dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky"

Transkript

1 , Dědina 113/41, PSČ / mobil NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka Panny Marie 28. NEDĚLE Měsíční sbírka na opravu kostela 1 Za + Františka Domanského, Boží pomoc a ochranu zvláště v hledání víry pro živou rodinu,, Modlitba růžence Modlitba růžence 8:00 Po mši 14:00 20:00 10:00 Za + Stanislava Zbořila, + rodinu, Boží pomoc a ochranu zvláště v hledání víry pro živou rodinu Za členy živého růžence a jejich rodiny Společenství zlatých hroznů Pohřební mše za + Aloise Kořínka Tichá adorace a možnost zpovědi Na poděkování 50 ti let společného života Jana a Milady Špalkových Za + Arnošta Bahounka, rodiče, sourozence, živ. rodinu, Boží pomoc a ochranu zvláště v hledání víry pro živou rodinu,, V pondělí dopoledne návštěva nemocných v Troubkách, odpoledne v ě Seminář obnovy v Duchu svatém v Chropyni začíná tento čtvrtek, odjezd přihlášených z Troubek v 18.30, potom přibírám z a a e. Seminář bude probíhat následujících 8 čtvrtků vždy v 19 hod. Součástí semináře bude generální svatá zpověď a modlitba za vylití Ducha svatého. Cílem je intenzivnější duchovní život s Kristem.

2 , Dědina 113/41, PSČ / mobil NEDĚLE Měsíční sbírka na opravu kostela 28. týdne 28. týdne Památka sv. Terezie od Ježíše 28. týdne 9:00 DPS Za + Arnošta Bahounka, rodiče, sourozence, živ. rodinu, Boží pomoc a ochranu zvláště v hledání víry pro živou rodinu,, Za + Antonína a Hedviku Zdražilovy, dvoje rodiče, Boží pomoc a ochranu zvláště v hledání víry pro živou rodinu Za + Annu Heroutovou pohřební mše svatá Za + Drahoslava Vránu, rodiče, sestru, Boží pomoc a ochranu zvláště v hledání víry pro živou rodinu Památka sv. Ignáce Antiochijského Svátek sv. Lukáše 29. NEDĚLE :00 Za + Františka Ticháčka, dvoje rodiče, + rod, Boží pomoc a ochranu zvláště v hledání víry pro živou rodinu Tichá adorace a možnost zpovědi Za + Michala Vymyslického, manželku, + děti s rodinami, Boží pomoc a ochranu zvláště v hledání víry pro živou rodinu Za zemřelé rodiče Boženu a Augustýna Jančíka, Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu.,, 2

3 , Dědina 113/41, PSČ / mobil NEDĚLE Misijní neděle 29. týdne Blahoslaveného císaře Karla Habsburského Památka sv. Jana Pavla II. Sv. Jana Kapistránského Sv. Antonína Marie Klareta Sobotní památka Panny Marie 30. NEDĚLE Za zemřelé rodiče Boženu a Augustýna Jančíka, Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu.,, Modlitba růžence Modlitba růžence :00 Za + rodinu Dýčkovu a Vodičkovu, Boží pomoc a ochranu zvláště v hledání víry pro živou rodinu Za účastníku kurzu obnovy v Duchu svatém Za + Marii Raškovou, živé a + spolužáky Tichá adorace a možnost zpovědi Za živ. a + rodinu Cigánkovu Za + Rostislava Barana, dvoje rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu zvláště v hledání víry Předdušičkové zpovídání pro možnost získání plnomocných odpustků během dušičkového týdne 14:30 15:30 16: Zpívaný růženec Zpívaný růženec Zpívaný růženec 3

4 , Dědina 113/41, PSČ / mobil NEDĚLE 30. týdne Svátek sv. Šimona a Judy Votivní mše ke Všem svatým 30. týdne Vigilie Slavnosti Všech svatých Slavnost VŠECH SVATÝCH Doporučený zasvěcený svátek NEDĚLE Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Po zpovídání Za + Rostislava Barana, dvoje rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu zvláště v hledání víry Předdušičkové zpovídání: 14:30 15:30 16:00 (: P. Ryšavý, P. Putala, P. Sedlák) Zpívaný růženec Zpívaný růženec Modlitba růžence Po mši :30 16:00 Za oběti první světové války a jejich rodiny Pietní akt u pomníku padlých ve světové válce Za + Oldřicha Kornela, oboje rodiče, Boží pomoc a ochranu zvláště v hledání víry pro živou rodinu Za účastníku kurzu obnovy v Duchu svatém Za + Aloise Vojtka, dvoje rodiče, švagra Františka, nemocnou osobu, Boží pomoc a ochranu zvláště v hledání víry pro živou rodinu Tichá adorace a možnost zpovědi Za + z a a našich rodin Za + z Troubek a našich rodin Za + z e a našich rodin Dušičková pobožnost na hřbitově Dušičková pobožnost na hřbitově 4

