Náš domov. Tranovi chtějí stavět v centru města Studenti architektury vydali sborník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náš domov. Tranovi chtějí stavět v centru města Studenti architektury vydali sborník"

Transkript

1 ROČNÍK XV. 29. ZÁŘÍ 2004 / ČÍSLO 14 Náš domov NOVINY MĚSTA BRUNTÁLU Cena 4 Kč Dnes v listě: Zástupci státní agentury pro rozvoj podnikání a investic CzechInvest navštívili ve čtvrtek 16. září Bruntál. Se starostou Stanislavem Navrátilem posuzovali podmínky, které naše město nabízí případným investorům. Zájem ze strany CzechInvestu je pro město velmi důležitý. Agentura působí jako příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a prostřednictvím svých služeb a programů přispívá k rozvoji podnikání, domácích společností a vzniku nových firem. Zároveň je výhradním příjemcem žádostí o poskytnutí investičních pobídek a úkolem CzechInvestu je získávání přímých zahraničních investic pro ČR. Městu Bruntál se s CzechInvestem podařilo navázat úzkou spolupráci. "Jejich záměrem je soustředit se na podnikatelské plochy v bývalých kasárnách. Dohodli jsme se na permanentní spolupráci, celou lokalitu sami navštívili a budou informovat zájemce o možnostech," řekl starosta. Tranovi chtějí stavět v centru města Studenti architektury vydali sborník Město spolupracuje s CzechInvestem První investoři už projevili zájem usadit se ve zmíněné části Bruntálu. Předpokladem však je, že město nejprve připraví areál tak, aby se stal vhodným pro podnikání. CzechInvest klade důraz na to, aby město mělo jasnou představu o využití areálu. Ta vyplyne rovněž z prací studentů architektury, kteří pro město zpracovávají urbanistické studie využití některých bruntálských lokalit. "Připravíme CzechInvestu také elementární dokumentaci o areálu bývalých kasáren včetně cenových relací týkajících se volných ploch," podotkl starosta. (muf) Elegáni z kapely The Log při vystoupení na Bruntálském indiánském létu v zahradě zámku. Festival už získal místo na hudební mapě republiky. Jeho druhý ročník se konal v sobotu 18. září. (Blíže viz str. 11) Foto -dd- Generální ředitel OSRAMU Luděk Šarman převzal cenu VIA BONA od amerického velvyslance v Praze Cena za podporu akcí v regionu V rezidenci velvyslance USA v Praze Williama J. Cabanise převzal v úterý 21. září Cenu Via Bona generální ředitel Osramu Bruntál, spol. s r.o. Luděk Šarman. Velvyslanec pozval do své pražské rezidence i starostu města Bruntálu Stanislava Navrátila a předsedu občanského sdružení Vlastenecký poutník Petra Andrleho. Vynikajícího úspěchu dosáhl bruntálský policista se svým služebním psem. Ve dnech září 2004 proběhlo v Býchorech na Kolínsku Mistrovství Policie ČR ve výkonu služebních psů. Za kraj byl z bruntálského ředitelství nominován prap. Marek Šifalda a ppor. Pavel Klohna. Psovodi se svými psy soutěžili v kategoriích pátracích (Šifalda s Valdem Štibork) a hlídkových psů (Klohna a Yago Venušina Sopka). Jako každý rok patřili bruntálští psovodi se svými psy ke špičce a letos se Šifaldovi s Valdem podařilo získat Vysoká škola v Bruntále slavnostně zahájila Slavnostní zahájení činnosti Vysoké školy podnikání v Bruntále se uskutečnilo ve čtvrtek 23. září. Imatrikulace studentů se konala v aule Městského osmiletého gymnázia (Petrin) za účasti zástupců kraje, školy a města. Při příležitosti imatrikulace studentů vysoké školy byl nesen městský prapor a řetěz se státním znakem. Záměr otevřít v Bruntále vysokou školu se setkal s mimořádným ohlasem. Původně měla být otevřena jedna třída s dvaceti až třiceti studenty, avšak skutečnost je docela jiná. Přihlášených studentů je už 95 a třídy budou otevřeny tři. (muf) Pětiletý německý ovčák Valdo je nejlepším pátračem v republice Bruntálský psovod je mistrem první místo. Pětiletý Valdo se stal nejlepším pátracím psem v republice a je tedy společně se svým psovodem mistrem republiky letošního roku. Soutěže se zúčastnilo devět čtyřčlenných družstev, která reprezentovala všechny krajské policejní správy a cizineckou a pohraniční policii. K celkovému drtivému vítězství o 113 bodů Valdovi přispěl zejména bezchybný výkon v pachovým pracích. Po jejich provedení ve středu totiž Valdo získal takový náskok, že poslední den by vůbec nemusel nastoupit, a přesto by byl mistrem. (Pokračování na str. 5) Bruntálská firma OSRAM společně se sdružením Vlastenecký poutník se rozhodli podpořit několik akcí, které měly vzbudit v místních obyvatelích zájem o region, v němž žijí a učinit ho přitažlivější i pro turisty. Firma OSRAM tak podpořila osvětlení Uhlířského vrchu na oslavu vstupu ČR do Evropské unie, vydání upomínkové mince EURO, uspořádání mezinárodní konference BRUNTÁL SE VRACÍ DO EVROPY, projekt celoživotního vzdělávání a vznik nadačního fondu umožňujícího podpořit studium zájemců z nižších sociálních vrstev. "Jde o nestandardní způsob dárcovství, které má dopad na celý region. Proto firmě OSRAM plně náleží cena za podporu obecně prospěšné činnosti v regionu," komentovala cenu členka poroty Lucie Vopálenská z Českého rozhlasu. (Pokračování na str. 3)

2 NÁŠ DOMOV 2 Město si nechá zpracovat energetickou koncepci Jak nejlépe hospodařit s teplem ve městě, to ukáže územní energetická koncepce, kterou si nechá zpracovat bruntálská radnice. Rada města schválila na své schůzi v úterý 7. září společnost EVČ s.r.o. Pardubice jako vítěze výběrového řízení na zpracování územní energetické koncepce města. Z Mateřské školy ve spádové oblasti Bruntálu, obce III. typu, nemají problémy s nedostatkem dětí. V roce 2003 bylo přihlášeno celkem dětí, které byly umístěny v 59 třídách v šestnácti mateřských školách s právní subjektivitou a jedenácti, které jsou Město Bruntál v současné době dokončuje realizaci projektu Přisvětlení a zvýraznění přechodů pro chodce ve městě Bruntál. Doplňkové osvětlení přechodů má za cíl zvýšit bezpečnost chodců - ze zahraničních průzkumů vyplývá, že na komunikacích s doplňkovým osvětlením přechodů pro chodce dochází ke zpomalování rychlosti motorových vozidel blížících se k přechodu a k následnému úbytku dopravních nehod. Osvětlení přechodů je v souladu s platnými nor- součástí základních škol. O děti se staralo 112 pedagogických pracovníků. Ve věkové kategorii do tří let bylo 83 dětí (z toho 45 dívek), tříletých bylo celkem 352 (z toho 185 dívek), čtyřletých 375 (178 dívek), pětiletých 394 (206 dívek) a starších 103 (31 dívek). 32 dětí bylo pro dvanácti oslovených společností zaslalo nabídku pět zájemců. Hodnocení se zúčastnil i odborný konzultant z Prahy. Územní energetická koncepce města ukáže směry, jakými se město může v této oblasti ubírat, poslouží k nezbytně nutné aktualizaci údajů energetického dokumentu z roku 2000 a také nastíní další vývoj a Mateřské školy nedostatkem dětí rozhodně netrpí mami ČSN. Zhotovitelem je firma JKV Opava s.r.o., která používá svítidla s novým typem reflektoru, jenž je svými světelně technickými parametry určen právě pro osvětlování přechodů. Předností osvětlení přechodů pro chodce je pozitivní kontrast chodce na tmavém pozadí, přičemž nedochází k oslnění řidičů ani chodců. Pro vlastní realizaci bylo vybráno ve spolupráci s Policií ČR, OŘ-dopravním inspektorátem celkem sedm přechodů: Přechod vadu řeči umístěno ve třech speciálních a specializovaných třídách. Do kolektivu zdravých dětí byly také integrovány děti se zdravotním postižením: jedna dívka se sluchovým postižením, osmnáct dětí s vadou řeči a dvě děti s více vadami. Přerozdělení finančních prostředků z výherních hracích přístrojů Město Bruntál vypsalo druhé kolo předkládání žádostí o poskytnutí finančních prostředků z výtěžků výherních hracích přístrojů (VHP) a rozpočtu města. Přihlášky je možno podávat do 8. října letošního roku do 14:00 hodin. Okruhy pro přiznání příspěvků jsou kultura a sport. Bližší informace se zájemci dozvědí na Městském úřadě v Bruntále, Nádražní 20 nebo na internetových stránkách města kde najdou rovněž znění Zásad pro poskytování finančních prostředků z výtěžků VHP a příspěvku z rozpočtu města Bruntál. Město žádá stát o nemovitosti Zastupitelé se na svém řádném zasedání znovu zabývali převodem majetku po bývalých okresních úřadech. Schválili doplnění usnesení ze září loňského roku a z dubna letošního roku a souhlasili s tím, že město podá žádost o bezúplatný převod budov a pozemků bývalého okresního úřadu, kde nyní sídlí městský úřad. Vyslovili také souhlas s rámcovými podmínkami smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí. Podle ní se uvedené nemovitosti budou moci využívat dvacet let od nabytí pouze za účelem výkonu veřejné správy, nebude-li změnou smlouvy stanoveno jinak. - dd- Přisvětlení a zvýraznění přechodů pro chodce strategie společnosti Teplo Bruntál a.s. Dokument bude důležitým podkladem z oblasti energetiky pro aktualizovaný územní plán města. Energetická koncepce by měla být dokončena v únoru následujícího roku, náklady na její zpracování jsou přibližně 155 tisíc korun. Ze zastupitelstva města Vyšší cena za stavební parcely Zastupitelé města projednali na svém zasedání 14. září sedmnáct žádostí o výstavbu rodinných domků v areálu na Uhlířském vrchu v Bruntále a také zvýšení ceny za 1 m 2 o sto korun. Zájemce o koupi pozemku tak zaplatí čtyři sta korun za čtvereční metr a k tomu náklady odpovídající výši daně z převodu nemovitosti. Prodej kancelářského vybavení V souvislosti s převodem výkonu agendy státní sociální podpory z Města Bruntál na Úřad práce v Bruntále od 1. dubna letošního roku schválilo zastupitelstvo prodej movitého majetku města Úřadu práce v Bruntále. Na seznamu je kancelářské vybavení pro zajištění činnosti a provozu státní sociální podpory za cenu Kč. Hodnotu věcí určil soudní znalec Jaroslav Musil. - dd - Slavnostní ukončení sezóny na Sovinci Při poslední celodenní víkendové akci se 9. a 10. října rozloučí kejklíři, šermíři, divadelníci a hudebníci, kteří v průběhu roku na hradě účinkovali. Diváci uvidí program HOFMISTROVA ZÁVĚŤ a v něm pohádky, divadelní představení, finále gotického rytířského turnaje v seku mečem, kejklířské pásmo a rabování Sovince švédským vojskem. Bližší informace tel ; , (zr) "restaurace Styl", ul. Jesenická, přechod "kino Centrum", ul. Jesenická, přechod "u stadionu", ul. Rýmařovská, přechod "u mateřské školy", ul. Dukelská, přechod "u Komerční banky", ul. Dukelská, přechod " u polikliniky", ul. Nádražní, přechod "u tržnice", ul. Dr. E. Beneše. Na tuto akci obdrželo Město Bruntál dotaci ve výši 280 tisíc z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích, přičemž vlastní podíl města na financování tohoto projektu činí 540 tisíc korun. Související úpravy svislého a vodorovného dopravního značení včetně instalace majáků jsou realizovány samostatně ve spolupráci se Správou silnic Moravskoslezského kraje, střediskem Bruntál. Neoznačený text na stránce: Jiří Ondrášek, tiskový mluvčí městského úřadu

