Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem"

Transkript

1 Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky vzájemné obchodně ekonomické spolupráce však zatím neodpovídají ekonomickému potenciálu obou států. Pozn.: v r se KZ umístil na 36. příčce v celkovém ZO ČR, loni se posunul na 42. příčku (dopad přetrvávající světové hospodářské krize). S ohledem na přírodní bohatství a průmyslový potenciál této země považuje česká strana Kazachstán za velmi perspektivního partnera. KZ byl proto zařazen mezi 12 prioritních zemí z hlediska exportních zájmů ČR. Pokud jde o dosahovaný objem obchodního obratu, KZ je lídrem mezi středoasijskými partnery. ČR je však v obchodě s KZ dlouhodobě v pasivu, což je způsobeno strukturou našeho dovozu, kde převládají energetické komodity a další suroviny. V r činil podíl ropy v celkovém dovozu z KZ přes 76 %, plyn cca 7 %. KZ je 3. největším dodavatelem ropy do ČR - po RF (loňský podíl cca 71 %) a Ázerbájdžánu (21,2 %). V r bylo z KZ dovezeno cca 490 tis. tun ropy, což představovalo 6,9 % z celkového objemu dovozu ropy do ČR. Oproti r (533 tis. tun) se dovoz snížil o 8,2 %. Podrobněji - viz tabulka v přiloze. Vzájemná obchodní výměna se v letech vyznačovala vysokou dynamikou růstu (meziročně v průměru o více než 60 % vyjma r. 2007). V této souvislosti lze pro ilustraci zmínit, že obchodní obrat v roce 2003 činil 85,5 mil. USD, zatímco v r se vyšplhal na 742,3 mil. USD (index 868,2). Dynamicky rostl i český vývoz z 29,6 mil. na 197,3 mil. USD (index 666,6), přičemž došlo k diverzifikaci sortimentu dodávané produkce. Analogicky se vyvíjel také český dovoz v r bylo z KZ dovezeno zboží v hodnotě 58,6 mil. USD, v r již za více než 545 mil. USD (index 930,0). Vzájemnou obchodní výměnu v r poznamenaly dopady světové hospodářské krize byl zaznamenán výrazný pokles, a to jak v obratu, tak v dovozu i vývozu. Podle nedávno zveřejněných předběžných statistických údajů ČR za r dosáhl obchodní obrat s KZ hodnoty 394 mil. USD, což ve srovnání s rokem 2008 (742 mil. USD) představuje meziroční propad téměř o 47 % (v korunovém ekvivalentu byl pokles o něco nižší - činil zhruba 41 %). Český vývoz (cca 111 mil. USD) meziročně poklesl zhruba o 44 %(v CZK hodnotách o 37,5 %) předloni se vyšplhal na 197,3 mil. USD). 1

2 Český dovoz, jenž činil 283 mil. USD, se snížil o více než 48 % (v CZK hodnotách o 42 %). Obchodní bilance (OB) byla již tradičně pasivní v neprospěch ČR saldo ve výši 172,1 mil. USD se oproti r (- 348 mil. USD) snížilo téměř o 1/2). Pozn.: Údaje o ZO mezi ČR a KZ v uplynulých letech viz příloha. Hlavní položky českého vývozu v r. 2009: stroje a zařízení pro urč. odvětví průmyslu (12,6 %), zařízení k automat. zpracování dat (8,7%), čerpadla, kompresory a ventilátory (7,5 %), léčiva (5,8 %), papír a lepenka (5,2 %), stroje potravinářské (5,1 %), přístroje elek. ke spínání (3,8 %), přístroje elektro-diagnostické pro medicínské účely (3,3 %), dýhy, překližky (3,2 %), kovo-obráběcí stroje (3,1 %), zařízení k ohřevu a chlazení, vč. jejich dílů (3,1 %), papír a lepenka (2,6 %), díly a příslušenství motorových vozidel (2,4 %), prostředky k rozvodu elektrické energie (1,2 %), kosmetika (1,2 %), výrobky osvětlovací techniky (1 %), optické přístroje a zařízení (0,8 %). Hlavní položky českého dovozu v r. 2009: surová ropa (76,2 %), vodík (11,7 %), zemní plyn (6,7 %), feroslitiny (3,5 %), surová bavlna (0,9 %), vlna (0,24 %), bavlněné tkaniny (0,17 %), surový tabák (0,24 %), rybí filé (0,14 %), oxidy chrómu (0,11 %), cisterny a sudy z oceli (0,05 %). Česká strana má zájem na dalším rozvoji hospodářských vztahů s KZ, jakož i na více diverzifikované vzájemné obchodní výměně, a to zvýšenou přítomností českých firem na KZ trhu. ČR nabízí celou řadu významných technologických celků v oblasti energetiky, strojírenství, stavebnictví, důlní techniky, zdravotnictví, potravinářství atd. ČR má fungující systém státní podpory exportu (vývozní úvěry poskytované ČEB a pojišťované EGAP). Česko-kazachstánská mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a VT spolupráci - (MVK): - je pracovním orgánem pro řešení aktuálních obchodně ekonomických otázek vzájemné spolupráce, - byla ustavena v r dle čl. 2 Dohody o hospodářské, průmyslové a VT spolupráci (Almaty, ); předsedou české části MVK příslušný NM průmyslu a obchodu, - poslední (3.) zasedání MVK proběhlo v Praze v září 2009, letošní (4.) zasedání se uskuteční na podzim t.r. v Astaně, - v rámci MVK pracuje zatím jedna pracovní skupina - Stálá PS pro energetiku (naposledy se sešla v Astaně koncem listopadu 2009 na svém 3. zasedání), - MPO by uvítalo větší zapojení zástupců podnikatelské sféry do činnosti této PS, resp. dalších PS, které by v dohledné době mohly vzniknout. Cílem je věnovat pozornost projednávání konkrétních společných projektů. 2

