Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2008"

Transkript

1 Zpráva o činnosti MC Domeček za r

2 Zpráva o činnosti MC Domeček za r Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění jejich návratu zpět do zaměstnání a jejich další vzdělávání. U dětí se zaměřujeme na jejich nenásilné zapojení do kolektivu vrstevníků a nácvik samostatnosti, na podporu jejich psychomotorického vývoje a zvládnutí základních předškolních dovedností a podporu neverbální i verbální komunikace. Program MC Domeček si také klade za cíl naučit rodiny trávit společný volný čas aktivně. Do činnosti MC chceme zapojit celé rodiny, rádi bychom propojili aktivity několika generací rodin a zapojili také prarodiče. Historie MC Domeček MC Domeček vzniklo v r jako součást Katolického spolku. Celý první rok naší činnosti jsme vyuţívali prostory Spolkového domu na Pouchově. Pro druhý rok činnosti jsme se rozhodli zaregistrovat na MV jako občanské sdruţení. Registrace proběhla a MC Domeček začal fungovat jako samostatná právnická osoba. Do jsme si pronajímali prostory ve Spolkovém domě. Od jsme si začali pronajímat prostory v DDM Baráček v Luţické ulici na Slezském předměstí. Od do jsme pro činnost MC vyuţívali prostory na staré faře na Pouchově. K dispozici jsme zde měli klubovnu, hernu, kuchyňku a sociální zařízení. Z důvodů rekonstrukce fary jsme byli opět nuceni se přestěhovat a tak jsme se po několika letech vrátili zpět do Spolkového domu na Pouchově, kde jsme si zrekonstruovali místnost, kterou jsme od vyuţívali jako klubovnu. Cvičení rodičů s dětmi ale stále probíhalo v tělocvičně DDM Baráček na Slezském předměstí. V roce 2006 jsme pro cvičení vyuţívali i prostory bistra Pepinka, bohuţel nám ale nevyhovovaly. Všechna naše cvičení jsme proto organizovali uţ jen v DDM. Další velká a velmi příjemná změna potkala MC Domeček v listopadu 2007, kdy jsme se odstěhovali ze Spolkového domu na Pouchově a veškerou svou činnost jsme přesunuli do DDM Baráček na Slezském předměstí. Zde máme k dispozici tělocvičnu, hernu, učebnu, 2 sklady pro cvičební a výtvarné pomůcky, šatnu, sociální zařízení a chodbu, kterou vyuţíváme jako kočárkárnu. Od r pro svou činnost vyuţíváme i prostory plaveckého bazénu ve Všestarech. Příleţitostně a pro zpestření také vyuţíváme pronájmu sauny nebo solné jeskyně. Struktura MC Domeček MC Domeček provozuje občanské sdruţení Domeček HK, jehoţ zakladateli jsou Bc. Hana Hegerová, Marie Mádlíková a Martin Heger. Bc. Hana Hegerová - předsedkyně o. s., koordinátorka MC, lektorka Klubíčka, Opiček, Kondičky, Plavča a Znakové řeči batolat Baby Signs Marie Mádlíková - místopředsedkyně o. s., lektorka výtvarných činností a pomocná lektorka cvičení Opičky Mgr. Andrea Olšáková pomocná lektorka cvičení Opičky Mgr. Martina Nohejlová - lektorka anglického jazyka Mgr. Daniela Kohoutová lektorka angličtiny pro miminka Mgr. Eva Indruchová - vedoucí herny a hlídání dětí Mgr. Blanka Wágnerová - zapisovatelka a správce webových stránek MC Domeček Mgr. Jitka Musilová - přednášková činnost, dětská psycholoţka 2

