Výroční zpráva. Komunitního centra. Kampa. za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Komunitního centra. Kampa. za rok 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok

2 Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2011 Milí rodiče, návštěvníci a příznivci Komunitního a mateřského centra Kampa, v roce 2011 uplynulo pět let od otevření KC Kampa a k radosti všech, kteří se na jeho fungování podílejí, oblíbenost domečku na Kampě stále stoupá, o čemž svědčí stále větší návštěvnost herny, kurzů, kroužků i programů. V KC Kampa i nadále spolupracuje sehraný tým dobrovolníků, který zajišťuje zázemí pro rodiče s nejmenšími dětmi, pro další věkové kategorie dětí, dospělých i seniorů, vytváří program a stará se o provoz, za což všem patří náš velký dík. Bez nich by takový projekt existovat nemohl. Mezi důležité aktivity KC Kampa patří i nadále zájem o zachování zdravého životního prostředí na Kampě a účast v diskuzích o budoucnosti parku Kampa. Zde si také vážíme spolupráce s MČ Praha 1, Magistrátem hl.m. Prahy, stejně jako s mnohými spolky a sdruženími, které působí v Praze 1 a na Malé Straně. Za velký úspěch loňského roku považujeme kromě jiného i realizaci projektu Herna, v němž se díky finanční sbírce podařilo zrekonstruovat a zvelebit hernu mateřského centra. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří tento projekt podpořili. Ve všech našich aktivitách budeme v následujících letech pokračovat a uvítáme všechny podněty, které budou pro činnost KC Kampa přínosné, abychom byli kvalitním reprezentantem služeb občanům Malé Strany a nejen jim. Děkujeme za pomoc našim příznivcům a podporu našich sponzorů. Výkonný tým 2

3 Poslání a cíle Komunitní centrum Kampa (KCK) je nezisková organizace založená v r s cílem zachovat a rozvíjet sousedskou pospolitost v Praze 1 a podílet se na vytváření prostředí příznivého pro život občanů, včetně ochrany životního prostředí. Hlavní činnost KCK se odvíjí ve dvou směrech v Mateřském centru, kde jsou cílovou skupinou děti v předškolním věku a jejich rodiče, a v Klubovně, kde KCK připravuje program pro mládež a pro dospělé. KCK se také zapojuje do projektů pořádaných dalšími organizacemi podobného zaměření a spolupracuje s MČ Praha 1, která nad některými projekty KCK pravidelně přebírá záštitu. Mateřské centrum je členem celostátní Sítě mateřských center a je držitelem ocenění Společnost přátelská rodině. Sídlo KCK a organizace činnosti KCK provozuje činnost v budově U Sovových mlýnů 3, Praha 1. Budova je majetkem Městské části Praha 1 a KCK je zde v nájmu. Činnost Komunitního centra Kampa podle stanov (viz řídí tříčlenný výkonný tým, volený valnou hromadou ve složení: Alena Kopecká, Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., Mgr. Markéta Nová. Provoz KC Kampa v roce 2011 zajišťovaly výkonné ředitelky Mgr. Tereza Čechová do srpna 2011, od září 2011 Ema Pospíšilová. Na všech programech a provozu KC Kampa se podílí tým dobrovolníků, především rodičů na mateřské a rodičovské dovolené, který je zásadní pro chod celého sdružení a kterému patří velké poděkování. Mateřské centrum Činnost v roce 2011 Mateřské centrum funguje na základě dobrovolnického principu dle zásad celostátní Sítě mateřských center (viz V pravidelném provozu nabízí otevřenou hernu pro rodiče s dětmi za poplatek 40 Kč, který slouží k pokrytí nezbytných nákladů na provoz herny. Herna je celoročně navštěvována a plně využívána jako zázemí pro děti a rodiče, kteří zavítají do centra Prahy. Rodiče především oceňují snadnou dostupnost, bezbariérový přístup, příjemné prostředí, vstřícný přístup a péči našich dobrovolníků, jež jsou rodičům k dispozici a zajišťují služby v herně po celou dobu provozu. Průměrná návštěvnost v roce 2011 byla 1477 návštěvníků měsíčně. Od roku 2011 je herna nově v provozu po celý den. Rozšíření provozu herny během poledních hodin maminky vřele uvítaly. 3

