LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Pro sekvenční regulaci chlazení a/nebo vytápění. Kompletní systém, který se snadno přizpůsobuje změnám požadavků. Flexibilní regulátor, jehož konfiguraci lze měnit podle potřeby. Prodloužená životnost jednotky K jednomu regulátoru lze připojit až osm párů pohonů. POUŽITÍ Pro systémy s indukčními jednotkami, s vodním chlazením a ohřevem (nebo elektrickým ohřevem) v novostavbách a renovačních projektech. pro flexibilní regulaci vnitřního prostředí obsahuje: digitální regulátor, termoelektrické pohony, ventily, prefabrikované kabely, propojovací kartu, transformátor a příslušenství. Funkce regulátoru: PI (nastavitelná prostřednictvím konfigurační jednotky) Napájecí napětí: 24 V AC/DC stř. 1

2 FUNKCE Funkce PI zajišťuje vyrovnanou teplotu v místnosti Pravidelné kontrolní spouštění zabraňuje ucpání ventilů Digitální řízení zaručuje spolehlivý provoz a dlouhou životnost Připojení čidla kondenzace přímo k regulátoru Vstup pro dálkové čidlo teploty Programování prostřednictvím konfigurační jednotky VÝHODY SYSTÉMU Sekvenční řízení chlazení a ohřevu pomocí funkce PI. Propojky na nastavování výstupů regulátoru lze je přepínat mezi PWM (modulací šířkou impulsu) a řídicím napětím 0-10 V. Pravidelné kontrolní spouštění ventilů zabraňuje zablokování dříků ventilů, ke kterému by mohlo dojít v případě, že delší dobu není nutné chlazení nebo ohřev. Pomocí dálkové konfigurační jednotky lze snadno měnit konfiguraci digitálního procesoru, což nabízí výbornou flexibilitu při změnách funkcí a parametrů během instalace nebo kdykoliv později. Díky nové technologii je teplo vytvářené v regulátoru udržováno na minimální úrovni, což umožňuje přesnější regulaci a zvyšuje životnost součástí. Čidlo kondenzace se připojuje přímo k regulátoru, není nutná žádná externí rozvodná skříňka. K regulátoru lze paralelně připojit více čidel kondenzace, což je výhodné ve větších prostorech s několika kritickými místy, v nichž hrozí riziko vysoké vlhkosti. K jednomu regulátoru lze připojit až osm párů pohonů (osm pro chlazení + osm pro ohřev). Pohony jsou vybavené funkcí výchozí otevřený stav, která zajišťuje, že ventily zůstávají otevřené, dokud není přivedeno napětí. Systém používá výrazné indikátory provozu (stavu). Regulátor zobrazuje aktuální provozní stav světelnými diodami a provozní stav pohonů je signalizován mechanicky pomocí polohy válcovitého tělesa. Sekvenční řízení chlazení a ohřevu. Jestliže je teplota v místnosti o 0,5 C vyšší než nastavená cílová hodnota, pohony chlazení otevřou ventily chlazení. Jestliže teplota v místnosti klesne o 0,5 C pod cílovou hodnotu, pohony ohřevu otevřou ventily ohřevu. Regulátor provádí regulaci prostředí podle funkce PI. Složka I snímá velikost a délku trvání odchylek prostředí a podle toho upravuje doby otvírání pohonů. Tento typ regulace se nazývá modulace šířkou impulsu (PWM). Ve srovnání například s dvoupolohovou regulací poskytuje regulace PWM stabilnější teplotu v místnosti, což má za následek větší pohodlí. Regulátor má standardní rozsah nastavení 16 C až 28 C, nicméně pomocí dálkové konfigurační jednotky lze tento rozsah změnit v intervalu 0 C až 31,9 C. Jednou denně se provádí kontrolní spouštění ventilů. V těchto okamžicích se všechny ventily připojené k regulátoru na tři minuty úplně otevřou. Tento model pohonu je normálně zavřený, ale je vybavený funkcí výchozí otevřený stav. To znamená, že ventily jsou po dodání otevřené, ale po šesti minutách od přivedení napětí se zavřou. Tím se usnadňuje tlakové zkoušení a odvzdušňování vodního systému. Regulátor má dva vstupy, ke kterým se implicitně připojují dálkové čidlo teploty a čidlo kondenzace. Vstupy (a výstupy) lze po připojení dálkové konfigurační jednotky k regulátoru nebo v některých případech pomocí propojek překonfigurovat pro jiné funkce, například detektory pohybu nebo okenní čidla s rozpojovacími kontakty. Systém pro elektrický ohřev Systém lze používat také jako pokojový regulátor pro klimatizační jednotky vybavené elektrickými topnými prvky. V takovém případě je kabel jako obvykle veden z konektoru výstupního signálu pro chlazení na jednotce do pohonu ventilu chladicí vody. Výstupní signál regulátoru pro ohřev se musí překonfigurovat na modulaci šířkou impulsu a připojit k triakové jednotce, která bude potom řídit elektrické topné prvky klimatizační jednotky. Podrobné informace o změně konfigurace výstupního signálu pro ohřev tak, aby řídil výkonový regulátor, najdete v Pokynech pro zapojení. 2

