AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE BŘEZEN 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015"

Transkript

1 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v oborech: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Sociální a psychologické poradenství Praktická psychologie AMAK poskytuje: jazykové kurzy zakončené zkouškou FCE (Cambridge First Certificate in English) a CAE (Cambridge Certificate in Advanced English), jazykové kurzy pro cizince, certifikované kurzy němčiny, angličtiny, ruštiny, arabštiny, čínštiny, vietnamštiny rekvalifikační kurzy Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku a Manažer profesní vzdělávání Specialista výcviku zvířat Přijetí ke studiu na AMAK Bc. Mgr. PhD. JUDr. PhDr. Bakalářské studium Ukončené SŠ vzdělání s maturitou, uchazeč o studium se zúčastní přijímacího řízení, které se skládá z motivačního pohovoru, ve kterém prokáže elementární předpoklady ke studiu ve zvoleném oboru a vědomosti z oblasti společenských věd v rozsahu středoškolského učiva. Platba za studium Kč. Magisterské studium Ukončené bakalářské studium v příslušném oboru; uchazeč o studium se zúčastní motivačního pohovoru, a to i v případě přestupu z jiné vysoké školy. Platba za studium Kč. Doktorské studium Ukončené magisterské studium v příslušném oboru, předložení projektu dizertační práce a strukturovaný životopis. Uchazeč o studium se zúčastní motivačního pohovoru, ve kterém obhájí základní teze navrhované disertační práce. Platba za studium / semestr. Rigorózní řízení Ukončené vysokoškolské studium v humanitních oborech nebo právu. Uchazeč o studium předloží projekt připravované rigorózní práce a seznam publikovaných prací. Zúčastní se pohovoru, ve kterém prokáže vědomosti a hlubší základ. Platba za studium AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE, Za Poříčskou bránou 375/22, Praha 8, 1

2 Způsob ukončení studia: v bakalářských oborech státní závěrečná zkouška zahrnující ústní část a obhajobu bakalářské práce, absolvent získá titul (Bc.), který se uvádí před jménem; v magisterských oborech státní závěrečná zkouška zahrnující ústní část a obhajobu diplomové práce, absolvent získá titul magistr (Mgr.), který se uvádí před jménem; v doktorském studiu státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce, absolvent získá titul doctor (PhD.), který se uvádí za jménem; v rigorózním řízení státní zkouška a obhajoba rigorózní práce, absolvent získá titul doctor (JUDr., PhDr.), který se uvádí před jménem. Studijní obory a charakteristika studia Studijní obor Ekonomika řízení lidských zdrojů Studium uvedeného oboru poskytuje teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti manažerských studií s důrazem na řízení lidských zdrojů. Studium akcentuje předměty z oblasti psychologie, managementu, ekonomiky a souvisejících disciplín. pracovník personálních útvarů personální poradce a specialista na human resources pracovník příslušných ekonomických a personálních útvarů v různých institucích či firmách Studijní obor Sociální a psychologické poradenství Studium poskytuje vědomosti a dovednosti v oblasti sociální psychologie, psychologické a sociologické metodologie a psychodiagnostiky, v oblasti poradenství, sociální práce a v psychologii péče o široké spektrum věkových a sociálních skupin. Současně reaguje na aktuální společenskou poptávku po aplikaci psychologických, sociologických poznatků a dovedností v různých oblastech společenské praxe, při řešení sociálních, ekonomických, politických a zdravotnických problémů. odborný pracovník v poradnách a institucích zabývajících se psychologickým a sociálním poradenstvím odborný pracovník pro konzultační činnost v oblasti sociální práce odborný pracovník nebo poradce personálních útvarů firem a institucí pro oblast psychologie a sociální práce pracovník v pedagogických institucích a konzultant pro sociálně-psychologické otázky ve školství AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE, Za Poříčskou bránou 375/22, Praha 8, 2

3 Studijní obor Praktická psychologie Studium uvedeného oboru poskytuje teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti disciplín vycházejících z psychologické teorie a základů společenských věd, směrované k výkonu praktických psychologických profesí zejména ve sféře pracovní psychologie, komunikačních situací, facilitace a meditace, řešení konfliktů, vyjednávání, zvláštní pozornost bude věnována také psychodiagnostice. praktický či pracovní (firemní) psycholog specialista na psychodiagnostiku specialista na krizovou komunikaci z hlediska psychologie komunikační poradce v privátním i veřejném sektoru Mimořádné přijímací řízení pro studenty posledních ročníků bakalářského programu Jedná se o bezplatné, podmínečné přijetí ke studiu magisterského programu ve studijních oborech Ekonomika management řízení lidských zdrojů, Sociálně psychologické poradenství a Praktická psychologie. Vzdělávání započne letním semestrem akademického roku a bude organizováno v rámci kombinovaného studia víkendovou formou. Úvodní soustředění začalo a , a nejbližší další proběhne 28. a Mimořádné přijímací řízení v rámci letního semestru 2015 pro studenty VOŠ Jedná se o bezplatné, podmínečné přijetí ke studiu bakalářského programu ve studijních oborech Ekonomika management řízení lidských zdrojů, Sociálně psychologické poradenství a Praktická psychologie, pro studenty posledních ročníků vyšších odborných škol podobného zaměření. Délka studia se předpokládá jeden rok, což znamená jeho ukončení v zimním semestru 2015/2016. Vzdělávání bude organizováno v rámci kombinovaného studia víkendovou formou v rozsahu 60 hodin v semestru, úvodní soustředění začalo a , a nejbližší další proběhne 28. a AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE, Za Poříčskou bránou 375/22, Praha 8, 3

