Pracovní listy k prezentaci: 1. světová válka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní listy k prezentaci: 1. světová válka 1914 1918"

Transkript

1 Pracovní listy k prezentaci: 1. světová válka Jaké země tvořily tzv. Trojspolek? Jaké státy tvořily tzv. Trojdohodu? Jaké byly válečné cíle Německa? Jaké cíle mělo Srbsko na Balkáně? Kdo tuto zemi podporoval? Kdo byl zabit při Sarajevském atentátu? Kdy se tento atentát odehrál a kdo ho spáchal? Vysvětlete jak a v čem se rozcházela vojenská strategie a diplomatická jednání v červencové krizi roku 1914? Jak se jmenoval náčelník generálního štábu Německa a Rakouska-Uherska? Kdo komu a proč vyhlásil válku od do ? V čem spočíval tzv. Schlieffenův plán? Popište charakter války na bojištích západní fronty: charakter války v týlu: Uveďte dvě velké ofenzivy roku 1916 na západní frontě. Popište jejich průběh a výsledky. Kdo stál v čele Itálie, Rakouska-Uherska, Německa, Velké Británie a Francie. Když vypukla válka?

2 Jmenujte dva německé generály, dva francouzské generály z první světové války: Jmenujte nejdůležitější bitvy na východní frontě v letech Uveďte vždy výsledek bitev. Jak se jmenoval generál, podle něhož byla nazvána ruská ofenziva roce 1916? Kdy a z jakého důvodu vstoupily USA do války? Na čí straně? Kdo a proč podepsal tzv. Brest-litevský mír? Jaký byl obsah a význam této mírové dohody? Popište vojenské operace na západní frontě v Po jakých událostech bylo Rakousko-Uhersko donuceno žádat o příměří? Kdy a jakou událostí skončily boje 1. světové války? Kolik měla první světová válka obětí?

3 Pracovní listy k výukové prezentaci Druhá světová válka východní fronta operace Barbarossa 1941 Jaký krycí název dostal německý útok na SSSR? Operace Doplňte tvrzení: svým se rozsahem se jednalo o Uveďte přesné datum napadení SSSR. Z čeho plynulo německé sebevědomí před úderem? Na základě animace vývoje 2. sv. války na slidu č. 9 popište německé územní zisky do okamžiku napadení SSSR. Jaké byly německé odhady vojenské síly SSSR? Proč byl SSSR na útok nepřipraven? uveďte dva důležité důvody: Jaká dohoda platila od srpna 1939 mezi Třetí říší a SSSR? Pokuste se popsat poměr sil obou stran před zahájením útoku: Jaké byly silné a slabé stránky německé a ruské armády? Popište základní směry německého útoku. U každé skupiny armád uveďte její strategický cíl?

4 Jaké ruské město bylo obléháno německou armádou do ledna 1944? Kdo byl v čele skupiny armád Střed? Jaký typ bojových jednotek tvořil čelo německého útoku a pronikal do hloubi ruské obrany? Z jakého důvodu Hitler kladl velký důraz na dobytí Ukrajiny? Co vyhlásil Stalin po katastrofálních zprávách a drtivém postupu německých armád? U kterých dvou měst proběhly gigantické obkličovací manévry při nichž byly zajaty statisíce Rusů? Jaké krycí jméno dostala operace jejímž cílem bylo dobytí Moskvy? Co se stalo z většinou sovětského těžkého a zbrojního průmyslu? Koho povolal Stalin na obranu Moskvy? Odkud a s kým přišel tento generál na pomoc? Uveďte, jakým způsobem dvakrát zasáhlo počasí ve prospěch Rusů? Kdy a jak byla zachráněna Moskva? Jaké byly ztráty Třetí říše a SSSR v tomto tažení?

