LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Pro sekvenční regulaci chlazení a/nebo vytápění. Kompletní systém, který se snadno přizpůsobuje změnám požadavků. Flexibilní regulátor, jehož konfiguraci lze měnit podle potřeby. Prodloužená životnost jednotky K jednomu regulátoru lze připojit až osm párů pohonů. POUŽITÍ Pro systémy s indukčními jednotkami, s vodním chlazením a ohřevem (nebo elektrickým ohřevem) v novostavbách a renovačních projektech. pro flexibilní regulaci vnitřního prostředí obsahuje: digitální regulátor, termoelektrické pohony, ventily, prefabrikované kabely, propojovací kartu, transformátor a příslušenství. Funkce regulátoru: PI (nastavitelná prostřednictvím konfigurační jednotky) Napájecí napětí: 24 V AC/DC stř. 1

2 FUNKCE Funkce PI zajišťuje vyrovnanou teplotu v místnosti Pravidelné kontrolní spouštění zabraňuje ucpání ventilů Digitální řízení zaručuje spolehlivý provoz a dlouhou životnost Připojení čidla kondenzace přímo k regulátoru Vstup pro dálkové čidlo teploty Programování prostřednictvím konfigurační jednotky VÝHODY SYSTÉMU Sekvenční řízení chlazení a ohřevu pomocí funkce PI. Propojky na nastavování výstupů regulátoru lze je přepínat mezi PWM (modulací šířkou impulsu) a řídicím napětím 0-10 V. Pravidelné kontrolní spouštění ventilů zabraňuje zablokování dříků ventilů, ke kterému by mohlo dojít v případě, že delší dobu není nutné chlazení nebo ohřev. Pomocí dálkové konfigurační jednotky lze snadno měnit konfiguraci digitálního procesoru, což nabízí výbornou flexibilitu při změnách funkcí a parametrů během instalace nebo kdykoliv později. Díky nové technologii je teplo vytvářené v regulátoru udržováno na minimální úrovni, což umožňuje přesnější regulaci a zvyšuje životnost součástí. Čidlo kondenzace se připojuje přímo k regulátoru, není nutná žádná externí rozvodná skříňka. K regulátoru lze paralelně připojit více čidel kondenzace, což je výhodné ve větších prostorech s několika kritickými místy, v nichž hrozí riziko vysoké vlhkosti. K jednomu regulátoru lze připojit až osm párů pohonů (osm pro chlazení + osm pro ohřev). Pohony jsou vybavené funkcí výchozí otevřený stav, která zajišťuje, že ventily zůstávají otevřené, dokud není přivedeno napětí. Systém používá výrazné indikátory provozu (stavu). Regulátor zobrazuje aktuální provozní stav světelnými diodami a provozní stav pohonů je signalizován mechanicky pomocí polohy válcovitého tělesa. Sekvenční řízení chlazení a ohřevu. Jestliže je teplota v místnosti o 0,5 C vyšší než nastavená cílová hodnota, pohony chlazení otevřou ventily chlazení. Jestliže teplota v místnosti klesne o 0,5 C pod cílovou hodnotu, pohony ohřevu otevřou ventily ohřevu. Regulátor provádí regulaci prostředí podle funkce PI. Složka I snímá velikost a délku trvání odchylek prostředí a podle toho upravuje doby otvírání pohonů. Tento typ regulace se nazývá modulace šířkou impulsu (PWM). Ve srovnání například s dvoupolohovou regulací poskytuje regulace PWM stabilnější teplotu v místnosti, což má za následek větší pohodlí. Regulátor má standardní rozsah nastavení 16 C až 28 C, nicméně pomocí dálkové konfigurační jednotky lze tento rozsah změnit v intervalu 0 C až 31,9 C. Jednou denně se provádí kontrolní spouštění ventilů. V těchto okamžicích se všechny ventily připojené k regulátoru na tři minuty úplně otevřou. Tento model pohonu je normálně zavřený, ale je vybavený funkcí výchozí otevřený stav. To znamená, že ventily jsou po dodání otevřené, ale po šesti minutách od přivedení napětí se zavřou. Tím se usnadňuje tlakové zkoušení a odvzdušňování vodního systému. Regulátor má dva vstupy, ke kterým se implicitně připojují dálkové čidlo teploty a čidlo kondenzace. Vstupy (a výstupy) lze po připojení dálkové konfigurační jednotky k regulátoru nebo v některých případech pomocí propojek překonfigurovat pro jiné funkce, například detektory pohybu nebo okenní čidla s rozpojovacími kontakty. Systém pro elektrický ohřev Systém lze používat také jako pokojový regulátor pro klimatizační jednotky vybavené elektrickými topnými prvky. V takovém případě je kabel jako obvykle veden z konektoru výstupního signálu pro chlazení na jednotce do pohonu ventilu chladicí vody. Výstupní signál regulátoru pro ohřev se musí překonfigurovat na modulaci šířkou impulsu a připojit k triakové jednotce, která bude potom řídit elektrické topné prvky klimatizační jednotky. Podrobné informace o změně konfigurace výstupního signálu pro ohřev tak, aby řídil výkonový regulátor, najdete v Pokynech pro zapojení. 2