3 Miroslava Malečková lektorka Zpívánek Kateřina Dušková - pomocné práce zajišťuje, pomocná lektorka cvičení Kondička Jana Svobodová - účetní Dagmar Potěšilová pomocná lektorka Na činnosti MC se také podílejí další maminky, dobrovolnice: Klára Vejvodová, Kateřina Bártlová Velmi nám pomáhají i naši taťkové, hlavně: Martin Heger a Jan Mádlík Zdroje financování v r MPSV Magistrát města Hradec Králové Příjmy z činnosti MC Program MC Domeček v r Program MC se skládá z pravidelných akcí (od pondělí do pátku během školního roku) a z mimořádných akcí (víkendy a prázdniny). Pravidelný program je zaměřen spíše na rodiče s malými dětmi na rodičovské dovolené. Mimořádné akce jsou zaměřeny na celou rodinu. Pravidelný program se skládá z těchto akcí: Klubíčko dopoledne pro maminky s miminky od 6 týdnů - program se skládá ze cvičení kojenců a batolat, masáţe kojenců a batolat, povídání o psychomotorickém vývoji, kojení,stravě dětí apod., kondiční cvičení ţen, volný program dětí a maminek, Opičky - cvičení pro rodiče s dětmi od 1 roku cvičení s básničkami a písničkami, cvičení na nářadí, pohybové hry, zklidnění + komunikace s lektorkou, protaţení, odpočinek a svačinka v herně Malíři - rodinná výtvarná dílna seznámení s pouţívanou technikou a pracovním postupem, výtvarná práce, seznámení s příštím programem, odpočinek a vzájemná komunikace a svačinka v herně, program pro děti se po týdnu střídá s programem pro dospělé Zpívánky hodina plná písniček, tanečků a seznamování se s hudebními nástroji Plavání hodina společných her a činností v plaveckém bazénu vedoucích k odbourávání strachu z vody a k podpoření fyzické aktivity celých rodin, Kondiční cvičení rozcvička, posilování problémových partií, protaţení, Angličtina výuka anglického jazyka pro mírně pokročilé a věčné začátečníky, Angličtina pro miminka básničky, písničky a hry s anglickými slovíčky, Angličtina pro předškoláčky - hry s angličtinou Jak na počítač - hodina výuky práce na počítači pro předem přihlášené zájemce - program je rozdělen do 5 základních a 5 pokračujících lekcí. Herna + hlídání dětí volná hra dětí za přítomnosti lektorky, od 8 do 12h. Solná jeskyně - společná návštěva solné jeskyně - hra, čtení pohádek, odpočinek. Znakování s písničkami kurzy Baby Signs pro rodiče a děti - program zaměřený na podporu psychomotorického vývoje dětí a na procvičení znaků ze znakové řeči BabySings - Přednášky BabySings pro rodiče - seznámení se správným vývojem řeči u dětí, s podporou neverbální komunikace, s programem BabySings a s pouţíváním znakové řeči pro batolata. Přednášková činnost přednášky zaměřené na vývoj dětí a péči o ně Mimořádné akce víkendové akce zaměřené na volnočasové aktivity pro celou rodinu Drakiáda - soutěţ o nejlepšího doma vyrobeného draka, oceněny jsou všechny doma vyrobení draci Fotograf v Domečku - ateliérová fotografie rodiny v prostředí, které je dětem známé. Sezónní dekorace a aranžování - podzimní, vánoční a velikonoční dekorace, výroba adventních věnců apod. 3

