VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011. www.narodni-divadlo.cz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011

2 Národní divadlo děkuje Ministerstvu kultury České republiky za soustavnou pomoc a péči, kterou věnuje Národnímu divadlu jako české první scéně. Národní divadlo dále vyslovuje zvláštní poděkování panu Henri Bonnetovi, generálnímu řediteli a předsedovi představenstva Komerční banky, a.s., za osobní podporu spolupráce Národního divadla a Komerční banky, a.s., generálního partnera.

3 NÁRODNÍ DIVADLO, duben 2012 Státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou Statutem vydaným MK ČSR dne ve znění pozdějších změn či opatření Sídlo: Ostrovní 1, Praha 1 IČ: DIČ: CZ Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2011 Národní divadlo - duben

4 OBSAH 1. STATUT NÁRODNÍHO DIVADLA str VEDENÍ NÁRODNÍHO DIVADLA str VEDENÍ NÁRODNÍHO DIVADLA str RADA NÁRODNÍHO DIVADLA str ORGANIZAČNÍ STRUKTURA str UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA str PREMIÉRY UMĚLECKÝCH SOUBORŮ str REPERTOÁR UMĚLECKÝCH SOUBORŮ str ZÁJEZDY UMĚLECKÝCH SOUBORŮ str OSTATNÍ AKCE, KONCERTY A PROJEKTY NA SCÉNÁCH NÁRODNÍHO DIVADLA str OCENĚNÍ UMĚLCŮ NÁRODNÍHO DIVADLA str VÝSTAVNÍ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA str PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ str HOSPODAŘENÍ NÁRODNÍHO DIVADLA str EKONOMICKÉ VÝSLEDKY str Hospodářský výsledek str Hospodářský výsledek z hlavní činnosti str Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti str Vypořádání výsledku hospodaření str VZTAHY KE STÁTNÍMU ROZPOčTU str Přehled závazných ukazatelů str Plnění závazných ukazatelů rozpočtu str Srovnání čerpání výše prostředků ze SR v časové řadě str Rozvržení čerpání státního příspěvku v průběhu roku 2011 str Soběstačnost str ROZPOČET str ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ str OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE str Převzetí majetku a závazků státní příspěvkové organizace Státní opera Praha str Náklady na cestovné str Přehled záloh z provozních prostředků k str Vnější kontrolní činnost str Přehled o věcných břemenech str Přehled stavu pohledávek a závazků str ČLENĚNÍ A POČTY ZAMĚSTNANCŮ str PŘEHLED VÝKONŮ str HODNOCENÍ ROKU 2011 str SPONZOŘI NÁRODNÍHO DIVADLA str. 64 3

5 1. STATUT NÁRODNÍHO DIVADLA Preambule Národního divadla Národní divadlo je reprezentativní scénou České republiky. Je jedním ze symbolů národní identity a součástí evropského kulturního prostoru. Je nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu. Je živým uměleckým organismem, který chápe tradici jako úkol ke stále novému řešení a jako úsilí o nejvyšší uměleckou kvalitu. Hlavní činnnost ND K naplnění svého poslání vykonává Národní divadlo tyto hlavní činnosti: - tvoří divadelní představení, - zřizuje a provozuje umělecké soubory Národního divadla včetně uměleckých studií, - spolupracuje v divadelní oblasti s právnickými a fyzickými osobami v tuzemsku i v zahraničí, - pořizuje zvukové a zvukově-obrazové záznamy divadelních představení Národního divadla i jiných představení spolupořádaných Národním divadlem, - vydává a rozšiřuje neperiodické publikace a periodický tisk i jiné tiskoviny, dále vydává, šíří a rozšiřuje zvukové a zvukově-obrazové záznamy na všech druzích nosičů, - provozuje agenturní činnost v oblasti divadelní činnosti v tuzemsku i v zahraničí, vykonává práva ke svým i jiným uměleckým akcím na základě licenčních smluv dle autorského zákona, - pořádá kulturní akce, festivaly, umělecké soutěže a výstavy, včetně jejich technického zajištění a služeb návštěvníkům, - sjednává popř. zprostředkovává smlouvy o rozhlasovém a televizním vysílání těchto kulturních akcí, popř. pořizování jejich zvukových či zvukově-obrazových záznamů, - vykonává kulturní, výchovnou a vzdělávací činnost, v rámci toho např. zajišťuje dětské baletní studio a praktickou výuku učňů atd., - vystavuje originály a rozmnoženiny děl, - zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, včetně výroby, vydávání, prodeje, pronájmu a půjčování propagačních materiálů v tuzemsku i zahraničí, prodeje a půjčování fotografií, kopií fotografií a kopií notových partů, včetně kopií archiválií, - poskytuje informační služby související s předmětem činnosti, - vytěžuje a zužitkovává databáze, - vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor, zejména: - zabezpečuje kompletní scénografickou realizaci a provádí výrobu výrobků všech profesí divadelní výroby a scénografie pro svá představení a prodej těchto výrobků v tuzemsku i v zahraničí; - půjčuje a prodává součásti a předměty svých divadelních výprav; - zajišťuje předprodej a prodej vstupenek; - organizuje a zprostředkovává prohlídky divadelních budov a zařízení Národního divadla pro veřejnost; poskytuje reklamní a propagační služby při prezentaci předmětu své činnosti; - poskytuje bezúplatně i za úplatu další služby, vyplývající z předmětu činnosti; - vyvíjí software potřebný pro provoz divadla a uděluje svolení k jeho užití jiným uživatelům; - zprostředkovává sponzorskou činnost; - provozuje občerstvení. Vedlejší činnosti ND Národní divadlo může vedle hlavní činnosti vykonávat v souladu s příslušnými právními předpisy jinou činnost, a to v rozsahu využití své volné kapacity. Jiná činnost slouží k lepšímu využití majetku, se kterým organizace hospodaří, a musí být sledována odděleně od hlavní činnosti. Předmětem jiné činnosti Národního divadla je: - provozování parkoviště v areálu Národního divadla, - poskytování služeb pro osobní hygienu služeb souvisejících s péčí o vzhled osob, - provozování silniční motorové dopravy nákladní a spedičních služeb v tuzemsku i v zahraničí, - hostinská činnost. Z jiných činností uvedených statutem provozovalo ND v roce 2008 pouze služby parkoviště v areálu Národního divadla. Hlavní a jiné (tzn. hospodářské či vedlejší) činnosti jsou upraveny statutem Národního divadla. Tato úprava nebyla v roce 2011 měněna. 4

