Stránka 2 Zemní práce Dle ceníku C46M ÚRS Praha - zemní a pomoc. stav. práce při elektromontážích 1 rozebrání zámkové dlažby m2 5,0 0,00 0,00 5 m2 viz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stránka 2 Zemní práce Dle ceníku C46M ÚRS Praha - zemní a pomoc. stav. práce při elektromontážích 1 rozebrání zámkové dlažby m2 5,0 0,00 0,00 5 m2 viz"

Transkript

1 Stránka 1 Stavba: Rekonstrukce fotbalového stadionu Třinec Objekt: SO01-1 Dostřešení, úpravy tribuny, opěrné stěny, oplocení Část: Elektrotechnika Místo stavby: Katastrální území Třinec, parc. č. 1413/14, 1413/16, 1413/17, 1413/18 Investor: Fotbal Třinec Projektant: Ing. Karel Macura, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, č. autorizace Rekapitulace rozpočtových nákladů, výkaz výměr, specifikace materiálu 1 Dodávka 0,00 2 Dopr. z dod. 3,6 % 0,00 3 Přesun 1 % z dod. 0,00 4 Montáž 0,00 5 PPV a zednické výpomoce vč. zazdění a zabílení drážek 6 % z mont. 0,00 6 Mezisoučet 0,00 0,00 7 Zemní práce 0,00 8 HZS 0,00 9 Náklady na zařízení staveniště GZS 2,4% z celk. nákladů 0,00 10 Celkem (bez DPH) Kč: 0,00 11 základ daně pro DPH 21% 0,00 12 DPH 21% 0,00 13 Celkem (včetně DPH) Kč: 0,00 Poznámka: Veškeré použité názvy a výrobky v této projektové dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického standartu. Dodavatel může použít jiné výrobky kvalitativně stejné nebo lepší. cena č.pol. zkrácený popis m.j. mn. dodávka montáž jedn. pol.celk. jedn. pol.celk. Montáž dle ceníku C21M ÚRS Praha - elektromontážní práce Dodávka - materiál dle ceníku velkoobchodu s elektromateriálem z 1/2016 Materiál/montáž - silnoproud 1 rozvaděč RPA1 ks 1 0,00 0,00 0,00 a 4 2 CYKY 5C x 6 m 55 0,00 0,00 55 m viz výkres č. 3 a 4 3 CYKY 2D x 1,5 m 55 0,00 0,00 a 4 4 ůložný kabelový žlab z pozink. drátu 100/50 včetně držáků a spoj. mat. m 81 0,00 0,00 81 m viz výkres č. 3 a 4 5 plast.kanál LV 40/40 vč. víka a přísl. na zeď m 48 0,00 0,00 48 m viz výkres č. 3 a 4 6 ukončení kabelů do 5 x 6 silnoproudu ks 2 0,00 0,00 2 ks viz výkres č. 3 a 4 7 ukončení kabelů do 2 x 1,5 ks 2 0,00 0,00 2 ks viz výkres č. 3 a 4 8 průraz zdivem do 30 cm ks 4 0,00 0,00 4 ks viz výkres č. 4 9 Vnější systém LPS 10 FeZn d10 m 31 0,00 0,00 31 m viz výkres č svorka zkušební FeZn ks 31 0,00 0, spoj. a podr. mat. 3% z dod. % 3 0,00 0,00 0,00 13 celkem 0,00 0,00 HZS Dle ceníku C21M ÚRS Praha - elektromontážní práce 1 otvor v základu patky pro navaření zemn. vedení, zabetonování otvoru, 31 ks hod 31 0,00 2 zaomítání drážek a průrazů hod 4 0,00 3 třídění odpadů hod 2 0,00 4 odvoz suti na skládku do 25 km hod 2 0,00 5 imženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení hod 8 0,00 6 výchozí revize hod 8 0,00 7 celkem 0,00

2 Stránka 2 Zemní práce Dle ceníku C46M ÚRS Praha - zemní a pomoc. stav. práce při elektromontážích 1 rozebrání zámkové dlažby m2 5,0 0,00 0,00 5 m2 viz výkres č. 4 2 výkop rýhy š. 35, hl 50, zem. tř. 3 m 2,5 0,00 0,00 2,5 m viz výkres č. 4 a 5 3 výkop rýhy š. 35, hl 50, zem. tř. 4 m 2,5 0,00 0,00 2,5 m viz výkres č. 4 a 5 4 kabelové lože z písku vč. písku m 5,0 0,00 0,00 5 m viz výkres č. 4 a 5 5 zakrytí výstražnou fólií š 33 cm (červená vč. fólie) m 5,0 0,00 0,00 2,5 m viz výkres č. 4 a 5 6 zához rýhy š. 35, hl 50, zem. tř. 3 m 2,5 0,00 0,00 2,5 m viz výkres č. 4 a 5 7 zához rýhy š. 35, hl 50, zem. tř. 4 m 2,5 0,00 0,00 2,5 m viz výkres č. 4 a 5 8 úprava terénu po kabel. trasách - pokl zámk dlažby m2 5,0 0,00 0,00 5 m2 viz výkres č. 4 9 celkem 0 Rozváděč RPA1 1 Rozvaděč plastový tř. ochr.ii, 36 mod. na povrch ks 1 0,00 0,00 2 Přepěťová ochrana B+C, TN-S ks 1 0,00 0,00 3 Jistič 3 pól. 40A char. B ks 1 0,00 0,00 4 Jistič 3 pól. 32A char. B ks 1 0,00 0,00 5 Jistič 3 pól. 6A char. B ks 2 0,00 0,00 2 ks viz výkres č. 3 6 Jistič 1 pól. 6A char. B ks 3 0,00 0,00 3 ks viz výkres č. 3 7 Jistič 1 pól. 2A char. B ks 1 0,00 0,00 8 Proudový chránič 2 pól. s napr. ochr. 16B / 2P / 0,03A, AC ks 1 0,00 0,00 9 Stykač S25/3S/230V ks 3 0,00 0,00 3 ks viz výkres č Stykač S25/1S/230V ks 1 0,00 0,00 11 PE, N přípojnice 63A ks 1 0,00 0,00 12 popisné štítky přístrojů a kabelů ks ,00 18 ks viz výkres č Spoj. a podr. mat. 3% z dod. % 3 0,00 0,00 mezisoučet 0,00 0,00 celkem 0,00

