Akční nabídka pro dokonalou zahradu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční nabídka pro dokonalou zahradu"

Transkript

1 Akční nabídka pro dokonalou zahradu Prvotřídní sekání HUSQVARNA LC 48V Výkonná sekačka kombinuje snadné ovládání a působivé výsledky práce. Právě teď za akční cenu! Ridery ve velké jarní akci! Pusťte se do práce s jedinečnými ridery Husqvarna. Nyní za akční ceny! Jarní soutěž Husqvarna Automower Soutěžte o robotické sekačky Husqvarna Automower! Více informací na zadní straně nebo na Jaro 2013 ZKROŤTE DIVOČINU

2 2 SEKAČKY Sekačky, které předčí vaše očekávání Sekačky Husqvarna jsou vybaveny výkonnými a spolehlivými motory se snadným startováním. Robustní žací ústrojí jsou odolná proti korozi a zajišťují perfektní výsledek sekání. Na našich sekačkách navíc oceníte celou řadu inteligentních prvků, které učiní vaši práci ještě pohodlnější. NOVINKA VÝKONNÝ MOTOR HONDA TWINCONTROL HUSQVARNA LC 56 / LC 56 AWD 3 různé systémy sečení: BioClip (mulčování), boční výhoz posečené trávy a sběr do koše. Robustní skelet z pozinkované oceli. Plynule nastavitelná výška rukojeti. Model LC 56 AWD je vybaven náhonem na všechna kola. Motor Honda, objem válce 160 cm³, šířka sekání 56 cm, výška sekání mm, objem koše 68 l Kč / Kč Měsíční splátka: 700 Kč 1) / 950 Kč 1) VARIABILNÍ RYCHLOST POJEZDU USMĚRNĚNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU (AFT) TWINCONTROL PLYNULE NASTAVITELNÁ VÝŠKA RUKOJETI VARIABILNÍ RYCHLOST POJEZDU HUSQVARNA LC 48V / VE 3 různé systémy sečení: BioClip (mulčování), zadní výhoz posečené trávy a sběr do koše. Model VE je navíc vybaven elektrickým startováním. Motor Briggs & Stratton, objem válce 190 cm³, šířka sekání 48 cm, výška sekání mm, objem koše 60 l. Akční cena: Kč / Kč Běžná cena: Kč / Kč Měsíční splátka: 700 Kč 1) / 850 Kč 1) HUSQVARNA LC 53 e 3 různé systémy sečení: BioClip (mulčování), zadní výhoz posečené trávy a sběr do koše. Skrytá lanka. Usměrnění proudění vzduchu (AFT). Motor Briggs & Stratton, objem válce 161 cm³, šířka sekání 53 cm, výška sekání mm, objem koše 60 l. Akční cena: Kč Běžná cena: Kč Měsíční splátka: 875 Kč 1) Jaký přínos pro vás tyto prvky znamenají? HUSQVARNA R 152SV / SVH 3 různé systémy sečení: BioClip (mulčování), boční výhoz posečené trávy a sběr do koše. Robustní skelet z oceli. Motor Briggs & Stratton / Honda, objem válce 161 cm³ / 160 cm³, šířka sekání 53 cm, výška sekání mm / mm, objem koše 71 l. Akční cena: Kč Běžná cena: Kč Měsíční splátka: 700 Kč 1) PLYNULE NASTAVITELNÁ VÝŠKA RUKOJETI Díky unikátní konstrukci rukojeti ji můžete plynule nastavit, aby vyhovovala vaší výšce. Sekačka se tak snadněji ovládá a práce je pohodlnější. USMĚRNĚNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU (AFT) Technologie AFT (Advanced Flow Technology) je unikátní technické řešení, u kterého skelet sekačky, žací nůž a výhozový tunel vytváří optimální tok vzduchu. To znamená lepší výsledky proudění a nižší četnost vyprazdňování koše. TWINCONTROL Obouruční ovládání pojezdové rychlosti, které umožňuje snadno přizpůsobit rychlost jízdy kvalitě povrchu a okolí.

