nebezpečné složky komunálního odpadu sběrné dvory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nebezpečné složky komunálního odpadu sběrné dvory"

Transkript

1 hk_13_ :41 Stránka 1 sběrné dvory mobilní svoz nebezpečných složek nebezpečné složky odpadu Odpad vykazující jednu a nebo více nebezpečných vlastností dle zákona o odpadech (např. nepotřebné barvy, léky, chemikálie, oleje, postřiky, baterie...). povinnosti občanů Nebezpečný odpad odkládat do zvláštních sběrných nádob na určených místech sběrných dvorů nebo do přistavených sběrných nádob v rámci systému pravidelných mobilních svozů. Nebezpečné složky komunálního odpadu je zakázáno odkládat na stanoviště nádob na směsný komunální odpad i na jakákoliv veřejná prostranství na území města Hradec Králové. Na území města Hradec Králové probíhá dvakrát ročně mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu, objemných odpadů a odpadů z údržby zeleně. jak svoz probíhá? Na označená stanoviště přijede dle oznámeného časového harmonogramu svozová technika se speciálně proškolenou obsluhou. Jednotlivá vozidla slouží k oddělenému sběru dle druhů odpadů. Po naplnění vozidla odváží odpad k dotřídění a následně je odpad ekologicky odstraněn. kdy svoz probíhá? Svoz probíhá dvakrát ročně vždy v jarním a podzimním termínu. Přesný harmonogram je veřejně přístupný na internetové adrese v sekci Harmonogram svozu odpadů, vždy minimálně 3 týdny před konáním akce. kde svoz probíhá? Mobilní svoz probíhá na celkem 94 stanovištích na území města. Přesný seznam stanovišť je veřejně přístupný na internetové adrese v sekci Harmonogram svozu odpadů. nebezpečné složky komunálního odpadu mobilní svoz nebezpečných složek Předávejte odpady výhradně osobně přímo obsluze svozové techniky V žádném případě neodkládejte odpady na stanoviště před jejím příjezdem Umístění odpadů na veřejné prostranství může být klasifikováno jako přestupek, v případě vážného ohrožení zdraví a života obyvatel i jako trestný čin. Neznečišťujte životní prostředí ve městě neuváženým odkládáním odpadů na veřejná prostranství. Následky zneužití volně odložených odpadů mohou být velmi nebezpečné sběrné dvory užitečné informace Na území města Hradec Králové jsou v současné době otevřeny celkem 4 sběrné dvory. Občané s trvalým bydlištěm na území města zde mohou odpady odkládat zdarma. Totožnost se prokazuje předložením občanského průkazu. Obyvatelé okolních obcí či podnikatelé mohou na sběrných dvorech odkládat odpady pouze za úplatu. které odpady lze na sběrných dvorech odevzdat? Na sběrných dvorech mohou občané odkládat veškeré odpady. Zpoplatněno je pouze uložení stavební suti. kde se sběrné dvory nachází a jak mají otevřeno? Podrobný plán přístupových cest a lokalizaci naleznete u jednotlivých provozoven na v sekci Provozovny k dispozici pod odkazem zde nás najdete... Zjistíte zde informace o otevíracích dobách. Přesnou adresu a u- místění sběrných dvorů najdete také v této publikaci, a to v kapitole Kontakty na poslední straně. Neodkládejte odpady mimo otevírací dobu sběrných dvorů Umístění odpadů na veřejné prostranství může být klasifikováno jako přestupek, v případě vážného ohrožení zdraví a života obyvatel i jako trestný čin. Neznečišťujte životní prostředí ve městě neuváženým odkládáním odpadů na veřejná prostranství. Následky zneužití volně odložených odpadů mohou být velmi nebezpečné