5 Pracovní list k výukové prezentaci - Východní fronta (Stalingrad) Kam a proč měl směřovat hlavní úder německých armád v roce1942? Kde čekali hlavní útok Rusové? Kdy probíhala bitva o Stalingrad? Jak se dnes jmenuje bývalý Stalingrad? Uveďte jméno velitele německé 6. armády a jméno velitele sovětské 62. armády: Čemu se říkalo válka krys? Vysvětlete, proč Němci nebyli na boj ve městě připraveni. Která strana měla převahu v polovině října 1942? _ Jak se jmenovaly dvě sovětské operace, které odřízly Němce ve Stalingradu? Proč se Němci nepokusili probít se ven z města? Kdo sliboval, že bude obklíčené Němce zásobovat? Pomocí čeho toho chtěl dosáhnout? Kdy Němci kapitulovali? Jaké byly celkové ztráty na obou stranách? Zjistěte jaká německá města byla zasažena spojeneckým bombardováním nejvíce. Zamyslete se nad etickým aspektem spojeneckého bombardování Německa, když drtivý počet obětí byl na straně civilistů?

6 Pracovní list k výukové prezentaci - Východní fronta - cesta do Berlína (osvobozování SSSR a Balkánu ) Kam a proč směřoval hlavní směr německého útoku v roce 1943? Jaké krycí jméno toto tažení dostalo? Jakou ohromnou výhodou disponovali Rusové před rozhodující bitvou? Jakou taktiku Rusové zvolili před nastávající bitvou? Uveďte jméno německého a ruského velitele, kteří rozhodli o výsledku bitvy: Popište poměr sil obou stran před bitvou. Co to byly Sturmoviky a jakou v bitvě sehrály úlohu? Kde a kdy se odehrála největší tanková bitva ve vojenské historii? S jakým výsledkem? Proč byla bitva v Kurském oblouku přelomovým střetnutím? Jakým problémům v době porážky u Kurska Němci čelili doma?

7 Úkoly: Pokuste se zjistit, jaká byla přesnost bombardování během 2. sv. války. Vyhledejte pět německých měst, která byla tažce zasažena spojeneckým bombardováním. Vyhledejte informace, kolik Němců zahynulo během bombardování za celou válku. Kdy a proti jakému německému městu byl veden nejtvrdší letecký úder?

8 Pracovní listy k výukovým prezentacím: 2. sv. válka Tichomoří , Válka v Tichomoří Od kdy v Japonsku probíhaly reformy Meidži a co bylo jejich podstatou? Čeho měli Japonci před započetím expanze kritický nedostatek? Nad jakou zemí slavili Japonci v r. 1904/1905 senzační vítězství? Co tímto vítězstvím získali? Jak konkrétně ve 20. a 30. letech 20. stol. probíhala militarizace japonské společnosti? Kdo ovládal politiku? Uveďte jméno japonského císaře. Uveďte jméno válečného premiéra Japonska. Kam směřovala japonská expanze ve 30. letech? Doplňte k datům důležité události: Jak se jmenovalo čínské město, ve kterém došlo k hrůznému masakru civilního obyvatelstva? O co se v r odehrál přímý konflikt mezi SSSR a Japonskem? Co výsledek střetnutí znamenal pro další plány Japonců? Popište s kým v Evropě Japonci navázali spolupráci v roce Jaká území dobyli? Jak se jmenovala nová moderní zbraň, kterou nechal budovat admirál Jamamoto? Kdy a kde Japonci zaútočili na USA? Jaká území Japonsko dobylo po překvapivém útoku na USA?

9 Jaký byl poměr hospodářského potenciálu USA a Japonska? _ Kdy a kde se odehrála přelomová bitva v Tichomoří? Kdo v bitvě zvítězil? Jak se jmenoval velitel amerického tichomořského loďstva? Popište, v čem spočívala strategie tzv. žabích skoků D. MacArthura: Kde se odehrála velká bitva v červnu 1944? Kde a kdy se odehrál dosud největší námořní střet v dějinách? Popište charakter dobývání Iwodžimy a Okinawy: Kdy a s jakými výsledky se uskutečnil největší americký strategický nálet na Japonsko: Jak se jmenoval tajný projekt USA na sestrojení atomové bomby? Uveďte jména vědců, kteří na projektu pracovali? Kdy a proti jakým japonským městům byl proveden atomový úder?