3 vodi e stanice Automower pozemku. Návrh uloženia a inštalácia ohrani ujúce- Návrh umiestenia a nastavenie nabíjacej Naprogramovanie kosa ky Automower pod a charakteru záhrady Zaškolenie obsluhy Aktivácia bezpe nostných prvkov kosa ky ho vodi a stanice Automower vašom pozemku Liptovský Mikuláš. (viz ORIGINÁL Automower (vi Dokonalá péče pro váš trávník Robotická sekačka Husqvarna Automower seká rovnoměrně až po vytyčené hranice, najde si sama cestu k nabíjecí stanici a vyhne se překážkám. Může pracovat ve dne v noci, za deště i slunce. Břity ostré jako žiletka trávu čistě posekají, nikoli vytrhají. Díky častému sekání jsou odřezky kratší a tvoří kvalitní přírodní hnojivo. Nepravidelný pohyb a časté sekání jsou zárukou pro trávník vašich snů. Překážkou nejsou ani zahrady nepravidelných tvarů nebo náročnější terén. 3 AUTOMOWER NOVINKA HUSQVARNA AUTOMOWER 305 Sekací výkon až 500 m 2. Vhodný pro menší členité plochy. Bezpečnostní alarm s PIN kódem. Hmotnost 6,7 kg. Akční cena: Kč Běžná cena: Kč Měsíční splátka: Kč 1) HUSQVARNA AUTOMOWER 308 Sekací výkon až 800 m 2. Nastavení pomocí klávesnice a displeje. Vhodný pro malé a středně velké zahrady. Hmotnost 6,8 kg Kč Měsíční splátka: Kč 1) HUSQVARNA AUTOMOWER 220 AC Sekací výkon až m 2. Nastavení pomocí klávesnice a displeje. Bezpečnostní alarm s PIN kódem. Hmotnost 9 kg. Akční cena: Kč Běžná cena: Kč Měsíční splátka: Kč 1) Robotické sekačky Husqvarna Automower už 20 let neustále vylepšujeme NA TRHU od roku 1995 V 90. letech přišla společnost Husqvarna s koncepcí robotického sekání. Vývoj robotické sekačky, která zvládne dokonale posekat každý typ trávníku, neustále pokračuje. Cílem je dosažení nejvyšší úrovně spolehlivosti, kvality a výsledku sekání s minimální obsluhou. Krásný trávník je výsledkem sekání v nepravidelném pohybu Sekání v přímých linkách může být nejrychlejší způsob, jak trávník posekat. Ale výsledek sekání ve zdánlivě náhodném vzoru, v různých směrech, je zcela odlišný krásný zelený trávník jako koberec po celé zahradě. Podrobné informace o robotických sekačkách a seznam autorizovaných prodejců získáte na internetových stránkách JEDNOROČNÍ GARANCE PROTI ODCIZENÍ Při nákupu robotické sekačky Automower obdržíte záruční certifi kát pro případ krádeže. V případě odcizení vaší sekačky vám bude nahrazena. Bližší informace získáte u autorizovaných prodejců Husqvarna. CERTIFIKÁT Pro p ípad krádeže & Technické uvedení do provozu Pre prípad krádeže & Technické uvedenie do prevádzky Technické uvedení do provozu (instalace) Technické uvedenie do prevádzky (inštalácia) na mieste na míst zahrnuje: zah a: Návrh uložení a instalace ohrani ujícího Návrh umíst ní a nastavení nabíjecí Naprogramování seka ky Automower dle charakteru zahrady Zaškolení obsluhy Aktivace bezpe nostních prvk seka ky Technické uvedení do provozu na míst (instalace) není zahrnuto v cen výrobku a ú tuje se podle skute ných náklad! Technické uvedenie do prevádzky na mieste (inštalácia) nie je zahrnuté v cene výrobku a ú tuje sa pod a skuto ných nákladov! 1 rok záruky pro p ípad krádeže Spole nost Husqvarna esko, s.r.o., Vám poskytuje jednorázovou ro ní záruku na Automower ode dne nákupu pro p ípad krádeže na území eské republiky. Vztahuje se pouze na krádež Automoweru za provozu na vašem V p ípad krádeže Vám bude po p edložení zprávy o krádeži od policie eské republiky Automower nahrazen (po úhrad manipula ního poplatku K bez DPH). Neplatí to ovšem pro nabíjecí stanici, kabel, spot ební materiál atd. Každý Automower má své individuální výrobní íslo, které je viditeln umíst né na p ístroji a je také uloženo v elektronice p ístroje. Aby byla zachována platnost této záruky, musí být toto výrobní íslo, spole n se všemi níže uvedenými údaji, vypln no na tomto formulá i p i nákupu a odesláno na adresu: Husqvarna esko, s. r. o., Heslo: Automower, Türkova 2319 / 5b, Praha 4 - Chodov. Prosíme zaslat! Prosíme posla! Aby byla zachována platnost smluvní záruky na p ístroj a jeho funkce a záruky proti odcizení, musí instalaci provést autorizovaný prodejce seka ek Automower Aby bola zachovaná platnos zmluvnej záruky na prístroj a jeho funkcie a záruky proti odcudzeniu, musí inštaláciu vykona autorizovaný predajca kosa iek Instalaci zkontroloval a schválil Inštaláciu skontroloval a schválil V... Dne/D a... Podpis... 1 rok záruky pre prípad krádeže Spolo nos Husqvarna esko, s.r.o., Vám poskytuje jednorazovú ro nú záruku na Automower odo d a nákupu pre prípad krádeže na území Slovenskej republiky. Vz ahuje sa iba na krádež Automowera v priebehu prevádzky na V prípade krádeže Vám bude po predložení správy o krádeži od polície Slovenskej republiky Automower nahradený (po uhradení manipula ného poplatku 40 EUR bez DPH). Neplatí to však pre nabíjaciu stanicu, kábel, spotrebný materiál atd. Každý Automower má svoje individuálne výrobné íslo, ktoré je vidite ne umiestnené na prístroji a je tiež uložené v elektronike prístroja. Aby bola zachovaná platnos tejto záruky, musí by toto výrobné íslo, spolu so všetkými nižšie uvedenými údajmi, vyplnené na tomto formulári pri nákupe a odoslané na adresu: Husqvarna Slovensko, s. r. o., Heslo: Automower, Revolu ná 573, Kupující / Kupujúci: Jméno a p íjmení / Meno a priezvisko:... Tel.:... Ulice / Ulica:... íslo ulice: PS a m sto / PS a mesto:... Automower výrobní íslo / výrobné íslo:... Objednací íslo / Objednávacie íslo:... Místo, datum a podpis: Miesto, dátum a podpis:... Váš odborný prodejce (razítko) / Váš odborný predajca (pe iatka): Zašlete na adresu / Pošlite na adresu: R: Husqvarna esko, s.r.o., Heslo: Automower, Türkova 2319 / 5b, Praha 4 Chodov SR: Husqvarna Slovensko, s.r.o., Heslo: Automower, Revolu ná 573, Liptovský Mikuláš Nezapome te p iložit kopii faktury, která je nedílnou sou ástí tohoto certi kátu. / Nezabudnite priloži kópiu faktúry, ktorá je neoddelite nou sú as ou tohto certi kátu. Automower-certifikat_6.indd :59:14