6 2. VEDENÍ NÁRODNÍHO DIVADLA VEDENÍ NÁRODNÍHO DIVADLA ředitel: PhDr. Ondřej Černý umělecký šéf Baletu ND: Petr Zuska umělecký šéf Činohry ND: Michal Dočekal umělecký šéf Opery ND: Jiří Heřman umělecký šéf Laterny magiky: Zdeněk Prokeš RADA NÁRODNÍHO DIVADLA Prof. Mgr. A. Eva Blahová profesorka zpěvu, prezidentka Mezinárodní pěvecké soutěže Mikuláše Schneidera-Trnavského, šéf uměleckého souboru Janáčkovy opery Aleš Březina, M.A. ředitel Institutu Bohuslava Martinů (do ) Prof. PhDr. Václav Cejpek rektor Janáčkovy akademie múzických umění Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. Lékařská fakulta Univerzita Karlova, Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol István Lékó šéfredaktor zpravodajského webu Česká pozice Ivan Liška ředitel Bavorského státního baletu, Mnichov PhDr. Michal Lukeš generální ředitel Národního muzea JUDr. Karel Muzikář, LL.M. (C.J.) nezávislý právník Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Miloš Philipp Štrajt ředitel vnitřní správy a investic Ministerstva kultury ČR (od ) MgA. Radek Zdráhal náměstek ministra kultury PhDr. Ivan Žáček muzikolog, nezávislý publicista 5

7 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHEMA NÁRODNÍHO DIVADLA ředitel ND rada ND sekce ředitele ND umělecký šéf Opery umělecký soubor Opery umělecký šéf Činohry umělecký soubor Činohry umělecký šéf Baletu umělecký soubor Baletu finanční ředitel ekonomická sekce technicko-provozní ředitel administrativně-právní ředitel technicko-provozní sekce administrativně-právní sekce ředitel marketingu sekce marketingu umělecký šéf Laterny magiky umělecký soubor Laterny magiky ředitel Nové scény sekce Nová scéna 6

