VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011. www.narodni-divadlo.cz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011

2 Národní divadlo děkuje Ministerstvu kultury České republiky za soustavnou pomoc a péči, kterou věnuje Národnímu divadlu jako české první scéně. Národní divadlo dále vyslovuje zvláštní poděkování panu Henri Bonnetovi, generálnímu řediteli a předsedovi představenstva Komerční banky, a.s., za osobní podporu spolupráce Národního divadla a Komerční banky, a.s., generálního partnera.

3 NÁRODNÍ DIVADLO, duben 2012 Státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou Statutem vydaným MK ČSR dne ve znění pozdějších změn či opatření Sídlo: Ostrovní 1, Praha 1 IČ: DIČ: CZ Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2011 Národní divadlo - duben

4 OBSAH 1. STATUT NÁRODNÍHO DIVADLA str VEDENÍ NÁRODNÍHO DIVADLA str VEDENÍ NÁRODNÍHO DIVADLA str RADA NÁRODNÍHO DIVADLA str ORGANIZAČNÍ STRUKTURA str UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA str PREMIÉRY UMĚLECKÝCH SOUBORŮ str REPERTOÁR UMĚLECKÝCH SOUBORŮ str ZÁJEZDY UMĚLECKÝCH SOUBORŮ str OSTATNÍ AKCE, KONCERTY A PROJEKTY NA SCÉNÁCH NÁRODNÍHO DIVADLA str OCENĚNÍ UMĚLCŮ NÁRODNÍHO DIVADLA str VÝSTAVNÍ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA str PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ str HOSPODAŘENÍ NÁRODNÍHO DIVADLA str EKONOMICKÉ VÝSLEDKY str Hospodářský výsledek str Hospodářský výsledek z hlavní činnosti str Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti str Vypořádání výsledku hospodaření str VZTAHY KE STÁTNÍMU ROZPOčTU str Přehled závazných ukazatelů str Plnění závazných ukazatelů rozpočtu str Srovnání čerpání výše prostředků ze SR v časové řadě str Rozvržení čerpání státního příspěvku v průběhu roku 2011 str Soběstačnost str ROZPOČET str ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ str OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE str Převzetí majetku a závazků státní příspěvkové organizace Státní opera Praha str Náklady na cestovné str Přehled záloh z provozních prostředků k str Vnější kontrolní činnost str Přehled o věcných břemenech str Přehled stavu pohledávek a závazků str ČLENĚNÍ A POČTY ZAMĚSTNANCŮ str PŘEHLED VÝKONŮ str HODNOCENÍ ROKU 2011 str SPONZOŘI NÁRODNÍHO DIVADLA str. 64 3

5 1. STATUT NÁRODNÍHO DIVADLA Preambule Národního divadla Národní divadlo je reprezentativní scénou České republiky. Je jedním ze symbolů národní identity a součástí evropského kulturního prostoru. Je nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu. Je živým uměleckým organismem, který chápe tradici jako úkol ke stále novému řešení a jako úsilí o nejvyšší uměleckou kvalitu. Hlavní činnnost ND K naplnění svého poslání vykonává Národní divadlo tyto hlavní činnosti: - tvoří divadelní představení, - zřizuje a provozuje umělecké soubory Národního divadla včetně uměleckých studií, - spolupracuje v divadelní oblasti s právnickými a fyzickými osobami v tuzemsku i v zahraničí, - pořizuje zvukové a zvukově-obrazové záznamy divadelních představení Národního divadla i jiných představení spolupořádaných Národním divadlem, - vydává a rozšiřuje neperiodické publikace a periodický tisk i jiné tiskoviny, dále vydává, šíří a rozšiřuje zvukové a zvukově-obrazové záznamy na všech druzích nosičů, - provozuje agenturní činnost v oblasti divadelní činnosti v tuzemsku i v zahraničí, vykonává práva ke svým i jiným uměleckým akcím na základě licenčních smluv dle autorského zákona, - pořádá kulturní akce, festivaly, umělecké soutěže a výstavy, včetně jejich technického zajištění a služeb návštěvníkům, - sjednává popř. zprostředkovává smlouvy o rozhlasovém a televizním vysílání těchto kulturních akcí, popř. pořizování jejich zvukových či zvukově-obrazových záznamů, - vykonává kulturní, výchovnou a vzdělávací činnost, v rámci toho např. zajišťuje dětské baletní studio a praktickou výuku učňů atd., - vystavuje originály a rozmnoženiny děl, - zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, včetně výroby, vydávání, prodeje, pronájmu a půjčování propagačních materiálů v tuzemsku i zahraničí, prodeje a půjčování fotografií, kopií fotografií a kopií notových partů, včetně kopií archiválií, - poskytuje informační služby související s předmětem činnosti, - vytěžuje a zužitkovává databáze, - vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor, zejména: - zabezpečuje kompletní scénografickou realizaci a provádí výrobu výrobků všech profesí divadelní výroby a scénografie pro svá představení a prodej těchto výrobků v tuzemsku i v zahraničí; - půjčuje a prodává součásti a předměty svých divadelních výprav; - zajišťuje předprodej a prodej vstupenek; - organizuje a zprostředkovává prohlídky divadelních budov a zařízení Národního divadla pro veřejnost; poskytuje reklamní a propagační služby při prezentaci předmětu své činnosti; - poskytuje bezúplatně i za úplatu další služby, vyplývající z předmětu činnosti; - vyvíjí software potřebný pro provoz divadla a uděluje svolení k jeho užití jiným uživatelům; - zprostředkovává sponzorskou činnost; - provozuje občerstvení. Vedlejší činnosti ND Národní divadlo může vedle hlavní činnosti vykonávat v souladu s příslušnými právními předpisy jinou činnost, a to v rozsahu využití své volné kapacity. Jiná činnost slouží k lepšímu využití majetku, se kterým organizace hospodaří, a musí být sledována odděleně od hlavní činnosti. Předmětem jiné činnosti Národního divadla je: - provozování parkoviště v areálu Národního divadla, - poskytování služeb pro osobní hygienu služeb souvisejících s péčí o vzhled osob, - provozování silniční motorové dopravy nákladní a spedičních služeb v tuzemsku i v zahraničí, - hostinská činnost. Z jiných činností uvedených statutem provozovalo ND v roce 2008 pouze služby parkoviště v areálu Národního divadla. Hlavní a jiné (tzn. hospodářské či vedlejší) činnosti jsou upraveny statutem Národního divadla. Tato úprava nebyla v roce 2011 měněna. 4

