SUCHÉ MALTOVÉ A OMÍTKOVÉ SMĚSI PROFIMIX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SUCHÉ MALTOVÉ A OMÍTKOVÉ SMĚSI PROFIMIX"

Transkript

1 SUCHÉ MALTOVÉ A OMÍTKOVÉ SMĚSI PROFIMIX Technická příručka infolinka:

2 CEMENTOVÉ POTĚRY Označení Popis výrobku CP 101 Cementový potěr 20 N/mmm CP 101 Z - se zimní úpravou CP 101 j Cementový potěr jemný 20 N/mm 2 CP 101 j Z - se zimní úpravou CP 102 Cementový potěr 25 N/mm 2 CP 102 Z - se zimní úpravou CP 102 j Cementový potěr jemný 25 N/mm 2 CP 102 j Z - se zimní úpravou CP 10 Cementový potěr 0 N/mm 2 CP 10 Z JÁDROVÉ OMÍTKY Označení OM 201 OM 202 OM 202 j OM 20 h OM 20 OM 20 j OM 208 OM 209 PZ ŠTUKOVÉ OMÍTKY Označení JM 01 JM 01 j JM 02 JM 02 j JM 0 JM 04 KŘEMIČITÝ PÍSEK Označení KP se zimní úpravou Popis výrobku Cementový postřik Jádrová omítka vápenocementová strojní Jádrová omítka vápenocementová strojní - jemná Jádrová omítka vápenocementová ruční hrubá Jádrová omítka vápenocementová ruční Jádrová omítka vápenocementová ruční jemná Jádrová omítka lehčená Podkladní spojovací můstek Penetrace základní (5 kg) Popis výrobku Vnitřní štuková omítka vápenná Vnitřní štuková omítka vápenná jemná Vnější štuková omítka vápenocementová Vnější štuková omítka vápenocementová jemná Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová Jednovrstvá zatíraná omítka Popis výrobku Křemičitý písek TEPELNĚ IZOLAČNÍ MALTY A OMÍTKY Označení TM 501 TM 501 Z TO 502 LEPICÍ A STĚRKOVACÍ HMOTY Označení Popis výrobku LM 701 Lepidlo basic C1 LM 702 Lepidlo standard C1T LM 70 Lepidlo klasik C1TE LM 704 Lepidlo flex C2T LM 705 Lepidlo superflex C2TE LM 706 Lepidlo extraflex C2TES1 LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota ETAG 004 LM 710 j Lepicí a stěrkovací hmota ETAG 004 jemná LM 711 Lepidlo univerzál ZDICÍ MALTY Označení Popis výrobku ZM 901 Zdicí cementová malta 10 N/mm 2 ZM 901 Z - se zimní úpravou ZM 901 j Zdicí cementová malta jemná - 10 N/mm 2 ZM 901 j Z - se zimní úpravou ZM 902 Zdicí cementová malta 15 N/mm 2 ZM 902 Z - se zimní úpravou ZM 90 Zdicí malta vápenocementová 5 N/mm 2 ZM 90 j Zdicí malta vápenocementová jemná 5 N/mm 2 ZM 904 Univerzální zdicí a omítková malta 2,5 N/mm 2 ZM 905 Zdicí malta lehčená 5 N/mm 2 ZM 905 Z - se zimní úpravou ZM 906 Zdicí malta pro pórobeton 5 N/mm 2 ZM 906 Z - se zimní úpravou ZM 907 Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 10 N/mm 2 ZM 908 Spárovací malta pro lícové zdivo 5 N/mm 2 ZM 910 ZM 910 Z ZM 911 ZM 911 Z ZM 912 ZM 912 Z ZM 920 ZM 920 Z ZM 921 ZM 921 Z Popis výrobku Tepelně izolační zdící maltaa λ =0,21 W/m.K - se zimní úpravou Tepelně izolační omítka λ =0,12 W/m.K Zakládací malta pro broušené zdivo a pórobeton 10 N/mm 2 - se zimní úpravou Lepidlo CBC tenkovrstvá zdicí malta celoplošná 10 N/mm 2 - se zimní úpravou Lepidlo CB tenkovrstvá zdicí malta na žebra 10 N/mm 2 - se zimní úpravou Zdicí malta na vápenopískové a betonové bloky 20 N/mm 2 se zimní úpravou Lepidlo SX Zdicí malta tenko vrstvá na VPC a betonové bloky 10 N/mm 2 se zimní úpravou

3 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA SYSTÉM SUCHÝCH MALTOVÝCH A OMÍTKOVÝCH SMĚSÍ

4 OBSAH 1. ÚVOD TECHNICKÉ PORADENSTVÍ A PRODEJNÍ OBLASTI...7. VÝROBNÍ SORTIMENT Cementové potěry Jádrové omítky Štukové omítky Křemičitý písek Tepelně izolační malty a omítky Lepicí a stěrkovací hmoty Zdicí malty....0 Ostatní (Připravované výrobky) Technické informace Klasifikace a označení suchých maltových směsí Zimní úprava DOPORUČENÉ SKLADBY Doporučené skladby pro omítání...50 Sokl...50 Vnější omítka...51 Vnitřní omítka Doporučené skladby pro zdění...54 Zdění na lepidlo...54 Zdění na maltu...54

5 1 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Tato technická příručka obsahuje informace o systému suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX, vyráběném a dodávaném firmou KM Beta. Příručka vychází ze současně platných norem, odborné literatury a zkušeností pracovníků firmy KM Beta. 1. ÚVOD Akciová společnost KM Beta Hodonín, známá na trhu již řadu let jako největší český výrobce betonové střešní krytiny, vápenopískového zdícího systému SENDWIX a páleného zdícího systému PROFIBLOK, vstupuje na trh s novou komoditou, suchými maltovými směsi. Rozsáhlá ložiska jemných křemičitých písků z oblasti Bzence-Přívozu jsou základní surovinou pro výrobu kvalitních suchých maltových směsí. Nový moderní závod má ve svém výrobním programu široký sortiment výrobků suchých maltových směsí: cementové potěry, zdicí malty, omítky, lepící a stěrkovací hmoty, tepelně izolační malty a další. Firma KM Beta se tak stává výrobcem uceleného sortimentu stavebních materiálů pro hrubou stavbu. 6 Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX

6 2. TECHNICKÉ PORADENSTVÍ A PRODEJNÍ OBLASTI Praha tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: , Centrální příjem objednávek: tel.: fax: , Provozní doba: hod KM Beta a.s. Dolní Valy 4, Hodonín Dispečer dopravy: tel.: Provozní doba: hod Expedice KM Beta a.s. Bzenec-Přívoz Expedice PROFIMIX Expedice betonové střešní krytiny a vápenopískových zdicích prvků SENDWIX Bzenec-Přívoz tel.: , Provozní doba: hod Expedice KM Beta a.s. Kyjov Expedice betonové střešní krytiny Jiráskova 60, Kyjov tel.: , fax: Provozní doba: hod Expedice KM Beta a.s. Hodonín Expedice zdicího systému PROFIBLOK Cihelna Hodonín s.r.o. Brněnská 59/A, Hodonín tel.: , fax: , Provozní doba: hod Obchodní oddělení Hodonín Brněnská 59/A, Hodonín tel.: , fax: , Provozní doba: hod Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX 7

7 . VÝROBNÍ SORTIMENT.1 Cementové potěry CP 101 a CP 101 j Cementový potěr 20 N/mm 2 CP 101 CP 101 j Průmyslově vyráběná suchá cementová směs, určená pro zhotovení betonových potěrů a to připojených i plovoucích. Je určená pro vnitřní použití na všechny běžné podkladové minerální materiály. Dále je také vhodná pro výrobu betonových dílců (dlaždic, tvárnic). Cementové pojivo, křemičitý písek, příměsi a přísady zlepšující vlastnosti betonového potěru. Zatřídění dle ČSN EN 181:2002 CT-C20-F4 Zrnitost 0-4 mm 0-1,2 mm 0,10-0,12 l/kg 0,1-0,15 l/kg na pytel 4,0-4,8 l 5,2-6,0 l Spotřeba při tloušťce 10 mm cca 20 kg/m 2 cca 16 kg/m 2 Vydatnost 1850 kg/m 1670 kg/m Vydatnost z 1 pytle při tl. 10 mm 2 m 2 2,5 m 2 Doporučená tloušťka vrstvy mm 5-15 mm min. 2,5 hod. Pevnost v tlaku min. 20 N/m 2 Pevnost v tahu za ohybu min. 4 N/mm 2 Objemová hmotnost zatvrdlé malty kg/m kg/m Součinitel tepelné vodivosti λ max. 1, W/m.K * *Tabulková hodnota Podklad musí být dostatečně pevný a soudržný, zbavený volných částí, především prachu, možných výkvětů a mastnot. Teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 C. Starý betonový podklad nebo příliš nasákavý podklad ošetřete vhodným penetračním nátěrem. Dále je nutné vytvořit dilatační spáry v závislosti na velikosti vytvářené betonové plochy. Svislé konstrukce je nutné dilatovat vždy. Potěr připravíme smícháním obsahu pytle s předepsaným množstvím vody v bubnové nebo kontinuální míchačce. Volně ložený materiál zpracujte v kontinuálním míchači připojeným k mobilnímu silu. Jemný cementový potěr lze použít i v kombinaci se silomatem. Dobu míchání volíme tak, aby došlo k úplnému promíchání suché směsi a vody. Připravená betonová směs se ukládá na určené místo, zhutní a ošetřuje běžnými stavebními postupy. Pokud vytváříme rovinné plochy, rozprostřeme připravenou směs na podklad, zhutníme a srovnáme do roviny latí, pro dokonalý povrch zahladíme hladítkem. Teplota vzduchu a materiálu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod + 5 C, během zpracování a následných 14 dní musí být potěr chráněn proti předčasnému vysychání, vyloučením průvanu a přímého slunečního záření. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající normě EN Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data V papírových pytlích po 25/40 kg na paletách krytých fólií nebo volně loženou v mobilních silech. směrnice a pravidla pro zpracování. Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací. množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí ihned vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc. 8 Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX

8 CP 102 a CP 102 j Cementový potěr 25 N/mm 2 CP 102 CP 102 j Průmyslově vyráběná suchá cementová směs, určená pro zhotovení betonových potěrů a to připojených i plovoucích. Je určená pro vnitřní použití a na všechny běžné podkladové minerální materiály. Dále je také vhodná pro výrobu betonových dílců (dlaždic, tvárnic). Cementové pojivo, křemičitý písek, příměsi a přísady zlepšující vlastnosti betonového potěru. Zatřídění dle ČSN EN 181:2002 CT-C25-F5 Zrnitost 0-4 mm 0-1,2 mm 0,10-0,12 l/kg 0,12-0,14 l/kg na pytel 4,0-4,8 l 4,8-5,6 l Spotřeba při tloušťce 10 mm cca 21 kg/m 2 cca 17 kg/m 2 Vydatnost 1900 kg/m 1500 kg/m Vydatnost z 1 pytle při tl. 10 mm 2,0 m 2 2,5 m 2 Doporučená tloušťka vrstvy mm 5-15 mm min. 2,5 hod. Pevnost v tlaku min. 25,0 N/mm 2 Pevnost v tahu za ohybu min. 5,0 N/mm 2 Objemová hmotnost zatvrdlé malty kg/m kg/m Součinitel tepelné vodivosti λ 1,0 W/m.K * *Tabulková hodnota Podklad musí být dostatečně pevný a soudržný, zbavený volných částí, především prachu, možných výkvětů a mastnot. Teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 C, starý betonový podklad nebo příliš nasákavý podklad ošetřete vhodným penetračním nátěrem. Pro plovoucí potěry vždy použijeme vhodnou podkladní oddělující vrstvu. Dále je nutné vytvořit dilatační spáry v závislosti na velikosti vytvářené betonové plochy. Veškeré svislé konstrukce je nutné dilatovat vždy. Potěr připravíme smícháním obsahu pytle s předepsaným množstvím vody v bubnové nebo kontinuální míchačce. Volně ložený potěr zpracujte v kontinuálním míchači připojeným k mobilnímu silu. Jemný potěr lze použít i v kombinaci se silomatem. Dobu míchání volíme tak, aby došlo k úplnému promíchání suché směsi a vody. Připravená směs se ukládá na určené místo, zhutní a ošetřuje běžnými stavebními postupy. Pokud vytváříme rovinné plochy, rozprostřeme připravenou směs na podklad, zhutníme a srovnáme do roviny latí, pro dokonalý povrch zahladíme hladítkem. Lze použít i vibrační latě Teplota vzduchu a materiálu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 C, během zpracování a následných 14 dní musí být potěr chráněn proti předčasnému vysychání, vyloučením průvanu a přímého slunečního záření. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající normě EN Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data V papírových pytlích po 25/40 kg na paletách krytých fólií nebo volně loženou v mobilních silech. směrnice a pravidla pro zpracování. Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací. množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí ihned vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc. Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX 9

9 CP 10 Cementový potěr 0 N/mm 2 Zatřídění dle ČSN EN 181:2002 CT-C0-F6-AR6 Suchá cementová směs, určená pro zhotovení betonových potěrů a to připojených i plovoucích. Používá se ve venkovní i vnitřní prostředí, na všechny běžné minerální podklady. Dále je také vhodný pro výrobu betonových dílců (dlaždic, tvárnic). Cementové pojivo, křemičitý písek, příměsi a přísady zlepšující vlastnosti betonového potěru. Zrnitost 0-4 mm 0,10-0,12 l/kg na pytel 4-4,8 l Spotřeba při tloušťce 10 mm 21, kg/m 2 Vydatnost 1900 kg/m Vydatnost z 1 pytle při tl. 10 mm 1,9 m 2 Doporučená tloušťka vrstvy mm min. 2,5 hod. Pevnost v tlaku min. 0 N/mm 2 Pevnost v tahu za ohybu min. 6 N/mm 2 Objemová hmotnost zatvrdlé malty kg/m Součinitel tepelné vodivosti λ max. 1, W/m.K* *Tabulková hodnota Podklad musí být dostatečně pevný a soudržný, zbavený volných částí, především prachu, možných výkvětů a mastnot. Teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 C, starý betonový podklad nebo příliš nasákavý ošetřete vhodným penetračním nátěrem. Dále je nutné vytvořit dilatační spáry v závislosti na velikosti vytvářené betonové plochy. Všechny svislé konstrukce je nutné vždy dilatovat. Potěr připravíme smícháním obsahu pytle s předepsaným množstvím vody v bubnové nebo kontinuální míchačce. Volně ložený potěr zpracujte v kontinuálním míchači připojeným k mobilnímu silu. Dobu míchání volíme tak, aby došlo k úplnému promíchání suché směsi a vody. Připravená betonová směs se ukládá na určené místo, zhutní a ošetřuje běžnými stavebními postupy. Pokud vytváříme rovinné plochy, rozprostřeme připravenou směs na podklad, zhutníme a srovnáme do roviny latí, pro dokonalý povrch zahladíme hladítkem. Teplota vzduchu a materiálu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod + 5 C, během zpracování a následných 14 dní musí být potěr chráněn proti předčasnému vysychání, vyloučením průvanu a přímého slunečního záření. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající normě EN Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data V papírových pytlích po 25/40 kg na paletách krytých fólií nebo volně loženou v mobilních silech. směrnice a pravidla pro zpracování. Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací. množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí ihned vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc. 10 Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX

10 .2 Jádrové omítky OM 201 Cementový postřik min. 6 N/mm 2 Cementová malta pro ruční použití, ve vnitřním i vnějším prostředí. Je určena na úpravu zdiva pro všechny druhy jádrových omítek. Zvyšuje tahovou přídržnost mezi zdicími prvky a jádrovou omítkou. Cementové pojivo, vápenný hydrát, křemičité písky, mletý vápenec, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty. Zatřídění dle EN 998-1:2010 Zrnitost na pytel (GP) kategorie CS IV W mm 0,14-0,19 l/kg 5,6-7,6 l Spotřeba cca 5,9 kg/m 2 Vydatnost 1750 kg/m Vydatnost z 1 pytle 22,9 l Vydatnost z 1 pytle při tl. 10 mm 6,8 m 2 min. 4 hod. Pevnost v tlaku > 6,0 N/mm 2 Přídržnost min. 0, N/mm 2 Objemová hmotnost zatvrdlé malty Doporučená tloušťka vrstvy kg/m max. mm Součinitel tepelné vodivosti λ Faktor difúzního odporu vodní páry μ max. 1,0 W/m.K*) max. 5 *Tabulková střední hodnota, P=50% Zdivo pro nanášení musí být suché zbavené prachu, mastnot a nesmí být zmrzlé. Postřik nepoužívat na hladké plochy, tyto je nutné ošetřit vhodnou penetrací. Před nanášením omítky se musí nerovnosti zdiva vyrovnat, zejména v oblasti prohlubní a spár tak, aby nedošlo k překročení max. tloušťky vrstvy jádrové omítky. Postřik se připravuje mícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody v bubnové nebo kontinuální míchačce. U volně ložené malty se zpracovává v kombinací omítacího stroje a pneumatického dopravního zařízení. Nanáší se síťovitě a pokrytí plochy je %. Postřik se musí nechat min. 2 dny vyzrát. pod + 5 C. Při zpracování je nutné zabránit předčasnému vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající normě EN Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data V papírových pytlích po 40 kg na paletách krytých fólií nebo volně ložená v mobilních silech směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění dodržujte ČSN EN a ČSN EN Navrhování, příprava a provádění vnějších omítek a postupy pro vnitřní omítky. Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací. množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc. Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX 11

