Výroční zpráva. Komunitního centra. Kampa. za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Komunitního centra. Kampa. za rok 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok

2 Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2011 Milí rodiče, návštěvníci a příznivci Komunitního a mateřského centra Kampa, v roce 2011 uplynulo pět let od otevření KC Kampa a k radosti všech, kteří se na jeho fungování podílejí, oblíbenost domečku na Kampě stále stoupá, o čemž svědčí stále větší návštěvnost herny, kurzů, kroužků i programů. V KC Kampa i nadále spolupracuje sehraný tým dobrovolníků, který zajišťuje zázemí pro rodiče s nejmenšími dětmi, pro další věkové kategorie dětí, dospělých i seniorů, vytváří program a stará se o provoz, za což všem patří náš velký dík. Bez nich by takový projekt existovat nemohl. Mezi důležité aktivity KC Kampa patří i nadále zájem o zachování zdravého životního prostředí na Kampě a účast v diskuzích o budoucnosti parku Kampa. Zde si také vážíme spolupráce s MČ Praha 1, Magistrátem hl.m. Prahy, stejně jako s mnohými spolky a sdruženími, které působí v Praze 1 a na Malé Straně. Za velký úspěch loňského roku považujeme kromě jiného i realizaci projektu Herna, v němž se díky finanční sbírce podařilo zrekonstruovat a zvelebit hernu mateřského centra. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří tento projekt podpořili. Ve všech našich aktivitách budeme v následujících letech pokračovat a uvítáme všechny podněty, které budou pro činnost KC Kampa přínosné, abychom byli kvalitním reprezentantem služeb občanům Malé Strany a nejen jim. Děkujeme za pomoc našim příznivcům a podporu našich sponzorů. Výkonný tým 2

3 Poslání a cíle Komunitní centrum Kampa (KCK) je nezisková organizace založená v r s cílem zachovat a rozvíjet sousedskou pospolitost v Praze 1 a podílet se na vytváření prostředí příznivého pro život občanů, včetně ochrany životního prostředí. Hlavní činnost KCK se odvíjí ve dvou směrech v Mateřském centru, kde jsou cílovou skupinou děti v předškolním věku a jejich rodiče, a v Klubovně, kde KCK připravuje program pro mládež a pro dospělé. KCK se také zapojuje do projektů pořádaných dalšími organizacemi podobného zaměření a spolupracuje s MČ Praha 1, která nad některými projekty KCK pravidelně přebírá záštitu. Mateřské centrum je členem celostátní Sítě mateřských center a je držitelem ocenění Společnost přátelská rodině. Sídlo KCK a organizace činnosti KCK provozuje činnost v budově U Sovových mlýnů 3, Praha 1. Budova je majetkem Městské části Praha 1 a KCK je zde v nájmu. Činnost Komunitního centra Kampa podle stanov (viz řídí tříčlenný výkonný tým, volený valnou hromadou ve složení: Alena Kopecká, Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., Mgr. Markéta Nová. Provoz KC Kampa v roce 2011 zajišťovaly výkonné ředitelky Mgr. Tereza Čechová do srpna 2011, od září 2011 Ema Pospíšilová. Na všech programech a provozu KC Kampa se podílí tým dobrovolníků, především rodičů na mateřské a rodičovské dovolené, který je zásadní pro chod celého sdružení a kterému patří velké poděkování. Mateřské centrum Činnost v roce 2011 Mateřské centrum funguje na základě dobrovolnického principu dle zásad celostátní Sítě mateřských center (viz V pravidelném provozu nabízí otevřenou hernu pro rodiče s dětmi za poplatek 40 Kč, který slouží k pokrytí nezbytných nákladů na provoz herny. Herna je celoročně navštěvována a plně využívána jako zázemí pro děti a rodiče, kteří zavítají do centra Prahy. Rodiče především oceňují snadnou dostupnost, bezbariérový přístup, příjemné prostředí, vstřícný přístup a péči našich dobrovolníků, jež jsou rodičům k dispozici a zajišťují služby v herně po celou dobu provozu. Průměrná návštěvnost v roce 2011 byla 1477 návštěvníků měsíčně. Od roku 2011 je herna nově v provozu po celý den. Rozšíření provozu herny během poledních hodin maminky vřele uvítaly. 3

