1 / Dvojnásobný díl lásky Pronásledování ve Svaté zemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 / 2014. Dvojnásobný díl lásky Pronásledování ve Svaté zemi"

Transkript

1 1 / 2014 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Dvojnásobný díl lásky Pronásledování ve Svaté zemi

2 N a k l a d a t e l s t v í S T E F A N O S n a b í z í : Tom White Akce Kuba Po sedmnácti měsících vězení na Kubě vypráví autor vzrušující příběh církve trpící za třtinovou oponou. A6, 230 stran, cena 83 Kč. Darlene Deiblerová-Roseová Ve stínu vycházejícího slunce Podivuhodný příběh americké misionářky v japonském zajetí za druhé světové války. Vázaná s přebalem, cm, 288 str., cena 248 Kč. Richard Wurmbrand Vězeňské zdi kdyby promluvily Autorova kázání, sestavená na samovazbě, která jsou pozoruhodným a jedinečným dokumentem o hlubinách křesťanské víry uprostřed nelidského teroru a zoufalství. Vázaná, cm, 136 stran, cena 185 Kč. Sam Wellman Jan Kalvín Biografie slavného reformátora. Vázaná brožura, cm, 160 stran, cena 225 Kč Bratr Andrew Pašerákem ve službách Nejvyššího Kniha popisuje začátky služby bratra Andrewa. Díky této knize se mnozí západní křesťané začali zajímat o utrpení svých spoluvěřících v totalitních zemích a mnohým rovněž pomohla nalézt víru v Ježíše Krista. Vázaná s přebalem, cm, 262 str., cena 245 Kč Nabízené knihy z nakladatelství STEFANOS si můžete objednat na naší adrese, uvedené na zadní straně obálky. Poštovné ani balné není účtováno. Ukázky knih naleznete na internetové adrese V nakladatelství STEFANOS právě vychází nové vydání autobiografické knihy Richarda Wurmbranda: V Božím podzemí Luterský farář Richard Wurmbrand odmítl veřejně chválit komunistický režim a podrobit se jeho diktátu. Je uvězněn a společně s ostatními nepřáteli režimu vystaven mučení, o kterém obyvatelé svobodného světa nemají ani tušení. Čtrnáct let se Richard Wurmbrand snaží předávat ostatním svoji křesťanskou naději, a pobízet je, aby hledali útěchu, která je skryta v Bohu. Užívá k tomu nejrůznější prostředky včetně morseovky. Později onemocní tuberkulózou a jako nevyléčitelný pacient je odložen na pokoj smrti. Jeho zdravotní stav je fatální: pokročilé stadium tuberkulózy, hnisající rány od bičování a bití. Ale i za takových okolností posiluje umírající vězně. Třebaže je sám trýzněn vzpomínkami na opuštěnou manželku a nedospělého syna, dokáže své zoufalé spoluvězně rozptýlit a rozesmát anekdotami či veselými příběhy. Když je později komunisty lákán, aby se výměnou za propuštění stal jejich informátorem, odolá i tomuto pokušení. Po všeobecné amnestii v roce 1964 se farář Wurmbrand konečně dostává na svobodu. A protože rumunští komunisté dychtí po západních valutách, svolí aby byl i tento jejich rozhodný oponent vykoupen na Západ díky iniciativě jedné skandinávské misie. Ve svobodném světě se Richard Wurmbrand stává živým hlasem, který se rezolutně zastává křesťanů pronásledovaných za železnou oponou. Vázaná, mm, 335 stran, doporučená prodejní cena 225 Kč Mimořádná nabídka: Objednáte-li si knihu V Božím podzemí do 15. května, obdržíte ji za zvýhodněnou nakladatelskou cenu 170 Kč. Při nákupu na našich internetových stránkách získáte k tištěné knize zdarma elektronickou verzi ve formátech Kindle a EPUB. Hlas muèedníkù 1 / 2014

3 r i c h a r d W u r m b r a n d n a p s a l Dvojnásobný díl lásky služebníky pak pobili ostřím meče. (Job 1,15) Drazí bratři a sestry, Job žil v ohromné zemi. Její obyvatelé byli svobodní a mohli činit ty nejpodivnější věci. V první kapitole, patnáctém verši této knihy čteme o jakýchsi Šebovcích. Šebovci přepadli Jobova stáda dobytka a oslic a ukradli je. Jobovy služebníky pobili ostřím meče. Unikl pouze jediný. V 17. verši čteme, že Kaldejci zformovali tři tlupy, které Jobovi uloupily velbloudy. Taktéž i Kaldejci pobili čeleď ostrostí meče. Lidé tam měli svobodu, tak jako mají svobodu na Západě: páchat zločiny, loupeže, vraždy a znásilnění. Právě tak pohlíželi na svobodu v Jobově době. Ovšem ne každý byl tehdy bandita nebo lupič. Byli tam i velmi čestní lidé jako třeba Jobovi přátelé. Ti přátelé však přišli za Jobem, až když ho potkaly všechny pohromy. Neučinili nic, aby takovým hrozným pohromám zabránili. Nebyli s ním, když trpěl. Byli nezúčastnění. Dostavili se, až když Job přišel o všechno, a místo slov útěchy ho zahrnuli káráním. V utrpení obvykle člověk nemá přátele. Vím, že lidé netrpí jenom v komunistických zemích, ale trpí i na Západě. Když je tvé srdce nejzkormoucenější, býváš obvykle ve svém trápení opuštěn. Jen zřídka nalezneš někoho, kdo by byl ochoten naslouchat a rozumět ti. My, kteří žijeme v Americe, nejsme schopni naslouchat cizímu utrpení, protože je pro nás mnohem zajímavější barevná televize. V ní vidíme, jak lidé pláčou, jak jsou stříleni nebo zraňováni. A přitom možná hned v sousedství někdo pláče. Nemáme však na něho čas, protože sledujeme barevné obrázky. Ve všech dramatech našich životů zůstáváme sami a chybí nám pozemský přítel. Avšak existuje způsob, jak tento problém vyřešit. Staň se přítelem. Nežádej od jiných, aby byli tvými přáteli. Jedna z nejkrásnějších modliteb, která kdy byla v historii církve zaznamenána, je od Františka z Assisi: Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje. Kde je nenávist, tam mne učiň láskou. Kde je křivda, tam odpuštěním. Kde je pochybnost, tam vírou. Kde je zoufalství, tam nadějí. Kde je temnota, tam světlem. Kde je zármutek, tam radostí. Ó Božský Mistře, dej, abych raději utěšoval, než se dal utěšovat; raději chápal, než chtěl být pochopen; raději miloval, než chtěl být milován. Neboť tím,

