Provozní parametry vzduchu a vlhkost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní parametry vzduchu a vlhkost"

Transkript

1 Provozní parametry vzduchu a vlhkost Regulace klimatu pro průmysl a obytné prostory DAN FUGT je vedoucím subjektem ve výrobě systémů zvlhčování a péče o vodu. Firma byla založena v roce 1989 panem Larsem Andersenem, a v té době již měl pan Andersen více než 20 let zkušeností s vývojem a výrobou systémů pro zvlhčování a regulaci vnitřního klima. V dnešní době má DAN FUGT celosvětově nainstalováno více jak zvlhčovacích trysek, které uspokojují požadavky pro vylepšení klima v mnoha předeních světových subjektech a společnostech. Vzduch má extrémně důležitou schopnost, která je často přehlížena v mnoha průmyslových a pracovních procesech: obsah vody ve vzduchu. Nejenom v topné sezóně, avšak i v létě, kdy je vzduch suchý a horký, může docházet k problémům způsobenými příliš nízkou hladinou vlhkosti vzduchu ve výrobních a skladovacích prostorách. V přírodě je hladina vlhkosti automaticky nastavována nahoru i dolu jako součást ekologického systému. Nedochází k případům, kdy je zvyšována teplota topením nebo horkem z přístrojů. V takovém případě se hodnota relativní vlhkosti sníží. Také slunce může mít zásadní vliv na vnitřní klima, například při záření na velké prosklené plochy. Často se tak může stát, že vlhkost klesne pod 20 %. Porézní materiály dřevo, papír, textil atd. lehce mění rozměr a často způsobují skutečné problémy se statickou elektřinou. V provozech, kde přísady obsahují vodu, rozpustné látky a nátěry může nedostatek vlhkosti zapříčinit snížení kvality, nebo dokonce poškození. Snížená relativní vlhkost vzduchu zvyšuje obsah prachu ve vzduchu, zvyšuje se taktéž nebezpečí nemocnosti personálu a v těch nejhorších případech může dojít k vážným onemocněním. Aby bylo možné vyřešit tyto problémy, a mnoho dalších, nabízí DAN FUGT řešení, které je vypracováno podle individuálních potřeb a přání příštích zákazníků a partnerů.

2 Systém zvlhčování Zvlhčování a úprava vody od 4 metrů od 2,5 metru Příklady různých zvlhčovacích systémů DAN FUGT 1. Strojovny: DAN FUGT systém pro čištění vody je v tomto případě instalován, aby poskytl vysokou kvalitu vody pro zvlhčování. V oddělené místnosti je tlaková nádoba, která zaručuje absolutně uzavřený systém, právě tak jako čerpadlo a řídící jednotka. Pro systémy užívající stlačený vzduch je taktéž kompresor umístěn v místnosti. Vysokotlaká jednotka HTR Vakuová kompaktní MR 6 Tryska TDF Vysokotlaká jednotka HTU 2. Velké kancelářské prostory: Vysokotlaká jednotka HTR zajistí, že klima v kancelářích je příjemné pro všechny osoby, které se v nich pohybují, a to více méně bez jakéhokoliv hluku. Tento typ může být umístěn dokonce v prostorách s nízkým podhledem. 3. Sklady: Skladový prostor má výšku pouze 3 m a na paletách je skladován papír a dřevo. Pro takový prostor je ideální zvlhčování pomocí vakuových trysek VDF2. Ty zajišťují, že nedojde ke kondenzaci nebo odkapávání vody na podlahu nebo dokonce na skladované zboží v prostoru. 4. Lakýrnické/natěračské provozy: V těchto místnostech je používána voda rozpuštěná v barvách. Pro rychlý a efektivní proces sušení doporučujeme instalovat frekvenční trysky TDF, které zaručují vysokou hladinu vlhkosti okolo vysoušecích prostor (až 70% R.V.). Tryska TDF produkuje mikrokapky, které zabraňují vodním formacím na sušených subjektech, a to i po ukončení vlhčícího procesu. 5. Výrobní místnosti a haly: Výška podhledu je nad 5 m. Ventilační systém zajišťuje pravidelnou výměnu vzduchu, přičemž stroje produkují teplo, které zvyšuje celkovou teplotu v prostoru. Je tak požadováno značné navlhčení vzduchu, které například pomocí tří vysokotlakých jednotek typu HTU dodá přibližně 120 litrů vody za hodinu a dosáhne 50% relativní vlhkosti vzduchu. Teplota bude snížena a počet prachových částic ve vzduchu také. Vznik statické elektřiny bude minimalizován nebo úplně eliminován a materiál může být zpracováván s vysokou kvalitou.

