HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014"

Transkript

1 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014 Foto: Michal Šafus str. 3 DEN PRAHY 15 PŘEDÁNÍ HASIČSKÉHO VOZU Tisková zpráva Městské části Praha 15 ke kolapsu dopravy dne a dopravním uzavírkám v Praze 15 + UPOZORNĚNÍ na další uzavírky komunikací str. 15 Rekonstrukce ulice Zápotoční str. 7 Co se po vsi povídá... a jak to opravdu je str. 8 Nová mateřská škola v ulici Bolevecké - den otevřených dveří str. 11 Dopravní hřiště v ZŠ Veronské náměstí otevřeno str. 11 Zkouška mobilních protipovodňových zábran v ulici U Břehu str. 16

2 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 11. DOKONČENÉ STAVBY 15. TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTSKÉ ČÁSTI 17. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 18. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA INZERCE Vybrali jsme pro Vás: Str. 7 Otevření Stezky historií Horních Měcholup HLASATEL ročník 20 říjen 2014 VYDAVATEL: ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 IČ: REDAKČNÍ RADA: Michal Frauenterka předseda redakční rady radní, předseda finančního výboru Ing. Pavel Klega starosta, člen redakční rady Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty, člen redakční rady MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty, členka redakční rady Lucie Prinzová, DiS. zástupkyně starosty, členka redakční rady Ing. Karel Březina radní, člen redakční rady PhDr. Marcela Štiková předsedkyně výboru vnějších vztahů a volnočasových aktivit, členka redakční rady Marie Zdeňková redaktorka, členka redakční rady Jitka Černá tajemnice redakční rady Str. 11 Str. 16 Str. 17 Dokončené stavby Zkouška mobilních protipovodňových zábran Volby do zastupitelstev obcí REDAKCE: APP MEDIA s.r.o. Klimentská 1216/ Praha 1 Barbora Šterclová M: PŘÍJEM INZERCE: M: E: Str. 18 Pozvánky na aktivity Prahy 15 Str. 21 Str. 22 Str. 23 Program CSOP Program Aktivních seniorů Prahy 15 Zájmové činnosti pro děti i dospělé Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1. Registrační značka MK ČR E DISTRIBUCE: Adresná distribuce APP MEDIA s.r.o. Stojany ÚMČ Praha 15 NÁKLAD: výtisků VYŠLO: Příští číslo listopad 2014 vyjde Uzávěrka Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto podklady používat. Připomínky k distribuci časopisu Hlasatel pište na nebo volejte

3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 3 Slunečná neděle 7. září 2014 se nesla v duchu Dne Prahy 15. Ti z nás, kteří na 15. ročník dorazili, určitě nelitovali. Areál SK Horní Měcholupy během dne nabízel dětem všech věkových kategorií možnost zábavy a soutěží. Program nebyl laděn jen sportovně. Milovníci umění se mohli zúčastnit výtvarných dílniček. A ti, kteří mají rádi hudbu, měli příležitost zhlédnout vystoupení několika hudebních skupin a interpretů naší populární hudby. Každé oko určitě potěšila exhibice oddílu moderní gymnastiky Hostivař a vystoupení žáků našich základních škol. Patnáctý ročník Dne Prahy 15 se již dá považovat za tradici, a tudíž bych si přál, aby nové zastupitelstvo, které vzejde z následujících komunálních voleb, tuto tradici zachovalo i v roce Na zajištění pestrého programu se podílelo mnoho partnerů a přátel Patnáctky, kteří aktivně přispěli na organizaci tohoto odpoledne. Děkuji. Součástí programu bylo slavnostní předání nového zásahového požárního vozu místním dobrovolným hasičům pro rychlejší zásah v případě požáru. Čestný občan Prahy 15 Dne 10. září 2014 proběhl na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 slavnostní akt předání čestného občanství významné osobnosti MČ Praha 15 panu Ing. Karlu Sedláčkovi. Karel Sedláček se významně podílí na připomínání hrdinného boje našich předků za vznik Československé republiky v roce 1918 a její osvobození z německé nacistické okupace v roce Podílel se na vzniku obvodní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Praha 15 v roce 2009, jejímž se stal prvním předsedou. Dne převzal jako předseda obvodní organizace ČSBS Praha 15, z rukou zástupce Ministerstva obrany ČR, Pamětní plaketu za veřejnou činnost a práci se školní mládeží. V březnu 2012 byl Ústředním výborem ČSBS jmenován čestným předsedou Obvodního výboru ČSBS Praha 15. Je nositelem Čs. válečného kříže 1939 a řady dalších medailí a uznání vrcholných představitelů České republiky ministrů obrany, předsedů vlád ČR, primátorů Hl. m. Prahy. Je rovněž držitelem bronzové, stříbrné a zlaté Pamětní medaile Českého svazu bojovníků za svobodu za svůj přínos pro rozvoj Českého svazu bojovníků za svobodu a udržování paměti národa na události spojené se vznikem Československé republiky v roce 1918 a její osvobození z německé nacistické okupace v roce Panu Karlu Sedláčkovi ještě jednou gratuluji.

