SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRNNÝ LIST STAVBY"

Transkript

1 Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY Stavební úpravy domu č.p.115 Hrádek, parc. č. 173/1 JKSO: CC-CZ: Místo: k.ú. Hrádek Datum: Objednavatel: Obec hrádek, Hrádek č.p. 352, D Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj D Vyplň údaj Projektant: Ing. Ph.D. EUR ING. Vojtěch Dubový Zpracovatel: Libuše Svolinská D D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 1 z 12

2 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY Kód: Stavba: Stavební úpravy domu č.p.115 Hrádek, parc. č. 173/1 Místo: k.ú. Hrádek Datum: Objednavatel: Obec hrádek, Hrádek č.p. 352, Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Ph.D. EUR ING. Vojtěch Dubový Libuše Svolinská Kód Objekt Cena bez DPH Cena s DPH 1) Náklady z rozpočtů silnoprou d D Silnoproudá elektrotechnika 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu Ostatní náklady Vyplň vlastní Vyplň vlastní Vyplň vlastní Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 2 z 12

3 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Stavební úpravy domu č.p.115 Hrádek, parc. č. 173/1 D Silnoproudá elektrotechnika JKSO: CC-CZ: Místo: k.ú. Hrádek Datum: Objednavatel: Obec hrádek, Hrádek č.p. 352, Zhotovitel: Vyplň údaj Projektant: Ing. Ph.D. EUR ING. Vojtěch Dubový Zpracovatel: Libuše Svolinská Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH D D D D Vyplň údaj Vyplň údaj DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 3 z 12

4 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba: Objekt: Stavební úpravy domu č.p.115 Hrádek, parc. č. 173/1 D Silnoproudá elektrotechnika Místo: k.ú. Hrádek Datum: Objednavatel: Obec hrádek, Hrádek č.p. 352, Projektant: Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ph.D. EUR ING. Vojtěch Dubový Libuše Svolinská Kód - Popis 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání M - Práce a dodávky M 21-M - Elektromontáže 22-M - Montáže domácí telefony Rozváděč RE Rozváděč R Doplnění rozváděče R-MŠ 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích Ostatní - Ostatní HZS - Ostatní 2) Ostatní náklady Zařízení staveniště Projektové práce Územní vlivy Provozní vlivy Jiné VRN Kompletační činnosť Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 4 z 12

5 ROZPOČET Stavba: Objekt: Stavební úpravy domu č.p.115 Hrádek, parc. č. 173/1 D Silnoproudá elektrotechnika Místo: k.ú. Hrádek Datum: Objednavatel: Obec hrádek, Hrádek č.p. 352, Projektant: Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ph.D. EUR ING. Vojtěch Dubový Libuše Svolinská PČ Typ Kód Popis Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 3 - Svislé a kompletní konstrukce Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 1 K kus nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 K Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 0,500 3 K Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm m2 4 K Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 1 5 K Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 1 6 K Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 kus 15, Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 K Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva z betonu kus 9 8 K Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MC tl do 150 mm "1NP,2NP" (6+6) kus K Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MC tl do 300 mm "1NP,2NP" (4+2) kus 6,000 6, K Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MC tl do 450 mm "1PP,1NP," (2+3) kus 5,000 5, K vyražení otvoru v sadrokartonu pro krabice "2NP" (29) kus 29,000 29, K Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 "1NP" (0,5) m3 0,500 0, K Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm "1NP,2NP" (27+51) kus 78,000 78, K Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 150x150x100 mm "1PP,1NP" (1+1) 15 K Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm "1NP,2NP" (80+110) m K Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm "1NP,2NP," (22+33) m 55,000 55, K Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 mm "1NP,2NP," (12+12) m 2 2 Strana 5 z 12

6 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š 18 K m 18,000 do 100 mm "1NP" 18 18, K Vysekání rýh v podhledu stropů z tvárnic hl do 30 mm š do 30 mm m 28, K Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 2, K Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží t 2, K Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2, K Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2, K Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2, K Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m t 2, K Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,457 M - Práce a dodávky M 21-M - Elektromontáže V rozsahu montáže a materiálu jsou zahrnuty 27 K Poznámka všechny pomocné práce a přidružené drobné 0 materiály k dokončení díla včetně dopravy 28 K poplatek za jistič 25A/400V 29 K Montáž trubek plastových ohebných D 36 mm uložených pod omítku m 18, M trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX d 23mm vnitřní průměr m 18,000 "1NP" (18) 18, K Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm m M trubka ohebná d 23mm m 10 "1PP,1NP" (8+2) 33 K Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 20 mm m 2 34 M lišta elektroinstalační nosná hranatá 17x17mm včetně spojovacích dílů, rohů a pod. m 2 "1PP" (22) 35 K Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm m M lišta elektroinstalační hranatá 40 x 20 mm,včetně spojovacích dílů, rohů a pod. m "1PP" (60) 60 Montáž krabic přístrojových zapuštěných 37 K plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, kus 5 KP67, KP68/2 38 M krabice přístrojová universální d 73,5mm, do zdi ks 5 "1NP,2NP" (17+35) 5 39 K Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových 1904 pro SDK příčky kus 2 40 M krabice přístrojová sádrokarton, jednonásobná ks 20 "2NP" (20) 41 M krabice přístrojová sádrokarton, dvojnásobná ks 20 "2NP" (2) 42 K Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových 1904/V68 pro SDK příčky kus 6, M krabice rozpojovací včetně svorkovnice rdo sadrokartonu ks 6,000 "2NP" (6) 6, K Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných KO100, KO M krabice 150x150x77mm vč víčka ks "1PP,1NP" (1+1) Strana 6 z 12

7 46 K Montáž rozvodek nástěnných plastových kruhových KU /KO68, KR97/KO97V kus 26, M krabice univerzální rozpojovací z PH včetně svorkovnice d73,5,mm do zdi kus 26,000 "1NP,2NP" (10+16) 26, K Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 kus 3, M rozvodka rozpojovací včetně svorkovnice nástěnná IP44, mm2 380 V kus 3,000 "1PP" (3) 3, K Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 65, K Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 kus K Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 kus 10 Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 53 K uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2 kus 2 "3NP" (24) 2 Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 54 K uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do kus 18,000 6 mm2 Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 55 K uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do kus 3 16 mm2 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo 56 K páskou se zapojením bez letování žíly do 5x6 mm2 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo 57 K páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 kus 28,000 mm2 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo 58 K páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo 59 K páskou se zapojením bez letování žíly do 5x4 kus 18,000 mm2 60 M smršťovací koncovka do 4x10mm "1NP" (2) 61 K Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí základní nebo vlhké 62 M střídavý přepínač 6, zapuštěný + kryt, šedý, 10A, 230V, IP44 "1PP, 1NP" (1+1) 63 K Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení kus 1 64 M jednopól. vypínač 1, zapuštěný + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20 kus 1 "1NP,2NP" (4+10) 1 65 K Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový se signální doutnavkou bezšroubové připojení kus 66 M přístroj přepínače jenopolového 10A, 230V, + signal. doutnavka+kryt bílý kus 67 K Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový s orientační doutnavkou bezšroubové připojení 68 M přístroj přepínače jenopolového 10A, 230V, + orient. doutnavka+kryt bílý "2NP" (2) 69 K Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení 70 M sériový přepínač 5, zapuštěný + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20 "2NP" (2) 71 K Montáž zapuštěný přepínač nn 6So -střídavý s orientační doutnavkou šroubové připojení kus 1 Strana 7 z 12