4 Herna byla v roce 2011 otevřena: Pondělí 9:30 18:00 Úterý 9:30 18:00 Středa 9:30 18:00 Čtvrtek 9:30 18:00 Pátek 9:30 12:00 Návštěvnost Mateřského centra Kampa 2011 Počet rodin Počet dětí Návštěvnost kroužků Celkem Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Letní prázdniny 0 Letní prázdniny 0 Srpen Letní prázdniny 0 Letní prázdniny 0 Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Průměrná návštěvnost v kalendářním roce 2011 (bez prázdnin) = 1477 Kroužky jsou provozovány v pravidelném programu ve dvou pololetích školního roku. Cílovou skupinou kroužků jsou děti od 3 měsíců do 4 let s rodiči a děti od 4 do 10 let. Program je zaměřen na rozvíjení dětské psychomotoriky, hudebního a výtvarného vnímání, rukodělné činnosti, výuku angličtiny a posilování vztahu dětí k rodičům. Kroužky jsou vedené zkušenými lektory s několikaletou praxí. Preferujeme vždy dlouhodobou spolupráci, kterou vítají také rodiče s dětmi. Cílem je kvalita kroužků a zajištění pohodlného zázemí rodičům s dětmi a samozřejmě i dětem samotným. Zařazováním nových kroužků reagujeme na poptávku našich návštěvníků. 4

5 Kroužky Kroužky pro děti, 1. pololetí 2010/2011 Po Út St Čt Pá 09:30 10:15 Zpívej si! /pohybově-hudební/ 1,5 4 roky 10:30 11:15 Young Toddler Class/angličtina/Valerie, 1,5 2,5 roku 16:00 16:45 Dráčata, zábavné a pohybové/iva, 3,5 5 let 17:00 17:45 Dramatický kroužek od 5 let/iva 09:30 10:15 Robátka/hudební Yamaha/Katka, 4 18 měsíců 10:30 11:15 První krůčky k hudbě/yamaha/katka, 18 měs. 4 roky 14:00 15:00 Jóga po porodu/petra/pro maminky (miminka s sebou) 16:00 16:45 První krůčky k hudbě/yamaha/petra, 18 měs. 4 roky 17:00 17:45 První krůčky k hudbě/yamaha/petra, 18 měs. 4 roky 15:00 15:45 Barevný svět výtvarný/iveta 3 6 let 16:00 16:45 Barevný svět výtvarný/iveta 3 6 let 09:30 10:15 Ještěrky/Štěpánka, 2 4 roky 10:30 11:15 Ještěrky/Štěpánka, 2 4 roky 14:00 14:45 Andělíčci I./Arnoštka 0 1 rok 15:00 15:45 Andělíčci II./Arnoštka, 1 2 roky 16:00 16:45 Indiáni/Arnoštka, 2 4 roky 17:00 17:45 Jóga pro děti/arnoštka, 2 5 let 09:30 10:15 Světýlka II./Ilona, měsíců 10:30 11:15 Světýlka I./ Ilona, 3 10 měsíců 16:00 16:45 Modeláři/Miloš, od 10 let/1x za 14 dní Kroužky pro děti, 2. pololetí 2011/2012 Po Út St Čt Pá 10:30 11:15 Young Toddler Class/angličtina/Kate, 1,5 2,5 roku 16:00 16:45 Dramatický kroužek/iva, od 5 let 17:00 17:45 Beznot/dětský pěvecký sbor/zuzana, Markéta, od 4 let 09:00 9:45 Ještěrky/Štěpánka, 2 4 roky 10:00 10:45 Ještěrky/Štěpánka, 2 4 roky 11:00 11:45 Ještěrky/Štěpánka, 2 4 roky 14:00 14:45 Robátka/hudební Yamaha/Petra, 4 18 měsíců 17:00 17:45 První krůčky k hudbě/yamaha/petra, 18 měs. 4 roky 15:00 15:45 Barevný svět výtvarný/iveta, 3 6 let 16:00 16:45 Barevný svět výtvarný/iveta, 3 6 let 10:00 10:45 Světýlka III/ Jana, měsíců 15:00 15:45 Andělíčci /Arnoštka, 1 2 roky 16:00 16:45 Indiáni/Arnoštka, 2 4 roky 15:00 16:30 Modeláři/Miloš, od 10 let, 1x za 14 dní 5