11 OM 202 a OM 202 j Jádrová omítka 1,5 5,0 MPa OM 202 OM 202 j Jádrová vápenocementová omítka pro strojní omítání je určena pro všechny typy zdiva. Lze nanášet v jedné i ve více vrstvách, jak ve vnitřním i vnějším prostředí. Cementové pojivo, vápenný hydrát, křemičité písky, mletý vápenec, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty. Zdivo pro nanášení musí být nosné, dostatečně vytvrdlé a rovné, zbavené prachu, mastnot a nesmí být zmrzlé. Před nanášením omítky se musí vyrovnat veškeré nerovnosti, zejména v oblasti prohlubní a spár tak, aby nedošlo k překročení max. tloušťky vrstvy nanášené jádrové omítky. Ve vnějším prostředí musí být zdivo opatřeno vždy cementovým postřikem OM 201, ve vnitřním prostředí se doporučuje buď postřik nebo důkladné navlhčení. Hladké plochy se musí ošetřit vhodnou penetrací. Přechodové plochy zdiva (např. beton - cihla) doporučujeme armovat tkaninou. Omítka se zpracovává omítacím strojem. Volně ložená se zpracovává omítacím strojem v kombinaci s pneumatickým dopravním zařízením. Množství vody je určeno výrobcem. Omítka se nanáší na připravený podklad a stáhne latí. Maximální tloušťka v jedné vrstvě je max. 20 mm, u jemné omítky max. 15 mm. Nanášení štukové nebo konečné omítky je možné až po vyschnutí a vytvrdnutí jádrové omítky. Minimální doba zrání se počítá 1 mm / 1 den. U jemné omítky lze provést úpravu zafilcováním, bez následného nanášení štukových omítek. Ve vnějším prostředí nesmí zůstat omítka dlouhodobě neošetřena. pod 5 C. Při zpracování je nutné zabránit předčasnému vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu Zatřídění dle EN 998-1:2010 (GP) kategorie CS II W0 Zrnitost 0-1,2 mm 0-0,7 mm 0,2-0,25 l/kg 0,2-0,25 l/kg na pytel 9,2-10,0 l 9,2-10,0 l Spotřeba při tloušťce 10 mm cca 12,4 kg/m 2 cca 12,1 kg/m 2 Vydatnost 1240 kg/m 1210 kg/m Vydatnost z 1 pytle 2,2 l,0 l Vydatnost z 1 pytle při tl. 10 mm 2,7 m 2 2,8 m 2 min. 4 hod. min. 4 hod 1,5-5,0 1,5-5,0 Pevnost v tlaku N/mm 2 N/mm 2 min. 0,2 min. 0,2 Přídržnost N/mm 2 N/mm 2 Objemová hmotnost zatvrdlé malty kg/m kg/m Doporučená tloušťka vrstvy max. 15 mm max. 10 mm Součinitel tepelné vodivosti λ Faktor difúzního odporu vodní páry μ max. 0,4 W/m.K max. 20 *Tabulková střední hodnota, P=50% nebo vodu odpovídající normě EN Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data V papírových pytlích po 40 kg na paletách krytých fólií nebo volně ložená v mobilních silech nebo autocisternách. směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění dodržujte ČSN EN a ČSN EN Navrhování, příprava a provádění vnějších omítek a postupy pro vnitřní omítky. Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací. množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc. 12 Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX

12 OM 20 h, OM 20 a OM 20 j Jádrová omítka 1,5 5,0 MPa Jádrová vápenocementová omítka pro ruční omítání je určena pro všechny typy zdiva. Lze nanášet v jedné i ve více vrstvách, jak ve vnitřním i vnějším prostředí. Cementové pojivo, vápenný hydrát, křemičité písky, mletý vápenec, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty. OM 20 h OM 20 OM 20 j Zatřídění dle EN 998-1:2010 (GP) kategorie CS II W0 Zrnitost 0-4 mm 0-2 mm 0-1,2 mm Potřeba záměsové vody 0,14-0,16 l/kg 0,15-0,17 l/kg 0,19-0,21 l/kg Potřeba záměsové vody na pytel 5,6-6,4 l 6-6,8 l 7,6-8,4 l Spotřeba při tloušťce 10 mm cca 17 kg/m 2 cca 16 kg/m 2 cca 15 kg/m 2 Vydatnost 1450 kg/m 1400 kg/m 150 kg/m Vydatnost z 1 pytle při tl. 10 mm Pevnost v tlaku Přídržnost Objemová hmotnost zatvrdlé malty Doporučená tloušťka vrstvy Součinitel tepelné vodivosti λ Faktor difúzního odporu vodní páry μ 2,8 m 2 2,9 m 2,0 m 2 min.4 hod. 1,5-5,0 1,5-5,0 1,5-5,0 N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 min. 0,2 min. 0,2 min. 0,2 N/mm 2 N/mm 2 N/mm kg/m kg/ m kg/m max. max. max. 25 mm 20 mm 15 mm max. 0,76 W/m.K *) max. 0 * Tabulková střední hodnota, P=50% Zdivo pro nanášení musí být nosné, dostatečně vytvrdlé a rovné, zbavené prachu, mastnot a nesmí být zmrzlé. Před nanášením omítky se musí vyrovnat veškeré nerovnosti, zejména v oblasti prohlubní a spár tak, aby nedošlo k překročení max. tloušťky nanášené vrstvy jádrové omítky. Ve vnějším prostředí musí být zdivo opatřeno vždy cementovým postřikem OM 201, ve vnitřním prostředí se doporučuje buď postřik nebo důkladné navlhčení. Postřik se musí nechat min. 2- dny zrát. Hladké plochy se musí ošetřit vhodnou penetrací. Přechodové plochy zdiva (např. beton cihla) doporučujeme armovat tkaninou. Omítka se připravuje smícháním s předepsaným množstvím vody v bubnové nebo kontinuální míchačce. U volně ložených lze využít kombinaci s pneumatickým dopravním zařízením, ale pouze OM 20 a OM 20 j. Množství vody je určeno výrobcem. Omítka se nanáší ručně zednickou lžící do připravených polí s vymezenou tloušťkou a stáhne se latí. Dodržujte doporučenou maximální tloušťku v jedné vrstvě. Nanášení štukové nebo konečné omítky je možné až po vyschnutí a vytvrdnutí jádrové omítky. Minimální doba zrání se počítá 1 mm / 1 den. Ve vnějším prostředí nesmí zůstat omítka dlouhodobě neošetřena. pod 5 C. Při zpracování je nutné zabránit předčasnému vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření a nepříznivým povětrnostním účinkům vyvolanými silným deštěm, nárazovým větrem a mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající normě EN Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data V papírových pytlích po 40 kg na paletách krytých fólií nebo volně ložená v mobilních silech nebo autocisternách. směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění dodržujte ČSN EN a ČSN EN Navrhování, příprava a provádění vnějších omítek a postupy pro vnitřní omítky. Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací. množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc. Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX 1

13 OM 207 a OM 207 j Jádrová cementová omítka 6 N/mm 2 OM 207 OM 207 j Jádrová cementová omítka je určena pro ruční zpracování, kde je vyžadována vyšší pevnost a tvrdost omítky. Je určena pro všechny typy zdiva, zejména ve vnějším prostředí. Lze ji použít i jako podklad pro kamenný obklad, kamínkovou mozaiku a soklovou fasádní omítku. Cementové pojivo, vápenný hydrát, křemičité písky, mletý vápenec, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty. Zatřídění dle EN 998-1:2010 (GP) kategorie CS IV W1 Zrnitost 0-4 mm 0-2 mm na pytel 0,17-0,20 l/kg 0,18-0,21 l/kg 6,8 8,0 l 7,2 8,4 l Spotřeba při tloušťce 10 mm cca 17,8 kg/m 2 cca 17,2 kg/m 2 Vydatnost 1460 kg/m 1445 kg/m Vydatnost z 1 pytle 26, l 27,6 l Vydatnost z 1 pytle při tl. 10 mm 2,2 m 2 2, m 2 min. 2,5 hod. min. 2,5 hod min. 6,0 min. 6,0 Pevnost v tlaku N/mm 2 N/mm 2 min. 0,20 min. 0,20 Přídržnost N/mm 2 N/mm 2 Objemová hmotnost zatvrdlé malty kg/m kg/m Doporučená tloušťka vrstvy max. 20 mm max. 15 mm Součinitel tepelné vodivosti λ max. 0,8 W/m.K Faktor difúzního odporu vodní páry μ max. 0 *Tabulková střední hodnota, P=50% Zdivo pro nanášení musí být dostatečně vyzrálé, suché, zbavené prachu, mastnot a nesmí být zmrzlé. Podklad musí být rovný. Před nanášením omítky se musí vyrovnat nerovnosti zdiva, zejména v oblasti prohlubní a spár tak, aby nedošlo k překročení max. tloušťky vrstvy nanášené jádrové omítky. Zdivo musí být vždy opatřeno cementovým postřikem OM 201. Hladké plochy se musí ošetřit vhodnou penetrací. Přechodové plochy zdiva (např. beton cihla) doporučujeme armovat tkaninou. Suchá směs se smíchá s předepsaným množstvím vody v bubnové nebo kontinuální míchačce. Omítka se nanáší ručně, nahazuje se zednickou lžící cca na plochu 1-2 m 2 a následně se srovná lati. Minimální doba zrání jádrové omítky je 1 mm / 1 den. Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdících prvků pod +5 C. Při zpracování je nutné zabránit předčasnému vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající normě EN Výrobek skladujte v suchu a neporušeným obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data V papírových pytlích po 40 kg na paletách krytých fólií nebo volně ložená v mobilních silech nebo autocisternách. směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění dodržujte ČSN EN a ČSN EN Navrhování, příprava a provádění vnějších omítek a postupy pro vnitřní omítky. Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací. množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží postižená místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc. 14 Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX

14 OM 208 Lehčená jádrová omítka 1,5-5,0 N/mm 2 Lehčená jádrová omítka je určena pro ruční i strojní omítání zdiva ve vnitřním i vnějším prostředí. Je vhodná pro omítání veškerého zdiva, zejména však na zdivo z lehčených nebo tepelně izolačních prvků např. typu THERM. Omítka má zlepšené tepelně izolační vlastnosti. Cementové pojivo, vápenný hydrát, křemičité písky, expandovaný perlit, mletý vápenec, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty. Zatřídění dle EN 998-1:200 Zrnitost na pytel (GP) kategorie CS II W0 0-1,2 mm 0,28-0,2 l/kg 11,2-12,8 kg Spotřeba při tloušťce 10 mm cca 14,5 kg/m 2 Vydatnost 1115 kg/m Vydatnost z 1 pytle při tl. 10 mm 2,75 m 2 min. 2,5 hod. Pevnost v tlaku 1,5-5,0 N/mm 2 Přídržnost (typ odtržení) min. 0,2 N/mm 2 Objemová hmotnost zatvrdlé malty kg/m Doporučená tloušťka vrstvy Součinitel tepelné vodivosti λ Faktor difúzního odporu vodní páry μ max. 20 mm max. 0,9 W/m.K*) max. 20 *Tabulková střední hodnota, P=50% Zdivo pro nanášení musí být dostatečně vyzrálé, suché, zbavené prachu, mastnot a nesmí být zmrzlé. Ve vnějším prostředí je nutné vždy zdivo opatřit postřikem CM 201. Ve vnitřním prostředí je nutné zdivo navlhčit vodou nebo opatřit cementovým postřikem OM 201. Hladké plochy je nutné ošetřit vhodnou penetrací. Před nanášením omítky se musí veškeré nerovnosti zdiva srovnat, zejména v oblasti prohlubní a spár tak, aby nedošlo k překročení max. tloušťky vrstvy jádrové omítky. Suchá směs připravuje mícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody v bubnové nebo kontinuální míchačce. U volně ložené malty se zpracovává strojním omítacím strojem s přídavným zařízením pro omítání tepelně izolačních materiálů, případně v kombinací a pneumatického dopravního zařízení. Omítku nanášejte v max. tloušťce 20 mm a po nanesení stáhněte latí do roviny. Pro omítání další vrstvy je nutné ponechat omítku zrát min. 14 dnů, pak upravit povrch mřížkovou škrabkou a následně nanést další vrstvu. Doba zrání omítky se počítá 1 mm / 1 den. Ve vnějším prostředí nesmí omítka zůstat dlouhodobě neošetřena. pod + 5 C. Při zpracování je nutné zabránit předčasnému vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající normě EN Výrobek skladujte v suchu a neporušeným obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data V papírových pytlích po 40 kg na paletách krytých fólií nebo volně ložená v mobilních silech nebo autocisternách. směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění dodržujte ČSN EN a ČSN EN Navrhování, příprava a provádění vnějších omítek a postupy pro vnitřní omítky. Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací. množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc. Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX 15

15 OM SX Podkladní spojovací můstek - pro vápenopískové a betonové bloky Podkladní spojovací můstek je určen pro vyrovnání nasákavosti podkladu u vápenopískových nebo betonových bloků, pórobetonových tvárnic a podobně. Výrazně zvyšuje přídržnost následných vrstev, jako omítek, stěrkovacích hmot a lepidel. Cementové pojivo, křemičitý písek, přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti výrobku. Zrnitost 0-0,7 mm 0,6-0,7 l/kg na pytel 15-17,5 kg Spotřeba při doporučené tloušťce 1,0-2,1 kg/m 2 Vydatnost 950 kg/m Vydatnost z 1 pytle 16 m 2 cca 2 hod. Přídržnost k podkladu betonová deska vápenopísková cihla Doporučená tloušťka vrstvy min. 1,4 MPa min. 1,2 MPa 0,8-1,5 mm Podklad musí být zbavený volných částí, především prachu, mastnot a nesmí být zmrzlý. Bloky není nutné vlhčit. Suchou směs smícháme s předepsaným množstvím pomocí míchačky na elektrické vrtačce s malými otáčkami. Dobu míchání volíme tak, aby došlo k úplnému promíchání suché směsi a vody za vzniku homogenní hmoty. Takto rozmíchanou směs do tloušťky max. 1 mm nanášíme na připravený podklad štětcem nebo válečkem. Hustší konzistenci (nižší obsah záměsové vody) pro tloušťka vyšší se nanáší jako stěrka zubovým hladítkem s jemnými zuby. Rozmíchanou směs je nutné průběžně promíchávat, aby se zabránilo sedimentaci materiálu. Další vrstvy je možné nanášet až po 24 hodinách. Rozmíchanou směs nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdících prvků pod + 5 C. Čerstvé zdivo je třeba chránit proti předčasnému vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající normě EN V papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií. směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění zdících prací dodržujte ČSN EN Navrhování zděných konstrukcí. Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací. množství vody. Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží postižená místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data 16 Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX

16 PZ Penetrace základní Profimix základní penetrace se používá na napouštění nestejně nebo nadměrně nasákavých podkladů pod fasádní a interiérové nátěry, stěrky, samonivelizační potěry, tenkovrstvé minerální a akrylátové omítky, před lepením obkladů, dlažeb, PVC podlahovin, linolea a pod. Dále se používá na zpevňování nasákavých povrchů a na bezprašné úpravy betonových potěrů. Je vhodná na používání v exteriérech, v interiérech a na potěry s podlahovým vytápěním. Nanáší se v nezředěném stavu válečkem, stříkáním nebo štětcem. Nesnižuje propustnost par penetrovaného podkladu. Příprava podkladu: Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, objemově stálý, zbavený prachu, mastnot a nespojitých vrstev, bez zbylých starých nátěrů. Čerstvé podklady musí být dostatečně vyzrálé. Před každým použitím důkladně promíchejte. V průběhu aplikace nesmí teplota prostředí klesnout pod +5 C. Znečištěné nářadí očistěte ještě před zaschnutím vlažnou vodou. Obal s nespotřebovanou penetrací důkladně uzavřete. Vlastnosti a ochrana zdraví při práci: Biologicky odbouratelná vodní disperze. Při práci s penetrací nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce mýdlem a vodou. V případě zasažení očí vypláchnout čistou vodou. Při náhodném požití ihned vypláchněte ústa vodou a vykloktejte. Potom vypijte asi půl litru vlažné vody. Nevyvolávat zvracení. Ve vážných případech je potřeba zabezpečit odbornou lékařskou pomoc. Vydatnost: 1 kg penetrace na 5-10 m2. Vydatnost může být odlišná v závislosti od nasákavosti penetrovaného podkladu. Skladujte v původních uzavřených a neporušených obalech při teplotě od 5 C do 40 C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba použití: 12 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování. Datum výroby je uvedený na obale. Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX 17

