HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014"

Transkript

1 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014 Foto: Michal Šafus str. 3 DEN PRAHY 15 PŘEDÁNÍ HASIČSKÉHO VOZU Tisková zpráva Městské části Praha 15 ke kolapsu dopravy dne a dopravním uzavírkám v Praze 15 + UPOZORNĚNÍ na další uzavírky komunikací str. 15 Rekonstrukce ulice Zápotoční str. 7 Co se po vsi povídá... a jak to opravdu je str. 8 Nová mateřská škola v ulici Bolevecké - den otevřených dveří str. 11 Dopravní hřiště v ZŠ Veronské náměstí otevřeno str. 11 Zkouška mobilních protipovodňových zábran v ulici U Břehu str. 16

2 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 11. DOKONČENÉ STAVBY 15. TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTSKÉ ČÁSTI 17. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 18. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA INZERCE Vybrali jsme pro Vás: Str. 7 Otevření Stezky historií Horních Měcholup HLASATEL ročník 20 říjen 2014 VYDAVATEL: ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 IČ: REDAKČNÍ RADA: Michal Frauenterka předseda redakční rady radní, předseda finančního výboru Ing. Pavel Klega starosta, člen redakční rady Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty, člen redakční rady MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty, členka redakční rady Lucie Prinzová, DiS. zástupkyně starosty, členka redakční rady Ing. Karel Březina radní, člen redakční rady PhDr. Marcela Štiková předsedkyně výboru vnějších vztahů a volnočasových aktivit, členka redakční rady Marie Zdeňková redaktorka, členka redakční rady Jitka Černá tajemnice redakční rady Str. 11 Str. 16 Str. 17 Dokončené stavby Zkouška mobilních protipovodňových zábran Volby do zastupitelstev obcí REDAKCE: APP MEDIA s.r.o. Klimentská 1216/ Praha 1 Barbora Šterclová M: PŘÍJEM INZERCE: M: E: Str. 18 Pozvánky na aktivity Prahy 15 Str. 21 Str. 22 Str. 23 Program CSOP Program Aktivních seniorů Prahy 15 Zájmové činnosti pro děti i dospělé Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1. Registrační značka MK ČR E DISTRIBUCE: Adresná distribuce APP MEDIA s.r.o. Stojany ÚMČ Praha 15 NÁKLAD: výtisků VYŠLO: Příští číslo listopad 2014 vyjde Uzávěrka Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto podklady používat. Připomínky k distribuci časopisu Hlasatel pište na nebo volejte

3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 3 Slunečná neděle 7. září 2014 se nesla v duchu Dne Prahy 15. Ti z nás, kteří na 15. ročník dorazili, určitě nelitovali. Areál SK Horní Měcholupy během dne nabízel dětem všech věkových kategorií možnost zábavy a soutěží. Program nebyl laděn jen sportovně. Milovníci umění se mohli zúčastnit výtvarných dílniček. A ti, kteří mají rádi hudbu, měli příležitost zhlédnout vystoupení několika hudebních skupin a interpretů naší populární hudby. Každé oko určitě potěšila exhibice oddílu moderní gymnastiky Hostivař a vystoupení žáků našich základních škol. Patnáctý ročník Dne Prahy 15 se již dá považovat za tradici, a tudíž bych si přál, aby nové zastupitelstvo, které vzejde z následujících komunálních voleb, tuto tradici zachovalo i v roce Na zajištění pestrého programu se podílelo mnoho partnerů a přátel Patnáctky, kteří aktivně přispěli na organizaci tohoto odpoledne. Děkuji. Součástí programu bylo slavnostní předání nového zásahového požárního vozu místním dobrovolným hasičům pro rychlejší zásah v případě požáru. Čestný občan Prahy 15 Dne 10. září 2014 proběhl na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 slavnostní akt předání čestného občanství významné osobnosti MČ Praha 15 panu Ing. Karlu Sedláčkovi. Karel Sedláček se významně podílí na připomínání hrdinného boje našich předků za vznik Československé republiky v roce 1918 a její osvobození z německé nacistické okupace v roce Podílel se na vzniku obvodní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Praha 15 v roce 2009, jejímž se stal prvním předsedou. Dne převzal jako předseda obvodní organizace ČSBS Praha 15, z rukou zástupce Ministerstva obrany ČR, Pamětní plaketu za veřejnou činnost a práci se školní mládeží. V březnu 2012 byl Ústředním výborem ČSBS jmenován čestným předsedou Obvodního výboru ČSBS Praha 15. Je nositelem Čs. válečného kříže 1939 a řady dalších medailí a uznání vrcholných představitelů České republiky ministrů obrany, předsedů vlád ČR, primátorů Hl. m. Prahy. Je rovněž držitelem bronzové, stříbrné a zlaté Pamětní medaile Českého svazu bojovníků za svobodu za svůj přínos pro rozvoj Českého svazu bojovníků za svobodu a udržování paměti národa na události spojené se vznikem Československé republiky v roce 1918 a její osvobození z německé nacistické okupace v roce Panu Karlu Sedláčkovi ještě jednou gratuluji.

