INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 Zpravodaj ALEN ÚNOR Motto: Každý život má svůj Mys dobré naděje A L E N S D R U Ž E N Í Ž E N P R A H A IČO: sídlo: Vratislavova 156/22, Praha 2 Vyšehrad web: bankovní spojení: ČS Praha 1, účet č /0800 Evidenční číslo MK ČR: E INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Únor 2012 Štěstí se točí dokola, směr dráhy každou chvíli kloní, hned mě, hned tebe zavolá a blázny sem tam v kruhu honí. Nech být, co nelze zadržet, nech motýla, ať letí odsud! Jenom ty sám se držet hleď, ty držíš život i svůj osud. Ernst Moritz Arndt Pravidelné akce v roce 2012 Členské schůzky: setkání s informacemi, přednáškami a zajímavostmi při kafíčku, čaji a dobrotách, které si přinesete a dáte ochutnat jednou měsíčně, vždy druhé úterý v měsíci v Ústavu sociálních služeb Praha 4 Podolí, Podolská 31 v h: Schůzky: 14. února Valná hromada Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 a Zpráva revizní komise za rok 2011 Plán činnosti a rozpočet na rok 2012 výtvarná dílna - Jindra s Emou předvedou ukázky výrobků, které bychom mohly dle svého uvážení vyrábět 13. března Hermína Braná Nové poznatky o vzniku rakoviny Jarní bazárek oblečení 10. dubna BABINEC - odpolední vyprávění známé televizní hlasatelky Marie Tomsové 15. května Poslední instrukce k Českému dni proti rakovině Výbor rady sdružení: Schůze výboru ALEN se konají v Malé zasedací místnosti UK Ústav jazykové a odborné přípravy Vratislavova 10, Praha 2 Vyšehrad v přízemí proti vrátnici vždy v úterý od h - 6. března, 3. dubna, 5. června

2 Zpravodaj ALEN ÚNOR Cvičení v bazénku v Nemocnici na Homolce každé pondělí vždy půl hodiny, a to od a od h. Cena pro členku je 30,- Kč za půl hodiny cvičení pod vedením rehabilitační sestry. Kdo má zájem chodit, musí se objednat u MUDr. Jany Němcové na lékařskou prohlídku. Termín a čas prohlídky si domluvte s Martou Kubešovou, stejně tak i termín na cvičení. Telefon na Martu , mobil Cvičení v tělocvičně Tyršova domu v Praze 1, Újezd 450/40 každý pátek od 15 do 16 h v tělocvičně č. 3 pod vedením Terezy Kinštové, studentky FTVS. K dispozici jsou karimatky (nemusíte si ji kupovat), overbally i gumové pásy Terabandy; přijďte si zacvičit. Cena pro členku je 15, Kč za hodinu. Plavání v bazénu Tyršova domu každý pátek od 16 do 17 h. Přijďte si procvičit správné plavání pod vedením PaedDr. Ireny Čechovské z Katedry plavec. sportů FTVS. Cena pro členku je 30, Kč za hod. Cvičení a plavání se koná za finanční podpory grantu Městské části Praha 4 pro oblast zdravotnictví. Členský příspěvek sdružení ALEN zůstává pro letošní rok 2012 tak jak byl schválen na loňské výroční schůzi - ve výši 300,- Kč. Žádáme členky, aby příspěvek zaplatily do konce února. Podle Stanov sdružení, čl. 4, bod 2. a) v., je řádný člen povinen hradit řádně a včas roční členské příspěvky sdružení. Člen sdružení je také povinen, dle čl. 7, bod 2 Stanov, oznámit bez zbytečného odkladu všechny změny údajů týkající se jeho bydliště a kontaktů (telefon, ). Nadace Forum 2000 Dne 18. prosince 2011 zemřel zakladatel Nadace Forum 2000 a bývalý prezident Československé a České republiky Václav Havel. Prezident Havel byl celoživotním bojovníkem za lidskou svobodu a důstojnost a také hluboce přemýšlivým člověkem, kterého trápila netečnost naší civilizace k vlastní budoucnosti. Nápad uspořádat konferenci Forum 2000 se zrodil v roce 1997, když společně s laureátem Nobelovy ceny míru Eliem Wieselem a filantropem Yoheiem Sasakawou pozvali do Prahy světové osobnosti, aby společně diskutovali o výzvách, kterým lidstvo čelí na prahu nového tisíciletí. Od té doby každoroční konference Forum 2000 otevírají témata sahající od stavu demokracie a lidských práv k