4 Herna byla v roce 2011 otevřena: Pondělí 9:30 18:00 Úterý 9:30 18:00 Středa 9:30 18:00 Čtvrtek 9:30 18:00 Pátek 9:30 12:00 Návštěvnost Mateřského centra Kampa 2011 Počet rodin Počet dětí Návštěvnost kroužků Celkem Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Letní prázdniny 0 Letní prázdniny 0 Srpen Letní prázdniny 0 Letní prázdniny 0 Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Průměrná návštěvnost v kalendářním roce 2011 (bez prázdnin) = 1477 Kroužky jsou provozovány v pravidelném programu ve dvou pololetích školního roku. Cílovou skupinou kroužků jsou děti od 3 měsíců do 4 let s rodiči a děti od 4 do 10 let. Program je zaměřen na rozvíjení dětské psychomotoriky, hudebního a výtvarného vnímání, rukodělné činnosti, výuku angličtiny a posilování vztahu dětí k rodičům. Kroužky jsou vedené zkušenými lektory s několikaletou praxí. Preferujeme vždy dlouhodobou spolupráci, kterou vítají také rodiče s dětmi. Cílem je kvalita kroužků a zajištění pohodlného zázemí rodičům s dětmi a samozřejmě i dětem samotným. Zařazováním nových kroužků reagujeme na poptávku našich návštěvníků. 4

5 Kroužky Kroužky pro děti, 1. pololetí 2010/2011 Po Út St Čt Pá 09:30 10:15 Zpívej si! /pohybově-hudební/ 1,5 4 roky 10:30 11:15 Young Toddler Class/angličtina/Valerie, 1,5 2,5 roku 16:00 16:45 Dráčata, zábavné a pohybové/iva, 3,5 5 let 17:00 17:45 Dramatický kroužek od 5 let/iva 09:30 10:15 Robátka/hudební Yamaha/Katka, 4 18 měsíců 10:30 11:15 První krůčky k hudbě/yamaha/katka, 18 měs. 4 roky 14:00 15:00 Jóga po porodu/petra/pro maminky (miminka s sebou) 16:00 16:45 První krůčky k hudbě/yamaha/petra, 18 měs. 4 roky 17:00 17:45 První krůčky k hudbě/yamaha/petra, 18 měs. 4 roky 15:00 15:45 Barevný svět výtvarný/iveta 3 6 let 16:00 16:45 Barevný svět výtvarný/iveta 3 6 let 09:30 10:15 Ještěrky/Štěpánka, 2 4 roky 10:30 11:15 Ještěrky/Štěpánka, 2 4 roky 14:00 14:45 Andělíčci I./Arnoštka 0 1 rok 15:00 15:45 Andělíčci II./Arnoštka, 1 2 roky 16:00 16:45 Indiáni/Arnoštka, 2 4 roky 17:00 17:45 Jóga pro děti/arnoštka, 2 5 let 09:30 10:15 Světýlka II./Ilona, měsíců 10:30 11:15 Světýlka I./ Ilona, 3 10 měsíců 16:00 16:45 Modeláři/Miloš, od 10 let/1x za 14 dní Kroužky pro děti, 2. pololetí 2011/2012 Po Út St Čt Pá 10:30 11:15 Young Toddler Class/angličtina/Kate, 1,5 2,5 roku 16:00 16:45 Dramatický kroužek/iva, od 5 let 17:00 17:45 Beznot/dětský pěvecký sbor/zuzana, Markéta, od 4 let 09:00 9:45 Ještěrky/Štěpánka, 2 4 roky 10:00 10:45 Ještěrky/Štěpánka, 2 4 roky 11:00 11:45 Ještěrky/Štěpánka, 2 4 roky 14:00 14:45 Robátka/hudební Yamaha/Petra, 4 18 měsíců 17:00 17:45 První krůčky k hudbě/yamaha/petra, 18 měs. 4 roky 15:00 15:45 Barevný svět výtvarný/iveta, 3 6 let 16:00 16:45 Barevný svět výtvarný/iveta, 3 6 let 10:00 10:45 Světýlka III/ Jana, měsíců 15:00 15:45 Andělíčci /Arnoštka, 1 2 roky 16:00 16:45 Indiáni/Arnoštka, 2 4 roky 15:00 16:30 Modeláři/Miloš, od 10 let, 1x za 14 dní 5