8 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA 4.1. PREMIÉRY UMĚLECKÝCH SOUBORŮ BALET Sergej Prokofjev Popelka Choreografie a režie: Jean-Christophe Maillot Scéna: Ernest Pignon-Ernest Kostýmy: Jérôme Kaplan Světelný design: Dominique Drillot Nastudování: Bernice Coppieters a Giovanna Lorenzoni Dirigent: David Švec Premiéry 14. a 15. dubna 2011 v Národním divadle Moonshine Dance at the Crossroads Hudba: The Waterboys Choreografie: Christopher Bruce Kostýmy: Marian Bruce Světelný design: John B. Read Nastudování: Yuko Kato Baletní mistři: Michaela Černá a Jan Kodet Moonshine Hudba: Bob Dylan Choreografie: Christopher Bruce Scéna a kostýmy: Walter Nobbe Světelný design: Joop Caboort Nastudování: Hope Muir Baletní mistři: Nelly Danko a Radek Vrátil Rooster Hudba: Rolling Stones Choreografie: Christopher Bruce Kostýmy: Marian Bruce Světelný design: Tina MacHugh Nastudování: Hope Muir Baletní mistři: Veronika Iblová a Alexej Afanassiev Premiéry 16. a 17. listopadu 2011 na Nové scéně ČINOHRA William Shakespeare Zkrocení zlé ženy Přeložil Martin Hilský Režie: Martin Čičvák Scéna: Tom Ciller Kostýmy: Marija Havran Dramaturgie: Daria Ullrichová Hudba: Petr Kofroň Premiéra 10. února 2011 v Národním divadle Nick Whitby Být či nebýt Přeložil Jiří Stach Režie: Daniel Špinar Scéna: Henrich Boráros Kostýmy: Katarína Hollá Dramaturgie: Lenka Kolihová Havlíková Hudba: Jiří Hájek Premiéry 24. a 25. února 2011 ve Stavovském divadle Josef Topol Konec masopustu Režie: Jan Antonín Pitínský Scéna: Tomáš Rusín Kostýmy: Jana Preková Dramaturgie: Daria Ullrichová Hudba: Vladimír Franz Pohybová spolupráce: Adéla Laštovková-Stodolová Premiéry 26. a 27. května 2011 v Národním divadle Anton Pavlovič Čechov Racek Přeložil Leoš Suchařípa Režie: Michal Dočekal Scéna: Martin Chocholoušek Kostýmy: Zuzana Bambušek Krejzková Hudba: Petr Haas Dramaturgie: Iva Klestilová Premiéry 9. a 10. června 2011 ve Stavovském divadle MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ PROJEKT Nouzový vchod / Emergency Entrance Můj soused, můj nepřítel Scénář: Viktorie Čermáková a Matěj Samec Režie: Viktorie Čermáková Výprava: Jana Preková Dramaturgie: Matěj Samec a Martin Urban Hudba: Petr Kofroň Video: František Pecháček Asistentka režie: Daniela Voráčková Odborná spolupráce: Lucie Horváthová Produkce: Kateřina Ondroušková Premiíéra 21. září 2011 v Ateliéru ND na Anenském náměstí William Shakespeare Král Lear Přeložil Milan Lukeš Režie: Jan Nebeský Dramaturgie: Iva Klestilová Hudba: Aleš Březina Scéna: Jan Nebeský a Jana Preková Kostýmy: Jana Preková Premiéry 10. a 11. listopadu 2011 v Národním divadle Petr Zelenka Ohrožené druhy Režie: Petr Zelenka Scéna: Martin Chocholoušek Kostýmy: Vladimíra Fomínová Hudba: Michal Novinski Výběr hudby: Petr Zelenka Dramaturgie: Lenka Kolihová Havlíková Pohybová spolupráce: Klára Lidová Premiéra 24. listopadu 2011 na Nové scéně 7

