1 / Dvojnásobný díl lásky Pronásledování ve Svaté zemi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 / 2014. Dvojnásobný díl lásky Pronásledování ve Svaté zemi"

Transkript

1 1 / 2014 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Dvojnásobný díl lásky Pronásledování ve Svaté zemi

2 N a k l a d a t e l s t v í S T E F A N O S n a b í z í : Tom White Akce Kuba Po sedmnácti měsících vězení na Kubě vypráví autor vzrušující příběh církve trpící za třtinovou oponou. A6, 230 stran, cena 83 Kč. Darlene Deiblerová-Roseová Ve stínu vycházejícího slunce Podivuhodný příběh americké misionářky v japonském zajetí za druhé světové války. Vázaná s přebalem, cm, 288 str., cena 248 Kč. Richard Wurmbrand Vězeňské zdi kdyby promluvily Autorova kázání, sestavená na samovazbě, která jsou pozoruhodným a jedinečným dokumentem o hlubinách křesťanské víry uprostřed nelidského teroru a zoufalství. Vázaná, cm, 136 stran, cena 185 Kč. Sam Wellman Jan Kalvín Biografie slavného reformátora. Vázaná brožura, cm, 160 stran, cena 225 Kč Bratr Andrew Pašerákem ve službách Nejvyššího Kniha popisuje začátky služby bratra Andrewa. Díky této knize se mnozí západní křesťané začali zajímat o utrpení svých spoluvěřících v totalitních zemích a mnohým rovněž pomohla nalézt víru v Ježíše Krista. Vázaná s přebalem, cm, 262 str., cena 245 Kč Nabízené knihy z nakladatelství STEFANOS si můžete objednat na naší adrese, uvedené na zadní straně obálky. Poštovné ani balné není účtováno. Ukázky knih naleznete na internetové adrese V nakladatelství STEFANOS právě vychází nové vydání autobiografické knihy Richarda Wurmbranda: V Božím podzemí Luterský farář Richard Wurmbrand odmítl veřejně chválit komunistický režim a podrobit se jeho diktátu. Je uvězněn a společně s ostatními nepřáteli režimu vystaven mučení, o kterém obyvatelé svobodného světa nemají ani tušení. Čtrnáct let se Richard Wurmbrand snaží předávat ostatním svoji křesťanskou naději, a pobízet je, aby hledali útěchu, která je skryta v Bohu. Užívá k tomu nejrůznější prostředky včetně morseovky. Později onemocní tuberkulózou a jako nevyléčitelný pacient je odložen na pokoj smrti. Jeho zdravotní stav je fatální: pokročilé stadium tuberkulózy, hnisající rány od bičování a bití. Ale i za takových okolností posiluje umírající vězně. Třebaže je sám trýzněn vzpomínkami na opuštěnou manželku a nedospělého syna, dokáže své zoufalé spoluvězně rozptýlit a rozesmát anekdotami či veselými příběhy. Když je později komunisty lákán, aby se výměnou za propuštění stal jejich informátorem, odolá i tomuto pokušení. Po všeobecné amnestii v roce 1964 se farář Wurmbrand konečně dostává na svobodu. A protože rumunští komunisté dychtí po západních valutách, svolí aby byl i tento jejich rozhodný oponent vykoupen na Západ díky iniciativě jedné skandinávské misie. Ve svobodném světě se Richard Wurmbrand stává živým hlasem, který se rezolutně zastává křesťanů pronásledovaných za železnou oponou. Vázaná, mm, 335 stran, doporučená prodejní cena 225 Kč Mimořádná nabídka: Objednáte-li si knihu V Božím podzemí do 15. května, obdržíte ji za zvýhodněnou nakladatelskou cenu 170 Kč. Při nákupu na našich internetových stránkách získáte k tištěné knize zdarma elektronickou verzi ve formátech Kindle a EPUB. Hlas muèedníkù 1 / 2014

3 r i c h a r d W u r m b r a n d n a p s a l Dvojnásobný díl lásky služebníky pak pobili ostřím meče. (Job 1,15) Drazí bratři a sestry, Job žil v ohromné zemi. Její obyvatelé byli svobodní a mohli činit ty nejpodivnější věci. V první kapitole, patnáctém verši této knihy čteme o jakýchsi Šebovcích. Šebovci přepadli Jobova stáda dobytka a oslic a ukradli je. Jobovy služebníky pobili ostřím meče. Unikl pouze jediný. V 17. verši čteme, že Kaldejci zformovali tři tlupy, které Jobovi uloupily velbloudy. Taktéž i Kaldejci pobili čeleď ostrostí meče. Lidé tam měli svobodu, tak jako mají svobodu na Západě: páchat zločiny, loupeže, vraždy a znásilnění. Právě tak pohlíželi na svobodu v Jobově době. Ovšem ne každý byl tehdy bandita nebo lupič. Byli tam i velmi čestní lidé jako třeba Jobovi přátelé. Ti přátelé však přišli za Jobem, až když ho potkaly všechny pohromy. Neučinili nic, aby takovým hrozným pohromám zabránili. Nebyli s ním, když trpěl. Byli nezúčastnění. Dostavili se, až když Job přišel o všechno, a místo slov útěchy ho zahrnuli káráním. V utrpení obvykle člověk nemá přátele. Vím, že lidé netrpí jenom v komunistických zemích, ale trpí i na Západě. Když je tvé srdce nejzkormoucenější, býváš obvykle ve svém trápení opuštěn. Jen zřídka nalezneš někoho, kdo by byl ochoten naslouchat a rozumět ti. My, kteří žijeme v Americe, nejsme schopni naslouchat cizímu utrpení, protože je pro nás mnohem zajímavější barevná televize. V ní vidíme, jak lidé pláčou, jak jsou stříleni nebo zraňováni. A přitom možná hned v sousedství někdo pláče. Nemáme však na něho čas, protože sledujeme barevné obrázky. Ve všech dramatech našich životů zůstáváme sami a chybí nám pozemský přítel. Avšak existuje způsob, jak tento problém vyřešit. Staň se přítelem. Nežádej od jiných, aby byli tvými přáteli. Jedna z nejkrásnějších modliteb, která kdy byla v historii církve zaznamenána, je od Františka z Assisi: Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje. Kde je nenávist, tam mne učiň láskou. Kde je křivda, tam odpuštěním. Kde je pochybnost, tam vírou. Kde je zoufalství, tam nadějí. Kde je temnota, tam světlem. Kde je zármutek, tam radostí. Ó Božský Mistře, dej, abych raději utěšoval, než se dal utěšovat; raději chápal, než chtěl být pochopen; raději miloval, než chtěl být milován. Neboť tím,