4 4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty územní rozvoj doprava Pár slov po čtyřech letech Při rozličných výročích i na konci volebního období je dobrým zvykem bilancovat. Historie, ale i politik předkládají jakýsi průběžný účet a hodnotí léta minulá. Je přirozené se hrdě hlásit k tomu, co se podařilo ze slibů splnit, ale už menší je chuť se otevřeně přiznat i k tomu, co se z různých důvodů splnit nepodařilo. Abych se vyhnul těmto nástrahám, nechám to raději na Vás, kteří to určitě dokážete sami posoudit. Něco se zkrátka povedlo, jiné už možná tolik ne, a někde to poznáme až za nějakou dobu. Místo opakování toho, co jste si mohli přečíst v minulém Hlasateli, chci využít tento prostor a poděkovat Vám za toleranci a trpělivost (ne vždy se i dobře zamýšlený záměr ukázal tím nejsprávnějším), ale hlavně za Vaši podporu, spolupráci a pomoc při plnění všeho, čeho jsme chtěli do- PRAHA sáhnout a co se nám nakonec i podařilo. Před námi však stále zůstává hodně práce, a proto Vás prosím, vytrvejte i v dalších volebních obdobích. Bez společného úsilí to totiž nejde. Jen naše společná práce může vést, krůček po krůčku, k lepší Patnáctce a jejím spokojenějším obyvatelům. A protože neznám lepší způsob, jak zlepšovat a kultivovat naši společnou budoucnost, přijměte za to všechno můj dík i do dalších let.

5 MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5 zdravotnictví sociální oblast a péče o seniory Dobrovolníci v CSOP Praha15 měsíci srpnu proběhl již 5. ročník mezinárodního workcampu ve spolupráci se Sdružením V dobrovolných aktivit INEX a CSOP Praha 15. Uživatelé Sociálně ošetřovatelské jednotky trávili volný čas s dobrovolníky, kteří přijeli ze zahraničí. Dobrovolníci pomáhali ošetřujícímu personálu bez nároku na honorář. Mladí lidé se podíleli na vyplnění volného času seniorů rozmanitými aktivitami. Společně hráli různé stolní hry, chodili na procházky, vyprávěli o své zemi, učili se společně česká slovíčka. CSOP uspořádalo na rozloučenou zahradní party s grilováním a dobrovolníci si připravili program povídání o své zemi. Velmi oblíbené byly vědomostní hry a společné zpívání. Tento workcamp každoročně zpříjemní letní měsíce obyvatelům Sociálně ošetřovatelské jednotky. Věk se nepočítá Součástí života obyvatel na Praze 15 se stávají dnes již tradiční akce a setkání. Den Prahy 15 se letos uskutečnil v neděli 7. září a mezi účinkujícími byli nejen profesionálové, ale i děti z našich škol a seniorky z Klubu seniorů Praha 15. Dovolte mi poděkovat především našim seniorkám, pod vedením Ivony Nováčkové za jejich účast. Všichni jsme měli možnost vidět, že věk je skutečně jen číslo. Jejich elán při nácviku tanečního cvičení s názvem Být stále mlád byl obdivuhodný a samotné vystoupení bylo odměněno radostí a dlouhým potleskem všech přítomných. Dámy, ještě jednou veliké díky a pro ty z Vás, kdo na Dni Prahy 15 nebyli, ale i pro ty, kdo byli, přikládáme pár krásných fotografií z vystoupení našich báječných seniorek.

6 6 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Lucie Prinzová zástupkyně starosty školství a volnočasové aktivity Vodní záchranná služba Praha 15 bude bdít nad bezpečností Orlické přehrady Skupina Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Praha 15 se díky své činnosti rozrostla do té míry, že dostala od příštího roku na starost hlídat přes léto největší českou vodní nádrž Orlickou přehradu. To znamená, že bude držet služby během prázdninových měsíců na základně umístěné v zátoce naproti Orlickému zámku v Marině Orlík, odkud bude na výzvu od hasičů či na zavolání od lidí vyjíždět a ošetřovat zraněné či zasahovat v okolí vodní nádrže. Bude také vykonávat službu tzv. first responder, což znamená, že přijede na místo jako první a začne poskytovat předlékařskou první pomoc, zajistí místo zásahu a případně předá zraněného dalším složkám IZS. Její doménou budou zásahy na vodě, na což nejsou ostatní složky tak školené jako naši záchranáři z Prahy 15. Pro sanitky a hasiče je problematické zasahovat u přehrad, protože tam vedou většinou špatné cesty a celkově dopravní dostupnost je velmi zdlouhavá, proto je ideální řešení dopravovat se po vodě, předpokládá se, že vodní záchranáři se dostanou na místo jako první a vše připraví pro předání profesionálním složkám. Tato činnost je dobrovolná a službu konající lidé nebudou mít za své úsilí žádnou odměnu, a také peníze na vybavení či provoz motorových člunů atd. si musí organizace sehnat sama. Bohužel stát na tuto záslužnou činnost nijak nepřispívá. 20. výročí vzniku Městské části Praha 15 V letošním roce si připomínáme 20. výročí vzniku naší městské části a součástí oslav bylo i zasazení Stromu Prahy 15. Český národní strom, lípu srdčitou, jsme za vydatného deště zasadili v parku u hasičárny v Horních Měcholupech.