3 NÁŠ DOMOV 3 Podnikatelé chtějí postavit v centru obchodní dům Manželé Tranovi z Bruntálu požádali město o možnost odkoupení části pozemku v centru Bruntálu. Už tři roky vyvíjejí snahu investovat do novostavby Paní Tranová vysvětluje zastupitelům záměr výstavby. Foto -dd- Práce studentů architektury na programu postupné změny vzhledu Bruntálu úspěšně pokračuje. Po první etapě, která vrcholila květnovým workshopem v Městském divadle, se nyní ke konci chýlí druhá etapa. Tři desítky studentů a pedagogů z brněnské a bratislavské fakulty architektury a také z lednické zahradnické fakulty hledají možnosti změny vzhledu a zejména využití čtyř bruntálských částí - centra města a přilehlých ulic, areálu v okolí Rýmařovské ulice, sídliště Dolní a Uhlířského vrchu. Zatímco v rámci první fáze si především důkladně zmapovali celý Bruntál a hledali potenciál využití zmíněných lokalit, ve druhé etapě dávají svým vizím ostřejší obrysy, návrhy zdokonalují a upřesňují. komerčního účelu. Navrhovaná novostavba kolmo propojuje ulice Dr. E. Beneše a Fügnerova a pro její výstavbu žádají manželé Tranovi ještě sousedící pozemek, který patří městu. "Předložený záměr výstavby respektuje veškeré regulativy, stanovené pro výstavbu v městské památkové zóně," řekla vedoucí stavebního úřadu Pavla Teplíčková. Žadatelé nechali zpracovat také objemovou studii, kterou předložili zastupitelům. "Už při jednání v radě jsme konstatovali, že se městu příliš často nestává, aby mu podnikatelé pomohli s takovou investicí," řekl starosta Stanislav Navrátil. Vodítkem pro autory návrhů i širokou veřejnost je nedávno vydaný sborník, který vystihuje nejpalčivější problémy Bruntálu jako celku a zejména zpracovávaných oblastí a blíže formuluje možné způsoby jejich vývoje na základě reálného posouzení. Dokončení druhé etapy je podle smlouvy mezi Městem Bruntál a Fakultou architektury VUT Brno stanoveno na 30. října letošního roku, výsledkem bude kromě sborníku výstava vybraných dopracovaných studií. Termín prezentace zatím nebyl přesně určen, pravděpodobně se uskuteční v průběhu října. Třetí etapa bude ukončena v květnu 2005 a jejím předmětem budou definitivní doporučení pro další postup, která budou obsažena v souhrnném elaborátu. Jiří Ondrášek Zastupitelé vyhlásili záměr na prodej pozemku. O jeho prodeji budou jednat na dalším řádném zasedání. -dd- Cena za podporu akcí v regionu (Dokončení ze str. 1) Návrh, aby byla tato prestižní cena udělena bruntálské firmě vzešel z Podnikatelského informačního centra Bruntálska, které provozuje občanské sdružení Vlastenecký poutník. Nominace a udílení cen VIA BONA organizuje Nadace VIA a financuje Citigroup Foundation z New Yorku. Vyhlášení cen se koná tradičně pod záštitou amerického velvyslance. Letos byly nominovány například firmy Metrostav, Nestlé, Panasonic, Siemens, Tesco, Fotolab, Kosmas a desítky jiných. "Získání jedné ze čtyř cen je pro OSRAM v takové konkurenci velkým vítezstvím a nás dvojnásob těší, že jde o bruntálskou firmu," řekl při této příležitosti starosta města Bruntálu Stanislav Navrátil. Skica objemové studie navrhovaného obchodního domu v centru města. Součástí ceny je grafický list a finanční částka, kterou dle tradice předává vítěz neziskové organizaci dle svého výběru. V tomto případě předá generální ředitel Šarman finanční část ceny občanskému sdružení Vlastenecký poutník výhradně na zbudování kongresového sálku v Podnikatelském informačním centru v Bruntále. (zr) Studenti architektury vydali sborník a finišují s prací na druhé etapě