9 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA 8 Jan Drbohlav, Josef Hanzlík, Juraj Herz Deváté srce Režie: Juraj Herz Scéna: Šimon Caban Kostýmy: Simona Rybáková Hudba: Petr Hapka Choreografie: Jana Hanušová-Vašáková Dramaturgie: Daria Ullrichová Premiéra 25. listopadu 2011 ve Stavovském divadle OPERA Richard Wagner Parsifal Hudební nastudování a dirigent: John Fiore Režie: Jiří Heřman Scéna: Pavel Svoboda Kostýmy: Alexandra Grusková Choreografie: Jan Kodet Světelný design: Daniel Tesař Sbormistři: Pavel Vaněk a Lukáš Vasilek Dramaturgie: Ondřej Hučín Premiéra 19. března 2011 v Národním divadle Wolfgang Amadeus Mozart Únos ze serailu (Die Entführung aus dem Serail) Hudební nastudování a dirigent: Tomáš Netopil Režie: Joël Lauwers Scéna a kostýmy: Etienne Pluss Sbormistr: Martin Buchta Dramaturgie: Ondřej Hučín Premiéry 7. a 10. května 2011 ve Stavovském divadle Philip Glass Les enfants terribles Dirigent: Petr Kofroň Režie: Alice Nellis Scéna a světelný design: Matěj Cibulka Kostýmy: Kateřina Štefková Pohybová spolupráce: Klára Lidová Dramaturgie: Beno Blachut ml. Premiéra 17. června 2011 v areálu PL Bohnice Antonín Dvořák Jakobín Hudební nastudování: Tomáš Netopil Dirigent: Tomáš Netopil / Zbyněk Müller Režie: Jiří Heřman Scéna: Pavel Svoboda Kostýmy: Alexandra Grusková Světelný design: Daniel Tesař Choreografie: Lucie Holánková Sbormistr: Pavel Vaněk Sbormistr Kühnova dětského sboru: Jiří Chvála Dramaturgie: Beno Blachut ml. Premiéry 8. a 9. října 2011 v Národním divadle Mozartovy narozeniny 2011 Kateřina Kněžíková soprán Adam Plachetka basbaryton Vratislav Vlna hoboj Miloš Bydžovský klarinet Jan Musil lesní roh Daniel Hucek fagot Zdeněk Klauda kladívkový klavír Orchestr Národního divadla Lucie Švehlová koncertní mistr Tomáš Netopil dirigent Ondřej Hučín dramaturgie 27. ledna 2011 ve Stavovském divadle Bejun Mehta Operní árie G. F. Händela Kontratenor: Bejun Mehta Dirigent: Václav Luks Collegium 1704, koncertní mistr: Jana Chytilová Dramaturgie: Beno Blachut ml. 24. dubna 2011 ve Stavovském divadle Pocta Marii Tauberové Koncert k 100. výročí narození slavné pěvkyně Národního divadla 4. května 2011 ve Stavovském divadle Magdalena Kožená Anna Fusek sopraninová zobcová flétna Györgyi Farkas fagot Collegium 1704 Lenka Torgersen (koncertní mistr) Andrea Marcon dirigent, cembalo 19. a 21. října 2011 v Národním divadle Operní galakoncert Eva Urbanová soprán Ivan Kusnjer baryton Luděk Vele bas Orchestr Národního divadla Alexej Rosík koncertní mistr Robert Jindra dirigent Beno Blachut ml. dramaturgie 22. listopadu 2011 v Národním divadle LATERNA MAGIKA Legendy magické Prahy Námět, scénář, režie: Jiří Srnec Kamera, spolupráce na scénáři: Emil Sirotek, Antonín Daňhel Hudba: Kryštof Marek Scénografie, spolupráce na scénáři: Miloslav Heřmánek Návrhy kostýmů a masek: Šárka Polak Hejnová Choreografie: Petr Zuska Premiéra 3. března 2011 na Nové scéně

10 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA 4.2. REPERTOÁR UMĚLECKÝCH SOUBORŮ BALET V roce titulů Premiéra Počet představení Počet představení Celkem Titul na scénách ND na jiných scénách v roce 2011 Absolvenstské představení Tanečního centra Praha Baletománie Brel Vysockij Kryl Camoufl AGE Coppélia (Divadlo J. K. Tyla Plzeň) Děvčátko se sirkami Emotion Collection Extrém Faust Frida (Moravské divadlo Olomouc) Gala Performance (Terrasa) Labutí jezero Louskáček Vánoční příběh Moonshine Musica Bohemica Nulová gravitace (Taneční centrum Praha) Oněgin Othello Popelka Spirituál kvintet a Bohemia Balet Suita v bílém (Bohemia Balet) Svěcení jara Taneční mládí (Bohemia Balet) timing Zlatovláska Balet celkem ČINOHRA V roce titulů Premiéra Počet představení Počet představení Celkem Titul na scénách ND na jiných scénách v roce 2011 Blackbird Být či nebýt Co se stalo, když Nora opustila manžela Cyrano z Bergeracu Čaj u pana senátora Čekání na Godota Deváté srdce Dogville

11 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA Don Juan Historický monolog Konec masopustu Král Lear Kupec benátský Listy důvěrné (Leoše Janáčka) Mikve Můj soused, můj nepřítel Můj soused, můj nepřítel / Boat People Na ústupu Naši furianti Ohrožené druhy Pláč Racek Radúz a Mahulena Revizor Richard III Rock n Roll Sluha dvou pánů Sněhová královna Spaseni Srpen v zemi indiánů Špinavé ruce Věc Makropulos Zkrocení zlé ženy Žebrácká opera Činohra celkem OPERA V roce titulů Premiéra Počet představení Počet představení Celkem Titul na scénách ND na jiných scénách v roce 2011 Adventní koncert Aida Bejun Mehta koncert Carmen Così fan tutte Čert a Káča Don Giovanni Hoffmannovy povídky Hry o Marii I Went To The House But Did Not Enter (Hilliard Ensemble) Idomeneo Jakobín Její pastorkyňa Káťa Kabanová Kouzelná flétna La traviata Le nozze di Figaro Les enfants terribles Libuše

