NAŠE TECHNIKA VAŠE DOVEDNOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŠE TECHNIKA VAŠE DOVEDNOST"

Transkript

1 ZVÝHODNõNÁ NABÍDKA VÝROBKě HUSQVARNA PODZIM 2015 NAŠE TECHNIKA VAŠE DOVEDNOST ēetõzové PILY pro každého za zvýhodnøné ceny PēÍSLUŠENSTVÍ pro bezpeînou a pohodlnou práci s Ėetøzovou pilou AKUMULÁTOROVÉ STROJE pohodlná práce bez hluku a emisí

2 ZVLÁDNETE I NÁROëNÉ ÚKOLY ĕetøzové pily Husqvarna jsou neustále testovány v tøžkých podmínkách, které vyžadují výkon, pėesnost a odolnost.vysoký výkon a rychlost v kombinaci s nízkou hmotností a perfektní ergonomií umožčují vynikající ovládatelnost.vy proto mğžete pracovat rychle a bezpeînø a zvládnete tak každý nároîný úkol. HUSQVARNA 445 V onná farmáėská pila pro všestranné použití se snadným startováním. Pila je opatėena výklopnými víîky nádrže. Výkon 2,1 kw*, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a Ėetøzu 4,9 kg. Akìní cena: Kì Bøžná cena: Kî Møsíîní splátka: 500 Kî1) s nízkou spotėebou paliva a nízkými emisemi. Snadné startování zajištøno systémem Smart Start a palivovou pumpiîkou. Systém îistøní vzduchu Air Injection prodlužuje intervaly îištøní Þltru. Ochranné obleìení a praktické doplċky pro bezpeìnou a pohodlnou práci s Ĕetözovou pilou Ochranná pĕilba Classic Ochranná pĕilba Technical Lesnická bunda Classic P înou M Ėilba M ø práci v lese nebo na zahradø, s kovovou ochrannou síěkou obliîeje. Akìní cena: 925 Kì 2 s pevnou a zároveč lehkou konstrukcí, s ochranou sluchu a ochranným štítem. Akìní cena: Kì stėižená bunda s kvalitnø zpracovanými detaily. Velikosti S až XXL. Akìní cena: Kì

3 UNIVERZÁLNÍ FARMÁ SKÉ ET ZOVÉ PILY Model HUSQVARNA 440 HUSQVARNA 450 e-series HUSQVARNA 455 e-series Rancher '/on * 1,8 kw 2,4 kw 2,6 kw Délka lišty 15"/38 cm 15"/38 cm 15"/38 cm Hmotnost bez lišty a et zu 4,5 kg 5,1 kg 6,0 kg B žná cena K K K Ak ní cena K K K, sí ní splátka 1) 485 K 595 K 685 K ET ZOVÁ PILA PRO DOMÁCÍ PRÁCE HUSQVARNA 135 L!!"#L $% s jednoduchým startováním. Motor X-Torq snižuje spot ebu paliva a emise. Výkon 1,5 kw*, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a et zu 4,4 kg. Ak ní cena: K & žná cena: K M sí ní splátka: 315 K 1) MODERNÍ SEKERY HUSQVARNA Univerzální sekyrka H900, -. ípravu palivového d eva, zahradní práce apod. Délka: 34 cm Ak ní cena: 965 K Univerzální sekera A1400 / A2400 O - " ená pro r zné práce se d evem. Délka: 60 cm / 70 cm Ak ní cena: K / K Štípací sekera S1600 / S " ená pro štípání polen na palivové d íví. Délka: 60 cm / 70 cm Ak ní cena: K / K Ochranné oble ení a praktické dopl ky pro bezpe nou a pohodlnou práci s et zovou pilou Ochranné návleky Classic '( )*!( íležitostné uživatele et zové pily, lze navléci na pracovní kalhoty. Univerzální velikost. Ak ní cena: K Pracovní rukavice Technical, tenké + iléhavé a pohodlné rukavice pro náro né používání. Ak ní cena: 449 K Šle Husqvarna S silnými kovovými p ezkami, s nastavitelnou délkou. Ak ní cena: 409 K 3

4 PROFESIONÁLNÍ PILY HUSQVARNA VÝKON, SPOLEHLIVOST A BEZPE NOST PILA MISTRA R V PRÁCI S MOTOROVOU PILOU HUSQVARNA 576 XP pila pro náro né profesionální použití. Moderní motor X-Torq s rychlým a snadným startováním, systém AutoTune pro optimální nastavení motoru. Výkon 4,2 kw*, délka lišty 18"/46 cm, hmotnost bez lišty a et zu 6,8 kg. Ak ní cena: K D žná cena: K M sí ní splátka: K 1) HUSQVARNA :;9< et zová pila pro náro né práce. Výkonný motor X-Torq má sníženou spot ebu paliva a nízké emise. Systém AutoTune zajiš- uje optimální výkon pomocí automatického nastavení motoru. Výkon 3,1 kw*, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 5,6 kg. Ak ní cena: K D žná cena: K M sí ní splátka: 850 K 1) HUSQVARNA 372 XP K6;J8 = :;9< =8;> 7 1GCN;4A akcelerací a motorem X-Torq s nízkou spot ebou paliva a nízkými emisemi. Pila je velmi odolná i v nejt žším provozu v náro ných podmínkách. Výkon 4,1 kw*, délka lišty 18"/46 cm, hmotnost bez lišty a et zu 6,4 kg. Ak ní cena: K D žná cena: K M sí ní splátka: 975 K 1) HUSQVARNA 560 XP / 560 XP G E4F619< = :;9< =8;G 7 motorem X-Torq. Jsou vybaveny systémem RevBoost pro rychlou akceleraci a vyšší výkon a systémem AutoTune s automatickým nastavením karburátoru. Model 560 XP G s vyh ívanými rukoje mi. Výkon 3,5 kw*, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 5,7 / 5,9 kg. Ak ní cena: K / K D žná cena: K / K M sí ní splátka: 945 K / 975 K 1) HUSQVARNA 562 XP E4F619< = :;9< et zová pila s adou inovativních ešení pro efektivní a pohodlné ovládání. Motor X-Torq se sníženou spot ebou a emisemi. Systém AutoTune s automatickým nastavením karburátoru. Výkon 3,5 kw*, délka lišty 18"/46 cm, hmotnost bez lišty a et zu 5,9 kg. Ak ní cena: K D žná cena: K M sí ní splátka: K 1) P ÍSLUŠENSTVÍ HUSQVARNA :;9< =8;> =1>C< v nejnáro n jších podmínkách. Nízká hmotnost a vysoký výkon motoru X-Torq s nízkou spot ebou a nízkou hladinou emisí. Výkon 3,6 kw*, délka lišty 18"/46 cm, hmotnost bez lišty a et zu 6,4 kg. Ak ní cena: K D žná cena: K M sí ní splátka: 900 K 1) Taška na et zovou pilu KN4dná pro jakýkoli typ et zové pily. Ak ní cena: 609 K Kanystr Combi Q R innou ochranou proti p epln ní. Pro 6 litr paliva a 2,5 litru oleje. Ak ní cena: 715 K T