mezináboženskému dialogu, ekologické udržitelnosti hospodářského rozvoje, významu právního státu či roli médií. Odkazem Václava Havla zůstane důraz na význam svobody a demokracie pro úspěšný rozvoj společnosti, trvání na univerzalitě lidských práv či důraz na nezbytnost morálního základu veškerého lidského konání. Václava Havla si budeme navždy pamatovat pro jeho statečnost a osobní skromnost, s nimiž tyto principy obhajoval. Převzato z prohlášení Týmu Nadace Forum 2000 Vycházky nejen za zdravím 16. února První dámy manželky prezidentů - pro ty, kdo to v lednu nestihly! čtvrtek odjezd vlaku v z Masarykova nádraží 18. února Další část Prahy Strašnice nám představí Helenka sraz: h u stanice metra A Strašnická 17. března Benkon v Praze přímý přenos Tobogánu a procházka Prahou sraz: h v divadle U Hasičů (objednávky vstupenek v únoru na schůzce); odpolední procházku po Vinohradech povede Blanka Šímová 14. dubna Vrané n. Vltavou, Jarov, Károvské údolí, Zbraslav - trasa cca 8 km odjezd vlakem z Prahy-Braníka v 8.51 h (Zbraslav 9.01) do Vraného; zpět ze Zbraslavi autobusem MHD 12. května Petrovice - Fantův Mlýn - Průhonice, park, zámek trasa cca 8 km sraz: 8.30 h stanice metra C Háje

3 Zpravodaj ALEN ÚNOR června Hořice v Podkrkonoší - město kamenné krásy, výlet busem, průvodci Sommerovi cena pro členky 230,- Kč, hosté 280,- Kč. Přihlášky a platba na schůzce 23. června společná vycházka - přijede KON Pardubice 14. července Společný výlet s ARCUSEM Liberec do Jablonce nad Nisou pokusíme se uskutečnit výlet, který vloni nevyšel 11. srpna Senohraby Baštírna, do Čtyřkol po proudu Sázavy trasa cca 6 km, průvodce VěraF 15. září Jevany Vyžlovka Voděradské bučiny trasa cca 11 km Rekondiční pobyty v roce 2012 Informace k organizaci rekondičních pobytů formulář přihlášky a všechny informace o rekondicích obdržíte včas na členských schůzkách od vedoucí pobytové akce placení pobytů bude probíhat - buď hotově ve stanovený den (na členské schůzce) uvedený ve zpravodaji i na formuláři přihlášky - nebo platbou na účet sdružení u České spořitelny /0800; variab. symbol datum narození, tak aby byla připsána na účet ALEN do stanoveného dne současně s platbou odevzdáte vedoucí pobytu vyplněnou přihlášku potvrzenou odborným lékařem - onkologem (v případě placení na účet doručíte přihlášku vedoucí rekondice do stejného dne) v případě nedodržení termínu odevzdání přihlášky a zaplacení pobytu nebudete zapsány do seznamu účastnic, pouze jako náhradnice při odhlášení z rekondičního pobytu bez závažného důvodu platíte stanovený stornopoplatek, který je uveden na přihlášce odborný program rekondic (rehabilitace a přednášky) je závazný omluvení z procedury pouze ze zdravotních důvodů důležitá informace pokud chcete ve stejném roce absolvovat více rekondičních pobytů (pozor na limit 21 dní), pořiďte si kopii lékařského potvrzení dříve než ho odevzdáte na první rekondici, na další můžete použít doporučení v kopii (předložit opět v daném termínu). Plán pobytových akcí ALEN krátký zimní pobyt v Bystrém u Poličky, hotel Na Podkově cena 2 000,- Kč ještě zbývá 1 volné místo, pobyt se nepočítá do limitu 21 dní ODJEZD: vlakem z Prahy hl. nádraží 7,51 h do Poličky, odtud budeme pokračovat busem příjezd do Bystrého 11,48 h. Návrat do Prahy v pátek ve večerních hodinách. Pobyt připravujeme společně s Klubem Diana Brno vedoucí Daniela a Eva. Program: ubytování ve 2 a 3 lůžk. pokojích, polopenze + odpolední káva, denně bazén, vířivka, vycházky, cvičení, příp. podle sněhových podmínek běžky, společný večerní program jídlo na oběd první den si vezměte s sebou, nebude vyhrazen čas na posezení desetidenní pobyt v Karlově Studánce cena 3 600,- Kč přihlášky potvrzené onkologem a placení 