Náš domov. Tranovi chtějí stavět v centru města Studenti architektury vydali sborník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náš domov. Tranovi chtějí stavět v centru města Studenti architektury vydali sborník"

Transkript

1 ROČNÍK XV. 29. ZÁŘÍ 2004 / ČÍSLO 14 Náš domov NOVINY MĚSTA BRUNTÁLU Cena 4 Kč Dnes v listě: Zástupci státní agentury pro rozvoj podnikání a investic CzechInvest navštívili ve čtvrtek 16. září Bruntál. Se starostou Stanislavem Navrátilem posuzovali podmínky, které naše město nabízí případným investorům. Zájem ze strany CzechInvestu je pro město velmi důležitý. Agentura působí jako příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a prostřednictvím svých služeb a programů přispívá k rozvoji podnikání, domácích společností a vzniku nových firem. Zároveň je výhradním příjemcem žádostí o poskytnutí investičních pobídek a úkolem CzechInvestu je získávání přímých zahraničních investic pro ČR. Městu Bruntál se s CzechInvestem podařilo navázat úzkou spolupráci. "Jejich záměrem je soustředit se na podnikatelské plochy v bývalých kasárnách. Dohodli jsme se na permanentní spolupráci, celou lokalitu sami navštívili a budou informovat zájemce o možnostech," řekl starosta. Tranovi chtějí stavět v centru města Studenti architektury vydali sborník Město spolupracuje s CzechInvestem První investoři už projevili zájem usadit se ve zmíněné části Bruntálu. Předpokladem však je, že město nejprve připraví areál tak, aby se stal vhodným pro podnikání. CzechInvest klade důraz na to, aby město mělo jasnou představu o využití areálu. Ta vyplyne rovněž z prací studentů architektury, kteří pro město zpracovávají urbanistické studie využití některých bruntálských lokalit. "Připravíme CzechInvestu také elementární dokumentaci o areálu bývalých kasáren včetně cenových relací týkajících se volných ploch," podotkl starosta. (muf) Elegáni z kapely The Log při vystoupení na Bruntálském indiánském létu v zahradě zámku. Festival už získal místo na hudební mapě republiky. Jeho druhý ročník se konal v sobotu 18. září. (Blíže viz str. 11) Foto -dd- Generální ředitel OSRAMU Luděk Šarman převzal cenu VIA BONA od amerického velvyslance v Praze Cena za podporu akcí v regionu V rezidenci velvyslance USA v Praze Williama J. Cabanise převzal v úterý 21. září Cenu Via Bona generální ředitel Osramu Bruntál, spol. s r.o. Luděk Šarman. Velvyslanec pozval do své pražské rezidence i starostu města Bruntálu Stanislava Navrátila a předsedu občanského sdružení Vlastenecký poutník Petra Andrleho. Vynikajícího úspěchu dosáhl bruntálský policista se svým služebním psem. Ve dnech září 2004 proběhlo v Býchorech na Kolínsku Mistrovství Policie ČR ve výkonu služebních psů. Za kraj byl z bruntálského ředitelství nominován prap. Marek Šifalda a ppor. Pavel Klohna. Psovodi se svými psy soutěžili v kategoriích pátracích (Šifalda s Valdem Štibork) a hlídkových psů (Klohna a Yago Venušina Sopka). Jako každý rok patřili bruntálští psovodi se svými psy ke špičce a letos se Šifaldovi s Valdem podařilo získat Vysoká škola v Bruntále slavnostně zahájila Slavnostní zahájení činnosti Vysoké školy podnikání v Bruntále se uskutečnilo ve čtvrtek 23. září. Imatrikulace studentů se konala v aule Městského osmiletého gymnázia (Petrin) za účasti zástupců kraje, školy a města. Při příležitosti imatrikulace studentů vysoké školy byl nesen městský prapor a řetěz se státním znakem. Záměr otevřít v Bruntále vysokou školu se setkal s mimořádným ohlasem. Původně měla být otevřena jedna třída s dvaceti až třiceti studenty, avšak skutečnost je docela jiná. Přihlášených studentů je už 95 a třídy budou otevřeny tři. (muf) Pětiletý německý ovčák Valdo je nejlepším pátračem v republice Bruntálský psovod je mistrem první místo. Pětiletý Valdo se stal nejlepším pátracím psem v republice a je tedy společně se svým psovodem mistrem republiky letošního roku. Soutěže se zúčastnilo devět čtyřčlenných družstev, která reprezentovala všechny krajské policejní správy a cizineckou a pohraniční policii. K celkovému drtivému vítězství o 113 bodů Valdovi přispěl zejména bezchybný výkon v pachovým pracích. Po jejich provedení ve středu totiž Valdo získal takový náskok, že poslední den by vůbec nemusel nastoupit, a přesto by byl mistrem. (Pokračování na str. 5) Bruntálská firma OSRAM společně se sdružením Vlastenecký poutník se rozhodli podpořit několik akcí, které měly vzbudit v místních obyvatelích zájem o region, v němž žijí a učinit ho přitažlivější i pro turisty. Firma OSRAM tak podpořila osvětlení Uhlířského vrchu na oslavu vstupu ČR do Evropské unie, vydání upomínkové mince EURO, uspořádání mezinárodní konference BRUNTÁL SE VRACÍ DO EVROPY, projekt celoživotního vzdělávání a vznik nadačního fondu umožňujícího podpořit studium zájemců z nižších sociálních vrstev. "Jde o nestandardní způsob dárcovství, které má dopad na celý region. Proto firmě OSRAM plně náleží cena za podporu obecně prospěšné činnosti v regionu," komentovala cenu členka poroty Lucie Vopálenská z Českého rozhlasu. (Pokračování na str. 3)

2 NÁŠ DOMOV 2 Město si nechá zpracovat energetickou koncepci Jak nejlépe hospodařit s teplem ve městě, to ukáže územní energetická koncepce, kterou si nechá zpracovat bruntálská radnice. Rada města schválila na své schůzi v úterý 7. září společnost EVČ s.r.o. Pardubice jako vítěze výběrového řízení na zpracování územní energetické koncepce města. Z Mateřské školy ve spádové oblasti Bruntálu, obce III. typu, nemají problémy s nedostatkem dětí. V roce 2003 bylo přihlášeno celkem dětí, které byly umístěny v 59 třídách v šestnácti mateřských školách s právní subjektivitou a jedenácti, které jsou Město Bruntál v současné době dokončuje realizaci projektu Přisvětlení a zvýraznění přechodů pro chodce ve městě Bruntál. Doplňkové osvětlení přechodů má za cíl zvýšit bezpečnost chodců - ze zahraničních průzkumů vyplývá, že na komunikacích s doplňkovým osvětlením přechodů pro chodce dochází ke zpomalování rychlosti motorových vozidel blížících se k přechodu a k následnému úbytku dopravních nehod. Osvětlení přechodů je v souladu s platnými nor- součástí základních škol. O děti se staralo 112 pedagogických pracovníků. Ve věkové kategorii do tří let bylo 83 dětí (z toho 45 dívek), tříletých bylo celkem 352 (z toho 185 dívek), čtyřletých 375 (178 dívek), pětiletých 394 (206 dívek) a starších 103 (31 dívek). 32 dětí bylo pro dvanácti oslovených společností zaslalo nabídku pět zájemců. Hodnocení se zúčastnil i odborný konzultant z Prahy. Územní energetická koncepce města ukáže směry, jakými se město může v této oblasti ubírat, poslouží k nezbytně nutné aktualizaci údajů energetického dokumentu z roku 2000 a také nastíní další vývoj a Mateřské školy nedostatkem dětí rozhodně netrpí mami ČSN. Zhotovitelem je firma JKV Opava s.r.o., která používá svítidla s novým typem reflektoru, jenž je svými světelně technickými parametry určen právě pro osvětlování přechodů. Předností osvětlení přechodů pro chodce je pozitivní kontrast chodce na tmavém pozadí, přičemž nedochází k oslnění řidičů ani chodců. Pro vlastní realizaci bylo vybráno ve spolupráci s Policií ČR, OŘ-dopravním inspektorátem celkem sedm přechodů: Přechod vadu řeči umístěno ve třech speciálních a specializovaných třídách. Do kolektivu zdravých dětí byly také integrovány děti se zdravotním postižením: jedna dívka se sluchovým postižením, osmnáct dětí s vadou řeči a dvě děti s více vadami. Přerozdělení finančních prostředků z výherních hracích přístrojů Město Bruntál vypsalo druhé kolo předkládání žádostí o poskytnutí finančních prostředků z výtěžků výherních hracích přístrojů (VHP) a rozpočtu města. Přihlášky je možno podávat do 8. října letošního roku do 14:00 hodin. Okruhy pro přiznání příspěvků jsou kultura a sport. Bližší informace se zájemci dozvědí na Městském úřadě v Bruntále, Nádražní 20 nebo na internetových stránkách města kde najdou rovněž znění Zásad pro poskytování finančních prostředků z výtěžků VHP a příspěvku z rozpočtu města Bruntál. Město žádá stát o nemovitosti Zastupitelé se na svém řádném zasedání znovu zabývali převodem majetku po bývalých okresních úřadech. Schválili doplnění usnesení ze září loňského roku a z dubna letošního roku a souhlasili s tím, že město podá žádost o bezúplatný převod budov a pozemků bývalého okresního úřadu, kde nyní sídlí městský úřad. Vyslovili také souhlas s rámcovými podmínkami smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí. Podle ní se uvedené nemovitosti budou moci využívat dvacet let od nabytí pouze za účelem výkonu veřejné správy, nebude-li změnou smlouvy stanoveno jinak. - dd- Přisvětlení a zvýraznění přechodů pro chodce strategie společnosti Teplo Bruntál a.s. Dokument bude důležitým podkladem z oblasti energetiky pro aktualizovaný územní plán města. Energetická koncepce by měla být dokončena v únoru následujícího roku, náklady na její zpracování jsou přibližně 155 tisíc korun. Ze zastupitelstva města Vyšší cena za stavební parcely Zastupitelé města projednali na svém zasedání 14. září sedmnáct žádostí o výstavbu rodinných domků v areálu na Uhlířském vrchu v Bruntále a také zvýšení ceny za 1 m 2 o sto korun. Zájemce o koupi pozemku tak zaplatí čtyři sta korun za čtvereční metr a k tomu náklady odpovídající výši daně z převodu nemovitosti. Prodej kancelářského vybavení V souvislosti s převodem výkonu agendy státní sociální podpory z Města Bruntál na Úřad práce v Bruntále od 1. dubna letošního roku schválilo zastupitelstvo prodej movitého majetku města Úřadu práce v Bruntále. Na seznamu je kancelářské vybavení pro zajištění činnosti a provozu státní sociální podpory za cenu Kč. Hodnotu věcí určil soudní znalec Jaroslav Musil. - dd - Slavnostní ukončení sezóny na Sovinci Při poslední celodenní víkendové akci se 9. a 10. října rozloučí kejklíři, šermíři, divadelníci a hudebníci, kteří v průběhu roku na hradě účinkovali. Diváci uvidí program HOFMISTROVA ZÁVĚŤ a v něm pohádky, divadelní představení, finále gotického rytířského turnaje v seku mečem, kejklířské pásmo a rabování Sovince švédským vojskem. Bližší informace tel ; , (zr) "restaurace Styl", ul. Jesenická, přechod "kino Centrum", ul. Jesenická, přechod "u stadionu", ul. Rýmařovská, přechod "u mateřské školy", ul. Dukelská, přechod "u Komerční banky", ul. Dukelská, přechod " u polikliniky", ul. Nádražní, přechod "u tržnice", ul. Dr. E. Beneše. Na tuto akci obdrželo Město Bruntál dotaci ve výši 280 tisíc z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích, přičemž vlastní podíl města na financování tohoto projektu činí 540 tisíc korun. Související úpravy svislého a vodorovného dopravního značení včetně instalace majáků jsou realizovány samostatně ve spolupráci se Správou silnic Moravskoslezského kraje, střediskem Bruntál. Neoznačený text na stránce: Jiří Ondrášek, tiskový mluvčí městského úřadu