4 že dáváme, také přijímáme. V odpouštění je nám odpuštěno. Tím, že umíráme, rodíme se pro věčný život. Všichni lidé tvoří jednotný celek a v tomto smyslu jsme určeni, abychom vzájemně spolupracovali, podobně jako ledviny, plíce, končetiny či mozek. Stejně jako orgány spolupracují na zdraví těla, měli bychom i my cítit, že jsme jeden celek, a proto o sebe navzájem pečovat. Velké přikázání, které nám dal náš Pán, nacházíme u Jana 13,34: Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, Dávám svůj život za vás i vy se milujte navzájem. Protože jsem prožil čtrnáct let v komunistickém vězení, většina lidí čeká, že budu mluvit proti komunismu. Dávám však přednost hovoření o Kristu. Místo rozebírání ohavných věcí ďáblových chci raději uvažovat o nádherném přikázání lásky a nádherném osobním příkladu, které nám Kristus zanechal. O jednom japonském císaři se vypráví, že se při nějaké příležitosti doslechl o panství, kde byla překrásná zahrada se vzácnými orchidejemi. Nikdo jiný se prý nemohl v celé říši takovou květenou pochlubit. Císař řekl šlechtici, kterému zahrada patřila: Rád bych tě tehdy a tehdy navštívil a prohlédl si tvou zahradu. Ve stanovený den očekával šlechtic císaře před svým sídlem. Když dorazil vladařův kočár, řekl poddaný svému císaři: Vaše jasnosti, pojďme ze všeho nejdříve do zahrady. Vešli do zahrady. Byla celá zoraná a nebyl v ní jediný květ. Císař se podivil, ale neřekl ani slovo. Pak řekl šlechtic císaři: Pojďme na šálek čaje. Vstoupili do čajovny. Tam byl ve džbánu jediný květ, ale byla to květina zářivé krásy a neodolatelné nádhery. Šlechtic řekl císaři: Uchoval jsem nejkrásnější květinu pro nejlepšího z císařů. Ostatní květiny nebyly hodny života. Věřím, že pro našeho vladaře Ježíše Krista musíme ve svých srdcích zachovat právě jedinou květinu květinu lásky. Všechny ostatní květiny nejsou hodny života (1 Kor. 13,8). Ježíš je vtělená láska. Vydal za nás svůj život. Každý z nás by mu měl nabídnout své sebeobětování, svou žhoucí lásku. Jsem šťasten, že vám Wang Min-Dao byl jedním z otců hnutí domácích církví v Číně. Za svoji víru a odpor vůči státem kontrolované církvi strávil dvaadvacet let v komunistickém vězení. Na snímku je se svojí manželkou, která ve vězení prožila šestnáct let. Wang Min-Dao, který se dožil jednadevadesáti let, zemřel v roce mohu vyprávět o křesťanech za železnou oponou, kteří si navzdory nevýslovnému pronásledování zachovali lásku. Komunisté mohli zabít těla křesťanů.

5 Mohli je zmrzačit. Mohli je mučit. Mohli je zotročit. Avšak nemohli zabít jejich lásku ani víru. Jistě mnozí z vás slyšeli jméno Watchman Nee. Je to proslulý čínský evangelikální autor. Zemřel před dvaceti lety poté, co strávil dvacet šest let v komunistických vězeních. Mohli jsme se dovědět o tom, co se s ním ve vězení dělo. Společně s ním byl totiž zatčen i Wang Min-Dao a další křesťanští představitelé. Samuel Lamb (jeho příběh vydalo nakladatelství Stefanos pod názvem Smělý jako beránek) a Allen Yuan, kteří pokračují v práci ještě dnes, byli zatčeni v tutéž dobu a prošli více než dvacetiletým žalářováním. (Allen Yuan zemřel v roce 2005, Samuel Lamb v roce 2013, pozn. edit.) Tehdy komunisté v Číně uzavřeli všechny kostely. Rudá Čína má 1,2 miliardy obyvatel. Jak poznamenal jeden misionář, Bůh Číňany velice miluje. Důkazem toho je jejich ohromné množství. Takové ohromné množství lidí nemělo k dispozici jediný kostel! Všechno bylo zničeno. Podzemní církev kvetla. Stovky lidí přicházely ke Kristu a byly pokřtěny, i když církev byla v podzemí. Komunisté tím byli velice znepokojeni a ptali se sami sebe, jak je to možné. Potom na to přišli Watchman Nee nechal propašovávat dopisy křesťanům na svobodě. Tyto dopisy vyzařovaly takovou nádheru a hloubku, že přinášely křesťanům v podzemí posílení víry a naplňovaly je horlivostí k získávání duší pro Krista. Proto komunisté řekli: Musíme Watchmana Nee přelstít. A od té chvíle nechali jeho celu střežit. Dozorci se střídali každých šest hodin a nikdo z nich tam nešel do služby dvakrát. Komunisté se báli, aby se snad nějaký dozorce neobrátil a Watchman Nee ho nepřemluvil k pašování dopisů. Domnívali se, že Allen Yuan Xiangchen ( ) byl čínský protestantský evangelikální pastor a jeden z hlavních představitelů hnutí domácích církví. Ve své křesťanské službě započal již v roce 1945 v době japonské okupace. V té době si v Pekingu otevřel modlitební síň, kde kázal společně s jedním norským misionářem. Po komunistickém převratu se odmítl přidat ke státní vlastenecké církvi. To vedlo v roce 1958 k jeho zatčení a odsouzení za kontrarevoluční činnost k doživotnímu trestu. O době strávené ve vězení později řekl: Během této doby moje žena procházela s našimi šesti dětmi nepopsatelnými obtížemi. Poslali mě až k ruským hranicím, kde jsme pracovali na rýžových polích. Bylo to tak strašné, že jsme počítali s tím, že zemřeme jako mučedníci. V táboře bylo velmi chladno, strava byla naprosto nedostatečná, ale za dvaadvacet let ve vězení jsem ani jednou neonemocněl. Byl jsem vyhublý na kost, ale přežil jsem. Mnozí však zemřeli. Dvaadvacet let jsem neměl v ruce Bibli a nesetkal jsem se s jediným protestantským křesťanem. Potkal jsem se jen s katolickými kněžími. Byli ve stejné situaci jako já. Také oni se odmítli připojit k oficiální Čínské katolické vlastenecké asociaci. Yuan byl propuštěn v roce 1979 a ihned se znovu zapojil do hnutí domácích církví. Na fotografii je se svou manželkou v roce 1957, krátce před svým zatčením. 3

6 když se budou dozorci střídat po šesti hodinách, nebude mít čas je obrátit ke křesťanství a pašování dopisů ustane. Výsledek byl ten, že jak se znásobil počet dozorců, tak se znásobil i počet těch, které Watchman Nee obrátil ke Kristu. Dopisy byly pašovány dál a růst církve byl ještě větší. My pašujeme do Číny a dalších zemí Bible i jinou křesťanskou literaturu. Také vysíláme do Číny rozhlasové evangelizační programy a pomáháme rodinám uvězněných křesťanů, kterých jsou tam tisíce. Naši kurýři také přinášejí z Číny zprávy o aktuální situaci církve. Podzemní církve existují po celé Číně. Jsou však i ve Vietnamu, Laosu a jiných komunistických a muslimských zemích. Setkáte-li se s nenávistí, neobviňujte pachatele otázkou: Proč mě nenávidíš? Třeba mne nenávidí, protože dostatečně nemiluji. Kdybych měl dvojnásobný díl lásky, možná by byla jeho nenávist přemožena. V jednom městě vypukl jednou veliký požár. Nějaký muž přiběhl s šálkem vody a vylil ji do ohně. Oheň hořel dál. Muž odešel a prohlašoval: Jak stupidní. Lidé věří, že voda uhasí oheň. Viděli jste, vylil jsem vodu do ohně a oheň hoří dál. Nepochopil pravdu: šálek vody sice oheň neuhasí, ale velké množství vody ano. Křesťanská láska, kolik jí dnes máme, nemůže uhasit oheň proti božské nenávisti. Proto musíme usilovat, aby naše láska rostla. Kristus nám slouží jako příklad lásky. Kvůli nám opustil nebesa a narodil se v jeslích, vedl život zármutků, nechal se bičovat, nechal se poplivat na kříži, protože miloval. Vydobyl nám svobodu ne k páchání zlých věcí ale svobodu k lásce. Nemám dostatek prostoru, abych vám vypověděl všechnu nádheru podzemní církve. Povím vám však jeden osobní zážitek. Byl jsem v cele asi s třiceti nebo čtyřiceti vězni. Náhle se otevřely dveře a dozorci vhodili do cely nového vězně. Byl stejně špinavý jako my. Tři roky jsme neměli možnost se umýt. Byl ostříhaný a oblečený do pruhované vězeňské uniformy. V napůl temné cele se nedalo poznat, o koho jde, avšak najednou někdo vykřikl: To je kapitán Popescu. Poznávám ho! Kapitán Popescu byl jeden z nejhorších trýznitelů křesťanů. Osobně mučil a tloukl dokonce některé z nás, se kterými nyní sdílel celu. Nešlo nám na rozum, jak se mohl stát komunistickým vězněm a proč byl dokonce uvržen do cely, která byla vyhrazena pro křesťany. A tak jsme ho obklopili a žádali, aby nám pověděl svůj příběh. Se slzami v očích nám vyprávěl, že ještě před několika měsíci seděl jako vždy ve své kanceláři. Náhle zaklepal voják konající službu a oznámil: Venku stojí nějaký dvanácti nebo třináctiletý chlapec s kyticí a říká, že ji přinesl pro vaši ženu. Kapitán se poškrábal na hlavě. Nepamatoval si, že by jeho žena měla mít narozeniny, ale v každém případě dal chlapce přivést. Chlapec ostýchavě vstoupil s kyticí v ruce a řekl: Soudruhu kapitáne, jste jedním z těch, kteří před časem odváděli mého otce i matku do vězení. Dnes má moje matka narozeniny. Měl jsem ve zvyku dávat jí v tento den vždy kytici květů, které jsem koupil ze svého malého kapesného. Kvůli vám se dnes s matkou nemohu potěšit. Moje matka je však křesťanka a již jako malého chlapce mě učila, že mám milovat své nepřátele a činit jim dobro. Proto jsem 4