6 2. VEDENÍ NÁRODNÍHO DIVADLA VEDENÍ NÁRODNÍHO DIVADLA ředitel: PhDr. Ondřej Černý umělecký šéf Baletu ND: Petr Zuska umělecký šéf Činohry ND: Michal Dočekal umělecký šéf Opery ND: Jiří Heřman umělecký šéf Laterny magiky: Zdeněk Prokeš RADA NÁRODNÍHO DIVADLA Prof. Mgr. A. Eva Blahová profesorka zpěvu, prezidentka Mezinárodní pěvecké soutěže Mikuláše Schneidera-Trnavského, šéf uměleckého souboru Janáčkovy opery Aleš Březina, M.A. ředitel Institutu Bohuslava Martinů (do ) Prof. PhDr. Václav Cejpek rektor Janáčkovy akademie múzických umění Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. Lékařská fakulta Univerzita Karlova, Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol István Lékó šéfredaktor zpravodajského webu Česká pozice Ivan Liška ředitel Bavorského státního baletu, Mnichov PhDr. Michal Lukeš generální ředitel Národního muzea JUDr. Karel Muzikář, LL.M. (C.J.) nezávislý právník Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Miloš Philipp Štrajt ředitel vnitřní správy a investic Ministerstva kultury ČR (od ) MgA. Radek Zdráhal náměstek ministra kultury PhDr. Ivan Žáček muzikolog, nezávislý publicista 5

7 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHEMA NÁRODNÍHO DIVADLA ředitel ND rada ND sekce ředitele ND umělecký šéf Opery umělecký soubor Opery umělecký šéf Činohry umělecký soubor Činohry umělecký šéf Baletu umělecký soubor Baletu finanční ředitel ekonomická sekce technicko-provozní ředitel administrativně-právní ředitel technicko-provozní sekce administrativně-právní sekce ředitel marketingu sekce marketingu umělecký šéf Laterny magiky umělecký soubor Laterny magiky ředitel Nové scény sekce Nová scéna 6

8 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA 4.1. PREMIÉRY UMĚLECKÝCH SOUBORŮ BALET Sergej Prokofjev Popelka Choreografie a režie: Jean-Christophe Maillot Scéna: Ernest Pignon-Ernest Kostýmy: Jérôme Kaplan Světelný design: Dominique Drillot Nastudování: Bernice Coppieters a Giovanna Lorenzoni Dirigent: David Švec Premiéry 14. a 15. dubna 2011 v Národním divadle Moonshine Dance at the Crossroads Hudba: The Waterboys Choreografie: Christopher Bruce Kostýmy: Marian Bruce Světelný design: John B. Read Nastudování: Yuko Kato Baletní mistři: Michaela Černá a Jan Kodet Moonshine Hudba: Bob Dylan Choreografie: Christopher Bruce Scéna a kostýmy: Walter Nobbe Světelný design: Joop Caboort Nastudování: Hope Muir Baletní mistři: Nelly Danko a Radek Vrátil Rooster Hudba: Rolling Stones Choreografie: Christopher Bruce Kostýmy: Marian Bruce Světelný design: Tina MacHugh Nastudování: Hope Muir Baletní mistři: Veronika Iblová a Alexej Afanassiev Premiéry 16. a 17. listopadu 2011 na Nové scéně ČINOHRA William Shakespeare Zkrocení zlé ženy Přeložil Martin Hilský Režie: Martin Čičvák Scéna: Tom Ciller Kostýmy: Marija Havran Dramaturgie: Daria Ullrichová Hudba: Petr Kofroň Premiéra 10. února 2011 v Národním divadle Nick Whitby Být či nebýt Přeložil Jiří Stach Režie: Daniel Špinar Scéna: Henrich Boráros Kostýmy: Katarína Hollá Dramaturgie: Lenka Kolihová Havlíková Hudba: Jiří Hájek Premiéry 24. a 25. února 2011 ve Stavovském divadle Josef Topol Konec masopustu Režie: Jan Antonín Pitínský Scéna: Tomáš Rusín Kostýmy: Jana Preková Dramaturgie: Daria Ullrichová Hudba: Vladimír Franz Pohybová spolupráce: Adéla Laštovková-Stodolová Premiéry 26. a 27. května 2011 v Národním divadle Anton Pavlovič Čechov Racek Přeložil Leoš Suchařípa Režie: Michal Dočekal Scéna: Martin Chocholoušek Kostýmy: Zuzana Bambušek Krejzková Hudba: Petr Haas Dramaturgie: Iva Klestilová Premiéry 9. a 10. června 2011 ve Stavovském divadle MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ PROJEKT Nouzový vchod / Emergency Entrance Můj soused, můj nepřítel Scénář: Viktorie Čermáková a Matěj Samec Režie: Viktorie Čermáková Výprava: Jana Preková Dramaturgie: Matěj Samec a Martin Urban Hudba: Petr Kofroň Video: František Pecháček Asistentka režie: Daniela Voráčková Odborná spolupráce: Lucie Horváthová Produkce: Kateřina Ondroušková Premiíéra 21. září 2011 v Ateliéru ND na Anenském náměstí William Shakespeare Král Lear Přeložil Milan Lukeš Režie: Jan Nebeský Dramaturgie: Iva Klestilová Hudba: Aleš Březina Scéna: Jan Nebeský a Jana Preková Kostýmy: Jana Preková Premiéry 10. a 11. listopadu 2011 v Národním divadle Petr Zelenka Ohrožené druhy Režie: Petr Zelenka Scéna: Martin Chocholoušek Kostýmy: Vladimíra Fomínová Hudba: Michal Novinski Výběr hudby: Petr Zelenka Dramaturgie: Lenka Kolihová Havlíková Pohybová spolupráce: Klára Lidová Premiéra 24. listopadu 2011 na Nové scéně 7

9 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA 8 Jan Drbohlav, Josef Hanzlík, Juraj Herz Deváté srce Režie: Juraj Herz Scéna: Šimon Caban Kostýmy: Simona Rybáková Hudba: Petr Hapka Choreografie: Jana Hanušová-Vašáková Dramaturgie: Daria Ullrichová Premiéra 25. listopadu 2011 ve Stavovském divadle OPERA Richard Wagner Parsifal Hudební nastudování a dirigent: John Fiore Režie: Jiří Heřman Scéna: Pavel Svoboda Kostýmy: Alexandra Grusková Choreografie: Jan Kodet Světelný design: Daniel Tesař Sbormistři: Pavel Vaněk a Lukáš Vasilek Dramaturgie: Ondřej Hučín Premiéra 19. března 2011 v Národním divadle Wolfgang Amadeus Mozart Únos ze serailu (Die Entführung aus dem Serail) Hudební nastudování a dirigent: Tomáš Netopil Režie: Joël Lauwers Scéna a kostýmy: Etienne Pluss Sbormistr: Martin Buchta Dramaturgie: Ondřej Hučín Premiéry 7. a 10. května 2011 ve Stavovském divadle Philip Glass Les enfants terribles Dirigent: Petr Kofroň Režie: Alice Nellis Scéna a světelný design: Matěj Cibulka Kostýmy: Kateřina Štefková Pohybová spolupráce: Klára Lidová Dramaturgie: Beno Blachut ml. Premiéra 17. června 2011 v areálu PL Bohnice Antonín Dvořák Jakobín Hudební nastudování: Tomáš Netopil Dirigent: Tomáš Netopil / Zbyněk Müller Režie: Jiří Heřman Scéna: Pavel Svoboda Kostýmy: Alexandra Grusková Světelný design: Daniel Tesař Choreografie: Lucie Holánková Sbormistr: Pavel Vaněk Sbormistr Kühnova dětského sboru: Jiří Chvála Dramaturgie: Beno Blachut ml. Premiéry 8. a 9. října 2011 v Národním divadle Mozartovy narozeniny 2011 Kateřina Kněžíková soprán Adam Plachetka basbaryton Vratislav Vlna hoboj Miloš Bydžovský klarinet Jan Musil lesní roh Daniel Hucek fagot Zdeněk Klauda kladívkový klavír Orchestr Národního divadla Lucie Švehlová koncertní mistr Tomáš Netopil dirigent Ondřej Hučín dramaturgie 27. ledna 2011 ve Stavovském divadle Bejun Mehta Operní árie G. F. Händela Kontratenor: Bejun Mehta Dirigent: Václav Luks Collegium 1704, koncertní mistr: Jana Chytilová Dramaturgie: Beno Blachut ml. 24. dubna 2011 ve Stavovském divadle Pocta Marii Tauberové Koncert k 100. výročí narození slavné pěvkyně Národního divadla 4. května 2011 ve Stavovském divadle Magdalena Kožená Anna Fusek sopraninová zobcová flétna Györgyi Farkas fagot Collegium 1704 Lenka Torgersen (koncertní mistr) Andrea Marcon dirigent, cembalo 19. a 21. října 2011 v Národním divadle Operní galakoncert Eva Urbanová soprán Ivan Kusnjer baryton Luděk Vele bas Orchestr Národního divadla Alexej Rosík koncertní mistr Robert Jindra dirigent Beno Blachut ml. dramaturgie 22. listopadu 2011 v Národním divadle LATERNA MAGIKA Legendy magické Prahy Námět, scénář, režie: Jiří Srnec Kamera, spolupráce na scénáři: Emil Sirotek, Antonín Daňhel Hudba: Kryštof Marek Scénografie, spolupráce na scénáři: Miloslav Heřmánek Návrhy kostýmů a masek: Šárka Polak Hejnová Choreografie: Petr Zuska Premiéra 3. března 2011 na Nové scéně