3 NÁŠ DOMOV 3 Podnikatelé chtějí postavit v centru obchodní dům Manželé Tranovi z Bruntálu požádali město o možnost odkoupení části pozemku v centru Bruntálu. Už tři roky vyvíjejí snahu investovat do novostavby Paní Tranová vysvětluje zastupitelům záměr výstavby. Foto -dd- Práce studentů architektury na programu postupné změny vzhledu Bruntálu úspěšně pokračuje. Po první etapě, která vrcholila květnovým workshopem v Městském divadle, se nyní ke konci chýlí druhá etapa. Tři desítky studentů a pedagogů z brněnské a bratislavské fakulty architektury a také z lednické zahradnické fakulty hledají možnosti změny vzhledu a zejména využití čtyř bruntálských částí - centra města a přilehlých ulic, areálu v okolí Rýmařovské ulice, sídliště Dolní a Uhlířského vrchu. Zatímco v rámci první fáze si především důkladně zmapovali celý Bruntál a hledali potenciál využití zmíněných lokalit, ve druhé etapě dávají svým vizím ostřejší obrysy, návrhy zdokonalují a upřesňují. komerčního účelu. Navrhovaná novostavba kolmo propojuje ulice Dr. E. Beneše a Fügnerova a pro její výstavbu žádají manželé Tranovi ještě sousedící pozemek, který patří městu. "Předložený záměr výstavby respektuje veškeré regulativy, stanovené pro výstavbu v městské památkové zóně," řekla vedoucí stavebního úřadu Pavla Teplíčková. Žadatelé nechali zpracovat také objemovou studii, kterou předložili zastupitelům. "Už při jednání v radě jsme konstatovali, že se městu příliš často nestává, aby mu podnikatelé pomohli s takovou investicí," řekl starosta Stanislav Navrátil. Vodítkem pro autory návrhů i širokou veřejnost je nedávno vydaný sborník, který vystihuje nejpalčivější problémy Bruntálu jako celku a zejména zpracovávaných oblastí a blíže formuluje možné způsoby jejich vývoje na základě reálného posouzení. Dokončení druhé etapy je podle smlouvy mezi Městem Bruntál a Fakultou architektury VUT Brno stanoveno na 30. října letošního roku, výsledkem bude kromě sborníku výstava vybraných dopracovaných studií. Termín prezentace zatím nebyl přesně určen, pravděpodobně se uskuteční v průběhu října. Třetí etapa bude ukončena v květnu 2005 a jejím předmětem budou definitivní doporučení pro další postup, která budou obsažena v souhrnném elaborátu. Jiří Ondrášek Zastupitelé vyhlásili záměr na prodej pozemku. O jeho prodeji budou jednat na dalším řádném zasedání. -dd- Cena za podporu akcí v regionu (Dokončení ze str. 1) Návrh, aby byla tato prestižní cena udělena bruntálské firmě vzešel z Podnikatelského informačního centra Bruntálska, které provozuje občanské sdružení Vlastenecký poutník. Nominace a udílení cen VIA BONA organizuje Nadace VIA a financuje Citigroup Foundation z New Yorku. Vyhlášení cen se koná tradičně pod záštitou amerického velvyslance. Letos byly nominovány například firmy Metrostav, Nestlé, Panasonic, Siemens, Tesco, Fotolab, Kosmas a desítky jiných. "Získání jedné ze čtyř cen je pro OSRAM v takové konkurenci velkým vítezstvím a nás dvojnásob těší, že jde o bruntálskou firmu," řekl při této příležitosti starosta města Bruntálu Stanislav Navrátil. Skica objemové studie navrhovaného obchodního domu v centru města. Součástí ceny je grafický list a finanční částka, kterou dle tradice předává vítěz neziskové organizaci dle svého výběru. V tomto případě předá generální ředitel Šarman finanční část ceny občanskému sdružení Vlastenecký poutník výhradně na zbudování kongresového sálku v Podnikatelském informačním centru v Bruntále. (zr) Studenti architektury vydali sborník a finišují s prací na druhé etapě

4 NÁŠ DOMOV 4 SERIÁL Poskytovatelé sociálních služeb na Bruntálsku V rámci přípravy Katalogu sociálních služeb si dovolujeme občanům města Bruntálu a okolí představit jednotlivé poskytovatele působící v sociální oblasti na Bruntálsku. Odbor sociálních věcí KOFOEDOVA ŠKOLA pomoc k svépomoci Kde nás najdete Bruntál, Kavalcova 7 (bývalý internát průmyslové školy 4.patro, blok C) telefon: 554 / web: (Dánsko) Kofoedova škola nese jméno po zakladateli první školy pro nezaměstnané v dánské Kodani, pastoru Hansi Christianu Kofoedovi. Posláním školy je pomáhat lidem, kteří nejsou zapojeni na pracovním trhu, aby sami aktivně pracovali na zlepšení své sociální situace, získali nové zkušenosti a dovednosti a posílili své sebevědomí. V současné době můžete využít služeb občanského sdružení Kofoedova škola ve čtyřech pobočkách: v Ostravě, Třinci, Karviné a Bruntále. Bruntálská pobočka zahájila svou činnost 19. února "Kofoedova škola mi dala pocit, že nejsem se svým handicapem "nezaměstnaná" sama, že mohu pro sebe něco dělat a že jsem schopná se zase učit něčemu novému. Uvědomila jsem si svou vlastní cenu, nabyla sebejistotu a nabrala čerstvou energii." studentka Kofoedovy školy v Ostravě, 41 let Komu je Kofoedova škola určena? Lidem bez placeného zaměstnání, kteří se chtějí aktivně podílet na řešení své situace: Nezaměstnaným evidovaným na úřadu práce, důchodcům,rodičům na rodičovské dovolené, cizincům - žadatelům o azyl Co nabízíme? Vzdělávací kurzy Kurz angličtiny a němčiny - studium podle jazykové úrovně studenta Kurzy práce na PC - Windows + MS Word, MS Excel, internet, psaní všemi deseti atd.) Autoškolka - teoretická příprava na úspěšné zvládnutí autoškoly Rozvoj tvořivosti Výtvarná dílna a textilní dílna - zkuste si rozšířit vaši tvořivost u nás na to dostanete prostor Sociální služby Skupina - pod vedením sociálního pracovníka - setkání s ostatními studenty Kofoedovy školy, která by zúčastněným měla poskytnout nové informace a povzbuzení při hledání zaměstnání Sociální poradenství Pracovní aktivity "hodina práce = hodina zábavy" - tato služba umožňuje vydělat si v hodinových blocích jednoduchou prací odměnu dle vlastního výběru (volné vstupenky na bazén, zdravé potraviny, cukrovinky, drogerie apod.). Provozní doba a zápis nových studentů Pondělí a čtvrtek od 8:00-10:00 (nebo po domluvě v kterýkoli jiný pracovní den) Veškeré uvedené služby jsou ZDARMA Chcete nám pomoci? Hledáme dobrovolníky - lektory práce na PC, jazyků, účetnictví apod. Po domluvě také uvítáme jakýkoli materiál do textilní dílny (čisté papíry, vlnu, zbytky látky apod.). Své příspěvky můžete posílat na konto: / 0300 Pozvánka na rekondiční pobyt Sdružení občanů nevidomých a slabozrakých Bruntál si dovoluje co nejsrdečněji pozvat na rekondiční pobyt. Uskuteční se ve středisku BOHEMA ve Zlatých Horách od 11. do 15. října Cena pobytu za osobu činí 500 Kč. Úhrada bude provedena po ubytování. Součástí pobytu bude sociální poradenství, procvičování prostorové orientace, turistika, golf. V případě dohody lze uskutečnit krátký výlet do Polska. Trasa autobusu bude dne 11. října 2004 Krnov, vlakové nádraží: 10:00 hodin, Krnov - autobusové nádraží: 10:15 hodin, Bruntál - nemocnice: 10:45 hodin, Bruntál - Domov důchodců, Okružní 16: 11:00 hodin. Závazné přihlášky zasílejte na adresu odbočky nejpozději do 30. září. Uve te jméno a příjmení všech přihlášených osob, datum narození a adresu. Jaroslav Pata Dotazník o sociálních službách na Bruntálsku na nových webových stránkách Komunitního plánování Cílem tohoto dotazníku je zjistit skutečné potřeby občanů, kteří sociální služby využívají nebo by se jich tato otázka mohla do budoucna týkat. Získané informace budou sloužit jako podklad pro práci jak státním institucím, tak nestátním neziskovým organizacím, které působí v oblasti sociálních služeb a spolupracují na komunitním plánování. Konkrétně pomohou zlepšit nabídku, kvalitu, efektivitu a využití stávajících služeb a prostředků na ně vynakládaných a to tím, že se více přizpůsobí místním podmínkám a potřebám občanů. Dotazník je součástí mapování sociálních služeb v Bruntále. V brzké době v této oblasti také připravujeme vyhlášení témat studentské odborné činnosti na středních školách. První vyhlášené téma bude zahrnovat výzkum stavu a nabídky sociálních služeb v konfrontaci s poptávkou uživatelů. Vážení spoluobčané, byli bychom velmi rádi, kdybyste se k jednotlivým článkům na toto téma vyjadřovali. Případně napsali, jaká témata ze sociální oblasti vás zajímají. Ve spolupráci s redakcí Našeho domova se budeme snažit publikovat co nejvíce odpovědí na vaše otázky. Podněty zasílejte na adresu: Městský úřad, Odbor sociálních věcí, Robert Hlaváček, Nádražní 20, Bruntál nebo na