8 střídavý přepínač 6, + orientační doutnavka + 72 M kus 1 kryt, bílý, 10A, 230V, IP20, zapuštěný "1NP, 2NP" (7+7) 1 73 K Montáž spínač nn přípojkasporáková s doutnavkou se zapojením vodičů trojpól. vypínač se signalizační doutnavkou 3S, 74 M zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 16A, 400V, IP20 "2NP" (1) sporáková přípojka nástěnná se signalizační 75 M doutnavkou 3S, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 20A, 400V, IP20 "1PP" (1) 76 K Montáž ovladač nn 1/0S -zapínací se signální doutnavkou šroubové připojení 77 M tlačítkový ovladač se signalizační doutnavkou 1/0So + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20 ks "1NP, 2NP" (1+1) 78 M doutnavka signalizační ks "1NP, 2NP" (1+1) 79 K Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké 80 M zásuvka nástěnná, 16A, 250V, bílá, s ochranou proti přepětí, IP44 - pro dataprojektor "2NP " (1) 81 M zásuvka nástěnná, 16A, 250V, šedá, IP44 "1PP " (1) 82 K Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná kus 3 83 M zásuvka domovní jednonásobná, 16A, 250V, bílá, zapuštěná, IP40, s clonkami kus 13,000 "1NP,2NP," (4+9) 13,000 zásuvka domovní dvounásobná, 16A, 250V, 84 M slonová kost, zapuštěná, s ochranou proti přepětí, IP40, s clonkami kus "2NP" (4) 85 M zásuvka 2násobná 16A, slonová kost, pootočené dířky, s clonkou kus 9,000 "2NP" (9) 9, M zásuvka 2násobná 16A bílá, pootočené dířky, s clonkou kus 8,000 "2NP" (8) 87 M rámeček jednonásobný bílý kus 60 "1NP,2NP" (14+46) 88 M rámeček dvojnásobný bílý kus 5,000 "1NP,2NP" (2+3) 8, ,000 Montáž a zapojení signálních přístrojů 89 K akustických houkaček obyčejných a vodotěsných 90 M hlásič kouře, 230V ks "3NP" (2) 91 K Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 100 kg kus 92 K Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 200 kg kus 93 K Montáž svorkovnice ekvipotenciální kus 94 M svorka ekvipotenciální pro hlavní pospojování kus 95 K Montáž svítidel žárovkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše kus 3, M G - plastové svítidlo žárovkové 60W, IP 54, barva bílá, včetně zdroje halog. žárovka 42W ks 3,000 Strana 8 z 12

9 "1NP" (3) 3, K Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem kus 20 A - zářivkové svítidlo 236 AL EP/P, AL leštěná 98 M mřížka, stropní, elektronický předřadník, IP20, 2x36W, průběžná montáž ks 15,000 "1NP" (1+14) 15,000 AN - zářivkové svítidlo 236 AL EP NZ/P, AL 99 M leštěná mřížka, stropní, elektronický předřadník, s nouzovým zdrojem 1 hodina, IP20, 2x36W,průběžná montáž ks "2NP" (4) D - zářivkové svítidlo 218 AL EP, AL leštěná 100 M mřížka, stropní, elektronický předřadník, IP20, 2x18W, 101 K Montáž svítidel zářivkových bytových nástěnných přisazených 2 zdroje kompaktní kus 6,000 E - úsporné svítidlo 2x18W, EP elektronický 102 M předřadník, nástěnné, 2x18W G24q, IP20, bílé, d min. 315mm ks "1NP" (2) F - úsporné svítidlo 2x18W, EPelektronický 103 M předřadník, nástěnné, 18W G24q, IP20, bílé d min. 315mm s nouzovým zdrojem 1 hodina kus "2NP" (4) 104 K Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem kus 5,000 C - zářivkové svítidlo 136 AL EP/P, AL leštěná 105 M mřížka, stropní, elektronický předřadník, IP20, průběžná montáž ks "1NP,2NP" (2+2) K - zářivkové svítidlo 118 AL EP, AL leštěná 106 M mřížka, stropní, elektronický předřadník, IP20, 1x18W, "2NP" (1) 107 K Montáž svítidel 1 zdroj kompaktní kus 8,000 N - nouzové svítidlo 1x8W, IP20, 1hod, 108 M piktogram umístit pod svítidlo, s autotestem, včetně zdroje ks 8,000 "1NP,2NP" (4+4) 8, K Montáž svítidel bytových kus 5, M B - žárovkové svítidlo 60W, přisazené, kruhové, bílé, včetně halogenové žárovky ks "1NP,2NP" (1+3) 111 M H - žárovkové svítidlo s pohybovým čidlem 40W, IP20, bílé včetně zdroje 112 M zářivková trubice 36W/840 G13, T8 Cool White 26 mm, 36W, 3350lm, 10000hod, ks M zářivková trubice 36W/840 G13, T8 Cool White 26 mm, 36W, 3350lm, 10000hod, ks 3, M kompaktní zářivka D/E, 18W G24q-2 ks M ekologický poplatek za svítidlo ks 47, M ekologický poplatek za zdroj ks 73,000 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn 117 K pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve m 8,000 městské zástavbě 118 M drát průměr 10 mm FeZn kg 6, K Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku kus M zemnící svorka k potrubí kus 10 "1PP,1NP, " (6+4) 121 M páska měděná zemnící 1 m m K Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m 123 M tyč zemnící ZT 2,0 2m, FeZn "1PP" (2) 10 Strana 9 z 12