12 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA Magdalena Kožená koncert Mozartovy narozeniny Nápoj lásky Operní galakoncert Parsifal Pocta Marii Tauberové Prodaná nevěsta Rusalka Únos ze serailu Vánoční koncert (Kühnův dětský sbor) Zítra se bude Opera celkem LATERNA MAGIKA V roce titulů Premiéra Počet představení Počet představení Celkem Titul na scénách ND na jiných scénách v roce 2011 Casanova Cocktail Code Graffiti Kouzelný cirkus Legendy magické Prahy Rendez-vous Laterna magika NOVÁ SCÉNA V roce tituly Premiéra Počet představení Počet představení Celkem Titul na scénách ND na jiných scénách v roce 2011 Komentovaná prohlídka budovy Fenomén Laterna magika KAREL_HYNEK_MACHA.RIP Nová scéna Všechny soubory ND celkem v roce OSTATNÍ AKCE včetně pronájmů Počet představení Počet představení Celkem Titul na scénách ND na jiných scénách v roce 2010 Hostování na scénách Národního divadla Pronájmy scén Národního divadla Celkem ND v roce

13 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA 4.3. ZÁJEZDY UMĚLECKÝCH SOUBORŮ 12 BALET ZAHRANIČNÍ: ESTONSKO Brel Vysockij Kryl / Sólo pro tři Concert Hall, Jöhvi Nokia Koncert Hall, Tallinn ŠPANĚLSKO Louskáček Vánoční příběh Madrid Teatro Canal 1., 2., 4., 6.,7., 8. a Gala Performance Terrasa ČINOHRA ZAHRANIČNÍ: JIŽNÍ KOREA Věc Makropulos Soul 29. a BOSNA A HERCEGOVINA Co se stalo, když Nora opustila manžela Sarajevo POLSKO Co se stalo, když Nora opustila manžela Varšava 27. a DOMÁCÍ: Historický monolog Plzeň Cheb Mikve Olomouc OPERA ZAHRANIČNÍ: KYPR Hoffmannovy povídky Pafos 2., 3. a SLOVENSKO Zítra se bude... Banská Bystrica DOMÁCÍ: Zítra se bude... Bystřice pod Pernštejnem Ostrava Její pastorkyňa Litomyšl Nápoj lásky Litomyšl 2. a HOSTÉ NÁRODNÍHO DIVADLA BALET ZAHRANIČNÍ: Králové slunce Balet Gala v Národním divadle DOMÁCÍ: DIVADLO J. K TYLA PLZEŇ Léo Delibes: Coppélia 6. 1., a v Národním divadle MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC Robert Balogh: Frida ve Stavovském divadle

14 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA ČINOHRA ZAHRANIČNÍ: ITIM THEATRE ENSEMBLE TEL AVIV Dan Clancy: The Timekeepers (2 představení) v Divadle Kolowrat THEATRE OBERHAUSEN Henrik Ibsen: Nora 12. a v Národním divadle v rámci Pražškého divadelního festivalu německého jazyka STAATSSCHAUSPIEL DRESDEN E. T. A. Hoffmann: Zlatý kořenáč v Národním divadle (v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka) DOMÁCÍ: NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ OSTRAVA Mariusz Szczygieł: Gottland na Nové scéně OPERA ZAHRANIČNÍ: THE HILLIARD ENSEMBLE Heiner Goebbels: I Went to the House But Did Not Enter 2. a v Národním divadle DOMÁCÍ: 10. ROČNÍK FESTIVALU HUDEBNÍHO DIVADLA OPERA 2011 Georges Bizet: Carmen Moravské divadlo Olomouc v Národním divadle Antonín Dvořák: Jakobín Divadlo J. K. Tyla Plzeň ve Stavovském divadle Jacques Offenbach: Hoffmannovy povídky Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem ve Stavovském divadle Giuseppe Verdi: Otello Jihočeské divadlo České Budějovice ve Stavovském divadle Jules Massenet: Werther Národní divadlo moravskoslezské Ostrava ve Stavovském divadle Camille Saint-Saëns: Samson a Dalila Slezské divadlo Opava ve Stavovském divadle Giacomo Puccini: Edgar Divadlo F. X. Šaldy Liberec ve Stavovském divadle NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ OSTRAVA Paul Hindemith: Cardillac ve Stavovském divadle 4.4. OSTATNÍ AKCE, KONCERTY A PROJEKTY NA SCÉNÁCH NÁRODNÍHO DIVADLA Národní divadlo Ceny Thálie Slavnostní předávání Státních cen Mary Stallings Vánoční koncert Stavovské divadlo BOHEMIA BALET Grand Pas z baletu Le Corsaire / Děvčátko se sirkami Suita v bílém (Suite en blanc / Večerní písně / Indigo Rose / Písně potulného tovaryše / Růže) Les Sylphides (Chopiniana) / Děvčátko se sirkami (2 představení) Ballet Classique (Les Sylphides / La Vivandière / Le Papillon / Gajané - fragment baletu) Deka pod dekou (Lunedda / Re: Composition / Primavera / Deka pod dekou) Taneční kontrasty (Les Sylphides / Česká suita / Bolero) Večer komorního tance (Lunedda / Trio g moll / Deka pod dekou) Les Sylphides / Děvčátko se sirkami Le Corsaire / Vilhelm Tell / Gajané / Děvčátko se sirkami