5 PRACUJTE NA ZAHRAD POHODLN A RYCHLE UWXoje Husqvarna vám pomohou na zahrad s každým náro ným pracovním úkolem. Spole ným rysem všech našich stroj je, že jsou velmi výkonné, odolné a perfektn ergonomicky navrženy. Zvládnou proto spole n s vámi i náro né práce. HUSQVARNA 535RX YZ[verzální k ovino ez pro náro né používání. Velmi odolný a výkonný. Dodáván s nosným popruhem Balance 35, strunovou hlavou a travním nožem. Objem válce 34,6 cm³, výkon 1,6 kw*, hmotnost bez p íslušenství 6,1 kg. Ak ní cena: K \ žná cena: K M sí ní splátka: 700 K 1) HUSQVARNA 545RX ] ovino ez pro náro né používání. Jedine ná ergonomie a vysoká odolnost. Dodáván s nosným popruhem Balance X, strunovou hlavou a travním nožem. Objem válce 45,7 cm³, výkon 2,1 kw*, hmotnost bez p íslušenství 8,7 kg. Ak ní cena: K \ žná cena: K M sí ní splátka: 900 K 1) HUSQVARNA 125BVx nablo[izf m h`p e vyvážený fouka. Snadno se startuje a pohodln ovládá. Sou ástí výbavy je sada pro vysávání, kulatá a plochá tryska. Objem válce 28 cm³, výkon 0,8 kw*, hmotnost 4,35 kg, kapacita foukání vzduchu v trubici 12,03 m³/min. Ak ní cena: K \ žná cena: K M sí ní splátka: 435 K 1) HUSQVARNA 580BTS ^_`abc[`zdezf gdh`ij a`klm s ergonomickým nosným popruhem. Výkonný motor X-Torq se snadným startováním a efektivní ventilátor poskytují vysokou rychlost a pr tok vzduchu. Objem válce 75,6 cm³, výkon 3,1 kw*, hmotnost 11,8 kg, kapacita foukání vzduchu v trubici 26 m³/min. Ak ní cena: K \ žná cena: K M sí ní splátka: 895 K 1) HUSQVARNA TC 338 qjlonný zahradní traktor pro celoro ní práci. Dvouválcový motor se snadno startuje pomocí funkce automatického syti e. Pedálem ovládaná hydrostatická p evodovka a široká ada p íslušenství. Motor Briggs & Stratton, výkon 11,1 kw p i 2600 ot./min, ší ka sekání 97 cm, sb rný koš 320 l. Ak ní cena: K \ žná cena: K M sí ní splátka: K 1) 5

6 VYSOKÝ VÝKON POHODLNÉ POUŽÍVÁNÍ AKUMULÁTOROVÉ STROJE HUSQVARNA VÝKONNÉ, TICHÉ A SNADNO OVLADATELNÉ UNIVERZÁLNÍ AKUMULÁTOR mulátor lze mezi stroji vym ċovat a pracovat nepĕetržit HUSQVARNA 436Li HUSQVARNA 536Li XP rstuvw xyz{y }~z{z s~yv z tv zu ~v }v ~z xs xyz{y rstuv zu ~v }v ~z x } x u } u ys w } x u t~ x startuje stisknutím tlaîítka. V cenø je zahrnuta nabíjeîka a akumulátor. Ėetøzu a vynikající ergonomií.v cenø je zahrnuta nabíjeîka a dva akumulátory pro nepėetržitou práci. Napøtí akumulátoru 36 V, kapacita akumulátoru 4,2 Ah, hmotnost bez Ėezné îásti a akumulátoru 2,7 kg, rychlost Ėetøzu max. 15 m/s. Napøtí akumulátoru 36 V, kapacita akumulátoru 4,2 Ah, hmotnost bez Ėezné îásti a akumulátoru 2,6 kg, rychlost Ėetøzu max. 20 m/s. Akìní cena: Kì øžná Akìní cena: Kì øžná cena: Kî Møsíîní splátka: Kî1) cena: Kî Møsíîní splátka: 750 Kî1) NOVINKA HUSQVARNA 436LiB HUSQVARNA 136LiHD50 u ulátorový rstu w t z } yø foukaî je lehký a snadno se ovládá.vynikající vyváženost, pohodlné rukojeti a nízká hladina hluku pro pohodlnou práci. V cenø je zahrnuta nabíjeîka a akumulátor. Napøtí akumulátoru 36 V, kapacita akumulátoru 4,2 Ah, hmotnost bez akumulátoru 2,4 kg, kapacita foukání vzduchu v trubici 10,8 m³/min. Akìní cena: Kì øžná cena: Kî Møsíîní splátka: 910 Kî1) vyvážený plotostėih se velmi lehce ovládá a startuje.v cenø je nabíjeîka a akumulátor. Napøtí akumulátoru 36 V, kapacita akumulátoru 1,5 Ah, délka lišty 50 cm, hmotnost bez akumulátoru 3,8 kg. Akìní cena: Kì øžná cena: Kî Møsíîní splátka: 630 Kî1)

7 Krásná a upravená zahrada s nářadím GARDENA GARDENA zahradní nůžky Classic Dvoubřité nůžky ke stříhání květin nebo mladých výhonků. Max. průměr stříhané větve 18 mm. GARDENA nůžky na větve 680 B Classic Dvoubřité nůžky pro stříhání čerstvých větví do max. průměru 35 mm. Hladký a čistý střih. Akční cena 255 Kč Akční cena 775 Kč Běžná cena 265 Kč Běžná cena 805 Kč GARDENA nůžky na živý plot 540 Classic Nůžky s pevnými čepelemi s nepřilnavým povlakem a vlnitým výbrusem. Ergonomicky tvarované dřevěné rukojeti. Akční cena 620 Kč Běžná cena 690 Kč GARDENA elektrické nůžky na živý plot EasyCut 42 Lehké elektrické nůžky s optimalizovanou geometrií pro rychlý, účinný a čistý střih. Výkon 400 W. Délka střihací lišty: 42 cm. GARDENA akumulátorové nůžky na trávu a keře ClassicCut sada Akumulátorové nůžky pro zastřihování okrajů trávníku a tvarování živých plotů. Šířka nože na trávu 8 cm, délka nože na keře 12,5 cm. Akční cena Kč Akční cena Kč Běžná cena Kč Běžná cena Kč GARDENA akumulátorová teleskopická vyvětvovací pilka TCS Li-18/20 Pro řezání větví ve výšce až 4 m, i pohodlné řezání na zemi bez ohýbání. Teleskopicky nastavitelná rukojeť. Akční cena Kč Běžná cena Kč GARDENA zahradní rukavice Kvalitní a praktické zahradní rukavice pro všestranné práce. Různé velikosti. GARDENA ruční nářadí sada Kvalitní ruční nářadí GARDENA v praktické sadě: květinová lopatka, nůžky, rukavice, vyrývač kořínků. Akční cena 125 Kč Akční cena 520 Kč Běžná cena 135 Kč Běžná cena 550 Kč GARDENA elektrický vertikutátor EVC 1000 Pro odstranění mechu, travní plsti a odumřelé trávy z trávníku, se snadnou obsluhou. Výkon: 1000 W, pracovní šířka: 30 cm. GARDENA sypací vozík 500 Comfort Univerzální sypací vozík vhodný pro zimní posyp, setí, hnojení a další využití. Šířka posypu: 53 cm, objem: 14 l. GARDENA tlakový postřikovač, 5 l Postřikovač s ramenním popruhem pro péči o rostliny s max. tlakem 3 bary, s bezpečnostním ventilem. Délka hadice: 1,75 m. GARDENA combisystem hrábě na listí s dřevěnou násadou Ideální pro shrabování listí, posečené trávy, zbytků po vertikutaci apod. Pracovní šířka 43 cm. Akční cena Kč Akční cena Kč Akční cena 565 Kč Akční cena 435 Kč GARDENA zahradní vysavač/foukač ErgoJet 3000 Výkonný a snadno ovladatelný elektrický zahradní foukač a vysavač. Výkon: 3000 W, rychlost foukání: 310 km/h. Běžná cena Kč Běžná cena Kč Běžná cena 595 Kč Běžná cena 460 Kč Akční cena Kč Běžná cena Kč Více informací o sortimentu Gardena získáte na

