Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015"

Transkript

1 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

2 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech a faktech Dopravní koridory mezi SRN a ČR Příklady práce AMSP 2

3 Podnikatelské svazy v ČR Svaz Průmyslu a dopravy Hospodářská komora ČR Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP 3

4 AMSP ČR KDO JSME? 3 pilíře: NEZÁVISLOST ODBORNOST PRAXE Nejsme úřad!!! 4

5 KDO jsou naši členové: Především malé a střední podniky (resp. firmy bez omezení velikosti) z různých oborů, z celé České republiky OSVČ (živnostníci) Kolektivní členové - samostatné asociace, sdružení, cechy banky a pojišťovny se státní účastí některé střední a vysoké školy 5

6 Z jakých jsou OBORŮ: Nejvýznamnější obory: Dopravní telematika Výroba lodí Metalurgie a strojírenství Výroba plastů a gumy Elektrotechnika Stavební průmysl Řemesla, obchod Služby obecně a další K dnešnímu dni zastupuje AMSP ČR zájmy cca podnikatelských subjektů. 6

7 KDE AMSP zastupuje zájmy podnikatelů? klíčová jednání ministerstev a dalších orgánů: Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst - člen Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace - člen Spolupráce na Exportní strategii, Inovační strategii, apod. Podnikatelská rada, tripartita Připomínkové místo nové legislativy odborné výbory, komise, rady Hodnotitelské komise Banky a finanční instituce, média Jsme zakladatelem Koalice pro transparentní podnikání 7

8 Členům poskytujeme: Podporu, nové informace a nabídku aktivního zapojení - VÝBORY Vedle tradičních oborů se naše podpora zaměřuje nově na trendové obory biotechnologie, nanotechnologie, tkáňové inženýrství, fotonika, kosmický průmysl a další 8

9 Malé a střední podniky tvoří v ČR 99,84 % všech firem Z celkového počtu právnických a fyzických osob tvoří MSP subjektů Podniky vytvořené MSP Ostatní 99% Zdroj: ČSÚ/MPO/2013 Meziroční pokles o podniků. 9

10 MSP zaměstnávají přes 2 miliony osob Malé a střední podnikání zajišťuje zaměstnání pro 61 % všech zaměstnanců v ČR MSP zajišťuje zaměstnání Ostatní 61% 39% 10

11 Malé a střední podniky v České republice: produkují: produkují: vyplácejí: produkují: spotřebují: produkují: produkují: 52 % výkonů 57 % přidané hodnoty 55 % mezd 42 % investic 58 % dovozu 54 % vývozu cca 38 % HDP 11

12 Německo-český obchod v číslech a faktech Zahraniční obchod s Německem i český export do SRN dosáhly v r rekordních hodnot. Dle předběžných dat spolkového statistického úřadu (DESTATIS), dosáhl v r objem zahraničního obchodu se SRN rekordních 70,39 mld. (meziročně + 9,8%; 2013: 64,08 mld. ). Jak vývoz do SRN - 36,88 mld. (meziročně + 11,7%), tak dovoz ze SRN - 33,51 mld. (meziročně + 7,8%) dosáhly v uplynulém roce historicky nejvyšších hodnot. Pozitivní saldo ZO ve prospěch ČR v r činilo 3,37 mld., což je meziroční nárůst o téměř ¾ (2013: 1,94 mld. ). 12

13 Struktura českoněmeckého zahraničního obchodu Struktura česko-německého zahraničního obchodu se v r výrazně nezměnila. Prvních šest položek (HS-4) českého vývozu do SRN zůstává stejných: 1. díly a příslušenství pro automobily; 2. automobily; 3. počítače; 4. nábytek; 5. izolované dráty a kabely; 6. čerpadla. Významný nárůst exportu (mezi dvaceti největšími položkami) zaznamenaly zejm. díly a příslušenství pro automobily (+ 19%), automobily (+23%) a nábytek (+47%). 13