15 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA Tříkrálový Koncert Slavnostní Koncert Benefiční Koncert Pro Mathildu Fotbalista Roku Czech Grand Design TANEČNÍ CENTRUM PRAHA Nulová gravitace Slavnostní představení k 50. výročí VUS TCP Absolventské představení Nulová gravitace 2011 (Chasin' / Exil / Constant Moment / Stretnutie s labuťou 2 / Ebony Concerto / Bolero / Curtain Up) Magnesia Litera Spirituál kvintet a Bohemia Balet Musica Bohemica PRAŽSKÁ KONZERVATOŘ A DIVADLO J. K. TYLA PLZEŇ Bohuslav Martinů: Ženitba / Giacomo Puccini: Gianni Schicchi TANEČNÍ MLÁDÍ Taneční konzervatoř hlavního města Prahy; Taneční konzervatoř Brno; BalletCentrum Nürnberg/Fürth; Baletní přípravka Národního divadla TANEČNÍ KONZERVATOŘ HL. M. PRAHY Absolventské představení Slavnostní galakoncert k 65. výročí založení školy STRUNY PODZIMU 2011 Vivica Genaux a Collegium v rámci 16. ročníku mezinárodního hudebního festivalu KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR Vánoční koncert (2 představení) CHOREA BOHEMICA Vánoce s Choreou 18. a (celkem 3 představení) DĚTSKÁ OPERA PRAHA Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční 21. a (4 představení) Divadlo Kolowrat Emotion Collection Balet Národního divadla a Agentura Dodo , 9. 2., , 4. 3., , 9. 4., , DĚTSKÁ OPERA PRAHA Bedřich Gregorini, Jiřina Marková-Krystlíková: Pohádková květina Koncert ENSEMBLE OPERA DIVERSA Ondřej Kyas, Pavel Drábek: Dýňový démon ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ MEZINÁRODNÍ BALETNÍ ŠKOLY HUDEBNĚ-DRAMATICKÉ STUDIO MLADÝCH O ledové královně Hra na Pygmalion Charles Dickens: Sen noci vánoční 10. a (4 představení) Luba Skořepová: Nezlobíš se...? , , , Pražský pěvec Koncert vítězů 9. ročníku soutěže

16 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA Nová scéna Představení, jednorázové akce a další umělecké akce pořádané Novou scénou ND v roce 2011 Leden ve foyer Nové scény SKLO VYTEKLO Z PRASKLÉ VANY Experimentální site-specific projekt (multimediální performance) autorské dvojice Lenky Morávkové a Lindy Čihařové inspirovaný sklářským regionem Jablonecka a procesem výroby a zpracování skla s přesahem do sociální roviny. Far from Sure Satyrův salon u Topiče / Sdružení Satyricon Inc. 17., 21. a 28. ledna 2011, performance v 18:00 ve foyer Nové scény ND (reprízy 28. 1, 1. 2., , 4. 4., ) Divadelní studio Továrna TŘICÁTÁ MARININA LÁSKA Vladimir Sorokin, Karel Steigerwald Česká premiéra Scénická freska propojující moskevský soc-art Vladimira Sorokina, publicisticko-dramatický komentář Karla Steigerwalda, scénickou hudbu Petra Haase a mnoho dalšího. HOSTUJÍCÍ SOUBORY: LiStOVáNí: Lichožrouti (16. 1.) Divadelní studio Továrna: Poslední oheň (16. 1.) 420PEOPLE: Zaměřeni na detail 2 (17. 1.) Dětská opera Praha: Miniopery (22. 1.) LiStOVáNí: Ekonomie dobra a zla (30. 1.) Naivní divadlo Liberec: Jaku b a obří broskev (30. 1.) VÝSTAVY A INSTALACE: Lucie Skřivánková: Kompozice v ruce / Okolí (Instalace fotografií v zrcadle schodiště Nové scény ND) výstava zahájena foyer Nové scény ND Druhá šance Nová scéna pro stromečky (Dočasná povánoční instalace lesa z vánočních stromečků na piazzetě ND) Umělci: Michaela Klakurková, Jan Žaloudek, Matěj Petránek Kurátor: Marcela Straková výstava zahájena na piazzetě ND za doprovodu Klubu trubačů Českomoravské myslivecké jednoty Únor INTERPELACE UMĚNÍ ODEJÍT Každý čtvrtý čtvrtek v měsíci pořádá Nová scéna ve spolupráci s aktualne.cz scénické Interpelace: divadlo jako místo pro vášnivou debatu a komentáře na aktuální téma. Ekonom Tomáš Sedláček v roli moderátora. Pozvané hosty významné osobnosti z kulturní i politické sféry mají diváci možnost doslova interpelovat. Do debaty vstupují pod svými nicky i diskutéři z internetu. Diskusi živě přenáší Česká televize, on-line lze sledovat také na aktualne.cz. Hosté mj. Helena Třeštíková, Michael Kocáb Compagnie Philippe Genty (Francie) NEHYBNÍ CESTOVATELÉ Obrazový kouzelník Philippe Genty nám nabízí představení, ve kterém se skupina postav vydává brázdit svět. Ztroskotají uprostřed moře, dorazí do pouště, poté vzlétnou k nebi a nakonec opět uváznou na poušti. I tato inscenace, stejně jako všechny Gentyho práce, koketuje s výtvarným divadlem, tancem, cirkusem a kouzly. HOSTUJÍCÍ SOUBORY: Národní divadlo Brno Reduta: Korespondence V+W (v rámci přehlídky České divadlo, 5. 2.) Moravské divadlo Olomouc: Na miskách vah (v rámci přehlídky České divadlo, 6. 2.) Městské divadlo Mladá Boleslav: Dědeček automobil (v rámci přehlídky České divadlo, 7. 2.) Dětská opera Praha: Školní dívčí revoluce (v rámci přehlídky České divadlo, ) LiStOVáNí: Kvak a Žbluňk jsou kamarádi (28. 2.) DOPROVODNÝ PROGRAM: Výtvarný workshop pro rodiče a děti dne VÝSTAVY A INSTALACE: Intimní vztah s Bohem Interaktivní video instalace Hynka Vacka v Podestě Nové scény Vernisáž Podesta Nové scény ND Objekt ARCHIMEDON od Lukáše Raise Instalace zahájena piazzeta ND Březen Autorské čtení Magnesia Litera Markéta Pilátová, Matěj Dadák, David Jan Novotný Seriál autorských čtení z knih letos nominovaných v literární soutěži Magnesia Litera. 15

