VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011. www.narodni-divadlo.cz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011

2 Národní divadlo děkuje Ministerstvu kultury České republiky za soustavnou pomoc a péči, kterou věnuje Národnímu divadlu jako české první scéně. Národní divadlo dále vyslovuje zvláštní poděkování panu Henri Bonnetovi, generálnímu řediteli a předsedovi představenstva Komerční banky, a.s., za osobní podporu spolupráce Národního divadla a Komerční banky, a.s., generálního partnera.

3 NÁRODNÍ DIVADLO, duben 2012 Státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou Statutem vydaným MK ČSR dne ve znění pozdějších změn či opatření Sídlo: Ostrovní 1, Praha 1 IČ: DIČ: CZ Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2011 Národní divadlo - duben

4 OBSAH 1. STATUT NÁRODNÍHO DIVADLA str VEDENÍ NÁRODNÍHO DIVADLA str VEDENÍ NÁRODNÍHO DIVADLA str RADA NÁRODNÍHO DIVADLA str ORGANIZAČNÍ STRUKTURA str UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA str PREMIÉRY UMĚLECKÝCH SOUBORŮ str REPERTOÁR UMĚLECKÝCH SOUBORŮ str ZÁJEZDY UMĚLECKÝCH SOUBORŮ str OSTATNÍ AKCE, KONCERTY A PROJEKTY NA SCÉNÁCH NÁRODNÍHO DIVADLA str OCENĚNÍ UMĚLCŮ NÁRODNÍHO DIVADLA str VÝSTAVNÍ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA str PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ str HOSPODAŘENÍ NÁRODNÍHO DIVADLA str EKONOMICKÉ VÝSLEDKY str Hospodářský výsledek str Hospodářský výsledek z hlavní činnosti str Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti str Vypořádání výsledku hospodaření str VZTAHY KE STÁTNÍMU ROZPOčTU str Přehled závazných ukazatelů str Plnění závazných ukazatelů rozpočtu str Srovnání čerpání výše prostředků ze SR v časové řadě str Rozvržení čerpání státního příspěvku v průběhu roku 2011 str Soběstačnost str ROZPOČET str ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ str OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE str Převzetí majetku a závazků státní příspěvkové organizace Státní opera Praha str Náklady na cestovné str Přehled záloh z provozních prostředků k str Vnější kontrolní činnost str Přehled o věcných břemenech str Přehled stavu pohledávek a závazků str ČLENĚNÍ A POČTY ZAMĚSTNANCŮ str PŘEHLED VÝKONŮ str HODNOCENÍ ROKU 2011 str SPONZOŘI NÁRODNÍHO DIVADLA str. 64 3

5 1. STATUT NÁRODNÍHO DIVADLA Preambule Národního divadla Národní divadlo je reprezentativní scénou České republiky. Je jedním ze symbolů národní identity a součástí evropského kulturního prostoru. Je nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu. Je živým uměleckým organismem, který chápe tradici jako úkol ke stále novému řešení a jako úsilí o nejvyšší uměleckou kvalitu. Hlavní činnnost ND K naplnění svého poslání vykonává Národní divadlo tyto hlavní činnosti: - tvoří divadelní představení, - zřizuje a provozuje umělecké soubory Národního divadla včetně uměleckých studií, - spolupracuje v divadelní oblasti s právnickými a fyzickými osobami v tuzemsku i v zahraničí, - pořizuje zvukové a zvukově-obrazové záznamy divadelních představení Národního divadla i jiných představení spolupořádaných Národním divadlem, - vydává a rozšiřuje neperiodické publikace a periodický tisk i jiné tiskoviny, dále vydává, šíří a rozšiřuje zvukové a zvukově-obrazové záznamy na všech druzích nosičů, - provozuje agenturní činnost v oblasti divadelní činnosti v tuzemsku i v zahraničí, vykonává práva ke svým i jiným uměleckým akcím na základě licenčních smluv dle autorského zákona, - pořádá kulturní akce, festivaly, umělecké soutěže a výstavy, včetně jejich technického zajištění a služeb návštěvníkům, - sjednává popř. zprostředkovává smlouvy o rozhlasovém a televizním vysílání těchto kulturních akcí, popř. pořizování jejich zvukových či zvukově-obrazových záznamů, - vykonává kulturní, výchovnou a vzdělávací činnost, v rámci toho např. zajišťuje dětské baletní studio a praktickou výuku učňů atd., - vystavuje originály a rozmnoženiny děl, - zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, včetně výroby, vydávání, prodeje, pronájmu a půjčování propagačních materiálů v tuzemsku i zahraničí, prodeje a půjčování fotografií, kopií fotografií a kopií notových partů, včetně kopií archiválií, - poskytuje informační služby související s předmětem činnosti, - vytěžuje a zužitkovává databáze, - vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor, zejména: - zabezpečuje kompletní scénografickou realizaci a provádí výrobu výrobků všech profesí divadelní výroby a scénografie pro svá představení a prodej těchto výrobků v tuzemsku i v zahraničí; - půjčuje a prodává součásti a předměty svých divadelních výprav; - zajišťuje předprodej a prodej vstupenek; - organizuje a zprostředkovává prohlídky divadelních budov a zařízení Národního divadla pro veřejnost; poskytuje reklamní a propagační služby při prezentaci předmětu své činnosti; - poskytuje bezúplatně i za úplatu další služby, vyplývající z předmětu činnosti; - vyvíjí software potřebný pro provoz divadla a uděluje svolení k jeho užití jiným uživatelům; - zprostředkovává sponzorskou činnost; - provozuje občerstvení. Vedlejší činnosti ND Národní divadlo může vedle hlavní činnosti vykonávat v souladu s příslušnými právními předpisy jinou činnost, a to v rozsahu využití své volné kapacity. Jiná činnost slouží k lepšímu využití majetku, se kterým organizace hospodaří, a musí být sledována odděleně od hlavní činnosti. Předmětem jiné činnosti Národního divadla je: - provozování parkoviště v areálu Národního divadla, - poskytování služeb pro osobní hygienu služeb souvisejících s péčí o vzhled osob, - provozování silniční motorové dopravy nákladní a spedičních služeb v tuzemsku i v zahraničí, - hostinská činnost. Z jiných činností uvedených statutem provozovalo ND v roce 2008 pouze služby parkoviště v areálu Národního divadla. Hlavní a jiné (tzn. hospodářské či vedlejší) činnosti jsou upraveny statutem Národního divadla. Tato úprava nebyla v roce 2011 měněna. 4

6 2. VEDENÍ NÁRODNÍHO DIVADLA VEDENÍ NÁRODNÍHO DIVADLA ředitel: PhDr. Ondřej Černý umělecký šéf Baletu ND: Petr Zuska umělecký šéf Činohry ND: Michal Dočekal umělecký šéf Opery ND: Jiří Heřman umělecký šéf Laterny magiky: Zdeněk Prokeš RADA NÁRODNÍHO DIVADLA Prof. Mgr. A. Eva Blahová profesorka zpěvu, prezidentka Mezinárodní pěvecké soutěže Mikuláše Schneidera-Trnavského, šéf uměleckého souboru Janáčkovy opery Aleš Březina, M.A. ředitel Institutu Bohuslava Martinů (do ) Prof. PhDr. Václav Cejpek rektor Janáčkovy akademie múzických umění Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. Lékařská fakulta Univerzita Karlova, Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol István Lékó šéfredaktor zpravodajského webu Česká pozice Ivan Liška ředitel Bavorského státního baletu, Mnichov PhDr. Michal Lukeš generální ředitel Národního muzea JUDr. Karel Muzikář, LL.M. (C.J.) nezávislý právník Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Miloš Philipp Štrajt ředitel vnitřní správy a investic Ministerstva kultury ČR (od ) MgA. Radek Zdráhal náměstek ministra kultury PhDr. Ivan Žáček muzikolog, nezávislý publicista 5

7 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHEMA NÁRODNÍHO DIVADLA ředitel ND rada ND sekce ředitele ND umělecký šéf Opery umělecký soubor Opery umělecký šéf Činohry umělecký soubor Činohry umělecký šéf Baletu umělecký soubor Baletu finanční ředitel ekonomická sekce technicko-provozní ředitel administrativně-právní ředitel technicko-provozní sekce administrativně-právní sekce ředitel marketingu sekce marketingu umělecký šéf Laterny magiky umělecký soubor Laterny magiky ředitel Nové scény sekce Nová scéna 6