4 NÁŠ DOMOV 4 SERIÁL Poskytovatelé sociálních služeb na Bruntálsku V rámci přípravy Katalogu sociálních služeb si dovolujeme občanům města Bruntálu a okolí představit jednotlivé poskytovatele působící v sociální oblasti na Bruntálsku. Odbor sociálních věcí KOFOEDOVA ŠKOLA pomoc k svépomoci Kde nás najdete Bruntál, Kavalcova 7 (bývalý internát průmyslové školy 4.patro, blok C) telefon: 554 / web: (Dánsko) Kofoedova škola nese jméno po zakladateli první školy pro nezaměstnané v dánské Kodani, pastoru Hansi Christianu Kofoedovi. Posláním školy je pomáhat lidem, kteří nejsou zapojeni na pracovním trhu, aby sami aktivně pracovali na zlepšení své sociální situace, získali nové zkušenosti a dovednosti a posílili své sebevědomí. V současné době můžete využít služeb občanského sdružení Kofoedova škola ve čtyřech pobočkách: v Ostravě, Třinci, Karviné a Bruntále. Bruntálská pobočka zahájila svou činnost 19. února "Kofoedova škola mi dala pocit, že nejsem se svým handicapem "nezaměstnaná" sama, že mohu pro sebe něco dělat a že jsem schopná se zase učit něčemu novému. Uvědomila jsem si svou vlastní cenu, nabyla sebejistotu a nabrala čerstvou energii." studentka Kofoedovy školy v Ostravě, 41 let Komu je Kofoedova škola určena? Lidem bez placeného zaměstnání, kteří se chtějí aktivně podílet na řešení své situace: Nezaměstnaným evidovaným na úřadu práce, důchodcům,rodičům na rodičovské dovolené, cizincům - žadatelům o azyl Co nabízíme? Vzdělávací kurzy Kurz angličtiny a němčiny - studium podle jazykové úrovně studenta Kurzy práce na PC - Windows + MS Word, MS Excel, internet, psaní všemi deseti atd.) Autoškolka - teoretická příprava na úspěšné zvládnutí autoškoly Rozvoj tvořivosti Výtvarná dílna a textilní dílna - zkuste si rozšířit vaši tvořivost u nás na to dostanete prostor Sociální služby Skupina - pod vedením sociálního pracovníka - setkání s ostatními studenty Kofoedovy školy, která by zúčastněným měla poskytnout nové informace a povzbuzení při hledání zaměstnání Sociální poradenství Pracovní aktivity "hodina práce = hodina zábavy" - tato služba umožňuje vydělat si v hodinových blocích jednoduchou prací odměnu dle vlastního výběru (volné vstupenky na bazén, zdravé potraviny, cukrovinky, drogerie apod.). Provozní doba a zápis nových studentů Pondělí a čtvrtek od 8:00-10:00 (nebo po domluvě v kterýkoli jiný pracovní den) Veškeré uvedené služby jsou ZDARMA Chcete nám pomoci? Hledáme dobrovolníky - lektory práce na PC, jazyků, účetnictví apod. Po domluvě také uvítáme jakýkoli materiál do textilní dílny (čisté papíry, vlnu, zbytky látky apod.). Své příspěvky můžete posílat na konto: / 0300 Pozvánka na rekondiční pobyt Sdružení občanů nevidomých a slabozrakých Bruntál si dovoluje co nejsrdečněji pozvat na rekondiční pobyt. Uskuteční se ve středisku BOHEMA ve Zlatých Horách od 11. do 15. října Cena pobytu za osobu činí 500 Kč. Úhrada bude provedena po ubytování. Součástí pobytu bude sociální poradenství, procvičování prostorové orientace, turistika, golf. V případě dohody lze uskutečnit krátký výlet do Polska. Trasa autobusu bude dne 11. října 2004 Krnov, vlakové nádraží: 10:00 hodin, Krnov - autobusové nádraží: 10:15 hodin, Bruntál - nemocnice: 10:45 hodin, Bruntál - Domov důchodců, Okružní 16: 11:00 hodin. Závazné přihlášky zasílejte na adresu odbočky nejpozději do 30. září. Uve te jméno a příjmení všech přihlášených osob, datum narození a adresu. Jaroslav Pata Dotazník o sociálních službách na Bruntálsku na nových webových stránkách Komunitního plánování Cílem tohoto dotazníku je zjistit skutečné potřeby občanů, kteří sociální služby využívají nebo by se jich tato otázka mohla do budoucna týkat. Získané informace budou sloužit jako podklad pro práci jak státním institucím, tak nestátním neziskovým organizacím, které působí v oblasti sociálních služeb a spolupracují na komunitním plánování. Konkrétně pomohou zlepšit nabídku, kvalitu, efektivitu a využití stávajících služeb a prostředků na ně vynakládaných a to tím, že se více přizpůsobí místním podmínkám a potřebám občanů. Dotazník je součástí mapování sociálních služeb v Bruntále. V brzké době v této oblasti také připravujeme vyhlášení témat studentské odborné činnosti na středních školách. První vyhlášené téma bude zahrnovat výzkum stavu a nabídky sociálních služeb v konfrontaci s poptávkou uživatelů. Vážení spoluobčané, byli bychom velmi rádi, kdybyste se k jednotlivým článkům na toto téma vyjadřovali. Případně napsali, jaká témata ze sociální oblasti vás zajímají. Ve spolupráci s redakcí Našeho domova se budeme snažit publikovat co nejvíce odpovědí na vaše otázky. Podněty zasílejte na adresu: Městský úřad, Odbor sociálních věcí, Robert Hlaváček, Nádražní 20, Bruntál nebo na

5 NÁŠ DOMOV V červnovém vydání jsme informovali o průběhu výstavy lidových tvůrců a uměleckých řemesel českopolského pohraničí. Protože se naše prezentace na této výstavě setkala s pozitivním ohlasem, přijali jsme pozvání města Prudniku i k účasti na 9. veletrhu podnikatelství a 5 Prudnik přivítal Bruntál s otevřenou náručí Bruntálské mažoretky sklidily v Prudniku velký ohlas. Foto M. Homolková řemesla "Inter-region Prudnik 2004". Akce se konala ve dnech září ve Sportovní hale Sportovního a rekreačního střediska v Prudniku. Zúčastnilo se jí přes 80 vystavovatelů. Veletrh byl pořádán ve spolupráci s Česko-polskou obchodní komorou v Ostravě. Měl mezinárodní charakter a stal se příležitostí pro obchodní setkání polsko-českého pomezí. Přispěl rovněž k dalšímu rozvoji obchodní a hospodářské spolupráce příhraničních regionů. Opět jsme měli společný stánek s městem Krnov a spolupráce obou měst v oblasti propagace tak úspěšně pokračuje. Potěšil nás stále rostoucí zájem polských sousedů o naše město a celý bruntálský region. Tipy na výlety, nabídkou Bruntálský psovod je mistrem (Dokončení ze str. 1) Pavel Klohna s tříletým Yagem získal v rámci republiky krásné třetí místo ve své kategorii. Velmi dobrý byl Yago především při nekompromisní likvidaci simulované výtržnosti v restauraci. "I v tom horku, které celé mistrovství provázelo, byl Valdo skvělý. Nastupoval vždy až v pozdních odpoledních hodinách, přesto šel naplno, do maxima a celým srdcem. Podal úžasný výkon. Letos se s Valdou budeme snažit o nominaci do reprezentace ČR na mistrovství světa stopařů," řekl Marek Šifalda. Celkově družstvo severomoravských psovodů se dvěma bruntálskými psovody, získalo l. místo a tím i pohár policejního návštěvy kulturních památek a dalšími propagačními materiály jsme se snažili hostům představit a přiblížit naši oblast. V době veletrhu se konaly četné doprovodné akce, mezi jinými estrádní koncerty, sportovní exhibice, ekonomický seminář. Mezi vystupujícími se neztratili ani bruntálští. Aplaus na otevřené scéně sklidily mažoretky z Bruntálu pod vedením Libuše Hornové a Milady Friedlové. Společně s nimi se úspěšně předvedly i sportovní gymnastky TJ Slavoj Bruntál. Celkově tak zanechal Bruntál v Prudniku velmi dobrý dojem, o čemž svědčí i pozvání k účasti na zdejších veletrzích rovněž v příštím roce. Ing. Slavoboj Rausch odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Policejní kontroly na silnicích v okrese jsou častější Nejvíce pokut dostali řidiči za vysokou rychlost Stejně jako na území celé republiky proběhla ve dnech září v okrese Bruntál rozsáhlá dopravně bezpečnostní akce. Od středy do neděle v ranních a odpoledních hodinách prováděli policisté pořádkové a dopravní policie kontroly na vybraných úsecích silnic celého okresu. Tentokrát se na akci podílely i celní úřady. Policisté se při kontrolách zaměřovali u řidičů, ale i chodců a cyklistů na dodržování příslušných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. "Kontrolovalo se požívání alkoholu za volantem, technický stav vozidel, nákladní automobily pro mezinárodní dopravu se zaměřením na převoz prezidenta. Předstihli tak družstvo policistů z východočeské policejní správy, které pohár získalo loni. Praporčík Marek Šifalda se kynologii věnuje od svého nástupu k policii v roce Na soutěž psovodů jel letos se svým německým ovčákem Valdem potřetí. Ten je jeho svěřencem od štěněte. Na výsledcích je vidět, že jsou rok od roku lepší. Poprvé byli čtvrtí, podruhé druzí a letos zvítězili. S hrdostí v hlase o něm jeho pán prohlásil, že "zraje jako víno". Valdovi nejlépe šly pachové a obranné práce. I on prý projevil nad vítězstvím svou psí hrdost a těšil se, že mu pán dá chvilku klidu od pilného výcviku, který vrcholil před soutěží. -dd- nebezpečných látek, předepsané doklady pro řízení vozidel, dodržování stanovené rychlosti a také způsob jízdy řidičů na železničních přejezdech," upřesnila tisková mluvčí policie Lucie Krašteničová. Během celé akce policisté zkontrolovali vozidel a zjistili celkem 835 dopravních přestupků, 513 bylo vyřízeno blokovou pokutou na místě zaplacenou v částce korun. V 505 případech například řidiči porušili nejvyšší povolenou rychlost a šestkrát bylo řešeno požití alkoholu před jízdou. Za přestupek byl pokutován i jeden chodec a jeden cyklista, 21 řidičů vyjelo bez řidičského průkazu. Marek Šifalda je na úspěchy se svým psem hrdý. Foto -dd- "Opět se ukázalo, že se vozidla na našich silnicích poměrně často nacházejí v nevyhovujícím technickém stavu a devadesát řidičů za to bylo sankcionováno. Šlo nejčastěji o závady týkající se stavu pneumatik, karoserie, povinné výbavy vozidel, ale i poškození skel a podobně," uvedla Krašteničová. Třicet přestupků bylo zjištěno na železničních přejezdech, 37 osob nebylo připoutáno povinnými bezpečnostními pásy. Při dopravních kontrolách se policistům podařilo zadržet celkem pět pachatelů trestné činnosti. (zr)