17 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA 16 Interpelace Umění reforem Hosté: Miroslav Kalousek, Anna Matoušková, Vladimír Špidla, Stanislav Komárek Autorské čtení Magnesia Litera Alžběta Skálová, Josef Hrubý, Martin Ryšavý Druhá část seriálu autorských čtení z knih letos nominovaných v literární soutěži Magnesia Litera Autorské čtení Magnesia Litera Petra Hůlová, Jan Jan Novák, David Voda Třetí část seriálu autorských čtení z knih letos nominovaných v literární soutěži Magnesia Litera. HOSTUJÍCÍ SOUBORY: LiStOVáNí: Lichožrouti (6. 3.) Dětská opera Praha: Miniopery (8. a ) LiStOVáNí: Ekonomie dobra a zla (13. 3.) 420PEOPLE: Reen/Sacrebleau ( ) Bohemia Balet: Večer českých choreografů (28. 3.) DOPROVODNÝ PROGRAM: Výtvarný workshop pro rodiče a děti dne VÝSTAVY A INSTALACE: Umělci pro ArtMap Výběr z videí současných vizuálních umělců a performerů Vernisáž Podesta Nové scény ND Pavel Macek: Kuklostroje, inspektákly a hybohledy Vernisáž foyer Nové scény ND To je hlína Dětské práce na téma Krajina, kterou navštěvuji ve snu Vernisáž café NONA Co víme Instalace sochy Jiřího Středy Výstava zahájena piazzeta ND Duben Autorské čtení Magnesia Litera Markéta Baňková, Tereza Říčanová, Emil Hakl Čtvrtá část seriálu autorských čtení z knih letos nominovaných v literární soutěži Magnesia Litera Dětská opera Praha Pohádková květina Premiéra ve foyer Pohádková květina je představení pro nejmenší děti, ve kterém zpívají zvířátka, květiny, ale třeba i zelenina. Děti se vydávají na zahradě hledat zakutálený míč a najdou přitom pohádkovou květinu, jejíž vůně učí rozumět řeči zvířat a rostlin Festival spisovatelů Praha 21. ročník Festivalu spisovatelů se soustředil na konflikt světa obrazů a intimního světa literatury. Představil Středomoří jako ohnisko politických a společenských změn a prostor, který je úhelným kamenem směřování evropské civilizace. Mimořádně důležitá byla proto účast autorů z Turecka a Řecka, promluvil rovněž irácký básník Saadi Yousef, francouzský klasik Michel Deguy, Junot Díaz z Dominikánské republiky či kontroverzní americký prozaik Don DeLillo Interpelace Umění (dů)vtipu Hosté: Miloš Zeman, Vít Bárta, Klára Samková, Jan Hřebejk HOSTUJÍCÍ SOUBORY: LiStOVáNí: Komisař Vrťapka a zub moudrosti ( 3. 4.) LiStOVáNí: Ekonomie dobra a zla (10. 4.) Studio Oáza: Jarní tóny (16. 4.) DOPROVODNÝ PROGRAM: Výtvarný workshop pro rodiče a děti dne VÝSTAVY A INSTALACE: ON Site-specific zvuková instalace Johany Švarcové a Michala Kindernaye Instalace zahájena Podesta Nové scény ND Co víme instalace sochy Jiřího Středy na piazzetě ND Květen Balet Národního divadla / Dekka Dancers / Orchestr Berg timing György Ligeti, Aaron Copland, Louis Andriessen PREMIÉRA Koncert pro 8 tanečníků a orchestr je jednak sondou do nitra budovy Nové scény, ale také do vnitřního světa jednotlivých tanečníků. A to s orchestrem Berg přímo na jevišti, kdy čas odpočítává 100 metronomů a jedna minuta se může jevit jako věčnost Interpelace Umění poradit Hosté: Ladislav Jakl, Václav Malý, Magdalena Souček, Jindřich Šídlo