10 Montáž vedení hromosvodné - ochranného 124 K m 175,000 pospojování volně nebo pod omítku 125 M vodič H07V-K 16 zelenožlutý (CYA) m 63,000 "1PP,1NP, 2NP" ( ) 126 M vodič CYA H07 V-K 6 mm2 m 75,000 "1PP, 1NP" (55+20) 127 M vodič H07V-K 4 zelenožlutý (CYA) m 37,000 "1PP, 1NP" (3+34) 37, K Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kv 3x2,50 mm2 m 129 M šňůra střední s Cu jádrem CGSG (H05RN- F)3x2,50 mm2 m 130 K CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 m M kabel CYKY-O 2x1,5 m 30 "2NP" (30) K CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 m M kabel CYKY-J 3x1.5 m 310 "1PP,1NP, 2NP" ( ) 63,000 75, M kabel CYKY-O 3x1.5 m 190 "1PP,1NP,2NP" ( ) K CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 m M kabel CYKY-J 3x2,5 m 35 "1PP,1NP, 2NP" ( ) K CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 m 138 M kabel CYKY-J 4x10 m "1NP" (4) 139 K CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 m 75, M kabel CYKY-J 5x1,5 m 75,000 "1NP,2NP" (25+50) 75, K CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 m 35, M kabel CYKY-J 5x2.5 m 15,000 "1NP" (15) 15, K CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x6 mm2 m 15, M kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 15,000 "1NP" (15) 15, K Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KR100, KR M krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH 150x150x77mm "1PP,1NP" (1+1) 147 K Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 148 M svorka spojovací kus "1PP" (4) 149 K Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 150 M svorka uzemnění SZa nerez zkušební kus "1PP" (1) 151 M sádra kg K PM Přidružený materiál % K PPV Podíl přidružených výkonů % 0 Strana 10 z 12

11 154 K ZV Zednické výpomoci % 0 22-M - Montáže domácí telefony 155 K 001 kabel J-Y(St)Y 1x2x0,6 m 7, K 0011 kabel J-Y(St)Y 3x2x0,6 m 14, K 0012 kabel J-Y(St)Y 5x2x0,6 m 17, K 003 elektrický zámek, typ upřesnit dle typu dveří 159 K 004 domácí telefon 4+n, bílý, s tlačítkem pro ovádání zámku 160 K 005 tlačítkové tablo včetně modulu elektrického vrátného 4+n + 2 tlačítka 161 K 006 síťový napáječ pro elektrický vrátny dle typu použité sady 162 K 007 krabice pod omítku se stříškou pro TT+ EV 163 K s Montáž krabice pro TT+EV pod omítku s upravením kus 164 K Montáž kabelu NCEY 1 mm pod omítku 2 žíly včetně vysekání drážky m 3, K Montáž kabelu NCEY 1 mm pod omítku 7 žil m 15, K Montáž kabelu NCEY 1 mm pod omítku 12 žil m 25, K Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 5x1/1,5 168 K Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 7x1/1,5 169 K Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 12x1/1,5 170 K Montáž zvonku 3-24 V na střídavý proud kus 171 K Montáž hovorové soupravy kus 172 K Montáž elektronicky ovládaného zámku kus 173 K Montáž hlasitého vrátného kus 174 K Montáž tabla do zdi vrátný - 2 tlč. kus 175 K s Montáž zdroje síťového napáječe včetně zapojení kus Montáž telefonního zařízení bytová stanice s 176 K možností otevírání dveří bez možnosti volby kus účastníka Rozváděč RE Oceloplechová rozvodnice Z500/600x200mm, 177 M zapuštěná do zdi včetně přístrojového roštu a zákrytu, IP40/IP20, barva bílá, zamek na tnový klíč 6x6mm 178 M držák elektroměru a HDO, kříž ks 179 M jistič B25/3, 25A, 400V 180 M jistič B2/1, 2A, 230V 181 M svorkovnice PEN 182 M svorkovnice 10mm ks 5, M svorkovnice 2,5mm ks 3, M montáž a zapojení rozváděče včetně drátování 185 M pomocný nosný materiál + vodiče pro drátování 186 M montáž jednoho modulu přístroje kus Rozváděč R1 rozvodnice oceloplechová typová, s dveřmi z 187 M ocelového plechu, 72modulů, bílá, rozměr niky - š 496 x v 570 x h 87, vnější rrozměr š 586 x v 620 x h 87, se zámkem 188 M trojpolový vypínač na lištu 32A/400V, svodič přepětí I a II. stupeň, s jiskřištěm, 189 M max. vyb. proud 60kA, jmen. vyb. proud 30kA, čtyřpolový 190 M jistič 1pólový-charakteristika B, 6B/1, 230V kus 3, M jistič 1pólový-charakteristika B, 10B/1, 230V kus 8, M jistič 1pólový-charakteristika B, 16B/1, 230V 193 M jistič 1pólový-charakteristika C, ) 16C/1, 230V kus 7,000 Strana 11 z 12

12 194 M chránič proudový 4pólový 25/4/030 typ AC 195 M dvoupolový stykač 20A, 230V - 2 zap. kontakty, cívka 230V, AC 196 M modulový zvonkový transformátor na lištu kus 197 M svorkovnice N ks 3, M svorkovnice PE 199 M svorkovnice 2,5mm ks M svorkovnice 10mm ks 5, M montáž a zapojení rozváděče včetně drátování a materiálu 202 M montáž jednoho modulu přístroje kus M lišta propojovací m 204 M zámek FAB m Doplnění rozváděče R-MŠ 205 M proudový chránič s nadproudovou ochranou B16/1N-0,03, 16A, 230V, vyb.proud 30mA ks 206 M montáž a zapojení nových přístrojů včetně drátování a materiálu 207 M montáž jednoho modulu přístroje kus 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 208 K Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 6, K Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 m K Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 m K Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 6, K Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 6, K Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 1 Ostatní - Ostatní HZS - Ostatní 214 M HZS1 demontáž stávající instalace a ostatní potřebné práce nh M HZS2 výchozí revize nh M HZS3 spolupráce s revizním technikem nh 8, M HZS4 koordinace s ostatními profesemi nh 8, M HZS5 oprava dokumentace dle skutečného provedení nh 8,000 VP - Vícepráce Strana 12 z 12

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR HSV Práce a dodávky HSV 4 Vodorovné konstrukce 04 43866 Zabetonování prostupů pl do 0,09 m2 ve stropech kus 2,000 2 04 632542 3 03 97205300 4 03 9740822 5 03 9740823 6 03 97735 7 03 997034 8 03 9970350

Více

List1. 2. hlavní vypínač, 3-pól, In=40A ks 1 309,69 309,69 3. ks 3 736, ,19 Idn=0.03A, In=16A 18. výstražná tabulka 0101 ks 1 82,00 82,00 19.

