Pavel Novák Miroslav Uškrt Martin Vosecký

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pavel Novák Miroslav Uškrt Martin Vosecký"

Transkript

1 Pavel Novák Miroslav Uškrt Martin Vosecký Monumenta VIVA, Chomutov, květen 2015 Monumenta VIVA, Chomutov, květen 2015 Údolí Kačerov 1 zapsaný spolek

2 Mapa ČR Do roku 1946 byl Kačerov samostatná obec, nyní je součástí obce Zdobnice Monumenta VIVA, Chomutov, květen

3 Obec Zdobnice, ulice Kačerov Monumenta VIVA, Chomutov, květen

4 Kačerov Oblast s převažujícím německým obyvatelstvem v ČR ve 30. letech 20. století (Wikipedie) Monumenta VIVA, Chomutov, květen

5 Monumenta VIVA, Chomutov, květen

6 Až do poloviny 17. století byl Kačerov českou vesnicí. První doložená písemná zmínka je z roku Urbanismus obce i nálezy v lokalitě však dokládají existenci vsi minimálně o sto let dříve. Sklářská výroba, která byla v druhé polovině 16. století v Kačerově, zanikla kolem roku Po r postupně docházelo k odlivu českého obyvatelstva a naopak přílivu německého etnika. Důvodem byla drastická těžba dřeva pro potřeby dolů v Kutné hoře. Obec žila převážně zemědělskou činností, tkalcováním, řemesly všeho druhu, těžbou dřeva atd. Roku 1888 zde žilo 524 obyvatel ve 104 domech. Byla zde škola, fara, farní kostel a působil zde lékař i zubař. V roce 1939 už žilo v Kačerově pouze 317 obyvatel v 87 domech. Monumenta VIVA, Chomutov, květen

7 Po r bylo německé obyvatelstvo ve třech vlnách odsunuto do Německa. V 50. letech žilo a hospodařilo v Kačerově delší dobu jen asi 8-10 rodin. Klimatické, hospodářské i politické poměry vedly k jejich postupnému odchodu z Kačerova a také k zániku většiny původních objektů, ve kterých bydleli a hospodařili. Pokus o dosídlení Kačerova se nezdařil a většina neobydlených domů chátrala. Postupně bylo asi 70% stavení, včetně hospodářských budov, zbořeno. Monumenta VIVA, Chomutov, květen

8 18 opuštěných a již vykradených chalup, převážně v dolní části Kačerova, zachránili ti, kteří je v roce 1947 a po něm zakoupili od státu pro rekreaci. Stalo se tak hlavně díky předválečné filmové herečce Evě Šanovcové- Gerové, která na tuto možnost upozornila své vrstevníky z rodiny a známé. Eva Branbergerová Šanovcová * Vystupovala v letech 1936 až 1939 ve 12 filmech, například: Otec Kondelík a ženich Vejvara, role Pepičky Kondelíkové Monumenta VIVA, Chomutov, květen

9 Část dolního Kačerova pod kostelem se zachovala Monumenta VIVA, Chomutov, květen

10 Část dolního Kačerova pod kostelem se zachovala Monumenta VIVA, Chomutov, květen

11 Kostel a škola dříve a nyní Monumenta VIVA, Chomutov, květen

12 Horní Kačerov dříve a nyní 30. léta 2015 Monumenta VIVA, Chomutov, květen

13 Horní Kačerov dříve a nyní 30. léta 2015 Monumenta VIVA, Chomutov, květen

14 V roce 1958 byl kačerovský kostel sv. Kateřiny a sousoší Piety vyhlášeny za registrované nemovité kulturní památky. V roce 1969 byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Orlické hory. Ta zahrnuje 49 % katastrálního území Kačerova, ale pouze 10 staveb. Po roce 1969 byla v katastru Kačerova povolena výstavba asi 20 chat. V roce 2007 vzniklo občanského sdružení (nyní spolek) Údolí Kačerov. V roce 2015 jsou v Kačerově k trvalému pobytu hlášeni jen tři trvalí obyvatelé. Monumenta VIVA, Chomutov, květen