3 Pokojový regulátor RE Označení: Teplota: Značení: Obal: Rozměry: Třída krytí: IP 20 RE-1: Model s nainstalovaným kabelem pro připojení k propojovací kartě jednotky KK RE-S: Model se šroubovacími svorkami Okolní teplota pro skladování: 0 C až +70 C Provozní teplota: +5 C až +40 C Logo Swegon na krytu Na odnímatelném krytu najdete podrobné informace o číslech výrobků, názvech součástí a jednoduché schéma zapojení. Číslo položky na kartě Bílý Polylac plast ABS 77 x 77 x 27 mm Napájecí napětí: 24 V AC/DC stř % Výstupy regulátoru: Funkce výstupního signálu: Vstupy: Připojovací svorkovnice: Kabely: Jmenovitý příkon: 24 V (chlazení a ohřev). Max. 2 A Chlazení: normálně sepnutý NC Ohřev: normálně sepnutý (funkčním tlačítkem ho lze nastavit na normálně rozpojený) DŮLEŽITÉ! V jednom okamžiku lze aktivovat maximálně osm pohonů, což znamená: v aplikacích, v nichž se používají normálně rozpojené pohony, je možné zapojit celkem pouze osm pohonů (například čtyři v topném okruhu + čtyři v chladicím okruhu) Dálkové čidlo teploty a čidlo kondenzace Všechny výstupy používají šroubovací svorky. RE-1 s kabelem nainstalovaným výrobcem Prefabrikované Pokud se používají jiné kabely, doporučuje se kroucený kabel o průřezu 0,5 mm 2. 1 VA Funkce regulátoru: PI (lze přepínat mezi PWM a 0-10 V) Pásmo P, kroky chlazení: Pásmo P, kroky ohřevu: Neutrální zóna: Čas I: Kontrolní spouštění ventilů: 1 K 1,5 K 1 K 20 min Jednou za 24 h (úplné otevření po dobu 3 min) Důležité! Pro elektrický ohřev: vypněte funkci kontrolního spouštění pro výstup ohřevu. Čidlo teploty: Termistor NTC 10K/25 C Rozsah nastavení: C. Střed nastavování teploty 22 C Provozní stav: Montáž: Světelná dioda Chlazení: svítí, modrá signalizace Neutrální: dioda nesvítí Ohřev: svítí, červená signalizace Alarm při kondenzaci: blikající modrá signalizace (pokud se požaduje chlazení) Nástěnná nebo standardní 70mm elektrický držák. Mimo přímé sluneční světlo. Instalační lišta: Instalační lišta musí mít průměr minimálně 12 mm, aby jí mohly vést propojovací kabely do regulátoru. Obr. 4. Pokojový regulátor RE-1/ RE-S Obr. 5. Dálková konfigurační jednotka T-CU Výrobek je označen symboly CE a S a vyhovuje ustanovení EU pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). 4

4 Pomocí dálkové konfigurační jednotky T-CU můžete snadno měnit konfiguraci výchozího nastavení regulátoru od výrobce.ž Nastavitelné parametry: Cílový rozsah Rozsah nastavení Neutrální zóna Funkce regulátoru Pásmo P (chlazení a ohřev) Funkce výstupního signálu Také lze měnit funkce vstupů. Implicitně se používají pro dálkové čidlo teploty a čidlo kondenzace. Podrobnější informace o funkcích vstupů najdete v samostatné příručce, která je k dispozici na stránkách com. Funkce výchozí otevřený stav NO Pohon je po dodání vybaven funkcí výchozí otevřený stav. To znamená, že ventily jsou po dodání otevřené, ale po šesti minutách od přivedení napětí se zavřou. Tím se usnadňuje tlakové vyvážení a odvzdušňování vodního systému. Šest minut po zapnutí se funkce pohonu výchozí otevřený stav automaticky deaktivuje. Ozve se cvaknutí a potom se pohon přepne do normálně zavřené polohy a zahájí se normální regulace. Když je k regulátoru připojené dálkové čidlo teploty, automaticky se vyřadí vestavěné čidlo teploty. Pomocí dálkové konfigurační jednotky, která se používá k jednoduchému přeprogramování, můžete nastavit regulátor tak, aby prováděl regulaci podle průměru naměřených hodnot z vnitřního a dálkového čidla teploty. To může být výhodné zejména ve větší místnosti, v níž mohou vznikat teplotní rozdíly. Chcete-li více informací o konfiguraci, obraťte se na společnost Swegon. POHONU VENTILU AT Obr. 6. AT Označení: Teplota: Značení: Kryt: Napájecí napětí: Funkce: AT-1 (včetně konektoru) AT-2 (kolíky na koncích kabelu) Okolní teplota pro skladování: 25 až +60 C Provozní teplota, teplota vzduchu: 0 až 60 C Provozní teplota, přenos energie: 10 až 100 C Logo Swegon na skříni Polyamid šedý plast 24 V stř./ss., +10 %, 0-60 Hz Normálně zavřený, dvoupolohový, termoelektrický Kabel: Pevně připojený dvojžilový kabel, L = 1,0 m, 0,75 mm 2 Jmenovitý příkon, spouštění: Jmenovitý příkon, provoz: Doba otvírání/ zavírání: 6 VA po dobu max. 2 min 1,8 VA Asi 3 min Třída krytí: IP 54 Síla pohonu: 100 N +5 % Zdvih: Hmotnost: Připojení: Montáž: 4 mm 100 g Standardně se dodává adaptér VA-80, odpovídající velikosti závitů M30 x 1,5 mm. Vodorovná nebo svislá Tento výrobek je označen symbolem CE a vyhovuje požadavkům EU na elektromagnetickou kompatibilitu. Obr. 7. Indikátor polohy na pohonu AT Válcový indikátor polohy na pohonu jasně ukazuje aktuální provozní režim viz obr. 6. Když se indikátor zasune a zarovná s krytem, pohon je v zavřené poloze. Když indikátor vystoupí nad kryt, pohon je v otevřené poloze. 5

