POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY"

Transkript

1 POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger Datum : říjen 2012 Určení : dějepis, žáci 8.ročníku

2 Anotace : Materiál se zabývá problematikou příčin vzniku války, její periodizací, válečnými plány a průběhem prvního válečného roku. Slouží k výuce na interaktivní tabuli. Materiál slouží k vysvětlení a pochopení všech změn, ke kterým došlo ve světě v oblasti ekonomické i politické. Důraz je kladen na to, aby žáci pochopili, co vedlo k tomu, že se rozpoutala první světová válka. Prezentace vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží pro utřídění poznatků a pochopení vzájemných souvislostí jednotlivých jevů. Začíná opakováním informací o Trojspolku a Trojdohodě, vysvětluje jejich cíle a ukazuje rozpory v mezinárodních vztazích, které nakonec vedly ke vzniku války. Všímá si příčin války, válečných plánů některých států a průběhu prvního válečného roku Může sloužit i pro opakování. Očekávaný výstup: Na základě vysvětlení problematiky žáci získají představu o tom, jak vznik Trojspolku a Trojdohody ovlivnil mezinárodní vztahy a rozhodujícím způsobem přispěl k rozpoutání války. Žáci se seznámí s válečnými plány a zjistí, jestli se je podařilo v praxi uskutečnit. Žáci pracují i s učebnicí a se sešity. Hodnocení: Žáci pochopili důsledky sporů dvou bloků států, které nakonec vyústily ve válečný konflikt, a počátky tohoto konfliktu války.

3 OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 1. Jak a kdy vznikl Trojspolek, kdo byl členem? 2. Co spojovalo státy Trojspolku? 3. Jak a kdy vznikla Trojdohoda, kdo byl členem? 4. Co spojovalo státy Trojdohody? 5. Jakou politiku zastávalo na počátku 20. století Německo a k čemu směřovalo úsilí Trojspolku? 6. K jakým událostem došlo na Balkáně na počátku 20. století a k čemu ve svých důsledcích vedly?

4 MOŽNÉ ODPOVĚDI 1. Nejprve 1879 vznikl Dvojspolek a 1882 byl rozšířen na Trojspolek. Členy Trojspolku byly Německo, Rakousko Uhersko a Itálie. 2. Měly málo kolonií a vedly agresivní politiku zaměřenou na získání nových území a trhů, chtěly vyvolat válku. 3. Nejprve byla 1893 uzavřena smlouva mezi Ruskem a Francií, potom 1904 srdečná dohoda mezi Velkou Británií a Francií, nakonec 1907 dohoda mezi Velkou Británií a Ruskem. Členy Trojdohody byly Velká Británie, Francie a Rusko.

5 4. Německo chtělo získat území na Blízkém východě a v Africe, zvyšovalo zbrojní výrobu. Trojspolek chtěl ovládnout Balkán a zahájit válku za ovládnutí nových území. 5. Došlo k anexi Bosny a Hercegoviny 1908, ke dvěma válkám balkánským a nakonec 1914 k sarajevskému atentátu na Františka Ferdinanda d Este.

6 PŘÍČINY VÁLKY A ZÁMINKA K VÁLCE Základním momentem bylo získat dominantní postavení na světových trzích a druhým problémem byly kolonie Velká Británie měla 1,5 krát více kolonií než Rusko, Francie, Německo, USA a Japonsko dohromady. I. Zahraničně politické příčiny spory mezi velmocemi Velká Británie x Německo německé výrobky začaly vytlačovat výrobky anglické, spory o kolonie. Francie x Německo spory o Alsasko a Lotrinsko, které Francie ztratila ve válce s Pruskem 1870, spory o území v severní Africe.

7 Rusko x Německo spory o oblast Balkánu, ekonomická válka ( snaha ochránit ruský trh před německými výrobky. Rusko x Rakousko Uhersko spory o oblast Balkánu a Haliče ( Rusko chtělo získat ). II. Vnitropolitické příčiny snaha imperialistů ve všech státech o vítěznou válku, která by odvrátila pozornost od zvýšené revolučnosti dělnictva a vzrůstajícího národně osvobozeneckého hnutí.

