Zpráva o cestě do Izraele březen 2009 Mirka Suchomelová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o cestě do Izraele březen 2009 Mirka Suchomelová"

Transkript

1 1/9 Zpráva o cestě do Izraele březen 2009 Mirka Suchomelová Datum konání: Účel cesty: modlitební výjezd, kontakty s místními věřícími/církvemi, lepší poznání běžného života v Izraeli. Účastníci: Božena Dokoupilová, Praha (církev pastora Jiřího Zdráhala); Renata Kalcovská, Praha (církev Slovo života, pastor Martin Janda); Josefa Klozová, Horní Suchá na Ostravsku (Církev Živého Boha, pastor Petr Schlaur); Lenka Veselá, Brno (církev Slovo života, pastor Michal Vaněk); Miroslava Suchomelová, Brno (církev Triumfální centrum víry, pastor Miloš Kozohorský); v Pánu organizátorka tohoto zájezdu. Pán mi dal s sebou nádherné sestry žijící vítězný život založený na Božím slově. Čtvrtek Setkaly jsme se na letišti v Ruzyni a kolem 11. hodiny odletěly s izraelskou společností El-Al. Přistály jsme na Ben Gurionově letišti u Tel Avivu asi v 16 hodin. Pronajaly jsme si auto a já i mobilní telefon místního operátora pro domlouvání schůzek s lidmi v Izraeli. Kolem jsme se nasardinkovaly do malého bleděmodrého broučka, v němž jsme konečně mohly opustit letiště a vyrazit směrem na Haifu. Renata, naše statečná řidička, si musela zvykat na automatický způsob řízení. Asi po 2 hodinách cesty jsme šťastně dorazily do vesnice Usafija na pohoří Karmel, kde jsme pak bydlely v místním církevním centru Or hakarmel (Světlo Karmelu) 4 dny a noci. Přivítala nás sestra Rita Tsukahira, mesiášská Židovka z Ameriky provdaná za (asi) Japonce Petera Tsukahira. Společně založili a vybudovali toto centrum na Karmelu. Kromě skromného ubytování a kanceláří je tu i krásná kruhová budova pro shromáždění, vybudovaná ve spolupráci mesiášských Židů a Arabů. V oblasti Haify je nejméně nepřátelství mezi Židy a Araby a znovuzrození věřící tu spolupracují.

2 2/9 Pátek Ráno přijel Dani Sayag, jeden z místních židovských pastorů, který nám na mou prosbu zařídil ubytování. Seznámila jsem se s ním a s arabským pastorem Yousefem Dakwarem v roce 2004 v Osvětimi na křesťanské akci v koncentračních táborech, kam jako přátelé přijeli společně z Izraele. Během dne jsme se (my české sestry) společně modlily a sdílely. Odpoledne jsme vyrazily do místní vesnice na obhlídku a koupit jídlo na sobotu, kdy bude zavřeno. Nakoupily jsme u Drúzů Drúzové jsou milí lidé vlastního náboženství, obvykle loajální vůči Izraeli a sloužící i v izraelské armádě. Ženy prodávající v obchodě nám ochotně radily při nákupu místního pečiva a koření. Sobota Dopoledne bylo nádherné shromáždění v kruhové budově Kehilat hakarmel, karmelsé církve. Víme, že na Karmel sestoupil Boží oheň při zvlášní službě proroka Elijáše, kdy Bůh Izraele potvrdil svou existenci a božství a přitrhl tak odpadlý lid opět k sobě. Pomazané chvály sestávaly kromě písní Božího slova v ivritu (hebrejštině) i z tance tří sester s prapory. Nejprve zlatými (symbolizují biblickou víru) a potom ohnivými (oheň). Místní církev tam má pro tento druh chval i vyučování. Tanec s prapory je nádherný, v jejich vanutí je cítit pohyb Ducha Svatého! Kázání o tom, že Bůh může úplně všechno, měl David Davis, chvály vedla jeho manželka nebo dcera Keren Davis. Na konci shromáždění byly modlitby za potřeby lidí se vzkládáním rukou. Odpoledne jsme zajely autíčkem do Haify, kde jsme vyhledaly chrám a známé zahrady Baháí. Pro tělesné oči pěstěná a jarem umocněná krása, pro duchovní oči hnůj New Age. Modlily jsme se tam za pád falešného náboženství a rozšíření Božího slova a království. Boženka dokonce vylila olej pomazání jako symbol Ducha Svatého a práce, kterou tu bude konat, a Renata zatroubila na malý šofar symbol průlomu dobrých věcí a nadvlády Pána nad temnotou. Strážcům zahrady (asi židovským) se její troubení líbilo. Neděle Modlily jsme se v modlitebním sále v budově. Nejen za Izrael, ale specificky za Česko a naši úlohu zapalovat srdce lidí v našem národě pro Boží vztah k Izraeli. To je třeba, neboť podobně jako v době královny Ester nám Bůh říká: Nedomnívej se, že v domě králově vyvázneš ze všech židů. Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a vysvobození přijde židům odjinud, ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato. (Ester 4; 13-15)