5 VENTIL SYST VD CLC Pohon AT se dodává společně s ventily SYST VD CLC (přímými) a adaptérem VA-80. Rozměry: Viz tabulka 1 Hodnoty Kv: Viz tabulka 2 Max. pracovní tlak: 1000 kpa Max. tlaková ztráta s otevřeným ventilem: 20 kpa Max. tlaková ztráta se zavřeným ventilem: 150 kpa Maximální teplota průtoku: 110 C Maximální koncentrace glykolu ve vodním 40% systému: Tabulka 1. Rozměry ventilů VD CLC DN A B C D E F VD115 1/ M30 x 1,5 VD120 3/ M30 x 1,5 Tabulka 2. Hodnoty kv pro ventil VD CLC DN (palce) Typ Přednastavená hodnota kv Přímé dvojcestné ventily (VD) Hodnota kv (m3/h) Nastavitelný rozsah 1/2 VD115CLC /4 VD120CLC Tabulka 3. Přednastavení hodnot kv ventilů VD CLC Nastavení: VD115CLC VD120CLC Tolerance průtoku ± 2 Kvůli zvýšeným tolerancím se nedoporučují nastavení < 5. Obr. 8. Přednastavení hodnoty kv 1. Otočte šroub doprava až na doraz. 2. Otočte šroub doleva na nulu. 3. Otočte šroub doleva na požadovanou přednastavenou hodnotu. Přednastavené hodnoty, viz tabulka 3. Obr. 9.Ventil SYST VD CLC 6

6 PROPOJOVACÍ KARTA KK Propojovací karta na připojení pohonů, transformátoru a podřízených jednotek k regulátoru RE-1. Všechna spojení se provádí pomocí rychlospojek a prefabrikovaných kabelů. Označení: KK Rozměry: Viz obr. 10 Třída krytí: IP 20 Značení: Na krytu je znázorněno zapojení pohonů (pro ohřev a chlazení), napětí a řídicích signálů. Propojovací karta je vybavena dvěma výstupy pro pohony. Jeden je určen pro chlazení a druhý pro ohřev. Napětí z transformátoru lze připojit k jakémukoliv dvojžilovému portu s označením napájení. Pomocné kabely na napájení dalších jednotek se připojují k jakémukoliv volnému dvojžilovému portu s označením napájení. Řídicí signál z regulátoru lze připojit k jakémukoliv čtyřžilovému portu s označením signál. Pomocné kabely pro řídicí signály do dalších jednotek se připojují k jakémukoliv volnému čtyřžilovému portu s označením signál. Propojovací karta má kolíkové konektory. Prefabrikované kabely se připojují k propojovací kartě pomocí konektorů se zdířkami. Viz obrázek v oddílu POKYNY PRO ZAPOJENÍ. Obr. 10. Propojovací karta KK TRANSFORMÁTOR TS Ochranný transformátor s dvojitou izolací Označení: TS Obal: Kompletní výlisek. Plastové pouzdro. Třída krytí: IP 44 Primární strana: 230 V stř., Hz. Připojení pomocí nástěnné zástrčky (SE). Sekundární strana: 24 V stř. T1,6 A, sekundární pojistka. Připojovací kabel: délka = 1 m, se dvěma odbočkami, rychlospojka 2L na připojení ke kartě. Montáž: Montážní otvory na vnější straně pouzdra nebo dodaný držák pro nástěnný stojan pro systém na obvodovou stěnu. Tento výrobek je označen symbolem CE a vyhovuje požadavkům směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a nízkonapěťových zařízeních. Obr. 11. Transformátor TS 7

7 KABELY KL Kabel KL-A pro provozní napětí Prefabrikovaný dvojžilový kabel Ø 0,35 mm 2 s rychlospojkami pro připojení provozního napětí mezi propojovací karty. Tento kabel se dodává ve třech standardních délkách: 1900, 3200 a 4200 mm. Kabel KL-B na vedlejší ovládání Prefabrikovaný šestižilový kabel Ø 0,35 mm 2 s rychlospojkami na vedlejší ovládání. Tento kabel přenáší mezi kartami jak řídicí signál, tak provozní napětí. Tento kabel se dodává ve standardních délkách: 1900, 3200 a 4200 mm. Kabel regulátoru KL-C Prefabrikovaný šestižilový kabel Ø 0,35 mm 2 s kolíky na koncích pro připojení k šroubovací svorce regulátoru a rychlospojkami pro připojení k propojovacím kartám. Tento kabel se dodává ve standardních délkách: 1500 a 3000 mm. Obr. 12. Kabely KL 1 = KL-A 2 = KL-B 3 = KL-C Délka kabelu pro systém Primo na obvodovou stěnu Vypočítejte požadovanou délku kabelu mezi dvěma jednotkami tak, že změříte vzdálenost mezi konci jednotek a přičtete 600 mm. Vyberte nejbližší delší standardní délku. Viz obr. 13. Obr. 13. Délka kabelu pro systém na obvodovou stěnu A = délka (mezi konci) Výběr maximální délka kabelu Pomocí prefabrikovaných kabelů lze k jednomu regulátoru připojit až osm pohonů. Pak může být celá sestava napájena transformátorem SYST TS. Transformátor lze připojit k jakékoliv propojovací kartě v obvodu. Pokud se používají jiné než prefabrikované kabely, musí být dimenzované v souladu s příslušnými předpisy pro nízkonapěťové instalace. 8