2 hk_13_ :41 Stránka 2 Užitečné kontakty užitečné kontakty Hradecké služby a.s. Marius Pedersen Group ul. Bratří Štefanů č.p. 990 telefon: , fax: GSM: web: Provozní doba sběrných dvorů Víte, že... Dotřídění papíru Hradecké služby a.s. Dotřídění skla Technické služby města Hradce Králové Na Brně č.p. 362 telefon: fax: web: Magistrát města Hradec Králové Československé armády č.p. 408 telefon: fax: web: Kukleny U Labe Na Brně Bratří Štefanů (ul. Pardubická) (ul. Říční) (ul. Průběžná) (bratří Štefanů 990) Pondělí zavřeno 08:00 15:00 zavřeno zavřeno Úterý 08:00 18:00 zavřeno zavřeno zavřeno Středa zavřeno 08:00 18:00 zavřeno 13:00 18:00 Čtvrtek 08:00 18:00 zavřeno zavřeno zavřeno Pátek zavřeno zavřeno 08:00 15:00 13:00 18:00 Sobota zavřeno 08:00 18:00 zavřeno 08:00 16:00 Neděle 13:00 18:00 zavřeno zavřeno zavřeno Papírové odpady, které odložíte do speciálního modrého kontejneru jsou z mnoha různých druhů papírů. Z jiného papíru jsou noviny, z úplně jiného je krabice od televize. Každý druh papíru se také jinak zpracovává. Proto je potřeba sběrový papír dotřídit na jednotlivé druhy. Na dotřiďovací lince je pás, po kterém se směs papíru pohybuje a pracovníci podél pásu z něj vybírají jednotlivé druhy papíru, někdy z něj musí vybírat i odpadky, které tam naházejí nezodpovědní občané. Dotříděný papír se lisuje do balíků a odváží ke zpracování do papírny. Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece sklo barevné. Navíc se tam nesmí dostat žádná jiná nečistota, kov, keramika, porcelán atd. Skleněné odpady ze zelených kontejnerů se nejprve předtřiďují ručně a jsou odstraněny největší kusy nečistot. Poté střepy putují na speciální automatickou linku řízenou počítačem, kde je směs pomocí soustavy drtičů a sít upravena na kvalitu požadovanou zpracovatelem. Ze směsi střepů jsou odstraněny drobné nečistoty (víčka a další drobné předměty) a jsou podrceny na požadovanou velikost. Směs z barevného nebo čirého skla se odváží ke zpracování do skláren. Dotřídění plastů I plasty, které jste odhodili do žlutých kontejnerů, se dotřiďují na dotřiďovací lince. Ze směsi plastů putující na pásu se ručně vybírají PET láhve, fólie a pěnový polystyren a další plasty, které mají speciální samostatné zpracování. Pracovníci z pásu vyhazují i nečistoty, které do plastů nepatří. Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů se lisují do balíků a odváží ke zpracování na recyklační linky.

3 hk_13_ :41 Stránka 3 základní informace vyhláška o odpadech - nakládání s odpady na území města Hradec Králové upravuje obecně závazná vyhláška města Hradec králové č. 14/2006 města Hradec Králové - o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a o systému komunitního kompostování místní poplatek za komunální odpad - výši a způsob výběru místního poplatku za komunální odpad upravuje obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 14/2006 Hradecké služby a.s. - organizace, která zajišťuje svoz směsného komunálního odpadu, svoz tříděného odpadu, svoz velkoobjemového odpadu, svoz nebezpečných složek komunálního odpadu, provoz překladiště odpadu Temešvár a provoz sběrných dvorů na území města 50 kg sběrové ho papíru může nahradit jeden strom vysoký 8 m o průměru 14 cm Marius Pedersen Group Hradecké služby a.s. Technické služby města Hradec Králové - organizace zajišťující svoz rostlinné biomasy a provoz kompostárny 0-30% podílí 2 e s y t s emu pla ém obj v o k l e du na c o odpa h í n v o dom jedna tuna vy papíru aného v lo k y c řeva una re 50 kg d 8 1 it jedna t ř t y še isté vod může u č ů r t li 00 a Víte, Ïe tříděných plast ů v nestlačeném stavu ušetří 20 3 m prostoru na sk ládce?