5 NÁŠ DOMOV V červnovém vydání jsme informovali o průběhu výstavy lidových tvůrců a uměleckých řemesel českopolského pohraničí. Protože se naše prezentace na této výstavě setkala s pozitivním ohlasem, přijali jsme pozvání města Prudniku i k účasti na 9. veletrhu podnikatelství a 5 Prudnik přivítal Bruntál s otevřenou náručí Bruntálské mažoretky sklidily v Prudniku velký ohlas. Foto M. Homolková řemesla "Inter-region Prudnik 2004". Akce se konala ve dnech září ve Sportovní hale Sportovního a rekreačního střediska v Prudniku. Zúčastnilo se jí přes 80 vystavovatelů. Veletrh byl pořádán ve spolupráci s Česko-polskou obchodní komorou v Ostravě. Měl mezinárodní charakter a stal se příležitostí pro obchodní setkání polsko-českého pomezí. Přispěl rovněž k dalšímu rozvoji obchodní a hospodářské spolupráce příhraničních regionů. Opět jsme měli společný stánek s městem Krnov a spolupráce obou měst v oblasti propagace tak úspěšně pokračuje. Potěšil nás stále rostoucí zájem polských sousedů o naše město a celý bruntálský region. Tipy na výlety, nabídkou Bruntálský psovod je mistrem (Dokončení ze str. 1) Pavel Klohna s tříletým Yagem získal v rámci republiky krásné třetí místo ve své kategorii. Velmi dobrý byl Yago především při nekompromisní likvidaci simulované výtržnosti v restauraci. "I v tom horku, které celé mistrovství provázelo, byl Valdo skvělý. Nastupoval vždy až v pozdních odpoledních hodinách, přesto šel naplno, do maxima a celým srdcem. Podal úžasný výkon. Letos se s Valdou budeme snažit o nominaci do reprezentace ČR na mistrovství světa stopařů," řekl Marek Šifalda. Celkově družstvo severomoravských psovodů se dvěma bruntálskými psovody, získalo l. místo a tím i pohár policejního návštěvy kulturních památek a dalšími propagačními materiály jsme se snažili hostům představit a přiblížit naši oblast. V době veletrhu se konaly četné doprovodné akce, mezi jinými estrádní koncerty, sportovní exhibice, ekonomický seminář. Mezi vystupujícími se neztratili ani bruntálští. Aplaus na otevřené scéně sklidily mažoretky z Bruntálu pod vedením Libuše Hornové a Milady Friedlové. Společně s nimi se úspěšně předvedly i sportovní gymnastky TJ Slavoj Bruntál. Celkově tak zanechal Bruntál v Prudniku velmi dobrý dojem, o čemž svědčí i pozvání k účasti na zdejších veletrzích rovněž v příštím roce. Ing. Slavoboj Rausch odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Policejní kontroly na silnicích v okrese jsou častější Nejvíce pokut dostali řidiči za vysokou rychlost Stejně jako na území celé republiky proběhla ve dnech září v okrese Bruntál rozsáhlá dopravně bezpečnostní akce. Od středy do neděle v ranních a odpoledních hodinách prováděli policisté pořádkové a dopravní policie kontroly na vybraných úsecích silnic celého okresu. Tentokrát se na akci podílely i celní úřady. Policisté se při kontrolách zaměřovali u řidičů, ale i chodců a cyklistů na dodržování příslušných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. "Kontrolovalo se požívání alkoholu za volantem, technický stav vozidel, nákladní automobily pro mezinárodní dopravu se zaměřením na převoz prezidenta. Předstihli tak družstvo policistů z východočeské policejní správy, které pohár získalo loni. Praporčík Marek Šifalda se kynologii věnuje od svého nástupu k policii v roce Na soutěž psovodů jel letos se svým německým ovčákem Valdem potřetí. Ten je jeho svěřencem od štěněte. Na výsledcích je vidět, že jsou rok od roku lepší. Poprvé byli čtvrtí, podruhé druzí a letos zvítězili. S hrdostí v hlase o něm jeho pán prohlásil, že "zraje jako víno". Valdovi nejlépe šly pachové a obranné práce. I on prý projevil nad vítězstvím svou psí hrdost a těšil se, že mu pán dá chvilku klidu od pilného výcviku, který vrcholil před soutěží. -dd- nebezpečných látek, předepsané doklady pro řízení vozidel, dodržování stanovené rychlosti a také způsob jízdy řidičů na železničních přejezdech," upřesnila tisková mluvčí policie Lucie Krašteničová. Během celé akce policisté zkontrolovali vozidel a zjistili celkem 835 dopravních přestupků, 513 bylo vyřízeno blokovou pokutou na místě zaplacenou v částce korun. V 505 případech například řidiči porušili nejvyšší povolenou rychlost a šestkrát bylo řešeno požití alkoholu před jízdou. Za přestupek byl pokutován i jeden chodec a jeden cyklista, 21 řidičů vyjelo bez řidičského průkazu. Marek Šifalda je na úspěchy se svým psem hrdý. Foto -dd- "Opět se ukázalo, že se vozidla na našich silnicích poměrně často nacházejí v nevyhovujícím technickém stavu a devadesát řidičů za to bylo sankcionováno. Šlo nejčastěji o závady týkající se stavu pneumatik, karoserie, povinné výbavy vozidel, ale i poškození skel a podobně," uvedla Krašteničová. Třicet přestupků bylo zjištěno na železničních přejezdech, 37 osob nebylo připoutáno povinnými bezpečnostními pásy. Při dopravních kontrolách se policistům podařilo zadržet celkem pět pachatelů trestné činnosti. (zr)