3 3/9 Novozákonní církev, která podobně jako apoštol Jan leží na srdci Ježíše a slyší tep jeho srdce, slyší i jeho tlukot pro Izrael. Pán není přijímač osob a miluje všechny lidi; na druhé straně má ke svému lidu podle těla a krve zvláštní láskyplný vztah. On jedná s církví i s Izraelem společně a chceme-li probuzení v církvi, nemůžeme ignorovat jeho jednání s Izraelem. Kde jsem já, tam bude i můj služebník. Každý z nás, údů jeho těla, má větší či menší, veliký nebo malinký, podíl v jeho službě pro návrat a spasení Izraele a měl by ho znát. K večeru jsme se vydaly opět do Haify, k domu jménem Beit Yedidia (Dům Hospodinova přítele). Tady má haifská a karmelská církev vyučovací a ubytovací centrum. Odtud nás vzal Dani Sayag na večerní shromáždění arabské Novozákonní církve v Haifě, kde je pastorem Yousef Dakwar. Po arabských chválách, v nichž jsem rozuměla jen jediné slovo Jesua (to nejdůležitější!) - kázal tento večer hostující pastor Dani v hebrejštině. Arabští sourozenci s tím zjevně neměli problémy. Slovo bylo velmi dobré o tom, co mluvíme a jak mají pracovat naše ústa v souladu s Božím slovem a s jeho láskou. Měla jsem takovou radost z té církve a z toho slova i ze vzájemného přátelství v Pánu mezi Židy a Araby! Poděkovaly jsme milým Dakwarovým a na odchodu jsem i Daniho objala. Pak jsme s ním ještě v autě zazpívaly hebrejskou chválu ať radost proudí, to nešlo mlčet. Pondělí Přišel den našeho odjezdu z Karmelu. Rozloučily jsme se s Ritou Tsukahira a požehnaly ji příspěvkem na práci a českým sýrem Vltavínem. Rita měla radost, že jsme se během pobytu pomodlily za jejich problém: Izraelské úřady nechtěly vpustit služebníky z Ameriky přijíždějící do Or hakarmel, protože prohlásili, že jsou misionáři, netušíce, že toto slovo má pro Izraelce úplně jiný význam než pro ně. Křesťan a misionář to smrdí náboženstvím a nuceným převracením židů na cizí víru. Karmelská komunita byla dokonce obviněna ze lhaní, protože tvrdili, že jsou dobrovolní pracovníci v sociální oblasti. Což byla pravda, starají se např. o uprchlíky ze Súdánu, s nimiž jsme bydleli v budově, mají na srdci i narkomany a alkoholiky apod. Když jsme se to dozvěděly, hned jsme se za to modlily v Boží autoritě a Pán dal těm Američanům ještě té noci přijet. Během pondělního dopoledne jsme se zase nasardinkovaly do broučka a vyjely do Jeruzaléma! Cestou jsme se však musely zastavit v městečku Or Akiva. Co tam? V listopadu 2007, na prvním mnou pořádaném poznávacím zájezdu s izraelskou cestovkou SarEl Tours, jsme se stavili na hřbitově v severoizraelské vesničce Kfar Giladi. Během války s libanonským Hizbaláhem v srpnu 2006 tam dopadla kaťuša a zabila 12 izraelských týlových vojáků, kteří tam sídlili a starali se o vojáky na frontě. Viděli jsme tam tehdy jejich fotografie i zbytky té kaťuše. Josefka tehdy dostala na srdce modlit se za rodinu jednoho z nich, jménem Gregori Aharonov. Rok a půl se modlila. Rodina žije v Or Akiva a Josefka věděla, že je má navštívit. Jak najít v