7 se rozhodl udělat radost matce vašich dětí. Prosím, vezměte si tuto kytici pro vaši ženu a řekněte jí o mé lásce i lásce Kristově. Bylo to příliš silné i pro tohoto trýznitele křesťanů. Přece i on byl Božím stvořením. I jeho muselo osvěcovat světlo, které osvěcuje každého člověka přicházejícího na tento svět. Objal chlapce a již nikdy nemohl nikoho bít a mučit. Z toho důvodu byl jako důstojník komunistické tajné policie nepoužitelný. Přišel, aby trpěl společně s Božími dětmi, a byl v této nové pozici šťastný. My všichni zakoušíme ve svých životech lásku Kristovu. Nyní tento Kristus, který kvůli nám zemřel a byl vzkříšen, žije v našich srdcích a udílí nám svou lásku. Nepřátelé Boží nás mohou usmrtit. Nemohou však usmrtit lásku. Když šlapete svýma nohama po květinách, dávají vám za odměnu svou vůni. Vyprávěl jsem ten příběh v jednom malém kalifornském městečku. Tamější pastor mi později řekl, že lidé toho dne doslova vykoupili místní květinářství. Všichni si vzpomněli na své nejhorší nepřátele a koupili pro ně květiny. Mějme stále před očima Kristovu lásku, lásku toho, který nás spasil. Mějme také před očima lásku našich bratrů, kteří nesou těžká břemena, tisíckrát těžší než jsou naše. Pokračujme v prosté víře v lásku. Následujme její heroické příklady. Nechť v každém z nás začne nový křesťanský život. Nesmíme být povrchními křesťany. Nesmíme být vlažnými křesťany. Naše láska ke Kristu musí být láskou plnou a přetékající. Amen. V Kristu váš [Richard Wurmbrand ( ) rumunský luterský farář, který byl pro svou víru vězněn čtrnáct let v komunistickém žaláři. Po odchodu na Západ založil se svou manželkou Sabinou v roce 1967 mezinárodní misijní organizaci, jejímž cílem je pomáhat pronásledovaným křesťanům. Tento článek pochází z amerického zpravodaje z října S v ě d e c t v í p r o n á s l e d o v a n ý c h k ř e s ť a n ů Lidé neděle pronásledování ve Svaté zemi Na základech chrámu, do kterého byl přiveden Ježíš před nejvyššího kněze, stojí mešita. Stovky arabských muslimů žijí poblíž pahorku, na kterém se předpokládá, že byl Ježíš ukřižován. A mnozí zde zastávají muslimský slogan o tom, že je potřeba nejprve eliminovat lid soboty Židy, a potom lid neděle křesťany. Země, kde pronásledování Kristových následovníků začalo, zůstává pro ně nepřátelským územím i za našich dnů. Mnoha arabským křesťanům, kteří konvertovali od islámu, připadá Jeruzalém a zbytek vlastního Izraele jako bezpečný přístav. Izraelská vláda nastolila demokra- 5

8 tické svobody, díky kterým se křesťanští konvertité cítí ve vlastním Izraeli bezpečněji než v Pásmu Gazy a na Západním pobřeží. Ale i navzdory této příznivější situaci jsou zmínění konvertité stále ještě trnem v oku mnoha arabským muslimům sídlícím v Izraeli. V tomto roce byl svým okolím vyštván jeden sbor, který se nachází v převážně arabské oblasti východního Jeruzaléma. Tento sbor, který podporovala také naše misie, vznikl před devíti lety a patřil mezi pouhých devět evangelikálních kongregací připadajících na osm set tisíc obyvatel. Muslimští sousedé vyvíjeli několik let nepřetržitý tlak na vlastníka pozemku, aby dal sboru výpověď. Nakonec bylo křesťanům dovoleno zůstat, jen dokud si nenajdou nové působiště. Ale sbor nemohl kvůli vysokým cenám, odporu okolí i židovským dědickým zákonům, které mají různá dispoziční omezení, nic vhodného nalézt. Žid, který této kongregaci pomáhal najít církevní budovu, nakonec pastorovi napsal: Jste ocejchován jako osoba, které nemá být nic prodáno kvůli tomu, že šíříte svoji víru mezi arabskou komunitou. Kdokoli by vám chtěl prodat nějaký pozemek, bude se o něm říkat, že svoji půdu prodal nevěřícím. Jedním z křesťanských představitelů, jejichž sbor podporuje Hlas mučedníků je i baptistický arabský pastor Steven Khoury z Jeruzaléma. Jeho misijní aktivity se zaměřují na Jeruzalém i na palestinská území. Být křesťanem v Pásmu Gazy K nejkrutějšímu pronásledování křesťanů dochází v Pásmu Gazy. Toto území, které od roku 2007 ovládá extrémistická organizace Hamás, bylo odděleno od zbytku Izraele. Mezi jedenapůlmilionovou populací, která obývá zhruba čtyřicet kilometrů dlouhý pás území na jihu Izraele, zde žije asi tři tisíce křesťanů, nepočítaje přitom konvertity od islámu. Křesťané v Gaza jsou vládou Hamásu i svými vlastními příbuznými systematicky vytlačováni na okraj společnosti. V roce 2013 vydal Hamás zákon, podle kterého musí být školy rozděleny podle pohlaví dětí. Toto nařízení má v Gaze přispět k uzavření pěti smíšených křesťanských škol. Tyto školy si nemohou dovolit pořídit zařízení nebo učitelský sbor, které by tato segregace vyžadovala. Uzavření křesťanských škol by rovněž

9 negativně postihlo bohaté muslimské rodiny, které své děti posílají do křesťanských škol, kde je vyšší vzdělávací standard. Avšak křesťané v Pásmu Gazy mají horší problémy než je zmíněné uzavření škol. Nedávno došlo ke dvěma incidentům, kdy dva křesťané byli nuceni konvertovat k islámu. V jednom případě došlo k únosu mladého křesťana Eliase, kterému jeho únosci podali nějaká narkotika a pak přinutili, aby odříkal před zaplněnou mešitou šahádu muslimské vyznání víry. Když ho o tři dny později našel jeho otec, vzal syna i zbytek rodiny a odešli společně na Západní pobřeží. Ačkoli jsou nyní v bezpečí, Eliasův otec přišel v Gaze o práci a rodina se ocitla v existenční krizi. Hlas mučedníků tuto rodinu nyní podporuje. V druhém případu za ne úplně jasných okolností konvertovala k islámu mladá žena jménem Hiba pocházející z křesťanské rodiny. Opustila manžela a vzala sebou i jejich děti. Její matka hovoří o tom, že dcera studovala na univerzitě, kde na ni její spolužáci vyvíjeli psychický nátlak, aby se připojila k islámu. Ve hře byl ovšem zřejmě i citový vztah s jistým muslimským profesorem. Její matce se později podařilo odvést svá vnoučata do Jeruzaléma. Židé a Ježíš Židé i křesťané jsou ve Svaté zemi terčem radikálních muslimů, nicméně tyto dvě skupiny zde nejsou vždy spojenci. Moderní židovská společnost v Izraeli odmítá jakékoli formy prozelytství, s čímž souvisí i odpor k evangelikální misii. V minulosti izraelská vláda odmítala udělovat občanství mesiánským Židům a místní samospráva dokonce pálila Bible a křesťanskou literaturu. Hlas mučedníků v minulosti publikoval některé příběhy mesiánských Židů a zahraničních křesťanských pracovníků, kteří se stali terčem ultra-ortodox- Příslušník palestinského Hamásu stojí před výcvikovým střediskem v Khan Yunis v jižním Pásmu Gaza. Matka Hiby ukazuje rodinnou fotografii, pořízenou ještě před konverzí dcery. 7