4 4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty územní rozvoj doprava Pár slov po čtyřech letech Při rozličných výročích i na konci volebního období je dobrým zvykem bilancovat. Historie, ale i politik předkládají jakýsi průběžný účet a hodnotí léta minulá. Je přirozené se hrdě hlásit k tomu, co se podařilo ze slibů splnit, ale už menší je chuť se otevřeně přiznat i k tomu, co se z různých důvodů splnit nepodařilo. Abych se vyhnul těmto nástrahám, nechám to raději na Vás, kteří to určitě dokážete sami posoudit. Něco se zkrátka povedlo, jiné už možná tolik ne, a někde to poznáme až za nějakou dobu. Místo opakování toho, co jste si mohli přečíst v minulém Hlasateli, chci využít tento prostor a poděkovat Vám za toleranci a trpělivost (ne vždy se i dobře zamýšlený záměr ukázal tím nejsprávnějším), ale hlavně za Vaši podporu, spolupráci a pomoc při plnění všeho, čeho jsme chtěli do- PRAHA sáhnout a co se nám nakonec i podařilo. Před námi však stále zůstává hodně práce, a proto Vás prosím, vytrvejte i v dalších volebních obdobích. Bez společného úsilí to totiž nejde. Jen naše společná práce může vést, krůček po krůčku, k lepší Patnáctce a jejím spokojenějším obyvatelům. A protože neznám lepší způsob, jak zlepšovat a kultivovat naši společnou budoucnost, přijměte za to všechno můj dík i do dalších let.

5 MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5 zdravotnictví sociální oblast a péče o seniory Dobrovolníci v CSOP Praha15 měsíci srpnu proběhl již 5. ročník mezinárodního workcampu ve spolupráci se Sdružením V dobrovolných aktivit INEX a CSOP Praha 15. Uživatelé Sociálně ošetřovatelské jednotky trávili volný čas s dobrovolníky, kteří přijeli ze zahraničí. Dobrovolníci pomáhali ošetřujícímu personálu bez nároku na honorář. Mladí lidé se podíleli na vyplnění volného času seniorů rozmanitými aktivitami. Společně hráli různé stolní hry, chodili na procházky, vyprávěli o své zemi, učili se společně česká slovíčka. CSOP uspořádalo na rozloučenou zahradní party s grilováním a dobrovolníci si připravili program povídání o své zemi. Velmi oblíbené byly vědomostní hry a společné zpívání. Tento workcamp každoročně zpříjemní letní měsíce obyvatelům Sociálně ošetřovatelské jednotky. Věk se nepočítá Součástí života obyvatel na Praze 15 se stávají dnes již tradiční akce a setkání. Den Prahy 15 se letos uskutečnil v neděli 7. září a mezi účinkujícími byli nejen profesionálové, ale i děti z našich škol a seniorky z Klubu seniorů Praha 15. Dovolte mi poděkovat především našim seniorkám, pod vedením Ivony Nováčkové za jejich účast. Všichni jsme měli možnost vidět, že věk je skutečně jen číslo. Jejich elán při nácviku tanečního cvičení s názvem Být stále mlád byl obdivuhodný a samotné vystoupení bylo odměněno radostí a dlouhým potleskem všech přítomných. Dámy, ještě jednou veliké díky a pro ty z Vás, kdo na Dni Prahy 15 nebyli, ale i pro ty, kdo byli, přikládáme pár krásných fotografií z vystoupení našich báječných seniorek.

6 6 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Lucie Prinzová zástupkyně starosty školství a volnočasové aktivity Vodní záchranná služba Praha 15 bude bdít nad bezpečností Orlické přehrady Skupina Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Praha 15 se díky své činnosti rozrostla do té míry, že dostala od příštího roku na starost hlídat přes léto největší českou vodní nádrž Orlickou přehradu. To znamená, že bude držet služby během prázdninových měsíců na základně umístěné v zátoce naproti Orlickému zámku v Marině Orlík, odkud bude na výzvu od hasičů či na zavolání od lidí vyjíždět a ošetřovat zraněné či zasahovat v okolí vodní nádrže. Bude také vykonávat službu tzv. first responder, což znamená, že přijede na místo jako první a začne poskytovat předlékařskou první pomoc, zajistí místo zásahu a případně předá zraněného dalším složkám IZS. Její doménou budou zásahy na vodě, na což nejsou ostatní složky tak školené jako naši záchranáři z Prahy 15. Pro sanitky a hasiče je problematické zasahovat u přehrad, protože tam vedou většinou špatné cesty a celkově dopravní dostupnost je velmi zdlouhavá, proto je ideální řešení dopravovat se po vodě, předpokládá se, že vodní záchranáři se dostanou na místo jako první a vše připraví pro předání profesionálním složkám. Tato činnost je dobrovolná a službu konající lidé nebudou mít za své úsilí žádnou odměnu, a také peníze na vybavení či provoz motorových člunů atd. si musí organizace sehnat sama. Bohužel stát na tuto záslužnou činnost nijak nepřispívá. 20. výročí vzniku Městské části Praha 15 V letošním roce si připomínáme 20. výročí vzniku naší městské části a součástí oslav bylo i zasazení Stromu Prahy 15. Český národní strom, lípu srdčitou, jsme za vydatného deště zasadili v parku u hasičárny v Horních Měcholupech.

