InternetovéTechnologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "InternetovéTechnologie"

Transkript

1 9 InternetovéTechnologie webové služby, SOA, služby, atd. Ing. Michal Radecký, Ph.D.

2 Co je to webová služba - Webová služba je softwarový systém zkonstruovaný k podpoře interakce mezi stroji přes síť. Má rozhraní popsané ve strojově zpracovatelném formátu (specificky WSDL). Ostatní systémy interagují s webovou službou způsobem předepsaným jejím popisem, a to za pomoci SOAP zpráv, typicky dopravovaných použitím HTTP s XML serializací v součinnosti s ostatními webovými standardy. W3C

3 Předávání dat v prostředí webu - HTTP metoda GET a URL parametry - omezení na 4kB, problém zabezpečení, kódování - HTTP metoda POST - libovolná velikost i obsah zasílaných dat - problém s kódováním - HTTP metoda POST s XML - svoboda při strukturování dat a specifikaci kódování - možnost zachycení typovosti dat (XML Schema) - XML-RPC, WDDX, XMI, atd.

4 Předávání dat v distrib. systémech - RPC (Remote Procedure Call) - vzdálené volání procedur jako lokálních - synchronní systém požadavek/odpověď a předáváním dat hodnotou - popis vzdálených procedur pomocí IDL (Interface Definition Language) - řeší se problémy s reprezentací čísel, znakových sad - RMI (Remote Method Invocation) - založeno na objektovém přístupu (proxy rozhraní) - předávání odkazů na vzdálené objekty - synchronní systém požadavek/odpověď - CORBA, Java RMI, DCOM - MAS (Multi-Agent System)

5 Webové služby - Technologie pro vzdálené volání procedur pomocí výměny XML zpráv - Způsob komunikace - transientní synchronní - může využívat i všechny další kombinace (transientní x persistentní, synchronní x asynchronní) - Hlavní prvky - XML - SOAP - WSDL - UDDI, WSIL

6 Historický vývoj Zdroj:http://www.cmsthailand.com/ws/index.php

7 Architektura Zdroj:http://

8 Zdroj: Komunikace webové služby

9 Protokol SOAP - Microsoft a IBM vytvořili v roce 1998 SOAP (Simple Object Access Protocol), dnes Service Oriented Architecture Protocol - Aktuálně jako doporučení 1.2 z roku 2007 (SE) pod aktivitou W3C - RPC pomocí XML a HTTP - nezávislost na platformě a programovacím jazyce - snadná komunikační propustnost - XML je primární specifikace obsahu přenášených dat - volná vazba mezi klientem s serverem - Typový systém SOAP - URI, XML Namespaces, XML Schema

10 SOAP volání Zdroj:http:// dior.ics.muni.cz/~makub//soap/martinkuba_webservices_datakon2006_clanek.pdf - XML zpráva přenesená pomocí HTTP (SMTP, FTP, atd.) - Přenášená data - vstupní (request) - výstupní (response) - výjimky (fault)

11 WSDL - Popis rozhraní webové služby na syntaktické úrovni (+ protokol a adresa umístění služby) - Web Service Description Language - Aktuálně verze 2.0 z roku Na základě popisu WSDL je možné generovat zástupné objekty (stubs) pro dané implementační prostředí - Vždy nejprve vytvářet WSDL - Změna WSDL znamená změnu rozhraní služby, při změně operací a změně namespace je možné obsluhovat staré i nové klienty - Neřeší zabezpečení, transakce, workflow, atd.

12 WSDL - struktura Zdroj:http://herakles.zcu.cz/education/net/lectures/WSOld.pdf

13 WSDL

14 WSDL styly - Určují, jakým způsobem je zapsán WSDL dokument - 4 možné přístupy (binding style a use) - RPC/encoded (zakázáno podle WS-I Basic Profile) - RPC/literal - document/encoded - document/literal wrapped (dnes nejpoužívanější) - WS-I Basic Profile specifikace organizace WSI pro zajištění interoperability na úrovni WS

15 WSDL styly - RPC/encoded Zdroj:http:// dior.ics.muni.cz/~makub//soap/martinkuba_webservices_datakon2006_clanek.pdf - RPC/literal - document/literal - document/literal wrapped

