1 / Dvojnásobný díl lásky Pronásledování ve Svaté zemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 / 2014. Dvojnásobný díl lásky Pronásledování ve Svaté zemi"

Transkript

1 1 / 2014 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Dvojnásobný díl lásky Pronásledování ve Svaté zemi

2 N a k l a d a t e l s t v í S T E F A N O S n a b í z í : Tom White Akce Kuba Po sedmnácti měsících vězení na Kubě vypráví autor vzrušující příběh církve trpící za třtinovou oponou. A6, 230 stran, cena 83 Kč. Darlene Deiblerová-Roseová Ve stínu vycházejícího slunce Podivuhodný příběh americké misionářky v japonském zajetí za druhé světové války. Vázaná s přebalem, cm, 288 str., cena 248 Kč. Richard Wurmbrand Vězeňské zdi kdyby promluvily Autorova kázání, sestavená na samovazbě, která jsou pozoruhodným a jedinečným dokumentem o hlubinách křesťanské víry uprostřed nelidského teroru a zoufalství. Vázaná, cm, 136 stran, cena 185 Kč. Sam Wellman Jan Kalvín Biografie slavného reformátora. Vázaná brožura, cm, 160 stran, cena 225 Kč Bratr Andrew Pašerákem ve službách Nejvyššího Kniha popisuje začátky služby bratra Andrewa. Díky této knize se mnozí západní křesťané začali zajímat o utrpení svých spoluvěřících v totalitních zemích a mnohým rovněž pomohla nalézt víru v Ježíše Krista. Vázaná s přebalem, cm, 262 str., cena 245 Kč Nabízené knihy z nakladatelství STEFANOS si můžete objednat na naší adrese, uvedené na zadní straně obálky. Poštovné ani balné není účtováno. Ukázky knih naleznete na internetové adrese V nakladatelství STEFANOS právě vychází nové vydání autobiografické knihy Richarda Wurmbranda: V Božím podzemí Luterský farář Richard Wurmbrand odmítl veřejně chválit komunistický režim a podrobit se jeho diktátu. Je uvězněn a společně s ostatními nepřáteli režimu vystaven mučení, o kterém obyvatelé svobodného světa nemají ani tušení. Čtrnáct let se Richard Wurmbrand snaží předávat ostatním svoji křesťanskou naději, a pobízet je, aby hledali útěchu, která je skryta v Bohu. Užívá k tomu nejrůznější prostředky včetně morseovky. Později onemocní tuberkulózou a jako nevyléčitelný pacient je odložen na pokoj smrti. Jeho zdravotní stav je fatální: pokročilé stadium tuberkulózy, hnisající rány od bičování a bití. Ale i za takových okolností posiluje umírající vězně. Třebaže je sám trýzněn vzpomínkami na opuštěnou manželku a nedospělého syna, dokáže své zoufalé spoluvězně rozptýlit a rozesmát anekdotami či veselými příběhy. Když je později komunisty lákán, aby se výměnou za propuštění stal jejich informátorem, odolá i tomuto pokušení. Po všeobecné amnestii v roce 1964 se farář Wurmbrand konečně dostává na svobodu. A protože rumunští komunisté dychtí po západních valutách, svolí aby byl i tento jejich rozhodný oponent vykoupen na Západ díky iniciativě jedné skandinávské misie. Ve svobodném světě se Richard Wurmbrand stává živým hlasem, který se rezolutně zastává křesťanů pronásledovaných za železnou oponou. Vázaná, mm, 335 stran, doporučená prodejní cena 225 Kč Mimořádná nabídka: Objednáte-li si knihu V Božím podzemí do 15. května, obdržíte ji za zvýhodněnou nakladatelskou cenu 170 Kč. Při nákupu na našich internetových stránkách získáte k tištěné knize zdarma elektronickou verzi ve formátech Kindle a EPUB. Hlas muèedníkù 1 / 2014

3 r i c h a r d W u r m b r a n d n a p s a l Dvojnásobný díl lásky služebníky pak pobili ostřím meče. (Job 1,15) Drazí bratři a sestry, Job žil v ohromné zemi. Její obyvatelé byli svobodní a mohli činit ty nejpodivnější věci. V první kapitole, patnáctém verši této knihy čteme o jakýchsi Šebovcích. Šebovci přepadli Jobova stáda dobytka a oslic a ukradli je. Jobovy služebníky pobili ostřím meče. Unikl pouze jediný. V 17. verši čteme, že Kaldejci zformovali tři tlupy, které Jobovi uloupily velbloudy. Taktéž i Kaldejci pobili čeleď ostrostí meče. Lidé tam měli svobodu, tak jako mají svobodu na Západě: páchat zločiny, loupeže, vraždy a znásilnění. Právě tak pohlíželi na svobodu v Jobově době. Ovšem ne každý byl tehdy bandita nebo lupič. Byli tam i velmi čestní lidé jako třeba Jobovi přátelé. Ti přátelé však přišli za Jobem, až když ho potkaly všechny pohromy. Neučinili nic, aby takovým hrozným pohromám zabránili. Nebyli s ním, když trpěl. Byli nezúčastnění. Dostavili se, až když Job přišel o všechno, a místo slov útěchy ho zahrnuli káráním. V utrpení obvykle člověk nemá přátele. Vím, že lidé netrpí jenom v komunistických zemích, ale trpí i na Západě. Když je tvé srdce nejzkormoucenější, býváš obvykle ve svém trápení opuštěn. Jen zřídka nalezneš někoho, kdo by byl ochoten naslouchat a rozumět ti. My, kteří žijeme v Americe, nejsme schopni naslouchat cizímu utrpení, protože je pro nás mnohem zajímavější barevná televize. V ní vidíme, jak lidé pláčou, jak jsou stříleni nebo zraňováni. A přitom možná hned v sousedství někdo pláče. Nemáme však na něho čas, protože sledujeme barevné obrázky. Ve všech dramatech našich životů zůstáváme sami a chybí nám pozemský přítel. Avšak existuje způsob, jak tento problém vyřešit. Staň se přítelem. Nežádej od jiných, aby byli tvými přáteli. Jedna z nejkrásnějších modliteb, která kdy byla v historii církve zaznamenána, je od Františka z Assisi: Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje. Kde je nenávist, tam mne učiň láskou. Kde je křivda, tam odpuštěním. Kde je pochybnost, tam vírou. Kde je zoufalství, tam nadějí. Kde je temnota, tam světlem. Kde je zármutek, tam radostí. Ó Božský Mistře, dej, abych raději utěšoval, než se dal utěšovat; raději chápal, než chtěl být pochopen; raději miloval, než chtěl být milován. Neboť tím,