10 Amal našla nyní novou duchovní rodinu ve skupině mladých křesťanských konvertitů, kteří se každý týden scházejí ke společným shromážděním. Z bezpečnostních důvodů však nemůžeme otisknout fotografie s jejich obličeji. 8 ních a protimisionářských židovských skupin. Dobrou zprávou je však skutečnost, že v současnosti žije ve Svaté zemi více křesťanů než kdy dříve. I když zde nyní žije asi dvanáct až patnáct tisíc židovských křesťanů, přišlo za posledních dvacet let k víře v Krista více Židů než za celou předchozí dobu existence moderního židovského státu. Několik týdnů před svým ukřižováním řekl Ježíš svým učedníkům, že budou kvůli své víře pronásledováni vrchností a že evangelium vnese i rozdělení mezi jejich členy rodiny. Dal jim však zaslíbení, že ti, kteří vytrvají, obdrží věčný život. Nepřátelé ve vlastním domě Zatímco křesťanům, kteří konvertovali od islámu na Západním pobřeží a v Gaze, vyhrožují tamní úřady a extrémistické skupiny, křesťanským konvertitům v Izraeli vyhrožují většinou jejich vlastní rodinní příslušníci. Amal je palestinská Arabka, která o Ježíši uslyšela již ve třinácti letech. Než se definitivně rozhodla pro Krista, více jak dva roky tento krok rozvažovala. Dospěla jsem opravdu k jakési křižovatce, kdy jsem jasně cítila, že se musím rozhodnout, vypravuje Amal. Jednoho večera se modlila: Tak dobrá, Bože, ptám se tě, zda jsi Bohem islámu? Pokud mi řekneš, že jsi, budu nosit na hlavě závoj a budu vykonávat všechny předepsané modlitby. Ale pokud jsi Bohem křesťanů, tak i kdyby mě to mělo stát život, budu v tebe věřit. Amal dobře věděla, co ji čeká. Učitel ve škole jí řekl, že podle Koránu má být zabit každý muslim, který by přestoupil k jinému náboženství. Té noci měla Amal sen. Ve svém snu jsem se jakoby probudila a všude byla spousta světla, které mě úplně oslnilo, vypráví Amal. To světlo mi řeklo, abych vstala a šla. Ucítila jsem, jak mě někdo Marcus je jedním z pěti evangelistů, kteří prošli kursem jedné z našich partnerských misií. Nyní se připravuje na svoji práci mezi muslimy. vzal za ruku a pobídl k chůzi. Přišli jsme k oáze, tam mi bylo řečeno, že mám vzít

11 knihu, která byla ve studánce a uslyšela jsem hlas, jak říká:»uvnitř knihy nalezneš odpověď, kterou hledáš.«otevřela jsem poslední strany knihy a tam stálo slovo z Janova evangelia:»já jsem ta cesta, pravda i život.«v tu chvíli jsem se probudila. Amal v té době nevěděla, odkud ta slova pocházejí, a tak je hledala v Koránu i v Bibli. Když je pak nalezla v Janově evangeliu, rozhodla se, že svůj život vydá Ježíši Kristu, který se stal od té doby pro ni cestou, pravdou i životem. Od té chvíle jsem viděla, jak mě Pán provází a ochraňuje, prohlašuje Amal. Křesťanská misie nemá v dnešním Izraeli rozhodně na růžích ustláno. Opozice povstává nejen ze strany muslimů a ultraortodoxních Židů, ale přirozeně vyvolává nechuť i sekulárního světa. Na obrázku podepisuje izraelský ministr pro náboženské záležitosti Jicchak Cohen protimisijní petici. Ale její nový život víry v Krista nebyl rozhodně bez potíží. Kdykoli u ní její matka našla Bibli, okamžitě ji spálila. Během tří let jí takto spálila devět Biblí. Ale ten největší úder dostala od svého staršího bratra. Když bylo Amal osmnáct let, přišla jednoho dne domů pozdě večer, protože šla do nemocnice navštívit jednoho křesťana. Kde jsi byla? osopil se na ni znenadání její bratr. Amal mu popravdě odpověděla, že byla v nemocnici. Ne, ty lžeš. Byla jsi na shromáždění. Amal se podivila, že její bratr zná termín, který křesťané mezi sebou používali pro svá setkání. Znovu mu však zdůraznila, že byla v nemocnici a chystala se odejít. Jedinou věc, kterou si následně pamatuji, že se o moji hlavu roztříštila sklenice, vzpomíná Amal. Byl to pro mě veliký šok, protože do té doby se u nás doma nikdo k násilí neuchyloval. Slyšela jsem, jak volá na otce, že je všechny nepřetržitě tahám za nos. Bratr s otcem pak začali Amal bít. Snažila se utéci, ale její bratr ji nepustil. Potom mě zatáhl do mého pokoje, říká Amal. Ještě si pamatuji, že mě udeřil do obličeje a pak jsem omdlela a svalila se na postel. Když přišla Amal po několika minutách k sobě, všichni kolem křičeli a plakali. Její otec totiž dostal z rozrušení záchvat mrtvice. Po několik následujících týdnů byla Amal nucena zůstat ve svém pokoji. Rodina jí odebrala telefon i osobní doklady a další nezbytné věci. Amal byla tak zoufalá, že nedokázala jíst. Bála se svého bratra, že se vůči ní znovu rozběsní a bude ji zase bít. Její zdraví se začalo prudce zhoršovat a po šestnácti dnech se úplně zhroutila. Rodiče ji našli ležet na zemi a okamžitě ji nechali odvést do nemocnice.

12 Zranění Amal vzbudila pozornost lékařů, kteří následně vyrozuměli policii. Amal však zatajila, že zranění utržila od svých rodinných příslušníků. Po tomto incidentu se Amal odstěhovala z domova a začala studovat na vysoké škole. Zvolila si studium teologie. Její rodina však žila v domnění, že studuje sociální vědy. V den promoci za ní přijel otec. Položil před ní jakési noviny. Nevěděla jsem, co to mělo znamenat, vzpomíná Amal. Jenom se na mě podíval a neřekl ani slovo. Když si v otcově přítomnosti Amal novinami listovala, uviděla svoji vlastní fotografii s oznámením, že právě absolvovala studium teologie. Otec ji řekl: Modli se k Bohu, aby to tvůj bratr neviděl. Pak otec odešel. Její bratr se nikdy o jejím pravém studijním oboru nedověděl. Dnes je Amal pětadvacet let. Nadále bydlí u rodičů. Přivedla již k víře v Krista svoje tři sestry a mladšího bratra. Její rodiče se také změnili. Můj otec říká, že má dvě možnosti, buď mě vyhodit z domu, anebo prostě přijmout to, co dělám. Myslím, že již s matkou také věří, ale zatím neměli odvahu to přiznat. Starší bratr se nakonec oženil a bydlí již s vlastní rodinou na jiném místě, ale i tak si najde čas na výhrůžky. Svojí sestře řekl, že si počká na příležitost, kdy ji bude moci udělat něco obzvláště bolestivého. Křesťanská horlivost Amaly se ještě zintenzivňuje. Společně s jedním dalším věřícím se v Jeruzalémě starají o malou skupinu konvertitů. Všem je kolem dvaceti let a všichni pocházejí z muslimského prostředí. Postupně získávají i další mladé lidi, zejména z řad svých spolužáků a zvěstují tak Krista nové generaci obývající Svatou zemi. Betlémská strana zdi oddělující Západní pobřeží od Jeruzaléma je pokryta politicky laděnými graffiti. 10 Násilí palestinských úřadů Na Západním pobřeží leží město Betlém, které je sice připojeno k Jeruzalému, avšak obě města odděluje vysoká zeď, jež má chránit obyvatele před útoky teroristů. Betlém a zbytek Západního pobřeží jsou zčásti pod správou palestinských úřadů, zatímco Izrael kontroluje cesty a izraelské osadníky. Pronásledování křesťanských konvertitů na Západním pobřeží přichází od rodinných příslušníků i palestinských úřadů. Saif je původem muslim, který přestoupil ke křesťanství. Žije v oblasti Betléma a pro svoji víru byl palestinskými úřady uvězněn. Křesťanem se stal v roce 2004 díky jedné skupině mesiánských Židů, když pod jejím vlivem studoval čtyři roky Bibli a srovnával ji s Koránem. Bylo mu tehdy