4 Rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT ČR Program Manažer Určen pro vedoucí pracovníky, kteří si chtějí doplnit vzdělání, ale i pro širokou veřejnost. Cílem tohoto typu profesního vzdělávání je získání praktických manažerských znalostí a dovedností a podstatné zvýšení konkurenceschopnosti a prestiže absolventů v prostředí managementu. Program obsahuje 148 hodin. Cena: Kč Rekvalifikační kurz pedagogického minima Určen především pro odborníky z praxe, kteří již práci instruktora odborného výcviku vykonávají a chtějí si své vzdělání doplnit. Obsahem kurzu je získání pedagogických a psychologických dovedností a aktuálních poznatků potřebných k úspěšné práci se studenty. Kurz je určen všem, kdo mají zájem prohloubit své znalosti například v otázkách pedagogické a vývojové psychologie. Program obsahuje 68 hodin. Cena: Kč Seminář Neverbální komunikace, gestika a mimika v praxi Seminář je zaměřen na správné vnímání gest, mimiky a částečně i morfopsychologických znaků při jednání s klienty. Datum konání: od 9.00 do hod. Kde: AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE, Za Poříčskou bránou 375/22, Praha 8 Závazné přihlášky zasílejte na Do přihlášky uveďte titul, jméno, příjmení, datum narození. V případě, že Vám seminář bude proplácet zaměstnavatel, tak uveďte fakturační údaje. Účastnický poplatek: 999 Kč Uzávěrka přihlášek je Studenti vysokoškolského studia AMAK hradí jen 30 % z účastnického poplatku a studenti profesního vzdělávaní AMAK hradí jenom 10 % z účastnického poplatku. PROGRAM SEMINÁŘE NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE: 1. Zahájení 2. Neverbální komunikace 3. Verbální komunikace ve veřejném prostoru 4. Aplikace v praxi a sebezkušenostní zážitky 5. Diskuse 6. Závěr Účastníci obdrží certifikát a pracovní materiály. Lektor: PaedDr. Anton Tomko, LL.A. AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE, Za Poříčskou bránou 375/22, Praha 8, 4

5 Den otevřených dveří AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK Úterý 17. března 2015 od do hod. Zájemci o naši školu se seznámí s nabídkami studia a jejich strukturou i dalšími novinkami. Program: Přijímací pohovory do bakalářského a magisterského programu, individuální konzultace, prohlídka školy Úvodní slovo vedení školy Shromáždění žadatelů o rigorózní řízení Kontakty Sídlo školy: AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE Za Poříčskou bránou 375/22, Praha 8 Studijní oddělení: Alexa Retiznyková Stanislava Palowska tel.: tel.: IT servis: Bankovní spojení: Platby v CZK /2010 (Fio banka) /0600 (GE Money Bank) Pro platby v SR /8330 (Fio banka platby v EURO) IBAN: CZ SWIFT: FIOBCZPPXXX AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE, Za Poříčskou bránou 375/22, Praha 8, 5

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

OTEVRENYCH DVERI: A 24.1.2014

OTEVRENYCH DVERI: A 24.1.2014 DNY OTEVRENYCH DVERI: 15.11.2013 A 24.1.2014 na všech fakultách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (24. 1. 2014 mimo studijních programů Teorie a praxe audiovizuální tvorby a Výtvarná umění) Vyberte si z

Více

Studujte s námi. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu

Studujte s námi. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Studujte s námi. Pilská 9, Praha 9 Hostavice Diagnostické centrum Slovačíkova 400/1, Praha 9 - Kbely Nabízíme komplexní služby v oblasti vzdělávání: Magisterské studium

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání Brno 2008 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více

Jak se dostat na pedagogické fakulty

Jak se dostat na pedagogické fakulty Jak se dostat na pedagogické fakulty Na pedagogických fakultách můžete studovat učitelské, ale i další nepedagogické obory. Vyučují se na veřejných vysokých školách (cca 30) i na soukromých VŠ Jana Komenského

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 2015 Vážené klientky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok.

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 11. července 2014 Adresa JAMU (majitel

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 2014 ISBN 978-80-7331-322-7 Obsah Úvod...5 Divadelní fakulta AMU v Praze...5 Slovo děkanky DAMU...6 Informace o přijímacím

Více

2008/2009. od 25.900,- Kč. od 13.900,- Kč. od 11.900,- Kč. od 4.300,- Kč. akreditace MŠMT, IES: státní a mezinárodní certifikáty. IES certif.

2008/2009. od 25.900,- Kč. od 13.900,- Kč. od 11.900,- Kč. od 4.300,- Kč. akreditace MŠMT, IES: státní a mezinárodní certifikáty. IES certif. 2008/2009 17 akreditace MŠMT, IES: státní a mezinárodní certifikáty systém zvýhodnění a slev od 25.900,- Kč - finanční IES certif. od 13.900,- Kč IES od 11.900,- Kč IES od 4.300,- Kč BOHEMIA INSTITUT s.r.o.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F a k u l t a p o d n i k a t e l s k á Brno Business School STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration ve spolupráci s Dominican University

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ (FVP) Olbrichova 625/25, 746 01 Opava,

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více