4 Malování na hedvábí - výuka různých technik malby na hedvábí, Dortobraní - soutěţ o nejlepší doma upečený výtvor, porotu tvoří tatínkové z centra, všechny výtvory získávají odměnu (není důleţitá vyhrát, ale zúčastnit se) Vandry s Domečkem - prázdninové výlety vlakem za poznáním krás našeho kraje Rodinný pětiboj- víkend strávený v přírodě a plný netradičních soutěţí (jízda na kanoi, střelba ze vzduchovky, ručkování po laně apod.), vyhrávají všechny zúčastněné rodiny. Táto, pojď si hrát - oslava dne dětí a tatínků,odpoledne se soutěţemi pro děti i pro tatínky v rámci celostátní kampaně Sítě MC a Ligy otců Táta frčí. Oslíci - návštěva v o.s. pro hypoterapii,jízda na oslících a konících, seznámení s fungování malé farmy a s péčí o zvířátka. Jarní prázdniny s Domečekem - společný týden na horách, děti mají moţnost získat základy sjezdového i běţeckého lyţování nebo se v něm zdokonalit, večery jsou věnované společenským hrám (turnaj v Člověče nezlob se, Aktivity, apod.) Domeček na vodě - společné sjíţdění řeky Orlice, získání základních vodáckých dovedností. Domeček na kolech - společný cyklistický výlet do blízkého okolí Hradce Králové. I. pololetí jaro Pravidelný program začínal v pondělí dopoledne hernou s hlídáním dětí KAMARÁDI. Herna byla otevřena aţ do letních prázdnin, hlídání dětí jsme ovšem museli ukončit v únoru, z důvodu návratu p. Duškové, která tuto činnost zajišťovala, do zaměstnání. Hlídání dětí bylo obnoveno opět aţ v novém školním roce tedy v září 2008 a novou hlídací tetou a vedoucí herny se stala Mgr. Eva Indruchová. Pondělní večer patřil jiţ tradičně Plavču pro celé rodiny v bazénu ve Všestarech. Pronájem tohoto bazénu probíhal aţ do konce dubna. V úterý se konalo cvičení pro rodiče s dětmi Opičky a to od 9 h a od 10 h. Tento program v r získal podporu Magistrátu města Hradec Králové. V učebně zároveň probíhala výuka anglického jazyka pro mírně pokročilé a věčné začátečníky. Opičky 4

5 Středa dopoledne patřila Malířům výtvarné činnosti pro děti i maminky, kterou i v r podpořil grantem Magistrát města Hradec Králové. Výtvarná činnost pro děti se pravidelně střídala s tvořením maminek a tak si přišli na své opravdu všichni zúčastnění. Během roku si odnesli mnoho krásných obrázků, výrobků a dekorací. Zároveň byla ve středu otevřena Herna. Čtvrteční dopoledne si v Domečku uţívaly maminky s miminky na Klubíčku a po nich maminky, které se chtěli zdokonalit v práci s počítačem v námi organizovaném kurzu Jak na počítač. Večer byla Kondička cvičení pro ţeny všech generací. Aţ do března jsme také společně navštěvovali solnou jeskyni. V pátek i nadále probíhalo od 9 h a od 10 h v tělocvičně cvičení pro rodiče a děti Opičky a odpoledne Angličtina pro předškoláčky. Malířů se zúčastňovalo okolo 15 rodičů s dětmi, na angličtinu chodilo 5 maminek, na Klubíčko docházelo 15 maminek, cvičení rodičů s dětmi se zúčastňovalo okolo 60 rodin, Plavča více neţ 10 rodin, kondičního cvičení 5 ţen, angličtinu pro předškoláčky absolvovalo 5 dětí. Kromě těchto pravidelných akcí, se nám podařilo uspořádat i spoustu mimořádných. 20. ledna se konalo Dortobraní soutěţ o nejlepší doma vyrobený dort pečený, nepečený, sladký nebo slaný. Soutěţilo 7 dortů a všechny byly výborné, proto všichni soutěţící dostali řád zlatého dortu a byli odměněny drobnostmi do kuchyně. Dortobraní chlebový dort Domeček 5