4 Budete se těšit na každý okamžik za volantem rideru Husqvarna 4 Díky své promyšlené konstrukci je každý rider Husqvarna jedinečným strojem, který zajistí dokonalou péči o trávník a potěšení ze skvěle odvedené práce i jízdy samotné. Se žacím ústrojím umístěným vpředu máte úplnou kontrolu nad pracovní plochou. Kloubové řízení usnadňuje ovládání. Můžete se svižně pohybovat poblíž plotů a zdí. Ridery lze navíc kombinovat s řadou příslušenství a provádět rozmanité práce po celý rok. RIDERY / TRAKTORY HUSQVARNA RIDER 216 AWD / 213C Výkonné ridery s jedinečným kloubovým řízením. Hydrostatická převodovka. Náhon na 4 kola (216 AWD) pro lepší trakci. Motor Briggs & Stratton, objem válce 500 cm³ / 344 cm³, šířka sekání cm / 94 cm, výška sekání mm. Akční cena: Kč / Kč (Cena modelu 216 AWD nezahrnuje žací ústrojí.) Běžná cena: Kč / Kč Měsíční splátka: Kč 1) / Kč 1) HUSQVARNA RIDER 111B Kloubové řízení pro snadnou ovladatelnost. Hydrostatická převodovka. Žací ústrojí umístěné vpředu. Motor Briggs & Stratton, objem válce 344 cm³, šířka sekání 85 cm, výška sekání mm. Jedinečný koncept riderů Husqvarna Akční cena: Kč Běžná cena: Kč Měsíční splátka: Kč 1) VYNIKAJÍCÍ OVLADATELNOST Jedinečný systém kloubového řízení umožňuje zadním kolům natáčet se v zadní části stroje. Výsledkem je vynikající ovladatelnost, díky níž můžete snadno objíždět překážky, jako jsou stromy nebo křoví. EFEKTIVNÍ SEKÁNÍ Vpředu umístěné žací ústrojí zajišťuje vynikající přehled o pracovní ploše, takže můžete upravovat okraje trávníku a dosáhnete snadno i do rohů a pod křoví. JEDEN STROJ MNOHO PODOB Rider Husqvarna lze upravit pro všechna roční období. Nabízíme přívěsné vozíky, kartáče, sněhové frézy a další příslušenství, s nimiž učiníte z rideru skutečně všestranného pomocníka. HUSQVARNA CTH 164T / CTH 184T Integrovaný sběrací koš. Dvouválcový motor s plně tlakovým mazáním. Hydrostatická převodovka. Motor Kawasaki, objem válců 603 cm³, šířka sekání 97 cm / 107 cm, sběrací koš 320 l, výška sekání mm. Akční cena: Kč / Kč Běžná cena: Kč / Kč Měsíční splátka: Kč 1) / Kč 1) HUSQVARNA CTH 126 Kompaktní zahradní traktor s integrovaným sběracím košem. Snadné ovládání. Hydrostatická převodovka. Motor Briggs & Stratton, objem válce 344 cm³, šířka sekání 77 cm, sběrací koš 200 l, výška sekání mm. Akční cena: Kč Běžná cena: Kč Měsíční splátka: Kč 1) HUSQVARNA CT 154 Integrovaný sběrací koš lze vyprázdnit z místa řidiče. Manuální převodovka 6+1. Motor Kohler, objem válce 597 cm³, šířka sekání 97 cm, sběrací koš 220 l, výška sekání mm. Akční cena: Kč Běžná cena: Kč Měsíční splátka: Kč 1)

5 Nedovolte, aby vás zahrada přerostla Pro údržbu zahrady vám nabízíme perfektní technologickou podporu. Nejsnazší způsob, jak zkrotit přerostlou trávu a křoviny, je pomocí vyžínače či křovinořezu Husqvarna. Jejich síla a ergonomický design učiní práci efektivnější, stejně jako méně namáhavou. Uvedené modely jsou dodávány se strunovou hlavou, travním kotoučem nebo travním nožem a nosným popruhem. 5 KŘOVINOŘEZY HUSQVARNA 323R-II Ergonomický a výkonný křovinořez. Snadné startování Smart Start. Objem válce 24,5 cm³, výkon 0,9 kw 2), hmotnost bez příslušenství 5,1 kg. Akční cena: Kč Běžná cena: Kč Měsíční splátka: 485 Kč 1) HUSQVARNA 128R Lehký křovinořez vhodný pro práci okolo domů. Snadné startování Smart Start. Objem válce 28 cm³, výkon 0,8 kw 2), hmotnost bez příslušenství 5 kg. Akční cena: Kč Běžná cena: Kč Měsíční splátka: 345 Kč 1) HUSQVARNA 535RX Vysoký výkon. Jedinečná ergonomie. Výkonný motor X-Torq snižuje spotřebu paliva a emise. Objem válce 34,6 cm³, výkon 1,6 kw 2), hmotnost bez příslušenství 6,1 kg. Akční cena: Kč Běžná cena: Kč Měsíční splátka: 680 Kč 1) HUSQVARNA 545RX Ergonomický profesionální křovinořez. Snadná ovladatelnost. Výkonný motor X-Torq snižuje spotřebu paliva a emise. Objem válce 45,7 cm³, výkon 2,1 kw 2), hmotnost bez příslušenství 8,7 kg. Akční cena: Kč Běžná cena: Kč Měsíční splátka: 900 Kč 1) Pracujte pohodlně a bezpečně s příslušenstvím Husqvarna CHRÁNIČE SLUCHU SE ŠTÍTEM ZE SÍŤOVINY RUKAVICE CLASSIC KANYSTR COMBI Komfortní chrániče sluchu s konstrukcí, která umožňuje 20% seřízení přítlaku na hlavu. Ochranný štít ze síťoviny. Textilní kryt mezi štítem a náhlavním obloukem chrání před ústřižky trávy a deštěm. Tenké, dobře padnoucí a pohodlné rukavice. Dlaňová část z odolné kozinky, hřbetní část z materiálu žerzej. Pojme 6 litrů paliva a 2,5 litru oleje na mazání lišty a řetězu. Je vybaven ochranou proti přeplnění palivovové nádrže když je nádrž plná, průtok se uzavře. Akční cena: Kč Akční cena: 217 Kč Akční cena: 775 Kč

6 Perfektní výsledek práce snadno a bezpečně 6 Vybíráte-li z nabídky motorových pil Husqvarna, která je jednou z nejširších na trhu, můžete si být jisti, že máte tu nejlepší možnost nalézt tu správnou pilu podle vašich potřeb. Ať už se jedná o běžnou domácí práci na zahradě, přípravu palivového dřeva nebo profesionální úkoly v oblasti těžby dřeva. Různí zákazníci s odlišnými potřebami preferují Husqvarnu pro vysokou kvalitu, snadné ovládání a pokroková technická řešení. ŘETĚZOVÉ PILY SMART START X-TORQ HUSQVARNA 440 e-series / 445 e-series Víceúčelové farmářské pily. Výkonný motor X-Torq snižuje spotřebu paliva a emise. Tlumení vibrací Low Vib. Funkce Smart Start usnadňuje startování. Výkon 1,8 kw 2) / 2,1 kw 2), délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,4 kg / 5,1 kg. Akční cena: Kč / Kč Běžná cena: Kč / Kč Měsíční splátka: 450 Kč 1) / 490 Kč 1) HUSQVARNA 135 Vhodná pro domácí práce. Výkonný motor X-Torq snižuje spotřebu paliva a emise. Air Injection snižuje intervaly potřebné pro čištění fi ltru. Výkon 1,5 kw 2), délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,4 kg. Akční cena: Kč Běžná cena: Kč Měsíční splátka: 275 Kč 1) HUSQVARNA 545 Pila pro nejnáročnější pracovní úkoly. Výkonný motor X-Torq. Funkce Smart Start usnadňuje startování. Výkon 2,5 kw 2), délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,9 kg. Akční cena: Kč Běžná cena: Kč Měsíční splátka: 750 Kč 1) HUSQVARNA 550 XP Profesionální pila Moderní design, nejnovější řešení. Výkonný motor X-Torq. RevBoost rychlá akcelerace, vyšší výkon. Výkon 2,8 kw 2), délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,9 kg. Akční cena: Kč Běžná cena: Kč Měsíční splátka: 785 Kč 1) SEKERY Vybavte se do lesa za akční ceny! RUKAVICE FUNCTIONAL S PROTI- POŘEZOVOU OCHRANOU OCHRANNÁ PŘILBA, SEMI-PRO Sekery Husqvarna z kvalitních materiálů pro přípravu palivového dříví a pro práci na zahradě. Různé druhy. Komfortní rukavice s protipořezovou ochranou. Odolné vůči vlhkosti. Pro práci v lese nebo na zahradě s náhlavní vložkou zavěšenou na šesti bodech s opěrnými plastovými pásky. Kovová ochranná síťka obličeje poskytuje výbornou ochranu a viditelnost. Akční ceny od: 892 Kč Akční cena: 436 Kč Akční cena: Kč