3 Pokojový regulátor RE Označení: Teplota: Značení: Obal: Rozměry: Třída krytí: IP 20 RE-1: Model s nainstalovaným kabelem pro připojení k propojovací kartě jednotky KK RE-S: Model se šroubovacími svorkami Okolní teplota pro skladování: 0 C až +70 C Provozní teplota: +5 C až +40 C Logo Swegon na krytu Na odnímatelném krytu najdete podrobné informace o číslech výrobků, názvech součástí a jednoduché schéma zapojení. Číslo položky na kartě Bílý Polylac plast ABS 77 x 77 x 27 mm Napájecí napětí: 24 V AC/DC stř % Výstupy regulátoru: Funkce výstupního signálu: Vstupy: Připojovací svorkovnice: Kabely: Jmenovitý příkon: 24 V (chlazení a ohřev). Max. 2 A Chlazení: normálně sepnutý NC Ohřev: normálně sepnutý (funkčním tlačítkem ho lze nastavit na normálně rozpojený) DŮLEŽITÉ! V jednom okamžiku lze aktivovat maximálně osm pohonů, což znamená: v aplikacích, v nichž se používají normálně rozpojené pohony, je možné zapojit celkem pouze osm pohonů (například čtyři v topném okruhu + čtyři v chladicím okruhu) Dálkové čidlo teploty a čidlo kondenzace Všechny výstupy používají šroubovací svorky. RE-1 s kabelem nainstalovaným výrobcem Prefabrikované Pokud se používají jiné kabely, doporučuje se kroucený kabel o průřezu 0,5 mm 2. 1 VA Funkce regulátoru: PI (lze přepínat mezi PWM a 0-10 V) Pásmo P, kroky chlazení: Pásmo P, kroky ohřevu: Neutrální zóna: Čas I: Kontrolní spouštění ventilů: 1 K 1,5 K 1 K 20 min Jednou za 24 h (úplné otevření po dobu 3 min) Důležité! Pro elektrický ohřev: vypněte funkci kontrolního spouštění pro výstup ohřevu. Čidlo teploty: Termistor NTC 10K/25 C Rozsah nastavení: C. Střed nastavování teploty 22 C Provozní stav: Montáž: Světelná dioda Chlazení: svítí, modrá signalizace Neutrální: dioda nesvítí Ohřev: svítí, červená signalizace Alarm při kondenzaci: blikající modrá signalizace (pokud se požaduje chlazení) Nástěnná nebo standardní 70mm elektrický držák. Mimo přímé sluneční světlo. Instalační lišta: Instalační lišta musí mít průměr minimálně 12 mm, aby jí mohly vést propojovací kabely do regulátoru. Obr. 4. Pokojový regulátor RE-1/ RE-S Obr. 5. Dálková konfigurační jednotka T-CU Výrobek je označen symboly CE a S a vyhovuje ustanovení EU pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). 4

4 Pomocí dálkové konfigurační jednotky T-CU můžete snadno měnit konfiguraci výchozího nastavení regulátoru od výrobce.ž Nastavitelné parametry: Cílový rozsah Rozsah nastavení Neutrální zóna Funkce regulátoru Pásmo P (chlazení a ohřev) Funkce výstupního signálu Také lze měnit funkce vstupů. Implicitně se používají pro dálkové čidlo teploty a čidlo kondenzace. Podrobnější informace o funkcích vstupů najdete v samostatné příručce, která je k dispozici na stránkách com. Funkce výchozí otevřený stav NO Pohon je po dodání vybaven funkcí výchozí otevřený stav. To znamená, že ventily jsou po dodání otevřené, ale po šesti minutách od přivedení napětí se zavřou. Tím se usnadňuje tlakové vyvážení a odvzdušňování vodního systému. Šest minut po zapnutí se funkce pohonu výchozí otevřený stav automaticky deaktivuje. Ozve se cvaknutí a potom se pohon přepne do normálně zavřené polohy a zahájí se normální regulace. Když je k regulátoru připojené dálkové čidlo teploty, automaticky se vyřadí vestavěné čidlo teploty. Pomocí dálkové konfigurační jednotky, která se používá k jednoduchému přeprogramování, můžete nastavit regulátor tak, aby prováděl regulaci podle průměru naměřených hodnot z vnitřního a dálkového čidla teploty. To může být výhodné zejména ve větší místnosti, v níž mohou vznikat teplotní rozdíly. Chcete-li více informací o konfiguraci, obraťte se na společnost Swegon. POHONU VENTILU AT Obr. 6. AT Označení: Teplota: Značení: Kryt: Napájecí napětí: Funkce: AT-1 (včetně konektoru) AT-2 (kolíky na koncích kabelu) Okolní teplota pro skladování: 25 až +60 C Provozní teplota, teplota vzduchu: 0 až 60 C Provozní teplota, přenos energie: 10 až 100 C Logo Swegon na skříni Polyamid šedý plast 24 V stř./ss., +10 %, 0-60 Hz Normálně zavřený, dvoupolohový, termoelektrický Kabel: Pevně připojený dvojžilový kabel, L = 1,0 m, 0,75 mm 2 Jmenovitý příkon, spouštění: Jmenovitý příkon, provoz: Doba otvírání/ zavírání: 6 VA po dobu max. 2 min 1,8 VA Asi 3 min Třída krytí: IP 54 Síla pohonu: 100 N +5 % Zdvih: Hmotnost: Připojení: Montáž: 4 mm 100 g Standardně se dodává adaptér VA-80, odpovídající velikosti závitů M30 x 1,5 mm. Vodorovná nebo svislá Tento výrobek je označen symbolem CE a vyhovuje požadavkům EU na elektromagnetickou kompatibilitu. Obr. 7. Indikátor polohy na pohonu AT Válcový indikátor polohy na pohonu jasně ukazuje aktuální provozní režim viz obr. 6. Když se indikátor zasune a zarovná s krytem, pohon je v zavřené poloze. Když indikátor vystoupí nad kryt, pohon je v otevřené poloze. 5

5 VENTIL SYST VD CLC Pohon AT se dodává společně s ventily SYST VD CLC (přímými) a adaptérem VA-80. Rozměry: Viz tabulka 1 Hodnoty Kv: Viz tabulka 2 Max. pracovní tlak: 1000 kpa Max. tlaková ztráta s otevřeným ventilem: 20 kpa Max. tlaková ztráta se zavřeným ventilem: 150 kpa Maximální teplota průtoku: 110 C Maximální koncentrace glykolu ve vodním 40% systému: Tabulka 1. Rozměry ventilů VD CLC DN A B C D E F VD115 1/ M30 x 1,5 VD120 3/ M30 x 1,5 Tabulka 2. Hodnoty kv pro ventil VD CLC DN (palce) Typ Přednastavená hodnota kv Přímé dvojcestné ventily (VD) Hodnota kv (m3/h) Nastavitelný rozsah 1/2 VD115CLC /4 VD120CLC Tabulka 3. Přednastavení hodnot kv ventilů VD CLC Nastavení: VD115CLC VD120CLC Tolerance průtoku ± 2 Kvůli zvýšeným tolerancím se nedoporučují nastavení < 5. Obr. 8. Přednastavení hodnoty kv 1. Otočte šroub doprava až na doraz. 2. Otočte šroub doleva na nulu. 3. Otočte šroub doleva na požadovanou přednastavenou hodnotu. Přednastavené hodnoty, viz tabulka 3. Obr. 9.Ventil SYST VD CLC 6