8 PRÁCE S ēetõzovou PILOU: BEZPEëNOST NA PRVNÍM MÍSTõ PĖi práci s Ėetøzovou pilou, aě už na zahradø îi v lese, je vždy na prvním místø bezpeînost. Riziko zranøní se dá snížit nejen dodržováním základních pravidel, ale také používáním ochranných pomğcek. Ochranné pracovní doplčky nejsou jen výsadou profesionálğ, ale møly by mít své místo i v té nejmenší kğlnø. Práce s Ėetøzovou pilou mğže být nebezpeîná a nelze ji podcečovat. Abyste møli pilu pod kontrolou, je bezpodmíneînø nutné dodržovat zásady bezpeîné práce. DĞležitý je správný postoj a držení pily. Je nutné respektovat bezpeînou vzdálenost a svá pevná pravidla má také pohyb s pilou a startování. Více o bezpeîné práci s Ėetøzovou pilou na StaĊte se fanoušky naší facebookové stránky BEZPEëNõ S HUSQVARNOU TÝM HUSQVARNA ZAZÁēIL NA MISTROVSTVÍ ër V PRÁCI S MOTOROVOU PILOU 2015! Ve dnech 19. a 20. îervna se v areálu Skelná HuĚ v Ralsku konal tradiîní šampionát nejlepších îeských dėevorubcğ, Pohár VLS Mistrem íeské republiky v práci s motorovou pilou se stal Martin PČaîek, který vítøzství dosáhl s pilou Husqvarna 576 XP. S touto pilou soutøžili i JindĖich Fazekaš a Jan Zajíîek, kteėí se umístili na druhém a tėetím místø. Ne náhodou všichni tėi dosáhli stupnø vítøzğ s pomocí pily Husqvarna 576 XP, která je tak právem nazývána pilou pro nároîné profesionální použití. «± ²±³ µ ¹ º ¹» ¼¹ ²½ ¹ ¾»¹ ±³À± ÁºÂû² Ä Více informací získáte na nebo na bezplatné infolince ª Þnancování Nízké splátky. Jedná se o úvør urîený pro všechny klienty, kdy na prodejnø zaplatíte pouze 10 % z ceny výrobku. Prodej na splátky pouze v prodejnách oznaîených logem Husqvarna Þnancování. Husqvarna Þnancování je zajištøno spoleîností Essox, s.r.o. O dalších variantách Þnancování našich produktğ se informujte pėímo u autorizovaných prodejcğ Husqvarna. FINANCOVÁNÍ NÍZKÉ SPLÁTKY Pĕíklad splácení #: Poĕizovací cena Kí, pĕímá platba 589 Kí, výše úv ru Kí, m sííní splátka 295 Kí, poíet m sííních splátek 20, celková splatná íástka Kí, RPSN 13,22 %, úroková sazba 1) îené vîetnø DPH. Hodnoty bonusğ jsou vyjádėené v prodejních cenách vîetnø DPH a byly aktuální v dobø uvedení do tisku, nicménø tyto hodnoty se mohou bøhem roku mønit. Zmøny cen mohou nastat také ve spojení s ßuktuací møny. Akce platí do Odpovødnost za tiskové chyby vylouîena. Spoleînost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobkğ, a proto si vyhrazuje právo zmønit design, speciþkace a vybavení bez pėedchozího upozornøní. Obrázky bonusğ jsou ilustraîní. 12,48 %. Platí pro smlouvy uzavėené dne Doba trvání spotėebitelského úvøru je do data splatnosti poslední møsíîní splátky. # Splatnost møsíîní splátky je vždy k 15. dni, poîínaje møsícem následujícím po uzavėení smlouvy. ZprostĖedkovatel vykonává zprostėedkovatelskou îinnost pro spoleînost ESSOX, s.r.o. a ostatní vøėitele. * JMENOVITÝ VÝKON Jmenovitý výkon motoru je prğmørný îistý výkon (pėi ot / min) typického motoru pro model motoru møėený podle standardu SAE J1349 / ISO1585. Sériovø vyrábøné motory se od této hodnoty mohou odlišovat. Skuteîný výkon motoru instalovaného v konkrétním stroji se bude lišit podle provozní rychlosti, okolních podmínek a dalších promønných. Buîte vždy o krok napĕed! Ėihlaste se k odbøru newsletterğ na a buðte vždy informováni o aktuálních akcích, novinkách a døní ve spoleînosti Husqvarna. Husqvarna íesko s.r.o., Türkova 2319 / 5b, Praha 4 Chodov, infolinka: , Copyright 2015 Husqvarna AB (publ).všechna práva vyhrazena. Husqvarna a další oznaîení výrobkğ a funkcí jsou registrovanými nebo neregistrovanými obchodními znaîkami spoleînosti Husqvarna, jak jsou uvedeny na

NAŠE TECHNIKA VAŠE DOVEDNOST

NAŠE TECHNIKA VAŠE DOVEDNOST ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA VÝROBKŮ HUSQVARNA PODZIM 2015 NAŠE TECHNIKA VAŠE DOVEDNOST ŘETĚZOVÉ PILY pro každého za zvýhodněné ceny PŘÍSLUŠENSTVÍ pro bezpečnou a pohodlnou práci s řetězovou pilou AKUMULÁTOROVÉ