7 AUTOMATICKÉ ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY GARDENA GARDENA rychlospojka Pro hadice s průměrem ½" a ¾". Rychlé a jednoduché připojení na začátek hadice. Ceny od 125 Kč GARDENA impulsní postřikovač Comfort Špičkový model určený k čištění a jemnému zavlažování. 410 Kč GARDENA stopspojka Pro hadice s průměrem ½" a ¾". Připojení na konec hadice: po zastrčení koncového postřikovače voda proudí, po jeho odpojení se automaticky zastaví. Ušetří chůzi ke kohoutku při výměně příslušenství. Ceny od 159 Kč GARDENA 4-cestný rozdělovač Pro současné připojení několika systémových prvků. 4 plynule regulovatelné výstupy. 830 Kč 7 GARDENA GARDENA zavlažovací hodiny T 1030 Možnost zavlažování až 3 denně Kč GARDENA výkyvný zavlažovač ZoomMaxx Rovnoměrné zavlažování díky přesným tryskám. Plynule nastavitelný dosah. 750 Kč Výhody závlah GARDENA: Plánování zvládnete sami prostřednictvím aplikace MyGarden na nebo využitím tištěné plánovací pomůcky. jednoduchá instalace bez speciálních nástrojů a nářadí velice snadná obsluha možnost jednoduchého rozšíření nebo změny úspora vody s čidlem půdní vlhkosti nebo dešťovým senzorem GARDENA ELEKTRICKÉ SEKAČKY POWERMAX TM Výkonné a pohodlné. Silný motor PowerPlus. Výkon až W. Šířka sekání až 42 cm. Objem koše až 50 l. Pro travnaté plochy do cca 800 m 2. Ceny od Kč GARDENA ELEKTRICKÝ TURBOTRIMMER POWERCUT 500 Výkonný a snadno použitelný vyžínač. Vhodný pro dlouhé okraje, malé plochy a těžko dostupná místa. Výkon 500 W, šířka záběru 27 cm, hmotnost 3 kg Kč GARDENA ZAHRADNÍ NŮŽKY Široká nabídka nůžek vysoké kvality pro všechny potřeby. Ergonomický design pro pohodlí při práci. Odolné lehké materiály. Efektivní střih. Gardena zahradní nůžky ceny od 260 Kč Gardena nůžky na větve ceny od 650 Kč GARDENA VOZÍK NA HADICI 60 TS SADA Plně vybavený vozík. 20 m hadice řady Classic o průměru ½". Nastavitelný postřikovač řady Classic. Original GARDENA systémové díly pro připojení k vodovodnímu kohoutku Kč GARDENA ZAHRADNÍ ČERPADLO 3000/4 SADA Sada obsahuje: zahradní čerpadlo 3000/4, 20 m hadice řady Classic o průměru ½" vč. armatur a 3,5 m sací hadice. Výkon 600 W, max. výtlačná kapacita 3100 l/h, max. tlak 3,6 bar, max. sací výška 7 m Kč Více informací o sortimentu výrobků Gardena naleznete na

