Moc Kristova kněžství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moc Kristova kněžství"

Transkript

1 Aegidius časopis farnosti svatého Jiljí pro Jirkov a okolí, červen 2008 (č.52) Moc Kristova kněžství Jedním z plodů svátosti kněžství je udílení Svátosti smíření s Bohem. Kristův kříž zvítězil nad naším hříchem! Fotohádanka: Poznáš, odkud je tento kříž??

2 Svátky v červnu: 6.6. Svatý Norbert, zakladatel premonstrátského řádu 8.6. Svatý Medard Svatý Antonín z Padovy (socha kostel Jirkov) Svatý Jan Nepomuk Neumann Svatý Alois Gonzaga Svatí Jan Fisher a Tomáš More Narození svatého Jana Křtitele Ctihodný Ivan, poustevník Svatí Petr a Pavel Pozvánky na červen: * Mše v Sušanech bude v neděli 8.6. ve 14:00 hodin. * Narození svatého Jana Křtitele oslavíme v kapli na zámku Červený hrádek v neděli v 15:00 hodin při mši svaté. Poté jste zváni na malé občerstvení. 2 * V pátek se koná na faře táborák pro děti na zakončení školního roku s možností přespání na faře. (Děti z Chomutova mají táborák a hry již v neděli odpoledne.) * Mše v Boleboři bude v 15:00 hodin. * Chomutovští broučci mají tábor v Klášterecké Jeseni. Jirkovské děkanství pořádá menší pobyt na faře v Nebuželích u Mělníka (Kokořínsko) Dopřejte svým dětem a vnoučatům křesťanský tábor se sportovním vyžitím! (Informace fara Chomutov: , Jirkov ) Stalo se v květnu: Křest: Lukáš Oračko Pohřeb: Václav Římal (Strupčice) Svatba Davida a Moniky Pajmů se konala v kostele v Praze - Stod ů lkách. Přejeme vše nejlepší!

3 3 Pouť do Medžugorje v Bosně- Hercegovině pořádala chomutovská farnost na přelomu dubna a května. Na tomto požehnaném místě jsme čerpali duchovní posilu do našich všedních dnů. Na obr.otec Radim a Mirek a kostel. Vikariátní Eucharistický den se konal na Květnově 10. května. Na fotce hlavním celebrantem mše - otec Josef z Kadaně. Ministrují Jirkováci Radek a Ondra. Na návštěvě bývalé jirkovské varhanice Kristýny v Holicích - s jejím malým synem Kryštofem.

4 4 Jirkováci na Jízdě králů a v leteckém muzeu v Kunovicích. Dost dobré. Ať žije jižní Morava! (Další příležitostí se sem podívat je ActIv8 Velehrad!) Každoroční májová mše v kapličce v Jirkově - Vinařicích. Účastnilo se asi 15 věřících. Ministroval host Petr Juřica. Děkuji všem, kteří přispěli k úklidu a výzdobě kapličky.

