Absolventská práce MÓDA V PROMĚNÁCH ČASU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Absolventská práce MÓDA V PROMĚNÁCH ČASU"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice Absolventská práce MÓDA V PROMĚNÁCH ČASU Lenka Šenkýřová IX. A Vedoucí práce: Mgr. Jitka Zíková Školní rok 2010/2011

2 Prohlášení. Prohlašuji, ţe předloţená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichţ jsem čerpala, jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury. V Nové Bystřici dne Jméno autorky: Lenka Šenkýřová

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat paní Jitce Zíkové za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tato práce s názvem Móda v proměnách času byla zpracována jako absolventská práce při ukončení základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Práce je zaměřená na vývoj a rozkvět módy v určitém období.

5 Obsah Úvod Móda gotiky Móda renesance Móda baroka Móda klasicismu a empíru Korzet Móda secese... 11, Móda 20. století Desátá léta 20. století Dvacátá léta 20. století Třicátá léta 20. století Čtyřicátá léta 20. století (doba 2. světové války)... 16, Padesátá léta 20. století... 17, Šedesátá léta 20. století Sedmdesátá léta 20. století Osmdesátá léta 20. století Devadesátá léta 20. století Závěr Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace Elektronické zdroje... 24, 25 Seznam příloh... 26

6 Úvod Dalo by se říci, ţe moje cesta k absolventské práci s názvem Móda v proměnách času nebyla zrovna hladká. Kdyţ nám pan učitel řekl, abychom začali přemýšlet a zvolili si téma, měla jsem rychle jasno.velký třesk. To je to, o čem se chci dozvědět něco víc. Jenţe pak přišel den, kdy se nás o hodině dějepisu paní učitelka Zíková zeptala, kdo by chtěl být pod jejím vedením. Ani jsem o tom moc nepřemýšlela a rychle zvedla ruku. Ale pak jsem se dozvěděla, ţe ona mi s velkým třeskem nepomůţe, to je totiţ obor někoho jiného. Zklamání, to je pocit, který mě v tu chvíli zachvátil. Ovšem přestupovat k jinému učiteli jsem uţ nechtěla. Přemýšlela jsem, na čem vlastně budu pracovat, ale pak se rozhodlo. Paní učitelka přinesla do třídy papírek, na kterém byla napsána témata. Ze spousty nabídek jsem si vybrala právě toto téma, kvůli prvnímu slovíčku móda, ta mě totiţ baví. Předem proto vím, ţe pro mne tato práce nebude utrpením, nýbrţ zpestřením. A o tom, ţe se naučím prezentovat své dílo, vyhledávat informace a řádně pracovat s počítačem, ani nemluvím. 5

7 Móda gotiky V období mezi 12. a 14. stoletím se lidé museli oblékat podle pravidel, aby nepobuřovali okolí. Pokud tento soubor pravidel nedodrţovali, museli platit peněţní pokuty, anebo byli dokonce vypovězeni z města. V oděvních pořádcích se psalo, jak se má která vrstva oblékat. Předepsané byly i barvy, mnoţství metrů a typy látek, které budou určité vrstvy lidu smět pouţít na zhotovení oděvu. Z muţské suknice vznikl kabátec doplněný úzkými samostatnými nohavicemi, které se připevňovaly v pase a končily buď u kotníků, nebo kryly celou nohu a na chodidle byly opatřené podešví. Nezbytným doplňkem oděvu byl plášť. Z gotické architektury vzešel ideál útlé ţenské postavy prohnuté do mírného S. Jednoduchý spodní oděv zahaloval celou postavu a měl úzké dlouhé rukávy. Svrchní oděv tvořil dlouhý řasnatý plášť. Ve 14. století se poprvé začaly objevovat výstřihy. Ţivůtek pomocí bočních švů a záševků těsně obepínal postavu, zapínal se na drobné knoflíky nebo se stahoval šněrováním. Sukně se vzadu protahovala do dlouhé vlečky. Zţenštilost muţské středověké módy se projevovala v hladce oholené tváři a účesech. Muţi začali pečovat o svůj vzhled celkově. Nakadeřené vlasy, které upravovali horkými ţelízky, pro ně nebyly nic nevšedního. Dívčí ozdobou hlavy se od 14. století stal vínek, byl to věneček z ţivých květů, nebo papírových a voskových imitací. Vdaná ţena zakrývala hlavu rouškou z jemného plátna, která rámovala obličej a zahalovala krk. Koncem 14. století se rozšířilo nošení čepců do špičatého tvaru, na které se napojoval dlouhý závoj. V 15. století byla v oblibě obuv zakončená různě dlouhou špičkou, aţ v jeho samotném závěru se ostré špičky bot zakulatily a vznikly tzv. kachní zobáky. Boty se nejčastěji zhotovovaly ze ţluté nebo černé kůţe. Šlechtičny se mohly pyšnit botami ze sametu, hedvábí nebo z jemných barevných kůţí. 6

8 Móda renesance Vyjadřovala ideál rovnováhy jednotlivých částí těla. Je typická nákladnými a nádhernými tkaninami, jako jsou samet, brokát a hedvábí. Díky tomu, ţe móda byla přítomná a nezabývala se minulostí, byla velice přirozená. Raná renesance (15. století) dávala přednost štíhlé postavě, zatímco renesance 16. století jiţ znatelně rozšířila linie. Přešlo se na těţší a měkčí materiály. Díky zpomalování pohybu vypadal oděv důstojně. Zdůrazňovaly se velké plochy a jejich kontrasty. IN byl v této době silný a odhodlaný muţ se ţenou plných tvarů. Proto se tvary lidského těla odkrývaly anebo zdůrazňovaly. Ţeny nosily kloboučky zvané sella. V 16. století barety u vznešených muţů i ţen úplně převládly, muţský byl mělký, kulatý a střední velikosti, ţenský o něco širší, mnohdy zdobený. Ovšem chudší lidé měli hlavu často nepokrytou, ale s krásnými účesy s jemnými síťkami a s průhlednými závojíčky. Vrcholná renesance účesy u obou pohlaví zjednodušila. Španělská móda ţádala, aby byl co nejuţší pas, takţe vzniká tzv. "husí břich". Dalším symbolem je "okruží", neboli jakýsi samostatný límec, skládaný a bohatě škrobený. Spodním šatem ţen byla jednoduchá gamurra nebo cotta s dlouhým rukávem a svrchní elegantní cioppa. Často byla bohatě zdobená jasnými nebo světlejšími odstíny (ţlutá a červená). Úřední kroj muţů byl vţdy širší a delší. Pánský svrchní kabát byl nejdříve široký, pak se zúţil, ale rukávy zůstaly stále mohutné a tvořily hlavní ozdobu. Úzké nohavice punčochových kalhotek pokrývaly aţ ke kolenům svrchní kalhoty, podstatně širší a ozdobné. koţešinami. Zimarra - svrchní kabát nestejné délky s otvory pro paţe, který byl zdobený Oděv bohatých Italek v 16. století - dlouhá sukně, jeţ byla dole široká a do pasu se zuţovala, krátký ţivůtek, na němţ byl obdélníkový výstřih. Nejprve se sukně se ţivůtkem sešívala, později uţ ne. Bohaté rukávy byly určeny jako dekorace. Nezbytnou součástí byl kapesník, vějíř a parfemované rukavice. Šperky v této době nebyly zrovna lehké, ale těţké a dlouhé, např. zlaté řetězy a náhrdelníky. Na nohou se nosily koţené střevíce. Kaţdé pohlaví mělo určeno jejich výšku. 7

9 Móda baroka Všeobecně se pokládá za počátek barokní módy začátek třicetileté války. Název "barok" je francouzského původu a znamená zakřivený. Barokní móda zvýrazňovala plnou siluetu. Všichni chtěli být nádherní a okázalí. Módním srdcem Evropy se stala Francie. V této době nebyly ţádné modelky, a tak jejich úlohu plnily loutky. Byly asi 80cm vysoké a putovaly z Paříţe do Londýna a později do ostatních hlavních měst Evropy. Pánský barokní oděv se stal uvolněným s lehkými a měkkými vlněnými anebo hedvábnými látkami. Základní částí byl kabátec nečleněný s prodlouţenými šosy. Prostřiţené rukávy kabátce vyplňovala košile, jejíţ plátěný límec doplněný krajkou byl poloţený na ramena. Límec obohatila předchůdkyně kravaty v podobě stuhy, nebo žabó (nabíraná ozdoba z jemného plátna, či krajky zakrývající zapínání košile). Kalhoty byly měkké a sahaly ke kolenům, nebo aţ do poloviny lýtek, kde na ně navazovaly vysoké holínky se širokou a přehrnutou manţetou. Barokní plášť, který svou délkou sahal na kolena a který byl asymetricky aranţovaný přes jedno rameno, byl nejen nezbytnou součástí oblečení, ale i způsobu vystupování. Kavalíři nosili kadeřavé vlasy doplněné krátkým úzkým knírem a malou bradkou, nejčastější pokrývkou hlavy byl široký tvarovatelný klobouk. Všechna volná místa barokního oděvu zdobily stuhy, mašle a krajky. Dámský barokní oděv se vzdával španělského módního ideálu pomaleji neţ ten pánský. Ţivůtek šatů byl vyztuţen kosticemi a jeho linii vytvářela šněrovačka (na jednu šněrovačku aţ 1kg kostic). V módě byly výstřihy oválného nebo čtvercového tvaru. Rukávy se zkrátily aţ k předloktí a byly zdobeny krajkami. Sukně byla vpředu rozstřiţena a odkrývala sukni jiné barvy, která byla pod ní. To vše bylo zdobeno krajkami. Materiálem na šaty byl hlavně brokát, taft, hedvábí a damašek. 8