8 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkové čidlo teploty T-TG Externí čidlo teploty, délka 2500 mm Označení: T-TG-2 Teplota: Okolní teplota 0 až 50 C Snímací prvek: Termistor Odpor: 10 kw při 25 C Kabel: 2 x 0,25 mm2, délka: 2500 mm Detektor pohybu Pokud se regulátor překonfiguruje, může pracovat s detektory pohybu. Pro tento účel jsou ideální detektory pohybu typu KSO. Viz samostatná dokumentace. Adaptéry T-VA pro ventily jiných výrobců S každým pohonem AT se standardně dodává adaptér T-VA-80. Tento adaptér odpovídá typům ventilů SYST VD CLC, stejně jako ventilům jiných výrobců. Materiál: Plast Označení: T-VA-32/Tour & Andersson T-VA-39/Oventrop T-VA-50/Honeywell, Reich, MNG, Böhnisch (H), Cazzaniga T-VA-54/MMA T-VA-59/Danfoss RAV/L T-VA-72/Danfoss RAV T-VA-78/Danfoss RA T-VA-80/Siemens a ostatní Obr T-TG Triaková jednotka TR Triaková jednotka na řízení elektrického ohřevu Materiál: Plast Řídicí vstup: 24 V ss. Řídicí výstup: 230 V stř., max. 16 A Třída krytí: IP 20 Rozměry: 150 x 94 x 41 mm Kabel: Dvojžilový kabel na připojení k regulátoru, L = 2 m Obr. 15. Triaková jednotka TRIAC TR Konektor T-KT V případě potřeby jsou k dispozici další konektory. Označení: T-KT-2L-1/pro napájecí kabel T-KT-2L-2/pro pohon T.KT-4-L/ pro vedlejší kabel 9

9 POKYNY PRO ZAPOJENÍ je kompletní řídicí systém pro indukční chlazení a ohřev. Kompletní sada je ideální pro jednotky na obvodové stěny, v instalacích s jednotkami do podhledů se musí zvolit jednotlivé součásti, aby měly kabely správnou délku vyhovující instalaci. Obr. 17 znázorňuje schéma zapojení s použitím celého systému. V tomto případě se normálně používá regulátor RE-1 vybavený pevně nainstalovaným kabelem s rychlospojkami pro připojení k propojovací kartě KK. Pro situace, kdy se nepoužívají prefabrikované kabely, je k dispozici regulátor RE-S a další kabely lze připojit přímo ke svorkám (obr. 16). Tabulka 4. Výstupy/výstupy Svorka regulátoru Propojovací karta Funkce 1 Y20 Výstupní signál, pohon chlazení Barva kabelu Hnědá 2 G Napětí systému Modrá 3 G Napětí systému Modrá 4 Y2 Výstupní signál, Hnědá pohon ohřevu Výstupní signál Černá 5 G Vstup napětí systému Černá/bílá Napětí systému výstup pro napájení regulátoru 6 G0 Zem systému Černá 7 Y1 Vstup dálkového čidla * tepl. 8 Y10 Vstup čidla kondenzátu * *= TG je vybaven hnědým a bílým kabelem. Z hlediska funkčnosti nezáleží na tom, který kabel je připojen k zemi systému a ke vstupu funkce. Obr. 16. Připojení ke šroubovací svorce v regulátoru RE-S Obr. 17. Několik karet KK zapojených do série s regulátorem RE-1 Upozornění! Může se lišit v závislosti na typu čidla kondenzace. 10

10 Omezení pro čidla Dálkové čidlo teploty: Jedno na regulátor Maximální délka kabelu: 15 m Přemístění propojky pro elektrický ohřev Pokud musí systém regulovat klimatizační jednotky s elektrickým ohřevem, připojte přívody z triakové jednotky ke konektoru výstupního signálu pro ohřev na jednotce, jak je znázorněno na obr. 19. Výstupní signál pro ohřev se musí také překonfigurovat z 24 V ss. na 0-10 V ss. Konfiguraci změňte takto: 1. Odpojte napájení od regulátoru. 2. Připevněte si na zápěstí schválený uzemňovací náramek, připojený k uzemněnému předmětu. 3. Odšroubujte kryt regulátoru. 4. Přemístěte propojku na kontaktech propojek podle obr Připojte k regulátoru ruční jednotku T-CU a vstupte do nabídky 4 OUTPUT (Výstup)*. 6 Vyberte OUTPUT č. A2 nastavte následující parametry: Type = 0-10 V MOT = 0 Obr. 18. Připojení ke šroubovací svorce v regulátoru RE-S pro elektrický ohřev * Více informací o práci s ruční jednotkou najdete v samostatné příručce na našich webových stránkách: www. swegon.com. Obr. 19. Přepojení propojky regulátoru pro elektrický ohřev 11

11 Výrobek Regulátor c RE- a Model: 1 = s kabelem regulátoru nainstalovaným výrobcem S = šroubovací svorka Transformátor c TS - 2 trafo 24V 60VA s držákem (systém na obvodovou stěnu) Kabely Provozní napětí (dvojžilový) a KL-A- aaaa Pohon ventilu a AT- a Délka: 1900, 3200 a 4200 mm Model: 1 = s rychlospojkou 2 = s kolíky na koncích kabelu Ventil SYST VD aaa- CLC Model: VD = přímý Velikost: 115 a 120 Propojovací karta c KK Vedlejší kabel (šestižilový) a KL-B- aaaa Délka: 1900, 3200 a 4200 mm Kabel regulátoru (šestižilový) Délka: 1500 a 3000 mm a KL-C- aaaa 12