6 V lednu se v Domečku také konalo regionální setkání mateřských center. Tentokrát bylo zaměřeno na účetnictví poradenství a řešení problémů s účetní uzávěrkou a vyúčtováním grantů. Poslední únorový týden byl v Domečku karnevalový. Jako vţdy o něj byl velký zájem a opět jsme se setkali i s rodiči a dětmi, kteří navštěvují naše akce jen nárazově. Tradičně jsme ocenili všechny zúčastněné masky. Karneval Po loňském úspěchu jsme letos opět v týdnu od do zorganizovali Jarní prázdniny s Domečkem. Zúčastnilo se ho 8 rodin a zaplnily jsme tak celý pronajatý objekt v Prkenném dole u Ţacléře v Krkonoších. Počasí uţ sice bylo spíše jarní neţ zimní (ostatně jako celou tuto zimu), ale přesto jsme si zde uţili spoustu legrace a také si zalyţovali. Malé děti zvládly základy lyţování na dětském svahu u sjezdovky v Mladých Bukách a ty starší lyţovaly na sjezdovkách na Černé hoře. Zdejší areál a jeho 4 km okruh jsme vyuţili i k běţkování. Večery jsme věnovali společenským hrám a soutěţím. Celý týden se natolik vydařil, ţe jsme se rozhodli, ţe si ho zopakujeme i v dalším roce. 16. března jsme uspořádali Velikonoční dekorace. Opět se vyráběla spousta dekorací ze sena, z proloţek od vajíček, ze ţivých květin a vyfouknutých a nazdobených vajíček a samozřejmě nemohla chybět ani školička pletení pomlázek pro malé koledníky a jejich tatínky. Úspěch měli zejména košíčky, které zdobily konce pomlázek a byli tak odměnou za snaţení se a za trpělivost při pletení. 6

7 Jarní prázdniny s Domečkem - bublifokománie Velikonoční dekorace 7

8 Ve pátek 2. května jsme jako kaţdé jaro zamířili do Bydţovské Lhotky, kde sídlí Občanské sdruţení pro hyporehabilitaci, za oslíky, poníky a dalšími zvířátky. Počasí nám přálo a tak jsme si dopoledne v přírodě, s kamarády a zvířátky všichni moc uţili. Oslíci V květnu jsme se opět zapojily do akce Kytička, kterou pořádají královéhradecká MC jako oslavu Dne matek. Tento rok připadl na neděli MC zde prezentovala svoji činnost a program. Všechny maminky obdrţely u vstupu kytičku a děti jim poté mohly vyrobit malý dárek. Velké jarní malování na hedvábí se konalo 18. května. Malovali jsme různými technikami nejen šátky a šály, ale i vitráţe, pouzdra na brýle, kravaty, deštníky a náhrdelníky. Všechny výrobky byly velmi povedené a účastnice spokojené. Hned další víkend od do se konal Rodinný pětiboj. Letos uţ podruhé v pohodovém prostřední loděnice Klubu vodního slalomu, kterému moc děkujeme za moţnost jejího vyuţití. Zúčastněné rodiny zde mohly změřit své síly a také se pobavit v pěti disciplínách jízdě na kanoi, střelbě ze vzduchovky, ručkování po laně, házení na plechovky a skákání v pytlích. Samozřejmě nemohlo chybět grilování, kterým soutěţící doplňovali síly. Všichni byly nakonec oceněni diplomy a malými skleněnými koulemi. Bohuţel ani tentokrát nás neminula jiţ tradiční nepřízně počasí, celý páteční večer a sobotní dopoledne nám propršelo. Voděodolných bylo pouze 6 rodin. V sobotu měl premiéru Domeček na vodě společný sjezd řeky Orlice ze Štěnkova do Svinar. Této akce se zúčastnilo 8 posádek a jeden malý statečný kajakář. Počasí nám opravdu přálo. Byl horký a slunečný den a tak jsme plavbu mohli skutečně uţít a 8

9 dokonce ji prokládat koupáním. Za rok tuto akci určitě zase zopakujeme a stane se dalším tradičním pilířem mimořádných akcí našeho mateřského centra. Rodinný pětiboj Domeček na vodě 9