4 že dáváme, také přijímáme. V odpouštění je nám odpuštěno. Tím, že umíráme, rodíme se pro věčný život. Všichni lidé tvoří jednotný celek a v tomto smyslu jsme určeni, abychom vzájemně spolupracovali, podobně jako ledviny, plíce, končetiny či mozek. Stejně jako orgány spolupracují na zdraví těla, měli bychom i my cítit, že jsme jeden celek, a proto o sebe navzájem pečovat. Velké přikázání, které nám dal náš Pán, nacházíme u Jana 13,34: Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, Dávám svůj život za vás i vy se milujte navzájem. Protože jsem prožil čtrnáct let v komunistickém vězení, většina lidí čeká, že budu mluvit proti komunismu. Dávám však přednost hovoření o Kristu. Místo rozebírání ohavných věcí ďáblových chci raději uvažovat o nádherném přikázání lásky a nádherném osobním příkladu, které nám Kristus zanechal. O jednom japonském císaři se vypráví, že se při nějaké příležitosti doslechl o panství, kde byla překrásná zahrada se vzácnými orchidejemi. Nikdo jiný se prý nemohl v celé říši takovou květenou pochlubit. Císař řekl šlechtici, kterému zahrada patřila: Rád bych tě tehdy a tehdy navštívil a prohlédl si tvou zahradu. Ve stanovený den očekával šlechtic císaře před svým sídlem. Když dorazil vladařův kočár, řekl poddaný svému císaři: Vaše jasnosti, pojďme ze všeho nejdříve do zahrady. Vešli do zahrady. Byla celá zoraná a nebyl v ní jediný květ. Císař se podivil, ale neřekl ani slovo. Pak řekl šlechtic císaři: Pojďme na šálek čaje. Vstoupili do čajovny. Tam byl ve džbánu jediný květ, ale byla to květina zářivé krásy a neodolatelné nádhery. Šlechtic řekl císaři: Uchoval jsem nejkrásnější květinu pro nejlepšího z císařů. Ostatní květiny nebyly hodny života. Věřím, že pro našeho vladaře Ježíše Krista musíme ve svých srdcích zachovat právě jedinou květinu květinu lásky. Všechny ostatní květiny nejsou hodny života (1 Kor. 13,8). Ježíš je vtělená láska. Vydal za nás svůj život. Každý z nás by mu měl nabídnout své sebeobětování, svou žhoucí lásku. Jsem šťasten, že vám Wang Min-Dao byl jedním z otců hnutí domácích církví v Číně. Za svoji víru a odpor vůči státem kontrolované církvi strávil dvaadvacet let v komunistickém vězení. Na snímku je se svojí manželkou, která ve vězení prožila šestnáct let. Wang Min-Dao, který se dožil jednadevadesáti let, zemřel v roce mohu vyprávět o křesťanech za železnou oponou, kteří si navzdory nevýslovnému pronásledování zachovali lásku. Komunisté mohli zabít těla křesťanů.

5 Mohli je zmrzačit. Mohli je mučit. Mohli je zotročit. Avšak nemohli zabít jejich lásku ani víru. Jistě mnozí z vás slyšeli jméno Watchman Nee. Je to proslulý čínský evangelikální autor. Zemřel před dvaceti lety poté, co strávil dvacet šest let v komunistických vězeních. Mohli jsme se dovědět o tom, co se s ním ve vězení dělo. Společně s ním byl totiž zatčen i Wang Min-Dao a další křesťanští představitelé. Samuel Lamb (jeho příběh vydalo nakladatelství Stefanos pod názvem Smělý jako beránek) a Allen Yuan, kteří pokračují v práci ještě dnes, byli zatčeni v tutéž dobu a prošli více než dvacetiletým žalářováním. (Allen Yuan zemřel v roce 2005, Samuel Lamb v roce 2013, pozn. edit.) Tehdy komunisté v Číně uzavřeli všechny kostely. Rudá Čína má 1,2 miliardy obyvatel. Jak poznamenal jeden misionář, Bůh Číňany velice miluje. Důkazem toho je jejich ohromné množství. Takové ohromné množství lidí nemělo k dispozici jediný kostel! Všechno bylo zničeno. Podzemní církev kvetla. Stovky lidí přicházely ke Kristu a byly pokřtěny, i když církev byla v podzemí. Komunisté tím byli velice znepokojeni a ptali se sami sebe, jak je to možné. Potom na to přišli Watchman Nee nechal propašovávat dopisy křesťanům na svobodě. Tyto dopisy vyzařovaly takovou nádheru a hloubku, že přinášely křesťanům v podzemí posílení víry a naplňovaly je horlivostí k získávání duší pro Krista. Proto komunisté řekli: Musíme Watchmana Nee přelstít. A od té chvíle nechali jeho celu střežit. Dozorci se střídali každých šest hodin a nikdo z nich tam nešel do služby dvakrát. Komunisté se báli, aby se snad nějaký dozorce neobrátil a Watchman Nee ho nepřemluvil k pašování dopisů. Domnívali se, že Allen Yuan Xiangchen ( ) byl čínský protestantský evangelikální pastor a jeden z hlavních představitelů hnutí domácích církví. Ve své křesťanské službě započal již v roce 1945 v době japonské okupace. V té době si v Pekingu otevřel modlitební síň, kde kázal společně s jedním norským misionářem. Po komunistickém převratu se odmítl přidat ke státní vlastenecké církvi. To vedlo v roce 1958 k jeho zatčení a odsouzení za kontrarevoluční činnost k doživotnímu trestu. O době strávené ve vězení později řekl: Během této doby moje žena procházela s našimi šesti dětmi nepopsatelnými obtížemi. Poslali mě až k ruským hranicím, kde jsme pracovali na rýžových polích. Bylo to tak strašné, že jsme počítali s tím, že zemřeme jako mučedníci. V táboře bylo velmi chladno, strava byla naprosto nedostatečná, ale za dvaadvacet let ve vězení jsem ani jednou neonemocněl. Byl jsem vyhublý na kost, ale přežil jsem. Mnozí však zemřeli. Dvaadvacet let jsem neměl v ruce Bibli a nesetkal jsem se s jediným protestantským křesťanem. Potkal jsem se jen s katolickými kněžími. Byli ve stejné situaci jako já. Také oni se odmítli připojit k oficiální Čínské katolické vlastenecké asociaci. Yuan byl propuštěn v roce 1979 a ihned se znovu zapojil do hnutí domácích církví. Na fotografii je se svou manželkou v roce 1957, krátce před svým zatčením. 3