3 Stránka 3 Stavba: Rekonstrukce fotbalového stadionu Třinec Objekt: SO01 2 Stavba pokladny A1 pokladna vstup Část: Elektrotechnika Místo stavby: Katastrální území Třinec, parc. č. 1413/14, 1413/16, 1413/17, 1413/18 Investor: Fotbal Třinec Projektant: Ing. Karel Macura, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, č. autorizace Rekapitulace rozpočtových nákladů, výkaz výměr, specifikace materiálu 1 Dodávka 0,00 2 Dopr. z dod. 3,6 % 0,00 3 Přesun 1 % z dod. 0,00 4 Montáž 0,00 5 PPV a zednické výpomoce vč. zazdění a zabílení drážek 6 % z mont. 0,00 6 Mezisoučet 0,00 0,00 7 Zemní práce 0,00 8 HZS 0,00 9 Náklady na zařízení staveniště GZS 2,4% z celk. nákladů 0,00 10 Celkem (bez DPH) Kč: 0,00 11 základ daně pro DPH 21% 0,00 12 DPH 21% 0,00 13 Celkem (včetně DPH) Kč: 0,00 Poznámka: Veškeré použité názvy a výrobky v této projektové dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického standartu. Dodavatel může použít jiné výrobky kvalitativně stejné nebo lepší. cena č.pol. zkrácený popis m.j. mn. dodávka montáž jedn. pol.celk. jedn. pol.celk. Materiál/montáž - silnoproud Montáž dle ceníku C21M ÚRS Praha - elektromontážní práce Dodávka - materiál dle ceníku velkoobchodu s elektromateriálem z 1/ rozvaděč RPA1 (je specifikován v SO01-1) ks 0 0,00 0,00 2 CYKY 3C x 2,5 m 10 0,00 0,00 3 CYKY 3C x 1,5 m 26 0,00 0,00 26 m viz výkres č. 2 4 CYKY 3A x 1,5 m 2 0,00 0,00 2 m viz výkres č. 2 5 CYKY 2A x 1,5 m 2 0,00 0,00 2 m viz výkres č. 2 6 plast.kanál 40/20 vč. víka a přísl. po stěně m 12 0,00 0,00 12 m viz výkres č. 2 7 plast.kanál 20/20 vč. víka a přísl. po stěně m 8 0,00 0,00 8 m viz výkres č. 2 8 tr d13 PVC korugovaná m 10 0,00 0,00 9 zvonkový drát m 10 0,00 0,00 10 sv. zářivk. 2xZ36W, stříbrná mřížka, IP20 na strop ks 2 0,00 0,00 11 svítidlo zářivkové 2xZ18W, IP65, čirý kryt, nad výdej. okno ks 2 0,00 0,00 12 zdroj světla - zářivka 36 W teple bílá 840 ks 4 0,00 0,00 13 zdroj světla - zářivka 18 W teple bílá 840 ks 4 0,00 0,00 14 spínač řazení 5 sv. šedý ks 2 0,00 0,00 15 zásuvka 16A/230V dvojnás. sv. šedý s přep. ochr. tř. D ks 1 0,00 0,00 16 zásuvka 16A/230V dvojnás. sv. šedá ks 3 0,00 0,00 17 turnikety, bez dod., jen zapojení ks 3 0,00 0,00 18 ukončení kabelů do 3 x 1,5-2,5 ks 2 0,00 0,00 19 KU68 pro zásuvky ks 4 0,00 0,00

4 Stránka 4 20 KP68 ks 2 0,00 0,00 21 KR68 ks 3 0,00 0,00 22 KR97 ks 1 0,00 0,00 23 acidur ks 1 0,00 0,00 24 otvor pro K68, 97, acidur ks 10 0,00 0,00 25 průraz zdivem do 30 cm ks 1 0,00 0,00 26 drážka pro silnopr. hl 1,5 cm ve zdi m 10 0,00 0,00 27 příprava na slaboproudé rozvody m 20 0,00 0,00 20 ks viz výkres č spoj. a podr. mat. 3% z dod. % 3 0,00 0,00 29 celkem 0,00 0,00 HZS Dle ceníku C21M ÚRS Praha - elektromontážní práce 1 zaomítání drážek a průrazů hod 2 0,00 2 třídění odpadů hod 1 0,00 3 odvoz suti na skládku do 25 km hod 1 0,00 4 imženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení hod 2 0,00 5 výchozí revize hod 4 0,00 6 celkem 0,00

5 Stránka 5 Stavba: Rekonstrukce fotbalového stadionu Třinec Objekt: SO01 3 Stavba pokladny A2 pokladna, bufet, soc. zázemí Část: Elektrotechnika Místo stavby: Katastrální území Třinec, parc. č. 1413/14, 1413/16, 1413/17, 1413/18 Investor: Fotbal Třinec Projektant: Ing. Karel Macura, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, č. autorizace Rekapitulace rozpočtových nákladů, výkaz výměr, specifikace materiálu 1 Dodávka 0,00 2 Dopr. z dod. 3,6 % 0,00 3 Přesun 1 % z dod. 0,00 4 Montáž 0,00 5 PPV a zednické výpomoce vč. zazdění a zabílení drážek 6 % z mont. 0,00 6 Mezisoučet 0,00 0,00 7 Zemní práce 0,00 8 HZS 0,00 9 Náklady na zařízení staveniště GZS 2,4% z celk. nákladů 0,00 10 Celkem (bez DPH) Kč: 0,00 11 základ daně pro DPH 21% 0,00 12 DPH 21% 0,00 13 Celkem (včetně DPH) Kč: 0,00 Poznámka: Veškeré použité názvy a výrobky v této projektové dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického standartu. Dodavatel může použít jiné výrobky kvalitativně stejné nebo lepší. cena č.pol. zkrácený popis m.j. mn. dodávka montáž jedn. pol.celk. jedn. pol.celk. Materiál/montáž - silnoproud Montáž dle ceníku C21M ÚRS Praha - elektromontážní práce Dodávka - materiál dle ceníku velkoobchodu s elektromateriálem z 1/ rozvaděč RPA4 ks 1 0,00 0,00 0,00 2 CYKY 5C x 6 m 86 0,00 0,00 3 CYKY 3C x 2,5 m 136 0,00 0, m viz výkres č. 2 4 CYKY 3C x 1,5 m 92 0,00 0,00 92 m viz výkres č. 2 5 CYKY 3A x 1,5 m 16 0,00 0,00 16 m viz výkres č. 2 6 CYKY 2A x 1,5 m 12 0,00 0,00 12 m viz výkres č. 2 7 ůložný kabelový žlab z pozink. drátu 100/50 včetně držáků a spoj. mat. m 10 0,00 0,00 8 tr d13 PVC korugovaná m 16 0,00 0,00 16 m viz výkres č. 2 9 zvonkový drát m 16 0,00 0,00 16 m viz výkres č CY 4 zž m 48 0,00 0,00 48 m viz výkres č svorka OP ks 3 0,00 0,00 12 sv. zářivk. 2xZ36W, stříbrná mřížka, IP20 na strop ks 6 0,00 0,00 6 ks viz výkres č svítidlo zářivkové 2xZ36W, IP65, čirý kryt, nad výdej. okno ks 2 0,00 0,00 14 sv. žárovk. plast. bílé, Hž40W, IP43, čiré sklo (sklo ne na pera), na stěnu/strop ks 12 0,00 0, sv. žárovk. plast. bílé, Hž40W, IP43, čiré sklo (sklo ne na pera), s čidlem pohyb. ks 10 0,00 0,00 16 N: nouz. sv. LED3W/IP20 komplet vč zdroje světla, baterie, mont. na stěnu ks 7 0,00 0,00 7 ks viz výkres č zdroj světla - zářivka 36 W teple bílá 840 ks 16 0,00 0,00 16 ks viz výkres č zdroj světla - žárovka halogenová 40W ks ,00 26 ks viz výkres č spínač řazení 1 sv. šedý ks 1 0,00 0,00