10 Móda klasicismu a empíru S příchodem klasicismu do módy (poslední třetina 18. století a počátek 19. století) se linie běţného oděvu ještě zjednodušily. Móda se totiţ zklidnila, takţe nepřinesla do dámského odívání ţádné novinky. Veškeré úlety - přes účesy, po široké krinolíny vymizely. Kdeţto u pánské módy změny nastaly. Koncem 18. století totiţ Francie (tedy i Evropa) převzala vzor pánského anglického oblečení. Kabát byl prostřiţený, aby se pánům lépe jezdilo na koni. Dále také do módy přišla krátká vesta, pohodlné kalhoty, vysoké boty a klobouk. Ke klasicismu také patří empir (první polovina 19. století), který je stupněm klasicismu a je to období císařství Napoleona Bonaparta. Dámská móda se snaţila přiblíţit kráse antické tuniky. To znamená, ţe se pas posunul aţ pod prsa. Základními látkami tohoto období byly bílé a světlé mušelíny, tyly, hedvábí. Ovšem toto příliš lehké oblečení způsobovalo mušelínovou nemoc ţenských vaječníků. To vedlo k tomu, ţe uţ koncem Napoleonovy vlády se znovu objevily teplejší látky, jako je samet, taft a brokát. Módním účesem je jednoduchý uzel, někdy i romanticky uvolněný. Přínosem bylo první rozlišování večerní a denní módy. Muţi pokračovali ve vývoji anglického typu oblečení. Jejich kalhoty se přibliţovaly těm, které nosíme dnes. Krátká vesta byla napodobeninou fraku - vepředu jen do pasu, vzadu byly dlouhé šosy, pod bradou bílá vázanka, která téměř omezovala pohyb hlavou. Dokonce vznikaly učebnice, jak tuto podivnou vázanku umělecky zamotat. K tomu se nosil veliký cylindr. 9

11 Korzet V období dospívání jsem zažila šok. Matka v té době příšerně ztloustla a jednoho dne přinesla domů černý elastický korzet se šesti mohutnými podvazky a zapínáním v rozkroku. Vytáhla tu hrůzu z krabice, v koupelně se do ní s hlasitým hekáním vecpala a potom se šla podívat do zrcadla, zda a jak moc to pomohlo. Viděla jsem ji naditou v korzetu, jak se přeměřuje krejčovským metrem a najednou mě zaplavila chladivá vlna touhy být v tom černém prádle uvězněná taky. Ale zbylo mi jen trnutí v útrobách, kdykoliv jsem věděla, že matka má pod šaty tělo upevněné v tom dokonalém hladkém krunýři. Představovala jsem si, jak má sevřené stále rostoucí břicho, jak její těžká ňadra podepřena odpočívají v něžném objetí vyztužených košíčků. Pod sukní jsem tušila napjaté podvazky a nesmírně jsem jí záviděla. Byla pro mě symbolem ženství. Některé ţeny či dívky o korzetu básnily, jiné ho proklínaly. Vţdyť co dobrého - tedy kromě vysněné postavy jim přinášel? Nemohly si sednout, protoţe korzet, který byl právě v módě (kolem roku ), jim sahal aţ do půlky stehen, tudíţ ţádné vysedávání neumoţňoval. Ţeny často omdlévaly, protoţe se v korzetu nedalo moc dobře dýchat. Nejenţe nošení šněrovačky bylo velmi nezdravé, ale mělo dokonce trvalé následky ocelové kostice deformovaly páteř a pevně sešněrovaný byl nejen hrudní koš, ale i játra a plíce. Svoboda dámského spodního prádla začíná aţ začátkem dvacátého století. Ovšem ne nadlouho korzet je součástí módy, tudíţ se neustále vrací. 10

12 Móda secese Označuje se jako belle epoque" neboli krásná epocha", která vznikla na přelomu 19. a 20.století. Pro secesi byla důleţitá geometrie a rostliny, v této době jimi totiţ byly zdobeny šaty. Sice do světa módy přicházely nové trendy, ale hlavně opakování z minulých období. Převáţně v ţenském oblečení. I přesto, ţe se ozvalo reformní hnutí, jehoţ cílem nebylo nic jiného, neţ odnaučit ţeny nosit korzety, tak i v tomto období našly své uplatnění - pomáhaly secesní esovité postavě. Také vzniká nový typ oděvu se zvonovou sukní, kterou doplňuje blůza se stojatým límcem. Střih sukně sice prošel mnoha proměnami, vţdycky se ale směrem dolů více či méně rozšiřoval. Denní oděv se stále přizpůsoboval současným potřebám a moderním trendům. Navzdory tomu byly večerní róby dominantní svou různorodostí materiálů a byly hotovými uměleckými díly. Prvním šikovným vynálezem tohoto období bylo rozdělení šatů na halenku a sukni. Bylo to praktičtější a umoţňovalo to kombinovat oblečení. Blůzička s kalhoty a sako tvořily dohromady denní oděv. Ovšem ta samá halenka s vhodnou sukní se dala pouţít jako slavnostnější oblečení. V secesní době se také začaly hojně nosit kostýmy. Skládaly se z dlouhé, hladké a úzké sukně, blůzy, přiléhavého kabátu a klobouku. I kdyţ byly oblíbené zejména jako cestovní oděv, tak se začaly prosazovat jako běţné denní oblečení. Večerní šaty mívaly na rozdíl od denního oděvu upjatého aţ pod bradu velkorysý dekolt, ve kterém tak krásně vynikaly nádherné secesní šperky. Šikovné dámy uměly s vlečkou, bez které se neobešla slavnostní toaleta pravé divy - kdyţ se zastavily, dokázaly ji nenápadným kopancem a popotaţením rozprostřít tak, aby v půvabné křivce doplňovala celkový dojem. Neodmyslitelnými oděvními doplňky byly malé, ale i rozměrnější klobouky, ozdobené sušenými květy, ovocem a vycpanými ptáky. Ty malé byly posazené na pečlivě vyčesaném drdolu a upevněné mašlí pod bradou. Dívky a ţeny se oprostily od mnoţství spodnic a ve výběru oblečení začaly klást důraz na pohodlnost a praktičnost. A tak se postupně vytvářel charakter moderní ţeny, jeţ se projevoval nejenom zkracováním sukní a nošením kalhot. Morálním vzorem byla 11

13 manţelka prvního prezidenta Charlotta Garrigue Masaryková, protoţe se oceňovala její moudrost, ušlechtilost i statečnost. Oproti dosavadnímu oděvu, který na přirozené tvary těla tolik nedbal, byl přechod k ladné křivce příjemnou změnou; křivka je pro secesi ostatně typická, najdeme ji v architektuře, umění i designu. V pánské módě se nic moc nezměnilo. Dalo by se říci, ţe pánský oděv přestal být zajímavý po skončení rokoka. Nosil se oblek klasického sloţení - košile, vesta, kalhoty a různé varianty saka. Rozvoj sportu s sebou přinesl i otázku sportovního oblečení. Pouze několik tradičních druhů sportu, jako byly lov a hon či jízda na koni, mělo své speciální oblečení. Téměř přesně na přelomu století, přesněji řečeno v letech , byla vynalezena podprsenka. Představil ji jeden francouzský módní dům a docela se podobala dnešní sportovní podprsence; měla široká ramínka, mírně nabírané košíčky a zapínání vpředu. 12

14 Móda 20. století Desátá léta 20. století Toto období je naprosto výjimečné, byla to doba radikálního přehodnocení objemu, hmoty, prostoru, barvy a mnoha stylů. Také se začalo experimentovat s abstrakcí. Paul Pioret přišel s novou linií šatů, kdy byla dámám uvolněna hruď, ale spoutány nohy. Mnohé šaty, které navrhl, vycházely z antiky a empíru, jejich vzhled byl ale mnohem méně romantický. Díky divadelní hře Šeherezáda nastal v roce 1911 velký převrat vše bylo laděno do orientální magie. Šaty měly široké výstřihy, jednoduché vzory prouţků, puntíků a minimální zdobení. Poté uţ byl plně raţen styl ART DECO. Tehdejší východní móda byla rozšířena širokými harémovými kalhoty, staţenými u kotníku, krátkou tunikou z transparentního zlatého lamé, v lemu vyztuţenou drátem (tvar lampového stínítka). Svět přišel k prvním lakům na nehty a k neslavně proslulému parfému Krev Francie (rudá barva, flakon ve tvaru srdce, ale také zakázaná výroba). Moţná se ptáte, proč dámy z dobrých filmů této doby tak trhavě cupitaly..je to korzetem, který sahal aţ ke kolenům. Ovšem byla prosazována i podprsenka, do této doby málo známá. Oblečení pro den začalo postupně přejímat funkčnější a reálnější prvky z pánského šatníku. Večerní šaty a toalety zůstaly okázalé a nákladné. Uţ v tomto období začal pes, nejlepší přítel člověka, tvořit módní doplněk. Barvy nadcházející sezony byly vybírány podle hvězd, ze kterých to vyčetl básník Max Jacob. Kupodivu se to vyplatilo, protoţe francouzské modely byly tak lákavé a ojedinělé, ţe je Spojené státy začaly kopírovat. 13