6 Popis kroužků Kroužky pro nejmenší (3 24 měsíců) Světýlka I (3 12 měsíců) Světýlka II (12 18 měsíců) Světýlka III (18 24 měsíců) Hraní s dětmi formou básniček, říkadel a písniček a cvičení na balónech v souladu s jejich psychomotorickým vývojem. Každá hodina obsahuje informace pro rodiče (aktuálně podle věku a "problémů" k řešení), hra na hudební nástroje, tvoření (v souladu s ročním obdobím), malování, rozvíjení hrubé i jemné motoriky, smyslů a řeči. Cena: 100 Kč/hodina/pololetní předplatné Kontakt: Jana Fillová, Robátka (Hudební škola YAMAHA) pro děti od 4 do 18 měsíců Děti v kroužku získávají první elementární povědomí o hudbě prostřednictvím společného zpěvu, poslechu hudby a hudebně-pohybových her. Lektorka: Katka, Kontakt: ceník na webových stránkách školy Yamaha Kroužky od 1,5 roku do 4 let Kids in Motion angličtina pro nejmenší Young Toddler Classes (Batolata) pro bilingvní děti /pro 1,5 2,5leté děti s rodiči, pro které je angličtina rodným jazykem, lektorka Valerie Reeves rodilá mluvčí Kontakt: Cena: 120 Kč/lekce, Kč/11 lekcí První krůčky k hudbě (Hudební škola YAMAHA) pro děti od 18 měsíců do 4 let. Obsahem kroužku jsou jednoduché tematické písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Lektorky Katka a Petra. Kontakt: ceník na webových stránkách školy Yamaha Andělíčci /1 2 roky/ Kruh pro velké s malými do 2 let s prvky dětské jógy. Hrajeme si, zpíváme, tančíme a povídáme, něco se i naučíme. Na závěr relaxační chvilka pro maminky. Kontakt: Arnoštka Berousková, Cena: 100 Kč/hodina/pololetní předplatné Ještěrky /2 4 roky/ Pohybové a rytmické hry pro děti s rodiči. Říkadla, tanečky, písničky, hry s drobnými orffovými nástroji a společné vyrábění. Program je zaměřen na psychomotorický vývoj dítěte a posílení vztahu maminka/tatínek a dítě. Kontakt: Štěpánka Pěnkavová, cena: 100 Kč/hodina/pololetní předplatné Indiáni /2 4 roky/ Kruh pro ty, které čeká školka, s prvky dětské jógy. Hrou, zpěvem, tancem a verši sledujeme roční období, učíme se sociálnímu vnímání a chování, zaměřujeme se na pozornost a souvislosti. A na závěr nás čeká relaxační chvilka pro maminky. Kontakt: Arnoštka Berousková, Cena: 100 Kč/hodina/pololetní předplatné 6

7 Kroužky od 3 do 10 let Dráčata /3,5 5 let/ Pohybově-zábavný kroužek pro předškoláčky. Děti si zahrají, zazpívají, zatancují a něco se naučí. Kroužek probíhá bez účasti rodičů. Rodiče mohou počkat na děti v KC nebo si děti vyzvednout po kroužku. Kontakt: Iva Zárybnická, Cena: 90 Kč/hod za jednorázovou hodinu nebo zvýhodněné pololetní předplatné (80 Kč/hod.) Barevný svět /3 6 let/ výtvarný kroužek Svět pro děti, ve kterém se nikdo neztratí. Vyzkoušíme si, co dovedeme s barvami, papírem i hlínou si pohrajeme a třeba se projdeme i pohádkovým krajem. Děti si vyzkoušejí různé výtvarné techniky, a co dokážou nás, možná překvapí... Kontakt: Iveta Wollerová, Cena: 120 Kč/hodina/pololetní předplatné Dramatický kroužek /od 5 let/ Kroužek pro radost a zábavu pro každého, kdo si rád hraje, a to nejen s hračkami. V červnu zahrajeme představení, které se na kroužku naučíme. Kontakt: Iva Zárybnická, Cena: 100 Kč hodina/pololetní předplatné Beznot /od 4 let/ Dětský pěvecký sbor pod vedením Zuzany Kropáčové a Markéty Foukalové. Zpívání bez předsudků, bez drezury a stresu. Rozvíjíme kreativitu a hudební cítění u dětí formou hry. Kontakt: Zuzana Kropáčová, Cena: 1700 Kč /pololetní předplatné Kroužky pro děti od 10 let Modeláři /od 10 let/ Cílem kroužku je během školního roku vyrobit volný větroň cca. 80 cm. Děti s těmito letadly poté soutěží na tradičních žákovských závodech. Kapacita 10 dětí. Kontakt: M: KAMPÍK dětská skupina s programem /2 4 roky/ hlídání dětí s programem, středa a pátek od 8:00 do 15:00. Informace na u: nebo na tel: Herna V roce 2011 proběhl půlroční Projekt Herna KC Kampa. Během této doby jsme prostřednictvím sbírky mezi našimi návštěvníky a příznivci KC Kampa vybrali dostatek financí, díky kterým bylo možno zrekonstruovat, dovybavit a zútulnit původní hernu pro děti a rodiče, kteří zavítají na Malou Stranu a na Kampu. Celková částka, kterou se během sbírky podařilo vybrat, se vyšplhala na Kč. I v rámci sníženého rozpočtu se podařilo hernu nově vymalovat pestrými odstíny a zakomponovat příběh malostranských pohádek. Děti si nyní mohou hrát v krásném dřevěném domečku s mlýnským kolem pod obrázkem malostranských střech, Petřínské rozhledny a především pod ochranou vodníka Václava Vaněčka, místopřísežného a zplnomocněného vodníka na Čertovce. 7

