Výroční zpráva. Komunitního centra. Kampa. za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Komunitního centra. Kampa. za rok 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok

2 Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2011 Milí rodiče, návštěvníci a příznivci Komunitního a mateřského centra Kampa, v roce 2011 uplynulo pět let od otevření KC Kampa a k radosti všech, kteří se na jeho fungování podílejí, oblíbenost domečku na Kampě stále stoupá, o čemž svědčí stále větší návštěvnost herny, kurzů, kroužků i programů. V KC Kampa i nadále spolupracuje sehraný tým dobrovolníků, který zajišťuje zázemí pro rodiče s nejmenšími dětmi, pro další věkové kategorie dětí, dospělých i seniorů, vytváří program a stará se o provoz, za což všem patří náš velký dík. Bez nich by takový projekt existovat nemohl. Mezi důležité aktivity KC Kampa patří i nadále zájem o zachování zdravého životního prostředí na Kampě a účast v diskuzích o budoucnosti parku Kampa. Zde si také vážíme spolupráce s MČ Praha 1, Magistrátem hl.m. Prahy, stejně jako s mnohými spolky a sdruženími, které působí v Praze 1 a na Malé Straně. Za velký úspěch loňského roku považujeme kromě jiného i realizaci projektu Herna, v němž se díky finanční sbírce podařilo zrekonstruovat a zvelebit hernu mateřského centra. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří tento projekt podpořili. Ve všech našich aktivitách budeme v následujících letech pokračovat a uvítáme všechny podněty, které budou pro činnost KC Kampa přínosné, abychom byli kvalitním reprezentantem služeb občanům Malé Strany a nejen jim. Děkujeme za pomoc našim příznivcům a podporu našich sponzorů. Výkonný tým 2

3 Poslání a cíle Komunitní centrum Kampa (KCK) je nezisková organizace založená v r s cílem zachovat a rozvíjet sousedskou pospolitost v Praze 1 a podílet se na vytváření prostředí příznivého pro život občanů, včetně ochrany životního prostředí. Hlavní činnost KCK se odvíjí ve dvou směrech v Mateřském centru, kde jsou cílovou skupinou děti v předškolním věku a jejich rodiče, a v Klubovně, kde KCK připravuje program pro mládež a pro dospělé. KCK se také zapojuje do projektů pořádaných dalšími organizacemi podobného zaměření a spolupracuje s MČ Praha 1, která nad některými projekty KCK pravidelně přebírá záštitu. Mateřské centrum je členem celostátní Sítě mateřských center a je držitelem ocenění Společnost přátelská rodině. Sídlo KCK a organizace činnosti KCK provozuje činnost v budově U Sovových mlýnů 3, Praha 1. Budova je majetkem Městské části Praha 1 a KCK je zde v nájmu. Činnost Komunitního centra Kampa podle stanov (viz řídí tříčlenný výkonný tým, volený valnou hromadou ve složení: Alena Kopecká, Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., Mgr. Markéta Nová. Provoz KC Kampa v roce 2011 zajišťovaly výkonné ředitelky Mgr. Tereza Čechová do srpna 2011, od září 2011 Ema Pospíšilová. Na všech programech a provozu KC Kampa se podílí tým dobrovolníků, především rodičů na mateřské a rodičovské dovolené, který je zásadní pro chod celého sdružení a kterému patří velké poděkování. Mateřské centrum Činnost v roce 2011 Mateřské centrum funguje na základě dobrovolnického principu dle zásad celostátní Sítě mateřských center (viz V pravidelném provozu nabízí otevřenou hernu pro rodiče s dětmi za poplatek 40 Kč, který slouží k pokrytí nezbytných nákladů na provoz herny. Herna je celoročně navštěvována a plně využívána jako zázemí pro děti a rodiče, kteří zavítají do centra Prahy. Rodiče především oceňují snadnou dostupnost, bezbariérový přístup, příjemné prostředí, vstřícný přístup a péči našich dobrovolníků, jež jsou rodičům k dispozici a zajišťují služby v herně po celou dobu provozu. Průměrná návštěvnost v roce 2011 byla 1477 návštěvníků měsíčně. Od roku 2011 je herna nově v provozu po celý den. Rozšíření provozu herny během poledních hodin maminky vřele uvítaly. 3