16 UDDI a WSIL - UDDI (Universal Descripction,Discovery and Integration) - centralizovaná webová služba zajišťující telefonní seznam WS - vyhledávání podle klíčových slov nebo oborů - nejedná se o specifikaci W3C, ale standard pod hlavičkou OASIS - v roce 2006 byly vypnuty veřejné rejstříky (Microsoft, IBM, SAP) - chybí garance kvality informací, řízení rejstříků, atd. - WSIL (Web Service Inspection Language) - místní rejstříky poskytovatele WS - inspection.wsil v kořenovém adresáři webového serveru

17 WS-* - Pokrývá další dodatečné specifikace, které mnohdy stojí proti sobě (Microsoft, IBM) - Nepřehlednost snižuje možnosti plného zajištění interoperability, zabezpečení, pochopení a implementace - Na druhou stranu umožňují zohledňovat specifické požadavky a rozšíření v podnikových systémech (zabezpečení, transakce, management, apod.) - Příklady - WS-Addressing do SOAP hlavičky přidává from a to - WS-Policy, WS-SecurityPolicy vlastnosti mimo rámec WSDL - WS-Transfer HTTP nad SOAP pro dokumenty

18 Alternativy - Pro jednoduché aplikace stačí zasílání jednoduchých dotazů v podobě XML pomocí HTTP - Nevyžadují specifické nástroje a požadavky pro SOAP + WS-* (rozsáhlé podnikové aplikace) - POX (Plain Old XML) - REST (Representational State Transfer) vše je popsatelné pomocí URI (URL) a podle typů je možné s objektem manipulovat bezestavovost, vstupní informace v určení požadavku, výstupní je pak XML (nebo např. JSON) na dané adrese URI velmi dobrá škálovatelnost aplikací

19 Bezpečnost webových služeb - SOAP ani WSDL bezpečnost neřeší - 3 možnosti zajištění bezpečnosti - transportní vrstva (SSL) nelze podepisovat, point-to-point - zprávy (XML encryption, XML signature) možnost podepisování, multipoint - WS-Security integrace s PKI, Kerberos, apod. nestačí čisté WSDL (WS-Policy, WS-SecurityPolicy) - Zajištění a ověření důvěryhodnosti výstupu služby??

20 Výhody a nevýhody Webových služeb - Výhody - vycházejí z výhod využití XML - bezproblémová lokalizace a internacionalizace (UTF) - nezávislost na programovacím jazyce a platformě - poměrně značná nezávislost klienta a poskytovatele služby - snadná integrace v rámci rozsáhlých systémů - silný nástroj v podobě SOAP a WSDL u podnikových aplikací - Nevýhody - poměrně značná rozsáhlost dat - zpracování dat (XML) je pomalé/drahé - složitost a nepřehlednost WS specifikací - komplikované využití podle SOAP a WSDL z pohledu webových aplikací

21 Sémantický web a webové služby - Sémantický web integruje data napříč aplikacemi a organizacemi (díky univerzalitě URI a znovupoužitelnosti ontologií) - Webové služby integrují programy napříč aplikacemi a organizacemi (díky modularitě a flexibilitě XML) - Principy sémantického webu lze aplikovat i u webových služeb - WSMO, WSDL-S, OWL-S, DAML-S ontologie přinášející sémantiku do popisu služeb a jejich využívání - značné zvýšení efektivity při vyhledávání webových služeb - možnost tvorby složené služby na základě ontologií - Webové služby mohou být dobrou základnou pro budování sémantického webu

22 Budoucnost webových služeb - Silný nástroj pro integraci a interoperabilitu bez závislosti na platformě a implementačním prostředí - efektivní využití pro webové aplikace - efektivní využití pro rozsáhlé podnikové aplikace - Využití WS pro Web 2.0 a Web sémantika služeb - sémantika zpracovávaných dat službami - mashup - Nutnost dořešení standardů a jednotnosti při využívání služeb - Ne vždy se musí jednat o SOAP-based webové služby

23 Orientace na služby - Přináší možnost reagovat rychleji a efektivněji na měnící se požadavky s maximálním využitím již připravených řešení - Snižuje náklady na vývoj, provoz a údržbu IT systémů - SOA (Service Oriented Architecture) - technologický aspekt - SOE (Service Oriented Enterprise) - obchodní aspekt