6 Stránka 6 20 spínač řazení 5 sv. šedý ks 2 0,00 0,00 21 spínač řazení 6 sv. šedý ks 2 0,00 0,00 22 zásuvka 16A/230V dvojnás. sv. šedý s přep. ochr. tř. D ks 2 0,00 0,00 23 zásuvka 16A/230V dvojnás. sv. šedá ks 11 0,00 0, zásuvka 16A/230V jednonás. sv. šedá ks 7 0,00 0,00 7 ks viz výkres č elektrický osušovač rukou bílý plast 1,8 kw ks 7 0,00 0,00 7 ks viz výkres č sp. sporáková přípojka 20A/400V do zdi ks 3 0,00 0,00 27 zásobníkový ohřívač vody, dod, vytápění, jen montáž ks 3 0,00 0,00 28 turnikety, bez dod., jen zapojení ks 3 0,00 0,00 29 ukončení vodičů pospojování do 4 ks 6 0,00 0,00 6 ks viz výkres č ukončení kabelů do 5 x 6 silnoproudu ks 2 0,00 0,00 31 ukončení kabelů do 3 x 1,5-2,5 ks 2 0,00 0,00 32 KU68 pro zásuvky ks 19 0,00 0,00 19 ks viz výkres č KP68 ks 5 0,00 0,00 5 ks viz výkres č KR68 ks 26 0,00 0,00 26 ks viz výkres č KR97 ks 6 0,00 0,00 6 ks viz výkres č acidur ks 3 0,00 0,00 37 otvor pro K68, 97, acidur ks 59 0,00 0,00 59 ks viz výkres č nika pro rozváděč m2 0,3 0,00 0,00 0,3 m2 viz výkres č průraz zdivem do 30 cm ks 10 0,00 0,00 40 drážka pro silnopr. hl 1,5 cm ve zdi m 156 0,00 0, m viz výkres č drážka pro silnopr. hl 1,5 cm ve stropu m 36 0,00 0,00 36 m viz výkres č spoj. a podr. mat. 3% z dod. % 3 0,00 0,00 43 celkem 0,00 0,00 HZS Dle ceníku C21M ÚRS Praha - elektromontážní práce 1 zaomítání drážek a průrazů hod 8 0,00 2 třídění odpadů hod 1 0,00 3 odvoz suti na skládku do 25 km hod 1 0,00 4 imženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení hod 6 0,00 5 výchozí revize hod 8 0,00 celkem 0,00 Rozváděč RPA4 1 Rozvaděč plastový tř. ochr.ii, 36 mod. ks 1 0,00 0,00 2 Jistič 3 pól. 32A ks 1 0,00 0,00 3 Jistič 1 pól. 16A ks 3 0,00 0,00 3 ks viz výkres č. 3 4 Jistič 1 pól. 10A ks 4 0,00 0,00 4 ks viz výkres č. 3 5 Jistič 1 pól. 2A ks 1 0,00 0,00

7 Stránka 7 6 Proudový chránič 2 pól. s napr. ochr. 16B / 2P / 0,03A, AC ks 6 0,00 0,00 6 ks viz výkres č. 3 7 Stykač S25/1S/230V ks 3 0,00 0,00 3 ks viz výkres č. 3 8 PE, N přípojnice 63A ks 1 0,00 0,00 9 popisné štítky přístrojů a kabelů ks ,00 28 ks viz výkres č Spoj. a podr. mat. 3% z dod. % 3 0,00 0,00 11 mezisoučet 0,00 0,00 12 celkem 0,00

8 Stránka 8 Stavba: Rekonstrukce fotbalového stadionu Třinec Objekt: SO01 4 Úprava stávajících objektů - sociální zázemí, bufet Část: Elektrotechnika Místo stavby: Katastrální území Třinec, parc. č. 1413/14, 1413/16, 1413/17, 1413/18 Investor: Fotbal Třinec Projektant: Ing. Karel Macura, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, č. autorizace Rekapitulace rozpočtových nákladů, výkaz výměr, specifikace materiálu 1 Dodávka 0,00 2 Dopr. z dod. 3,6 % 0,00 3 Přesun 1 % z dod. 0,00 4 Montáž 0,00 5 PPV a zednické výpomoce vč. zazdění a zabílení drážek 6 % z mont. 0,00 6 Mezisoučet 0,00 0,00 7 Zemní práce 0,00 8 HZS 0,00 9 Náklady na zařízení staveniště GZS 2,4% z celk. nákladů 0,00 10 Celkem (bez DPH) Kč: 0,00 11 základ daně pro DPH 21% 0,00 12 DPH 21% 0,00 13 Celkem (včetně DPH) Kč: 0,00 Poznámka: Veškeré použité názvy a výrobky v této projektové dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického standartu. Dodavatel může použít jiné výrobky kvalitativně stejné nebo lepší. cena č.pol. zkrácený popis m.j. mn. dodávka montáž jedn. pol.celk. jedn. pol.celk. Materiál/montáž - silnoproud Montáž dle ceníku C21M ÚRS Praha - elektromontážní práce Dodávka - materiál dle ceníku velkoobchodu s elektromateriálem z 1/ rozvaděč RPA2 ks 1 0,00 0,00 0,00 2 rozvaděč RPA3 ks 1 0,00 0,00 0,00 3 CYKY 5C x 6 m 60 0,00 0,00 60 m viz výkres č. 2 4 CYKY 3C x 2,5 m 36 0,00 0,00 36 m viz výkres č. 2 5 CYKY 3C x 1,5 m 56 0,00 0,00 56 m viz výkres č. 2 6 CYKY 3A x 1,5 m 12 0,00 0,00 12 m viz výkres č. 2 7 CYKY 2A x 1,5 m 10 0,00 0,00 8 ůložný kabelový žlab z pozink. drátu 100/50 včetně držáků a spoj. mat. m 10 0,00 0,00 9 CY 4 zž m 48 0,00 0,00 48 m viz výkres č svorka OP ks 2 0,00 0,00 11 sv. zářivk. 2xZ36W, stříbrná mřížka, IP20 na strop ks 2 0,00 0,00 12 svítidlo zářivkové 2xZ36W, IP65, čirý kryt, nad výdej. okno ks 1 0,00 0,00 13 sv. žárovk. plast. bílé, Hž40W, IP43, čiré sklo (sklo ne na pera), na stěnu/strop ks ,00 14 sv. žárovk. plast. bílé, Hž40W, IP43, čiré sklo (sklo ne na pera), s čidlem pohyb. ks , zdroj světla - zářivka 36 W teple bílá 840 ks 6 0,00 0,00 6 ks viz výkres č zdroj světla - žárovka halogenová 40W ks ,00 27 ks viz výkres č spínač řazení 1 sv. šedý ks 2 0,00 0,00 18 spínač řazení 5 sv. šedý ks 2 0,00 0,00 19 zásuvka 16A/230V dvojnás. sv. šedý s přep. ochr. tř. D ks 1 0,00 0,00

9 Stránka 9 20 zásuvka 16A/230V dvojnás. sv. šedá ks 3 0,00 0,00 21 zásuvka 16A/230V jednonás. sv. šedá ks 3 0,00 0,00 22 elektrický osušovač rukou bílý plast 1,8 kw ks 3 0,00 0,00 23 sp. sporáková přípojka 20A/400V do zdi ks 2 0,00 0,00 24 zásobníkový ohřívač vody, dod, vytápění, jen montáž ks 2 0,00 0,00 25 ukončení vodičů pospojování do 4 ks 4 0,00 0,00 26 ukončení kabelů do 5 x 6 silnoproudu ks 4 0,00 0,00 27 ukončení kabelů do 3 x 1,5-2,5 ks 10 0,00 0,00 28 KU68 pro zásuvky ks 8 0,00 0,00 8 ks viz výkres č KP68 ks 4 0,00 0,00 30 KR68 ks 22 0,00 0, KR97 ks 4 0,00 0,00 32 acidur ks 1 0,00 0,00 33 otvor pro K68, 97, acidur ks 41 0,00 0, nika pro rozváděč m2 0,6 0,00 0,00 0,6 m2 viz výkres č průraz zdivem do 30 cm ks 5 0,00 0,00 5 ks viz výkres č drážka pro silnopr. hl 1,5 cm ve zdi m 84 0,00 0,00 84 m viz výkres č drážka pro silnopr. hl 1,5 cm ve stropu m 23 0,00 0,00 23 m viz výkres č spoj. a podr. mat. 3% z dod. % 3 0,00 0,00 40 celkem 0,00 0,00 HZS Dle ceníku C21M ÚRS Praha - elektromontážní práce 1 demontáž stávající elektroinstalace hod 6 0,00 2 zaomítání drážek a průrazů hod 6 0,00 3 třídění odpadů hod 1 0,00 4 odvoz suti na skládku do 25 km hod 1 0,00 5 imženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení hod 2 0,00 6 výchozí revize hod 6 0,00 7 celkem 0,00 Rozváděč RPA2 1 Rozvaděč plastový tř. ochr.ii, 24 mod. ks 1 0,00 0,00 2 Spínač 3 pól. 50A ks 1 0,00 0,00 3 Jistič 1 pól. 10A ks 2 0,00 0,00 2 ks viz výkres č. 3 4 Proudový chránič 2 pól. s napr. ochr. 16B / 2P / 0,03A, AC ks 1 0,00 0,00 5 Jistič 1 pól. 2A ks 1 0,00 0,00 6 Stykač S25/1S/230V ks 1 0,00 0,00 7 PE, N přípojnice 63A ks 1 0,00 0,00 8 popisné štítky přístrojů a kabelů ks ,00 10 ks viz výkres č. 3