4 že dáváme, také přijímáme. V odpouštění je nám odpuštěno. Tím, že umíráme, rodíme se pro věčný život. Všichni lidé tvoří jednotný celek a v tomto smyslu jsme určeni, abychom vzájemně spolupracovali, podobně jako ledviny, plíce, končetiny či mozek. Stejně jako orgány spolupracují na zdraví těla, měli bychom i my cítit, že jsme jeden celek, a proto o sebe navzájem pečovat. Velké přikázání, které nám dal náš Pán, nacházíme u Jana 13,34: Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, Dávám svůj život za vás i vy se milujte navzájem. Protože jsem prožil čtrnáct let v komunistickém vězení, většina lidí čeká, že budu mluvit proti komunismu. Dávám však přednost hovoření o Kristu. Místo rozebírání ohavných věcí ďáblových chci raději uvažovat o nádherném přikázání lásky a nádherném osobním příkladu, které nám Kristus zanechal. O jednom japonském císaři se vypráví, že se při nějaké příležitosti doslechl o panství, kde byla překrásná zahrada se vzácnými orchidejemi. Nikdo jiný se prý nemohl v celé říši takovou květenou pochlubit. Císař řekl šlechtici, kterému zahrada patřila: Rád bych tě tehdy a tehdy navštívil a prohlédl si tvou zahradu. Ve stanovený den očekával šlechtic císaře před svým sídlem. Když dorazil vladařův kočár, řekl poddaný svému císaři: Vaše jasnosti, pojďme ze všeho nejdříve do zahrady. Vešli do zahrady. Byla celá zoraná a nebyl v ní jediný květ. Císař se podivil, ale neřekl ani slovo. Pak řekl šlechtic císaři: Pojďme na šálek čaje. Vstoupili do čajovny. Tam byl ve džbánu jediný květ, ale byla to květina zářivé krásy a neodolatelné nádhery. Šlechtic řekl císaři: Uchoval jsem nejkrásnější květinu pro nejlepšího z císařů. Ostatní květiny nebyly hodny života. Věřím, že pro našeho vladaře Ježíše Krista musíme ve svých srdcích zachovat právě jedinou květinu květinu lásky. Všechny ostatní květiny nejsou hodny života (1 Kor. 13,8). Ježíš je vtělená láska. Vydal za nás svůj život. Každý z nás by mu měl nabídnout své sebeobětování, svou žhoucí lásku. Jsem šťasten, že vám Wang Min-Dao byl jedním z otců hnutí domácích církví v Číně. Za svoji víru a odpor vůči státem kontrolované církvi strávil dvaadvacet let v komunistickém vězení. Na snímku je se svojí manželkou, která ve vězení prožila šestnáct let. Wang Min-Dao, který se dožil jednadevadesáti let, zemřel v roce mohu vyprávět o křesťanech za železnou oponou, kteří si navzdory nevýslovnému pronásledování zachovali lásku. Komunisté mohli zabít těla křesťanů.

5 Mohli je zmrzačit. Mohli je mučit. Mohli je zotročit. Avšak nemohli zabít jejich lásku ani víru. Jistě mnozí z vás slyšeli jméno Watchman Nee. Je to proslulý čínský evangelikální autor. Zemřel před dvaceti lety poté, co strávil dvacet šest let v komunistických vězeních. Mohli jsme se dovědět o tom, co se s ním ve vězení dělo. Společně s ním byl totiž zatčen i Wang Min-Dao a další křesťanští představitelé. Samuel Lamb (jeho příběh vydalo nakladatelství Stefanos pod názvem Smělý jako beránek) a Allen Yuan, kteří pokračují v práci ještě dnes, byli zatčeni v tutéž dobu a prošli více než dvacetiletým žalářováním. (Allen Yuan zemřel v roce 2005, Samuel Lamb v roce 2013, pozn. edit.) Tehdy komunisté v Číně uzavřeli všechny kostely. Rudá Čína má 1,2 miliardy obyvatel. Jak poznamenal jeden misionář, Bůh Číňany velice miluje. Důkazem toho je jejich ohromné množství. Takové ohromné množství lidí nemělo k dispozici jediný kostel! Všechno bylo zničeno. Podzemní církev kvetla. Stovky lidí přicházely ke Kristu a byly pokřtěny, i když církev byla v podzemí. Komunisté tím byli velice znepokojeni a ptali se sami sebe, jak je to možné. Potom na to přišli Watchman Nee nechal propašovávat dopisy křesťanům na svobodě. Tyto dopisy vyzařovaly takovou nádheru a hloubku, že přinášely křesťanům v podzemí posílení víry a naplňovaly je horlivostí k získávání duší pro Krista. Proto komunisté řekli: Musíme Watchmana Nee přelstít. A od té chvíle nechali jeho celu střežit. Dozorci se střídali každých šest hodin a nikdo z nich tam nešel do služby dvakrát. Komunisté se báli, aby se snad nějaký dozorce neobrátil a Watchman Nee ho nepřemluvil k pašování dopisů. Domnívali se, že Allen Yuan Xiangchen ( ) byl čínský protestantský evangelikální pastor a jeden z hlavních představitelů hnutí domácích církví. Ve své křesťanské službě započal již v roce 1945 v době japonské okupace. V té době si v Pekingu otevřel modlitební síň, kde kázal společně s jedním norským misionářem. Po komunistickém převratu se odmítl přidat ke státní vlastenecké církvi. To vedlo v roce 1958 k jeho zatčení a odsouzení za kontrarevoluční činnost k doživotnímu trestu. O době strávené ve vězení později řekl: Během této doby moje žena procházela s našimi šesti dětmi nepopsatelnými obtížemi. Poslali mě až k ruským hranicím, kde jsme pracovali na rýžových polích. Bylo to tak strašné, že jsme počítali s tím, že zemřeme jako mučedníci. V táboře bylo velmi chladno, strava byla naprosto nedostatečná, ale za dvaadvacet let ve vězení jsem ani jednou neonemocněl. Byl jsem vyhublý na kost, ale přežil jsem. Mnozí však zemřeli. Dvaadvacet let jsem neměl v ruce Bibli a nesetkal jsem se s jediným protestantským křesťanem. Potkal jsem se jen s katolickými kněžími. Byli ve stejné situaci jako já. Také oni se odmítli připojit k oficiální Čínské katolické vlastenecké asociaci. Yuan byl propuštěn v roce 1979 a ihned se znovu zapojil do hnutí domácích církví. Na fotografii je se svou manželkou v roce 1957, krátce před svým zatčením. 3