7 Michal Frauenterka radní INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 7 majetek Uvnitř tohoto vydání Hlasatele Vás informujeme o dokončených akcích MČ Praha 15 v prázdninovém období, znovu většinou v oblasti školství. Mimo tyto akce byly dokončeny poslední plánované opravy chodníků, průchodů a cest, bezpečnostní a infrastrukturní stavby i parkové úpravy. Je třeba zmínit, že desítky staveb, rekonstrukcí a oprav zejména ve školských objektech byly dokončeny ve smluvně sjednaných termínech a za úspěch považujeme i to, že žádná ani sebenáročnější rekonstrukce ve školkách a školách realizovaná o prázdninách neznamenala posun v začátku školního roku. Na první pohled samozřejmá, ale často na hodiny počítaná dokončení rozsáhlých rekonstrukcí se podařilo zvládnout včas, a za to patří dík všem spolupracovníkům, kteří se o tuto práci zasloužili. Přesto bychom rádi podrobněji vysvětlili následující dvě stavby: REKONSTRUKCE ULICE ZÁPOTOČNÍ Rekonstrukce ulice Zápotoční je před dokončením. Do rekonstrukce se nikomu desítky let nechtělo, protože časté propady vozovky naznačovaly závažnější poruchy podloží a byla obava, která se také potvrdila, ze značného ztížení dopravní situace a komfortu bydlení místních občanů, a tím vyvolání jejich nelibosti. Přesto se současné vedení radnice k této nepopulární, ale neodkladné akci rozhodlo přistoupit. Ke všem popsaným negativním aspektům ještě zasáhla v červnu 2013 tuto oblast povodeň, která způsobila, že proti původním radarovým zkouškám se podloží ulice Zápotoční, a to až v šestimetrové hloubce působením Botiče vymlelo a že je vysáté (rozsáhlé kaverny) až po křížení s ulicí Nad Botičem. Po tomto zjištění jsme zavrhli variantu otevření komunikace do hloubky nejen kvůli vyšší ceně takového zásahu, ale zejména kvůli občanům ulice Zápotoční, jejichž přístup k domům by tak byl téměř zcela paralyzován. V průběhu stavby byly stížnosti zejména na časové proluky ve stavbě, které ale bohužel nešlo eliminovat, a to hlavně kvůli technologickým postupům při injektáži podloží. Omlouváme se za tyto komplikace a děkujeme všem, kterých se rekonstrukce ulice dotýkala, za trpělivost. PARKOVÉ ÚPRAVY NA KOŠÍKU Parkové úpravy na sídlišti Košík byly sice již dokončeny a park předán veřejnosti k užívání, přesto bychom chtěli vysvětlit příliš dlouhou délku stavebních úprav, která byla způsobena naší nespokojeností nad některými detaily skutečného provedení parku a zdlouhavější diskusi mezi projektantem a dodavatelem. Za zpoždění se omlouváme a také děkujeme obyvatelům sídliště za trpělivost. Inzerat_MCP :45 Stránka 1 P R A H A stezka historií 15Horních Mecholup ˇ M Č P r a h a 1 5 V á s s r d e č n ě z v e n a o t e v ř e n í S t e z k y h i s t o r i í H o r n í c h M ě c h o l u p, k t e r é s e k o n á d n e o d 1 4 h o d i n v p a r k u u h a s i č s k é z b r o j n i c e v H o r n í c h M ě c h o l u p e c h. P o o t e v ř e n í s t e z k y p r o b ě h n e p r a v i d e l n ý F a r m á ř s k ý t r h. Městská část Praha 15

8 8 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI CO SE PO VSI POVÍDÁ.a jak to opravdu je Nedávno se znovu objevily fámy, které bychom rádi uvedli na pravou míru PRODEJ PŘEDZAHRÁDEK CIZÍM NE K o m e n t á ř : MČ PRAHA 15 V OBDOBÍ NIKDY NEPRODALA ŽÁDNOU PŘEDZAHRÁDKU JINÝM SUBJEKTŮM NEŽ VLASTNÍKŮM SOUSEDNÍCH BYTOVÝCH ČI RODINNÝCH DOMŮ. Předzahrádky převedené od MČ Praha 15 družstvům a společenstvím u jejich domů jsou v dobré péči a za to je jim třeba poděkovat. VÝSTAVBU NOVÝCH BYTOVÝCH DOMŮ POVOLUJE RADA MČ PRAHA 15 NE K o m e n t á ř : UMÍSŤOVÁNÍ JAKÝCHKOLI NOVÝCH STAVEB SE ŘÍDÍ PLATNÝM ÚZEMNÍM PLÁNEM, KTERÝ SCHVALUJE MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. MČ Praha 15 je jen jedním z účastníků řízení ve stejném postavení jako další až desítky institucí, sousedních vlastníků a občanských sdružení při řízení o umístění stavby ( územní rozhodnutí ). Zastupitelstvo ani Rada MČ Praha 15 ani nesmějí do řízení výkonu státní správy o umístění nové stavby zasahovat. Stavební úřad v řízení Radě MČ nepodléhá. Změnu územního plánu proti zahušťování sídlišť Praha 15 navrhovala, Magistrát hl. města Prahy jí zamítl. Prozatím.