4 Herna byla v roce 2011 otevřena: Pondělí 9:30 18:00 Úterý 9:30 18:00 Středa 9:30 18:00 Čtvrtek 9:30 18:00 Pátek 9:30 12:00 Návštěvnost Mateřského centra Kampa 2011 Počet rodin Počet dětí Návštěvnost kroužků Celkem Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Letní prázdniny 0 Letní prázdniny 0 Srpen Letní prázdniny 0 Letní prázdniny 0 Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Průměrná návštěvnost v kalendářním roce 2011 (bez prázdnin) = 1477 Kroužky jsou provozovány v pravidelném programu ve dvou pololetích školního roku. Cílovou skupinou kroužků jsou děti od 3 měsíců do 4 let s rodiči a děti od 4 do 10 let. Program je zaměřen na rozvíjení dětské psychomotoriky, hudebního a výtvarného vnímání, rukodělné činnosti, výuku angličtiny a posilování vztahu dětí k rodičům. Kroužky jsou vedené zkušenými lektory s několikaletou praxí. Preferujeme vždy dlouhodobou spolupráci, kterou vítají také rodiče s dětmi. Cílem je kvalita kroužků a zajištění pohodlného zázemí rodičům s dětmi a samozřejmě i dětem samotným. Zařazováním nových kroužků reagujeme na poptávku našich návštěvníků. 4

5 Kroužky Kroužky pro děti, 1. pololetí 2010/2011 Po Út St Čt Pá 09:30 10:15 Zpívej si! /pohybově-hudební/ 1,5 4 roky 10:30 11:15 Young Toddler Class/angličtina/Valerie, 1,5 2,5 roku 16:00 16:45 Dráčata, zábavné a pohybové/iva, 3,5 5 let 17:00 17:45 Dramatický kroužek od 5 let/iva 09:30 10:15 Robátka/hudební Yamaha/Katka, 4 18 měsíců 10:30 11:15 První krůčky k hudbě/yamaha/katka, 18 měs. 4 roky 14:00 15:00 Jóga po porodu/petra/pro maminky (miminka s sebou) 16:00 16:45 První krůčky k hudbě/yamaha/petra, 18 měs. 4 roky 17:00 17:45 První krůčky k hudbě/yamaha/petra, 18 měs. 4 roky 15:00 15:45 Barevný svět výtvarný/iveta 3 6 let 16:00 16:45 Barevný svět výtvarný/iveta 3 6 let 09:30 10:15 Ještěrky/Štěpánka, 2 4 roky 10:30 11:15 Ještěrky/Štěpánka, 2 4 roky 14:00 14:45 Andělíčci I./Arnoštka 0 1 rok 15:00 15:45 Andělíčci II./Arnoštka, 1 2 roky 16:00 16:45 Indiáni/Arnoštka, 2 4 roky 17:00 17:45 Jóga pro děti/arnoštka, 2 5 let 09:30 10:15 Světýlka II./Ilona, měsíců 10:30 11:15 Světýlka I./ Ilona, 3 10 měsíců 16:00 16:45 Modeláři/Miloš, od 10 let/1x za 14 dní Kroužky pro děti, 2. pololetí 2011/2012 Po Út St Čt Pá 10:30 11:15 Young Toddler Class/angličtina/Kate, 1,5 2,5 roku 16:00 16:45 Dramatický kroužek/iva, od 5 let 17:00 17:45 Beznot/dětský pěvecký sbor/zuzana, Markéta, od 4 let 09:00 9:45 Ještěrky/Štěpánka, 2 4 roky 10:00 10:45 Ještěrky/Štěpánka, 2 4 roky 11:00 11:45 Ještěrky/Štěpánka, 2 4 roky 14:00 14:45 Robátka/hudební Yamaha/Petra, 4 18 měsíců 17:00 17:45 První krůčky k hudbě/yamaha/petra, 18 měs. 4 roky 15:00 15:45 Barevný svět výtvarný/iveta, 3 6 let 16:00 16:45 Barevný svět výtvarný/iveta, 3 6 let 10:00 10:45 Světýlka III/ Jana, měsíců 15:00 15:45 Andělíčci /Arnoštka, 1 2 roky 16:00 16:45 Indiáni/Arnoštka, 2 4 roky 15:00 16:30 Modeláři/Miloš, od 10 let, 1x za 14 dní 5