3 Hospodářská spolupráce Dle údajů KZ strany v zemi působí 72 společných podniků (subjekty s podílem českého kapitálu). Zájem českých firem je orientován hlavně na dodávky technologií a zboží. Nejvíce společně realizovaných projektů vykazuje sektor energetiky, konkrétně plynárenství, ropný průmysl, tepelná a hydroelektroenerge-tika, jaderná energetika a uhelný průmysl. Pozn.: Z loňských výsledků konzultací s čs. podnikatelskými sdruženími /asociace, komory, svazy/ vyplynulo, že podnikatelská sféra ČR má značný zájem o KZ trh. V zájmu rozšíření spolupráce s touto relací bylo MPO doporučeno zařadit KZ mezi prioritní státy z hlediska exportních záměrů ČR, což se stalo. Zájem podnikatelské veřejnosti podpořila i státní agentura CzechTrade, která v prosinci 2009 otevřela své zastoupení v Almaty. Realizované projekty - v rámci úspěšně realizovaných projektů spolupráce nutno zmínit: - montáž osobních automobilů ŠKODA AUTO, - dodávky farmaceutických technologií, - rekonstrukce a dodávky vybavení zdravotnických zařízení. Největší české investice v posledním období: Česká společnost PSP Engineering dodala zařízení za cca 43 mil. USD pro novou cementárnu ve městě Sofievskom. Investice se uskutečnila s pojištěním EGAP. Finanční skupina PPF koupila v r v největším kazachstánském městě Almaty banku International Bank of Almaty (nyní se jmenuje Home Credit Bank). Celková výše investice se odhaduje na mil. USD. 3

4 Obchodní výměna ČR Kazachstán (tis. CZK a USD) Příloha Vývoz Dovoz Obrat Saldo CZK poř. Index CZK poř. Index CZK poř. Index CZK , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , x/ , , , */ , , , v tis. Vývoz Dovoz Obrat Saldo USD poř. Index USD poř. Index USD poř. Index USD , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , x/ , , , */ , , , Pramen: MPO ČR (odb. analýz a statistiky) x/ definitivní údaje dle závěrky k (údaje MPO ČR) */ předběžné údaje únor 2010 (údaje MPO ČR) v tis. 4

5 Meziroční srovnání vývoje ZO ČR - KZ v období 1-12/2009 a 1-12/2008 tis. CZK Export ČR Export ČR ,5-37,5 % Import ČR Import ČR ,9-42,1 % OBRAT OBRAT ,1-40,9 % Saldo OB Saldo OB tis. USD Export ČR Export ČR ,3-43,7 % Import ČR Import ČR ,9-48,1 % OBRAT OBRAT ,1-46,9 % Saldo OB Saldo OB Poznámka: Podíl KZ v celkovém zahraničně obchodním obratu ČR činil ve sledovaném období 0,18 %, z toho v českém vývozu 0,10 %, v dovozu 0,27 %. Jde o podíly z korunových hodnot. Dovoz ropy a plynu z KZ - absolutní hodnoty v CZK a USD Ropa v tis. CZK ,6-43,4 % Ropa v tis. USD ,6-49,4 % Plyn v tis. CZK ,0 + 30,0 % Plyn v tis. USD ,2 +16,2 % Dovoz strategických surovin (ropa, plyn) z KZ - fyzické objemy Ropa (kg) ,8-8,2 % Plyn (kg) ,1 + 85,1 % 5

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C)

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) Zpracovatelský průmysl I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu Zpracovatelský průmysl (ZP) je v České republice jedním z hlavních zdrojů tvorby hrubého domácího

Více

Teritoriální seminář Praha 29.4.2010. Ing. Jan Erben CSc.