List1. 2. hlavní vypínač, 3-pól, In=40A ks 1 309,69 309,69 3. ks 3 736, ,19 Idn=0.03A, In=16A 18. výstražná tabulka 0101 ks 1 82,00 82,00 19. P.č. Položka Zkrácený popis M.j. Množ. Jednot. cena Dodávka DODÁVKY Rozvodnice RO2 oceloplechová rozvodnice pod omítku krytí : IP30, po otevření dveří IP20 rozměry výklenku : 500x870x127 výstražná tabulka

Více

Výkaz výměr P-E Stavba REKONSTRUKCE ZDŠ SYROVÍN. Část D.1.4 Technika prostředí staveb 1/9 DSP SO.01 VESTAVBA 4BJ

Výkaz výměr P-E Stavba REKONSTRUKCE ZDŠ SYROVÍN. Část D.1.4 Technika prostředí staveb 1/9 DSP SO.01 VESTAVBA 4BJ Výkaz výměr Vypracoval Ing. Miroslav Kozumplík Navrhl Ing. Miroslav Kozumplík Autorizoval Miroslav Kozumplík, č. autorizace 1300040 Investor Obec Syrovín, Syrovín 70, 696 84 Těmice Stavba REKONSTRUKCE

Více

Zadání s výkazem výměr

Zadání s výkazem výměr HSV Práce a dodávky HSV 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 18 211 953991411 Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 10 mm kus 150,000 150 150,000 Součet 150,000 72 211 9539914-R Zemní práce-

Více

1 Montážní materiál ,11. 2 Montážní práce ,10. 3 Dodávky ,98 4 BLESKOSVOD ,50 6 DPH % 21, , ,14

1 Montážní materiál ,11. 2 Montážní práce ,10. 3 Dodávky ,98 4 BLESKOSVOD ,50 6 DPH % 21, , ,14 stránka č. REKAPITULACE Montážní 353 03, 2 Montážní práce 233 290,0 3 Dodávky 0 75,9 BLESKOSVOD 0 960,50 5 Náklady celkem bez DPH 706 000,69 6 DPH % 2,0 706 000,69 260, 7 Náklady celkem včetně DPH 5 260,3

Více

Kabely v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č.23/2008 splňující požární odolnost a zajištění funkce dle kategorie B2ca, s1, d0.

Kabely v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č.23/2008 splňující požární odolnost a zajištění funkce dle kategorie B2ca, s1, d0. ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD profese P.Č. Popis MJ Množství celkem Jednotková cena Cena celkem Elektroinstalace silnoproud, hromosvod, přípojka NN, náhradní zdroje - ceny bez DPH 1.000 SVÍTIDLA - dodávka,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. ESL_2016_015_01 - Oprava rozvaděče HRVO03. Místo: Vizovice Datum: Technické služby města Vizovice, p. o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. ESL_2016_015_01 - Oprava rozvaděče HRVO03. Místo: Vizovice Datum: Technické služby města Vizovice, p. o. KRYCÍ LIST ROZPOČTU JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Technické služby města Vizovice, p. o. Zhotovitel: Projektant: Výzkumné energetické centrum, VŠB - TU Ostrava Zpracovatel: Poznámka: 70886245 CZ70886245 61989100

Více

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 1. 2. 3. 4. Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH ZŠ BRNO, BAKALOVO NÁBŘEŽÍ 8, NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY SOP 01 BUDOVA ŠKOLY Zadávací

Více

POL Strana 1

POL Strana 1 POL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Strana 1 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Strana 2 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Více

Rekapitulace. Zpracoval: Pavel Kučera strana 1 z 6 Datum:

Rekapitulace. Zpracoval: Pavel Kučera strana 1 z 6 Datum: Rekapitulace Název Hodnota A Hodnota B Základní náklady Dodávka 9 365,00 Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 337,14 93,65 Montáž - materiál 179 319,19 Montáž - práce 104 691,12 Mezisoučet 1 9 702,14 284 103,96

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18CHT010 Stavební úpravy domova pro seniory Na Blatech čp.3211, Česká Lípadodatek č.1 JKSO: CC-CZ: 2. 7. 2018 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

DODATEK Č. 1. I. Smluvní strany

DODATEK Č. 1. I. Smluvní strany DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele SML/3119/2015 uzavřené dne 18.11.2015 podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany 1. Statutární město Přerov

Více

R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů ZÁKL. BEZ DPH

R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů ZÁKL. BEZ DPH É ě ě š ž ě é é ě š é ě ě ě ě é ž ž ů é é ž ó ý ž ž ó ě ž ó óž Žó ó ú ž ě ž ý ý ý ě ž ě ý é Í é Ž ý ó ě ý ů ě ó ý ó ě Žó ú ú ě ž é ó ě é ě ú ě ž é ě é ý ý ý ě ž ě ý é é Ž ý ó ě ý ů ě ě ý ě ť ů ýž ž ý ů

Více

VÝKAZ VÝMĚR STAVBA: PŘÍSTAVBA MŠ NOVÝ KNÍN na parc. č. 424/2 k. ú. Starý Knín INVESTOR: Město Nový Knín náměstí Jiřího z Poděbrad 1, Nový Knín

VÝKAZ VÝMĚR STAVBA: PŘÍSTAVBA MŠ NOVÝ KNÍN na parc. č. 424/2 k. ú. Starý Knín INVESTOR: Město Nový Knín náměstí Jiřího z Poděbrad 1, Nový Knín ELEKTROINSTALACE MŠ Nový Knín VÝKAZ VÝMĚR STAVBA: INVESTOR: ZPRACOVAL: NÁZEV: PŘÍSTAVBA MŠ NOVÝ KNÍN na parc. č. 424/2 k. ú. Starý Knín Město Nový Knín náměstí Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Pavel

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

Tisk: Strana 1 z 4

Tisk: Strana 1 z 4 1. 54,00 2. 0,00 3. 1 Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače 6. Zásuvka 230V/50Hz - 16A, 2P+T - jednoduchá, clonky ks 106,00 0,00 0,00 7. Zásuvka 230V/50Hz - 16A, 2P+T, IP44, jednoduchá, clonky ks 20,00

Více

Patrový rozváděč měření RE 0 (přízemí) vybavení a zapojení dle v.č. 01415-002 kpl 1 0,00 0,00

Patrový rozváděč měření RE 0 (přízemí) vybavení a zapojení dle v.č. 01415-002 kpl 1 0,00 0,00 Soupis materiálu Zak.č. 014/15, Oprava elektroinstalace, Poděbradská 540-547, 198 00 Praha 9 Specifikace byla vypracována na základě projektové dokumentace zak. č. 014/15 ze dne 25. 6. 2015, která je její