6 když se budou dozorci střídat po šesti hodinách, nebude mít čas je obrátit ke křesťanství a pašování dopisů ustane. Výsledek byl ten, že jak se znásobil počet dozorců, tak se znásobil i počet těch, které Watchman Nee obrátil ke Kristu. Dopisy byly pašovány dál a růst církve byl ještě větší. My pašujeme do Číny a dalších zemí Bible i jinou křesťanskou literaturu. Také vysíláme do Číny rozhlasové evangelizační programy a pomáháme rodinám uvězněných křesťanů, kterých jsou tam tisíce. Naši kurýři také přinášejí z Číny zprávy o aktuální situaci církve. Podzemní církve existují po celé Číně. Jsou však i ve Vietnamu, Laosu a jiných komunistických a muslimských zemích. Setkáte-li se s nenávistí, neobviňujte pachatele otázkou: Proč mě nenávidíš? Třeba mne nenávidí, protože dostatečně nemiluji. Kdybych měl dvojnásobný díl lásky, možná by byla jeho nenávist přemožena. V jednom městě vypukl jednou veliký požár. Nějaký muž přiběhl s šálkem vody a vylil ji do ohně. Oheň hořel dál. Muž odešel a prohlašoval: Jak stupidní. Lidé věří, že voda uhasí oheň. Viděli jste, vylil jsem vodu do ohně a oheň hoří dál. Nepochopil pravdu: šálek vody sice oheň neuhasí, ale velké množství vody ano. Křesťanská láska, kolik jí dnes máme, nemůže uhasit oheň proti božské nenávisti. Proto musíme usilovat, aby naše láska rostla. Kristus nám slouží jako příklad lásky. Kvůli nám opustil nebesa a narodil se v jeslích, vedl život zármutků, nechal se bičovat, nechal se poplivat na kříži, protože miloval. Vydobyl nám svobodu ne k páchání zlých věcí ale svobodu k lásce. Nemám dostatek prostoru, abych vám vypověděl všechnu nádheru podzemní církve. Povím vám však jeden osobní zážitek. Byl jsem v cele asi s třiceti nebo čtyřiceti vězni. Náhle se otevřely dveře a dozorci vhodili do cely nového vězně. Byl stejně špinavý jako my. Tři roky jsme neměli možnost se umýt. Byl ostříhaný a oblečený do pruhované vězeňské uniformy. V napůl temné cele se nedalo poznat, o koho jde, avšak najednou někdo vykřikl: To je kapitán Popescu. Poznávám ho! Kapitán Popescu byl jeden z nejhorších trýznitelů křesťanů. Osobně mučil a tloukl dokonce některé z nás, se kterými nyní sdílel celu. Nešlo nám na rozum, jak se mohl stát komunistickým vězněm a proč byl dokonce uvržen do cely, která byla vyhrazena pro křesťany. A tak jsme ho obklopili a žádali, aby nám pověděl svůj příběh. Se slzami v očích nám vyprávěl, že ještě před několika měsíci seděl jako vždy ve své kanceláři. Náhle zaklepal voják konající službu a oznámil: Venku stojí nějaký dvanácti nebo třináctiletý chlapec s kyticí a říká, že ji přinesl pro vaši ženu. Kapitán se poškrábal na hlavě. Nepamatoval si, že by jeho žena měla mít narozeniny, ale v každém případě dal chlapce přivést. Chlapec ostýchavě vstoupil s kyticí v ruce a řekl: Soudruhu kapitáne, jste jedním z těch, kteří před časem odváděli mého otce i matku do vězení. Dnes má moje matka narozeniny. Měl jsem ve zvyku dávat jí v tento den vždy kytici květů, které jsem koupil ze svého malého kapesného. Kvůli vám se dnes s matkou nemohu potěšit. Moje matka je však křesťanka a již jako malého chlapce mě učila, že mám milovat své nepřátele a činit jim dobro. Proto jsem 4

7 se rozhodl udělat radost matce vašich dětí. Prosím, vezměte si tuto kytici pro vaši ženu a řekněte jí o mé lásce i lásce Kristově. Bylo to příliš silné i pro tohoto trýznitele křesťanů. Přece i on byl Božím stvořením. I jeho muselo osvěcovat světlo, které osvěcuje každého člověka přicházejícího na tento svět. Objal chlapce a již nikdy nemohl nikoho bít a mučit. Z toho důvodu byl jako důstojník komunistické tajné policie nepoužitelný. Přišel, aby trpěl společně s Božími dětmi, a byl v této nové pozici šťastný. My všichni zakoušíme ve svých životech lásku Kristovu. Nyní tento Kristus, který kvůli nám zemřel a byl vzkříšen, žije v našich srdcích a udílí nám svou lásku. Nepřátelé Boží nás mohou usmrtit. Nemohou však usmrtit lásku. Když šlapete svýma nohama po květinách, dávají vám za odměnu svou vůni. Vyprávěl jsem ten příběh v jednom malém kalifornském městečku. Tamější pastor mi později řekl, že lidé toho dne doslova vykoupili místní květinářství. Všichni si vzpomněli na své nejhorší nepřátele a koupili pro ně květiny. Mějme stále před očima Kristovu lásku, lásku toho, který nás spasil. Mějme také před očima lásku našich bratrů, kteří nesou těžká břemena, tisíckrát těžší než jsou naše. Pokračujme v prosté víře v lásku. Následujme její heroické příklady. Nechť v každém z nás začne nový křesťanský život. Nesmíme být povrchními křesťany. Nesmíme být vlažnými křesťany. Naše láska ke Kristu musí být láskou plnou a přetékající. Amen. V Kristu váš [Richard Wurmbrand ( ) rumunský luterský farář, který byl pro svou víru vězněn čtrnáct let v komunistickém žaláři. Po odchodu na Západ založil se svou manželkou Sabinou v roce 1967 mezinárodní misijní organizaci, jejímž cílem je pomáhat pronásledovaným křesťanům. Tento článek pochází z amerického zpravodaje z října S v ě d e c t v í p r o n á s l e d o v a n ý c h k ř e s ť a n ů Lidé neděle pronásledování ve Svaté zemi Na základech chrámu, do kterého byl přiveden Ježíš před nejvyššího kněze, stojí mešita. Stovky arabských muslimů žijí poblíž pahorku, na kterém se předpokládá, že byl Ježíš ukřižován. A mnozí zde zastávají muslimský slogan o tom, že je potřeba nejprve eliminovat lid soboty Židy, a potom lid neděle křesťany. Země, kde pronásledování Kristových následovníků začalo, zůstává pro ně nepřátelským územím i za našich dnů. Mnoha arabským křesťanům, kteří konvertovali od islámu, připadá Jeruzalém a zbytek vlastního Izraele jako bezpečný přístav. Izraelská vláda nastolila demokra- 5

8 tické svobody, díky kterým se křesťanští konvertité cítí ve vlastním Izraeli bezpečněji než v Pásmu Gazy a na Západním pobřeží. Ale i navzdory této příznivější situaci jsou zmínění konvertité stále ještě trnem v oku mnoha arabským muslimům sídlícím v Izraeli. V tomto roce byl svým okolím vyštván jeden sbor, který se nachází v převážně arabské oblasti východního Jeruzaléma. Tento sbor, který podporovala také naše misie, vznikl před devíti lety a patřil mezi pouhých devět evangelikálních kongregací připadajících na osm set tisíc obyvatel. Muslimští sousedé vyvíjeli několik let nepřetržitý tlak na vlastníka pozemku, aby dal sboru výpověď. Nakonec bylo křesťanům dovoleno zůstat, jen dokud si nenajdou nové působiště. Ale sbor nemohl kvůli vysokým cenám, odporu okolí i židovským dědickým zákonům, které mají různá dispoziční omezení, nic vhodného nalézt. Žid, který této kongregaci pomáhal najít církevní budovu, nakonec pastorovi napsal: Jste ocejchován jako osoba, které nemá být nic prodáno kvůli tomu, že šíříte svoji víru mezi arabskou komunitou. Kdokoli by vám chtěl prodat nějaký pozemek, bude se o něm říkat, že svoji půdu prodal nevěřícím. Jedním z křesťanských představitelů, jejichž sbor podporuje Hlas mučedníků je i baptistický arabský pastor Steven Khoury z Jeruzaléma. Jeho misijní aktivity se zaměřují na Jeruzalém i na palestinská území. Být křesťanem v Pásmu Gazy K nejkrutějšímu pronásledování křesťanů dochází v Pásmu Gazy. Toto území, které od roku 2007 ovládá extrémistická organizace Hamás, bylo odděleno od zbytku Izraele. Mezi jedenapůlmilionovou populací, která obývá zhruba čtyřicet kilometrů dlouhý pás území na jihu Izraele, zde žije asi tři tisíce křesťanů, nepočítaje přitom konvertity od islámu. Křesťané v Gaza jsou vládou Hamásu i svými vlastními příbuznými systematicky vytlačováni na okraj společnosti. V roce 2013 vydal Hamás zákon, podle kterého musí být školy rozděleny podle pohlaví dětí. Toto nařízení má v Gaze přispět k uzavření pěti smíšených křesťanských škol. Tyto školy si nemohou dovolit pořídit zařízení nebo učitelský sbor, které by tato segregace vyžadovala. Uzavření křesťanských škol by rovněž