13 již čtyřiatřicet let a měl ženu a pět dětí. Saifova manželka evangeliu nerozuměla a zamýšlela manžela po jeho obrácení opustit. Avšak Saif jí otevřeně vyjádřil své priority: Můžeš si vybrat, řekl své ženě. Jsem ochoten kvůli tobě odejít z domu, ale zpátky k islámu se vrátit nemohu. Saifova nová víra byla prověřena již dva dny po jeho křtu. Ježíš ke mně promluvil a řekl mi, že chce, abych v jeho jménu hlásal evangelium, prohlašuje Saif. Bez jakéhokoli zaváhání ukončil Saif svoji živnost a otevřel si ve své domovské osadě na Západním pobřeží malou evangelizační kancelář, kde příchozí mohli diskutovat nad svými otázkami ohledně islámu nebo křesťanství. Velké množství času rovněž trávil Saif navštěvováním lidí a diskuzemi o Bibli a víře v Krista. Prostřednictvím jeho činnosti začali lidé brzy měnit smýšlení a obracet se ke křesťanství. Jednoho dne, bylo to v pátek, vyhlašoval něco tlampač na mešitě. Saif zaslechl, že se to týká jeho. Mluvčí Saifa obvinil, že je sionistický nevěřící, který by měl být usmrcen za to, že lidi obrací ke křesťanství. Jakmile hlášení ustalo a skončily modlitby v mešitě, shromáždilo se pět Saifových sourozenců v domě nejstaršího bratra. Společně pak dali Saifovi ultimátum: Máš na vybranou, řekli mu, buď my, nebo Kristus. Saif se na chvíli odmlčel a pak odpověděl: Já jsem se rozhodl pro Krista. O několik týdnů později obdržel Saif předvolání na palestinskou policejní stanici. Tam se ho dva vyšetřovatelé vyptávali na záležitosti jeho víry. Řekl jsem jim bez okolků, že jsem křesťanem. Na to mě odvedli rovnou do cely. Nebyl jsem vůbec připraven na uvěz- Společné setkání mesiánských Židů a arabských křesťanů v lese Lavi v západní Galileji konané ke konci roku Téměř pětihodinové společné modlitby byly zaměřené především na íránskou nukleární hrozbu, pokračující bombardování měst jižního Izraele a také na vnitřní politickou situaci země. Hlas mučedníků podporuje evangelistu Davida Ortiza (na snímku vpravo), který se zaměřuje na muslimy i na Židy. V roce 2008 kdosi postavil před vchod do jeho domu tradiční dárkový koš, který si lidé dávají při svátku Purim. Když ho Ortizův patnáctiletý syn otevřel, koš explodoval. Od té doby má na těle množství jizev. Za tímto útokem na pastora Ortizu stáli židovští extrémisté, které pobuřuje Ortizova evangelizační činnost. Také Saif přišel ke své víře v Krista prostřednictvím právě takové mesiánské kongregace. 11

14 nění, natož na mučení. Policisté Saifovi svázali ruce za zády a potom ho za jednu nohu pověsili v cele a nechali ho takto pět hodin. Trpěl jsem dost, ale přesto jsem cítil, že mě Bůh posiluje, říká Saif. Následujícího dne ho předvedli k výslechu. Posadili ho do nízkého křesla a přes hlavu mu dali plátěný pytel. Vyšetřovatelé chodili sem a tam po místnosti a ptali se ho, proč se stal křesťanem a proč druhé lidi evangelizuje. Pak se ho vyptávali na jména dalších křesťanů. Také mu hrozili, že ho ukřižují stejným způsobem, jako byl ukřižován Ježíš. Po dvou týdnech policie Saifa propustila s přísným varováním: Pokud budete dál vyprávět lidem z vaší vesnice o Ježíši, uděláme vám ještě něco horšího! Jenže Saif jejich hrozby ignoroval a pokračoval ve své činnosti. Když si pro něho policie přišla podruhé, byl zrovna doma. Jakmile zaslechl, jak policisté jeho manželce říkají, že si pro něho přišli, utekl zadem. Vrátil se domů o týden později, ale během půl hodiny tam byla policie znova. Ale i tentokrát se mu podařilo uniknout. Později se zase vrátil domů a dál pokračoval ve své službě. Před třemi lety byl Saif zrovna na návštěvě u jedné rodiny, když k domu, kde pobýval, dorazila policie. Saifa obklíčilo asi patnáct policistů. Když ho chtěli odvést na stanici, ve vhodné chvíli se jim vysmekl, seskočil do přízemí a zmizel v ulicích. Saif pochopil, že v Betlémě již dál pracovat nemůže. Pomocí pasu, který mu byl vydán ještě když byl obchodník, se přestěhoval do Jeruzaléma. Tam pokračoval ve své evangelizační práci mezi muslimy, tentokrát již prostřednictvím jedné organizace, kterou také podporuje Hlas mučedníků. Saif se soustřeďuje nejen na místní muslimy, ale i na ty, kteří přicházejí do Izraele z Gazy anebo z Iráku, aby zde hledali lékařskou pomoc. Saif se rovněž podílí na vyučování nových konvertitů. V Jeruzalémě se jeho činností úřady nezabývají a palestinská policie na něho již nemůže. V Izraeli se o evangelizaci muslimů nestarají, prohlašuje Saif. Naopak, ještě vás pobídnou, abyste šli a dělali z nich lepší lidi. Saifova rodina ale stále ještě žije na Západním pobřeží. Palestinská policie často navštěvuje Saifův dům, ale jeho manželky a dětí si nevšímá. Saifova žena nyní pracuje v jednom bufetu při křesťanské škole v Jeruzalémě a díky tomu jsou oba manželé v nepřetržitém kontaktu. Saif se rovněž raduje, že i jeho manželka nachází cestu ke Kristu. Nyní si dokonce sama začala číst Bibli a dvakrát jsme se i společně modlili. Pevně věřím, že je již na dobré cestě k vydání svého života Bohu, prohlašuje Saif. Hlas mučedníků, USA, únor Můžete nám psát na naši ovou adresu: Navštivte nás na Facebooku: Další informace v angličtině lze najít na internetových adresách: Starší čísla v elektronické podobě naleznete na internetové adrese