6 Popis kroužků Kroužky pro nejmenší (3 24 měsíců) Světýlka I (3 12 měsíců) Světýlka II (12 18 měsíců) Světýlka III (18 24 měsíců) Hraní s dětmi formou básniček, říkadel a písniček a cvičení na balónech v souladu s jejich psychomotorickým vývojem. Každá hodina obsahuje informace pro rodiče (aktuálně podle věku a "problémů" k řešení), hra na hudební nástroje, tvoření (v souladu s ročním obdobím), malování, rozvíjení hrubé i jemné motoriky, smyslů a řeči. Cena: 100 Kč/hodina/pololetní předplatné Kontakt: Jana Fillová, Robátka (Hudební škola YAMAHA) pro děti od 4 do 18 měsíců Děti v kroužku získávají první elementární povědomí o hudbě prostřednictvím společného zpěvu, poslechu hudby a hudebně-pohybových her. Lektorka: Katka, Kontakt: ceník na webových stránkách školy Yamaha Kroužky od 1,5 roku do 4 let Kids in Motion angličtina pro nejmenší Young Toddler Classes (Batolata) pro bilingvní děti /pro 1,5 2,5leté děti s rodiči, pro které je angličtina rodným jazykem, lektorka Valerie Reeves rodilá mluvčí Kontakt: Cena: 120 Kč/lekce, Kč/11 lekcí První krůčky k hudbě (Hudební škola YAMAHA) pro děti od 18 měsíců do 4 let. Obsahem kroužku jsou jednoduché tematické písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Lektorky Katka a Petra. Kontakt: ceník na webových stránkách školy Yamaha Andělíčci /1 2 roky/ Kruh pro velké s malými do 2 let s prvky dětské jógy. Hrajeme si, zpíváme, tančíme a povídáme, něco se i naučíme. Na závěr relaxační chvilka pro maminky. Kontakt: Arnoštka Berousková, Cena: 100 Kč/hodina/pololetní předplatné Ještěrky /2 4 roky/ Pohybové a rytmické hry pro děti s rodiči. Říkadla, tanečky, písničky, hry s drobnými orffovými nástroji a společné vyrábění. Program je zaměřen na psychomotorický vývoj dítěte a posílení vztahu maminka/tatínek a dítě. Kontakt: Štěpánka Pěnkavová, cena: 100 Kč/hodina/pololetní předplatné Indiáni /2 4 roky/ Kruh pro ty, které čeká školka, s prvky dětské jógy. Hrou, zpěvem, tancem a verši sledujeme roční období, učíme se sociálnímu vnímání a chování, zaměřujeme se na pozornost a souvislosti. A na závěr nás čeká relaxační chvilka pro maminky. Kontakt: Arnoštka Berousková, Cena: 100 Kč/hodina/pololetní předplatné 6

7 Kroužky od 3 do 10 let Dráčata /3,5 5 let/ Pohybově-zábavný kroužek pro předškoláčky. Děti si zahrají, zazpívají, zatancují a něco se naučí. Kroužek probíhá bez účasti rodičů. Rodiče mohou počkat na děti v KC nebo si děti vyzvednout po kroužku. Kontakt: Iva Zárybnická, Cena: 90 Kč/hod za jednorázovou hodinu nebo zvýhodněné pololetní předplatné (80 Kč/hod.) Barevný svět /3 6 let/ výtvarný kroužek Svět pro děti, ve kterém se nikdo neztratí. Vyzkoušíme si, co dovedeme s barvami, papírem i hlínou si pohrajeme a třeba se projdeme i pohádkovým krajem. Děti si vyzkoušejí různé výtvarné techniky, a co dokážou nás, možná překvapí... Kontakt: Iveta Wollerová, Cena: 120 Kč/hodina/pololetní předplatné Dramatický kroužek /od 5 let/ Kroužek pro radost a zábavu pro každého, kdo si rád hraje, a to nejen s hračkami. V červnu zahrajeme představení, které se na kroužku naučíme. Kontakt: Iva Zárybnická, Cena: 100 Kč hodina/pololetní předplatné Beznot /od 4 let/ Dětský pěvecký sbor pod vedením Zuzany Kropáčové a Markéty Foukalové. Zpívání bez předsudků, bez drezury a stresu. Rozvíjíme kreativitu a hudební cítění u dětí formou hry. Kontakt: Zuzana Kropáčová, Cena: 1700 Kč /pololetní předplatné Kroužky pro děti od 10 let Modeláři /od 10 let/ Cílem kroužku je během školního roku vyrobit volný větroň cca. 80 cm. Děti s těmito letadly poté soutěží na tradičních žákovských závodech. Kapacita 10 dětí. Kontakt: M: KAMPÍK dětská skupina s programem /2 4 roky/ hlídání dětí s programem, středa a pátek od 8:00 do 15:00. Informace na u: nebo na tel: Herna V roce 2011 proběhl půlroční Projekt Herna KC Kampa. Během této doby jsme prostřednictvím sbírky mezi našimi návštěvníky a příznivci KC Kampa vybrali dostatek financí, díky kterým bylo možno zrekonstruovat, dovybavit a zútulnit původní hernu pro děti a rodiče, kteří zavítají na Malou Stranu a na Kampu. Celková částka, kterou se během sbírky podařilo vybrat, se vyšplhala na Kč. I v rámci sníženého rozpočtu se podařilo hernu nově vymalovat pestrými odstíny a zakomponovat příběh malostranských pohádek. Děti si nyní mohou hrát v krásném dřevěném domečku s mlýnským kolem pod obrázkem malostranských střech, Petřínské rozhledny a především pod ochranou vodníka Václava Vaněčka, místopřísežného a zplnomocněného vodníka na Čertovce. 7