10 Hned následující den tedy v neděli jsme na zahradě DDM uspořádali oslavu dne dětí a tatínku nazvanou Táto, pojď si hrát. Touto akcí jsme se zapojili do celostátní kampaně TÁTA DNESKA FRČÍ, kterou pořádala Sít MC v ČŘ, o. s. a Liga otevřených muţů, o. s. Pro děti a pro tatínky jsme připravili spoustu soutěţí a her. Děti měli moţnost lovit rybičky, shazovat plechovky, skákat v pytli, vyzkoušet si chodítka nebo chůdy, balanční sportovní pomůcky a mnoho dalších soutěţí, ve kterých mohli vyhrát spoustu krásných cen. Hned po příchodu také mohli namalovat Diplom pro príma tátu, který na konci odpoledne svému tatínkovi předali jako odměnu a poděkování za jeho snaţení. Příjemným překvapením pro nás byla ochota všech přítomných tatínků zúčastnit se tatínkovských soutěţních disciplín. Mezi ty patřil například slalom s kočárkem nebo malování obrázku. Tuto naši oslavu dětí a tatínků podpořil i Magistrát města Hradec Králové. Táto, pojď si hrát Letos jsme se opět spolu s KMS Piletice a místním sborem dobrovolných hasičů podíleli na pořádání rozloučení se školním rokem. A to v pátek na Šrámkově statku v Pileticích. Společně se nám podařilo připravit příjemné odpoledne v příjemném prostředí. Během celého 1. pololetí také probíhaly pravidelně jednou za měsíc kurzy znakové řeči Baby Sings pro rodiče. Na těchto kurzech se rodiče dozvěděli vše potřebné o vývoji řeči dětí, moţnostech neverbální komunikace a způsobech znakování. Během prvního pololetí těmito kurzy prošlo celkem 28 rodin. Prázdniny 2008 S koncem školního roku skončil i náš pravidelný program a nadešel čas pro program prázdninový. Ten se v tomto roce skládal z výtvarných dílen (malování triček a hedvábí) a z oblíbených vandrů. Tentokrát jsme vyrazili do Častolovic, Nového Města nad Metují, do 10

11 Ostré a nakonec do Bydţovské Lhotky za oslíky. Součástí prázdninového programu byla i novinak Domeček na kolech tedy cyklovýlet do Krňovic. Do Častolovic jsme se vydali ve středu Vyrazili jsme ráno v 9,05 h vlakem z hlavního nádraţí. Prohlédli jsme si zámek, místní mini ZOO i oboru a pohráli si na krásném zámeckém hřišti. Posilněni svačinou a zmrzlinou jsme se odpoledne vydali zpět na vlak. Vandru se zúčastnilo 14 dospělých a skoro jednou tolik dětí. Vandr do Častolovic znavená část vandrovníků Druhým vandrem byl cyklovýlet Domeček na kolech. Ve středu jsme se vydali do skanzenu v Krňovicích. Počasí nám přálo a tak jsme statečně našlapali více neţ 30 km. V Krňovicích jsme si dopřáli odpočinek, svačinu i prohlídku skanzenu a s nabrnými silami se vydali na zpáteční cestu hradeckými lesy. Další středu jsme malovali na trička. Vytvořili jsme spoustu krásných prázdninových modelů. Výtvarným aktivitám tentokrát malování na hedvábí jsme se věnovali i následující středu Hlavní náplní byla výroba prázdninových pirátských šátků. Hned další středu jsme stejně jako v loňském roce vyrazili do Ostré u Lysé nad Labem, kde se nachází areál firmy Botanicus s replikou středověké vesnice a s bylinnými zahradami. Děti si zde mohli vyzkoušet např. výrobu svíček, provazů, keramiky, mýdla, rýţování zlata apod. Zaslouţený odpočinek jsem si pak vychutnali v krásně rozkvetlých a voňavých zahradách s několika labyrinty. 11