15 P r o n á s l e d o v a n á c í r k e v d n e s Sýrie Naděje v záplavě beznaděje Většina obyvatel Západu již někdy viděla fotografie vybombardovaných syrských měst a těl lidí zabitých chemickými zbraněmi. Avšak uprostřed tragických příběhů chaotické občanské Vybombardované ulice syrského města Deir al-zor. války existuje ještě jiný příběh, který se v médiích takřka neobjevuje. Křesťanská církev v Sýrii se snaží šířit naději evangelia v záplavě beznaděje a činí tak jako zcela nezávislá síla, která není spojená s žádnou stranou tamního konfliktu. Než válka v Sýrii propukla, konala jedna evangelikální denominace pravidelně bohoslužby a modlitební setkání několikrát za týden. Dnes pořádá dvakrát více setkání, a na většině z nich musí lidé jen stát. Jeden z místních spolupracovníků naší misie nedávno navštívil jednu syrskou církev. Když vstoupil do kostela, jeho první myšlenkou bylo, že se spletl a vešel do nějaké mešity. Viděl kolem sebe množství žen se závojem a muže s dlouhými vousy, kteří mu připomínali zástup muslimů. Naši kontaktní pracovníci vyprávějí mnoho povzbuzujících příběhů o syrských muslimech, kteří přišli nejrůznějšími cestami k poznání Krista. Více než sedmdesát muslimských rodin se nedávno obrátilo ke Kristu v oblasti Sýrie, kde před osmnácti měsíci žila jen asi desítka křesťanů. Radikální proměna Jistý bývalý mulla, který viděl, jak muslimští radikálové z různých sekt zabíjejí jeden druhého se slovy Alláh je veliký! začal trpce uvažovat: Jakého boha to vlastně uctíváme? Později navštívil křesťanské shromáždění, kde se dověděl o Bohu, který nežádá zabíjení, ale spíše zdůrazňuje důležitost lásky Nakonec se srdce tohoto muslima pohnulo a on se rozhodl stát se křesťanem. Žena, která byla deset let ochrnutá po záchvatu mrtvice, vyprávěla, jak prožila uzdravení, když se za ni modlil jeden křesťan. Na základě této zkušenosti se rozhodla odevzdat svůj život Bohu. Syrští křesťané jsou často pronásledováni svými rodinnými příslušníky. Armádní důstojník, který se stal křesťanem, se musel ukrývat před svými nejbližšími příbuznými, protože ho chtěli sprovodit ze světa za to, že svou konverzí uvrhl rodinu do hanby. Navzdory výhrůžkám zabitím zůstal tento důstojník ve svém rozhodnutí pevný a své víry se odmítl vzdát. To je jen 13

16 několik málo příkladů toho, jak Duch svatý působí mezi Syřany, kteří jsou vystaveni nepopsatelným těžkostem. Když někdo přijde ke Kristu, znamená to vždycky velikou změnu, prohlašuje jeden z našich syrských spolupracovníků. A když uslyšíme, že v Krista uvěřil nějaký muslim, je to veliká věc a radost pro celou církev. A v dnešní Sýrii nehovoříme o jednotlivcích, ale o stovkách či tisících muslimů, kteří nalezli cestu ke Kristu! Věřící přemáhají bariéry I přes vzrůstající počet nových konvertitů nejsou křesťané v Sýrii vystaveni válečným těžkostem v menší míře než ostatní místní obyvatelé. Jeden syrský pastor pracovníkům Hlasu mučedníků sdělil, že zatímco jemu jde doma elektřina alespoň tři hodiny denně, na mnoha místech země je situace výrazně horší. Nedávno cestovala skupina křesťanů do místa vzdáleného asi padesát kilometrů. Během cesty musela projet přes třiadvacet kontrolních stanovišť, na kterých hlídkovali ozbrojenci z jedné či z druhé strany místního konfliktu. Každé takové nervy drásající zastavení představuje potenciální obtíže a dokonce i možnost zastřelení. Dokumenty nebo údaje, které předložíte či zmíníte na jednom stanovišti, mohou znamenat velké problémy na stanovišti dalším. I přes mnohá nebezpečí a překážky válka v Sýrii tamní církev posiluje a posiluje její vážnost u místního obyvatelstva. Rovněž denominační bariéry zde takřka mizí. Křesťanské skupiny, které ještě před pěti lety pochybovaly o spáse těch druhých, se nyní společně scházejí k modlitbám, aby Bůh pohnul jejich národem i jejich církví. Prostřednictvím této nově nalezené jednoty se tak syrští věřící stávají opravdovým tělem Kristovým ve své zemi. Hlas mučedníků se zavázal syrské věřící všemožně podporovat a povzbuzovat, aby mohli lépe sloužit svým krajanům, kteří procházejí týmž utrpením v zemi ničené bombami a nenávistí. Třebaže naše misie obstarává humanitární pomoc všem, kteří jsou touto krizí postiženi, budeme vždy současně sledovat naplňování jednoho z našich hlavních cílů, totiž podporovat syrskou církev takovým způsobem, aby uprostřed utrpení vydávala obyvatelům své země dobré svědectví o Kristově lásce. Hlas mučedníků nedávno uspořádal konferenci, která syrským pastorům umožnila vzájemně se sdílet o svých bolestech i zkušenostech víry. Tito představitelé církve nám pak řekli, Jeden z našich syrských spolupracovníků vydává svědectví o Kristu islámskému imámovi. Tento křesťan byl kvůli svým misijním aktivitám mnohokrát vyšetřován policií. 14 že setkání pro ně bylo velikým povzbuzením nejen díky řadě nových infor-

17 mací, které se na konferenci dověděli, ale především díky možnosti setkat se s ostatními. Pamatujme v modlitbách na syrské věřící jakým hrozným a krvavým utrpením procházejí. Modleme se, aby skrze jejich svědectví mohli i další muslimové dospět k poznání pravdy a přijít ke Kristu. Cesta do Damašku Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Saul se stal brzy apoštolem Pavlem. Jeho nový život víry povstal ze setkání s Ježíšem. A do Damašku, kam původně směřoval, aby pronásledoval křesťany, dorazil slepý. Avšak právě v tomto městě započal svoji novou službu coby Kristův vyslanec tehdejšímu světu. V tomtéž syrském městě také za našich dnů platí pro křesťany Ježíšovo zaslíbení bude trpět pro mé jméno. O několik dnů později již musel apoštol Pavel z tohoto města tajně uprchnout. Dnešní silnice vedoucí k Damašku jsou plné utečenců, kteří prchají ze země, domácích i zahraničních islamistů, kteří zde bojují, aby Sýrii získali na svou stranu a vládních vojáků, kteří brání staré pořádky i své politické vůdce. Uprostřed tohoto konfliktu hledají své pravé duchovní místo syrští křesťané, aby byli svým krajanům zdrojem útěchy a svědectvím o pokoji, který není z tohoto světa. Jedním z tamních evangelizačních pracovníků je Boutros, který svůj život zasvětil hlásání evangelia a rozdávání Božího slova. Každý den vezme svoji tašku s Biblemi a pak chodí po obchodech a tržištích a lidem vypráví příběh o Kristu. Často je ovšem striktně odmítnut anebo přímo vyhozen, ale mnozí jeho zvěst se zájmem poslouchají. Syřané jsou k pravdě evangelia obecně velmi vstřícní a zoufalá situace země jejich duchovní žízeň prohlubuje. Proto se v období válečného běsnění Boutros odvažuje vstupovat i do míst, která jsou pro křesťany velmi nebezpečná. Představení Boutrosovy církve se ale velmi obávali o jeho bezpečnost a do určitých míst mu zakazovali chodit. Nechceme o tebe přijít, varovali ho. Únosy a vraždy jsou tam na denním pořádku a tito extrémisté jsou schopni křesťana bez váhání doslova rozsekat na kusy. Ale Boutros cítil více sílu svého duchovního povolání, než aby se zalekl nebezpečí. A tak chodil dále i do těch nejnebezpečnějších lokalit. Jednoho večera roku 2012 zavolala Boutrosova manželka jejich pastorovi. Shodou okolností byl u něho právě na návštěvě kontaktní pracovník naší misie. Pastor při rozhovoru s Boutrosovou manželkou najednou doslova zbledl, vzpomíná náš spolupracovník, a začal se o svého horlivého farníka velmi strachovat. Oba muži se opakovaně pokoušeli zatelefonovat Boutrosovi na mobilní telefon, ale ten zůstával již více jak dvě hodiny vypnutý. Dobře si uvědomovali, že se děje něco hrozného. Proto se představitelé církve shromáždili v kapli, aby se za pohřešovaného bratra modlili. Před očima nám vyvstávaly obrazy Boutrose, jak leží někde mrtev v tratolišti krve, popisuje situaci náš kontaktní pracovník. 15

