LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Pro sekvenční regulaci chlazení a/nebo vytápění. Kompletní systém, který se snadno přizpůsobuje změnám požadavků. Flexibilní regulátor, jehož konfiguraci lze měnit podle potřeby. Prodloužená životnost jednotky K jednomu regulátoru lze připojit až osm párů pohonů. POUŽITÍ Pro systémy s indukčními jednotkami, s vodním chlazením a ohřevem (nebo elektrickým ohřevem) v novostavbách a renovačních projektech. pro flexibilní regulaci vnitřního prostředí obsahuje: digitální regulátor, termoelektrické pohony, ventily, prefabrikované kabely, propojovací kartu, transformátor a příslušenství. Funkce regulátoru: PI (nastavitelná prostřednictvím konfigurační jednotky) Napájecí napětí: 24 V AC/DC stř. 1

2 FUNKCE Funkce PI zajišťuje vyrovnanou teplotu v místnosti Pravidelné kontrolní spouštění zabraňuje ucpání ventilů Digitální řízení zaručuje spolehlivý provoz a dlouhou životnost Připojení čidla kondenzace přímo k regulátoru Vstup pro dálkové čidlo teploty Programování prostřednictvím konfigurační jednotky VÝHODY SYSTÉMU Sekvenční řízení chlazení a ohřevu pomocí funkce PI. Propojky na nastavování výstupů regulátoru lze je přepínat mezi PWM (modulací šířkou impulsu) a řídicím napětím 0-10 V. Pravidelné kontrolní spouštění ventilů zabraňuje zablokování dříků ventilů, ke kterému by mohlo dojít v případě, že delší dobu není nutné chlazení nebo ohřev. Pomocí dálkové konfigurační jednotky lze snadno měnit konfiguraci digitálního procesoru, což nabízí výbornou flexibilitu při změnách funkcí a parametrů během instalace nebo kdykoliv později. Díky nové technologii je teplo vytvářené v regulátoru udržováno na minimální úrovni, což umožňuje přesnější regulaci a zvyšuje životnost součástí. Čidlo kondenzace se připojuje přímo k regulátoru, není nutná žádná externí rozvodná skříňka. K regulátoru lze paralelně připojit více čidel kondenzace, což je výhodné ve větších prostorech s několika kritickými místy, v nichž hrozí riziko vysoké vlhkosti. K jednomu regulátoru lze připojit až osm párů pohonů (osm pro chlazení + osm pro ohřev). Pohony jsou vybavené funkcí výchozí otevřený stav, která zajišťuje, že ventily zůstávají otevřené, dokud není přivedeno napětí. Systém používá výrazné indikátory provozu (stavu). Regulátor zobrazuje aktuální provozní stav světelnými diodami a provozní stav pohonů je signalizován mechanicky pomocí polohy válcovitého tělesa. Sekvenční řízení chlazení a ohřevu. Jestliže je teplota v místnosti o 0,5 C vyšší než nastavená cílová hodnota, pohony chlazení otevřou ventily chlazení. Jestliže teplota v místnosti klesne o 0,5 C pod cílovou hodnotu, pohony ohřevu otevřou ventily ohřevu. Regulátor provádí regulaci prostředí podle funkce PI. Složka I snímá velikost a délku trvání odchylek prostředí a podle toho upravuje doby otvírání pohonů. Tento typ regulace se nazývá modulace šířkou impulsu (PWM). Ve srovnání například s dvoupolohovou regulací poskytuje regulace PWM stabilnější teplotu v místnosti, což má za následek větší pohodlí. Regulátor má standardní rozsah nastavení 16 C až 28 C, nicméně pomocí dálkové konfigurační jednotky lze tento rozsah změnit v intervalu 0 C až 31,9 C. Jednou denně se provádí kontrolní spouštění ventilů. V těchto okamžicích se všechny ventily připojené k regulátoru na tři minuty úplně otevřou. Tento model pohonu je normálně zavřený, ale je vybavený funkcí výchozí otevřený stav. To znamená, že ventily jsou po dodání otevřené, ale po šesti minutách od přivedení napětí se zavřou. Tím se usnadňuje tlakové zkoušení a odvzdušňování vodního systému. Regulátor má dva vstupy, ke kterým se implicitně připojují dálkové čidlo teploty a čidlo kondenzace. Vstupy (a výstupy) lze po připojení dálkové konfigurační jednotky k regulátoru nebo v některých případech pomocí propojek překonfigurovat pro jiné funkce, například detektory pohybu nebo okenní čidla s rozpojovacími kontakty. Systém pro elektrický ohřev Systém lze používat také jako pokojový regulátor pro klimatizační jednotky vybavené elektrickými topnými prvky. V takovém případě je kabel jako obvykle veden z konektoru výstupního signálu pro chlazení na jednotce do pohonu ventilu chladicí vody. Výstupní signál regulátoru pro ohřev se musí překonfigurovat na modulaci šířkou impulsu a připojit k triakové jednotce, která bude potom řídit elektrické topné prvky klimatizační jednotky. Podrobné informace o změně konfigurace výstupního signálu pro ohřev tak, aby řídil výkonový regulátor, najdete v Pokynech pro zapojení. 2