5 Mozaika 2008 ACTIV8 Velehrad-Sydney 5 Mnohým z vás již určitě padl do oka modrý plakátek s nápisem Mozaika Jedná se o aktivitu, která chce z kamínků modliteb a malé pomoci poskládat nádherný obraz naší církve, která je v síle Ducha svatého společenstvím, kde má jeden o druhého opravdový zájem. Mozaika 2008 je veřejnou sbírkou, jejímž cílem je podpořit setkání české a slovenské mládeže ActIv8 na Velehradě (očekává se účast mladých) ve spojení se Světovými dny mládeže v Sydney. Sbírka je realizována prodejem kartiček, zobrazujících sedm darů Ducha svatého, v ceně 50 Kč ve farnostech, kostelech a dalších společenstvích. Do sbírky je možné se zapojit koupí kartičky mozaiky nebo pomocí s prodejem kartiček, ale také modlitbou za mládež, např. oficiální modlitbou za setkání ActIv8. Mozaika 2008 má své oficiální webové stránky na kterých je možno získat bližší informace a také sledovat aktuální stav vybrané částky (ten najdete i na druhé straně Katolického týdeníku). Sbírka potrvá až do Setkání je Cílem této aktivity není jen snaha materiálně podpořit setkání, ale také podnítit věřící k modlitbě za mládež a celé církevní společenství. Pokud se spojíme a podpoříme dílo, které se chystá, mladí lidé budou mít odvahu se skrze tuto modlitbu a oběť vydat do Boží služby s dary jeho Ducha. Aneta Hrabovská Pozn.: Účet sbírky: ČSOB, a.s. číslo účtu /0300. Mozaika 2008 je veřejná sbírka registrovaná podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Modlitba za ActIv8 Ve jménu Otce, který nás obdařuje láskou skrze svého Syna a který nás darem Světových dnů mládeže zve k aktivnímu životu víry ve společenství církve, i Syna, který se nechal z lásky k nám ukřižovat, aby nám přinesl uzdravení a milosrdenství, a který nás učí nést naše kříže s odvahou a nadějí, i Ducha Svatého, který proměňuje naše srdce a dává nám sílu být svědky Ježíše Krista až na konec země. Prosíme, ať také pouť mládeže na Velehrad přinese požehnání do života mladých lidí a podnítí je k obrácení, aby na přímluvu Panny Marie a pod její ochranou našli spásu. Amen.

6 Obhajoba spirituality nedokonalosti 6 Když byl velký mistr Ma-cu mladý, byl naprostým fanatikem dlouhých meditací. Jednoho dne se jej jiný učedník, Huai-jang, zeptal, čeho chce tím chorobným dřepěním dosáhnout. Budu jako Budha, odpověděl Ma-cu. A tak Huai-jang sedl, vzal cihlu a začal ji pilně leštit. Zmatený Ma-cu se na děj dívá a ptá se, co to dělá. Ale, říká Huai-jang, dělám zrcadlo z cihly. To ji budeš leštit až do soudného dne, posmíval se mu Ma-cu, z cihly nikdy zrcadlo nebude. Aha, usmál se Huai-jang, možná už začínáš chápat, že i když tu budeš sedět až do soudného dne, Buddha z tebe nebude. Kdybychom Budhu nahradili nějakým křesťanským pojmem, pak bychom nejspíš doplnili: dokonalost. Známe to už po staletí: v řádu byl tento pojem užíván k definici řeholního života. Ve spoustě knih o duchovním vedení najdeme návody pro řeholnice pro řeholníky i pro běžné věřící, kde se nám radí jak se stát dokonalými a které nezřídka odkazují na Ježíšova slova v Horském kázání: Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Není pochyb: snah o dokonalost je pro křesťanskou spiritualitu určující tenhle přístup všichni dobře známe. Co je smyslem spirituality? Přesně to, o čem se píše v úvodu: z cihly nikdy zrcadlo nevyleštíme, i kdybychom ji leštili do soudného dne. To znamená, že spiritualita nedokonalosti počítá s tím, že jsme lidé a jako takoví nikdy dokonalí nebudeme. Spiritualita nedokonalosti je spiritualitou pokory, která ale nemá nic společného se snižováním sebe samého. Nejde o to činit se malým, ale respektovat druhé. Jakmile nebudete očekávat, že se sami stanete dokonalými, nebudete to čekat ani od druhých. Když nebudete očekávat dokonalost, otevře vám to oči a objevíte krásu svých bližních jako lidí, jejich schopností a darů. Když přestanete čekat dokonalost, budete se moci těšit též ze zvláštností a potrhlostí vašich sester a bratří jak v řádu tak mimo něj. Krásný příklad spirituality nedokonalosti nacházíme v příběhu o římském setníkovi. To hlavní, co říká, je výrazem pokory a nedokonalosti: Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Není to však servilita, nedělá se naschvál nepatrným. Vzhledem ke svému postavení byl římský setník někdo a byl si toho vědom: Řeknu-li některému `jdi, pak jde; jinému `pojď sem, pak přijde. Ale tím, že říká nejsem hoden, dává najevo coby představitel supervelmoci úctu k Židu Ježíši, občanu okupované a utiskované země. Pokora, která přijímá lidskou nedokonalost, díky níž nikdy nebude z cihly zrcadlo, spiritualita nedokonalosti, je tím, co nás může přivést k realistickému sebehodnocení a mimochodem i k větší sebeúctě a rovněž k větší úctě k