6 Popis kroužků Kroužky pro nejmenší (3 24 měsíců) Světýlka I (3 12 měsíců) Světýlka II (12 18 měsíců) Světýlka III (18 24 měsíců) Hraní s dětmi formou básniček, říkadel a písniček a cvičení na balónech v souladu s jejich psychomotorickým vývojem. Každá hodina obsahuje informace pro rodiče (aktuálně podle věku a "problémů" k řešení), hra na hudební nástroje, tvoření (v souladu s ročním obdobím), malování, rozvíjení hrubé i jemné motoriky, smyslů a řeči. Cena: 100 Kč/hodina/pololetní předplatné Kontakt: Jana Fillová, Robátka (Hudební škola YAMAHA) pro děti od 4 do 18 měsíců Děti v kroužku získávají první elementární povědomí o hudbě prostřednictvím společného zpěvu, poslechu hudby a hudebně-pohybových her. Lektorka: Katka, Kontakt: ceník na webových stránkách školy Yamaha Kroužky od 1,5 roku do 4 let Kids in Motion angličtina pro nejmenší Young Toddler Classes (Batolata) pro bilingvní děti /pro 1,5 2,5leté děti s rodiči, pro které je angličtina rodným jazykem, lektorka Valerie Reeves rodilá mluvčí Kontakt: Cena: 120 Kč/lekce, Kč/11 lekcí První krůčky k hudbě (Hudební škola YAMAHA) pro děti od 18 měsíců do 4 let. Obsahem kroužku jsou jednoduché tematické písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Lektorky Katka a Petra. Kontakt: ceník na webových stránkách školy Yamaha Andělíčci /1 2 roky/ Kruh pro velké s malými do 2 let s prvky dětské jógy. Hrajeme si, zpíváme, tančíme a povídáme, něco se i naučíme. Na závěr relaxační chvilka pro maminky. Kontakt: Arnoštka Berousková, Cena: 100 Kč/hodina/pololetní předplatné Ještěrky /2 4 roky/ Pohybové a rytmické hry pro děti s rodiči. Říkadla, tanečky, písničky, hry s drobnými orffovými nástroji a společné vyrábění. Program je zaměřen na psychomotorický vývoj dítěte a posílení vztahu maminka/tatínek a dítě. Kontakt: Štěpánka Pěnkavová, cena: 100 Kč/hodina/pololetní předplatné Indiáni /2 4 roky/ Kruh pro ty, které čeká školka, s prvky dětské jógy. Hrou, zpěvem, tancem a verši sledujeme roční období, učíme se sociálnímu vnímání a chování, zaměřujeme se na pozornost a souvislosti. A na závěr nás čeká relaxační chvilka pro maminky. Kontakt: Arnoštka Berousková, Cena: 100 Kč/hodina/pololetní předplatné 6

7 Kroužky od 3 do 10 let Dráčata /3,5 5 let/ Pohybově-zábavný kroužek pro předškoláčky. Děti si zahrají, zazpívají, zatancují a něco se naučí. Kroužek probíhá bez účasti rodičů. Rodiče mohou počkat na děti v KC nebo si děti vyzvednout po kroužku. Kontakt: Iva Zárybnická, Cena: 90 Kč/hod za jednorázovou hodinu nebo zvýhodněné pololetní předplatné (80 Kč/hod.) Barevný svět /3 6 let/ výtvarný kroužek Svět pro děti, ve kterém se nikdo neztratí. Vyzkoušíme si, co dovedeme s barvami, papírem i hlínou si pohrajeme a třeba se projdeme i pohádkovým krajem. Děti si vyzkoušejí různé výtvarné techniky, a co dokážou nás, možná překvapí... Kontakt: Iveta Wollerová, Cena: 120 Kč/hodina/pololetní předplatné Dramatický kroužek /od 5 let/ Kroužek pro radost a zábavu pro každého, kdo si rád hraje, a to nejen s hračkami. V červnu zahrajeme představení, které se na kroužku naučíme. Kontakt: Iva Zárybnická, Cena: 100 Kč hodina/pololetní předplatné Beznot /od 4 let/ Dětský pěvecký sbor pod vedením Zuzany Kropáčové a Markéty Foukalové. Zpívání bez předsudků, bez drezury a stresu. Rozvíjíme kreativitu a hudební cítění u dětí formou hry. Kontakt: Zuzana Kropáčová, Cena: 1700 Kč /pololetní předplatné Kroužky pro děti od 10 let Modeláři /od 10 let/ Cílem kroužku je během školního roku vyrobit volný větroň cca. 80 cm. Děti s těmito letadly poté soutěží na tradičních žákovských závodech. Kapacita 10 dětí. Kontakt: M: KAMPÍK dětská skupina s programem /2 4 roky/ hlídání dětí s programem, středa a pátek od 8:00 do 15:00. Informace na u: nebo na tel: Herna V roce 2011 proběhl půlroční Projekt Herna KC Kampa. Během této doby jsme prostřednictvím sbírky mezi našimi návštěvníky a příznivci KC Kampa vybrali dostatek financí, díky kterým bylo možno zrekonstruovat, dovybavit a zútulnit původní hernu pro děti a rodiče, kteří zavítají na Malou Stranu a na Kampu. Celková částka, kterou se během sbírky podařilo vybrat, se vyšplhala na Kč. I v rámci sníženého rozpočtu se podařilo hernu nově vymalovat pestrými odstíny a zakomponovat příběh malostranských pohádek. Děti si nyní mohou hrát v krásném dřevěném domečku s mlýnským kolem pod obrázkem malostranských střech, Petřínské rozhledny a především pod ochranou vodníka Václava Vaněčka, místopřísežného a zplnomocněného vodníka na Čertovce. 7