Více

HUSQVARNA AUTOMOWER ROBOTICKÉ SEKAČKY PRO KRÁSNÝ TRÁVNÍK

HUSQVARNA AUTOMOWER ROBOTICKÉ SEKAČKY PRO KRÁSNÝ TRÁVNÍK AKUMULÁTOROVÉ STROJE HUSQVARNA EFEKTIVITA, TICHÝ CHOD, SNADNÁ ÚDRŽBA HUSQVARNA AUTOMOWER ROBOTICKÉ SEKAČKY PRO KRÁSNÝ TRÁVNÍK RIDERY HUSQVARNA UŽIJTE SI SEKÁNÍ ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA VÝROBKŮ HUSQVARNA JARO

Více

HUSQVARNA AUTOMOWER ROBOTICKÉ SEKAČKY PRO KRÁSNÝ TRÁVNÍK

HUSQVARNA AUTOMOWER ROBOTICKÉ SEKAČKY PRO KRÁSNÝ TRÁVNÍK AKUMULÁTOROVÉ STROJE HUSQVARNA EFEKTIVITA, TICHÝ CHOD, SNADNÁ ÚDRŽBA HUSQVARNA AUTOMOWER ROBOTICKÉ SEKAČKY PRO KRÁSNÝ TRÁVNÍK RIDERY HUSQVARNA UŽIJTE SI SEKÁNÍ ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA VÝROBKŮ HUSQVARNA JARO

Více

NAŠE TECHNIKA VAŠE DOVEDNOST

NAŠE TECHNIKA VAŠE DOVEDNOST ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA VÝROBKŮ HUSQVARNA PODZIM 2015 NAŠE TECHNIKA VAŠE DOVEDNOST ŘETĚZOVÉ PILY pro každého za zvýhodněné ceny PŘÍSLUŠENSTVÍ pro bezpečnou a pohodlnou práci s řetězovou pilou AKUMULÁTOROVÉ

Více

Univerzální vybavení pro vaši zahradu v akční nabídce

Univerzální vybavení pro vaši zahradu v akční nabídce Univerzální vybavení pro vaši zahradu v akční nabídce NOVÝ ROZMĚR V PRÁCI S MOTOROVOU PILOU Novinka! Nová řetězová pila kombinuje unikátní design a působivý výkon. PRVOTŘÍDNÍ NABÍDKA PRO PRVOTŘÍDNÍ SEKÁNÍ

Více

Bezpečně s Hu sqvarnou

Bezpečně s Hu sqvarnou Bezpečně s Hu sqvarnou 19 Bonusy v celkové hodnotě 2.864 Kč Husqvarna 560 XP 21 Bonusy v celkové hodnotě Husqvarna 545RXT 2.773 Kč 24 K pile 560 XP a křovinořezům 545RXT / 555RXT ZDARMA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO

Více

Sněhové frézy a zimní technika 2010-2011

Sněhové frézy a zimní technika 2010-2011 Sněhové frézy a zimní technika 2010-2011 Jak si vybrat správnou sněhovou frézu? Před vlastním výběrem vhodné frézy je třeba zvážit velikost a členitost plochy, ze které budete sníh odklízet a také množství

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek.

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek. Čisticí stroje Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu 4 Vždy vhodný čisticí prostředek Zvýšená životnost 3 2 Nízké opotřebení Technika 1 Regulace tlaku/průtoku na přístroji

Více

Nabídka výrobků PARTNER na rok 2010

Nabídka výrobků PARTNER na rok 2010 Nabídka výrobků PARTNER na rok 2010 BENZINOVÝ FOUKAČ Tornado GBV 325 výkonná turbina 1,0 PS / 0,7 kw Objem válce 25 ccm Poměr 10:1 Rychlost 320km/h Sací výkon 12,16m³/min Sběrný vak 45 l 4,4kg 3 v 1 3

Více

Střední třída K 4 Classic *EU

Střední třída K 4 Classic *EU Střední třída K 4 Classic *EU Vysokotlaký čistič K4 pro příležitostné použití a středně silné nečistoty, např. na malých automobilech, zahradních plotech nebo jízdních kolech. Tento vysokotlaký čistič

Více

Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY. CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany

Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY. CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany Obsah Bezpečnost Balení a technické údaje Úvod. Nastavení. Požadavky na vzduch Filtrační patrona Záruka a omezení záručního

Více

Kvalita pro nejlepší výkony. Vyberte si to nejlepší pro vás!

Kvalita pro nejlepší výkony. Vyberte si to nejlepší pro vás! Podzim 2014 Kvalita pro nejlepší výkony. Vyberte si to nejlepší pro vás! Výhodná nabídka řetězových pil Síla pro perfektní výsledky vaší práce. Zimní příslušenství pro rider a traktor Využívejte rider

Více

VYPILOVANÝ PODZIM 2016

VYPILOVANÝ PODZIM 2016 VYPILOVANÝ PODZIM 2016 Z E OSVĚDČENÁ KVALITA Š V É D S K A HUSQVARNA 450 e-series PILY HUSQVARNA za zvýhodněné ceny pro vaši bezpečnou práci AKUMULÁTOROVÉ STROJE: efektivní, tiché a lehké ŘETĚZOVÉ PILY,

Více

Provedení a objednací čísla

Provedení a objednací čísla Provedení a objednací čísla Vybavení Obj. č. Jednoduchá regulace 1 2 3 4a 4b 5 6 Dvojitá regulace Vložka do zásobníku Vzduchové míchadlo bez převodovky Vzduchové míchadlo s převodovkou Elektrické míchadlo

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při

Více

Pro perfektní broušení.

Pro perfektní broušení. 134 Oscilační, excentrické a Delta-brusky Pro perfektní broušení. FLEX oscilační bruska OS 80-2/OSE 80-2 a FLEX Delta-bruska OD 100-2/ODE 100-2 jsou vhodné především pro opracování malých ploch, rohů a

Více

Třída Premium K 7 Premium *EU

Třída Premium K 7 Premium *EU Třída Premium K 7 Premium *EU Ať už silně znečištěné cesty, bazény, jízdní kola nebo automobily vysokotlaký čistič K7 Premium s vodou chlazeným motorem si s nečistotami hravě poradí. S navíjecím bubnem

Více

Vyžínače a křovinořezy

Vyžínače a křovinořezy Vyžínače a křovinořezy Vůně čerstvě posečené trávy stoupá vzhůru a do spodních partií dřevin konečně zase dopadá světlo. Potřebujete po čase uvést po perfektního stavu svůj soukromý pozemek? Nebo je profesionální

Více

Základní třída K 2.200 Balcony

Základní třída K 2.200 Balcony Základní třída K 2.200 Balcony Všestranně použitelný šikovný úklidový stroj pro balkóny. Ideální na čištění květináčů, čištění balkónového nábytku apod. Lepší a rychlejší úklid než i s tím nejlepším kartáčem

Více

ŘADA MOTORŮ SCANIA EURO 5. Opravdový rozdíl

ŘADA MOTORŮ SCANIA EURO 5. Opravdový rozdíl ŘADA MOTORŮ SCANIA EURO 5 Opravdový rozdíl PŘEDSTAVUJEME MOTORY SCANIA EURO 5 2-3 Dokonalost se vyplácí. O tom, co je motorem vašich ambicí, se můžeme jen dohadovat. Zato přesně víme, jakým překážkám musíte