4 hk_13_ :41 Stránka 4 směsný komunální odpad tříděný odpad Zbytkový odpad (např. smetí, popel, škvára, pevné kuchyňské odpady, zbytky jídel, vyřazené drobné předměty a hmoty atp.) po vytřídění využitelných, nebezpečných a objemných složek odpadů. povinnosti občanů Směsný komunální odpad jsou fyzické osoby povinny odkládat do sběrných nádob umístěných na městem určených stanovištích. užitečné informace Sběrné nádoby jsou občanům poskytovány tak, aby každý měl k dispozici tzv. dostatečný objem sběrné nádoby. Tím se rozumí takový vnitřní objem sběrné nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu odpadů a při daném počtu trvale žijících osob v objektu umožňuje odložit veškerý směsný komunální odpad do sběrné nádoby. Minimální doporučený dostatečný objem sběrné nádoby je 30 litrů na osobu a týden. Nádoba, která je občanům přistavena není jejich vlastnictvím. O umístění nádob rozhoduje město. co se s odpadem děje? Sběrné vozy odváží odpad na překladiště v lokalitě Temešvár. Zde je odpad přeložen do velkokapacitních kontejnerů a odvážen na skládku ve Zdechovicích. Na skládce je odpad hutněn a formován do tělesa skládky. Díky fyzikálním a chemickým procesům dochází následně k vytvoření skládkového plynu bohatého na methan. Tento plyn je jímán a odváděn do kogenerační stanice na výrobu elektrické energie. Odpady z města Hradec Králové jsou tedy využívány k výrobě tzv. alternativní energie. kdy se odpad sváží? Směsný odpad je odvážen 1x týdně vždy v určený svozový den. Nádoby o objemu 1100 litrů (kontejnery) umístěné na sídlištích jsou sváženy i v jiných intervalech, a to nejčastěji dvakrát či třikrát týdně. Harmonogram svozu směsného komunálního odpadu je veřejně přístupný na internetové adrese v sekci Harmonogram svozu odpadů. Zde zjistíte kdy do Vaší ulice přijíždí sběrné vozy pro jednotlivé druhy odpadů. směsný komunální odpad Neodkládejte na stanovištích sběrných nádob objemný komunální odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu, stavební odpad či odpady ze zahrad a parků. Odložením těchto odpadů porušujete vyhlášku města a znečišťujete životní prostředí. Fyzické osobě může být za porušení povinností udělena pokuta dle Zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. tříděný odpad Odpad získaný odděleným sběrem (papír, plasty, sklo atp.). povinnosti občanů Fyzické osoby jsou povinny třídit odpady na jednotlivé složky. užitečné informace Na území města je v současné době umístěno více než 1400 kusů nádob na tříděný odpad. Sběrná síť je organizována tak, aby občanům byla stanoviště co nejlépe dostupná. Do žlutých kontejnerů se třídí plastový odpad, do modrých vytříděný papír. Barevné sklo patří do zelených nádob, bílé do bílých. Kontejnery na papírové kartony (tetrapack) mají oranžovou barvu. Všechna stanoviště nejsou většinou vybavena na sběr všech uvedených komodit, a to zejména z důvodů nedostatku místa. O umístění nádob rozhoduje město.

5 hk_13_ :41 Stránka 5 tříděný odpad objemný odpad vyřazená elektrozařízení co se s odpadem děje? Vytříděné odpady jsou sběrnými vozy odděleně odváženy k dalšímu dotřídění. Sběrné vozy jsou pro identifikaci označeny tabulemi s názvem druhu odpadu, který odváží. Na dotřiďovací lince se odpady třídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování (recyklace) a zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi, nečistoty a odpady. K dotřídění odpadů jsou využívány zejména třídírny v Předměřicích a Černé za Bory. Odpady jsou dotřiďovány ručně. Proto je velmi důležité, aby v jednotlivých kontejnerech končily opravdu pouze ty odpady, pro které jsou nádoby určeny. Jakékoliv znečištění či nesprávné vytřídění odpadu ztěžuje další využití odpadu jako suroviny. kdy se odpad sváží? Harmonogram svozu tříděných odpadů je veřejně přístupný na internetové adrese v sekci Harmonogram svozu odpadů. Zde zjistíte kdy do Vaší ulice přijíždí sběrné vozy pro jednotlivé druhy odpadů. Jakékoliv znečištění či nesprávné vytřídění odpadu ztěžuje další využití odpadu jako suroviny. Neodkládejte do kontejneru na tříděný odpad jiný druh odpadu. Porušujete tím povinnosti fyzických osob stanovených vyhláškou města objemný odpad Složka komunálního odpadu, kterou vzhledem k jejím rozměrům nebo hmotnosti nelze uložit do sběrných nádob (např. nábytek, pneumatiky, staré železo či nekompletní stará elektrozařízení). povinnosti občanů Objemný komunální odpad odkládat na sběrné dvory nebo do přistavených sběrných nádob v rámci systému pravidelných mobilních svozů. Rozměrné odpady, které se nevejdou do nádob na směsný komunální odpad je povoleno odkládat pouze na sběrných dvorech nebo během akce mobilního svozu těchto odpadů, který probíhá 2x ročně na vybraných stanovištích (viz. odstavec sběrné dvory, resp. mobilní svoz NSKO). Odkládat objemné odpady na stanoviště nádob na směsný komunální odpad nebo na jiná veřejná prostranství je zakázáno V případě porušení této povinnosti může být fyzické osobě udělena pokuta dle Zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Právnické osobě může být udělena pokuta dle Zákona o odpadech. vyřazená elektrozařízení Kompletní stará elektrozařízení (např. lednice, televize, sporáky, vysavače, rychlovarné konvice, zářivky...), která již jsou nefunkční nebo nepotřebná. Zákon ukládá výrobcům a dovozcům povinnost postarat se o svoje výrobky po skončení jejich životnosti. Spotřebitel tak může vzít svůj starý spotřebič a bezplatně ho odevzdat k recyklaci ve sběrném dvoře, v obchodě, kde jej koupil, nebo na jedno z mnoha dalších sběrných míst. VHradci Králové se v režimu zpětného odběru mohou vyřazená elektrozařízení odevzdávat na všech čtyřech sběrných dvorech (viz. kapitola Sběrné dvory).