5 Získávání odpustků pro zemřelé: Slavnost Všech svatých odpolední návštěva kostela či kaple a modlitba Věřím a Otče náš. Vzpomínka na všechny věrné zesnulé návštěva kostela či kaple během dne a modlitba Věřím a Otče náš. Ve dnech 1. listopadu do 8. listopadu lze získat odpustky pro duše v očistci také, když se navštíví hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé. K získání odpustků je kromě výše uvedeného v konkrétní dny, také: 1) vykonání svaté zpovědi, 2) svaté přijímání, 3) modlitba na úmysl svatého otce, 4) nemít zálibu ani v lehkém hříchu. Plnomocný odpustek je úplné odpuštění nikoliv hříchu, ale tzv. časných trestů, které vyplývají z konkrétních hříchů. Hříchy lze odpustit jenom živým během života a to lítostí spojenou s jejich vyznáním ve zpovědi. Pozn.: Protože hříchy (těžké hříchy) po smrti člověka již nelze nijak odpustit, neboť jsou osobním rozhodnutím člověka zůstat ve stavu vzpoury proti Bohu, je nejvýš nutné být připraven na chvíli smrti zpovědí, kdy ještě člověku slouží rozum a paměť (nejlépe pravidelná měsíční zpověď). Zadržovat hříchy z důvodu studu, nebo pýchy, která člověku říká, že to, či ono není hříchem, ač to církev hlásá, je rouháním se Duchu svatému. V těžké nemoci či stavu blízkém smrti či ve vysokém věku, je člověk povinen z důvodu spásy také přijmout svátost pomazání nemocných. Člověku odmítající přijmout svátost nemocných v těchto stavech a odmítající svátost zpovědi, má být podle kanonického práva odmítnut i křesťanský pohřeb, poněvadž odmítání setkání se Kristem ve svátostech církve je odmítnutím Krista jako takového. K promyšlení neodkládat zpověď ani pomazání nemocných je vhodné si připomenout: Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích (pro, ty kdo odmítají Krista, ač by i v církvi sloužili:) nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravostí. (Mt 7, 21.23). Z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu (Mt 12,36). (tehdy pošle) Syn člověka své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravostí, a hodí ho do ohnivé pece: tam bude pláč a skřípění zubů (Mt 13,41) Jestliže tě svádí (oko, ruka odhoď ji) než abys byl uvržen do ohnivého pekla (Mt 18, 89). Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? Tu řekl král sloužícím, svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot: tam bude pláč a skřípění zubů. Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán (Mt 22, 1214) Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete (Mt 24, 42.44; také podobenství o deseti družičkách 25,113). 5

6 Náš života je časem k přijetí Božího milosrdenství na odpuštění hříchů. Nikdo nyní není odmítán, i kdyby spáchal všechny zločiny světa, stejně tak, jako nikdo není na zemi bez hříchu a každý se potřebuje smířit s Bohem. Smrtí však tato možnost končí a člověk se sám, nikoliv Bůh, odsoudí k oněm temnotám, pokud za života nepřijme Kristovu spásu. 6

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.6. 13. NEDĚLE (kázání o významu oltáře P. Marián Petr Masařík, O Carm.) Pobožnost k srdci Ježíšovu 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.

Více

JSME POVOLÁNI KE SVATOSTI

JSME POVOLÁNI KE SVATOSTI LISTOPAD 2006 11 ROČNÍK V. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Měsíčník farnosti Horní Lhota. Vydává farní úřad Horní Lhota pro potřebu svých farníků

Více

Zjevení Panny Marie ve Fatimě

Zjevení Panny Marie ve Fatimě Životice u Nového Jičína 16/2010 Ročník VIII 3. října 2010 Zjevení Panny Marie ve Fatimě Zjevení v portugalské Fatimě začalo v roce 1916 trojím zjevením anděla desetileté Lucii Santosové, devítiletému