8 Díky sponzorským darům našich návštěvníků, maminek s dětmi, které již odrostly kojeneckému věku, mohou rodiče nejmenších dětí využívat dřevěnou postýlku a přebalovací pult. Děkujeme všem zúčastněným za podporu během celého projektu. 8

9 Klubovna Komunitní centrum Kampa pořádá program i pro mládež a dospělé. V tomto programu nabízíme pravidelné kurzy z oblasti hudby (Gamelan, Africké bubny, Bubnování na džembé), cvičení a udržování zdravého životního stylu (Jóga cvičení 5 Tibeťanů, Břišní tance). Pořádáme pravidelné kulturní programy besedy, přednášky, sousedská setkání, výtvarné a rukodělné dílny. Pravidelný filmový klub KC Kino, nabízí současnou filmovou tvorbu převážně dokumentárních filmů, kdy bývají přítomni i autoři snímků a po projekci proběhne beseda o snímku. Také pořádáme různá setkání, besedy a přednášky. Cestovatelské, přírodovědné, zaměřené na ekonomiku i hospodářství. Spolupracujeme s mnohými spolky a organizacemi, kterým poskytujeme klubovnu k pořádání jejich aktivit a také jako zázemí k akcím na Kampě. Pořádáme následující festivaly a happeningy: Kampa střed světa 2011 Od čtvrtka 24. do soboty 26.března se již tradičně na Kampě uskutečnil další ročník akce Kampa střed světa. Akce měla za cíl poukázat na jedinečnost Kampy, zviditelnit genia loci a také oslavit přicházející jaro. Akci pořádalo Komunitní centrum Kampa ve spolupráci s kavárnou Mlýnská, Sokolem-ČOS, Biografem Zimní poloha, Muzikanty z Kampy, klubem TURAS a Městskou policii. Slavnost je každoročně realizována díky laskavé podpoře MČ Praha 1. Slavnost přinesla tentokráte ne dva, ale dokonce tři dny plné hudby, veselí, divadla a dětských her. Program zahájili ve čtvrtek v podvečer Muzikanti z Kampy v hospodě Šatlava (Saská ulice) svým nezdolným muzikantským jammem trvajícím až do brzkých ranních hodin. Páteční programovou štafetu převzala konference na téma Historie a budoucnost Kampy pražský práh. Konference byla zahájena zpěvy malostranského sboru La Grande Banda. Své příspěvky přednesli: J.Šiklová, J.Volfová, O. Lomecký, M. Tryml, J. Sedmík, B.Hlas, J.Tajboš, J.Kábele, J.Kučera,R. Biegel. Po skončení konference, která již tradičně proběhla v Michnově paláci Tyršova domu, následoval komponovaný kabaretní večer pod taktovkou divadelního spolku Vosto5. Improvizace, hudba, různorodí hosté vše bylo k vidění v cirkusovém šapitó v centrální části parku na Kampě v pátek večer. Sobota byla zahájena komentovanými prohlídkami Malé Strany. Po otevření brány na Kampu pod Karlovým mostem za doprovodu sboru Parne Čilagi a bubnů Lubomíra Holzera se mohli návštěvníci těšit na odpoledne plné hudby, divadelních představení, pohody a her pro děti. Ze sobotního programu namátkou vyberme alespoň několik. Po třetí hodině odstartoval program folkšramový RUDOVOUS. Štafetu pak přebrali hanspaulský bluesman IVAN HLAS se svým triem. Pořadatelé měli tu čest poté uvítat na podiu ženskou punkově alternativní sestavu ZUBY NEHTY, jejichž vystoupení je vždy zážitkem a to už i pro svou velkou vzácnost. Večer uzavřely české ska-lidovky v podání POHŘEBNÍ KAPELY. Odpolednem provázel seriózní lidový bavič Ladislav Čumba. Na realizaci doprovodného programu se podíleli Komunitní centrum Kampa, dětský oddíl Kruh, Městská policie Praha 1 a další subjekty. Akce proběhla v parku na Kampě a přilehlých prostorách. Vstup na sobotní program byl zdarma. U příležitosti prvního jarního víkendu byla zahájena též výstava fotografií staré Kampy. 9