12 Příslušenství Externí čidlo teploty a T- TG- 2 Model: 2 = holé vodiče na koncích kabelu Dálkový ovladač b T- CU Konektor, dvojžilový a T- KT- 2L- a Model: 1 = pro napájecí kabel 2 = pro pohon Konektor, čtyřžilový a T- KT- 4L POPISNÉ TEXTY Příklady popisných textů podle švédské normy VVS AMA. Digitální řídicí systém Swegon pro indukční klimatizační systémy s následujícími funkcemi: Přizpůsoben pro regulaci vnitřního prostředí Programovatelný digitální regulátor Individuální regulace teploty Signalizace aktuálního provozního stavu Volitelná funkce regulace PWM nebo 0-10 V Sekvenční řízení ohřevu a chlazení Automatické zkoušení ventilů Termoelektrické pohony, dvoupolohové (zapnuto/vypnuto) s jasně signalizovaným stavem Funkce výchozí otevřený stav pro zjednodušené doplňování a tlakové vyvážení vodního systému Vstup pro čidlo kondenzace Vstup pro dálkové čidlo teploty Dodání: Jednotky do podhledů, klimatizační trámy, radiátory a stropní chlazení/ohřev Ventily dodávané RE pro montáž do systému Pokojový regulátor dodávaný EE, SE nebo jinému dodavateli k instalaci do konektoru jednotky Veškeré elektrické zapojení provádí EE nebo SE, který také poskytne konektory, svorky a kabely pro jednotku Adaptér, a T- VA- aa pohon/ventil Pro typ ventilu: 32 = Tour & Andersson 39 = Oventrop 50 = Honeywell, Reich, MNG, Böhnisch (H), Cazzaniga 54 = MMA 59 = Danfoss RAV/L 72 = Danfoss RAV 78 = Danfoss RA 80 = Siemens a ostatní Triaková jednotka pro elektrický ohřev TR Jednotky na obvodové stěny: Pokojový regulátor dodávaný EE, SE nebo jinému dodavateli k instalaci do konektoru jednotky Veškeré elektrické zapojení je provedené EE, SE nebo jiným dodavatelem a připojené ke konektoru jednotky EE zajistí uzemněný napěťový výstup pro každý transformátor a nainstalovaný konektor jednotky pro každý pokojový regulátor Příslušenství - Dálkové čidlo teploty T-TG-2, XX ks - Adaptér, pohon/ventil T-VA-aa, XX ks - Konfigurační jednotka T-CU, XX ks - Konektor, dvojžilový T-KT-2L-a, XX ks - Konektor, čtyřžilový T-KT-4L, XX ks Jednotky do podhledů, chladicí trámy, topná tělesa a chladicí/topné panely: - Regulátor RE-S, XX ks - Ventil SYST VD aaa-clc, XX ks - Pohon ventilu AT-2, XX ks - Transformátor c TS -2 trafo 24V 60VA, XX ks - Triaková jednotka, TR, XX Jednotky na obvodové stěny: - Regulátor RE-1, XX ks - Transformátor c TS -2 trafo 24V 60VA, XX ks - Prefabrikované kabely KL-a-bbbb, XX ks Počty se stanovují samostatně nebo uvádějí s odkazem na výkresy. 13

13 15

LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Pro sekvenční regulaci chlazení a/nebo vytápění. Kompletní systém, který se

Více

Termické pohony. Termické pohony AC/DC 24 V nebo AC 230 V pro radiátorové ventily Jednoduchá montáž Indikátor polohy

Termické pohony. Termické pohony AC/DC 24 V nebo AC 230 V pro radiátorové ventily Jednoduchá montáž Indikátor polohy 4 878 Termické pohony Pro radiátorové ventily STP21 STP71... Termické pohony AC/DC 24 V nebo AC 230 V pro radiátorové ventily Jednoduchá montáž Indikátor polohy Robustní bezúdržbová konstrukce Nízké tření

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Pokyny pro instalaci

Pokyny pro instalaci Dokument přeložený z angličtiny -CZ 2013-06-25 A003 Obsah 1 Prohlášení o shodě... 1 2 Varování... 2 3 Představení výrobku... 3 3.1 Všeobecné informace... 3 3.1.1 Popis nástěnného ovládání... 3 3.1.2 Popis

Více

SSA31... SSA81... SSA61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products ... Pro radiátorové ventily VDN..., VEN..., VUN..., VPD..., VPE...

SSA31... SSA81... SSA61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products ... Pro radiátorové ventily VDN..., VEN..., VUN..., VPD..., VPE... 4 893 SSA bez pomocného kontaktu SSA1 s pomocným kontaktem Elektrické pohony Pro radiátorové ventily VD, VE, VU, VPD, VPE SSA31 SSA81 SSA61 SSA31 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál SSA81

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

EMOtec. Termické pohony Termický pohon pro otopná, vzduchotechnická a klimatizační zařízení

EMOtec. Termické pohony Termický pohon pro otopná, vzduchotechnická a klimatizační zařízení EMOtec Termické pohony Termický pohon pro otopná, vzduchotechnická a klimatizační zařízení IMI HEIMEIE / Termostaty a pohony / EMOtec EMOtec Termický pohon EMOtec s indikátorem polohy (NC) může být použit

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24... 3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily VVI46, VXI46, VVS46 a VXS46 SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Elektromotorický pohon

Elektromotorický pohon s 4 830 ACVATIX Elektromotorický pohon Pro zónové ventily a Kombiventily apájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál Ovládací síla 150 Přímá montáž převlečnou maticí M30 x 1,5 (není třeba žádné nářadí)

Více

Příslušenství AGU 2.500. Pro řízení systému vytápění s nízkou teplotou. Kondenzační kotle model LUNA HT. Návod na použití pro INSTALATÉRY OBSAH

Příslušenství AGU 2.500. Pro řízení systému vytápění s nízkou teplotou. Kondenzační kotle model LUNA HT. Návod na použití pro INSTALATÉRY OBSAH Příslušenství AGU 2.500 Pro řízení systému vytápění s nízkou teplotou Kondenzační kotle model LUNA HT Návod na použití pro INSTALATÉRY OBSAH Str. Popis příslušenství SIEMENS model AGU 2.500 3 Instalace