6 NÁŠ DOMOV 6 Jako trestný čin je šetřen případ podávání alkoholu mládeži z Bruntálu. Policejní rada zahájil 20. září trestní stíhání 50leté číšnice z Bruntálska. Ta se měla trestného činu podávání alkoholických nápojů mládeži dopustit dopoledne 29. B R U N T Á L S K Ý P I T A V A L Číšnice je stíhána za nalévání mladistvým června, když podala alkohol žákům 9. třídy v restauraci na náměstí v Bruntále. Jednalo se o nejméně osm mladistvých osob, které se uvedly do podnapilosti a pak tropily výtržnosti u obchodního domu. Mladíci ve věku kolem 15-16let se Nad ránem 16. září vnikl přes terasu do přízemí rodinného domu v Bruntále pachatel, který využil doby, kdy majitelé spali v prvním patře. Vypáčil balkonové dveře a dostal se do obýváku, pak z komody u dveří vzal dva zánovní mobilní telefony, ze zásuvky si vzal pánskou kabelku, ve které byly doklady majitele, klíče od služebního vozidla a karty. Zloděj vzal také pánskou koženou peněženku s částkou korun, doklady, platebními kartami a s dvaceti zde váleli po zemi a jeden z nich nebyl vůbec schopen chůze. "Na problematiku podávání alkoholu mládeži se policie bude i nadále zaměřovat," dodala Lucie Krašteničová, policejní tisková mluvčí. Nezletilí kradou v obchodech Strážníci městské policie v minulých dnech řešili ve zvýšené míře krádeže, kterých se dopustili v bruntálských obchodech nezletilí pachatelé. Dne 6. září po 14. hodině byli v prodejně Rossmann na náměstí Míru při krádeži zboží přistiženi nezletilí sourozenci, devítiletý chlapec a jeho sedmiletá sestra z Lomnice, případem se bude zabývat sociální odbor městského úřadu. Odpoledne 13. září hlídka strážníků předávala rodičům dvě dívky ve věku 14 a 8 let z Bruntálu, které v prodejně REX odcizily zboží v hodnotě téměř 1100 korun. O den později chtěl nakupovat bez placení dvanáctiletý chlapec z Nových Heřminov. Měl u sebe zboží za téměř 600 korun. Rodičům ho předala hlídka Policie ČR. Ve stejný den v podvečer byli v Bille přistiženi dva čtrnáctiletí chlapci ze Světlé Hory, kteří se snažili bez placení odnést nějaké drobnosti. Také tyto hochy rodičům předala hlídka Policie ČR. Nabízeli marihuanu dětem Policejní komisař zahájil trestní stíhání provinění nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů proti šestnáctiletému mladíkovi z Bruntálska. V roce 2003 měl vysadit konopí seté, to pak usušil a užil jak pro vlastní potřebu, tak distribuoval i o rok mladšímu kamarádovi. Ze stejného skutku byl obviněn ještě jeden stejně starý mladík, který měl také loni usušit konopí, kouřit marihuanu a dávat ji dokonce čtrnáctiletému kamarádovi. "Případ byl šetřen ve spolupráci s příslušnou základní školou a dále se jím zabývá vyšetřovatel v Bruntále. Bližší podrobnosti nelze vzhledem k věku obviněných sdělit," uvedla mluvčí bruntálských policistů Lucie Krašteničová. Nadával a chtěl strážníkům rozbít auto Na Žlutém Kopci byl 9. září zjištěn hlídkou strážníků 25letý mladík, který nesl "euro"paletu. Na dotaz, kde ji vzal, uvedl, že ji našel a nese ji do výkupu. Pro podezření ze spáchání přestupku byl vyzván k prokázání totožnosti, ale místo toho začal strážníkovi nadávat, proto mu byla paleta odňata. Mladý muž začal následně strážníkům nadávat a vyhrožovat rozbitím vozidel a oken na služebně. Později dokonce šel do místa bydliště jednoho strážníka s úmyslem mu rozbít okna a vyhrožoval jeho manželce zabitím. Byl předveden na služebnu Policie ČR a později lékař rozhodl o převozu do opavské psychiatrické léčebny. Opilý mladík ležel na ulici Před půlnocí v sobotu 18. září ležel na ulici Jiráskova v Bruntále v silně podnapilém stavu 16letý uprchlý svěřenec výchovného ústavu pro mládež z Jesenicka. Tento hoch byl od 17. září na útěku z ústavu. Rychlá záchranka jej musela převézt na ARO bruntálské nemocnice. Celostátní pátrání po něm bylo odvoláno. Ráno 19. září byl chovanec propuštěn z nemocnice a poté eskortován policejní hlídkou OOP ČR Bruntál zpět do vidnavského ústavu, kde byl předán vychovateli. Odložený pes Na základě oznámení občanů nalezli městští strážníci 8. září odpoledne v lese směrem na Mezinu malého psa, křížence rezavé barvy. Byl uvázaný na vodítku u stromu a měl nasazený košík. Hlídka pejska převezla do stanice na tř. Práce. Bouřlivá oslava narození dítěte V noci před třetí hodinou 9. září vyjížděla hlídka městské policie k zákroku na ulici Květnou, kde za velkého hluku v jednom bytě probíhala oslava narození dítěte. Veselá rodina na jakékoliv výzvy strážníků nereagovala a navíc příbuzní "š astného" otce začali hlídce vyhrožovat mimo jiné i zabitím. Případ byl po konzultaci se správním orgánem zaslán k posouzení státnímu zastupitelství zda se nejedná o trestný čin. Nechal v autě 17 tisíc a přišel o ně Na svou neopatrnost doplatil 16. září ve Světlé Hoře muž z Bruntálu, který neuzamkl auto a kousek se od něj vzdálil ke stavbě svého rodinného domu. V té chvíli mu zatím neznámý pachatel z auta odcizil peněženku položenou pod přístrojovou deskou s finančním obnosem 17 tisíc korun, kartami a písemnostmi. Poškozený zjistil krádež až při vystupování z auta v místě bydliště. Zloděj kradl zatímco majitelé spali stravenkami. Lupič ze zásuvky odnesl i další peněženku s doklady a fotoaparát. Z křesla si vzal i dámskou kabelku s uloženou peněženkou, klíči, doklady. Poškozením balkonových dveří vznikla škoda předběžně za korun. Při vší smůle mohou okradení manželé rádi, že si nemusejí vyřizovat nové doklady. Později totiž poštovní doručovatelka nalezla na trávníku v Nezvalově ulici odcizenou dámskou kabelku i s doklady majitelky a klíči. Odpoledne téhož dne oznámila telefonicky na bruntálské obvodní oddělení policie 56letá žena, že za autobusovou zastávkou ve Valšově našla pánskou koženou kabelku s různými doklady a písemnostmi patřící okradenému majiteli. V kabelce pachatel nechal i všechny platební karty různých typů, kartu CCS a klíče. Text na stránce: - dd -

7 NÁŠ DOMOV 7 Kurzy jógy v Bruntále pro začátečníky i pokročilé Už čtvrtým rokem pokračují kurzy jógy v Bruntále, které pořádá sdružení Jóga v denním životě Krnov. Kurzy budou i letos probíhat v budově Gymnázia v Bruntále, a to každé úterý od do 19 hodin pro pokročilé a každý čtvrtek od 18 do hodin pro začátečníky. Pokročilé zájemce povede Jarek Jurečka z Kopřivnice a začátečníky povede Slávek Darida z Bruntálu. Dnešní doba klade stále vyšší fyzické i psychické nároky, a tak stále více lidí trpí tělesným i psychickým napětím, jehož projevem je stres, nervozita, nespavost, a to vše má svůj dopad i na pohybový aparát. Proto v současné době mají čím dál tím větší význam metody a techniky, které slouží k získání a zlepšení zdraví a k obnově tělesné, duševní i duchovní harmonie. A právě systém "Jóga v denním životě" ukazuje, jak si člověk může sám pomoci. Jeho zakladatelem je Paramhans svámi Mahéšvaránanda původem z Indie, který se během své dlouholeté činnosti v západních zemích důkladně obeznámil se životním stylem i fyzickými a psychickými problémy lidí moderní civilizace. Proto sestavil a rozvinul systém "Jóga v denním životě", který ovlivňuje všechny oblasti života a má co nabídnout všem, bez ohledu na věk či tělesný stav. Přitom bere v úvahu i podmínky dnešní civilizace a prastaré učení přizpůsobuje potřebám člověka dnešní doby. Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo, mysl, vědomí i duši do rovnováhy a jóga pomáhá zvládnout každodenní nároky, problémy i starosti. Pomocí jógy v sobě rozvíjíme vyšší porozumění sobě samým, smyslu svého života. Jóga obsahuje neocenitelné praktické rady týkající se těla, dechu, koncentrace, uvolnění a meditace. Systém "Jóga v denním životě" se vyučuje po celém světě v jógových střediscích, na vysokých školách, aj. Proto bychom i vás chtěli pozvat na naše cvičení v Bruntále, které navazují již na tříletou tradici v tomto městě. Jana Huberová Jóga je vhodným cvičením pro lidi každého věku.foto Jana Huberová Indiánské léto bylo plné slunce a kvalitní muziky Špičkoví interpreti vystoupili na festivalu Bruntálské indiánské léto, jehož druhý ročník se uskutečnil v sobotu 18. září v salle tereně v zahradě bruntálského zámku. Dvanáct kapel z Moravy a Čech hrálo pěti stům divákům celé slunečné odpoledne až do pozdního večera. Hned na úvod se představila bruntálská skupina Večery v jednom, po nich vystoupili karvinští Křeni, pardubická Pouta a opět domácí Můjgrass. Zakladatel festivalu, Karel Soukop z Bruntálu, si zahrál z opavskou skupinou Bluegrass Comeback. "Jsme spokojeni jak s počasím, tak se zájmem diváků i výkonem kapel," řekl Soukop. Festival pořádalo Jesenické infocentrum společně s městem Bruntál. Výborná kapela The Log z Prostějova bavila diváky prostřednictvím svého basisty, který se pochlubil i údajně vlastními veršovánkami. Ostravská skupina Celtic Cross, jedna ze čtyř oceněných kapel na letošním festivalu Zahrada, předvedla rytmy keltské hudby. Večer pařil kapelám KK Band, Kajkery, Mamamamandolinquartet, Mošny a Jaroslavu Samsonovi Lenkovi. Festival už má své pevné místo na české hudební mapě, o čemž svědčí i účast kapel, držitelů port, krtečků a moravských vrabců. -dd- Houslistka skupiny Celtic Cross předvedla bezchybný výkon. Studenti Základní školy a městského osmiletého gymnázia připravili pro indiánské léto své práce na téma Příroda a hudba. Výkresy byly vystaveny přímo na festivalu. Kapela Bluegrass Comeback sklidila zasloužený potlesk diváků. Fota -dd- PROGRAM OPEN HOUSE NA MĚSÍC ŘÍJEN Hry pod střechou: turnaj ve stolním fotbale, stolním tenise a jiných vykutálených her (18:00-21:00) Horolezení: na 4.ZŠ na horolezecké stěně (18:30-20:00) Výtvarné úterý: vyžití uměleckých duší, batika, malování na sklo a textil, keramika, grafika, kašírka, výroba plastik atd. (18:00-21:00) Samovarovy večery: večer básníků pro milovníky poezie (od 16:00) Škola bubnů: pro všechny zájemce o hru na bubínky (19:00-21:00) Hry pod střechou: turnaj ve stolním fotbale, stolním tenise a jiných her (18:00-21:00) Silážní střela: závod o nejrychlejšího běžce do schodů (od 10:00) Horolezení: na 4.ZŠ na horolezecké stěně (18:30-20:00) Výtvarné úterý: (18:00-21:00)