13. března; vedoucí Daniela Program: ubytování ve 2 lůžk. pokojích, polopenze, lázeňské procedury, bazén, cvičení, vycházky, výšlapy a autobusový výlet, kulturní a společenské akce prodloužený víkend v Jablonné n. Vltavou, základna Domu dětí a mládeže, s BENKONEM Benešov cena 1 200,- Kč; přihlášky (bez lékařského potvrzení) a placení 10. dubna, vedoucí Daniela a Hana víkendový pobyt v Horní Bečvě, hotel Cherry cena 1 400,- Kč přihlášky potvrzené onkologem a placení 15. května Vedoucí pobytu v Horní Bečvě zatím není stanovena, pokud se nikdo nepřihlásí, pobyt se neuskuteční

4 Zpravodaj ALEN ÚNOR týdenní letní pobyt v Poděbradech, hotel Junior cena 2900,- Kč přihlášky potvrzené onkologem a placení 12. června; vedoucí Věra Uhrová týdenní pobyt v Mariánských Lázních, hotel Polonia cena 3 300,- Kč přihlášky potvrzené onkologem a placení 11. září; vedoucí Jindra Mařincová? Co bylo? Na schůzkách Prosinec Mikulášská Blíží se vánoce, svátky klidu a pohody, na které ani Sdružení ALEN nezapomíná. Místo pravidelné prosincové schůzky se každým rokem scházíme na Mikulášské besídce v Aule Tyršova domu České obce sokolské. Ani letošní prosinec nebyl výjimkou. Vánoční výzdoba, na stolech dobroty, oříšky a svíčičky, každá členka něčím přispěla jídlem, dárky, květinami, dobrou náladou. Během večera nás čekalo spoustu překvapení a vystoupení několika dětských i dospělých souborů. Úvodního slova o vánocích se ujala Radka Tesárková, přivítala Alenky z Prahy i z daleka (Olomouce, Pardubic, Semil...) a také spoustu milých hostů. Pak už jsme tleskali aerobiku klubu Sportýna Motýlí show. Obdivovali jsme taneční vystoupení dívek z Akademie aerobiku Radky Hanákové, téměř nedýchali při rokenrolu mistryně ČR, Evropy i Světa ve Fitness kategorie let Kačky Smíškové - vnučky naší členky Jitky, která by na ni byla jistě hodně pyšná. Vánoční atmosféru dotvořil divadelní kroužek žáků z Prahy 7 pod vedením Radky svým představením Rakovnická hra vánoční o narození Ježíška a událostech, které ho provázely. Na závěr jejich vystoupení jsme si společně zazpívali vánoční koledy. Poté přišli tři králové a rozdávali dárečky, které jsme si společně nadělili do Mikulášského koše. Další číslo programu obstarala skupina Karf & spol. Při jejich vystoupení jsme si zopakovali trochu country hudby. Došlo i na tombolu někteří šťastnější z nás vyhráli i několikrát. Hlavní cenu získala Zdena dárkový koš putoval do správných rukou Zdena měla ten den kromě štěstí ve hře i narozeniny. V tombole jsme vydělali Kč. Na závěr večera jsme si při živé hudbě p. Václava Vomáčky nejen zanotovali, ale dokonce i zatancovali. Děkujeme ALENu za tato překrásná setkávání. Lída Hamanová Leden MUDr. Marie Voženílková Předcházíme depresím S velikým zájmem jsme si vyslechly přednášku o depresích, psychickém onemocnění, které způsobují chemické změny v mozku. Mohou nastat z různých příčin, ale pokud je deprese správně léčena, obtíže časem zmizí. Antidepresiva, kterými se většinou léčí, nejsou návyková. Dozvěděly jsme se, že deprese vznikají při poklesu serotoninu v mozku, který může být vrozený, nebo ho mohou způsobit stresující zážitky v době těhotenství nebo komplikovaný porod. Na deprese si lze zadělat i výchovou. Nejdůležitější je raný vývoj dítěte do 3 let. Škodí i výchova zaměřená především na výkonnost. Dítě se pak bojí selhání a myslí si, že musí být za všech okolností dokonalé. Nejlepší je zdravá střední cesta, nepodmiňovat lásku výkonem. Je dobré se vyhnout spouštěčům depresí, kterými může být ztráta blízké osoby, u které je dítě v bezpečí, odchod dětí z domova, konfliktní vztah s blízkou osobou, změna životní role, ztráta zaměstnání nebo vážné onemocnění. Někdy též dlouhodobá izolace a nedostatek vztahů.