6 PROPOJOVACÍ KARTA KK Propojovací karta na připojení pohonů, transformátoru a podřízených jednotek k regulátoru RE-1. Všechna spojení se provádí pomocí rychlospojek a prefabrikovaných kabelů. Označení: KK Rozměry: Viz obr. 10 Třída krytí: IP 20 Značení: Na krytu je znázorněno zapojení pohonů (pro ohřev a chlazení), napětí a řídicích signálů. Propojovací karta je vybavena dvěma výstupy pro pohony. Jeden je určen pro chlazení a druhý pro ohřev. Napětí z transformátoru lze připojit k jakémukoliv dvojžilovému portu s označením napájení. Pomocné kabely na napájení dalších jednotek se připojují k jakémukoliv volnému dvojžilovému portu s označením napájení. Řídicí signál z regulátoru lze připojit k jakémukoliv čtyřžilovému portu s označením signál. Pomocné kabely pro řídicí signály do dalších jednotek se připojují k jakémukoliv volnému čtyřžilovému portu s označením signál. Propojovací karta má kolíkové konektory. Prefabrikované kabely se připojují k propojovací kartě pomocí konektorů se zdířkami. Viz obrázek v oddílu POKYNY PRO ZAPOJENÍ. Obr. 10. Propojovací karta KK TRANSFORMÁTOR TS Ochranný transformátor s dvojitou izolací Označení: TS Obal: Kompletní výlisek. Plastové pouzdro. Třída krytí: IP 44 Primární strana: 230 V stř., Hz. Připojení pomocí nástěnné zástrčky (SE). Sekundární strana: 24 V stř. T1,6 A, sekundární pojistka. Připojovací kabel: délka = 1 m, se dvěma odbočkami, rychlospojka 2L na připojení ke kartě. Montáž: Montážní otvory na vnější straně pouzdra nebo dodaný držák pro nástěnný stojan pro systém na obvodovou stěnu. Tento výrobek je označen symbolem CE a vyhovuje požadavkům směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a nízkonapěťových zařízeních. Obr. 11. Transformátor TS 7

7 KABELY KL Kabel KL-A pro provozní napětí Prefabrikovaný dvojžilový kabel Ø 0,35 mm 2 s rychlospojkami pro připojení provozního napětí mezi propojovací karty. Tento kabel se dodává ve třech standardních délkách: 1900, 3200 a 4200 mm. Kabel KL-B na vedlejší ovládání Prefabrikovaný šestižilový kabel Ø 0,35 mm 2 s rychlospojkami na vedlejší ovládání. Tento kabel přenáší mezi kartami jak řídicí signál, tak provozní napětí. Tento kabel se dodává ve standardních délkách: 1900, 3200 a 4200 mm. Kabel regulátoru KL-C Prefabrikovaný šestižilový kabel Ø 0,35 mm 2 s kolíky na koncích pro připojení k šroubovací svorce regulátoru a rychlospojkami pro připojení k propojovacím kartám. Tento kabel se dodává ve standardních délkách: 1500 a 3000 mm. Obr. 12. Kabely KL 1 = KL-A 2 = KL-B 3 = KL-C Délka kabelu pro systém Primo na obvodovou stěnu Vypočítejte požadovanou délku kabelu mezi dvěma jednotkami tak, že změříte vzdálenost mezi konci jednotek a přičtete 600 mm. Vyberte nejbližší delší standardní délku. Viz obr. 13. Obr. 13. Délka kabelu pro systém na obvodovou stěnu A = délka (mezi konci) Výběr maximální délka kabelu Pomocí prefabrikovaných kabelů lze k jednomu regulátoru připojit až osm pohonů. Pak může být celá sestava napájena transformátorem SYST TS. Transformátor lze připojit k jakékoliv propojovací kartě v obvodu. Pokud se používají jiné než prefabrikované kabely, musí být dimenzované v souladu s příslušnými předpisy pro nízkonapěťové instalace. 8

8 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkové čidlo teploty T-TG Externí čidlo teploty, délka 2500 mm Označení: T-TG-2 Teplota: Okolní teplota 0 až 50 C Snímací prvek: Termistor Odpor: 10 kw při 25 C Kabel: 2 x 0,25 mm2, délka: 2500 mm Detektor pohybu Pokud se regulátor překonfiguruje, může pracovat s detektory pohybu. Pro tento účel jsou ideální detektory pohybu typu KSO. Viz samostatná dokumentace. Adaptéry T-VA pro ventily jiných výrobců S každým pohonem AT se standardně dodává adaptér T-VA-80. Tento adaptér odpovídá typům ventilů SYST VD CLC, stejně jako ventilům jiných výrobců. Materiál: Plast Označení: T-VA-32/Tour & Andersson T-VA-39/Oventrop T-VA-50/Honeywell, Reich, MNG, Böhnisch (H), Cazzaniga T-VA-54/MMA T-VA-59/Danfoss RAV/L T-VA-72/Danfoss RAV T-VA-78/Danfoss RA T-VA-80/Siemens a ostatní Obr T-TG Triaková jednotka TR Triaková jednotka na řízení elektrického ohřevu Materiál: Plast Řídicí vstup: 24 V ss. Řídicí výstup: 230 V stř., max. 16 A Třída krytí: IP 20 Rozměry: 150 x 94 x 41 mm Kabel: Dvojžilový kabel na připojení k regulátoru, L = 2 m Obr. 15. Triaková jednotka TRIAC TR Konektor T-KT V případě potřeby jsou k dispozici další konektory. Označení: T-KT-2L-1/pro napájecí kabel T-KT-2L-2/pro pohon T.KT-4-L/ pro vedlejší kabel 9