opera balet Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2011 www.opera.cz

opera balet Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2011 www.opera.cz opera balet Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2011 www.opera.cz Obsah 1. VEDENÍ STÁTNÍ OPERY PRAHA......................................................... 04 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PŘEHLED

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2002

V ý r o č n í z p r á v a 2002 Výroční zpráva 2 0 0 2 Vážení přátelé, touto výroční zprávou se završuje jedna éra v historii Pražského hradu, první etapa budování nové české státnosti. Tato doba je pevně spjata s osobou Václava Havla,

Více

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012 mu...tváří v tvář modernímu umění Obsah I. Základní údaje o organizaci................... 3 II. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

Více

Institut umění Divadelní ústav. Výroční zpráva za rok 2010

Institut umění Divadelní ústav. Výroční zpráva za rok 2010 Institut umění Divadelní ústav Výroční zpráva za rok 2010 Institut umění Divadelní ústav Výroční zpráva za rok 2010 ředitelka: Pavla Petrová adresa: Celetná 17, 110 00 Praha 1 T/ 224 809 111 F/ 224 809

Více

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST 1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky A) Souhrnná statistika 1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 0 Obsah 1 Poslání organizace 4 2 Základní informace 5 Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti 7 Zaměstnanci

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010 2 MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU KONTAKT

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 1 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2008/2009 V souladu

Více

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2008 1 Název zpracovatele : Památník národního písemnictví Adresa sídla : Strahovské nádvoří 132, 118 38 Praha 1 IČ : 00023311 Telefon : 220516695 Fax : 220517277

Více

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU. příspěvková organizace Karlovarského kraje

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU. příspěvková organizace Karlovarského kraje GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU příspěvková organizace Karlovarského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU příspěvková organizace Karlovarského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

Institut umění Divadelní ústav. Výroční zpráva za rok 2012

Institut umění Divadelní ústav. Výroční zpráva za rok 2012 Institut umění Divadelní ústav Výroční zpráva za rok 2012 12 INSTITUT UMĚNÍ DIVADELNÍ ÚSTAV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ředitelka: Pavla Petrová adresa: Celetná 17, 110 00 Praha 1 T 224 809 111 F 224 809

Více

města Pardubic únor 2009 číslo 2

města Pardubic únor 2009 číslo 2 únor 2009 číslo 2 města Pardubic 3 Beseda o dopravě v Pardubicích 3 Pardubice hledají lék na problémy s nezaměstnanými cizinci 5 Kaleidoskop lednových událostí 7 Městské lesy přinášejí užitek městu i jeho

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013, únor 2014 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 PRAHA ÚNOR 2014 výroční zpráva

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Smetanova výtvarná Litomyšl počtvrté

Smetanova výtvarná Litomyšl počtvrté Zpravodaj Města Litomyšle 6 5. června 2008 Ročník XVIII. Smetanova výtvarná Litomyšl počtvrté vem symbolismu, secese, naturalismu a expresionismu, prodchnutých vizionářstvím, mystikou i esoterismem. Vystavena

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla

Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název subjektu: Sídlo: Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 763 61 Napajedla Identifikační číslo: 70286736

Více

ariánskolázenské noviny ANKETA UNESCO Opatření v městské hromadné dopravě Mariánských Lázní Prodej objektu Lil Běh do vrchu Lesný Křest CD Barvy hudby

ariánskolázenské noviny ANKETA UNESCO Opatření v městské hromadné dopravě Mariánských Lázní Prodej objektu Lil Běh do vrchu Lesný Křest CD Barvy hudby M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart 1/3 nemocnic v Česku hrozí finanční kolaps... více

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 Brno 2008 Moravské zemské muzeum 1 Zelný trh 6 Brno 659 37 IČ:00094862 Tel.: 533 435 + kl. zaměstnance Fax: +420 435 325 adresa

Více