15 Impulzem ke vzniku občanského sdružení (nyní spolku) v roce 2007 byly, z urbanistického i památkového hlediska, nesmyslné návrhy tehdejšího vedení obce na novou výstavbu v návrhu územního plánu pro Kačerov. Podle stanov vzniklého sdružení (spolku) je jeho hlavním účelem: úsilí o zachování nepoškozeného architektonického a krajinného rázu bývalé horské osady Kačerov, úsilí o ochranu životního prostředí v Orlických horách, získávání a archivace podkladů o historickém vývoji Kačerova. Monumenta VIVA, Chomutov, květen

16 V roce 2007 spolek požádal významného českého odborníka na vesnickou architekturu Ing. arch. Jana Peštu o vypracování stavebně-historického posudku Kačerova. Tato studie se stala základem naší argumentace pro památkovou ochranu. Ve shrnutí architektonického a urbanistického významu Kačerova v roce 2007, Ing. arch. Jan Pešta konstatuje: Kačerov dnes představuje lokalitu jedinečného památkového významu, jedná se patrně o nejlépe zachovaný vesnický celek v rozsáhlé oblasti Orlických hor a jeden z nejhodnotnějších ve východních Čechách. Monumenta VIVA, Chomutov, květen

17 Jan Pešta v materiálu: Kačerov stavebně-historický posudek vesnice (2007) zdokumentoval a z památkového hlediska podrobně zhodnotil všechny kačerovské objekty. Monumenta VIVA, Chomutov, květen

18 Nyní je v celém katastrálním území Kačerov u Zdobnice: 25 udržovaných původních objektů (kostel, kaple, škola, 22 chalup). 3 z památkového hlediska vážně znehodnocené původní objekty (fara + 2 chalupy). 23 chat, které z větší části nerespektují původní architekturu. Monumenta VIVA, Chomutov, květen

19 V roce 2009 jsme navrhli regulativy pro opravy a novou výstavbu, které respektují památkovou ochranu Kačerova. Ty ale nebyly nikdy zastupitelstvem obce Zdobnice schváleny jako závazné a část majitelů je nebyla ochotna přijmout jako návod na správný postup při opravách. V roce 2012 jsme podali návrh na vesnickou památkovou zónu. Návrh zpracovalo, na základě stavebně-historického posudku Kačerova, odborné pracoviště NPÚ Josefov (ředitel Ing. Jiří Balský) a návrh byl předán Odboru památkové péče Ministerstva kultury České republiky (ředitel Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D.). Podporu návrhu PZ vyjádřili: prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc. Ing. arch. Karel Kuča Ministerstvo kultury zařadilo přípravu opatření obecné povahy ve věci vyhlášení PZ Kačerov na 1. pololetí Monumenta VIVA, Chomutov, květen

20 Návrh NPÚ na rozsah a zonaci PZ Kačerov Celý dokument je přístupný po zadání hesla Kačerov do databáze MIS Monumenta VIVA, Chomutov, květen

21 Aktualizovaný návrh odborného pracoviště NPÚ v Josefově z roku 2013 zahrnuje do památkové zóny kostel, kapli, 24 původních obytných budov a 7 chat, což je asi 60 % všech budov v katastrálním území Kačerova. Návrh PZ se ale týká jen necelých 8 % z rozlohy katastrálního území Kačerov u Zdobnice. Podle našeho posledního průzkumu (12/2014) má PZ Kačerov podporu majitelů 18 původních objektů a jednoho nového. Proti jsou majitelé 4 původních objektů (2 z nich jsou památkově znehodnocené přestavbami) a čtyř chat.? 18,2% 24,2% proti pro 57,6% Monumenta VIVA, Chomutov, květen