10 Popište následky atomového bombardování: Kdy a kde došlo ke kapitulaci Japonska?

11 Pracovní listy k výukové prezentaci: TŘICETILETÁ VÁLKA V INDOČÍNĚ Jaká země ovládala Indočínu v letech ? Napište český překlad názvu Viet Minh? Kdo byl v čele této organizace? Jaký byl hlavní cíl Viet Minhu ve 40. letech 20. století? Co vyhlásil v roce 1945 Viet Minh? Jaké byly cíle Francie v Indočíně po skončení 2. sv. války? Jakého nového spojence získal Viet Minh v roce 1949? Jak na tuto novou situaci reagovala vláda USA? Popište důvody porážky Francie v Indočíně: Kde a kdy se odehrála rozhodující bitva mezi Viet Minhem a Francouzi? Kde a kdy se konala konference o Indočíně? Vysvětlete, jaký význam měla 17. rovnoběžka ve Vietnamu. Jaké dva státy vznikly v polovině 50. let. ve Vietnamu? Jaká velmoc garantovala existenci jihovietnamského státu? Jaký byl hlavní cíl Severního Vietnamu? Co to byl Vietcong? Kdy byl založen? Jaký byl hlavní cíl této organizace? Jakým problémům čelil jihovietnamský režim?

12 Jaký byl důvod navyšování vojenské přítomnosti USA v jižním Vietnamu? Popište tzv. teorii domina: Jaký incident z r se stal důvodem k vypuknutí Vetnamské války? Jak na vzniklou situaci reagovaly Čína a SSSR? Vysvětlete pojmy: operace Rolling Tunder ofenzíva TET Ho Či Minova stezka - V čem spočívala tzv. Nixonova doktrína? Kdy byla podepsána a co stanovovala Pařížská mírová smlouva: Kdy a jakými událostmi byla definitivně ukončena válka ve Vietnamu. Jaký stát byl vyhlášen ve Vietnamu v roce 1975? Kolik obětí přinesla válka ve Vietnamu?

13 Pracovní listy k výukové prezentaci - Islámský fundamentalismus (cíl: podnítit kritické myšlení studentů, jejich aktivitu, prohloubit mezioborové vztahy s předměty: dějepis, zeměpis, politologie a mezinárodní vztahy, právo) Jaký je význam slova fundamentalismus? O co se opírá? Jaký je jeho cíl? Setkáváme se fundamentalismem i mimo islám. Uveďte konkrétní příklady / projevy: Vyhledejte na mapě a vyjmenujte země, které patří do tzv. arabského světa. Znáte i hlavní města těchto států? Co víte z hodin dějepisu o vývoji v arabském světě od vzniku islámu dosud? Kdo tuto oblast ovládal ve středověku, v novověku a ve 20. století? Pokuste vypsat stěžejní informace: Jak je islámskými fundamentalisty vnímána přítomnost USA v arabském světě? Uveďte konkrétní akce USA na Blízkém východě, které dlouhodobě provokují mnoho Arabů: Která země byla napadena ze strany USA v roce 2003? Jak byl tento útok zdůvodněn? Byl tento útok schválen Radou bezpečnosti OSN? Zamyslete se nad tím, co to znamená pro mezinárodní právo. Co víte o věznicích Abu Ghraib a Guantanámo?

14 Víte v jaké souvislosti se mluvilo o serveru Wiki Leaks? Co zveřejnil za informace? Zamyslete se nad klady i zápory tohoto počínání: Ve kterých arabských státech mají USA stálou vojenskou přítomnost? Proč myslíte, že se USA angažují právě v tomto regionu tisíce kilometrů od svých hranic? Zjistěte, který stát na Blízkém východě je trvale podporován ze strany USA a koalice arabských států proti němu ve 20. století vedly několik válečných konfliktů. Zjistěte, jakou skupinu ve výše zmíněném státu podporují ostatní arabské státy. Co pro ni prosazují? V současné době (únor 2011) probíhá řada protivládních protestů v arabských státech. Víte ve kterých? Proti čemu demonstrující protestují? Zjistěte, jaké společné problémy řeší v současnosti arabské státy a vypište je: Vyhledejte, zapůjčte a shlédněte dokumentární film BBC Power of Nightmares: Rise of the Politics of Fear a pokuste se popsat vliv neokonzervativců v USA na politiku této země vůči arabskému světu. Islámský fundamentalismus můžeme vnímat jako reakci na krizi islámské společnosti. Uveďte tři příklady toho, v čem se tato krize projevuje: O co usiluje islamismus? V čem vidí lék na problémy společnosti?