3 Pokojový regulátor RE Označení: Teplota: Značení: Obal: Rozměry: Třída krytí: IP 20 RE-1: Model s nainstalovaným kabelem pro připojení k propojovací kartě jednotky KK RE-S: Model se šroubovacími svorkami Okolní teplota pro skladování: 0 C až +70 C Provozní teplota: +5 C až +40 C Logo Swegon na krytu Na odnímatelném krytu najdete podrobné informace o číslech výrobků, názvech součástí a jednoduché schéma zapojení. Číslo položky na kartě Bílý Polylac plast ABS 77 x 77 x 27 mm Napájecí napětí: 24 V AC/DC stř % Výstupy regulátoru: Funkce výstupního signálu: Vstupy: Připojovací svorkovnice: Kabely: Jmenovitý příkon: 24 V (chlazení a ohřev). Max. 2 A Chlazení: normálně sepnutý NC Ohřev: normálně sepnutý (funkčním tlačítkem ho lze nastavit na normálně rozpojený) DŮLEŽITÉ! V jednom okamžiku lze aktivovat maximálně osm pohonů, což znamená: v aplikacích, v nichž se používají normálně rozpojené pohony, je možné zapojit celkem pouze osm pohonů (například čtyři v topném okruhu + čtyři v chladicím okruhu) Dálkové čidlo teploty a čidlo kondenzace Všechny výstupy používají šroubovací svorky. RE-1 s kabelem nainstalovaným výrobcem Prefabrikované Pokud se používají jiné kabely, doporučuje se kroucený kabel o průřezu 0,5 mm 2. 1 VA Funkce regulátoru: PI (lze přepínat mezi PWM a 0-10 V) Pásmo P, kroky chlazení: Pásmo P, kroky ohřevu: Neutrální zóna: Čas I: Kontrolní spouštění ventilů: 1 K 1,5 K 1 K 20 min Jednou za 24 h (úplné otevření po dobu 3 min) Důležité! Pro elektrický ohřev: vypněte funkci kontrolního spouštění pro výstup ohřevu. Čidlo teploty: Termistor NTC 10K/25 C Rozsah nastavení: C. Střed nastavování teploty 22 C Provozní stav: Montáž: Světelná dioda Chlazení: svítí, modrá signalizace Neutrální: dioda nesvítí Ohřev: svítí, červená signalizace Alarm při kondenzaci: blikající modrá signalizace (pokud se požaduje chlazení) Nástěnná nebo standardní 70mm elektrický držák. Mimo přímé sluneční světlo. Instalační lišta: Instalační lišta musí mít průměr minimálně 12 mm, aby jí mohly vést propojovací kabely do regulátoru. Obr. 4. Pokojový regulátor RE-1/ RE-S Obr. 5. Dálková konfigurační jednotka T-CU Výrobek je označen symboly CE a S a vyhovuje ustanovení EU pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). 4

