi a jejich uchovávání Všechny databáze Společnosti jsou šifrované a všechny informace jsou uchovávány pomocí 256bit AES-XTS kaskády Mechanismy propojení mobilního telefonu a webového portálu S cílem poskytnout maximální bezpečnost služby, spojení mezi telefonem a portálem služeb je vždy vyvolané mobilním telefonem. Takže telefon nemůže být zpřístupněn na základě vnějšího podnětu, ani webový portál nemůže být zpřístupněn pro kohokoliv, kdo není registrován jako True-Kare telefon. Veškerá data mezi telefonem a portálem služeb jsou šifrovány a jediný přístup je příslušný mobilní telefon True-Kare Kromě toho, je zachováno právo na přístup a úpravu, a to zejména s ohledem na možnost, že uživatel může kdykoli vymazat všechny své osobní údaje a vymazat všechny údaje o účtu Zákazníka. 6

7 5.4. Vezměte prosím na vědomí, že ová korespondence se Zákazníkem je ve volném textovém formátu a nemůže být šifrována. Proto, prosím, neposílejte em žádné citlivé informace, jako jsou informace o kreditních kartách nebo hesla účtů em. 6. Finanční informace a údaje o platebních kartách 6.1. Společnost může žádat od návštěvníků, aby zadali informace o kreditní kartě nebo účtu za účelem zpracování objednávky služby. Finanční informace poskytované přes webové stránky Společnosti jsou zpracovány přes bezpečné platební zprostředkovatele Tyto informace jsou zpracovány na základě jednotlivých transakcí a Společnost nepovolí zpřístupnění údajů jiným osobám, než těm, které se přímo podílejí na zpracování transakce. Tyto informace mohou být zašifrovány a uloženy pro účely záznamu ve smyslu zákonných požadavků Společnost nemá přístup k číslům kreditních karet Zákazníka a dalším podrobnostem. Čísla kreditních karet jsou přímo zpracovávány prostřednictvím bezpečných platebních zprostředkovatelů za účelem zpracování plateb a nejsou používány k jiným účelům. V případě využití služeb platebního zprostředkovatele jako třetí strany pro zpracování transakce platební karty, Společnost uzavře písemnou dohody s touto třetí osobou zajišťující odpovídající bezpečnost a důvěrnost osobních údajů Zákazníka. 7. Cookies 7.1. Cookie je textový řetězec informací, který webové stránky přenášejí do cookie souboru prohlížeče na pevném disku počítače Zákazníka, takže webové stránky si mohou pamatovat identitu Zákazníka. Cookie bude typicky obsahovat název domény, z níž Zákazník přijde, "dobu životnosti" a hodnotu, obvykle náhodně generované jedinečné číslo Když Zákazník navštíví webovou stránky Společnosti, tato mu pošle soubor cookie. Tento může být použit následujícími způsoby: Personalizace funkcí na webových stránkách Společnosti, které dávají Zákazníkovi možnost vyvolat naposledy zobrazenou stránku, uložit jazykovou předvolbu a zobrazit informace, které zadal on-line Umožní Společnosti, aby Zákazník zůstal přihlášen a měl oprávnění používat služby během určité doby. 7