10 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA 4.2. REPERTOÁR UMĚLECKÝCH SOUBORŮ BALET V roce titulů Premiéra Počet představení Počet představení Celkem Titul na scénách ND na jiných scénách v roce 2011 Absolvenstské představení Tanečního centra Praha Baletománie Brel Vysockij Kryl Camoufl AGE Coppélia (Divadlo J. K. Tyla Plzeň) Děvčátko se sirkami Emotion Collection Extrém Faust Frida (Moravské divadlo Olomouc) Gala Performance (Terrasa) Labutí jezero Louskáček Vánoční příběh Moonshine Musica Bohemica Nulová gravitace (Taneční centrum Praha) Oněgin Othello Popelka Spirituál kvintet a Bohemia Balet Suita v bílém (Bohemia Balet) Svěcení jara Taneční mládí (Bohemia Balet) timing Zlatovláska Balet celkem ČINOHRA V roce titulů Premiéra Počet představení Počet představení Celkem Titul na scénách ND na jiných scénách v roce 2011 Blackbird Být či nebýt Co se stalo, když Nora opustila manžela Cyrano z Bergeracu Čaj u pana senátora Čekání na Godota Deváté srdce Dogville

11 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA Don Juan Historický monolog Konec masopustu Král Lear Kupec benátský Listy důvěrné (Leoše Janáčka) Mikve Můj soused, můj nepřítel Můj soused, můj nepřítel / Boat People Na ústupu Naši furianti Ohrožené druhy Pláč Racek Radúz a Mahulena Revizor Richard III Rock n Roll Sluha dvou pánů Sněhová královna Spaseni Srpen v zemi indiánů Špinavé ruce Věc Makropulos Zkrocení zlé ženy Žebrácká opera Činohra celkem OPERA V roce titulů Premiéra Počet představení Počet představení Celkem Titul na scénách ND na jiných scénách v roce 2011 Adventní koncert Aida Bejun Mehta koncert Carmen Così fan tutte Čert a Káča Don Giovanni Hoffmannovy povídky Hry o Marii I Went To The House But Did Not Enter (Hilliard Ensemble) Idomeneo Jakobín Její pastorkyňa Káťa Kabanová Kouzelná flétna La traviata Le nozze di Figaro Les enfants terribles Libuše

12 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA Magdalena Kožená koncert Mozartovy narozeniny Nápoj lásky Operní galakoncert Parsifal Pocta Marii Tauberové Prodaná nevěsta Rusalka Únos ze serailu Vánoční koncert (Kühnův dětský sbor) Zítra se bude Opera celkem LATERNA MAGIKA V roce titulů Premiéra Počet představení Počet představení Celkem Titul na scénách ND na jiných scénách v roce 2011 Casanova Cocktail Code Graffiti Kouzelný cirkus Legendy magické Prahy Rendez-vous Laterna magika NOVÁ SCÉNA V roce tituly Premiéra Počet představení Počet představení Celkem Titul na scénách ND na jiných scénách v roce 2011 Komentovaná prohlídka budovy Fenomén Laterna magika KAREL_HYNEK_MACHA.RIP Nová scéna Všechny soubory ND celkem v roce OSTATNÍ AKCE včetně pronájmů Počet představení Počet představení Celkem Titul na scénách ND na jiných scénách v roce 2010 Hostování na scénách Národního divadla Pronájmy scén Národního divadla Celkem ND v roce

13 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA 4.3. ZÁJEZDY UMĚLECKÝCH SOUBORŮ 12 BALET ZAHRANIČNÍ: ESTONSKO Brel Vysockij Kryl / Sólo pro tři Concert Hall, Jöhvi Nokia Koncert Hall, Tallinn ŠPANĚLSKO Louskáček Vánoční příběh Madrid Teatro Canal 1., 2., 4., 6.,7., 8. a Gala Performance Terrasa ČINOHRA ZAHRANIČNÍ: JIŽNÍ KOREA Věc Makropulos Soul 29. a BOSNA A HERCEGOVINA Co se stalo, když Nora opustila manžela Sarajevo POLSKO Co se stalo, když Nora opustila manžela Varšava 27. a DOMÁCÍ: Historický monolog Plzeň Cheb Mikve Olomouc OPERA ZAHRANIČNÍ: KYPR Hoffmannovy povídky Pafos 2., 3. a SLOVENSKO Zítra se bude... Banská Bystrica DOMÁCÍ: Zítra se bude... Bystřice pod Pernštejnem Ostrava Její pastorkyňa Litomyšl Nápoj lásky Litomyšl 2. a HOSTÉ NÁRODNÍHO DIVADLA BALET ZAHRANIČNÍ: Králové slunce Balet Gala v Národním divadle DOMÁCÍ: DIVADLO J. K TYLA PLZEŇ Léo Delibes: Coppélia 6. 1., a v Národním divadle MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC Robert Balogh: Frida ve Stavovském divadle