8 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA 4.1. PREMIÉRY UMĚLECKÝCH SOUBORŮ BALET Sergej Prokofjev Popelka Choreografie a režie: Jean-Christophe Maillot Scéna: Ernest Pignon-Ernest Kostýmy: Jérôme Kaplan Světelný design: Dominique Drillot Nastudování: Bernice Coppieters a Giovanna Lorenzoni Dirigent: David Švec Premiéry 14. a 15. dubna 2011 v Národním divadle Moonshine Dance at the Crossroads Hudba: The Waterboys Choreografie: Christopher Bruce Kostýmy: Marian Bruce Světelný design: John B. Read Nastudování: Yuko Kato Baletní mistři: Michaela Černá a Jan Kodet Moonshine Hudba: Bob Dylan Choreografie: Christopher Bruce Scéna a kostýmy: Walter Nobbe Světelný design: Joop Caboort Nastudování: Hope Muir Baletní mistři: Nelly Danko a Radek Vrátil Rooster Hudba: Rolling Stones Choreografie: Christopher Bruce Kostýmy: Marian Bruce Světelný design: Tina MacHugh Nastudování: Hope Muir Baletní mistři: Veronika Iblová a Alexej Afanassiev Premiéry 16. a 17. listopadu 2011 na Nové scéně ČINOHRA William Shakespeare Zkrocení zlé ženy Přeložil Martin Hilský Režie: Martin Čičvák Scéna: Tom Ciller Kostýmy: Marija Havran Dramaturgie: Daria Ullrichová Hudba: Petr Kofroň Premiéra 10. února 2011 v Národním divadle Nick Whitby Být či nebýt Přeložil Jiří Stach Režie: Daniel Špinar Scéna: Henrich Boráros Kostýmy: Katarína Hollá Dramaturgie: Lenka Kolihová Havlíková Hudba: Jiří Hájek Premiéry 24. a 25. února 2011 ve Stavovském divadle Josef Topol Konec masopustu Režie: Jan Antonín Pitínský Scéna: Tomáš Rusín Kostýmy: Jana Preková Dramaturgie: Daria Ullrichová Hudba: Vladimír Franz Pohybová spolupráce: Adéla Laštovková-Stodolová Premiéry 26. a 27. května 2011 v Národním divadle Anton Pavlovič Čechov Racek Přeložil Leoš Suchařípa Režie: Michal Dočekal Scéna: Martin Chocholoušek Kostýmy: Zuzana Bambušek Krejzková Hudba: Petr Haas Dramaturgie: Iva Klestilová Premiéry 9. a 10. června 2011 ve Stavovském divadle MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ PROJEKT Nouzový vchod / Emergency Entrance Můj soused, můj nepřítel Scénář: Viktorie Čermáková a Matěj Samec Režie: Viktorie Čermáková Výprava: Jana Preková Dramaturgie: Matěj Samec a Martin Urban Hudba: Petr Kofroň Video: František Pecháček Asistentka režie: Daniela Voráčková Odborná spolupráce: Lucie Horváthová Produkce: Kateřina Ondroušková Premiíéra 21. září 2011 v Ateliéru ND na Anenském náměstí William Shakespeare Král Lear Přeložil Milan Lukeš Režie: Jan Nebeský Dramaturgie: Iva Klestilová Hudba: Aleš Březina Scéna: Jan Nebeský a Jana Preková Kostýmy: Jana Preková Premiéry 10. a 11. listopadu 2011 v Národním divadle Petr Zelenka Ohrožené druhy Režie: Petr Zelenka Scéna: Martin Chocholoušek Kostýmy: Vladimíra Fomínová Hudba: Michal Novinski Výběr hudby: Petr Zelenka Dramaturgie: Lenka Kolihová Havlíková Pohybová spolupráce: Klára Lidová Premiéra 24. listopadu 2011 na Nové scéně 7

9 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA 8 Jan Drbohlav, Josef Hanzlík, Juraj Herz Deváté srce Režie: Juraj Herz Scéna: Šimon Caban Kostýmy: Simona Rybáková Hudba: Petr Hapka Choreografie: Jana Hanušová-Vašáková Dramaturgie: Daria Ullrichová Premiéra 25. listopadu 2011 ve Stavovském divadle OPERA Richard Wagner Parsifal Hudební nastudování a dirigent: John Fiore Režie: Jiří Heřman Scéna: Pavel Svoboda Kostýmy: Alexandra Grusková Choreografie: Jan Kodet Světelný design: Daniel Tesař Sbormistři: Pavel Vaněk a Lukáš Vasilek Dramaturgie: Ondřej Hučín Premiéra 19. března 2011 v Národním divadle Wolfgang Amadeus Mozart Únos ze serailu (Die Entführung aus dem Serail) Hudební nastudování a dirigent: Tomáš Netopil Režie: Joël Lauwers Scéna a kostýmy: Etienne Pluss Sbormistr: Martin Buchta Dramaturgie: Ondřej Hučín Premiéry 7. a 10. května 2011 ve Stavovském divadle Philip Glass Les enfants terribles Dirigent: Petr Kofroň Režie: Alice Nellis Scéna a světelný design: Matěj Cibulka Kostýmy: Kateřina Štefková Pohybová spolupráce: Klára Lidová Dramaturgie: Beno Blachut ml. Premiéra 17. června 2011 v areálu PL Bohnice Antonín Dvořák Jakobín Hudební nastudování: Tomáš Netopil Dirigent: Tomáš Netopil / Zbyněk Müller Režie: Jiří Heřman Scéna: Pavel Svoboda Kostýmy: Alexandra Grusková Světelný design: Daniel Tesař Choreografie: Lucie Holánková Sbormistr: Pavel Vaněk Sbormistr Kühnova dětského sboru: Jiří Chvála Dramaturgie: Beno Blachut ml. Premiéry 8. a 9. října 2011 v Národním divadle Mozartovy narozeniny 2011 Kateřina Kněžíková soprán Adam Plachetka basbaryton Vratislav Vlna hoboj Miloš Bydžovský klarinet Jan Musil lesní roh Daniel Hucek fagot Zdeněk Klauda kladívkový klavír Orchestr Národního divadla Lucie Švehlová koncertní mistr Tomáš Netopil dirigent Ondřej Hučín dramaturgie 27. ledna 2011 ve Stavovském divadle Bejun Mehta Operní árie G. F. Händela Kontratenor: Bejun Mehta Dirigent: Václav Luks Collegium 1704, koncertní mistr: Jana Chytilová Dramaturgie: Beno Blachut ml. 24. dubna 2011 ve Stavovském divadle Pocta Marii Tauberové Koncert k 100. výročí narození slavné pěvkyně Národního divadla 4. května 2011 ve Stavovském divadle Magdalena Kožená Anna Fusek sopraninová zobcová flétna Györgyi Farkas fagot Collegium 1704 Lenka Torgersen (koncertní mistr) Andrea Marcon dirigent, cembalo 19. a 21. října 2011 v Národním divadle Operní galakoncert Eva Urbanová soprán Ivan Kusnjer baryton Luděk Vele bas Orchestr Národního divadla Alexej Rosík koncertní mistr Robert Jindra dirigent Beno Blachut ml. dramaturgie 22. listopadu 2011 v Národním divadle LATERNA MAGIKA Legendy magické Prahy Námět, scénář, režie: Jiří Srnec Kamera, spolupráce na scénáři: Emil Sirotek, Antonín Daňhel Hudba: Kryštof Marek Scénografie, spolupráce na scénáři: Miloslav Heřmánek Návrhy kostýmů a masek: Šárka Polak Hejnová Choreografie: Petr Zuska Premiéra 3. března 2011 na Nové scéně

10 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA 4.2. REPERTOÁR UMĚLECKÝCH SOUBORŮ BALET V roce titulů Premiéra Počet představení Počet představení Celkem Titul na scénách ND na jiných scénách v roce 2011 Absolvenstské představení Tanečního centra Praha Baletománie Brel Vysockij Kryl Camoufl AGE Coppélia (Divadlo J. K. Tyla Plzeň) Děvčátko se sirkami Emotion Collection Extrém Faust Frida (Moravské divadlo Olomouc) Gala Performance (Terrasa) Labutí jezero Louskáček Vánoční příběh Moonshine Musica Bohemica Nulová gravitace (Taneční centrum Praha) Oněgin Othello Popelka Spirituál kvintet a Bohemia Balet Suita v bílém (Bohemia Balet) Svěcení jara Taneční mládí (Bohemia Balet) timing Zlatovláska Balet celkem ČINOHRA V roce titulů Premiéra Počet představení Počet představení Celkem Titul na scénách ND na jiných scénách v roce 2011 Blackbird Být či nebýt Co se stalo, když Nora opustila manžela Cyrano z Bergeracu Čaj u pana senátora Čekání na Godota Deváté srdce Dogville