6 když se budou dozorci střídat po šesti hodinách, nebude mít čas je obrátit ke křesťanství a pašování dopisů ustane. Výsledek byl ten, že jak se znásobil počet dozorců, tak se znásobil i počet těch, které Watchman Nee obrátil ke Kristu. Dopisy byly pašovány dál a růst církve byl ještě větší. My pašujeme do Číny a dalších zemí Bible i jinou křesťanskou literaturu. Také vysíláme do Číny rozhlasové evangelizační programy a pomáháme rodinám uvězněných křesťanů, kterých jsou tam tisíce. Naši kurýři také přinášejí z Číny zprávy o aktuální situaci církve. Podzemní církve existují po celé Číně. Jsou však i ve Vietnamu, Laosu a jiných komunistických a muslimských zemích. Setkáte-li se s nenávistí, neobviňujte pachatele otázkou: Proč mě nenávidíš? Třeba mne nenávidí, protože dostatečně nemiluji. Kdybych měl dvojnásobný díl lásky, možná by byla jeho nenávist přemožena. V jednom městě vypukl jednou veliký požár. Nějaký muž přiběhl s šálkem vody a vylil ji do ohně. Oheň hořel dál. Muž odešel a prohlašoval: Jak stupidní. Lidé věří, že voda uhasí oheň. Viděli jste, vylil jsem vodu do ohně a oheň hoří dál. Nepochopil pravdu: šálek vody sice oheň neuhasí, ale velké množství vody ano. Křesťanská láska, kolik jí dnes máme, nemůže uhasit oheň proti božské nenávisti. Proto musíme usilovat, aby naše láska rostla. Kristus nám slouží jako příklad lásky. Kvůli nám opustil nebesa a narodil se v jeslích, vedl život zármutků, nechal se bičovat, nechal se poplivat na kříži, protože miloval. Vydobyl nám svobodu ne k páchání zlých věcí ale svobodu k lásce. Nemám dostatek prostoru, abych vám vypověděl všechnu nádheru podzemní církve. Povím vám však jeden osobní zážitek. Byl jsem v cele asi s třiceti nebo čtyřiceti vězni. Náhle se otevřely dveře a dozorci vhodili do cely nového vězně. Byl stejně špinavý jako my. Tři roky jsme neměli možnost se umýt. Byl ostříhaný a oblečený do pruhované vězeňské uniformy. V napůl temné cele se nedalo poznat, o koho jde, avšak najednou někdo vykřikl: To je kapitán Popescu. Poznávám ho! Kapitán Popescu byl jeden z nejhorších trýznitelů křesťanů. Osobně mučil a tloukl dokonce některé z nás, se kterými nyní sdílel celu. Nešlo nám na rozum, jak se mohl stát komunistickým vězněm a proč byl dokonce uvržen do cely, která byla vyhrazena pro křesťany. A tak jsme ho obklopili a žádali, aby nám pověděl svůj příběh. Se slzami v očích nám vyprávěl, že ještě před několika měsíci seděl jako vždy ve své kanceláři. Náhle zaklepal voják konající službu a oznámil: Venku stojí nějaký dvanácti nebo třináctiletý chlapec s kyticí a říká, že ji přinesl pro vaši ženu. Kapitán se poškrábal na hlavě. Nepamatoval si, že by jeho žena měla mít narozeniny, ale v každém případě dal chlapce přivést. Chlapec ostýchavě vstoupil s kyticí v ruce a řekl: Soudruhu kapitáne, jste jedním z těch, kteří před časem odváděli mého otce i matku do vězení. Dnes má moje matka narozeniny. Měl jsem ve zvyku dávat jí v tento den vždy kytici květů, které jsem koupil ze svého malého kapesného. Kvůli vám se dnes s matkou nemohu potěšit. Moje matka je však křesťanka a již jako malého chlapce mě učila, že mám milovat své nepřátele a činit jim dobro. Proto jsem 4

7 se rozhodl udělat radost matce vašich dětí. Prosím, vezměte si tuto kytici pro vaši ženu a řekněte jí o mé lásce i lásce Kristově. Bylo to příliš silné i pro tohoto trýznitele křesťanů. Přece i on byl Božím stvořením. I jeho muselo osvěcovat světlo, které osvěcuje každého člověka přicházejícího na tento svět. Objal chlapce a již nikdy nemohl nikoho bít a mučit. Z toho důvodu byl jako důstojník komunistické tajné policie nepoužitelný. Přišel, aby trpěl společně s Božími dětmi, a byl v této nové pozici šťastný. My všichni zakoušíme ve svých životech lásku Kristovu. Nyní tento Kristus, který kvůli nám zemřel a byl vzkříšen, žije v našich srdcích a udílí nám svou lásku. Nepřátelé Boží nás mohou usmrtit. Nemohou však usmrtit lásku. Když šlapete svýma nohama po květinách, dávají vám za odměnu svou vůni. Vyprávěl jsem ten příběh v jednom malém kalifornském městečku. Tamější pastor mi později řekl, že lidé toho dne doslova vykoupili místní květinářství. Všichni si vzpomněli na své nejhorší nepřátele a koupili pro ně květiny. Mějme stále před očima Kristovu lásku, lásku toho, který nás spasil. Mějme také před očima lásku našich bratrů, kteří nesou těžká břemena, tisíckrát těžší než jsou naše. Pokračujme v prosté víře v lásku. Následujme její heroické příklady. Nechť v každém z nás začne nový křesťanský život. Nesmíme být povrchními křesťany. Nesmíme být vlažnými křesťany. Naše láska ke Kristu musí být láskou plnou a přetékající. Amen. V Kristu váš [Richard Wurmbrand ( ) rumunský luterský farář, který byl pro svou víru vězněn čtrnáct let v komunistickém žaláři. Po odchodu na Západ založil se svou manželkou Sabinou v roce 1967 mezinárodní misijní organizaci, jejímž cílem je pomáhat pronásledovaným křesťanům. Tento článek pochází z amerického zpravodaje z října S v ě d e c t v í p r o n á s l e d o v a n ý c h k ř e s ť a n ů Lidé neděle pronásledování ve Svaté zemi Na základech chrámu, do kterého byl přiveden Ježíš před nejvyššího kněze, stojí mešita. Stovky arabských muslimů žijí poblíž pahorku, na kterém se předpokládá, že byl Ježíš ukřižován. A mnozí zde zastávají muslimský slogan o tom, že je potřeba nejprve eliminovat lid soboty Židy, a potom lid neděle křesťany. Země, kde pronásledování Kristových následovníků začalo, zůstává pro ně nepřátelským územím i za našich dnů. Mnoha arabským křesťanům, kteří konvertovali od islámu, připadá Jeruzalém a zbytek vlastního Izraele jako bezpečný přístav. Izraelská vláda nastolila demokra- 5

8 tické svobody, díky kterým se křesťanští konvertité cítí ve vlastním Izraeli bezpečněji než v Pásmu Gazy a na Západním pobřeží. Ale i navzdory této příznivější situaci jsou zmínění konvertité stále ještě trnem v oku mnoha arabským muslimům sídlícím v Izraeli. V tomto roce byl svým okolím vyštván jeden sbor, který se nachází v převážně arabské oblasti východního Jeruzaléma. Tento sbor, který podporovala také naše misie, vznikl před devíti lety a patřil mezi pouhých devět evangelikálních kongregací připadajících na osm set tisíc obyvatel. Muslimští sousedé vyvíjeli několik let nepřetržitý tlak na vlastníka pozemku, aby dal sboru výpověď. Nakonec bylo křesťanům dovoleno zůstat, jen dokud si nenajdou nové působiště. Ale sbor nemohl kvůli vysokým cenám, odporu okolí i židovským dědickým zákonům, které mají různá dispoziční omezení, nic vhodného nalézt. Žid, který této kongregaci pomáhal najít církevní budovu, nakonec pastorovi napsal: Jste ocejchován jako osoba, které nemá být nic prodáno kvůli tomu, že šíříte svoji víru mezi arabskou komunitou. Kdokoli by vám chtěl prodat nějaký pozemek, bude se o něm říkat, že svoji půdu prodal nevěřícím. Jedním z křesťanských představitelů, jejichž sbor podporuje Hlas mučedníků je i baptistický arabský pastor Steven Khoury z Jeruzaléma. Jeho misijní aktivity se zaměřují na Jeruzalém i na palestinská území. Být křesťanem v Pásmu Gazy K nejkrutějšímu pronásledování křesťanů dochází v Pásmu Gazy. Toto území, které od roku 2007 ovládá extrémistická organizace Hamás, bylo odděleno od zbytku Izraele. Mezi jedenapůlmilionovou populací, která obývá zhruba čtyřicet kilometrů dlouhý pás území na jihu Izraele, zde žije asi tři tisíce křesťanů, nepočítaje přitom konvertity od islámu. Křesťané v Gaza jsou vládou Hamásu i svými vlastními příbuznými systematicky vytlačováni na okraj společnosti. V roce 2013 vydal Hamás zákon, podle kterého musí být školy rozděleny podle pohlaví dětí. Toto nařízení má v Gaze přispět k uzavření pěti smíšených křesťanských škol. Tyto školy si nemohou dovolit pořídit zařízení nebo učitelský sbor, které by tato segregace vyžadovala. Uzavření křesťanských škol by rovněž