8 Díky sponzorským darům našich návštěvníků, maminek s dětmi, které již odrostly kojeneckému věku, mohou rodiče nejmenších dětí využívat dřevěnou postýlku a přebalovací pult. Děkujeme všem zúčastněným za podporu během celého projektu. 8

9 Klubovna Komunitní centrum Kampa pořádá program i pro mládež a dospělé. V tomto programu nabízíme pravidelné kurzy z oblasti hudby (Gamelan, Africké bubny, Bubnování na džembé), cvičení a udržování zdravého životního stylu (Jóga cvičení 5 Tibeťanů, Břišní tance). Pořádáme pravidelné kulturní programy besedy, přednášky, sousedská setkání, výtvarné a rukodělné dílny. Pravidelný filmový klub KC Kino, nabízí současnou filmovou tvorbu převážně dokumentárních filmů, kdy bývají přítomni i autoři snímků a po projekci proběhne beseda o snímku. Také pořádáme různá setkání, besedy a přednášky. Cestovatelské, přírodovědné, zaměřené na ekonomiku i hospodářství. Spolupracujeme s mnohými spolky a organizacemi, kterým poskytujeme klubovnu k pořádání jejich aktivit a také jako zázemí k akcím na Kampě. Pořádáme následující festivaly a happeningy: Kampa střed světa 2011 Od čtvrtka 24. do soboty 26.března se již tradičně na Kampě uskutečnil další ročník akce Kampa střed světa. Akce měla za cíl poukázat na jedinečnost Kampy, zviditelnit genia loci a také oslavit přicházející jaro. Akci pořádalo Komunitní centrum Kampa ve spolupráci s kavárnou Mlýnská, Sokolem-ČOS, Biografem Zimní poloha, Muzikanty z Kampy, klubem TURAS a Městskou policii. Slavnost je každoročně realizována díky laskavé podpoře MČ Praha 1. Slavnost přinesla tentokráte ne dva, ale dokonce tři dny plné hudby, veselí, divadla a dětských her. Program zahájili ve čtvrtek v podvečer Muzikanti z Kampy v hospodě Šatlava (Saská ulice) svým nezdolným muzikantským jammem trvajícím až do brzkých ranních hodin. Páteční programovou štafetu převzala konference na téma Historie a budoucnost Kampy pražský práh. Konference byla zahájena zpěvy malostranského sboru La Grande Banda. Své příspěvky přednesli: J.Šiklová, J.Volfová, O. Lomecký, M. Tryml, J. Sedmík, B.Hlas, J.Tajboš, J.Kábele, J.Kučera,R. Biegel. Po skončení konference, která již tradičně proběhla v Michnově paláci Tyršova domu, následoval komponovaný kabaretní večer pod taktovkou divadelního spolku Vosto5. Improvizace, hudba, různorodí hosté vše bylo k vidění v cirkusovém šapitó v centrální části parku na Kampě v pátek večer. Sobota byla zahájena komentovanými prohlídkami Malé Strany. Po otevření brány na Kampu pod Karlovým mostem za doprovodu sboru Parne Čilagi a bubnů Lubomíra Holzera se mohli návštěvníci těšit na odpoledne plné hudby, divadelních představení, pohody a her pro děti. Ze sobotního programu namátkou vyberme alespoň několik. Po třetí hodině odstartoval program folkšramový RUDOVOUS. Štafetu pak přebrali hanspaulský bluesman IVAN HLAS se svým triem. Pořadatelé měli tu čest poté uvítat na podiu ženskou punkově alternativní sestavu ZUBY NEHTY, jejichž vystoupení je vždy zážitkem a to už i pro svou velkou vzácnost. Večer uzavřely české ska-lidovky v podání POHŘEBNÍ KAPELY. Odpolednem provázel seriózní lidový bavič Ladislav Čumba. Na realizaci doprovodného programu se podíleli Komunitní centrum Kampa, dětský oddíl Kruh, Městská policie Praha 1 a další subjekty. Akce proběhla v parku na Kampě a přilehlých prostorách. Vstup na sobotní program byl zdarma. U příležitosti prvního jarního víkendu byla zahájena též výstava fotografií staré Kampy. 9