Více

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídící signál STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál nebo PDM (pulzní modulace)

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

EC čidla pro elektronické přístroje řady EC1 a EC2

EC čidla pro elektronické přístroje řady EC1 a EC2 Str. 1 ze 6 Řada elektronických regulátorů EC představuje mnoho modelů s různými snímači teplot, tlaku, nebo vlhkosti. Jednotlivá čidla se liší podle druhu snímané veličiny i podle účelu, ke kterému je

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Řídící modul EXD-C seřiditelný, pro EX5 až Ex8

Řídící modul EXD-C seřiditelný, pro EX5 až Ex8 Str. 1 ze 6 Technické údaje Modul EXD-C je řídící přístroj pro ovládání elektronických vstřikovacích ventilů ALCO s krokovým motorem řada EX5 / EX6 / EX7 / EX8. Modul je seřiditelný pomocí regulátorů Carel

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

EMO T. Vysoce výkonný termoelektrický pohon ENGINEERING ADVANTAGE

EMO T. Vysoce výkonný termoelektrický pohon ENGINEERING ADVANTAGE Elektrické pohony EMO T Vysoce výkonný termoelektrický pohon Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & egulace Termostatická regulace ENGINEEING ADVANTAGE Vhodný pro použití s termostatickými ventily

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory

Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory OEM Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory Rozhraní PPS Digitální multifunkční prostorový přístroj určený k rozšíření ekvitermní regulace. Obsahuje čidlo teploty, topný program a regulační funkce.

Více

Portier PS. Portier PS. Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw

Portier PS. Portier PS. Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw R Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry Doporučená instalační výška 2,5 m Horizontální montáž Délky: 1 a 1,5 m 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw Použití Portier je exkluzivní

Více

Ponorné čidlo teploty

Ponorné čidlo teploty 1 782 1782P01 Symaro Ponorné čidlo teploty QAE2164... QAE2174... Aktivní čidla pro měření teploty vody v potrubích a zásobnících Napájecí napětí AC 24 V DC 13.5...35 V Výstupní signál DC 0...10 V 4...20

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 891 SSB bez pomocného kontaktu SSB1 s pomocným kontaktem ACVATIX Elektromotorické pohony pro malé ventily VVP45, VXP45, VMP45 (DN 25, k VS 6,3 m 3 /h) SSB31 SSB81 SSB61 SSB31 napájecí napětí AC 230 V

Více

S1024-2POS / S POS S2024-2POS / S POS

S1024-2POS / S POS S2024-2POS / S POS OBECNĚ Tyto přímo zpřažené klapkové pohony zajišťují dvoupolohovou regulaci pro: Vzduchotechnické klapky, Jednotky VAV, Vzduchotechnické jednotky, Větrací klapky, Žaluziové mřížky a Spolehlivou regulaci

Více

Řídící modul EXD-S samostatný, pro EX5 až Ex8

Řídící modul EXD-S samostatný, pro EX5 až Ex8 Str. 1 z 5 Technické údaje Modul EXD-S je řídící přístroj pro ovládání elektronických vstřikovacích ventilů ALCO s krokovým motorem řada EX5 / EX6 / EX7 / EX8. Modul je ve výrobním závodě kompletně nastaven

Více

N0524/N1024, N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI

N0524/N1024, N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI , N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI TECHNICKÉ INFORMACE OBECNĚ Klapkové pohony zajišťují 2-polohovou a 3-bodovou regulaci pro: vzduchové klapky,

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř.

ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř. Datový list ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř. Aplikace ECL Comfort 300 / 301 je elektronický regulátor teploty, který může být vybaven zvolenými aplikacemi prostřednictvím karty ECL. Regulátor

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více

Radiocontrol F. Regulace podlahového vytápění Rádiový regulační systém pro podlahové vytápění

Radiocontrol F. Regulace podlahového vytápění Rádiový regulační systém pro podlahové vytápění Radiocontrol F Regulace podlahového vytápění Rádiový regulační systém pro podlahové vytápění IMI HEIMEIER / Regulace podlahového vytápění / Radiocontrol F Radiocontrol F Radiocontrol F regulační systém

Více

POHON PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL S REGULACÍ NA KONSTANTNÍ TEPLOTU PKT 230/24-15-001

POHON PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL S REGULACÍ NA KONSTANTNÍ TEPLOTU PKT 230/24-15-001 Návod na použití, montáž a údržbu POHON PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL S REGULACÍ NA KONSTANTNÍ TEPLOTU PKT 230/24-15-001 CZ verze 2.0 1 POUŽITÍ Pohon PKT 230/24-15-001 obsahuje regulátor na konstantní teplotu.

Více

Bezdrátový zónový modul

Bezdrátový zónový modul s 1 428 Bezdrátový zónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový zónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová regulace

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

2. A12 / LMC-1 / CZ. Klapkové pohony LMC... (s rychlejší dobou běhu) Provedení s univerzálním třmenem OEM

2. A12 / LMC-1 / CZ. Klapkové pohony LMC... (s rychlejší dobou běhu) Provedení s univerzálním třmenem OEM nový doplňuje... náhrada různých jednotlivých listů Servopohony pro topení, větrání a klimatizaci. A / LMC- / CZ Klapkové pohony LMC... (s rychlejší dobou běhu) Provedení s univerzálním třmenem OEM at004707

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA TYP 2107 Technická dokumentace Výrobce: Ing.Radomír Matulík,Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice, http://www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Zobrazovací jednotka typ 2107 je určena pro zobrazení