14 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA ČINOHRA ZAHRANIČNÍ: ITIM THEATRE ENSEMBLE TEL AVIV Dan Clancy: The Timekeepers (2 představení) v Divadle Kolowrat THEATRE OBERHAUSEN Henrik Ibsen: Nora 12. a v Národním divadle v rámci Pražškého divadelního festivalu německého jazyka STAATSSCHAUSPIEL DRESDEN E. T. A. Hoffmann: Zlatý kořenáč v Národním divadle (v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka) DOMÁCÍ: NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ OSTRAVA Mariusz Szczygieł: Gottland na Nové scéně OPERA ZAHRANIČNÍ: THE HILLIARD ENSEMBLE Heiner Goebbels: I Went to the House But Did Not Enter 2. a v Národním divadle DOMÁCÍ: 10. ROČNÍK FESTIVALU HUDEBNÍHO DIVADLA OPERA 2011 Georges Bizet: Carmen Moravské divadlo Olomouc v Národním divadle Antonín Dvořák: Jakobín Divadlo J. K. Tyla Plzeň ve Stavovském divadle Jacques Offenbach: Hoffmannovy povídky Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem ve Stavovském divadle Giuseppe Verdi: Otello Jihočeské divadlo České Budějovice ve Stavovském divadle Jules Massenet: Werther Národní divadlo moravskoslezské Ostrava ve Stavovském divadle Camille Saint-Saëns: Samson a Dalila Slezské divadlo Opava ve Stavovském divadle Giacomo Puccini: Edgar Divadlo F. X. Šaldy Liberec ve Stavovském divadle NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ OSTRAVA Paul Hindemith: Cardillac ve Stavovském divadle 4.4. OSTATNÍ AKCE, KONCERTY A PROJEKTY NA SCÉNÁCH NÁRODNÍHO DIVADLA Národní divadlo Ceny Thálie Slavnostní předávání Státních cen Mary Stallings Vánoční koncert Stavovské divadlo BOHEMIA BALET Grand Pas z baletu Le Corsaire / Děvčátko se sirkami Suita v bílém (Suite en blanc / Večerní písně / Indigo Rose / Písně potulného tovaryše / Růže) Les Sylphides (Chopiniana) / Děvčátko se sirkami (2 představení) Ballet Classique (Les Sylphides / La Vivandière / Le Papillon / Gajané - fragment baletu) Deka pod dekou (Lunedda / Re: Composition / Primavera / Deka pod dekou) Taneční kontrasty (Les Sylphides / Česká suita / Bolero) Večer komorního tance (Lunedda / Trio g moll / Deka pod dekou) Les Sylphides / Děvčátko se sirkami Le Corsaire / Vilhelm Tell / Gajané / Děvčátko se sirkami

15 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA Tříkrálový Koncert Slavnostní Koncert Benefiční Koncert Pro Mathildu Fotbalista Roku Czech Grand Design TANEČNÍ CENTRUM PRAHA Nulová gravitace Slavnostní představení k 50. výročí VUS TCP Absolventské představení Nulová gravitace 2011 (Chasin' / Exil / Constant Moment / Stretnutie s labuťou 2 / Ebony Concerto / Bolero / Curtain Up) Magnesia Litera Spirituál kvintet a Bohemia Balet Musica Bohemica PRAŽSKÁ KONZERVATOŘ A DIVADLO J. K. TYLA PLZEŇ Bohuslav Martinů: Ženitba / Giacomo Puccini: Gianni Schicchi TANEČNÍ MLÁDÍ Taneční konzervatoř hlavního města Prahy; Taneční konzervatoř Brno; BalletCentrum Nürnberg/Fürth; Baletní přípravka Národního divadla TANEČNÍ KONZERVATOŘ HL. M. PRAHY Absolventské představení Slavnostní galakoncert k 65. výročí založení školy STRUNY PODZIMU 2011 Vivica Genaux a Collegium v rámci 16. ročníku mezinárodního hudebního festivalu KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR Vánoční koncert (2 představení) CHOREA BOHEMICA Vánoce s Choreou 18. a (celkem 3 představení) DĚTSKÁ OPERA PRAHA Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční 21. a (4 představení) Divadlo Kolowrat Emotion Collection Balet Národního divadla a Agentura Dodo , 9. 2., , 4. 3., , 9. 4., , DĚTSKÁ OPERA PRAHA Bedřich Gregorini, Jiřina Marková-Krystlíková: Pohádková květina Koncert ENSEMBLE OPERA DIVERSA Ondřej Kyas, Pavel Drábek: Dýňový démon ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ MEZINÁRODNÍ BALETNÍ ŠKOLY HUDEBNĚ-DRAMATICKÉ STUDIO MLADÝCH O ledové královně Hra na Pygmalion Charles Dickens: Sen noci vánoční 10. a (4 představení) Luba Skořepová: Nezlobíš se...? , , , Pražský pěvec Koncert vítězů 9. ročníku soutěže

16 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA Nová scéna Představení, jednorázové akce a další umělecké akce pořádané Novou scénou ND v roce 2011 Leden ve foyer Nové scény SKLO VYTEKLO Z PRASKLÉ VANY Experimentální site-specific projekt (multimediální performance) autorské dvojice Lenky Morávkové a Lindy Čihařové inspirovaný sklářským regionem Jablonecka a procesem výroby a zpracování skla s přesahem do sociální roviny. Far from Sure Satyrův salon u Topiče / Sdružení Satyricon Inc. 17., 21. a 28. ledna 2011, performance v 18:00 ve foyer Nové scény ND (reprízy 28. 1, 1. 2., , 4. 4., ) Divadelní studio Továrna TŘICÁTÁ MARININA LÁSKA Vladimir Sorokin, Karel Steigerwald Česká premiéra Scénická freska propojující moskevský soc-art Vladimira Sorokina, publicisticko-dramatický komentář Karla Steigerwalda, scénickou hudbu Petra Haase a mnoho dalšího. HOSTUJÍCÍ SOUBORY: LiStOVáNí: Lichožrouti (16. 1.) Divadelní studio Továrna: Poslední oheň (16. 1.) 420PEOPLE: Zaměřeni na detail 2 (17. 1.) Dětská opera Praha: Miniopery (22. 1.) LiStOVáNí: Ekonomie dobra a zla (30. 1.) Naivní divadlo Liberec: Jaku b a obří broskev (30. 1.) VÝSTAVY A INSTALACE: Lucie Skřivánková: Kompozice v ruce / Okolí (Instalace fotografií v zrcadle schodiště Nové scény ND) výstava zahájena foyer Nové scény ND Druhá šance Nová scéna pro stromečky (Dočasná povánoční instalace lesa z vánočních stromečků na piazzetě ND) Umělci: Michaela Klakurková, Jan Žaloudek, Matěj Petránek Kurátor: Marcela Straková výstava zahájena na piazzetě ND za doprovodu Klubu trubačů Českomoravské myslivecké jednoty Únor INTERPELACE UMĚNÍ ODEJÍT Každý čtvrtý čtvrtek v měsíci pořádá Nová scéna ve spolupráci s aktualne.cz scénické Interpelace: divadlo jako místo pro vášnivou debatu a komentáře na aktuální téma. Ekonom Tomáš Sedláček v roli moderátora. Pozvané hosty významné osobnosti z kulturní i politické sféry mají diváci možnost doslova interpelovat. Do debaty vstupují pod svými nicky i diskutéři z internetu. Diskusi živě přenáší Česká televize, on-line lze sledovat také na aktualne.cz. Hosté mj. Helena Třeštíková, Michael Kocáb Compagnie Philippe Genty (Francie) NEHYBNÍ CESTOVATELÉ Obrazový kouzelník Philippe Genty nám nabízí představení, ve kterém se skupina postav vydává brázdit svět. Ztroskotají uprostřed moře, dorazí do pouště, poté vzlétnou k nebi a nakonec opět uváznou na poušti. I tato inscenace, stejně jako všechny Gentyho práce, koketuje s výtvarným divadlem, tancem, cirkusem a kouzly. HOSTUJÍCÍ SOUBORY: Národní divadlo Brno Reduta: Korespondence V+W (v rámci přehlídky České divadlo, 5. 2.) Moravské divadlo Olomouc: Na miskách vah (v rámci přehlídky České divadlo, 6. 2.) Městské divadlo Mladá Boleslav: Dědeček automobil (v rámci přehlídky České divadlo, 7. 2.) Dětská opera Praha: Školní dívčí revoluce (v rámci přehlídky České divadlo, ) LiStOVáNí: Kvak a Žbluňk jsou kamarádi (28. 2.) DOPROVODNÝ PROGRAM: Výtvarný workshop pro rodiče a děti dne VÝSTAVY A INSTALACE: Intimní vztah s Bohem Interaktivní video instalace Hynka Vacka v Podestě Nové scény Vernisáž Podesta Nové scény ND Objekt ARCHIMEDON od Lukáše Raise Instalace zahájena piazzeta ND Březen Autorské čtení Magnesia Litera Markéta Pilátová, Matěj Dadák, David Jan Novotný Seriál autorských čtení z knih letos nominovaných v literární soutěži Magnesia Litera. 15