Více

Tisk: 17.10.2014 Strana 1 z 4

Tisk: 17.10.2014 Strana 1 z 4 1. 15,00 2. 0,00 3. 1 Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače 6. Zásuvka 230V/50Hz - 16A, 2P+T - jednoduchá, clonky ks 59,00 0,00 0,00 7. Zásuvka 230V/50Hz - 16A, 2P+T, IP44, jednoduchá, clonky ks 12,00

Více

Stránka 2 Zemní práce Dle ceníku C46M ÚRS Praha - zemní a pomoc. stav. práce při elektromontážích 1 rozebrání zámkové dlažby m2 5,0 0,00 0,00 5 m2 viz

Stránka 2 Zemní práce Dle ceníku C46M ÚRS Praha - zemní a pomoc. stav. práce při elektromontážích 1 rozebrání zámkové dlažby m2 5,0 0,00 0,00 5 m2 viz Stránka 1 Stavba: Rekonstrukce fotbalového stadionu Třinec Objekt: SO01-1 Dostřešení, úpravy tribuny, opěrné stěny, oplocení Část: Elektrotechnika Místo stavby: Katastrální území Třinec, parc. č. 1413/14,

Více

CENA MONTÁž.PRACÍ 0,00 CENA SPECIFIKACÍ 0,00 ZKOUŠKY A REVIZE 0,00 HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM 0,00

CENA MONTÁž.PRACÍ 0,00 CENA SPECIFIKACÍ 0,00 ZKOUŠKY A REVIZE 0,00 HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM 0,00 STAVBENÍ ÚPRAVY SOKOLOVNY KLIMKOVICE Tyršova 276, Klimkovice p.č. 342 Zakázkové číslo: 146/2015 Objednatel-Investor : Město Klimkovice Sídlo,ulice a číslo : Lidická 1, 742 83, Klimkovice Telefon / Fax

Více

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení CÚ :!!! Z. č.: 394-1 Projekt: Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty, Riegrova 2176, Hořice A. č.: Investor: Město Hořice,Nám.Jiřího z Poděbrad,Hořice

Více

Výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby, stavební úpravy změna stavby před jejím dokončením č. 2 ELEKTROINSTALACE VÝPIS MATERIÁLU

Výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby, stavební úpravy změna stavby před jejím dokončením č. 2 ELEKTROINSTALACE VÝPIS MATERIÁLU Železná Ruda č.p. 31 objekt VS ZZSPK Výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby, stavební úpravy změna stavby před jejím dokončením č. 2 realizační projekt ELEKTROINSTALACE investor: Zdravotnická

Více

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU Stavba: Objekt: Část: Sportovní hala Svojsíkova SO-06 - Veřejné osvětlení VO elektro Objednatel: Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01, Český Těšín; IČ:00297437 Zhotovitel:

Více

Položkový rozpočet. Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec. Zakázka: Cena celkem: Popis:

Položkový rozpočet. Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec. Zakázka: Cena celkem: Popis: Položkový rozpočet Zakázka: Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Obec Podbořanský Rohozec 6 IČO: DIČ: 00556408 44101 Podbořanský Rohozec Vypracoval: Rozpis ceny

Více

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU Stavba: Sportovní hala Svojsíkova Objekt: SO-05.1 - Připojení objektu na vedení NN Část: elektro JKSO: 802 23 71 Objednatel: Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01,

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 1 3.6.1.3. Stavba: 42692. Výstavba domků ICSS Odlochovice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 1 3.6.1.3. Stavba: 42692. Výstavba domků ICSS Odlochovice. ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných

Více

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení Strana 1 z 11 Sezna prací a dodávek elektrotechnických zařízení CÚ 03/2011 Akce: KOMPETENČNÍ CENTRUM KUŘIM Z. č.: 1114 Projekt: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A. č.: Investor: Jihooravský kraj, Žerotínovo

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKO PAVILONU "A" VÝKAZ CELKOVÝ SE ZMĚNAMI KE 4-2011 PODLE VÝKRESŮ ZE 4-2011 ZAKÁZKA ČÍSLO 2011-013

TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKO PAVILONU A VÝKAZ CELKOVÝ SE ZMĚNAMI KE 4-2011 PODLE VÝKRESŮ ZE 4-2011 ZAKÁZKA ČÍSLO 2011-013 TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKO PAVILONU "A" VÝKAZ CELKOVÝ SE ZMĚNAMI KE 4-2011 PODLE VÝKRESŮ ZE 4-2011 ZAKÁZKA ČÍSLO 2011-013 PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA ČERVENÝ DVŮR ČÁST "ELINSTALACE NN" VYPRACOVAL: BEDNÁŘ A.

Více

Základní náklady celkem 0,00. GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00 Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Základní náklady celkem 0,00. GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00 Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00 Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objekt "B", Husovo náměstí 534, Kroměříž Projekt: Ing.Eduard Šober- Projekce TZB Investor: Město Kroměříž, Velké námestí

Více

207_TU_Připojení evakuačního výtahu k náhradnímu zdroji UPS v objektu I TUL Číslo veřejné zakázky: 13/9615/207

207_TU_Připojení evakuačního výtahu k náhradnímu zdroji UPS v objektu I TUL Číslo veřejné zakázky: 13/9615/207 Název zakázky: 207_TU_Připojení evakuačního výtahu k náhradnímu zdroji UPS v objektu I TUL Číslo veřejné zakázky: 13/9615/207 Investor : Technická univerzita v Liberci Studentská 2, 46117 Liberec 1 Zhotovitel

Více

ROZPOČET - REKAPITULACE

ROZPOČET - REKAPITULACE Osvětlení víceúčelového hřiště v Nikolčicích ROZPOČET - REKAPITULACE NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE DODÁVKA ZEMNÍ PRÁCE HZS CELKEM BEZ DPH Rozpočet nezahrnuje případné zadláždění a konečnou

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: JKSO: Objednatel: Zhotovitel: Datum: 08.09.2015 REHABILITACE Šternberk Rozpocet - elektroinstalace REHABILITACE Šternberk Množství Cena Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis

Více

El. instalace - montáž 0,00 Materiál délkový 0,00 Materiál kusový 0,00 PPV 0,00

El. instalace - montáž 0,00 Materiál délkový 0,00 Materiál kusový 0,00 PPV 0,00 REKAPITULACE s 21% DPH El. instalace - montáž 0,00 Materiál délkový 0,00 Materiál kusový 0,00 PPV 0,00 Plán skutečného provedení Přesuny Revize Součet 0,00 Celkem bez daně - Kč + DPH 21% 0,00 Celkem s