7 7 druhým. Radujte se, kdykoli přijdete na nějakou novou nedokonalost, doporučuje jezuitský duchovní vůdce z osmnáctého století Jean-Pierre Caussade a dodává: Když zjistíme, že jsme netrpěliví, můžeme se snažit brát naši netrpělivost trpělivě. Když ztrácíme klid, můžeme zkusit snášet ztrátu klidu. Když se rozhněváme, neměli bychom se hněvat sami na sebe, že se hněváme. Když jsme nespokojení, můžeme zkusit být spokojení s naší nespokojeností. Caussade však především zdůrazňuje, že musíme být nezaujatí a to i vlastní nezaujatostí. Přesně totéž opakovaně zdůrazňuje i náš bratr Mistr Eckhart. Máme však ještě slavnějšího svědka spirituality nedokonalosti sv. Pavla.Cituji z 2. listu Korintským: A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení,jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych e nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on i řekl: `Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. Před necelými dvěma týdny jsem byl požádán, abych kázal u příležitosti výročí slibů Dominikánských sester z Betánie v Německu. Jako motto oslav si vybraly citát zakladatele své kongregace, otce Lataste: Svěřte všechnu svou důvěru Bohu. Když jsme pak mluvili o svých zkušenostech za těch čtyřicet nebo padesát let, co jsme dominikány, všichni jsme se shodli, že jsme se o dokonalost něco nasnažili a že jsme nikdy neuspěli. Mnohem víc jsme si museli přiznat, že jsme znovu a znovu chybovali a že když se ohlédneme, tak vidíme především svou slabost a nedostatečnost, svou nedokonalost. Ale přes všechnu nedokonalost musíme rovněž uznat, že když svou důvěru svěříme Bohu, tak se podaří nejedna skvělá věc a naše životy jsou mnohem víc než pouhé přežívání. Souhlasíme se zkušeností sv. Pavla jako by byla naše vlastní: dokud nám stačí Boží milost, aby se síla tím víc projevila ve slabosti, pak máme důvod mít ze své slabosti a nedokonalosti radost protože když jsme slabí, tehdy jsme silní. Zrovna včera, když jsem mluvil se sestrami z kláštera v Lundenu, jsem se dozvěděl o zvláštním zvyku norských žen, které pletou svetry s typickými norskými vzory. Záměrně ve vzorku udělají přinejmenším jednu chybu. Je to něco jako vyznání. Vlastně říkají: Bůh sám je dokonalý, ale všichni lidé jsou nedokonalí a stejně tak vždycky bude nedokonalá moje práce. Končím s přáním, aby v našich srdcích rostla spiritualita nedokonalosti, abychom tak více důvěřovali v Boží milost, které se tak hojně dostává jak našim bratřím a sestrám, tak i nám. Fr. Manuel Merten OP IDI 2007, přeložil Ivan František Bok

8 Oslavy církevního svátku Božího Těla se uskutečnily v Jirkově a Strupčicích. Při těchto oslavách se nezapomíná na modlitbu a požehnání pro obec a stát, ve kterém žijeme. 8 Fota: Hudečková, Metlička

9 9 Májová pobožnost se uskutečnila u kapličky ve Strupčic í c h (směrem na Hošnice). V této oáze se nás sešlo asi 15 lidí na pobožnost, při které hrála na varhany paní Tautermanová, zpívali jsme litanie a modlili se. Pobožnost nenahrazuje svěcení kapličky, které bude již brzy. Je třeba dokončit přístupovou cestu a některé detaily.