12 Domeček na kolech starší část našeho peletonu Botanicus rýţování zlata 12

13 Ve středu jsme si namířili do Nového Města nad Metují. Prohlédli jsme si zde zámek, krásné zámecké zahrady i novoměstské náměstí. Poslední prázdninový vandr ( ) nás jako uţ několik předtím zavedl do Bydţovské Lhotky za oslíky, poníky, koníky a dalšími zvířátky. Pedagicko-psychologické jeţdění pořádané O. s. pro hyporehabilitaci si děti opravdu oblíbily a vzhledem k vydařenému počasí si celý den i krásně uţily. Lepší zakončení prázdnin jsme si ani nemohli přát. O prázdninách proběhl v klubovně také velký úklid a to hned v několika etapách. Vše se umylo, vyčistilo, vypralo, vydezinfikovalo, naleštilo a připravilo na nový školní rok. II. pololetí 2008 podzim Pravidelnou činnost jsme zahájili opět v září a náš program obsáhl opět všech 5 dní v týdnu a také mnoho víkendů. Také se v něm ale objevilo několik novinek a došlo k několika výrazným změnám. Pondělí od září patřilo cvičení rodičů a dětí Opičky, které jsme na tento den přesunuli z úterý. Cvičili jsem opět ve dvou skupinách od 9 h a od 10 h. Úterky se staly miminkovským a malovacím dnem. Od 9 h probíhalo v tělocvičně Klubíčko cvičení pro maminky s miminky a od 9,30 h v učebně Malíři výtvarná činnost pro děti i rodiče. Zároveň byla v tuto dobu otevřena naše herna. 13

14 Klubíčko cvičení pro miminka Malíři Ve středu byla otevřena naše herna i s hlídáním dětí. Pravidelně sem na hlídání docházeli 4 děti a mnoho dalších si přišlo pohrát alespoň občas pohrát. Středu jsme vyhradili také Znakování s písničkami. Během podzimu se nám podařilo zorganizovat jeden kurz, který obsahoval 7 lekcí. V listopadu jsme do našeho středečního programu zařadili také Zpívánky hodinku společného muzicírování. 14

15 Čtvrteční dopoledne jsme rezervovali Angličtině pro miminka hře s anglickými slovíčky. Čtvrteční večer jiţ několik roků patří Kondičce cvičení pro ţeny všech generací a nebylo tomu jinak ani v tomto pololetí. V pátek byly na programu zase Opičky cvičení pro rodiče s dětmi od 1 r. Cvičení probíhalo ve dvou skupinách od 9 h a od 10 h. Na páteční večery jsme objednali pronájem bazénu ve Všestarech, kde uţ několik roků přádáme Plavčo pro celé rodiny. Bohuţel nám ale mohli nabídnout pouze čas od 18,30 h do 19,30 h. Tento čas byl ale naprosto nevhodný pro malé děti a na změnu času nechtěl pronajímatel přistoupit a proto jsme tento pronájem po měsíci ukončili. V současné době si stále chodíme společně zaplavat, ale bohuţel uţ nemáme bazén pouze pro sebe, coţ samozřejmě občas přináší menší problémy. Plavčo V září jsme také obnovily Kurzy znakové řeči Baby Signs pro rodiče. Probíhaly kaţdý měsíc a v během těchto čtyř měsíců se jich zúčastnilo 15 rodin. Během tohoto roku se nám tedy podařilo seznámit se znakováním celkem 43 rodin. Doufáme, ţe jsme jim tím otevřeli okno do dětské duše a pomohli zlepšit vzájemnou komunikaci. V červnu 2008 jsme od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje obdrţeli pověření k sociálně právní ochraně dětí. V rámci tohoto pověření jsme se rozhodli organizovat přednášky zaměřené na vývoj dětí a na péči o ně. První přednáška Mgr. Jitky Musilové nazvaná PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DĚTÍ OD NAROZENÍ DO 3 LET SE ZAMĚŘENÍM NA VÝVOJ OSOBNOSTI byla natolik zajímavá a obsáhlá, ţe jsme ji rozdělili do dvou dílů. První část zaměřená na děti do 1 roku proběhla ve čtvrtek a druhá část zaměřená na děti od 1 do 3 let proběhla o týden později. V tomto pololetí jsme z důvody návratu lektorky Mgr. Martiny Nohejlové do zaměstnání museli ukončit Angličtinu pro mírně pokročilé a věčné začátečníky a také Angličtinu pro 15