10 Třetí malostranské vinobraní Dozvuky horňáckých slavností 2011 V sobotu se na Kampě konalo třetí Malostranské vinobraní neboli Dozvuky Horňáckých slavností, na kterém vystoupilo přes 90 krojovaných muzikantů a tanečníků z Horňácka, ale také Zuzana Lapčíková a Slovácký krúžek Praha. Během slunečného odpoledne a celého večera se návštěvníci mohli těšit z jedinečné atmosféry podobné Horňáckým slavnostem, které se konají každoročně ve Velké nad Veličkou. Celý program začal po poledni muzikou a tanci Horňáků. Následovala sklizeň vietnamského vína v samotném parku. Víno sklízeli organizátoři s pomocí přihlížejících dětí, které pak víno samy ochutnaly. Následoval hlavní program s vystoupením věhlasných Horňáckých cimbálových muzik Martina Hrbáče a Miroslava Minkse. Vystoupil ženský sbor z Velké nad Veličkou, mužský sbor z Lipova, dívčí sbor z Kuželova. Jako host Miroslava Minkse zahrála na vinobraní i excelentní cimbalistka Zuzana Lapčíková. Taneční starší skupina ze souboru Lipovjan z Lipova, gajdoš Ivan Urbánek z Javorníka a mužský sbor Chotár. Horňáci Pražanům představili i tzv. čepení nevěsty, kdy se nevěstě symbolicky nasazuje čepec na hlavu. Celé odpoledne mohli návštěvníci koštovat vína, burčák, domácí slivovici a klobásky z Moravy. Do pozdních večerních hodin pokračovala v parku beseda u cimbálu za bujarého veselí všech zúčastněných. Malostranského vinobraní si užívalo okolo 1000 návštěvníků. Kurzy pro dospělé Po 19:00 20:00 Orientální tanec/začátečnice/darina 20:30 21:30 Orientální tanec/pokročilé/darina St 18:00 19:15 Jóga pro každý den/iveta 19:30 21:00 Gamelan/Jonathan Čt 18:00 19:30 Africké bubny začátečníci/jakub 19:30 21:00 Africké bubny pokročilí/jakub Ne 19:00 21:00 Bubnování djembe (PaeDr. Lubomír Holzer) Popis kurzů Orientální tanec orientální tanec je v KC již tradicí. Pod vedením zkušené lektorky Dariny se naučíte ladné pohyby Orientu a krásně se uvolníte. Kurzy pro začátečnice i pokročilé. Jóga pro každý den kurz vede Iveta Wollerová, zkušená lektorka a cvičitelka jógy. Pět Tibeťanů vaše záda dokonale protáhne a zpevní vaši postavu. Bubnování na africké bubny výuka vychází z tradičních západoafrických rytmů a využívá klasické techniky hry na djembe a basové bubny se zvonci. Kurz je určen těm, kteří se chtějí naučit základní techniku hry a nemají žádné nebo velmi malé zkušenosti s 10

11 africkými bubny. Vítáni jsou ale i více či méně zkušení muzikanti, kteří se chtějí seznámit se západoafrickými bubny. Cílem kurzu je, kromě základní techniky hry, naučit se např. ovládat co nejlépe nástroj, vnímat lépe rytmus a dobu, orientovat se v rámci méně složité polyrytmie. Bubnování na djembe kurz bubnování na djembe pro začátečníky i pokročilé. Podle osvědčené metody Dr. Holzera se naučí hrát opravdu každý! Kurz vede profesionální hudebník a muzikoterapeut. Program Komunitního centra Kampa v roce 2011 Filmový klub 11. ledna Pravidla lži Robert Sedláček 21. ledna Zahrada Martin Šulík 8. února Vše pro dobro světa a Nošovic Vít Klusák 22. února Nesvatbov Erika Hníková 8. března Kimčongílie/dokument N.C.Heikin 19. dubna Čestmír Kopecký promítání filmu absolventů FAMU: Od višní do višní Jana Boršková Všechno je sračka Tomáš Weinreb 10. května 25 ze šedesátých aneb Československá vlna 1. díl 14. června Katka Helena Třeštíkovvá 11. října Generace Singles Jana Počtová 18. října Porodní plán Gabriela Kontra 25. října Hlad Marcus Vetter, Karin Steinbergerová 15. listopadu Mamma Gógó Fridrik Thór Fridriksson 13. prosince Paheli Amol Palekar Ozvěny bollywoodského festivalu Besedy a semináře: 8. února beseda s režisérem filmu Vše pro dobro světa a Nošovic Vítem Klusákem 11. února Čtení z tvorby guatemalských literátů doprovázené hudbou 18. února Děti Guatemaly přednáška na téma "Mayové dnes" 12. dubna Ptáci ve městě Přednáška, pořádá MČP1 26. dubna Beseda s Irenou Koutskou 26. dubna Hana a Petr Řehákovi, Toulání po Filipínách cestovatelská beseda 1.června Nejlepší chůva - Seminář pro rodiče 7. listopadu Seminář První pomoc u miminek a dětí do 3 let Výstavy: 4. února Vernisáž výstavy Děti Guatemaly 8. dubna Vernisáž výstavy Leonarda Rottera Stará Kampa 30. dubna Derniéra výstavy Leonarda Rottera 3. května Vernisáž Unicef Panenky 1. září Vernisáž Květy Křížové Legrácky pro děti 2. prosince Vernisáž výstavy výtvarného spolku Hruška 11