17 . Štukové omítky JM 01 a JM 01 j Vnitřní štuková omítka 0,4 2,5 N/mm 2 JM 01 JM 01 j Vnitřní štuková omítka je určena k provádění povrchových úprav jádrového omítek a jiných podkladů ve vnitřním prostředí Vápenný hydrát, křemičité písky, mletý vápenec, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské konečné vlastnosti malty. Zatřídění dle ČSN EN 998:2010 (GP) kategorie CS I W0 Zrnitost 0,7 mm 0,4 mm 0,25-0,28 l/kg 0,0-0,8 l/kg na pytel 7,5-8,4 l 9,0-11,4 l Spotřeba při doporučené tloušťce cca 4,0 kg/m 2 cca 2,7 kg/m 2 Vydatnost 16 kg/m 114 kg/m Vydatnost z 1 pytle 22,5 l 22,8 l Vydatnost z 1 pytle při doporučené tloušťce 7,5 m 2 11,1 m 2 min. hod min. hod Pevnost v tlaku 0,4-2,5 0,4-2,5 N/mm 2 N/mm 2 Přídržnost (typ odtržení) min. 0,10 min. 0,10 N/mm 2 N/mm 2 Objemová hmotnost zatvrdlé malty kg/m kg/m Doporučená tloušťka vrstvy max. mm max. 2 mm Součinitel tepelné vodivosti λ max. 0,56 W/m.K *) * Tabulková střední hodnota, P=50% Podkladní jádrové omítky musí být vyzrálé a objemově stálé. Musí být dostatečně pevné a soudržné, zbavené volných částí, především prachu, mastnot a nesmí být zmrzlé. Podklad předem nanášením je nutné navlhčit vodou. Omítku připravíme smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody v bubnové míchačce. Lze ji také připravit rozmícháním ve vhodné nádobě pomocí vrtačky s malými otáčkami za použití míchacího nástavce. Dobu míchání volíme tak, aby došlo k úplnému promíchání suché směsi a vody. Rozmíchaná směs se natahuje ručně hladítkem, kterým se zároveň roztírá. Po lehkém zavadnutí se omítka za současného zkrápění vodou rozfilcuje filcovým nebo pěnovým hladítkem. Další povrchovou úpravu lze nanášet až po dokonalém vyzrání omítky. pod 5 C. Čerstvé zdivo je třeba chránit proti předčasnému vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající normě EN Výrobek skladujte v suchu a neporušeným obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data V papírových pytlích po 0 kg na paletách krytých fólií. směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění dodržujte ČSN EN a ČSN EN Navrhování, příprava a provádění vnějších omítek a postupy pro vnitřní omítky. Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací. množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc. 18 Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX

18 JM 02 a JM 02 j Vnější štuková omítka 1,5 5 N/mm 2 JM 02 JM 02 j Štuková omítka je ruční omítka určena k provádění povrchových úprav (štuků) na všechny druhy podkladních jádrových omítek a hladkých betonových povrchů ve vnějším prostředí a ve vnitřním prostředí namáhané vyšší vlhkostí, jako jsou koupelny, prádelny a sklepy apod. Cementové pojivo, vápenný hydrát, křemičité písky, mletý vápenec, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty. Zatřídění dle ČSN EN 998:2010 (GP) kategorie CS II WO Zrnitost 0,7 mm 0,4 mm 0,22-0,26 l/kg 0,24-0,28 l/kg na pytel 6,6-7,8 l 7,2-8,4 l Spotřeba při doporučené tloušťce cca 4,1 kg/m 2 cca 2,6 kg/m 2 Vydatnost 175 kg/m 1295 kg/m Vydatnost z 1 pytle 21,8 l 2,2 l Vydatnost z 1 pytle při doporučené tloušťce 7, m 2 11,5 m 2 min. hod min. hod Pevnost v tlaku Přídržnost (typ odtržení) Objemová hmotnost zatvrdlé malty 1,5-5,0 1,5-5,0 N/mm 2 N/mm 2 min. 0,2 min. 0,2 N/mm 2 N/mm kg/m kg/m Doporučená tloušťka vrstvy max. mm max. 2 mm Součinitel tepelné vodivosti λ max. 0,67 W/m.K *) Faktor difúzního odporu vodní páry μ max. 20 *Tabulková střední hodnota, P=50% Podkladní jádrové omítky musí být vyzrálé a objemově stálé. Hladké betonové podklady se musí ošetřit vhodnou penetrací. Všechny podklady musí být dostatečně pevné a soudržné. Zbavené především prachu, mastnot a nesmí být zmrzlé. Podklad z jádrové omítky se musí vždy předem důkladně navlhčit vodou. Omítku připravte smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody a rozmíchejte vhodným typem míchače nejlépe rychloběžným míchadlem až vznikne homogenní směs.. Rozmíchaná směs se nanáší na podklad ručně nerezovým nebo novodurovým hladítkem. Po lehkém zavadnutí se povrch, za současného zkrápění vodou, stočí filcovým nebo pěnovým hladítkem. Další povrchovou úpravu lze provádět až po dokonalém vyschnutí štukové omítky. pod 5 C. Při zpracování je nutné zabránit předčasnému vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající normě EN Výrobek skladujte v suchu a neporušeným obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data V papírových pytlích po 0 kg na paletách krytých fólií. směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění dodržujte ČSN EN a ČSN EN Navrhování, příprava a provádění vnějších omítek a postupy pro vnitřní omítky. Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací. množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc. Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX 19

19 JM 0 Jednovrstvá omítka ruční a strojní 1,5 5,0 MPa Jednovrstvá vápenocementová omítka pro ruční a strojní omítání. Je určena pro všechny typy zdiva, jak ve vnitřním tak i vnějším prostředí. Nanášet ji lze v jedné i ve více vrstvách. Cementové pojivo, vápenný hydrát, křemičité písky, mletý vápenec, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty. Zdivo pro nanášení musí být vyzrálé, suché, zbavené prachu, mastnot a nesmí být zmrzlé. Podklad musí být rovný. Před nanášením omítky se musí srovnat veškeré nerovnosti zdiva a zarovnat spáry. Zdivo musí být rovné, což je základním požadavkem pro nanášení jednovrstvé omítky. Nové zdivo důkladně před nanášením omítky navlhčete vodou (starší vyschlé zdivo navlhčete i několikrát). Hladké plochy se musí ošetřit vhodnou penetrací. Přechodové plochy zdiva (např. beton cihla) doporučujeme armovat tkaninou. Suchá směs se pro ruční zpracování smíchá s předepsaným množstvím vody v bubnové nebo jiné míchačce (např. rychloběžným míchadlem). Volně ložená se zpracovává omítacím strojem eventuálně v kombinaci s pneumatickým dopravním zařízením. Pro velmi rovné podklady a požadavku na tloušťku omítky do 8-10 mm se doporučuje nanášet omítku ručně zubovým hladítkem o výšce zubů 5-10 mm. Po krátkém zavadnutí se nanáší do vytvořené drážky další vrstva a zarovná se hladítkem. Při strojním zpracování se nanáší omítacím strojem na připravený podklad a stáhne se latí. Tloušťka v jedné vrstvě je max. 10 mm. Po zavadnutí se za současného zkrápění vodou celá plocha zahladí filcovým nebo pěnovým hladítkem. Minimální doba zrání se počítá 1 mm / 1 den. pod 5 C. Při zpracování je nutné zabránit předčasnému vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu Zatřídění dle EN 998-1:2010 Zrnitost na pytel nebo vodu odpovídající normě EN (GP) kategorie CS II W0 0-0,7 mm 0,2-0,28 l/kg 9,2-11,2 l Spotřeba při doporučené tloušťce cca 1 kg/m 2 Vydatnost 110 kg/m Vydatnost z 1 pytle Vydatnost z 1 pytle při doporučené tloušťce 22,9 l 2,4 m 2 min. 4 hod. Pevnost v tlaku 1,5-5,0 N/mm 2 Přídržnost (typ odtržení) min. 0,2 N/mm 2 Objemová hmotnost zatvrdlé malty kg/m Doporučená tloušťka vrstvy Součinitel tepelné vodivosti λ Faktor difúzního odporu vodní páry μ 10 mm max. 0,4 W/m.K*) max. 15 *Tabulková střední hodnota, P=50% Výrobek skladujte v suchu a neporušeným obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data V papírových pytlích po 40 kg na paletách krytých fólií nebo volně ložená v mobilních silech nebo autocisternách. směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění dodržujte ČSN EN a ČSN EN Navrhování, příprava a provádění vnějších omítek a postupy pro vnitřní omítky. Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací. množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc. 20 Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX

20 JM 04 Jednovrstvá zatíraná omítka,5 7,5 N/mm 2 Speciálně modifikovaná štuková omítka se sníženou nasákavostí a zvýšenou přídržností k podkladu, je určena k ručnímu provádění povrchových úprav jádrových omítek ve vnějším i vnitřním prostředí. Je vhodná i k úpravě hladkých minerálních podkladů a k provádění povrchových úprav na vyztužené vrstvě kontaktního zateplovacího systému. Vápenný hydrát, křemičité písky, mletý vápenec, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty. Zatřídění dle EN 998-1:2010 Zrnitost na pytel GP kategorie CS III W1 0,7 mm 0,26-0,0 l/kg 10,4-12,0 l Spotřeba při doporučené tloušťce cca,8 kg/m 2 Vydatnost 1280 kg/m Vydatnost z 1 pytle Vydatnost z 1 pytle při doporučené tloušťce,7 l,9 m 2 min. 4 hod. Pevnost v tlaku min.,5-7,5 N/mm2 Přídržnost (typ odtržení) min. 0,2 N/mm 2 Objemová hmotnost zatvrdlé malty Doporučená tloušťka vrstvy kg/m max. mm Kapilární absorbce vody Faktor difúzního odporu vodní páry μ W1 max. 0 Podkladní jádrová omítka musí být vyzrálé a objemově stálé. Musí být dostatečně pevná a soudržná, zbavená volných částí, především prachu, mastnot a nesmí být zmrzlá. Podklad z jádrové omítky nebo stěrky v kontaktním zateplovacím systému se musí opatřit vhodným penetračním nátěrem. Silně nasákavá plochy je nutné penetrovat 2x. Hladké podklady se musí opatřit rovněž penetračním nátěrem. Omítku připravíme smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody ve vhodné nádobě pomocí vrtačky s malými otáčkami za použití míchacího nástavce. Dobu míchání volíme tak, aby došlo k úplnému promíchání suché směsi a vody. Rozmíchaná směs se natahuje ručně nerezovým hladítkem. Po zavadnutí se omítka za současného zkrápění vodou stočí filcovým nebo pěnovým hladítkem. Zrání omítky se počítá minimálně 1 mm / 1 den. Další povrchovou úpravu lze nanášet až po dokonalém vyzrání omítky. pod 5 C. Čerstvé zdivo je třeba chránit proti předčasnému vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající normě EN Výrobek skladujte v suchu a neporušeným obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data V papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií. směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění dodržujte ČSN EN a ČSN EN Navrhování, příprava a provádění vnějších omítek a postupy pro vnitřní omítky. Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací. množství vody. Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc. Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX 21

21 .4 Křemičitý písek KP 401 Křemičitý písek Praný, tříděný a suchý křemičitý písek je určen pro stavební účely jako plnivo maltových a betonových směsí, podsypový materiál, plnění spár zámkových dlažeb. Obsah SiO 2 min. 92 %. velikost zrna (mm) podíl (%) Zrnitost kameniva >2,00 0 Objemová hmotnost 2570 kg/m Sypná hmotnost - volně sypaného kameniva 1510 kg/m - setřeseného kameniva 160 kg/m >1,25 max. 10 <0,6 max. 15 <0,09 max. 0,5 Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě. V papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií (případně v Big bagu). 22 Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX

22 .5 Tepelně izolační malty a omítky TM 501 Zdicí tepelně izolační malta 5 N/mm 2 Zatřídění dle EN 998-2:2010 (L) tř. M5 Malta určená k ručnímu i strojnímu zdění především cihelného zdiva, zejména pak tvárnic typu THERM a dalších lehčených materiálů (Liapor, pórobeton apod.). Hlavní předností této malty je její nízký součinitel tepelné vodivosti, snížení vzniku tepelných mostů ve spárách a zvýšení celkového tepelného odporu zdiva. Cementové pojivo, perlit, liapor, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty. Zrnitost na pytel Spotřeba při tloušťce 10 mm 0-2 mm 0,4-0,7 l/kg l Vydatnost 840 kg/m 9 l min. 1,5 hod. Pevnost v tlaku min. 5,0 N/mm 2 Počáteční pevnost ve smyku min. 0,15 N/mm 2 * Objemová hmotnost zatvrdlé malty kg/m Doporučená tloušťka vrstvy Součinitel tepelné vodivosti λ 12 mm max. 0,21 W/m.K** *Tabulková hodnota **Tabulková střední hodnota, P=50% Zdicí prvky musí být dostatečně pevné a soudržné, zbavené volných částí, především prachu, možných výkvětů, mastnot a nesmí být zmrzlé. Silně savé zdicí prvky zvláště v teplém a slunečném počasí předem navlhčete. Zdicí maltu připravíme smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody v bubnové míchačce. Dobu míchání volíme, tak aby došlo k úplnému promíchání suché směsi a vody. Malta se nanáší ručně zednickou lžící na ložnou i styčnou spáru. Při strojním zpracování se míchá ve strojní omítačce a nanáší na zdivo zdicí hubicí. Malta nesmí vytékat ze spár. Při zdění dodržujte technologická doporučení výrobců zdicích prvků. pod 5 C. Čerstvé zdivo je třeba chránit proti předčasnému vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající normě EN Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data V papírových pytlích po 40 l na paletách krytých fólií nebo volně ložená v mobilních silech. směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění dodržujte ČSN EN Navrhování zděných konstrukcí. Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací. množství vody. Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc. Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX 2

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Postupy při omítání zdiva HELUZ

Postupy při omítání zdiva HELUZ Postupy při omítání zdiva HELUZ vysoce kvalitní materiály pro vnější úpravu zdiva výhody omítek použití omítek Úvod Omítky jsou tradiční a dosud nejčastěji používaný způsob úpravy vnějších i vnitřních

Více

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel 10. Malty pro zdění Všeobecně se pro zdění zdiva používá obyčejná vápenocementová malta složená z cementu, vápenného hydrátu a písku, popř. s příměsí přísad. Pro zdění lze rovněž použít maltu vyrobenou

Více

Těsnicí cementová malta určená pro flexibilní hydroizolaci

Těsnicí cementová malta určená pro flexibilní hydroizolaci Technický list vydání 15/03/2010 Identifikační číslo 02 07 01 01 002 0 000001 Těsnicí cementová malta určená pro flexibilní hydroizolaci Construction Popis výrobku Použití je 2-komponentní malta s nízkým

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T. tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce. www.promatpraha.cz

ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T. tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce. www.promatpraha.cz ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce PROMASPRAY T PROMASPRAY T Jednosložková suchá omítková směs pro použití ve stavebnictví Úvod PROMASPRAY T je průmyslově

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra

Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Obsah 1 Obecné... 3 Příprava stěny... 4 3 Příprava podlahy... 5 4 Provádění hydroizolace... 5 5 Lepení keramického

Více

Sewament. Cementová sanační malta s vlákny k opravám objektů přicházejících do styku s odpadní vodou 450/1.01

Sewament. Cementová sanační malta s vlákny k opravám objektů přicházejících do styku s odpadní vodou 450/1.01 Sewament 10 Cementová sanační malta s vlákny k opravám objektů přicházejících do styku s odpadní vodou 450/1.01 OBLASTI POUŽITÍ Správková malta s cementovým pojivem vyztužená vlákny používaná pro sanaci

Více

Fasády. Informační servis. Fasádní barvy Strukturální omítky Fasádní profily Aplikace a zpracování

Fasády. Informační servis. Fasádní barvy Strukturální omítky Fasádní profily Aplikace a zpracování Fasády Informační servis Fasádní barvy Strukturální omítky Fasádní profily Aplikace a zpracování Fasády Baumit chrání váš dům Vlhkost Teplota Vlastnosti povrchových úprav musí spolehlivě zajistit odvod

Více

omítky tmely stavební chemie fasády anhydritové podlahy Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů

omítky tmely stavební chemie fasády anhydritové podlahy Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů omítky tmely stavební chemie fasády anhydritové podlahy Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů Česká republika je stát s bohatou historií.

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119 Maloformátové cihly HELUZ 114 Cihelný obkladový pásek HELUZ 116 Cihelná dlažba HELUZ 118 Speciální tvarovky HELUZ 119 2015-03-01 / Strana 113 Použití Maloformátové cihly HELUZ pro vnitřní nosné a výplňové

Více

Technologický postup aplikace hydroizolačního nátěru S-T8. Den Braven Sealants. Den Braven Czech and Slovak s.r.o. 1

Technologický postup aplikace hydroizolačního nátěru S-T8. Den Braven Sealants. Den Braven Czech and Slovak s.r.o. 1 Technologický postup aplikace hydroizolačního nátěru S-T8 Den Braven Sealants Den Braven Czech and Slovak s.r.o. 1 Obsah: 1.Úvod str.. 3 2. Seznam používaných výrazů str.. 4 3. Pracovní prostředky str...

