Zpráva o cestě do Izraele březen 2009 Mirka Suchomelová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o cestě do Izraele březen 2009 Mirka Suchomelová"

Transkript

1 1/9 Zpráva o cestě do Izraele březen 2009 Mirka Suchomelová Datum konání: Účel cesty: modlitební výjezd, kontakty s místními věřícími/církvemi, lepší poznání běžného života v Izraeli. Účastníci: Božena Dokoupilová, Praha (církev pastora Jiřího Zdráhala); Renata Kalcovská, Praha (církev Slovo života, pastor Martin Janda); Josefa Klozová, Horní Suchá na Ostravsku (Církev Živého Boha, pastor Petr Schlaur); Lenka Veselá, Brno (církev Slovo života, pastor Michal Vaněk); Miroslava Suchomelová, Brno (církev Triumfální centrum víry, pastor Miloš Kozohorský); v Pánu organizátorka tohoto zájezdu. Pán mi dal s sebou nádherné sestry žijící vítězný život založený na Božím slově. Čtvrtek Setkaly jsme se na letišti v Ruzyni a kolem 11. hodiny odletěly s izraelskou společností El-Al. Přistály jsme na Ben Gurionově letišti u Tel Avivu asi v 16 hodin. Pronajaly jsme si auto a já i mobilní telefon místního operátora pro domlouvání schůzek s lidmi v Izraeli. Kolem jsme se nasardinkovaly do malého bleděmodrého broučka, v němž jsme konečně mohly opustit letiště a vyrazit směrem na Haifu. Renata, naše statečná řidička, si musela zvykat na automatický způsob řízení. Asi po 2 hodinách cesty jsme šťastně dorazily do vesnice Usafija na pohoří Karmel, kde jsme pak bydlely v místním církevním centru Or hakarmel (Světlo Karmelu) 4 dny a noci. Přivítala nás sestra Rita Tsukahira, mesiášská Židovka z Ameriky provdaná za (asi) Japonce Petera Tsukahira. Společně založili a vybudovali toto centrum na Karmelu. Kromě skromného ubytování a kanceláří je tu i krásná kruhová budova pro shromáždění, vybudovaná ve spolupráci mesiášských Židů a Arabů. V oblasti Haify je nejméně nepřátelství mezi Židy a Araby a znovuzrození věřící tu spolupracují.

2 2/9 Pátek Ráno přijel Dani Sayag, jeden z místních židovských pastorů, který nám na mou prosbu zařídil ubytování. Seznámila jsem se s ním a s arabským pastorem Yousefem Dakwarem v roce 2004 v Osvětimi na křesťanské akci v koncentračních táborech, kam jako přátelé přijeli společně z Izraele. Během dne jsme se (my české sestry) společně modlily a sdílely. Odpoledne jsme vyrazily do místní vesnice na obhlídku a koupit jídlo na sobotu, kdy bude zavřeno. Nakoupily jsme u Drúzů Drúzové jsou milí lidé vlastního náboženství, obvykle loajální vůči Izraeli a sloužící i v izraelské armádě. Ženy prodávající v obchodě nám ochotně radily při nákupu místního pečiva a koření. Sobota Dopoledne bylo nádherné shromáždění v kruhové budově Kehilat hakarmel, karmelsé církve. Víme, že na Karmel sestoupil Boží oheň při zvlášní službě proroka Elijáše, kdy Bůh Izraele potvrdil svou existenci a božství a přitrhl tak odpadlý lid opět k sobě. Pomazané chvály sestávaly kromě písní Božího slova v ivritu (hebrejštině) i z tance tří sester s prapory. Nejprve zlatými (symbolizují biblickou víru) a potom ohnivými (oheň). Místní církev tam má pro tento druh chval i vyučování. Tanec s prapory je nádherný, v jejich vanutí je cítit pohyb Ducha Svatého! Kázání o tom, že Bůh může úplně všechno, měl David Davis, chvály vedla jeho manželka nebo dcera Keren Davis. Na konci shromáždění byly modlitby za potřeby lidí se vzkládáním rukou. Odpoledne jsme zajely autíčkem do Haify, kde jsme vyhledaly chrám a známé zahrady Baháí. Pro tělesné oči pěstěná a jarem umocněná krása, pro duchovní oči hnůj New Age. Modlily jsme se tam za pád falešného náboženství a rozšíření Božího slova a království. Boženka dokonce vylila olej pomazání jako symbol Ducha Svatého a práce, kterou tu bude konat, a Renata zatroubila na malý šofar symbol průlomu dobrých věcí a nadvlády Pána nad temnotou. Strážcům zahrady (asi židovským) se její troubení líbilo. Neděle Modlily jsme se v modlitebním sále v budově. Nejen za Izrael, ale specificky za Česko a naši úlohu zapalovat srdce lidí v našem národě pro Boží vztah k Izraeli. To je třeba, neboť podobně jako v době královny Ester nám Bůh říká: Nedomnívej se, že v domě králově vyvázneš ze všech židů. Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a vysvobození přijde židům odjinud, ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato. (Ester 4; 13-15)