12 Workshopy, festivaly a happeningy 2.dubna Jarní bazar 5. března Malostranský masopust Průvod masek března Kampa střed světa 15. dubna Pro maminky s dětmi Jarní vila 25. května United Islands 28. května Sobotní odpoledne s tátou pro děti a tatínky v KC Kampa 29. května Bubnování na djembe závěrečné posezení u ohně 1. června Dětský den s klaunem a den otevřených dveří KCK 7. června Velká sýrová nakládačka 16. června Exkurze Muzeum pověsti a strašidel 18. června Refufest 21. června Plavba parníkem pro rodiče s dětmi 1. září Teatrotoč zahájení školního roku 17. září Malostranské vinobraní 22. listopadu Tvůrčí dílna výroba adventních věnců 5. prosince Mikulášská besídka 10. prosince Plavení světel se Svatou Lucií v KC Kampa Divadélka: 29. ledna Husy na tahu 19. února Pohádka Jak medvědi vařili 19. března Divadélko Většina lidí: Kocour v botách 7. května Divadélko Romaneto Vodnická pohádka 29. října Vesmírná pohádka 12. listopadu Mexický klaun Sancho Panza 27. listopadu Divadélko o Šetkovi Autorské čtení: 16. května Zajíček Zlobílek Tereza Boehmová 4. prosince Kam běží modrá liška? 11. prosince Procházka s Modrou liškou po Kampě 18. prosince Autorské čtení z knihy Vánoce pro kočku 12

13 Finanční zpráva Komunitní centrum v roce 2011 získalo granty a podporu od těchto institucí: MPSV Dotace ze státního rozpočtu nestátnímu neziskovému subjektu v oblasti podpory rodiny v roce 2011 Městská část Praha 1 Grant Městské části Praha 1 na rok 2011 spolková činnost Grant Městské části Praha 1 na rok 2011 kultura Grant Městské části Praha 1 na rok 2011 školství Přehled zdrojů financování projektu za rok 2011 Příjmy: Dotace MPSV, MKČR , MČ Praha , Kraj , sponzorské dary: peněžní: , nepeněžní: , příjmy od uživatelů: , Jiné 8 970, celkem , Výdaje: osobní náklady, honoráře , materiálové náklady , potraviny , kancelářské potřeby , vybavení DDHM , jiné materiálové náklady , 13

14 nemateriálové náklady , elektřina , vodné, stočné 8 806, spoje , nájemné , jiné služby , celkem ,- Poděkování Děkujeme dobrovolníkům, příznivcům a všem za pomoc a podporu při provozu a aktivitách KC Kampa. Za finanční podporu děkujeme našim sponzorům. Komunitní centrum funguje jako nezisková společnost, a proto je závislá především na dotacích, grantech a příspěvcích. Děkujeme Městské části Praha 1 za stálou podporu a vstřícný postoj. Spolupracovníci a dobrovolnický tým: Markéta Borková, Přemysl Čech, Markéta Dvořáková, Blanka a Michal Fialovi, Helena Fuková, Michaela Hanáková, Irena Hašková, Kateřina Huráková, Monika Kepková, Barbara Kopecká, Markéta Kopřivová, Ivona a Daniel Motýlovi, Kamila Kožichová, Alena Liščáková, Jura Lom, Kateřina Malá, Ráchel Paslerová, Štěpánka Pěnkavová, Ivana Pokorná, Svatka Schneiderová, Alena Sow, Barbora Šrámková, Natálie Tesařová, Kamila Vodrážková, Iveta Wollerová, Iva Zárybnická, Štěpánka Zenklová, Milena Zvěřinová. Sponzoři Reunion s.r.o., Jaroslav Cepoušek JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Kampa Nula, o.s. Ing. Ladislav Kopecký Malostranské noviny 14

