např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice"

Transkript

1 Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé události dějin spásy (smyslem celého liturgického roku je prožívat tajemství spásy: připomínat si hlavní události, které se staly pro naše vykoupení spasení, záchranu) Část liturgických slavností, svátků a památek je spjata s konkrétními daty v kalendáři, jiné se mění a závisejí na datu velikonoční neděle Se slavnostmi jsou spjaty liturgické doby - církevní rok mnohé svátky vznikají přeznačením již svátků zavedených v judaismu či řeckořímském světě např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Církevní rok začíná 1. nedělí adventní - přelom listopadu a prosince 4. neděle před a navazuje na ni doba adventní Advent období o 4. neděle před doba přípravy na Vánoce Vánoce období o Boží hod vánoční zvyk slavit Štědrý večer vychází ze slavení v předvečer Ježíšova narození a s tím, že velké svátky vždy začínají už v jejich předvečer, což souvisí i s židovským pojetím začátku dne o sv. Štěpán svátek umučení prvního kř. mučedníka o Zjevení Páně 3 králové klanění mudrců v Betlémě o neděle po třech králích - Křest Páně křest J.K. liturgické mezidobí - neutrální doba postní doba o Popeleční středa - tou začíná 40denní příprava na Velikonoce 40 dní před Velikonocemi, přičemž se do počtu 40ti nepočítají neděle o poslední týden se nazývá Svatý nebo Pašijový týden od Květné neděle do Velikonoc (Květná nedělě, Modré či Žluté pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle) o poslední tři dny Zelený čtvrtek - Velký pátek Bílá sobota Velikonoční triduum Velikonoce období o Velikonoční neděle Letnice = seslání Ducha svatého o začínají Velikonoční nedělí Boží hod velikonoční o Velikonoční neděle neděle následující po prvním jarním úplňku, pokud by byl úplněk v neděli, Velikonoční neděle je až ta další o Následujících 50 dní trvá doba velikonoční, která kulminuje slavnostmi Nanebevstoupení Páně a Seslání Ducha svatého neboli Letnicemi o Nanebevstoupení Páně čtvrtek před 7. nedělí velikonoční 9 dní před Letnicemi o Letnice Seslání Ducha svatého 8. velikonoční neděle liturgické mezidobí

2 Tento liturgický kalendář vznikl překrytím dvou velkých cyklů, jednoho pohyblivého, druhého stálého. Stálý cyklus svátků je vázán na pevná data kalendáře, tj. na dne v měsíci. Nejvýznamnějšími svátky s pevným datem jsou Vánoce. K těmto svátkům patří i naprostá většina svátků svatých. Druhý, pohyblivý cyklus je závislý na datu Velikonoc a od nich se odpočítává. Proto se každý rok mění. Kromě Velikonoc mezi tzv. pohyblivé svátky patří Popeleční středa či Seslání Ducha svatého. Pohyblivým svátkem je v podstatě i 1. adventní neděle, jelikož se jedná o 4. neděli před 25. prosincem a datum této neděle se mění každý rok. Církevní rok má mnoho společných bodů s občanským kalendářem, v našich zemích se jedná o Velikonoce, Vánoce, 5. července slavnost svatých Cyrila a Metoděje a 28. září svátek sv. Václava a státní svátek české státnosti. NEDĚLE první a nejvýznamnější kř. svátek svátek vzkříšení Krista den po sobotě, připomíná vzkříšení Ježíše Krista, aplikuje se na něj přikázání z desatera o svěcení sedmého dne (které ve Starém zákoně bylo aplikováno na sobotu) Aplikace přikázání o svěcení sedmého dne vedlo k tomu, že se z neděle stal den pracovního klidu a odpočinku. První výnos o zachovávání pracovního klidu v neděli pochází od římského císaře Constantina z roku do té doby se neděle nijak neodlišovala od ostatních dnů týdne. Pro zajímavost: Název pro neděli odvozený z latinského (dies) dominica, tj. den Páně, pochází ze skutečnosti, že tento den jakožto den Kristova vzkříšení je jemu zasvěcený, je to tedy Pánův den. Jsou to např. italština (Domenica), španělština (Domingo), francouzština (Dimanche) a další. Naopak názvy jako anglicky Sunday či německy Sonntag pocházejí z předkřesťanské doby a podobně jako staří Římané (Dies solis) označují neděli za den Slunce. Ve staré severštině je neděle zasvěcena bohyni Sol. ADVENT 4. neděle před Vánocemi z lat. adventus = příchod příprava na příchod (narození) Ježíše Krista čtyřtýdenní přípravné období před vánočními svátky, které je ve znamení pokání a očekávání vrcholem je narození Páně VÁNOCE výroční křesťanské svátky na památku narození Ježíše Krista stanovené datum souvisí s pohanským zimním slunovratem narození J.K., to je to pravé slunce, které přichází do lidského života vánoce jsou celým obdobím až do křtu Páně o Boží hod vánoční - Slavnost narození Páně o Svátek svatého Štěpána o Svátek svatého Jana Evangelisty