3 3/9 Novozákonní církev, která podobně jako apoštol Jan leží na srdci Ježíše a slyší tep jeho srdce, slyší i jeho tlukot pro Izrael. Pán není přijímač osob a miluje všechny lidi; na druhé straně má ke svému lidu podle těla a krve zvláštní láskyplný vztah. On jedná s církví i s Izraelem společně a chceme-li probuzení v církvi, nemůžeme ignorovat jeho jednání s Izraelem. Kde jsem já, tam bude i můj služebník. Každý z nás, údů jeho těla, má větší či menší, veliký nebo malinký, podíl v jeho službě pro návrat a spasení Izraele a měl by ho znát. K večeru jsme se vydaly opět do Haify, k domu jménem Beit Yedidia (Dům Hospodinova přítele). Tady má haifská a karmelská církev vyučovací a ubytovací centrum. Odtud nás vzal Dani Sayag na večerní shromáždění arabské Novozákonní církve v Haifě, kde je pastorem Yousef Dakwar. Po arabských chválách, v nichž jsem rozuměla jen jediné slovo Jesua (to nejdůležitější!) - kázal tento večer hostující pastor Dani v hebrejštině. Arabští sourozenci s tím zjevně neměli problémy. Slovo bylo velmi dobré o tom, co mluvíme a jak mají pracovat naše ústa v souladu s Božím slovem a s jeho láskou. Měla jsem takovou radost z té církve a z toho slova i ze vzájemného přátelství v Pánu mezi Židy a Araby! Poděkovaly jsme milým Dakwarovým a na odchodu jsem i Daniho objala. Pak jsme s ním ještě v autě zazpívaly hebrejskou chválu ať radost proudí, to nešlo mlčet. Pondělí Přišel den našeho odjezdu z Karmelu. Rozloučily jsme se s Ritou Tsukahira a požehnaly ji příspěvkem na práci a českým sýrem Vltavínem. Rita měla radost, že jsme se během pobytu pomodlily za jejich problém: Izraelské úřady nechtěly vpustit služebníky z Ameriky přijíždějící do Or hakarmel, protože prohlásili, že jsou misionáři, netušíce, že toto slovo má pro Izraelce úplně jiný význam než pro ně. Křesťan a misionář to smrdí náboženstvím a nuceným převracením židů na cizí víru. Karmelská komunita byla dokonce obviněna ze lhaní, protože tvrdili, že jsou dobrovolní pracovníci v sociální oblasti. Což byla pravda, starají se např. o uprchlíky ze Súdánu, s nimiž jsme bydleli v budově, mají na srdci i narkomany a alkoholiky apod. Když jsme se to dozvěděly, hned jsme se za to modlily v Boží autoritě a Pán dal těm Američanům ještě té noci přijet. Během pondělního dopoledne jsme se zase nasardinkovaly do broučka a vyjely do Jeruzaléma! Cestou jsme se však musely zastavit v městečku Or Akiva. Co tam? V listopadu 2007, na prvním mnou pořádaném poznávacím zájezdu s izraelskou cestovkou SarEl Tours, jsme se stavili na hřbitově v severoizraelské vesničce Kfar Giladi. Během války s libanonským Hizbaláhem v srpnu 2006 tam dopadla kaťuša a zabila 12 izraelských týlových vojáků, kteří tam sídlili a starali se o vojáky na frontě. Viděli jsme tam tehdy jejich fotografie i zbytky té kaťuše. Josefka tehdy dostala na srdce modlit se za rodinu jednoho z nich, jménem Gregori Aharonov. Rok a půl se modlila. Rodina žije v Or Akiva a Josefka věděla, že je má navštívit. Jak najít v