8 7.2.3 Umožní shromažďovat anonymní, souhrnné statistické údaje, které umožní Společnosti pochopit jak uživatelé používají její webové stránky a pomáhají zlepšovat strukturu webových stránek. Tímto způsobem není možná osobní identifikace Zákazníka Na webové stránce Společnosti mohou být použity dva typy cookie, a to jsou dočasné cookie, které zůstávají v souboru cookie prohlížeče, dokud Zákazník stránku neopustí, a trvalé cookies, které zůstávají v souboru cookie prohlížeče déle (jak dlouho závisí na životnosti dané cookie) Zakázání/Povolení cookies Zákazník může povolit nebo odmítnout cookies změnou nastavení ve svém prohlížeči. Vezměte prosím na vědomí, že pokud zakážete cookies, nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek nebo služeb. 8. Opatření týkající se dětí Ochrana soukromí malých dětí je pro Společnost zvláště důležitá. Z tohoto důvodu, Společnost vědomě nebude shromažďovat nebo získávat osobní údaje osob mladších 13 let, bez ověření souhlasu rodičů. Pokud máte méně než 13 let, prosím, neposílejte Společnosti žádné informace obsahující vaše jméno, adresu, telefonní číslo nebo ovou adresu. Nikomu pod 13 let věku není povoleno poskytovat osobní údaje na našich webových stránkách. V případě, že se Společnost dozví, že shromáždila osobní údaje dětí do 13 let bez ověření souhlasu rodičů, budou tyto informace odstraněny tak rychle, jak je to jen možné. Pokud má Zákazník vědomost, že Společnost by mohla mít informace od nebo o dítěti ve věku do 13 let, prosím, kontaktujte nás ihned na adrese 9. Vymahatelnost práva Osobní informace a údaje Zákazníka poskytneme orgánům činným v trestním řízení výlučně pouze v případě, že tato povinnost vyplývá ze soudního nebo správního řádu České republiky. 10. Revize těchto Podmínek ochrany osobních údajů Vyhrazujeme si právo na revizi celého nebo jakékoli části těchto Podmínek ochrany osobních údajů. Zákazník má povinnost se pravidelně seznamovat s případnými změnami. Pokud není uvedeno jinak, naše současně platné Podmínky ochrany osobních údajů platí na všechny údaje, které má Společnost o Zákazníkovi. 8

9 11. Jak kontaktujete Společnost Pokud má Zákazník jakékoli dotazy nebo námitky týkající se těchto Podmínek na ochranu osobních údajů nebo má otázku jako používáme jeho osobní údaje, prosíme o zaslání u na: 12. Vymazání osobních údajů Zákazníka Pokud se Zákazník kdykoliv rozhodne, že si dále nepřeje aby Společnost uchovávala jeho osobní údaje, nebo si přeje změnit účel využití svých osobních údajů, prosíme, aby jejich osobní údaje vymazal pomocí funkce poskytované v nastavení účtu. 13. Kontrola osobních údajů Zákazníka Informace, které nám Zákazník poskytl nebo které jsou shromažďovány na webové stránce Společnosti nebo v průběhu poskytování služeb jsou pod kontrolou Společnosti nebo jeho partnera True-Kare. Tyto Podmínky ochrany osobních údajů byly poprvé vydány a jsou účinné od 1.července

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů Vás mají informovat o způsobech, jakými shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím stránek

Více

OCHRANA SOUKROMÍ CRON SYSTEMS, S.R.O. PRO WEBOVOU STRÁNKU 1. Obecné informace.

OCHRANA SOUKROMÍ CRON SYSTEMS, S.R.O. PRO WEBOVOU STRÁNKU 1. Obecné informace. OCHRANA SOUKROMÍ CRON SYSTEMS, S.R.O. PRO WEBOVOU STRÁNKU www.orphica.cz 1. Obecné informace. 1. Provozovatelem webové stránky je společnost Cron Systems, s.r.o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina, Slovensko,

Více

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI I. Poskytnuté údaje pro komunikaci mezi stranami Použitelné varianty se označují znakem "X" (pokud je k dispozici znak " ").

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Poslední aktualizace: 28.března 2014 Právo na soukromí Tyto zásady ochrany soukromí popisuje svá práva na soukromí, pokud jde o shromažďování, používání, zpracování, skladování a

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Naše společnost Zaplo Finance s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 205150, IČ: 294 13 575 ( Zaplo Finance ), jako

Více

Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod

Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod Marionnaud Perfumeries se zavazuje chránit Vaše soukromí a zajistit, že Vaše osobní data jsou chráněna. Tato

Více

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD Obsah Obsah 1 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového?... 3 1.1 Změna licenčních modelů... 3 1.1.1 Kmenoví zákazníci 3 1.1.2 Noví zákazníci 4 1.2 Nástroj pro

Více

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů Souhlas se zpracováním osobních údajů V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů )

Více

Prohlášení o ochraně dat

Prohlášení o ochraně dat Prohlášení o ochraně dat NAVORA.CONSULTING s.r.o. Dvorecká 1162/2a 147 00 Praha 4 http://www.myjob.market info.jobrybnik@myjob.market Jobrybnik.cz / Prohlášení o ochraně dat 1 Prohlášení o ochraně dat