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Smuteční síň Bílovec JKSO Název objektu EČO Místo Hřbitov Bilovec IČ DIČ Objednatel Město Bílovec 00297755 CZ00297755 Projektant Amperprojekt s.r.o. 24743542 CZ 24743542

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2018076A SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH 0,00 DPH základní

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR PSV Práce a dodávky PSV 495 477,30 M Veřejné osvětlení 495 477,30 21-M Elektromontáže 323 882,94 1 741 748711200 Montáž stožár osvětlení parkový ocelový kus 14,000 351,00 4 914,00 2 IP-001 3 IP-002 14

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18-04 JKSO: CC-CZ: Objednatel: Město Tábor D Zhotovitel: Projektant: 72173831 D Zpracovatel: 72173831 D Poznámka: D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Stavba: S_16_22 - Hotelový dům Olomouc - rekonstrukce výtahů Místo: Velkomoravská 325/8, Olomouc Datum: 09.06.2016 Objednavatel: IČ: 25898736 Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Zhotovitel:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0162018 Stavba: Místo pro přecházení 1/30 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Lovosice Datum: 29.1.2019 Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: 25042751 SaM silnice a mosty Děčín a.s. DIČ: CZ25042751

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0108-5-2skladka JKSO: Místo: Tyršova 79, Broumov Datum: 5.4.2016 CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 76489337 CZ8002143259 Zpracovatel:

Více

Stavba: Objekt: Část: JKSO: Objednatel: Zhotovitel: Datum: Cena celkem. Kód. Popis

Stavba: Objekt: Část: JKSO: Objednatel: Zhotovitel: Datum: Cena celkem. Kód. Popis --.-~ REKAPITULACE Stavba: Objekt: Část: JKSO: ROZPOČTU Objednatel: Zhotovitel: Datum: Kód Popis Cena celkem 2 3 HSV 2 3 4 6 9 99 PSV 711 713 741 766 771 781 784 Práce a dodávky HSV Zakládání Svislé a

Více

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO:

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO: 12 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0,300

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

DODÁVKA STOŽÁRŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

DODÁVKA STOŽÁRŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVKA STOŽÁRŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ Elektromontáže / materiály pol. Označení / Popis MJ Množství Montáž Materiál Cena celkem Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 m 210 750 V, volně uložený ve stožárech trubka instalační

Více

Ideální řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Umožňuje výborně pracovat s rozpočty a zároveň uspokojit potřeby současných elektroinstalací.

Ideální řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Umožňuje výborně pracovat s rozpočty a zároveň uspokojit potřeby současných elektroinstalací. Ideální řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Umožňuje výborně pracovat s rozpočty a zároveň uspokojit potřeby současných elektroinstalací. jasně bílá světle šedá krémová béžová hnědá 38, L

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

D STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ GYMNÁZIUM BOTIČSKÁ, PRAHA 2 GYMNÁZIUM, BOTIČSKÁ 424/1, PRAHA 2

D STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ GYMNÁZIUM BOTIČSKÁ, PRAHA 2 GYMNÁZIUM, BOTIČSKÁ 424/1, PRAHA 2 R STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ GYMNÁZIUM BOTIČSKÁ, PRAHA 2 GYMNÁZIUM, BOTIČSKÁ 424/1, 128 01 PRAHA 2 SPECIFIKACE MATERIÁLU ELEKTROINSTALACE D.1.4.4.002 STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ GYMNÁZIUM

Více

MODUL KONTROLNÍ,např. REFLEX SI. (signalizační systém) Modul kontrolní, s alarmem;např. FEH 2001 d. Reflex SI; TRANSFORMÁTOR, např.

MODUL KONTROLNÍ,např. REFLEX SI. (signalizační systém) Modul kontrolní, s alarmem;např. FEH 2001 d. Reflex SI; TRANSFORMÁTOR, např. Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem Nedílnou součástí tohoto výpisu je výkresová a textová část projektu.tz, protokol výkresy č.3-7 Specifikace dodávky

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

VÝKAZ VÝMĚR F1.10-8 STAVBA: MÍSTO: Františkánské náměstí 19/3, 350 02 Cheb, 3.N.P. a 4.N.P.

VÝKAZ VÝMĚR F1.10-8 STAVBA: MÍSTO: Františkánské náměstí 19/3, 350 02 Cheb, 3.N.P. a 4.N.P. Ing. Jan Vystyd Registrační číslo ČKAIT:0301026 nám. krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb 350 02 ; IČO: 41 63 26 56; DIČ: CZ65 06 23 0247 777 61 11 43,fax 354 436 249; e-mail: jan@vystyd.cz VÝKAZ VÝMĚR STAVBA:

Více

VÝPIS PRACÍ A MATERIÁLU

VÝPIS PRACÍ A MATERIÁLU VÝPIS PRACÍ A MATERIÁLU Zakázka číslo: 29/2015 název: KANCELÁŘ STAROSTY MĚSTA TÁBOR ÚPRAVY ELEKTROINSTALACE Vypracoval: Ing. Jaroslav Perger Dne: 30.05.2016 Strana 1/6 Rekapitulace Kap. popis položky A.

Více

REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 2

REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 2 REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 2 Kód: 1 KSO: CC-CZ: Zadavatel: Centrum sociálních služeb Poruba, p.o. D Uchazeč: 64087379 Ricka Karel s.r.o. D CZ64087379 Projektant: Zpracovatel: D D Poznámka: Cena bez

Více

Smlouva o dílo - dodatek č. 1

Smlouva o dílo - dodatek č. 1 ř#.^^^^^ópstrukce elektroinstalace v budovách 2Š a MŠ městské části Praha 14 - IVI$ Chvafetická Smlouva o dílo - dodatek č. 1 č. 152/216/l-ddl/15 ze dne 6. 4. 216 uzavřená die 2586 a násl zákona č. 89/212

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - k Dodatku č.1

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - k Dodatku č.1 Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY - k Dodatku č.1 Statické zajištění a sanace suterénu kina Central - ZAZDÍVKY OTVORŮ PO VZT - dodatečné stavební práce JKSO: CC-CZ: Objednatel: město Český Těšín IČ: 00297437 CZ00297437

Více

,00 Kč. Krycí list zadání. Zakázka : Přístavba lůžkového výtahu pro BD čp.147 ul.17.listopadu Frýdek Míste Část : ST Systém -

,00 Kč. Krycí list zadání. Zakázka : Přístavba lůžkového výtahu pro BD čp.147 ul.17.listopadu Frýdek Míste Část : ST Systém - Krycí list zadání Zakázka : Přístavba lůžkového výtahu pro BD čp147 ul17listopadu Frýdek Míste Část : Faktura : Zakázka číslo : Stavební objekt číslo : Rozpočet číslo : Dodatek číslo : Archivní číslo :