10 Stránka 10 9 Spoj. a podr. mat. 3% z dod. % 3 0,00 0,00 10 mezisoučet 0,00 0,00 11 celkem 0,00 Rozváděč RPA3 1 Rozvaděč plastový tř. ochr.ii, 24 mod. ks 1 0,00 0,00 2 Spínač 3 pól. 50A ks 1 0,00 0,00 3 Jistič 1 pól. 10A ks 2 0,00 0,00 2 ks viz výkres č. 4 4 Proudový chránič 2 pól. s napr. ochr. 16B / 2P / 0,03A, AC ks 2 0,00 0,00 2 ks viz výkres č. 4 5 Jistič 1 pól. 2A ks 1 0,00 0,00 6 Stykač S25/1S/230V ks 1 0,00 0,00 7 PE, N přípojnice 63A ks 1 0,00 0,00 8 popisné štítky přístrojů a kabelů ks ,00 10 ks viz výkres č. 4 9 Spoj. a podr. mat. 3% z dod. % 3 0,00 0,00 10 mezisoučet 0,00 0,00 11 celkem 0,00

ROZPOČET - REKAPITULACE

ROZPOČET - REKAPITULACE Osvětlení víceúčelového hřiště v Nikolčicích ROZPOČET - REKAPITULACE NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE DODÁVKA ZEMNÍ PRÁCE HZS CELKEM BEZ DPH Rozpočet nezahrnuje případné zadláždění a konečnou

Více

200 "viz. specifikace materiálu - výkres č. 16 200 22 elektroinstalační trubka PVC vntřní d30 do zdi a stropu m 50 0 0 50 "viz. specifikace materiálu

200 viz. specifikace materiálu - výkres č. 16 200 22 elektroinstalační trubka PVC vntřní d30 do zdi a stropu m 50 0 0 50 viz. specifikace materiálu ě ý á č É á Ž ě ř č í ř é ě á ř á ř á á ř Š ř áž í í á á ě á í í á á í á á í í ř é á ř á ář č á ě č ý Íč ý ý é č Úč é š ž Í ú á í í é é í ě é é č Í í é ž í ě š ý Í é Í ž žá á ě Ů é č Ž ú á í í ů á é Í

Více

VÝKAZ VÝMĚR STAVBA: PŘÍSTAVBA MŠ NOVÝ KNÍN na parc. č. 424/2 k. ú. Starý Knín INVESTOR: Město Nový Knín náměstí Jiřího z Poděbrad 1, Nový Knín

VÝKAZ VÝMĚR STAVBA: PŘÍSTAVBA MŠ NOVÝ KNÍN na parc. č. 424/2 k. ú. Starý Knín INVESTOR: Město Nový Knín náměstí Jiřího z Poděbrad 1, Nový Knín ELEKTROINSTALACE MŠ Nový Knín VÝKAZ VÝMĚR STAVBA: INVESTOR: ZPRACOVAL: NÁZEV: PŘÍSTAVBA MŠ NOVÝ KNÍN na parc. č. 424/2 k. ú. Starý Knín Město Nový Knín náměstí Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Pavel

Více

DODÁVKA STOŽÁRŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

DODÁVKA STOŽÁRŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVKA STOŽÁRŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ Elektromontáže / materiály pol. Označení / Popis MJ Množství Montáž Materiál Cena celkem Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 m 210 750 V, volně uložený ve stožárech trubka instalační

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR HSV Práce a dodávky HSV 4 Vodorovné konstrukce 04 43866 Zabetonování prostupů pl do 0,09 m2 ve stropech kus 2,000 2 04 632542 3 03 97205300 4 03 9740822 5 03 9740823 6 03 97735 7 03 997034 8 03 9970350

Více

Rekapitulace. Zpracoval: Pavel Kučera strana 1 z 6 Datum:

Rekapitulace. Zpracoval: Pavel Kučera strana 1 z 6 Datum: Rekapitulace Název Hodnota A Hodnota B Základní náklady Dodávka 9 365,00 Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 337,14 93,65 Montáž - materiál 179 319,19 Montáž - práce 104 691,12 Mezisoučet 1 9 702,14 284 103,96

Více

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 1. 2. 3. 4. Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH ZŠ BRNO, BAKALOVO NÁBŘEŽÍ 8, NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY SOP 01 BUDOVA ŠKOLY Zadávací

Více

El. instalace - montáž 0,00 Materiál délkový 0,00 Materiál kusový 0,00 PPV 0,00

El. instalace - montáž 0,00 Materiál délkový 0,00 Materiál kusový 0,00 PPV 0,00 REKAPITULACE s 21% DPH El. instalace - montáž 0,00 Materiál délkový 0,00 Materiál kusový 0,00 PPV 0,00 Plán skutečného provedení Přesuny Revize Součet 0,00 Celkem bez daně - Kč + DPH 21% 0,00 Celkem s

Více

1 Montážní materiál ,11. 2 Montážní práce ,10. 3 Dodávky ,98 4 BLESKOSVOD ,50 6 DPH % 21, , ,14

1 Montážní materiál ,11. 2 Montážní práce ,10. 3 Dodávky ,98 4 BLESKOSVOD ,50 6 DPH % 21, , ,14 stránka č. REKAPITULACE Montážní 353 03, 2 Montážní práce 233 290,0 3 Dodávky 0 75,9 BLESKOSVOD 0 960,50 5 Náklady celkem bez DPH 706 000,69 6 DPH % 2,0 706 000,69 260, 7 Náklady celkem včetně DPH 5 260,3

Více

List1. 2. hlavní vypínač, 3-pól, In=40A ks 1 309,69 309,69 3. ks 3 736, ,19 Idn=0.03A, In=16A 18. výstražná tabulka 0101 ks 1 82,00 82,00 19.

List1. 2. hlavní vypínač, 3-pól, In=40A ks 1 309,69 309,69 3. ks 3 736, ,19 Idn=0.03A, In=16A 18. výstražná tabulka 0101 ks 1 82,00 82,00 19. P.č. Položka Zkrácený popis M.j. Množ. Jednot. cena Dodávka DODÁVKY Rozvodnice RO2 oceloplechová rozvodnice pod omítku krytí : IP30, po otevření dveří IP20 rozměry výklenku : 500x870x127 výstražná tabulka

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKO PAVILONU "A" VÝKAZ CELKOVÝ SE ZMĚNAMI KE 4-2011 PODLE VÝKRESŮ ZE 4-2011 ZAKÁZKA ČÍSLO 2011-013

TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKO PAVILONU A VÝKAZ CELKOVÝ SE ZMĚNAMI KE 4-2011 PODLE VÝKRESŮ ZE 4-2011 ZAKÁZKA ČÍSLO 2011-013 TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKO PAVILONU "A" VÝKAZ CELKOVÝ SE ZMĚNAMI KE 4-2011 PODLE VÝKRESŮ ZE 4-2011 ZAKÁZKA ČÍSLO 2011-013 PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA ČERVENÝ DVŮR ČÁST "ELINSTALACE NN" VYPRACOVAL: BEDNÁŘ A.