10 Třetí malostranské vinobraní Dozvuky horňáckých slavností 2011 V sobotu se na Kampě konalo třetí Malostranské vinobraní neboli Dozvuky Horňáckých slavností, na kterém vystoupilo přes 90 krojovaných muzikantů a tanečníků z Horňácka, ale také Zuzana Lapčíková a Slovácký krúžek Praha. Během slunečného odpoledne a celého večera se návštěvníci mohli těšit z jedinečné atmosféry podobné Horňáckým slavnostem, které se konají každoročně ve Velké nad Veličkou. Celý program začal po poledni muzikou a tanci Horňáků. Následovala sklizeň vietnamského vína v samotném parku. Víno sklízeli organizátoři s pomocí přihlížejících dětí, které pak víno samy ochutnaly. Následoval hlavní program s vystoupením věhlasných Horňáckých cimbálových muzik Martina Hrbáče a Miroslava Minkse. Vystoupil ženský sbor z Velké nad Veličkou, mužský sbor z Lipova, dívčí sbor z Kuželova. Jako host Miroslava Minkse zahrála na vinobraní i excelentní cimbalistka Zuzana Lapčíková. Taneční starší skupina ze souboru Lipovjan z Lipova, gajdoš Ivan Urbánek z Javorníka a mužský sbor Chotár. Horňáci Pražanům představili i tzv. čepení nevěsty, kdy se nevěstě symbolicky nasazuje čepec na hlavu. Celé odpoledne mohli návštěvníci koštovat vína, burčák, domácí slivovici a klobásky z Moravy. Do pozdních večerních hodin pokračovala v parku beseda u cimbálu za bujarého veselí všech zúčastněných. Malostranského vinobraní si užívalo okolo 1000 návštěvníků. Kurzy pro dospělé Po 19:00 20:00 Orientální tanec/začátečnice/darina 20:30 21:30 Orientální tanec/pokročilé/darina St 18:00 19:15 Jóga pro každý den/iveta 19:30 21:00 Gamelan/Jonathan Čt 18:00 19:30 Africké bubny začátečníci/jakub 19:30 21:00 Africké bubny pokročilí/jakub Ne 19:00 21:00 Bubnování djembe (PaeDr. Lubomír Holzer) Popis kurzů Orientální tanec orientální tanec je v KC již tradicí. Pod vedením zkušené lektorky Dariny se naučíte ladné pohyby Orientu a krásně se uvolníte. Kurzy pro začátečnice i pokročilé. Jóga pro každý den kurz vede Iveta Wollerová, zkušená lektorka a cvičitelka jógy. Pět Tibeťanů vaše záda dokonale protáhne a zpevní vaši postavu. Bubnování na africké bubny výuka vychází z tradičních západoafrických rytmů a využívá klasické techniky hry na djembe a basové bubny se zvonci. Kurz je určen těm, kteří se chtějí naučit základní techniku hry a nemají žádné nebo velmi malé zkušenosti s 10