8 Díky sponzorským darům našich návštěvníků, maminek s dětmi, které již odrostly kojeneckému věku, mohou rodiče nejmenších dětí využívat dřevěnou postýlku a přebalovací pult. Děkujeme všem zúčastněným za podporu během celého projektu. 8

9 Klubovna Komunitní centrum Kampa pořádá program i pro mládež a dospělé. V tomto programu nabízíme pravidelné kurzy z oblasti hudby (Gamelan, Africké bubny, Bubnování na džembé), cvičení a udržování zdravého životního stylu (Jóga cvičení 5 Tibeťanů, Břišní tance). Pořádáme pravidelné kulturní programy besedy, přednášky, sousedská setkání, výtvarné a rukodělné dílny. Pravidelný filmový klub KC Kino, nabízí současnou filmovou tvorbu převážně dokumentárních filmů, kdy bývají přítomni i autoři snímků a po projekci proběhne beseda o snímku. Také pořádáme různá setkání, besedy a přednášky. Cestovatelské, přírodovědné, zaměřené na ekonomiku i hospodářství. Spolupracujeme s mnohými spolky a organizacemi, kterým poskytujeme klubovnu k pořádání jejich aktivit a také jako zázemí k akcím na Kampě. Pořádáme následující festivaly a happeningy: Kampa střed světa 2011 Od čtvrtka 24. do soboty 26.března se již tradičně na Kampě uskutečnil další ročník akce Kampa střed světa. Akce měla za cíl poukázat na jedinečnost Kampy, zviditelnit genia loci a také oslavit přicházející jaro. Akci pořádalo Komunitní centrum Kampa ve spolupráci s kavárnou Mlýnská, Sokolem-ČOS, Biografem Zimní poloha, Muzikanty z Kampy, klubem TURAS a Městskou policii. Slavnost je každoročně realizována díky laskavé podpoře MČ Praha 1. Slavnost přinesla tentokráte ne dva, ale dokonce tři dny plné hudby, veselí, divadla a dětských her. Program zahájili ve čtvrtek v podvečer Muzikanti z Kampy v hospodě Šatlava (Saská ulice) svým nezdolným muzikantským jammem trvajícím až do brzkých ranních hodin. Páteční programovou štafetu převzala konference na téma Historie a budoucnost Kampy pražský práh. Konference byla zahájena zpěvy malostranského sboru La Grande Banda. Své příspěvky přednesli: J.Šiklová, J.Volfová, O. Lomecký, M. Tryml, J. Sedmík, B.Hlas, J.Tajboš, J.Kábele, J.Kučera,R. Biegel. Po skončení konference, která již tradičně proběhla v Michnově paláci Tyršova domu, následoval komponovaný kabaretní večer pod taktovkou divadelního spolku Vosto5. Improvizace, hudba, různorodí hosté vše bylo k vidění v cirkusovém šapitó v centrální části parku na Kampě v pátek večer. Sobota byla zahájena komentovanými prohlídkami Malé Strany. Po otevření brány na Kampu pod Karlovým mostem za doprovodu sboru Parne Čilagi a bubnů Lubomíra Holzera se mohli návštěvníci těšit na odpoledne plné hudby, divadelních představení, pohody a her pro děti. Ze sobotního programu namátkou vyberme alespoň několik. Po třetí hodině odstartoval program folkšramový RUDOVOUS. Štafetu pak přebrali hanspaulský bluesman IVAN HLAS se svým triem. Pořadatelé měli tu čest poté uvítat na podiu ženskou punkově alternativní sestavu ZUBY NEHTY, jejichž vystoupení je vždy zážitkem a to už i pro svou velkou vzácnost. Večer uzavřely české ska-lidovky v podání POHŘEBNÍ KAPELY. Odpolednem provázel seriózní lidový bavič Ladislav Čumba. Na realizaci doprovodného programu se podíleli Komunitní centrum Kampa, dětský oddíl Kruh, Městská policie Praha 1 a další subjekty. Akce proběhla v parku na Kampě a přilehlých prostorách. Vstup na sobotní program byl zdarma. U příležitosti prvního jarního víkendu byla zahájena též výstava fotografií staré Kampy. 9