Více

EL4 VÝKAZ VÝMĚR. STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín

EL4 VÝKAZ VÝMĚR. STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín INVESTOR : AKCE : PROFESE : ČÍSLO ZAKÁZKY : STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín HASIČSKÁ ZBROJNICE SDH Křešice DĚČÍN XXXI Křešice, č.p. 231, st.p.č.497 k.ú. Křešice EL ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Více

R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů ZÁKL. BEZ DPH

R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů ZÁKL. BEZ DPH É ě ě š ž ě é é ě š é ě ě ě ě é ž ž ů é é ž ó ý ž ž ó ě ž ó óž Žó ó ú ž ě ž ý ý ý ě ž ě ý é Í é Ž ý ó ě ý ů ě ó ý ó ě Žó ú ú ě ž é ó ě é ě ú ě ž é ě é ý ý ý ě ž ě ý é é Ž ý ó ě ý ů ě ě ý ě ť ů ýž ž ý ů

Více

Výkaz výměr P-E Stavba REKONSTRUKCE ZDŠ SYROVÍN. Část D.1.4 Technika prostředí staveb 1/9 DSP SO.01 VESTAVBA 4BJ

Výkaz výměr P-E Stavba REKONSTRUKCE ZDŠ SYROVÍN. Část D.1.4 Technika prostředí staveb 1/9 DSP SO.01 VESTAVBA 4BJ Výkaz výměr Vypracoval Ing. Miroslav Kozumplík Navrhl Ing. Miroslav Kozumplík Autorizoval Miroslav Kozumplík, č. autorizace 1300040 Investor Obec Syrovín, Syrovín 70, 696 84 Těmice Stavba REKONSTRUKCE

Více

POL Strana 1

POL Strana 1 POL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Strana 1 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Strana 2 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Více

Kabely v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č.23/2008 splňující požární odolnost a zajištění funkce dle kategorie B2ca, s1, d0.

Kabely v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č.23/2008 splňující požární odolnost a zajištění funkce dle kategorie B2ca, s1, d0. ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD profese P.Č. Popis MJ Množství celkem Jednotková cena Cena celkem Elektroinstalace silnoproud, hromosvod, přípojka NN, náhradní zdroje - ceny bez DPH 1.000 SVÍTIDLA - dodávka,

Více

CENA MONTÁž.PRACÍ 0,00 CENA SPECIFIKACÍ 0,00 ZKOUŠKY A REVIZE 0,00 HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM 0,00

CENA MONTÁž.PRACÍ 0,00 CENA SPECIFIKACÍ 0,00 ZKOUŠKY A REVIZE 0,00 HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM 0,00 STAVBENÍ ÚPRAVY SOKOLOVNY KLIMKOVICE Tyršova 276, Klimkovice p.č. 342 Zakázkové číslo: 146/2015 Objednatel-Investor : Město Klimkovice Sídlo,ulice a číslo : Lidická 1, 742 83, Klimkovice Telefon / Fax

Více

Zadání s výkazem výměr

Zadání s výkazem výměr HSV Práce a dodávky HSV 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 18 211 953991411 Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 10 mm kus 150,000 150 150,000 Součet 150,000 72 211 9539914-R Zemní práce-

Více

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy Inpros F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy Inpros F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka Tato projektová dokumentace je majetkem firmy Inpros F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant

Více

1. Sestavení nákladů stavby: Kč bez DPH. vč. DPH. Celkové stavební náklady SO 401

1. Sestavení nákladů stavby: Kč bez DPH. vč. DPH. Celkové stavební náklady SO 401 1. Sestavení nákladů stavby: Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích, Poznámky: Při sestavení soupisu prací stavby "Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích, "

Více

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení Strana 1 z 11 Sezna prací a dodávek elektrotechnických zařízení CÚ 03/2011 Akce: KOMPETENČNÍ CENTRUM KUŘIM Z. č.: 1114 Projekt: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A. č.: Investor: Jihooravský kraj, Žerotínovo

Více

REKONSTRUKCE PRODEJNY

REKONSTRUKCE PRODEJNY Akce: REKONSTRUKCE PRODEJNY Myslíkova 5/209, Praha 1 Číslo zakázky: 11-52 F.1.4g.1.01 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4g Elektroinstalace Generální projektant: Ing. Jindřich Kaas

Více

D.3.1. Technická zpráva

D.3.1. Technická zpráva D.3.1 Název akce: Čištění odpadních vod Hřivno kanalizace s výtlakem na ČOV Chotětov Část: SO 03 - D.3 Čerpací stanice - Přípojka n.n. Investor: Městys Chotětov Zakázkové číslo: VIS 2/16-006 Stupeň: Projekt

Více

Tisk: Strana 1 z 4

Tisk: Strana 1 z 4 1. 54,00 2. 0,00 3. 1 Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače 6. Zásuvka 230V/50Hz - 16A, 2P+T - jednoduchá, clonky ks 106,00 0,00 0,00 7. Zásuvka 230V/50Hz - 16A, 2P+T, IP44, jednoduchá, clonky ks 20,00

Více

Základní náklady celkem 0,00. GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00 Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Základní náklady celkem 0,00. GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00 Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00 Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objekt "B", Husovo náměstí 534, Kroměříž Projekt: Ing.Eduard Šober- Projekce TZB Investor: Město Kroměříž, Velké námestí

Více

Tisk: 17.10.2014 Strana 1 z 4

Tisk: 17.10.2014 Strana 1 z 4 1. 15,00 2. 0,00 3. 1 Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače 6. Zásuvka 230V/50Hz - 16A, 2P+T - jednoduchá, clonky ks 59,00 0,00 0,00 7. Zásuvka 230V/50Hz - 16A, 2P+T, IP44, jednoduchá, clonky ks 12,00

Více

VÝPIS PRACÍ A MATERIÁLU

VÝPIS PRACÍ A MATERIÁLU VÝPIS PRACÍ A MATERIÁLU Zakázka číslo: 29/2015 název: KANCELÁŘ STAROSTY MĚSTA TÁBOR ÚPRAVY ELEKTROINSTALACE Vypracoval: Ing. Jaroslav Perger Dne: 30.05.2016 Strana 1/6 Rekapitulace Kap. popis položky A.

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001 POLOŽKOVÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ Objekt: SO 01 Přeložky a nové vedení Díl objektu: 01.08 - Slaboproudé rozvody Část: 01.08.01 Přeložky

Více

ZMĚNOVÝ LIST Č. nám.k.v.raise 35 Lázně Bělohrad Pražská 13 Hradec Králové

ZMĚNOVÝ LIST Č. nám.k.v.raise 35 Lázně Bělohrad Pražská 13 Hradec Králové ZMĚNOVÝ LIST Č. 6 - ELEKTRO Objednatel Město Lázně Bělohrad nám.k.v.raise 35 Lázně Bělohrad 507 81 Zhotovitel VALC, s.r.o. Pražská 13 Hradec Králové 500 04 Akce "Sportoviště Lázně Bělohrad - 1.etapa" Předmět

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ. F. DOKUMENTACE STAVBY F.3.3 Technika prostředí staveb - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing Jiří Horák Valdecká Hořovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ. F. DOKUMENTACE STAVBY F.3.3 Technika prostředí staveb - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing Jiří Horák Valdecká Hořovice 1 Projektant: Ing Jiří Horák Valdecká 82 26801 Hořovice Generální projektant: projektový ateliér ASSA spol. s r.o. Praha 4 Dvorecká 32 Zakázka: Investor : OU Březová MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ Stupeň : Dokumentace

Více

D Elektroinstalace

D Elektroinstalace Obsah 1. ZADÁNÍ... 2 1.1. ROZSAH PROJEKTU... 2 1.2. PROJEKTOVÉ PODKLADY... 2 2. SILNOPROUD... 2 2.1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 2.2. ENERGETICKÁ BILANCE... 2 2.3. NAPÁJENÍ... 2 2.4. HLAVNÍ POSPOJENÍ...