6 NÁŠ DOMOV 6 Jako trestný čin je šetřen případ podávání alkoholu mládeži z Bruntálu. Policejní rada zahájil 20. září trestní stíhání 50leté číšnice z Bruntálska. Ta se měla trestného činu podávání alkoholických nápojů mládeži dopustit dopoledne 29. B R U N T Á L S K Ý P I T A V A L Číšnice je stíhána za nalévání mladistvým června, když podala alkohol žákům 9. třídy v restauraci na náměstí v Bruntále. Jednalo se o nejméně osm mladistvých osob, které se uvedly do podnapilosti a pak tropily výtržnosti u obchodního domu. Mladíci ve věku kolem 15-16let se Nad ránem 16. září vnikl přes terasu do přízemí rodinného domu v Bruntále pachatel, který využil doby, kdy majitelé spali v prvním patře. Vypáčil balkonové dveře a dostal se do obýváku, pak z komody u dveří vzal dva zánovní mobilní telefony, ze zásuvky si vzal pánskou kabelku, ve které byly doklady majitele, klíče od služebního vozidla a karty. Zloděj vzal také pánskou koženou peněženku s částkou korun, doklady, platebními kartami a s dvaceti zde váleli po zemi a jeden z nich nebyl vůbec schopen chůze. "Na problematiku podávání alkoholu mládeži se policie bude i nadále zaměřovat," dodala Lucie Krašteničová, policejní tisková mluvčí. Nezletilí kradou v obchodech Strážníci městské policie v minulých dnech řešili ve zvýšené míře krádeže, kterých se dopustili v bruntálských obchodech nezletilí pachatelé. Dne 6. září po 14. hodině byli v prodejně Rossmann na náměstí Míru při krádeži zboží přistiženi nezletilí sourozenci, devítiletý chlapec a jeho sedmiletá sestra z Lomnice, případem se bude zabývat sociální odbor městského úřadu. Odpoledne 13. září hlídka strážníků předávala rodičům dvě dívky ve věku 14 a 8 let z Bruntálu, které v prodejně REX odcizily zboží v hodnotě téměř 1100 korun. O den později chtěl nakupovat bez placení dvanáctiletý chlapec z Nových Heřminov. Měl u sebe zboží za téměř 600 korun. Rodičům ho předala hlídka Policie ČR. Ve stejný den v podvečer byli v Bille přistiženi dva čtrnáctiletí chlapci ze Světlé Hory, kteří se snažili bez placení odnést nějaké drobnosti. Také tyto hochy rodičům předala hlídka Policie ČR. Nabízeli marihuanu dětem Policejní komisař zahájil trestní stíhání provinění nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů proti šestnáctiletému mladíkovi z Bruntálska. V roce 2003 měl vysadit konopí seté, to pak usušil a užil jak pro vlastní potřebu, tak distribuoval i o rok mladšímu kamarádovi. Ze stejného skutku byl obviněn ještě jeden stejně starý mladík, který měl také loni usušit konopí, kouřit marihuanu a dávat ji dokonce čtrnáctiletému kamarádovi. "Případ byl šetřen ve spolupráci s příslušnou základní školou a dále se jím zabývá vyšetřovatel v Bruntále. Bližší podrobnosti nelze vzhledem k věku obviněných sdělit," uvedla mluvčí bruntálských policistů Lucie Krašteničová. Nadával a chtěl strážníkům rozbít auto Na Žlutém Kopci byl 9. září zjištěn hlídkou strážníků 25letý mladík, který nesl "euro"paletu. Na dotaz, kde ji vzal, uvedl, že ji našel a nese ji do výkupu. Pro podezření ze spáchání přestupku byl vyzván k prokázání totožnosti, ale místo toho začal strážníkovi nadávat, proto mu byla paleta odňata. Mladý muž začal následně strážníkům nadávat a vyhrožovat rozbitím vozidel a oken na služebně. Později dokonce šel do místa bydliště jednoho strážníka s úmyslem mu rozbít okna a vyhrožoval jeho manželce zabitím. Byl předveden na služebnu Policie ČR a později lékař rozhodl o převozu do opavské psychiatrické léčebny. Opilý mladík ležel na ulici Před půlnocí v sobotu 18. září ležel na ulici Jiráskova v Bruntále v silně podnapilém stavu 16letý uprchlý svěřenec výchovného ústavu pro mládež z Jesenicka. Tento hoch byl od 17. září na útěku z ústavu. Rychlá záchranka jej musela převézt na ARO bruntálské nemocnice. Celostátní pátrání po něm bylo odvoláno. Ráno 19. září byl chovanec propuštěn z nemocnice a poté eskortován policejní hlídkou OOP ČR Bruntál zpět do vidnavského ústavu, kde byl předán vychovateli. Odložený pes Na základě oznámení občanů nalezli městští strážníci 8. září odpoledne v lese směrem na Mezinu malého psa, křížence rezavé barvy. Byl uvázaný na vodítku u stromu a měl nasazený košík. Hlídka pejska převezla do stanice na tř. Práce. Bouřlivá oslava narození dítěte V noci před třetí hodinou 9. září vyjížděla hlídka městské policie k zákroku na ulici Květnou, kde za velkého hluku v jednom bytě probíhala oslava narození dítěte. Veselá rodina na jakékoliv výzvy strážníků nereagovala a navíc příbuzní "š astného" otce začali hlídce vyhrožovat mimo jiné i zabitím. Případ byl po konzultaci se správním orgánem zaslán k posouzení státnímu zastupitelství zda se nejedná o trestný čin. Nechal v autě 17 tisíc a přišel o ně Na svou neopatrnost doplatil 16. září ve Světlé Hoře muž z Bruntálu, který neuzamkl auto a kousek se od něj vzdálil ke stavbě svého rodinného domu. V té chvíli mu zatím neznámý pachatel z auta odcizil peněženku položenou pod přístrojovou deskou s finančním obnosem 17 tisíc korun, kartami a písemnostmi. Poškozený zjistil krádež až při vystupování z auta v místě bydliště. Zloděj kradl zatímco majitelé spali stravenkami. Lupič ze zásuvky odnesl i další peněženku s doklady a fotoaparát. Z křesla si vzal i dámskou kabelku s uloženou peněženkou, klíči, doklady. Poškozením balkonových dveří vznikla škoda předběžně za korun. Při vší smůle mohou okradení manželé rádi, že si nemusejí vyřizovat nové doklady. Později totiž poštovní doručovatelka nalezla na trávníku v Nezvalově ulici odcizenou dámskou kabelku i s doklady majitelky a klíči. Odpoledne téhož dne oznámila telefonicky na bruntálské obvodní oddělení policie 56letá žena, že za autobusovou zastávkou ve Valšově našla pánskou koženou kabelku s různými doklady a písemnostmi patřící okradenému majiteli. V kabelce pachatel nechal i všechny platební karty různých typů, kartu CCS a klíče. Text na stránce: - dd -

7 NÁŠ DOMOV 7 Kurzy jógy v Bruntále pro začátečníky i pokročilé Už čtvrtým rokem pokračují kurzy jógy v Bruntále, které pořádá sdružení Jóga v denním životě Krnov. Kurzy budou i letos probíhat v budově Gymnázia v Bruntále, a to každé úterý od do 19 hodin pro pokročilé a každý čtvrtek od 18 do hodin pro začátečníky. Pokročilé zájemce povede Jarek Jurečka z Kopřivnice a začátečníky povede Slávek Darida z Bruntálu. Dnešní doba klade stále vyšší fyzické i psychické nároky, a tak stále více lidí trpí tělesným i psychickým napětím, jehož projevem je stres, nervozita, nespavost, a to vše má svůj dopad i na pohybový aparát. Proto v současné době mají čím dál tím větší význam metody a techniky, které slouží k získání a zlepšení zdraví a k obnově tělesné, duševní i duchovní harmonie. A právě systém "Jóga v denním životě" ukazuje, jak si člověk může sám pomoci. Jeho zakladatelem je Paramhans svámi Mahéšvaránanda původem z Indie, který se během své dlouholeté činnosti v západních zemích důkladně obeznámil se životním stylem i fyzickými a psychickými problémy lidí moderní civilizace. Proto sestavil a rozvinul systém "Jóga v denním životě", který ovlivňuje všechny oblasti života a má co nabídnout všem, bez ohledu na věk či tělesný stav. Přitom bere v úvahu i podmínky dnešní civilizace a prastaré učení přizpůsobuje potřebám člověka dnešní doby. Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo, mysl, vědomí i duši do rovnováhy a jóga pomáhá zvládnout každodenní nároky, problémy i starosti. Pomocí jógy v sobě rozvíjíme vyšší porozumění sobě samým, smyslu svého života. Jóga obsahuje neocenitelné praktické rady týkající se těla, dechu, koncentrace, uvolnění a meditace. Systém "Jóga v denním životě" se vyučuje po celém světě v jógových střediscích, na vysokých školách, aj. Proto bychom i vás chtěli pozvat na naše cvičení v Bruntále, které navazují již na tříletou tradici v tomto městě. Jana Huberová Jóga je vhodným cvičením pro lidi každého věku.foto Jana Huberová Indiánské léto bylo plné slunce a kvalitní muziky Špičkoví interpreti vystoupili na festivalu Bruntálské indiánské léto, jehož druhý ročník se uskutečnil v sobotu 18. září v salle tereně v zahradě bruntálského zámku. Dvanáct kapel z Moravy a Čech hrálo pěti stům divákům celé slunečné odpoledne až do pozdního večera. Hned na úvod se představila bruntálská skupina Večery v jednom, po nich vystoupili karvinští Křeni, pardubická Pouta a opět domácí Můjgrass. Zakladatel festivalu, Karel Soukop z Bruntálu, si zahrál z opavskou skupinou Bluegrass Comeback. "Jsme spokojeni jak s počasím, tak se zájmem diváků i výkonem kapel," řekl Soukop. Festival pořádalo Jesenické infocentrum společně s městem Bruntál. Výborná kapela The Log z Prostějova bavila diváky prostřednictvím svého basisty, který se pochlubil i údajně vlastními veršovánkami. Ostravská skupina Celtic Cross, jedna ze čtyř oceněných kapel na letošním festivalu Zahrada, předvedla rytmy keltské hudby. Večer pařil kapelám KK Band, Kajkery, Mamamamandolinquartet, Mošny a Jaroslavu Samsonovi Lenkovi. Festival už má své pevné místo na české hudební mapě, o čemž svědčí i účast kapel, držitelů port, krtečků a moravských vrabců. -dd- Houslistka skupiny Celtic Cross předvedla bezchybný výkon. Studenti Základní školy a městského osmiletého gymnázia připravili pro indiánské léto své práce na téma Příroda a hudba. Výkresy byly vystaveny přímo na festivalu. Kapela Bluegrass Comeback sklidila zasloužený potlesk diváků. Fota -dd- PROGRAM OPEN HOUSE NA MĚSÍC ŘÍJEN Hry pod střechou: turnaj ve stolním fotbale, stolním tenise a jiných vykutálených her (18:00-21:00) Horolezení: na 4.ZŠ na horolezecké stěně (18:30-20:00) Výtvarné úterý: vyžití uměleckých duší, batika, malování na sklo a textil, keramika, grafika, kašírka, výroba plastik atd. (18:00-21:00) Samovarovy večery: večer básníků pro milovníky poezie (od 16:00) Škola bubnů: pro všechny zájemce o hru na bubínky (19:00-21:00) Hry pod střechou: turnaj ve stolním fotbale, stolním tenise a jiných her (18:00-21:00) Silážní střela: závod o nejrychlejšího běžce do schodů (od 10:00) Horolezení: na 4.ZŠ na horolezecké stěně (18:30-20:00) Výtvarné úterý: (18:00-21:00)