11 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA Don Juan Historický monolog Konec masopustu Král Lear Kupec benátský Listy důvěrné (Leoše Janáčka) Mikve Můj soused, můj nepřítel Můj soused, můj nepřítel / Boat People Na ústupu Naši furianti Ohrožené druhy Pláč Racek Radúz a Mahulena Revizor Richard III Rock n Roll Sluha dvou pánů Sněhová královna Spaseni Srpen v zemi indiánů Špinavé ruce Věc Makropulos Zkrocení zlé ženy Žebrácká opera Činohra celkem OPERA V roce titulů Premiéra Počet představení Počet představení Celkem Titul na scénách ND na jiných scénách v roce 2011 Adventní koncert Aida Bejun Mehta koncert Carmen Così fan tutte Čert a Káča Don Giovanni Hoffmannovy povídky Hry o Marii I Went To The House But Did Not Enter (Hilliard Ensemble) Idomeneo Jakobín Její pastorkyňa Káťa Kabanová Kouzelná flétna La traviata Le nozze di Figaro Les enfants terribles Libuše

12 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA Magdalena Kožená koncert Mozartovy narozeniny Nápoj lásky Operní galakoncert Parsifal Pocta Marii Tauberové Prodaná nevěsta Rusalka Únos ze serailu Vánoční koncert (Kühnův dětský sbor) Zítra se bude Opera celkem LATERNA MAGIKA V roce titulů Premiéra Počet představení Počet představení Celkem Titul na scénách ND na jiných scénách v roce 2011 Casanova Cocktail Code Graffiti Kouzelný cirkus Legendy magické Prahy Rendez-vous Laterna magika NOVÁ SCÉNA V roce tituly Premiéra Počet představení Počet představení Celkem Titul na scénách ND na jiných scénách v roce 2011 Komentovaná prohlídka budovy Fenomén Laterna magika KAREL_HYNEK_MACHA.RIP Nová scéna Všechny soubory ND celkem v roce OSTATNÍ AKCE včetně pronájmů Počet představení Počet představení Celkem Titul na scénách ND na jiných scénách v roce 2010 Hostování na scénách Národního divadla Pronájmy scén Národního divadla Celkem ND v roce

13 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA 4.3. ZÁJEZDY UMĚLECKÝCH SOUBORŮ 12 BALET ZAHRANIČNÍ: ESTONSKO Brel Vysockij Kryl / Sólo pro tři Concert Hall, Jöhvi Nokia Koncert Hall, Tallinn ŠPANĚLSKO Louskáček Vánoční příběh Madrid Teatro Canal 1., 2., 4., 6.,7., 8. a Gala Performance Terrasa ČINOHRA ZAHRANIČNÍ: JIŽNÍ KOREA Věc Makropulos Soul 29. a BOSNA A HERCEGOVINA Co se stalo, když Nora opustila manžela Sarajevo POLSKO Co se stalo, když Nora opustila manžela Varšava 27. a DOMÁCÍ: Historický monolog Plzeň Cheb Mikve Olomouc OPERA ZAHRANIČNÍ: KYPR Hoffmannovy povídky Pafos 2., 3. a SLOVENSKO Zítra se bude... Banská Bystrica DOMÁCÍ: Zítra se bude... Bystřice pod Pernštejnem Ostrava Její pastorkyňa Litomyšl Nápoj lásky Litomyšl 2. a HOSTÉ NÁRODNÍHO DIVADLA BALET ZAHRANIČNÍ: Králové slunce Balet Gala v Národním divadle DOMÁCÍ: DIVADLO J. K TYLA PLZEŇ Léo Delibes: Coppélia 6. 1., a v Národním divadle MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC Robert Balogh: Frida ve Stavovském divadle

14 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA ČINOHRA ZAHRANIČNÍ: ITIM THEATRE ENSEMBLE TEL AVIV Dan Clancy: The Timekeepers (2 představení) v Divadle Kolowrat THEATRE OBERHAUSEN Henrik Ibsen: Nora 12. a v Národním divadle v rámci Pražškého divadelního festivalu německého jazyka STAATSSCHAUSPIEL DRESDEN E. T. A. Hoffmann: Zlatý kořenáč v Národním divadle (v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka) DOMÁCÍ: NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ OSTRAVA Mariusz Szczygieł: Gottland na Nové scéně OPERA ZAHRANIČNÍ: THE HILLIARD ENSEMBLE Heiner Goebbels: I Went to the House But Did Not Enter 2. a v Národním divadle DOMÁCÍ: 10. ROČNÍK FESTIVALU HUDEBNÍHO DIVADLA OPERA 2011 Georges Bizet: Carmen Moravské divadlo Olomouc v Národním divadle Antonín Dvořák: Jakobín Divadlo J. K. Tyla Plzeň ve Stavovském divadle Jacques Offenbach: Hoffmannovy povídky Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem ve Stavovském divadle Giuseppe Verdi: Otello Jihočeské divadlo České Budějovice ve Stavovském divadle Jules Massenet: Werther Národní divadlo moravskoslezské Ostrava ve Stavovském divadle Camille Saint-Saëns: Samson a Dalila Slezské divadlo Opava ve Stavovském divadle Giacomo Puccini: Edgar Divadlo F. X. Šaldy Liberec ve Stavovském divadle NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ OSTRAVA Paul Hindemith: Cardillac ve Stavovském divadle 4.4. OSTATNÍ AKCE, KONCERTY A PROJEKTY NA SCÉNÁCH NÁRODNÍHO DIVADLA Národní divadlo Ceny Thálie Slavnostní předávání Státních cen Mary Stallings Vánoční koncert Stavovské divadlo BOHEMIA BALET Grand Pas z baletu Le Corsaire / Děvčátko se sirkami Suita v bílém (Suite en blanc / Večerní písně / Indigo Rose / Písně potulného tovaryše / Růže) Les Sylphides (Chopiniana) / Děvčátko se sirkami (2 představení) Ballet Classique (Les Sylphides / La Vivandière / Le Papillon / Gajané - fragment baletu) Deka pod dekou (Lunedda / Re: Composition / Primavera / Deka pod dekou) Taneční kontrasty (Les Sylphides / Česká suita / Bolero) Večer komorního tance (Lunedda / Trio g moll / Deka pod dekou) Les Sylphides / Děvčátko se sirkami Le Corsaire / Vilhelm Tell / Gajané / Děvčátko se sirkami

15 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA Tříkrálový Koncert Slavnostní Koncert Benefiční Koncert Pro Mathildu Fotbalista Roku Czech Grand Design TANEČNÍ CENTRUM PRAHA Nulová gravitace Slavnostní představení k 50. výročí VUS TCP Absolventské představení Nulová gravitace 2011 (Chasin' / Exil / Constant Moment / Stretnutie s labuťou 2 / Ebony Concerto / Bolero / Curtain Up) Magnesia Litera Spirituál kvintet a Bohemia Balet Musica Bohemica PRAŽSKÁ KONZERVATOŘ A DIVADLO J. K. TYLA PLZEŇ Bohuslav Martinů: Ženitba / Giacomo Puccini: Gianni Schicchi TANEČNÍ MLÁDÍ Taneční konzervatoř hlavního města Prahy; Taneční konzervatoř Brno; BalletCentrum Nürnberg/Fürth; Baletní přípravka Národního divadla TANEČNÍ KONZERVATOŘ HL. M. PRAHY Absolventské představení Slavnostní galakoncert k 65. výročí založení školy STRUNY PODZIMU 2011 Vivica Genaux a Collegium v rámci 16. ročníku mezinárodního hudebního festivalu KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR Vánoční koncert (2 představení) CHOREA BOHEMICA Vánoce s Choreou 18. a (celkem 3 představení) DĚTSKÁ OPERA PRAHA Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční 21. a (4 představení) Divadlo Kolowrat Emotion Collection Balet Národního divadla a Agentura Dodo , 9. 2., , 4. 3., , 9. 4., , DĚTSKÁ OPERA PRAHA Bedřich Gregorini, Jiřina Marková-Krystlíková: Pohádková květina Koncert ENSEMBLE OPERA DIVERSA Ondřej Kyas, Pavel Drábek: Dýňový démon ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ MEZINÁRODNÍ BALETNÍ ŠKOLY HUDEBNĚ-DRAMATICKÉ STUDIO MLADÝCH O ledové královně Hra na Pygmalion Charles Dickens: Sen noci vánoční 10. a (4 představení) Luba Skořepová: Nezlobíš se...? , , , Pražský pěvec Koncert vítězů 9. ročníku soutěže