15 MČ Praha 1 Ministerstvo kultury Ministerstvo práce a sociálních věcí Jindřich Pavliš, Vojanovy sady Dušan Sahula, Pražská paroplavební společnost Karel Schwarzenberg Sokol Petr Svoreň, Millennium Publishing s.r.o. Zdeněk Škromach JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát Mnohokrát děkujeme také všem, kteří podpořili náš projekt Herna a díky jejichž příspěvkům jsme mohli hernu v KCK rekonstruovat a zvelebit. Jana Bémová, Tereza Boehmová, Zuzana Boehmová, Klára Kopecká, Silvie Koťátková, Pavel Michovský, Lucie Molárová, Iva Nachtmannová, Barbora Osvaldová, Karolína Peake, Marta Píšová, Lucie Pištorová, pan Potoczný, Marta Pražáková. Dík patří i anonymním dárcům sbírky. Naše spřátelené organizace: Člověk v tísni Jabok Kam s dětmi Kavárna Mlýnská Malostranské noviny Městská policie Praha 1 Multikulturní centrum Oáza Pražská paroplavební společnost Síť mateřských center, o.s. Sokol Vojanovy sady s.r.o. 15

16 Kontaktní a identifikační data název organizace: Komunitní centrum Kampa číslo a datum registrace: sídlo organizace: Hroznová 5, Praha 1 adresa kanceláře: U Sovových mlýnů 3, Praha 1 statutární zástupce: Olga Lomová, Alena Kopecká, Markéta Nová telefon: IČO bankovní spojení Česká spořitelna, Mostecká, Praha 1 číslo účtu: /0800 webové stránky: Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2011 Redakce Alena Kopecká, Ema Pospíšilová, Markéta Nová Ilustrace Barbara Šabachová Grafická úprava a sazba Lída Nováková Tisk Neoset Vydalo Komunitní centrum Kampa, Hroznová 5, Praha 1 v roce

POSLÁNÍ A CÍLE SÍDLO KCK A ORGANIZACE ČINNOSTI. Milí rodiče, návštěvníci a příznivci Komunitního a mateřského centra Kampa,

POSLÁNÍ A CÍLE SÍDLO KCK A ORGANIZACE ČINNOSTI. Milí rodiče, návštěvníci a příznivci Komunitního a mateřského centra Kampa, Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2012 POSLÁNÍ A CÍLE Milí rodiče, návštěvníci a příznivci Komunitního a mateřského centra Kampa, Komunitní centrum Kampa (kck) je nezisková organizace založená

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2013

Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2013 Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2013 Milí rodiče, návštěvníci a příznivci Komunitního a mateřského centra Kampa, KC Kampa funguje již osmým rokem a je nám potěšením konstatovat, že úspěšně.

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (14:30-15:30) Drama (15:30-16:30) Muzikál (16:30-17:30) třída Flétna (14:00-14:45)

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn Výroční zpráva 2015 Spolek Jenštejn se sídlem Hradní 135, 250 73, Jenštejn 1 Cíle spolku Provozovat rodinné centrum Jenštejnský trpaslík Vytvořit místo pro setkávání rodičů a dětí Umožnit rodičům, dětem

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí Drama (15:00-16:00) Hrajeme si s písničkou třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr (15:00-16,30)

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 HASTRMÁNEK OLEŠNICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 HASTRMÁNEK OLEŠNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 HASTRMÁNEK OLEŠNICE Kdo jsme? Nezisková organizace založená 8.8.2007 pod názvem Olešnické mateřské centrum Hastrmánek o.s. Naše aktivity se v průběhu let rozšiřovaly, a zdaleka

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Občanské sdružení DOKOLEČKA Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 www.dokolecka.cz dokolecka@doubravcice.cz tel. 724 689 786 2 Obsah O nás..4 Základní údaje o sdružení;

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2016/2017 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Zpívánky Angličtina Muzikoterapie Tvoření Těšíme se na školu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018 PROGRAM Překladatelská soutěž Susanny Roth 2018 České centrum Moskva vyhlašuje 5. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Susanny Roth, určené pro mladé překladatele z českého jazyka. Jejím cílem je