8 NÁŠ DOMOV 8 O Den zdraví byl velký zájem Preventivní akce Den zdraví vzbudila u veřejnosti 11. září velký zájem. Byla zaměřená na zdravý životní styl celé rodiny s důrazem na předcházení kardiovaskulárním a onkologickým onemocněním. Akci pořádal Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, oddělení podpory zdraví Bruntál a město Bruntál ve spolupráci s dalšími partnery v prostorách městského divadla. Návštěvníci využili bezplatná vyšetření, konzultace s odbornými lékaři a dalšími zdravotnickými odborníky, nabídku výrobků a činností podporujících zdraví. Představili se například pekaři, prodejce zdravé výživy, včelaři, výrobce zdravotních polštářů, producent nápojů. Hosté ochutnali i zeleninové a ovocné saláty ze školní kuchyně ZŠ Jesenická v Bruntále. Velký zájem byl o vyšetření na cholesterol, zaujala i ukázka cvičení tai-či. Odborníci radili, jak postupovat při riziku kardiovaskulárních onemocnění a při prevenci onkologických chorob. Ženy, ale i muži se seznámili s nácvikem samovyšetřování prsu na výukovém modelu. Kromě specialistů byli návštěvníkům k dispozici pracovníci poraden pro odvykání kouření a pro zdravou výživu. -dd- Z REDAKČNÍ POŠTY Zvítězí kabinetní politika nebo věcné řešení problémů a připomínek obyvatel města? Vážená paní vedoucí městského úřadu, jsme velmi potěšeni, že jste si našla čas na dopis, který byl odeslán na Sdružení na ochranu nájemníků SON ČR v Bruntále, ze dne V žádném případě Vám nechceme radit jakým způsobem máte tuto funkci vykonávat a jakými metodami na svoje pracovníky působíte. Jsme rovněž rádi, že své podřízené vedete k tomu, aby byli občané na úřadě kvalitně "obslouženi" a aby jim úředníci poskytli alespoň základní servis ve věcech úředních. O tomto s Vámi nechceme polemizovat. Váš dopis však obsahuje mnoho Vašich názorů a stanovisek se kterými nemůžeme souhlasit ani v nejmenším. Rozhodně se nechceme zabývat nějakými křivdami 20 let nazpět a nejde nám o veřejné osočování viníků, abychom se zviditelňovali, poněvadž to nemáme vůbec za potřebí. Občané se na nás se svými problémy spojenými s bydlením a službami s tím souvisejícími, obracejí zcela dobrovolně a sami proto, že někteří Vaši úředníci nemají pro jejich připomínky žádné pochopení a mnohdy se chovají příliš nadřazeně. Často se dovídáme, že když se vypraví na různé instituce např. hospodářská správa, správa budov a jiné, v úřední dny, které jsou vyhrazeny pro veřejnost, jsou konány pracovní porady a proto odcházejí s nepořízenou. Takovéto praktiky považujeme za hrubý nedostatek v komunikaci a pohrdání s občanem, z čehož vyplývá mnoho zbytečných konfliktů a zbytečných soudních sporů. V tomto také spatřujeme jeden z důvodů proč je tak malá účast občanů na veřejných zasedáních zastupitelů a dále také proto, že diskuse se konají velmi pozdě po zahájení zasedání a také proto, že odpovědi na dotazy občanů nejsou zodpovězeny vůbec, nebo velmi nedostatečně. Pokud chcete v tomto trendu pokračovat (platí pro všechny vedoucí odborů) pak se nedivte, že žádostí o podání informací dle zák. 106/99 Sb. neúměrně přibývá. Nemyslíme si, na rozdíl od Vás, že nedostatky v kalkulaci ceny vodného a stočného, situace ve Vak Bruntál, Brvos a.s., Teplo a.s. Bruntál a stav místních komunikací (viz garáže Chelčického ul.) a jiné, jsou problematiky archaického původu, zvláště když se to dotýká Na jednom ze stanoviš na Dni zdraví si návštěvníci nechali zjistit množství cukru v krvi. Foto -dd- Z REDAKČNÍ POŠTY Uctili památku umučených antifašistů Jeden z prvních koncentračních táborů, které nacistické Německo stavělo na ochranu tzv. nové Evropy, vznikl již v období příprav na vojenské přepadání Polska 15. září 1939 ve Skrochovicích u Opavy. K jeho vybudování využili nacisté starý cukrovar, který již od roku 1931 nebyl v provozu. V táboře se odehrávalo to, co v daleko rozsáhlejším měřítku ve velkých koncentračních táborech smrti, vybudovaných později. Pro strážní oddíly koncentračních táborů bylo opavskými nacisty v kasárnách policejního pluku v Opavě - Kateřinkách vycvičeno více než 100 "sudetských" Němců. Velitelem byl pověřen Heinrich Jöckel z Opavy a jeho zástupci ustanoveni Bruno Gebauer z Krnova a Leopold Seidl z Valtéřova. Po přepadení Polska nacistickým Německem začaly jeho armády šířit zkázu a smrt. Již 16. září 1939 začal koncentrační tábor sloužit jako sběrný tábor pro vojenské zajatce a rukojmí z řad civilního obyvatelstva. Jako první tam byli uvězněni Poláci. Tábor existoval jen do 15. prosince 1939, ale podle dosavadních zjištění jím prošlo na 700 vězňů, většinou občanů polské národnosti z oblasti polského Těšína, Horního Slezska a částečně i Krakovska. V menším počtu to byli Češi z Těšínska a Opavska a také polští Židé. Nelidské podmínky vězňů znásobovalo surové zacházení jejich strážců, zvláště již jmenovaných Gebauera, Seidla a Jöckela, který se po skončení druhé světové války dočkal trestu nejvyššího. Po zrušení tábora byla většina vězňů převezena do Sachsenhausenu. Pozůstatky třinácti polských vězňů, které byly na místě poprav v táboře nalezeny, byly v květnu 1946 exhumovány a pohřbeny na hřbitově ve Skrochovicích. Na památníku vybudovaném v roce 1966 jsou uvedena jména všech zavražděných polských občanů. Obětem nacistického běsnění na místě poprav a u památníku zavražděných vzdali úctu a věnovali vzpomínku společně s deseti členy polské delegace zastupitelé Skrochovic v čele s jejich starostou a zástupci Klubu českého pohraničí Moravskoslezského kraje, včetně členů KČP z Krnova a Bruntálu. Vzpomínková společná akce se uskutečnila u příležitosti smutného výročí založení koncentračního tábora ve Skrochovicích. Městská rada Klubu českého pohraničí Bruntál - SV- mnoha občanů města a celé spádové oblasti. Nechceme problémy řešit na náměstích, jak v dopise uvádíte, ale zametáním pod koberec a předváděním mrtvého brouka se také nic nevyřešilo. Je sice pěkné, že krajské kontroly konstatují dobrou úroveň práce úřadu, ale spokojenost občanů je minimálně rovnocenným kritériem. V žádném případě si nemyslíme, že máme patent na rozum, ale máme za to, že každý článek musí k pravomocím, které vyplývají z jeho postu, přiřadit i vyvážený díl zodpovědnosti. Víme, že se zmiňovanými oblastmi město stojí a nespadne, ale rozhodně je nepovažujeme za okrajové. Je třeba se jimi zabývat a řešit je. Možná, že by k tomu přispěla i lepší koordinace práce mezi jednotlivými články městského úřadu. Zastírání neschopnosti jednotlivých pracovníků vyššími zájmy jsme si v minulosti užili až nad míru. Nemáme zájem všechny házet do jednoho pytle, ale rádi bychom uvítali korektnější přístup k řešení problémů, které lidi zajímají. Za SON ČR Bruntál Jar. Vymazal, předseda