8 NÁŠ DOMOV 8 O Den zdraví byl velký zájem Preventivní akce Den zdraví vzbudila u veřejnosti 11. září velký zájem. Byla zaměřená na zdravý životní styl celé rodiny s důrazem na předcházení kardiovaskulárním a onkologickým onemocněním. Akci pořádal Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, oddělení podpory zdraví Bruntál a město Bruntál ve spolupráci s dalšími partnery v prostorách městského divadla. Návštěvníci využili bezplatná vyšetření, konzultace s odbornými lékaři a dalšími zdravotnickými odborníky, nabídku výrobků a činností podporujících zdraví. Představili se například pekaři, prodejce zdravé výživy, včelaři, výrobce zdravotních polštářů, producent nápojů. Hosté ochutnali i zeleninové a ovocné saláty ze školní kuchyně ZŠ Jesenická v Bruntále. Velký zájem byl o vyšetření na cholesterol, zaujala i ukázka cvičení tai-či. Odborníci radili, jak postupovat při riziku kardiovaskulárních onemocnění a při prevenci onkologických chorob. Ženy, ale i muži se seznámili s nácvikem samovyšetřování prsu na výukovém modelu. Kromě specialistů byli návštěvníkům k dispozici pracovníci poraden pro odvykání kouření a pro zdravou výživu. -dd- Z REDAKČNÍ POŠTY Zvítězí kabinetní politika nebo věcné řešení problémů a připomínek obyvatel města? Vážená paní vedoucí městského úřadu, jsme velmi potěšeni, že jste si našla čas na dopis, který byl odeslán na Sdružení na ochranu nájemníků SON ČR v Bruntále, ze dne V žádném případě Vám nechceme radit jakým způsobem máte tuto funkci vykonávat a jakými metodami na svoje pracovníky působíte. Jsme rovněž rádi, že své podřízené vedete k tomu, aby byli občané na úřadě kvalitně "obslouženi" a aby jim úředníci poskytli alespoň základní servis ve věcech úředních. O tomto s Vámi nechceme polemizovat. Váš dopis však obsahuje mnoho Vašich názorů a stanovisek se kterými nemůžeme souhlasit ani v nejmenším. Rozhodně se nechceme zabývat nějakými křivdami 20 let nazpět a nejde nám o veřejné osočování viníků, abychom se zviditelňovali, poněvadž to nemáme vůbec za potřebí. Občané se na nás se svými problémy spojenými s bydlením a službami s tím souvisejícími, obracejí zcela dobrovolně a sami proto, že někteří Vaši úředníci nemají pro jejich připomínky žádné pochopení a mnohdy se chovají příliš nadřazeně. Často se dovídáme, že když se vypraví na různé instituce např. hospodářská správa, správa budov a jiné, v úřední dny, které jsou vyhrazeny pro veřejnost, jsou konány pracovní porady a proto odcházejí s nepořízenou. Takovéto praktiky považujeme za hrubý nedostatek v komunikaci a pohrdání s občanem, z čehož vyplývá mnoho zbytečných konfliktů a zbytečných soudních sporů. V tomto také spatřujeme jeden z důvodů proč je tak malá účast občanů na veřejných zasedáních zastupitelů a dále také proto, že diskuse se konají velmi pozdě po zahájení zasedání a také proto, že odpovědi na dotazy občanů nejsou zodpovězeny vůbec, nebo velmi nedostatečně. Pokud chcete v tomto trendu pokračovat (platí pro všechny vedoucí odborů) pak se nedivte, že žádostí o podání informací dle zák. 106/99 Sb. neúměrně přibývá. Nemyslíme si, na rozdíl od Vás, že nedostatky v kalkulaci ceny vodného a stočného, situace ve Vak Bruntál, Brvos a.s., Teplo a.s. Bruntál a stav místních komunikací (viz garáže Chelčického ul.) a jiné, jsou problematiky archaického původu, zvláště když se to dotýká Na jednom ze stanoviš na Dni zdraví si návštěvníci nechali zjistit množství cukru v krvi. Foto -dd- Z REDAKČNÍ POŠTY Uctili památku umučených antifašistů Jeden z prvních koncentračních táborů, které nacistické Německo stavělo na ochranu tzv. nové Evropy, vznikl již v období příprav na vojenské přepadání Polska 15. září 1939 ve Skrochovicích u Opavy. K jeho vybudování využili nacisté starý cukrovar, který již od roku 1931 nebyl v provozu. V táboře se odehrávalo to, co v daleko rozsáhlejším měřítku ve velkých koncentračních táborech smrti, vybudovaných později. Pro strážní oddíly koncentračních táborů bylo opavskými nacisty v kasárnách policejního pluku v Opavě - Kateřinkách vycvičeno více než 100 "sudetských" Němců. Velitelem byl pověřen Heinrich Jöckel z Opavy a jeho zástupci ustanoveni Bruno Gebauer z Krnova a Leopold Seidl z Valtéřova. Po přepadení Polska nacistickým Německem začaly jeho armády šířit zkázu a smrt. Již 16. září 1939 začal koncentrační tábor sloužit jako sběrný tábor pro vojenské zajatce a rukojmí z řad civilního obyvatelstva. Jako první tam byli uvězněni Poláci. Tábor existoval jen do 15. prosince 1939, ale podle dosavadních zjištění jím prošlo na 700 vězňů, většinou občanů polské národnosti z oblasti polského Těšína, Horního Slezska a částečně i Krakovska. V menším počtu to byli Češi z Těšínska a Opavska a také polští Židé. Nelidské podmínky vězňů znásobovalo surové zacházení jejich strážců, zvláště již jmenovaných Gebauera, Seidla a Jöckela, který se po skončení druhé světové války dočkal trestu nejvyššího. Po zrušení tábora byla většina vězňů převezena do Sachsenhausenu. Pozůstatky třinácti polských vězňů, které byly na místě poprav v táboře nalezeny, byly v květnu 1946 exhumovány a pohřbeny na hřbitově ve Skrochovicích. Na památníku vybudovaném v roce 1966 jsou uvedena jména všech zavražděných polských občanů. Obětem nacistického běsnění na místě poprav a u památníku zavražděných vzdali úctu a věnovali vzpomínku společně s deseti členy polské delegace zastupitelé Skrochovic v čele s jejich starostou a zástupci Klubu českého pohraničí Moravskoslezského kraje, včetně členů KČP z Krnova a Bruntálu. Vzpomínková společná akce se uskutečnila u příležitosti smutného výročí založení koncentračního tábora ve Skrochovicích. Městská rada Klubu českého pohraničí Bruntál - SV- mnoha občanů města a celé spádové oblasti. Nechceme problémy řešit na náměstích, jak v dopise uvádíte, ale zametáním pod koberec a předváděním mrtvého brouka se také nic nevyřešilo. Je sice pěkné, že krajské kontroly konstatují dobrou úroveň práce úřadu, ale spokojenost občanů je minimálně rovnocenným kritériem. V žádném případě si nemyslíme, že máme patent na rozum, ale máme za to, že každý článek musí k pravomocím, které vyplývají z jeho postu, přiřadit i vyvážený díl zodpovědnosti. Víme, že se zmiňovanými oblastmi město stojí a nespadne, ale rozhodně je nepovažujeme za okrajové. Je třeba se jimi zabývat a řešit je. Možná, že by k tomu přispěla i lepší koordinace práce mezi jednotlivými články městského úřadu. Zastírání neschopnosti jednotlivých pracovníků vyššími zájmy jsme si v minulosti užili až nad míru. Nemáme zájem všechny házet do jednoho pytle, ale rádi bychom uvítali korektnější přístup k řešení problémů, které lidi zajímají. Za SON ČR Bruntál Jar. Vymazal, předseda