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

REGULÁTORY OBSAH REGULÁTORY ZVOLTE VHODNÝ REGULÁTOR 76 77 REGULÁTOR ŘADA 90K REGULÁTOR ŘADA 90C

REGULÁTORY OBSAH REGULÁTORY ZVOLTE VHODNÝ REGULÁTOR 76 77 REGULÁTOR ŘADA 90K REGULÁTOR ŘADA 90C OBSAH ZVOLTE VHODNÝ 76 77 Y 78 81 ŘADA 90K 82 8 75 PRŮVODCE ESBE ZVOLTE VHODNÝ ŘADY 90C Ekvitermní regulátory řady 90C jsou dostupné ve čtyřech verzích aby mohly regulovat široké spektrum aplikací. Výběr

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Elektromotorický pohon pro kohouty

Elektromotorický pohon pro kohouty s OEM ACVATIX Elektromotorický pohon pro kohouty pro ESBE kohouty Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel otáčení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž pohonu na kohout

Více

Popis - Snowfree M1 Řídící jednotka pro ochranu před ledem a sněhem na venkovních plochách.

Popis - Snowfree M1 Řídící jednotka pro ochranu před ledem a sněhem na venkovních plochách. Popis - Snowfree M1 Řídící jednotka pro ochranu před ledem a sněhem na venkovních plochách. Použití - aplikace Ovládací jednotka Snowfree M1 slouží k ovládání tání sněhu a ledu pro nakládací rampy, schody,

Více

TERM 2.5. Ekvitermní regulátor s korekcí vytápění podle pokojové teploty TERM 2.5. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.5. Ekvitermní regulátor s korekcí vytápění podle pokojové teploty TERM 2.5. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.5 Ekvitermní regulátor s korekcí vytápění podle pokojové teploty TERM 2.5 Popis Mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace automatická korekce ekvitermní křivky

Více

Modulačně řízené servopohony AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 s bezpečnostní funkcí mající certifikaci EN 14597 (pružina dolů)

Modulačně řízené servopohony AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 s bezpečnostní funkcí mající certifikaci EN 14597 (pružina dolů) Modulačně řízené servopohony AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 s bezpečnostní funkcí mající certifikaci EN 14597 (pružina dolů) Popis AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Servopohony

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů C 201 Poruchová signalizace na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V PVA82.3 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul na desce plošných spojů vestavěná do plastové krabičky

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí BU Obsah 1- Ustanovení 2- Doručená sada 3- Základní technický popis 4- Obchodní podmínky 5- Reklamační požadavky 6- Popis a složení 7- Instalace a připojení k elekt.proudu 8- Popis ovládání modelů, návrh

Více

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY ZOBRAZOVACÍ SLOUPEC S MIKROPROCESOREM Zobrazovací sloupec s mikroprocesorem je určen k zobrazení rozměrového i tvarového měření prováděného staticky či dynamicky. Naměřená hodnota se zobrazuje na osmimístném

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Založeno 1990. Technická informace o systému 05-05-2004. Jednotka SYTEL-A. 90 x 99 x 115 mm. pracovní teplota -10 až 45 C krytí IP 20

Založeno 1990. Technická informace o systému 05-05-2004. Jednotka SYTEL-A. 90 x 99 x 115 mm. pracovní teplota -10 až 45 C krytí IP 20 Založeno 1990 Systém k synchronizaci času digitálních ochran. Technická informace o systému 05-05-2004. Systém sestává z: Jednotky SYTEL-A Přijímače GPS s anténou Jednotka SYTEL-A. Technické parametry:

Více

Zdroj zajištěného napájení MEg103

Zdroj zajištěného napájení MEg103 Zdroj zajištěného napájení MEg103 Měřící Energetické Aparáty Měřící Energetické Aparáty Zdroj zajištěného napájení MEg103 1/ Charakteristika Zdroj zajištěného napájení MEg103 je určen k napájení indikátorů

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s regulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL:

Více

Nepřímo ovládané 2/2-cesté elektromagnetické ventily Typu EV220B 15 EV220B 50

Nepřímo ovládané 2/2-cesté elektromagnetické ventily Typu EV220B 15 EV220B 50 Nepřímo ovládané 2/2-cesté elektromagnetické ventily Typu EV220B 15 EV220B 50 EV 220B 15 EV220B 50 je univerzální 2/2cestný elektromagnetický ventil nepřímo ovládaný pomocí servopohonu. Tělo ventilu je

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

Regulátor diference teploty

Regulátor diference teploty 3 335 SYCO 100 Regulátor diference teploty RE125 Regulátor diference teploty pro systémy se zásobníkem a spínáním pořadí kotlů. 2-bodové řízení s přepínačem. Kompaktní provedení s 2-bodovým řídícím výstupem

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

AXIL. Součásti kompletní instalace. Manuální ovládání. Doporučujeme použití elektrozámku pro vratová křídla s délkou nad 2,5 m.