9 NÁŠ DOMOV 9 Divadlo Záplata připravuje novou hru Ochotnický divadelní soubor Záplata z Bruntálu představil veřejnosti na jaře poprvé svoji hru Půlnoční mejdan. Na premiéru přišlo přes dvě stě lidí a reprízu zhlédla necelá stovka diváků. Vedoucímu souboru Ladislavu Gureckému jsme položili několik otázek. Jak dlouho se věnujete divadelní činnosti? Už to budou tři roky. Co bylo pro vás hlavním podnětem stát se hercem? Vedl vás k herectví někdo jiný, nebo to byl váš cíl? No, byl to spíš můj cíl. Taková seberealizace. A povedlo se? To musí posoudit ostatní. Kdy jste soubor založili a čí to byl nápad? Po zániku souboru Iluze jsem se rozhodl založit nový soubor. Spolu s kamarádem Petrem Habčákem jsme přemýšleli o názvu a on přišel se Záplatou. Bylo to přesně dvacátého devátého září minulý rok. Můžete jmenovat některé členy vašeho hereckého uskupení? Honza Šmatlák, Tomáš Sagan, Jana Hřebačková, Honza Humpolík, La a Morávek, Pepa Švehla a te nám pomáhal taky Tomáš Boglis. Jaká vystoupení má váš soubor za sebou? Vystoupili jsme zatím dvakrát v Městském divadle v Bruntále. První představení bylo u příležitosti přehlídky amatérských divadelních souborů, kde jsem hráli před souborem Magnet. Druhé vystoupení bylo dvacátého šestého června, a to už jsme jeli na svoje triko. Na které divadelní okamžiky rád vzpomínáte? Tak zážitky? Určitě bylo moc hezké to, jak dopadlo naše první představení. Byl to asi nejkrásnější pocit, který jsme měli. To veselí a všechno kolem. Měli jsme všichni radost a dobrý pocit a taky jsme to důkladně oslavili. V divadelním souboru vedle protagonisty také zaujímáte post režiséra. Není těžké vycházet ve vaší šéfovské pozici s ostatními? Já si myslím, že ne. U nás vládne demokracie. Já se nějak rozhodnu a řeknu: uděláme to Rozhovor s vedoucím souboru Ladislavem Gureckým tak, ale každý si řekne svůj názor, jak by si to představoval, aby se mu dobře hrálo a taky aby mu ta role sedla. Můžu říct, že jsem měl spoustu nápadů, které pro ostatní nebyly to pravé. A také jsem se musel podřídit. Já Ladislav Gurecký prostě přijdu s konstrukcí, jak by to mělo vypadat, co by tam mohlo být, a gegy, choreografii a pohybovou stránku si každý řekne podle sebe, a to nejlepší pak vybereme. Během představení jste divákům ukázali dvě verze Půlnočního mejdanu. První byla sehraná a druhá improvizovaná. Jaký jste měl pocit z té druhé, volnější části? Nestalo se vám, že byste v některý moment uvítal i nápovědu? Co se týče improvizace jako takové - to okno - nemělo by se to stávat. Ale stává se to, je to běžné a já jsem se nad to naopak povznesl a chtěl jsem ukázat, že i takové věci se v divadle dějí a naopak jsem na to ještě přitlačil a chtěl jsem tak ukázat, že nápověda funguje, všechno kolem funguje, že je lidské mýlit se, a o to šlo. Já si myslím, že na konci už to bylo spíš takové blbnutí a bylo to spíše zachycení spontánního dění. A to mělo být tou improvizací. Já jsem se hlavně snažil, aby se lidi pobavili a vykrystalizovalo to v něco, co herci tvoří rovnou na pódiu. Kdybyste měl srovnat klasickou a improvizovanou verzi, která vám připadala lepší? Když to dám trošku do uvozovek, tak se mi líbila víc ta první, protože to je nastudovaná hra, na které jsme makali a z té se vlastně pak v tom druhém poločase vycházelo. Nebylo to jako následující improvizační úlet. Obě byly dost dobré, ale natrénovaná verze se mi momentálně zdá hodnotnější. Samozřejmě, jak jsem řekl, improvizaci se nebráním, ale to prvotní zpracování bylo z mého pohledu kvalitnější. S jakými ohlasy jste se po skončení představení setkal? Ozývala se jen taková klišé jako "Bravo!" a "Výborně" nebo se k vám donesla tvrzení, že vaše hra byla nedostatečně hodnotná, Z představení Půlnoční mejdan. nebo ještě hůř divadelní debakl? Přímo s tímto názorem jsem se nesetkal. Až takhle natvrdo ne. A kdyby, tak jsme jenom ochotníci. Mohlo by to být bráno jako nějaké narážky, nebo zase z opačné strany jako motivace nebo podnět, abychom zamakali. Můžete nám prozradit, co momentálně připravujete? (smích...) Momentálně jsem v rozpacích. Chtěl bych připravovat věc s názvem Nezvaný osud. Je to zčásti moje autorská hra, ale nejsem si jistý, zda-li se mi podaří dát dohromady ten správný kolektiv lidí pro tuto hru. Proto mám v rezervě připravené i další hry, které doufám zaujmou. Popřípadě bych použil takové hry, pro které není potřeba mnoho herců nebo které nejsou tak náročné. Budu te dělat nábor lidí a jejich charaktery samozřejmě musí být vhodné pro danou postavu. A pokud to bude odpovídat mým představám, tak budeme uvažovat dál. Karty mám, ale je potřeba je rozehrát se schopnými lidmi. Chtěl byste někomu poděkovat za možnost divadelního účinkování v našem regionu? Foto archiv souboru Určitě. Samozřejmě všem, kteří se mnou hráli, protože jsme do toho šli naplno. Dali jsme to nakonec dohromady, a já jsem jim strašně vděčnej. Dík patří samozřejmě La ovi Makovi, který geniálně umí ztvárnit naše plakáty. Rád bych poděkoval městu, které dalo vzniknout divadlu. Potom paní Aleně Pajkošové, Jitce Maňasové a Pavlu Bartlovi za poskytnuté prostory ke zkoušení a následného představení, protože se nám vždy snažili vyjít vstříc. A samozřejmě všem divákům, kteří se na nás přišli a věřím, že ještě přijdou podívat. (Mirris) Bruntálský ochotnický soubor Záplata vyhlašuje konkurz na divadelní hru "Nezvaný osud". Soubor hledá nové členy od 15 let. Konkurz se koná ve čtvrtek 30. září 2004 v bruntálském divadle od 17 do 19 hodin. Další informace na tel: (zr)

10 NÁŠ DOMOV 10 Darovat krev může každý Již čtvrtým rokem bude pod záštitou Severomoravské plynárenské, a.s.(smp) probíhat od 1. do 29. října akce "Daruj krev". V důsledku stále četných dopravních nehod i různých úrazů bývá krve, vzácné životní tekutiny, nedostatek. Krev nezachraňuje jen lidské životy v bezprostředním ohrožení, ale může být zpracována na jednotlivé složky (krevní plazmu, červené a bílé krvinky, krevní destičky) a využita pro léčení specifických stavů pacientů. Darovat krev mohou i obyvatelé Bruntálu a jeho spádové oblasti, a to v hematologicko-transfúzním oddělení bruntálské nemocnice. Právě v rámci akce "Daruj krev", v průběhu října ve dvanácti transfúzních stanicích a Křížová třetí v Anglii Vynikajícího úspěchu dosáhly mladé atletky Olympie Bruntál na velkých mezinárodních závodech a utkáních. V anglickém Gasthadu obsadila Lucie Křížová, hostující v dresu ACP Junior Brno, ve skupině A Poháru mistrů evropských zemí v atletice v běhu na 2000 m př. 3. místo ve výborném čase 7:00:15 min. Markéta Schubertová ve skupině B pomáhala Vítkovicím a v závodě na stejné trati jako Křížová byla po pádu na vodním příkopu pátá v čase 7:40:43 min. Kamila Němcová obsadila 3. místo na mezistátním utkání žactva ČR - Slovensko v Uherském Hradišti v běhu na 300 m v čase 42:16 sec. JU krevních centrech Moravskoslezského a Olomouckého kraje budou jednotliví dárci krve odměněni reklamním dárkem společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. Jako každý rok budou všichni dárci zařazeni do soutěže a budou slosováni o hodnotné ceny, které tato druhá největší regionální plynárenská distribuční společnost poskytla. Jako uznání bezplatnému dárcovství krve je první cenou poukaz na zájezd v hodnotě Kč dle vlastního výběru výherce. Celkem bude odměněno více než 700 dárců. Speciální ceny jsou připraveny pro prvodárce a pro studenty vysokých a středních škol. S cílem zvýšit zájem o dárcovství krve u mladé generace a získat základní informace o tomto humánnímu činu, připravila SMP také literární soutěž pro studenty středních škol na téma dárcovství krve. Informace o jednotlivých místech odběru, o časech, ve kterých je možné krev darovat a základní informace o dárcovství získáte na internetových stránkách nebo na zákaznické lince Slosování dárců proběhne 8. listopadu ve Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě za přítomnosti novinářů, zástupců krevních center a pořádající společnosti. Jména výherců budou zveřejněna na internetových stránkách a v jednotlivých transfúzních centrech. Připojte se k dárcům krve, zachraňte lidský život a vyhrajte hodnotnou cenu. (zr) Blahopřání V říjnu 2004 slaví narozeniny tito členové Sdružení občanů zdravotně postižených v Bruntále: Rudolf Rezner, Božena Helísková, Olga Bubeníková, Jaroslav Muchna, 7.10 Eva Líbalová, Helena Říhová, Drah. Herblichová, Jarmila Pösslová, Zdeňka Fialová, Valtraud Janušová, Anděla Vašíčková, Anna Mikulová, Hana Kůrková, Jan Hroz, Anna Perničková, Anna Ježová, Věra Mozdřeňová, Josef Cepek, Růžena Přikrylová, Frant. Riedinger, Marie Klusová, Jarmila Maryšková, Milada Losíková, Zuzana Vaňková, Růžena Hřebačková, Františka Pacíková. Výbor organizace Sdružení občanů zdravotně postižených Bruntál přeje všem hodně zdraví a štěstí do dalších let.