Více

K 7 Compact Car. K 7 Compact Car, 1.447-003.0, 2016-02-09

K 7 Compact Car. K 7 Compact Car, 1.447-003.0, 2016-02-09 Kompaktní a vysoce výkonný vysokotlaký čistič K7 Compact Car má vodou chlazený motor a je vhodný pro časté použití a silné nečistoty v domácnosti. K přístrojovému vybavení patří sada Car Kit s Power kartáčem,

Více

Základní třída K 2.300

Základní třída K 2.300 Základní třída K 2.300 Mobilní & kompaktní: všestranný stroj pro příležitostné použití. Dokonalý při malých nečistotách (např. na zahradní nábytek, jízdní kola, vozidla a malé plochy kolem domu). Ideální

Více

Akumulátorová těsnicí pistole 2055

Akumulátorová těsnicí pistole 2055 Akumulátorová těsnicí pistole 2055 Napětí Kapacita akumulátoru Doba nabíjení Rychlost včetně akumulátoru 4,8 V,2 Ah 3 H 40-450 mm/min,7 kg Regulace rychlosti vytlačování materiálu umožňuje dokonalé přizpůsobení

Více

Nabídka výrobků FLYMO na rok 2010

Nabídka výrobků FLYMO na rok 2010 Nabídka výrobků FLYMO na rok 2010 BENZINOVÁ SEKAČKA NA TRÁVU Quicksilver 46S 46cm 40cm pracovní šířka Briggs & Stratton Sprint Motor Max. výkon Šířka sekání Výška sekání Skříň Sběrný koš Briggs & Stratton

Více

KATALOG 2011 TRAVNÍ SEKAČKY DRTIČE DŘEVA ŘETĚZOVÉ PILY. Tradice z Nizozemí od roku 1906

KATALOG 2011 TRAVNÍ SEKAČKY DRTIČE DŘEVA ŘETĚZOVÉ PILY. Tradice z Nizozemí od roku 1906 KATALOG 2011 TRAVNÍ SEKAČKY DRTIČE DŘEVA ŘETĚZOVÉ PILY Tradice z Nizozemí od roku 1906 Rotační travní sekačky s pojezdem U multifunkčních sekaček někdy bývá problém, že zvládají spoustu věcí, ale pouze

Více

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání lanem Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání diamantovým lanem je nejsnadnější a nejúčinnější způsob

Více

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF Ohřívací zařízení SKF Je to tak. Nesprávné montážní postupy jsou až v 16 % případů příčinou předčasného selhání ložisek Ve snaze snížit riziko nesprávné montáže začala společnost SKF jako jedna z prvních

Více

K 3 K 3, 1.601-812.0, 2016-01-26

K 3 K 3, 1.601-812.0, 2016-01-26 Vysokotlaký čistič Kärcher K3 a lehké nečistoty říkají sbohem. Tento vysokotlaký čistič, který je vybaven pistolí Quick Connect a 6 m dlouhou vysokotlakou hadicí, je ideálním pro příležitostné použití

Více

Vyberte si kvalitu pro vaši zahradu

Vyberte si kvalitu pro vaši zahradu Vyberte si kvalitu pro vaši zahradu Jaro 2014 Výhodná jarní nabídka křovinořezů od 6.990 Kč Nová generace Husqvarna Automower I vy můžete mít krásný trávník bez práce. Pracujte bezpečně! Ochranné oblečení

Více

Návod na obsluhu a údržbu. úhlové brusky typ WSL-HW 125 L-SYS. Obj. č. D 322 295

Návod na obsluhu a údržbu. úhlové brusky typ WSL-HW 125 L-SYS. Obj. č. D 322 295 Návod na obsluhu a údržbu úhlové brusky typ WSL-HW 125 L-SYS Obj. č. D 322 295 Duben 2006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

RAY. Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku

RAY. Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku Řada závěsných elektrokotlů RAY

Více

Vyšší rychlost řezání, vynikající ergonomie a maximální výkon

Vyšší rychlost řezání, vynikající ergonomie a maximální výkon Vyšší rychlost řezání, vynikající ergonomie a maximální výkon Pro dlouhé a náročné směny v lese je nutné vybavení, které nabízí nejvyšší výkon, nejlepší provozní vlastnosti, ergonomii a bezpečnost. Profesionální

Více

Obytné prostory. domy, vily, obchody. Vývoj pokračuje. Novinka. Domestic. Čtyři modely pro vysávanou plochu max 450 m 2

Obytné prostory. domy, vily, obchody. Vývoj pokračuje. Novinka. Domestic. Čtyři modely pro vysávanou plochu max 450 m 2 Obytné prostory domy, vily, obchody Vývoj pokračuje r Novinka Domestic Čtyři modely pro vysávanou plochu max 450 m 2 6 produktová řada SINCE 1993 w w w. s i s t e m a i r. c z R-evolution: 10 nových funkcí,

Více

Projdou kamenem, betonem i ocelí.

Projdou kamenem, betonem i ocelí. 142 Rozbrušovací stroje Projdou kamenem, betonem i ocelí. Kde profesionálové musí projít materiálem tvrdým jako kámen, tam se dobře uplatní naše rozbrušovací stroje, s jejich pověstnou spolehlivostí, výkonem

Více

Pásová bruska SB 180

Pásová bruska SB 180 Návod na obsluhu a údržbu Pásová bruska SB 180 Obj. č. N16000514 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: na zařízení 12V konektor AMP pro připojení na vozidlo Hlídání izolace:

RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: na zařízení 12V konektor AMP pro připojení na vozidlo Hlídání izolace: Hasičský zdroj elektrického proudu Čís. zboží: MAG135SL-R OBECNĚ Druh generátor proudu Využití: Zejména u hasičů nebo uživatelů se zvýšenými požadavky na stupeň ochrany Výrobce: MAG-MOTOREN společnost

Více

Jsem 50 metrů vpravo od strže.