3 o Svátek Svaté rodiny neděle po Božím hodu vánočním, není-li tento nedělí (pak by to bylo ) o Svátek Mláďátek (vzpomínka na děti zavražděné Herodem) o Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. týden po narození Páně o Slavnost zjevení Páně (s připomínkou příchodu tří mudrců-králů od východu do Betléma) 6.1. o Svátek křtu Páně neděle po 6.1. POPELEČNÍ STŘEDA začíná jí posvátné čtyřicetidenní období půstu před velikonocemi: nastávají dny pokání k odpuštění hříchů a záchraně duše název dne pochází ze zvyklosti pálit palmy či kočičky z Květné neděle minulého roku. Takto získaného popela se užívá při bohoslužbě Popeleční středy, kdy jsou věřící znamenáni popelem - tzv. popelcem - na čele; tento symbol upomíná na blízkovýchodní tradici sypání si popela na hlavu na znamení pokání před Bohem. Znamenání popelem je doprovázeno slovy: Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš. nebo Obrať se a věř evangeliu. pro mnoho křesťanů představuje Popeleční středa připomínku vlastní konečnosti a cíle či směřování vlastního života, vyznačuje se tedy pokáním. Jedním z častých vysvětlení symboliky je i to že si má člověk uvědomit vlastní nicotnost a bezvýznamnost před Bohem v katolictví je Popeleční středa dnem přísného postu DOBA POSTNÍ připomínka čtyřicetidenního půstu Ježíše na poušti začíná popeleční středou končí velikonoční nedělí 40. denní období půstu 5. postních nedělí se do počítání 40ti dní půstu nepočítá, protože neděle není postním dnem poslední postní týden před velikonocemi začíná květnou nedělí a je to tzv. pašijový týden. Začíná na květnou neděli a trvá až do vzkříšení Páně. Pašije <= z lat. passio = utrpení květná neděle (připomínka slavného vjezdu Krista do Jeruzaléma. Květná se tato neděle jmenuje proto, že připomíná květy či lépe řečeno palmové ratolesti, kterými lidé vítali přijíždějícího Krista. V kostelech se světí větvičky jívy-kočiček) VELIKONOCE nejvýznamnější svátek křesťanské církve, spojený se zpřítomněním Ježíšova umučení, ukřižování a vzkříšení význam je liturgicky zdůrazněn dlouhou přípravou v podobě 40 dnů půstu (od Popeleční středy do Božího hodu velikonočního) Velikonocím předchází pašijový (Svatý) týden začínající Květnou nedělí (den, kdy se slaví památka slavného vjezdu Krista do Jeruzaléma) v jednotlivých dnech si připomínáme poslední události ze života Ježíše

