Vánoční a silvestrovský provoz 2012/13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoční a silvestrovský provoz 2012/13"

Transkript

1 Vánční a silvestrvský prvz 2012/13 d d Není-li napsán čas, pak uvedené termíny platí vždy d zahájení denníh prvzu danéh dne d uknčení denníh prvzu danéh dne. Vážení cestující, předkládáme Vám suhrn dpravních patření v prvzu PID v bdbí vánčních svátků, prázdnin a silvestrvské nci 2012/13. zdrj: strana 1 z 16 stažen z:

2 Prvz PID dne (Štědrý den) na všech linkách prvz pdle JŘ sbta d cca 18:00 hd. v dbě d cca 18:00 d 19:00 hd. na všech linkách interval 10 minut v dbě d cca 19:00 hd. d uknčení prvzu na všech linkách interval 15 minut časy djezdů psledních spjů z knečných stanic: linka A: Dejvická 0:14, Dep Hstivař 0:10 linka B: Černý Mst 0:10, Zličín 0:10 linka C: Letňany 0:07, Háje 0:10 na všech linkách prvz pdle JŘ sbta d cca 16:00 hd. linky 14 a 24 - v dbě d cca 8:00 hd. prdlužen interval na 15 minut prvz denních linek je d 16:00 hd. pstupně mezván a uknčen v cca 17:30 hd. prvz nčních linek zahájen v cca 18:30 hd. ve standardním intervalu 30 minut na všech linkách (první rzjezd ze zastávky Lazarská v 18:30) linky 52, 57 a 58 - nasazeny dvuvzvé supravy neb klubvé tramvaje pravidelné nční přestupy garantvány v celém bdbí prvzu na všech linkách prvz pdle JŘ sbta d cca 18:00 hd. (výjimky, zvláště u příměstských linek, viz pznámky negativními čísly v JŘ) d cca 16:00 hd. nejsu garantvány nízkpdlažní spje linky 128, 205 a 292 mim prvz linka d cca 15:00 hd. v suhrnném intervalu s linku 163 v úseku Dep Hstivař - OC Štěrbhly 10 min., d cca 16:00 hd. v prvzu puze spje v trase Dep Hstivař - Bezděkvská v intervalu 60 minut, prvz uknčen v cca 18:00 hd. linka v prvzu d cca 18:00 d 0:00 hd. v intervalu 120 minut dle zvláštníh JŘ zvláštní jízdní řád linky 327 na Štědrý den [PDF] prvz denních linek uknčen v dbě d cca 18:00 d 18:30 hd. prvz nčních linek zahájen v cca 18:30 hd. ve standardních intervalech (výjimky uvedeny níže) linky 504 a nasazeny klubvé autbusy linka změna trasy d cca 0:30 hd.: mezi zastávkami Dnatellva a Michelangelva zajíždí d zastávky Skalka linka změna trasy d cca 0:30 hd.: mezi zastávkami Letňanská a Výstaviště Letňany zajíždění d zastávky Letňany; mezi zastávkami Na Veselí a Dědinva zajíždí d zastávky Rztyly linka suhrnný interval 60 minut, změna trasy d cca 0:30 hd.: mezi zastávkami Garáže Klíčv a Výstaviště Letňany zajíždí d zastávky Letňany zvláštní suhrnný jízdní řád linek 513 a 603 na Štědrý den [PDF] zdrj: strana 2 z 16 stažen z:

3 linka v prvzu v celé trase d cca 21:00 d 4:00 hd. v intervalu 120 min. (navíc zřízen spj v trase Nádraží Radtín - Dbřichvice, pšta s djezdem v 19:46 hd. zvláštní jízdní řád linky 601 na Štědrý den a Silvestra [PDF] linka v prvzu v celé trase d cca 20:00 d 3:00 hd. v intervalu 120 min. zvláštní jízdní řád linky 602 na Štědrý den a Silvestra [PDF] linka v prvzu d cca 18:00 d 20:00 hd. v intervalu 60 min. a d cca 20:00 d 4:00 hd. v intervalu 120 min., změna trasy d cca 0:30 hd.: mezi zastávkami Garáže Klíčv a Výstaviště Letňany zajíždí d zastávky Letňany zvláštní suhrnný jízdní řád linek 513 a 603 na Štědrý den [PDF] linka v prvzu d cca 19:00 d 2:00 hd. v intervalu 120 min. v úseku Vítězné náměstí - Rztky, rzc. Žalv (pslední spj veden přes zastávky Velké Přílepy a Tursk d zastávky Hlubice zvláštní jízdní řád linky 604 na Štědrý den [PDF] linka v prvzu d cca 19:00 d 2:00 hd. v intervalu 60 min. zvláštní jízdní řád linky 605 na Štědrý den [PDF] linka v prvzu d cca 19:00 d 3:00 hd. v intervalu cca 120 min. zvláštní jízdní řád linky 606 na Štědrý den [PDF] linky 607, 608 a v prvzu dle pravidelných JŘ sbta linka v prvzu d cca 19:00 d 2:00 hd. v intervalu 60 min. v úseku Obchdní náměstí - Dlní Břežany, OÚ (v úseku Dlní Břežany, OÚ - Zlatníky-Hdkvice, náves vybrané spje) zvláštní jízdní řád linky 610 na Štědrý den [PDF] prvz uknčen v 18:00 hd. prvz uknčen v 18:00 hd. prvz pdle platných jízdních řádů (viz pznámky negativními čísly v JŘ) tzn. uknčení prvzu v cca 18:00 hd. d cca 22:00 hd. zachván prvz v intervalu 60 minut v úsecích Praha-Masarykv nádraží - Český Brd (linka S1) Praha hlavní nádraží - Praha-Radtín (linka S7) Praha hlavní nádraží - Strančice (linka S9) zdrj: strana 3 z 16 stažen z:

4 Prvz PID dne linky 14 a 24 - dpledne a večer prdlužen interval na 20 minut a dpledne na 15 minut linky 3, 7, 9, 11, 17 a 22 - d cca 21:30 hd. prdlužen interval na 20 minut (výjimky, zvláště u příměstských linek, viz pznámky negativními čísly v JŘ) linky 128, 205 a 292 mim prvz linka v prvzu puze dluhé spje v trase Dep Hstivař - Bezděkvská v intervalu 60 minut prvz pdle pravidelnéh JŘ prvz pdle pravidelných JŘ prvz pdle pravidelných JŘ neděle sledujte případné negativní pznámky v pravidelném JŘ (např. zrušené některé vlaky v ranních hdinách) zdrj: strana 4 z 16 stažen z:

5 Prvz PID dne linky 14 a 24 - dpledne a večer prdlužen interval na 20 minut a dpledne na 15 minut linky 3, 7, 9, 11, 17 a 22 - d cca 21:30 hd. prdlužen interval na 20 minut linky 128, 205 a 292 mim prvz prvz pdle pravidelnéh JŘ prvz pdle pravidelných JŘ prvz pdle pravidelných JŘ neděle sledujte případné negativní pznámky v pravidelném JŘ zdrj: strana 5 z 16 stažen z:

6 Prvz PID ve dnech a na všech linkách prvz pdle JŘ pracvní den - prázdniny na všech linkách prvz pdle JŘ pracvní den - prázdniny linky 2, 4 a 6 mim prvz linka 5 - nasazeny sól vzy, v prvzu puze v úseku Špejchar - Černkstelecká linka 11 - v prvzu puze dluhé spje v trase Olšanské hřbitvy - Spřilv v intervalu 7,5 minuty ve špičce a 10 minut dpledne (nasazeny dvuvzvé supravy neb klubvé tramvaje) linky 14 a 24 - večer prdlužen interval na 20 minut linka 16 - v prvzu puze v úseku Ktlářka - Lehvec na všech linkách prvz pdle JŘ pracvní den - prázdniny (výjimky, zvláště u příměstských linek, viz pznámky negativními čísly v JŘ) linky 128, 156, 157, 168, 169, 292, 293, šklní linky a šklní spje mim prvz linky 220 a nasazeny standardní autbusy zastávky Divká Šárka (v ul. Libcká, na linkách 108, 179 a 225) a Elišky Přemyslvny mim prvz prvz pdle pravidelnéh JŘ prvz pdle pravidelných JŘ prvz pdle pravidelných JŘ pracvní den sledujte případné negativní pznámky v pravidelném JŘ zdrj: strana 6 z 16 stažen z:

7 Prvz PID dne na všech linkách prvz pdle JŘ sbta na všech linkách prvz pdle JŘ sbta linky 14 a 24 - dpledne a večer prdlužen interval na 20 minut a dpledne na 15 minut na všech linkách prvz pdle JŘ sbta linky 128, 205 a 292 mim prvz prvz pdle pravidelnéh JŘ prvz pdle pravidelných JŘ prvz pdle pravidelných JŘ sbta sledujte případné negativní pznámky v pravidelném JŘ zdrj: strana 7 z 16 stažen z:

8 Prvz PID dne linky 14 a 24 - dpledne a večer prdlužen interval na 20 minut a dpledne na 15 minut linky 3, 7, 9, 11, 17 a 22 - d cca 21:30 hd. prdlužen interval na 20 minut linky 128, 205 a 292 mim prvz prvz pdle pravidelnéh JŘ prvz pdle pravidelných JŘ prvz pdle pravidelných JŘ neděle sledujte případné negativní pznámky v pravidelném JŘ zdrj: strana 8 z 16 stažen z:

9 Prvz PID dne (Silvestr) na všech linkách prvz pdle zvláštních JŘ na všech linkách v ranní špičce a až d cca 10:30 hd. interval 3-4 min., d cca 10:30 d 21:00 hd. interval 7-8 min. a d cca 21:00 d 1:00 hd. interval 10 minut na lince A v úseku Skalka - Dep Hstivař d cca 7:15 d 11:00 hd. a na lince C v úseku Ládví - Letňany d cca 6:15 d 10:30 hd. je pásmvý prvz (jede puze plvina spjů, tj. interval 7-8 min.) časy djezdů psledních spjů z knečných stanic: linka A: Dejvická 1:00, Dep Hstivař 1:03 linka B: Černý Mst 1:05, Zličín 1:00 linka C: Letňany 1:04, Háje 1:04 na všech denních linkách prvz pdle zvláštních JŘ d cca 21:00 hd. v ranní špičce interval 10 min. na standardních linkách a interval 5 min. na páteřních linkách 3, 9, 17 a 22 d cca 10:00 d 21:00 hd. interval 15 min. na standardních linkách a interval 7-8 min. na páteřních linkách 3, 9, 17 a 22 na lince 3 v úseku Nádraží Braník - Sídliště Mdřany p celu dbu prvzu a na lince 17 v úseku Výstaviště Hlešvice - Vzvna Kbylisy d cca 9:00 hd. v prvzu puze plvina spjů (pásmvý prvz) nční linky jsu v prvzu d cca 21:00 hd. všechny linky v intervalu 15 minut na všechny linky nasazeny dvuvzvé supravy neb klubvé tramvaje ruší se všechny garantvané přestupy v celém bdbí prvzu (neknají se hrmadné rzjezdy ze zastávky Lazarská, první spje djíždějí z tét zastávky ve 21:20) městské linky řady 100 a 200 jsu v prvzu pdle zvláštních JŘ (rán pdle JŘ pracvní den - prázdniny, dpledne a dpledne pdle JŘ sbta) linky 114, 122, 128, 152, 156, 157, 168, 169, 205, 260, 262, 292, 293, šklní linky a šklní spje mim prvz linky 173 a 251 v prvzu pdle pravidelných JŘ pracvní den, (výjimky viz pznámky negativními čísly v JŘ) linka nasazeny standardní autbusy příměstské linky řady 300 a 400 jsu v prvzu pdle pravidelných JŘ pracvní den, (výjimky viz pznámky negativními čísly v JŘ) linka ruší se spj s djezdem ve 21:48 ze zastávky Dbříš, nám., psunuje se spj s djezdem v 0:35 ze zastávky Smíchvské nádraží na 1:35 linka nasazeny standardní autbusy linka psunuje se spj s djezdem v 0:10 ze zastávky Budějvická na 1:10 zdrj: strana 9 z 16 stažen z:

10 linka psunuje se spj s djezdem v 0:36 ze zastávky Kačerv na 1:36, psunuje se spj s djezdem ve 23:39 ze zastávky Březvá-Olešk, Olešk na 0:39 linka psunuje se spj s djezdem v 0:35 ze zastávky Budějvická na 1:35, ze zastávky Kamenice, kult.dům ve směru d Prahy se ruší spj s djezdem ve 22:31 a psunuje spj s djezdem ve na 0:31 linka psunuje se spj s djezdem v 0:37 ze zastávky Obchdní náměstí na 1:37, psunuje se spj s djezdem ve 23:40 ze zastávky Libeř ve směru d Prahy na 0:40 linka psunuje se spj s djezdem v 0:35 ze zastávky Smíchvské nádraží na 1:35 linka platí zvláštní jízdní řád (zrušení neb psuny spjů zejména p 19. hdině) zvláštní jízdní řád linky 423 na Silvestra [PDF] linka psunuje se spj s djezdem ve 20:28 ze zastávky Čelákvice, žel.st. na 19:28 linka psunuje se spj s djezdem v 1:05 ze zastávky Kamenice, kult.dům na 2:05 linka platí zvláštní jízdní řád (zrušení neb psuny spjů zejména p 19. hdině) zvláštní jízdní řád linky 461 na Silvestra [PDF] prvz denních linek uknčen v cca 21:00 hd. nční linky v prvzu d cca 21:00 hd. linky 501, 502, 503, 506, 507, 514 a interval 30 minut linky 504 a interval 15 minut, nasazeny klubvé autbusy linky 505, 508 a interval 15 minut linka interval 30 minut, změna trasy d cca 1:30 hd.: mezi zastávkami Dnatellva a Michelangelva zajíždí d zastávky Skalka linka interval 15 minut, změna trasy d cca 1:30 hd.: mezi zastávkami Letňanská a Výstaviště Letňany zajíždí d zastávky Letňany; mezi zastávkami Na Veselí a Dědinva zajíždí d zastávky Rztyly linka suhrnný interval 60 minut, změna trasy d cca 1:30 hd.: mezi zastávkami Garáže Klíčv a Výstaviště Letňany zajíždí d zastávky Letňany zvláštní suhrnný jízdní řád linek 513 a 603 na Silvestra [PDF] linka v prvzu v celé trase d cca 21:00 d 4:00 hd. v intervalu 120 min. zvláštní jízdní řád linky 601 na Štědrý den a Silvestra [PDF] linka v prvzu v celé trase d cca 22:00 d 3:00 hd. v intervalu 120 min., navíc zřízen spj v trase Nučice, Prkpská náves - Berun, aut.st. s djezdem ve 20:54 (autbus přijíždí jak linka 310 ze Zličína - dj. 20:34) zvláštní jízdní řád linky 602 na Štědrý den a Silvestra [PDF] linka v prvzu d cca 22:00 d 4:00 hd. v intervalu 120 min., změna trasy d cca 1:30 hd.: mezi zastávkami Garáže Klíčv a Výstaviště Letňany zajíždí d zastávky Letňany zvláštní suhrnný jízdní řád linek 513 a 603 na Silvestra [PDF] linka v prvzu d cca 22:00 d 2:00 hd. v intervalu min. v úseku Vítězné náměstí - Rztky, rzc. Žalv (pslední spj veden přes zastávky Velké Přílepy a Tursk d zastávky Hlubice zvláštní jízdní řád linky 604 na Silvestra [PDF] zdrj: strana 10 z 16 stažen z:

11 linka v prvzu d cca 21:00 d 3:00 hd. v intervalu 60 min. zvláštní jízdní řád linky 605 na Silvestra [PDF] linka psunuje se spj s djezdem ve 2:10 ze zastávky Budějvická na 3:10, psunuje se spj s djezdem v 1:05 ze zastávky Jílvé u Prahy, nám. na 2:05 linky 607 a v prvzu dle pravidelných JŘ linka krmě spje s djezdem ze zastávky Kbylisy v 1:40 se ještě zřizuje spj s djezdem ve 2:40 zvláštní jízdní řád linky 608 na Silvestra [PDF] linka v prvzu d cca 19:00 d 2:00 hd. v intervalu 60 min. v úseku Obchdní náměstí - Dlní Břežany, OÚ (v úseku Dlní Břežany, OÚ - Zlatníky-Hdkvice, náves vybrané spje) prvz uknčen v 21:00 hd. prvz pdle JŘ pracvní den, na linkách P2 a P3 prvz uknčen v cca 21:00 hd. prvz pdle platných jízdních řádů (viz pznámky negativními čísly v JŘ) tzn. uknčení prvzu v cca 19:00 hd. d cca 22:00 hd. zachván prvz v intervalu 60 minut v úsecích Praha-Masarykv nádraží - Český Brd (linka S1) Praha hlavní nádraží - Praha-Radtín (linka S7) Praha hlavní nádraží - Strančice (linka S9) zdrj: strana 11 z 16 stažen z:

12 Prvz PID dne linky 14 a 24 - dpledne a večer prdlužen interval na 20 minut a dpledne na 15 minut linky 3, 7, 9, 11, 17 a 22 - d cca 21:30 hd. prdlužen interval na 20 minut (výjimky, zvláště u příměstských linek, viz pznámky negativními čísly v JŘ) linky 128, 205 a 292 mim prvz linka v prvzu puze dluhé spje v trase Dep Hstivař - Bezděkvská v intervalu 60 minut prvz pdle pravidelnéh JŘ prvz pdle pravidelných JŘ prvz pdle pravidelných JŘ neděle sledujte případné negativní pznámky v pravidelném JŘ zdrj: strana 12 z 16 stažen z:

13 Prvz PID dne na všech linkách prvz pdle JŘ pracvní den - prázdniny na všech linkách prvz pdle JŘ pracvní den - prázdniny linky 2, 4 a 6 mim prvz linka 5 - nasazeny sól vzy, v prvzu puze v úseku Špejchar - Černkstelecká linka 11 - v prvzu puze dluhé spje v trase Olšanské hřbitvy - Spřilv v intervalu 7,5 minuty ve špičce a 10 minut dpledne (nasazeny dvuvzvé supravy neb klubvé tramvaje) linky 14 a 24 - večer prdlužen interval na 20 minut linka 16 - v prvzu puze v úseku Ktlářka - Lehvec na všech linkách prvz pdle JŘ pracvní den - prázdniny (výjimky, zvláště u příměstských linek, viz pznámky negativními čísly v JŘ) linky 128, 156, 157, 168, 169, 292, 293, šklní linky a šklní spje mim prvz linka nasazeny standardní autbusy zastávky Divká Šárka (v ul. Libcká, na linkách 108, 179 a 225) a Elišky Přemyslvny mim prvz prvz pdle pravidelnéh JŘ prvz pdle pravidelných JŘ prvz pdle pravidelných JŘ pracvní den sledujte případné negativní pznámky v pravidelném JŘ zdrj: strana 13 z 16 stažen z:

14 Prvz PID ve dnech a na všech linkách prvz pdle JŘ pracvní den - prázdniny na všech linkách prvz pdle JŘ pracvní den - prázdniny linky 2, 4 a 6 mim prvz linka 5 - nasazeny sól vzy, v prvzu puze v úseku Špejchar - Černkstelecká linka 11 - v prvzu puze dluhé spje v trase Olšanské hřbitvy - Spřilv v intervalu 7,5 minuty ve špičce a 10 minut dpledne (nasazeny dvuvzvé supravy neb klubvé tramvaje) linky 14 a 24 - večer prdlužen interval na 20 minut linka 16 - v prvzu puze v úseku Ktlářka - Lehvec na všech linkách prvz pdle JŘ pracvní den - prázdniny (výjimky, zvláště u příměstských linek, viz pznámky negativními čísly v JŘ) linky 128, 156, 157, 168, 169, 292, 293 a 553 mim prvz linka v prvzu pdle zvláštníh "plprázdninvéh" JŘ linka nasazeny standardní autbusy zastávky Divká Šárka (v ul. Libcká, na linkách 108, 179 a 225) a Elišky Přemyslvny mim prvz prvz pdle pravidelnéh JŘ prvz pdle pravidelných JŘ prvz pdle pravidelných JŘ pracvní den sledujte případné negativní pznámky v pravidelném JŘ zdrj: strana 14 z 16 stažen z:

15 Prvz PID dne na všech linkách prvz pdle JŘ sbta na všech linkách prvz pdle JŘ sbta linky 14 a 24 - dpledne a večer prdlužen interval na 20 minut a dpledne na 15 minut na všech linkách prvz pdle JŘ sbta linky 128, 205 a 292 mim prvz prvz pdle pravidelnéh JŘ prvz pdle pravidelných JŘ prvz pdle pravidelných JŘ sbta sledujte případné negativní pznámky v pravidelném JŘ zdrj: strana 15 z 16 stažen z:

16 Prvz PID dne linky 14 a 24 - dpledne a večer prdlužen interval na 20 minut a dpledne na 15 minut linky 3, 7, 9, 11, 17 a 22 - d cca 21:30 hd. prdlužen interval na 20 minut linky 128, 205 a 292 mim prvz prvz pdle pravidelnéh JŘ prvz pdle pravidelných JŘ prvz pdle pravidelných JŘ neděle sledujte případné negativní pznámky v pravidelném JŘ zdrj: strana 16 z 16 stažen z:

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola V rámci prodloužení metra A do stanice Nemocnice Motol se k termínu 6. dubna 2015 připravuje také změna linek povrchové dopravy. Pracovní návrh

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Letní tramvajové výluky 2015. Číslo 12 / 2015 Vyšlo 02. 07. 2015. Obsah. Vyloučené úseky:

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Letní tramvajové výluky 2015. Číslo 12 / 2015 Vyšlo 02. 07. 2015. Obsah. Vyloučené úseky: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12 / 2015 Vyšlo 02. 07. 2015 Obsah Letní tramvajové výluky 2015... 1 10 let přívozů Pražské integrované dopravy 25. 6. 2015... 5 Prázdninový provoz PID 1. 7. 2015 29. 8. 2015...

Více

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června:

Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 ve čtvrtek 6. 6. 2013 NÁVRH VAR 0606A Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června: - obnovení provozu na lince A metra, mimo provoz zůstávají stanice

Více

Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011

Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011 Obsah Tramvajové výluky v září 2011... 1 Od září vyjede expresní příměstská linka 334... 1 Linka 193 se prodlouží k vršovickému nádraží... 2 Nová midibusová

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Letní tramvajové výluky v srpnu 2015. Číslo 14 / 2015 Vyšlo 31. 07. 2015. Obsah. Vyloučené úseky od 1. 8.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Letní tramvajové výluky v srpnu 2015. Číslo 14 / 2015 Vyšlo 31. 07. 2015. Obsah. Vyloučené úseky od 1. 8. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 14 / 2015 Vyšlo 31. 07. 2015 Obsah Letní tramvajové výluky v srpnu 2015... 1 Rozšíření provozu linek 326 a 327 na Jesenicku od 1. 8. 2015... 2 Nový přívoz P7 na Štvanici od 7.

Více

Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011

Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011 INFORMAČNí ZPRAVODAJ Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011 Tramvajové výluky v září 2011 1 Od září vyjede expresní příměstská linka 334 1 Linka 193 se prodlouží k vršovickému nádraží 2 Nová midibusová linka 156

Více

Změny v tarifu PID od 1. 1. 2008

Změny v tarifu PID od 1. 1. 2008 Změny v tarifu PID od 1. 1. 2008 Tarifně je území Prahy rozděleno na pásma P a 0. Celkem je území Prahy počítáno jako 4 pásma. Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu. Součástí pásma 0 je příhraniční pásmo

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID k 7. 4. 2015. Číslo 05 / 2015 Vyšlo 16. 03. 2015. Obsah. Změny jednotlivých linek od 7. 4. 2015.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID k 7. 4. 2015. Číslo 05 / 2015 Vyšlo 16. 03. 2015. Obsah. Změny jednotlivých linek od 7. 4. 2015. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 05 / 2015 Vyšlo 16. 03. 2015 Obsah Trvalé změny PID k 7. 4. 2015... 1 Velikonoční prázdninový a sváteční provoz PID 2015... 5 Speciální web k integraci Mělnicka a Neratovicka...