9 negativně postihlo bohaté muslimské rodiny, které své děti posílají do křesťanských škol, kde je vyšší vzdělávací standard. Avšak křesťané v Pásmu Gazy mají horší problémy než je zmíněné uzavření škol. Nedávno došlo ke dvěma incidentům, kdy dva křesťané byli nuceni konvertovat k islámu. V jednom případě došlo k únosu mladého křesťana Eliase, kterému jeho únosci podali nějaká narkotika a pak přinutili, aby odříkal před zaplněnou mešitou šahádu muslimské vyznání víry. Když ho o tři dny později našel jeho otec, vzal syna i zbytek rodiny a odešli společně na Západní pobřeží. Ačkoli jsou nyní v bezpečí, Eliasův otec přišel v Gaze o práci a rodina se ocitla v existenční krizi. Hlas mučedníků tuto rodinu nyní podporuje. V druhém případu za ne úplně jasných okolností konvertovala k islámu mladá žena jménem Hiba pocházející z křesťanské rodiny. Opustila manžela a vzala sebou i jejich děti. Její matka hovoří o tom, že dcera studovala na univerzitě, kde na ni její spolužáci vyvíjeli psychický nátlak, aby se připojila k islámu. Ve hře byl ovšem zřejmě i citový vztah s jistým muslimským profesorem. Její matce se později podařilo odvést svá vnoučata do Jeruzaléma. Židé a Ježíš Židé i křesťané jsou ve Svaté zemi terčem radikálních muslimů, nicméně tyto dvě skupiny zde nejsou vždy spojenci. Moderní židovská společnost v Izraeli odmítá jakékoli formy prozelytství, s čímž souvisí i odpor k evangelikální misii. V minulosti izraelská vláda odmítala udělovat občanství mesiánským Židům a místní samospráva dokonce pálila Bible a křesťanskou literaturu. Hlas mučedníků v minulosti publikoval některé příběhy mesiánských Židů a zahraničních křesťanských pracovníků, kteří se stali terčem ultra-ortodox- Příslušník palestinského Hamásu stojí před výcvikovým střediskem v Khan Yunis v jižním Pásmu Gaza. Matka Hiby ukazuje rodinnou fotografii, pořízenou ještě před konverzí dcery. 7

10 Amal našla nyní novou duchovní rodinu ve skupině mladých křesťanských konvertitů, kteří se každý týden scházejí ke společným shromážděním. Z bezpečnostních důvodů však nemůžeme otisknout fotografie s jejich obličeji. 8 ních a protimisionářských židovských skupin. Dobrou zprávou je však skutečnost, že v současnosti žije ve Svaté zemi více křesťanů než kdy dříve. I když zde nyní žije asi dvanáct až patnáct tisíc židovských křesťanů, přišlo za posledních dvacet let k víře v Krista více Židů než za celou předchozí dobu existence moderního židovského státu. Několik týdnů před svým ukřižováním řekl Ježíš svým učedníkům, že budou kvůli své víře pronásledováni vrchností a že evangelium vnese i rozdělení mezi jejich členy rodiny. Dal jim však zaslíbení, že ti, kteří vytrvají, obdrží věčný život. Nepřátelé ve vlastním domě Zatímco křesťanům, kteří konvertovali od islámu na Západním pobřeží a v Gaze, vyhrožují tamní úřady a extrémistické skupiny, křesťanským konvertitům v Izraeli vyhrožují většinou jejich vlastní rodinní příslušníci. Amal je palestinská Arabka, která o Ježíši uslyšela již ve třinácti letech. Než se definitivně rozhodla pro Krista, více jak dva roky tento krok rozvažovala. Dospěla jsem opravdu k jakési křižovatce, kdy jsem jasně cítila, že se musím rozhodnout, vypravuje Amal. Jednoho večera se modlila: Tak dobrá, Bože, ptám se tě, zda jsi Bohem islámu? Pokud mi řekneš, že jsi, budu nosit na hlavě závoj a budu vykonávat všechny předepsané modlitby. Ale pokud jsi Bohem křesťanů, tak i kdyby mě to mělo stát život, budu v tebe věřit. Amal dobře věděla, co ji čeká. Učitel ve škole jí řekl, že podle Koránu má být zabit každý muslim, který by přestoupil k jinému náboženství. Té noci měla Amal sen. Ve svém snu jsem se jakoby probudila a všude byla spousta světla, které mě úplně oslnilo, vypráví Amal. To světlo mi řeklo, abych vstala a šla. Ucítila jsem, jak mě někdo Marcus je jedním z pěti evangelistů, kteří prošli kursem jedné z našich partnerských misií. Nyní se připravuje na svoji práci mezi muslimy. vzal za ruku a pobídl k chůzi. Přišli jsme k oáze, tam mi bylo řečeno, že mám vzít

11 knihu, která byla ve studánce a uslyšela jsem hlas, jak říká:»uvnitř knihy nalezneš odpověď, kterou hledáš.«otevřela jsem poslední strany knihy a tam stálo slovo z Janova evangelia:»já jsem ta cesta, pravda i život.«v tu chvíli jsem se probudila. Amal v té době nevěděla, odkud ta slova pocházejí, a tak je hledala v Koránu i v Bibli. Když je pak nalezla v Janově evangeliu, rozhodla se, že svůj život vydá Ježíši Kristu, který se stal od té doby pro ni cestou, pravdou i životem. Od té chvíle jsem viděla, jak mě Pán provází a ochraňuje, prohlašuje Amal. Křesťanská misie nemá v dnešním Izraeli rozhodně na růžích ustláno. Opozice povstává nejen ze strany muslimů a ultraortodoxních Židů, ale přirozeně vyvolává nechuť i sekulárního světa. Na obrázku podepisuje izraelský ministr pro náboženské záležitosti Jicchak Cohen protimisijní petici. Ale její nový život víry v Krista nebyl rozhodně bez potíží. Kdykoli u ní její matka našla Bibli, okamžitě ji spálila. Během tří let jí takto spálila devět Biblí. Ale ten největší úder dostala od svého staršího bratra. Když bylo Amal osmnáct let, přišla jednoho dne domů pozdě večer, protože šla do nemocnice navštívit jednoho křesťana. Kde jsi byla? osopil se na ni znenadání její bratr. Amal mu popravdě odpověděla, že byla v nemocnici. Ne, ty lžeš. Byla jsi na shromáždění. Amal se podivila, že její bratr zná termín, který křesťané mezi sebou používali pro svá setkání. Znovu mu však zdůraznila, že byla v nemocnici a chystala se odejít. Jedinou věc, kterou si následně pamatuji, že se o moji hlavu roztříštila sklenice, vzpomíná Amal. Byl to pro mě veliký šok, protože do té doby se u nás doma nikdo k násilí neuchyloval. Slyšela jsem, jak volá na otce, že je všechny nepřetržitě tahám za nos. Bratr s otcem pak začali Amal bít. Snažila se utéci, ale její bratr ji nepustil. Potom mě zatáhl do mého pokoje, říká Amal. Ještě si pamatuji, že mě udeřil do obličeje a pak jsem omdlela a svalila se na postel. Když přišla Amal po několika minutách k sobě, všichni kolem křičeli a plakali. Její otec totiž dostal z rozrušení záchvat mrtvice. Po několik následujících týdnů byla Amal nucena zůstat ve svém pokoji. Rodina jí odebrala telefon i osobní doklady a další nezbytné věci. Amal byla tak zoufalá, že nedokázala jíst. Bála se svého bratra, že se vůči ní znovu rozběsní a bude ji zase bít. Její zdraví se začalo prudce zhoršovat a po šestnácti dnech se úplně zhroutila. Rodiče ji našli ležet na zemi a okamžitě ji nechali odvést do nemocnice.