9 negativně postihlo bohaté muslimské rodiny, které své děti posílají do křesťanských škol, kde je vyšší vzdělávací standard. Avšak křesťané v Pásmu Gazy mají horší problémy než je zmíněné uzavření škol. Nedávno došlo ke dvěma incidentům, kdy dva křesťané byli nuceni konvertovat k islámu. V jednom případě došlo k únosu mladého křesťana Eliase, kterému jeho únosci podali nějaká narkotika a pak přinutili, aby odříkal před zaplněnou mešitou šahádu muslimské vyznání víry. Když ho o tři dny později našel jeho otec, vzal syna i zbytek rodiny a odešli společně na Západní pobřeží. Ačkoli jsou nyní v bezpečí, Eliasův otec přišel v Gaze o práci a rodina se ocitla v existenční krizi. Hlas mučedníků tuto rodinu nyní podporuje. V druhém případu za ne úplně jasných okolností konvertovala k islámu mladá žena jménem Hiba pocházející z křesťanské rodiny. Opustila manžela a vzala sebou i jejich děti. Její matka hovoří o tom, že dcera studovala na univerzitě, kde na ni její spolužáci vyvíjeli psychický nátlak, aby se připojila k islámu. Ve hře byl ovšem zřejmě i citový vztah s jistým muslimským profesorem. Její matce se později podařilo odvést svá vnoučata do Jeruzaléma. Židé a Ježíš Židé i křesťané jsou ve Svaté zemi terčem radikálních muslimů, nicméně tyto dvě skupiny zde nejsou vždy spojenci. Moderní židovská společnost v Izraeli odmítá jakékoli formy prozelytství, s čímž souvisí i odpor k evangelikální misii. V minulosti izraelská vláda odmítala udělovat občanství mesiánským Židům a místní samospráva dokonce pálila Bible a křesťanskou literaturu. Hlas mučedníků v minulosti publikoval některé příběhy mesiánských Židů a zahraničních křesťanských pracovníků, kteří se stali terčem ultra-ortodox- Příslušník palestinského Hamásu stojí před výcvikovým střediskem v Khan Yunis v jižním Pásmu Gaza. Matka Hiby ukazuje rodinnou fotografii, pořízenou ještě před konverzí dcery. 7

10 Amal našla nyní novou duchovní rodinu ve skupině mladých křesťanských konvertitů, kteří se každý týden scházejí ke společným shromážděním. Z bezpečnostních důvodů však nemůžeme otisknout fotografie s jejich obličeji. 8 ních a protimisionářských židovských skupin. Dobrou zprávou je však skutečnost, že v současnosti žije ve Svaté zemi více křesťanů než kdy dříve. I když zde nyní žije asi dvanáct až patnáct tisíc židovských křesťanů, přišlo za posledních dvacet let k víře v Krista více Židů než za celou předchozí dobu existence moderního židovského státu. Několik týdnů před svým ukřižováním řekl Ježíš svým učedníkům, že budou kvůli své víře pronásledováni vrchností a že evangelium vnese i rozdělení mezi jejich členy rodiny. Dal jim však zaslíbení, že ti, kteří vytrvají, obdrží věčný život. Nepřátelé ve vlastním domě Zatímco křesťanům, kteří konvertovali od islámu na Západním pobřeží a v Gaze, vyhrožují tamní úřady a extrémistické skupiny, křesťanským konvertitům v Izraeli vyhrožují většinou jejich vlastní rodinní příslušníci. Amal je palestinská Arabka, která o Ježíši uslyšela již ve třinácti letech. Než se definitivně rozhodla pro Krista, více jak dva roky tento krok rozvažovala. Dospěla jsem opravdu k jakési křižovatce, kdy jsem jasně cítila, že se musím rozhodnout, vypravuje Amal. Jednoho večera se modlila: Tak dobrá, Bože, ptám se tě, zda jsi Bohem islámu? Pokud mi řekneš, že jsi, budu nosit na hlavě závoj a budu vykonávat všechny předepsané modlitby. Ale pokud jsi Bohem křesťanů, tak i kdyby mě to mělo stát život, budu v tebe věřit. Amal dobře věděla, co ji čeká. Učitel ve škole jí řekl, že podle Koránu má být zabit každý muslim, který by přestoupil k jinému náboženství. Té noci měla Amal sen. Ve svém snu jsem se jakoby probudila a všude byla spousta světla, které mě úplně oslnilo, vypráví Amal. To světlo mi řeklo, abych vstala a šla. Ucítila jsem, jak mě někdo Marcus je jedním z pěti evangelistů, kteří prošli kursem jedné z našich partnerských misií. Nyní se připravuje na svoji práci mezi muslimy. vzal za ruku a pobídl k chůzi. Přišli jsme k oáze, tam mi bylo řečeno, že mám vzít

11 knihu, která byla ve studánce a uslyšela jsem hlas, jak říká:»uvnitř knihy nalezneš odpověď, kterou hledáš.«otevřela jsem poslední strany knihy a tam stálo slovo z Janova evangelia:»já jsem ta cesta, pravda i život.«v tu chvíli jsem se probudila. Amal v té době nevěděla, odkud ta slova pocházejí, a tak je hledala v Koránu i v Bibli. Když je pak nalezla v Janově evangeliu, rozhodla se, že svůj život vydá Ježíši Kristu, který se stal od té doby pro ni cestou, pravdou i životem. Od té chvíle jsem viděla, jak mě Pán provází a ochraňuje, prohlašuje Amal. Křesťanská misie nemá v dnešním Izraeli rozhodně na růžích ustláno. Opozice povstává nejen ze strany muslimů a ultraortodoxních Židů, ale přirozeně vyvolává nechuť i sekulárního světa. Na obrázku podepisuje izraelský ministr pro náboženské záležitosti Jicchak Cohen protimisijní petici. Ale její nový život víry v Krista nebyl rozhodně bez potíží. Kdykoli u ní její matka našla Bibli, okamžitě ji spálila. Během tří let jí takto spálila devět Biblí. Ale ten největší úder dostala od svého staršího bratra. Když bylo Amal osmnáct let, přišla jednoho dne domů pozdě večer, protože šla do nemocnice navštívit jednoho křesťana. Kde jsi byla? osopil se na ni znenadání její bratr. Amal mu popravdě odpověděla, že byla v nemocnici. Ne, ty lžeš. Byla jsi na shromáždění. Amal se podivila, že její bratr zná termín, který křesťané mezi sebou používali pro svá setkání. Znovu mu však zdůraznila, že byla v nemocnici a chystala se odejít. Jedinou věc, kterou si následně pamatuji, že se o moji hlavu roztříštila sklenice, vzpomíná Amal. Byl to pro mě veliký šok, protože do té doby se u nás doma nikdo k násilí neuchyloval. Slyšela jsem, jak volá na otce, že je všechny nepřetržitě tahám za nos. Bratr s otcem pak začali Amal bít. Snažila se utéci, ale její bratr ji nepustil. Potom mě zatáhl do mého pokoje, říká Amal. Ještě si pamatuji, že mě udeřil do obličeje a pak jsem omdlela a svalila se na postel. Když přišla Amal po několika minutách k sobě, všichni kolem křičeli a plakali. Její otec totiž dostal z rozrušení záchvat mrtvice. Po několik následujících týdnů byla Amal nucena zůstat ve svém pokoji. Rodina jí odebrala telefon i osobní doklady a další nezbytné věci. Amal byla tak zoufalá, že nedokázala jíst. Bála se svého bratra, že se vůči ní znovu rozběsní a bude ji zase bít. Její zdraví se začalo prudce zhoršovat a po šestnácti dnech se úplně zhroutila. Rodiče ji našli ležet na zemi a okamžitě ji nechali odvést do nemocnice.