16 předškoláčky. Také se nám nepodařilo najít vhodný čas na pronájem solné jeskyně, který se nám v loňském roce velmi líbil. Soboty a neděle byly opět vyhrazeny pro mimořádné akce, kterých jsme v tomto pololetí stihli opravdu hodně. 21. září proběhla Drakiáda, které se zúčastnilo asi 15 rodin. Ocenili jsme všechny doma vyrobené draky. Tentokrát krásně foukalo a tak jsme si po několika letech uţili to pravé pouštění draků. 12. října se konaly Podzimní dekorace. Vyrobili jsem spoustu dekorační předmětů ze sušených květin a plodů. 16. listopadu jsme opět Malovali na hedvábí. Zaměřili jsme se zejména na výrobu vánočních dárků a vitráţek. 22. a 23. listopadu probíhalo v Domečku fotografování. Pozvaný pan fotograf udělal všem zájemcům nádherné ateliérové fotografie. 23. listopadu jsme vyráběli adventní věnce. Všichni si odnesli nádherně a vlastnoručně upletené a nazdobené věnečky. 14. prosince jsme si ještě vyrobili svícny na vánoční stůl. Zuţitkovali jsme veškerý materiál, který zbyl po vázání věnců a výsledek byl jako vţdy velmi zajímavý. 22. prosince jsme se zúčastnili zdobení Pouchovského kostela. Zde si uţívají hlavně děti, které mohou pomáhat při stavbě Betléma a zdobení stromečků. 16

17 Závěr Činnost MC Domeček v r lze povaţovat za úspěšnou. Radost máme zejména z rozšíření programu MC o nové akce a z nových klientů. Radujeme se i z toho, ţe se nám podařilo získat podporu naší činnosti od MPSV a Magistrátu města Hradec Králové. Díky těmto grantům jsme mohli nakoupili pomůcky na cvičení a na výtvarné tvoření, zaplatit část pronájmů, a také udrţet pracovní místo stálého zaměstnance koordinátorky MC Hanky Hegerové, které se ukázalo být pro zdárný chod MC opravdu nezbytné. Za velké plus povaţujeme i to, ţe jsme i všechny naše další lektorky mohli zaměstnat na DPP a vyplatit jim alespoň symbolickou odměnu za jejich činnost pro mateřské centrum. Cíle do budoucna Vzhledem k tomu, ţe jsme se na samém začátku kalendářního roku 2009, dozvěděli o zrušení naší smlouvy na pronájem prostorů v DDM Baráček na Slezském předměstí, bude hlavním cílem pro r snaha získat nové prostory pro naši činnost. S tím bude samozřejmě souviset i naše snaha získat opět podporu z grantů a nadále udrţet pracovní místo koordinátorky, díky kterému můţe být činnost MC kaţdodenní a můţe oslovit ještě více rodin a který je v současné době pro zdárné fungování MC nezbytný. Zpracovala: Bc. Hana Hegerová V Hradci Králové

18 MC DOMEČEK Občanské sdruţení Domeček HK Člen sítě MC ČR, drţitel ocenění Společnost přátelská rodině IČO: Předsedkyně: Hana Hegerová Piletická 38/ Hradec Králové tel

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění jejich návratu zpět do zaměstnání a

Více

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2007

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2007 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2007 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2007 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění

Více

Zpráva o činnosti o. s. Domeček HK za r. 2010

Zpráva o činnosti o. s. Domeček HK za r. 2010 Zpráva o činnosti o. s. Domeček HK za r. 2010 1 Zpráva o činnosti o. s. Domeček HK za r. 2010 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření,

Více

Zpráva o činnosti o. s. Domeček HK za r. 2011

Zpráva o činnosti o. s. Domeček HK za r. 2011 Zpráva o činnosti o. s. Domeček HK za r. 2011 1 Zpráva o činnosti o. s. Domeček HK za r. 2011 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření,