12 Zranění Amal vzbudila pozornost lékařů, kteří následně vyrozuměli policii. Amal však zatajila, že zranění utržila od svých rodinných příslušníků. Po tomto incidentu se Amal odstěhovala z domova a začala studovat na vysoké škole. Zvolila si studium teologie. Její rodina však žila v domnění, že studuje sociální vědy. V den promoci za ní přijel otec. Položil před ní jakési noviny. Nevěděla jsem, co to mělo znamenat, vzpomíná Amal. Jenom se na mě podíval a neřekl ani slovo. Když si v otcově přítomnosti Amal novinami listovala, uviděla svoji vlastní fotografii s oznámením, že právě absolvovala studium teologie. Otec ji řekl: Modli se k Bohu, aby to tvůj bratr neviděl. Pak otec odešel. Její bratr se nikdy o jejím pravém studijním oboru nedověděl. Dnes je Amal pětadvacet let. Nadále bydlí u rodičů. Přivedla již k víře v Krista svoje tři sestry a mladšího bratra. Její rodiče se také změnili. Můj otec říká, že má dvě možnosti, buď mě vyhodit z domu, anebo prostě přijmout to, co dělám. Myslím, že již s matkou také věří, ale zatím neměli odvahu to přiznat. Starší bratr se nakonec oženil a bydlí již s vlastní rodinou na jiném místě, ale i tak si najde čas na výhrůžky. Svojí sestře řekl, že si počká na příležitost, kdy ji bude moci udělat něco obzvláště bolestivého. Křesťanská horlivost Amaly se ještě zintenzivňuje. Společně s jedním dalším věřícím se v Jeruzalémě starají o malou skupinu konvertitů. Všem je kolem dvaceti let a všichni pocházejí z muslimského prostředí. Postupně získávají i další mladé lidi, zejména z řad svých spolužáků a zvěstují tak Krista nové generaci obývající Svatou zemi. Betlémská strana zdi oddělující Západní pobřeží od Jeruzaléma je pokryta politicky laděnými graffiti. 10 Násilí palestinských úřadů Na Západním pobřeží leží město Betlém, které je sice připojeno k Jeruzalému, avšak obě města odděluje vysoká zeď, jež má chránit obyvatele před útoky teroristů. Betlém a zbytek Západního pobřeží jsou zčásti pod správou palestinských úřadů, zatímco Izrael kontroluje cesty a izraelské osadníky. Pronásledování křesťanských konvertitů na Západním pobřeží přichází od rodinných příslušníků i palestinských úřadů. Saif je původem muslim, který přestoupil ke křesťanství. Žije v oblasti Betléma a pro svoji víru byl palestinskými úřady uvězněn. Křesťanem se stal v roce 2004 díky jedné skupině mesiánských Židů, když pod jejím vlivem studoval čtyři roky Bibli a srovnával ji s Koránem. Bylo mu tehdy

13 již čtyřiatřicet let a měl ženu a pět dětí. Saifova manželka evangeliu nerozuměla a zamýšlela manžela po jeho obrácení opustit. Avšak Saif jí otevřeně vyjádřil své priority: Můžeš si vybrat, řekl své ženě. Jsem ochoten kvůli tobě odejít z domu, ale zpátky k islámu se vrátit nemohu. Saifova nová víra byla prověřena již dva dny po jeho křtu. Ježíš ke mně promluvil a řekl mi, že chce, abych v jeho jménu hlásal evangelium, prohlašuje Saif. Bez jakéhokoli zaváhání ukončil Saif svoji živnost a otevřel si ve své domovské osadě na Západním pobřeží malou evangelizační kancelář, kde příchozí mohli diskutovat nad svými otázkami ohledně islámu nebo křesťanství. Velké množství času rovněž trávil Saif navštěvováním lidí a diskuzemi o Bibli a víře v Krista. Prostřednictvím jeho činnosti začali lidé brzy měnit smýšlení a obracet se ke křesťanství. Jednoho dne, bylo to v pátek, vyhlašoval něco tlampač na mešitě. Saif zaslechl, že se to týká jeho. Mluvčí Saifa obvinil, že je sionistický nevěřící, který by měl být usmrcen za to, že lidi obrací ke křesťanství. Jakmile hlášení ustalo a skončily modlitby v mešitě, shromáždilo se pět Saifových sourozenců v domě nejstaršího bratra. Společně pak dali Saifovi ultimátum: Máš na vybranou, řekli mu, buď my, nebo Kristus. Saif se na chvíli odmlčel a pak odpověděl: Já jsem se rozhodl pro Krista. O několik týdnů později obdržel Saif předvolání na palestinskou policejní stanici. Tam se ho dva vyšetřovatelé vyptávali na záležitosti jeho víry. Řekl jsem jim bez okolků, že jsem křesťanem. Na to mě odvedli rovnou do cely. Nebyl jsem vůbec připraven na uvěz- Společné setkání mesiánských Židů a arabských křesťanů v lese Lavi v západní Galileji konané ke konci roku Téměř pětihodinové společné modlitby byly zaměřené především na íránskou nukleární hrozbu, pokračující bombardování měst jižního Izraele a také na vnitřní politickou situaci země. Hlas mučedníků podporuje evangelistu Davida Ortiza (na snímku vpravo), který se zaměřuje na muslimy i na Židy. V roce 2008 kdosi postavil před vchod do jeho domu tradiční dárkový koš, který si lidé dávají při svátku Purim. Když ho Ortizův patnáctiletý syn otevřel, koš explodoval. Od té doby má na těle množství jizev. Za tímto útokem na pastora Ortizu stáli židovští extrémisté, které pobuřuje Ortizova evangelizační činnost. Také Saif přišel ke své víře v Krista prostřednictvím právě takové mesiánské kongregace. 11