3 Vysokotlaký zvlhčovací systém Nízká spotřeba energie a zvláště vhodný pro velké výrobní prostory a skladové haly. S minimálním množstvím elektrické energie a prakticky nehlučně se může použít vysokotlaký systém ve velkých halách. Vysokotlaký zvlhčovací systém DAN FUGT používá speciálně vyvinuté trysky vytvářející ideální hladinu vlhkosti bez použití stlačeného vzduchu. Použitím vysokotlakého čerpadla, pracujícího při barech, se voda rozbije na mikrokapky. Před použitím tohoto systému vlhčení prochází voda zařízením reverzní osmózy, popřípadě změkčovacím procesem. Voda nemůže být použita přímo, pokud obsahuje vysoké množství vápenatých látek, minerálů a solí. Zvlhčovací jednotka DAN FUGT typ HTU Maximální zvlhčovací výkon je 40 l/h. Každá jednotka má ventilátor, který nasává vertikálně suchý vzduch do dolní části jednotky. Tento vzduch (1 900 m 3 /h) přináší vlhkost do prostoru a podporuje celkovou absorpci vlhkosti do vzduchu. Protiúkapové ventily v tryskách a speciálně vyvinutý časový spínač zahajující a ukončující vlhčící proces zajišťují, že nemůže dojít k riziku kondenzace nebo kapání vody na podlahu. Zvlhčovací jednotka DAN FUGT typ HTR Je vhodná pro menší místnosti s nízkým podhledem. Je vybavena jednou tryskou. Ventilátor nasává vzduch horizontálně a jednotka má kapacitu 5 l/h.

4 Zvlhčování pomocí trysek s použitím stlačeného vzduchu Tento typ zvlhčování může být použit v mnoha různých situacích, jak pro pokoje, tak i pro procesní vlhčení. Trysky DAN FUGT vlhčící pomocí stlačeného vzduchu používají jak vodu z řádu, nebo vodu vyčištěnou pomocí reverzní osmózy, bez rizika kondenzace vody nebo jejího odkapávání na podlahu. Vzduch a voda jsou dodávány nezávisle na sobě. Frekvenční tryska DAN FUGT typ TDF/TDF-A Jedná se o speciální trysku, která je ideální tam, kde jsou pro vlhčení vyžadovány velice jemné vodní kapky, jako například v lakýrnických provozech, popřípadě v dalších aplikacích přímého vlhčení jako potravinářství a chladící prostory. Když je voda už patřičně rozbitá na požadované rozměry, dojde k frekvenční jehle v trysce, která již tak malé kapky dále rozbijí na mikročástice, které se velice rychle vstřebají do okolního vzduchu. Vakuová tryska DAN FUGT typ VDF 2 Ideální tryska pro kanceláře a haly všech rozměrů. V případě velmi malých prostor doporučujeme použít modulovaný řídící panel, čímž se předejde problémům s kondenzací a úkapem vody. Tento typ trysky má vestavěný samočisticí systém, který čistí trysku v pravidelných intervalech. Kompaktní jednotka DAN FUGT se split systémem Kompaktní jednotka může být dodána s libovolným počtem trysek v rozmezí 2 8 kusů a je vybavena integrovaným řídícím systémem. Vhodná pro instalaci na stěnu nebo se split systémem, voda a vzduch jsou přiváděny přes pružnou plastovou trubici. Počet trysek závisí na potřebném množství vody požadované pro vlhčení. Split systém je regulován přes speciální řídící panel.

5 Regulace a nastavení systému Konstantní hladina vlhkosti pomocí přesné regulace a regulačního panelu Regulační panely DAN FUGT zajišťují plně automatickou regulaci zvlhčovacích systémů DAN FUGT. V závislosti na specifických potřebách a požadavcích každého klienta je řídící panel naprogramován a seřízen. Systém je velice jednoduchý pro obsluhu a má automatické hlášení případných funkčních závad nebo problémů. Řídící panel DAN FUGT je připojen na řídící čidlo vlhkosti, pneumatické, elektrické nebo mechanické, které průběžně měří relativní vlhkost a řídí vodní systém. Regulační panel DAN FUGT typ HTS CMX Je k dispozici pro průběžnou regulaci nebo jen systém zapnuto/vypnuto s vestavěným mikroprocesorem, kde může být nastaveno a řízeno mnoho funkcí. Tento řídící panel je ideální pro prostory, kde je jedna nebo více zón, může řídit jednotlivé zóny měřením a regulací vlhkosti a teploty, je časově nastavitelný v rozsahu dní a hodin v případě, že je třeba vypnout vlhčení na delší dobu. Je možné najít dřívější problémy a data mohou být přenášena do integrovaného počítačového systému. Regulační panel DAN FUGT typ VDR/TDR Klasický regulační panel pro systémy založené na stlačeném vzduchu, který může být volitelně spojen buďto s elektrickým nebo mechanickým čidlem vlhkosti. Požadovaný tlak může být seřízen a nastaven právě pomocí řídícího panelu. Kontrolka ukazuje zda je systém zapnutý nebo vypnutý. Regulační panel DAN FUGT typ HTS-PRO Face Jednoduše nastavitelný pomocí dotykového displeje, který ukazuje veškeré parametry v závislosti na fungování systému. Je vhodný pro libovolný počet zón, ideální jako kombinace řídícího panelu pro vysokotlaké zvlhčování a ochranu vody reverzní osmózou. Velice jednoduchý pro provoz, podle požadavků zákazníka může splnit veškeré jeho specifické požadavky.