Více

Zpráva o činnosti o. s. Domeček HK

Zpráva o činnosti o. s. Domeček HK Zpráva o činnosti o. s. Domeček HK 2012 1 2 Pirátský týden Jarní prázdniny s Domečkem 3 Zpráva o činnosti o. s. Domeček HK za r. 2012 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace

Více

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2009

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2009 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2009 1 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2009 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn Výroční zpráva 2015 Spolek Jenštejn se sídlem Hradní 135, 250 73, Jenštejn 1 Cíle spolku Provozovat rodinné centrum Jenštejnský trpaslík Vytvořit místo pro setkávání rodičů a dětí Umožnit rodičům, dětem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Časopis MŠ. Březen 2016

Časopis MŠ. Březen 2016 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Březen 2016 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Kopretina centrum pro rodiče s dětmi

Kopretina centrum pro rodiče s dětmi Kopretina centrum pro rodiče s dětmi Pobočka Žďár nad Sázavou Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou mob.: 731 130 775, e-mail: kopretina1.zdar@caritas.cz www.zdar.caritas.cz PROGRAM NA OBDOBÍ KVĚTEN SRPEN

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva 2012 Nové Město nad Metují Obsah: 1. Základní údaje 2. Naše poslání a činnost 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1 Slovo úvodem Rok 2015 byl druhým rokem, který jsme trávili v nových prostorech. Veřejnost si k nám opět našla cestu a díky přednáškové činnosti, nabídce cvičení a dalším aktivitám

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s.

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU... 4 Rodinné centrum Petrklíč o.s. provozuje:... 4 MIMOŘÁDNÉ AKCE PETRKLÍČE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku:

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku: Vážení a milí, abyste věděli, co se na Majáku dělo a dít bude, připravili jsme pro Vás MAJÁKOVÝ ZPRAVODAJ za období LEDEN 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

Plavecký oddíl Laguna Třebíč z.s.

Plavecký oddíl Laguna Třebíč z.s. Plavecký oddíl Laguna Třebíč z.s. Zpráva o činnosti za rok 2015 Účel spolku: Účelem spolku je realizace aktivit zaměřených na organizaci plaveckých a jiných volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Nabídka zájmových útvarů

Nabídka zájmových útvarů Nabídka zájmových útvarů 2014-2015 Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2014-2015 Název ZÚ Programová náplň Věk Junior Ranger Anglická škola Studio Mandragora seznamování s prací informační a strážní

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

1. Činnost ANA za rok 2010

1. Činnost ANA za rok 2010 1. Činnost ANA za rok 2010 Dny otevřených dveří (11.-13.2.) Herní víkendový pobyt Věšín I (11.-13.6.) Herní víkendový pobyt Věšín II (24.-28.9.) Prázdninový pobyt v Peci pod Sněžkou (4.-11.7.) Víkendový

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Časopis MŠ. Říjen 2014

Časopis MŠ. Říjen 2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Říjen 2014 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více

Mateřské centrum Setkání,o.s. Výroční zpráva

Mateřské centrum Setkání,o.s. Výroční zpráva Mateřské centrum Setkání,o.s. Výroční zpráva 2009 1 Obsah Kdo jsme a co chceme 3 Kontakty a obecné informace 4 Historie organizace 5 Shrnutí událostí za rok 2008 6 Výsledky hospodaření v roce 2008 8 Poskytnuté

Více

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2010 Karlovy Vary

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2010 Karlovy Vary Město se již tradičně zapojilo do celoevropské kampaně Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září), který se tento rok v Karlových Varech konal již potřetí. Evropský týden

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Charakteristika sdružení Adresa: Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2009. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2009. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2009 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 občanské sdružení Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, když se v horkém létě potřebujeme osvěžit, můžeme se třeba zakousnout do melounu. Poznat

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec)

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Obsah 02 03 03 04 06 06 07 Obsah Úvod Orgány Občanského sdružení Rybička Činnost Občanského sdružení Rybička Propagace občanského

Více