16 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA Nová scéna Představení, jednorázové akce a další umělecké akce pořádané Novou scénou ND v roce 2011 Leden ve foyer Nové scény SKLO VYTEKLO Z PRASKLÉ VANY Experimentální site-specific projekt (multimediální performance) autorské dvojice Lenky Morávkové a Lindy Čihařové inspirovaný sklářským regionem Jablonecka a procesem výroby a zpracování skla s přesahem do sociální roviny. Far from Sure Satyrův salon u Topiče / Sdružení Satyricon Inc. 17., 21. a 28. ledna 2011, performance v 18:00 ve foyer Nové scény ND (reprízy 28. 1, 1. 2., , 4. 4., ) Divadelní studio Továrna TŘICÁTÁ MARININA LÁSKA Vladimir Sorokin, Karel Steigerwald Česká premiéra Scénická freska propojující moskevský soc-art Vladimira Sorokina, publicisticko-dramatický komentář Karla Steigerwalda, scénickou hudbu Petra Haase a mnoho dalšího. HOSTUJÍCÍ SOUBORY: LiStOVáNí: Lichožrouti (16. 1.) Divadelní studio Továrna: Poslední oheň (16. 1.) 420PEOPLE: Zaměřeni na detail 2 (17. 1.) Dětská opera Praha: Miniopery (22. 1.) LiStOVáNí: Ekonomie dobra a zla (30. 1.) Naivní divadlo Liberec: Jaku b a obří broskev (30. 1.) VÝSTAVY A INSTALACE: Lucie Skřivánková: Kompozice v ruce / Okolí (Instalace fotografií v zrcadle schodiště Nové scény ND) výstava zahájena foyer Nové scény ND Druhá šance Nová scéna pro stromečky (Dočasná povánoční instalace lesa z vánočních stromečků na piazzetě ND) Umělci: Michaela Klakurková, Jan Žaloudek, Matěj Petránek Kurátor: Marcela Straková výstava zahájena na piazzetě ND za doprovodu Klubu trubačů Českomoravské myslivecké jednoty Únor INTERPELACE UMĚNÍ ODEJÍT Každý čtvrtý čtvrtek v měsíci pořádá Nová scéna ve spolupráci s aktualne.cz scénické Interpelace: divadlo jako místo pro vášnivou debatu a komentáře na aktuální téma. Ekonom Tomáš Sedláček v roli moderátora. Pozvané hosty významné osobnosti z kulturní i politické sféry mají diváci možnost doslova interpelovat. Do debaty vstupují pod svými nicky i diskutéři z internetu. Diskusi živě přenáší Česká televize, on-line lze sledovat také na aktualne.cz. Hosté mj. Helena Třeštíková, Michael Kocáb Compagnie Philippe Genty (Francie) NEHYBNÍ CESTOVATELÉ Obrazový kouzelník Philippe Genty nám nabízí představení, ve kterém se skupina postav vydává brázdit svět. Ztroskotají uprostřed moře, dorazí do pouště, poté vzlétnou k nebi a nakonec opět uváznou na poušti. I tato inscenace, stejně jako všechny Gentyho práce, koketuje s výtvarným divadlem, tancem, cirkusem a kouzly. HOSTUJÍCÍ SOUBORY: Národní divadlo Brno Reduta: Korespondence V+W (v rámci přehlídky České divadlo, 5. 2.) Moravské divadlo Olomouc: Na miskách vah (v rámci přehlídky České divadlo, 6. 2.) Městské divadlo Mladá Boleslav: Dědeček automobil (v rámci přehlídky České divadlo, 7. 2.) Dětská opera Praha: Školní dívčí revoluce (v rámci přehlídky České divadlo, ) LiStOVáNí: Kvak a Žbluňk jsou kamarádi (28. 2.) DOPROVODNÝ PROGRAM: Výtvarný workshop pro rodiče a děti dne VÝSTAVY A INSTALACE: Intimní vztah s Bohem Interaktivní video instalace Hynka Vacka v Podestě Nové scény Vernisáž Podesta Nové scény ND Objekt ARCHIMEDON od Lukáše Raise Instalace zahájena piazzeta ND Březen Autorské čtení Magnesia Litera Markéta Pilátová, Matěj Dadák, David Jan Novotný Seriál autorských čtení z knih letos nominovaných v literární soutěži Magnesia Litera. 15

17 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA 16 Interpelace Umění reforem Hosté: Miroslav Kalousek, Anna Matoušková, Vladimír Špidla, Stanislav Komárek Autorské čtení Magnesia Litera Alžběta Skálová, Josef Hrubý, Martin Ryšavý Druhá část seriálu autorských čtení z knih letos nominovaných v literární soutěži Magnesia Litera Autorské čtení Magnesia Litera Petra Hůlová, Jan Jan Novák, David Voda Třetí část seriálu autorských čtení z knih letos nominovaných v literární soutěži Magnesia Litera. HOSTUJÍCÍ SOUBORY: LiStOVáNí: Lichožrouti (6. 3.) Dětská opera Praha: Miniopery (8. a ) LiStOVáNí: Ekonomie dobra a zla (13. 3.) 420PEOPLE: Reen/Sacrebleau ( ) Bohemia Balet: Večer českých choreografů (28. 3.) DOPROVODNÝ PROGRAM: Výtvarný workshop pro rodiče a děti dne VÝSTAVY A INSTALACE: Umělci pro ArtMap Výběr z videí současných vizuálních umělců a performerů Vernisáž Podesta Nové scény ND Pavel Macek: Kuklostroje, inspektákly a hybohledy Vernisáž foyer Nové scény ND To je hlína Dětské práce na téma Krajina, kterou navštěvuji ve snu Vernisáž café NONA Co víme Instalace sochy Jiřího Středy Výstava zahájena piazzeta ND Duben Autorské čtení Magnesia Litera Markéta Baňková, Tereza Říčanová, Emil Hakl Čtvrtá část seriálu autorských čtení z knih letos nominovaných v literární soutěži Magnesia Litera Dětská opera Praha Pohádková květina Premiéra ve foyer Pohádková květina je představení pro nejmenší děti, ve kterém zpívají zvířátka, květiny, ale třeba i zelenina. Děti se vydávají na zahradě hledat zakutálený míč a najdou přitom pohádkovou květinu, jejíž vůně učí rozumět řeči zvířat a rostlin Festival spisovatelů Praha 21. ročník Festivalu spisovatelů se soustředil na konflikt světa obrazů a intimního světa literatury. Představil Středomoří jako ohnisko politických a společenských změn a prostor, který je úhelným kamenem směřování evropské civilizace. Mimořádně důležitá byla proto účast autorů z Turecka a Řecka, promluvil rovněž irácký básník Saadi Yousef, francouzský klasik Michel Deguy, Junot Díaz z Dominikánské republiky či kontroverzní americký prozaik Don DeLillo Interpelace Umění (dů)vtipu Hosté: Miloš Zeman, Vít Bárta, Klára Samková, Jan Hřebejk HOSTUJÍCÍ SOUBORY: LiStOVáNí: Komisař Vrťapka a zub moudrosti ( 3. 4.) LiStOVáNí: Ekonomie dobra a zla (10. 4.) Studio Oáza: Jarní tóny (16. 4.) DOPROVODNÝ PROGRAM: Výtvarný workshop pro rodiče a děti dne VÝSTAVY A INSTALACE: ON Site-specific zvuková instalace Johany Švarcové a Michala Kindernaye Instalace zahájena Podesta Nové scény ND Co víme instalace sochy Jiřího Středy na piazzetě ND Květen Balet Národního divadla / Dekka Dancers / Orchestr Berg timing György Ligeti, Aaron Copland, Louis Andriessen PREMIÉRA Koncert pro 8 tanečníků a orchestr je jednak sondou do nitra budovy Nové scény, ale také do vnitřního světa jednotlivých tanečníků. A to s orchestrem Berg přímo na jevišti, kdy čas odpočítává 100 metronomů a jedna minuta se může jevit jako věčnost Interpelace Umění poradit Hosté: Ladislav Jakl, Václav Malý, Magdalena Souček, Jindřich Šídlo