14 nění, natož na mučení. Policisté Saifovi svázali ruce za zády a potom ho za jednu nohu pověsili v cele a nechali ho takto pět hodin. Trpěl jsem dost, ale přesto jsem cítil, že mě Bůh posiluje, říká Saif. Následujícího dne ho předvedli k výslechu. Posadili ho do nízkého křesla a přes hlavu mu dali plátěný pytel. Vyšetřovatelé chodili sem a tam po místnosti a ptali se ho, proč se stal křesťanem a proč druhé lidi evangelizuje. Pak se ho vyptávali na jména dalších křesťanů. Také mu hrozili, že ho ukřižují stejným způsobem, jako byl ukřižován Ježíš. Po dvou týdnech policie Saifa propustila s přísným varováním: Pokud budete dál vyprávět lidem z vaší vesnice o Ježíši, uděláme vám ještě něco horšího! Jenže Saif jejich hrozby ignoroval a pokračoval ve své činnosti. Když si pro něho policie přišla podruhé, byl zrovna doma. Jakmile zaslechl, jak policisté jeho manželce říkají, že si pro něho přišli, utekl zadem. Vrátil se domů o týden později, ale během půl hodiny tam byla policie znova. Ale i tentokrát se mu podařilo uniknout. Později se zase vrátil domů a dál pokračoval ve své službě. Před třemi lety byl Saif zrovna na návštěvě u jedné rodiny, když k domu, kde pobýval, dorazila policie. Saifa obklíčilo asi patnáct policistů. Když ho chtěli odvést na stanici, ve vhodné chvíli se jim vysmekl, seskočil do přízemí a zmizel v ulicích. Saif pochopil, že v Betlémě již dál pracovat nemůže. Pomocí pasu, který mu byl vydán ještě když byl obchodník, se přestěhoval do Jeruzaléma. Tam pokračoval ve své evangelizační práci mezi muslimy, tentokrát již prostřednictvím jedné organizace, kterou také podporuje Hlas mučedníků. Saif se soustřeďuje nejen na místní muslimy, ale i na ty, kteří přicházejí do Izraele z Gazy anebo z Iráku, aby zde hledali lékařskou pomoc. Saif se rovněž podílí na vyučování nových konvertitů. V Jeruzalémě se jeho činností úřady nezabývají a palestinská policie na něho již nemůže. V Izraeli se o evangelizaci muslimů nestarají, prohlašuje Saif. Naopak, ještě vás pobídnou, abyste šli a dělali z nich lepší lidi. Saifova rodina ale stále ještě žije na Západním pobřeží. Palestinská policie často navštěvuje Saifův dům, ale jeho manželky a dětí si nevšímá. Saifova žena nyní pracuje v jednom bufetu při křesťanské škole v Jeruzalémě a díky tomu jsou oba manželé v nepřetržitém kontaktu. Saif se rovněž raduje, že i jeho manželka nachází cestu ke Kristu. Nyní si dokonce sama začala číst Bibli a dvakrát jsme se i společně modlili. Pevně věřím, že je již na dobré cestě k vydání svého života Bohu, prohlašuje Saif. Hlas mučedníků, USA, únor Můžete nám psát na naši ovou adresu: Navštivte nás na Facebooku: Další informace v angličtině lze najít na internetových adresách: Starší čísla v elektronické podobě naleznete na internetové adrese

15 P r o n á s l e d o v a n á c í r k e v d n e s Sýrie Naděje v záplavě beznaděje Většina obyvatel Západu již někdy viděla fotografie vybombardovaných syrských měst a těl lidí zabitých chemickými zbraněmi. Avšak uprostřed tragických příběhů chaotické občanské Vybombardované ulice syrského města Deir al-zor. války existuje ještě jiný příběh, který se v médiích takřka neobjevuje. Křesťanská církev v Sýrii se snaží šířit naději evangelia v záplavě beznaděje a činí tak jako zcela nezávislá síla, která není spojená s žádnou stranou tamního konfliktu. Než válka v Sýrii propukla, konala jedna evangelikální denominace pravidelně bohoslužby a modlitební setkání několikrát za týden. Dnes pořádá dvakrát více setkání, a na většině z nich musí lidé jen stát. Jeden z místních spolupracovníků naší misie nedávno navštívil jednu syrskou církev. Když vstoupil do kostela, jeho první myšlenkou bylo, že se spletl a vešel do nějaké mešity. Viděl kolem sebe množství žen se závojem a muže s dlouhými vousy, kteří mu připomínali zástup muslimů. Naši kontaktní pracovníci vyprávějí mnoho povzbuzujících příběhů o syrských muslimech, kteří přišli nejrůznějšími cestami k poznání Krista. Více než sedmdesát muslimských rodin se nedávno obrátilo ke Kristu v oblasti Sýrie, kde před osmnácti měsíci žila jen asi desítka křesťanů. Radikální proměna Jistý bývalý mulla, který viděl, jak muslimští radikálové z různých sekt zabíjejí jeden druhého se slovy Alláh je veliký! začal trpce uvažovat: Jakého boha to vlastně uctíváme? Později navštívil křesťanské shromáždění, kde se dověděl o Bohu, který nežádá zabíjení, ale spíše zdůrazňuje důležitost lásky Nakonec se srdce tohoto muslima pohnulo a on se rozhodl stát se křesťanem. Žena, která byla deset let ochrnutá po záchvatu mrtvice, vyprávěla, jak prožila uzdravení, když se za ni modlil jeden křesťan. Na základě této zkušenosti se rozhodla odevzdat svůj život Bohu. Syrští křesťané jsou často pronásledováni svými rodinnými příslušníky. Armádní důstojník, který se stal křesťanem, se musel ukrývat před svými nejbližšími příbuznými, protože ho chtěli sprovodit ze světa za to, že svou konverzí uvrhl rodinu do hanby. Navzdory výhrůžkám zabitím zůstal tento důstojník ve svém rozhodnutí pevný a své víry se odmítl vzdát. To je jen 13

16 několik málo příkladů toho, jak Duch svatý působí mezi Syřany, kteří jsou vystaveni nepopsatelným těžkostem. Když někdo přijde ke Kristu, znamená to vždycky velikou změnu, prohlašuje jeden z našich syrských spolupracovníků. A když uslyšíme, že v Krista uvěřil nějaký muslim, je to veliká věc a radost pro celou církev. A v dnešní Sýrii nehovoříme o jednotlivcích, ale o stovkách či tisících muslimů, kteří nalezli cestu ke Kristu! Věřící přemáhají bariéry I přes vzrůstající počet nových konvertitů nejsou křesťané v Sýrii vystaveni válečným těžkostem v menší míře než ostatní místní obyvatelé. Jeden syrský pastor pracovníkům Hlasu mučedníků sdělil, že zatímco jemu jde doma elektřina alespoň tři hodiny denně, na mnoha místech země je situace výrazně horší. Nedávno cestovala skupina křesťanů do místa vzdáleného asi padesát kilometrů. Během cesty musela projet přes třiadvacet kontrolních stanovišť, na kterých hlídkovali ozbrojenci z jedné či z druhé strany místního konfliktu. Každé takové nervy drásající zastavení představuje potenciální obtíže a dokonce i možnost zastřelení. Dokumenty nebo údaje, které předložíte či zmíníte na jednom stanovišti, mohou znamenat velké problémy na stanovišti dalším. I přes mnohá nebezpečí a překážky válka v Sýrii tamní církev posiluje a posiluje její vážnost u místního obyvatelstva. Rovněž denominační bariéry zde takřka mizí. Křesťanské skupiny, které ještě před pěti lety pochybovaly o spáse těch druhých, se nyní společně scházejí k modlitbám, aby Bůh pohnul jejich národem i jejich církví. Prostřednictvím této nově nalezené jednoty se tak syrští věřící stávají opravdovým tělem Kristovým ve své zemi. Hlas mučedníků se zavázal syrské věřící všemožně podporovat a povzbuzovat, aby mohli lépe sloužit svým krajanům, kteří procházejí týmž utrpením v zemi ničené bombami a nenávistí. Třebaže naše misie obstarává humanitární pomoc všem, kteří jsou touto krizí postiženi, budeme vždy současně sledovat naplňování jednoho z našich hlavních cílů, totiž podporovat syrskou církev takovým způsobem, aby uprostřed utrpení vydávala obyvatelům své země dobré svědectví o Kristově lásce. Hlas mučedníků nedávno uspořádal konferenci, která syrským pastorům umožnila vzájemně se sdílet o svých bolestech i zkušenostech víry. Tito představitelé církve nám pak řekli, Jeden z našich syrských spolupracovníků vydává svědectví o Kristu islámskému imámovi. Tento křesťan byl kvůli svým misijním aktivitám mnohokrát vyšetřován policií. 14 že setkání pro ně bylo velikým povzbuzením nejen díky řadě nových infor-