17 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA 16 Interpelace Umění reforem Hosté: Miroslav Kalousek, Anna Matoušková, Vladimír Špidla, Stanislav Komárek Autorské čtení Magnesia Litera Alžběta Skálová, Josef Hrubý, Martin Ryšavý Druhá část seriálu autorských čtení z knih letos nominovaných v literární soutěži Magnesia Litera Autorské čtení Magnesia Litera Petra Hůlová, Jan Jan Novák, David Voda Třetí část seriálu autorských čtení z knih letos nominovaných v literární soutěži Magnesia Litera. HOSTUJÍCÍ SOUBORY: LiStOVáNí: Lichožrouti (6. 3.) Dětská opera Praha: Miniopery (8. a ) LiStOVáNí: Ekonomie dobra a zla (13. 3.) 420PEOPLE: Reen/Sacrebleau ( ) Bohemia Balet: Večer českých choreografů (28. 3.) DOPROVODNÝ PROGRAM: Výtvarný workshop pro rodiče a děti dne VÝSTAVY A INSTALACE: Umělci pro ArtMap Výběr z videí současných vizuálních umělců a performerů Vernisáž Podesta Nové scény ND Pavel Macek: Kuklostroje, inspektákly a hybohledy Vernisáž foyer Nové scény ND To je hlína Dětské práce na téma Krajina, kterou navštěvuji ve snu Vernisáž café NONA Co víme Instalace sochy Jiřího Středy Výstava zahájena piazzeta ND Duben Autorské čtení Magnesia Litera Markéta Baňková, Tereza Říčanová, Emil Hakl Čtvrtá část seriálu autorských čtení z knih letos nominovaných v literární soutěži Magnesia Litera Dětská opera Praha Pohádková květina Premiéra ve foyer Pohádková květina je představení pro nejmenší děti, ve kterém zpívají zvířátka, květiny, ale třeba i zelenina. Děti se vydávají na zahradě hledat zakutálený míč a najdou přitom pohádkovou květinu, jejíž vůně učí rozumět řeči zvířat a rostlin Festival spisovatelů Praha 21. ročník Festivalu spisovatelů se soustředil na konflikt světa obrazů a intimního světa literatury. Představil Středomoří jako ohnisko politických a společenských změn a prostor, který je úhelným kamenem směřování evropské civilizace. Mimořádně důležitá byla proto účast autorů z Turecka a Řecka, promluvil rovněž irácký básník Saadi Yousef, francouzský klasik Michel Deguy, Junot Díaz z Dominikánské republiky či kontroverzní americký prozaik Don DeLillo Interpelace Umění (dů)vtipu Hosté: Miloš Zeman, Vít Bárta, Klára Samková, Jan Hřebejk HOSTUJÍCÍ SOUBORY: LiStOVáNí: Komisař Vrťapka a zub moudrosti ( 3. 4.) LiStOVáNí: Ekonomie dobra a zla (10. 4.) Studio Oáza: Jarní tóny (16. 4.) DOPROVODNÝ PROGRAM: Výtvarný workshop pro rodiče a děti dne VÝSTAVY A INSTALACE: ON Site-specific zvuková instalace Johany Švarcové a Michala Kindernaye Instalace zahájena Podesta Nové scény ND Co víme instalace sochy Jiřího Středy na piazzetě ND Květen Balet Národního divadla / Dekka Dancers / Orchestr Berg timing György Ligeti, Aaron Copland, Louis Andriessen PREMIÉRA Koncert pro 8 tanečníků a orchestr je jednak sondou do nitra budovy Nové scény, ale také do vnitřního světa jednotlivých tanečníků. A to s orchestrem Berg přímo na jevišti, kdy čas odpočítává 100 metronomů a jedna minuta se může jevit jako věčnost Interpelace Umění poradit Hosté: Ladislav Jakl, Václav Malý, Magdalena Souček, Jindřich Šídlo