12 Zranění Amal vzbudila pozornost lékařů, kteří následně vyrozuměli policii. Amal však zatajila, že zranění utržila od svých rodinných příslušníků. Po tomto incidentu se Amal odstěhovala z domova a začala studovat na vysoké škole. Zvolila si studium teologie. Její rodina však žila v domnění, že studuje sociální vědy. V den promoci za ní přijel otec. Položil před ní jakési noviny. Nevěděla jsem, co to mělo znamenat, vzpomíná Amal. Jenom se na mě podíval a neřekl ani slovo. Když si v otcově přítomnosti Amal novinami listovala, uviděla svoji vlastní fotografii s oznámením, že právě absolvovala studium teologie. Otec ji řekl: Modli se k Bohu, aby to tvůj bratr neviděl. Pak otec odešel. Její bratr se nikdy o jejím pravém studijním oboru nedověděl. Dnes je Amal pětadvacet let. Nadále bydlí u rodičů. Přivedla již k víře v Krista svoje tři sestry a mladšího bratra. Její rodiče se také změnili. Můj otec říká, že má dvě možnosti, buď mě vyhodit z domu, anebo prostě přijmout to, co dělám. Myslím, že již s matkou také věří, ale zatím neměli odvahu to přiznat. Starší bratr se nakonec oženil a bydlí již s vlastní rodinou na jiném místě, ale i tak si najde čas na výhrůžky. Svojí sestře řekl, že si počká na příležitost, kdy ji bude moci udělat něco obzvláště bolestivého. Křesťanská horlivost Amaly se ještě zintenzivňuje. Společně s jedním dalším věřícím se v Jeruzalémě starají o malou skupinu konvertitů. Všem je kolem dvaceti let a všichni pocházejí z muslimského prostředí. Postupně získávají i další mladé lidi, zejména z řad svých spolužáků a zvěstují tak Krista nové generaci obývající Svatou zemi. Betlémská strana zdi oddělující Západní pobřeží od Jeruzaléma je pokryta politicky laděnými graffiti. 10 Násilí palestinských úřadů Na Západním pobřeží leží město Betlém, které je sice připojeno k Jeruzalému, avšak obě města odděluje vysoká zeď, jež má chránit obyvatele před útoky teroristů. Betlém a zbytek Západního pobřeží jsou zčásti pod správou palestinských úřadů, zatímco Izrael kontroluje cesty a izraelské osadníky. Pronásledování křesťanských konvertitů na Západním pobřeží přichází od rodinných příslušníků i palestinských úřadů. Saif je původem muslim, který přestoupil ke křesťanství. Žije v oblasti Betléma a pro svoji víru byl palestinskými úřady uvězněn. Křesťanem se stal v roce 2004 díky jedné skupině mesiánských Židů, když pod jejím vlivem studoval čtyři roky Bibli a srovnával ji s Koránem. Bylo mu tehdy

13 již čtyřiatřicet let a měl ženu a pět dětí. Saifova manželka evangeliu nerozuměla a zamýšlela manžela po jeho obrácení opustit. Avšak Saif jí otevřeně vyjádřil své priority: Můžeš si vybrat, řekl své ženě. Jsem ochoten kvůli tobě odejít z domu, ale zpátky k islámu se vrátit nemohu. Saifova nová víra byla prověřena již dva dny po jeho křtu. Ježíš ke mně promluvil a řekl mi, že chce, abych v jeho jménu hlásal evangelium, prohlašuje Saif. Bez jakéhokoli zaváhání ukončil Saif svoji živnost a otevřel si ve své domovské osadě na Západním pobřeží malou evangelizační kancelář, kde příchozí mohli diskutovat nad svými otázkami ohledně islámu nebo křesťanství. Velké množství času rovněž trávil Saif navštěvováním lidí a diskuzemi o Bibli a víře v Krista. Prostřednictvím jeho činnosti začali lidé brzy měnit smýšlení a obracet se ke křesťanství. Jednoho dne, bylo to v pátek, vyhlašoval něco tlampač na mešitě. Saif zaslechl, že se to týká jeho. Mluvčí Saifa obvinil, že je sionistický nevěřící, který by měl být usmrcen za to, že lidi obrací ke křesťanství. Jakmile hlášení ustalo a skončily modlitby v mešitě, shromáždilo se pět Saifových sourozenců v domě nejstaršího bratra. Společně pak dali Saifovi ultimátum: Máš na vybranou, řekli mu, buď my, nebo Kristus. Saif se na chvíli odmlčel a pak odpověděl: Já jsem se rozhodl pro Krista. O několik týdnů později obdržel Saif předvolání na palestinskou policejní stanici. Tam se ho dva vyšetřovatelé vyptávali na záležitosti jeho víry. Řekl jsem jim bez okolků, že jsem křesťanem. Na to mě odvedli rovnou do cely. Nebyl jsem vůbec připraven na uvěz- Společné setkání mesiánských Židů a arabských křesťanů v lese Lavi v západní Galileji konané ke konci roku Téměř pětihodinové společné modlitby byly zaměřené především na íránskou nukleární hrozbu, pokračující bombardování měst jižního Izraele a také na vnitřní politickou situaci země. Hlas mučedníků podporuje evangelistu Davida Ortiza (na snímku vpravo), který se zaměřuje na muslimy i na Židy. V roce 2008 kdosi postavil před vchod do jeho domu tradiční dárkový koš, který si lidé dávají při svátku Purim. Když ho Ortizův patnáctiletý syn otevřel, koš explodoval. Od té doby má na těle množství jizev. Za tímto útokem na pastora Ortizu stáli židovští extrémisté, které pobuřuje Ortizova evangelizační činnost. Také Saif přišel ke své víře v Krista prostřednictvím právě takové mesiánské kongregace. 11