Více

EL4 VÝKAZ VÝMĚR. STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín

EL4 VÝKAZ VÝMĚR. STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín INVESTOR : AKCE : PROFESE : ČÍSLO ZAKÁZKY : STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín HASIČSKÁ ZBROJNICE SDH Křešice DĚČÍN XXXI Křešice, č.p. 231, st.p.č.497 k.ú. Křešice EL ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ Část: Č.P. Celkem CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ 1 ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MATERIÁL NOSNÝ 2 SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ 3 ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MONTÁŽNÍ PRÁCE 4 DEMONTÁŽE 5 DODÁVKA ROZVADĚČŮ 6 DOPRAVA

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rekonstrukce WC a sociálního zařízení v MŠ Pod Smrkem. Místo: Vysoké Mýto Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rekonstrukce WC a sociálního zařízení v MŠ Pod Smrkem. Místo: Vysoké Mýto Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU JKSO: CC-CZ: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: 28791193 CZ28791193 Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH 2 830,00 115 673,76 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena

Více

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Staré Křečany - změna během výstavby (návrh ZML) Založená nabídka Verze Popis Komentář Nabídka Firmy

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2017 Skalice, most přes Skaličku u zvoničky JKSO: CC-CZ: Místo: Skalice Datum: 26.6.2017 Objednatel: 00293474 Obec Skalice Zhotovitel: Projektant: 60744456 Zpracovatel:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Investor : Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, Horní Těrlicko Těrlicko

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Investor : Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, Horní Těrlicko Těrlicko TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor : Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, Horní Těrlicko 419 735 42 Těrlicko Název : Rekonstrukce elektroinstalace - MŠ Těrlicko Část : D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTE,

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTE, KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Požární zbrojnice Chlebovice Objekt: č.p. 291 Chlebovice - hasičská zbrojnice Místo: Pod Kabáticí 291, 738 42, Frýdek Místek Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTE, Radniční

Více

Swing, Swing L. Nebojíme se rekonstrukce. světle šedá krémová béžová hnědá

Swing, Swing L. Nebojíme se rekonstrukce. světle šedá krémová béžová hnědá jasně bílá Swing, Swing L Nebojíme se rekonstrukce. světle šedá krémová béžová hnědá 39 jasně bílá Swing L Rychle a jednoduše, to je náš styl. světle šedá krémová béžová hnědá 41 Přístroje stavebnicové

Více

PROJEKT: MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, Č.P. 102 BRNIŠTĚ

PROJEKT: MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, Č.P. 102 BRNIŠTĚ PROJEKT: MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, Č.P. 102 BRNIŠTĚ část D.1.4 ELEKTRICKÁ INSTALACE Obsahuje: Technická zpráva E1 Dispozice el. instalace M 1:50 E2 Rozvaděč RM1 V1 Výpočet tepelného výkonu ZODP.

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,73. Cena s DPH ,20. Cena bez DPH PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU III.ETAPA. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,73. Cena s DPH ,20. Cena bez DPH PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU III.ETAPA. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 16-03-15 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU III.ETAPA KSO: CC-CZ: Místo: DĚČÍN Datum: 16.3.2016 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 06659969 HANTYCH s.r.o. DIČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Úpravy operačního sálu B - Nemocnice v Semilech D Zařízení slaboproudé elektrotechniky. Místo: Semily Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Úpravy operačního sálu B - Nemocnice v Semilech D Zařízení slaboproudé elektrotechniky. Místo: Semily Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU JKSO: CC-CZ: Nemocnice s poliklinikou v Semilech, 3. května 421 Zhotovitel: Projektant: Storing spol. s r.o. V Horkách 94/5, Liberec Zpracovatel: Náklady z rozpočtu D D D D 25410482

Více

44 Swing, Swing L ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál

44 Swing, Swing L ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál 44, L ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál Inspirace v barvách listí a hub, které s jednoduchostí nachystal v lese podzim. V korunách i na zemi. Stejně tak jednoduchá je příprava lahodného

Více

A. Dodávky dle specifikací 0,00 B. Doprava dodávek (5 % z A) 0,00

A. Dodávky dle specifikací 0,00 B. Doprava dodávek (5 % z A) 0,00 Soupis prací Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů: 1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH 2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele 3. Veškeré konkretní typy materiálu a výrobků

Více

Cena bez DPH ,88. Sazba daně Základ daně Výše daně. DPH Základní 21,00% 0,00 0,00. snížená 15,00% , ,88

Cena bez DPH ,88. Sazba daně Základ daně Výše daně. DPH Základní 21,00% 0,00 0,00. snížená 15,00% , ,88 REKAPITULACE STAVBY Kód: 3 01/24 KSO: Místo: Datum: 31.10.2016 CC-CZ: IČ: DIČ. Uchazeč: IČ: 61943592 WD OKNA s.r.o. DIČ: C261943592 IČ: DIČ. Poznámka: Cena bez DPH 1 544 185,88 Sazba daně Základ daně Výše

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon C - Stavební

Více

Classic. Preferujeme střídmost. jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá

Classic. Preferujeme střídmost. jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá 30 Preferujeme střídmost. jasně bílá tlumená bílá béžová hnědá 31 Přístroje kompletní Řazení Název Barva Objednací číslo Jednot. bal. ks 1 Spínač jednopólový 17) 2 Spínač dvojpólový 17) 6 Přepínač střídavý

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

Střídmost pro jednoduchá řešení. Základní přístrojová vybavenost i barevnost, léty prověřená jistota.

Střídmost pro jednoduchá řešení. Základní přístrojová vybavenost i barevnost, léty prověřená jistota. Střídmost pro jednoduchá řešení. Základní přístrojová vybavenost i barevnost, léty prověřená jistota. jasně bílá béžová hnědá 30 ABB Katalog 2010 Domovní elektroinstalační materiál ABB Katalog 2010 Domovní

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014041 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: 00063754 Městská část Praha 7 CZ00063754 Zhotovitel: 26186896 GLOBSTAV s.r.o. CZ26186896 Projektant: Zpracovatel: Fulín, Ra Náklady z rozpočtů

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

Seznam příloh. Textová část : Výkresová část : Technická zpráva Specifikace rozváděčů RS1, RS2, RS3 Výpis el.instalačního materiálu Legenda značek

Seznam příloh. Textová část : Výkresová část : Technická zpráva Specifikace rozváděčů RS1, RS2, RS3 Výpis el.instalačního materiálu Legenda značek Seznam příloh Textová část : Technická zpráva Specifikace rozváděčů RS1, RS2, RS3 Výpis el.instalačního materiálu Legenda značek 4 A4 1 A4 2 A4 1 A4 Výkresová část : 1. Přehledové schema instalačního rozvodu

Více

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel:

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Krycí list rozpočtu Název stavby: Druh stavby: Lokalita: rekonstrukce Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracoval: 8013913 Mraveniště-ZŠ Říčany, Bezručova 94 Ing.arch. V. Drobný,

Více

VÝKAZ VÝMĚR. ELEKTROMONTÁŽE - silnoproud množství jednotky ukončení kabelu do 5x6mm2. CYKY-O 3x1,5mm2. CYKY-J 5x6mm2 CYKY-J 7x1,5mm2.