4 4/9 patnáctitisícovém městě rodinu Aharonových? Na Karmelu nám poradili zeptat se v Or Akivě v iriji, městském úřadě. Přijely jsme tedy do města a ptaly se na městský úřad nějakého pána, který nám popsal cestu. Po cestě jsme se ale potřebovaly znovu zeptat, oslovily jsme tedy z auta kolem jdoucí paní. Řekla, že irijí je tu víc a která že to má být? To jsme nevěděly, tak jsem jí musela stručně popsat, koho a proč chceme najít. Paní se rozzářila. Ona pracovala v té pravé iriji, mluvila i rusky a znala rodinu Aharonových! Zavedla nás do úřadu a zavolala otci toho vojáka, doktoru Aharonovi, že se s ním chceme setkat a předat mu nějakou pomoc. On hned slíbil, že přijede. Paní řekla, že se jmenuje Angela, a prohlásila, že pomáhat lidem je její vzduch, tím ona prý žije! Doktor Aharonov, čilý sedmdesátník, nás okamžitě pozval do svého domu, kam nás zavezl svým autem. Tam jsme uviděly na vozíčku jeho manželku Frinočku. Bývala vedoucí lékařkou v nějakém zařízení a byla to krásná žena (ukázal nám fotografii). Po smrti jejich syna se však zhroutila a skončila jako troska. Zrovna před naším příjezdem se vrátili se stařenkou z nemocnice z dialýzy. Sesypaly jsme se na ni v modlitbě. Něžně jsme ji hladily a mluvily povzbudivá slova o Bohu a jeho lásce. Po chvíli s námi začala trochu komunikovat, bylo vidět, že jí modlitba i projevená účast dělá dobře. Bůh odnímal její bolest a pracoval. Mezitím pan Aharonov snesl, co měli doma k obědu, a pohostil nás. To se nám na cestě hodilo. Povídal nám o své rodině, která pochází z Ukrajiny. Říkal, že oni se také modlí. Nakonec přišla domů i jejich dcera. Vůbec se nedivila, co se to doma děje, a prohlásila, že na ni můžeme mluvit česky, že rozumí. Úplně jsem zírala na Pána, jak připravil situaci: ta rodina byla tak otevřená a přátelská a vděčná! Ke konci naší návštěvy jim Josefka předala finanční pomoc, jakou mohla, vyfotili jsme se spolu a Frinočka, kterou chtěli jako obvykle nakrmit, vzala lžičku a začala se snažit jíst sama! Chvála Bohu!!! Věřím, že Pán tam udělal úplný zlom a vrátil Frinočku do života! K večeru jsme dorazily do Jeruzaléma a vrátily naše autíčko, protože v tamním městském ruchu je lepší jezdit autobusy nebo jít pěšky. Ubytovaly jsme se v centru města v pronajímaném bytě Chany a Mošeho Elbaharových. Na internetu můžete najít Jerusalem Home Accomodation Association, sdružení privátních ubytovatelů. Tam si můžete vybrat ubytování na slušné úrovni a většinou za slušnou cenu v různých částech Jeruzaléma. Pokud jedu mimo cestovku Sar-El Tours, dávám tomuto bydlení přednost před hotely; je totiž lidovější a domáčtější a více vás včlení do běžného života v Izraeli, než jste-li v roli turistů v hotelu. Úterý Tento den jsme měly vyhrazen pro naši českou sestru Alenu Krausovou, modlitební misionářku ve JHOPFAN čili Domě modlitby v Jeruzalémě na Olivové hoře. Nahoru jsme vyjely arabským autobusem a pokračovaly pěšky mezi arabským osídlením. Na domech měli obrázky Omarovy mešity (to je ta se zlatou kupolí na místě Božího chrámu) a takové černé krychle, což měla být asi Kaaba v Mekce. Samozřejmě jsme se cestou modlily a žehnaly jim k poznání pravdy. Alenka měla ten den vzácně volno a také radost, že se může s námi sdílet a mluvit česky. Modlily jsme se za situaci v Izraeli a další věci, i za vysvobození izraelského vojáka Gilada Šalita zajatého před asi 1000 dny Hamasem v pásmu Gazy a stále drženého údajně živého někde v podzemí. Izrael nesmí za jeho propuštění propustit stovky palestinských teroristů, jak to požaduje Hamas! Co by je odradilo od dalšího zabíjení?! Pán vyvedl zázrakem z vězení Petra ať i Gilad vyjde zázrakem a vrátí se domů! Zpět do města jsme potřebovaly jet arabským šerutem (levný taxík - minibus). Postavily jsme se na neoznačené místo, kde prý staví, a hned jeden na nás troubil. Nacpaly jsme se na zadní sedadlo a řidič nás vozil po Olivové hoře nás pět a sedm arabských mužů všechny jsme se tiše modlily v jazyku a děkovaly Pánu za ochranu! Arabové vystoupili a poslední nám nabízel uvolněná sedadla, abychom se nemačkaly. Vůbec nebyli nepřátelští. Řidič neuměl anglicky a komunikoval se mnou hebrejsky.