7 Michal Frauenterka radní INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 7 majetek Uvnitř tohoto vydání Hlasatele Vás informujeme o dokončených akcích MČ Praha 15 v prázdninovém období, znovu většinou v oblasti školství. Mimo tyto akce byly dokončeny poslední plánované opravy chodníků, průchodů a cest, bezpečnostní a infrastrukturní stavby i parkové úpravy. Je třeba zmínit, že desítky staveb, rekonstrukcí a oprav zejména ve školských objektech byly dokončeny ve smluvně sjednaných termínech a za úspěch považujeme i to, že žádná ani sebenáročnější rekonstrukce ve školkách a školách realizovaná o prázdninách neznamenala posun v začátku školního roku. Na první pohled samozřejmá, ale často na hodiny počítaná dokončení rozsáhlých rekonstrukcí se podařilo zvládnout včas, a za to patří dík všem spolupracovníkům, kteří se o tuto práci zasloužili. Přesto bychom rádi podrobněji vysvětlili následující dvě stavby: REKONSTRUKCE ULICE ZÁPOTOČNÍ Rekonstrukce ulice Zápotoční je před dokončením. Do rekonstrukce se nikomu desítky let nechtělo, protože časté propady vozovky naznačovaly závažnější poruchy podloží a byla obava, která se také potvrdila, ze značného ztížení dopravní situace a komfortu bydlení místních občanů, a tím vyvolání jejich nelibosti. Přesto se současné vedení radnice k této nepopulární, ale neodkladné akci rozhodlo přistoupit. Ke všem popsaným negativním aspektům ještě zasáhla v červnu 2013 tuto oblast povodeň, která způsobila, že proti původním radarovým zkouškám se podloží ulice Zápotoční, a to až v šestimetrové hloubce působením Botiče vymlelo a že je vysáté (rozsáhlé kaverny) až po křížení s ulicí Nad Botičem. Po tomto zjištění jsme zavrhli variantu otevření komunikace do hloubky nejen kvůli vyšší ceně takového zásahu, ale zejména kvůli občanům ulice Zápotoční, jejichž přístup k domům by tak byl téměř zcela paralyzován. V průběhu stavby byly stížnosti zejména na časové proluky ve stavbě, které ale bohužel nešlo eliminovat, a to hlavně kvůli technologickým postupům při injektáži podloží. Omlouváme se za tyto komplikace a děkujeme všem, kterých se rekonstrukce ulice dotýkala, za trpělivost. PARKOVÉ ÚPRAVY NA KOŠÍKU Parkové úpravy na sídlišti Košík byly sice již dokončeny a park předán veřejnosti k užívání, přesto bychom chtěli vysvětlit příliš dlouhou délku stavebních úprav, která byla způsobena naší nespokojeností nad některými detaily skutečného provedení parku a zdlouhavější diskusi mezi projektantem a dodavatelem. Za zpoždění se omlouváme a také děkujeme obyvatelům sídliště za trpělivost. Inzerat_MCP :45 Stránka 1 P R A H A stezka historií 15Horních Mecholup ˇ M Č P r a h a 1 5 V á s s r d e č n ě z v e n a o t e v ř e n í S t e z k y h i s t o r i í H o r n í c h M ě c h o l u p, k t e r é s e k o n á d n e o d 1 4 h o d i n v p a r k u u h a s i č s k é z b r o j n i c e v H o r n í c h M ě c h o l u p e c h. P o o t e v ř e n í s t e z k y p r o b ě h n e p r a v i d e l n ý F a r m á ř s k ý t r h. Městská část Praha 15