Jsem 50 metrů vpravo od strže. A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Motorové pily a vyvětvovací pily Jsem 50 metrů vpravo od strže. Nad sněhem se ozývá zvuk motorů pil. Od časných ranních hodin jsou

Více

Tel.X Nikl-kadmiové baterie o vysoké hustotě energie Ušité na míru moderním telekomunikačním sítím

Tel.X Nikl-kadmiové baterie o vysoké hustotě energie Ušité na míru moderním telekomunikačním sítím Tel.X Nikl-kadmiové baterie o vysoké hustotě energie Ušité na míru moderním telekomunikačním sítím Pro novou generaci decentralizovaných telekomunikačních sítí jsou vyžadovány záložní zdroje, které splňují

Více

Tisková zpráva AKE 30 LI od firmy Bosch provede více než 100 řezů na jedno nabití akumulátoru

Tisková zpráva AKE 30 LI od firmy Bosch provede více než 100 řezů na jedno nabití akumulátoru Tisková zpráva První akumulátorová řetězová pila s 36V lithiumiontovým akumulátorem AKE 30 LI od firmy Bosch provede více než 100 řezů na jedno nabití akumulátoru Srpen 2009 PI 6596 PT MS Pro výkonné a

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

K 3 Premium Home T150

K 3 Premium Home T150 Vysokotlaký čistič K 3 Premium se sadou Home Kit je ideální stroj pro příležitostné použití a lehká znečištění okolo domu. Např. mytí automobilů, zahradních plotů nebo jízdních kol. Výkonný vysokotlaká

Více

Novinky Jaro 2012 Nabídka je platná od 1. 5. 2012

Novinky Jaro 2012 Nabídka je platná od 1. 5. 2012 Novinky Jaro 2012 Nabídka je platná od 1. 5. 2012 Silný vrtací šroubovák s kompaktními akumulátory ASV 14 A (2x 1,3 Ah) vhodný pro aplikace s vysokými nároky na výkon při nízké hmotnosti stroje nový silnější

Více

Akční podzim s výrobky Husqvarna

Akční podzim s výrobky Husqvarna Akční podzim s výrobky Husqvarna 4.490 Kč ŠIROKÁ AKČNÍ NABÍDKA PIL Husqvarna 236 Pily Husqvarna si hravě poradí se dřevem v lese i na zahradě. SPOLEHLIVÉ SNĚHOVÉ FRÉZY Husqvarna ST 121E Účinné odklízení

Více

HORKOVODNÍ profesionální vysokotlaké stroje

HORKOVODNÍ profesionální vysokotlaké stroje HORKOVODNÍ profesionální vysokotlaké stroje Aktivace průtokem Unikátní technologie regulačního bloku Unikátní technologie průtokem řízeného regulačního bloku. Nilfisk-ALTO se vrací k osvědčené a navíc

Více

*MVCRX00SYFZX* MVCRX00SYFZX prvotní identifikátor

*MVCRX00SYFZX* MVCRX00SYFZX prvotní identifikátor *MVCRX00SYFZX* MVCRX00SYFZX prvotní identifikátor Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU STS Číslo jednací:

Více

200 L 300 L 500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži

200 L 300 L 500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži Teplo pro váš domov od roku 1888 AKUMULAČNÍ NÁDOBY AkuECONOMY 200 L 300 L 500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži CZ_2015_8 Obsah: str. 1. Popis konstrukce... 3 2. Pokyny k likvidaci

Více

DEMOLICE NA DÁLKU DEMOLIČNÍ ROBOTI

DEMOLICE NA DÁLKU DEMOLIČNÍ ROBOTI DEMOLICE NA DÁLKU DEMOLIČNÍ ROBOTI Přehled výhod 86 Husqvarna DXR 88 Technické údaje pro demoliční roboty 9 Dálkově ovládaní demoliční roboti od společnosti Husqvarna jsou nejnovějšími stroji v oblasti

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

ZDARMA 18V AKU VRTAČKA DC720KA + TRIKO DEWALT

ZDARMA 18V AKU VRTAČKA DC720KA + TRIKO DEWALT AKCE DEWALT PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY / ŠROUBOVÁKY NOVÁ ŘADA KOMPAKTNÍCH PŘÍKLEPOVÝCH VRTAČEK / ŠROUBOVÁKŮ mm ZDARMA 8V AKU VRTAČKA DC70KA + TRIKO DEWALT 9mm Západkové sklíčidlo s jednou objímkou Zabudované diodové

Více

Strojní pásová pila ProLine 520.450 H

Strojní pásová pila ProLine 520.450 H FIPAS-pily na kov s.r.o. Czech Strojní pásová pila ProLine 520.450 H 1. Zobrazení stroje Vyobrazení stroje slouží k informačním účelům a ukazuje konstrukčně podobný typ v ručním provedení. 2. Krátký popis

Více

GA 20 l # 16742 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

GA 20 l # 16742 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen GA 20 l D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH # 16742 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com

Více

biowaba-kompakt-1-stv-uvc

biowaba-kompakt-1-stv-uvc Popis produktu biowaba-kompakt-1-stv-uvc První plně automatické zařízení na světě pro biologickou úpravu vody v soukromých bazénech nebo jezírcích. Zařízení je vhodné i pro vnitřní bazény. biowaba-kompakt-1-stv-uvc

Více

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 Platnost od 1.1.2004 VÝROBA PLYNŮ PRO MEDICINÁLNÍ ÚČELY VYDÁNÍ PROSINEC 2003 1. Zásady Tento doplněk se zabývá průmyslovou výrobou medicinálních plynů,

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013 Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. 1. Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických

Více

214 Modré elektrické nářadí pro profesionály. Diamantová technika

214 Modré elektrické nářadí pro profesionály. Diamantová technika 21 Modré elektrické nářadí pro profesionály Diamantová technika Modré elektrické nářadí pro profesionály 215 Síla systému: Diamantová technika a dělicí brusky Bosch Diamantové vrtací systémy Bosch spojují

Více

TESTOVÉ OTÁZKY PRO OBSLUHOVATELE A INSTRUKTORY MOTOROVÝCH PIL

TESTOVÉ OTÁZKY PRO OBSLUHOVATELE A INSTRUKTORY MOTOROVÝCH PIL TESTOVÉ OTÁZKY PRO OBSLUHOVATELE A INSTRUKTORY MOTOROVÝCH PIL Správná odpověď na otázku je vždy odpověď a) MP 01 Každá MP musí být vybavena a) krytem pohyblivých částí, tlumiči vibrujících částí a zachycovačem

Více

Návod k používání stříkací pistole Typ FP - HVLP

Návod k používání stříkací pistole Typ FP - HVLP Návod k používání stříkací pistole Typ FP - HVLP Obj.-č. D 030 073 Stav k 06/00 G 880 333 Duben 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru v náš výrobek. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti

Více

GARDENA obsah. Všechno přehledně. Poznámka: CR = základní sortiment 2

GARDENA obsah. Všechno přehledně. Poznámka: CR = základní sortiment 2 Katalog 2011 GARDENA obsah Všechno přehledně Obsah Strana Obsah Strana Original GARDENA System 4 39 Original GARDENA System 4 8 Profi-System 9 10 Hadice 11 14 Vozíky/bubny na hadici 15 20 Postřikovače,

Více

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY NÁVOD K OBSLUZE model N1F KZ2-250 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si důkladně tento návod k obsluze dříve než zahájíte provoz s přístrojem. Návod k

Více

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY A.3.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval:

Více

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51 NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušná pistole Obj. č.: 81 19 51 Vč. 4-dílů. Souprava trysek (bodová-, otočná-, širokoúhlá- a okrajová tryska). Ideální pro domácnost, hobby, domácí dílnu apod. k odstranění barev,

Více

300.9D. Hydraulické minirypadlo. Motor Výkon 13,7 kw 18,6 k Hmotnost Přepravní hmotnost bez bezpečnostního rámu Přepravní hmotnost s bezpečnostním