4 4/9 patnáctitisícovém městě rodinu Aharonových? Na Karmelu nám poradili zeptat se v Or Akivě v iriji, městském úřadě. Přijely jsme tedy do města a ptaly se na městský úřad nějakého pána, který nám popsal cestu. Po cestě jsme se ale potřebovaly znovu zeptat, oslovily jsme tedy z auta kolem jdoucí paní. Řekla, že irijí je tu víc a která že to má být? To jsme nevěděly, tak jsem jí musela stručně popsat, koho a proč chceme najít. Paní se rozzářila. Ona pracovala v té pravé iriji, mluvila i rusky a znala rodinu Aharonových! Zavedla nás do úřadu a zavolala otci toho vojáka, doktoru Aharonovi, že se s ním chceme setkat a předat mu nějakou pomoc. On hned slíbil, že přijede. Paní řekla, že se jmenuje Angela, a prohlásila, že pomáhat lidem je její vzduch, tím ona prý žije! Doktor Aharonov, čilý sedmdesátník, nás okamžitě pozval do svého domu, kam nás zavezl svým autem. Tam jsme uviděly na vozíčku jeho manželku Frinočku. Bývala vedoucí lékařkou v nějakém zařízení a byla to krásná žena (ukázal nám fotografii). Po smrti jejich syna se však zhroutila a skončila jako troska. Zrovna před naším příjezdem se vrátili se stařenkou z nemocnice z dialýzy. Sesypaly jsme se na ni v modlitbě. Něžně jsme ji hladily a mluvily povzbudivá slova o Bohu a jeho lásce. Po chvíli s námi začala trochu komunikovat, bylo vidět, že jí modlitba i projevená účast dělá dobře. Bůh odnímal její bolest a pracoval. Mezitím pan Aharonov snesl, co měli doma k obědu, a pohostil nás. To se nám na cestě hodilo. Povídal nám o své rodině, která pochází z Ukrajiny. Říkal, že oni se také modlí. Nakonec přišla domů i jejich dcera. Vůbec se nedivila, co se to doma děje, a prohlásila, že na ni můžeme mluvit česky, že rozumí. Úplně jsem zírala na Pána, jak připravil situaci: ta rodina byla tak otevřená a přátelská a vděčná! Ke konci naší návštěvy jim Josefka předala finanční pomoc, jakou mohla, vyfotili jsme se spolu a Frinočka, kterou chtěli jako obvykle nakrmit, vzala lžičku a začala se snažit jíst sama! Chvála Bohu!!! Věřím, že Pán tam udělal úplný zlom a vrátil Frinočku do života! K večeru jsme dorazily do Jeruzaléma a vrátily naše autíčko, protože v tamním městském ruchu je lepší jezdit autobusy nebo jít pěšky. Ubytovaly jsme se v centru města v pronajímaném bytě Chany a Mošeho Elbaharových. Na internetu můžete najít Jerusalem Home Accomodation Association, sdružení privátních ubytovatelů. Tam si můžete vybrat ubytování na slušné úrovni a většinou za slušnou cenu v různých částech Jeruzaléma. Pokud jedu mimo cestovku Sar-El Tours, dávám tomuto bydlení přednost před hotely; je totiž lidovější a domáčtější a více vás včlení do běžného života v Izraeli, než jste-li v roli turistů v hotelu. Úterý Tento den jsme měly vyhrazen pro naši českou sestru Alenu Krausovou, modlitební misionářku ve JHOPFAN čili Domě modlitby v Jeruzalémě na Olivové hoře. Nahoru jsme vyjely arabským autobusem a pokračovaly pěšky mezi arabským osídlením. Na domech měli obrázky Omarovy mešity (to je ta se zlatou kupolí na místě Božího chrámu) a takové černé krychle, což měla být asi Kaaba v Mekce. Samozřejmě jsme se cestou modlily a žehnaly jim k poznání pravdy. Alenka měla ten den vzácně volno a také radost, že se může s námi sdílet a mluvit česky. Modlily jsme se za situaci v Izraeli a další věci, i za vysvobození izraelského vojáka Gilada Šalita zajatého před asi 1000 dny Hamasem v pásmu Gazy a stále drženého údajně živého někde v podzemí. Izrael nesmí za jeho propuštění propustit stovky palestinských teroristů, jak to požaduje Hamas! Co by je odradilo od dalšího zabíjení?! Pán vyvedl zázrakem z vězení Petra ať i Gilad vyjde zázrakem a vrátí se domů! Zpět do města jsme potřebovaly jet arabským šerutem (levný taxík - minibus). Postavily jsme se na neoznačené místo, kde prý staví, a hned jeden na nás troubil. Nacpaly jsme se na zadní sedadlo a řidič nás vozil po Olivové hoře nás pět a sedm arabských mužů všechny jsme se tiše modlily v jazyku a děkovaly Pánu za ochranu! Arabové vystoupili a poslední nám nabízel uvolněná sedadla, abychom se nemačkaly. Vůbec nebyli nepřátelští. Řidič neuměl anglicky a komunikoval se mnou hebrejsky.