4 Pomocí dálkové konfigurační jednotky T-CU můžete snadno měnit konfiguraci výchozího nastavení regulátoru od výrobce.ž Nastavitelné parametry: Cílový rozsah Rozsah nastavení Neutrální zóna Funkce regulátoru Pásmo P (chlazení a ohřev) Funkce výstupního signálu Také lze měnit funkce vstupů. Implicitně se používají pro dálkové čidlo teploty a čidlo kondenzace. Podrobnější informace o funkcích vstupů najdete v samostatné příručce, která je k dispozici na stránkách com. Funkce výchozí otevřený stav NO Pohon je po dodání vybaven funkcí výchozí otevřený stav. To znamená, že ventily jsou po dodání otevřené, ale po šesti minutách od přivedení napětí se zavřou. Tím se usnadňuje tlakové vyvážení a odvzdušňování vodního systému. Šest minut po zapnutí se funkce pohonu výchozí otevřený stav automaticky deaktivuje. Ozve se cvaknutí a potom se pohon přepne do normálně zavřené polohy a zahájí se normální regulace. Když je k regulátoru připojené dálkové čidlo teploty, automaticky se vyřadí vestavěné čidlo teploty. Pomocí dálkové konfigurační jednotky, která se používá k jednoduchému přeprogramování, můžete nastavit regulátor tak, aby prováděl regulaci podle průměru naměřených hodnot z vnitřního a dálkového čidla teploty. To může být výhodné zejména ve větší místnosti, v níž mohou vznikat teplotní rozdíly. Chcete-li více informací o konfiguraci, obraťte se na společnost Swegon. POHONU VENTILU AT Obr. 6. AT Označení: Teplota: Značení: Kryt: Napájecí napětí: Funkce: AT-1 (včetně konektoru) AT-2 (kolíky na koncích kabelu) Okolní teplota pro skladování: 25 až +60 C Provozní teplota, teplota vzduchu: 0 až 60 C Provozní teplota, přenos energie: 10 až 100 C Logo Swegon na skříni Polyamid šedý plast 24 V stř./ss., +10 %, 0-60 Hz Normálně zavřený, dvoupolohový, termoelektrický Kabel: Pevně připojený dvojžilový kabel, L = 1,0 m, 0,75 mm 2 Jmenovitý příkon, spouštění: Jmenovitý příkon, provoz: Doba otvírání/ zavírání: 6 VA po dobu max. 2 min 1,8 VA Asi 3 min Třída krytí: IP 54 Síla pohonu: 100 N +5 % Zdvih: Hmotnost: Připojení: Montáž: 4 mm 100 g Standardně se dodává adaptér VA-80, odpovídající velikosti závitů M30 x 1,5 mm. Vodorovná nebo svislá Tento výrobek je označen symbolem CE a vyhovuje požadavkům EU na elektromagnetickou kompatibilitu. Obr. 7. Indikátor polohy na pohonu AT Válcový indikátor polohy na pohonu jasně ukazuje aktuální provozní režim viz obr. 6. Když se indikátor zasune a zarovná s krytem, pohon je v zavřené poloze. Když indikátor vystoupí nad kryt, pohon je v otevřené poloze. 5