4 součástí velikonoc je velikonoční triduum (třídenní): zelený čtvrtek, velký pátek, bílá sobota Zelený čtvrtek den poslední večeře Kristovy s jeho učedníky při dopolední liturgii (která se koná pouze v katedrálách) biskup žehná oleje katechumenů (pro rituály spojené s katechumenátem a bezprostřední přípravou na křest), nemocných (pro pomazání nemocných) a křižmo (pro biřmování). Při večerní liturgii se pak připomíná poslední Ježíšova večeře, ustanovení eucharistie a Ježíšovo mytí nohou jeho učedníkům naposledy před Velikonocemi při Gloria večerní mše zazní zvony, zvony se až do velikonoční vigilie neužívají Velký pátek připomínka smrti Ježíše Krista na kříži. Katolická liturgie obsahuje čtení z Písma, Janovy pašije, často předvedené dramaticky nebo hudebně. Zvláštní součástí liturgie jsou dlouhé přímluvy (za církev, za papeže, za služebníky církve a za všechny věřící, za katechumeny, za jednotu křesťanů, za židy, za ty, kdo věří v Boha, ale nevěří v Krista, za ty, kdo nevěří v Boha, za politiky a státníky, za ty, kdo trpí). Pouze v tento den je také součástí liturgie uctívání kříže a neslaví se v něm eucharistie, podává se však svaté přijímání (z hostií, jež byly proměněny na Zelený čtvrtek). Pravoslavní též eucharistii neslaví, ale třikrát se během dne scházejí k modlitbě. Velký pátek je jedním ze dnů přísného postu. Zvláštní bohoslužby se konají i v mnoha protestantských církvích. Bílá sobota během dne se nekonají žádné obřady ani mše svatá výjimkou je kromě liturgie hodin obřad Efeta, kterým jsou katechumeni připraveni na samotný křest. V západní církvi je zvykem během Bílé soboty konat tzv. "bdění u Božího hrobu". Ve východní církvi (a dnes i v některých východem inspirovaných katolických společenstvích) je také zvykem na Bílou sobotu slavit liturgii připomínající pomazání Kristova těla, uložení do hrobu a rozvíjející tajemství Kristova "sestoupení do říše mrtvých". bílá sobota liturgicky končí okamžikem zahájení obřadů noční bohoslužby zvané Velikonoční vigilie, která již zahajuje slavení neděle Zmrtvýchvstání Páně. Tato vigilie (od slova "bdění") je někdy nesprávně nazývána "liturgií Bílé soboty". Bílou sobotou končí postní doba. Svůj název den získal zřejmě od bílého roucha neofytů, kteří jsou křtěni při velikonoční vigilii (ta ovšem k Bílé sobotě v pojetí starokřesťanské ani dnešní liturgie nepatří), nebo může pocházet i z lidových zvyků velkého úklidu a bílení, konaných tento den před nedělí Zmrtvýchvstání. Velikonoční vigilie je v liturgickém kalendáři noc mezi Bílou sobotu a nedělí Zmrtvýchvstání Páně, noc nocí noc, kdy vstal z mrtvých Ježíš Kristus. V katolické církvi je velikonoční vigilie samostatnou liturgií, která symbolicky připomíná a zpřítomňuje Kristovo zmrtvýchvstání, vrcholí eucharistií a opět se rozeznívají zvony

5 V evangelických církvích je velikonoční bohoslužba rozdělena podobně jako bohoslužba katolická. Pravoslavná bohoslužba mnohem více než liturgie západní staví o velikonoční noci na modlitbě hodin. Boží hod velikonoční (velikonoční neděle) - slavnost Zmrtvýchvstání Páně Kristovo vzkříšení končí jím období čtyřicetidenního postu největší svátek celého církevního roku - Ježíš vstal z mrtvých = vykoupil svět Neděli Zmrtvýchvstání předchází Velikonoční vigilie, bohoslužba noci, v níž byl Ježíš vzkříšen. Oslava Velikonoc bezprostředně trvá osm dní je to největší svátek církevního roku a tak jednodenní slavnost nestačí, týdenní slavení značí tuto mimořádnou důležitost, avšak velikonoční doba jako taková končí až 50. dne, slavností Seslání Ducha svatého (Letnice). Velikonoční pondělí věřící si připomínají, že se Kristus zjevil dvěma učedníkům, jdoucím do Emauz je jedním ze dnů velikonočního oktávu, kdy křesťané prožívají velikonoční radost ze svého vykoupení. Není mezi těmito dny nijak zvláštní, ale historicky došlo k tomu, že pouze pondělí zůstalo dnem pracovního klidu, v němž se dopoledne slaví slavnostní liturgie. V minulosti krom toho bývalo zvykem, že po významných svátcích následoval jakýsi volný den (odtud např. Pondělí svatodušní či Svátek sv. Štěpána). Tyto volné dny po svátcích doprovázely různé lidové zvyky, které byly součástí běžného života. SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO = LETNICE = BOŽÍ HOD SVATODUŠNÍ svátek slavený 10 dnů po Nanebevstoupení Páně svátek letnic pochází z židovského svátku týdnů (šavuot), kdy se oslavuje den darování Tóry teologicky se tento svátek vztahuje v židovství k předání Zákona na Sinaji a v křesťanství k seslání Ducha svatého na apoštoly po Ježíšově zmrtvýchvstání svátek, kdy se připomíná splnění slibu nanebevstoupivšího Krista, že za sebe pošle přímluvce, Ducha svatého