6 hk_13_ :41 Stránka 6 stavební odpady materiál z údržby zahrad svoz a zpacováni biomasy Odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob. povinnosti občanů stavební odpad třídit a předat k využití provozovateli zařízení k využívání nebo odstraňování odpadu zajistit, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a využitelné složky odpadu zajistit stavební odpad proti znehodnocení zajistit, aby při shromažďování stavebního odpadu a při jeho přepravě nebo při jiném nakládání s ním nedocházelo ke znečišťování okolí Stavební odpady jsou přijímány na sběrných dvorech. Příjem těchto odpadů je zpoplatněn. Přijímají je také skládky v okolí města (skládka Křovice, skládka Zdechovice) či dvě zařízení situovaná v lokalitě Temešvár v Kuklenách. Pro dopravu stavebních odpadů je možné objednat si kontejnerovou dopravu společnosti Hradecké služby a.s. (tel.: ). Stavební odpady (stavební suť, dřevo, beton, sanitární vybavení...) je zakázáno odkládat na stanoviště nádob na směsný komunální odpad i na jakákoliv veřejná prostranství na území města Hradec Králové. Materiál biologického původu z údržby zahrad, sadů, parků a lesoparků, který není svou povahou či rozměry vhodný ke komunitnímu kompostování (viz. odstavec svoz a zpracování rostlinné biomasy). povinnosti občanů Odpad ze zahrad a parků odkládat na sběrné dvory nebo do přistavených sběrných nádob v rámci systému pravidelných mobilních svozů. Odpady z údržby zeleně je možno odkládat na sběrných dvorech či během akce mobilního svozu těchto odpadů, který probíhá 2x ročně na vybraných stanovištích (podrobnější informace v odstavcích věnujících se sběrným dvorům a mobilním svozům). Odpady z údržby zahrad a parků je zakázáno odkládat do nádob na směsný komunální odpad či tříděný odpad nebo na stanoviště těchto nádob i na jakákoliv veřejná prostranství na území města Hradec Králové. Na území města Hradec Králové probíhá projekt komunitního kompostování. Jeho podstatou je sběr rostlinných zbytků - tzv. biomasy - do speciálních nádob - compostainerů (hnědé kontejnery), odvoz biomasy na kompostárnu a zpracování na substrát, který je používán při údržbě a obnově zelených ploch ve městě. povinnosti občanů Fyzické osoby jsou povinny rostlinné zbytky přednostně kompostovat. kdy se biomasa sváží? Svoz rostlinné biomasy zajišťují ve čtrnáctidenním cyklu vozidla Technických služeb města Hradec Králové. Podrobnější informace o svozovém harmonogramu naleznete na nebo vám je ochotně sdělí na telefonním čísle stavební odpady materiál z údržby zahrad svoz a zpracování rostlinné biomasy Do nádoby na biomasu patří pouze listí, tráva, drny se zeminou, zbytky rostlin, kořeny, natě, listy a plody zeleniny, spadané ovoce, kousky větví keřů a stromů, nasekané, nastříhané či zpracované štěpkovačem.