9 NÁŠ DOMOV 9 Divadlo Záplata připravuje novou hru Ochotnický divadelní soubor Záplata z Bruntálu představil veřejnosti na jaře poprvé svoji hru Půlnoční mejdan. Na premiéru přišlo přes dvě stě lidí a reprízu zhlédla necelá stovka diváků. Vedoucímu souboru Ladislavu Gureckému jsme položili několik otázek. Jak dlouho se věnujete divadelní činnosti? Už to budou tři roky. Co bylo pro vás hlavním podnětem stát se hercem? Vedl vás k herectví někdo jiný, nebo to byl váš cíl? No, byl to spíš můj cíl. Taková seberealizace. A povedlo se? To musí posoudit ostatní. Kdy jste soubor založili a čí to byl nápad? Po zániku souboru Iluze jsem se rozhodl založit nový soubor. Spolu s kamarádem Petrem Habčákem jsme přemýšleli o názvu a on přišel se Záplatou. Bylo to přesně dvacátého devátého září minulý rok. Můžete jmenovat některé členy vašeho hereckého uskupení? Honza Šmatlák, Tomáš Sagan, Jana Hřebačková, Honza Humpolík, La a Morávek, Pepa Švehla a te nám pomáhal taky Tomáš Boglis. Jaká vystoupení má váš soubor za sebou? Vystoupili jsme zatím dvakrát v Městském divadle v Bruntále. První představení bylo u příležitosti přehlídky amatérských divadelních souborů, kde jsem hráli před souborem Magnet. Druhé vystoupení bylo dvacátého šestého června, a to už jsme jeli na svoje triko. Na které divadelní okamžiky rád vzpomínáte? Tak zážitky? Určitě bylo moc hezké to, jak dopadlo naše první představení. Byl to asi nejkrásnější pocit, který jsme měli. To veselí a všechno kolem. Měli jsme všichni radost a dobrý pocit a taky jsme to důkladně oslavili. V divadelním souboru vedle protagonisty také zaujímáte post režiséra. Není těžké vycházet ve vaší šéfovské pozici s ostatními? Já si myslím, že ne. U nás vládne demokracie. Já se nějak rozhodnu a řeknu: uděláme to Rozhovor s vedoucím souboru Ladislavem Gureckým tak, ale každý si řekne svůj názor, jak by si to představoval, aby se mu dobře hrálo a taky aby mu ta role sedla. Můžu říct, že jsem měl spoustu nápadů, které pro ostatní nebyly to pravé. A také jsem se musel podřídit. Já Ladislav Gurecký prostě přijdu s konstrukcí, jak by to mělo vypadat, co by tam mohlo být, a gegy, choreografii a pohybovou stránku si každý řekne podle sebe, a to nejlepší pak vybereme. Během představení jste divákům ukázali dvě verze Půlnočního mejdanu. První byla sehraná a druhá improvizovaná. Jaký jste měl pocit z té druhé, volnější části? Nestalo se vám, že byste v některý moment uvítal i nápovědu? Co se týče improvizace jako takové - to okno - nemělo by se to stávat. Ale stává se to, je to běžné a já jsem se nad to naopak povznesl a chtěl jsem ukázat, že i takové věci se v divadle dějí a naopak jsem na to ještě přitlačil a chtěl jsem tak ukázat, že nápověda funguje, všechno kolem funguje, že je lidské mýlit se, a o to šlo. Já si myslím, že na konci už to bylo spíš takové blbnutí a bylo to spíše zachycení spontánního dění. A to mělo být tou improvizací. Já jsem se hlavně snažil, aby se lidi pobavili a vykrystalizovalo to v něco, co herci tvoří rovnou na pódiu. Kdybyste měl srovnat klasickou a improvizovanou verzi, která vám připadala lepší? Když to dám trošku do uvozovek, tak se mi líbila víc ta první, protože to je nastudovaná hra, na které jsme makali a z té se vlastně pak v tom druhém poločase vycházelo. Nebylo to jako následující improvizační úlet. Obě byly dost dobré, ale natrénovaná verze se mi momentálně zdá hodnotnější. Samozřejmě, jak jsem řekl, improvizaci se nebráním, ale to prvotní zpracování bylo z mého pohledu kvalitnější. S jakými ohlasy jste se po skončení představení setkal? Ozývala se jen taková klišé jako "Bravo!" a "Výborně" nebo se k vám donesla tvrzení, že vaše hra byla nedostatečně hodnotná, Z představení Půlnoční mejdan. nebo ještě hůř divadelní debakl? Přímo s tímto názorem jsem se nesetkal. Až takhle natvrdo ne. A kdyby, tak jsme jenom ochotníci. Mohlo by to být bráno jako nějaké narážky, nebo zase z opačné strany jako motivace nebo podnět, abychom zamakali. Můžete nám prozradit, co momentálně připravujete? (smích...) Momentálně jsem v rozpacích. Chtěl bych připravovat věc s názvem Nezvaný osud. Je to zčásti moje autorská hra, ale nejsem si jistý, zda-li se mi podaří dát dohromady ten správný kolektiv lidí pro tuto hru. Proto mám v rezervě připravené i další hry, které doufám zaujmou. Popřípadě bych použil takové hry, pro které není potřeba mnoho herců nebo které nejsou tak náročné. Budu te dělat nábor lidí a jejich charaktery samozřejmě musí být vhodné pro danou postavu. A pokud to bude odpovídat mým představám, tak budeme uvažovat dál. Karty mám, ale je potřeba je rozehrát se schopnými lidmi. Chtěl byste někomu poděkovat za možnost divadelního účinkování v našem regionu? Foto archiv souboru Určitě. Samozřejmě všem, kteří se mnou hráli, protože jsme do toho šli naplno. Dali jsme to nakonec dohromady, a já jsem jim strašně vděčnej. Dík patří samozřejmě La ovi Makovi, který geniálně umí ztvárnit naše plakáty. Rád bych poděkoval městu, které dalo vzniknout divadlu. Potom paní Aleně Pajkošové, Jitce Maňasové a Pavlu Bartlovi za poskytnuté prostory ke zkoušení a následného představení, protože se nám vždy snažili vyjít vstříc. A samozřejmě všem divákům, kteří se na nás přišli a věřím, že ještě přijdou podívat. (Mirris) Bruntálský ochotnický soubor Záplata vyhlašuje konkurz na divadelní hru "Nezvaný osud". Soubor hledá nové členy od 15 let. Konkurz se koná ve čtvrtek 30. září 2004 v bruntálském divadle od 17 do 19 hodin. Další informace na tel: (zr)

10 NÁŠ DOMOV 10 Darovat krev může každý Již čtvrtým rokem bude pod záštitou Severomoravské plynárenské, a.s.(smp) probíhat od 1. do 29. října akce "Daruj krev". V důsledku stále četných dopravních nehod i různých úrazů bývá krve, vzácné životní tekutiny, nedostatek. Krev nezachraňuje jen lidské životy v bezprostředním ohrožení, ale může být zpracována na jednotlivé složky (krevní plazmu, červené a bílé krvinky, krevní destičky) a využita pro léčení specifických stavů pacientů. Darovat krev mohou i obyvatelé Bruntálu a jeho spádové oblasti, a to v hematologicko-transfúzním oddělení bruntálské nemocnice. Právě v rámci akce "Daruj krev", v průběhu října ve dvanácti transfúzních stanicích a Křížová třetí v Anglii Vynikajícího úspěchu dosáhly mladé atletky Olympie Bruntál na velkých mezinárodních závodech a utkáních. V anglickém Gasthadu obsadila Lucie Křížová, hostující v dresu ACP Junior Brno, ve skupině A Poháru mistrů evropských zemí v atletice v běhu na 2000 m př. 3. místo ve výborném čase 7:00:15 min. Markéta Schubertová ve skupině B pomáhala Vítkovicím a v závodě na stejné trati jako Křížová byla po pádu na vodním příkopu pátá v čase 7:40:43 min. Kamila Němcová obsadila 3. místo na mezistátním utkání žactva ČR - Slovensko v Uherském Hradišti v běhu na 300 m v čase 42:16 sec. JU krevních centrech Moravskoslezského a Olomouckého kraje budou jednotliví dárci krve odměněni reklamním dárkem společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. Jako každý rok budou všichni dárci zařazeni do soutěže a budou slosováni o hodnotné ceny, které tato druhá největší regionální plynárenská distribuční společnost poskytla. Jako uznání bezplatnému dárcovství krve je první cenou poukaz na zájezd v hodnotě Kč dle vlastního výběru výherce. Celkem bude odměněno více než 700 dárců. Speciální ceny jsou připraveny pro prvodárce a pro studenty vysokých a středních škol. S cílem zvýšit zájem o dárcovství krve u mladé generace a získat základní informace o tomto humánnímu činu, připravila SMP také literární soutěž pro studenty středních škol na téma dárcovství krve. Informace o jednotlivých místech odběru, o časech, ve kterých je možné krev darovat a základní informace o dárcovství získáte na internetových stránkách nebo na zákaznické lince Slosování dárců proběhne 8. listopadu ve Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě za přítomnosti novinářů, zástupců krevních center a pořádající společnosti. Jména výherců budou zveřejněna na internetových stránkách a v jednotlivých transfúzních centrech. Připojte se k dárcům krve, zachraňte lidský život a vyhrajte hodnotnou cenu. (zr) Blahopřání V říjnu 2004 slaví narozeniny tito členové Sdružení občanů zdravotně postižených v Bruntále: Rudolf Rezner, Božena Helísková, Olga Bubeníková, Jaroslav Muchna, 7.10 Eva Líbalová, Helena Říhová, Drah. Herblichová, Jarmila Pösslová, Zdeňka Fialová, Valtraud Janušová, Anděla Vašíčková, Anna Mikulová, Hana Kůrková, Jan Hroz, Anna Perničková, Anna Ježová, Věra Mozdřeňová, Josef Cepek, Růžena Přikrylová, Frant. Riedinger, Marie Klusová, Jarmila Maryšková, Milada Losíková, Zuzana Vaňková, Růžena Hřebačková, Františka Pacíková. Výbor organizace Sdružení občanů zdravotně postižených Bruntál přeje všem hodně zdraví a štěstí do dalších let.