5 Zpravodaj ALEN ÚNOR Depresivní myšlenky lze přetnout naplánovanou pracovní či pohybovou aktivitou. Bránit se lze i tím, že se přechodem do nové role naučíme novým dovednostem, které jsou s tím spojené, a překonáme omyly ve svém myšlení. Paní doktorka také uvedla některé mýty a pověry, které bohužel míváme s léčbou na psychiatrii spojené: - antidepresiva mě změní nikoliv, jsem to stále já - nebudu užívat žádná depresiva, abych nebyl mimo sebe naopak, depresiva regenerují mozek a neurony v mozku - nebudu blázen na to nejsou antidepresiva, ale jiné léky - přibývá depresí depresí nepřibývá, přibývá jen lidí, kteří se léčí - dostanu se z deprese vlastní vůlí vůle nestačí, je to nemoc jako každá jiná Naopak obyčejný zármutek všedního dne se musí odplakat, na to depresiva nepomohou. Na závěr nezbývá, než paní doktorce velice poděkovat za její obětavost. Aby nám mohla na schůzce přednášet, upravila si na ten den své ordinační hodiny. Manko, velké díky. Lída Hamanová A jak to vidí Bedřiška? Deprese rozlišujeme na endogenní, maniodepresivní a exogenní. Exogenní deprese je zármutek, na který nezabírají antidepresiva a je potřeba si ho odžít. Spouštěčem deprese může být úmrtí v rodině, odchod dětí z domova, konfliktní situace v rodině, onemocnění, ztráta místa nebo naopak povýšení. Častěji se projevuje deprese u žen (asi 25%, muži 12%), do 20 let je počet nemocných v rovnováze. Depresivních nemocí nepřibývá, ale více lidí se léčí. Deprese je nebezpečná tím, že může vést k sebevraždě. Antidepresiva nejsou návyková, upravují hladinu serotoninu. Nemocní mají výčitky svědomí, pocity viny, důsledkem může být bolest hlavy, zad, zažívací potíže, poruchy soustředění. Pomáhá plánování činnosti a radost z plnění, zvýšení aktivity, cvičení. Navazování nových vztahů, nepodléhat negativním myšlenkám. Paní doktorka rozdala na závěr dotazníky, které si můžeme doma vyplnit a zjistit, jak jsme na tom s depresí a zodpovídala dotazy. Přednáška byla velmi zajímavá a byla výborně přednesena. Na výborovou schůzi Alenu v únoru, kde jsme chystaly Valnou hromadu a připravovaly další důležité projekty a akce, přišla na pracovní návštěvu paní Eva Knappová - ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu. Seznámila se se všemi členkami výboru, zajímala se o naši práci a v mnohém nám nabídla pomoc - ať již radou, kontakty nebo nápady a návrhy na další spolupráci (např. návrhy na získání prostor pro výtvarný kroužek, kontakty na možnost podání grantů, pozvala nás na koncerty a pod.). Mluvily jsme také o prvním čísle Listů Aliance, které budou vycházet čtvrtletně a budou přinášet informace o akcích, které Aliance chystá. Na výšlapech a výletech Vánoční vycházka do Betléma 29. prosince jsme se vypravili do Betléma. Vzali jsme to oklikou přes sídlo Senátu ČR ve Valdštejnském paláci. Tam na nás čekala bývalá kolegyně Olgy Arvaiové, aby nás provedla prostorami, kam se průměrný smrtelník nedostane. Nejdříve nás seznámila s bohatou historií objektu. Sídlo si nechal postavit Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna ( ) v letech Tento vojevůdce se výhodnými sňatky a koupěmi domohl značného majetku i postavení na císařském dvoře, byl povýšen na knížete a v roce 1625 se stal generalissimem císařské armády. Jeho palác v Praze měl zastínit i Pražský hrad. Na stavbě paláce působilo více stavitelů: hlavním architektem byl Giovani Battista Pieroni, staviteli Andrea Spezza a Niccolo Sebregondi. Uměleckou výzdobu zahrady svěřil Valdštejn někdejšímu císařskému sochaři