10 10 Česká biblická společnost už tradičně zásobuje Biblemi vězeňské kaplany, kteří je dávají k dispozici vážným zájemcům z řad vězňů. Není snad působivějších důkazů moci Božího slova jako právě vliv Bible na životy odsouzených. Jedním z příkladů je životní osud Slavomíra, jehož vyznání otiskujeme. Bylo mi šest let, když můj otec, notorický alkoholik, zabil maminku před mýma očima. Pak mě a mé čtyři sourozence umístili do dětských domovů. Dva z nich, ti šťastnější, byli adoptovaní. Změnili jim jména a dodnes o nich nevím. Dva odešli ze světa tragicky. Jeden spáchal sebevraždu, druhý byl zavražděn. V ústavech jsem viděl jen samé násilí, a tak jsem se naučil rvát, abych se sám nestal obětí. Propadl jsem bojovým sportům a přestal jsem se bát. Nikdy jsem sám nikoho nenapadl ale když mě chtěl někdo zmlátit, dopadl špatně. Stal jsem se člověk z kterého šel strach. Když mě propustili z domova mládeže, našel jsem si práci a potkal se s dívkou, která byla pro založení rodiny právě tak zapálená jako já. Miloval jsem ji. Byla pro mne vším, co jsem měl, nahrazovala mi vše, o co jsem přišel. Její matka byla proti našemu vztahu a snažila se ho rozbít. Moje milá čekala dítě, ale přesto její matka nakonec dosáhla svého. Byl jsem tím úplně zdrcený. Popadl mě šílený vztek a svou nastávající tchýni jsem zabil. Pak jsem utekl do Teplic. Protože jsem potřeboval peníze na falešný pas, abych mohl uniknout za hranice, začal jsem pracovat pro jednoho pasáckého bosse. Stal jsem se na E 55 osobním strážcem prostitutek. Měl jsem bránit "majetek" toho muže před únosci prostitutek a dostal jsem na to dokonce pistoli. Vydělal jsem sice hodně, ale v té době mě už tři měsíce hledala policie po celé republice. V televizi a v novinách byly moje fotografie a já se začal bát. Když na to můj zaměstnavatel přišel, nechat mě zmlátit, obral mě o všechny peníze a vyhnal. Policie mě nakonec dopadla na Moravě. Když mě za vraždu odsoudili na 8 let, pokusil jsem se o sebevraždu. Podřízl jsem si krk a ztratil mnoho krve, ale kamarád mě zachránil. Nikoho jsem neměl. Samota a vnitřní prázdnota mě vedly k tornu, že jsem začal přemýšlet nad svým životem. Nevěděl jsem si sám se sebou rady, jen jsem nad sebou plakal. Psychicky jsem byl úplně na dně. Cítil jsem, že umírám, zbylo mi jen velice málo síly k životu. Potřeboval jsem pomoc, jinak mi hrozila smrt. Do péče si mě vzali psychiatři, ale nepomohli mi. Znovu jsem se pokusil o sebevraždu - skočil jsem do skleněné okenní výplně. Potom jsem v nemocnici řekl: Bože, jestli opravdu existuješ, jak někteří tvrdí, prosím tě, pomoz mi. Dej se mi poznat.

11 11 Jinak je pro mě svět ničím a dobrovolně z něho odejdu." Nějakým zvláštním způsobem mí Bůh v duchu dal vědět, že moje slova slyší. Celý jsem se roztřásl. Tělem mi proběhlo zvláštní mrazení, bylo velice příjemné. Do mého srdce i těla přišlo upokojení. Nikdy dříve jsem takový pocit nezažil. Byl hlubší než cit k člověku, kterého jsem miloval. Po uzdravení mě František Lízna, duchovní v naší věznici, připravil na křest a pokřtil. Vyznal jsem svoje hříchy. Bůh mi dával mnoho lásky a já jsem poznával, jak velkou moc má. Věděl, co potřebuji, a pomohl mi (a stále pomáhá) skrze své věrné služebníky. Dnes mě Pán volá, abych šířil dobrou zprávu o něm. Ve vězení jsem se stal studentem ICI university v Českém Těšíně v programu křesťanská služba. Začínám sloužit už tady ve věznici vyprávím svým sousedům o Bohu. Odešlo vše, co ke mně dřív patřilo, a já v Bohu nalézám odpuštění zla, kterého jsem se dopouštěl. Vím, že Bůh mi vinu odpustil. Pán Ježíš vzal všechny viny a nemoci duše i těla s sebou na křiž. Cítím, že jsem Bohem hluboce milován, a to je pro mě nejdůležitější. Pouť farnosti do Filipova a Marienthalu. Věřím, že každý si z ní něco dobrého odnesl. Více fotek bude na webových stránkách farnosti. Budou také fotky ke koupi.