8 8 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI CO SE PO VSI POVÍDÁ.a jak to opravdu je Nedávno se znovu objevily fámy, které bychom rádi uvedli na pravou míru PRODEJ PŘEDZAHRÁDEK CIZÍM NE K o m e n t á ř : MČ PRAHA 15 V OBDOBÍ NIKDY NEPRODALA ŽÁDNOU PŘEDZAHRÁDKU JINÝM SUBJEKTŮM NEŽ VLASTNÍKŮM SOUSEDNÍCH BYTOVÝCH ČI RODINNÝCH DOMŮ. Předzahrádky převedené od MČ Praha 15 družstvům a společenstvím u jejich domů jsou v dobré péči a za to je jim třeba poděkovat. VÝSTAVBU NOVÝCH BYTOVÝCH DOMŮ POVOLUJE RADA MČ PRAHA 15 NE K o m e n t á ř : UMÍSŤOVÁNÍ JAKÝCHKOLI NOVÝCH STAVEB SE ŘÍDÍ PLATNÝM ÚZEMNÍM PLÁNEM, KTERÝ SCHVALUJE MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. MČ Praha 15 je jen jedním z účastníků řízení ve stejném postavení jako další až desítky institucí, sousedních vlastníků a občanských sdružení při řízení o umístění stavby ( územní rozhodnutí ). Zastupitelstvo ani Rada MČ Praha 15 ani nesmějí do řízení výkonu státní správy o umístění nové stavby zasahovat. Stavební úřad v řízení Radě MČ nepodléhá. Změnu územního plánu proti zahušťování sídlišť Praha 15 navrhovala, Magistrát hl. města Prahy jí zamítl. Prozatím.

9 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 9 KAM SE PODĚLY PENÍZE MČ PRAHA 15 Z PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK? MČ PRAHA 15 NEPRŮHLEDNĚ HOSPODAŘÍ A PODROBNOSTI ZAKÁZEK NEJDE VYHLEDAT? NE NE K o m e n t á ř : VŠECHNY PŘÍJMY Z PRODEJŮ MAJETKU PLY- NOU VŽDY ZPĚT DO MAJETKU MČ PRAHA 15 A JSOU VYUŽÍVÁNY VÝHRADNĚ DO OBNOVY BUDOV MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL, DOMŮ PRO SENIORY A ZDRAVOTNICKÝCH OBJEKTŮ. MČ Praha 15 si je dlouhodobě vědoma, v jakém stavu se nacházejí převážně panelové objekty škol a školek vystavěné v minulém století a metodou postupné obnovy krok za krokem napravuje jejich stav. Po dvaceti letech je náprava již ve druhém poločase a investice do objektů sloužících vzdělání by měly i dále pokračovat. K o m e n t á ř : MČ PRAHA 15 MÁ SVŮJ ROZPOČET A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VČETNĚ UZAVŘENÝCH SMLUV DO- STUPNÉ VŠEM NA SVÉM WEBU Pro větší transparentnost jsme všechny veřejné zakázky i mimo zákonné povinnosti zpřístupnili na vlastních webových stranách bez nutnosti registrace nahlížejícího do zákonem zřízeného registru profilu zadavatelů. K o m e n t á ř : MČ PRAHA 15 NESEKÁ TRÁVU-JAK TO, ŽE JE NĚKDE TRÁVA POSEKANÁ A NĚKDE NE? A KDO SE STARÁ O CHODNÍKY? JAK KDE MČ PRAHA 15 UDRŽUJE JEN ČÁST ZELENĚ A CHODNÍKŮ NA SVÉM ÚZEMÍ. ZNAČNOU PLOCHU ÚDRŽBY ZELENĚ A VĚTŠINU KOMUNIKACÍ CHODNÍKŮ STÁLE JEŠTĚ PROVÁDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA SVÝMI DODAVATELI, ČÁST POZEMKŮ JE TAKÉ SOUKROMÝCH. MČ Praha 15 za poslední 4 roky převzala do správy větší plochy zeleně a i přesto, že přibyla i starost o odpočinkové molo a oddechový park na březích hostivařské přehrady, se celkové náklady na údržbu se dokonce podařilo snížit. Trávu přesto sekáme 6 8x ročně podle potřeby a lokality. Za poslední čtyři roky došlo na námi udržované zeleni jednou k situaci, kdy tráva přerostla díky trvalým dešťům a seč byla zpožděna o 14 dnů. Přerostlou trávu na pozemcích Hlavního města Prahy, která má jiný časový harmonogram a četnost sekání, se pokoušíme vzájemně ladit a veřejnou zeleň na pozemcích soukromých vlastníků monitoruje odbor životního prostředí a zřízení nápravy řeší jednotlivě.