15 Jaké proudy v islamismu existují? Jak interpretují extrémisté korán? Existuje v islámském světě jediná centrální duchovní autorita? Kdo určuje závazný výklad koránu a dalších svatých textů? Jak dle víry extrémistů budou odměněni mučedníci, když se obětují ve svaté válce? Uveďte tři příklady (údajného) vnitřního rozkladu a degenerace, které S. Qutb viděl na životě v USA: Víte, co je to šaháda? Víte jak zní? Jak se jmenovala egyptská opoziční organizace, do které Qutb vstoupil? Pokuste se zjistit, hraje-li tato (výše zmíněná) organizace v současném Egyptě (2011) nějakou roli. Na základě čeho Qutb zradikalizoval svojí nauku? Co znamená výraz džahilia? Kdo se do tohoto stavu dostal? Jaká událost byla pro islamisty potvrzením, že prezident Egypta již není pravý muslim? Kdo byl odstraněn a kdo se naopak dostal k moci při revoluci v Íránu? Jakým státem se Írán po revoluci stal? Pro koho byla revoluce v Íránu povzbuzením? Jak se jmenovala organizace, kterou založili Qutbovi příznivci? Čím tato organizace proslula v r. 1980? Proti komu bojovali radikální islamisté v Afghánistánu?

16 Pokuste se vysvětlit pojmy mudžahedín _ a džihád Která země, jakým způsobem a proč podporovala radikály v Afghánistánu? Jak se radikální islamisté staví k demokracii? Jak argumentují? _ Co víte o organizaci Taliban? Kdo tuto organizaci pomáhal dosadit k moci? Jak se nazývá islámské právo? Jak se projevuje v praktickém životě? Pokuste se zjistit, zdali existuje jediný závazný výklad šaríy! Proč a jakým způsobem se změnila situace v Afghánistánu v roce 2001? Víte jaký je současný stav v Afghánistánu? Jestli ne, pokuste se to zjistit! Kdy a kde se zformovala Al-Káida? Znáte dva nejvyšší představitele Al- Kaidy? Uveďte příklady dvou teroristických akcí provedených Al-Káidou: Pokuste se popsat vnitřní fungování Al-Káidy. Jaká je současná situace radikálních islamistů v arabských zemích? Zamyslete se nad tím, koho by si obyvatelstvo arabských států zvolilo v opravdu svobodných volbách. Své návrhy zdůvodněte.

17 Myslíte, že nesnášenlivost a fanatismus, terorismus atd. jsou přirozenou součástí islámu? Zdůvodněte svojí odpověď! S. Huntington vydal hodně diskutovanou knihu Clash of civilizations. Pod jakým názvem byla přeložena do češtiny? Uveďte základní myšlenky této knihy: Myslíte, že koncepty lidských práv a svobod, demokracie a tržního kapitalismu se slučují s tradiční muslimskou kulturou? Svá tvrzení zdůvodněte. Zjistěte, kolik muslimů žije v současné EU? Vyhledejte, co znamená koncept multikulturalismu. Popište základní teze tohoto pohledu: Nedávno německá kancléřka A. Merkelová prohlásila, že multikulturalismus v Německu selhal. Uveďte příklady problémů většinové společnosti a muslimské minority v zemích EU. Zaměřte se především na Německo, Francii a Velkou Británii. Víte jaké zákony zavedly USA po teroristických útocích z 11. září? Proč byly mnoha ochránci lidských práv tyto zákony kritizovány? Víte, co jsou to tzv. černé vdovy? Ve které zemi a jak útočí? Ze kterého regionu pocházejí a jaká je jejich motivace? Shlédněte dokument Jak uvažují sebevražední teroristé a prodiskutujte motivy atentátníků.