15 Dvacátá léta 20. století Novou ţenu charakterizovala ptačí silueta s nakrátko ostříhanými vlasy. Lyţovala, hrála golf, řídila vůz, kouřila dlouhou cigaretu. Přes den se náruţivě vystavovala slunci, aby svá opálená záda předváděla v noci v tančírnách. Bledost totiţ působila směšně. Oděvy ale také ovlivňovaly kubistické objevy a z nich vycházející snaha zpodobňovat ţenské tělo v jednoduchém tvaru válce. A k tomu všemu měl i právě zrozený jazz svůj podíl na tom, jak se lidé oblékali. Do módy se dostávala béţová, odstíny hnědé, šedá, barva nevypálených cihel, nevýrazné barvy kamenů, a dokonce i bláta. Vedlejšími barvami byla oranţová, třešňově červená a zelená. Hodně se dbalo na průmyslovou výrobu a práci celkově a tak vzniká aerodynamický, strojově tvrdý stereotyp módy..štíhlá silueta, nezatíţena ţádnými zbytečnostmi. Ţeny byly konečně volné, dokonce si dovolily nechávat šít kostýmy u pánských krejčích. Chůze v šatech byla přirovnána ke stroji uvedenému do pohybu. Vše najednou tak oţilo. Oblečení pro dívky nebylo jenom kusem hadru, ale vnuklo jim nové myšleny. Oblečení pro pány ţádnou výraznou změnou neprošlo.. 14

16 Třicátá léta 20. století Období třicátých let bylo všestranně poznamenáno hospodářskou krizí a hrozbou války. Móda, která byla číslem jedna, se propadla aţ někam za první desítku. Bylo to tím, ţe americká vláda uvalila aţ devadesátiprocentní clo k původní ceně modelu, tudíţ se začaly kupovat výhradně domácí modely. V této době se začala všívat do modelu etiketa výrobce. Modely se vyráběly ve třech základních velikostech a spousta ţen si je musela nechat přešívat. Francouzská móda se docela rychle vzpamatovala a začala vymýšlet nové trendy. Sukně se zkrátily, od boků se rozšiřovaly a klesaly ke kotníkům. Pas se zvedl do původní polohy a byl výrazně štíhlejší, zdůrazněný vázačkou nebo páskem. Dlouhé upnuté rukávy a vyznačená ramena zvyšovaly eleganci protáhlé siluety. Asymetricky překříţený ţivůtek býval často doplňován bílou vestičkou do špičatého výstřihu. Ovšem po uplynutí pár let se do módy zase vrátila délka, a to nejen u šatů, ale i u vlasů. Ţeny si oblíbily šaty v kombinaci dvou barev - nosila se hnědá s růţovou, modrá s tyrkysovou, šedá se zastaralou modrou. Vynalezla se první umělá vlákna a materiály se nabízely pod různými jmény. V roce 1935 se objevuje první nylonové vlákno a s ním i první nylonky. Začaly se podnikat jednodenní nákupní výlety z Londýna do Paříţe a zase zpět. 15

17 Čtyřicátá léta 20. století V době války, tedy v letech , hrozil zánik módy, hlavně té paříţské. Kromě zatýkání Ţidů nastalo také uzavírání módních domů, módní centrum se mělo přesunout z Paříţe do Berlína nebo do Vídně, Hitler chtěl francouzskou módu začlenit do německé říše. Příděly materiálů byly zkráceny. Byla určena metráţ látky, která se kupovala na lístečky. Lidé si začali přešívat své staré oblečení. Na kabát se mohlo spotřebovat maximálně čtyři metry látky, na halenku jeden metr. Koţený pásek mohl být nejvíce čtyři centimetry široký. Výjimku mohly mít jen těhotné ţeny. Látky se dokonce zabavovaly krejčím, kteří měli doma zbytky z předešlých let. Ţeny přestaly nosit nylonové punčocháče, kterých byl nedostatek. Na lýtka si místo nich kreslily švy černou tuţkou nebo krémem na boty. Trvalou, na kterou neměly, si dělaly doma s pomocí cukru, který vtíraly do vlasů. Místo řasenky pouţívaly krém na boty. Zazou Hnutí, které prosazovalo opačné zákony neţ oficiální móda. Patřili do něj především mladí muţi "vyfintění hejskové", kteří oblékali dlouhá saka se spadlými rameny. Kalhoty měli staţené do trychtýře nad kotníky. Svůj bizardní vzhled doplňovali bílými ponoţkami a úzkými kravatami. Pouţívali křiklavé materiály a vlasy nad čelem si potírali brilantinou. Zazou bylo úzce spjato s hudbou, a to především s jazzovou. Těmto mladým pánům můţeme poděkovat za rozvoj módy pro mladé. Oblečením, které v této době nosili skoro všichni muţi, byly uniformy. Jedinou výjimkou byli Ţidé. Ti museli mít své běţné oblečení označené ţlutou hvězdou. Návrháři se vzbouřili a vzniká sdruţení Britské obchodní komory British Board of Trade, jeho úkolem bylo vytvořit kolekci prototypů, které měly splňovat poţadavky programu všestranného funkčního odívání Utility Clothing Scheme. Asi jediným pokrokem bylo, ţe do velkovýroby bylo vybráno dvaatřicet vzorů. Ovšem kdyţ do války v roce 1941 vstoupily Spojené státy americké, tak výbor pro válečnou výrobu vydal nařízení o všeobecných omezeních, které stlačilo spotřebu látky na minimum a módu si upravilo. Oblečení bylo například zbaveno veškerého ozdobného prvku a sukně byly co nejuţší a bez jakéhokoliv skladu. To navazuje na to, ţe lidé v tomto období trpěli nedostatkem látky. Zanikání módy se netýkalo klobouků, na ty bylo materiálu dost. Tím, co se dělo v Evropě, se začala módní zemí stávat Amerika. Uţ nemuseli jezdit to Paříţe pro nové trendy, převzali prvenství. 16

18 V roce 1944 spojenecká vojska osvobodila Paříţ a paříţská móda se pomalu, ale jistě znovu dostávala na vrchol. Začaly se objevovat nové tváře a pořádaly se nové a nové módní přehlídky. Vše se začalo vracet do starých kolejí. Padesátá léta 20. století Móda byla nazývána New look a kritiky byla nazývána jako módou nestvůrnou. Bylo to tím, ţe se opět vrátily nepřirozené tvary. Například podpůrné podprsenky, pevně utaţené pasy, boty na jehlách, které nohu deformovaly tak moc, ţe spousta ţen trpěla skoliózou páteře. Ovšem zastánci říkají, ţe Diorovy výtvory sice působily ţenám trýzeň, ale podstupovaly ji však dobrovolně. S padesátými léty se začala proměňovat struktura módy. Zmizela časově náročná a drahá řemeslná práce, která byla pro nově přicházející eleganci nevyhovující a vlastně i zbytečná. Dokonalé zpracovaní a důraz, který se kladl na kaţdý detail, brzy vymizel. Zrodil se veletrh modelové konference Prêt-à-porter [pretaporté] (český překlad: připraveno na nošení) to je oblečení, které se prodává jako konečný produkt ve standardních konfekčních velikostech. V roce 1951 představil Christian Dior ve své kolekci princesovou linii, šaty bez pasu, se švy pobíhajícími po celé délce, které se půvabně rozšiřovaly a končily v polovině lýtek. 17

19 Následovala silueta H a v polovině padesátých let konečně silueta A. Tvořily ji šaty se záhybem a kabátek se zapínáním, zvýrazněným dvěma řadami knoflíků. Sukně se postupně v lemu zuţovala aţ vznikla linie Y. Modelky začínají opouštět ateliéry; vzniká nový typ módní fotografie. Slavná americká manekýna Dovima (DOrothy VIrginia MArgaret) nalezená doslova na ulici odpověděla na otázku, jak se jí líbí v Africe opravdu zajímavě: Jsme přece v Egyptě, doufám, že nechcete říci, že ten je v Africe? Kdyby tomu tak bylo, požadovala bych samozřejmě daleko větší plat! Uţ z této odpovědi můţeme poznat, ţe toto povolání bylo luxusní a ţivily se jím jen určité typy ţen. 18

20 Šedesátá léta 20. století Jsou povaţována za nejrevolučnější období v historii módy tohoto století. Bylo to také poslední období módního diktátu. Hlavním cílem bylo šokovat. Věřilo se, ţe změny je třeba vítat, ţe nové je lepší neţ předchozí, ţe letošní barvy, materiály a tvary jsou zákonitě dokonalejší neţ ty z minulého roku. Nepřizpůsobit se hlavnímu módnímu proudu znamenalo zůstat mimo dějiny a pokrok, být vyvrţen. Nebylo to poprvé, co měli mladí lidé vlastní vkus v oblékání ( = styly ulice), ale bylo to poprvé, co určovali módní trendy a vymýšleli módní styly. Stalo se tedy neuvěřitelné..mladí měli svou vlastní módu! Nemuseli se oblékat jako jejich maminky či tatínkové. Díky dívce modelce jménem Twiggy se pozornost upoutala na nohy. Byla to tehdejší ikona světa, průsvitná, sladká jako cukr, nabitá sexappealem, s nevinnýma doširoka rozevřenýma očima, falešnýma jako její řasy. Bylo jí tehdy šestnáct let a uţ jí znal celý svět. Ale teď v současnosti, kdy je tváří jedné kosmetické značky, jí obyčejní lidé znají jenom z věty Ty jsi hubená jako Twiggy! Muţským ideálem se stal typ ďábelského chlápka, soubor všestranné zkaţenosti. V šedesátých letech byla na Carnaby Street (Velká Británie) polovina butiků pánských. Vášeň pro šaty souvisela s hudebními idoly. 19