10 Třetí malostranské vinobraní Dozvuky horňáckých slavností 2011 V sobotu se na Kampě konalo třetí Malostranské vinobraní neboli Dozvuky Horňáckých slavností, na kterém vystoupilo přes 90 krojovaných muzikantů a tanečníků z Horňácka, ale také Zuzana Lapčíková a Slovácký krúžek Praha. Během slunečného odpoledne a celého večera se návštěvníci mohli těšit z jedinečné atmosféry podobné Horňáckým slavnostem, které se konají každoročně ve Velké nad Veličkou. Celý program začal po poledni muzikou a tanci Horňáků. Následovala sklizeň vietnamského vína v samotném parku. Víno sklízeli organizátoři s pomocí přihlížejících dětí, které pak víno samy ochutnaly. Následoval hlavní program s vystoupením věhlasných Horňáckých cimbálových muzik Martina Hrbáče a Miroslava Minkse. Vystoupil ženský sbor z Velké nad Veličkou, mužský sbor z Lipova, dívčí sbor z Kuželova. Jako host Miroslava Minkse zahrála na vinobraní i excelentní cimbalistka Zuzana Lapčíková. Taneční starší skupina ze souboru Lipovjan z Lipova, gajdoš Ivan Urbánek z Javorníka a mužský sbor Chotár. Horňáci Pražanům představili i tzv. čepení nevěsty, kdy se nevěstě symbolicky nasazuje čepec na hlavu. Celé odpoledne mohli návštěvníci koštovat vína, burčák, domácí slivovici a klobásky z Moravy. Do pozdních večerních hodin pokračovala v parku beseda u cimbálu za bujarého veselí všech zúčastněných. Malostranského vinobraní si užívalo okolo 1000 návštěvníků. Kurzy pro dospělé Po 19:00 20:00 Orientální tanec/začátečnice/darina 20:30 21:30 Orientální tanec/pokročilé/darina St 18:00 19:15 Jóga pro každý den/iveta 19:30 21:00 Gamelan/Jonathan Čt 18:00 19:30 Africké bubny začátečníci/jakub 19:30 21:00 Africké bubny pokročilí/jakub Ne 19:00 21:00 Bubnování djembe (PaeDr. Lubomír Holzer) Popis kurzů Orientální tanec orientální tanec je v KC již tradicí. Pod vedením zkušené lektorky Dariny se naučíte ladné pohyby Orientu a krásně se uvolníte. Kurzy pro začátečnice i pokročilé. Jóga pro každý den kurz vede Iveta Wollerová, zkušená lektorka a cvičitelka jógy. Pět Tibeťanů vaše záda dokonale protáhne a zpevní vaši postavu. Bubnování na africké bubny výuka vychází z tradičních západoafrických rytmů a využívá klasické techniky hry na djembe a basové bubny se zvonci. Kurz je určen těm, kteří se chtějí naučit základní techniku hry a nemají žádné nebo velmi malé zkušenosti s 10

11 africkými bubny. Vítáni jsou ale i více či méně zkušení muzikanti, kteří se chtějí seznámit se západoafrickými bubny. Cílem kurzu je, kromě základní techniky hry, naučit se např. ovládat co nejlépe nástroj, vnímat lépe rytmus a dobu, orientovat se v rámci méně složité polyrytmie. Bubnování na djembe kurz bubnování na djembe pro začátečníky i pokročilé. Podle osvědčené metody Dr. Holzera se naučí hrát opravdu každý! Kurz vede profesionální hudebník a muzikoterapeut. Program Komunitního centra Kampa v roce 2011 Filmový klub 11. ledna Pravidla lži Robert Sedláček 21. ledna Zahrada Martin Šulík 8. února Vše pro dobro světa a Nošovic Vít Klusák 22. února Nesvatbov Erika Hníková 8. března Kimčongílie/dokument N.C.Heikin 19. dubna Čestmír Kopecký promítání filmu absolventů FAMU: Od višní do višní Jana Boršková Všechno je sračka Tomáš Weinreb 10. května 25 ze šedesátých aneb Československá vlna 1. díl 14. června Katka Helena Třeštíkovvá 11. října Generace Singles Jana Počtová 18. října Porodní plán Gabriela Kontra 25. října Hlad Marcus Vetter, Karin Steinbergerová 15. listopadu Mamma Gógó Fridrik Thór Fridriksson 13. prosince Paheli Amol Palekar Ozvěny bollywoodského festivalu Besedy a semináře: 8. února beseda s režisérem filmu Vše pro dobro světa a Nošovic Vítem Klusákem 11. února Čtení z tvorby guatemalských literátů doprovázené hudbou 18. února Děti Guatemaly přednáška na téma "Mayové dnes" 12. dubna Ptáci ve městě Přednáška, pořádá MČP1 26. dubna Beseda s Irenou Koutskou 26. dubna Hana a Petr Řehákovi, Toulání po Filipínách cestovatelská beseda 1.června Nejlepší chůva - Seminář pro rodiče 7. listopadu Seminář První pomoc u miminek a dětí do 3 let Výstavy: 4. února Vernisáž výstavy Děti Guatemaly 8. dubna Vernisáž výstavy Leonarda Rottera Stará Kampa 30. dubna Derniéra výstavy Leonarda Rottera 3. května Vernisáž Unicef Panenky 1. září Vernisáž Květy Křížové Legrácky pro děti 2. prosince Vernisáž výstavy výtvarného spolku Hruška 11