12 12 Brněnská tisková misie je ekumenická nezisková společnost, jejíž náplní je šíření křesťanského poselství naděje, víry a lásky formou krátkých misijních textů - letáčků. Cílem je morální a duchovní ozdravění národa. Texty povzbuzují v těžkých obdobích života, samotě, v nemoci, pomáhají nalézt smysl života, překonat stresové situace, závislost na alkoholu a drogách, vyzývají k obnově rodiny, morálky, varují před sektami, informují o křesťanství apod. Mají osvětový charakter (prevence AIDS, návykové látky). Svou přístupnou formou a krátkým slovem se hodí právě do dnešní uspěchané doby. EURO 2008 se blíží V červnu začíná opět s naší účastí fotbalový turnaj Mistrovství Evropy 2008, pořádaný v Rakousku a ve Švýcarsku. Češi se na evropský šampionát probojovali počtvrté za sebou, po rozdělení československé federace. Kromě nich se to podařilo pouze národním týmům Itálie, Francie, Německa, Španělska, Nizozemska a Portugalska. Češi dokonce EURO 2008 zahájí, a to 7. června v 18 hodin, kdy nastoupí v Basileji v úvodním zápase celého šampionátu proti domácímu Švýcarsku. Brněnská tisková misie nabízí pro tuto, našimi fotbalovými fanoušky ostře sledovanou akci, letáček s rozpisem zápasů na EURO Je doplněný citacemi slavných věřících fotbalistů o Bohu. Život fotbalových hvězd není jednoduchý. Životní příběhy George Besta a Maradony ukazují, že peníze a sláva nedokáží zajistit krásný život. Tito hráči vyhrávali zápasy svým mužstvům, ale svůj život prohráli. Stali se otroky alkoholu, sexu a drog. Je nějaká cesta, jak se vyhnout životní prohře? Zdá se, že někteří tuto cestu našli. Dokazují to svědectví brazilských fotbalistů Paula Sergia, Zé Roberta, Jorginha nebo našeho Pavla Nedvěda a dalších. další informace najdete na SPORTOVNÍ VTIP Ježíš, Mojžíš a starý vousatý pán hrají golf. Ježíš odpálí míček, ten přeskáče po vodě a vletí rovnou do jamky. Mojžíš odpálí míček, ten už hrozí spadnout do vody, najednou se ale celý golfový rybníček rozestoupí na dvě poloviny, Mojžíš přejde suchou nohou po jeho dně a dorazí míček do jamky. Třetí hraje starý vousatý pán: míček už padá do vody, zachytí jej ale ryba, kterou vzápětí uloví racek. Ryba v letu upustí míček, ten přistane na kamionu, kamion dostane smyk, zřítí se ze silnice, dopadne opět na kola neporušený, a míček mu ze střechy spadne rovnou do golfové jamky. Mojžíš se nakloní k Ježíšovi, ukáže na starého vousatého pána a povídá: To nemá cenu, hrát golf s tvým taťkou.