18 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA ve Voršilské zahradě Šašci a klauni v zahradě První ze čtyř víkendových programů pro děti a jejich rodiče, které Nová scéna pořádala ve svěžím prostoru Voršilské zahrady. Poslední květnový víkend oživil Kašpárek v rohlíku a Cirkus Žardini. HOSTUJÍCÍ SOUBORY: Dětská opera Praha: Pohádková květina (14. 5.) LiStOVáNí: O princi Čekankovi (15. 5.) Divadelní studio Továrna: Poslední oheň (17. 5.) 420PEOPLE: Affordance / license to dance ( ) Dětská opera Praha: Miniopery (22. 5.) Paco Décina / Compagnie Post Retroguardia (Francie): Freska, ženy hledící vlevo (31. 5.) DOPROVODNÝ PROGRAM: Výtvarný workshop pro rodiče a děti dne VÝSTAVY A INSTALACE: Milan Starý: EDAZ- grafika Soubor tisků navazujících na ilustrace ke knize Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a zla. výstava zahájena dne 4.5. v Café NONA Lavičky Enzis piazzeta ND (ve spolupráci s festivalem Street for Art) Červen ve Voršilské zahradě (Dětská) Opera v zahradě Druhý ze čtyř víkendových programů pro děti a jejich rodiče, které Nová scéna pořádala ve svěžím prostoru Voršilské zahradě. Tentokrát s Dětskou operou Praha ve Voršilské zahradě Svět pohádek v zahradě Ve Voršilské zahradě se tentokrát sešli děti a jejich rodiče nad pohádkami, které jsou trochu jiné, než jsme zvyklí. Obě byly patřičně temperamentní: Divadlo Drak přivezlo pohádku z Afriky a Divadlo Líšeň přijelo s pohádkou romskou ve Voršilské zahradě Bajky v zahradě Předposlední červnová neděle patřila ve Voršilské zahradě roztodivným zvířátkům. Pohádkové příběhy o zvířatech uvedlo Malé vinohradské divadlo, Čmukaři a Divadlo DNO Pražské quadriennnale 2011 Světlo a zvuk Budova Nové scény během Pražského quadriennnale 2011 sloužila interaktivní prezentaci Světlo a zvuk, která obsahovala přednášky významných zvukových a světelných designérů a ukázky jejich práce napříč disciplínami od činohry, opery až po instalace ve veřejném prostoru. Performativní zvukové instalace se konaly v tzv. Zvukové kuchyni ve Voršilské zahradě Interpelace Umění grilovat Hosté: David Rath, Barbora Tachecí, Vladimír Poštulka, Alexandr Vondra Divadlo na Tagance (Rusko) Dobrý člověk ze Sečuanu Legendární inscenace režiséra Jurije Ljubimova, která se stala v roce 1964 impulsem ke vzniku moskevského Divadla na Tagance, zkoumá původ dobra a zla v lidské duši. Inscenace, která vstoupila do dějin světového divadla, je živým příkladem a dokladem divadla, které našlo svoji dobu a dodnes neztratilo svoji výmluvnost. HOSTUJÍCÍ SOUBORY: DekkaDancers: Podkultovní zboží (8. 6.) Taneční centrum Praha: Pas de TCP (13. 6.) Compagnia Zappalą Danza (Itálie): Instrument 1 Scoprire L Invisible (15. 6.) 420PEOPLE: 420PEOPLE & Kidd Pivot Frankfurt RM ( ) DOPROVODNÝ PROGRAM: Komentovaná prohlídka budovy Nové scény ND v 17:00 VÝSTAVY A INSTALACE: Michal Czanderle: Tři věci Café NONA a Podesta Nové scény ND Výstava fotografií a videoprojekce. Výstava zahájena Intersekce - Intimita a spektákl (venkovní živá výstava a instalace v rámci Pražského Quadriennale Instalace slavnostně zahájena piazzeta ND Nová scéna Sedni si! Letní instalace dočasně umístěného městského mobiliáře na piazzetě ND. Autoři instalace: ov-a architekti Instalace zahájena červenec 2011 Doprovodný program 9. shakespearovského kongresu Od 17. do 22. července se v Praze konala významná mezinárodní akce: 9. světový shakespearovský kongres. 17

19 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA 18 Nová scéna připravila doprovodný program, který byl realizován na piazzetě Národního divadla za budovou Nové scény. Každý večer tu fungovalo open air letní shakespearovské kino, dva podvečery bavila diváky plenérová klauniáda a až do konce měsíce byla přístupná galerie velkoplošných fotografií ze shakespearovských inscenací Národního divadla. VÝSTAVY A INSTALACE: Nová scéna Sedni si! Letní instalace dočasně umístěného městského mobiliáře na piazzetě ND. Autoři instalace: ov-a architekti srpen (a ) 420PEOPLE: PACKAGE Nadčasový site-specific projekt propojující příbuzné umělecké obory do jednoho celku. Tanečníci, herci a hudebníci se představili pod širým nebem třeba právě těm, kteří se právě vraceli z práce. VÝSTAVY A INSTALACE: Nová scéna Sedni si! Letní instalace dočasně umístěného městského mobiliáře na piazzetě ND. Autoři instalace: ov-a architekti září (na piazzetě ND) SPAM (Vladimir 518, David Vrbík, Ondřej Anděra) REKONSTRUKCE BITU Oživení digitálního organismu sestaveného Vladimirem 518, Davidem Vrbíkem a Ondřejem Anděrou, znovusestavení složité skládačky rozprostřené v několika počítačích a jejich periferiích. Budova architekta Karla Pragera s pixelovým opláštěním podle návrhu umělce Stanislava Libeňského se znovu stala inspirací a zároveň platformou pro laser-video-audio performanci Sol Picó Dance Company (Španělsko): Muší jezero Španělský taneční fenomén, choreografka Sol Picó, přijela poprvé do České republiky se svým souborem. V Muším jezeře se inspirovala atmosférou a estetikou divokých rockových koncertů, sama si přitom přivlastnila místo frontmanky s rockovým bandem za zády, jen místo zpěvu se vyjadřuje nespoutaným tancem Interpelace téma: Umění pomáhat a chránit Hosté mj. Ivan Langer, František Bublan Den české státnosti na Nové scéně: Česká měna Slavnostní večer ke Dnu české státnosti měl podobu monetární symfonie". Inscenaci s názvem Česká měna připravil tým brněnského Hadivadla. V tomto minimalistickém scénickém tvaru zazněly myšlenky a úvahy historických osobností, které dobře známe z vyobrazení na českých bankovkách. HOSTUJÍCÍ SOUBORY: Taneční centrum Praha: Letní taneční workshop (4. 9.) Chongqing acrobatic art troupe ( ) Dětská opera Praha: Miniopery (17. 9.) VÝSTAVY A INSTALACE: Nová scéna Sedni si! Letní instalace dočasně umístěného městského mobiliáře na piazzetě ND. Autoři instalace: ov-a architekti Laurent Ziegler: 420PEOPLE Rakouský fotograf se ve své tvorbě věnuje především současnému tanci. V cyklu fotografií, který vystaví v Café NONA, zachycuje členy souboru 420PEOPLE během jejich pobytu v Paříži. Vernisáž v Café NONA. Černá skříńka / 4 minuty moderního umění v kostce Společné dílo občanského sdružení Lunchmeat a Nové scény Národního divadla a umělců VŠUP a AVU. Uvnitř černé kostky o rozměrech 7x7x7 m se nacházela generativní abstraktní animaci reagující na hudební doprovod. Vernisáž se v Černé skříńce se konala dne 7.9. od 18:00. Jiří Lauterkranc: La Bombe (2011) Instalace uměleckého objektu na piazzetě ND. Jan Zdvořák: V, mezi vidoinstalace v Podestě Nové scény, vernisáž v 18:00. říjen Interpelace téma Umění žít v metropoli Hosté mj. primátor Bohuslav Svoboda a architekt Roman Koucký. HOSTUJÍCÍ SOUBORY: Barber/Osgerby (Velká Británie) on stage veřejná přednáška a prezentace (5. 10.) Sacra Circus: Škola pro klauny (9. 10.) Konference Forum 2000: Organizovaný zločin, korupce, politika (9. 10.) LiStOVáNí: Robert Fulghum - Drž mě pevně, miluj mě zlehka ( )