12 Workshopy, festivaly a happeningy 2.dubna Jarní bazar 5. března Malostranský masopust Průvod masek března Kampa střed světa 15. dubna Pro maminky s dětmi Jarní vila 25. května United Islands 28. května Sobotní odpoledne s tátou pro děti a tatínky v KC Kampa 29. května Bubnování na djembe závěrečné posezení u ohně 1. června Dětský den s klaunem a den otevřených dveří KCK 7. června Velká sýrová nakládačka 16. června Exkurze Muzeum pověsti a strašidel 18. června Refufest 21. června Plavba parníkem pro rodiče s dětmi 1. září Teatrotoč zahájení školního roku 17. září Malostranské vinobraní 22. listopadu Tvůrčí dílna výroba adventních věnců 5. prosince Mikulášská besídka 10. prosince Plavení světel se Svatou Lucií v KC Kampa Divadélka: 29. ledna Husy na tahu 19. února Pohádka Jak medvědi vařili 19. března Divadélko Většina lidí: Kocour v botách 7. května Divadélko Romaneto Vodnická pohádka 29. října Vesmírná pohádka 12. listopadu Mexický klaun Sancho Panza 27. listopadu Divadélko o Šetkovi Autorské čtení: 16. května Zajíček Zlobílek Tereza Boehmová 4. prosince Kam běží modrá liška? 11. prosince Procházka s Modrou liškou po Kampě 18. prosince Autorské čtení z knihy Vánoce pro kočku 12

13 Finanční zpráva Komunitní centrum v roce 2011 získalo granty a podporu od těchto institucí: MPSV Dotace ze státního rozpočtu nestátnímu neziskovému subjektu v oblasti podpory rodiny v roce 2011 Městská část Praha 1 Grant Městské části Praha 1 na rok 2011 spolková činnost Grant Městské části Praha 1 na rok 2011 kultura Grant Městské části Praha 1 na rok 2011 školství Přehled zdrojů financování projektu za rok 2011 Příjmy: Dotace MPSV, MKČR , MČ Praha , Kraj , sponzorské dary: peněžní: , nepeněžní: , příjmy od uživatelů: , Jiné 8 970, celkem , Výdaje: osobní náklady, honoráře , materiálové náklady , potraviny , kancelářské potřeby , vybavení DDHM , jiné materiálové náklady , 13

14 nemateriálové náklady , elektřina , vodné, stočné 8 806, spoje , nájemné , jiné služby , celkem ,- Poděkování Děkujeme dobrovolníkům, příznivcům a všem za pomoc a podporu při provozu a aktivitách KC Kampa. Za finanční podporu děkujeme našim sponzorům. Komunitní centrum funguje jako nezisková společnost, a proto je závislá především na dotacích, grantech a příspěvcích. Děkujeme Městské části Praha 1 za stálou podporu a vstřícný postoj. Spolupracovníci a dobrovolnický tým: Markéta Borková, Přemysl Čech, Markéta Dvořáková, Blanka a Michal Fialovi, Helena Fuková, Michaela Hanáková, Irena Hašková, Kateřina Huráková, Monika Kepková, Barbara Kopecká, Markéta Kopřivová, Ivona a Daniel Motýlovi, Kamila Kožichová, Alena Liščáková, Jura Lom, Kateřina Malá, Ráchel Paslerová, Štěpánka Pěnkavová, Ivana Pokorná, Svatka Schneiderová, Alena Sow, Barbora Šrámková, Natálie Tesařová, Kamila Vodrážková, Iveta Wollerová, Iva Zárybnická, Štěpánka Zenklová, Milena Zvěřinová. Sponzoři Reunion s.r.o., Jaroslav Cepoušek JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Kampa Nula, o.s. Ing. Ladislav Kopecký Malostranské noviny 14