9 POKYNY PRO ZAPOJENÍ je kompletní řídicí systém pro indukční chlazení a ohřev. Kompletní sada je ideální pro jednotky na obvodové stěny, v instalacích s jednotkami do podhledů se musí zvolit jednotlivé součásti, aby měly kabely správnou délku vyhovující instalaci. Obr. 17 znázorňuje schéma zapojení s použitím celého systému. V tomto případě se normálně používá regulátor RE-1 vybavený pevně nainstalovaným kabelem s rychlospojkami pro připojení k propojovací kartě KK. Pro situace, kdy se nepoužívají prefabrikované kabely, je k dispozici regulátor RE-S a další kabely lze připojit přímo ke svorkám (obr. 16). Tabulka 4. Výstupy/výstupy Svorka regulátoru Propojovací karta Funkce 1 Y20 Výstupní signál, pohon chlazení Barva kabelu Hnědá 2 G Napětí systému Modrá 3 G Napětí systému Modrá 4 Y2 Výstupní signál, Hnědá pohon ohřevu Výstupní signál Černá 5 G Vstup napětí systému Černá/bílá Napětí systému výstup pro napájení regulátoru 6 G0 Zem systému Černá 7 Y1 Vstup dálkového čidla * tepl. 8 Y10 Vstup čidla kondenzátu * *= TG je vybaven hnědým a bílým kabelem. Z hlediska funkčnosti nezáleží na tom, který kabel je připojen k zemi systému a ke vstupu funkce. Obr. 16. Připojení ke šroubovací svorce v regulátoru RE-S Obr. 17. Několik karet KK zapojených do série s regulátorem RE-1 Upozornění! Může se lišit v závislosti na typu čidla kondenzace. 10

10 Omezení pro čidla Dálkové čidlo teploty: Jedno na regulátor Maximální délka kabelu: 15 m Přemístění propojky pro elektrický ohřev Pokud musí systém regulovat klimatizační jednotky s elektrickým ohřevem, připojte přívody z triakové jednotky ke konektoru výstupního signálu pro ohřev na jednotce, jak je znázorněno na obr. 19. Výstupní signál pro ohřev se musí také překonfigurovat z 24 V ss. na 0-10 V ss. Konfiguraci změňte takto: 1. Odpojte napájení od regulátoru. 2. Připevněte si na zápěstí schválený uzemňovací náramek, připojený k uzemněnému předmětu. 3. Odšroubujte kryt regulátoru. 4. Přemístěte propojku na kontaktech propojek podle obr Připojte k regulátoru ruční jednotku T-CU a vstupte do nabídky 4 OUTPUT (Výstup)*. 6 Vyberte OUTPUT č. A2 nastavte následující parametry: Type = 0-10 V MOT = 0 Obr. 18. Připojení ke šroubovací svorce v regulátoru RE-S pro elektrický ohřev * Více informací o práci s ruční jednotkou najdete v samostatné příručce na našich webových stránkách: www. swegon.com. Obr. 19. Přepojení propojky regulátoru pro elektrický ohřev 11

11 Výrobek Regulátor c RE- a Model: 1 = s kabelem regulátoru nainstalovaným výrobcem S = šroubovací svorka Transformátor c TS - 2 trafo 24V 60VA s držákem (systém na obvodovou stěnu) Kabely Provozní napětí (dvojžilový) a KL-A- aaaa Pohon ventilu a AT- a Délka: 1900, 3200 a 4200 mm Model: 1 = s rychlospojkou 2 = s kolíky na koncích kabelu Ventil SYST VD aaa- CLC Model: VD = přímý Velikost: 115 a 120 Propojovací karta c KK Vedlejší kabel (šestižilový) a KL-B- aaaa Délka: 1900, 3200 a 4200 mm Kabel regulátoru (šestižilový) Délka: 1500 a 3000 mm a KL-C- aaaa 12

12 Příslušenství Externí čidlo teploty a T- TG- 2 Model: 2 = holé vodiče na koncích kabelu Dálkový ovladač b T- CU Konektor, dvojžilový a T- KT- 2L- a Model: 1 = pro napájecí kabel 2 = pro pohon Konektor, čtyřžilový a T- KT- 4L POPISNÉ TEXTY Příklady popisných textů podle švédské normy VVS AMA. Digitální řídicí systém Swegon pro indukční klimatizační systémy s následujícími funkcemi: Přizpůsoben pro regulaci vnitřního prostředí Programovatelný digitální regulátor Individuální regulace teploty Signalizace aktuálního provozního stavu Volitelná funkce regulace PWM nebo 0-10 V Sekvenční řízení ohřevu a chlazení Automatické zkoušení ventilů Termoelektrické pohony, dvoupolohové (zapnuto/vypnuto) s jasně signalizovaným stavem Funkce výchozí otevřený stav pro zjednodušené doplňování a tlakové vyvážení vodního systému Vstup pro čidlo kondenzace Vstup pro dálkové čidlo teploty Dodání: Jednotky do podhledů, klimatizační trámy, radiátory a stropní chlazení/ohřev Ventily dodávané RE pro montáž do systému Pokojový regulátor dodávaný EE, SE nebo jinému dodavateli k instalaci do konektoru jednotky Veškeré elektrické zapojení provádí EE nebo SE, který také poskytne konektory, svorky a kabely pro jednotku Adaptér, a T- VA- aa pohon/ventil Pro typ ventilu: 32 = Tour & Andersson 39 = Oventrop 50 = Honeywell, Reich, MNG, Böhnisch (H), Cazzaniga 54 = MMA 59 = Danfoss RAV/L 72 = Danfoss RAV 78 = Danfoss RA 80 = Siemens a ostatní Triaková jednotka pro elektrický ohřev TR Jednotky na obvodové stěny: Pokojový regulátor dodávaný EE, SE nebo jinému dodavateli k instalaci do konektoru jednotky Veškeré elektrické zapojení je provedené EE, SE nebo jiným dodavatelem a připojené ke konektoru jednotky EE zajistí uzemněný napěťový výstup pro každý transformátor a nainstalovaný konektor jednotky pro každý pokojový regulátor Příslušenství - Dálkové čidlo teploty T-TG-2, XX ks - Adaptér, pohon/ventil T-VA-aa, XX ks - Konfigurační jednotka T-CU, XX ks - Konektor, dvojžilový T-KT-2L-a, XX ks - Konektor, čtyřžilový T-KT-4L, XX ks Jednotky do podhledů, chladicí trámy, topná tělesa a chladicí/topné panely: - Regulátor RE-S, XX ks - Ventil SYST VD aaa-clc, XX ks - Pohon ventilu AT-2, XX ks - Transformátor c TS -2 trafo 24V 60VA, XX ks - Triaková jednotka, TR, XX Jednotky na obvodové stěny: - Regulátor RE-1, XX ks - Transformátor c TS -2 trafo 24V 60VA, XX ks - Prefabrikované kabely KL-a-bbbb, XX ks Počty se stanovují samostatně nebo uvádějí s odkazem na výkresy. 13