VÝKAZ VÝMĚR. ELEKTROMONTÁŽE - silnoproud množství jednotky ukončení kabelu do 5x6mm2. CYKY-O 3x1,5mm2. CYKY-J 5x6mm2 CYKY-J 7x1,5mm2. VÝKAZ VÝMĚR V tomto výkazu výměr jsou doplněny nové komponenty vycházející z DODATKU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a tudíž nahrazuje v plném rozsahu původní výkaz výměr. STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU AREÁLU

Více

I. SMLUVNÍ STRANY. bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912, Praha 4 č. účtu: /0800

I. SMLUVNÍ STRANY. bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912, Praha 4 č. účtu: /0800 SM1600000079-1 DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO U objednatele vedený pod číslem: Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SM1600000079 U zhotovitele vedený pod číslem: Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/015 uzavřený

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

Položkový výkaz výměr. Rozpočtové náklady

Položkový výkaz výměr. Rozpočtové náklady Rozpočet: Objekt : Název objektu : JKSO : SO 1 elektroinstalace I Stavba : Název stavby : SKP : OMD Kunovice Projektant : Ing. Drahomír Pazdera Počet měrných jednotek : Objednatel : Náklady na MJ : Počet

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. PŘÍLOHY: POČET LISTŮ: Místo: Datum: 24.O~~Üfl ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. PŘÍLOHY: POČET LISTŮ: Místo: Datum: 24.O~~Üfl ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry Stavba: KRYCÍ LIST ROZPOČTU P1301/5 - Stavební úpravy hřbitovní zdi - kolumbárium -DoLní Jirčai Objekt: 01 - Kolumbárium Ci. OU Obecní úřad Psáry lf-07-2013 PŘÍLOHY: POČET LISTŮ: Místo: Datum: 24.OÜfl

Více

REKAPITULACE STAVBY. Úprava vnějšího vstupu do 3.np, Děčín 4, Na Valech 156/6. Cena s DPH v CZK , ,17. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Úprava vnějšího vstupu do 3.np, Děčín 4, Na Valech 156/6. Cena s DPH v CZK , ,17. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 24294179 Perfectstav spol.s.r.o DIČ: CZ24294179 Projektant: ING. DEMUTH J. DĚČÍN IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez

Více

Stavba : Rekonstrukce elektroinstalace stravovny Základní školy Šumperk, Vrchlického 22 Zakázkové číslo :

Stavba : Rekonstrukce elektroinstalace stravovny Základní školy Šumperk, Vrchlického 22 Zakázkové číslo : Stavba : Rekonstrukce elektroinstalace stravovny Základní školy Šumperk, Vrchlického 22 Zakázkové číslo : 201802 POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY Stavba : Rekonstrukce elektroinstalace

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 206/15/RMČ. 25. zasedání dne 19. 10. 2015

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 206/15/RMČ. 25. zasedání dne 19. 10. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 25. zasedání dne 19. 10. 2015 USNESENÍ č. 206/15/RMČ ke schválení Dodatku č. 1 k SoD na zateplení fasády ZŠ Rada po projednání I. schvaluje cenovou nabídku

Více

MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice , č.p.: st. 45, 825/1

MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice , č.p.: st. 45, 825/1 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PROJEKTANT: TOMÁŠ BEHINA TOMÁŠ BEHINA INVESTOR: OBEC BITOZEVES, BITOZEVES 50, 44001 LOUNY AKCE: MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice 702374, č.p.: st. 45, 825/1 STUPEŇ DOKUMENTACE:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA. Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, Bystřice, IČ: , DIČ: CZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA. Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, Bystřice, IČ: , DIČ: CZ TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Název stavby: Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 275 51 Bystřice, IČ: 00231525, DIČ: CZ 00231525 STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE Místo stavby:, Dr. E. Beneše 300,

Více

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY V AREÁLU SŠTE BRNO, OLOMOUCKÁ JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 16. 8. 2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady kraje (dále jen Kraj )

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady kraje (dále jen Kraj ) ZK-03-2019-68, př. 1 Počet stran: 11 Kraj Vysočina se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČO: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová,

Více

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 p.č. název položky MJ množství Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 2 Překlad nenosný do příčky

Více

Střídmost pro jednoduchá řešení. Základní přístrojová vybavenost i barevnost, léty prověřená jistota.

Střídmost pro jednoduchá řešení. Základní přístrojová vybavenost i barevnost, léty prověřená jistota. Střídmost pro jednoduchá řešení. Základní přístrojová vybavenost i barevnost, léty prověřená jistota. jasně bílá béžová hnědá 32 ABB Katalog 2011 Domovní elektroinstalační materiál ABB Katalog 2011 Domovní

Více

Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí

Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí Příloha 2 Analytická metoda výpočtu opotřebení 12. 8. 2008 Pol. č. Konstrukce a vybavení Výpočet stupně dokončení Přepočt. podíl Stupeň dokončení % Dokončení z celku

Více

ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část

ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc. 1562 Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část P.č. Montáž Dodávka Cena Celkový součet 5 617 851 7 476

Více

Axiální potrubní ventilátor, potrubní flexi (max. 3m) pr.100mm 230V, 16W vč. příslušenství

Axiální potrubní ventilátor, potrubní flexi (max. 3m) pr.100mm 230V, 16W vč. příslušenství Název Elektromontáže ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ PLASTOVÉ 8101 KRABICE SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ

Více

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 Příloha č. 3 - výkaz výměr Poř. Alter. kód Popis MJ výměra Jcen Cena J/hmot. Hmotn. Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 0062: Omítky vnější 77,40 1. 622325203/R Oprava vnějších ploch

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: 18/2-18 Revitalizace infrastruktury ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejem ZMĚNOVÝ LIST Č.1 Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem IČO: 00294136 Příční 405 59301 Bystřice nad Pernštejnem DIČ:

Více