20 4. UMĚLECKÁ ČINNOST NÁRODNÍHO DIVADLA Národní divadlo moravskoslezské Ostrava: Gottland ( ) LiStOVáNí: Lichožrouti ( ) VÝSTAVY, INSTALACE A DOPROVODNÝ PROGRAM: Laurent Ziegler: 420PEOPLE Rakouský fotograf se ve své tvorbě věnuje především současnému tanci. V cyklu fotografií, který vystaví v Café NONA, zachycuje členy souboru 420PEOPLE během jejich pobytu v Paříži. Program od 21. do 26. září na piazzetě ND, v Café NONA a v horním foyer Nové scény: EKG Show o lásce a G-bodu, Slam Poetry, noc krátkých filmů, elektronické tóny z Berlína, party pro děti a mnoho dalších kulturních aktivit. Jan Zdvořák, Objekt 09 na piazzetě ND, vernisáž v 18:00 Jiří Lauterkranc: La Bombe (2011) Instalace uměleckého objektu na piazzetě ND listopad 2011 LANUGO: Křes alba hudební skupiny, ve 20:00 ve foyer Nové scény NA JINÉ PŮDĚ. RŮST V UMĚNÍ, SPOLEČNOSTI A KULTUŘE ve foyer Nové scény. Mezinárodní konference organizovaná v rámci projektu TIK Time Inventors Kabinet a také jako doprovodný program Týdne vědy a techniky Konference v anglickém jazyce Interpelace téma Umění revolty Hosté mj. Roman Joch, Karel Schwarzenberg PEOPLE a Institut umění Divadelní ústav : Různé břehy Velkolepá taneční show jako vyvrcholení oslav dvaceti let fungování Kyliánovy videotéky, která je součástí Institutu umění Divadelního ústavu v Praze. V rámci galavečera se se představila řada vynikajících zahraničních umělců, kteří strávili podstatnou část svého uměleckého života v angažmá v Kyliánově prestižním NDT. HOSTUJÍCÍ SOUBORY: LiStOVáNí: Ekonomie dobra a zla (6. 11.) Křest alba skupiny Lanugo (9. 11.) Na jiné půdě - mezinárodní konference je organizována v rámci projektu TIK Time Inventors Kabinet a také jako doprovodný program Týdne vědy a techniky ( ) Dětská opera Praha: Prodaná nevěsta (premiéra , reprízy 10. a ) Uskupení Tesla: Noc v Nanopolis (premiéra , repríza ) Famufest DOPROVODNÝ PROGRAM: Frivol, Café NONA: souboj v hudební improvizaci VÝSTAVY A INSTALACE: NANOPOLIS - doprovodná výstava a instalace ke stejnojmennému projektu ve vstupním vestibulu Nové scény, Podestě, Café NONA a foyer. Umělci: Linda Čihařová, Amanita Design, Vladana Hajnová, Irena Jůzová, Michal Kindernay, Lenka Klokočková, Pavel Kopřiva, Jan Nálepa, Matěj Smetana, Ladislav Plíhal, Almira Weigel Bartkevičiuté, Santiago Latorre, José Luís Serrano, José Ramón Beltrán, Jakub Nepraš, Ondřej janoušek, Petr Korunka, Pavel Korbička a Uskupení Tesla. Jiří Lauterkranc: La Bombe (2011) Instalace uměleckého objektu na piazzetě ND. prosinec Knižní Mikuláš s Revolver revue a jejími hosty Knižní trh malých nakladatelů, program pro děti i dospělé, velká polední autogramiáda a setkání s autory a jejich vydavateli, dobré občerstvení a příjemné posezení v kavárně. Mikuláš na Nové scéně! Dan Bárta & Roman Týc & Illustratosphere Audiovizuální pořad: Malý Richard V dalším z multimediálních koncertů se představila jedinečná kombinace: zpěvák Dan Bárta se skupinou Illustratosphere a vizuální umělec Roman Týc při společné hudebně-výtvarné improvizaci Interpelace téma Umění bilancovat Hosté: kardinál Miloslav Vlk, Pavel Rychetský, Petr Zelenka. HOSTUJÍCÍ SOUBORY: Bohemia Balet: Děvčátko se sirkami (4. a ) Institut umění: Seminář Kreativní odvětví a evropské fondy (8. 12.) David Lachapelle (USA) veřejná přednáška (8. 12.) Radio 1: Všechny hudby světa (9. 12.) Pražský komorní balet a hosté - DekkaDancers, Balet Bratislava (Slovensko) ( ) Slavoj Žižek veřejná přednáška ( ) 19

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM

PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM OBSAH: PROVOZOVATEL_...3 ZÁMĚR_...4 CÍLE_...6 HARMONOGRAM_...7 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU_...8 TECHNICKÝ POPIS_...9 VIZUALIZACE_... 10 DOKUMENTACE_... 13 PROJEKT PODPORUJÍ_... 15

Více

ŘEDITEL ND. Příloha č. 1 - Organizační schéma ND GARANČNÍ RADA ND. OPERA ND a SO ČINOHRA BALET SPRÁVNÍ SEKCE VÝROBA KANCELÁŘ ŘEDITELE

ŘEDITEL ND. Příloha č. 1 - Organizační schéma ND GARANČNÍ RADA ND. OPERA ND a SO ČINOHRA BALET SPRÁVNÍ SEKCE VÝROBA KANCELÁŘ ŘEDITELE Příloha č. 1 - Organizační schéma ND ŘEDITEL ND GARANČNÍ RADA ND OPERA ND a SO ČINOHRA BALET SPRÁVNÍ SEKCE TECHNICKO PROVOZNÍ SPRÁVA VÝROBA KANCELÁŘ ŘEDITELE Organizační schéma Sekce ředitele ND ŘEDITEL

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL:

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: A. BODOVÁ HODNOTA DÍLA ( BHD ) pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), 85 % odměn vybraných od výrobců

Více

13 kuponů 1+1 vstupenka zdarma červen prosinec 2013

13 kuponů 1+1 vstupenka zdarma červen prosinec 2013 Divadlo Ponec Divadlo v Dlouhé Galerie hl. m. Prahy MeetFactory Městská divadla pražská Museum Kampa Orchestr Berg Studio Béla Švandovo divadlo na Smíchově Uměleckoprůmyslové museum v Praze vydání pro

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Newsletter Baletu Národního divadla. Kontakt: Balet Národního divadla, Anenské nám. 2, Praha 1, www.narodni-divadlo.cz, balet@narodni-divadlo.

Newsletter Baletu Národního divadla. Kontakt: Balet Národního divadla, Anenské nám. 2, Praha 1, www.narodni-divadlo.cz, balet@narodni-divadlo. Newsletter Baletu Národního divadla 43 PROSINEC 2014 Kontakt: Balet Národního divadla, Anenské nám. 2, Praha 1, www.narodni-divadlo.cz, balet@narodni-divadlo.cz Vážení přátelé, otevíráte poslední číslo

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

III. Současný AUTOR HUDBY ZUŠ DIPLOM - OCENĚNÍ KAT. DISCIPL. NÁZEV SKLADBY CHOREOGRAF

III. Současný AUTOR HUDBY ZUŠ DIPLOM - OCENĚNÍ KAT. DISCIPL. NÁZEV SKLADBY CHOREOGRAF KAT. Dětské KOMÁŘI I. taneční hry Zora Breczková nefolklór. II. Dětské CO DOBRÉHO DO BŘICHA lidové tan.hry Marcela Látalová a tance lidová-komáři se ženili Zdeněk Král-Pšt úprava lidových písní Květa Hurťáková

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

I. Umělecká činnost. S inscenacemi Z knihy džunglí a Vícezrnný koláček štěstí jsme se též zúčastnili Festivalu evropských regionů v Hradci Králové.