11 africkými bubny. Vítáni jsou ale i více či méně zkušení muzikanti, kteří se chtějí seznámit se západoafrickými bubny. Cílem kurzu je, kromě základní techniky hry, naučit se např. ovládat co nejlépe nástroj, vnímat lépe rytmus a dobu, orientovat se v rámci méně složité polyrytmie. Bubnování na djembe kurz bubnování na djembe pro začátečníky i pokročilé. Podle osvědčené metody Dr. Holzera se naučí hrát opravdu každý! Kurz vede profesionální hudebník a muzikoterapeut. Program Komunitního centra Kampa v roce 2011 Filmový klub 11. ledna Pravidla lži Robert Sedláček 21. ledna Zahrada Martin Šulík 8. února Vše pro dobro světa a Nošovic Vít Klusák 22. února Nesvatbov Erika Hníková 8. března Kimčongílie/dokument N.C.Heikin 19. dubna Čestmír Kopecký promítání filmu absolventů FAMU: Od višní do višní Jana Boršková Všechno je sračka Tomáš Weinreb 10. května 25 ze šedesátých aneb Československá vlna 1. díl 14. června Katka Helena Třeštíkovvá 11. října Generace Singles Jana Počtová 18. října Porodní plán Gabriela Kontra 25. října Hlad Marcus Vetter, Karin Steinbergerová 15. listopadu Mamma Gógó Fridrik Thór Fridriksson 13. prosince Paheli Amol Palekar Ozvěny bollywoodského festivalu Besedy a semináře: 8. února beseda s režisérem filmu Vše pro dobro světa a Nošovic Vítem Klusákem 11. února Čtení z tvorby guatemalských literátů doprovázené hudbou 18. února Děti Guatemaly přednáška na téma "Mayové dnes" 12. dubna Ptáci ve městě Přednáška, pořádá MČP1 26. dubna Beseda s Irenou Koutskou 26. dubna Hana a Petr Řehákovi, Toulání po Filipínách cestovatelská beseda 1.června Nejlepší chůva - Seminář pro rodiče 7. listopadu Seminář První pomoc u miminek a dětí do 3 let Výstavy: 4. února Vernisáž výstavy Děti Guatemaly 8. dubna Vernisáž výstavy Leonarda Rottera Stará Kampa 30. dubna Derniéra výstavy Leonarda Rottera 3. května Vernisáž Unicef Panenky 1. září Vernisáž Květy Křížové Legrácky pro děti 2. prosince Vernisáž výstavy výtvarného spolku Hruška 11

12 Workshopy, festivaly a happeningy 2.dubna Jarní bazar 5. března Malostranský masopust Průvod masek března Kampa střed světa 15. dubna Pro maminky s dětmi Jarní vila 25. května United Islands 28. května Sobotní odpoledne s tátou pro děti a tatínky v KC Kampa 29. května Bubnování na djembe závěrečné posezení u ohně 1. června Dětský den s klaunem a den otevřených dveří KCK 7. června Velká sýrová nakládačka 16. června Exkurze Muzeum pověsti a strašidel 18. června Refufest 21. června Plavba parníkem pro rodiče s dětmi 1. září Teatrotoč zahájení školního roku 17. září Malostranské vinobraní 22. listopadu Tvůrčí dílna výroba adventních věnců 5. prosince Mikulášská besídka 10. prosince Plavení světel se Svatou Lucií v KC Kampa Divadélka: 29. ledna Husy na tahu 19. února Pohádka Jak medvědi vařili 19. března Divadélko Většina lidí: Kocour v botách 7. května Divadélko Romaneto Vodnická pohádka 29. října Vesmírná pohádka 12. listopadu Mexický klaun Sancho Panza 27. listopadu Divadélko o Šetkovi Autorské čtení: 16. května Zajíček Zlobílek Tereza Boehmová 4. prosince Kam běží modrá liška? 11. prosince Procházka s Modrou liškou po Kampě 18. prosince Autorské čtení z knihy Vánoce pro kočku 12

13 Finanční zpráva Komunitní centrum v roce 2011 získalo granty a podporu od těchto institucí: MPSV Dotace ze státního rozpočtu nestátnímu neziskovému subjektu v oblasti podpory rodiny v roce 2011 Městská část Praha 1 Grant Městské části Praha 1 na rok 2011 spolková činnost Grant Městské části Praha 1 na rok 2011 kultura Grant Městské části Praha 1 na rok 2011 školství Přehled zdrojů financování projektu za rok 2011 Příjmy: Dotace MPSV, MKČR , MČ Praha , Kraj , sponzorské dary: peněžní: , nepeněžní: , příjmy od uživatelů: , Jiné 8 970, celkem , Výdaje: osobní náklady, honoráře , materiálové náklady , potraviny , kancelářské potřeby , vybavení DDHM , jiné materiálové náklady , 13