AXIL. Součásti kompletní instalace. Manuální ovládání. Doporučujeme použití elektrozámku pro vratová křídla s délkou nad 2,5 m. AXIL Součásti kompletní instalace Doporučujeme použití elektrozámku pro vratová křídla s délkou nad 2,5 m. Elektrické zapojení A: Hlavní napájení B: Maják C: Fotobuňky (Tx / Rx) D: Klíčový nebo pulzní

Více

MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY

MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI, MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ POPIS REGULÁTORU MPPT regulátor je určen pro optimalizaci pracovního bodu fotovoltaických panelů při

Více

QFM3160. Kanálové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty

QFM3160. Kanálové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty 1 882 1882P01 Symaro Kanálové čidlo Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty QFM3160 Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13.5...3 Výstupní signál DC 0...10 V pro relativní vlhkost a teplotu Vysoká přesnost

Více

Digitální panelové měřící přístroje

Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti

Více

it600 VS05 CZ_Layout 1 12.08.2014 15:27 Strona 1 Manuální termostat Model: VS05 INSTALAČNÍ / UŽIVATELSKÝ MANUÁL

it600 VS05 CZ_Layout 1 12.08.2014 15:27 Strona 1 Manuální termostat Model: VS05 INSTALAČNÍ / UŽIVATELSKÝ MANUÁL it600 VS05 CZ_Layout 1 12.08.2014 15:27 Strona 1 Manuální termostat Model: VS05 INSTALAČNÍ / UŽIVATELSKÝ MANUÁL it600 VS05 CZ_Layout 1 12.08.2014 15:27 Strona 2 Obsah Obsah Úvod Shoda výrobku Bezpečnostní

Více

Univerzální regulátor

Univerzální regulátor 3 342 Univerzální regulátor Pro komfortní regulaci v systémech vytápění, větrání a klimatizace Autonomní elektronický regulátor s algoritmy P nebo PI Napájecí napětí 24 V st ožnost navolení konfigurace

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy CZ verze 1.1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny Regulus CS TSV VDM 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny Regulus

Více

Portier. Portier. Exkluzivní nerezová vzduchová clona. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw. Doporučená instalační výška 2,5 m *

Portier. Portier. Exkluzivní nerezová vzduchová clona. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw. Doporučená instalační výška 2,5 m * R Portier Portier Exkluzivní nerezová vzduchová clona Doporučená instalační výška 2,5 m * Horizontální montáž Délky: 1 a 1,5 m 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw Použití Portier je exkluzivní

Více

2012 Ceník tepelných čerpadel V1.4 CENÍK 2012/2013. (platnost od 1. dubna 2012, předpokládaná platnost do 30. dubna 2013)

2012 Ceník tepelných čerpadel V1.4 CENÍK 2012/2013. (platnost od 1. dubna 2012, předpokládaná platnost do 30. dubna 2013) CENÍK 2012/2013 2012 Ceník tepelných čerpadel (platnost od 1. dubna 2012, předpokládaná platnost do 30. dubna 2013) V1.4 www.zubadan.cz 2012/2013 www.zubadan.cz 1/14 Obsah Kompletní systémová řešení Splitové

Více

Excel 10 PODSTANICE PRO STROPNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKY W7763C, D, E

Excel 10 PODSTANICE PRO STROPNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKY W7763C, D, E Excel 10 PODSTANICE PRO STROPNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKY W7763C, D, E TECHNICKÉ INFORMACE VLASTNOSTI ÚVODEM Regulátory W7763C, D a E výrobní řady Excel 10 jsou určeny k regulaci stropních chladicích jednotek

Více

Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dokumentace vytvořena dne 29.3. 2010 poslední korekce dne 4.7. 2011 1 Základní popis SF 101 je čtečka otisků prstů a karet. Čtečka pracuje jak autonomně,

Více

Servopohon vzduchových klapek 4Nm 2/3 bodové ovládání Přednosti a výhody:

Servopohon vzduchových klapek 4Nm 2/3 bodové ovládání Přednosti a výhody: Servopohon vzduchových klapek 4Nm 2/3 bodové ovládání Společnost 4 heat s.r.o. představuje servopohony s točivým momentem 4 Nm pro použití v systémech topení, ventilace a chlazení. Vysoce kvalitní servopohony

Více

Technická specifikace CDP

Technická specifikace CDP Technická specifikace CDP Revision DD 280113-CZ Pro bazény do 100 m2 vodní plochy CDP 75 Str. 2 CDP 125 Str. 6 CDP 165 Str. 10 POZNÁMKY Str. 15 Komunikační centrum PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o.

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

AGI AGI. Výkonná vzduchová clona pro průmyslová vrata. 1 Bez ohřevu 2 Vodní ohřev WL. Horizontální a vertikální montáž

AGI AGI. Výkonná vzduchová clona pro průmyslová vrata. 1 Bez ohřevu 2 Vodní ohřev WL. Horizontální a vertikální montáž R AGI AGI Výkonná vzduchová clona pro průmyslová vrata Horizontální a vertikální montáž Délky: 1,2, 1,8, 2,4 a 3 m 1 Bez ohřevu 2 Vodní ohřev WL Použití Robustní vzduchové clony AGI jsou díky vysoce ným

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco 900 Zesilovač rádiového signálu ERF910 Zesilovač RF signálu pro prodloužení dosahu přístrojů systému Synco 900 Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 634 OpenAir T Servopohony vzduchotechnických klapek GDB...1 GLB...1 GSF 1 Rotační provedení, / AC 230 V Elektronické rotační servopohony s tříbodovým a spojitým řízením, jmenovitý krouticí moment 5 Nm

Více

Digitální prostorové termostaty

Digitální prostorové termostaty s 1 420 Digitální prostorové termostaty pro systémy vytápění RDD100.. Regulace prostorové teploty Komfort, Útlum a Ochranný režim 2-polohová regulace s výstupem Zap/Vyp Nastavitelné konfigurační a regulační

Více

5.NR-5 Informace o výrobku Servopohony pro směšovací armatury

5.NR-5 Informace o výrobku Servopohony pro směšovací armatury 5.NR-5 Informace o výrobku Servopohony pro směšovací armatury NR i0078803 Regulační přístroje s otočným pohybem pro použití na vodu 5.NR-... Otočné pohony pro směšovací armatury 5.R-... Regulační kulové

Více

TERM 2.4. Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.4. Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.4 Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4 Popis Mikroprocesorový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace třístavová regulace teploty vratné

Více