Více

DUBEN 2015 29. BŘEZNA 2015

DUBEN 2015 29. BŘEZNA 2015 Římskokatolická farnost Přibyslav Kostelní 267, 582 22 Přibyslav Tel. kancelář: 569 484 672 P. Zdeněk Kubeš: 737 383 752 P. Pavel Sandtner: 605 727 555 P. Antonín Pavlas: 604 170 227 e-mail: fara.pribyslav@seznam.cz

Více

D O T E K. Informace pro farnost Vlašim. Náklady na tištěné číslo 8 Kč

D O T E K. Informace pro farnost Vlašim. Náklady na tištěné číslo 8 Kč D O T E K Informace pro farnost Vlašim Září 2014 Náklady na tištěné číslo 8 Kč V naději máme bezpečnou a pevnou kotvu pro duši. Ona proniká až do samého vnitřku nebes, kam pro nás jako předchůdce vstoupil

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2014 Pobožnost křížové cesty při letošní duchovní obnově farnosti na Svatém Hostýně Úvodní slovo Je to již řada týdnů, kdy

Více

Farní listy. Listopad 2013. Vsetín, Valašská Polanka, Pozděchov. Občanský průkaz křesťana

Farní listy. Listopad 2013. Vsetín, Valašská Polanka, Pozděchov. Občanský průkaz křesťana Farní listy Vsetín, Valašská Polanka, Pozděchov Listopad 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Občanský průkaz křesťana Věřím v jednoho Boha ; tato slova opakujeme každou

Více

Myšlenka na týden. Chceš být blízko Bohu? Rozjímej! Chceš být blízko lidem? Naslouchej! Chceš být blízko sobě? Prožívej! Slovo duchovního správce

Myšlenka na týden. Chceš být blízko Bohu? Rozjímej! Chceš být blízko lidem? Naslouchej! Chceš být blízko sobě? Prožívej! Slovo duchovního správce dobroučské farnosti neděle 2. října 2011 27. neděle v mezidobí 7/2011 Myšlenka na týden Chceš být blízko Bohu? Rozjímej! Chceš být blízko lidem? Naslouchej! Chceš být blízko sobě? Prožívej! Slovo duchovního

Více

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu. Iz 8,18 Nedělní mše sv. pro děti v

Více

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Listí padá ze stromů, o hodinu dřív se stmívá, nastává dušičkový čas. Lidé upraví hroby svých blízkých a budou po kapsách nosit jen svíčky a sirky. Někteří

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ŘÍJEN 2014 Modlitba růžence může být, zvláště v říjnu, vhodnou odpovědí na válečné situace ve světě. Úvodní slovo Během měsíce

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE Velikonoce oslavou Božího milosrdenství Moji milí, vstupujeme do liturgické oslavy Svatého týdne, jenž začíná Květnou

Více

kostela sv. Ignáce v Praze

kostela sv. Ignáce v Praze Zpravodaj kostela sv. Ignáce v Praze Ročník 22 Listopad 2014 Očistec nebo reinkarnace? Průzkumy ukazují, že v převtělování věří mnoho Evropanů. Křesťanský náhled za oponu smrti je vnímám jako krutý. Učení

Více

Hejčínské OKO LISTOPAD 2014. Rozhovor s misionářkou Jitkou Svozilovou čtěte na str. 2. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO LISTOPAD 2014. Rozhovor s misionářkou Jitkou Svozilovou čtěte na str. 2. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně LISTOPAD 2014 Rozhovor s misionářkou Jitkou Svozilovou čtěte na str. 2 Úvodní slovo Na začátku listopadu prožíváme období tzv.

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 9 Číslo 49 Říjen Listopad 2014 SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 9 Číslo 49 Říjen Listopad 2014 SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 9 Číslo 49 Říjen Listopad 2014 SLOVO OTCE MARIUSZE Nezapomeňme se modlit za zemřelé Sestry a bratři, modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici,

Více

2/2009 Úvodem Změny v pravidelných aktivitách

2/2009 Úvodem Změny v pravidelných aktivitách 2/2009 Úvodem Začíná nám nový školní rok, a proto Benjamín přináší informace o pravidelných aktivitách ve farnosti i o několika změnách, které od září nastanou. Připomínám, že mnoho informací zveřejňujeme

Více

Chceš-li, můžeš mě očistit. Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: Chci, buď čistý! 6. neděle v mezidobí