14 Bilance zahraničního obchodu ČR v miliardách EUR Quelle: Deutsche Bundesbank Stand: Mai

15 Vývoj obchodu ČR s SRN Quelle: Tschechisches Amt für Statistik Stand: Mai

16 Přehled přímých investic z SRN do zemí MOE in Mrd. EUR (Ende 2012) Quelle: Deutsche Bundesbank 16

17 Dopravní koridory mezi SRN a ČR Letecká doprava Železniční doprava Silniční doprava Lodní doprava 17

18 Využití koridorů Přeprava zboží Přeprava osob Služby Spolupráce a výměna informací 18

19 Vývoz do SRN dle typu dopravy a zboží v tis. tun Typy zboží železniční silniční vnitrozemská vodní Celkem Produkty zemědělské výroby 544, ,5 72, ,1 Uhlí, surová ropa a zemní plyn 405,9 62,5 0,0 468,4 Kovové rudy a ostatní nerostné suroviny 0,6 491,1 1,6 493,4 Potravinářské výrobky, nápoje a tabák 73,1 579,1 0,6 652,7 Textil a textilní výrobky; kůže a kožené výrobky 0,0 189,3 0,0 189,3 Dřevo a dřevěné a korkové výrobky (kromě nábytku) 43, ,6 0, ,7 Koks a rafinérské ropné produkty 483,7 101,5 0,0 585,2 Chemikálie, chemické výrobky a umělá vlákna 126,0 851,7 96, ,3 Ostatní nekovové nerostné výrobky 165,8 686,2 0,8 852,7 Kovy; zpracované kovové výrobky, kromě strojů a zařízení 270, ,1 25, ,3 Stroje a zařízení 1,0 800,4 6,4 807,8 Dopravní prostředky 333, ,1 0, ,8 Nábytek; ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu 0,0 120,4 0,0 120,4 Druhotné suroviny; městský a ostatní odpad 469,0 413,5 5,8 888,3 Pošta, balíky 0,0 152,0 0,0 152,0 Zařízení a materiál použité k přepravě věcí 3,4 376,9 0,0 380,3 Stěhování domácností a kanceláří, opravy 0,0 2,3 0,0 2,3 Hromadné zásilky 0,0 446,0 0,0 446,0 Neindetifikovatelné věci 2 962,1 196,2 0, ,1 Ostatní věci jinde neuvedené 1,6 0,0 2,0 3,6 Poznámka: Jedná se pouze o dopravce registrované v ČR Zdroj: ČSU 19

20 Dovoz z SRN dle typu dopravy a zboží v tis. tun Typy zboží železniční silniční vnitrozemská vodní Celkem Produkty zemědělské výroby 56,5 745,1 14,6 816,1 Uhlí, surová ropa a zemní plyn 190,6 52,4 0,0 243,0 Kovové rudy a ostatní nerostné suroviny 4,0 466,0 33,4 503,4 Potravinářské výrobky, nápoje a tabák 25,7 707,3 14,9 747,9 Textil a textilní výrobky; kůže a kožené výrobky 0,0 240,4 0,0 240,4 Dřevo a dřevěné a korkové výrobky (kromě nábytku) 63,6 953,5 27, ,6 Koks a rafinérské ropné produkty 798,8 445,4 0, ,2 Chemikálie, chemické výrobky a umělá vlákna 498,5 774,9 9, ,1 Ostatní nekovové nerostné výrobky 51,7 400,0 0,0 451,7 Kovy; zpracované kovové výrobky, kromě strojů a zařízení 505, ,9 0, ,5 Stroje a zařízení 0,0 672,6 0,3 672,9 Dopravní prostředky 37,2 851,6 0,0 888,7 Nábytek; ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu 0,0 96,5 0,0 96,5 Druhotné suroviny; městský a ostatní odpad 3,7 85,9 0,0 89,6 Pošta, balíky 0,0 168,8 0,0 168,8 Zařízení a materiál použité k přepravě věcí 12,6 659,2 0,0 671,8 Stěhování domácností a kanceláří, opravy 0,0 0,0 0,0 0,0 Hromadné zásilky 0,0 399,5 0,0 399,5 Neindetifikovatelné věci 2 810,0 149,7 0, ,7 Ostatní věci jinde neuvedené 2,8 0,0 0,3 3,1 Poznámka: Jedná se pouze o dopravce registrované v ČR Zdroj: ČSU 20

21 Česko-německé vztahy v oblasti dopravní telematiky Pro MSP byl zajímavý projekt ecall / HeERO, na jehož vzniku se významně podílely obě země. Zde se jednalo hlavně o podíly na vývoji a testování systému ecall (hlavně prototypy palubních jednotek, nebo dodávky softwaru pro centra 112). Na německé straně hrála hlavní roli spolková země Dolní Sasko, která má velký zájem s ČR spolupracovat i nadále a to jak na projektu I_HeERO (přihláška podána do programu CEF, je to využití ecall při přepravě zvlášť nebezpečných věcí), tak na kooperativních systémech ITS (C-ITS) vozidlo-vozidlo a vozidlo-zařízení na dopravní infrastruktuře. Se Bavorskem, Berlínem a Braniborskem a pravděpodobně i Saskem pracujeme na zahájení výměny informací o silničním provozu a to hlavně pro řízení mezinárodní dopravy. Aby to bylo technicky možné, jsme v projektu CROCODILE, v rámci kterého se připravuje převodník informací (co se stalo za událost) mezi zeměmi na společnou bázi. 21