Více

PROJEKT: MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, Č.P. 102 BRNIŠTĚ

PROJEKT: MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, Č.P. 102 BRNIŠTĚ PROJEKT: MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, Č.P. 102 BRNIŠTĚ část D.1.4 ELEKTRICKÁ INSTALACE Obsahuje: Technická zpráva E1 Dispozice el. instalace M 1:50 E2 Rozvaděč RM1 V1 Výpočet tepelného výkonu ZODP.

Více

Vladislavova 335, Kutná Hora GSM: IČ: TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Stavební úpravy bytu č. 1 v objektu Masarykova 302, Kutná Hora

Vladislavova 335, Kutná Hora GSM: IČ: TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Stavební úpravy bytu č. 1 v objektu Masarykova 302, Kutná Hora Josef Pros projekce elektro e-mail: jpros@mybox.cz Vladislavova 335, 284 01 Kutná Hora GSM: 775357933 IČ: 10240578 101 TEXTOVÁ ČÁST Akce: Stavební úpravy bytu č. 1 v objektu Masarykova 302, Kutná Hora

Více

Elektrické zařízení. PROPROJEKT s.r.o., Komenského 1173, Rumburk ELEKTRICKÁ INSTALACE

Elektrické zařízení. PROPROJEKT s.r.o., Komenského 1173, Rumburk ELEKTRICKÁ INSTALACE PROPROJEKT s.r.o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk REKONSTRUKCE INFORMAČNÍHO STŘEDISKA - - JETŘICHOVICE část D.1.4 ELEKTRICKÁ INSTALACE Obsahuje: Textová část Technická zpráva Výkresová část E1 Dispozice

Více

101 TEXTOVÁ ČÁST. Stavební úpravy bytu v objektu Jungmannovo nám. 437, Kutná Hora. D Silnoproudá elektrotechnika. Stupeň:

101 TEXTOVÁ ČÁST. Stavební úpravy bytu v objektu Jungmannovo nám. 437, Kutná Hora. D Silnoproudá elektrotechnika. Stupeň: Josef Pros projekce elektro e-mail: jpros@mybox.cz Vladislavova 335, 284 01 Kutná Hora GSM: 775357933 IČ: 10240578 101 TEXTOVÁ ČÁST Akce: Část: Stupeň: Stavební úpravy bytu v objektu Jungmannovo nám. 437,

Více

Položkový rozpočet. Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec. Zakázka: Cena celkem: Popis:

Položkový rozpočet. Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec. Zakázka: Cena celkem: Popis: Položkový rozpočet Zakázka: Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Obec Podbořanský Rohozec 6 IČO: DIČ: 00556408 44101 Podbořanský Rohozec Vypracoval: Rozpis ceny

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ Část: Č.P. Celkem CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ 1 ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MATERIÁL NOSNÝ 2 SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ 3 ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MONTÁŽNÍ PRÁCE 4 DEMONTÁŽE 5 DODÁVKA ROZVADĚČŮ 6 DOPRAVA

Více

Stavební rozpočet. 0,00 0,00 0,00 0, RT4 montážní plošina/autojeřáb hod 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RT3

Stavební rozpočet. 0,00 0,00 0,00 0, RT4 montážní plošina/autojeřáb hod 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RT3 Stavební rozpočet Název stavby: Sběrný dvůr, Starý Jičín Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: SO 09 Rozvod NN včetně osvětlení areálu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Starý Jičín Konec

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR SO 01 - UEBNOVÝ PAVILON

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR SO 01 - UEBNOVÝ PAVILON SO 1 - UEBNOVÝ PAVILON Demontáž a montáž zaízení EZS detektor PIR, demontáž 22 ks, EZS detektor PIR, montáž 22 ks, Siréna EZS, demontáž 1 ks, Siréna EZS, montáž 1 ks, lávesnice LCD, demontáž 1 ks, lávesnice

Více

Technická zpráva

Technická zpráva ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Technická zpráva Projektová dokumentace elektrického zařízení Stavební úpravy, snížení energetické

Více

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM G SERVIS CZ, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice Zdeněk Musil, Tyršova 48, PSČ 675 22 Stařeč Mobil: 603 509 368, e-mail: z.musil@volny.cz projekční a revizní činnost v oboru elektro Stavba:

Více

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU Stavba: Objekt: Část: Sportovní hala Svojsíkova SO-06 - Veřejné osvětlení VO elektro Objednatel: Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01, Český Těšín; IČ:00297437 Zhotovitel:

Více

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace EL1. Seznam příloh, technická zpráva, výpis materiálu.......5 EL2. Půdorys 1.PP......3 EL3. Půdorys 1.NP......4 EL4. Půdorys 2.NP......3

Více

KOMPLETAČNÍ Cenová nabídka

KOMPLETAČNÍ Cenová nabídka Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 15 2729 fax: +420 545 15 2768 http://www.moravec-pryma.cz info@moravec-pryma.cz - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud, slaboproud,

Více

Výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby, stavební úpravy změna stavby před jejím dokončením č. 2 ELEKTROINSTALACE VÝPIS MATERIÁLU

Výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby, stavební úpravy změna stavby před jejím dokončením č. 2 ELEKTROINSTALACE VÝPIS MATERIÁLU Železná Ruda č.p. 31 objekt VS ZZSPK Výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby, stavební úpravy změna stavby před jejím dokončením č. 2 realizační projekt ELEKTROINSTALACE investor: Zdravotnická

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE 1. Předmět projektu Předmětem projektu je provedení elektroinstalace při vestavbě podlaží do prostor chovu kontaktních zvířat v objektu technického zázemí v ZOO Praha.

Více

Rozpočet. Elektro přípojka pro napojení světelného signalizačního zařízení, Děčín I, ul. Radniční - přechod pro chodce

Rozpočet. Elektro přípojka pro napojení světelného signalizačního zařízení, Děčín I, ul. Radniční - přechod pro chodce Rozpočet Elektro přípojka pro napojení světelného signalizačního zařízení, Děčín I, ul. Radniční - přechod pro chodce Objednávka č. : Datum : 11.4.2019 Okres: Děčín Katastrální území: Děčín Hl. projektant:

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č /2017/OIMH

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č /2017/OIMH Statutární město Ostrava Dodatek ke smlouvě Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10535/2017/OIMH uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. 2586 a násl. a 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

207_TU_Připojení evakuačního výtahu k náhradnímu zdroji UPS v objektu I TUL Číslo veřejné zakázky: 13/9615/207

207_TU_Připojení evakuačního výtahu k náhradnímu zdroji UPS v objektu I TUL Číslo veřejné zakázky: 13/9615/207 Název zakázky: 207_TU_Připojení evakuačního výtahu k náhradnímu zdroji UPS v objektu I TUL Číslo veřejné zakázky: 13/9615/207 Investor : Technická univerzita v Liberci Studentská 2, 46117 Liberec 1 Zhotovitel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Investor : Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, Horní Těrlicko Těrlicko

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Investor : Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, Horní Těrlicko Těrlicko TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor : Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, Horní Těrlicko 419 735 42 Těrlicko Název : Rekonstrukce elektroinstalace - MŠ Těrlicko Část : D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Více