18 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA ve Voršilské zahradě Šašci a klauni v zahradě První ze čtyř víkendových programů pro děti a jejich rodiče, které Nová scéna pořádala ve svěžím prostoru Voršilské zahrady. Poslední květnový víkend oživil Kašpárek v rohlíku a Cirkus Žardini. HOSTUJÍCÍ SOUBORY: Dětská opera Praha: Pohádková květina (14. 5.) LiStOVáNí: O princi Čekankovi (15. 5.) Divadelní studio Továrna: Poslední oheň (17. 5.) 420PEOPLE: Affordance / license to dance ( ) Dětská opera Praha: Miniopery (22. 5.) Paco Décina / Compagnie Post Retroguardia (Francie): Freska, ženy hledící vlevo (31. 5.) DOPROVODNÝ PROGRAM: Výtvarný workshop pro rodiče a děti dne VÝSTAVY A INSTALACE: Milan Starý: EDAZ- grafika Soubor tisků navazujících na ilustrace ke knize Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a zla. výstava zahájena dne 4.5. v Café NONA Lavičky Enzis piazzeta ND (ve spolupráci s festivalem Street for Art) Červen ve Voršilské zahradě (Dětská) Opera v zahradě Druhý ze čtyř víkendových programů pro děti a jejich rodiče, které Nová scéna pořádala ve svěžím prostoru Voršilské zahradě. Tentokrát s Dětskou operou Praha ve Voršilské zahradě Svět pohádek v zahradě Ve Voršilské zahradě se tentokrát sešli děti a jejich rodiče nad pohádkami, které jsou trochu jiné, než jsme zvyklí. Obě byly patřičně temperamentní: Divadlo Drak přivezlo pohádku z Afriky a Divadlo Líšeň přijelo s pohádkou romskou ve Voršilské zahradě Bajky v zahradě Předposlední červnová neděle patřila ve Voršilské zahradě roztodivným zvířátkům. Pohádkové příběhy o zvířatech uvedlo Malé vinohradské divadlo, Čmukaři a Divadlo DNO Pražské quadriennnale 2011 Světlo a zvuk Budova Nové scény během Pražského quadriennnale 2011 sloužila interaktivní prezentaci Světlo a zvuk, která obsahovala přednášky významných zvukových a světelných designérů a ukázky jejich práce napříč disciplínami od činohry, opery až po instalace ve veřejném prostoru. Performativní zvukové instalace se konaly v tzv. Zvukové kuchyni ve Voršilské zahradě Interpelace Umění grilovat Hosté: David Rath, Barbora Tachecí, Vladimír Poštulka, Alexandr Vondra Divadlo na Tagance (Rusko) Dobrý člověk ze Sečuanu Legendární inscenace režiséra Jurije Ljubimova, která se stala v roce 1964 impulsem ke vzniku moskevského Divadla na Tagance, zkoumá původ dobra a zla v lidské duši. Inscenace, která vstoupila do dějin světového divadla, je živým příkladem a dokladem divadla, které našlo svoji dobu a dodnes neztratilo svoji výmluvnost. HOSTUJÍCÍ SOUBORY: DekkaDancers: Podkultovní zboží (8. 6.) Taneční centrum Praha: Pas de TCP (13. 6.) Compagnia Zappalą Danza (Itálie): Instrument 1 Scoprire L Invisible (15. 6.) 420PEOPLE: 420PEOPLE & Kidd Pivot Frankfurt RM ( ) DOPROVODNÝ PROGRAM: Komentovaná prohlídka budovy Nové scény ND v 17:00 VÝSTAVY A INSTALACE: Michal Czanderle: Tři věci Café NONA a Podesta Nové scény ND Výstava fotografií a videoprojekce. Výstava zahájena Intersekce - Intimita a spektákl (venkovní živá výstava a instalace v rámci Pražského Quadriennale Instalace slavnostně zahájena piazzeta ND Nová scéna Sedni si! Letní instalace dočasně umístěného městského mobiliáře na piazzetě ND. Autoři instalace: ov-a architekti Instalace zahájena červenec 2011 Doprovodný program 9. shakespearovského kongresu Od 17. do 22. července se v Praze konala významná mezinárodní akce: 9. světový shakespearovský kongres. 17

19 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA 18 Nová scéna připravila doprovodný program, který byl realizován na piazzetě Národního divadla za budovou Nové scény. Každý večer tu fungovalo open air letní shakespearovské kino, dva podvečery bavila diváky plenérová klauniáda a až do konce měsíce byla přístupná galerie velkoplošných fotografií ze shakespearovských inscenací Národního divadla. VÝSTAVY A INSTALACE: Nová scéna Sedni si! Letní instalace dočasně umístěného městského mobiliáře na piazzetě ND. Autoři instalace: ov-a architekti srpen (a ) 420PEOPLE: PACKAGE Nadčasový site-specific projekt propojující příbuzné umělecké obory do jednoho celku. Tanečníci, herci a hudebníci se představili pod širým nebem třeba právě těm, kteří se právě vraceli z práce. VÝSTAVY A INSTALACE: Nová scéna Sedni si! Letní instalace dočasně umístěného městského mobiliáře na piazzetě ND. Autoři instalace: ov-a architekti září (na piazzetě ND) SPAM (Vladimir 518, David Vrbík, Ondřej Anděra) REKONSTRUKCE BITU Oživení digitálního organismu sestaveného Vladimirem 518, Davidem Vrbíkem a Ondřejem Anděrou, znovusestavení složité skládačky rozprostřené v několika počítačích a jejich periferiích. Budova architekta Karla Pragera s pixelovým opláštěním podle návrhu umělce Stanislava Libeňského se znovu stala inspirací a zároveň platformou pro laser-video-audio performanci Sol Picó Dance Company (Španělsko): Muší jezero Španělský taneční fenomén, choreografka Sol Picó, přijela poprvé do České republiky se svým souborem. V Muším jezeře se inspirovala atmosférou a estetikou divokých rockových koncertů, sama si přitom přivlastnila místo frontmanky s rockovým bandem za zády, jen místo zpěvu se vyjadřuje nespoutaným tancem Interpelace téma: Umění pomáhat a chránit Hosté mj. Ivan Langer, František Bublan Den české státnosti na Nové scéně: Česká měna Slavnostní večer ke Dnu české státnosti měl podobu monetární symfonie". Inscenaci s názvem Česká měna připravil tým brněnského Hadivadla. V tomto minimalistickém scénickém tvaru zazněly myšlenky a úvahy historických osobností, které dobře známe z vyobrazení na českých bankovkách. HOSTUJÍCÍ SOUBORY: Taneční centrum Praha: Letní taneční workshop (4. 9.) Chongqing acrobatic art troupe ( ) Dětská opera Praha: Miniopery (17. 9.) VÝSTAVY A INSTALACE: Nová scéna Sedni si! Letní instalace dočasně umístěného městského mobiliáře na piazzetě ND. Autoři instalace: ov-a architekti Laurent Ziegler: 420PEOPLE Rakouský fotograf se ve své tvorbě věnuje především současnému tanci. V cyklu fotografií, který vystaví v Café NONA, zachycuje členy souboru 420PEOPLE během jejich pobytu v Paříži. Vernisáž v Café NONA. Černá skříńka / 4 minuty moderního umění v kostce Společné dílo občanského sdružení Lunchmeat a Nové scény Národního divadla a umělců VŠUP a AVU. Uvnitř černé kostky o rozměrech 7x7x7 m se nacházela generativní abstraktní animaci reagující na hudební doprovod. Vernisáž se v Černé skříńce se konala dne 7.9. od 18:00. Jiří Lauterkranc: La Bombe (2011) Instalace uměleckého objektu na piazzetě ND. Jan Zdvořák: V, mezi vidoinstalace v Podestě Nové scény, vernisáž v 18:00. říjen Interpelace téma Umění žít v metropoli Hosté mj. primátor Bohuslav Svoboda a architekt Roman Koucký. HOSTUJÍCÍ SOUBORY: Barber/Osgerby (Velká Británie) on stage veřejná přednáška a prezentace (5. 10.) Sacra Circus: Škola pro klauny (9. 10.) Konference Forum 2000: Organizovaný zločin, korupce, politika (9. 10.) LiStOVáNí: Robert Fulghum - Drž mě pevně, miluj mě zlehka ( )