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

1. Sběrný dvůr Technický areál obce Tlumačov, ul. U Cementárny

1. Sběrný dvůr Technický areál obce Tlumačov, ul. U Cementárny Nakládání s komunálním odpadem řeší v Tlumačově obecně závazná vyhláška číslo 2/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

Město Český Těšín. Zpětný odběr a recyklace elektrozařízení. a kam s odpady v našem městě

Město Český Těšín. Zpětný odběr a recyklace elektrozařízení. a kam s odpady v našem městě recyklace brozura:sestava 1 26.11.2008 13:04 Stránka 1 Město Český Těšín Zpětný odběr a recyklace elektrozařízení a kam s odpady v našem městě Projekt informační brožura o zpětném odběru elektrozařízení

Více

Město Nový Jičín IČ 00298212

Město Nový Jičín IČ 00298212 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ dle 44 zákona č. 185/21 Sb., vplatném znění na období 211 216 Město Nový Jičín IČ 298212 se sídlem: Masarykovo Nám. 1, 741 11 Nový Jičín Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více

Odpady víme co s nimi Zpětný odběr elektrozařízení

Odpady víme co s nimi Zpětný odběr elektrozařízení Technické služby Karviná, a. s. www.tsk.cz Odpady víme co s nimi Zpětný odběr elektrozařízení Čisté město - ideální místo pro život Statutární město Karviná Projekt informační brožura byl podpořen z finančních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Praha, 2004 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství IREAS, Institut pro strukturální politiku,

Více

J Í L O V É. Článek 1 Základní pojmy

J Í L O V É. Článek 1 Základní pojmy M Ě S T O J Í L O V É Obecně závazná vyhláška č. 8/2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Kralupy nad Vltavou Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Kralupy nad Vltavou Zastoupený

Více

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014 MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 o stanovení systému, shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

Technické služby Jeseník a.s.

Technické služby Jeseník a.s. Technické služby Jeseník a.s. 20 let Trvalé spokojenosti a Jistoty Technické služby Jeseník akciová společnost je prosperující společnost regionálního významu, která zajišťuje mnoho služeb nejen pro Jeseník,

Více

[Praktický poradce] pro ochranu životního prostředí v Praze. Často kladené otázky na ochranu životního prostředí v Praze

[Praktický poradce] pro ochranu životního prostředí v Praze. Často kladené otázky na ochranu životního prostředí v Praze [Praktický poradce] pro ochranu životního prostředí v Praze Agentura Koniklec, o. s. Nové aktualizované vydání 2011 Často kladené otázky na ochranu životního prostředí v Praze Publikace obsahuje téměř

Více

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár Nakládání s odpady v gastronomické praxi Aleš Komár Bakalářská práce 2011 Příjmení a jméno: Komár Aleš Obor: Technologie a řízení v gastronomii P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že: beru na vědomí, že

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 2014 ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

PRAKTICKÝ RÁDCE. Jak chránit životní prostředí na Karlovarsku. Ekocentrum Karlovy Vary

PRAKTICKÝ RÁDCE. Jak chránit životní prostředí na Karlovarsku. Ekocentrum Karlovy Vary PRAKTICKÝ RÁDCE Jak chránit životní prostředí na Karlovarsku Ekocentrum Karlovy Vary OBSAH:... Chyba! Záložka není definována. Seznam použitých zkratek 2 1. ZELEŇ... 4 2. ŽIVOČICHOVÉ... 8 3. VODA... 15

Více

PRAKTICKÝ RÁDCE. Jak chránit životní prostředí na Podblanicku

PRAKTICKÝ RÁDCE. Jak chránit životní prostředí na Podblanicku PRAKTICKÝ RÁDCE Jak chránit životní prostředí na Podblanicku Praktický rádce Jak chránit životní prostředí na Podblanicku Sestavila: Mgr. Lucie Kropáčková Recenzenti: Jana Kořínková, Ing. Karel Kříž, Ing.

Více

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod...

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod... Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů OBSAH 1 Úvod... 2 1.1 Oblast použití... 2 2 Pojmy a definice... 2 3 Vybrané povinnosti zákona

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova

Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova Cíle analýzy: zhodnotit současný stav nakládání s odpady vytipovat klíčové oblasti a slabá místa rámcově navrhnout opatření na zlepšení stavu

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více