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU Stavba: Sportovní hala Svojsíkova Objekt: SO-05.1 - Připojení objektu na vedení NN Část: elektro JKSO: 802 23 71 Objednatel: Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01,

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Patrový rozváděč měření RE 0 (přízemí) vybavení a zapojení dle v.č. 01415-002 kpl 1 0,00 0,00

Patrový rozváděč měření RE 0 (přízemí) vybavení a zapojení dle v.č. 01415-002 kpl 1 0,00 0,00 Soupis materiálu Zak.č. 014/15, Oprava elektroinstalace, Poděbradská 540-547, 198 00 Praha 9 Specifikace byla vypracována na základě projektové dokumentace zak. č. 014/15 ze dne 25. 6. 2015, která je její

Více

Název: Písek: ČOV trafostanice II. Číslo: Část: Položkový rozpočet

Název: Písek: ČOV trafostanice II. Číslo: Část: Položkový rozpočet Rekapitulace: kód název položky celkem Kč REK001 Materiál 160 807,24 REK002 Práce a mechanizmy 39 721,73 REK003 Dodávky 244 200,00 REK004 Ostatní 34 248,00 REK005 Podružný materiál (3% z REK001) 4 824,22

Více

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924 ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu.

Více

DODATEK Č. 1. I. Smluvní strany

DODATEK Č. 1. I. Smluvní strany DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele SML/3119/2015 uzavřené dne 18.11.2015 podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany 1. Statutární město Přerov

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. ESL_2016_015_01 - Oprava rozvaděče HRVO03. Místo: Vizovice Datum: Technické služby města Vizovice, p. o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. ESL_2016_015_01 - Oprava rozvaděče HRVO03. Místo: Vizovice Datum: Technické služby města Vizovice, p. o. KRYCÍ LIST ROZPOČTU JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Technické služby města Vizovice, p. o. Zhotovitel: Projektant: Výzkumné energetické centrum, VŠB - TU Ostrava Zpracovatel: Poznámka: 70886245 CZ70886245 61989100

Více

D STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ GYMNÁZIUM BOTIČSKÁ, PRAHA 2 GYMNÁZIUM, BOTIČSKÁ 424/1, PRAHA 2

D STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ GYMNÁZIUM BOTIČSKÁ, PRAHA 2 GYMNÁZIUM, BOTIČSKÁ 424/1, PRAHA 2 R STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ GYMNÁZIUM BOTIČSKÁ, PRAHA 2 GYMNÁZIUM, BOTIČSKÁ 424/1, 128 01 PRAHA 2 SPECIFIKACE MATERIÁLU ELEKTROINSTALACE D.1.4.4.002 STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ GYMNÁZIUM

Více

MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice , č.p.: st. 45, 825/1

MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice , č.p.: st. 45, 825/1 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PROJEKTANT: TOMÁŠ BEHINA TOMÁŠ BEHINA INVESTOR: OBEC BITOZEVES, BITOZEVES 50, 44001 LOUNY AKCE: MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice 702374, č.p.: st. 45, 825/1 STUPEŇ DOKUMENTACE:

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR PSV Práce a dodávky PSV 495 477,30 M Veřejné osvětlení 495 477,30 21-M Elektromontáže 323 882,94 1 741 748711200 Montáž stožár osvětlení parkový ocelový kus 14,000 351,00 4 914,00 2 IP-001 3 IP-002 14

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

Technická zpráva D.1.4.4-1

Technická zpráva D.1.4.4-1 Stavba: NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE Investor: Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice SO 01 : OBJEKT ŠATEN D.1.4.4. : TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

ELEKTROINSTALACE HASIČSKÁ ZBROJNICE V KEŘKOVĚ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ INVESTOR

ELEKTROINSTALACE HASIČSKÁ ZBROJNICE V KEŘKOVĚ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ INVESTOR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ HASIČSKÁ ZBROJNICE V KEŘKOVĚ ELEKTROINSTALACE INVESTOR Město Přibyslav Bechyňovo náměstí 1 Přibyslav 582 22 VYPRACOVAL Jiří Ostatnický F. A. Jelínka

Více

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Technická zpráva Obsah : a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení,... 2 b) požadavky na vybavení,... 3 c) napojení na stávající technickou infrastrukturu,...

Více

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení CÚ :!!! Z. č.: 394-1 Projekt: Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty, Riegrova 2176, Hořice A. č.: Investor: Město Hořice,Nám.Jiřího z Poděbrad,Hořice

Více

Technická zpráva. k projektu elektroinstalace sociálního zařízení pro zaměstnance MHD, Pardubice Polabiny, ul. Kosmonautů. Technické údaje rozvodu:

Technická zpráva. k projektu elektroinstalace sociálního zařízení pro zaměstnance MHD, Pardubice Polabiny, ul. Kosmonautů. Technické údaje rozvodu: Petr Slezák - projekty elektro, Bratranců Veverkových 2717, Pardubice Akce: SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZAMĚSTNANCE MHD, PARDUBICE, ul. KOSMONAUTŮ Vedoucí projektant: Ing. Š. Stačinová ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Více

Výměna podhledu nad školní jídelnou a jevištěm ZŠ a MŠ Angel, Angelova 15/3185 Praha 4 - Modřany. Elektroinstalace silnoproud Technická zpráva

Výměna podhledu nad školní jídelnou a jevištěm ZŠ a MŠ Angel, Angelova 15/3185 Praha 4 - Modřany. Elektroinstalace silnoproud Technická zpráva Výměna podhledu nad školní jídelnou a jevištěm ZŠ a MŠ Angel, Angelova 15/3185 Praha 4 - Modřany Elektroinstalace silnoproud Technická zpráva Vypracoval: Jiří Flosman Odpovědný projektant: Josef Tietz

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE listů 6 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Stupeň projektu: Projektová dokumentace pro ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY Název akce: Centrum denních služeb v ZŠ Hrdlovská, Osek D1:SO 101 Denní centrum D1:SO 101.8 Silnoproudá elektrotechnika

Více

Projektová kancelář Sokolská 199, Liberec 1, , Tel , IČO:

Projektová kancelář Sokolská 199, Liberec 1, , Tel , IČO: 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci pro vybraná zařízení a ochranu před bleskem v rámci zateplení objektu v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Při návrhu technického

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV, k.ú. MOŘKOV - ELEKTROINSTALCE TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV, k.ú. MOŘKOV - ELEKTROINSTALCE TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektování elektrických zařízení do 1000V a hromosvodů M a r t i n K O C I Á N Trojanovice 237, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01 Tel. : 732 283 585, Fax : 556 883 770 IČO : 669 28 591, DIČ : CZ-6801130347

Více

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel:

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Krycí list rozpočtu Název stavby: Druh stavby: Lokalita: rekonstrukce Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracoval: 8013913 Mraveniště-ZŠ Říčany, Bezručova 94 Ing.arch. V. Drobný,

Více

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Předmět projektu... 3 1.3 Soupis podkladů k projektu... 3 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4 1.4.1 Druhy sítí a napětí :... 4 1.4.2

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projektová dokumentace Přípojka do sítě NN Název stavby: Místo: Kraj: Zde zadej název Zde místo Moravskoslezský Investor: GF a SPŠEI Frenštát p. R. Zpracovatel projektu: Jan Novák Odp. projektant: Jan

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0108-5-2skladka JKSO: Místo: Tyršova 79, Broumov Datum: 5.4.2016 CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 76489337 CZ8002143259 Zpracovatel:

Více

Zařízení silnoproudé elektroinstalace. Množství celkem. Cena jednotková. Cena celkem. P.Č. Kód položky Popis MJ. 1 Materiál elektromontážní