8 JARNÍ SOUTĚŽ HUSQVARNA AUTOMOWER 2013 Anketní dotazník Údaje o soutěžícím: Jméno a příjmení: Husqvarna Česko s.r.o. vyhlašuje Jarní soutěž Husqvarna Automower Soutěžte o robotické sekačky Husqvarna Automower 305 a jejich instalaci přímo ve vaší zahradě v celkové hodnotě Kč. Vyhrávají 3 vylosovaní soutěžící. Vyplňte připojený Anketní dotazník Soutěže a doručte ho nejpozději na adresu: Husqvarna Česko s.r.o., Türkova 2319/5b, Praha 4 Chodov. Na obálku uveďte heslo: SOUTĚŽ. Vyplněné Anketní dotazníky Soutěže se správnými odpověďmi na všechny soutěžní otázky budou slosovány Jen jedna odpověď je správná! Tři vylosovaní výherci získají robotickou sekačku Husqvarna Automower 305 a její instalaci v zahradě zdarma. Účastník Soutěže může vyplnit Anketní dotazník Soutěže jen jednou, a to buď písemně, nebo elektronicky online na internetové stránce vyhlašovatele: Úplné znění Pravidel a podmínek Jarní soutěže Husqvarna Automower 2013 najdete na Telefon:... Soutěžní otázky: 1) Co dělá robotická sekačka Automower? seká a sbírá trávu seká a mulčuje trávu vysává napadané listí 2) Jak vymezíte plochu sekání Automoweru? ohraničujícím vodičem v trávníku plotem nebo ohrádkou ve výši alespoň 10 cm vodním příkopem 3) Jakou maximální plochu zvládne sekat Automower 305? 100 m m m 2 4) Co chrání Automower proti krádeži? hlídací pes vysoký plot systém PIN kódu a alarm 5) Kde můžete zakoupit další výrobky lesní a zahradní techniky značky Husqvarna se všemi výhodami vyplývajícími z jejich autorizovaného prodeje? v jakémkoli obchodu s lesní a zahradní technikou pouze u Autorizovaných prodejců Husqvarna v obchodních domech Financování výrobků V rámci této akce Husqvarna vám k jednotlivým výrobkům nabízíme možnost fi nancování na splátky: 1) FINANCOVÁNÍ NÍZKÉ SPLÁTKY: Příklad splácení: Cena nákupu: Kč, přímá platba: 899 Kč, výše úvěru: Kč, měsíční splátka: 450 Kč, počet měsíčních splátek: 20, celková splatná částka: Kč, úroková sazba: 12,08 %, RPSN: 12,77 % Platí pro smlouvy uzavřené dne Splatnost měsíční splátky je vždy k 15. dni, počínaje měsícem následujícím po uzavření úvěrové smlouvy. Doba trvání spotřebitelského úvěru je do data splatnosti poslední měsíční splátky. Zprostředkovatel vykonává zprostředkovatelskou činnost pro společnost ESSOX, s.r.o., a ostatní věřitele. Prodej na splátky pouze v prodejnách označených logem Husqvarna fi nancování. O dalších variantách fi nancování se informujte přímo u autorizovaných prodejců Husqvarna. Ceny v této publikaci jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do Odpovědnost za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků, a proto si vyhrazuje právo změnit design, specifi kace a vybavení bez předchozího upozornění. 2) JMENOVITÝ VÝKON Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon (při ot / min) typického motoru pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349 / ISO1585. Sériově vyráběné motory se od této hodnoty mohou odlišovat. Skutečný výkon motoru instalovaného v konkrétním stroji se bude lišit podle provozní rychlosti, okolních podmínek a dalších proměnných. Navštivte naši prodejnu: HOBBYCENTRUM RADOTÍN K Cementárně 21, PRAHA 5 - Radotín telefon: , mobil: , Prodejní doba: po pá , so Buďte vždy o krok napřed! Přihlašte se k odběru newsletterů na a buďte vždy informováni o aktuálních akcích, novinkách a dění ve společnosti Husqvarna. Husqvarna Česko s.r.o., Türkova 2319 / 5b, Praha 4 Chodov, infolinka: , Copyright 2013 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena. Husqvarna a další označení výrobků a funkcí jsou registrovanými nebo neregistrovanými obchodními značkami společnosti Husqvarna Group, jak jsou uvedeny na

Jaro 2011. Bonus Gardena. Bonus Gardena. Bonus Gardena. AUTOMOWER 305 HUSQVARNA LC 48 e HUSQVARNA RIDER 111B

Jaro 2011. Bonus Gardena. Bonus Gardena. Bonus Gardena. AUTOMOWER 305 HUSQVARNA LC 48 e HUSQVARNA RIDER 111B Jaro 2011 Dokonalý trávník bez práce Výkon a flexibilita pro vaši zahradu Vychutnejte si jízdu! AUTOMOWER 305 LC 48 e RIDER 111B Evoluce nám dala perfektní sekačku. Husqvarna ji vylepšila! Pasoucí se ovce

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

Dokonalý výsledek sekání bez práce

Dokonalý výsledek sekání bez práce Dokonalý výsledek sekání bez práce Robotická sekačka na trávu zajistí vašemu trávníku nejlepší možnou péči a vy získáte více volného času. Na základě vašich požadavků a velikosti vašeho trávníku vám pomůžeme

Více

Svět ve Vašich rukou...

Svět ve Vašich rukou... Svět ve Vašich rukou... NEZKRACUJTE ŽIVOTNOST MOTORU A POUŽÍVEJTE FUEL FIT Nový FUEL FIT chrání motor proti negativním vlivům složek paliva jako je ETANOL, který má korozivní účinky. Neošetřené palivo

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM 2014. nebo. za vaše nákupy! Platí od 1.5. do 31.10.2014

PARTNERSKÝ PROGRAM 2014. nebo. za vaše nákupy! Platí od 1.5. do 31.10.2014 PARTNERSKÝ PROGRAM 2014 Dárky peníze za vaše nákupy! Platí od 1.5. do 31.10.2014 nebo Partnerský program 2014 DÁRKY NEBO PENÍZE ZA VAŠE NÁKUPY! nebo Vážení zákazníci, máme pro Vás dobrou zprávu - i v letošním

Více

I ty největší trávníky se zdají být malé

I ty největší trávníky se zdají být malé I ty největší trávníky se zdají být malé Sekání trávy může být obtížné a časově náročné, zejména pokud je trávník rozlehlý nebo pokud jsou na cestě četné překážky. Ridery Husqvarna s kloubovým řízením

Více

letʼs ride Katalog zahradní techniky SNAPPER 2014 www.snapper.cz

letʼs ride Katalog zahradní techniky SNAPPER 2014 www.snapper.cz letʼs ride Katalog zahradní techniky SNAPPER 2014 M A D E B Y B R I G G S & S T R AT T O N Od samého začátku, kdy jsme v roce 1951 vyrobili první sekačku s pojezdem na světě, byla značka Snapper jasnou

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

Akumulátorový trimmer ComfortCut Li-18/23R (9825) Pohodlné sekání s výkonným akumulátorem

Akumulátorový trimmer ComfortCut Li-18/23R (9825) Pohodlné sekání s výkonným akumulátorem 1 z 5 5.5.2014 19:14 Akumulátorový trimmer ComfortCut Li-18/23R (9825) Pohodlné sekání s výkonným akumulátorem Lehký GARDENA akumulátorový trimmer ComfortCut Li-18/23R, se kterým se extrémně snadno manipuluje,

Více

Sněhové frézy 2013/2014. www.stiga.cz

Sněhové frézy 2013/2014. www.stiga.cz Sněhové frézy 2013/2014 www.stiga.cz Zbavte se starostí se sněhovou nadílkou! V tomto katalogu Vám představíme aktuální sortiment sněhových fréz značky Stiga a pomůžeme Vám vybrat správný typ frézy pro

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY! Trávníkové hnojivo EXPERT PLUS 10 kg až na cca 330 m 2, obsahuje železo a hořčík, na všechny druhy trávníků, použití po celé vegetační období 10 kg 198,-! dle našich záručních

Více

Základní třída K 2.800 eco!ogic

Základní třída K 2.800 eco!ogic Základní třída K 2.800 eco!ogic Kompaktní všestranně použitelný stroj pro příležitostná použití a lehká znečištění (např. pro zahradní nábytek, jídzní kola a malé plochy). 10% úspora vody a energie oproti

Více

Každý rok větší výkon a efektivita

Každý rok větší výkon a efektivita Každý rok větší výkon a efektivita Vývoj produktů Husqvarna je nepřetržitý. Každý rok zdokonalujeme naše výrobky, aby měly takové provozní parametry a takovou konstrukci, které budou odpovídat vašim očekáváním.