15 MČ Praha 1 Ministerstvo kultury Ministerstvo práce a sociálních věcí Jindřich Pavliš, Vojanovy sady Dušan Sahula, Pražská paroplavební společnost Karel Schwarzenberg Sokol Petr Svoreň, Millennium Publishing s.r.o. Zdeněk Škromach JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát Mnohokrát děkujeme také všem, kteří podpořili náš projekt Herna a díky jejichž příspěvkům jsme mohli hernu v KCK rekonstruovat a zvelebit. Jana Bémová, Tereza Boehmová, Zuzana Boehmová, Klára Kopecká, Silvie Koťátková, Pavel Michovský, Lucie Molárová, Iva Nachtmannová, Barbora Osvaldová, Karolína Peake, Marta Píšová, Lucie Pištorová, pan Potoczný, Marta Pražáková. Dík patří i anonymním dárcům sbírky. Naše spřátelené organizace: Člověk v tísni Jabok Kam s dětmi Kavárna Mlýnská Malostranské noviny Městská policie Praha 1 Multikulturní centrum Oáza Pražská paroplavební společnost Síť mateřských center, o.s. Sokol Vojanovy sady s.r.o. 15

16 Kontaktní a identifikační data název organizace: Komunitní centrum Kampa číslo a datum registrace: sídlo organizace: Hroznová 5, Praha 1 adresa kanceláře: U Sovových mlýnů 3, Praha 1 statutární zástupce: Olga Lomová, Alena Kopecká, Markéta Nová telefon: IČO bankovní spojení Česká spořitelna, Mostecká, Praha 1 číslo účtu: /0800 webové stránky: Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2011 Redakce Alena Kopecká, Ema Pospíšilová, Markéta Nová Ilustrace Barbara Šabachová Grafická úprava a sazba Lída Nováková Tisk Neoset Vydalo Komunitní centrum Kampa, Hroznová 5, Praha 1 v roce

POSLÁNÍ A CÍLE SÍDLO KCK A ORGANIZACE ČINNOSTI. Milí rodiče, návštěvníci a příznivci Komunitního a mateřského centra Kampa,

POSLÁNÍ A CÍLE SÍDLO KCK A ORGANIZACE ČINNOSTI. Milí rodiče, návštěvníci a příznivci Komunitního a mateřského centra Kampa, Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2012 POSLÁNÍ A CÍLE Milí rodiče, návštěvníci a příznivci Komunitního a mateřského centra Kampa, Komunitní centrum Kampa (kck) je nezisková organizace založená

Více

Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2013

Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2013 Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2013 Milí rodiče, návštěvníci a příznivci Komunitního a mateřského centra Kampa, KC Kampa funguje již osmým rokem a je nám potěšením konstatovat, že úspěšně.

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Cvičení rodičů s dětmi

Cvičení rodičů s dětmi Cvičení rodičů s dětmi MAZLÍCI Vhodné pro miminka od 4 m do 18m. Podněcujeme přirozený rozvoj dítěte a správnou manipulaci s ním. Formou her, říkadel a písniček, včetně cvičení na gymbalónech a s vhodnými

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí Drama (15:00-16:00) Hrajeme si s písničkou třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr (15:00-16,30)

Více

Rodinné centrum Letná. Rodinné centrum Letná

Rodinné centrum Letná. Rodinné centrum Letná Rodinné centrum Letná Výroční zpráva za rok 2007 Rodinné centrum Letná je občanské sdružení, které usiluje o vytvoření inspirativního prostoru pro děti a jejich rodiče. Nabízíme hernu a činnosti pro nejmenší,

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec)

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Obsah 02 03 03 04 06 06 07 Obsah Úvod Orgány Občanského sdružení Rybička Činnost Občanského sdružení Rybička Propagace občanského

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011

CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 Můžeme žít z toho, co získáme, kvalita života však závisí na tom, co dáme. Autor neznámý Co je Centrum Generace? Centrum Generace je občanské sdružení,

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,-

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,- Sportovní kroužky Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 + 2 víkendové akce Kroužek je určen všem dívkám z 1. a 2. tříd. Na kroužku se naučí pohyb v rytmu hudby, základní aerobní kroky a lehčí aerobní sestavy.