21 Sedmdesátá léta 20. století Na počátku sedmdesátých let se toho moc nedělo, jediné změny proběhly asi v délce šatů; z mini na midi a maxi. Pak se ale doba vzpamatovala a vytýkalo se jí, ţe si libovala v kýči a nevkusu. Hlavními tématy doby bylo retro, etno, válka, práce, ale také ohlíţení se za minulostí. Známá herečka Jane Fonda propagovala tendenci vyuţívat oděvních přebytků z armádních skladů. Nosila vysoké pevné boty a různé součásti uniformy. Moţná to bylo ovlivněno reakcí na přehnanou zálibu v etnických prvcích a folklóru (batikovaná trička, ovinovací sukně, koţené kabáty, mexické halenky, afghánské šaty a účes afro ) Výrobci konfekce nabízeli celou škálu stylů od vysloveně mladistvého, nebo hippiovského aţ po usedlou klasiku. Dlouhé šaty soupeřily s dţínami. Právě denimové oblečení je pro tuto dobu nejtypičtější. Dţíny oprané, potrhané, vyšívané, záplatované, v rozmanitých tvarech, zvonové, mrkvové, cigaretové, bokovky, kalhoty s botami na tlusté podešvi vypadaly, jako kdyby je na tělo někdo nasprejoval. Dţíny prostě nejlépe symbolizovaly změnu ţivotního stylu. V pouličních stylech našlo zakrátko inspiraci mnoho narcistických homosexuálně zaloţených muţů, kteří byli poměrně zámoţní, neboť je netíţily tradiční poţadavky na muţskou kapsu. Neţivili rodinu, nemuseli kupovat dům, mohli se oblékat do nákladných obleků. Sama definice muţství vzala za své (funky, glam, punk, B-boys, skater). Nejdůleţitější roli hrála moderní hudba, takţe diskotékové šílenství s sebou přineslo pruţné legíny dokonale obepínající nohy a ve výrazných fluorescenčních barvách (elektrická modř, stříbrná lurexová boa). Trička potištěná exotickými vzory a body-dresy. 20

22 Osmdesátá léta 20. století Móda osmdesátých let přinesla zajímavé prvky vycházející z japonských tradic a s nimi dorazila touha míchat oděvy odlišných kultur. Široké pásky přes dlouhé svetry a blýskavé materiály. To všechno byly hity osmdesátých let - a dnes tomu není jinak. Sakům velel známý Giorgio Armani. Pro tuto módu jsou typické aţ jevištní balonové sukně a přehnaně velká ramena symbolizující nenasytnost. V podstatě jsou tu neomezené moţnosti, nosilo se opravdu vše moţné i nemoţné. Toto období se leskne slávou a úspěchy a do všeho mluví peníze. Móda je divoká, s erotickým nábojem a minimalistická. Kdyţ se mě někdo zeptá, co mě napadne pod pojmem 8O. léta, musím odpovědět: Bláznivost, kýč a návrat módy. 21

23 Devadesátá léta 20. století Naprostou novinkou a hitem se v tomto období stávají topmodelky. Patří mezi jedny z nejbohatších a nejobdivovanějších lidí světa, např. Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell nebo Linda Evangelista. Jejich přítomnost byla ţádaná na kaţdé důleţitější akci. Svět byl zachvácen reklamou a tomu se museli podřizovat i návrháři. Uţ nejde jen o jejich šaty, protoţe aby se udrţeli, museli se ukazovat vţdy a všude, kde jen bylo moţné pokud moţno ve společnosti krásných ţen a muţů. Móda začíná být inspirována pouličním stylem grunge po vzoru legendárních kapel jako Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam nebo Soundgarden se mladí oblékají do poničeného, vytahaného a vybledlého oblečení. Návrháři tohoto oblečení si účtovali velice vysoké ceny. Ovšem lidem se přestalo chtít dávat vysoké sumy za "hadry jako ze sekáče", tudíţ návrhářům začínají kruté časy. Idolem se stávají vychrtlé modelky (Kate Moss) a to je jedna z hlavních příčin stále aktuálních problémů s rozšiřující se anorexií. Módní svět se rozdělil na dva tábory. První byl tvořen lidmi, kteří se chtějí oděvem odlišit a být originální, a druhý těmi, kteří si chtějí ţít poklidně svůj ţivot a nevybočovat z davu. 22

24 Závěr I přes to, jak jsem se obávala, ţe cesta k závěru pro mě nebude vůbec lehká, byla jsem mile překvapena. Absolventská práce není v ţádném případě procházka růţovou zahradou, ale dá se zvládnout bez větších problémů. Nakonec jsem vlastně ráda za to, jaké téma jsem si zvolila, protoţe to pro mě bylo docela přínosné a naučné. Nejvíce mě bavilo sledovat, jak byla móda ovlivněna politikou, hudbou a různými událostmi, které se přihodily. Je neuvěřitelné, jaké mnoţství nových směrů a stylů se během jednoho století, vystřídalo. Všichni můţeme vidět, ţe se móda vrací, ale pojmenování stylů nám nic neříká. Třeba takový B-boys, to je předchůdce dnešního hip hopu. V 21. století nám dredaři a punkeři připadají zcela normálními obyvateli naší Země, ale v minulém století tomu tak nebylo. Na osoby, které propagovaly tyto styly, hleděli ostatní s odstupem. Takţe jsem se dozvěděla spoustu nových informací, naučila jsem se zpracovávat text, a to je docela velký pokrok, protoţe to pro mě vţdy byla španělská vesnice. Také jsem si zkusila vypracovat a poté vyhodnotit dotazník. A hlavně mi absolventská práce pomohla k tomu, ţe jsem více trpělivá a hned vše nevzdávám. Doufám, ţe se mi podařilo zajistit kvalitní a skutečné informace, z nichţ jsem vypracovala své články. Byla bych ráda, kdyby má absolventská práce pomohla někomu, kdo se tímto oborem chce zabývat a přinesla mu uţitek z těchto informací. 23

25 Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace 1. Máchalová, J.,Dějiny odívání Móda 20. století, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, Hlaváčová K., Česká móda Zrcadlo doby, Zlín: Nakladatelství Tigris, Historie v obrazech česká kultura,olomouc: Media DIDA,2004. Elektronické zdroje hphrase=all _Gotika.html

26

27 Seznam příloh Příloha A Dotazník Příloha B Obrázky vývoje korzetu Příloha C Obrázky zmíněných módních stylů Příloha D Obrázky 21. století (kresba a fotografie)

28 Příloha A Dne 14.března 2011 jsem rozdala v sedmé třídě dotazníky, které jsem sama vypracovala za účelem zjistit, jaký mají ţáci k módě vztah. 1. JE PRO VÁS MÓDA DŮLEŽITÁ? Pro více jak polovinu je móda důleţitá, ostatním je to jedno. 2. a) VYZNÁTE SE V MÓDNÍCH STYLECH PŘEDEŠLÝCH STOLETÍ? 2. b) POKUD ANO, JAKÝ VÁS OSLOVIL? Na otázku, která je z hlediska mé absolventské práce nejdůleţitější, jsem nedostala moc pozitivní odpovědi. Převaţují ti, kteří se přiznali, ţe předešlé módě nerozumí.a ti, co si myslí, ţe se moţná vyznají, neuvedli ani jeden příklad.moţná je to tím, ţe je neoslovil ţádný styl, jak jeden z ţáků uvedl. 3. JSTE RÁD/A ZA DNEŠNÍ MÓDU? Myslela jsem si, ţe na této otázce se ţáci shodnou, avšak opak je pravdou. Většina byla rozhodnuta, ţe je pro ně dnešní móda samozřejmě důleţitá, čtvrtina sází na pohodlnost a dvěma ojedinělým je to jedno. 4. CO BYSTE JÍ VYTKLI? OVŠEM POKUD BY NĚCO TAKOVÉHO BYLO. U této otázky dvacet lidí nic nenapadlo. Těch zbylých pět se shodlo, ţe dnešní móda není moc kvalitní, ani pohodlná. 5. a) SNAŽÍTE SE ŘÍDIT NĚJAKÝM STYLEM? 5. b) POKUD ANO, ANEBO BYSTE CHTĚL/A, TAK JAKÝM? Chtěla jsem, aby se sedmáci u této otázky zamysleli a zeptali se sami sebe. Nevím, jestli se mé přání vyplnilo, ale většina ţáků se ničím neřídí. Dva by chtěli a zbylí se řídí stylem rockovým, punk rockovým, hip hopovým, anebo chtějí vypadat jako Barbie. 6. ADVOKÁT MŮŽE MÍT TEPLÁKOVOU SOUPRAVU, POPELÁŘ MŮŽE CHODIT V OBLEKU...SOUHLASÍTE S TAKOVOUHLE VOLNOSTÍ? Vůbec jsem nevěděla, jak na tuto otázku budou ţáci reagovat, proto jsem ani nemohla být překvapena, ţe pro třináct dětí je tato moţnost hloupostí, osm dětí by to takto zřejmě chtělo a čtyři jsou zásadně proti.