5 5/9 Středa Dopoledne jsme se vydaly k Jafské bráně a odtud po jeruzalémských hradbách. Po nich jsme obešly asi půl Starého města; z hradeb je pěkný výhled na město a máte tam přehlídku místních náboženství a budov, hlavně islámských a různých křesťanských řádů. Což jsme využily k modlitbám za příchod světla Božího slova a za průlom spásonosné zvěsti pro tyto lidi. Občas jsme někde vylily olej a byla cítit přítomnost Ducha Svatého. Asi by se někdo pořádně naštval, kdyby viděli, co tam děláme, ale chodily jsme ve vědomí Boží ochrany a nikdo si nás nevšímal. Po cestě jsme potkaly rašící fíkovníky s lístky a poupaty. Náš Pán říká: Od fíkovníku si vezměte poučení. Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se všecko stane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. (Mk. 13; 28)

6 6/9 Potom jsme šly na prostranství před kostelem Svatého hrobu (Holy Sepulchre Church). Boženka s Renatou měly na srdci modlitby s pomazáním olejem na tomto velmi náboženském místě, kde se několik tzv. křesťanských církví hádá o přístup do údajného místa Golgoty a hrobu Pána Ježíše, takže klíče byly raději svěřeny muslimské rodině a ta je drží již po několik generací. Před pár měsíci byla v tisku zpráva, že se tam křesťané o klíče poprali. Modlily jsme se za pád mrtvého náboženství, vládu Božího slova... Boženka vylila olej pomazání na veřeje vchodu a Renata pak zatroubila na šofar. Na malém náměstíčku všichni ztuhli. Pak nás přišel strážce upozornit, že zde musíme zachovat ticho. Ale my jsme už skončily, a tak jsme opustily místo. Jely jsme arabským šerutem do kanceláře Musalahy. Musalaha je arabské slovo pro odpuštění & smíření. Organizaci vede arabský bratr Salim Munayer a pracuje mezi věřícími Židy a Araby, aby na bázi Kristovy prolité krve a Božího slova pomohla těm, kteří byli osobně zasaženi probíhajícím konfliktem. Salim se s námi chvíli sdílel o akcích Musalahy a potom jsme se společně uchopili za ruce a modlili v jazyku za tuto problematiku. Potom jsme navštívily místo zvané Yanetz, kde má tiskařský lis Keren Ahvah Meshihit, Fond Mesiášského bratrstva. Tam jsme odevzdaly finanční příspěvek od mé církve a spěchaly jsme autobusem domů na ulici Ben Yehuda, neboť jsme čekaly dvě návštěvy. Naši návštěvníci byli dva milí izraelští chlapíci, průvodce Jiftach Talmi a řidič autobusu Chanania Suissa, kteří s námi v listopadu 2008 absolvovali náš výlet po Izraeli. Jsou velmi přátelští a otevření, takže jsme se s dcerou a některými dalšími během té výpravy s nimi spřátelili a mohli jsme pro ně být svědectvím o biblické víře. Nyní jsme si s nimi mohly popovídat a potom se za ně i modlit v jazyku se vzkládáním rukou. Jiftach měl zdravotní potíže, pravděpodobně v důsledku kontaktu se skupinou afrických turistů s odlišným hygienickým standardem. Dozvěděly jsme se, že práce průvodce není vždy jednoduchá. Chanania zase potřebuje bezpečnější zaměstnání. Požehnaly jsme je a propustily k rodinám s drobnými dárky. Čtvrtek Tento den jsme jely Josefka a já k Josefovým sýpkám, ostatní šly k Západní zdi a chodily a modlily se po městě. Josefovy sýpky (Joseph Storehouses; nacházejí se u Beit Neqofa blízko Jeruzaléma) jsou služba vedená mesiášskými židy Barrym a Batyou Segalovými, zaměřená na humanitární pomoc zejména židovským, ale i arabským potřebným v Izraeli. Chudým, nemocným, obětem intifády, osamělým vojákům apod. Věnovaly jsme tam finanční příspěvek a pak se chvíli modlily a fotily si zajímavou místní květenu. Cestou zpět jsme v Jeruzalémě potkaly ryčně vyhrávající auto, kolem něhož křepčil ortodoxně židovsky upravený mladík a rozdával letáky. Jeden mi věnoval a dala jsem si práci přelouskat ho v ivritu. Prý je to dopis z nebe a že každý člověk potřebuje spasení. Nebylo však řečeno, jak spasení dosáhnout. Byl tu jen obrázek bělovlasého divouse, který tu na sebe upozorňoval a zvěstoval, kdo je: Na Nach Nachma Nachman Meuman. A teď už prý víme, kdo je. - Že by jeden z falešných mesiášů? Je třeba se modlit za lid Izraele, aby přijali zachraňující lásku k pravdě a nenaletěli na svody.