22 Odpor proti PZ Kačerov ze strany chatařů a malé části vlastníků původních objektů je velmi aktivní a projevuje se přesvědčováním členů zastupitelstva obce Zdobnice, pracovníků NPÚ a MKČR (petice proti PZ), většinou ovšem s irelevantními argumenty: Znehodnocujete nám majetek! Omezujete nás na právech nakládat svobodně se svým majetkem! Nechceme skanzen! Budete usilovat o zbourání chat! Děláte to jen proto, aby měl v Kačerově kšeft místní tesař! Na Kačerově není co chránit, už jsme si ztrouchnivělé roubení stejně nahradili Ytongem a na střechu dali.! Louky v prostoru památkové zóny bude nutno kosit ručně! Opravy chalup, vynucené památkáři, budou velmi nákladné! Budou nám sem proudit davy turistů a zvýší se nebezpečí vykradení! Chcete zcela zabránit nové výstavbě! Monumenta VIVA, Chomutov, květen

23 Filiální kostel (bývalý farní) sv. Kateřiny, panny a mučednice z roku 1798 (registrovaná nemovitá kulturní památka) Monumenta VIVA, Chomutov, květen

24 Interiér kostela sv. Kateřiny je v autentickém stavu od konce války Monumenta VIVA, Chomutov, květen

25 Oltář kostela dříve a nyní Monumenta VIVA, Chomutov, květen

26 Varhany jsou vážně poškozené a oprava je odhadnuta na 2,5 mil. Kč Monumenta VIVA, Chomutov, květen

27 Do věže i lodě kostela zatéká, dřevěné konstrukce hnijí a strop je poškozený. Cena celkové opravy kostela je odhadnuta na 6 až 7 milionů Kč. Monumenta VIVA, Chomutov, květen

28 Ve věži kačerovského kostela sv. Kateřiny jsou cenné zvony Monumenta VIVA, Chomutov, květen

29 Kostel je stále udržován pro pravidelné mše církve římskokatolické (farnost Rokytnice v Orlických Horách). Hlavní zásluhu na tom má paní Magda Satrapová, která také zajišťuje styk spolku s kačerovskými rodáky v Německu. Půlnoční mše Monumenta VIVA, Chomutov, květen

30 Adventní koncerty 2011, 2012, 2013, 2014, pořádané spolkem Kačerovské kolegium Soubor Adlergebirger Monumenta VIVA, Chomutov, květen

31 Římsa kostela hrozila zřícením a byla v roce 2012 z iniciativy členů spolku (Mgr. Bohumír Dragoun) opravena. Krov kostela byl zpevněn novými ocelovými táhly. Pro kostel byl také sponzorsky vypracován statický posudek (Ing. Vladimír Janata, CSc.) a stavba kostela byla zaměřena studenty VOŠ Náchod. Členy a příznivci spolku byla od nepořádku vyklizena jak věž, tak půda kostela. Monumenta VIVA, Chomutov, květen

32 Nedílnou součástí kostelního areálu je hřbitov s kamennou ohradní zdí a torzem márnice, který vznikl současně s kostelem na konci 18. století. Opravené části kamenné ohradní hřbitovní zdi a brána 2013 Monumenta VIVA, Chomutov, květen

33 Ohradní zeď hřbitova je na řadě míst vážně poškozená, zčásti i zřícená. Zeď hřbitova vyžaduje naléhavou opravu (odhadnuta je na 0,4 mil. Kč). Monumenta VIVA, Chomutov, květen

34 Lidmi z Kačerova, bylo již opraveno asi 15 hrobů. Každý rok se z iniciativy spolku koná brigáda na úklid hřbitova (posekání trávy a odstranění náletů). Monumenta VIVA, Chomutov, květen

35 Zachovala se řada původních hodnotných náhrobků. Monumenta VIVA, Chomutov, květen

36 Vysokou uměleckou hodnotu má především náhrobek rodiny Hartwichovy od choceňského sochaře Reila. Monumenta VIVA, Chomutov, květen

37 Hrob nejslavnějšího kačerovského rodáka, lékaře, hudebníka a mecenáše prof. Emiliana Kaufmanna Monumenta VIVA, Chomutov, květen