Více

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director 11/06/2010 Obsah Základní pojmy zákon na ochranu osobních údajů Základní pojmy zákon o některých službách

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů ( Zásady ochrany osobních údajů ) se mohou čas od času měnit. O těchto změnách vás nebudeme vždy informovat. Tuto stránku pravidelně navštěvujte,

Více

Prohlášení o ochraně údajů pro aplikace Home Connect

Prohlášení o ochraně údajů pro aplikace Home Connect Prohlášení o ochraně údajů pro aplikace Home Connect Společnost Home Connect GmbH se sídlem na adrese Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Mnichov, Německo (dále Home Connect nebo my ) odpovídá za shromažďování,

Více

Zásady ochrany osobních údajů. 2013-Květen

Zásady ochrany osobních údajů. 2013-Květen 2013-Květen Obsah 1 Rozsah ochrany osobních údajů... 2 2 Shromažďování... 2 3 Marketing... 3 4 Cookies... 5 5 Žádný Spam, Spyware nebo Spoofing... 6 6 Bezpečnost... 6 7 Obecné... 7 i 1 Rozsah ochrany osobních

Více

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí Plus500UK Limited Zásady ochrany soukromí Zásady ochrany soukromí Prohlášení o zásadách zachování soukromí Plus500 Ochrana soukromí a osobních a finančních informací našich klientů a návštěvníků webových

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

SOMFY ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Datum poslední aktualizace: 20/07/2015

SOMFY ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Datum poslední aktualizace: 20/07/2015 SOMFY ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Datum poslední aktualizace: 20/07/2015 Níže uvedené zásady popisují postupy společnosti SOMFY při shromažďování a užívání vašich osobních údajů z hlediska ochrany uvedených

Více

Zásady ochrany osobních údajů. NEJNOVĚJŠÍ AKTUALIZACE: Červenec 2017

Zásady ochrany osobních údajů. NEJNOVĚJŠÍ AKTUALIZACE: Červenec 2017 Zásady ochrany osobních údajů NEJNOVĚJŠÍ AKTUALIZACE: Červenec 2017 Vítejte na stránkách www.obtampony.cz, jež jsou vlastnictvím společnosti Johnson & Johnson, s.r.o. Společnost Johnson & Johnson, s.r.o.

Více

Zásady ochrany údajů v evropském regionu

Zásady ochrany údajů v evropském regionu Zásady ochrany údajů v evropském regionu Tyto zásady ochrany údajů v evropském regionu (dále jen Evropské zásady ) tvoří součást Zásad ochrany údajů společnosti Gates Corporation (dále jen Firemní zásady

Více

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI INREACH O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI INREACH O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI INREACH O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Poslední aktualizace: September 1, 2016 (v 2016.2) Vaše soukromí je pro společnost InReach, Inc. (dále jen inreach ) důležité. Toto Prohlášení o

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu FOKUS OPTIK klub (dále jen klub) je program pro zákazníkyspolečnosti FOKUS optik, as se sídlem v ulici Třeboradická 1110/51, Praha 8 (dále jen FOKUS optik) Tento program

Více

PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s.

PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/14 Obsah: 1. Všeobecné informace...3 2. Placení prostřednictvím Karty na internetu...3 3. 3D Secure...4 3.1.

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s internetovými stránkami MyLyconet Verze souboru: 3.00 (květen 2014) Ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost Lyoness a majitele těchto internetových

Více

Pravidla pro zveřejňování informací o doménových jménech.eu (WHOIS)

Pravidla pro zveřejňování informací o doménových jménech.eu (WHOIS) Pravidla pro zveřejňování informací o doménových jménech.eu (WHOIS) 1/7 DEFINICE Pojmy definované v Podmínkách a/nebo v Pravidlech řešení sporů týkajících se domén.eu se zde používají s velkým písmenem.

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz.

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz. Obchodní podmínky Firma a fakturační adresa MUDr. Miroslava Muchová Gruzínská 515/9 625 00 Brno Česká republika IČ: 02991128 Číslo účtu: 2200596290/2010 FIO banka V případě registrace a nákupu na těchto

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Stáhnout! 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Je maximálně důležité, abyste byli informováni o tom, že Nestlé Česko s.r.o. je správcem Vašich osobních údajů.