29 Příloha B Napoleonská podprsenka 1803 Korzet z roku 1720 Rok 1878 Rok 1890

30 Příloha C Gotický pár Barokní pár Renesanční ţena Renesanční muţ Secesní pár

31 Příloha D - kresba 1956

ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Secese. Období - konec 19. a počátek 20. století

ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Secese. Období - konec 19. a počátek 20. století ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Secese Období - konec 19. a počátek 20. století Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován

Více

Absolventská práce. Móda v době renesance

Absolventská práce. Móda v době renesance ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ZA NÁDRAŽÍM 222, 381 01 ČESKÝ KRUMLOV Absolventská práce Móda v době renesance Autor práce: Inna Harkovenko, IX.B Konzultant: Jana Vacková Školní rok: 2011 2012 1 2012 Základní

Více

Rozdělení oděvů. Tato prezentace vznikla s podporou materiálů Ing. Blaženy Musilové a Ing. Daniely Veselé

Rozdělení oděvů. Tato prezentace vznikla s podporou materiálů Ing. Blaženy Musilové a Ing. Daniely Veselé Rozdělení oděvů Tato prezentace vznikla s podporou materiálů Ing. Blaženy Musilové a Ing. Daniely Veselé MUŽSKÝ ODĚV Pánský oděv Dorostový chlapecký oděv ODĚV ŽENSKÝ ODĚV Dámský oděv Dorostový dívčí oděv

Více

KLICPERÁČEK. Úvod. Tak si užijte časopis a čtení a zase příští rok! Váš Klicperáček. Časopis připravili žáci druhého stupně 2015/2016

KLICPERÁČEK. Úvod. Tak si užijte časopis a čtení a zase příští rok! Váš Klicperáček. Časopis připravili žáci druhého stupně 2015/2016 KLICPERÁČEK Úvod Vítejte v posledním díle našeho - i vašeho - školního časopisu. Ke konci roku jsme se rozhodli zabývat se módou. A to nejen tou dnešní, ale i tou historickou. Podívejte se s námi do pravěku,

Více

NEOROMANTIČKA. co musíš mít. módní lekce

NEOROMANTIČKA. co musíš mít. módní lekce NEOROMANTIČKA Na jednu stranu by se nejraději narodila v jiném století. Vybrala by si dobu, ve které byly dívky jemné stejně jako jejich šaty s anglickou krajkou. Neoromantička ale ráda chodí i v teniskách

Více

Příloha krojového řádu č. 1

Příloha krojového řádu č. 1 Junák svaz skautů a skautek ČR Příloha krojového řádu č. 1 Základní součásti kroje Základní košile Kategorie: skauti / ky vodní skauti /ky Barva: béţová tmavomodrá Materiál: Označení: Způsob nošení: Vyrábí

Více

Ceník oděvů GASTRO 2011 dafne@dafne.cz www.dafne.cz Stranačíslo Název 5 1 Sako s ozdobným přestřižením v pase 2 150,- -sukně klasická 850,- 5 2 Sako

Ceník oděvů GASTRO 2011 dafne@dafne.cz www.dafne.cz Stranačíslo Název 5 1 Sako s ozdobným přestřižením v pase 2 150,- -sukně klasická 850,- 5 2 Sako Ceník oděvů GASTRO 2011 dafne@dafne.cz www.dafne.cz Stranačíslo Název cena 5 1 Sako s ozdobným přestřižením v pase 2 150,- -sukně klasická 850,- 5 2 Sako klasické na jeden knoflík 2 150,- 6 1 Sako dámské

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

SILŮVSKÝ KROJ. Zástěrka fěrtoch byla světlé barvy, jednoduchý střih.

SILŮVSKÝ KROJ. Zástěrka fěrtoch byla světlé barvy, jednoduchý střih. SILŮVSKÝ KROJ POPIS PŮVODNÍHO KROJE Základ kroje je tvořen ze 2 až 3 oděvních součástí. Po staletí se kroj zdobil různými doplňky a detaily, kterými se odlišoval dle jednotlivých krajů, jejich bohatství

Více

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA Kč

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA Kč MNOŽSTEVNÍCH SLEVY 3 KS 10% PŘI ODBĚRU 6 KS 15% 10 KS 20% MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA V PŘÍPADĚ ODBĚRU VŠECH 40 ks NÍŽE UVEDENÝCH ŠATŮ PAUŠÁLNÍ CENA 80.000 Kč PLUS BONUS ZNAČKOVÉ ŠATY AKAY HEDVÁBÍ, POSETÉ PERLIČKAMI

Více

sassa kolekce podzim/zima 2010 fashion

sassa kolekce podzim/zima 2010 fashion sassa kolekce podzim/zima 2010 Mladistvá série v ohlášeném retro stylu. Zajímavé provedení s barevně odsazenou lemovkou a lesklou gumičkou u pantů a stringů. Nový ženský tvar košilky se širokými ramínky

Více

Nechte se okouzlit JARNÍMI CENAMI! Katalog. jaro

Nechte se okouzlit JARNÍMI CENAMI! Katalog. jaro Nechte se okouzlit JARNÍMI CENAMI! Katalog jaro 2015 Rozkveťte do krásy Jarní bavlněný top s tropickým květovaným potiskem, různé barvy DÁMSKÁ KOLEKCE 3 JARNÍ KVĚTOVANÉ VZORY V LEHKÝCH CENÁCH! Tuhle svěží

Více

Kostýmy. Sedlák Bartůněk a jeho rodina cca 1935, Písecko. Muži z vesnice

Kostýmy. Sedlák Bartůněk a jeho rodina cca 1935, Písecko. Muži z vesnice Kostýmy Máte před sebou dokument o kostýmech k larpu Borograv, rozhodně se nejedná o vědeckou práci, a proto jej berte prosím s rezervou - spíše jako inspiraci. Nejdříve něco na samotný úvod. Valná většina

Více

Udělejte si radost i na podzim

Udělejte si radost i na podzim Udělejte si radost i na podzim Pletený svetr v elegantním stylu, světle modrá nebo pudrová barva, S-L Dámský svetr s elegantním lemováním kolem krku a záplatami na loktech, ve kterém se budete cítit pohodlně

Více

je na jaro Béžová náš šatník? Móda Jak a čím oživit 46 Brýle &Móda Jana Minaříková Jana Minaříková založila svou značku v roce 2009, po absolutoriu

je na jaro Béžová náš šatník? Móda Jak a čím oživit 46 Brýle &Móda Jana Minaříková Jana Minaříková založila svou značku v roce 2009, po absolutoriu Jak a čím oživit náš šatník? Béžová je na jaro ideální! Za pár týdnů tu je jaro. Jak doplnit šatník, abyste se cítila dobře, radí návrhářka Jana Minaříková: Základem každého modelu, který chcete nosit

Více

kapitola 62 - tabulková část

kapitola 62 - tabulková část 6200 00 00 00/80 ODĚVY A ODĚVNÍ DOPLŇKY, JINÉ NEŽ PLETENÉ NEBO HÁČKOVANÉ 6201 00 00 00/80 Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, jiné než

Více

JARO I LÉTO Spring I Summer 2011

JARO I LÉTO Spring I Summer 2011 JARO I LÉTO Spring I Summer 2011 Kabát I Coat GUY 22.73079.0318 Rifl e I Jeans DREAM 19.72148.01753 Kabát I Coat GUY 22.73079.0319 22.72144.0311 Kabát I Coat GUY 22.73079.0546 ¾ Kalhoty I Shorts GREUTE

Více

1. Druhy pánských košil

1. Druhy pánských košil PÁNSKÁ KOŠILE 1. Druhy pánských košil Klasická košile - charakterizována límcem (dvoudílným nebo jednodílným) zapínaným ke krku, k němuž se nosí vázanka, přední díl je zpravidla celozapínací. Má 1 kapsu.

Více

sluší Tady je svět ještě v pořádku Bunda dámská 1990,- Bunda pánská 1990,- Legíny dámské 279,- Jeans pánské 899,-

sluší Tady je svět ještě v pořádku Bunda dámská 1990,- Bunda pánská 1990,- Legíny dámské 279,- Jeans pánské 899,- sluší Bunda dámská 1990,- Bunda pánská 1990,- Legíny dámské 279,- Jeans pánské 899,- Tato nabídka platí od 22. 10. do 17. 11. 2015. Tady je svět ještě v pořádku Zahřejte se s námi Bunda dámská různé barvy,

Více

Nabídka, která vás rozhýbe

Nabídka, která vás rozhýbe Nabídka, která vás rozhýbe Dámské sportovní triko s vtipným potiskem, v bílé, šedé nebo růžové barvě, XS-XL Pánské triko s vintage potiskem, v různých barvách a velikostech M-XL nebo M-XXL Dámské teplákové

Více

JAK NA VELIKOST? Pro určení správné velikosti oděvu Vám doporučujeme ověřit si velikost dle našich tabulek.

JAK NA VELIKOST? Pro určení správné velikosti oděvu Vám doporučujeme ověřit si velikost dle našich tabulek. ZDRAVOTNICKÉ ODĚVY Milí zákazníci, jsme tradiční česká výrobní firma se zaměřením na zdravotnickou konfekci. Od počátku se profilujeme jako společnost, která přináší módní trendy do výroby, nebojí se používat

Více

V létě letí nízké ceny

V létě letí nízké ceny V létě letí nízké ceny Výrazná dámská halenka s tropickým květinovým potiskem, S-XL 1 Vzdušná dámská halenka, s vyšívaným výstřihem a gumou ve spodní části, S-XXL Pohodlné dámské šortky se širokou gumou

Více

PODZIM I ZIMA Autumn I Winter 2011 2012

PODZIM I ZIMA Autumn I Winter 2011 2012 PODZIM I ZIMA Autumn I Winter 2011 2012 Bunda I Jacket HUKE 23.70020.0366 Jeansy I Jeans DREAM 21.72148.01753 Bunda I Jacket HUKE 23.70020.0367 Jeansy I Jeans DREAM 21.72148.01753 Bunda I Jacket FUEGO

Více

www.bonprix.cz Tel: 596 629 630 Cena 19 Kč LétO 2012 Trojúhelníková bikiny podprsenka 349_ CZ.B3 Platnost do 31.12.

www.bonprix.cz Tel: 596 629 630 Cena 19 Kč LétO 2012 Trojúhelníková bikiny podprsenka 349_ CZ.B3 Platnost do 31.12. Cena 19 Kč LétO 2012 Trojúhelníková bikiny podprsenka 349_ viz následující strana CZ.B3 Platnost do 31.12. 2012 2012PC68,00 Podrobnosti viz str. 70 www.bonprix.cz Tel: 596 629 630 Vážení zákazníci, už

Více

ABBY KREJČOVSTVÍ. Cenník služeb. Pánské zakázkové krejčovství. Dámské zakázkové krejčovství

ABBY KREJČOVSTVÍ. Cenník služeb. Pánské zakázkové krejčovství. Dámské zakázkové krejčovství ABBY KREJČOVSTVÍ Cenník služeb Pánské zakázkové krejčovství Kalhoty - riflové 1100,- Kalhoty - společenské 1000,- Kalhoty - společenské s podšívkou 1000,- Kraťasy 560,- Košile - riflová 800,- Košile -

Více

Forum, vaše módní inspirace ALPINE PRO, LINDEX a H&M.