5 5/9 Středa Dopoledne jsme se vydaly k Jafské bráně a odtud po jeruzalémských hradbách. Po nich jsme obešly asi půl Starého města; z hradeb je pěkný výhled na město a máte tam přehlídku místních náboženství a budov, hlavně islámských a různých křesťanských řádů. Což jsme využily k modlitbám za příchod světla Božího slova a za průlom spásonosné zvěsti pro tyto lidi. Občas jsme někde vylily olej a byla cítit přítomnost Ducha Svatého. Asi by se někdo pořádně naštval, kdyby viděli, co tam děláme, ale chodily jsme ve vědomí Boží ochrany a nikdo si nás nevšímal. Po cestě jsme potkaly rašící fíkovníky s lístky a poupaty. Náš Pán říká: Od fíkovníku si vezměte poučení. Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se všecko stane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. (Mk. 13; 28)

6 6/9 Potom jsme šly na prostranství před kostelem Svatého hrobu (Holy Sepulchre Church). Boženka s Renatou měly na srdci modlitby s pomazáním olejem na tomto velmi náboženském místě, kde se několik tzv. křesťanských církví hádá o přístup do údajného místa Golgoty a hrobu Pána Ježíše, takže klíče byly raději svěřeny muslimské rodině a ta je drží již po několik generací. Před pár měsíci byla v tisku zpráva, že se tam křesťané o klíče poprali. Modlily jsme se za pád mrtvého náboženství, vládu Božího slova... Boženka vylila olej pomazání na veřeje vchodu a Renata pak zatroubila na šofar. Na malém náměstíčku všichni ztuhli. Pak nás přišel strážce upozornit, že zde musíme zachovat ticho. Ale my jsme už skončily, a tak jsme opustily místo. Jely jsme arabským šerutem do kanceláře Musalahy. Musalaha je arabské slovo pro odpuštění & smíření. Organizaci vede arabský bratr Salim Munayer a pracuje mezi věřícími Židy a Araby, aby na bázi Kristovy prolité krve a Božího slova pomohla těm, kteří byli osobně zasaženi probíhajícím konfliktem. Salim se s námi chvíli sdílel o akcích Musalahy a potom jsme se společně uchopili za ruce a modlili v jazyku za tuto problematiku. Potom jsme navštívily místo zvané Yanetz, kde má tiskařský lis Keren Ahvah Meshihit, Fond Mesiášského bratrstva. Tam jsme odevzdaly finanční příspěvek od mé církve a spěchaly jsme autobusem domů na ulici Ben Yehuda, neboť jsme čekaly dvě návštěvy. Naši návštěvníci byli dva milí izraelští chlapíci, průvodce Jiftach Talmi a řidič autobusu Chanania Suissa, kteří s námi v listopadu 2008 absolvovali náš výlet po Izraeli. Jsou velmi přátelští a otevření, takže jsme se s dcerou a některými dalšími během té výpravy s nimi spřátelili a mohli jsme pro ně být svědectvím o biblické víře. Nyní jsme si s nimi mohly popovídat a potom se za ně i modlit v jazyku se vzkládáním rukou. Jiftach měl zdravotní potíže, pravděpodobně v důsledku kontaktu se skupinou afrických turistů s odlišným hygienickým standardem. Dozvěděly jsme se, že práce průvodce není vždy jednoduchá. Chanania zase potřebuje bezpečnější zaměstnání. Požehnaly jsme je a propustily k rodinám s drobnými dárky. Čtvrtek Tento den jsme jely Josefka a já k Josefovým sýpkám, ostatní šly k Západní zdi a chodily a modlily se po městě. Josefovy sýpky (Joseph Storehouses; nacházejí se u Beit Neqofa blízko Jeruzaléma) jsou služba vedená mesiášskými židy Barrym a Batyou Segalovými, zaměřená na humanitární pomoc zejména židovským, ale i arabským potřebným v Izraeli. Chudým, nemocným, obětem intifády, osamělým vojákům apod. Věnovaly jsme tam finanční příspěvek a pak se chvíli modlily a fotily si zajímavou místní květenu. Cestou zpět jsme v Jeruzalémě potkaly ryčně vyhrávající auto, kolem něhož křepčil ortodoxně židovsky upravený mladík a rozdával letáky. Jeden mi věnoval a dala jsem si práci přelouskat ho v ivritu. Prý je to dopis z nebe a že každý člověk potřebuje spasení. Nebylo však řečeno, jak spasení dosáhnout. Byl tu jen obrázek bělovlasého divouse, který tu na sebe upozorňoval a zvěstoval, kdo je: Na Nach Nachma Nachman Meuman. A teď už prý víme, kdo je. - Že by jeden z falešných mesiášů? Je třeba se modlit za lid Izraele, aby přijali zachraňující lásku k pravdě a nenaletěli na svody.