9 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 9 KAM SE PODĚLY PENÍZE MČ PRAHA 15 Z PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK? MČ PRAHA 15 NEPRŮHLEDNĚ HOSPODAŘÍ A PODROBNOSTI ZAKÁZEK NEJDE VYHLEDAT? NE NE K o m e n t á ř : VŠECHNY PŘÍJMY Z PRODEJŮ MAJETKU PLY- NOU VŽDY ZPĚT DO MAJETKU MČ PRAHA 15 A JSOU VYUŽÍVÁNY VÝHRADNĚ DO OBNOVY BUDOV MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL, DOMŮ PRO SENIORY A ZDRAVOTNICKÝCH OBJEKTŮ. MČ Praha 15 si je dlouhodobě vědoma, v jakém stavu se nacházejí převážně panelové objekty škol a školek vystavěné v minulém století a metodou postupné obnovy krok za krokem napravuje jejich stav. Po dvaceti letech je náprava již ve druhém poločase a investice do objektů sloužících vzdělání by měly i dále pokračovat. K o m e n t á ř : MČ PRAHA 15 MÁ SVŮJ ROZPOČET A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VČETNĚ UZAVŘENÝCH SMLUV DO- STUPNÉ VŠEM NA SVÉM WEBU Pro větší transparentnost jsme všechny veřejné zakázky i mimo zákonné povinnosti zpřístupnili na vlastních webových stranách bez nutnosti registrace nahlížejícího do zákonem zřízeného registru profilu zadavatelů. K o m e n t á ř : MČ PRAHA 15 NESEKÁ TRÁVU-JAK TO, ŽE JE NĚKDE TRÁVA POSEKANÁ A NĚKDE NE? A KDO SE STARÁ O CHODNÍKY? JAK KDE MČ PRAHA 15 UDRŽUJE JEN ČÁST ZELENĚ A CHODNÍKŮ NA SVÉM ÚZEMÍ. ZNAČNOU PLOCHU ÚDRŽBY ZELENĚ A VĚTŠINU KOMUNIKACÍ CHODNÍKŮ STÁLE JEŠTĚ PROVÁDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA SVÝMI DODAVATELI, ČÁST POZEMKŮ JE TAKÉ SOUKROMÝCH. MČ Praha 15 za poslední 4 roky převzala do správy větší plochy zeleně a i přesto, že přibyla i starost o odpočinkové molo a oddechový park na březích hostivařské přehrady, se celkové náklady na údržbu se dokonce podařilo snížit. Trávu přesto sekáme 6 8x ročně podle potřeby a lokality. Za poslední čtyři roky došlo na námi udržované zeleni jednou k situaci, kdy tráva přerostla díky trvalým dešťům a seč byla zpožděna o 14 dnů. Přerostlou trávu na pozemcích Hlavního města Prahy, která má jiný časový harmonogram a četnost sekání, se pokoušíme vzájemně ladit a veřejnou zeleň na pozemcích soukromých vlastníků monitoruje odbor životního prostředí a zřízení nápravy řeší jednotlivě.

10 10 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI MČ PRAHA 15 SNIŽUJE POČTY MÍST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH? NAOPAK MČ PRAHA 15 ZRUŠILA DRUHÝ PŘECHOD PŘES ULICI ŠVEHLOVA NA GROŠI NE K o m e n t á ř : K o m e n t á ř : MČ PRAHA 15 V LETECH ZVÝŠILA POČET MÍST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH O JEDNU TŘETINU NA VÍCE NEŽ 1000 MÍST A NAVÍC JEŠTĚ OTEVŘELA NOVÉ 3 PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH Kdo tuto fámu o snižování počtu míst rozšiřuje, na Patnáctce snad poslední 4 roky ani nežil. Zvýšení počtu volných míst se dá lehce ověřit v rejstříku škol, který vede Ministerstvo školství. MČ PRAHA 15 NESOUHLASILA SE ZRUŠENÍM DRUHÉHO PŘECHODU NA ULICI ŠVEHLOVA-NA GROŠI Zdůvodnění Magistrátu hl. m. Prahy při rušení přechodu: splnění silničních norem, bránění plynulosti provozu a ohrožení chodců automobily odbočujícími z Košíku do centra. K o m e n t á ř : MČ PRAHA 15 POŽADOVALA INSTALACI PREFERENČNÍCH SEMAFORŮ NA GROŠI A NA MARAŤÁKU? NE OPAKOVANĚ JSME NESOUHLASILI S TOUTO CHYTROU ÚPRAVOU, KTERÁ PŮSOBÍ V DOPRAVNÍCH ŠPIČKÁCH KOLONY A ZHORŠUJE PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT VŠEM V JEJICH OKOLÍ Zlepšení průjezdnosti Prahou 15 může vyřešit celopražský dopravní dispečink upravující on-line chod semaforů v závislosti na okamžité situaci, ne toto z celku vytržené nově zkoušené opatření. Místo toho, aby z nás Praha dělala pokusného králíka, mohla by se poohlédnout v zahraničí, kde celoměstské systémy řízení provozu opravdu pomáhají. Opakovaně jsme Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravně správních agend žádali o úpravu této brzdy.