300.9D. Hydraulické minirypadlo. Motor Výkon 13,7 kw 18,6 k Hmotnost Přepravní hmotnost bez bezpečnostního rámu Přepravní hmotnost s bezpečnostním 300.9D Hydraulické minirypadlo Motor Výkon 13,7 kw 18,6 k Hmotnost Přepravní hmotnost bez bezpečnostního rámu 935 kg Přepravní hmotnost s bezpečnostním rámem 985 kg Kompaktní rozměry Snadný přístup na

Více

Stroje na čištění schodů BD 17/5 C. Vybavení: Nastavitelná rychlost kartáčů Kola Síťový provoz Nádrž volitelná 3.5 l Nádrž volitelná (2) 5 l

Stroje na čištění schodů BD 17/5 C. Vybavení: Nastavitelná rychlost kartáčů Kola Síťový provoz Nádrž volitelná 3.5 l Nádrž volitelná (2) 5 l Stroje na čištění schodů BD 17/5 C Kompaktní čistič schodů s technologií kotoučů a sítovým pohonem pro čištění, šamponování, leštění a krystalizaci různých malých ploch jako např. stupů nebo okenních parapetů.

Více

PROFESIONÁLNÍ PLYNOVÉ HOŘÁKY A DOPLŇKY

PROFESIONÁLNÍ PLYNOVÉ HOŘÁKY A DOPLŇKY Exclusive Czech distributor PROFESIONÁLNÍ PLYNOVÉ HOŘÁKY A DOPLŇKY AKCEPT CZ a.s., Libušská 10/222, Praha 4, 142 00 Tel. +420 241 4 10 33, 602 322 63, 24 199 305 E-mail: akcept@akcept.cz, web: www.akcept.cz

Více

Přímočará pila BS900

Přímočará pila BS900 Návod na obsluhu a údržbu Přímočará pila BS900 Obj. č. N23000114 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ 3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, Vážená paní starostko, vážený pane starosto, za léta služby víte, že obyvatelé se dívají na svou obec stejně jako na její představitele. Pěkné a udržované prostředí přispívá ke spokojenému životu. Je více

Více

dlouhá obslužná komunikace na pozemku, zmenšení pozemku je co nejbližší vazba na oslužnou komunikaci. Sníží se tak ekonomické nároky na

dlouhá obslužná komunikace na pozemku, zmenšení pozemku je co nejbližší vazba na oslužnou komunikaci. Sníží se tak ekonomické nároky na íò ËÎÞßÒ ÍÌ ÝÕW Æ_ÍßÜÇ ÐÎÑ ËÓSÍÌ ÒS ÍÌßÊÞÇ ÐÎÑ ÞÇÜÔÛÒS ËÓSÍÌ ÒS ÍÌßÊÞÇ Òß ÐÑÆÛÓÕË Š ¼» ª ª«ª ±ª#½ ²ô ±ª ²± ²3½ ±¼³3²»µô ¼± ²#½ 3¼» ²3½ º±»³ Sídla byla zakládána vždy s ohledem na maximální pr±º 3 ±¼²3½

Více

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY a koupelnové ohřívače

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY a koupelnové ohřívače ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY a koupelnové ohřívače 2005 Francouzská rodinná firma Atlantic Groupe s 2400 lidmi, kteří se věnují trvalému zvyšování hodnoty svých výrobků odpovídajícím stále větším světovým

Více

Návod k obsluze Zádový postřikovač SOLO 425/475/435/485/473P/473D

Návod k obsluze Zádový postřikovač SOLO 425/475/435/485/473P/473D Návod k obsluze Zádový postřikovač SOLO 425/475/435/485/473P/473D Upozornění: Před prvním uvedením postřikovače do provozu si důkladně pročtěte tento návod k obsluze a dbejte bezpodmínečně všech bezpečnostních

Více

Recyklace vody ekonomická a přesto v souladu s životním prostředím

Recyklace vody ekonomická a přesto v souladu s životním prostředím ekonomická a přesto v souladu s životním prostředím Recyklace, resp. úprava znečištěné vody, která vzniká v mycích linkách vozů a při profesionálním vysokotlakém čištění, je často předepsána zákonem. Recyklačními

Více

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý Mikroelektrárny ÚVOD Vedle solárních článků pro potřeby výroby el. energie, jsou k dispozici i další možnosti. Jednou jsou i větrné elektrárny. Pro účely malých výkonů slouží malé a mikroelektrárny malých

Více

DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití

DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití English Česky DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití Dem 10 1 Dem 10 DEMINERALIZAČNÍ FILTR NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, Chtěli bychom Vám tímto poděkovat za zakoupení našeho Demineralizačního filtru

Více

Popis mopedů. Moped Stadion S11

Popis mopedů. Moped Stadion S11 Popis mopedů Moped Stadion S11 Moped Stadion S11 je náš nejlehčí a nejlevnější motorový dopravní prostředek. Je lehké, avšak solidní konstrukce. Typ S11 je jen o 18 kg těžší než normální cestovní kolo.

Více

Krbová kamna/ krbová vložka bez teplovodního výměníku

Krbová kamna/ krbová vložka bez teplovodního výměníku Krbová kamna/ krbová vložka bez teplovodního výměníku ------------------------------------------------------------------- Všeobecný návod pro použití Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil/a

Více

Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění k výběrovém řízení na Dodávku strojů a zařízení, včetně dopravy, instalace a zaškolení Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: OPPK

Více

Sikafloor 82 EpoCem. 3-komponentní tekutá malta na cementové bázi zušlechtěná epoxidem.

Sikafloor 82 EpoCem. 3-komponentní tekutá malta na cementové bázi zušlechtěná epoxidem. Technický list Sikafloor 82 EpoCem / strana 1/6 Tekutá podlaha Sikafloor 82 EpoCem Druh 3-komponentní tekutá malta na cementové bázi zušlechtěná epoxidem. Použití Jako samonivelační tekutá podlaha o tloušťce

Více

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky Příloha č. 2 Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky 1. Vymezení skupin výrobků Kancelářská výpočetní technika, jak o ni pojednává tento dokument, zahrnuje tři skupiny výrobků: počítače osobní

Více

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Návod k použití CZ Kuchyňská digestoř Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří OKC 6661 I. Digestoř byla zaprojektována a vyrobena především

Více

OKLADKA ROZDZIALU 2405-K

OKLADKA ROZDZIALU 2405-K OKLADKA ROZDZIALU 0-K SILOVÁ SKLÍČIDLA S OVLÁDÁNÍ STROJNÍ A HYDRAULICKÉ UPÍNACÍ VÁLCE SILOVÁ SKLÍČIDLA S OVL. STROJNÍ A HYDRAULICKÉ UPÍNACÍ VÁLCE TVRDÁ HORNÍ ČELIST ZADNÍ VÝKO TAŽNÁ ATICE KLÍNOVÉ POUZDRO