Forum, vaše módní inspirace ALPINE PRO, LINDEX a H&M. Forum, vaše módní inspirace ALPINE PRO, LINDEX a H&M. Máme pro vás další díl naší pravidelné módní rubriky a s ním i výlet za módní inspirací značek OC Forum Liberec. V dnešním díle se naše Pětka z Fóra

Více

VIZ NÁSLEDUJÍCÍ STRANA

VIZ NÁSLEDUJÍCÍ STRANA Cena 19 Kč PODZIM 2014 ROLÁKOVÝ PULOVR 499 VIZ NÁSLEDUJÍCÍ STRANA CZSK3N Platnost do 08.03.2015 130SK3_CO001 KLUB BONPRIX 10% SLEVA Podrobnosti viz hlavní katalog nebo na bonprix.cz Můj styl. Můj život.

Více

OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu

OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu Jsme státní škola zřízená Středočeským krajem, zaměřená zejména na profesní přípravu žáků pro oblast gastronomie a cestovního ruchu. Patříme

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Název vzdělávacího materiálu Přemyslovské Čechy Datum vytvoření 27.12.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor 1.ročník čtyřletého gymnázia Zajímavosti v oblasti kultury 11.--12.století

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_52_INOVACE_ZBO2_5364HO Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum vytvoření:

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN. 18.1 Kožené oděvy 18.10 Kožené oděvy 18.10.1 Kožené oděvy 18.10.10 Kožené oděvy 4203.1

Kód SKP N á z e v HS/CN. 18.1 Kožené oděvy 18.10 Kožené oděvy 18.10.1 Kožené oděvy 18.10.10 Kožené oděvy 4203.1 18.1 Kožené oděvy 18.10 Kožené oděvy 18.10.1 Kožené oděvy 18.10.10 Kožené oděvy 4203.1 Z: kabáty, saka, bundy, kostýmy, kalhoty vč. pracovních oděvů z přírodních usní nebo jejich imitací N: kožené pásky,

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

Šaty dělaj člověka aneb co se nosilo za mé babičky a maminky.

Šaty dělaj člověka aneb co se nosilo za mé babičky a maminky. Šaty dělaj člověka aneb co se nosilo za mé babičky a maminky. Popisuji hlavně moji babičku Terezii Lišťakovou a moji maminku Libuši Sedlaczkovou. Začnu moji babičkou, která se narodila v roce 1930 na Žitkové,

Více

Pravidla pro oblečení

Pravidla pro oblečení Pravidla pro oblečení (dle WDSF Dress Regulations) PREAMBULE Soutěžní oblečení musí ukazovat sportovní zaměření disciplín tanečního sportu. PRAVOMOCI A PLATNOST Pravidla pro oblečení se vztahují na všechny

Více

Jak zamaskovat. také mezi modelkami či celebritami s dokonalými

Jak zamaskovat. také mezi modelkami či celebritami s dokonalými Jak zamaskovat povánoční kila Bojujete po Vánocích s přebytečnými kily, ale nemáte čas nebo náladu zavítat do fitcentra? Nevadí, stačí se jen dobře obléknout. Přinášíme vám dvanáct stylingových rad, které

Více

Hřejivá nabídka, která vás rozveselí. Více za méně každý den! Nabídka je platná ve dnech od 25. 9. 2015 do 8. 10. 2015 nebo do vyprodání zásob

Hřejivá nabídka, která vás rozveselí. Více za méně každý den! Nabídka je platná ve dnech od 25. 9. 2015 do 8. 10. 2015 nebo do vyprodání zásob Hřejivá nabídka, která vás rozveselí Pzimní bunda s kapucí pro dívky, v růžové nebo fialové barvě, 2-7 let Stylová chlapecká bunda s kapucí a praktickými kapsami na zapínání, červená nebo zelená, 2-7 let

Více

Valentýnská nabídka a daleko více!

Valentýnská nabídka a daleko více! Valentýnská nabídka a daleko více! Medvídek ve valentýnském svetříku, daruj jej milované osobě Valentýnské voňavé svíčky, různé druhy 42,- Dekorativní váza se stuhou a kovovým srdíčkem Sada 2 skleniček

Více

Připravte se na první zvonění

Připravte se na první zvonění Připravte se na první zvonění Moderní chlapecké triko se sportovním motivem, modré či tmavě modré, Stylové legínky pro malé parádnice, květované, tmavě modré nebo béžové, Batůžek pro předškoláky, s oblíbenými

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Šetříme na společných nákupech

Šetříme na společných nákupech Šetříme na společných nákupech Stylové pruhované triko, pánské, v šedé barvě, M-XXL 1 Dámský top na ramínka s indiánským potiskem 179,- 219,- Pánské kraťasy s bočními kapsami, modré nebo béžové, M-XL Ležérní

Více

Slovník gotických slov odívání

Slovník gotických slov odívání Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

N a š e i m a g e nevhodné

N a š e i m a g e nevhodné nevhodné Naše image Standardy image (Image code) Image je náš obraz, vnější působení, celkový dojem, který o sobě vytváříme na veřejnosti. Tato brožura představuje standardy image zaměstnance ČSOB včetně

Více

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek.... Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi liší a je stále nespokojen s tím, jak vypadá - je to č

Více

Záznam z jednání dámské oděvní komise mezi zaměstnankyněmi Dopravního podniku hl. m. Prahy a dodavatelem stejnokrojů společností Xena Praha, s. r. o.

Záznam z jednání dámské oděvní komise mezi zaměstnankyněmi Dopravního podniku hl. m. Prahy a dodavatelem stejnokrojů společností Xena Praha, s. r. o. Záznam z jednání dámské oděvní komise mezi zaměstnankyněmi Dopravního podniku hl. m. Prahy a dodavatelem stejnokrojů společností Xena Praha, s. r. o. Místo: velká zasedací místnost ve vnitrobloku budovy

Více

U nás. nejlevněji! zahájíte školní rok. Více za méně méně... každý den! 179,- 119,- 119,-

U nás. nejlevněji! zahájíte školní rok. Více za méně méně... každý den! 179,- 119,- 119,- U nás zahájíte školní rok nejlevněji! Nápadité chlapecké triko s veselou liškou, se stahovacími lemy na rukávech, bavlna, Roztomilá dívčí mikina s obrázkem králíčka, s dlouhým rukávem, Stylové manšestrové

Více

Význam pohřebního oděvu Markéty Františky Lobkowiczové pro výzkum památek oděvního umění

Význam pohřebního oděvu Markéty Františky Lobkowiczové pro výzkum památek oděvního umění Johannes Pietsch Význam pohřebního oděvu Markéty Františky Lobkowiczové pro výzkum památek oděvního umění Přeložila Marcela Herbrandová Anonym portrét Markéty Františky Lobkowiczové, rozené Dietrichsteinové.

Více

sassa kolekce jaro/léto 2010 fashion

sassa kolekce jaro/léto 2010 fashion sassa kolekce jaro/léto 2010 Art. 34933 košilka Art. 44932 string 599,- Kč 239,- Kč 22,95 8,95 Art. 24932 push-up Art. 34932 panty fashion Série s drobným karo potiskem - mladistvá série z dvoubarevného

Více

katalog zdravotnických oděvů Pohodlí a kvalita pro každý den

katalog zdravotnických oděvů Pohodlí a kvalita pro každý den katalog zdravotnických oděvů Pohodlí a kvalita pro každý den Firma APEX byla založena v roce 1992 a mimo jiné se specializuje i na výrobu zdravotnických oděvů. Jsme prestižním a dlouholetým dodavatelem

Více

Více za méně každý den!

Více za méně každý den! Tričko s dlouhým rukávem, dívčí nebo chlapecké, s motivy, různé vzory a barvy, 2-7 let 249,- 89,- Sada pro malého hasiče: hasičský vůz s délkou cca. 50 cm, dvě figurky a hasičská přilba v sadě Plyšový

Více

Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace.

Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace. Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace. 1. Pach místo vůně Jestli je něco, co může ženu zákonitě odpudit, je to právě nepříliš vonící mužské

Více

200. Sváteční saténové šatičky 1,5-2 roky

200. Sváteční saténové šatičky 1,5-2 roky 200. Sváteční saténové šatičky 1,5-2 roky Délka: 55 cm Šířka: 25 cm Materiál: tmavě fialové, krátký rukáv Půjčovné: 100 Kč 201. Šaty SVATEBNÍ - družička 9-11 let Délka: 88 cm Šířka: 43 cm (možnost stáhnutí,

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Katalog reklamního textilu 2014

Katalog reklamního textilu 2014 Katalog reklamního textilu 2014 Obsah Trika pánská... 3 Triko pánské T160... 4 Triko pánské EXCLUSIVE... 5 Triko pánské V - Neck... 6 Triko pánské dlouhý rukáv... 7 Triko pánské bez rukávů... 8 Triko pánské

Více

Tato nabídka platí od 11. 9. do 7. 10. 2014.