13 13

14 14 1. začátek závodu 2. stočené kadeři 3. duben 4. manžel z Mrštníkovo Maryši 5. na esperanto (zkráceně) 6. rytá (pole) 7. dravá ryba 8. tmavě Znáš svatého Pavla? - Test 1. Pavel pocházel z města: A) Efez B) Damašek C) Tarsus 2. Studoval u učitele Zákona: A) Kaifáše B) Gamaliela C) Kornélia 3. Před obrácením pronásledoval: A) židy B) křesťany C) muslimy 4. Pavlovo původní řemeslo bylo: A) obchodník B) pekař C) stanař 5. Pavel prožil své obrácení: A) u Antiochie B) u Damašku C) u Jeruzaléma 6. Na některé cestě ho provázel: A) Lukáš B) Matěj C) Jakub Znáš postavy Nového Zákona??? Who is who? Byl izraelským knězem, byl proslulý jako muž spravedlivý. Jeho manželka se jmenovala Alžběta a jeho syn Jan. Byl jedním z mála lidí, s nimiž hovořil anděl. Načas zapochyboval o zaslíbení z úst anděla, že bude mít syna, protože byl velmi starý. Doplňovačka: slavnost Krve a Těla Páně Test: 1C 2B 3B 4C 5B 6A Postava: Zachariáš, Fotohádanka: kříž na zpovědnici v děkanském kostele, Jirkov

15 15 Laické sdružení svatého Dominika v Jirkově Pokračování životopisu svaté Kateřiny Sienské Při každé ponižující a tělesně těžké práci zůstala tichá a její srdce si udrželo svobodu a otevřenost pro Boha. Ustavičně myslela na svého ženicha Krista, protože jemu svou prací bezprostředně sloužila. Když pak svůj slib panenství, který už dříve v tichosti složila, potvrdila ještě jednou veřejně, ustoupili jí. Otec, který cítil, že je jeho dcera pod ochranou zvláštní milosti, zakázal všem v domě, aby jí dělali jakékoliv potíže. Tak mohla Kateřina nyní vést náboženský život po němž tolik toužila. Kateřina vstupuje ke kajícím sestrám sv. Dominika, přijímá dominikánský hábit a přibližně v této době se naučí číst. Prožívá mystické zasnoubení s Kristem a 1. dubna dostává v Pise stigmata a prosí, aby tyto rány nikdo neviděl. Zasazuje se u papeže Řehoře XI. o zrušení interdiktu pro Florencii a na naléhání Kateřiny a Brigity Švédské se papež vrací z Avignonu do Říma. Rozhodný podnět k sepsání Dialogu a naučí se psát a téměř nepřijímá řádnou potravu. Umírá papež Řehoř XI. a v září propuká velké papežské schizma. Na výslovný příkaz Urbana VI. se Kateřina vydává do Říma, aby se osobně podílela na řešení situace. Druhý papež Klement VII. nakonec odchází zpět do Avignonu v lednu už Kateřina není schopna přijímat jakoukoliv potravu ani polknout vodu a v dubnu umírá. Po smrti její tělo vydávalo opojnou vůni. Pohřbena byla v římské bazilice Santa Maria Sopra Minerva, kde dosud odpočívá pod hlavním oltářem. Svatořečena byla Piem II. (Enea Silvio Piccolomini) r.1461 a papež Pavel VI. ji r uděluje titul učitelka církve.

16 16 Historické zastaveníčko Založení vsi spadá do roku 1779, kdy zde v letech budoval hrabě Jindřich Rottenhan, majitel Červeného Hrádku, železárnu. Na počest své dcery Gabriely nazval huť Gabrielinou hutí a tento název přenesl i na vznikající vesnici. Do té doby zde bylo jen pár roztroušených domků uhlířů a lesních dělníků. Zajímavé je, že až do roku 1918 se vedle německého názvu Gabrielahütten udržel i český Gabrielina Huť. Od roku 1869 byla vesnice osadou Kalku. Zdejší podnik byl pobočným závodem železáren v Kalku. Výroba se začala rozšiřovat poté, co se majitelkou sama Gabriela, provdaná za hraběte Jiřího Buquoye. Postupně zde byla vysoká pec, drtírna rudy, tři tyčové hamry, plechařský hamr a cínovna. K pohonu sloužil parní stroj o 36 KS a vodní kolo o 10 KS. Roku 1857 byl již zaveden parní buchar a k vytápění pecí sloužil Siemensův generátor. Gabrielina Huť nebyla nikdy velkou vesnicí, neměla kostel ani hřbitov, pouze od roku 1838 jednotřídní školu. Farou i poštou patřila ke Kalku. Nejvíce obyvatel bylo zaznamenáno v roce 1847, a to 275 lidí. Ke konci 19. století byla otevřena továrna na výrobu dřevité šedé lepenky a výrobna dřevěných pažeb k dětským puškám. Tehdy byly ve vsi 2 hostince, jejichž majitelé měli i řeznictví a 1 kramář. Po odsunu Němců nebyla ves osídlena a v roce 1955 byla úředně zrušena a roku 1959 pobořena. Dnes zde najdeme jen zbytky staveb a sklepení, terénní nerovnosti a na cestě modrou strusku. Zaniklou obec také připomíná nedávno obnovený vodní rezervoár s kamennou hrází na Telčském potoce - v parném létě ideální místo k osvěžení. V případě horšího počasí přijde vhod dřevěný turistický přístřešek, nedávno postavený poblíž vodní nádrže. Podle Z.Binterové Citát na červen: Čím rychleji se člověk snaží žít, tím méně toho skutečně prožije. P.Vojtěch Kodet OCarm Cena 5 Kč. Vydává Děkanství Jirkov (www.jirkov.farnost.cz)