20 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA Národní divadlo moravskoslezské Ostrava: Gottland ( ) LiStOVáNí: Lichožrouti ( ) VÝSTAVY, INSTALACE A DOPROVODNÝ PROGRAM: Laurent Ziegler: 420PEOPLE Rakouský fotograf se ve své tvorbě věnuje především současnému tanci. V cyklu fotografií, který vystaví v Café NONA, zachycuje členy souboru 420PEOPLE během jejich pobytu v Paříži. Program od 21. do 26. září na piazzetě ND, v Café NONA a v horním foyer Nové scény: EKG Show o lásce a G-bodu, Slam Poetry, noc krátkých filmů, elektronické tóny z Berlína, party pro děti a mnoho dalších kulturních aktivit. Jan Zdvořák, Objekt 09 na piazzetě ND, vernisáž v 18:00 Jiří Lauterkranc: La Bombe (2011) Instalace uměleckého objektu na piazzetě ND listopad 2011 LANUGO: Křes alba hudební skupiny, ve 20:00 ve foyer Nové scény NA JINÉ PŮDĚ. RŮST V UMĚNÍ, SPOLEČNOSTI A KULTUŘE ve foyer Nové scény. Mezinárodní konference organizovaná v rámci projektu TIK Time Inventors Kabinet a také jako doprovodný program Týdne vědy a techniky Konference v anglickém jazyce Interpelace téma Umění revolty Hosté mj. Roman Joch, Karel Schwarzenberg PEOPLE a Institut umění Divadelní ústav : Různé břehy Velkolepá taneční show jako vyvrcholení oslav dvaceti let fungování Kyliánovy videotéky, která je součástí Institutu umění Divadelního ústavu v Praze. V rámci galavečera se se představila řada vynikajících zahraničních umělců, kteří strávili podstatnou část svého uměleckého života v angažmá v Kyliánově prestižním NDT. HOSTUJÍCÍ SOUBORY: LiStOVáNí: Ekonomie dobra a zla (6. 11.) Křest alba skupiny Lanugo (9. 11.) Na jiné půdě - mezinárodní konference je organizována v rámci projektu TIK Time Inventors Kabinet a také jako doprovodný program Týdne vědy a techniky ( ) Dětská opera Praha: Prodaná nevěsta (premiéra , reprízy 10. a ) Uskupení Tesla: Noc v Nanopolis (premiéra , repríza ) Famufest DOPROVODNÝ PROGRAM: Frivol, Café NONA: souboj v hudební improvizaci VÝSTAVY A INSTALACE: NANOPOLIS - doprovodná výstava a instalace ke stejnojmennému projektu ve vstupním vestibulu Nové scény, Podestě, Café NONA a foyer. Umělci: Linda Čihařová, Amanita Design, Vladana Hajnová, Irena Jůzová, Michal Kindernay, Lenka Klokočková, Pavel Kopřiva, Jan Nálepa, Matěj Smetana, Ladislav Plíhal, Almira Weigel Bartkevičiuté, Santiago Latorre, José Luís Serrano, José Ramón Beltrán, Jakub Nepraš, Ondřej janoušek, Petr Korunka, Pavel Korbička a Uskupení Tesla. Jiří Lauterkranc: La Bombe (2011) Instalace uměleckého objektu na piazzetě ND. prosinec Knižní Mikuláš s Revolver revue a jejími hosty Knižní trh malých nakladatelů, program pro děti i dospělé, velká polední autogramiáda a setkání s autory a jejich vydavateli, dobré občerstvení a příjemné posezení v kavárně. Mikuláš na Nové scéně! Dan Bárta & Roman Týc & Illustratosphere Audiovizuální pořad: Malý Richard V dalším z multimediálních koncertů se představila jedinečná kombinace: zpěvák Dan Bárta se skupinou Illustratosphere a vizuální umělec Roman Týc při společné hudebně-výtvarné improvizaci Interpelace téma Umění bilancovat Hosté: kardinál Miloslav Vlk, Pavel Rychetský, Petr Zelenka. HOSTUJÍCÍ SOUBORY: Bohemia Balet: Děvčátko se sirkami (4. a ) Institut umění: Seminář Kreativní odvětví a evropské fondy (8. 12.) David Lachapelle (USA) veřejná přednáška (8. 12.) Radio 1: Všechny hudby světa (9. 12.) Pražský komorní balet a hosté - DekkaDancers, Balet Bratislava (Slovensko) ( ) Slavoj Žižek veřejná přednáška ( ) 19

program činohra opera balet laterna magika Prosinec 2012 Duben 2013 Změna programu vyhrazena

program činohra opera balet laterna magika Prosinec 2012 Duben 2013 Změna programu vyhrazena činohra opera balet program Prosinec 2012 Duben 2013 Změna programu vyhrazena Předplatné: O1 2, OH, B1 2, Č1 4, ČKD, ČS1 3, ALL, MŘ, R, VŘ, A, D, ROD1 6, DV1 2, NDS, SE1 4, ČKW1 2 Vánoční předplatné: I

Více

program činohra opera balet laterna magika Červenec Listopad 2013 Změna programu vyhrazena

program činohra opera balet laterna magika Červenec Listopad 2013 Změna programu vyhrazena činohra opera balet program Červenec Listopad 2013 Změna programu vyhrazena Předplatné: O1 2, OH, B1 2, Č1 4, ČKD, ČS1 3, ALL, MŘ, R, VŘ, A, D, ROD1 6, DV1 2, NDS, SE1 4, ČKW1 2 PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NÁRODNÍ

Více

Program 01/12 05/12 Leden Květen

Program 01/12 05/12 Leden Květen Program 01/12 05/12 Leden Květen Změna programu vyhrazena Č - Činohra, O - Opera, B - Balet, K - Koncert, LM - Laterna magika Předplatné / Subscription: O1 4, Č1 4, ČK1 2, ČS1 2, ČNS, ČKW1 2, B1 3, SOČ1

Více

Program 03/12 06/12 Březen Červen

Program 03/12 06/12 Březen Červen Program 03/12 06/12 Březen Červen Změna programu vyhrazena Č - Činohra, O - Opera, B - Balet, K - Koncert, LM - Laterna magika Předplatné / Subscription: O1 4, Č1 4, ČK1 2, ČS1 2, ČNS, ČKW1 2, B1 3, SOČ1

Více

program činohra opera balet laterna magika Březen Červenec 2014 Změna programu vyhrazena

program činohra opera balet laterna magika Březen Červenec 2014 Změna programu vyhrazena činohra opera balet program Březen Červenec 2014 Změna programu vyhrazena Předplatné: O1 2, OV, OH, B1 2, Č1 4, ČS1 3, ČKW1 2, ALL, VŘ, MŘ, R, ROD1 6, A, D, DV1 2, NDS, SE1 4, KB Vánoční předplatné: I

Více

program činohra opera balet laterna magika Říjen 2013 Únor 2014 Změna programu vyhrazena

program činohra opera balet laterna magika Říjen 2013 Únor 2014 Změna programu vyhrazena činohra opera balet program Říjen 2013 Únor 2014 Změna programu vyhrazena Předplatné: O1 2, OV, OH, B1 2, Č1 4, ČS1 3, ČKW1 2, ALL, VŘ, MŘ, R, ROD1 6, A, D, DV1 2, NDS, SE1 4, KB PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NÁRODNÍ

Více

program činohra opera balet laterna magika Únor Červen 2014 Změna programu vyhrazena

program činohra opera balet laterna magika Únor Červen 2014 Změna programu vyhrazena činohra opera balet program Únor Červen 2014 Změna programu vyhrazena Předplatné: O1 2, OV, OH, B1 2, Č1 4, ČS1 3, ČKW1 2, ALL, VŘ, MŘ, R, ROD1 6, A, D, DV1 2, NDS, SE1 4, KB Vánoční předplatné: I XVII

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Listopad 2013 Březen 2014

Listopad 2013 Březen 2014 činohra opera balet program Listopad 2013 Březen 2014 Změna programu vyhrazena Předplatné: O1 2, OV, OH, B1 2, Č1 4, ČS1 3, ČKW1 2, ALL, VŘ, MŘ, R, ROD1 6, A, D, DV1 2, NDS, SE1 4, KB Vánoční předplatné:

Více

Zpráva o činnosti Společnosti tance při Taneční konzervatoři Praha, o.s.