7 7/9 Odpoledne přišla opravdu vzácná návštěva: Bratr Victor Smadja (čti Smadža), vedoucí Keren Ahvah Meshihit, Fondu Mesiášského bratrstva, se s námi sdílel o své práci. Je chaluc, průkopník. Tato organizace už asi padesát let dělá to, co kdysi naše Jednota bratrská: tiskne Bible včetně Nového Zákona, Nové Zákony samotné a další knihy o Mesiáši Ješuovi. Svědectví znovuzrozených Židů od rabínů po prosté a světské lidi, jak poznali Mesiáše Izraele. Zvěstování spasitelné zvěsti knihami, vyučování věřících. Obrovská práce v hebrejštině a ruštině běžně, dále některé tituly anglicky, arabsky, čínsky, rumunsky a občas něco v úplně exotických jazycích jako amhársky, etiopsky, dále jakési tango-longo - ale tenhle název jsem asi popletla, a před pár lety i Nový Zákon BK v češtině. V těchto jazycích je to pro cizince, kteří se objevují v Izraeli, neboť místní věřící cítí svou zodpovědnost i za evangelizaci lidí z jiných národů. Victorovi je přes sedmdesát, stále je plně aktivní a dodnes pracuje v tiskárně 5 dní v týdnu, 8 hodin denně. K tomu je pastorem jedné z jeruzalémských církví. Vloni ho chtěl satan odstranit skrze rakovinu močového měchýře, ale Pán ho uzdravil a dnes nemá v těle ani stopy rakoviny. Chvála