11 NÁŠ DOMOV 11 Shotokan cup v karate V sobotu 11. září proběhl v Rychnově nad Kněžnou mezinárodní turnaj v karate "Shotokan cup". Pro vybrané závodníky z Klub karate - dó Bruntál to byl přípravný turnaj před nadcházející sezónou a ME mládeže v karate goju ryu, které proběhne začátkem října v rakouském St. Pöltenu. V kata měl Bruntál jedinou zástupkyni, a to Terezu Folovskou mezi staršími dorostenkami. Do 1. kola nastoupila Tereza nervózní a prohrála. Do dalšího kola se však již uklidnila a s kata Seipai přesvědčivě svoji soupeřku porazila a získala 3. místo. V kumite starších dorostenek do 50 kg přidala stříbrnou medaili, když ve finále, především kvůli vlastním chybám, prohrála s Úspěšná výprava bruntálských karatistů: zleva trenér Vít Žatka, Jiří Panáček, Štěpánka Šajnarová, Tereza Folovská a Martina Kokyová. Foto archiv klubu. kvalitní chorvatskou závodnicí Lelicu 0:3. Bronzovou medaili získala v kumite mladších dorostenek do 60 kg Štěpánka Šajnarová. Její boj o medaili byl velmi dramatický. Ještě dvě sekundy před koncem utkání o 3. místo prohrávala s polskou závodnicí Krymovskou 0:3. Sekundu před závěrem však kopem mawaši geri džodan skóre srovnala. V následném prodloužení ani jedna ze závodnic nebodovala. Díky větší aktivitě v zápase rozhodčí přiřkli vítězství bruntálské karatistce. Zlato vybojoval v kumite starších žáků nad 50 kg Jiří Panáček, který ve finále porazil Ročka ze Žamberku 1:0. I když skóre tomu nenapovídá, Jirka byl po celou dobu aktivnější a měl nad soupeřem navrch. Jediné co mu chybělo bylo perfektní zakončení předvedených akcí. Jediný z bruntálských, kdo si z turnaje medaili neodvezl, byla Martina Kokyová. Ta nezvládla prodloužení zápasu 1. kola kumite mladších dorostenek do 50 kg s polskou závodnicí Krynickou. Polku faulovala a tím v utkání prohrála. (vit) Úspěch na Nike cupu v Ostravě - FC Slavoj Bruntál druhý Další výrazný úspěch si na své konto připsali prvoligoví žáci FC Slavoj Bruntál. Na celorepublikovém turnaji NIKE CUP, určeného jen pro ligové týmy, kluci na hřišti FC NH Ostrava vybojovali v silné konkurenci čtyř mužstev fantastické 2. místo. "Kluci mě mile překvapili především vítězstvím nad Vítkovicemi, které jsou na třetím místě ligové tabulky. Na turnaji se v dobrém světle představili především Dankovič, Lunkmoss, Šanda a Marada," řekl po zápase trenér Jaroslav Kyselý. K postupu do republikového finále do Prahy chybělo jen kousek štěstí v zápase s týmem SFC Opava, který bude společně s FC Baník Ostrava zastupovat náš kraj. Výsledky zápasů: SŠK Bílovec 1 FC SLAVOJ BRUNTÁL 1 (1:0) gól: Pospíšil SFC Opava 2 FC SLAVOJ BRUNTÁL 0 (0:0) FC Vítkovice 0 FC SLAVOJ BRUNTÁL 2 (0:1) góly: Vyroubal,Marada Konečné pořadí: I. skupina 1.SFC Opava 2.FC SLAVOJ BRUNTÁL 3. SŠK Bílovec 4. FC Vítkovice II. skupina 1.FC Baník Ostrava 2.Frýdek Místek 3.NH Ostrava 4. MFK Karviná Sestava Slavoje: Čechák, Uhlík, Podešva, Skýba, Olejník, Vincenec, Masař, Dankovič, Bartl, Lunkmoss, Švajda, Šanda, Pospíšil, Marada, Vyroubal, Kostrhoun, Smetana, Skála. Trenéři: Kyselý a Švajda, Vedoucí: Švajdová Mladí tenisté TJ Slavoj Bruntál úspěšně zakončili letní sezónu V sobotu 11. září sehráli mladí tenisté TJ Slavoj Bruntál závěrečný Turnaj mládeže všech kategorií do 18 let. V areálu tenisových kurtů se sešlo 24 mladých hráčů. Byli rozděleni do výkonnostních skupin a turnaj byl zahájen. Hráči podávali velmi dobré výkony, navíc ztížené větrným počasím. Na turnaji se projevili noví talentovaní hráči, kteří doplní v příštím roce závodní družstva žáků. Turnaj byl vydařeným zakončením letošní úspěšné sezóny mladých tenistů TJ Slavoj Bruntál. Výsledky: dorostenci: 1. Aleš Faltýnek, 2. Ví a Lakatoš, 3. Ivo Buček, dorostenky a žačky: 1. Romana Dudušová, 2. Renata Zlámalová, 3. Eva Šaršová, žáci: 1. Arnold Pavlík, 2. Jiří Procházka, 3. Michal Bernatík mladší žáci: 1. Vojtěch Večerka, 2. Tomáš Kozáček, 3. Petr Kovář předžáci: 1. Jakub Šafařík, 2. Anežka Mádrová, 3. Tereza Zbořilová. (ZZ) Pohár štafet v orientačním běhu O víkendu září se konal Continental Cup v orientačním běhu a Sprint Pohár štafet v okolí zámku Hradec nad Moravicí, v zámecké oboře a okolí. Celostátní účast podpořili závodníci z Polska a Slovenska. Závodníci A-team NOVO (ABR) a SKOB Bruntál (SBR) dosáhli těchto výsledků: D 12 C 9. Sklenářová Radka SBR 11. Kolářová Renata 16. Kotrčová Lenka, obě ABR, D 14C 14. Kočařová Barbora 16. Zítková Lenka, oba ABR D 21 C 11. Kubisková Šárka, 19. Jurečková Leona, obě ABR D 35 C 13. Kočařová Jana ABR, 18. Sklenářová Lenka SBR H 10 C 6. Sklenář Martin, 11. Pravda Vojtěch, oba SBR H 16 C 12. Kolář Rudolf H 35 C 3. Řeháček Petr, 10. Zítka Jiří, 12. Kolář Rudolf, všichni ABR, 13. Sklenář Josef, 14. Vrábel Jaromír, 16. Sklenář Miroslav, H 55 C 4. Dospíšil Jaroslav, všichni SBR Český pohár štafet: sobotní závod: DH Sklenářová Radka, Sklenář Martin, Sklenářová Dorothea, D Kiprá Zdena, Sklenářová Lenka, Czaschová Irena, všechny SBR D Kubisková Šárka, Jurečková Leona, Kočařová Barbora, ABR H Dospíšil Jaroslav,Vojtášek Jan, Sklenář Miroslav, nedělní závod: DH12 5. Sklenářová Dorothea, Sklenář Martin, Sklenářová Radka, H105 1.Kolář Rudolf, Zítka Jiří, Řeháček Petr, ABR, 4. Sklenář Josef, Sklenář Miroslav, Vrábel Jaromír, SBR. (Matěj)