5 VENTIL SYST VD CLC Pohon AT se dodává společně s ventily SYST VD CLC (přímými) a adaptérem VA-80. Rozměry: Viz tabulka 1 Hodnoty Kv: Viz tabulka 2 Max. pracovní tlak: 1000 kpa Max. tlaková ztráta s otevřeným ventilem: 20 kpa Max. tlaková ztráta se zavřeným ventilem: 150 kpa Maximální teplota průtoku: 110 C Maximální koncentrace glykolu ve vodním 40% systému: Tabulka 1. Rozměry ventilů VD CLC DN A B C D E F VD115 1/ M30 x 1,5 VD120 3/ M30 x 1,5 Tabulka 2. Hodnoty kv pro ventil VD CLC DN (palce) Typ Přednastavená hodnota kv Přímé dvojcestné ventily (VD) Hodnota kv (m3/h) Nastavitelný rozsah 1/2 VD115CLC /4 VD120CLC Tabulka 3. Přednastavení hodnot kv ventilů VD CLC Nastavení: VD115CLC VD120CLC Tolerance průtoku ± 2 Kvůli zvýšeným tolerancím se nedoporučují nastavení < 5. Obr. 8. Přednastavení hodnoty kv 1. Otočte šroub doprava až na doraz. 2. Otočte šroub doleva na nulu. 3. Otočte šroub doleva na požadovanou přednastavenou hodnotu. Přednastavené hodnoty, viz tabulka 3. Obr. 9.Ventil SYST VD CLC 6

6 PROPOJOVACÍ KARTA KK Propojovací karta na připojení pohonů, transformátoru a podřízených jednotek k regulátoru RE-1. Všechna spojení se provádí pomocí rychlospojek a prefabrikovaných kabelů. Označení: KK Rozměry: Viz obr. 10 Třída krytí: IP 20 Značení: Na krytu je znázorněno zapojení pohonů (pro ohřev a chlazení), napětí a řídicích signálů. Propojovací karta je vybavena dvěma výstupy pro pohony. Jeden je určen pro chlazení a druhý pro ohřev. Napětí z transformátoru lze připojit k jakémukoliv dvojžilovému portu s označením napájení. Pomocné kabely na napájení dalších jednotek se připojují k jakémukoliv volnému dvojžilovému portu s označením napájení. Řídicí signál z regulátoru lze připojit k jakémukoliv čtyřžilovému portu s označením signál. Pomocné kabely pro řídicí signály do dalších jednotek se připojují k jakémukoliv volnému čtyřžilovému portu s označením signál. Propojovací karta má kolíkové konektory. Prefabrikované kabely se připojují k propojovací kartě pomocí konektorů se zdířkami. Viz obrázek v oddílu POKYNY PRO ZAPOJENÍ. Obr. 10. Propojovací karta KK TRANSFORMÁTOR TS Ochranný transformátor s dvojitou izolací Označení: TS Obal: Kompletní výlisek. Plastové pouzdro. Třída krytí: IP 44 Primární strana: 230 V stř., Hz. Připojení pomocí nástěnné zástrčky (SE). Sekundární strana: 24 V stř. T1,6 A, sekundární pojistka. Připojovací kabel: délka = 1 m, se dvěma odbočkami, rychlospojka 2L na připojení ke kartě. Montáž: Montážní otvory na vnější straně pouzdra nebo dodaný držák pro nástěnný stojan pro systém na obvodovou stěnu. Tento výrobek je označen symbolem CE a vyhovuje požadavkům směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a nízkonapěťových zařízeních. Obr. 11. Transformátor TS 7