Zpráva o činnosti Společnosti tance při Taneční konzervatoři Praha, o.s. Zpráva o činnosti Společnosti tance při Taneční konzervatoři Praha, o.s. za školní rok 2010/2011 a hospodaření za rok 2010 Občanské sdružení Společnosti tance při Taneční konzervatoři Praha působí na škole

Více

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM 1919/1920 JEJÍ PASTORKYŇA, 1. 11. 1919, Městské divadlo Dirigent: Emanuel Bastl Výprava: Karel Štapfer Choreografie: Achille Viscusi 1923/1924 KÁŤA KABANOVÁ, 18. 1. 1924,

Více

program činohra opera balet laterna magika Září 2015 Leden 2016 Změna programu vyhrazena

program činohra opera balet laterna magika Září 2015 Leden 2016 Změna programu vyhrazena činohra opera balet program Září 2015 Leden 2016 Změna programu vyhrazena Předplatné ČFND, EX1, EX2, SV, OP, ČP, BP, ROD1 8, R, NDS1, NDS2, SE1 5, ON, OV, OH, OO, B1, B2, Č1 4, ČS1, ČS2, MNS1, MNS2, VŘ,

Více

program činohra opera balet laterna magika Březen Prosinec 2016 Změna programu vyhrazena

program činohra opera balet laterna magika Březen Prosinec 2016 Změna programu vyhrazena činohra opera balet program Březen Prosinec 2016 Změna programu vyhrazena Předplatné ČFND, EX1, EX2, SV, OP, ČP, BP, ROD1 8, R, NDS1, NDS2, SE1 5, ON, OV, OH, OO, B1, B2, Č1 4, ČS1, ČS2, MNS1, MNS2, VŘ,

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Organizační řád Národního divadla vydaný Příkazem ředitele č. 024/12 Příloha č. 1 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA NÁRODNÍHO DIVADLA

Organizační řád Národního divadla vydaný Příkazem ředitele č. 024/12 Příloha č. 1 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA NÁRODNÍHO DIVADLA ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA NÁRODNÍHO DIVADLA ředitel ND rada ND sekce ředitele ND umělecký šéf Opery umělecký soubor Opera Národního divadla umělecký šéf Činohry umělecký soubor Činohra Národního divadla

Více

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace:23. 5. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 24. 6. 2015 věc: Zrušení Činoherního studia města Ústí nad Labem, p.o. důvod předložení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - 84, odst. 2, písmeno

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Umělecký šéf: Jiří Honzírek. Produkce: Klára Mišunová

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Umělecký šéf: Jiří Honzírek. Produkce: Klára Mišunová ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Divadlo Feste je nezávislé profesionální divadlo. Ve svých inscenacích se zaměřuje na nejednoznačná témata společensko-politických diskusí. Jedná se o jediné nezávislé divadlo u nás, které

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

Organizační řád Národního divadla vydaný Příkazem ředitele č. 013/2011 Příloha č. 1 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA NÁRODNÍHO DIVADLA

Organizační řád Národního divadla vydaný Příkazem ředitele č. 013/2011 Příloha č. 1 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA NÁRODNÍHO DIVADLA ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA NÁRODNÍHO DIVADLA ředitel ND rada ND sekce ředitele ND umělecký šéf Opery umělecký soubor Opera Národního divadla umělecký šéf Činohry umělecký soubor Činohra Národního divadla

Více

program činohra opera balet laterna magika Červen 2016 Březen 2017 Změna programu vyhrazena

program činohra opera balet laterna magika Červen 2016 Březen 2017 Změna programu vyhrazena činohra opera balet program Červen 2016 Březen 2017 Změna programu vyhrazena Předplatné ČFND, EX1, EX2, SV, OP, ČP, BP, ROD1 8, R, NDS1, NDS2, SE1 5, ON, OV, OH, OO, B1, B2, Č1 4, ČS1, ČS2, MNS1, MNS2,

Více

Projekty v roce 2009

Projekty v roce 2009 Projekty v roce 2009 Popis obrazu / Bildbeschreibung (Identita 2) Osmdesátdevět Trenažér jedné revoluce (Identita 3) Marie Restituta / Nemocnice na kraji Říše (Identita 5) Be Free! - Divadlo etnické čistky

Více

program činohra opera balet laterna magika Září 2016 Červen 2017 Změna programu vyhrazena!

program činohra opera balet laterna magika Září 2016 Červen 2017 Změna programu vyhrazena! činohra opera balet program Září 2016 Červen 2017 Změna programu vyhrazena! DENNÍ POKLADNY Hlavní pokladna Národního divadla (Národní 4, Praha 1), po pá 9 18, so ne 10 18 (v hrací dny Nové scény je otevřeno

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

program činohra opera balet laterna magika Květen 2017 Červen 2018 Změna programu vyhrazena!

program činohra opera balet laterna magika Květen 2017 Červen 2018 Změna programu vyhrazena! činohra opera balet program Květen 2017 Červen 2018 Změna programu vyhrazena! DENNÍ POKLADNY Hlavní pokladna Národního divadla (Národní 4, Praha 1), po pá 9 18, so ne 10 18 (v hrací dny Nové scény je otevřeno

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

Prosinec 2015 Duben 2016

Prosinec 2015 Duben 2016 činohra opera balet program Prosinec 2015 Duben 2016 Změna programu vyhrazena Předplatné ČFND, EX1, EX2, SV, OP, ČP, BP, ROD1 8, R, NDS1, NDS2, SE1 5, ON, OV, OH, OO, B1, B2, Č1 4, ČS1, ČS2, MNS1, MNS2,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2013 V Praze, dne 10.01. 2013 Jakub Stich ředitel Divadla AHA!, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2013 SÍDLO SPOLE ČNOSTI: DIVADLO AHA!, o. p. s. U Stadionu 1414/10 289

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Balet Praha Junior Seznam repertoáru 2013-14

Balet Praha Junior Seznam repertoáru 2013-14 Balet Praha Junior Seznam repertoáru 2013-14 1) Dialogy beze slov Chasin / Honička 4:52 hudba: D. Albarn&M. Nyman premiéra: 4. 9. 2011, Nová scéna Národního divadla v Praze Allegretto v modrém 8:02 hudba:

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

Věc: Plán činnosti na rok 2016

Věc: Plán činnosti na rok 2016 Centrum experimentálního divadla Zelný trh 9, 602 00 Brno tel./ fax: 542 210 200 Věc: Plán činnosti na rok 2016 Naše značka / vyřizuje Vaše číslo V Brně dne Vodičková 23. 11. 2015 počet premiér: 17 + 1

Více

program činohra opera balet laterna magika Březen Prosinec 2017 Změna programu vyhrazena!

program činohra opera balet laterna magika Březen Prosinec 2017 Změna programu vyhrazena! činohra opera balet program Březen Prosinec 2017 Změna programu vyhrazena! DENNÍ POKLADNY Hlavní pokladna Národního divadla (Národní 4, Praha 1), po pá 9 18, so ne 10 18 (v hrací dny Nové scény je otevřeno

Více

Věc: Plán činnosti na rok 2015

Věc: Plán činnosti na rok 2015 Centrum experimentálního divadla Zelný trh 9, 602 00 Brno tel./ fax: 542 210 200 Věc: Plán činnosti na rok 2015 Naše značka / vyřizuje Vaše číslo V Brně dne Vodičková 2. 12. 2014 počet premiér: 16 z toho:

Více

BALET GALA aneb Setkání v Praze TISKOVÁ ZPRÁVA. Jediné představení: 2. února 2006. V Národním divadle

BALET GALA aneb Setkání v Praze TISKOVÁ ZPRÁVA. Jediné představení: 2. února 2006. V Národním divadle ředitel ND akad. arch. Daniel Dvořák umělecký šéf baletu ND Petr Zuska TISKOVÁ ZPRÁVA BALET GALA aneb Setkání v Praze Jediné představení: 2. února 2006 V Národním divadle 1 OBSAH: Úvodní slovo str. 3 Baletní

Více

54. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL ZLATÁ PRAHA

54. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL ZLATÁ PRAHA 54. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL ZLATÁ PRAHA Středa 27. září 2017 10:00 19:00 Videotéka 10:00 12:00 Zasedání výboru EBU 14:00-18:00 Plenární zasedání hudebních a tanečních expertů EBU 18:00 Welcome drink

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více

ŘEDITEL ND. Příloha č. 1 - Organizační schéma ND GARANČNÍ RADA ND. OPERA ND a SO ČINOHRA BALET SPRÁVNÍ SEKCE VÝROBA KANCELÁŘ ŘEDITELE

ŘEDITEL ND. Příloha č. 1 - Organizační schéma ND GARANČNÍ RADA ND. OPERA ND a SO ČINOHRA BALET SPRÁVNÍ SEKCE VÝROBA KANCELÁŘ ŘEDITELE Příloha č. 1 - Organizační schéma ND ŘEDITEL ND GARANČNÍ RADA ND OPERA ND a SO ČINOHRA BALET SPRÁVNÍ SEKCE TECHNICKO PROVOZNÍ SPRÁVA VÝROBA KANCELÁŘ ŘEDITELE Organizační schéma Sekce ředitele ND ŘEDITEL

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 9. 2015 věc : Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace důvod předložení: Zákon č. 128/2000

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou.