Chceš-li, můžeš mě očistit. Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: Chci, buď čistý! 6. neděle v mezidobí 15. 2. 2015 Ročník XXII., číslo 7 6. neděle v mezidobí Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn, Lubník Mohelnice,

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

Fiat Velikonoce 2015

Fiat Velikonoce 2015 Fiat Velikonoce 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Sv. Otec František:Vraťme se do Galileje Na úsvitu den po sobotě jdou ženy ke hrobu vzdát poctu Pánovu tělu, ale nacházejí otevřený

Více

4. 2014-1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH

4. 2014-1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH Podzim oprav Tak jako každý rok, i letos začaly na konci léta opravy našeho kostela. Důvodem, proč se nezačíná na jaře, ale až téměř na podzim je současný způsob rozhodování o státních příspěvcích na opravy

Více

Y SiWHN D Y QHGėOL Y

Y SiWHN D Y QHGėOL Y ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST I/2010 PŮST ÚVODEM Sestry a bratři v Kristu! Prožíváme požehnanou postní dobu. Jistě jsme si uvědomili, že se nám blíží Velikonoce. Ale především záleží na tom, abychom přijali

Více

Vzdejte Hospodinu moc a slávu.

Vzdejte Hospodinu moc a slávu. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19. ŘÍJNA 2014 Vzdejte Hospodinu moc a slávu., Zprava: P. Václav Žákovský, farář pustiměřský, P. František Stehlík, farář z Lipovce a Antonín Grygar, polesný z Podivic

Více

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové 10 Říjen 2014 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Panny Marie Růžencové Měsíc říjen je měsícem Královny svatého růžence. Ačkoli modlitba svatého růžence se stala oblíbenou i jako určitá náhrada

Více

25. ZÁŘÍ BYLA V ŘÍMĚ BLAHOŘEČENA CHIARA LUCE BADANO

25. ZÁŘÍ BYLA V ŘÍMĚ BLAHOŘEČENA CHIARA LUCE BADANO fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2010 Mladí jsou budoucnost. Já již nemohu běžet, a proto bych vám chtěla, jako na Olympiádě, předat pochodeň. Máte jen jeden život a stojí za to ho dobře

Více

fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 6 /2010 Návštěva P. Anthonyho v Komunitním centru Matky Terezy dne 19. dubna str.

fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 6 /2010 Návštěva P. Anthonyho v Komunitním centru Matky Terezy dne 19. dubna str. fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 6 /2010 Milujte spravedlnost, vy, kdo soudíte zemi, smýšlejte správně o Pánovi a hledejte ho v prostotě srdce, protože on se dává nalézt těm, kdo ho nepokoušejí,

Více

ČERVEN 2015 31. KVĚTNA 2015

ČERVEN 2015 31. KVĚTNA 2015 Římskokatolická farnost Přibyslav Kostelní 267, 582 22 Přibyslav Tel. kancelář: 569 484 672 P. Zdeněk Kubeš: 737 383 752 P. Pavel Sandtner: 605 727 555 P. Antonín Pavlas: 604 170 227 e-mail: fara.pribyslav@seznam.cz

Více

úvodník Eduard Petiška (převzato z časopisu Naše rodina) On se dal do smíchu. Nechtěl. Ale ten v zrcadle

úvodník Eduard Petiška (převzato z časopisu Naše rodina) On se dal do smíchu. Nechtěl. Ale ten v zrcadle 6 červen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 6 www.farnostvizovice.cz úvodník USMĚJ SE Vyprávěl mi přítel, jak byl jednou nazlobený. Rodina kolem něj chodila opatrně. Po špičkách, jak radí jeho manželka. Vědí,

Více

Týden modliteb za mládež

Týden modliteb za mládež Týden modliteb za mládež 17. 24. března 2013 Úvodní slovo České Budějovice 20. prosince 2012 Opět se blíží každoroční setkání mládeže s biskupy v diecézích před Květnou nedělí 2013. Tato událost už v naší

Více

Srpen. 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4. Červenec-Srp DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM

Srpen. 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4. Červenec-Srp DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Červenec-Srp Srpen 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4 DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Dříve než k spánku ulehnu, k Bohu své srdce pozvednu: Buď věčně chválen, veleben za vše, co

Více

V Á N E K. Svátost nemocných

V Á N E K. Svátost nemocných Ročník 10, číslo 1. a 2., 2.2.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Svátost nemocných Milí čtenáři Vánku, největší kulturně-pastorační akci z počátku roku máme za sebou a rok se nám rozvinuje do

Více