11 DOKONČENÉ STAVBY KAM NA MČ PATNÁCTCE PRAHA DOKONČENÉ STAVBY realizované Městskou částí Praha 15 Centrum předškolního vzdělávání Bolevecká s mateřskou školou Nové dopravní hřiště u ZŠ Veronské náměstí STAVBY A REKONSTRUKCE DOKONČENÉ O PRÁZDNINÁCH A V ZÁŘÍ

12 18 12 KAM DOKONČENÉ NA PATNÁCTCE STAVBY MČ PRAHA 15 Zateplení budovy, výměna oken a rekonstrukce výdejny ZŠ Křimická Zateplení a výměna oken pavilonu B ZŠ Nad přehradou Výměna oken a vyzdívky atrií ZŠ Hostivař STAVBY A REKONSTRUKCE DOKONČENÉ O PRÁZDNINÁCH A V ZÁŘÍ

13 DOKONČENÉ STAVBY KAM NA MČ PATNÁCTCE PRAHA Nová fasáda a rekonstrukce sociálního zařízení Stará škola Trhanovské náměstí ZUŠ a Akademie třetího věku, gymnázium Rekonstrukce pavilonu H a kuchyně ZŠ Horolezecká Opravy oplocení škol a školek MŠ Milánská ZŠ Hornoměcholupská MŠ Trhanovské náměstí STAVBY A REKONSTRUKCE DOKONČENÉ O PRÁZDNINÁCH A V ZÁŘÍ

14 20 14 KAM DOKONČENÉ NA PATNÁCTCE STAVBY MČ PRAHA 15 Park na sídlišti Košík Opravy komunikací Úpravy cesty a vymezení pro chodce u Švehlovy ulice Průchod k novým zastávkám od ul. Záveské Chodníček podél Botiče mezi ul. Domkářská a schodištěm ke kostelu Opravy komunikace u Rákosníčkova hřiště Oprava komunikace K Obecním hájovnám Úprava chodníku na Veronském náměstí Retenční jezírko ulice Turínská STAVBY A REKONSTRUKCE DOKONČENÉ O PRÁZDNINÁCH A V ZÁŘÍ

15 Městská část Praha 15 Tisková zpráva Městské části Praha 15 ze dne Dopravní uzavírky a kolaps dopravy dne v Praze 15 Městská část Praha 15 vyjadřuje zklamání nad neschopností Magistrátu hlavního města Prahy při plánování, koordinaci a informování obyvatel o dopravních stavbách v Praze 15. Městská část Praha 15 sděluje veřejnosti že nenese žádnou odpovědnost za vzniklé dopravní problémy způsobené neschopností vedení hlavního města Prahy, které nebralo v úvahu již ve fázi příprav dopravně omezujících staveb stanoviska a návrhy vedení MČ Praha 15 ani odboru dopravy Úřadu MČ Praha 15. Ke kolapsu dopravy dne : Magistrát hlavního města Prahy odbor dopravních agend byl Prahou 15 v předstihu požádán o informování obyvatel a řidičů o uzavírce podjezdu v ulici Průmyslová a do posledního okamžiku ujišťoval Prahu 15, že informování obyvatel o této uzavírce bude včas a v dostatečném rozsahu zajištěno. Odbor dopravních agend MHMP nenechal zapracovat do dopravního značení objížděk v předstihu vznesené připomínky Prahy 15 v přilehlém území ani i v širším okolí uzavírky. Magistrát hlavního města Prahy povolil rekonstrukci přemostění v ulici Průmyslová od , i když si byl vědom, že jeho vlastní přímo sousedící rekonstrukce tramvajové trati na ulici Švehlova končí až MČ Praha 15 o uzavírce předem občany informovala ve svém časopisu Hlasatel a na svých webových stránkách K dopravním uzavírkám v létě a v září tohoto roku: Praha 15 byla v předstihu informována o rekonstrukci tramvajové trati v ulici Švehlova a Průběžná. O této stavbě také v předstihu informovala obyvatele Prahy 15. O souběžně a narychlo spuštěné rekonstrukci křižovatky ulic K Horkám a Mírového hnutí a ulice Ke stáčírně byla MČ Praha 15 informována jen náhodou a jen několik dnů před zahájením stavby znovu bez možnosti připomínek k časově velmi nevhodnému termínu, ale také k podobě dopravního značení informujícího o omezeních provozu. Jaká opatření MČ Praha 15 přijala po zjištění rozsahu letních uzavírek: Z důvodu zamezení kolapsu dopravy v ulici Doupovská na sídlišti Košík jsme zastavili plánovanou realizaci kanalizace v úseku, který měl v prázdninových měsících ulici zcela uzavřít na několik dnů. V září jsme také zabránili riskantnímu křížení provozu nákladních aut na cestách dětí do školy. Z opatrnosti jsme v létě ani v září nerealizovali také plánovaný projekt zklidnění ulice Hornoměcholupská a projekt úprav a výstavby přechodů v ulicích Milánská a Holoubkovská. V souvislosti s uzavírkou v ul. Průmyslové byly také v předstihu zastaveny práce na běžné údržbě povrchu v ulici Hornoměcholupská. Michal Frauenterka radní MČ Praha 15 Ing. Pavel Klega starosta MČ Praha 15 Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty MČ Praha 15 UPOZORNĚNÍ POZOR!!! DALŠÍ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ V souvislosti s rekonstrukcí železničního mostu v žst. Praha-Hostivař budou ZNOVU ČÁSTEČNĚ či ZCELA UZAVŘENY některé komunikace, a to takto: ulice Průmyslová - podjezd pod kolejištěm ulice Průmyslová - podjezd pod kolejištěm ulice U Hostivařského nádraží m dlouhý úsek od přemostění u nádražní budovy směr východ do ZÚŽENÍ DO JEDNOHO PRUHU ÚPLNÁ UZAVÍRKA od do září ÚPLNÁ UZAVÍRKA UZAVÍRKU KOMUNIKACE PRŮMYSLOVÁ POVOLIL MAGISTRÁT HL. M. PRAHY - ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND

16 16 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI ZKOUŠKA mobilních protipovodňových zábran v ulici U Břehu rámci výběru dodavatele V mobilních protipovodňových zábran byla dne v ulici U Břehu uskutečněna zkouška na čas osazení mobilních zábran všemi zájemci o tuto dodávku. Zkouška proběhla na vybraném dvacetimetrovém úseku, a pokud výběrové řízení poběží podle plánu, měla by být do konce roku ulice U Břehu chráněna před velkou vodou ve chvíli ohrožení. Potvrdilo se, že rychlost osazení, na které nám tolik záleží, bude možná do 3 hodin od vyhlášení poplachu. Související přípravné práce a tréninky našich hasičů, případně dobrovolníků, budou pokračovat podle plánu. REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU PRAHY 15 1) Praha 15 v období let realizovala desítky projektů ve veřejném prostoru a dalších cca 30 projektů k realizaci připravuje. Rada MČ Praha 15 rozhodla, aby byli občané Patnáctky o těchto plánech vhodnou formou informováni. Odbor majetkový proto připravil jejich prezentaci, kterou najdete na Revitalizace veřejného prostoru Patnáctky vybrané ukázky vizualizace budoucí podoby dvou míst 2) 1) Doplnění okolí odpočinkového mola 2) Park U Průseku

17 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 17 Volby do zastupitelstev obcí Ve dnech a proběhnou na naší městské části volby do Zastupitelstva městské části Praha 15 a Zastupitelstva hl. m. Prahy. Hlasovací lístky obdrží voliči do schránek nejpozději tři dny přede dnem voleb. Hlasovací lístky budou tištěny oboustranně (do Zastupitelstva městské části Praha 15 je velikost hlasovacího lístku A2). V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek. Do Zastupitelstva městské části Praha 15 se volí 31 zastupitelů a do Zastupitelstva hl. m. Prahy se volí 65 zastupitelů. Oznámení o konání voleb a adresy volebních místností se zařazením jednotlivých adres Bude zveřejněno na úřední desce ÚMČ Praha 15, a to jak v elektronické (na webových stránkách ), tak i v analogové podobě. Dále ve vývěskách městské části. Adresu volební místnosti bude mít volič vyznačenou i na doručovací obálce s hlasovacími lístky. Způsob hlasování Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vždy vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku, kde může hlasovací lístek upravit jedním z níže uvedených způsobů. Vzhledem k velikosti hlasovacích lístků doporučujeme upravit si hlasovací lístek doma. Po úpravě vloží volič hlasovací lístky (jak pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 15, tak i Zastupitelstva hl. m. Prahy) do jedné šedé úřední obálky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku vloží před komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. Možnosti úpravy hlasovacího lístku 1. Volič označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku, nebo 2. označí v rámečcích před jménem kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoliv volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů Zastupitelstva městské části nebo Zastupitelstva hl. m. Prahy má být zvoleno, nebo 3. oba předchozí způsoby lze kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany, pouze v rámečku před jménem kandidáta označit křížkem další kandidáty, pro které hlasuje. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů Zastupitelstva městské části Praha 15 nebo Zastupitelstva hl. m. Prahy.