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou. Akce - školní rok 2015/2016 Září Výstava absolventů výtvarného oboru - vestibul VO ZUŠ Říjen Den Zlínského kraje 3.10.2015 od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a

Více

Říjen 2016 Červenec 2017

Říjen 2016 Červenec 2017 činohra opera balet program Říjen 2016 Červenec 2017 Změna programu vyhrazena! DENNÍ POKLADNY Hlavní pokladna Národního divadla (Národní 4, Praha 1), po pá 9 18, so ne 10 18 (v hrací dny Nové scény je

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Někdo to rád horké. Program. 21. Festival spisovatelů Praha 16. - 20. dubna 2011 Nová scéna Národního divadla WWW.PWF.CZ

Někdo to rád horké. Program. 21. Festival spisovatelů Praha 16. - 20. dubna 2011 Nová scéna Národního divadla WWW.PWF.CZ 21. Festival spisovatelů Praha 16. - 20. dubna 2011 Nová scéna Národního divadla Někdo to rád horké foto: Antonín Kratochvíl, Moscow Nights Program WWW.PWF.CZ Sobota 16. dubna 15.00 Galerie Café Louvre

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ

Více

Listopad 2015 Březen 2016

Listopad 2015 Březen 2016 činohra opera balet program Listopad 2015 Březen 2016 Změna programu vyhrazena Předplatné ČFND, EX1, EX2, SV, OP, ČP, BP, ROD1 8, R, NDS1, NDS2, SE1 5, ON, OV, OH, OO, B1, B2, Č1 4, ČS1, ČS2, MNS1, MNS2,

Více

SVĚCENÍ JARA LE SACRE DU PRINTEMPS Pětice nejnovějších choreografií Petra Zusky.

SVĚCENÍ JARA LE SACRE DU PRINTEMPS Pětice nejnovějších choreografií Petra Zusky. Ředitel ND: Ondřej Černý Umělecký šéf baletu ND: Petr Zuska SVĚCENÍ JARA LE SACRE DU PRINTEMPS Pětice nejnovějších choreografií Petra Zusky. CHOREOGRAFIE: PETR ZUSKA ČESKÉ PREMIÉRY: 11. A 12. 11. 2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL:

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: A. BODOVÁ HODNOTA DÍLA ( BHD ) pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), 85 % odměn vybraných od výrobců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Mezinárodní soutěž mladých klavíristů AMADEUS 2010: Soutěžní přehlídka Mozart opět v Olomouci 2009:

Mezinárodní soutěž mladých klavíristů AMADEUS 2010: Soutěžní přehlídka Mozart opět v Olomouci 2009: Mezinárodní soutěž mladých klavíristů AMADEUS 2010: Josefína Janková 1. 4. MgA. Jana Šumníková Marie Šumníková 1. 6. MgA. Jana Šumníková Lada Soldánová 3. 4. Valérie Vaculíková Čestné uznání 4. Josefína

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY KONCERTNÍ AGENTURA uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

program činohra opera balet laterna magika Srpen Prosinec 2013 Změna programu vyhrazena

program činohra opera balet laterna magika Srpen Prosinec 2013 Změna programu vyhrazena činohra opera balet program Srpen Prosinec 2013 Změna programu vyhrazena Předplatné: O1 2, OH, B1 2, Č1 4, ČKD, ČS1 3, ALL, MŘ, R, VŘ, A, D, ROD1 6, DV1 2, NDS, SE1 4, ČKW1 2 PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NÁRODNÍ

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Datum vytvoření 1.9.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Česká divadelní ocenění Čtvrtý Nejznámější česká divadelní ocenění Práce v divadelním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2014 Příloha č. 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2014 SÍDLO SPOLEČNOSTI: DIVADLO AHA!, o. p. s. U Stadionu 1414/10 289 22 Lysá nad Labem REGISTRACE SPOLEČNOSTI: Městský soud

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

HUDBA NA JEVIŠTI. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

HUDBA NA JEVIŠTI. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. HUDBA NA JEVIŠTI Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: 16.8.2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Anotace: Žáci se seznámí s hudebními útvary předváděnými na

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

Newsletter Baletu Národního divadla. Kontakt: Balet Národního divadla, Anenské nám. 2, Praha 1, www.narodni-divadlo.cz, balet@narodni-divadlo.

Newsletter Baletu Národního divadla. Kontakt: Balet Národního divadla, Anenské nám. 2, Praha 1, www.narodni-divadlo.cz, balet@narodni-divadlo. Newsletter Baletu Národního divadla 24 PROSINEC 2013 Kontakt: Balet Národního divadla, Anenské nám. 2, Praha 1, www.narodni-divadlo.cz, balet@narodni-divadlo.cz Vážení a milí přátelé Baletu, nastává nám

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

činí BODOVÁ HODNOTA DÍLA /BHD/: Audiovizuální dílo (režie): 100

činí BODOVÁ HODNOTA DÍLA /BHD/: Audiovizuální dílo (režie): 100 PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY DĚL: A. Pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), paušálních odměn za užití děl českých autorů při kabelových

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

TISKOVÁ KONFERENCE SEZONA 2011/2012 V NÁRODNÍM DIVADLE

TISKOVÁ KONFERENCE SEZONA 2011/2012 V NÁRODNÍM DIVADLE TISKOVÁ KONFERENCE SEZONA 2011/2012 V NÁRODNÍM DIVADLE Čtvrtek 17. února 2011 ve 14.30 v hlavním foyer Národního divadla Ředitel Národního divadla: Ondřej Černý Umělecký šéf baletu: Petr Zuska Umělecký

Více

program činohra opera balet laterna magika Únor Listopad 2016 Změna programu vyhrazena

program činohra opera balet laterna magika Únor Listopad 2016 Změna programu vyhrazena činohra opera balet program Únor Listopad 2016 Změna programu vyhrazena Předplatné ČFND, EX1, EX2, SV, OP, ČP, BP, ROD1 8, R, NDS1, NDS2, SE1 5, ON, OV, OH, OO, B1, B2, Č1 4, ČS1, ČS2, MNS1, MNS2, VŘ,

Více

Adventní koncert sboru Jihočeského divadla Náměstí Přemysla Otakara II. / 16.30 hod vstup volný

Adventní koncert sboru Jihočeského divadla Náměstí Přemysla Otakara II. / 16.30 hod vstup volný JIHOČESKÉ DIVADLO - PROSINEC 2015 01 út Zavolejte Jeevese / P. G. Wodehouse Zadáno 02 st Zavolejte Jeevese / P. G. Wodehouse částečné zadané představení Příběh trosečníků Patrie / Program projektu Archa

Více

program činohra opera balet laterna magika Květen 2016 Únor 2017 Změna programu vyhrazena

program činohra opera balet laterna magika Květen 2016 Únor 2017 Změna programu vyhrazena činohra opera balet program Květen 2016 Únor 2017 Změna programu vyhrazena Předplatné ČFND, EX1, EX2, SV, OP, ČP, BP, ROD1 8, R, NDS1, NDS2, SE1 5, ON, OV, OH, OO, B1, B2, Č1 4, ČS1, ČS2, MNS1, MNS2, VŘ,

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2001 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 0411 837301 Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad

Více

BALET A MODERNÍ BALET

BALET A MODERNÍ BALET BALET A MODERNÍ BALET Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: HUDEBNÍ VÝCHOVA NA 2.STUPNI ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

činí BODOVÁ HODNOTA DÍLA /BHD/: Audiovizuální dílo (režie): 100

činí BODOVÁ HODNOTA DÍLA /BHD/: Audiovizuální dílo (režie): 100 PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY DĚL: A. Pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), paušálních odměn za užití děl českých autorů při kabelových

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Les enfants terribles pro Pražské Quadriennale

TISKOVÁ ZPRÁVA. Les enfants terribles pro Pražské Quadriennale Les enfants terribles pro Pražské Quadriennale Poslední operní premiérou Národního divadla v sezoně 2010/2011 bude inscenace komorního díla Philipa Glasse podle románu Jeana Cocteaua Les enfants terribles.

Více

Česká centra. Konference ekonomických radů a ekonomických tajemníků 2013

Česká centra. Konference ekonomických radů a ekonomických tajemníků 2013 Česká centra Konference ekonomických radů a ekonomických tajemníků 2013 Česká centra - představení Agentura MZV ČR pro prezentaci země POSLÁNÍ: Efektivní zahraniční propagací ČR posilovat její dobré jméno

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více