18 Pracovní listy k výukové prezentaci: Stát Izrael a arabskoizraelský konflikt Vysvětlete, co je to sionismus. S jakým jménem je spojem a kdy vznikl? Jaký je hlavní cíl sionismu? Co bylo obsahem tzv. Balfourovy deklarace? Komu do 1. sv. války patřilo území Palestiny? Kdo ho ovládal po skončení 1. sv. války? Jak nazýváme světový region, ve kterém se nachází Izrael? S jakými státy tato země sousedí? Jak a proč se změnil přístup Velké Británie k židovskému přistěhovalectví ve 30. letech 20. stol.? Jak se tento nový přístup konkrétně projevil? Proč vznikly a jakými akcemi se zabývaly organizace Hagana, Irgun a Lechi? Komu a proč Britové předali svůj mandát nad Palestinou? Kdy a kdy vyhlásil vznik státu Izrael? Vyjmenujte arabské státy, které vedly války proti Izraeli. Co bylo příčinou tzv. suezské krize v roce 1956? Které dvě evropské země se spojily s Izraelem proti Egyptu? Koho podporovaly obě supervelmoci v suezské krizi? Kdy se odehrála tzv. šestidenní válka? Pokuste se stručně popsat její průběh.

19 Jaké byly výsledky šestidenní války? Co jsou to tzv. okupovaná území? Vyjmenujte je. Co vyjadřuje zkratka OOP? Kdo byl v historii této organizace nejdéle jejím předsedou? Kdy se odehrála tzv. Jom Kippurská válka? Pokuste se stručně popsat její průběh. Zjistěte, co to byly tzv. ropné šoky. Kdo je vyvolal jaký měly dopad. Co se rozumí pojmem Blízkovýchodní mírový proces? Který arabský stát jako první navázal diplomatické styky s Izraelem? Kdy a skrze zprostředkování koho se to stalo? Víte jak se jmenoval prezident výše zmíněného státu, který dohodu s Izraelem podepsal? Za jakých okolností tento prezident zemřel? Jaké jsou hlavní požadavky Palestinců vůči Izraeli? Kdy a kým byly podepsány dohody z Osla? Vysvětlete pojmy: intifáda Hamas Popište důvody, díky kterým se nedaří dovést mírový proces ke zdárnému konci?

20 Pracovní listy k výukové prezentaci Evropská integrace Jmenujte jednoho francouzského politika, který patří k duchovním otců evropské integrace: Uveďte tři podstatné důvody pro započetí evropské integrace: Jak se jmenovalo první integrační uskupení? Ve kterém roce bylo dojednáno? Uveďte státy, které byly signatáři PAŘÍŽSKÉ SMLOUVY a Římských smluv: Co zakládaly a kdy vstoupily v platnost tzv. ŘÍMSKÉ SMLOUVY? Přiřaďte k datům státy, o které byla evropská společenství rozšířena: Vysvětlete pojem: ACQUIS COMMUNAUTAUIRE: _ Kdy byla přijata a komu jsou určena tzv. Kodaňská kritéria? Vyjmenujte je a vysvětlete jejich obsah:

21 Kdy byla podepsána a o čem byla tzv. MAASTRICHTSKÁ SMLOUVA? Kolik má dnes EU států a kolik v nich žije přibližně obyvatel? Co jsou to tzv. tři pilíře EU? Který z těchto pilířů funguje nedokonale a proč myslíte, že tomu tak je? Vysvětlete pojem SCHENGENSKÝ PROSTOR. Je jeho součástí i ČR? vstoupily v platnost ČTYŘI ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ SVOBODY, vyjmenujte je: Kdy vzniklo euro jako virtuální měna? Od kdy se s ní začalo platit v podobě mincí a bankovek? Uveďte alespoň dvě výhody zavedení eura? Víte jaké krizi čelilo euro v roce 2010? Čím byla tato krize způsobena? Jaké tato krize vyvolala otázky? Jak byla vyřešena? Co stanovují tzv. Maastrichtská kritéria?