11 NÁŠ DOMOV 11 Shotokan cup v karate V sobotu 11. září proběhl v Rychnově nad Kněžnou mezinárodní turnaj v karate "Shotokan cup". Pro vybrané závodníky z Klub karate - dó Bruntál to byl přípravný turnaj před nadcházející sezónou a ME mládeže v karate goju ryu, které proběhne začátkem října v rakouském St. Pöltenu. V kata měl Bruntál jedinou zástupkyni, a to Terezu Folovskou mezi staršími dorostenkami. Do 1. kola nastoupila Tereza nervózní a prohrála. Do dalšího kola se však již uklidnila a s kata Seipai přesvědčivě svoji soupeřku porazila a získala 3. místo. V kumite starších dorostenek do 50 kg přidala stříbrnou medaili, když ve finále, především kvůli vlastním chybám, prohrála s Úspěšná výprava bruntálských karatistů: zleva trenér Vít Žatka, Jiří Panáček, Štěpánka Šajnarová, Tereza Folovská a Martina Kokyová. Foto archiv klubu. kvalitní chorvatskou závodnicí Lelicu 0:3. Bronzovou medaili získala v kumite mladších dorostenek do 60 kg Štěpánka Šajnarová. Její boj o medaili byl velmi dramatický. Ještě dvě sekundy před koncem utkání o 3. místo prohrávala s polskou závodnicí Krymovskou 0:3. Sekundu před závěrem však kopem mawaši geri džodan skóre srovnala. V následném prodloužení ani jedna ze závodnic nebodovala. Díky větší aktivitě v zápase rozhodčí přiřkli vítězství bruntálské karatistce. Zlato vybojoval v kumite starších žáků nad 50 kg Jiří Panáček, který ve finále porazil Ročka ze Žamberku 1:0. I když skóre tomu nenapovídá, Jirka byl po celou dobu aktivnější a měl nad soupeřem navrch. Jediné co mu chybělo bylo perfektní zakončení předvedených akcí. Jediný z bruntálských, kdo si z turnaje medaili neodvezl, byla Martina Kokyová. Ta nezvládla prodloužení zápasu 1. kola kumite mladších dorostenek do 50 kg s polskou závodnicí Krynickou. Polku faulovala a tím v utkání prohrála. (vit) Úspěch na Nike cupu v Ostravě - FC Slavoj Bruntál druhý Další výrazný úspěch si na své konto připsali prvoligoví žáci FC Slavoj Bruntál. Na celorepublikovém turnaji NIKE CUP, určeného jen pro ligové týmy, kluci na hřišti FC NH Ostrava vybojovali v silné konkurenci čtyř mužstev fantastické 2. místo. "Kluci mě mile překvapili především vítězstvím nad Vítkovicemi, které jsou na třetím místě ligové tabulky. Na turnaji se v dobrém světle představili především Dankovič, Lunkmoss, Šanda a Marada," řekl po zápase trenér Jaroslav Kyselý. K postupu do republikového finále do Prahy chybělo jen kousek štěstí v zápase s týmem SFC Opava, který bude společně s FC Baník Ostrava zastupovat náš kraj. Výsledky zápasů: SŠK Bílovec 1 FC SLAVOJ BRUNTÁL 1 (1:0) gól: Pospíšil SFC Opava 2 FC SLAVOJ BRUNTÁL 0 (0:0) FC Vítkovice 0 FC SLAVOJ BRUNTÁL 2 (0:1) góly: Vyroubal,Marada Konečné pořadí: I. skupina 1.SFC Opava 2.FC SLAVOJ BRUNTÁL 3. SŠK Bílovec 4. FC Vítkovice II. skupina 1.FC Baník Ostrava 2.Frýdek Místek 3.NH Ostrava 4. MFK Karviná Sestava Slavoje: Čechák, Uhlík, Podešva, Skýba, Olejník, Vincenec, Masař, Dankovič, Bartl, Lunkmoss, Švajda, Šanda, Pospíšil, Marada, Vyroubal, Kostrhoun, Smetana, Skála. Trenéři: Kyselý a Švajda, Vedoucí: Švajdová Mladí tenisté TJ Slavoj Bruntál úspěšně zakončili letní sezónu V sobotu 11. září sehráli mladí tenisté TJ Slavoj Bruntál závěrečný Turnaj mládeže všech kategorií do 18 let. V areálu tenisových kurtů se sešlo 24 mladých hráčů. Byli rozděleni do výkonnostních skupin a turnaj byl zahájen. Hráči podávali velmi dobré výkony, navíc ztížené větrným počasím. Na turnaji se projevili noví talentovaní hráči, kteří doplní v příštím roce závodní družstva žáků. Turnaj byl vydařeným zakončením letošní úspěšné sezóny mladých tenistů TJ Slavoj Bruntál. Výsledky: dorostenci: 1. Aleš Faltýnek, 2. Ví a Lakatoš, 3. Ivo Buček, dorostenky a žačky: 1. Romana Dudušová, 2. Renata Zlámalová, 3. Eva Šaršová, žáci: 1. Arnold Pavlík, 2. Jiří Procházka, 3. Michal Bernatík mladší žáci: 1. Vojtěch Večerka, 2. Tomáš Kozáček, 3. Petr Kovář předžáci: 1. Jakub Šafařík, 2. Anežka Mádrová, 3. Tereza Zbořilová. (ZZ) Pohár štafet v orientačním běhu O víkendu září se konal Continental Cup v orientačním běhu a Sprint Pohár štafet v okolí zámku Hradec nad Moravicí, v zámecké oboře a okolí. Celostátní účast podpořili závodníci z Polska a Slovenska. Závodníci A-team NOVO (ABR) a SKOB Bruntál (SBR) dosáhli těchto výsledků: D 12 C 9. Sklenářová Radka SBR 11. Kolářová Renata 16. Kotrčová Lenka, obě ABR, D 14C 14. Kočařová Barbora 16. Zítková Lenka, oba ABR D 21 C 11. Kubisková Šárka, 19. Jurečková Leona, obě ABR D 35 C 13. Kočařová Jana ABR, 18. Sklenářová Lenka SBR H 10 C 6. Sklenář Martin, 11. Pravda Vojtěch, oba SBR H 16 C 12. Kolář Rudolf H 35 C 3. Řeháček Petr, 10. Zítka Jiří, 12. Kolář Rudolf, všichni ABR, 13. Sklenář Josef, 14. Vrábel Jaromír, 16. Sklenář Miroslav, H 55 C 4. Dospíšil Jaroslav, všichni SBR Český pohár štafet: sobotní závod: DH Sklenářová Radka, Sklenář Martin, Sklenářová Dorothea, D Kiprá Zdena, Sklenářová Lenka, Czaschová Irena, všechny SBR D Kubisková Šárka, Jurečková Leona, Kočařová Barbora, ABR H Dospíšil Jaroslav,Vojtášek Jan, Sklenář Miroslav, nedělní závod: DH12 5. Sklenářová Dorothea, Sklenář Martin, Sklenářová Radka, H105 1.Kolář Rudolf, Zítka Jiří, Řeháček Petr, ABR, 4. Sklenář Josef, Sklenář Miroslav, Vrábel Jaromír, SBR. (Matěj)