14 nemateriálové náklady , elektřina , vodné, stočné 8 806, spoje , nájemné , jiné služby , celkem ,- Poděkování Děkujeme dobrovolníkům, příznivcům a všem za pomoc a podporu při provozu a aktivitách KC Kampa. Za finanční podporu děkujeme našim sponzorům. Komunitní centrum funguje jako nezisková společnost, a proto je závislá především na dotacích, grantech a příspěvcích. Děkujeme Městské části Praha 1 za stálou podporu a vstřícný postoj. Spolupracovníci a dobrovolnický tým: Markéta Borková, Přemysl Čech, Markéta Dvořáková, Blanka a Michal Fialovi, Helena Fuková, Michaela Hanáková, Irena Hašková, Kateřina Huráková, Monika Kepková, Barbara Kopecká, Markéta Kopřivová, Ivona a Daniel Motýlovi, Kamila Kožichová, Alena Liščáková, Jura Lom, Kateřina Malá, Ráchel Paslerová, Štěpánka Pěnkavová, Ivana Pokorná, Svatka Schneiderová, Alena Sow, Barbora Šrámková, Natálie Tesařová, Kamila Vodrážková, Iveta Wollerová, Iva Zárybnická, Štěpánka Zenklová, Milena Zvěřinová. Sponzoři Reunion s.r.o., Jaroslav Cepoušek JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Kampa Nula, o.s. Ing. Ladislav Kopecký Malostranské noviny 14

15 MČ Praha 1 Ministerstvo kultury Ministerstvo práce a sociálních věcí Jindřich Pavliš, Vojanovy sady Dušan Sahula, Pražská paroplavební společnost Karel Schwarzenberg Sokol Petr Svoreň, Millennium Publishing s.r.o. Zdeněk Škromach JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát Mnohokrát děkujeme také všem, kteří podpořili náš projekt Herna a díky jejichž příspěvkům jsme mohli hernu v KCK rekonstruovat a zvelebit. Jana Bémová, Tereza Boehmová, Zuzana Boehmová, Klára Kopecká, Silvie Koťátková, Pavel Michovský, Lucie Molárová, Iva Nachtmannová, Barbora Osvaldová, Karolína Peake, Marta Píšová, Lucie Pištorová, pan Potoczný, Marta Pražáková. Dík patří i anonymním dárcům sbírky. Naše spřátelené organizace: Člověk v tísni Jabok Kam s dětmi Kavárna Mlýnská Malostranské noviny Městská policie Praha 1 Multikulturní centrum Oáza Pražská paroplavební společnost Síť mateřských center, o.s. Sokol Vojanovy sady s.r.o. 15

16 Kontaktní a identifikační data název organizace: Komunitní centrum Kampa číslo a datum registrace: sídlo organizace: Hroznová 5, Praha 1 adresa kanceláře: U Sovových mlýnů 3, Praha 1 statutární zástupce: Olga Lomová, Alena Kopecká, Markéta Nová telefon: IČO bankovní spojení Česká spořitelna, Mostecká, Praha 1 číslo účtu: /0800 webové stránky: Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2011 Redakce Alena Kopecká, Ema Pospíšilová, Markéta Nová Ilustrace Barbara Šabachová Grafická úprava a sazba Lída Nováková Tisk Neoset Vydalo Komunitní centrum Kampa, Hroznová 5, Praha 1 v roce

Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2013

Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2013 Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2013 Milí rodiče, návštěvníci a příznivci Komunitního a mateřského centra Kampa, KC Kampa funguje již osmým rokem a je nám potěšením konstatovat, že úspěšně.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2011

výroční zpráva YMCA Praha 2011 výroční zpráva YMCA Praha 2011 YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém světě. YMCA

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FAMILY FRIENDLY SOCIETY KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007 MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2007 1 Úvod Od založení našeho centra, kdy v improvizovaných podmínkách mohli návštěvníci pobýt dopoledne dva dny v týdnu, aby si s dětmi pohrály, zacvičily

Více

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek Výroční zpráva 2002 Klub maminek Balónek Kontaktní a identifikační data KMB Název občanského sdruţení: Klub maminek Balónek Číslo a datum registrace: II/S-OVS/1-32013/97-R, Ministerstvo vnitra, 26.2.1997

Více

Kulturní a mateřské centrum Barrandov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Kulturní a mateřské centrum Barrandov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Kulturní a mateřské centrum Barrandov OBSAH ÚVODEM...2 PŮVOD MATEŘSKÝCH CENTER 3 NAŠE HSTORE...4 BARRANDOVSKÉ KULTURNÍ A MATEŘSKÉ... 5-7 NAŠE POSLÁNÍ...8 NAŠE CÍLE...8 LETEM ROKEM...9-11 SEZÓNNÍ AKCE...12-14

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO občanské sdružení PŘEDSTAVENÍ RODINNÉHO CENTRA PEXESO V roce 2009 loď jménem Pexeso plula neznámými a rozbouřenými vodami rekonstrukce a stěhování do nových prostor

Více

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH: CÍLE ORGANIZACE 2 STRUČNÁ HISTORIE 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 4 PŘEHLED AKTIVIT RC RADOST 6 PROJEKT MALÉ SVĚTY 2009 16 FINANČNÍ ZPRÁVA 17

Více

Výroční zpráva 2009. Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.