6 Úprava vody Osmoticky upravená voda vysoké kvality Úpravna vody DAN FUGT vytváří pomocí reverzní osmózy vysoce kvalitní vodu, která se používá pro zvlhčování. Kromě toho může být čistá voda používána na další účely, jako jsou tiskařské stroje. Voda neobsahuje žádné minerály a soli, právě tak jako bakterie po použití UV záření. Použitím čisté vody se odstraňuje nebezpečí ucpání trysek a dále pak i usazování solí a minerálů na přístrojích a ostatních površích, které jsou ve vlhčené oblasti. Membrány, které jsou v centrální části systému, mají vysokou kvalitu. Pomocí pravidelné údržby jsou výrazně omezeny možnosti výskytu problémů ve funkci systému. Osmotický systém DAN FUGT DAN RO Čištění vody v kompaktním a uzavřeném systému s kapacitou litrů za hodinu, ideální pro menší zvlhčovací systémy a dodávku vody pro různé procesy. Speciální tlaková nádoba se používá jako vodní rezervoár upravené vody. Uzavřený systém ho udržuje čistý bez bakterií a ostatních nečistot. Osmotický systém DAN FUGT DAN RO Úprava vody vybavená prostupným systémem nebo tlakovou nádobou s kapacitou litrů za hodinu. Systém může být navržen podle specifických požadavků konečného uživatele. Systém může být integrován se zvlhčovacím zařízením pomocí tak zvaného kombi systému. Na vyžádání je možné dodat: Průtokoměry pro reverzní osmózu a vypouštěnou vodu, zařízení s UV zářením, tlakovou nádobu v různých velikostech. Nádoba je vybavena cirkulačním čerpadlem a sterilizačním filtrem.

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Bezolejové spirálové kompresory. Spiralair SPR 2-30 SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Bezolejové spirálové kompresory. Spiralair SPR 2-30 SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Bezolejové spirálové kompresory Spiralair SPR 2-30 Bezolejové kompresory Uživatelské benefity Bezolejové spirálové kompresory SPR 2-30 poskytují dodávku vysoce kvalitního stlačeného vzduchu pro kritické

Více

KOMPLETNÍ LINKA. Zařízení a konstrukční řešení systémů pro manipulaci se sypkými materiály

KOMPLETNÍ LINKA. Zařízení a konstrukční řešení systémů pro manipulaci se sypkými materiály KOMPLETNÍ LINKA Zařízení a konstrukční řešení systémů pro manipulaci se sypkými materiály OBSAH Přehled... 3 Materiály... 4 Systémy... 5 Dopravníky s flexibilním šnekem...6 Dopravníky BEV-CON... 9 Pneumatické

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje s benzínovým motorem Vysokotlaké čisticí přístroje na horkou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje stacionární Průmyslové vysavače

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŠUDE, KDE JI POTŘEBUJETE Decentralizovaná řešení pohonů umožňují inženýrům a projektantům strojů šetřit náklady a prostor. VACON

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty 4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty Příloha IV Směrnice IPPC uvádí seznam aspektů, které musí být vzaty do

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE Vertikální článková odstředivá čerpadla 5 z Obsah Údaje o výrobku Úvod 3 Provozní rozsah CR, CRI, CRN Provozní rozsah CRE, CRIE, CRNE Provozní aplikace

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER Co je to MOTORKONTROLLER? MOTORKONTROLLER je přizpůsobivé řešení pro úsporu elektrické energie, vyvinuté a vyráběné v Německu. Optimalizuje energetickou účinnost třífázových asynchronních motorů při zachování

Více

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř www.vwr.com V tomto čísle Vítejte u podzimního čísla H!TS. V tomto období roku velmi často platí use it or lose it pro rozpočty laboratoří - nabízíme Vám proto další číslo H!TS plné nových produktů, speciálních

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Úspěšně lakovat. Kompletní program pro lakování vozidel

Úspěšně lakovat. Kompletní program pro lakování vozidel Kompletní program pro lakování vozidel Lakovací pistole I Systémy kelímků I Ochrana dýchacího ústrojí I Filtrační technika I Příslušenství Úspěšně lakovat Pouze to nejlepší pro profesionální lakování Na

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

Ceník a přehled výrobků 2013/2014 Roth originální Tacker systém

Ceník a přehled výrobků 2013/2014 Roth originální Tacker systém Ceník a přehled výrobků 2013/2014 Roth originální Tacker systém... profesionální řešení pro podlahové teplovodní vytápění... život plný energie Roth systémy pro plošné vytápění a chlazení Roth systémy

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více