Je maximálně důležité, abyste byli informováni o tom, že Nestlé Česko s.r.o. je správcem Vašich osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Nestlé Česko s.r.o., se sídlem Praha 4 Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ 143 20, IČ 457 99 504, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly.

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. 4-419-422-01(1) Systém Vita nabízí funkce, které umožňují rodičům a zákonným

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Rychle. Pohodlně. Bezhotovostně.

Rychle. Pohodlně. Bezhotovostně. DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s. Rychle. Pohodlně. Bezhotovostně. ...je služba Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. (DPmHK, a.s.) a je možné ji používat ve všech prostředcích hromadné

Více

Všeobecné podmínky pro nákup lístku

Všeobecné podmínky pro nákup lístku Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem prodávat Uživateli lístky na základě požadavku Uživatele a poskytovat mu s tím související služby, které mají k zajištění tohoto nákupu Uživateli pomoci.

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.mamvybrano.cz, provozovaného obchodní společnost MÁM VYBRÁNO s.r.o., IČ

Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.mamvybrano.cz, provozovaného obchodní společnost MÁM VYBRÁNO s.r.o., IČ Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.mamvybrano.cz, provozovaného obchodní společnost MÁM VYBRÁNO s.r.o., IČ 04242165, se sídlem Jinonická 694/7, Košíře, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním

Více

Ujednání o ochraně osobních údajů. I. Utajení

Ujednání o ochraně osobních údajů. I. Utajení Ujednání o ochraně osobních údajů I. Utajení Společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o., IČ 034 61 114, se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO Vážení, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že společnost YIT Stavo s.r.o. (dále jen YIT Stavo ) shromažďuje, zpracovává a uchovává některé

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty Manuál pro majitele Korporátní karty Obsah příručky 1 MojeBanka Business...3 1.1 Přihlášení do aplikace MojeBanka Business...3 1.2 Elektronické výpisy v sekci evýpisy...3 1.3 Výpisy v sekci Výpisy transakcí...4

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Druhy souborů cookie používané webovými stránkámi Wizz Air

Druhy souborů cookie používané webovými stránkámi Wizz Air Druhy souborů cookie používané webovými stránkámi Wizz Air 1.1. Nezbytně nutné soubory cookie Tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné k tomu, aby Vám byl umožněn pohyb po stránkách a využití funkcí, zvolených

Více

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu 1 Podmínky použití portálu Statutární město Chomutov, IČ: 00261891, se sídlem Zborovská 4602, 43028 Chomutov vydává tyto podmínky pro používání webových stránek přístupných na adrese http://www.chomutovmesto.cz/ipoint

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ Vnitřní směrnice č. 5/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2.

Více

Sbírka tipů pro SERVIS 24

Sbírka tipů pro SERVIS 24 Sbírka tipů pro SERVIS 24 AKTIVACE LIMITY 3D SECURE SMS PIN Obsah Aktivace elektronického výpisu... 1 Změna limitů u platební karty... 2 Oblíbené položky... 3 Zrychlené převody... 4 Recyklace plateb...

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem a provozovatelem této internetové stránky: PIXEBLE s.r.o. Rybná 716/24 110

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ Provozovatelem slevového portálu www.bejkr.cz je společnost Jk Joblife s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů Ve Webmium nám jde o ochranu vašeho soukromí a zabezpečení vašich osobních údajů. Řídíme se všemi platnými zákony o ochraně soukromí a předpisy pro zabezpečení osobních

Více

Naše Zásady Ochrany Osobních Údajů

Naše Zásady Ochrany Osobních Údajů Naše Zásady Ochrany Osobních Údajů Poslední aktualizace: listopad 2014. Přehled změn je k dispozici na konci těchto Zásad Ochrany Osobních Údajů. Tyto Zásady Ochrany Osobních Údajů shrnují postupy ochrany

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

Podmínky upravující používání Platformy www.blc4u.com/cz

Podmínky upravující používání Platformy www.blc4u.com/cz Podmínky upravující používání Platformy www.blc4u.com/cz Paragraf 1 Všeobecné podmínky 1. Následující předpisy definují podmínky a podmínky používání služby poskytované firmou FRESH IDEAS, s.r.o v elektronické

Více

1.2. Dále je na webovém rozhraní prostor pro další služby, které aktuálně webové rozhraní nabízí.

1.2. Dále je na webovém rozhraní prostor pro další služby, které aktuálně webové rozhraní nabízí. Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.vyberautoservis.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje naše společnost Orange World s.r.o., se sídlem Olgy Havlové 2874/16,

Více

Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou"

Úplná pravidla Soutěže Jízdenky kartou Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou" 1. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže je Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ: 47311975, Mrštíkova 3, 461 71, Liberec III (dále jen "DPMLJ").