7 KABELY KL Kabel KL-A pro provozní napětí Prefabrikovaný dvojžilový kabel Ø 0,35 mm 2 s rychlospojkami pro připojení provozního napětí mezi propojovací karty. Tento kabel se dodává ve třech standardních délkách: 1900, 3200 a 4200 mm. Kabel KL-B na vedlejší ovládání Prefabrikovaný šestižilový kabel Ø 0,35 mm 2 s rychlospojkami na vedlejší ovládání. Tento kabel přenáší mezi kartami jak řídicí signál, tak provozní napětí. Tento kabel se dodává ve standardních délkách: 1900, 3200 a 4200 mm. Kabel regulátoru KL-C Prefabrikovaný šestižilový kabel Ø 0,35 mm 2 s kolíky na koncích pro připojení k šroubovací svorce regulátoru a rychlospojkami pro připojení k propojovacím kartám. Tento kabel se dodává ve standardních délkách: 1500 a 3000 mm. Obr. 12. Kabely KL 1 = KL-A 2 = KL-B 3 = KL-C Délka kabelu pro systém Primo na obvodovou stěnu Vypočítejte požadovanou délku kabelu mezi dvěma jednotkami tak, že změříte vzdálenost mezi konci jednotek a přičtete 600 mm. Vyberte nejbližší delší standardní délku. Viz obr. 13. Obr. 13. Délka kabelu pro systém na obvodovou stěnu A = délka (mezi konci) Výběr maximální délka kabelu Pomocí prefabrikovaných kabelů lze k jednomu regulátoru připojit až osm pohonů. Pak může být celá sestava napájena transformátorem SYST TS. Transformátor lze připojit k jakékoliv propojovací kartě v obvodu. Pokud se používají jiné než prefabrikované kabely, musí být dimenzované v souladu s příslušnými předpisy pro nízkonapěťové instalace. 8

8 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkové čidlo teploty T-TG Externí čidlo teploty, délka 2500 mm Označení: T-TG-2 Teplota: Okolní teplota 0 až 50 C Snímací prvek: Termistor Odpor: 10 kw při 25 C Kabel: 2 x 0,25 mm2, délka: 2500 mm Detektor pohybu Pokud se regulátor překonfiguruje, může pracovat s detektory pohybu. Pro tento účel jsou ideální detektory pohybu typu KSO. Viz samostatná dokumentace. Adaptéry T-VA pro ventily jiných výrobců S každým pohonem AT se standardně dodává adaptér T-VA-80. Tento adaptér odpovídá typům ventilů SYST VD CLC, stejně jako ventilům jiných výrobců. Materiál: Plast Označení: T-VA-32/Tour & Andersson T-VA-39/Oventrop T-VA-50/Honeywell, Reich, MNG, Böhnisch (H), Cazzaniga T-VA-54/MMA T-VA-59/Danfoss RAV/L T-VA-72/Danfoss RAV T-VA-78/Danfoss RA T-VA-80/Siemens a ostatní Obr T-TG Triaková jednotka TR Triaková jednotka na řízení elektrického ohřevu Materiál: Plast Řídicí vstup: 24 V ss. Řídicí výstup: 230 V stř., max. 16 A Třída krytí: IP 20 Rozměry: 150 x 94 x 41 mm Kabel: Dvojžilový kabel na připojení k regulátoru, L = 2 m Obr. 15. Triaková jednotka TRIAC TR Konektor T-KT V případě potřeby jsou k dispozici další konektory. Označení: T-KT-2L-1/pro napájecí kabel T-KT-2L-2/pro pohon T.KT-4-L/ pro vedlejší kabel 9

9 POKYNY PRO ZAPOJENÍ je kompletní řídicí systém pro indukční chlazení a ohřev. Kompletní sada je ideální pro jednotky na obvodové stěny, v instalacích s jednotkami do podhledů se musí zvolit jednotlivé součásti, aby měly kabely správnou délku vyhovující instalaci. Obr. 17 znázorňuje schéma zapojení s použitím celého systému. V tomto případě se normálně používá regulátor RE-1 vybavený pevně nainstalovaným kabelem s rychlospojkami pro připojení k propojovací kartě KK. Pro situace, kdy se nepoužívají prefabrikované kabely, je k dispozici regulátor RE-S a další kabely lze připojit přímo ke svorkám (obr. 16). Tabulka 4. Výstupy/výstupy Svorka regulátoru Propojovací karta Funkce 1 Y20 Výstupní signál, pohon chlazení Barva kabelu Hnědá 2 G Napětí systému Modrá 3 G Napětí systému Modrá 4 Y2 Výstupní signál, Hnědá pohon ohřevu Výstupní signál Černá 5 G Vstup napětí systému Černá/bílá Napětí systému výstup pro napájení regulátoru 6 G0 Zem systému Černá 7 Y1 Vstup dálkového čidla * tepl. 8 Y10 Vstup čidla kondenzátu * *= TG je vybaven hnědým a bílým kabelem. Z hlediska funkčnosti nezáleží na tom, který kabel je připojen k zemi systému a ke vstupu funkce. Obr. 16. Připojení ke šroubovací svorce v regulátoru RE-S Obr. 17. Několik karet KK zapojených do série s regulátorem RE-1 Upozornění! Může se lišit v závislosti na typu čidla kondenzace. 10