10 10 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI MČ PRAHA 15 SNIŽUJE POČTY MÍST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH? NAOPAK MČ PRAHA 15 ZRUŠILA DRUHÝ PŘECHOD PŘES ULICI ŠVEHLOVA NA GROŠI NE K o m e n t á ř : K o m e n t á ř : MČ PRAHA 15 V LETECH ZVÝŠILA POČET MÍST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH O JEDNU TŘETINU NA VÍCE NEŽ 1000 MÍST A NAVÍC JEŠTĚ OTEVŘELA NOVÉ 3 PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH Kdo tuto fámu o snižování počtu míst rozšiřuje, na Patnáctce snad poslední 4 roky ani nežil. Zvýšení počtu volných míst se dá lehce ověřit v rejstříku škol, který vede Ministerstvo školství. MČ PRAHA 15 NESOUHLASILA SE ZRUŠENÍM DRUHÉHO PŘECHODU NA ULICI ŠVEHLOVA-NA GROŠI Zdůvodnění Magistrátu hl. m. Prahy při rušení přechodu: splnění silničních norem, bránění plynulosti provozu a ohrožení chodců automobily odbočujícími z Košíku do centra. K o m e n t á ř : MČ PRAHA 15 POŽADOVALA INSTALACI PREFERENČNÍCH SEMAFORŮ NA GROŠI A NA MARAŤÁKU? NE OPAKOVANĚ JSME NESOUHLASILI S TOUTO CHYTROU ÚPRAVOU, KTERÁ PŮSOBÍ V DOPRAVNÍCH ŠPIČKÁCH KOLONY A ZHORŠUJE PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT VŠEM V JEJICH OKOLÍ Zlepšení průjezdnosti Prahou 15 může vyřešit celopražský dopravní dispečink upravující on-line chod semaforů v závislosti na okamžité situaci, ne toto z celku vytržené nově zkoušené opatření. Místo toho, aby z nás Praha dělala pokusného králíka, mohla by se poohlédnout v zahraničí, kde celoměstské systémy řízení provozu opravdu pomáhají. Opakovaně jsme Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravně správních agend žádali o úpravu této brzdy.

11 DOKONČENÉ STAVBY KAM NA MČ PATNÁCTCE PRAHA DOKONČENÉ STAVBY realizované Městskou částí Praha 15 Centrum předškolního vzdělávání Bolevecká s mateřskou školou Nové dopravní hřiště u ZŠ Veronské náměstí STAVBY A REKONSTRUKCE DOKONČENÉ O PRÁZDNINÁCH A V ZÁŘÍ

12 18 12 KAM DOKONČENÉ NA PATNÁCTCE STAVBY MČ PRAHA 15 Zateplení budovy, výměna oken a rekonstrukce výdejny ZŠ Křimická Zateplení a výměna oken pavilonu B ZŠ Nad přehradou Výměna oken a vyzdívky atrií ZŠ Hostivař STAVBY A REKONSTRUKCE DOKONČENÉ O PRÁZDNINÁCH A V ZÁŘÍ

13 DOKONČENÉ STAVBY KAM NA MČ PATNÁCTCE PRAHA Nová fasáda a rekonstrukce sociálního zařízení Stará škola Trhanovské náměstí ZUŠ a Akademie třetího věku, gymnázium Rekonstrukce pavilonu H a kuchyně ZŠ Horolezecká Opravy oplocení škol a školek MŠ Milánská ZŠ Hornoměcholupská MŠ Trhanovské náměstí STAVBY A REKONSTRUKCE DOKONČENÉ O PRÁZDNINÁCH A V ZÁŘÍ

14 20 14 KAM DOKONČENÉ NA PATNÁCTCE STAVBY MČ PRAHA 15 Park na sídlišti Košík Opravy komunikací Úpravy cesty a vymezení pro chodce u Švehlovy ulice Průchod k novým zastávkám od ul. Záveské Chodníček podél Botiče mezi ul. Domkářská a schodištěm ke kostelu Opravy komunikace u Rákosníčkova hřiště Oprava komunikace K Obecním hájovnám Úprava chodníku na Veronském náměstí Retenční jezírko ulice Turínská STAVBY A REKONSTRUKCE DOKONČENÉ O PRÁZDNINÁCH A V ZÁŘÍ