13 15

LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Pro sekvenční regulaci chlazení a/nebo vytápění. Kompletní systém, který se

Více

Termické pohony. Termické pohony AC/DC 24 V nebo AC 230 V pro radiátorové ventily Jednoduchá montáž Indikátor polohy

Termické pohony. Termické pohony AC/DC 24 V nebo AC 230 V pro radiátorové ventily Jednoduchá montáž Indikátor polohy 4 878 Termické pohony Pro radiátorové ventily STP21 STP71... Termické pohony AC/DC 24 V nebo AC 230 V pro radiátorové ventily Jednoduchá montáž Indikátor polohy Robustní bezúdržbová konstrukce Nízké tření

Více

Pokyny pro instalaci

Pokyny pro instalaci Dokument přeložený z angličtiny -CZ 2013-06-25 A003 Obsah 1 Prohlášení o shodě... 1 2 Varování... 2 3 Představení výrobku... 3 3.1 Všeobecné informace... 3 3.1.1 Popis nástěnného ovládání... 3 3.1.2 Popis

Více

SSA31... SSA81... SSA61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products ... Pro radiátorové ventily VDN..., VEN..., VUN..., VPD..., VPE...

SSA31... SSA81... SSA61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products ... Pro radiátorové ventily VDN..., VEN..., VUN..., VPD..., VPE... 4 893 SSA bez pomocného kontaktu SSA1 s pomocným kontaktem Elektrické pohony Pro radiátorové ventily VD, VE, VU, VPD, VPE SSA31 SSA81 SSA61 SSA31 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál SSA81

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily VVI46, VXI46, VVS46 a VXS46 SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace SFA71/18, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

EMOtec. Termické pohony Termický pohon pro otopná, vzduchotechnická a klimatizační zařízení

EMOtec. Termické pohony Termický pohon pro otopná, vzduchotechnická a klimatizační zařízení EMOtec Termické pohony Termický pohon pro otopná, vzduchotechnická a klimatizační zařízení IMI HEIMEIE / Termostaty a pohony / EMOtec EMOtec Termický pohon EMOtec s indikátorem polohy (NC) může být použit

Více

Termické pohony. pro radiátorové a malé ventily

Termické pohony. pro radiátorové a malé ventily 4 875 Termické pohony STA72E... pro radiátorové a malé ventily Napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídicí signál nebo PDM (pulsní modulace) Ovládací síla 105 N Přímá montáž na ventil převlečnou maticí

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Elektronické pohony pro malé ventily

Elektronické pohony pro malé ventily OEM Elektronické pohony pro malé ventily Jmenovitý zdvih 5.5 mm, přestavovací síla 200N napájecí napětí AC 24 V 3-polohové řízení napájecí napětí AC 24 V řídící signál DC 0... 10 V Jmenovitý zdvih 5.5

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily VVI46, VXI46, VVS46 a VXS46 SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídící signál STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál nebo PDM (pulzní modulace)

Více

Elektromotorický pohon

Elektromotorický pohon s 4 830 ACVATIX Elektromotorický pohon Pro zónové ventily a Kombiventily apájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál Ovládací síla 150 Přímá montáž převlečnou maticí M30 x 1,5 (není třeba žádné nářadí)

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24... 3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 065 RDU50 RDU50.2 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU50... Použití PI regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Výstup pro servopohon

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 4-trubkové jednotky fan-coil RDF30 Řídící výstup pro pohon ventilu : on / off (Otevřeno/zavřeno) Výstup pro ovládání 3-otáčkového ventilátoru Regulace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

M6410C/L, M7410C 3-bodově řízený pohon malých lineárních ventilů KATALOGOVÝ LIST

M6410C/L, M7410C 3-bodově řízený pohon malých lineárních ventilů KATALOGOVÝ LIST M6410C/L, M7410C 3-bodově řízený pohon malých lineárních ventilů KATALOGOVÝ LIST VLASTNOSTI Malé rozměry umožňují instalaci i v omezeném prostoru Nízká spotřeba Spolehlivý dlouhodobý provoz, jelikož nejsou

Více

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

SSB31... SSB81... SSB61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products

SSB31... SSB81... SSB61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products 4 891 SSB bez pomocného kontaktu SSB1 s pomocným kontaktem Elektrické pohony pro male ventily VVP45, VXP45, VMP45 (D 25, k VS 6,3 m 3 /h) SSB31 SSB81 SSB61 SSB31 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... OEM Elektrické pohony SSY319 pro ventily VXG48, VXB489R, VXI48 VVP459, VXP459, VMP459, VVG549 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Ovládací síla 300 N Ruční ovládání s indikací aktuální polohy