38 Monumenta VIVA, Chomutov, květen

39 Sousoší Piety z roku 1832 (registrovaná nemovitá kulturní památka) (vamberecký sochař J. F. Melnický) Detail podstavce sousoší Monumenta VIVA, Chomutov, květen

40 Kamenný kříž z roku 1773 na místě bývalého dřevěného kostela a hřbitova v údolí Toto místo bylo podle nesmyslného návrhu územního plánu obce z roku 2007 určeno pro stavební pozemky. Monumenta VIVA, Chomutov, květen

41 Kaple Panny Marie z roku 1858 Pomník obětem 1. světové války Monumenta VIVA, Chomutov, květen

42 Bývalá škola, později rekreační objekt Vysokého Mýta, nyní v soukromém vlastnictví. Monumenta VIVA, Chomutov, květen

43 Roubené chalupy Monumenta VIVA, Chomutov, květen

44 Roubené chalupy Monumenta VIVA, Chomutov, květen

45 Chaty ze 70. let v dolní části Kačerova, které jsou zahrnuty do návrhu PZ Monumenta VIVA, Chomutov, květen

46 Nové objekty v Kačerově, vybudované po roce 2009, respektující požadavky původní lidové architektury (regulativy spolku) Novostavba chalupy (2013) Přístavba chalupy (2010) Dřevník (2009) Dřevník (2013) Přístavba chalupy (2014) Monumenta VIVA, Chomutov, květen

47 Kačerovské studánky Monumenta VIVA, Chomutov, květen

48 Kačerovské můstky přes Liberský potok Monumenta VIVA, Chomutov, květen

49 Krásná budova kačerovské fary dříve Monumenta VIVA, Chomutov, květen

50 Kačerovská fara nyní, zničená diletantskou přestavbou v 70. letech Monumenta VIVA, Chomutov, květen

51 Oprava ztrouchnivělých trámů výměnou za nové (2014) Náhrada roubení pórobetonem a předstírání roubení prkenným obkladem (2009) Oprava ztrouchnivělých trámů výměnou za přiznané zdivo Monumenta VIVA, Chomutov, květen

52 Oprava ztrouchnivělých trámů výměnou za nové (2014) Náhrada roubení pórobetonem a předstírání roubení prkenným obkladem (2009) Oprava ztrouchnivělých trámů výměnou za přiznané zdivo Monumenta VIVA, Chomutov, květen

53 Příklady objektů poškozujících prostředí Monumenta VIVA, Chomutov, květen

54 Monumenta VIVA, Chomutov, květen

55 Monumenta VIVA, Chomutov, květen

56 Monumenta VIVA, Chomutov, květen

57 Monumenta VIVA, Chomutov, květen

58 Kačerov si zaslouží ochranu památkových hodnot, které se jako zázrakem zachovaly až do současné doby a míra jejich poškození je stále ještě malá. Velkou nadějí pro Kačerov je úspěšná komunikace spolku s novým starostou obce Zdobnice Ing. Ivanem Pártlem a s novým místním farářem Wiesławem Kalembou. Věříme, že proces prohlášení Kačerova za vesnickou památkovou zónu bude úspěšný a podaří se tak ochránit Kačerov jak před chátráním původních objektů, tak před nevhodnou novou výstavbou i před rušivými zásahy do existujících staveb. Doufáme, že se také podaří včas získat dostatečné prostředky na záchranu kačerovského kostela i pro opravy přilehlého hřbitova. Monumenta VIVA, Chomutov, květen

59 Foto Obec Zdobnice Letecký snímek hlavní části navrhované PZ Kačerov (2014) Monumenta VIVA, Chomutov, květen

60 Děkuji za pozornost Monumenta VIVA, Chomutov, květen

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 9 3 Památková péče 9 4 Správa

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR Tvář venkova Tvář venkova Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR ISBN 978-80-254-8685-6 Úvod Svět jako vesnice.