22 Jak se jmenuje jediná přímo volená instituce EU, kolik má členů a kde sídlí? Jak se jmenuje hlavní výkonný orgán EU? Kde sídlí? Jaká je jeho funkce? Kolik má členů? Co je to Evropská rada? Kdo jí tvoří? Jak často se schází a jaké funkce plní? Co je to COREPER a jaká je jeho funkce? Jak se jmenuje současný nejvýše postavený Čech v EU? Jakou má funkci?

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg PESHOS: Světové hospodářství hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx otázky k zamyšlení a pojmy k zapamatování cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Více

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Islámská revoluce v Íránu

Islámská revoluce v Íránu Islámská revoluce v Íránu Muhammad Rezá Šáh Pahlaví Árjamehr (1919 1980) v letech 1941-79 v Íránu vládl šáh Muhamad Rézá Páhlaví snažil se o liberální reformy, ovšem hospodářská situace země byla špatná,

Více

Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století

Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století Korejská válka: - trvání: 1950-1953 počátky konfliktu korejský poloostrov byl od r. 1910 japonskou kolonií po 2. světové válce rozdělen na 2 okupační zóny

Více

HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU

HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU Ing. Pavel FOLTIN, Ph.D., Ing. David ŘEHÁK, Ph.D. Anotace: Příspěvek pojednává o možném náhledu na historické členění etap vývoje terorismu. Za hlavní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy DĚJEPIS II. ROČNÍK OA Pracovní listy SVĚTA A POKUS O JEHO REVIZI I. SVĚTOVOU VÁLKOU Imperialismus 1880 1914 - vlna výbojů do Afriky Asie, Oceánie ze zemí Evropy, USA, Japonska Velká Británie - největší

Více

OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX

OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX VYDÁVÁ ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX STR. ŠÉFREDAKTOR ROBERT SCHUSTER ÚVODNÍKY, KOMENTÁŘE ZDENĚK ZBOŘIL ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA MILENA STREJČKOVÁ SEKRETÁŘKA REDAKCE IRENA KREJČOVÁ GRAFICKÝ

Více

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Brožura Socialistické Solidarity Palestina Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Obsah Úvod 4 Část I.: Nová Intifáda: Izrael, imperialismus a palestinský odpor

Více

Mezinárodní terorismus jako faktor mezinárodních vztahů a důsledky pro českou zahraniční politiku

Mezinárodní terorismus jako faktor mezinárodních vztahů a důsledky pro českou zahraniční politiku Mezinárodní terorismus jako faktor mezinárodních vztahů a důsledky pro českou zahraniční politiku (International Terrorism as a Factor of International Relations and its Consequences for the Czech Foreign

Více

Hlavní aktéři globální války proti terorismu (GWOT), jejich sociální sítě, alokativní a autoritativní zdroje

Hlavní aktéři globální války proti terorismu (GWOT), jejich sociální sítě, alokativní a autoritativní zdroje Hlavní aktéři globální války proti terorismu (GWOT), jejich sociální sítě, alokativní a autoritativní zdroje Jan Eichler 1 Ústav mezinárodních vztahů, Praha; SEVŠ, Skalica The Main Actors in the Global

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

2. světová válka. 1) Rok 1939 - Evropa před válkou

2. světová válka. 1) Rok 1939 - Evropa před válkou 2. světová válka 1) Rok 1939 - Evropa před válkou Celý rok 1939 směřuje Evropa směrem k válce - viz následující kroky: 15. března 1939 - obsazení Čech a Moravy Německem. březen 1939 (23.3.) - Německo obsadilo

Více

MUSLIMOVÉ A EVROPSKÁ BEZPEČNOST

MUSLIMOVÉ A EVROPSKÁ BEZPEČNOST MUSLIMOVÉ A EVROPSKÁ BEZPEČNOST Mgr. Jan ONDŘEJKA Anotace: Tento článek se zabývá aktuální bezpečnostní problematikou muslimské komunity žijící v Evropě. Zkoumá příčiny muslimské migrace do Evropy, postavení