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Rodinné centrum Letná. Rodinné centrum Letná

Rodinné centrum Letná. Rodinné centrum Letná Rodinné centrum Letná Výroční zpráva za rok 2007 Rodinné centrum Letná je občanské sdružení, které usiluje o vytvoření inspirativního prostoru pro děti a jejich rodiče. Nabízíme hernu a činnosti pro nejmenší,

Více

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu Prezentace - Komunitní centrum Háta Háta, o.p.s. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu BC. MIROSLAV KRAJCIGR, DIS. PROJEKTOVÝ MANAŽER KOMUNITNÍ CENTRUM

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Music Memory. Hlavní organizátor: Český partner: Financování:

Music Memory. Hlavní organizátor: Český partner: Financování: 15. 9. 2016 Music Memory Hlavní organizátor: Český partner: Financování: Spolek Zaedno zaedno.org Zaedno je spolek Bulharů a přátel Bulharska v ČR. Hlavním cílem spolku je rozvoj multikulturní společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústí nad Labem 28.2.2015 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

Plavání dětí Plavací školičky (podle věku a zkušeností)- otvíráme nové cykly, nutno registrovat - Bc. Iva Procházková

Plavání dětí Plavací školičky (podle věku a zkušeností)- otvíráme nové cykly, nutno registrovat - Bc. Iva Procházková LEDEN 2016 PŘEDNÁŠKY Význam jednotlivých sedmiletí ve Vašem životě a v životě Vašich dětí pátek 15. 1. 2016-19 h PhDr. Anežka Janátová DIVADLO, SLAVNOSTI (nutná registrace e-mailem) Pohádka o 12 měsíčkách

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Cvičení rodičů s dětmi

Cvičení rodičů s dětmi Cvičení rodičů s dětmi MAZLÍCI Vhodné pro miminka od 4 m do 18m. Podněcujeme přirozený rozvoj dítěte a správnou manipulaci s ním. Formou her, říkadel a písniček, včetně cvičení na gymbalónech a s vhodnými

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Ústí nad Labem 28.2.2014 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

CENTRUM ROSA PROGRAM NA BŘEZEN 2015

CENTRUM ROSA PROGRAM NA BŘEZEN 2015 CENTRUM ROSA PROGRAM NA BŘEZEN 2015 Od 5. 3. je otevřeno Café Rosa kavárna 2. 3. 2015 (pondělí) 3. 3. 2015 (úterý) 13:30 14:30 Zdravá záda pod vedením fyzioterapeutky Mgr. Kristýny 4. 3. 2015 (středa)

Více

2.1. 2015 - pátek Zdravotní cvičení pro seniory 8:30 9:30

2.1. 2015 - pátek Zdravotní cvičení pro seniory 8:30 9:30 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

PRŮBĚŽNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

PRŮBĚŽNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 PRŮBĚŽNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 PLÁNOVANÉ AKCE - TRVALKY PRVÉ ČŮRÁNÍ ŽIŽKY (XIII.) čtvrtek 30. duben (od 17.00 hod.) Při této nové tradici vítání jara si rodiče a děti hrají s barvami a se stavebnicí.

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1 Slovo úvodem Rok 2015 byl druhým rokem, který jsme trávili v nových prostorech. Veřejnost si k nám opět našla cestu a díky přednáškové činnosti, nabídce cvičení a dalším aktivitám

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

Občanské sdružení TOTEM RDC připravilo pro své klienty na období 2013/2014 POHYBOVÉ AKTIVITY

Občanské sdružení TOTEM RDC připravilo pro své klienty na období 2013/2014 POHYBOVÉ AKTIVITY Občanské sdružení TOTEM RDC připravilo pro své klienty na období 2013/2014 POHYBOVÉ AKTIVITY JÓGA pro seniory Cvičení s důrazem na správné dýchání a soustředění se na to, co tělo procvičuje. Vhodné i pro

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Výroční zpráva Rok 2015

Výroční zpráva Rok 2015 Muzikohraní, z. s. Výroční zpráva Rok 2015 Hudba nastupuje tam, kde už slovo nestačí. C. Debussy 1 Úvodní slovo Muzikohraní naplňuje své záměry, svá poslání a za celý náš kolektiv mohu potvrdit, že jsme

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Buskers fest 2013 festival pouličního umění

Buskers fest 2013 festival pouličního umění Buskers fest 2013 festival pouličního umění České Budějovice 27. 28. 6. 2013 Busking je označení pro jakékoli pouliční vystupování ať už hudební, divadelní či třeba artistické. Vystupující člověk se nazývá

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více