Více

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 215 AS Antistatická nátěrová podlahovina CHARAKTERISTIKA: EPOSTYL 215 AS je epoxidová dvousložková antistatická nátěrová podlahovina (vrchní vrstva), vyhovující požadavkům ČSN EN 1081 a ČSN 34

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.anhyment.cz Anhyment Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

Technický list Sikadur 30 / strana 1/6 11/2002

Technický list Sikadur 30 / strana 1/6 11/2002 Lepidlo Sikadur 30 Technický list Sikadur 30 / strana 1/6 Druh Thixotropní 2 - komponentní lepící hmota na epoxidové bázi,bez rozpouštědel. Použití Silová spojení : - CFK lamel na betonu a dřevě - ocelových

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Balkony a terasy se stavební chemií Mapei

Balkony a terasy se stavební chemií Mapei Balkony a terasy se stavební chemií Mapei Hydroizolace, lepení a spárování teras a balkonů systémem Mapei Izolace, pokládka a spárování dlažeb na terasách, lodžiích a balkonech jsou jednou z nejrizikovějších

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník zahradní PD, Obrubník zahradní, Obrubník zahradní se zámkem, Obrubník zahradní palisádový, Obrubník arkádový, Obrubník tryskaný, Obrubník vymývaný betonové

Více

Baumit KlebeAnker 88. Baumit KlebeAnker 88. Technický list 1560

Baumit KlebeAnker 88. Baumit KlebeAnker 88. Technický list 1560 Výrobek Použití Technické údaje Plastová lepicí kotva pro lepení tepelně izolačních desek systémů Baumit open a Baumit Wärmedämmverbundsystem EPS bez dodatečného kotvení hmoždinkami. Vhodná pro zdivo z

Více

SILIKÁTOVÉ FASÁDNÍ BARVY

SILIKÁTOVÉ FASÁDNÍ BARVY JUBOSIL FX silikátová fasádní barva mikroarmovaná silikátová fasádní barva JUBOSIL ANTIK silikátová lazurovací barva Popis a oblast použití Silikátové barvy jsou kvůli specifickému způsobu chemické vazby

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System . Technologický předpis Pro kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál Murexin Energy Saving System 1 Obsah 1. Všeobecné údaje 1.1. Definice a názvosloví 3 1.2. Druhy zateplovacích

Více

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2 1. Podklad Doporučená pokládka Ujistěte se, že podklad je pevný, rovný, suchý a čistý, bez trhlin, prachu a neobsahuje cizorodé látky (např. zbytky malty, olej atd.), které by snižovaly přilnavost. Pro

Více

FACHMANŮV CENÍK 2014 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PASTOVITÉ OMÍTKY FASÁDNÍ NÁTĚRY STAVEBNÍ CHEMIE DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ

FACHMANŮV CENÍK 2014 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PASTOVITÉ OMÍTKY FASÁDNÍ NÁTĚRY STAVEBNÍ CHEMIE DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ FACHMANŮV CENÍK 2014 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PASTOVITÉ OMÍTKY FASÁDNÍ NÁTĚRY STAVEBNÍ CHEMIE DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ Platný od 1. 3. 2014 Vysvětlivky materiál dodáván volně ložený - cena na

Více

Technický postup rekonstrukce balkonů, teras a lodžií. epoxidovými systémy Polycol

Technický postup rekonstrukce balkonů, teras a lodžií. epoxidovými systémy Polycol Technický postup rekonstrukce balkonů, teras a lodžií. epoxidovými systémy Polycol 1 Obsah: 1. Úvod str.. 3 2. Příčiny poškození str.. 4 3. Doporučené řešení varianty oprav str.. 5-14 4. Seznam použitých

Více

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Rekonstrukce balkonů Rekonstrukce balkonů je nedílnou součástí oprav a zateplování budov. Správné a systémové řešení balkonů

Více

K3/10/3.1. Nivelační hmota, šedá Barevný tón 10/3.1. Pro vytvoření ploch Pandomo Floor a Floor Plus v šedém betonovém provedení.

K3/10/3.1. Nivelační hmota, šedá Barevný tón 10/3.1. Pro vytvoření ploch Pandomo Floor a Floor Plus v šedém betonovém provedení. K3/10/3.1. Pro vytvoření ploch Pandomo Floor a Floor Plus v šedém betonovém provedení Probarvená S ARDURAPID efektem Rychle schnoucí Nivelační hmota, šedá Barevný tón 10/3.1. Pro vrstvy od 5 do 10 mm S

Více

Ytong a Silka DOPORUČENÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY NA ZDIVO

Ytong a Silka DOPORUČENÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY NA ZDIVO Ytong a Silka DOPORUČENÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY NA ZDIVO OBSAH 1. VENKOVNÍ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY NA ZDIVO YTONG 1.1 Výrobce SG WEBER...4 1.2 Výrobce BAUMIT...4 1.3 Výrobce CEMIX...5 1.4 Výrobce KNAUF...6 1.5 Výrobce

Více

Podlahové vytápění s materiály Weber a topnými rohožemi Fenix ECOFLOOR

Podlahové vytápění s materiály Weber a topnými rohožemi Fenix ECOFLOOR Elektrické podlahové topení Podlahové vytápění s materiály Weber a topnými rohožemi Fenix ECOFLOOR Skladba sys tému topných rohoží Fenix ECOFLOOR s materiály Weber 10 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

Pružná dvousložková cementová stěrka k ochraně a vodotěsnému ošetření betonových povrchů, balkonů, teras, koupelen a bazénů

Pružná dvousložková cementová stěrka k ochraně a vodotěsnému ošetření betonových povrchů, balkonů, teras, koupelen a bazénů Pružná dvousložková cementová stěrka k ochraně a vodotěsnému ošetření betonových povrchů, balkonů, teras, koupelen a bazénů OBLASTI POUŽITÍ Ochrana a vodotěsné ošetření betonových povrchů, omítek a cementových

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA VEGETAČNÍ Dlažba vegetační dvouvrstvá betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého F146 01/2014 F146 - suchá podlaha pro každého Co všechno potřebujete? 1. 2. 3. 4. Materiál 1. desky Knauf F146 2. tmel Fugenfüller Leicht 3. tmel Uniflott 4. minerální obvodový pásek 5. (podsyp) potřebné

Více

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Průvodce výběrem vhodných produktů podle: druhu podkladu způsobu zatížení lepených materiálů Přehled lepicích malt na obklady a dlažbu včetně doporučených

Více

I N O V A C E S P R O F I L E M

I N O V A C E S P R O F I L E M I N O V A C E S P R O F I L E M C Střešní terasy Konstrukční skladby 0-00 Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras. Tehdy objevil

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Konference Podlahy 2014

Konference Podlahy 2014 Konference Podlahy 2014 Tematický okruh: Název: Autor. Podlahy na terasách, balkónech a v exteriéru Zásady navrhování keramických dlažeb na balkónech a terasách Jiří Pavlíček Henkel ČR, spol. s r.o., U

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

Technický list Sikafloor -350 Elastic / strana 1/5 11/2002 Sikafloor -350 Elastic

Technický list Sikafloor -350 Elastic / strana 1/5 11/2002 Sikafloor -350 Elastic Systém překlenující trhliny na parkoviště a mosty Technický list Sikafloor -350 Elastic / strana 1/5 Sikafloor -350 Elastic Druh Sikafloor 350 Elastic je vysoce elastický, 2 - komponentní polyuretanový

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY UNI -DEKOR Uni-dekor 6, Uni-dekor 6 kraj, Uni-dekor 8 průmyslově vyráběné betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

Parapety. Schodnice. Pórobetonové dílce. Sádrokartón. Ceresit CX 10 UNIVERZÁLNÍ PU LEPIDLO» NA VEŠKERÉ BĚŽNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY «

Parapety. Schodnice. Pórobetonové dílce. Sádrokartón. Ceresit CX 10 UNIVERZÁLNÍ PU LEPIDLO» NA VEŠKERÉ BĚŽNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY « Parapety Schodnice Pórobetonové dílce Ceresit CX 10 Sádrokartón UNIVERZÁLNÍ PU LEPIDLO» NA VEŠKERÉ BĚŽNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY « Nadešel čas změnit staré návyky! Dříve: ( Žádné těžké pytle... Žádné další

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice Autorizovaná osoba 204 rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném

Více

Ochranné nátěrové hmoty

Ochranné nátěrové hmoty Ochranné nátěrové 4 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Lepicí kotvy Baumit...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Nezbytnou součástí převážné většiny zateplovacích systémů

Více

Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy

Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Obsah 1 Balkónové systémy Cemix obecně... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Použití... 3 1.2 Obecné požadavky na podklad...

Více

PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA

PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA TECHNICKÝ LIST ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA Sloupek hladký (průběžný, koncový, rohový, T profil), Sloupek tvář kamene (průběžný), Deska (Quarcit, Břidlice), Deska Oboustranná (Vápenec,

Více

CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE KATALOG

CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE KATALOG CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE KATALOG PRODUKTŮ 2015 SVĚT chytré stavební chemie český výrobce Není to jen prášek v několikakilogramovém pytli. Za ucelenou produktovou řadou EXCEL MIX stojí čtvrt století našich

Více

APLIKAČNÍ LIST EPOSTYL 215 V Vodouředitelný epoxy vrchní matný ochranný nátěr na beton, probarvený

APLIKAČNÍ LIST EPOSTYL 215 V Vodouředitelný epoxy vrchní matný ochranný nátěr na beton, probarvený EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 215 V Vodouředitelný epoxy vrchní matný ochranný nátěr na beton, probarvený CHARAKTERISTIKA EPOSTYL 215 V je dvousložková nátěrová hmota skládající se ze složky A,

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1/5 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Obchodní název: Použití: KEFA Drainputz-System (Multifunktionsputz) Multifunkční omítka k regulaci vlhkosti, vysoušení a k požárně

Více

Ceník. Fasády Omítky Potěry

Ceník. Fasády Omítky Potěry Ceník Fasády Omítky Potěry Ceny platné od 1. března 2005 KVALITA A SPOLEHLIVOST NA PRVNÍM MÍSTĚ Se zárukou kvality. Certifikovaný systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 zaručuje stabilizovanou

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

Poruchy nosných konstrukcí balkonů vznikají převážně následkem vadné nebo chybějící hydroizolace.