12 Plavci reprezentovali Bruntál ve Štúrovu Výběr bruntálských plavců reprezentoval své město 4. září na mezinárodních závodech "Štúrovské stovky", které každoročně pořádá TJ Dunaj a plavecký oddíl Delphinus z partnerského města Štúrovo. Tohoto, již XXVI. ročníku se zúčastnilo 28 oddílů ze tří států střední Evropy. Slovensko, Ma arsko a Českou republiku reprezentovalo na 380 plavců, mezi kterými se našich devět jistě neztratilo. Jedny z posledních závodů v barvách Bruntálu plavala opora oddílu Tomáš Brada. Jeho přestup do KPS Ostrava, spojený se studiem na Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopových v Ostravě, je na spadnutí. Dalšími reprezentanty byli dále Milan Kašpařík, Jan Klučiar, Jan Michalík a Jaroslav Sobotka. Ženy plavaly ve složení Kateřina Bradová, Šárka Bradová, Tereza Krahulová a Aneta Zdeňková. Téměř všichni se účastnili plaveckého soustředění oddílu, které proběhlo v posledním Při motýlkové obrátce Tomáše Bradu povzbuzuje trenér Michalík. Foto archiv oddílu prázdninovém týdnu v Břidličné. Pouze Jarda Sobotka absolvoval soustředění s opavskými plavci a Honza Michalík si v Břidličné jen rekreačně zaplaval. Na "Štúrovských stovkách" si Tomáš Brada (1990) vyplaval jednu zlatou za znak, dvě stříbrné za prsa a motýlek a jednu bramborovou medaili za volný způsob, pouhou desetinu za třetím plavcem z Komárna. Více než s časy může být po dvou měsících prázdnin spokojen, jako většina, jen s umístěním. Na polovičních tratích pro mladší ročníky se dokázal prosadit i desetiletý Milan Kašpařík, který stál na bedně dvakrát. Bronzový dohmátl na elektronickou časomíru v závodech na 50 m motýlek a 50 m kraul, dvakrát pátý byl v závodech na 50 m prsa a znak. Ani ostatní reprezentanti bruntálského oddílu nezklamali. Pěkným příslibem do začínající nové plavecké sezóny jsou sedmé místo Jardy Sobotky v motýlku, 11. Petra Michalíka v prsou, 12. místo Honzy Klučiara v motýlku, 5. místa Terky Krahulové ve znaku a motýlku a 6. v prsou, 9. místa Šárky Bradové v prsou, znaku a motýlku, 9. místo Katky Bradové ve znaku a 10. Anety Zdeňkové v motýlku. Bruntálské plavání je na velmi dobré úrovni, naši mladí plavci se zúčastňují nejen vrcholných republikových závodů, ale také prestižních mezinárodních klání a Velkých cen. Zveme rodiče dětí k zápisu do oddílu plavání TJ Slavoj Bruntál. Také ony mohou reprezentovat v plavání sebe, svůj oddíl i město Bruntál. Petr Brada STARŠÍ ŽÁCI 1. LIGA Prohra na úvod SK HRANICE : FC SLAVOJ BRUNTÁL 3 : 0 (2:0) Než se stačili starší žáci Slavoje Bruntál v dalším utkání první ligy rozkoukat, prohrávali již v 10. minutě po chybách obrany a brankáře 2:0. Poté hru vyrovnali, ale v prvním poločase si šanci prakticky nevytvořili. Ve 2. poločase si Bruntál dokázal vytvořit převahu, ale jeho největší šanci neproměnil Švajda a další pokus Dankoviče skončil na tyči. Naopak domácí zvýšili skóre z pokutového kopu na 3:0 a tím bylo o vítězi utkání rozhodnuto. Spravedlivá remíza FC SLAVOJ BRUNTÁL : FK KARVINÁ 0 : 0 V dalším zápase o prvoligové body Slavoj předvedl víc než vyrovnanou partii. Svou bojovností a velkým úsilím kluci svého soupeře nepouštěli do žádných šancí a naopak sami mohli utkání rozhodnout. Jenže Bruntálu zatím chybí kousek štěstíčka v koncovce a také klid a jednoduché zakončení akcí. "Je to náš první zápas bez obdržené branky, mužstvu chybí střelec, který by v rozhodujících chvílích zápasu vzal odpovědnost na sebe. S bodem jsem ale spokojen," řekl trenér Jaroslav Kyselý. (JS) Dvě medaile pro Olympii Dvě mistrovské medaile získaly mladé atletky Olympie Bruntál na víkendových mistrovstvích České republiky v atletice. Stříbrnou medaili v běhu na 300 m získala Kamila Němcová za čas 41:25 sec. na mistrovství ČR žactva v Ostravě. Ihned po závodě obdržela Kamila nominaci do reprezentačního dresu na mezistátní utkání se Slovenskem, které se konalo v sobotu v Uherském Hradišti. Sedmnáctiletá dorostenka Olympie Lucie Křížová dovezla z Hodonína bronzovou medaili z běhu na 5000 m,z mistrovství žen do 22 let. Křížová dosáhla osobního rekordu 18:06:66 min. a nominovala se na mezistátní mítink Polsko-ČR do Bydhoště. V Hodoníně se dařilo se i dalším mladým atletům. Martin Kotouč běžel 5000 m poprvé pod 15 minut a vynikajícím osobním rekordem 14:51:03 min. skončil těsně na 4. místě. Páté místo obsadila Markéta Schubertová v běhu na 5000 m v osobním rekordu 19:08:13 min. JU INZERÁT Pronajmu dlouhodobě zařízený byt 1+0 v Sudkově u Šumperku, za 3000 Kč Kč za inkaso/měsíc. Jen slušným lidem. Tel: Silážní střela Už třetí ročník běžeckého závodu na vrchol bruntálského sila pořádá Open House v sobotu 9. října v 10 hodin. Zájemci, kteří si troufnou vyběhnout dvanáct pater, se mohou přihlásit přímo na startu u sila v Zahradní ulici. Pro vítěze jsou připraveny upomínkové ceny a putovní pohár pro nejrychlejšího běžce. Občerstvení je zajištěno. Rekordní čas patřil loni Štěpánu Mikulkovi, který všech 266 schodů zdolal za 1,01 minuty. "Chtěl jsem původně jít na čas pod jednu minutu, ale to se mi nepovedlo, snad příště," sliboval loni po závodě. -dd- KDY VYJDE NÁŠ DOMOV? Příští vydání Našeho domova bude v prodeji od 12. října. Uzávěrka je 4. října. Těšíme se na Vaše příspěvky. Náš domov - noviny města Bruntálu Vydává Městský úřad Bruntál, Nádražní 20 Redakce a inzerce: Nádražní 20, Bruntál, tel.: Redaktorka Dita Dulovcová. Za jazykovou správnost textů odpovídá redakce. Grafická úprava a tisk: LP print spol. s r. o., Lidická 33, Bruntál. MK ČR E Prodej novin a příjem inzerátů: Středisko MIC, nám. Míru 7, tel.: , (Po - Pá, do 17 hod) Informace o předplatném a inzerci podá redakce. Redakce nemusí souhlasit se stanovisky uveřejněnými v příspěvcích dopisovatelů.

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ U-15 OSTRAVA, 25. 28. 8. 2014 Datum konání: Pondělí 25. srpna čtvrtek 28. srpna 2014. Pořadatel: Moravskoslezský KFS z pověření

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015. TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015

Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015. TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015 Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015 TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015 INFORMACE: KRAJSKÉ FINÁLE: Finále Přeboru škol Moravskoslezského kraje v orientačním běhu se

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 11.5. 2011 se v prostorách British Council v Praze konalo celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 14 studentů vítězů krajských

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

az havířov REKLAMNÍ NABÍDKA 2014/2015 1. LIGA LEDNÍHO HOKEJE

az havířov REKLAMNÍ NABÍDKA 2014/2015 1. LIGA LEDNÍHO HOKEJE az havířov REKLAMNÍ NABÍDKA 2014/2015 1. LIGA LEDNÍHO HOKEJE Spojte se s dalšími významnými partnery klubu a staňte se součástí naší rodiny... az havířov Návštěvnost v sezóně 2010-2011: 37.319 fanoušků

Více

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10.

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. jubilejní ročník Jako jediná organizace u nás pomáháme výhradně pacientům s EB, tzv.

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali.

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali. Koncepce mládeže pro rok 2013 Po dohodě předkládám novou kopncepci mládeže. Pokud se HC ZUBR Přerov chce stát oddílem, který kvalitně vychovává mládež a poskytuje celoroční vyžití dětem od 5 do 18 let,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Sedmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011

Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011 Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel 3. Řešitel projektu 4. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2011 5. Seznam členů SCM v roce

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Osmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace 3/2013 C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O INDIVIDUÁLNÍHO DÁRCE ZÍSKAL MARTIN HAUSENBLAS Ve čtvrtek 3. října 2013 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí slavnostní vyhlášení vítězů 16. ročníku

Více

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konané dne 14.4.2011 ve 14.00 hodin v malé jídelně Sociálních služeb, (DPS) Lipník nad Bečvou, ul. Souhradní 1393, Lipník nad

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha. www.seniorpraha.cz. 5. 6. 10. 2012 Výstaviště Praha Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha. www.seniorpraha.cz. 5. 6. 10. 2012 Výstaviště Praha Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha www.seniorpraha.cz 5. 6. 10. 2012 Výstaviště Praha Holešovice 2 Na Výstavišti v Praze Holešovicích proběhl ve dnech 5. a 6. října 2012 druhý ročník veletrhu pro péči a aktivní

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu V minulém týdnu se odehrálo Mistrovství České republiky v praktickém šachu mládeže a juniorů, které skončilo v sobotu 15.3.2014.

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A. Škuta, X. Starobová, E. Grygarová, Bc. I. Stříž, Mgr. E. Bartečková, M. Gongolová.

Více

Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012

Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012 Závěrečná zpráva Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012 Grantový program Sportovního centra mládeže v orientačním běhu Nadace OB, ročník 2012 Hradec Králové,

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více