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Okno do Pohádky. Červen 2012 - Srpen 2012 1 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU ROUSÍNOV

Okno do Pohádky. Červen 2012 - Srpen 2012 1 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU ROUSÍNOV Okno do Pohádky INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU MAMINEK POHÁDKA ROUSÍNOV Červen 2012 - Srpen 2012 1 Milé maminky, tatínkové, babičky, dědečkové a hlavně Vy, naši nejmenší děti! Tak si pokládám otázku, zda otvírat

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Odborářů 345,530 09 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: PhDr.Michal Havlíček manažer školy: Mgr.Klára

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit Rodinné centrum Žirafa bylo založeno v roce 2009 Sborem Jednoty bratrské v Liberci. V roce 2012 nadále pokračovalo ve svém poslání, kterým

Více

Výroční zpráva 2014 Komunitní centrum Kampa

Výroční zpráva 2014 Komunitní centrum Kampa Výroční zpráva 2014 Komunitní centrum Kampa ČÁST A Poslání Komunitního centra Kampa Spolek Komunitní centrum Kampa si klade za cíl podporovat rozvoj občanské společnosti a místní pospolitosti v oblasti

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace* za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace* za rok 2007 Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace* za rok 2007 Skutečně šťastni budou jen ti z vás, kteří budou chtít sloužit a objeví, jak se to dělá Albert Schweitzer Co je Centrum Generace? Centrum

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Rodinné centrum Pastelka. Výroční zpráva 2011

Rodinné centrum Pastelka. Výroční zpráva 2011 Rodinné centrum Pastelka Výroční zpráva 2011 Základní údaje Rodinné centrum PASTELKA o.s. je nestátní nezisková organizace Právní forma: občanské sdružení Zapsána dne 26.3.2003 u MVČR, čj:vs/1-1/53410/03-r

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

MC Břežánek. Výroční zpráva za rok 2009. Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek

MC Břežánek. Výroční zpráva za rok 2009. Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek Výroční zpráva za rok 2009 MC Břežánek Dolní Břežany, Dělnická 120 www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, tel. 773 619 138 OBSAH Obsah... 2 Úvodní slovo...

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Sdružení pro alternativní školní a volnočasové aktivity ( SASVA ) se sídlem Praha 12, Rozvodova 39, IČ 27027422, registrovaného 24.3.2006 u MV Praha 4, Nám.hrdinů 3 pod

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Představení Klubu přátel rodiny

Představení Klubu přátel rodiny Představení Klubu přátel rodiny Klub přátel rodiny (KPR) vznikl v roce 2001. Toto občanské sdružení podporuje činnost Centra pro rodinu a sociální péči, sdružuje ty, kteří rodině fandí, podporují ji a

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem

VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Souhrn činnosti za rok 2008 4-12 3. Struktura organizace

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 MC Robátko Mateřské centrum Robátko je nezisková organizace sdružující aktivní rodiče, kteří centrum navštěvují nebo se dobrovolnicky starají o jeho chod a program. Pilíře činnosti

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanské sdružení NA DLANI. Praha 6, Rooseveltova 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanské sdružení NA DLANI. Praha 6, Rooseveltova 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení NA DLANI Praha 6, Rooseveltova 8 ROK 2011 Občanské sdružení NA DLANI Praha 6, Rooseveltova 8/169 tel.: 224 322 147 IČO: 49276441 Rada Občanského sdružení Jitka Vaňková,

Více

Komunitní listy Leden 2010. Hrušov

Komunitní listy Leden 2010. Hrušov Komunitní listy Leden 2010 Hrušov 2 USKUTEČNĚNÉ AKCE: HORNICKÉ SLAVNOSTI 5. 9. 2009 Tyto slavnosti se konaly v Karviné v parku Boženy Němcové, pořádalo je OKD. Děti z nízkoprahových zařízení pro děti a

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. Sdružení maminek Sluníčko. Úvodní slovo výroční zprávy. Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. Sdružení maminek Sluníčko. Úvodní slovo výroční zprávy. Obsah Úvodní slovo výroční zprávy Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Sdružení maminek Sluníčko Úvodní slovo výroční zprávy... 2 Co je to Centrum pro rodinu... 3 Poslání Sdružení maminek Sluníčko... 4 Historie organizace

Více

ŠAMANKA - červnové akce

ŠAMANKA - červnové akce ŠAMANKA - červnové akce Datum Čas akce místnost bližší informace 1.6.15 1.6.15 Kytarový recitál Lubomíra Dočkala O cestě do pralesa (nejen) pro Nejen klasická koncertní kytara, ale například i interpretace

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

2. OBSAH 1. 2. 3. 4. O

2. OBSAH 1. 2. 3. 4. O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2. OBSAH 1. Hlavní strana 2. Obsah 3. Úvodní slovo 4. O nás 5. Mateřské centrum 6. Sociální centrum 7. Baby klub 8. Programy pro rodiny s dětmi v NRP 9. Vzdělávání zaměstnanců 10. Propagace

Více

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Tyto kroužky jsou zaměřeny nejen na klasickou kresbu a malbu, ale také na tvorbu prostorových objektů, koláží, seznámení s různou uměleckou technikou, také

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více