8 8/9 Bohu!!! I na Victora jsme mohly vložit ruce a modlit se za plnost Ducha Svatého, radost... a co Duch Svatý chtěl. Pátek Dopoledne jsme se opět rozdělily: Boženka s Renatou šly do města a Lenka, Josefka a já jsme se modlily jinde. Nejdříve u vrat Victorovy církve v ul. Proroků za tyto naše sourozence. Kolemjdoucí pán s paní se nás zeptali, co tam děláme; tak jsme jim mohly říci i něco o jejich Mesiáši. Dále jsme pokračovaly do Mea Šearim čili Sto Bran, čtvrti ortodoxních židů. Právě probíhaly nákupy a přípravy na Šabat a jak šel čas, bylo jich na ulicích stále méně. Modlily jsme se samozřejmě, aby i oni poznali Mesiáše Izraele. Josefka nechtěně vyděsila jednoho chlapce v kaftanu s pejzíky a kloboukem: vyfotografovala ho. Hned si zakryl kloboukem tvář a utekl. Oni se bojí fotografování někdo by mohl s jejich podobou zachytit i jejich duši, přivádět na ně prokletí nebo něco takového. Svoláváme na ně Boží požehnání, spasení a svobodu, neboť Bůh je miluje! Se začátkem Šabatu přišla na chvíli naše bytná Chana, aby nás poznala. Přinesla nám skleničku jahodové marmelády, zapálila šabatové svíčky a společně jsme zazpívaly Lecha dodi, likrat kala, abychom přijaly tvář Šabatu. Řekla, že ona a její muž nepraktikují židovské náboženství a nedodržují striktně Šabat, ale že Šabat je prostě cítit v atmosféře a každý Žid to ve svém srdci ví. Když se zeptala, proč se učím ivrit, mohla jsem jí říci pár slov o tom, že jejich Mesiáš bydlí v mém srdci. Po ní přišla studentka Maya, přesvědčená ateistka. Studovala veterinární medicínu v Brně a učila mě pár měsíců ivrit; potom se vrátila domů do Izraele, kde pokračuje ve studiu. Ta s námi strávila pár hodin a výsledkem bylo zvěstování evangelia a vyprávění našich osobních svědectví, jak jsme poznaly jejich Mesiáše, jak změnil naše životy a vede nás k lásce k Izraeli. To bylo úžasné v Brně ji to vůbec nezajímalo, nyní vše poslouchala! Věříme, že má o čem přemýšlet. Sobota Dnešní den zase mají mesiášské kongregace shromáždění. Ostatní navštívily církev Imanu-El u Jafské brány, kterou pastorují bratři Benjamin a Reuven Bergerovi. Po shromáždění si mohly promluvit s Reuvenem, který tam kázal. Já jsem šla do ulice Proroků, kde měl shromáždění sbor Smadjových. Jednak bylo třeba vzít pár knih od Keren Ahvah Meshihit pro jednoho židovského přítele Lenky, jednak jsem chtěla zase uvidět tuto moji milou rodinu. Po shromáždění mě jedna sestra z této rodiny pozvala s nimi na oběd a mohla jsem vidět dům bratra Šmuela Smadji, majitele cestovní kanceláře Sar-El Tours. Potom se vracela s dcerou do Jeruzaléma a odvezla mě zpět. Večer jsme navštívily ještě živou církev Šemen Sason (Olej veselí) v Hilelově ulici, kde měli netradiční shromáždění mohly jsme si s nimi zatancovat při chvalách a potom jíst a povídat.

9 9/9 Neděle Už na nás padala únava z naší aktivní dovolené. Jely jsme tedy k Mrtvému moři do En Gedi, kde jsme si užily slunce, tepla, podivuhodné slané vody, v níž se nedá ponořit ani plavat, a posledních pohledů na krásu země Izrael. Izraeli, v tobě jsme opravdu doma a zase se do tebe vrátíme! Pondělí Ou, vstávání v 1 hodinu po půlnoci, jízda šerutem na letiště, odbavení ospalců zahrnující podrobné zkoumání, zda snad můžeme mít u sebe výbušninu, a let do Česka. Přistály jsme asi v 9:20 v Ruzyni, rozloučení a rozjezd domů. Chvála našemu úžasnému Pánu, který byl po celou dobu s námi a dal nám rozsévat a žehnat v Izraeli!!!

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

05.06.2011. Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů. Modlitby letnic - šavuot

05.06.2011. Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů. Modlitby letnic - šavuot Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů 05.06.2011 05/06/2011 Revive Israel Ministries Modlitby letnic - šavuot Ašer Intrater Jsme připraveni na první noc modliteb, která proběhne z úterý na středu

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Princ se stane pastýřem

Princ se stane pastýřem Bible pro děti představuje Princ se stane pastýřem Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála 1 Čau děcka, já jsem Janka a jsem členem RSC klubu a chci vás s ním trochu seznámit. Zkratka RSC znamená Rock Solid Club a solid rock znamená v angličtině pevná skála. Každé úterý se scházíme u vás na

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic)

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/tajemstvi-ukryte-v-pohledech-12-cast-fotografie-zboleradic) Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) 1. 11. 2008 Marta Dnešní příspěvek

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Příběhy našich sousedů Božena Klusáková Scénář k hlasové reportáži Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová Škola: ZŠ Jana Ámose

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více