14 nění, natož na mučení. Policisté Saifovi svázali ruce za zády a potom ho za jednu nohu pověsili v cele a nechali ho takto pět hodin. Trpěl jsem dost, ale přesto jsem cítil, že mě Bůh posiluje, říká Saif. Následujícího dne ho předvedli k výslechu. Posadili ho do nízkého křesla a přes hlavu mu dali plátěný pytel. Vyšetřovatelé chodili sem a tam po místnosti a ptali se ho, proč se stal křesťanem a proč druhé lidi evangelizuje. Pak se ho vyptávali na jména dalších křesťanů. Také mu hrozili, že ho ukřižují stejným způsobem, jako byl ukřižován Ježíš. Po dvou týdnech policie Saifa propustila s přísným varováním: Pokud budete dál vyprávět lidem z vaší vesnice o Ježíši, uděláme vám ještě něco horšího! Jenže Saif jejich hrozby ignoroval a pokračoval ve své činnosti. Když si pro něho policie přišla podruhé, byl zrovna doma. Jakmile zaslechl, jak policisté jeho manželce říkají, že si pro něho přišli, utekl zadem. Vrátil se domů o týden později, ale během půl hodiny tam byla policie znova. Ale i tentokrát se mu podařilo uniknout. Později se zase vrátil domů a dál pokračoval ve své službě. Před třemi lety byl Saif zrovna na návštěvě u jedné rodiny, když k domu, kde pobýval, dorazila policie. Saifa obklíčilo asi patnáct policistů. Když ho chtěli odvést na stanici, ve vhodné chvíli se jim vysmekl, seskočil do přízemí a zmizel v ulicích. Saif pochopil, že v Betlémě již dál pracovat nemůže. Pomocí pasu, který mu byl vydán ještě když byl obchodník, se přestěhoval do Jeruzaléma. Tam pokračoval ve své evangelizační práci mezi muslimy, tentokrát již prostřednictvím jedné organizace, kterou také podporuje Hlas mučedníků. Saif se soustřeďuje nejen na místní muslimy, ale i na ty, kteří přicházejí do Izraele z Gazy anebo z Iráku, aby zde hledali lékařskou pomoc. Saif se rovněž podílí na vyučování nových konvertitů. V Jeruzalémě se jeho činností úřady nezabývají a palestinská policie na něho již nemůže. V Izraeli se o evangelizaci muslimů nestarají, prohlašuje Saif. Naopak, ještě vás pobídnou, abyste šli a dělali z nich lepší lidi. Saifova rodina ale stále ještě žije na Západním pobřeží. Palestinská policie často navštěvuje Saifův dům, ale jeho manželky a dětí si nevšímá. Saifova žena nyní pracuje v jednom bufetu při křesťanské škole v Jeruzalémě a díky tomu jsou oba manželé v nepřetržitém kontaktu. Saif se rovněž raduje, že i jeho manželka nachází cestu ke Kristu. Nyní si dokonce sama začala číst Bibli a dvakrát jsme se i společně modlili. Pevně věřím, že je již na dobré cestě k vydání svého života Bohu, prohlašuje Saif. Hlas mučedníků, USA, únor Můžete nám psát na naši ovou adresu: Navštivte nás na Facebooku: Další informace v angličtině lze najít na internetových adresách: Starší čísla v elektronické podobě naleznete na internetové adrese

15 P r o n á s l e d o v a n á c í r k e v d n e s Sýrie Naděje v záplavě beznaděje Většina obyvatel Západu již někdy viděla fotografie vybombardovaných syrských měst a těl lidí zabitých chemickými zbraněmi. Avšak uprostřed tragických příběhů chaotické občanské Vybombardované ulice syrského města Deir al-zor. války existuje ještě jiný příběh, který se v médiích takřka neobjevuje. Křesťanská církev v Sýrii se snaží šířit naději evangelia v záplavě beznaděje a činí tak jako zcela nezávislá síla, která není spojená s žádnou stranou tamního konfliktu. Než válka v Sýrii propukla, konala jedna evangelikální denominace pravidelně bohoslužby a modlitební setkání několikrát za týden. Dnes pořádá dvakrát více setkání, a na většině z nich musí lidé jen stát. Jeden z místních spolupracovníků naší misie nedávno navštívil jednu syrskou církev. Když vstoupil do kostela, jeho první myšlenkou bylo, že se spletl a vešel do nějaké mešity. Viděl kolem sebe množství žen se závojem a muže s dlouhými vousy, kteří mu připomínali zástup muslimů. Naši kontaktní pracovníci vyprávějí mnoho povzbuzujících příběhů o syrských muslimech, kteří přišli nejrůznějšími cestami k poznání Krista. Více než sedmdesát muslimských rodin se nedávno obrátilo ke Kristu v oblasti Sýrie, kde před osmnácti měsíci žila jen asi desítka křesťanů. Radikální proměna Jistý bývalý mulla, který viděl, jak muslimští radikálové z různých sekt zabíjejí jeden druhého se slovy Alláh je veliký! začal trpce uvažovat: Jakého boha to vlastně uctíváme? Později navštívil křesťanské shromáždění, kde se dověděl o Bohu, který nežádá zabíjení, ale spíše zdůrazňuje důležitost lásky Nakonec se srdce tohoto muslima pohnulo a on se rozhodl stát se křesťanem. Žena, která byla deset let ochrnutá po záchvatu mrtvice, vyprávěla, jak prožila uzdravení, když se za ni modlil jeden křesťan. Na základě této zkušenosti se rozhodla odevzdat svůj život Bohu. Syrští křesťané jsou často pronásledováni svými rodinnými příslušníky. Armádní důstojník, který se stal křesťanem, se musel ukrývat před svými nejbližšími příbuznými, protože ho chtěli sprovodit ze světa za to, že svou konverzí uvrhl rodinu do hanby. Navzdory výhrůžkám zabitím zůstal tento důstojník ve svém rozhodnutí pevný a své víry se odmítl vzdát. To je jen 13

16 několik málo příkladů toho, jak Duch svatý působí mezi Syřany, kteří jsou vystaveni nepopsatelným těžkostem. Když někdo přijde ke Kristu, znamená to vždycky velikou změnu, prohlašuje jeden z našich syrských spolupracovníků. A když uslyšíme, že v Krista uvěřil nějaký muslim, je to veliká věc a radost pro celou církev. A v dnešní Sýrii nehovoříme o jednotlivcích, ale o stovkách či tisících muslimů, kteří nalezli cestu ke Kristu! Věřící přemáhají bariéry I přes vzrůstající počet nových konvertitů nejsou křesťané v Sýrii vystaveni válečným těžkostem v menší míře než ostatní místní obyvatelé. Jeden syrský pastor pracovníkům Hlasu mučedníků sdělil, že zatímco jemu jde doma elektřina alespoň tři hodiny denně, na mnoha místech země je situace výrazně horší. Nedávno cestovala skupina křesťanů do místa vzdáleného asi padesát kilometrů. Během cesty musela projet přes třiadvacet kontrolních stanovišť, na kterých hlídkovali ozbrojenci z jedné či z druhé strany místního konfliktu. Každé takové nervy drásající zastavení představuje potenciální obtíže a dokonce i možnost zastřelení. Dokumenty nebo údaje, které předložíte či zmíníte na jednom stanovišti, mohou znamenat velké problémy na stanovišti dalším. I přes mnohá nebezpečí a překážky válka v Sýrii tamní církev posiluje a posiluje její vážnost u místního obyvatelstva. Rovněž denominační bariéry zde takřka mizí. Křesťanské skupiny, které ještě před pěti lety pochybovaly o spáse těch druhých, se nyní společně scházejí k modlitbám, aby Bůh pohnul jejich národem i jejich církví. Prostřednictvím této nově nalezené jednoty se tak syrští věřící stávají opravdovým tělem Kristovým ve své zemi. Hlas mučedníků se zavázal syrské věřící všemožně podporovat a povzbuzovat, aby mohli lépe sloužit svým krajanům, kteří procházejí týmž utrpením v zemi ničené bombami a nenávistí. Třebaže naše misie obstarává humanitární pomoc všem, kteří jsou touto krizí postiženi, budeme vždy současně sledovat naplňování jednoho z našich hlavních cílů, totiž podporovat syrskou církev takovým způsobem, aby uprostřed utrpení vydávala obyvatelům své země dobré svědectví o Kristově lásce. Hlas mučedníků nedávno uspořádal konferenci, která syrským pastorům umožnila vzájemně se sdílet o svých bolestech i zkušenostech víry. Tito představitelé církve nám pak řekli, Jeden z našich syrských spolupracovníků vydává svědectví o Kristu islámskému imámovi. Tento křesťan byl kvůli svým misijním aktivitám mnohokrát vyšetřován policií. 14 že setkání pro ně bylo velikým povzbuzením nejen díky řadě nových infor-