Zařízení silnoproudé elektroinstalace. Množství celkem. Cena jednotková. Cena celkem. P.Č. Kód položky Popis MJ. 1 Materiál elektromontážní ROZPOČET Stavba: REKONSTRUKCE KOTELNY V KINĚ, ČESKÝ DUB z.č. 13012 OBJEKT č.p. 20 na parcele č. 24 v k.ú. ČESKÝ DUB Objekt: F 1.4.g. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB JKSO: Část: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18CHT010 Stavební úpravy domova pro seniory Na Blatech čp.3211, Česká Lípadodatek č.1 JKSO: CC-CZ: 2. 7. 2018 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

Projekt elektroinstalace dílny. katastrální území NOVÉ DVORY, FRÝDEK - MÍSTEK

Projekt elektroinstalace dílny. katastrální území NOVÉ DVORY, FRÝDEK - MÍSTEK 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ NÁZEV STAVBY: KLEMPÍŘSKÁ DÍLNA MÍSTO STAVBY: INVESTOR: PROJEKTANT: katastrální území NOVÉ DVORY, FRÝDEK - MÍSTEK VŠB-TUO TOMÁŠ KALETA 1.2. ZÁKLADNÍ

Více

ELEKTRICKÁ INSTALACE V ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY

ELEKTRICKÁ INSTALACE V ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY PROPROJEKT s.r.o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk č.zakázky. 2013170 část F.1.4.g) ELEKTRICKÁ INSTALACE V ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KRESLIL: JIŘÍ REMIŠ JOHANA LANGEROVÁ JOHANA LANGEROVÁ

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 9999999999 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Ing. Petr Sojka Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 Snížená DPH 15 % 0,00 Základ pro základní DPH: 21

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje 1. Všeobecný popis Technická dokumentace řeší elektrickou instalaci silových, sdělovacích obvodů, hromosvodu a uzemnění pro rekonstrukci bytových domů č.p. 637 a 638 v ulici Přemysla Otakara a domu č.p.

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 2 ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPROUD 1. PRÁCE DODAVATELE ZAHRNUJÍ Dodávku a provedení stavby, zpracování dokumentace

Více

uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 36/2018/OMM ze dne 18.06.2018 uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Objednatel: Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163,

Více

: Rekonstrukce školní kuchyně SOUz Chvaletice

: Rekonstrukce školní kuchyně SOUz Chvaletice OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 1.1. VÝCHOZÍ PODKLADY 3 1.2. ÚČEL A ROZSAH PROJEKTU 3 1.3. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 3 1.3.1. Zajištění energie 3 1.3.2. Celkové bilanční údaje 3 1.3.3. Napěťová soustava 3 1.3.4.

Více

VÝKAZ VÝMĚR F1.10-8 STAVBA: MÍSTO: Františkánské náměstí 19/3, 350 02 Cheb, 3.N.P. a 4.N.P.

VÝKAZ VÝMĚR F1.10-8 STAVBA: MÍSTO: Františkánské náměstí 19/3, 350 02 Cheb, 3.N.P. a 4.N.P. Ing. Jan Vystyd Registrační číslo ČKAIT:0301026 nám. krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb 350 02 ; IČO: 41 63 26 56; DIČ: CZ65 06 23 0247 777 61 11 43,fax 354 436 249; e-mail: jan@vystyd.cz VÝKAZ VÝMĚR STAVBA:

Více

A. Dodávky dle specifikací 0,00 B. Doprava dodávek (5 % z A) 0,00

A. Dodávky dle specifikací 0,00 B. Doprava dodávek (5 % z A) 0,00 Soupis prací Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů: 1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH 2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele 3. Veškeré konkretní typy materiálu a výrobků

Více

Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace

Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH: Textová část 01.4.1. Protokol o určení vnějších vlivů (Díl 3. zdravotní technika) Výkresová část 01.4.2. 2NP

Více

ELEKTROINSTALACE PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY. PD

ELEKTROINSTALACE PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY. PD ELEKTROINSTALACE PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY. PD 028-2015 Akce: Stupeň: Stavba : Investor: Zákazka : 028-2015 Zodpovědný projektant : Ing. Josef Kartousek Rodinný dům se zařízením na hlídání dětí novostavba

Více

PŘÍSTAVBA PIARISTICKÉ KOLEJE D SOUPIS PRACÍ D ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVODY

PŘÍSTAVBA PIARISTICKÉ KOLEJE D SOUPIS PRACÍ D ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVODY PŘÍSTAVBA PIARISTICKÉ KOLEJE REVITALIZACE ZÁMECKÉHO NÁVRŠÍ V LITOMYŠLI ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BURIAN - KŘIVINKA KALVODOVA 13, BRNO D.1.4.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVODY DUBEN 2014

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA EL TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 39, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.3 na ulici Rudná

Více

SAZ Praha 7 Adaptace objektu pro zdravotnické služby VÝTAHY II.

SAZ Praha 7 Adaptace objektu pro zdravotnické služby VÝTAHY II. Místo stavby: Františka Křížka 683/22, Praha 7 Stavba: SAZ Praha 7 Adaptace objektu pro zdravotnické služby VÝTAHY II. SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavebník: Městská část Praha 7 Projektant: LILA, Archotektonický

Více

SEZNAM MATERIÁLU OZN. DOKUMENTU F ID 637 JEZERO MOST NAPOJENÍ NA KOMUNIKACE A IS ČÁST II KRAJ: ÚSTECKÝ OBLAST: MOSTECKÁ OBEC: MOST

SEZNAM MATERIÁLU OZN. DOKUMENTU F ID 637 JEZERO MOST NAPOJENÍ NA KOMUNIKACE A IS ČÁST II KRAJ: ÚSTECKÝ OBLAST: MOSTECKÁ OBEC: MOST ŘÍZENÍ ZAKÁZKY ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROJEKTANT ING. JAROSLAV HENZL KAREL RÖBER KAREL RÖBER KRAJ: ÚSTECKÝ OBLAST: MOSTECKÁ OBEC: MOST STAVEBNÍK: Statutární město Most, Radniční 1; 434 69 Most ID 637 JEZERO

Více

BYTOVÝ DŮM KRÁLE JIŘÍHO 1341/4, KARLOVY VARY BYTOVÁ JEDNOTKA 1341/3 ÚPRAVA ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ

BYTOVÝ DŮM KRÁLE JIŘÍHO 1341/4, KARLOVY VARY BYTOVÁ JEDNOTKA 1341/3 ÚPRAVA ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ BYTOVÝ DŮM KRÁLE JIŘÍHO 1341/4, KARLOVY VARY BYTOVÁ JEDNOTKA 1341/3 ÚPRAVA ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ F1.4g ZAŘÍZENÉ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY SEZNAM PŘÍLOH Číslo přílohy: Název přílohy: Měřítko: F1.4g-1 Technická

Více

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA LOGO Firma: TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA Optická kabelová trasa Jindřicha z Lipé - Sokolská, Zámecká Česká Lípa Datum: Vypracoval: Nabídka/ verze: 03.04.2015

Více

společné prostory bytový dům Jana Palacha 1317 Pardubice

společné prostory bytový dům Jana Palacha 1317 Pardubice Datum:1,3,2016 Strana: 1 z 7 Zákazník: Sdružení vlastníků bytových jednotek Jana Palacha 1317 Investor: Sdružení vlastníků bytových jednotek Jana Palacha 1317 Projekt: Stupeň: společné prostory bytový

Více

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 Příloha č. 3 - výkaz výměr Poř. Alter. kód Popis MJ výměra Jcen Cena J/hmot. Hmotn. Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 0062: Omítky vnější 77,40 1. 622325203/R Oprava vnějších ploch

Více