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

SLEVY I. ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SLEVY I. ZÁKLADNÍ SLUŽBY SLEVY I. ZÁKLADNÍ SLUŽBY Slevy úrovně 1 pro podání se Zákaznickou kartou České pošty Podmínky slev při podání se Zákaznickou kartou České pošty Každý držitel Zákaznické karty České pošty má nárok na uplatnění

Více

COMPRESSED AIR SINCE 1919 BLADE PŘINÁŠÍME VÁM NOVOU BUDOUCNOST BLADE 4 5 7 11

COMPRESSED AIR SINCE 1919 BLADE PŘINÁŠÍME VÁM NOVOU BUDOUCNOST BLADE 4 5 7 11 COMPRESSED AIR SINCE 1919 Aut orizované obchodní a servisní středisko v ČR BLADE PŘINÁŠÍME VÁM NOVOU BUDOUCNOST BLADE 4 5 7 11 Mattei: více než 90 let výzkumu a spolehlivosti COMPRESSED AIR SINCE 1919

Více

Návod na obsluhu. Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW

Návod na obsluhu. Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW Návod na obsluhu Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW PRESS-HAMMER s.r.o. 5.května 8 (Veselá), 295 01 Mnichovo Hradiště, Česká republika Tel./fax: +420 326 782 088 E-mail: info@press-hammer.cz www.press-hammer.cz

Více

I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0

I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0 METPRODEST 80-5000 I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0 Vakuový destilační systém je koncipován pro úpravu až 20.000 m 3 odpadní vody za rok. Vakuová destilační jednotka je standardně vybavena samozavlažovacím

Více

VY_32_INOVACE_241_Konstrukční spoje_pwp

VY_32_INOVACE_241_Konstrukční spoje_pwp Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_241_Konstrukční spoje_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

TERAPEUTICKÁ A TRAKčNÍ LEHÁTKA

TERAPEUTICKÁ A TRAKčNÍ LEHÁTKA TERAPEUTICKÁ A TRAKčNÍ LEHÁTKA BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 002 411 fax: +420 235 361 392 obchod@btl.cz www.btl.cz BTL Slovakia, s.r.o. Pri Rajčianke 37,

Více

1PRACOVNÍ ODĚVY OCHRANNÉ POMŮCKY

1PRACOVNÍ ODĚVY OCHRANNÉ POMŮCKY 1PRACOVNÍ ODĚVY OCHRANNÉ POMŮCKY 1 1 PRACOVNÍ KALHOTY ACTIVE LINE Pracovní kalhoty - moderní střih - mimořádně odolné kolenní kapsy z kordové tkaniny s kevlarovou vrstvou pro vložení kolenních polštářů

Více

Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc

Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc POSKYTOVATEL: ŽIVOT 90, spolek Karolíny Světlé 18/286 110 00 Praha 1 IČ 00571709 DIČ CZ 00571709 tel.: 222 333 555, fax.: 222 333 999 e-mail: sekretariat@zivot90.cz www: http://www.zivot90.cz DRUH SOCIÁLNÍ

Více

DOPORUČENÍ A ZÁSADY : ŘÍZENÁ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA TYPU MCP

DOPORUČENÍ A ZÁSADY : ŘÍZENÁ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA TYPU MCP Úvod Zásahy musí být prováděny kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou obeznámeni se systémem řízení převodovky a znají bezpečnostní pokyny a zásady platné pro převodovku. S ohledem na specifika řízené

Více

Kultivátory Kverneland CLC a CLC Pro. Pro mělkou podmítku a hluboké kypření

Kultivátory Kverneland CLC a CLC Pro. Pro mělkou podmítku a hluboké kypření Kultivátory Kverneland CLC a CLC Pro Pro mělkou podmítku a hluboké kypření Kverneland CLC Dlátový kultivátor kypřič pro kultivaci strniště a základní zpracování půdy do hloubky od 5 do 40 cm Kverneland

Více

Multifunkční vysavače MV 3 Premium

Multifunkční vysavače MV 3 Premium Multifunkční vysavače MV 3 Premium Multifunkční a energeticky úsporný multifunkční vysavač MV 3 Premium je vybaven robustní a z nekorodující ušlechtilé oceli vyrobené nádrže o objemu 17 l, patronovým filtrem

Více

TELESKOPICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA 650W POW XG1008

TELESKOPICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA 650W POW XG1008 POW XG1008 CZ TELESKOPICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA 650W POW XG1008 1. POPIS 1 Hlava včetně pily a motoru 2 Šrouby pro nastavení délky 3 Přední rukojeť 4 Zadní rukojeť se spínačem 5 Popruh 6 Šroub plastového krytu

Více

Multifunkční vysavače MV 2

Multifunkční vysavače MV 2 Multifunkční vysavače MV 2 Výkonný a energeticky úsporný multifunkční vysavač MV 2, který se představuje robustní a nárazu vzdornou plastovou nádrží o objemu 12 l, je ideálním základním zařízením. Vybavení:

Více

Univerzální a výkonný jako žádný jiný...

Univerzální a výkonný jako žádný jiný... Systém pro údržbu velkých ploch SF 310 / SF 370 Univerzální a robustní jako traktor - nové a snadno ovladatelné stroje pro údržbu velkých ploch ISEKI SF Systémy ISEKI SF-300 se vždy p i náro ném profesionálním

Více

Construction. SikaBond Dispenser-1800. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o.

Construction. SikaBond Dispenser-1800. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o. Metodická příručka SikaBond Dispenser-1800 Sika CZ, s.r.o. Vzduchový aplikační přístroj na plošné lepení dřevěných podlah pomocí lepidla SikaBond. Veškeré informace a pracovní postupy uváděné v této příručce

Více

2-komponentní elastický, barevný epoxidový uzavírací nátěr

2-komponentní elastický, barevný epoxidový uzavírací nátěr Technický list Vydání 09/09 Identifikační č.: 02 08 01 02 017 0 000001 Verze č. 06 Sikafloor - 354 2-komponentní elastický, barevný epoxidový uzavírací nátěr Popis výrobku Sikafloor -354 je houževnatě

Více

STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16

STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16 9.1.1.3 Střihačky STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16 Stříhačka řetězů S 16 (dále jen střihačka) je určena ke stříhání řetězů, kulatiny, resp. jiných průřezově odpovídajících profilů z materiálu o pevnosti do 600 MPa.

Více

Univerzální. Beton DT 900 B SPECIAL 276. Kabřinec DT 900 K SPECIAL 279. Úhlová bruska Žula DT 900 G SPECIAL 270

Univerzální. Beton DT 900 B SPECIAL 276. Kabřinec DT 900 K SPECIAL 279. Úhlová bruska Žula DT 900 G SPECIAL 270 Diamantové nástroje Plná kontrola nad všemi procesy: díky tomuto požadavku se stala firma Klingspor jedním z předních světových výrobců nástrojů pro řezání a broušení. Nyní firma plně využívá svých zkušeností

Více