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Autobusová výluka v Řeporyjích. Číslo 05 / 2014 Vyšlo 27. 2. 2014. Obsah. Změny na jednotlivých linkách PID

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Autobusová výluka v Řeporyjích. Číslo 05 / 2014 Vyšlo 27. 2. 2014. Obsah. Změny na jednotlivých linkách PID INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 05 / 2014 Vyšlo 27. 2. 2014 Obsah Autobusová výluka v Řeporyjích... 1 Výstavba vlakové zastávky v Podbabě omezí provoz vlaků... 2 Nové trasy linek 160 a 359 v oblasti Roztok

Více

Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013

Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11/2013 Vyšlo 31. 05. 2013 Obsah Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013... 1 Seznam trvalých změn od 29. 6. 2013... 3 Podrobnější popis změn autobusů v jednotlivých oblastech...

Více

linek 300-399 a 600-620 na území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území

linek 300-399 a 600-620 na území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území Tabulka cen jednotlivého plnocenného jízdného Platnost: ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU od 10. června 2012 VYSVĚTLIVKY: 4 p/90 min jízdenky (počet pásem/ v minutách) do pásma dvojpásmo z pásma P O B 1 2 3

Více

Změny linek PID se spuštěním metra do Motola

Změny linek PID se spuštěním metra do Motola INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 01 / 2015 Vyšlo 15. 01. 2015 Obsah Trvalé změny PID od 5. 1. 2015... 1 Změny linek PID se spuštěním metra do Motola... 1 Přehled nejvýznamnějších událostí PID roku 2014... 2

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A

ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A Alternativní návrh dopravního opatření Ing. Martin Šubrt, 01/2015 ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A Návrh vychází z oficiálního návrhu Ropidu a pouze jej dílčím způsobem v některých

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ...

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... Obsah 1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... 5 3.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A PŘEDPOKLADY ROZVOJE

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 7 k Tarifu PID vydanému k 1. 7. 2011 platný od 9. 12. 2012 na základě provozních potřeb 1/7 1. V článku II., odst. 1. se mění písm. f), které nově zní takto:

Více

Zjednodušený jízdní řád platný v pátek dne 12.6.2015 během konání festivalu Votvírák

Zjednodušený jízdní řád platný v pátek dne 12.6.2015 během konání festivalu Votvírák Zjednodušený jízdní řád platný v pátek dne 12.6.2015 u 231+232 Zjednodušený JŘ Praha - ysá nad abem - Milovice ( / Kolín) 2 Praha - ysá nad abem - Kolín 20 Praha - ysá nad abem - Milovice SŽDC, státní

Více

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Ing. Tomáš Rejdal 2011 1 Průzkum spokojenosti s veřejnou hromadnou dopravou 1.1 Úvod a cíle Česká zemědělská univerzita se

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Tramvajové výluky v Praze od 19. 7. 2014. Číslo 14 / 2014 Vyšlo 01. 08. 2014. Obsah

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Tramvajové výluky v Praze od 19. 7. 2014. Číslo 14 / 2014 Vyšlo 01. 08. 2014. Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 14 / 2014 Vyšlo 01. 08. 2014 Obsah Tramvajové výluky v Praze od 19. 7. 2014... 1 Nová vlaková zastávka Praha-Podbaba... 2 Nové železniční zastávky od 1. září 2014 na Praze-západ...

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku platný od 3. 2. 2015 Dodatek č. 1 platný od 7. 4. 2015 Dodatek č. 2 platný od 1. 7. 2015 Úplné znění 1/67 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní

Více

září 2002 ročník 7 číslo 9 zdarma

září 2002 ročník 7 číslo 9 zdarma PŘÍLOHA kontakt září 2002 ročník 7 číslo 9 zdarma Protipovodňový systém byl postaven v souladu s Povodňovým plánem hl. m. Prahy pouze na stoletou vodu, ale přišla pětisetletá, a to rozhodlo, tvrdí ředitel

Více