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaký čistič se spalovacím motorem Pro uživatele, kteří ocení při práci nezávislost na el. síti. Tato třída proto představuje opravdové všeuměly

Více

Základní třída K 2 Home

Základní třída K 2 Home Základní třída K 2 Home Vysokotlaký čistič K2 Home se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti. Vybavení:

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

6.790,- Štípače horizontální. Nastavení štípací délky AGAMA JT 6T520 7.490,- včetně pracovního stolu. www.strojeagama.cz

6.790,- Štípače horizontální. Nastavení štípací délky AGAMA JT 6T520 7.490,- včetně pracovního stolu. www.strojeagama.cz Katalog zahradní techniky 2014 Štípače horizontální JT6T520 230V/50Hz 2200 W štípačka elektrická horizontální 6 t 520 mm max. 300 mm 270x470x960 2,9 l 47 kg včetně pracovního stolu! AGAMA JT 6T520 7.490,-

Více

PRO KAŽDOU PRÁCI NOVÝ MULTIFUNKČNÍ NAKLADAČ A NOSIČ NÁŘADÍ UNIVERZÁLNÍ OBRATNÝ VÝKONNÝ

PRO KAŽDOU PRÁCI NOVÝ MULTIFUNKČNÍ NAKLADAČ A NOSIČ NÁŘADÍ UNIVERZÁLNÍ OBRATNÝ VÝKONNÝ PRO KAŽDOU PRÁCI NOVÝ MULTIFUNKČNÍ NAKLADAČ A NOSIČ NÁŘADÍ Český výrobek VOP CZ, s.p Dukelská 102 742 42 Šenov u Nového Jičína Tel.: +420 556 783 111 E-mail: dapper@vop.cz www.dapper.cz UNIVERZÁLNÍ POMOCNÍK

Více

Benzínové sekačky od 4.990 Kč Sekací traktory od 39.900 Kč

Benzínové sekačky od 4.990 Kč Sekací traktory od 39.900 Kč 2014 Sezónní nabídka nejprodávanějších výrobků Benzínové pily od 3.490 Kč Benzínové sekačky od 4.990 Kč Sekací traktory od 39.900 Kč ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE HI-TECH NOVINKY let záruka Travní sekačky elektrické

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Naše GREEN DIVISION se zkušenostmi po více než 35 letech své existence vyrábí a nabízí širokou paletu strojů, které se

Více

Zahradní technika 2013

Zahradní technika 2013 Zahradní technika 2013 1 Naším cílem je, abyste měli nejhezčí trávník ve svém okolí a abyste si svůj čas strávený na Vaší krásné zahradě co nejvíce užili! To jsou hlavní důvody, které nás vedou k neustálému

Více

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER Prvotřídní vlastnosti Snadné použití jednoduchá údržba RANGER RANGER 2500 Nádrž: Rám: Membránové čerpadlo: Řídící jednotka: 2500 l, vyvinuta pro optimální stabilitu a nižší rezidua. Vysoká průjezdní světlost.

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000 Modelový rok '12 LS LT LT+ LTZ 351 000 377 000 395 000 415 000 442 200 1,7D 96 kw/130 k ECO 461 400 493 000 2,0 VCDi 120 kw/163 k 462 000 500 200 AKČNÍ 1,7D 96 kw/130 k ECO 2,0 VCDi 120 kw/163 k LS LT

Více

STABILNÍ EFEKTIVITA A ERGONOMIE

STABILNÍ EFEKTIVITA A ERGONOMIE STABILNÍ EFEKTIVITA A ERGONOMIE PONSSE ergo VÝKONNÉ A UNIVERZÁLNÍ Harvestor PONSSE Ergo může být vybaven pro různé potřeby, např. volbou různých typů hydraulických jeřábů, počtu kol a typů harvestorových

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

GARDENA čerpadla. Inovovaný kompletní sortiment, který přivádí vodu k pohybu

GARDENA čerpadla. Inovovaný kompletní sortiment, který přivádí vodu k pohybu čerpadla Inovovaný kompletní sortiment, který přivádí vodu k pohybu čerpadla jsou srdcem funkčního vodovodního systému v domě a zahradě. Bodují nejen výkonem a snadnou obsluhou, ale také svým účelně inovovaným

Více

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ!

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ! NOVÉ TWINGO Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky AKTUÁLNÍ AKCE S Novým Twingem vám bude město ležet u nohou! Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle

Více

Dokonalá komunální technika.

Dokonalá komunální technika. se zametáním Dokonalá komunální technika. Společnost Kärcher zná požadavky a potřeby svých zákazníků zcela přesně. Jakožto spolehlivý a kompetentní partner nabízíme veřejnému sektoru a subjektům činným

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Dodávka pásového minirypadla Zadávání zakázky malého rozsahu Technickými službami města Dvora Králové nad Labem probíhá podle vnitroorganizační

Více

Alfa Brera a Alfa Spider

Alfa Brera a Alfa Spider Alfa Brera a Alfa Spider Řešení na míru PŘEDNÍ SPOILER ** č. 50903198 ZADNÍ SPOILER ** Pouze Brera. č. 50903199 2 Řešení na míru ZADNÍ SPOILER ** Pouze Spider. č. 50903200 SADA PRAHOVÝCH NÁSTAVCŮ ** č.

Více

Poseče vše sama, Šetřte svůj čas. Příjemný čas, který si můžete opravdu užít. takže se můžete věnovat ostatním projektům.

Poseče vše sama, Šetřte svůj čas. Příjemný čas, který si můžete opravdu užít. takže se můžete věnovat ostatním projektům. Šetřte svůj čas. Poseče vše sama, takže se můžete věnovat ostatním projektům. Indego, robotická sekačka s inteligentní navigací Logicut. Seče rychle a čistě, pruh za pruhem. Příjemný čas, který si můžete

Více

Vimek lesních stroj - prvotřídní techniku. ů

Vimek lesních stroj - prvotřídní techniku. ů Vimek lesních stroj - prvotřídní techniku. ů PONDUS Technická specifikace VIMEK 610 Vimek 610 Powered by Cat and bosch rexroth Motor: CAT C 2,2T, 44kW/ 2700 ot/min Rychlost 0-20 km/h Pojezdová soustava:

Více

ŘETĚZOVÁ PILA S PŘÍČNĚ ULOŽENÝM MOTOREM.