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

LITURGICKÝ, CÍRKEVNÍ ROK

LITURGICKÝ, CÍRKEVNÍ ROK VÁNOCE Vánoce z pohledu většinové společnosti naší současné kultury jsou svátkem (dle filozofů) estetickým, 1 svátkem pohádek, nejmilovanějším svátkem dětí, svátkem plným symbolů i pracovního volna. Ve

Více

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční Kapitola 1 Teologické základy 83. Liturgie je vykonáváním kněžství Ježíše Krista, který je jediným knězem Nového zákona. Kristus je dokonalý velekněz, který obětí svého vlastního života, přinesenou jednou

Více

Michael. č.54/velikonoce 2009

Michael. č.54/velikonoce 2009 Michael občasník farnosti Staré Město č.54/velikonoce 2009 ZOUFAL STVÍ A NA DĚJE! AŽ TA K BLÍZKO? Zmrtvýchvstání a umírání jsou si blízko. Zoufalství, je jen jiným druhem umírání a jiným druhem bolesti.

Více

Slavení křesťanského tajemství

Slavení křesťanského tajemství 1 Slavení křesťanského tajemství Stručný úvod do liturgiky P. Ing. SLLic. Pavel Kopeček Brno 2004 2 První část: Fundamentální liturgika Obsah: 1. Úvod do liturgie 2. Věda o liturgii 3. Teologie liturgie

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

kostel Panny Marie Pod řetězem

kostel Panny Marie Pod řetězem kostel Panny Marie Pod řetězem občasník, informace ADVENT - VÁNOCE L.P. 2012 Z pastýřského listu pro První neděli adventní 2012. kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský (ACAP 11/2012) Sestry a bratři

Více

Velikonoce v Asii. Velikonoce v Austrálii. Velikonoce v Belgii

Velikonoce v Asii. Velikonoce v Austrálii. Velikonoce v Belgii Velikonoce v Asii Velikonoce jsou jedním z hlavních náboženských událostí římského katolicismu a ostatních křesťanských skupin. Je oslavou vzkříšení Ježíše Krista poté, co byl mrtvý po dobu 3 dnů v důsledku

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ Se

Více

FARNÍ LISTY březen PŮST 2014 Milí farníci a lidé dobré vůle, 5. března 2014 40 denní doba postní

FARNÍ LISTY březen PŮST 2014 Milí farníci a lidé dobré vůle, 5. března 2014 40 denní doba postní FARNÍ LISTY březen PŮST 2014 Milí farníci a lidé dobré vůle, ve středu 5. března 2014 začne 40 denní doba postní. Každoročně vstupujeme popeleční středou do této doby. Tato doba je a vždy má být pro křesťana

Více

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ KATECHETICKÁ SEKCE PASTORAČNÍ KOMISE ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ TÉMATA, STANOVENÍ PŘEDPOKLADŮ A CÍLŮ VYUČOVACÍCH HODIN hodinová dotace 1 až 2 hodiny týdně Pro základní

Více

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ SEZNAM ZKRATEK Apol Apologetická homilie Ask Asketická homilie Bibl Biblická homilie ČBK Česká biskupská konference Děj Dějepisná homilie Dg Dogmatická

Více

Religionistika. 10.1 Religionistika obecně a katolický pohřeb. 10.1.1 Právní rámec