Výroční zpráva 2009. Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Výroční zpráva 2009 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Obsah Výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 1 Mateřské centrum Karlovy Vary 2 Shrnutí významných událostí 4 Nabídka našich služeb 6 Naše významné a víkendové

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2006 Úvod Na začátku našeho působení jsme se často setkávaly s otázkou, co je mateřské centrum, proč by mělo být i v našem městě. V současné době už jistě

Více

SLOVO ÚVODEM. Významný krok jsme učinili dne 20. 12. 2013. Občanské sdružení Centrum MATÝSEK se sloučilo s občanským

SLOVO ÚVODEM. Významný krok jsme učinili dne 20. 12. 2013. Občanské sdružení Centrum MATÝSEK se sloučilo s občanským Matýskovy narozeniny OBSAH Slovo úvodem 2 Představení organizace 3 Sociální služby 4 Podpora aktivního rodičovství 7 Ostatní činnost 10 Dobrovolnictví 12 Sloučení organizací 13 Návštěvnost 14 Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Občanské sdružení Pro dětský úsměv je zřizovatelem a provozovatelem Mateřského centra Parníček v Lysé nad Labem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Občanské sdružení Pro dětský úsměv je zřizovatelem a provozovatelem Mateřského centra Parníček v Lysé nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Občanské sdružení Pro dětský úsměv je zřizovatelem a provozovatelem Mateřského centra Parníček v Lysé nad Labem OBSAH: Úvodní slovo Aktivity MC Parníček Herna Pravidelný program Jednorázové

Více

Občanské sdružení DOKOLEČKA Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 www.dokolecka.cz dokolecka@doubravcice.cz tel. 724 689 786 2 Obsah O nás.4 Úvodníček aneb co přinesl

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

Obsah. 3 Komunitní centrum InBáze 15. 4 Komunitní centrum Rakovice 27. 5 Ethnocatering 31. 6 Multikulturní festival RefuFest 33

Obsah. 3 Komunitní centrum InBáze 15. 4 Komunitní centrum Rakovice 27. 5 Ethnocatering 31. 6 Multikulturní festival RefuFest 33 Obsah 1 Základní informace 5 2 Projekty v Čečensku 11 3 Komunitní centrum InBáze 15 4 Komunitní centrum Rakovice 27 5 Ethnocatering 31 6 Multikulturní festival RefuFest 33 7 Hospodaření InBáze Berkat,

Více

Partneři a sponzoři projektu

Partneři a sponzoři projektu Partneři a sponzoři projektu Městská část Praha 7 Hlavní město Praha Nadace Via Program Procter&Gamble pro mateřská centra Adéla Středová, Štěpán Ježek, úklidová firma p. Sarkisova, Linda Klimentová, Ondřej

Více

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: CÍLE ORGANIZACE 3 STRUČNÁ HISTORIE 4 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 5 PŘEHLED AKTIVIT RC RADOST 7 FINANČNÍ ZPRÁVA 18 STRUKTURA ORGANIZACE 20 SPOLUPRACUJÍCÍ

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2009 Vsetín 25.3.2010 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1 Přidělení finančních prostředků - "Granty v oblasti kultury pro rok 2015" rozpočet = 4.100.000 Kč číslo předkladatel, sídlo jméno, e-mail, IČ název a popis projektu/ termín a místo konání celk. náklady

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

Kde nás najdete BRNO - SEVER. Lesná. Slovinská Lata ŽABOVŘESKY. VINOHRADY Louka Lidická Lávka Hilleho ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ

Kde nás najdete BRNO - SEVER. Lesná. Slovinská Lata ŽABOVŘESKY. VINOHRADY Louka Lidická Lávka Hilleho ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ Kde nás najdete BRNO - SEVER Lesná Slovinská Lata ŽABOVŘESKY VINOHRADY Louka Lidická Lávka Hilleho ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ LÍSKOVEC Lyska Lampa Linka Labyrint Lány STARÝ LÍSKOVEC BOHUNICE

Více