17 mací, které se na konferenci dověděli, ale především díky možnosti setkat se s ostatními. Pamatujme v modlitbách na syrské věřící jakým hrozným a krvavým utrpením procházejí. Modleme se, aby skrze jejich svědectví mohli i další muslimové dospět k poznání pravdy a přijít ke Kristu. Cesta do Damašku Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Saul se stal brzy apoštolem Pavlem. Jeho nový život víry povstal ze setkání s Ježíšem. A do Damašku, kam původně směřoval, aby pronásledoval křesťany, dorazil slepý. Avšak právě v tomto městě započal svoji novou službu coby Kristův vyslanec tehdejšímu světu. V tomtéž syrském městě také za našich dnů platí pro křesťany Ježíšovo zaslíbení bude trpět pro mé jméno. O několik dnů později již musel apoštol Pavel z tohoto města tajně uprchnout. Dnešní silnice vedoucí k Damašku jsou plné utečenců, kteří prchají ze země, domácích i zahraničních islamistů, kteří zde bojují, aby Sýrii získali na svou stranu a vládních vojáků, kteří brání staré pořádky i své politické vůdce. Uprostřed tohoto konfliktu hledají své pravé duchovní místo syrští křesťané, aby byli svým krajanům zdrojem útěchy a svědectvím o pokoji, který není z tohoto světa. Jedním z tamních evangelizačních pracovníků je Boutros, který svůj život zasvětil hlásání evangelia a rozdávání Božího slova. Každý den vezme svoji tašku s Biblemi a pak chodí po obchodech a tržištích a lidem vypráví příběh o Kristu. Často je ovšem striktně odmítnut anebo přímo vyhozen, ale mnozí jeho zvěst se zájmem poslouchají. Syřané jsou k pravdě evangelia obecně velmi vstřícní a zoufalá situace země jejich duchovní žízeň prohlubuje. Proto se v období válečného běsnění Boutros odvažuje vstupovat i do míst, která jsou pro křesťany velmi nebezpečná. Představení Boutrosovy církve se ale velmi obávali o jeho bezpečnost a do určitých míst mu zakazovali chodit. Nechceme o tebe přijít, varovali ho. Únosy a vraždy jsou tam na denním pořádku a tito extrémisté jsou schopni křesťana bez váhání doslova rozsekat na kusy. Ale Boutros cítil více sílu svého duchovního povolání, než aby se zalekl nebezpečí. A tak chodil dále i do těch nejnebezpečnějších lokalit. Jednoho večera roku 2012 zavolala Boutrosova manželka jejich pastorovi. Shodou okolností byl u něho právě na návštěvě kontaktní pracovník naší misie. Pastor při rozhovoru s Boutrosovou manželkou najednou doslova zbledl, vzpomíná náš spolupracovník, a začal se o svého horlivého farníka velmi strachovat. Oba muži se opakovaně pokoušeli zatelefonovat Boutrosovi na mobilní telefon, ale ten zůstával již více jak dvě hodiny vypnutý. Dobře si uvědomovali, že se děje něco hrozného. Proto se představitelé církve shromáždili v kapli, aby se za pohřešovaného bratra modlili. Před očima nám vyvstávaly obrazy Boutrose, jak leží někde mrtev v tratolišti krve, popisuje situaci náš kontaktní pracovník. 15

18 Asi kolem deváté hodiny se rozhodli zatelefonovat na policii. Zvažovali i možnost, že byl zatčen, což by bylo tím nejmenším zlem. Jinak připadal v úvahu jen únos islámskými extrémisty anebo ta nejhorší varianta, že již leží někde zabitý. Nakonec se mužům podařilo navázat telefonické spojení s důstojníkem tajné policie. Když se policista otázal pastora, co Boutros dělal, dostalo se mu odpovědi, že rozdával Bible. Cože dělal? Rozdával Bible? A proč? Vy jste se zbláznili? koktal zděšený policista. Nicméně představitel tajné policie jednoznačně prohlásil, že o Boutrosovi žádné informace nemá. Byl to pro nás skutečně temný okamžik, vypráví náš spolupracovník. Všichni jsme v kapli v modlitbě volali za našeho bratra, aby ho Bůh zachránil a vrátil nám ho živého. Uplynuly dva dny. Téměř celý sbor se zase shromáždil v kostele. Nikdo z věřících skoro nejedl, neměli na jídlo ani pomyšlení. A pak uprostřed všeobecného truchlení vstoupil znenadání do kostela Boutros. Neoholený, špinavý a velice vyčerpaný. Všichni se seběhli kolem něco a on začal s vypětím sil vyprávět, co se s ním dělo. Nakonec se ukázalo, že byl opravdu zatčen policií. Když inkriminovaného dne rozdával jako obvykle Bible, zastavili ho policisté, aby zkontrolovali obsah jeho velké tašky. Koukejte odtud zmizet, nebo si vás vezmeme na stanici, nařídili mu policisté. Jenže Boutros je neposlechl a dál chodil po obchodech s Biblemi. Když ho policisté znovu uviděli, okamžitě ho zadrželi a odvedli na stanici. Tam ho strčili do cely, kde byli kromě dalších vězňů i muslimští extrémisté. Když se Boutrose ostatní zadržení ptali, co udělal, řekl jim pravdu a vydal jim svědectví o víře v Krista. Následujícího dne byl Boutros předveden k výslechu před důstojníka tajné policie. Policista na mě zprvu hrozně křičel líčil svoji situaci Boutros. Pořád jenom vřískal, nadával mi a proklínal mě. Důstojník se pak Boutrose ptal, co svým počínám sledoval. Řekl jsem mu, že jsem jen rozdával Bible, kde stojí psáno, že se máme modlit za své představené a vládce a mít je v náležité úctě. Když Boutros nakonec pověděl své svědectví o Kristu i tomuto muži a řekl mu, že také jeho Bůh miluje, byl důstojník jeho slovy očividně pohnut a okamžitě výslech ukončil. Dokonce dal Boutrosovi lístek se svým telefonním číslem pro případ, že by měl někdy v budoucnu znovu problémy s tajnou policií. Po propuštění šel Boutros okamžitě do kostela, aby se tam ještě před setkání s manželkou a dětmi umyl a dal trochu do pořádku. Jakmile následujícího rána Boutros vstal, znovu si naplnil tašku Biblemi a vydal se hlásat Boží slovo. Tento neúnavný misijní pracovník a jeden z odvážných syrských křesťanů patří k těm, které v Sýrii podporuje naše misie. Opatřujeme mu Bible, literaturu i další potřebné věci. Boutros nečeká na ideální příležitost pro zvěstování evangelia, pro něho je vhodný čas stále, bez ohledu na válku nebo strach. Boutros je přesvědčený, že pro jeho zemi je jediným řešením Boží pokoj a láska, a že pouze moc kříže může usmířit nepřátelské strany hlídkující kolem cest do Damašku. Hlas mučedníků, Kanada, leden