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Prohlášení společnosti Adient o ochraně osobních údajů

Prohlášení společnosti Adient o ochraně osobních údajů Prohlášení společnosti Adient o ochraně osobních údajů Pro společnost Adient plc (společnost registrovaná v Irsku se sídlem 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1) a její přidružené společnosti (souhrnně

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

PRAVIDLA SLUŽEB MY RENAULT POSKYTOVANÝCH INTERNETOVÝM SERVISEM RENAULT ČR

PRAVIDLA SLUŽEB MY RENAULT POSKYTOVANÝCH INTERNETOVÝM SERVISEM RENAULT ČR PRAVIDLA SLUŽEB MY RENAULT POSKYTOVANÝCH INTERNETOVÝM SERVISEM RENAULT ČR I. DEFINICE Renault ČR společnost s názvem Renault Česká republika, a.s. IČ: 601 92 801, se sídlem IBC, Pobřežní 3, 180 00Praha

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů Následující informace si prosím pozorně přečtěte, abyste měli přehled o tom, jak bude společnost Travelex spravovat vaše osobní údaje. Vytvoříte-li si profil

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání dárkových karet McDonald's

Všeobecné obchodní podmínky pro používání dárkových karet McDonald's Všeobecné obchodní podmínky pro používání dárkových karet McDonald's Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem karty McDonald's na straně jedné a provozovatelem

Více

Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi

Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstvo financí Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Pracoviště: Legerova, 69, Praha 2, 110 00 Sekretariát tel.: 25704 3322 Č.j.: MF-121975/2012/34

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Spuštěna v roce 2004 Volně přístupná, bez registrace Umožňuje bezúplatné

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Autorská práva. Výrobky a ceny

Autorská práva. Výrobky a ceny Pravidla použití stránek Terms of service Přístup na webové stránky SCENOGRAPHY International sro (a jejich následné použití) je provozován na základě níže uvedených pravidel. Používání webových stránek

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking účinné od 1. 7. 2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva (dále

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Vážený kliente společnosti skupiny SECAR BOHEMIA a. s., společnost SECAR BOHEMIA a. s. nebere Vaše soukromí a důvěrné informace na lehkou váhu. Náš přístup při ochraně Vašeho

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb Obchodní podmínky pro webhosting a domény Definice a rozsah poskytovaných služeb Předmětem služby poskytované zákazníkovi je provoz virtuálního serveru (tzv. webhostingu) na počítačové síti Internet. Pod

Více

Nastavení tabletu Apple ipad

Nastavení tabletu Apple ipad Nastavení tabletu Apple ipad Tablet Apple ipad, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru Provozovatel MORRIS CL s. r. o. se sídlem: Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha 10 - Vinohrady zapsaným v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78895 IČO: 49097415 DIČ: cz 49097415 www.hotelmorris.cz

Více

Registrace osob. Metodický návod pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011

Registrace osob. Metodický návod pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011 2011 Registrace osob Metodický návod pro žadatele Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011 2 Registrace osob Tato stránka je prázdná Registrace osob 3 Obsah 1.

Více

Provozní pokyny. Aplikační stránky

Provozní pokyny. Aplikační stránky Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení odpovědnosti...3 Poznámky...3 Co lze na aplikačních stránkách dělat...4 Před použitím aplikačních stránek...5

Více

Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva

Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva ISSS 2010, Hradec Králové Česká pošta, s.p. 12. 4. 2010 1 Obsah egovernment na České poště Poštovní datová zpráva Datový trezor SMS notifikace

Více

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s.

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. Stránka 1 z 7 Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu čl. I. bod 3 VOP vydané v souladu se

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 DEFINICE: Aktivace Služby: Aktivace Služby se provádí po potvrzení platby Zákazníka a vyznačuje se

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL

PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL společnosti 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o. Žádná

Více