Tato nabídka platí od 11. 9. do 7. 10. 2014. 1. Dámský kabát, v nabídce i pánský, 1690 Kč 2. Dámské kalhoty, 799 Kč 3. Kabelka, v nabídce více stylů a barevných provedení, 499 Kč 4. Šátek, módní barvy, v nabídce i jiné styly, 249 Kč 4. 1. 3. 2. Tato

Více

Pražský hrad - Daniel Křišík

Pražský hrad - Daniel Křišík Pražský hrad - Daniel Křišík V létě jsem byl s rodiči na Pražském hradě.na hrad jsme dorazili před dvanáctou hodinou,kdy se koná slavnostní výměna stráží.vojáci měli vše perfektně nacvičené,nikdy jsem

Více

Nová kolekce 34,90 54,90 69,90 54,90 69,90 139, 239, 134,50 239, 199, - 50 % Tato nabídka platí od 11. 9. do 30. 9. 2012

Nová kolekce 34,90 54,90 69,90 54,90 69,90 139, 239, 134,50 239, 199, - 50 % Tato nabídka platí od 11. 9. do 30. 9. 2012 Otevírací doba Praha Čakovice, Černý Most, Zličín denně 8 22 Duffy osvěžovač textilií 2v1 250 ml (100 ml = 13,96 Kč) pro všechny hypermarkety Globus s výjimkou hypermarketu Havířov. Nová kolekce 34,90

Více

799,- 1190,- 199,- Tato nabídka platí od 13. 3. do 8. 4. 2014 nebo do vyprodání zásob. Kalhoty dámské s elastanem, dobře sedí na každé postavě

799,- 1190,- 199,- Tato nabídka platí od 13. 3. do 8. 4. 2014 nebo do vyprodání zásob. Kalhoty dámské s elastanem, dobře sedí na každé postavě Tato nabídka platí od 13. 3. do 8. 4. 2014 nebo do vyprodání zásob. Kalhoty dámské s elastanem, dobře sedí na každé postavě 799,- Bunda dámská zapínání ke krku, 1490,Kabelka dámská Šátek dámský 1190,-

Více

ČÁST PRVNÍ 1 NOVÁ PROFESIONÁLNÍ IMAGE

ČÁST PRVNÍ 1 NOVÁ PROFESIONÁLNÍ IMAGE OBSAH ČÁST PRVNÍ 1 NOVÁ PROFESIONÁLNÍ IMAGE KAPITOLA PRVNÍ 3 NA VZHLEDU ZÁLEŽÍ 3 Máte pouze třicet sekund 4 První dojem, trvalý dojem 5 Výjimka potvrzuje pravidlo 6 KAPITOLA DRUHÁ 9 IMAGE NA JEDNIČKU 9

Více

ŠATY BEZ RUKÁV (tento materiál si naklade za cíl být všespasující a obecn platnou pravdou, je to pouze esej, která vyjad uje mé myšlenkové postupy p

ŠATY BEZ RUKÁV (tento materiál si naklade za cíl být všespasující a obecn platnou pravdou, je to pouze esej, která vyjad uje mé myšlenkové postupy p ŠATY BEZ RUKÁVŮ (tento materiál si naklade za cíl být všespasující a obecně platnou pravdou, je to pouze esej, která vyjadřuje mé myšlenkové postupy při šití oděvů, věřím, že i přesto budou dobrým vodítkem

Více

INSPIRACE VESMÍREM I EDWARDIÁNSKOU ANGLIÍ. A NASTUPUJE UNISEX

INSPIRACE VESMÍREM I EDWARDIÁNSKOU ANGLIÍ. A NASTUPUJE UNISEX INSPIRACE VESMÍREM I EDWARDIÁNSKOU ANGLIÍ. A NASTUPUJE UNISEX Pro ženskou módu konce šedesátých let je patrný jistý odklon od diblíkovství a holčičkovského looku předchozích let. Móda více sází na ženskost

Více

LOOKBOOK JARO - LÉTO 2010

LOOKBOOK JARO - LÉTO 2010 LOOKBOOK JARO - LÉTO 2010 Dámská obuv Baleríny Model.: 1 100 726 Cena: 449 Kč Velikosti: 37-41 Rock n Roll-baleríny v aktuálním černo/bílém károvaném vzoru. Model: 1 100 727 Cena: 449 Kč Rock n Roll-baleríny

Více

525,- 575,- 545,- 475,- 775,- 925,- 895,- 545,- LITEX SPORTSWEAR COLLECTION. Art. 84007. Art. 84008. Art. 84011 Kč. Art. 84003. Art. 84046. Art.

525,- 575,- 545,- 475,- 775,- 925,- 895,- 545,- LITEX SPORTSWEAR COLLECTION. Art. 84007. Art. 84008. Art. 84011 Kč. Art. 84003. Art. 84046. Art. Art. 84007 525,- Art. 84008 575,- Art. 84011 545,- Art. 84003 475,- Art. 84051 895,- Art. 84008 Triko bez rukávů. Kombinace barev. Přední díl pšitý. Potisk. S, M, L 100 bílá 575,- Art. 84051 Leggings dlouhé

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, uveřejněnou ve věstníku

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

podzim Cas pro styl Žhavé tipy i na pro chladné podzim dny! ve své kůži V barvách budete stran vidět o módě a kráse!

podzim Cas pro styl Žhavé tipy i na pro chladné podzim dny! ve své kůži V barvách budete stran vidět o módě a kráse! MÓDA podzim 2013 Žhavé tipy pro chladné dny! 22 stran o módě a kráse! Cas pro styl i na podzim ve své kůži V barvách budete vidět tipy pro Žhavé chladné dny! Nadcházející roční období vyžaduje jiný styl

Více

Navrhované rozdělení kategorií

Navrhované rozdělení kategorií Stávající rozdělení kategorií I.řád Galanterie a doplňky Oblečení dámské Prádlo dámské Oblečení a prádlo pánské Slavnostní Retro, staré oblečení a boty Obuv Navrhované rozdělení kategorií Dámské oblečení

Více

Korporátní styling firemní oblékání Uniformy Business, office a casual oblečení Společenské, svatební šaty a obleky Dámské a pánské zakázkové

Korporátní styling firemní oblékání Uniformy Business, office a casual oblečení Společenské, svatební šaty a obleky Dámské a pánské zakázkové Business, office a casual oblečení Společenské, svatební šaty a obleky Dámské a pánské zakázkové krejčovství O mně Již dlouhá léta se pohybuji v módě a oděvním průmyslu. Vystudovala jsem oděvní školu

Více

Sídlíme v Ostravě v České republice, kde také provozujeme vlastní flamencovou školu s mnoha studentkami spokojenými s našimi produkty.

Sídlíme v Ostravě v České republice, kde také provozujeme vlastní flamencovou školu s mnoha studentkami spokojenými s našimi produkty. Drazí příznivci flamenca. Ateliér Son Rubias je rodinná firmička složená ze dvou velkých flamencových nadšenkyň z matky Soni a dcery Anety; obě jsme tanečnice s mnohaletou zkušeností, což se odráží i v

Více

Rozměry dámského oblečení

Rozměry dámského oblečení Rozměry dámského oblečení Tričko netopýr 3/4 rukáv - dámské A délka od ramene 60 60 65 69 69 69 B šířka přes hrudník 52 56 60 64 68 72 C šířka v pase 38 42 46 50 54 58 D šířka přes boky 40 44 48 52 56

Více

léta Tady je svět ještě v pořádku Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,- Tato nabídka platí od 9.4. do 5.5.

léta Tady je svět ještě v pořádku Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,- Tato nabídka platí od 9.4. do 5.5. léta Klobouk dámský, elegantní, v bílé barvě 169,- Tričko dámské, nebo s elastanem, různé druhy a barvy, velikost: S-2XL/38-48 Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,-

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Realizace modelových kolekcí

Realizace modelových kolekcí Realizace modelových kolekcí výukový modul Renata Pušová HLEDÁNÍ INSPIRACE Inspiraci můžete najít všude kolem vás. Je důležité všechno vnímat. Co se jednomu může zdát hloupé a neuchopitelné, může druhý

Více

V. ročník Prosinec 2011. Troskotovický kurýr. Hodový speciál

V. ročník Prosinec 2011. Troskotovický kurýr. Hodový speciál V. ročník Prosinec 2011 Troskotovický kurýr Hodový speciál Ohlédnutí za Svatováclavskými hody Milí spoluobčané, dovolte, abych se na stránkách speciálního vydání troskotovického Kurýru podělila o velkou

Více

VY_32_INOVACE_CJA3_20_2B

VY_32_INOVACE_CJA3_20_2B VY_32_INOVACE_CJA3_20_2B Vzdělávací oblast: Český jazyk komunikační a slohová výchova, 2. ročník Vzdělávací cíl: Žák popíše osobu podle osnovy. Kompetenční cíl: Kompetence komunikativní- žák formuluje

Více

Vážení čtenáři, Nejsem si jist, zda to sem patří, ale přesto by se to někam napsat mělo: VH

Vážení čtenáři, Nejsem si jist, zda to sem patří, ale přesto by se to někam napsat mělo: VH Vážení čtenáři, Nejsem si jist, zda to sem patří, ale přesto by se to někam napsat mělo: VH D.R. ODÍVÁNÍ NA ASTERIONU IV BOŽIDARA ZE ZÁMOSTÍ, RILONDSKÁ ŠLECHTIČNA Manželka knížete Tala Čereva ze Zámostí

Více

00 bílá. 01 černá. 02 námořní modrá. 03 světle šedý melír. 04 žlutá. 05 královská modrá. 06 lahvově zelená. 07 červená. 08 písková.