18 18 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI Hlasovací lístek nebo hlas je neplatný, když u hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky (správná je šedá obálka A4 s úředním razítkem), u volič do úřední obálky vložil více hlasovacích lístků pro volby do stejného zastupitelstva, u hlasovací lístek vložený do úřední obálky je přetržený, u hlas je neplatný, jestliže volič neoznačil na hlasovacím lístku křížkem ani volební stranu, ani žádného kandidáta, u hlas je neplatný, jestliže volič označil na hlasovacím lístku ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu, u hlas je neplatný, jestliže volič označil na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů, než kolik členů zastupitelstva má být voleno, a to bez ohledu na to, zda v počtu označených je odvolaný kandidát (k označení kandidátů volební strany, kterou volič zároveň označil křížkem ve čtverečku před názvem volební strany, se však nepřihlíží do počtu jednotlivě označených se nezapočítávají) Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat úřad městské části a ve dnech voleb i okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla volební komise zřízena. Voliči si mohou o přenosnou volební schránku požádat na telefonních číslech , odbor občanskosprávních agend ÚMČ Praha 15. Ve dnech voleb bude na těchto číslech i služba na úřadu. Říjnová výstava Hlasování do přenosné volební schránky Alžběta Rajčan Beránková absolventka ateliéru filmové a televizní tvorby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Kromě filmové tvorby se autorka věnuje malbě, kresbě i grafice. Ve své tvorbě se zaměřuje na prostředí jí blízké, snaží se především o vystižení atmosféry, ať se jedná o melancholické krajiny s osamělým jezdcem nebo o noční zahradní párty. Častým motivem jsou také samotné studie koní a jiných jejích zvířat. Ocenění Čestné uznání Ostrava Picture 2010 Zvláštní uznání poroty Anifilm 2011 Čestné uznání Ostrava Picture 2011 Petra Kočková referentka kultury a sportu odbor školství, kultury a zdravotnictví Bc. Věra Kalousová, MPA vedoucí odboru občanskosprávních agend

19 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA Divadélko Frydolín vás zve na XIII. HOSTIVAŘSKOU LOUTKÁRNU října Za podpory MČ Praha V 16 HOD. PRINCEZNA NA HRÁŠKU - SVÁŤOVO DIVIDLO V 15 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA - DIV. MÁMA A TÁTA V 16:15 JAK HONZA PŘEMOHL DRAKA - DIV. FRYDOLÍN

20 20 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15 Klub seniorů Praha 15 DPS Janovská 486, Praha 15 Sportovní akt v ty Tak jako děti, žáci, i studenti se po letních prázdninách vrátili do školních lavic a učeben, tak i my, Ty z Vás, kteří se z jakéhokoliv důvodu necítíte ním zkušené cvičitelky RNDr. Heleny Pechmanové. v Klubu seniorů, jsme v září nezaháleli, ba naopak. Klub seniorů Praha 15 Vám od počátku září nabízí všechny oblíbené činnosti a aktivity, které najdete na webových stránkách nebo Vás o nich rádi informujeme přímo v našem Klubu seniorů. Dovolte mi však věnovat tento článek především sportovním aktivitám, na výše uvedené aktivity, si dovoluji pozvat na Cvičení na židlích, které začíná ve hodin v tělocvičně klubu a dále pak každé úterý ve stejný čas. Oblíbená lektorka Hanka Bartůšková se na Vás již velice těší a jistě pro Vás má připravené nějaké novinky. Stejně jako roky minulé, i letos je zde pro Vás možnost které členové Klubu seniorů účastnit se pravidelných mohou navštěvovat a aktivně se jich účastnit. S radostí Vám oznamujeme, že od máte možnost pravidelně se účastnit vycházek s Nordic Walking holemi (a můžete samozřejmě i bez nich). Vycházky a protažení těla pro Vás pořádáme každý pátek, sraz je v hodin před budovou Domu s pečovatelskou službou, v Janovské ulici č. p. 486 přidejte se k nám a pojďme si naši městskou část projít svižným tempem a třeba někdo z Vás, seniorů, nám ukáže místa, kde jsme se na Patnáctce ještě neoctli. Na Nordic Walking si nemusíte svou účast rezervovat, prostě přijďte každý pátek na místo srazu a vyrazíme. Již první školní týden jsme našim seniorům nedali moc prostoru na pozvolný rozjezd a zahájili jsme pravidelné Kondiční cvičení přímo v Klubu seniorů, které se koná každé úterý a čtvrtek od do hodin v tělocvičně našeho klubu. Dovolujeme si Vám také nabídnout pravidelné lekce Jógy pro seniory, které probíhají v tělocvičně klubu utkání či přátelských zápasů ve stolním tenise, a to každou 2., 3. a 4. středu v měsíci od hodin, nebo v pátek v době od hodin do odpoledních až večerních hodin. Máte-li zájem o stolní tenis, rádi Vás zkontaktujeme se zkušeným vedoucím kroužku stolního tenisu, panem Janem Smečenským, a můžete se tak okamžitě do kroužku stolního tenisu přihlásit a zvýšit si vlastní kondičku, a udělat tak něco pro své zdraví i zábavu. Věříme, že Vás široká nabídka sportovních aktivit v našem klubu zaujala a je z čeho vybírat, a že se budeme pravidelně vídat u tak báječné činnosti, jakou sport a jakékoliv sportovní vyžití jistě je. Milí senioři a přátelé Klubu seniorů Praha 15 těšíme se, že společně zažijeme spoustu radosti, dobrého pocitu a nadšení ze sportovních aktivit, které spolu můžeme absolvovat. Kateřina Adametzová, Klub seniorů Praha 15, Dům s pečovatelskou službou, Janovská 486, Praha 15, telefon: každé pondělí od do hodin pod vede-