24 SOA - Představuje model, kterým lze řešit náročné úlohy spojené s integrací oddělených aplikací. Nejedná se o standard ani produkt - Pojem pokrývající přístupy pro EDI (Electronic Data Interchange) v organizacích. - Pokrývá otázky analýzy, vývoje, provozu a integrace aplikací postavených na distribuovaných službách - Nástupce tradičního konceptu EAI (Enterprise Application Integration) - RPC, RMI - MOM (Message Oriented Middleware) - ebxml (Electronic Business XML)

25 SOA Zdroj: - Propojení aplikací na obecných a otevřených standardech, nikoliv jen na SOAP - Spojovací prvek mezi podnikovými procesy a výpočetní infrastrukturou

26 SOA Zdroj: - BPEL (Business Process Execution Language) - standard a nástroj pro slaďování (orchestration) webových služeb a jejich správu Financials Service Automated business process presented to user as single UI, saving time & money Integrated services can be built different platforms Procurement Service Procurement Process UI Services don t exist in a vacuum either HR Service Business Process Automation User Multiple services combined as a single business process

27 ESB (Enterprise Service Bus) Zdroj: - V současnosti nejzdařilejší implementace SOA - Softwarová architektura pro middleware, která poskytuje služby pro vyšší architektury. Přináší výkon a škálovatelnost, bezpečnost a spolehlivost, distribuci, pružnost, viditelnost a řízení pro služby v rámci SOA. - Různé konkrétní implementace - IBM WebSphere - Oracle ESB - Microsoft BizTalk - SAP - BEA

28 ESB Zdroj:

29 Service as a Zdroj: - IaaS (Infrastructure as a Service) - Paas (Platform as a Service) - SaaS (Software as a Service) - CaaS (Communication as a Service) - MaaS (Monitoring as a Service) - flexibilní ekonomický i provozní model provozu jako služby

30 Cloud Computing - Zastřešuje pojmy as a Service - Obecně se jedná o buzzword (podobně jako Web 2.0) a může pokrývat i obyčejné, bežně používané technologie ve vztahu k internetu definice je obtížná - Technicky se jedná o architekturu postavenou na virtualizaci čehokoliv (web, služba, aplikace, systém, server, apod.) v procesu provozu software či služeb formou on-demand (na vyžádání). - Pozitiva: přístupnost, pohodlí, flexibilita, nový obchodní model, škálovatelnost, synchronizace, užitečnost - Negativa: nový obchodní model, legislativa, není vhodné pro všechny typy aplikací - Cloud vs. Grid computing vs. VPS (Virtual Private Server)

31 Další studijní zdroje - html - hesis.pdf

32 Videa

33 Kontrolní otázky - Co jsou to webové služby? - Jako technologie tvoří standard pro webové služby a jaké jsou jejich úlohy a charakteristiky? - Jaké jsou alternativy k SOAP přístupu a jak se používají? - Co je to SOA? - Jaké jsou hlavní charakteristiky obecných služeb nabízených v modelu as a Service? - Co je a co není cloud?

Webové služby. Martin Kuba Superpočítačové centrum Brno Masarykova univerzita

Webové služby. Martin Kuba Superpočítačové centrum Brno Masarykova univerzita Webové služby Martin Kuba Superpočítačové centrum Brno Masarykova univerzita Obsah definice webových služeb historický vývoj ze strany WWW SOAP webové služby XML, URI, XML Namespaces, XML Schema protokol

Více

Webové služby v knihovnictví

Webové služby v knihovnictví Webové služby v knihovnictví Vilém Jirouš * jirousv@fel.cvut.cz 1 Úvod Abstrakt: O technologii Webové služby (Web Sevices) je stále více slyšet. Jde o standardizaci prostředků využívání služeb internetu,

Více

Správa identity. Božetěchova 2, 612 66 Brno hanacek@fit.vutbr.cz 2 Katedra počítačových systémů a komunikaci, FI MU Brno

Správa identity. Božetěchova 2, 612 66 Brno hanacek@fit.vutbr.cz 2 Katedra počítačových systémů a komunikaci, FI MU Brno Petr HANÁČEK 1, Jan STAUDEK 2 1 Ústav inteligentních systémů,fit VUT Brno Božetěchova 2, 612 66 Brno hanacek@fit.vutbr.cz 2 Katedra počítačových systémů a komunikaci, FI MU Brno Botanická 68a, 602 00 Brno