7 7/9 Odpoledne přišla opravdu vzácná návštěva: Bratr Victor Smadja (čti Smadža), vedoucí Keren Ahvah Meshihit, Fondu Mesiášského bratrstva, se s námi sdílel o své práci. Je chaluc, průkopník. Tato organizace už asi padesát let dělá to, co kdysi naše Jednota bratrská: tiskne Bible včetně Nového Zákona, Nové Zákony samotné a další knihy o Mesiáši Ješuovi. Svědectví znovuzrozených Židů od rabínů po prosté a světské lidi, jak poznali Mesiáše Izraele. Zvěstování spasitelné zvěsti knihami, vyučování věřících. Obrovská práce v hebrejštině a ruštině běžně, dále některé tituly anglicky, arabsky, čínsky, rumunsky a občas něco v úplně exotických jazycích jako amhársky, etiopsky, dále jakési tango-longo - ale tenhle název jsem asi popletla, a před pár lety i Nový Zákon BK v češtině. V těchto jazycích je to pro cizince, kteří se objevují v Izraeli, neboť místní věřící cítí svou zodpovědnost i za evangelizaci lidí z jiných národů. Victorovi je přes sedmdesát, stále je plně aktivní a dodnes pracuje v tiskárně 5 dní v týdnu, 8 hodin denně. K tomu je pastorem jedné z jeruzalémských církví. Vloni ho chtěl satan odstranit skrze rakovinu močového měchýře, ale Pán ho uzdravil a dnes nemá v těle ani stopy rakoviny. Chvála