Více

Malá Úpa, dne 8. 8. 2006, usnesení 33. řádného ZO, bod č. 13 O p r á v něn á o s o b a

Malá Úpa, dne 8. 8. 2006, usnesení 33. řádného ZO, bod č. 13 O p r á v něn á o s o b a Schvalovací doložka: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MALÁ ÚPA Pořizovatel: Obec Malá Úpa, 542 27 Malá Úpa č.p. 116 starosta obce: Lubomír Mocl tel. 499 891 177 Projektant: kolektiv autorů zastoupený Doc. Ing. arch. Karlem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

Z P R A V O D A J. Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení. České národopisné společnosti

Z P R A V O D A J. Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení. České národopisné společnosti Z P R A V O D A J Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti 2009 Obrázek na přední straně obálky: Chalupy v Herálci, okres Žďár nad Sázavou. Kresba Karla Beneše, 5.

Více

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 ZPRACOVAL : Městský úřad Kutná Hora Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 obsah 1 2 3 4 5 PŘIHLÁŠKA fotodokumentace: 1a KULTURNÍ PAMÁTKY 1b ARCHITEKTURA DOPLŇUJÍCÍ CHARAKTER MPR 1c DROBNÁ ARCHITEKTURA REKAPITULACE 2013 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ NA OBNOVU

Více

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov Město Šluknov Strategický plán rozvoje města Šluknov 2007 2015 Zpracovatelé: Ing. Kučera Ladislav, tel. 774032601 Srbská Kamenice 12 407 15 Srbská Kamenice Ing. Petrášek Jiří, tel.774032600 Duben červenec

Více

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta ekonomicko-správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Památková péče v ČR se zaměřením na okres Jičín Petra Štěrbová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Územní plán velkého územního FOTO LÁĎA PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Územní plán velkého územního FOTO LÁĎA PRŮVODNÍ ZPRÁVA Územní plán velkého územního celku ADRŠPAŠSKO BROUMOVSKO FOTO LÁĎA NÁVRH PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZÁŘÍ 2005 Pořizovatel: Královéhradecký kraj Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Projektant: SURPMO, a.s. Projektové

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 Schváleno Valnou hromadou SOTM 17. 12. 2012 Verze 10122012 Stránka 1 Realizační tým zpracovatele: Jan Macháček Jan Řebíček, DiS Lucie

Více

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015 01 Městské opevnění (ulice Šafaříkova, Jungmannova, Havlíčkova, Želivského, Komenského a Kollárova, Jana Kouly) Městské opevnění v Českém Brodě je od 3. 5. 1958 nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999 OBSAH Památkový ústav v Ostravě v roce 1999 Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. ORGANIZACE A ODBORNÁ ČINNOST...5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU...6 SEZNAM STÁLÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Více

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha 22. pro období 2010 2020

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha 22. pro období 2010 2020 Strategický plán rozvoje Městské části Praha Praha 22 pro období 2010 2020 Konečná verze schválená na 5. mimořádném zasedání ZMČ dne 20. září 2010 Zadavatel: Městská část Praha 22 Zpracovatel: Finanční

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno ÚNOR 2014 ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ:

Více

ČSOB a Era pro podporu regionů

ČSOB a Era pro podporu regionů Vítězné projekty Menších komunitních grantů ČSOB : JIHOČESKÝ KRAJ Krajina Mikuláše Rutharda Obnova starých krajinných struktur na Chlumecku a jejich hospodářské využití aneb Přiveď ovečku na pastvu a vysaď

Více

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Strategický plán rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Termín zpracování: březen září 2009 O b s a h OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 5 3 SWOT ANALÝZY... 33 4 STRATEGICKÝ PLÁN...

Více

ČESKÉ ŠVÝCARSKO A ŠLUKNOVSKO

ČESKÉ ŠVÝCARSKO A ŠLUKNOVSKO ČESKÉ ŠVÝCARSKO A ŠLUKNOVSKO Hmotného a nehmotného kulturního dědictví církevního charakteru This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 1 Obsah Obsah České

Více