Více

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90 s 4 502 ACVATIX Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty SAL.. s úhlem natočení 90 SAL31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál 0

Více

OEM SSB319 SSB SSB619. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products

OEM SSB319 SSB SSB619. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products OEM Elektrické pohony pro malé ventily typ VVP459, VXP459, VMP459 (k VS 6,3 m 3 /h) SSB319 SSB819 SSB319 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál SSB819 napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí

Více

CLCM1C,4C Nástěnné moduly

CLCM1C,4C Nástěnné moduly CLCM1C,4C Nástěnné moduly Katalogový list HLAVNÍ RYSY Plně kompatibilní s regulátorem PANTHER Modul lze namontovat přímo na stěnu nebo na rozvodnou 60 mm elektroinstalační krabici Regulační kolečko s relativní

Více

Pohony s tříbodovým signálem

Pohony s tříbodovým signálem Datový list Pohony s tříbodovým signálem bez bezpečnostní funkce SU, SD s bezpečnostní funkcí (pružina nahoru/dolů) SD s bezpečnostní funkcí mající certifikaci EN 4597 (pružina dolů) Popis Servopohony

Více

Termoelektrický pohon ABNM A5 LOG/LIN pro AB-QM, 0 10 V, proporcionální

Termoelektrický pohon ABNM A5 LOG/LIN pro AB-QM, 0 10 V, proporcionální Termoelektrický pohon ABNM A5 LOG/LIN pro AB-QM, 0 10 V, proporcionální Použití Spotřeba energie 1/1,2 W Zásuvný kabel bez halogenů Jednoduchá instalace se západkou IP54 v libovolné instalační pozici Funkce

Více

Řídící modul EXD-C seřiditelný, pro EX5 až Ex8

Řídící modul EXD-C seřiditelný, pro EX5 až Ex8 Str. 1 ze 6 Technické údaje Modul EXD-C je řídící přístroj pro ovládání elektronických vstřikovacích ventilů ALCO s krokovým motorem řada EX5 / EX6 / EX7 / EX8. Modul je seřiditelný pomocí regulátorů Carel

Více

EMO T. Vysoce výkonný termoelektrický pohon ENGINEERING ADVANTAGE

EMO T. Vysoce výkonný termoelektrický pohon ENGINEERING ADVANTAGE Elektrické pohony EMO T Vysoce výkonný termoelektrický pohon Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & egulace Termostatická regulace ENGINEEING ADVANTAGE Vhodný pro použití s termostatickými ventily

Více

2 TRUBKOVÝ SYSTÉM TECHNICKÉ ÚDAJE

2 TRUBKOVÝ SYSTÉM TECHNICKÉ ÚDAJE KLIMATIZAČNÍ KAZETY 2 TRUBKOVÝ SYSTÉM TECHNICKÉ ÚDAJE 1 velikost KK 34 KK 51 KK 68 KK 80 max 450 510 624 768 jmenovitý vzduchový m3/h výkon střed 396 420 564 624 min 336 348 468 516 max 2,52 3,11 4,05

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

Příslušenství AGU 2.500. Pro řízení systému vytápění s nízkou teplotou. Kondenzační kotle model LUNA HT. Návod na použití pro INSTALATÉRY OBSAH

Příslušenství AGU 2.500. Pro řízení systému vytápění s nízkou teplotou. Kondenzační kotle model LUNA HT. Návod na použití pro INSTALATÉRY OBSAH Příslušenství AGU 2.500 Pro řízení systému vytápění s nízkou teplotou Kondenzační kotle model LUNA HT Návod na použití pro INSTALATÉRY OBSAH Str. Popis příslušenství SIEMENS model AGU 2.500 3 Instalace

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro kohouty s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

REGULÁTORY ÚSPORA ENERGIE, KOMPAKTNÍ VZHLED, RYCHLÉ ZPROVOZNĚNÍ

REGULÁTORY ÚSPORA ENERGIE, KOMPAKTNÍ VZHLED, RYCHLÉ ZPROVOZNĚNÍ SOUČÁSTI SYSTÉMU ESBE Y Y ÚSPORA ENERGIE, KOMPAKTNÍ VZHLED, RYCHLÉ ZPROVOZNĚNÍ Sortiment regulátorů ESBE má jedno společné: nabízí snadno dosažitelné pohodlí, bezpečnost a úsporu energie. 37 6 SOUČÁSTI

Více

EC čidla pro elektronické přístroje řady EC1 a EC2

EC čidla pro elektronické přístroje řady EC1 a EC2 Str. 1 ze 6 Řada elektronických regulátorů EC představuje mnoho modelů s různými snímači teplot, tlaku, nebo vlhkosti. Jednotlivá čidla se liší podle druhu snímané veličiny i podle účelu, ke kterému je

Více

SSC31 SSC81 SSC61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro ventily VVP45..., VXP45..., VMP45...

SSC31 SSC81 SSC61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro ventily VVP45..., VXP45..., VMP45... 4 895 Elektrické pohony Pro ventily VVP45..., VXP45..., VMP45... SSC31 SSC81 SSC61... SSC31 provozní napětí AC 230 V 3-polohové řízení SSC81 provozní napětí AC 24 V 3-polohové řízení SSC61 provozní napětí

Více

Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory

Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory OEM Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory Rozhraní PPS Digitální multifunkční prostorový přístroj určený k rozšíření ekvitermní regulace. Obsahuje čidlo teploty, topný program a regulační funkce.

Více

SSC31 SSC81 SSC61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. pro ventily VVP45..., VXP45..., VMP45...