17 mací, které se na konferenci dověděli, ale především díky možnosti setkat se s ostatními. Pamatujme v modlitbách na syrské věřící jakým hrozným a krvavým utrpením procházejí. Modleme se, aby skrze jejich svědectví mohli i další muslimové dospět k poznání pravdy a přijít ke Kristu. Cesta do Damašku Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Saul se stal brzy apoštolem Pavlem. Jeho nový život víry povstal ze setkání s Ježíšem. A do Damašku, kam původně směřoval, aby pronásledoval křesťany, dorazil slepý. Avšak právě v tomto městě započal svoji novou službu coby Kristův vyslanec tehdejšímu světu. V tomtéž syrském městě také za našich dnů platí pro křesťany Ježíšovo zaslíbení bude trpět pro mé jméno. O několik dnů později již musel apoštol Pavel z tohoto města tajně uprchnout. Dnešní silnice vedoucí k Damašku jsou plné utečenců, kteří prchají ze země, domácích i zahraničních islamistů, kteří zde bojují, aby Sýrii získali na svou stranu a vládních vojáků, kteří brání staré pořádky i své politické vůdce. Uprostřed tohoto konfliktu hledají své pravé duchovní místo syrští křesťané, aby byli svým krajanům zdrojem útěchy a svědectvím o pokoji, který není z tohoto světa. Jedním z tamních evangelizačních pracovníků je Boutros, který svůj život zasvětil hlásání evangelia a rozdávání Božího slova. Každý den vezme svoji tašku s Biblemi a pak chodí po obchodech a tržištích a lidem vypráví příběh o Kristu. Často je ovšem striktně odmítnut anebo přímo vyhozen, ale mnozí jeho zvěst se zájmem poslouchají. Syřané jsou k pravdě evangelia obecně velmi vstřícní a zoufalá situace země jejich duchovní žízeň prohlubuje. Proto se v období válečného běsnění Boutros odvažuje vstupovat i do míst, která jsou pro křesťany velmi nebezpečná. Představení Boutrosovy církve se ale velmi obávali o jeho bezpečnost a do určitých míst mu zakazovali chodit. Nechceme o tebe přijít, varovali ho. Únosy a vraždy jsou tam na denním pořádku a tito extrémisté jsou schopni křesťana bez váhání doslova rozsekat na kusy. Ale Boutros cítil více sílu svého duchovního povolání, než aby se zalekl nebezpečí. A tak chodil dále i do těch nejnebezpečnějších lokalit. Jednoho večera roku 2012 zavolala Boutrosova manželka jejich pastorovi. Shodou okolností byl u něho právě na návštěvě kontaktní pracovník naší misie. Pastor při rozhovoru s Boutrosovou manželkou najednou doslova zbledl, vzpomíná náš spolupracovník, a začal se o svého horlivého farníka velmi strachovat. Oba muži se opakovaně pokoušeli zatelefonovat Boutrosovi na mobilní telefon, ale ten zůstával již více jak dvě hodiny vypnutý. Dobře si uvědomovali, že se děje něco hrozného. Proto se představitelé církve shromáždili v kapli, aby se za pohřešovaného bratra modlili. Před očima nám vyvstávaly obrazy Boutrose, jak leží někde mrtev v tratolišti krve, popisuje situaci náš kontaktní pracovník. 15

18 Asi kolem deváté hodiny se rozhodli zatelefonovat na policii. Zvažovali i možnost, že byl zatčen, což by bylo tím nejmenším zlem. Jinak připadal v úvahu jen únos islámskými extrémisty anebo ta nejhorší varianta, že již leží někde zabitý. Nakonec se mužům podařilo navázat telefonické spojení s důstojníkem tajné policie. Když se policista otázal pastora, co Boutros dělal, dostalo se mu odpovědi, že rozdával Bible. Cože dělal? Rozdával Bible? A proč? Vy jste se zbláznili? koktal zděšený policista. Nicméně představitel tajné policie jednoznačně prohlásil, že o Boutrosovi žádné informace nemá. Byl to pro nás skutečně temný okamžik, vypráví náš spolupracovník. Všichni jsme v kapli v modlitbě volali za našeho bratra, aby ho Bůh zachránil a vrátil nám ho živého. Uplynuly dva dny. Téměř celý sbor se zase shromáždil v kostele. Nikdo z věřících skoro nejedl, neměli na jídlo ani pomyšlení. A pak uprostřed všeobecného truchlení vstoupil znenadání do kostela Boutros. Neoholený, špinavý a velice vyčerpaný. Všichni se seběhli kolem něco a on začal s vypětím sil vyprávět, co se s ním dělo. Nakonec se ukázalo, že byl opravdu zatčen policií. Když inkriminovaného dne rozdával jako obvykle Bible, zastavili ho policisté, aby zkontrolovali obsah jeho velké tašky. Koukejte odtud zmizet, nebo si vás vezmeme na stanici, nařídili mu policisté. Jenže Boutros je neposlechl a dál chodil po obchodech s Biblemi. Když ho policisté znovu uviděli, okamžitě ho zadrželi a odvedli na stanici. Tam ho strčili do cely, kde byli kromě dalších vězňů i muslimští extrémisté. Když se Boutrose ostatní zadržení ptali, co udělal, řekl jim pravdu a vydal jim svědectví o víře v Krista. Následujícího dne byl Boutros předveden k výslechu před důstojníka tajné policie. Policista na mě zprvu hrozně křičel líčil svoji situaci Boutros. Pořád jenom vřískal, nadával mi a proklínal mě. Důstojník se pak Boutrose ptal, co svým počínám sledoval. Řekl jsem mu, že jsem jen rozdával Bible, kde stojí psáno, že se máme modlit za své představené a vládce a mít je v náležité úctě. Když Boutros nakonec pověděl své svědectví o Kristu i tomuto muži a řekl mu, že také jeho Bůh miluje, byl důstojník jeho slovy očividně pohnut a okamžitě výslech ukončil. Dokonce dal Boutrosovi lístek se svým telefonním číslem pro případ, že by měl někdy v budoucnu znovu problémy s tajnou policií. Po propuštění šel Boutros okamžitě do kostela, aby se tam ještě před setkání s manželkou a dětmi umyl a dal trochu do pořádku. Jakmile následujícího rána Boutros vstal, znovu si naplnil tašku Biblemi a vydal se hlásat Boží slovo. Tento neúnavný misijní pracovník a jeden z odvážných syrských křesťanů patří k těm, které v Sýrii podporuje naše misie. Opatřujeme mu Bible, literaturu i další potřebné věci. Boutros nečeká na ideální příležitost pro zvěstování evangelia, pro něho je vhodný čas stále, bez ohledu na válku nebo strach. Boutros je přesvědčený, že pro jeho zemi je jediným řešením Boží pokoj a láska, a že pouze moc kříže může usmířit nepřátelské strany hlídkující kolem cest do Damašku. Hlas mučedníků, Kanada, leden