00 bílá. 01 černá. 02 námořní modrá. 03 světle šedý melír. 04 žlutá. 05 královská modrá. 06 lahvově zelená. 07 červená. 08 písková. TRIKA Classic 160 Classic 160 dětská V-Neck 160 Heavy 200 Heavy V-Neck 200 Duo Sandwich 160 Colormix 200 Pique V-neck 200 City 150 Love 150 Pure 150 Spaghetti Top 180 Long Sleeve 180 Fit-T Long Sleeve

Více

JARNÍMI CENAMI! Nechte se okouzlit. Více za méně každý den! 119,- 159,- 249,- 119,- cenový. cenový

JARNÍMI CENAMI! Nechte se okouzlit. Více za méně každý den! 119,- 159,- 249,- 119,- cenový. cenový Nechte se okouzlit JARNÍMI CENAMI! 1 Flitrovaný top se zlatým vzorem, světle hnědý, korálový nebo slonovinový, S-XL Lehké dámské tričko s plastickým potiskem, bílé nebo tyrkysové, XS-XL Elegantní 7/8 kalhoty

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Tereza Čierníková INZERÁT

Tereza Čierníková INZERÁT 1 Tereza Čierníková INZERÁT 2 Postával jsem na jednom z nejnudnějších vlakových nádraží hlavního města. Bylo krásné počasí, což bylo v době, ve které jsem žil, velkým plus. Žil jsem vlastně v době, kdy

Více

BMW Motorrad Style kolekce Kit

BMW Motorrad Style kolekce Kit BMW Motorrad Ride & Style Style 29.07.2016 Uvedení na trh 01/2017, popř. 08/2017 Popis výrobku Dámské a pánské stylové oblečení a doplňky Zažijte pocit BMW Motorrad i mimo motocykl Oblíbené kousky pro

Více

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Vlivy na padnutí oděvu ze strany nositele: konstrukce kostry držení těla tvar a proměnlivost postavy Faktory jejichž příčinou existuje spousta variací postav: zaměstnání,

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Ing. EVA VELÍKOVÁ. Oděvní technologie III. pro učební obor Krejčí, Krejčová

Ing. EVA VELÍKOVÁ. Oděvní technologie III. pro učební obor Krejčí, Krejčová Ing. EVA VELÍKOVÁ Oděvní technologie III pro učební obor Krejčí, Krejčová PRAHA 2003 OBSAH 1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZHOTOVOVÁNÍ KAPES TRUPOVÝCH PODŠITÝCH ODĚVŮ.................... 11 1.1 Druhy kapes...............................................

Více

Jak je to s obleky na míru? Exklusivně s Jaroslavem Mejtou

Jak je to s obleky na míru? Exklusivně s Jaroslavem Mejtou Jak je to s obleky na míru? Exklusivně s Jaroslavem Mejtou Menstyle»Móda a styl Jaroslav Mejta, foto:robert Vano 30.09.2011 10:38 Michaela Lejsková S Jaroslavem Mejtou jsem měla několikrát příležitost

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ Zpracovala Mgr. Jana íhová ZŠ Brno, Kamínky 5 Kontakt: rihovajana@centrum.cz Stih mužských i ženských odv ve starovkém ecku byl velmi jednoduchý.

Více

Katalog 2015 reklamní textil

Katalog 2015 reklamní textil Katalog 2015 reklamní textil Vážení zákazníci, strana 03 Triko pánské T160 krátký rukáv strana 05 Triko pánské EXCUIVE strana 05 Triko pánské V - Neck strana 07 Triko pánské dlouhý rukáv pro tento rok

Více

NAKUPTE A UŠETŘETE 125 CZK

NAKUPTE A UŠETŘETE 125 CZK Platí od 7..06 Třpytivé tričko s výstřihem typu "voda" POUZE 99,- To jsou naše VÁNOCE. NAKUPTE A UŠETŘETE 5 CZK * xfgæ4-æ!ffnu-(^ 887070000007070785708 * Při předložení tohoto kupónu a v případě nákupní

Více

Zbožíznalství 3. ročník PP. Textilní galanterie - prezentace

Zbožíznalství 3. ročník PP. Textilní galanterie - prezentace Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZB50 Číslo materiálu 50 Autor Bc. Ivana

Více

E. ART. 76190 2 LITEX SWIMWEAR COLLECTION PODPRSENKA

E. ART. 76190 2 LITEX SWIMWEAR COLLECTION PODPRSENKA 2 LITEX SWIMWEAR COLLECTION C. ART. 76192 S KOŠÍČKY PUSH-UP. Zapínání na zádech. Kontrastní nastavitelná ramínka. Řasení. 80% Polyamid + 20% Elastan Tisk + černá., 44 D. ART. 76193 STŘEDNĚ ŠIROKÉ. Nařasený

Více

445,- 38 42 575,- 36 44 545,- 365,- 36 42 425,- 425,- E. ART. 76190 PODPRSENKA CZK

445,- 38 42 575,- 36 44 545,- 365,- 36 42 425,- 425,- E. ART. 76190 PODPRSENKA CZK 2 LITEX SWIMWEAR COLLECTION A. ART. 76188 545,- C. ART. 76192 S KOŠÍČKY PUSH-UP. Zapínání na zádech. Kontrastní nastavitelná ramínka. Řasení. 80% Polyamid + 20% Elastan Tisk + černá. 36, 38, 40, 42, 44

Více

1. Seznam obrazových příloh. Obrazová příloha 11

1. Seznam obrazových příloh. Obrazová příloha 11 1. Seznam obrazových příloh Obrazová příloha 11 Tento kostým je variancí na oděvní kulturu renesance. Základem je dlouhý dyftýnový kabátec se širokým dekoltem, spojený se suknicí. Zdobení není na kabátci

Více

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky:

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Platí pro profilovou část maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období. Termíny konání

Více

PŘEDNÁŠKA 6 VRCHOVÉ ODĚVNÍ MATERIÁLY

PŘEDNÁŠKA 6 VRCHOVÉ ODĚVNÍ MATERIÁLY 1 VRCHOVÉ ODĚVNÍ MATERIÁLY 2 Opakování 1. Textilie pro přímý kontakt s pokožkou dlouhodobý kontakt (prádlové výrobky) krátkodobý kontakt ( šatovky) 2. Textilie pro nepřímý kontakt s pokožkou vrchové materiály

Více

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU JAK TO ZAČÍNÁ A JAK TO KONČÍ-MUSÍ DOBŘE SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA JE NÁŠ VYSNĚNÝ CÍL A JAK TO UDĚLAT? TO JE OTÁZKA??? První, co musíme udělat je co nejdříve

Více

www.bonprix.cz Tel: 596 629 630 T-Mobile: 731 00 18 00 Vodafone: 608 78 00 18 Cena 19 Kč Jaro/Léto 2012 Top 349_

www.bonprix.cz Tel: 596 629 630 T-Mobile: 731 00 18 00 Vodafone: 608 78 00 18 Cena 19 Kč Jaro/Léto 2012 Top 349_ Cena 19 Kč Jaro/Léto 2012 Top 349_ viz následující strana CZ.SK3 Platnost do 30.09.2012 2012PC36,00 Podrobnosti viz hlavní katalog nebo na www.bonprix.cz www.bonprix.cz Tel: 596 629 630 T-Mobile: 731 00

Více

LUXURY COLLECTION BY ADLER KATALOG Značkový reklamní textil MALFINI

LUXURY COLLECTION BY ADLER KATALOG Značkový reklamní textil MALFINI LUXURY COLLECTION BY ADLER KATALOG 26 Značkový reklamní textil MALFINI LUXURY COLLECTION BY ADLER POLOKOŠILE PÁNSKÁ 258 CONTRAST STRIPE LS O LUXUSNÍ KOLEKCI MALFINI Stylová pánská polokošile s dlouhým

Více

Učitel, etiketa. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Učitel, etiketa. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Učitel, etiketa a kvalifikační standard RNDr. Vladimír Kostka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích anotace Příspěvek se zabývá problematikou požadavků na vystupování a chování učitele

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Oděv v průběhu staletí a jeho vliv na choroby ženy Pavla Honová Bakalářská práce 2013 Prohlášení Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU DB TEXTILIE, TEXTILNÍ A ODĚVNÍ VÝROBKY 17 TEXTILIE A TEXTILNÍ VÝROBKY; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 17.1 Textilní vlákna a příze, tuk z ovčí vlny 17.10 Textilní vlákna a příze,

Více

Vesta dámská 1190,- Vesta pánská 699,- Svetr pánský 349,- Kabelka dámská 399,- Jeans dámské, pánské 699,- Jeans pánské 899,-

Vesta dámská 1190,- Vesta pánská 699,- Svetr pánský 349,- Kabelka dámská 399,- Jeans dámské, pánské 699,- Jeans pánské 899,- Tato nabídka platí od 10. 9. do 6. 10. 2015. Vesta 1190,- Vesta pánská 699,- Svetr pánský 349,- Kabelka 399,- Jeans dámské, pánské 699,- Jeans pánské 899,- Aby vás počasí nepřekvapilo Kabát dámský 1990,-

Více