I. Umělecká činnost. S inscenacemi Z knihy džunglí a Vícezrnný koláček štěstí jsme se též zúčastnili Festivalu evropských regionů v Hradci Králové. Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 I. Umělecká činnost V dubnu měl premiéru muzikál ve verších, Popelka, v režii Apoleny Vynohradnykové. Moderně upravená klasická pohádka se setkává s velkým

Více

03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov

03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov JIHOČESKÉ DIVADLO ZÁŘÍ 2015 03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov 04 pá Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012 I. Činnost Na počátku roku 2012 si divadlo připomnělo výstavkou ve foyer divadla 120 let od narození prof.josefa Skupy a také pracovní jubilea Heleny Štáchové

Více

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově www.nova.cz Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Johanu Indrákovou, tel.: 777 886 555 e-mail: johana.indrakova@nova.cz Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově Vem si mě! Dvacet dívek,

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Nejvíce nominací na Českého lva získal film Fair Play, hned za ním se umístily snímky Díra u Hanušovic, Cesta ven a Tři bratři

Nejvíce nominací na Českého lva získal film Fair Play, hned za ním se umístily snímky Díra u Hanušovic, Cesta ven a Tři bratři Tisková zpráva, 14. ledna 2015 Nejvíce nominací na Českého lva získal film Fair Play, hned za ním se umístily snímky Díra u Hanušovic, Cesta ven a Tři bratři Moderátorkou gala večera bude Lucie Výborná

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Statut Českého rozhlasu

Statut Českého rozhlasu Statut Českého rozhlasu 1. Název: ČESKÝ ROZHLAS Cizojazyčné názvy: anglicky: Czech Radio německy: Tschechischer Rundfunk francouzsky: Rádio Tchéque španělsky: Radio Checa italsky: Radio Ceca rusky: Чешскоe

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Letní divadelní škola pro pedagogy

Letní divadelní škola pro pedagogy Letní divadelní škola pro pedagogy při Národním divadle moravskoslezském 27. srpna 2013 Divadlo Antonína Dvořáka, Divadlo Jiřího Myrona, umělecko-dekorační dílny NDM PROGRAM (k 9. 5. 2013) Divadlo Antonína

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

SEZNAM VYŘAZENÝCH/STAŽENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL 2013

SEZNAM VYŘAZENÝCH/STAŽENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL 2013 Příloha č. 3 zápisu SEZNAM VYŘAZENÝCH/STAŽENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL 2013 BA/702 69057613 - Divadelní sdružení BSP Vyšší kvalitu za stejné peníze 6216985 1793400 Žadatel dodal neplatné potvrzení MV o platnosti

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy Rada pro mezinárodní vztahy vyhlásila u příležitosti Českého předsednictví EU již třetí studentský výtvarný projekt, tentokrát na téma Evropa bez bariér. Během

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ

SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Neděle 6. 12. 2015, 16.00 hod. HRADEC KRÁLOVÉ - SÁL FILHARMONIE Nádherná klasická baletní pohádka nejen pro děti o krásné Sněhurce, zlé maceše a sedmi trpaslících. Z cyklu opera

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE příloha č.10 Pan/í... r.č.:... bytem:... (dále jen Herec ) a divadlo / jméno:... sídlo:... IČ:...DIČ:... jejímž jménem jedná:... (dále jen Nabyvatel ) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

photo centre centrum ceské ˇ fotografie

photo centre centrum ceské ˇ fotografie Czech photo centre centrum ceské ˇ fotografie Naší filosofií je, aby se umělci zapojili do tvorby veřejného prostoru, spolupodíleli se na jeho vzniku A cítili pocit sounáležitosti... staňte se i vy součástí

Více

Newsletter Baletu Národního divadla. Kontakt: Balet Národního divadla, Anenské nám. 2, Praha 1, www.narodni-divadlo.cz, balet@narodni-divadlo.

Newsletter Baletu Národního divadla. Kontakt: Balet Národního divadla, Anenské nám. 2, Praha 1, www.narodni-divadlo.cz, balet@narodni-divadlo. Newsletter Baletu Národního divadla 17 ČERVEN 2013 Kontakt: Balet Národního divadla, Anenské nám. 2, Praha 1, www.narodni-divadlo.cz, balet@narodni-divadlo.cz Vážení a milí, konečně je to tady! Prázdniny

Více

Minireferát Autorské právo

Minireferát Autorské právo Historie Minireferát Autorské právo Lucie Záluská (učo: 98745) Radka Cacková (učo: 146351) Jan Labohý (učo: 144166) Autorské zákony se u nás datují od roku 1895, ale dodnes se v nich nachazí mnoho nejednoznačností.

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Pedagogové schválení Uměleckou radou pro státní bakalářské a magisterské zkoušky Jméno Vzdělání Zaměstnavatel U SZ zkouší Abbodová Hana, Mgr. Univerzita Palackého Olomouc, PdF, obor speciální ZŠ pro sluchově

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Výroční zpráva 2004 divadelní studio Farma v jeskyni o.s. Praha, Česká republika

Výroční zpráva 2004 divadelní studio Farma v jeskyni o.s. Praha, Česká republika Výroční zpráva 2004 divadelní studio Farma v jeskyni o.s. Praha, Česká republika 1 1. Kdo jsme: Farma v jeskyni je mezinárodní divadelní studio, zaměřené na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu. Definuje

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

Usnesení č. 4/137/1 - Příloha č. 1 Strana 1

Usnesení č. 4/137/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Usnesení č. 4/137/1 - Příloha č. 1 Strana 1 PROGRAM PODPORY PROFESIONÁLNÍCH DIVADEL, PROFESIONÁLNÍCH SYMFONICKÝCH ORCHESTRŮ A PĚVECKÝCH SBORŮ V ROCE 2005 SEZNAM PROJEKTŮ S NAVRHOVANOU VÝŠÍ DOTACE Pořad.

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2015

PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2015 PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2015 Poř.č. 8/2015/258 295902/2015 Mgr. PhDr. Zdeňka Čechová :62884123 BETLÉMSKÁ ODYSEA - VIDEO MAPPING Audiovizuální projekce na budovu Betlémské

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1. Informace o společnosti Jméno: Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Sídlo: Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně Vznik: 9.

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003. Praha, 22.4.2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003. Praha, 22.4.2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003 Praha, 22.4.2004 Kühnův dětský sbor o.p.s. I.: Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Rektora ČVUT Prof. Ing. VÁCLAVA HAVLÍČKA, CSc. Pod záštitou: Ministra vnitra a ministra informatiky MUDr. Mgr. IVANA LANGERA GENERÁLNÍ SPONZOR KONFERENCE: P R O G R A M NEDĚLE 22. dubna 2007 12.00 18.00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 2 Název účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Sídlo účetní

Více

Veřejný program 2010

Veřejný program 2010 Veřejný program 2010 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 e-mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Veřejný program v Centru Bavaria Bohemia

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více