19 B i b l i c k é z a m y š l e n í Prastará duchovní slepota Byli ke mně přivedeni mudrci, zaklínači, aby mi přečetli toto písmo a oznámili mi jeho výklad, ale nejsou schopni výklad té věci sdělit (Daniel 5,15). Když se babylonský král Belšasar spolu se svými šlechtici a ženami oddával na veliké hostině bujarému veselí, objevilo se před ním na zdi poselství v aramejštině. Vystrašený král si dal zavolat své rádce, aby mu sdělili výklad tohoto neobvyklého zjevení. Avšak nikdo z nich nedokázal napsaná slova vyložit. Nakonec král povolal Daniele a postěžoval si mu, že jeho rádcové neznají aramejsky. Tímto jazykem hovořili Židé, kteří sem byli přivedeni jako zajatci z izraelské země a stali se postupně v Babylóně důležitou menšinou, ze které vzešel ministerský předseda Daniel i řada dalších politických vůdců. Avšak ani jediný babylonský mudrc se nenamáhal učit jazyku, náboženství a mentalitě Židů. Nepřátelé Babylónu, Médové a Peršané, přicházeli tajně do města, zatímco se král a jeho šlechtici oddávali radovánkám. A pak jedné noci byl král Belšasar zabit a jeho veliké království padlo do cizích rukou. Jeho mudrcům scházela moudrost. Nevěděli, jaké nebezpečí zemi hrozí a nemohli tak krále včas varovat. Jsme dnes svědky toho, jak je tato dávná tragická lhostejnost znovu opakována. Moderní mudrcové mnozí z nich jsou i církevními představiteli jsou dostatečně chytří, aby si pro sebe zajistili vysoké postavení, různé výhody a slávu s nejrůznějšími tituly. Mají však nedostatek toho poznání, jež by se předpokládalo u těch, kteří mají druhé vést ke Kristu. Nejsou také schopni rozpoznávat ničivé síly ohrožující církev. Zdá se, že dnešní mudrcové, duchovní vůdcové, nemají ponětí o smrtelném nebezpečí, které představují agresivní islám, komunismus a také všeobsáhlý sekularismus pronikající do církve. Varování pro krále Belšasara bylo napsáno rukou na zeď. Varování svobodnému světu je napsáno krví. I tak jej naši dnešní mudrcové nedokážou přečíst. Z knihy Richarda Wurmbranda Reaching Towards The Heights Elektronické knihy Vybrané tituly z nakladatelství Stefanos si můžete pořídit také ve formě elektronických knih za zvýhodněnou cenu (nákupem elektronické verze ušetříte ve srovnání s tištěnou knihou přibližně dvě třetiny ceny). Naše elektronické knihy jsou vhodné pro všechny běžné čtečky e-knih, například Kindle Keyboard, Kindle 4/5, Kindle Paperwhite, Sony PRS-T1/T2, Bookeen Cybook Odyssey, PocketBook 6xx, ereading a další. Elektronické knihy je možné zakoupit přímo na našich internetových stránkách nebo v knihkupectví KOSMAS.cz (e-knihy zakoupené na Kosmasu můžete někomu věnovat jako dárek). Při nákupu na našich stránkách můžete e-knihu získat zdarma jako prémii k tištěné verzi knihy. Podrobnější informace a formulář na případné dotazy naleznete na adrese

20 MuČedníci křesťanské víry Skryté kameny v základech církve Heinrich Leonhard a Ellen Adolphiovi, 1918 V únoru roku 1918, v době první vlny bolševického pronásledování v Pobaltí na území dnešního severního Lotyšska, byli zavražděni u městečka Walk pastor Heinrich Leonhard Adolphi a jeho žena Ellen. Šlo o první křesťanské mučedníky během této vlny násilí. V kronice pobaltských mučedníků o tomto hrůzném činu čteme: Carská moc se roku 1917 zhroutila. Ruská dezorganizovaná armáda již nemohla zabránit tomu, aby se lotyšští bolševici chopili v zemi vlády a zahájili boj proti Bohu i církvi. Jelikož se pastor Adolphi otevřeně stavěl z kazatelny proti probíhajícímu teroru, stal se terčem bolševické nenávisti. V nadcházejících dnech Adolphi obdržel vnitřní vnuknutí, že svůj život bude muset obětovat pro Krista. 18. února započal pochod Němců z Rigy. Valili se nezadržitelně kupředu. Ruská armáda a nově zformované lotyšské dělostřelectvo před nimi jen bezmocně prchaly. V této napjaté situaci došlo k zatčení pastora Adolphiho a jeho ženy ve městě Atsel. Jako špioni měli být spolu s dalšími odvlečeni do Ruska. Po sedmi kilometrech se však udála hrůzná tragédie. Deportující vojáci všech devět zajatců zabili. Adolphiho mrtvolu zohavili osmnácti ranami, mrtvolu jeho ženy třiadvaceti. Tento bestiální čin na bezbranných křesťanech provedli vojáci bajonety a pažbami pušek. Mrtvoly pak oloupili a nechali ležet na místě tragédie, kde je po dvou dnech nalezli postupující Němci. Ti odnesli mrtvé zpět do města Adsel, kde je slavnostně pohřbili. Oběť těchto věrných svědků Kristových není jistě zapomenuta. Hlas mučedníků Vychází pětkrát do roka. V prosinci vychází dvojčíslo. Toto periodikum je registrováno u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E Bulletin vydává občanské sdružení Pomoc pronásledované církvi K hlavním cílům tohoto sdružení patří: poskytovat hmotnou a duchovní pomoc pronásledovaným a potřebným křesťanům informovat veřejnost o pronásledování křesťanů podporovat vydávání literatury, která vypovídá o křesťanských mučednících a svědcích víry. Občanské sdružení úzce spolupracuje s celosvětovou misijní organizací International Christian Association (ICA). Pět hlavních zásad této misijní organizace je založeno na biblickém verši epištoly židům 13,3: 1. Podporovat křesťany v šíření evangelia v oblastech, kde jsou pro své svědectví o Ježíši Kristu pronásledováni, prostřednictvím křesťanské literatury, Biblí, rozhlasového vysílání, léků a dalších forem pomoci. 2. Poskytovat v těchto oblastech pomoc rodinám křesťanských mučedníků. 3. Podporovat věřící, kteří osobně prošli utrpením v bývalých komunistických zemích. 4. Nejrůznějším způsobem se snažit získávat pro Krista ty, kteří se podílejí na pronásledování křesťanů v totalitních zemích a problémových oblastech. 5. Informovat veřejnost o krutostech páchaných na křesťanech. Tento bulletin lze bezplatně objednat na adrese: Hlas mučedníků pošt. přihrádka Jindřichův Hradec Účet pro dobrovolné příspěvky: ČSOB Jindřichův Hradec č. ú.: /0300

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16)

DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16) BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16) Boží hněv se zjevuje z nebe V dnešním textu vidíme důsledky přijetí Božího slova. Boží slovo spojuje ty tři verše, které máme dneska před

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM V roce 1958 nalezl Morton Smith, profesor starověkých dějin na Kolumbijské univerzitě, v klášteře Már Sábá necelých 20 kilometrů jihovýchodně od Jeruzaléma částečný přepis neznámého

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí.

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Cesta do Betléma má v dějinách své místo. Stalo se v oněch

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Princ se stane pastýřem

Princ se stane pastýřem Bible pro děti představuje Princ se stane pastýřem Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Bože můj! Proč jsi mne opustil?

Bože můj! Proč jsi mne opustil? Nádherná Vůně Bože můj! Proč jsi mne opustil? zvolal Ježíš, když visel přibitý hřeby na dřevěném kříži a po těle mu stékala krev. Potom vydechl naposledy. To ne, ty jsi byl moje jediná naděje! Chtělo se

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více