15 Městská část Praha 15 Tisková zpráva Městské části Praha 15 ze dne Dopravní uzavírky a kolaps dopravy dne v Praze 15 Městská část Praha 15 vyjadřuje zklamání nad neschopností Magistrátu hlavního města Prahy při plánování, koordinaci a informování obyvatel o dopravních stavbách v Praze 15. Městská část Praha 15 sděluje veřejnosti že nenese žádnou odpovědnost za vzniklé dopravní problémy způsobené neschopností vedení hlavního města Prahy, které nebralo v úvahu již ve fázi příprav dopravně omezujících staveb stanoviska a návrhy vedení MČ Praha 15 ani odboru dopravy Úřadu MČ Praha 15. Ke kolapsu dopravy dne : Magistrát hlavního města Prahy odbor dopravních agend byl Prahou 15 v předstihu požádán o informování obyvatel a řidičů o uzavírce podjezdu v ulici Průmyslová a do posledního okamžiku ujišťoval Prahu 15, že informování obyvatel o této uzavírce bude včas a v dostatečném rozsahu zajištěno. Odbor dopravních agend MHMP nenechal zapracovat do dopravního značení objížděk v předstihu vznesené připomínky Prahy 15 v přilehlém území ani i v širším okolí uzavírky. Magistrát hlavního města Prahy povolil rekonstrukci přemostění v ulici Průmyslová od , i když si byl vědom, že jeho vlastní přímo sousedící rekonstrukce tramvajové trati na ulici Švehlova končí až MČ Praha 15 o uzavírce předem občany informovala ve svém časopisu Hlasatel a na svých webových stránkách K dopravním uzavírkám v létě a v září tohoto roku: Praha 15 byla v předstihu informována o rekonstrukci tramvajové trati v ulici Švehlova a Průběžná. O této stavbě také v předstihu informovala obyvatele Prahy 15. O souběžně a narychlo spuštěné rekonstrukci křižovatky ulic K Horkám a Mírového hnutí a ulice Ke stáčírně byla MČ Praha 15 informována jen náhodou a jen několik dnů před zahájením stavby znovu bez možnosti připomínek k časově velmi nevhodnému termínu, ale také k podobě dopravního značení informujícího o omezeních provozu. Jaká opatření MČ Praha 15 přijala po zjištění rozsahu letních uzavírek: Z důvodu zamezení kolapsu dopravy v ulici Doupovská na sídlišti Košík jsme zastavili plánovanou realizaci kanalizace v úseku, který měl v prázdninových měsících ulici zcela uzavřít na několik dnů. V září jsme také zabránili riskantnímu křížení provozu nákladních aut na cestách dětí do školy. Z opatrnosti jsme v létě ani v září nerealizovali také plánovaný projekt zklidnění ulice Hornoměcholupská a projekt úprav a výstavby přechodů v ulicích Milánská a Holoubkovská. V souvislosti s uzavírkou v ul. Průmyslové byly také v předstihu zastaveny práce na běžné údržbě povrchu v ulici Hornoměcholupská. Michal Frauenterka radní MČ Praha 15 Ing. Pavel Klega starosta MČ Praha 15 Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty MČ Praha 15 UPOZORNĚNÍ POZOR!!! DALŠÍ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ V souvislosti s rekonstrukcí železničního mostu v žst. Praha-Hostivař budou ZNOVU ČÁSTEČNĚ či ZCELA UZAVŘENY některé komunikace, a to takto: ulice Průmyslová - podjezd pod kolejištěm ulice Průmyslová - podjezd pod kolejištěm ulice U Hostivařského nádraží m dlouhý úsek od přemostění u nádražní budovy směr východ do ZÚŽENÍ DO JEDNOHO PRUHU ÚPLNÁ UZAVÍRKA od do září ÚPLNÁ UZAVÍRKA UZAVÍRKU KOMUNIKACE PRŮMYSLOVÁ POVOLIL MAGISTRÁT HL. M. PRAHY - ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND

16 16 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI ZKOUŠKA mobilních protipovodňových zábran v ulici U Břehu rámci výběru dodavatele V mobilních protipovodňových zábran byla dne v ulici U Břehu uskutečněna zkouška na čas osazení mobilních zábran všemi zájemci o tuto dodávku. Zkouška proběhla na vybraném dvacetimetrovém úseku, a pokud výběrové řízení poběží podle plánu, měla by být do konce roku ulice U Břehu chráněna před velkou vodou ve chvíli ohrožení. Potvrdilo se, že rychlost osazení, na které nám tolik záleží, bude možná do 3 hodin od vyhlášení poplachu. Související přípravné práce a tréninky našich hasičů, případně dobrovolníků, budou pokračovat podle plánu. REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU PRAHY 15 1) Praha 15 v období let realizovala desítky projektů ve veřejném prostoru a dalších cca 30 projektů k realizaci připravuje. Rada MČ Praha 15 rozhodla, aby byli občané Patnáctky o těchto plánech vhodnou formou informováni. Odbor majetkový proto připravil jejich prezentaci, kterou najdete na Revitalizace veřejného prostoru Patnáctky vybrané ukázky vizualizace budoucí podoby dvou míst 2) 1) Doplnění okolí odpočinkového mola 2) Park U Průseku