ŘETĚZOVÁ PILA S PŘÍČNĚ ULOŽENÝM MOTOREM. CS-1800 Elektrická motorová pila ŘETĚZOVÁ PILA S PŘÍČNĚ ULOŽENÝM MOTOREM. Řětezová pila s příčně uloženým motorem a beznástrojovým napínáním řetězu a automatickým mazáním řetězu. Vhodná pro kutily preferující

Více

NOVÉ CLIO R.S. Od 564 900 Kč. ENERGY FINANCOVÁNÍ NA 1/3 S 0 % ÚROKEM NEBO 30 000 Kč BONUS PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE

NOVÉ CLIO R.S. Od 564 900 Kč. ENERGY FINANCOVÁNÍ NA 1/3 S 0 % ÚROKEM NEBO 30 000 Kč BONUS PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE NOVÉ CLIO R.S. Od 564 900 Kč OOEXKLUZIVNÍ LIMITOVANÁ SÉRIE CLIO R.S. MONACO GP OOLAUNCh CONTROL SYSTÉM KONTROLOVANÉhO NEJRYChLEJŠÍhO ROZJEZDU S PEVNÝM STARTEM OOR.S. DRIVE VOLBA 3 REŽIMŮ NASTAVENÍ VOZU

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

ZKROTTE DIVO Jaro 12011,

ZKROTTE DIVO Jaro 12011, ZKROTTE DIVO Jaro 12011, Pasoud se ovee nam ukazaly, ze k perfektnimu travniku vede caste sekani v nepravidelnyeh vzoreeh. HusqvarnaAutomowe~, originalni roboticka sekacka na travu, praeuje bez namahy,

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110 Velká síla na nejmenším prostoru Optimální mycí výsledky STR 110 vysoký výkon a flexibilita Winterhalter specialista na inovativní řešení mytí +

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

Profesionální nářadí a příslušenství

Profesionální nářadí a příslušenství Profesionální nářadí a příslušenství Jeden motor. Ruzne pouziti. otor a příslušenství prodávány odděleně. EVO SYSTE generátor EVO SYSTE motor 6037,90 Kč s EVO SYSTE tlakový čistič 6037,90 Kč s EVO SYSTE

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

SHRNOVAČE ŘADY V RAPTOR PRO DOMINATOR PRO 2 MILLENNIUM PRO

SHRNOVAČE ŘADY V RAPTOR PRO DOMINATOR PRO 2 MILLENNIUM PRO SHRNOVAČE ŘADY V RAPTOR PRO DOMINATOR PRO 2 MILLENNIUM PRO 6 dobrých důvodů pro zakoupení shrnovače Tonutti Nízké náklady na údržbu jednoduchá konstrukce žádný hnací hřídel žádné mechanické převody Vysoká

Více

K 3 Car. K 3 Car, 1.601-819.0, 2015-05-30

K 3 Car. K 3 Car, 1.601-819.0, 2015-05-30 Vysokotlaký čistič K3 Car společnosti Kärcher se sadou Car Kit, která se skládá z mycího kartáče, pěnovací trysky a 0,5 l autošamponu. Tento vysokotlaký čistič, vybavený pistolí Quick Connect a 6 m dlouhou

Více

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom.

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. První mobilní kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu přináší pohyb do každodenní práce v

Více

pro vás! Pracujeme Rozmanité služby najdete v OBI! Více informací naleznete na stránkách 1403/14

pro vás! Pracujeme Rozmanité služby najdete v OBI! Více informací naleznete na stránkách 1403/14 1403/14 Pracujeme pro vás! Více informací naleznete na stránkách Rozmanité služby najdete v OBI! Platí od 13. 3. do 31. 3. 2014. Uvedené ceny jsou pouze orientační. O aktuální nabídce, skladové zásobě

Více

K 4 Premium Home. K 4 Premium Home, 1.180-315.0, 2015-05-30

K 4 Premium Home. K 4 Premium Home, 1.180-315.0, 2015-05-30 Ať už menší automobily, zahradní ploty nebo jízdní kola přístroj K4 Premium Home je praktický vysokotlaký čistič pro příležitostné použití a středně silné nečistoty v domácnosti. Je vybaven vodou chlazeným

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

Stavebniny Dakar Rezervace: Otevírací doba: Přístavní 164, Měchenice 606962042 Po - Pá 7.00-16.00 777299108 So 7.00-12.00 dakarm@seznam.

Stavebniny Dakar Rezervace: Otevírací doba: Přístavní 164, Měchenice 606962042 Po - Pá 7.00-16.00 777299108 So 7.00-12.00 dakarm@seznam. Stavebniny Dakar Rezervace: Otevírací doba: Přístavní 164, Měchenice 606962042 Po - Pá 7.00-16.00 777299108 So 7.00-12.00 dakarm@seznam.cz Podmínky: Veškeré ceny jsou bez DPH v Kč Obrázky jsou pouze ilustrační

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. 1154 zavírače s řízeným průběhem zavírání DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. Příklad: ZAVÍRAČ

Více

Novinka. STORCH Airless. Stříkací technika

Novinka. STORCH Airless. Stříkací technika Novinka STORCH Airless Stříkací technika Robustní spolehlivá technika Dlouhá životnost a rychlá návratnost Vysoký výkon s širokou paletou materiálů Kompletní vybavení v základní dodávce Široká škála příslušenství

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

ROBUSTNÍ A ERGONOMICKÝ ZDROJ SÍLY PONSSE ERGO

ROBUSTNÍ A ERGONOMICKÝ ZDROJ SÍLY PONSSE ERGO ROBUSTNÍ A ERGONOMICKÝ ZDROJ SÍLY PONSSE ERGO SOUHRN PRODUKTIVITY, HOSPODÁRNOSTI A ERGONOMIE V JEDNOM STROJI Všestranný a výkonný harvestor PONSSE Ergo byl modernizován a nově vybaven. PONSSE Ergo-2015