Teritoriální seminář Praha 29.4.2010. Ing. Jan Erben CSc. Teritoriální seminář Praha 29.4.2010 Ing. Jan Erben CSc. 1. Základní údaje o zemi: Oficiální název státu: Ukrajina ( nezávislost od 24. 8. 1991) Geografická poloha: Země leží na vnější hranici EU (spojnice

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 Praha 2012 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Za MPO zpracovaly: Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti, Sekce průmyslu a energetiky, Sekce správní.

Více

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR V souladu s Plánem

Více

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ 12.1 Charakteristika odvětví Hutnictví je právem považováno za základní

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013

Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013 Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013 Za MPO zpracovaly: Sekce průmyslu, Sekce energetiky, Sekce správní. Externí spolupráce: Ministerstvo zemědělství (MZe), Ústav

Více

Souhrnná teritoriální informace Slovensko

Souhrnná teritoriální informace Slovensko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bratislavě () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25 Výroba pryžových a plastových výrobků VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25 10.1. Charakteristika odvětví Výroba pryžových a plastových výrobků OKEČ

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 květen 2008 Seznam používaných zkratek Úvod OBSAH 1. Hlavní úkoly MPO v roce 2007 a legislativní činnost 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti MPO za rok

Více

Materiál Hodnocení dopadů sankcí v rámci ukrajinské krize

Materiál Hodnocení dopadů sankcí v rámci ukrajinské krize Materiál Hodnocení dopadů sankcí v rámci ukrajinské krize Obsah I. Úvod... 3 II. Právní aspekty sankcí... 8 III. Sankce dopad na sektor zemědělství... 11 IV. Sankce dopad na sektor průmyslu... 13 V. Energetika/chemický

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

leden 2014 vydává leden Střední 2014 podnikatelský stav ÚspEšná Nejlepší vývozci převzali ocenění z rukou prezidenta

leden 2014 vydává leden Střední 2014 podnikatelský stav ÚspEšná Nejlepší vývozci převzali ocenění z rukou prezidenta vydává leden Střední 2014 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Nejlepší vývozci převzali ocenění z rukou prezidenta Letos přišla legislativní smršť Kdy po přešlapování

Více

4. Vztahy ČR se zeměmi Blízkého východu a Afriky

4. Vztahy ČR se zeměmi Blízkého východu a Afriky Poznámka k tabulkám o vzájemných ekonomických vztazích v následujícím textu: Tabulka zachycuje (tam, kde je uvedena) vývoj vybraných ukazatelů vzájemného obchodu v l. 2005 2007. (Ve snaze o redukci objemu

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11/ ročník 2009 /30. 12.2009 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Strukturální dopady

Více

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Závěrečná zpráva připravila společnost Prosinec 2012 Projekt Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských

Více

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 2020 s výhledem do r. 2030 Duben 2015 Zpracováno Odvětvovým svazem hutnictví železa 1. Úvod Vývoj v ocelářském průmyslu od r. 2007 (jak v Evropské

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz ZPRÁVA TÝDNE CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Česká ekonomika v 1. čtvrtletí značně přidala Předběžný odhad ČSÚ o vývoji domácí ekonomiky v 1. čtvrtletí 2015 příjemně

Více

PLATEBNÍ BILANCE 010 2

PLATEBNÍ BILANCE 010 2 PLATEBNÍ BILANCE 2010 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 3 1.1 OBCHODNÍ BILANCE 3 1.2 BILANCE SLUŽEB 3 1.3 BILANCE VÝNOSŮ 5 1.4 BĚŽNÉ PŘEVODY 5 2. KAPITÁLOVÝ ÚČET

Více

Souhrnná teritoriální informace Malta

Souhrnná teritoriální informace Malta Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Římě (Itálie) ke dni 30.03.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2.

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006

ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006 Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006 VE VĚCI URČENÍ CENY

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN ZPRÁVA TÝDNE

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN ZPRÁVA TÝDNE Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Týdeník (37. týden 8. až 12 září 2014) TÉMA TÝDNE Yes or no? That s the question K řadě rizik ohrožujících křehké oživení evropské ekonomiky se příští týden může

Více

ÚVOD K PILOTNÍMU PROJEKTU v rámci publikace Panorama zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb

ÚVOD K PILOTNÍMU PROJEKTU v rámci publikace Panorama zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb ÚVOD K PILOTNÍMU PROJEKTU v rámci publikace Panorama zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb Terciální sektor, tedy sektor služeb, je dynamicky se rozvíjející oblast světové ekonomiky a tento

Více

12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27

12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27 VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍCH A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ DJ Výroba základních kovů a hutních výrobků 12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27 12.1. Charakteristika odvětví Hutnictví je považováno

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více