12 Plavci reprezentovali Bruntál ve Štúrovu Výběr bruntálských plavců reprezentoval své město 4. září na mezinárodních závodech "Štúrovské stovky", které každoročně pořádá TJ Dunaj a plavecký oddíl Delphinus z partnerského města Štúrovo. Tohoto, již XXVI. ročníku se zúčastnilo 28 oddílů ze tří států střední Evropy. Slovensko, Ma arsko a Českou republiku reprezentovalo na 380 plavců, mezi kterými se našich devět jistě neztratilo. Jedny z posledních závodů v barvách Bruntálu plavala opora oddílu Tomáš Brada. Jeho přestup do KPS Ostrava, spojený se studiem na Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopových v Ostravě, je na spadnutí. Dalšími reprezentanty byli dále Milan Kašpařík, Jan Klučiar, Jan Michalík a Jaroslav Sobotka. Ženy plavaly ve složení Kateřina Bradová, Šárka Bradová, Tereza Krahulová a Aneta Zdeňková. Téměř všichni se účastnili plaveckého soustředění oddílu, které proběhlo v posledním Při motýlkové obrátce Tomáše Bradu povzbuzuje trenér Michalík. Foto archiv oddílu prázdninovém týdnu v Břidličné. Pouze Jarda Sobotka absolvoval soustředění s opavskými plavci a Honza Michalík si v Břidličné jen rekreačně zaplaval. Na "Štúrovských stovkách" si Tomáš Brada (1990) vyplaval jednu zlatou za znak, dvě stříbrné za prsa a motýlek a jednu bramborovou medaili za volný způsob, pouhou desetinu za třetím plavcem z Komárna. Více než s časy může být po dvou měsících prázdnin spokojen, jako většina, jen s umístěním. Na polovičních tratích pro mladší ročníky se dokázal prosadit i desetiletý Milan Kašpařík, který stál na bedně dvakrát. Bronzový dohmátl na elektronickou časomíru v závodech na 50 m motýlek a 50 m kraul, dvakrát pátý byl v závodech na 50 m prsa a znak. Ani ostatní reprezentanti bruntálského oddílu nezklamali. Pěkným příslibem do začínající nové plavecké sezóny jsou sedmé místo Jardy Sobotky v motýlku, 11. Petra Michalíka v prsou, 12. místo Honzy Klučiara v motýlku, 5. místa Terky Krahulové ve znaku a motýlku a 6. v prsou, 9. místa Šárky Bradové v prsou, znaku a motýlku, 9. místo Katky Bradové ve znaku a 10. Anety Zdeňkové v motýlku. Bruntálské plavání je na velmi dobré úrovni, naši mladí plavci se zúčastňují nejen vrcholných republikových závodů, ale také prestižních mezinárodních klání a Velkých cen. Zveme rodiče dětí k zápisu do oddílu plavání TJ Slavoj Bruntál. Také ony mohou reprezentovat v plavání sebe, svůj oddíl i město Bruntál. Petr Brada STARŠÍ ŽÁCI 1. LIGA Prohra na úvod SK HRANICE : FC SLAVOJ BRUNTÁL 3 : 0 (2:0) Než se stačili starší žáci Slavoje Bruntál v dalším utkání první ligy rozkoukat, prohrávali již v 10. minutě po chybách obrany a brankáře 2:0. Poté hru vyrovnali, ale v prvním poločase si šanci prakticky nevytvořili. Ve 2. poločase si Bruntál dokázal vytvořit převahu, ale jeho největší šanci neproměnil Švajda a další pokus Dankoviče skončil na tyči. Naopak domácí zvýšili skóre z pokutového kopu na 3:0 a tím bylo o vítězi utkání rozhodnuto. Spravedlivá remíza FC SLAVOJ BRUNTÁL : FK KARVINÁ 0 : 0 V dalším zápase o prvoligové body Slavoj předvedl víc než vyrovnanou partii. Svou bojovností a velkým úsilím kluci svého soupeře nepouštěli do žádných šancí a naopak sami mohli utkání rozhodnout. Jenže Bruntálu zatím chybí kousek štěstíčka v koncovce a také klid a jednoduché zakončení akcí. "Je to náš první zápas bez obdržené branky, mužstvu chybí střelec, který by v rozhodujících chvílích zápasu vzal odpovědnost na sebe. S bodem jsem ale spokojen," řekl trenér Jaroslav Kyselý. (JS) Dvě medaile pro Olympii Dvě mistrovské medaile získaly mladé atletky Olympie Bruntál na víkendových mistrovstvích České republiky v atletice. Stříbrnou medaili v běhu na 300 m získala Kamila Němcová za čas 41:25 sec. na mistrovství ČR žactva v Ostravě. Ihned po závodě obdržela Kamila nominaci do reprezentačního dresu na mezistátní utkání se Slovenskem, které se konalo v sobotu v Uherském Hradišti. Sedmnáctiletá dorostenka Olympie Lucie Křížová dovezla z Hodonína bronzovou medaili z běhu na 5000 m,z mistrovství žen do 22 let. Křížová dosáhla osobního rekordu 18:06:66 min. a nominovala se na mezistátní mítink Polsko-ČR do Bydhoště. V Hodoníně se dařilo se i dalším mladým atletům. Martin Kotouč běžel 5000 m poprvé pod 15 minut a vynikajícím osobním rekordem 14:51:03 min. skončil těsně na 4. místě. Páté místo obsadila Markéta Schubertová v běhu na 5000 m v osobním rekordu 19:08:13 min. JU INZERÁT Pronajmu dlouhodobě zařízený byt 1+0 v Sudkově u Šumperku, za 3000 Kč Kč za inkaso/měsíc. Jen slušným lidem. Tel: Silážní střela Už třetí ročník běžeckého závodu na vrchol bruntálského sila pořádá Open House v sobotu 9. října v 10 hodin. Zájemci, kteří si troufnou vyběhnout dvanáct pater, se mohou přihlásit přímo na startu u sila v Zahradní ulici. Pro vítěze jsou připraveny upomínkové ceny a putovní pohár pro nejrychlejšího běžce. Občerstvení je zajištěno. Rekordní čas patřil loni Štěpánu Mikulkovi, který všech 266 schodů zdolal za 1,01 minuty. "Chtěl jsem původně jít na čas pod jednu minutu, ale to se mi nepovedlo, snad příště," sliboval loni po závodě. -dd- KDY VYJDE NÁŠ DOMOV? Příští vydání Našeho domova bude v prodeji od 12. října. Uzávěrka je 4. října. Těšíme se na Vaše příspěvky. Náš domov - noviny města Bruntálu Vydává Městský úřad Bruntál, Nádražní 20 Redakce a inzerce: Nádražní 20, Bruntál, tel.: Redaktorka Dita Dulovcová. Za jazykovou správnost textů odpovídá redakce. Grafická úprava a tisk: LP print spol. s r. o., Lidická 33, Bruntál. MK ČR E Prodej novin a příjem inzerátů: Středisko MIC, nám. Míru 7, tel.: , (Po - Pá, do 17 hod) Informace o předplatném a inzerci podá redakce. Redakce nemusí souhlasit se stanovisky uveřejněnými v příspěvcích dopisovatelů.

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám RTYNĚ CUP 2008 Parta příznivců amatérské malé kopané společně s oddílem kopané TJ Baník, Orel jednota a MÚ Rtyně v Podkrkonoší pořádají již 16tý. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár který se hraje

Více

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 2 / 2015 Obsah zpravodaje: - statistické ukazatele za rok 2015 - trestná činnost - dopravní nehodovost - aktuální a prázdninové dopravní uzavírky přerovského okresu

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Propozice 47. ročníku Žákovského turnaje a 22. ročníku memoriálu Oldřicha Halusky

Propozice 47. ročníku Žákovského turnaje a 22. ročníku memoriálu Oldřicha Halusky Propozice 47. ročníku Žákovského turnaje a 22. ročníku memoriálu Oldřicha Halusky Datum a čas: druhá srpnová sobota, tj. 9. 8. 2014 od 8:00 hodin prezentace od 7:30 hodin v místě konání zápasů jednotlivých

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 25. února 2015 PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS 2 Cvičení IZS v r. 2014 Datum konání Předmět cvičení Místo cvičení 20. 5. 2014 Požár výškové budovy Počet nasazených policistů Havlíčkův Brod 20 4. 6.

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Zápis č. 13. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne

Zápis č. 13. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne Zápis č. 13 z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 11. 4. 2016 Přítomni: Nepřítomni: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Mgr. Petr Kouba Mgr. Ivana Grigárková Mgr. Bc. Věra Václavíčková

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne MÚ LOUNY Zápis z jednání str. 1 / 6 Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne 29.05.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Jan Červa, PaedDr. Venuše Mirovská, Mgr. Štěpánka Slezáková,

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne Obec Heřmanice Heřmanice 2, 464 01 Frýdlant Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2015 Přítomní členové OZ: Vladimír Stříbrný, Iva Andrová, Taťána Maršounová, Roman Šimek, Karel Štěpán,

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Muž z Jihlavska chtěl vykrást trafiku. Zadrželi ho strážníci

Muž z Jihlavska chtěl vykrást trafiku. Zadrželi ho strážníci Muž z Jihlavska chtěl vykrást trafiku. Zadrželi ho strážníci Pozorný svědek zabránil vykradení trafiky v Pekárenské ulici. Zároveň pomohl strážníkům dopadnout pachatele. Tím je muž (46) z Jihlavska. Mluvčí

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Z á p i s o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 1. 11. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Starosta zahájil 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE. finále Poháru AŠSK ČR. středních škol ve šplhu chlapců a dívek

Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE. finále Poháru AŠSK ČR. středních škol ve šplhu chlapců a dívek PROPOZICE finále Poháru AŠSK ČR středních škol ve šplhu chlapců a dívek pro školní rok 2016/2017 soutěž typu C Holešov 23. - 24. března 2017 A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: Vyšší policejní škola

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015. TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015

Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015. TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015 Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015 TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015 INFORMACE: KRAJSKÉ FINÁLE: Finále Přeboru škol Moravskoslezského kraje v orientačním běhu se

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva Brněnského svazu malé kopané, z. s. za rok 2016

Výroční zpráva Brněnského svazu malé kopané, z. s. za rok 2016 Brněnského svazu malé kopané, z. s. Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící dnem 31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti Brněnského svazu malé kopané a

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne

Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne 29.9.2016 Přítomni: dle presenční listiny Program : 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z posledního

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

Zápis č. 14. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne

Zápis č. 14. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne Zápis č. 14 z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 9. 5. 2016 Přítomni: Nepřítomni: Mgr. Ivo Kohl Mgr. Petr Kouba Vladimír Kočara Mgr. Bc. Věra Václavíčková Mgr. Marie

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ U-15 OSTRAVA, 25. 28. 8. 2014 Datum konání: Pondělí 25. srpna čtvrtek 28. srpna 2014. Pořadatel: Moravskoslezský KFS z pověření

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE 12.2.2016 Zápis a usnesení z 13. schůze Výboru zahraničních vztahů, meziobecní spolupráce, cestovního ruchu a PR města Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení schůze:

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.08.2012 Bod pořadu jednání: 39. Název : Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže 2013 účast reprezentace Libereckého kraje Důvod předložení: usnesení č.

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č.j. 734/02/2014 Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 9/2014 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle konaného dne 1.9.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj

Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj Pondělí, 26. října 2015 Zdroj: Regiony24.cz (odkaz) Rubrika: AKTUÁLNĚ/ SPOLEČNOST Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj. V pátek

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE

GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE Zdeněk Psotka, Otakar Mestek Aktiv KFS a OFS, Praha 22. 1. 2016 KOMISE MLÁDEŽE Cíle => kvalita + kvantita Klíčová role v Grassroots oddělení optimalizace systému (výběry,

Více

Bezpečný Šumperk o.s. A. Kašpara 90/1, Šumperk

Bezpečný Šumperk o.s. A. Kašpara 90/1, Šumperk Zpráva o činnosti občanského sdružení Bezpečný Šumperk o.s. v roce 2011 Obsah Stanovy...3 Vybrané informace z jednání rad sdružení...3 17. dubna 2011...3 6. srpen 2011...3 10. listopad 2011...4 Vybrané

Více