Více

AirComfort Collection. Tepelná čerpadla Klimatizační jednotky Odvlhčovače

AirComfort Collection. Tepelná čerpadla Klimatizační jednotky Odvlhčovače AirComfort Collection Tepelná čerpadla Klimatizační jednotky Odvlhčovače Představujeme AirComfort Elegantní řešení Zaměřeno na detail Klimatizace z řady AirComfort zvýší kvalitu prostředí Vašeho domova

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály SCHODIŠŤOVÝ SYSTÉM Schodišťový systém TOPSTEP Schodišťový systém TOPSTEP snadná údržba oproti dřevěným obkladům materiál nepracuje a nesesychá jednoduchá montáž bez stavebních úprav dlouhá životnost a

Více

Pasivní ochrana sluchu Pohodlí, ochrana a dostupnost

Pasivní ochrana sluchu Pohodlí, ochrana a dostupnost Pasivní ochrana sluchu Pohodlí, ochrana a dostupnost left/right prot Nový hlavový pás pro lepší posazení Tenší a flexibilnější hluk snižující polštářky ože jsme všichni odlišní LOW Nový dizajn a nové barvy

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

stroje A PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

stroje A PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ stroje A PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ minirypadla Společnost Kubota byla založena v roce 1890, tato japonská firma do dnešního dne vyrobila a prodala více jak 415 tisíc kusů minirypadel a téměř 27 milionů kusů motorů.

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Standard Solution Vertical

Více

Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... do rámu... zavěsit. 9.

Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... do rámu... zavěsit. 9. Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... nahoře do rámu... zavěsit..12 Dispensa výsuvná spíž - kompaktní, přehledná a

Více

SKARTOVÁNÍ. Rexel GBC Taros

SKARTOVÁNÍ. Rexel GBC Taros SKARTOVÁNÍ Rexel GBC Taros SKARTOVÁNÍ Proč skartovač do každé kanceláře? Z každého pracoviště mohou unikat cenné informace. Předcházet nepříjemným zkušenostem ze zneužití dat vyhozených na papíře, CD nebo

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

PŘEVEZMĚTE ŘÍZENÍ OVLÁDÁNÍ LETMÝM DOTYKEM NOVÁ GENERACE PLYNULÝCH PŘEVODOVEK OD NEW HOLLAND

PŘEVEZMĚTE ŘÍZENÍ OVLÁDÁNÍ LETMÝM DOTYKEM NOVÁ GENERACE PLYNULÝCH PŘEVODOVEK OD NEW HOLLAND N E W H O L L A N D T 7 O O O OVLÁDÁNÍ LETMÝM DOTYKEM Ovládání elektrohydraulických okruhů dva okruhy hydrauliky ovládáte lehkým zmáčknutím tlačítka. Aktivace IntelliSteer TM zmáčknete tlačítko a automatický

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

KATALOG 2014. NOVÁTOR, Trolejbusová 2, Košice +421 55 6780015 www.novator.sk

KATALOG 2014. NOVÁTOR, Trolejbusová 2, Košice +421 55 6780015 www.novator.sk KATALOG 2014 NOVÁTOR, Trolejbusová 2, Košice +421 55 6780015 www.novator.sk obsah Všechno přehledně Obsah Strana Obsah Strana Original System 3 40 Original System 3 7 Profi-System 8 9 Hadice 10 14 Vozíky/bubny

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2014

PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2014 PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2014 otor a příslušenství prodávány odděleně. EVO SYSTE GENERÁTOR EVO SYSTE OTOR 6399 Kč s EVO SYSTE TLAKOVÝ ČISTIČ 6399 Kč s EVO SYSTE ČERPADLO 6399 Kč s 15999 Kč

Více

ZAHRADNÍ KATALOG 2012. GÜDE CZECH s.r.o., Počernická 120, 360 05 Karlovy Vary, Česká republika

ZAHRADNÍ KATALOG 2012. GÜDE CZECH s.r.o., Počernická 120, 360 05 Karlovy Vary, Česká republika ZAHRADNÍ KATALOG 212 GÜDE CZECH s.r.o., Počernická 12, 36 5 Karlovy Vary, Česká republika w w w. g u e d e. c z JA RN Í K ATA L O G 2 12 Novinka Ponorné čerpadlo s mělkým odsáváním GFS 4 Inox Ponorné čerpadlo

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

Vítejte ve světě plánovaných kuchyní!

Vítejte ve světě plánovaných kuchyní! Vítejte ve světě plánovaných kuchyní! kika, kam jinam? 46.990. Ḵč místo 78.437,- navýšení na tento produkt*** STUDIO PLÁNOVANÝCH KUCHYNÍ V KIKA, DOPŘEJTE SI KUCHYNI OD PROFESIONÁLŮ Trend Lack výběr z několika

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

iclebo home robotický vysavač s funkcí robotického mopu

iclebo home robotický vysavač s funkcí robotického mopu iclebo home robotický vysavač s funkcí robotického mopu iclebo home inteligentní robotický vysavač s funkcí robotického mopu Spojením robotického vysavače s funkcí robotický mop MOPPING nabízí iclebo home

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 652

1/12 Číslo protokolu: csob cr 652 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

SKARTOVÁNÍ GBC Intimus

SKARTOVÁNÍ GBC Intimus SKARTOVÁNÍ GBC Intimus SKARTOVÁNÍ Proč skartovač do každé kanceláře? Z každého pracoviště mohou unikat cenné informace. Předcházet nepříjemným zkušenostem ze zneužití dat vyhozených na papíře, CD nebo

Více

Časopis pro karosárny a lakovny

Časopis pro karosárny a lakovny pole position Časopis pro karosárny a lakovny Jaro 2015 Bezpečně do HODNOTA Investice, které se vyplatí VYTRVALOST Efektivní demontáž a montáž díky neúnavné nové generaci akumulátorů RENTABILITA Vyplatí

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ NOVÉ ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ OD AEG PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNÝ KOMFORT Kdo si chce užít ve svém bytě tepelného komfortu, musí si přesně rozmyslet, kde a jak tohoto komfortu využije. Koupelnu

Více

Bezolejové spirálové kompresory. Spiralair SPR 2-30 SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Bezolejové spirálové kompresory. Spiralair SPR 2-30 SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Bezolejové spirálové kompresory Spiralair SPR 2-30 Bezolejové kompresory Uživatelské benefity Bezolejové spirálové kompresory SPR 2-30 poskytují dodávku vysoce kvalitního stlačeného vzduchu pro kritické

Více