8 8/9 Bohu!!! I na Victora jsme mohly vložit ruce a modlit se za plnost Ducha Svatého, radost... a co Duch Svatý chtěl. Pátek Dopoledne jsme se opět rozdělily: Boženka s Renatou šly do města a Lenka, Josefka a já jsme se modlily jinde. Nejdříve u vrat Victorovy církve v ul. Proroků za tyto naše sourozence. Kolemjdoucí pán s paní se nás zeptali, co tam děláme; tak jsme jim mohly říci i něco o jejich Mesiáši. Dále jsme pokračovaly do Mea Šearim čili Sto Bran, čtvrti ortodoxních židů. Právě probíhaly nákupy a přípravy na Šabat a jak šel čas, bylo jich na ulicích stále méně. Modlily jsme se samozřejmě, aby i oni poznali Mesiáše Izraele. Josefka nechtěně vyděsila jednoho chlapce v kaftanu s pejzíky a kloboukem: vyfotografovala ho. Hned si zakryl kloboukem tvář a utekl. Oni se bojí fotografování někdo by mohl s jejich podobou zachytit i jejich duši, přivádět na ně prokletí nebo něco takového. Svoláváme na ně Boží požehnání, spasení a svobodu, neboť Bůh je miluje! Se začátkem Šabatu přišla na chvíli naše bytná Chana, aby nás poznala. Přinesla nám skleničku jahodové marmelády, zapálila šabatové svíčky a společně jsme zazpívaly Lecha dodi, likrat kala, abychom přijaly tvář Šabatu. Řekla, že ona a její muž nepraktikují židovské náboženství a nedodržují striktně Šabat, ale že Šabat je prostě cítit v atmosféře a každý Žid to ve svém srdci ví. Když se zeptala, proč se učím ivrit, mohla jsem jí říci pár slov o tom, že jejich Mesiáš bydlí v mém srdci. Po ní přišla studentka Maya, přesvědčená ateistka. Studovala veterinární medicínu v Brně a učila mě pár měsíců ivrit; potom se vrátila domů do Izraele, kde pokračuje ve studiu. Ta s námi strávila pár hodin a výsledkem bylo zvěstování evangelia a vyprávění našich osobních svědectví, jak jsme poznaly jejich Mesiáše, jak změnil naše životy a vede nás k lásce k Izraeli. To bylo úžasné v Brně ji to vůbec nezajímalo, nyní vše poslouchala! Věříme, že má o čem přemýšlet. Sobota Dnešní den zase mají mesiášské kongregace shromáždění. Ostatní navštívily církev Imanu-El u Jafské brány, kterou pastorují bratři Benjamin a Reuven Bergerovi. Po shromáždění si mohly promluvit s Reuvenem, který tam kázal. Já jsem šla do ulice Proroků, kde měl shromáždění sbor Smadjových. Jednak bylo třeba vzít pár knih od Keren Ahvah Meshihit pro jednoho židovského přítele Lenky, jednak jsem chtěla zase uvidět tuto moji milou rodinu. Po shromáždění mě jedna sestra z této rodiny pozvala s nimi na oběd a mohla jsem vidět dům bratra Šmuela Smadji, majitele cestovní kanceláře Sar-El Tours. Potom se vracela s dcerou do Jeruzaléma a odvezla mě zpět. Večer jsme navštívily ještě živou církev Šemen Sason (Olej veselí) v Hilelově ulici, kde měli netradiční shromáždění mohly jsme si s nimi zatancovat při chvalách a potom jíst a povídat.

9 9/9 Neděle Už na nás padala únava z naší aktivní dovolené. Jely jsme tedy k Mrtvému moři do En Gedi, kde jsme si užily slunce, tepla, podivuhodné slané vody, v níž se nedá ponořit ani plavat, a posledních pohledů na krásu země Izrael. Izraeli, v tobě jsme opravdu doma a zase se do tebe vrátíme! Pondělí Ou, vstávání v 1 hodinu po půlnoci, jízda šerutem na letiště, odbavení ospalců zahrnující podrobné zkoumání, zda snad můžeme mít u sebe výbušninu, a let do Česka. Přistály jsme asi v 9:20 v Ruzyni, rozloučení a rozjezd domů. Chvála našemu úžasnému Pánu, který byl po celou dobu s námi a dal nám rozsévat a žehnat v Izraeli!!!

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic.

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. SVATÁ ZEMĚ Květná neděle Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. Marek Kozák 1.den letiště Praha-Ruzyně, odbavení ve večerních hodinách

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

15.5.2011. Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů. Proces a dokonalost (7x7)

15.5.2011. Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů. Proces a dokonalost (7x7) Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů 15.5.2011 15/5/2011 Revive Israel Ministries Proces a dokonalost (7x7) Ašer Intrater Obvykle nevyučuji na téma biblické numerologie, protoţe osobně raději

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

Zájmena - test DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-06_CJ-6. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Zájmena - test DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-06_CJ-6. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Zájmena

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS)

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS) ICHEIC Humanitarian Fund VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS) Úterý 12.10.2010: Vítejte v Izraeli Zahájení semináře ***

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Historie organizace Kristus pro všechny národy

Historie organizace Kristus pro všechny národy Historie organizace Kristus pro všechny národy Krví obmytá Afrika kontinent obmytý v krvi Ježíše Krista vize, kterou Bůh dal evangelistovi Reinhardu Bonnkemu před více než 30 lety. Od tohoto dne byl naplněn

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Nabídka přednášek pro střední školy

Nabídka přednášek pro střední školy Nabídka přednášek pro střední školy Jazyky a mezikulturní vztahy Rodilí mluvčí ze zahraničních týmů (mezinárodní výměny) se sdílí o svém životě a kultuře www.novagenerace.com Antisemitismus, rasismus,

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více