Religionistika. 10.1 Religionistika obecně a katolický pohřeb. 10.1.1 Právní rámec 10 Religionistika ABSTRAKT Religionistická kapitola je rozdûlena na sedm podkapitol, které informují o elementárních skuteãnostech doprovázejících specifické formy náboïensk ch ãi etnick ch skupin na na

Více

Lidové pranostiky v MŠ II (platnost od 1. 9. 2013)

Lidové pranostiky v MŠ II (platnost od 1. 9. 2013) M a t e ř s k á š k o l a Mateřídouška Na Hradě 90, Hradec Králové 3 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. v Hradci Králové Školní vzdělávací program pro

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Obsah. Autor a redakce: Jaroslav Fogl, SDB 1STRUKTURA LITURGIÍ...2

Obsah. Autor a redakce: Jaroslav Fogl, SDB 1STRUKTURA LITURGIÍ...2 Autor a redakce: Jaroslav Fogl, SDB Obsah 1STRUKTURA LITURGIÍ......2 2EUCHARISTIE...3 2.1USTAVENÍ EUCHARISTIE...3 2.1.1Poslední večeře......3 2.1.2Liturgie...3 2.2STRUKTURA SLAVENÍ EUCHARISTIE (ZÁPADNÍ

Více

Kdy bylo léta Páně? ORMOND EDWARDS

Kdy bylo léta Páně? ORMOND EDWARDS Kdy bylo léta Páně? ORMOND EDWARDS V loňském roce se často přetřásala otázka, zda bude přicházející nok 2000 skutečně nokem nového tisíciletí či nikoli. Z matematického hlediska byla odpověď snadná rok

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2014 Číslo 3 Ročník 20 Úvodník František Ponížil, jáhen Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero 4. přikázání Věřím, že drahá Matka Vojtěcha přišla na místo věčné

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2007 Číslo 3 Ročník 13 Úvodník P. Paweł Biliński Liturgický kalendář Ještě pár slov k postní době Santo subito! Střípky ze života papeže Jana Pavla II. Škola partnerství

Více

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I 31 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY Úvod Pouze rok po ukončení Roku růžence přichází nová iniciativa Svatého otce: Rok eucharistie

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Velikonoční štěstí bez konce Ježíš byl vzkříšen a my s ním! Jeho milost je v nás, neboť jsme byli pokřtěni.

Více

Lukáš Bujna STEZKOU ŽIVOTA. rozptýlené texty

Lukáš Bujna STEZKOU ŽIVOTA. rozptýlené texty Lukáš Bujna STEZKOU ŽIVOTA rozptýlené texty 1 Motto: Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli, čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života. 1.

Více

communio Starokatolická církev v ČR 2/12

communio Starokatolická církev v ČR 2/12 communio Starokatolická církev v ČR 2/12 pastýřský list k velikonočním svátkům Milované sestry, milovaní bratři, začínala neděle, první den po smutné sváteční sobotě, další den bez Ježíše, už třetí Ježíš

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

Neděle. Sabat. Biblické učení o dni Božího odpočinku

Neděle. Sabat. Biblické učení o dni Božího odpočinku Neděle a Sabat Biblické učení o dni Božího odpočinku Neděle a Sabat Biblické učení o dni Božího odpočinku Úpadek víry, a zesvětšťování společnosti vedou k zesilujícímu se obchodně podnikatelskému tlaku

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

Bože, učiň mě vnímavějším a pokornějším

Bože, učiň mě vnímavějším a pokornějším Bože, učiň mě vnímavějším a pokornějším Slavnost Eucharistie podle moderních liturgických komentářů začíná momentem, kdy se z křesťanských jednotlivců, kteří jdou z domu do chrámu, stává společenství.

Více

Připravujeme se na slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Prožíváme Rok víry: Katecheze o Vyznání víry (s. 7 9)

Připravujeme se na slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Prožíváme Rok víry: Katecheze o Vyznání víry (s. 7 9) Předáváme, co jsme poznali Praktická příloha revue Cesty katecheze č. 1/2013 Nedílnou součástí každého čísla revue Cesty katecheze je od roku 2011 tzv. praktická příloha. V letošním ročníku bude mít nový

Více