18 Asi kolem deváté hodiny se rozhodli zatelefonovat na policii. Zvažovali i možnost, že byl zatčen, což by bylo tím nejmenším zlem. Jinak připadal v úvahu jen únos islámskými extrémisty anebo ta nejhorší varianta, že již leží někde zabitý. Nakonec se mužům podařilo navázat telefonické spojení s důstojníkem tajné policie. Když se policista otázal pastora, co Boutros dělal, dostalo se mu odpovědi, že rozdával Bible. Cože dělal? Rozdával Bible? A proč? Vy jste se zbláznili? koktal zděšený policista. Nicméně představitel tajné policie jednoznačně prohlásil, že o Boutrosovi žádné informace nemá. Byl to pro nás skutečně temný okamžik, vypráví náš spolupracovník. Všichni jsme v kapli v modlitbě volali za našeho bratra, aby ho Bůh zachránil a vrátil nám ho živého. Uplynuly dva dny. Téměř celý sbor se zase shromáždil v kostele. Nikdo z věřících skoro nejedl, neměli na jídlo ani pomyšlení. A pak uprostřed všeobecného truchlení vstoupil znenadání do kostela Boutros. Neoholený, špinavý a velice vyčerpaný. Všichni se seběhli kolem něco a on začal s vypětím sil vyprávět, co se s ním dělo. Nakonec se ukázalo, že byl opravdu zatčen policií. Když inkriminovaného dne rozdával jako obvykle Bible, zastavili ho policisté, aby zkontrolovali obsah jeho velké tašky. Koukejte odtud zmizet, nebo si vás vezmeme na stanici, nařídili mu policisté. Jenže Boutros je neposlechl a dál chodil po obchodech s Biblemi. Když ho policisté znovu uviděli, okamžitě ho zadrželi a odvedli na stanici. Tam ho strčili do cely, kde byli kromě dalších vězňů i muslimští extrémisté. Když se Boutrose ostatní zadržení ptali, co udělal, řekl jim pravdu a vydal jim svědectví o víře v Krista. Následujícího dne byl Boutros předveden k výslechu před důstojníka tajné policie. Policista na mě zprvu hrozně křičel líčil svoji situaci Boutros. Pořád jenom vřískal, nadával mi a proklínal mě. Důstojník se pak Boutrose ptal, co svým počínám sledoval. Řekl jsem mu, že jsem jen rozdával Bible, kde stojí psáno, že se máme modlit za své představené a vládce a mít je v náležité úctě. Když Boutros nakonec pověděl své svědectví o Kristu i tomuto muži a řekl mu, že také jeho Bůh miluje, byl důstojník jeho slovy očividně pohnut a okamžitě výslech ukončil. Dokonce dal Boutrosovi lístek se svým telefonním číslem pro případ, že by měl někdy v budoucnu znovu problémy s tajnou policií. Po propuštění šel Boutros okamžitě do kostela, aby se tam ještě před setkání s manželkou a dětmi umyl a dal trochu do pořádku. Jakmile následujícího rána Boutros vstal, znovu si naplnil tašku Biblemi a vydal se hlásat Boží slovo. Tento neúnavný misijní pracovník a jeden z odvážných syrských křesťanů patří k těm, které v Sýrii podporuje naše misie. Opatřujeme mu Bible, literaturu i další potřebné věci. Boutros nečeká na ideální příležitost pro zvěstování evangelia, pro něho je vhodný čas stále, bez ohledu na válku nebo strach. Boutros je přesvědčený, že pro jeho zemi je jediným řešením Boží pokoj a láska, a že pouze moc kříže může usmířit nepřátelské strany hlídkující kolem cest do Damašku. Hlas mučedníků, Kanada, leden

19 B i b l i c k é z a m y š l e n í Prastará duchovní slepota Byli ke mně přivedeni mudrci, zaklínači, aby mi přečetli toto písmo a oznámili mi jeho výklad, ale nejsou schopni výklad té věci sdělit (Daniel 5,15). Když se babylonský král Belšasar spolu se svými šlechtici a ženami oddával na veliké hostině bujarému veselí, objevilo se před ním na zdi poselství v aramejštině. Vystrašený král si dal zavolat své rádce, aby mu sdělili výklad tohoto neobvyklého zjevení. Avšak nikdo z nich nedokázal napsaná slova vyložit. Nakonec král povolal Daniele a postěžoval si mu, že jeho rádcové neznají aramejsky. Tímto jazykem hovořili Židé, kteří sem byli přivedeni jako zajatci z izraelské země a stali se postupně v Babylóně důležitou menšinou, ze které vzešel ministerský předseda Daniel i řada dalších politických vůdců. Avšak ani jediný babylonský mudrc se nenamáhal učit jazyku, náboženství a mentalitě Židů. Nepřátelé Babylónu, Médové a Peršané, přicházeli tajně do města, zatímco se král a jeho šlechtici oddávali radovánkám. A pak jedné noci byl král Belšasar zabit a jeho veliké království padlo do cizích rukou. Jeho mudrcům scházela moudrost. Nevěděli, jaké nebezpečí zemi hrozí a nemohli tak krále včas varovat. Jsme dnes svědky toho, jak je tato dávná tragická lhostejnost znovu opakována. Moderní mudrcové mnozí z nich jsou i církevními představiteli jsou dostatečně chytří, aby si pro sebe zajistili vysoké postavení, různé výhody a slávu s nejrůznějšími tituly. Mají však nedostatek toho poznání, jež by se předpokládalo u těch, kteří mají druhé vést ke Kristu. Nejsou také schopni rozpoznávat ničivé síly ohrožující církev. Zdá se, že dnešní mudrcové, duchovní vůdcové, nemají ponětí o smrtelném nebezpečí, které představují agresivní islám, komunismus a také všeobsáhlý sekularismus pronikající do církve. Varování pro krále Belšasara bylo napsáno rukou na zeď. Varování svobodnému světu je napsáno krví. I tak jej naši dnešní mudrcové nedokážou přečíst. Z knihy Richarda Wurmbranda Reaching Towards The Heights Elektronické knihy Vybrané tituly z nakladatelství Stefanos si můžete pořídit také ve formě elektronických knih za zvýhodněnou cenu (nákupem elektronické verze ušetříte ve srovnání s tištěnou knihou přibližně dvě třetiny ceny). Naše elektronické knihy jsou vhodné pro všechny běžné čtečky e-knih, například Kindle Keyboard, Kindle 4/5, Kindle Paperwhite, Sony PRS-T1/T2, Bookeen Cybook Odyssey, PocketBook 6xx, ereading a další. Elektronické knihy je možné zakoupit přímo na našich internetových stránkách nebo v knihkupectví KOSMAS.cz (e-knihy zakoupené na Kosmasu můžete někomu věnovat jako dárek). Při nákupu na našich stránkách můžete e-knihu získat zdarma jako prémii k tištěné verzi knihy. Podrobnější informace a formulář na případné dotazy naleznete na adrese