8 ZAČÁTEK A PLÁNY VÁLČÍCÍCH STRAN Záminkou k válce se stal atentát na rakousko uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este v Sarajevu 28. června 1914 ( spáchal Gavrilo Princip ). Z atentátu obviněno Srbsko, které nesplnilo ultimátum ze strany R-U. 28. července 1914 vyhlásilo R-U Srbsku válku a postupně se připojily ostatní státy. Válečné plány byly připraveny dlouho dopředu a nebyly společné pro státy jednoho bloku, neexistovalo ani společné velení.

9 NĚMECKÝ PLÁN Předpokládal bleskový útok na Francii přes Belgii a Lucembursko a po její porážce přesun všech armád proti Rusku. RAKOUSKO UHERSKÝ PLÁN Předpokládal operace proti Rusku a zadržení ruských armád, než přijdou posily z Německa po vítězné válce s Francií. FRANCOUZSKÝ PLÁN Byl čistě obranný a spoléhal na pomoc Ruska. RUSKÝ PLÁN Předpokládal hlavní úder proti R-U, druhá armáda měla bojovat proti Německu.

10 PERIODIZACE Existuje více možností, rozšířená je periodizace podle jednotlivých roků. 1. Rok 1914 válečné operace probíhaly podle plánů připravených v míru, všechny státy věřily, že válka brzy skončí jejich vítězstvím. 2. Rok 1915 převážila obranná koncepce boje na západní frontě, Německo zasadilo hlavní úder proti Rusku, ale nedosáhlo konečného úspěchu. 3. Rok 1916 válka nabyla největších rozměrů, Německo provedlo hlavní úder na západní frontě u Verdunu, začala se projevovat převaha Dohody.

11 Rok 1917 Německo přešlo k obraně, Rusko bylo revolucí z války vyřazeno, do války vstoupily USA na straně Trojdohody. Rok 1918 konečná porážka Německa, R-U a jejich spojenců.

12 PRVNÍ VÁLEČNÝ ROK ZÁPADNÍ FRONTA Bleskový úder německých armád přes severní Belgii s cílem obklíčit francouzské armády v severovýchodní Francii a donutit je ke kapitulaci ( obkličovací kruh se měl uzavřít až za Paříží ). Ústup francouzských vojsk vedl k tomu, že Němci se stočili k řece Marně. V září 1914 došlo k rozhodující bitvě na Marně, které se zúčastnily dva miliony vojáků. Bitva skončila neúspěchem Němců a zatlačením jejich armád zpět. Znamenala obrat v průběhu války, přechod od pohyblivé války k zákopové.

13 PRVNÍ VÁLEČNÝ ROK VÝCHODNÍ FRONTA Zpočátku úspěšný útok Ruska do východního Pruska a vítězství nad Němci a Rakušany, ale potom porážky ruských armád od Němců koncem srpna u Tannenbergu a v září u Mazurských jezer.

14 POUŽITÁ LITERATURA Jindra, Z. : První světová válka. Praha Heřtová, Y. : Zákopová válka. 2.vydání. Praha Honzíkovi, M. a H. : 1914/1918. Léta zkázy a naděje. Praha 1984.

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Kapitoly z dějin 19. století

Kapitoly z dějin 19. století Kapitoly z dějin 19. století Úvod do výuky moderních dějin I Aleš Skřivan st., Ivo Budil, Roman Kodet, Aleš Skřivan ml, Lukáš Novotný Katedra historických věd / Fakulta filozofická / Západočeská univerzita

Více

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy DĚJEPIS II. ROČNÍK OA Pracovní listy SVĚTA A POKUS O JEHO REVIZI I. SVĚTOVOU VÁLKOU Imperialismus 1880 1914 - vlna výbojů do Afriky Asie, Oceánie ze zemí Evropy, USA, Japonska Velká Británie - největší

Více

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_ Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

PROBLÉMOVÉ OBLASTI SOUČASNÉHO SVĚTA. Miloš Fňukal, Miloslav Šerý

PROBLÉMOVÉ OBLASTI SOUČASNÉHO SVĚTA. Miloš Fňukal, Miloslav Šerý PROBLÉMOVÉ OBLASTI SOUČASNÉHO SVĚTA Miloš Fňukal, Miloslav Šerý O čem to bude? Přednášky jsou zaměřeny na otázky příčin jejich vzniku a současného stavu (definování globálních a regionálních problémů,