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015 Foto: Marie Zdeňková Pocta Antonínu Švehlovi str. 15 2 HLASATEL / LEDEN 2015 HLASATEL ročník 21 leden 2015 3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Více

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 Nová ředitelka CSOP str. 4 Územní rozvoj Prahy 15 str. 6 Žáci zkoumají naše životní prostředí str. 29 Foto Marie Zdeňková

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 10. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 11. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Volby do Zastupitelstva města Tábora se konají 20. a 21. října

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Volby do Zastupitelstva města Tábora se konají 20. a 21. října www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Pro tento krátký úvodník jsem nevybral ani žádné hodnocení úspěšných zářijových Táborek, ani zamyšlení nad v říjnu očekávanými komunálními

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 Slivenecký burčák 2013 V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína Slivenecký burčák. Na akci se kromě

Více

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str.

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 10/2014 Ročník 62 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 6 Který silniční okruh kolem Prahy je opravdu rozumný? Str. 4 Kalendář akcí v Horních Počernicích

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Stop hazardu Praha 2 nechce na svém území žádné výherní hrací přístroje. strana 2 Vinobraní

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro!

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Září 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Více na str. 15 DOPRAVA V Rokycanské ulici budou vytvořena nová parkovací stání str. 9 BEZPEČNOST Mladí hasiči

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

časopis městské části Praha Slivenec

časopis městské části Praha Slivenec SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec Slivenecký vánoční jarmark 1 2013 V sobotu 15. 12. se Slivenec probudil do ledového království. Mrazivé dny první prosincové dekády vystřídalo

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.4 / 2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE letošní rok je ve znamení voleb, proto i v posledních zpravodajích se v mých řádcích téma voleb stále opakuje.

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zpravodaj Zličína a Sobína List zličínských a sobínských občanů číslo 3 květen 2015 Zličínská Letní slavnost Myslivecké odpoledne Rozhovor se Zuzanou Hejnovou a Janem Žaludem Jízdy pražským motoráčkem

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

sídliště, nebo staveniště?

sídliště, nebo staveniště? KlíČ periodický tisk územního samosprávného celku Jižní Město sídliště, nebo staveniště? Uvnitř čísla: velká mapa stavebních záměrů na Jižním Městě Časopis klíč ročník xxiii / měsíčník městské Části praha

Více

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru.

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru. PRAHA Ročník 24 číslo 8 15. 8. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu 10 Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká pošta, a.s. Navrhněte témata k referendu str.

Více

Zpravodaj. V centru Kolína přibylo 14 pamětních kamenů. města Kolína

Zpravodaj. V centru Kolína přibylo 14 pamětních kamenů. města Kolína Zpravodaj města Kolína měsíčník Městského úřadu v Kolíně I květen 2015 I ročník 21, číslo 5 I zpravodaj@mukolin.cz I www.mukolin.cz Revitalizace ostrova pokračuje Kmochův Kolín je za dveřmi Cyklotour začala

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 PSÍ STRÁNKA POPLATKY ZA PSY DO KONCE BŘEZNA STR. 19 ROZHOVOR: MICHAL BROŠ KAŽDÉ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ MŮŽE DĚTI VYTÁHNOUT

Více

Mateřinky chystají zápisy

Mateřinky chystají zápisy Mateřinky chystají zápisy 3 2013 zprávy z magistrátu svatosska.loyd.cz Nové byty byty 1+kk až 3+1 výměry od 33 do 98 m 2 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pátek 8. 3. 2012 14 18 hodin sobota 9. 3. 2013 9 12 hodin Prohlédněte

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Město přispělo prvňáčkům. ročník IV ZÁŘÍ 2014. www.jesenik.org

Město přispělo prvňáčkům. ročník IV ZÁŘÍ 2014. www.jesenik.org Kurýr nyského hradu doběhl do Jeseníku Zdá se vám to nemožné, aby do Jeseníku doběhl kurýr nyského hradu s oficiálním dopisem pro představitele jesenické radnice? Opak je ale skutečností. Poslední prázdninový

Více