17 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 17 Volby do zastupitelstev obcí Ve dnech a proběhnou na naší městské části volby do Zastupitelstva městské části Praha 15 a Zastupitelstva hl. m. Prahy. Hlasovací lístky obdrží voliči do schránek nejpozději tři dny přede dnem voleb. Hlasovací lístky budou tištěny oboustranně (do Zastupitelstva městské části Praha 15 je velikost hlasovacího lístku A2). V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek. Do Zastupitelstva městské části Praha 15 se volí 31 zastupitelů a do Zastupitelstva hl. m. Prahy se volí 65 zastupitelů. Oznámení o konání voleb a adresy volebních místností se zařazením jednotlivých adres Bude zveřejněno na úřední desce ÚMČ Praha 15, a to jak v elektronické (na webových stránkách ), tak i v analogové podobě. Dále ve vývěskách městské části. Adresu volební místnosti bude mít volič vyznačenou i na doručovací obálce s hlasovacími lístky. Způsob hlasování Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vždy vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku, kde může hlasovací lístek upravit jedním z níže uvedených způsobů. Vzhledem k velikosti hlasovacích lístků doporučujeme upravit si hlasovací lístek doma. Po úpravě vloží volič hlasovací lístky (jak pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 15, tak i Zastupitelstva hl. m. Prahy) do jedné šedé úřední obálky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku vloží před komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. Možnosti úpravy hlasovacího lístku 1. Volič označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku, nebo 2. označí v rámečcích před jménem kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoliv volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů Zastupitelstva městské části nebo Zastupitelstva hl. m. Prahy má být zvoleno, nebo 3. oba předchozí způsoby lze kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany, pouze v rámečku před jménem kandidáta označit křížkem další kandidáty, pro které hlasuje. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů Zastupitelstva městské části Praha 15 nebo Zastupitelstva hl. m. Prahy.

18 18 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI Hlasovací lístek nebo hlas je neplatný, když u hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky (správná je šedá obálka A4 s úředním razítkem), u volič do úřední obálky vložil více hlasovacích lístků pro volby do stejného zastupitelstva, u hlasovací lístek vložený do úřední obálky je přetržený, u hlas je neplatný, jestliže volič neoznačil na hlasovacím lístku křížkem ani volební stranu, ani žádného kandidáta, u hlas je neplatný, jestliže volič označil na hlasovacím lístku ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu, u hlas je neplatný, jestliže volič označil na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů, než kolik členů zastupitelstva má být voleno, a to bez ohledu na to, zda v počtu označených je odvolaný kandidát (k označení kandidátů volební strany, kterou volič zároveň označil křížkem ve čtverečku před názvem volební strany, se však nepřihlíží do počtu jednotlivě označených se nezapočítávají) Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat úřad městské části a ve dnech voleb i okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla volební komise zřízena. Voliči si mohou o přenosnou volební schránku požádat na telefonních číslech , odbor občanskosprávních agend ÚMČ Praha 15. Ve dnech voleb bude na těchto číslech i služba na úřadu. Říjnová výstava Hlasování do přenosné volební schránky Alžběta Rajčan Beránková absolventka ateliéru filmové a televizní tvorby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Kromě filmové tvorby se autorka věnuje malbě, kresbě i grafice. Ve své tvorbě se zaměřuje na prostředí jí blízké, snaží se především o vystižení atmosféry, ať se jedná o melancholické krajiny s osamělým jezdcem nebo o noční zahradní párty. Častým motivem jsou také samotné studie koní a jiných jejích zvířat. Ocenění Čestné uznání Ostrava Picture 2010 Zvláštní uznání poroty Anifilm 2011 Čestné uznání Ostrava Picture 2011 Petra Kočková referentka kultury a sportu odbor školství, kultury a zdravotnictví Bc. Věra Kalousová, MPA vedoucí odboru občanskosprávních agend

19 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA Divadélko Frydolín vás zve na XIII. HOSTIVAŘSKOU LOUTKÁRNU října Za podpory MČ Praha V 16 HOD. PRINCEZNA NA HRÁŠKU - SVÁŤOVO DIVIDLO V 15 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA - DIV. MÁMA A TÁTA V 16:15 JAK HONZA PŘEMOHL DRAKA - DIV. FRYDOLÍN