Více

Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století

Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století Korejská válka: - trvání: 1950-1953 počátky konfliktu korejský poloostrov byl od r. 1910 japonskou kolonií po 2. světové válce rozdělen na 2 okupační zóny

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NAPADENÍ POLSKA, January 13, BITVA 2015 O BRITÁNI

DĚJEPIS 9. ROČNÍK VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NAPADENÍ POLSKA, January 13, BITVA 2015 O BRITÁNI VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY NAPADENÍ POLSKA Po rozbití ČSR Hitler pokračoval ve své výbojné politice (získal litevský přístav Klajpeda), Itálie obsadila Albánii. Srpen 1939 podepsána německo sovětská

Více

Vznik ČSR 1.republika

Vznik ČSR 1.republika Vznik ČSR 1.republika 1.Mezinárodní situace. 1.světová válka 1914-1918 Boj o rozdělení světa Mocnosti: Francie, Velká Britanie, Rusko, USA, (Italie) Německo, Rakousko-Uhersko, Turecko Ekonomické a politické

Více

Aleš Binar, Ph.D. VZNIK NÁRODNÍCH STÁTŮ PŘÍKLAD ITÁLIE A NĚMECKA

Aleš Binar, Ph.D. VZNIK NÁRODNÍCH STÁTŮ PŘÍKLAD ITÁLIE A NĚMECKA Aleš Binar, Ph.D. VZNIK NÁRODNÍCH STÁTŮ PŘÍKLAD ITÁLIE A NĚMECKA Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Sjednocení Itálie Sjednocení Itálie neboli Risorgimento

Více

Slovinská domobrana 1943-1945

Slovinská domobrana 1943-1945 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zdeněk Rejda Slovinská domobrana 1943-1945 Bílé místo na mapě slovinské historie? Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007 2 Prohlašuji, že jsem předloženou

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

Islámská revoluce v Íránu

Islámská revoluce v Íránu Islámská revoluce v Íránu Muhammad Rezá Šáh Pahlaví Árjamehr (1919 1980) v letech 1941-79 v Íránu vládl šáh Muhamad Rézá Páhlaví snažil se o liberální reformy, ovšem hospodářská situace země byla špatná,

Více

2. světová válka. 1) Rok 1939 - Evropa před válkou

2. světová válka. 1) Rok 1939 - Evropa před válkou 2. světová válka 1) Rok 1939 - Evropa před válkou Celý rok 1939 směřuje Evropa směrem k válce - viz následující kroky: 15. března 1939 - obsazení Čech a Moravy Německem. březen 1939 (23.3.) - Německo obsadilo

Více

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bakalářská práce Autor: Zdeněk Duffek Bankovnictví,

Více

> Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick. istická diktatura. > Reakce okolních zemí. > Umělci a jejich odpor proti válcev ení

> Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick. istická diktatura. > Reakce okolních zemí. > Umělci a jejich odpor proti válcev ení 2. světov tová válka příčiny, vznik, průběh > Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick istická diktatura > Vrcholní nacističtí představitelé > Reakce okolních zemí > Válečné konflikty 30.let > Umělci

Více

Úvod do problematiky

Úvod do problematiky Úvod do problematiky Skandinávské země jsou obecně považovány za státy s pevnými, vysoce rozvinutými demokratickými nástroji vlády, stabilní ekonomikou a s propracovaným systémem sociální péče. Známa je

Více

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004 Úspûchy, problémy a perspektivy ZAHRANIâNÍ POLITIKA âeské REPUBLIKY 1993 2004 ÚSPùCHY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY Otto Pick, Vladimír Handl (eds.) a kolektiv

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá

Více

Ošetřovatelství na počátku 20. století. Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz

Ošetřovatelství na počátku 20. století. Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz Ošetřovatelství na počátku 20. století Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz Rakousko - Uhersko Oficiální název: V Říšské radě zastoupená království a země a Země svaté Štěpánské

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Patenty Marie Terezie vedoucí práce: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová autor: Bc. Eva Andrlová 2012 2 Prohlášení

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY ročník 21 (53)

teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY ročník 21 (53) teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY 4 ročník 21 (53) Ing. Josef Opluštil Obranná strategie: vize odpovědnosti Vláda ČR dne 26. září 2012 schválila obrannou strategii, která je

Více

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.)

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) Válka bídě a Velká společnost investice do školství a vzdělání i do velkých soc. programů (60. Léta, USA)

Více