10 Omezení pro čidla Dálkové čidlo teploty: Jedno na regulátor Maximální délka kabelu: 15 m Přemístění propojky pro elektrický ohřev Pokud musí systém regulovat klimatizační jednotky s elektrickým ohřevem, připojte přívody z triakové jednotky ke konektoru výstupního signálu pro ohřev na jednotce, jak je znázorněno na obr. 19. Výstupní signál pro ohřev se musí také překonfigurovat z 24 V ss. na 0-10 V ss. Konfiguraci změňte takto: 1. Odpojte napájení od regulátoru. 2. Připevněte si na zápěstí schválený uzemňovací náramek, připojený k uzemněnému předmětu. 3. Odšroubujte kryt regulátoru. 4. Přemístěte propojku na kontaktech propojek podle obr Připojte k regulátoru ruční jednotku T-CU a vstupte do nabídky 4 OUTPUT (Výstup)*. 6 Vyberte OUTPUT č. A2 nastavte následující parametry: Type = 0-10 V MOT = 0 Obr. 18. Připojení ke šroubovací svorce v regulátoru RE-S pro elektrický ohřev * Více informací o práci s ruční jednotkou najdete v samostatné příručce na našich webových stránkách: www. swegon.com. Obr. 19. Přepojení propojky regulátoru pro elektrický ohřev 11

11 Výrobek Regulátor c RE- a Model: 1 = s kabelem regulátoru nainstalovaným výrobcem S = šroubovací svorka Transformátor c TS - 2 trafo 24V 60VA s držákem (systém na obvodovou stěnu) Kabely Provozní napětí (dvojžilový) a KL-A- aaaa Pohon ventilu a AT- a Délka: 1900, 3200 a 4200 mm Model: 1 = s rychlospojkou 2 = s kolíky na koncích kabelu Ventil SYST VD aaa- CLC Model: VD = přímý Velikost: 115 a 120 Propojovací karta c KK Vedlejší kabel (šestižilový) a KL-B- aaaa Délka: 1900, 3200 a 4200 mm Kabel regulátoru (šestižilový) Délka: 1500 a 3000 mm a KL-C- aaaa 12