20 20 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15 Klub seniorů Praha 15 DPS Janovská 486, Praha 15 Sportovní akt v ty Tak jako děti, žáci, i studenti se po letních prázdninách vrátili do školních lavic a učeben, tak i my, Ty z Vás, kteří se z jakéhokoliv důvodu necítíte ním zkušené cvičitelky RNDr. Heleny Pechmanové. v Klubu seniorů, jsme v září nezaháleli, ba naopak. Klub seniorů Praha 15 Vám od počátku září nabízí všechny oblíbené činnosti a aktivity, které najdete na webových stránkách nebo Vás o nich rádi informujeme přímo v našem Klubu seniorů. Dovolte mi však věnovat tento článek především sportovním aktivitám, na výše uvedené aktivity, si dovoluji pozvat na Cvičení na židlích, které začíná ve hodin v tělocvičně klubu a dále pak každé úterý ve stejný čas. Oblíbená lektorka Hanka Bartůšková se na Vás již velice těší a jistě pro Vás má připravené nějaké novinky. Stejně jako roky minulé, i letos je zde pro Vás možnost které členové Klubu seniorů účastnit se pravidelných mohou navštěvovat a aktivně se jich účastnit. S radostí Vám oznamujeme, že od máte možnost pravidelně se účastnit vycházek s Nordic Walking holemi (a můžete samozřejmě i bez nich). Vycházky a protažení těla pro Vás pořádáme každý pátek, sraz je v hodin před budovou Domu s pečovatelskou službou, v Janovské ulici č. p. 486 přidejte se k nám a pojďme si naši městskou část projít svižným tempem a třeba někdo z Vás, seniorů, nám ukáže místa, kde jsme se na Patnáctce ještě neoctli. Na Nordic Walking si nemusíte svou účast rezervovat, prostě přijďte každý pátek na místo srazu a vyrazíme. Již první školní týden jsme našim seniorům nedali moc prostoru na pozvolný rozjezd a zahájili jsme pravidelné Kondiční cvičení přímo v Klubu seniorů, které se koná každé úterý a čtvrtek od do hodin v tělocvičně našeho klubu. Dovolujeme si Vám také nabídnout pravidelné lekce Jógy pro seniory, které probíhají v tělocvičně klubu utkání či přátelských zápasů ve stolním tenise, a to každou 2., 3. a 4. středu v měsíci od hodin, nebo v pátek v době od hodin do odpoledních až večerních hodin. Máte-li zájem o stolní tenis, rádi Vás zkontaktujeme se zkušeným vedoucím kroužku stolního tenisu, panem Janem Smečenským, a můžete se tak okamžitě do kroužku stolního tenisu přihlásit a zvýšit si vlastní kondičku, a udělat tak něco pro své zdraví i zábavu. Věříme, že Vás široká nabídka sportovních aktivit v našem klubu zaujala a je z čeho vybírat, a že se budeme pravidelně vídat u tak báječné činnosti, jakou sport a jakékoliv sportovní vyžití jistě je. Milí senioři a přátelé Klubu seniorů Praha 15 těšíme se, že společně zažijeme spoustu radosti, dobrého pocitu a nadšení ze sportovních aktivit, které spolu můžeme absolvovat. Kateřina Adametzová, Klub seniorů Praha 15, Dům s pečovatelskou službou, Janovská 486, Praha 15, telefon: každé pondělí od do hodin pod vede-

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Přehled usnesení 16. RMČ ze dne 9.6.2011

Přehled usnesení 16. RMČ ze dne 9.6.2011 Přehled usnesení 16. RMČ R-271 Objednávka opravy chodníku na p. č. 1818/153 v k. ú. Hostivař R-272 Umístění sídla společnosti Stomatologická ordinace MUDr. Novotná s. r. o. v objektu Tenisová 981, Praha

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 Újezd nad Lesy 19.listopadu 2012 Strategický tým ÚMČ Praha 21 STRATEGICKÝ PLÁN MČ Schválen 18. června 2012 zastupitelstvem MČ Praha 21 Zpracován komunitní metodou Na dobu 10 let

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011 Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-26 Rozpočtová opatření Z-27 Volba člena výborů Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-28 Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace MČ Praha 15 Centrum

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

DĚTSKÁ SPORTOVNÍ LIGA KUMITE

DĚTSKÁ SPORTOVNÍ LIGA KUMITE DĚTSKÁ SPORTOVNÍ LIGA KUMITE O POHÁR HEJTMANA 2. KOLO NEDĚLE 13. 12. 2015 Dětská liga kumite je série samostatných turnajů, určených pro děti, které nemají zatím větší závodní zkušenost, či např. potřebují

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

DĚTSKÁ SPORTOVNÍ LIGA KUMITE

DĚTSKÁ SPORTOVNÍ LIGA KUMITE DĚTSKÁ SPORTOVNÍ LIGA KUMITE O POHÁR HEJTMANA 1. KOLO NEDĚLE 8. 11. 2015 Dětská liga kumite je série samostatných turnajů, určených pro děti, které nemají zatím větší závodní zkušenost, či např. potřebují

Více

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek I. 1. Občanské sdružení nese název Sdružení Ferdinanda Peroutky. 2. Sdružení Ferdinanda Peroutky je dobrovolné

Více

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let.

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Soutěžní karta pro děti 22.5.2014 Stavba Bambiriádního městečka Slavnostní zahájení 23.5.2014 9.30 h Pro hosty slavnostního zahájení jsme připravili

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011 Přehled usnesení 15. RMČ R-244 Schválení podpisu smlouvy o dílo Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15 uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou ASKO spol. s r. o., Cerhýnská 430, 190 16 Praha 9, v celkové ceně

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Starohamerský Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Slovo starosty Vážení občané, V zářijovém zpravodaji bych Vás chtěl informovat o dění v naší obci. 23. 8. 2012 byly ukončeny stavební práce na

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více