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Katedra informačních technologií

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. František

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE. Bc. Petr Altmann

Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE. Bc. Petr Altmann Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE Bc. Petr Altmann Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Tato diplomová práce zkoumá možnosti vývoje webových služeb a snaží se

Více

Zdeněk Vlk E-business (E-commerce) a jazyk XML

Zdeněk Vlk E-business (E-commerce) a jazyk XML Zdeněk Vlk E-business (E-commerce) a jazyk XML Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky E-business (E-commerce) a jazyk XML Bakalářská práce Autor: Zdeněk Vlk Vedoucí diplomové práce:

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

Řízení projektu technologické integrace

Řízení projektu technologické integrace Libor Jirsák Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická Nám. Winstona Churchilla 3, Praha 3 Email: jirsak@vse.cz Abstrakt Rostoucí složitost business požadavků znamená vyšší složitost IT

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K 1. Nejčastější bezpečnostní chyby 2. Autentizace 3. K čemu je dobré XML? 4. vysvětlete pojem Webové služby 5. Vysvětlete pojem SOAP 6. Popište XHTML 7. Co je to DTD? 8. K čemu slouží kaskádové styly? 9.

Více

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN 2011 15. VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE NEBOJTE SE ZMĚN Získejte konkurenční výhodu VŠE POD KONTROLOU Reagujte na rostoucí potřeby podniku PŘIPRAVTE SE Změn se nemusíte bát BUĎTE MISTREM

Více

Počítačové sítě, v. 3.4

Počítačové sítě, v. 3.4 Počítačové sítě, v. 3.4 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 12: Vývoj výpočetního modelu J. Peterka, 2009 Slide č. 1 co je výpočetní model?

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student : Pavel Sklenář Vedoucí bakalářské práce : Ing. Luboš Pavlíček Oponent bakalářské práce : doc.

Více

Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN)

Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 1 z 43 Obsah 1 Účel dokumentu...4 2 Přehled

Více

Softwarové architektury

Softwarové architektury od podnikových procesů k IT službám Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro SRI 15. října 2014 Marek Rychlý Softwarové architektury

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Architektury integrace pro rozsáhlé informační systémy a ekonomické aspekty systémové integrace

Architektury integrace pro rozsáhlé informační systémy a ekonomické aspekty systémové integrace Architektury integrace pro rozsáhlé informační systémy a ekonomické aspekty systémové integrace Michal KÖKÖRČENÝ, University of Hradec Králové i Abstract Almost in no organization do we have information

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Průmyslová komunikace PROFInet

Průmyslová komunikace PROFInet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky Diplomová práce Průmyslová komunikace PROFInet 2004 Ondřej Netík Prohlášení: Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci

Více

Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení Provozní řád Informačního a komunikačního rozhraní České správy sociálního zabezpečení pro komunikaci se systémy třetích stran Verze schválena k 27. 1. 2015 Příloha

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

PODNIKOVÉ APLIKACE POD KONTROLOU. Vše co potřebujete ke správě, řízení a vizualizaci servisně orientovaných aplikací

PODNIKOVÉ APLIKACE POD KONTROLOU. Vše co potřebujete ke správě, řízení a vizualizaci servisně orientovaných aplikací PODNIKOVÉ APLIKACE POD KONTROLOU Vše co potřebujete ke správě, řízení a vizualizaci servisně orientovaných aplikací Obsah Obsah Čeho i Vy můžete dosáhnout?...3 Česká pojišťovna, a.s....3 Státní ústav pro

Více

Zabezpečení webových služeb

Zabezpečení webových služeb Zabezpečení webových služeb Martin Lasoň martin.lason.fei@vsb.cz Abstrakt Webové služby jsou v současné době rychle se rozvíjející technologií. Existuje několik standardů jejichž implementace bude důležitá

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE IT_572 - Prostředky CASE a jejich využití při tvorbě IS Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Pavel Dušánek Felix Espinoza Vladimír Jelínek Aleš Kotek Obsah Úvod...3 Zkoumané vlastnosti CASE

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

Návrh a implementace informačního systému ve webovém frameworku Django

Návrh a implementace informačního systému ve webovém frameworku Django Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh a implementace informačního systému ve webovém frameworku Django Vyhledávání digitálních zdrojů

Více