Poruchy nosných konstrukcí balkonů vznikají převážně následkem vadné nebo chybějící hydroizolace. Balkony a lodžie 9.10.2009 Home str. 96 /Jitka Kulhánková a Jiří Zadorožný/ Ostatní Oprava balkonu není jednoduchá záležitost. Zkušeností z realizací oprav přibylo, ale ne vždy je dokážeme správně zúročit.

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

arturo Technický list výrobku

arturo Technický list výrobku arturo Technický list výrobku UNIQUE FLOORING Popis výrobku: Arturo Mörtelboden je 3 komponentní podlahová maltová směs na bázi epoxidových pryskyřic s minerálním plnivem, bez rozpouštědel, v tloušťce

Více

Pracovní postup Cemix: Balkóny a terasy Platnost od 9. října 2013

Pracovní postup Cemix: Balkóny a terasy Platnost od 9. října 2013 Platnost od 9. října 2013 Obsah 1. Příprava podkladu... 1 1.1. Obecné požadavky na podklad... 1 1.2. Sanace starších betonových a železobetonových částí... 1 2. Spádový klín... 2 3. Dilatační spáry...

Více

CENÍK páleného cihelného systému HODOTHERM platný od 1. 1. 2010. infolinka: 800 150 200

CENÍK páleného cihelného systému HODOTHERM platný od 1. 1. 2010. infolinka: 800 150 200 CENÍK páleného cihelného systému HODOTHERM platný od 1. 1. 2010 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 Ceník páleného cihelného systému HODOTHERM 1. VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ZDIVO HODOTHERM 44 P+D 1.1 1.2 1.1 1.2

Více

DOPORUČENÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE CERESIT PRO LEPENÍ VELKOFORMÁTOVÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB Z PŘÍRODNÍHO KAMENE

DOPORUČENÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE CERESIT PRO LEPENÍ VELKOFORMÁTOVÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB Z PŘÍRODNÍHO KAMENE DOPORUČENÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE CERESIT PRO LEPENÍ VELKOFORMÁTOVÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB Z PŘÍRODNÍHO KAMENE 1. příprava podkladu Podklad, na kterém mají být provedeny další

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN BEZPEČNOSTNÍ LIST JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN Strana 1/5 Datum vydání/revize 01. 02. 2005 1. IDENTIFIKACE VÝROBKU, VÝROBCE, DISTRIBUTOR A DOVOZCE Obchodní název přípravku: Technický

Více

Pružná dvousložková cementová stěrková hmota k ochraně a vodotěsnému ošetření betonových povrchů, balkonů, teras, koupelen a bazénů

Pružná dvousložková cementová stěrková hmota k ochraně a vodotěsnému ošetření betonových povrchů, balkonů, teras, koupelen a bazénů Mapelastic Pružná dvousložková cementová stěrková hmota k ochraně a vodotěsnému ošetření betonových povrchů, balkonů, teras, koupelen a bazénů 1-10-00 OBLAST POUŽITÍ Ochrana a vodotěsné ošetření betonových

Více

Balkony a terasy Izolace a povrchové dekorativní úpravy. HADALAN PUR tekuté fólie

Balkony a terasy Izolace a povrchové dekorativní úpravy. HADALAN PUR tekuté fólie Balkony a terasy Izolace a povrchové dekorativní úpravy HADALAN PUR tekuté fólie Nekonečná problematika balkonů a teras řešením jsou systémy HADALAN PUR tekuté fólie Výtok vápenného sedimentu z cementových

Více

Zdicí materiály KERATHERM

Zdicí materiály KERATHERM Zdicí materiály KERATHERM O C Cihly KERATHERM broušené KERATHERM 44 B THERMO KERATHERM 44 B KERATHERM 44 B 1/2 KERATHERM 44 B R KERATHERM 44 B K 1/2 KERATHERM 44 B K KERATHERM 38 B KERATHERM 38 B 1/2 KERATHERM

Více

EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika

EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika FASÁDNÍ SYSTÉM NA DŘEVOSTAVBY Montážní návod V e l i m l e de n 2 0 12 1 . 2.8.1. EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika Montážní návod pro úpravu fasádního líce staveb na dřevité

Více

Interiérové sádrové omítky a stěrky

Interiérové sádrové omítky a stěrky Interiérové sádrové omítky a stěrky Přírodní, ekologické omítky a stěrky ze sádrovce JEŠTĚ VČERA NEBYLY STĚNY TAK KRÁSNÉ Jemné jednovrstvé sádrové omítky a stěrky materiály z přírodního sádrovce jsou určeny

Více

Armovací systém Jedinečný systém na sanaci nevyhovujících podkladů

Armovací systém Jedinečný systém na sanaci nevyhovujících podkladů Armovací systém Jedinečný systém na sanaci nevyhovujících podkladů Praktické příklady nevyhovujících podkladů, které lze velmi jednoduše vyřešit pomocí armovacího systému PCI. Popraskané potěry, u kterých

Více

Oprava vlhkostí a solemi poškozeného zdiva. Systémové řešení Prince Color

Oprava vlhkostí a solemi poškozeného zdiva. Systémové řešení Prince Color Oprava vlhkostí a solemi poškozeného zdiva Systémové řešení Prince Color Vlhkostí to začíná Povrchová úprava konstrukce sanačními omítkami odvádí zvýšenou vlhkost ze zdiva a zároveň eliminuje negativní

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

Mapelastic. Pružná dvousložková cementová stěrka k ochraně a hydroizolaci betonových povrchů, balkonů, teras, koupelen a bazénů PI-MC-IR

Mapelastic. Pružná dvousložková cementová stěrka k ochraně a hydroizolaci betonových povrchů, balkonů, teras, koupelen a bazénů PI-MC-IR VE SHODĚ S EVROPSKOU NORMOU HRN EN 1504-2 (C) PODLE ZÁSAD PI-MC-IR SYSTÉMY NA OCHRANU BETONOVÝCH POVRCHŮ Mapelastic EN 1504-2 Pružná dvousložková cementová stěrka k ochraně a hydroizolaci betonových povrchů,

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 5 let záruky ROCKWOOL ECOROCK FF Kompletní fasádní zateplovací systém ÚSPORA NÁKLADŮ KOMFORT BYDLENÍ PESTRÁ PALETA BAREV POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Vhodný pro každou stěnu! Zateplovací systém ECOROCK FF na fasádě

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Úvodem. Vážení stavebníci!

Úvodem. Vážení stavebníci! Úvodem Vážení stavebníci! Dostává se Vám do rukou dřevocementová tvárnice velkého formátu pro suché zdění výrobek, který splňuje všechny požadavky na moderní a ekologické stavění, je šetrný k přírodním

Více

Construction. Ochranný nátěr na beton. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 05/10/2009 Identifikační č.: 02 03 03 02 001 0 000001

Construction. Ochranný nátěr na beton. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 05/10/2009 Identifikační č.: 02 03 03 02 001 0 000001 Technický list Vydání 05/10/2009 Identifikační č.: 02 03 03 02 001 0 000001 Ochranný nátěr na beton Popis výrobku je 1-komponentní nátěr na bázi akrylových pryskyřic, odolný proti povětrnostním vlivům,

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

TVAROVKY KB hlavní vedlejší věncové doplňkové obkladové ztracené bednění skládané řádkové zdivo

TVAROVKY KB hlavní vedlejší věncové doplňkové obkladové ztracené bednění skládané řádkové zdivo systém vibrolisovaných betonových prvků TVAROVKY KB hlavní vedlejší věncové doplňkové obkladové ztracené bednění skládané řádkové zdivo TVAROVKY KB Společnost KB - BLOK, s.r.o. již od roku 1992 rozvíjí

Více

Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb. Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb 06 / 2014

Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb. Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb 06 / 2014 Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb 06 / 2014 Obsah: Systémová řešení na míru Základní orientace 4-7 Rozdíly mezi lepidly 4 5 Rozdíly mezi spárovacími

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

PU 250-50 d4/0412. 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3

PU 250-50 d4/0412. 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3 PU 250-50 d4/0412 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3 Informace o přípravku Účel použití přípravku: Popis přípravku Velmi kvalitní 2-složkový vrchní nátěr na bázi polyuretan-acryl, na minerální

Více