SSC31 SSC81 SSC61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. pro ventily VVP45..., VXP45..., VMP45... 4 895 Elektrické pohony pro ventily VVP45, VXP45, VMP45 SSC31 SSC81 SSC61 SSC31 provozní napětí AC 230 V 3-polohové řízení SSC81 provozní napětí AC 24 V 3-polohové řízení SSC61 provozní napětí AC/DC 24

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 891 SSB bez pomocného kontaktu SSB1 s pomocným kontaktem ACVATIX Elektromotorické pohony pro malé ventily VVP45, VXP45, VMP45 (DN 25, k VS 6,3 m 3 /h) SSB31 SSB81 SSB61 SSB31 napájecí napětí AC 230 V

Více

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis www.marweb.sk P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Linearizovaný výstupní signál 4 až 20 ma. Přesnost dle rozsahu

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Elektrické pohony pro malé ventily

Elektrické pohony pro malé ventily 4 895 SSC81, SSC61... Elektrické pohony pro malé ventily Jmenovitý zdvih 5.5 mm SSC31 SSC81 SSC61... SSC31 SSC81 Provozní napětí AC 24 V, 3-polohové řízení SSC61 Provozní napětí AC 24 V, řízení signálem

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

C 316. Prostorový termostat. Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky s ECM ventilátory

C 316. Prostorový termostat. Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky s ECM ventilátory C 316 Prostorový termostat Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky s ECM ventilátory RAB21-DC Prostorový termostat pro vytápění nebo chlazení Funkce automatického přepínání vytápění / chlazení (s externím

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 s havarijní funkcí, bez ručního ovládání SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2, SQS85.00, SQS85.03 bez havarijní funkce, s ručním ovládáním Elektromotorické pohony pro ventily

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 s havarijní funkcí, bez ručního ovládání ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily se zdvihem 5,5 mm SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2, SQS85.00, SQS85.03 bez havarijní

Více

Řídící modul EXD-S samostatný, pro EX5 až Ex8

Řídící modul EXD-S samostatný, pro EX5 až Ex8 Str. 1 z 5 Technické údaje Modul EXD-S je řídící přístroj pro ovládání elektronických vstřikovacích ventilů ALCO s krokovým motorem řada EX5 / EX6 / EX7 / EX8. Modul je ve výrobním závodě kompletně nastaven

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 s havarijní funkcí, bez ručního ovládání SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2, SQS85.00, SQS85.03 bez havarijní funkce, s ručním ovládáním Elektromotorické pohony pro ventily

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Ponorné čidlo teploty

Ponorné čidlo teploty 1 782 1782P01 Symaro Ponorné čidlo teploty QAE2164... QAE2174... Aktivní čidla pro měření teploty vody v potrubích a zásobnících Napájecí napětí AC 24 V DC 13.5...35 V Výstupní signál DC 0...10 V 4...20

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis funkce regulace průtoku ventilu; průtok lze variabilně regulovat od lineární po logaritmickou nebo obrácenou charakteristiku. moderní konstrukce

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

S1024-2POS / S POS S2024-2POS / S POS

S1024-2POS / S POS S2024-2POS / S POS OBECNĚ Tyto přímo zpřažené klapkové pohony zajišťují dvoupolohovou regulaci pro: Vzduchotechnické klapky, Jednotky VAV, Vzduchotechnické jednotky, Větrací klapky, Žaluziové mřížky a Spolehlivou regulaci

Více

Bezdrátový zónový modul

Bezdrátový zónový modul s 1 428 Bezdrátový zónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový zónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová regulace

Více

Termostatické hlavice

Termostatické hlavice 111 EN 215-1 s odděleným čidlem s odděleným ovládáním Termostatické hlavice pro ventily VDN, VEN, VUN, VPD a VPE Termostatické hlavice nevyžadují externí zdroj napětí Kapalinové čidlo s rychlou reakcí

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 056 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 2-trubkové jednotky fan-coil RDF60.1 PI řídicí algoritmus Výstup pro ovládání tříbodového pohonu ventilu Výstup pro ovládání 3-rychlostního ventilátoru

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

TERM 2.5. Ekvitermní regulátor s korekcí vytápění podle pokojové teploty TERM 2.5. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.5. Ekvitermní regulátor s korekcí vytápění podle pokojové teploty TERM 2.5. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.5 Ekvitermní regulátor s korekcí vytápění podle pokojové teploty TERM 2.5 Popis Mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace automatická korekce ekvitermní křivky

Více

ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř.

ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř. Datový list ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř. Aplikace ECL Comfort 300 / 301 je elektronický regulátor teploty, který může být vybaven zvolenými aplikacemi prostřednictvím karty ECL. Regulátor

Více

RDH10RF/SET. Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení

RDH10RF/SET. Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení 3 070 Bezdrátový regulátor prostorové teploty s přehledným LCD displejem RDH10RF/SE Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení Velký LCD displej Bateriové napájení 2 x Alkalické baterie typ AA,

Více

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4 Regulátory řady PXR jsou určené pro typické regulační úlohy. Kromě standardních funkcí jako je dvoupolohová, třípolohová nebo PID regulace nabízí též funkce automatické optimalizace regulačních parametrů,

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 861 ACVATIX Elektromotorické pohony pro Kombiventily typu VPI45.., DN15 32 SSD31.. SSD81.. SSD61.. SSD31.. provozní napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál SSD81.. provozní napětí AC 24 V 3- polohový

Více

Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data

Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data Elpro Drive Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data Technická data Elektrická specifikace Tab.1 Výkon motoru při napájení 400VAC s Bypassem MSF-017 7,5 17 11 22 11 25-030 15 30 18,5 37 22 45-045 22

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 KATALOGOVÝ LIST VLASTNOSTI Dvouvodičová sběrnice LON mezi podstanicí a moduly vstupů/výstupů. Není zapotřebí žádných dalších svorkovnic.