20 MuČedníci křesťanské víry Skryté kameny v základech církve Heinrich Leonhard a Ellen Adolphiovi, 1918 V únoru roku 1918, v době první vlny bolševického pronásledování v Pobaltí na území dnešního severního Lotyšska, byli zavražděni u městečka Walk pastor Heinrich Leonhard Adolphi a jeho žena Ellen. Šlo o první křesťanské mučedníky během této vlny násilí. V kronice pobaltských mučedníků o tomto hrůzném činu čteme: Carská moc se roku 1917 zhroutila. Ruská dezorganizovaná armáda již nemohla zabránit tomu, aby se lotyšští bolševici chopili v zemi vlády a zahájili boj proti Bohu i církvi. Jelikož se pastor Adolphi otevřeně stavěl z kazatelny proti probíhajícímu teroru, stal se terčem bolševické nenávisti. V nadcházejících dnech Adolphi obdržel vnitřní vnuknutí, že svůj život bude muset obětovat pro Krista. 18. února započal pochod Němců z Rigy. Valili se nezadržitelně kupředu. Ruská armáda a nově zformované lotyšské dělostřelectvo před nimi jen bezmocně prchaly. V této napjaté situaci došlo k zatčení pastora Adolphiho a jeho ženy ve městě Atsel. Jako špioni měli být spolu s dalšími odvlečeni do Ruska. Po sedmi kilometrech se však udála hrůzná tragédie. Deportující vojáci všech devět zajatců zabili. Adolphiho mrtvolu zohavili osmnácti ranami, mrtvolu jeho ženy třiadvaceti. Tento bestiální čin na bezbranných křesťanech provedli vojáci bajonety a pažbami pušek. Mrtvoly pak oloupili a nechali ležet na místě tragédie, kde je po dvou dnech nalezli postupující Němci. Ti odnesli mrtvé zpět do města Adsel, kde je slavnostně pohřbili. Oběť těchto věrných svědků Kristových není jistě zapomenuta. Hlas mučedníků Vychází pětkrát do roka. V prosinci vychází dvojčíslo. Toto periodikum je registrováno u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E Bulletin vydává občanské sdružení Pomoc pronásledované církvi K hlavním cílům tohoto sdružení patří: poskytovat hmotnou a duchovní pomoc pronásledovaným a potřebným křesťanům informovat veřejnost o pronásledování křesťanů podporovat vydávání literatury, která vypovídá o křesťanských mučednících a svědcích víry. Občanské sdružení úzce spolupracuje s celosvětovou misijní organizací International Christian Association (ICA). Pět hlavních zásad této misijní organizace je založeno na biblickém verši epištoly židům 13,3: 1. Podporovat křesťany v šíření evangelia v oblastech, kde jsou pro své svědectví o Ježíši Kristu pronásledováni, prostřednictvím křesťanské literatury, Biblí, rozhlasového vysílání, léků a dalších forem pomoci. 2. Poskytovat v těchto oblastech pomoc rodinám křesťanských mučedníků. 3. Podporovat věřící, kteří osobně prošli utrpením v bývalých komunistických zemích. 4. Nejrůznějším způsobem se snažit získávat pro Krista ty, kteří se podílejí na pronásledování křesťanů v totalitních zemích a problémových oblastech. 5. Informovat veřejnost o krutostech páchaných na křesťanech. Tento bulletin lze bezplatně objednat na adrese: Hlas mučedníků pošt. přihrádka Jindřichův Hradec Účet pro dobrovolné příspěvky: ČSOB Jindřichův Hradec č. ú.: /0300

3 / 2014. Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa

3 / 2014. Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa 3 / 2014 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa

Více

3 / 2015. Ústa jsou dána pro úsměv Příběhy křesťanů ze Sýrie a Iráku Podpora nepálských křesťanů zasažených zemětřesením

3 / 2015. Ústa jsou dána pro úsměv Příběhy křesťanů ze Sýrie a Iráku Podpora nepálských křesťanů zasažených zemětřesením 3 / 2015 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Ústa jsou dána pro úsměv Příběhy křesťanů ze Sýrie a Iráku Podpora nepálských

Více

NEBESKÝ MUŽ. Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna. Bratr Yun a Paul Hattaway

NEBESKÝ MUŽ. Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna. Bratr Yun a Paul Hattaway NEBESKÝ MUŽ Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna Bratr Yun a Paul Hattaway POUZE PRO NEZIŠTNÉ INTERNETOVÉ PROVOZOVÁNÍ. VŠECHNA OSTATNÍ PRÁVA VÝROBCE A VLASTNÍKŮ AUTORSKÝCH PRÁV

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

Člověk Boha nikdy dost nemiluje, to je jediné, čeho musí litovat P. Jan Bula 10/2009. www.milujte.se

Člověk Boha nikdy dost nemiluje, to je jediné, čeho musí litovat P. Jan Bula 10/2009. www.milujte.se www.milujte.se 10/2009 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Člověk Boha nikdy dost nemiluje, to je jediné, čeho musí litovat P. Jan Bula

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

3/2007 ROČNÍK 16 (10)

3/2007 ROČNÍK 16 (10) 3/2007 ROČNÍK 16 (10) 3/2007 ČLOVĚK CO VÁS ZAJÍMÁ... V DNEŠNÍ DOBĚ JAK SE NEZMÝLIT? Měla jsem dva roky známost s chlapcem, kterému jsem zcela důvěřovala. Říkal, že mě má velmi rád, že beze mne nic nedokáže

Více

František, papež generace Jana XXIII. 06 Misionáři zabití v roce 2013 07 Dítě na okraji společnosti. Světlo na konci tunelu 12

František, papež generace Jana XXIII. 06 Misionáři zabití v roce 2013 07 Dítě na okraji společnosti. Světlo na konci tunelu 12 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 9 4. 5. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Vraťme se do Galileje. Homilie Svatého otce Františka 04 František, papež generace Jana XXIII. 06

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTREBY ˇ JARO 2011 NOVINKY A INFORMACE Z NAŠÍ KANCELÁRE ˇ. F-nadace nás podporila ˇ. Prestehovali ˇ ˇ jsme se!

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTREBY ˇ JARO 2011 NOVINKY A INFORMACE Z NAŠÍ KANCELÁRE ˇ. F-nadace nás podporila ˇ. Prestehovali ˇ ˇ jsme se! ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTREBY ˇ JARO 2011 I.N. Network spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví a službě okolnímu světu. Nadace Mezinárodní potřeby

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012 ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 5 květen 2012 Přijetí radosti Všichni lidé chtějí být šťastni. Dějiny jsou dlouhým a strastiplným dobrodružstvím lidí, kteří hledají štěstí. Ale štěstí se nedá tak snadno dostihnout.

Více

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne Advent ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE 10/2009 POSELSTVÍ NADĚJE Přednášky modlitebního týdne ÚVOD Sestry a bratři, modlitební týden je každoročně příležitostí, aby se církev

Více

ŽIVOT a DÍLO Sadhu Sundara Singha

ŽIVOT a DÍLO Sadhu Sundara Singha ŽIVOT a DÍLO Sadhu Sundara Singha Podle F. Heilera zpracoval a volně přeložil frof. ThDr. Zd. Trtík 1970 ( Tato kniha nikdy nebyla a ani nebude chráněna autorským právem.) Naše vyprávění je čerpáno z díla

Více

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine! FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. LEDNA 2015 Ukaž mi své cesty, Hospodine! Pustiměřští poutníci u sochy sv. Jana Bosca - na nádvoří svatyně Panny Marie Pomocnice, Valdocco, Torino, pouť k Turínskému

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné Září Říjen Abychom po vzoru Marie Panny trpící a po vzoru svatých mučedníků uměli přijímat Ježíšův kříž jako znamení spásy. Abychom věrni křestním slibům znova objevovali

Více

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2015 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2014 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

Obsah O fotografce... 3 Úvod... 5 Anna Surmač.... 16 Elvíra Jumaeva... 30 Irina Kuzmina... 34 Jana Litvinova... 34 Malgorzata Olczak.... 42 Maryna Hordiyenko... 43 Natalia Kolva...51 Sarima K... 52 Sihoko

Více

Zápisky z opusteného ostrova Potřebuji samotu Chyba jako přítel

Zápisky z opusteného ostrova Potřebuji samotu Chyba jako přítel 1/2015 ROČNÍK XLVI Zápisky z opusteného ostrova Potřebuji samotu Chyba jako přítel Téma čísla: Nikto nie je ostrov misie Etiopie, země kávy a rychlého růstu bratrských sborů Během letošního týdne modliteb

Více

Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce.

Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce. FARNÍ INFORMÁTOR 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8. ÚNORA 2015 Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce. Poutníci v Šimonově a Ondřejově domě - Domus Ecclesiae - Peregrinatio ad Fontes Salutis, Izrael,

Více

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2010 / 2 Beránek a holubice Sebestřednost Milování nepřátel Touha po štěstí (ze závěru KBK 2010/2c Milování nepřátel) Ježíš Kristus je konec tóry.

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

Přinášíme změnu do lidských životů

Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 Duben červen 2014 Nehemia Info Přinášíme změnu do lidských životů MISIE A MODLITBA Modleme se k Pánu

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 9 / 2011 Sloupek 2 Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život,

Více

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. FARNÍ INFORMÁTOR 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15. LEDNA 2006 Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, s důvěrou prosme Boha Otce, aby se sklonil k pokorné modlitbě své Církve:

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 11 / 2013 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25 ÚVODNÍK NOVÉ SRDCE A dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do vašeho nitra, odstraním z jejich

Více