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ O B S A H Zprávy z provincie........................................... 1 Letní misie 2008............................................ 6 P. Martin Vladimír Fišer OP................................. 7 Dominikáni

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

O B S A H. Historické symposium v Praze... 2. Jubilejní pouť do Říma... 3

O B S A H. Historické symposium v Praze... 2. Jubilejní pouť do Říma... 3 O B S A H Historické symposium v Praze................................. 2 Jubilejní pouť do Říma....................................... 3 Zprávy z provincie........................................... 7

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Listí padá ze stromů, o hodinu dřív se stmívá, nastává dušičkový čas. Lidé upraví hroby svých blízkých a budou po kapsách nosit jen svíčky a sirky. Někteří

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč L A Ž I Š T Ě EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Cena 20,-Kč ilustrační foto Joswf Hora Z MYŠLENEK P. JOSEFA DOUBRAVY KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Z obsahu

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / /

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / / / / ÚVODNÍ SLOVO Biřmování Milí přátelé, po prázdninách a dovolených se znovu, možná s trochou nostalgie, setkáváme nad stránkami Farního zpravodaje. Tentokrát bychom se rádi ohlédli a dali všem čtenářům

Více

E CITAHCARP ÉRATS Cena 20,-Kč

E CITAHCARP ÉRATS Cena 20,-Kč S TA R É P R A C H AT I C E Cena 20,-Kč Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE Svatý Bonifác Červen je v liturgii velmi pestrý. Skončila velikonoční doba a jako závěrečný akord jsou tu ještě tři slavnosti, které její

Více

SVATÁ HORA. Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro

SVATÁ HORA. Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro SVATÁ HORA ČÍSLO 4 2008 Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro Kardinál Giovanni Coppa na Svaté Hoře Dobrá kniha Pekařský učedník ze

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

Je to už doba jedné generace, co

Je to už doba jedné generace, co Úvodní slovo Mezigenerační vděčnost Je to už doba jedné generace, co jako jezuité můžeme od roku 1990 opět svobodně působit a sloužit. Uplynulé dvacetiletí s sebou přinášelo postupnou výměnu jezuitských

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014 OKÉNKO zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín Červen 2014 DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban Milí čtenáři Okénka, číslo našeho farního časopisu, jež berete do rukou je věnováno především

Více

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 1. ZÁŘÍ 2013 Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Pohled na Jeruzalém z chrámu Dominus Flevit, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 1. března 2013. MODLITBA VĚŘÍCÍCH

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Velikonoční štěstí bez konce Ježíš byl vzkříšen a my s ním! Jeho milost je v nás, neboť jsme byli pokřtěni.

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 78 povolební 2008. S Marií v rozhovoru s Ježíšem

VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 78 povolební 2008. S Marií v rozhovoru s Ježíšem Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ Č. 78 povolební 2008 S Marií v rozhovoru s Ježíšem Z obsahu Volby do pastorační rady Zprávy z farnosti Výročí

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více