Více

FSX/FSM Elektronický regulátor otáček Technické údaje

FSX/FSM Elektronický regulátor otáček Technické údaje FSX/M ovládá změnu otáček motoru v závislosti na tlaku regulované tekutiny. FSX/M spolu s připojovacím kabelem FSF-N/L** obsahujícím i ruchový filtr splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu

Více

Radiocontrol F. Regulace podlahového vytápění Rádiový regulační systém pro podlahové vytápění

Radiocontrol F. Regulace podlahového vytápění Rádiový regulační systém pro podlahové vytápění Radiocontrol F Regulace podlahového vytápění Rádiový regulační systém pro podlahové vytápění IMI HEIMEIER / Regulace podlahového vytápění / Radiocontrol F Radiocontrol F Radiocontrol F regulační systém

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

N0524/N1024, N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI

N0524/N1024, N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI , N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI TECHNICKÉ INFORMACE OBECNĚ Klapkové pohony zajišťují 2-polohovou a 3-bodovou regulaci pro: vzduchové klapky,

Více

2. A12 / LMC-1 / CZ. Klapkové pohony LMC... (s rychlejší dobou běhu) Provedení s univerzálním třmenem OEM

2. A12 / LMC-1 / CZ. Klapkové pohony LMC... (s rychlejší dobou běhu) Provedení s univerzálním třmenem OEM nový doplňuje... náhrada různých jednotlivých listů Servopohony pro topení, větrání a klimatizaci. A / LMC- / CZ Klapkové pohony LMC... (s rychlejší dobou běhu) Provedení s univerzálním třmenem OEM at004707

Více

NR-AMXCT. Konstantní (stálá hodnota)-regulace přívodní teploty Návod na instalaci a provoz

NR-AMXCT. Konstantní (stálá hodnota)-regulace přívodní teploty Návod na instalaci a provoz NR-AMXCT Konstantní (stálá hodnota)-regulace přívodní teploty Návod na instalaci a provoz NR-AMXCT je elektronická regulace pro konstantní teplotu přívodu pro podlahové topení, zařízení na pevná paliva

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90 s 4 502 ACVATIX Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty SAL.. s úhlem natočení 90 SAL31.. Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Provozní napětí AC/DC 24 V, řídicí signál

Více

Portier PS. Portier PS. Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw

Portier PS. Portier PS. Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw R Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry Doporučená instalační výška 2,5 m Horizontální montáž Délky: 1 a 1,5 m 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw Použití Portier je exkluzivní

Více

Excel 10 PODSTANICE PRO STROPNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKY W7763C, D, E

Excel 10 PODSTANICE PRO STROPNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKY W7763C, D, E Excel 10 PODSTANICE PRO STROPNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKY W7763C, D, E TECHNICKÉ INFORMACE VLASTNOSTI ÚVODEM Regulátory W7763C, D a E výrobní řady Excel 10 jsou určeny k regulaci stropních chladicích jednotek

Více

Prostorové termostaty s týdenním programem, displejem a volitelným externím čidlem teploty

Prostorové termostaty s týdenním programem, displejem a volitelným externím čidlem teploty C 303 Prostorové termostaty s týdenním programem, displejem a volitelným externím čidlem teploty Pro systémy vytápění RDE10.1 RDE20.1 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAPNUO/VYPNUO Normální

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 505 SQL36E.. ACVATIX Elektromotorické pohony Pro škrticí klapky VKF46.. SQL36E.. SQL36E.. provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel otáčení 90 Pomocný kontakt a potenciometr pro

Více

Moduly digitálních vstupů

Moduly digitálních vstupů 8 172 TX-I/O Moduly digitálních vstupů TXM1.8D TXM1.16D Moduly existují ve dvou verzích : TXM1.8D: 8 vstupů, každý má tříbarevnou LED (zelená, žlutá n. červená) TXM1.16D: Jako TXM1.8D, ale 16 vstupů, každý

Více

Synco living. Montáž Přístroje Synco 900. Srpen 2008 Strana1/45 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Montáž Přístroje Synco 900. Srpen 2008 Strana1/45 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Montáž Přístroje Synco 900 Srpen 2008 Strana1/45 Michal Bassy - Srpen 2008 Centrální jednotka Centrální jednotka QAX910 Centrální jednotka se dodává včetně: Návodu k obsluze Návodu k montáži

Více

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1 s 1 642 Ovladač do místnosti s rozhraním PPS2 pro použití s přístroji Desigo RX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX33.1 Snímání teploty v místnosti Změna požadované hodnoty teploty v místnosti Kolébkové tlačítko

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 055 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 2-trubkové jednotky fan-coil RDF50.1 PI regulace Výstup pro pohon s lineárním řídicím signálem 0 až 10 V DC Výstup pro ovládání 3-rychlostního ventilátoru

Více

REGULÁTORY OBSAH REGULÁTORY ZVOLTE VHODNÝ REGULÁTOR 76 77 REGULÁTOR ŘADA 90K REGULÁTOR ŘADA 90C

REGULÁTORY OBSAH REGULÁTORY ZVOLTE VHODNÝ REGULÁTOR 76 77 REGULÁTOR ŘADA 90K REGULÁTOR ŘADA 90C OBSAH ZVOLTE VHODNÝ 76 77 Y 78 81 ŘADA 90K 82 8 75 PRŮVODCE ESBE ZVOLTE VHODNÝ ŘADY 90C Ekvitermní regulátory řady 90C jsou dostupné ve čtyřech verzích aby mohly regulovat široké spektrum aplikací. Výběr

Více

SSC31 SSC81 SSC61.. Elektrické pohony. pro ventily VVP45.., VXP45.., VMP45..

SSC31 SSC81 SSC61.. Elektrické pohony. pro ventily VVP45.., VXP45.., VMP45.. 4 895 Elektrické pohony pro ventily VVP45.., VXP45.., VMP45.. SSC31 SSC81 SSC61.. SSC31 napájecí napětí AC 230 V 3-polohové řízení SSC81 napájecí napětí AC 24 V 3- polohové řízení SSC61 napájecí napětí

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Modul TX OPEN RS232/485

Modul TX OPEN RS232/485 s 8 185 8185P01 TX-I/O ; DESIGO OPEN Modul TX OPEN RS/485 TXI1.OPEN pro integraci cizích systémů a přístrojů do systému DESIGO (V4 nebo vyšší) Platforma pro integraci cizích systémů a přístrojů do řídícího

Více