Více

teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY ročník 21 (53)

teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY ročník 21 (53) teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY 4 ročník 21 (53) Ing. Josef Opluštil Obranná strategie: vize odpovědnosti Vláda ČR dne 26. září 2012 schválila obrannou strategii, která je

Více

Lloyd George Clemenceau Wilson

Lloyd George Clemenceau Wilson C. Svět podle Versailleského systému 1. Pařížská mírová konference (1919 1920) První světová válka přinesla asi 11 milionů mrtvých a obrovské hmotné škody. Zdevastovala rozsáhlé oblasti vleklých frontových

Více

OBSAH 4/2001 ROČNÍK XXV

OBSAH 4/2001 ROČNÍK XXV VYDÁVÁ ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VE SPOLUPRÁCI S NADACÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD PRO EVROPSKOU SPOLUPRÁCI ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA / PŘEDSEDA OTTO PICK ŠÉFREDAKTOR ZDENĚK ZBOŘIL ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA ROBERT SCHUSTER

Více

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU MINISTERSTVO OBRANY České republiky SEKCE OBRANNÉ POLITIKY A STRATEGIE PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU Příručka pro učitele základních škol Ing. Ivan GERHÁT a kolektiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České

Více

Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu

Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu Role USA Dlouhodobě považovány za spojence Izraele Silná židovská lobby v USA, vliv na zahraniční politiku USA Politická, ekonomická,

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Praha, březen 2014 2 PŘEDMLUVA Ministerstvo zahraničních věcí ČR předkládá veřejnosti

Více

> Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick. istická diktatura. > Reakce okolních zemí. > Umělci a jejich odpor proti válcev ení

> Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick. istická diktatura. > Reakce okolních zemí. > Umělci a jejich odpor proti válcev ení 2. světov tová válka příčiny, vznik, průběh > Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick istická diktatura > Vrcholní nacističtí představitelé > Reakce okolních zemí > Válečné konflikty 30.let > Umělci

Více

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením.

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením. Slovo úvodem Vážení čtenáři, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pro Vás připravilo již sedmou zprávu o zahraniční politice České republiky. Ta Vám poskytne souhrnné údaje o naší zahraniční

Více

Kam směřuje egyptská společnost? (vnitropolitický vývoj situace)

Kam směřuje egyptská společnost? (vnitropolitický vývoj situace) STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Kam směřuje egyptská společnost? (vnitropolitický vývoj situace) What is the direction of Egyptian society? (internal political development) Interní konzultant: RNDr. Danuše

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3 2/ 2013 Diplomatické fórum Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zdravím Vás jménem celého Diplomatického fóra. I tento rok jsme Vám připravili

Více

Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOST NA POČÁTKU 21. STOLETÍ

Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOST NA POČÁTKU 21. STOLETÍ Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOST NA POČÁTKU 21. STOLETÍ Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky AVIS, 2006 ISBN 80-7278-326-2 ÚVODEM Na počátku 21. století se v celém světě velmi

Více

Lidský řetěz proti radaru.

Lidský řetěz proti radaru. ZÁŘÍ 2008 Válka PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 25 V ÈÍSLE: Podzim proti radaru na Kavkaze Svět hladu str. 3 str. 6-7 str. 12-16 Demokracie podle české vlády: Česká děla na Kavkaze Americký

Více

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník: 9. B. Války 21. století. Školní rok: 2011/2012

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník: 9. B. Války 21. století. Školní rok: 2011/2012 Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500 Ročník: 9. B Války 21. století Školní rok: 2011/2012 Vypracovala: Karolína Havránková Vedoucí učitel závěrečné práce: Mgr. Martin Střelec

Více

Výzvy současné doby *

Výzvy současné doby * DUBEN 2007 Výzvy současné doby * Václav Klaus: Výzvy současné doby Jan Eichler: Hrozí návrat studené války? Anthony Coughlan: Padesát let od podepsání Římských smluv Marek Loužek: Recenze M. Albrightová:

Více