19 B i b l i c k é z a m y š l e n í Prastará duchovní slepota Byli ke mně přivedeni mudrci, zaklínači, aby mi přečetli toto písmo a oznámili mi jeho výklad, ale nejsou schopni výklad té věci sdělit (Daniel 5,15). Když se babylonský král Belšasar spolu se svými šlechtici a ženami oddával na veliké hostině bujarému veselí, objevilo se před ním na zdi poselství v aramejštině. Vystrašený král si dal zavolat své rádce, aby mu sdělili výklad tohoto neobvyklého zjevení. Avšak nikdo z nich nedokázal napsaná slova vyložit. Nakonec král povolal Daniele a postěžoval si mu, že jeho rádcové neznají aramejsky. Tímto jazykem hovořili Židé, kteří sem byli přivedeni jako zajatci z izraelské země a stali se postupně v Babylóně důležitou menšinou, ze které vzešel ministerský předseda Daniel i řada dalších politických vůdců. Avšak ani jediný babylonský mudrc se nenamáhal učit jazyku, náboženství a mentalitě Židů. Nepřátelé Babylónu, Médové a Peršané, přicházeli tajně do města, zatímco se král a jeho šlechtici oddávali radovánkám. A pak jedné noci byl král Belšasar zabit a jeho veliké království padlo do cizích rukou. Jeho mudrcům scházela moudrost. Nevěděli, jaké nebezpečí zemi hrozí a nemohli tak krále včas varovat. Jsme dnes svědky toho, jak je tato dávná tragická lhostejnost znovu opakována. Moderní mudrcové mnozí z nich jsou i církevními představiteli jsou dostatečně chytří, aby si pro sebe zajistili vysoké postavení, různé výhody a slávu s nejrůznějšími tituly. Mají však nedostatek toho poznání, jež by se předpokládalo u těch, kteří mají druhé vést ke Kristu. Nejsou také schopni rozpoznávat ničivé síly ohrožující církev. Zdá se, že dnešní mudrcové, duchovní vůdcové, nemají ponětí o smrtelném nebezpečí, které představují agresivní islám, komunismus a také všeobsáhlý sekularismus pronikající do církve. Varování pro krále Belšasara bylo napsáno rukou na zeď. Varování svobodnému světu je napsáno krví. I tak jej naši dnešní mudrcové nedokážou přečíst. Z knihy Richarda Wurmbranda Reaching Towards The Heights Elektronické knihy Vybrané tituly z nakladatelství Stefanos si můžete pořídit také ve formě elektronických knih za zvýhodněnou cenu (nákupem elektronické verze ušetříte ve srovnání s tištěnou knihou přibližně dvě třetiny ceny). Naše elektronické knihy jsou vhodné pro všechny běžné čtečky e-knih, například Kindle Keyboard, Kindle 4/5, Kindle Paperwhite, Sony PRS-T1/T2, Bookeen Cybook Odyssey, PocketBook 6xx, ereading a další. Elektronické knihy je možné zakoupit přímo na našich internetových stránkách nebo v knihkupectví KOSMAS.cz (e-knihy zakoupené na Kosmasu můžete někomu věnovat jako dárek). Při nákupu na našich stránkách můžete e-knihu získat zdarma jako prémii k tištěné verzi knihy. Podrobnější informace a formulář na případné dotazy naleznete na adrese

20 MuČedníci křesťanské víry Skryté kameny v základech církve Heinrich Leonhard a Ellen Adolphiovi, 1918 V únoru roku 1918, v době první vlny bolševického pronásledování v Pobaltí na území dnešního severního Lotyšska, byli zavražděni u městečka Walk pastor Heinrich Leonhard Adolphi a jeho žena Ellen. Šlo o první křesťanské mučedníky během této vlny násilí. V kronice pobaltských mučedníků o tomto hrůzném činu čteme: Carská moc se roku 1917 zhroutila. Ruská dezorganizovaná armáda již nemohla zabránit tomu, aby se lotyšští bolševici chopili v zemi vlády a zahájili boj proti Bohu i církvi. Jelikož se pastor Adolphi otevřeně stavěl z kazatelny proti probíhajícímu teroru, stal se terčem bolševické nenávisti. V nadcházejících dnech Adolphi obdržel vnitřní vnuknutí, že svůj život bude muset obětovat pro Krista. 18. února započal pochod Němců z Rigy. Valili se nezadržitelně kupředu. Ruská armáda a nově zformované lotyšské dělostřelectvo před nimi jen bezmocně prchaly. V této napjaté situaci došlo k zatčení pastora Adolphiho a jeho ženy ve městě Atsel. Jako špioni měli být spolu s dalšími odvlečeni do Ruska. Po sedmi kilometrech se však udála hrůzná tragédie. Deportující vojáci všech devět zajatců zabili. Adolphiho mrtvolu zohavili osmnácti ranami, mrtvolu jeho ženy třiadvaceti. Tento bestiální čin na bezbranných křesťanech provedli vojáci bajonety a pažbami pušek. Mrtvoly pak oloupili a nechali ležet na místě tragédie, kde je po dvou dnech nalezli postupující Němci. Ti odnesli mrtvé zpět do města Adsel, kde je slavnostně pohřbili. Oběť těchto věrných svědků Kristových není jistě zapomenuta. Hlas mučedníků Vychází pětkrát do roka. V prosinci vychází dvojčíslo. Toto periodikum je registrováno u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E Bulletin vydává občanské sdružení Pomoc pronásledované církvi K hlavním cílům tohoto sdružení patří: poskytovat hmotnou a duchovní pomoc pronásledovaným a potřebným křesťanům informovat veřejnost o pronásledování křesťanů podporovat vydávání literatury, která vypovídá o křesťanských mučednících a svědcích víry. Občanské sdružení úzce spolupracuje s celosvětovou misijní organizací International Christian Association (ICA). Pět hlavních zásad této misijní organizace je založeno na biblickém verši epištoly židům 13,3: 1. Podporovat křesťany v šíření evangelia v oblastech, kde jsou pro své svědectví o Ježíši Kristu pronásledováni, prostřednictvím křesťanské literatury, Biblí, rozhlasového vysílání, léků a dalších forem pomoci. 2. Poskytovat v těchto oblastech pomoc rodinám křesťanských mučedníků. 3. Podporovat věřící, kteří osobně prošli utrpením v bývalých komunistických zemích. 4. Nejrůznějším způsobem se snažit získávat pro Krista ty, kteří se podílejí na pronásledování křesťanů v totalitních zemích a problémových oblastech. 5. Informovat veřejnost o krutostech páchaných na křesťanech. Tento bulletin lze bezplatně objednat na adrese: Hlas mučedníků pošt. přihrádka Jindřichův Hradec Účet pro dobrovolné příspěvky: ČSOB Jindřichův Hradec č. ú.: /0300

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

starší žáci PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Příklad lásky PŘEČTI SI: biblické příběhy pro starší žáky

starší žáci PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Příklad lásky PŘEČTI SI: biblické příběhy pro starší žáky Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Petrův život - Příklad lásky PŘEČTI SI: KLÍČOVÝ VERŠ: A4 Bětka byla

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI Téma měsíce: Postavy vánočního příběhu vyprávějí Prosinec 1 Prosinec 2 Prosinec 3 Prosinec 4 PŘEHLED Posel římského císaře Hospodský v Betlémě Ovčáci na betlémských

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A I. Paradoxy české účasti v první světové válce První světová válka vypukla v létě roku 1914. Na rozdíl od všech předpokladů trvala dlouhé čtyři roky (čeští vojáci v Rusku bojovali

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce VŮNĚ POZNÁNÍ BANJA LUCE 1 Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011 Rok v Banja Luce Drazí přátelé, Dostávám se k napsání dopisu shrnujícího mou roční službu v Bosně a Hercegovině.

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří,

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří, Nečekám, že budete nemusíte si půjčovat konali dobro. Existuje dělat něco dalšího. Protože nevím, zda můžete, víte? Situace každého je jiná. Proto nenutíme lidi, aby dělali dobré věci, i když je to dobré.

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

42 hodinová modlitební stráž

42 hodinová modlitební stráž 42 hodinová modlitební stráž Hlavní téma modliteb: Evangelizace Zveme vás, abyste se připojili ke 42 hodinové modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od 5.10. 18:00 do 7.10. 12:00

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více