22 Příklad práce AMSP: Podnikání kolem vodních toků má zelenou Za podpory Asociace lodního průmyslu (APL), Asociace malých a středních a podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a provozovatelů lodí se prosadilo po mnoha letech nastavení stejných podmínek pro rekreační plavbu jako v ostatních zemích Evropské unie. Je to nejenom dobrá zpráva pro majitele lodí, ale i mimořádná příležitost podpořit turistický ruch a tím i podnikání v oblastech kolem vody. Od 15. dubna 2015 se mění pravidla o rekreačních plavbách. Malí podnikatelé mohou začít budovat obslužnou infrastrukturu kolem vodních toků. 22

23 Kde lze plout s plavidlem se spalovacím motorem? 23

24 Ožehavá dopravní téma: Německá minimální mzda pro zahraniční zaměstnance Dálniční známky pro osobní vozy Železniční spojení Lodní doprava 24

25 Děkuji za pozornost Ing. Karel Dobeš místopředseda představenstva tel AMSP ČR, METEOR Centre Office Park B, Sokolovská 100/94, Praha 8 - Karlín 25

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Za MPO zpracovaly: Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti, Sekce průmyslu a energetiky, Sekce správní.

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11/ ročník 2009 /30. 12.2009 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Strukturální dopady

Více

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Závěrečná zpráva připravila společnost Prosinec 2012 Projekt Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských

Více

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C)

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) Zpracovatelský průmysl I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu Zpracovatelský průmysl (ZP) je v České republice jedním z hlavních zdrojů tvorby hrubého domácího

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

Krajská příloha k národní RIS 3. Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014

Krajská příloha k národní RIS 3. Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014 Krajská příloha k národní RIS 3 Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014 se zapracovanými připomínkami po připomínkovém řízení na přelomu ledna a února 2014 po projednání v krajské S3 platformě

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ. Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR. Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR

REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ. Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR. Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR Mgr. Jitka Janečková Moťková, poradce pro regionální RLZ Jiří Šafář,

Více

PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI

PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI 1 OBSAH Seznam obrázků 5 ÚVOD 7 A. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 10 1. ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TENDENCE 10 1.1 Přehled veličin a vývoj uplynulého období 10 2.

Více

TRADE. Austrálie. malý velký trh NEWS FÉROVÝ NOVÝ ZÉLAND VÁS DOSTANE O LETADLE S AUSTRALSKÝM JMÉNEM PARTNERSTVÍ JE VÍC NEŽ OBCHODNÍ VZTAH

TRADE. Austrálie. malý velký trh NEWS FÉROVÝ NOVÝ ZÉLAND VÁS DOSTANE O LETADLE S AUSTRALSKÝM JMÉNEM PARTNERSTVÍ JE VÍC NEŽ OBCHODNÍ VZTAH TRADE 1 / 2015 / IV. ročník Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR NEWS FÉROVÝ NOVÝ ZÉLAND VÁS DOSTANE O LETADLE S AUSTRALSKÝM JMÉNEM PARTNERSTVÍ JE VÍC NEŽ OBCHODNÍ VZTAH Austrálie

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Studie synergií. Část 1: Zjištění stavu. Prosinec 2009. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Studie synergií. Část 1: Zjištění stavu. Prosinec 2009. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Studie synergií Část 1: Zjištění stavu Prosinec 2009 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Autor studie Část Horní Rakousko: OÖ. Technologie- und Marketinggesellschaft

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Autorský kolektiv Ing. Petr Adámek, MBA Berman Group - služby

Více

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT. Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT. Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch březen 2015 IPR Praha, Sekce strategií a politik, Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Výzkum, vývoj

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 verze září 2013 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 9 ÚVOD... 12 1 SOUČASNÁ

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

BILATERÁLNÍ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY

BILATERÁLNÍ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY BILATERÁLNÍ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY Poznámka k tabulkám o vzájemných ekonomických vztazích v následujícím textu: Tabulka zachycuje (tam, kde je uvedena) vývoj vybraných ukazatelů vzájemného obchodu v l.

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

Nizozemsko. 1. Význam služeb v národní ekonomice Nizozemska

Nizozemsko. 1. Význam služeb v národní ekonomice Nizozemska Nizozemsko 1. Význam služeb v národní ekonomice Nizozemska Nizozemská ekonomika zaujímá se svými 16 mil. obyvateli 15. příčku na světě podle velikosti HDP. V ekonomické struktuře hraje sektor služeb klíčovou

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více