12 Příslušenství Externí čidlo teploty a T- TG- 2 Model: 2 = holé vodiče na koncích kabelu Dálkový ovladač b T- CU Konektor, dvojžilový a T- KT- 2L- a Model: 1 = pro napájecí kabel 2 = pro pohon Konektor, čtyřžilový a T- KT- 4L POPISNÉ TEXTY Příklady popisných textů podle švédské normy VVS AMA. Digitální řídicí systém Swegon pro indukční klimatizační systémy s následujícími funkcemi: Přizpůsoben pro regulaci vnitřního prostředí Programovatelný digitální regulátor Individuální regulace teploty Signalizace aktuálního provozního stavu Volitelná funkce regulace PWM nebo 0-10 V Sekvenční řízení ohřevu a chlazení Automatické zkoušení ventilů Termoelektrické pohony, dvoupolohové (zapnuto/vypnuto) s jasně signalizovaným stavem Funkce výchozí otevřený stav pro zjednodušené doplňování a tlakové vyvážení vodního systému Vstup pro čidlo kondenzace Vstup pro dálkové čidlo teploty Dodání: Jednotky do podhledů, klimatizační trámy, radiátory a stropní chlazení/ohřev Ventily dodávané RE pro montáž do systému Pokojový regulátor dodávaný EE, SE nebo jinému dodavateli k instalaci do konektoru jednotky Veškeré elektrické zapojení provádí EE nebo SE, který také poskytne konektory, svorky a kabely pro jednotku Adaptér, a T- VA- aa pohon/ventil Pro typ ventilu: 32 = Tour & Andersson 39 = Oventrop 50 = Honeywell, Reich, MNG, Böhnisch (H), Cazzaniga 54 = MMA 59 = Danfoss RAV/L 72 = Danfoss RAV 78 = Danfoss RA 80 = Siemens a ostatní Triaková jednotka pro elektrický ohřev TR Jednotky na obvodové stěny: Pokojový regulátor dodávaný EE, SE nebo jinému dodavateli k instalaci do konektoru jednotky Veškeré elektrické zapojení je provedené EE, SE nebo jiným dodavatelem a připojené ke konektoru jednotky EE zajistí uzemněný napěťový výstup pro každý transformátor a nainstalovaný konektor jednotky pro každý pokojový regulátor Příslušenství - Dálkové čidlo teploty T-TG-2, XX ks - Adaptér, pohon/ventil T-VA-aa, XX ks - Konfigurační jednotka T-CU, XX ks - Konektor, dvojžilový T-KT-2L-a, XX ks - Konektor, čtyřžilový T-KT-4L, XX ks Jednotky do podhledů, chladicí trámy, topná tělesa a chladicí/topné panely: - Regulátor RE-S, XX ks - Ventil SYST VD aaa-clc, XX ks - Pohon ventilu AT-2, XX ks - Transformátor c TS -2 trafo 24V 60VA, XX ks - Triaková jednotka, TR, XX Jednotky na obvodové stěny: - Regulátor RE-1, XX ks - Transformátor c TS -2 trafo 24V 60VA, XX ks - Prefabrikované kabely KL-a-bbbb, XX ks Počty se stanovují samostatně nebo uvádějí s odkazem na výkresy. 13

13 15

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE A NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VÝROBKU KONDENZÁTNÍ JÁDRO K2J Platí pro typy: K2J 400l, K2J 800l Platnost od: ZÁŘÍ 2006 Verze: TD-K2J-02U VÝROBCE: ETL-Ekotherm, spol.s r.o. Sídlo

Více

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŠUDE, KDE JI POTŘEBUJETE Decentralizovaná řešení pohonů umožňují inženýrům a projektantům strojů šetřit náklady a prostor. VACON

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Komunikativní regulátor topení a chlazení s výstupem 0..10 V

Komunikativní regulátor topení a chlazení s výstupem 0..10 V UC220 Komunikativní regulátor topení a chlazení s výstupem 0..10 V Shrnutí Použití UC220 je komunikativní pokojový regulátor topení a chlazení se dvěma binárními vstupy a dvěma výstupy 0...10 V ss pro

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT BN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT BN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT BN Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 1 OBSAH Popis regulátoru Určení..... 3 Ovládací prvky... 3 Teplotní čidla.. 4 Pracovní systémy.... 4

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 OBSAH 1. URČENÍ...... 2 2. POPIS REGULÁTORU............ 4 2.1 Pracovní režimy regulátoru........ 4 2.2 Regulace

Více

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej WW-45 Prosvětlovací displej WW-10 Prosvětlovací displej WW-10 Panelové provedení Nástěnné

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT 12. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT 12. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT 12 Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 OBSAH Popis regulátoru Určení......... 2 Ovládací prvky...... 2 Teplotní čidla... 3 Pracovní režimy

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač Malý bezpečnostní koncový spínač D4F Nejmenší z doposud vyráběných bezpečnostních koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení Zmenšení rozměrů až na 1/4 velikosti předcházejícího

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT 06. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT 06. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT 06 Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 OBSAH Popis regulátoru Určení......... 2 Ovládací prvky...... 2 Teplotní čidla... 3 Pracovní režimy

Více