6 Zpravodaj ALEN ÚNOR Rudolfa II. Adrianu de Vriesovi. Ten ve Valdštejnské zahradě vytvořil unikátní soubor soch, sousoší a kašen. Sochy byly v roce 1648 uloupeny švédskými vojsky a teprve v letech byla zahrada ozdobena jejich věrnými kopiemi. Úctyhodné jsou především rozměry areálu paláce, jehož délka činí 340 metrů a největší šířka celkem 172 metrů. Pouze obytná část paláce rozložená kolem čtyř nádvoří bez zahrady dosahuje rozměrů cca metrů. Soubor budov je členěn na hlavní obytnou budovu se dvěma nádvořími, křídlo koníren a budovu jízdárny, se kterou sousedí bývalý hospodářský dvůr paláce upravený jako zahradní parter při vstupu do nynější stanice metra. Architektura paláce je členěna stovkami funkčních či slepých oken, desítkami portálů, vikýřů a štukových dekorativních prvků, ve kterých se stejně jako na dřevěných vratech a dveřích objevuje jako součást výzdoby lví hlava heraldický motiv z Valdštejnského erbu. První naše zastavení bylo v Hlavním sále, kde je Albrecht z Valdštejna na stropní fresce zpodobněn jako bůh Mars na válečném voze. Kolmo na sál jsou reprezentační místnosti salonky, z nichž první je opatřen koženými tapetami a nad krbem visí jezdecký portrét Valdštejna. V nárožní komnatě, audienční síni, návštěvníka zaujme freska antického kováře Hefaista a bohaté nástropní štukatury. Na straně paláce proti Hlavnímu sálu jsou nad sebou dvě chodby: Mytologická a Astrologická. Z Mytologické chodby se dá vstoupit do východní části paláce, kde byla v přízemí rozsáhlá konírna pro téměř 40 koní. Zajímavostí je, že každý kůň měl nad úvazem svůj portrét. Evropská unie udělila Kanceláři Senátu 9. května 2003 ocenění Europa Nostra za citlivé restaurování a rekonstrukci Valdštejnského paláce. Přípravu celkové rekonstrukce Valdštejnského paláce zahájila Kancelář Senátu v roce 1996 a poslední fáze obnovy byla dokončena v roce Provedenou rekonstrukcí Valdštejnského areálu se podařilo odstranit řadu stavebních a statických chyb, také byly odstraněny nevhodné stavební zásahy učiněné v předchozích letech. Podařilo se architektonicky obnovit historický ráz Valdštejnského paláce i zahrady s dominantní sallou terrenou a výstavním prostorem ve Valdštejnské jízdárně. V místech koníren je v současnosti Jednací sál Senátu. Další historické prostory slouží pro jednání a oficiální přijetí zahraničních návštěv. Po poděkování za umožnění prohlídky jsme se ještě došli podívat do sklepních prostor, kde jsou umístěny dary (některé velmi zajímavé a kuriózní) od různých státních návštěv pro naše senátory. Další zastavení bylo ve Výstavní síni Senátu, kde jsme se konečně ocitli uprostřed 60 vystavených Betlémů. Byly zde exponáty historické i současné a jako raritu jsme obdivovali Betlémy např. z Barmy, Keni a Kostariky. Po dobrém obědě U Schnellů se již menší skupina přesunula na Pražský hrad, kde měla Daniela domluvené překvapení: prohlídku Arcibiskupského paláce. VěraF Arcibiskupský palác Ano, jsem ráda, že se překvapení podařilo, zásluhou mého kamaráda Karla, pátera Mgr. Tomáše Rouleho (tajemníka pana arcibiskupa) a paní Mgr. Vyšohlídové z kanceláře arcibiskupství jsem získala šikovného průvodce - archiváře arcibiskupství pana Faktora, který se nás obětavě ujal po své pracovní době. Chtěla jsem odměnit ty Alenky a jejich přátele, kteří s námi chodí poctivě na všechny vycházky a výlety, které ALEN připravuje, za každého počasí a v každé roční době. Věřím, že se návštěva tak krásného místa, kam se většinou obyčejný turista nedostane a kde se mnohdy rozhodovalo o osudu země, líbila všem tak moc, jako mně. Zajímavé bylo i složení nás návštěvníků ve skupině. Pozvala jsem nejen Alenky (kvůli kterým jsem návštěvu připravovala) a jejich rodinné příslušníky, ale také své spolužáky, kteří se na překvapení podíleli. Přijela také Miládka Špačková s manželem z Velkého Meziříčí (samozřejmě s výborným pohoštěním vlastnoručně doma připraveným), byla s námi i Janetta, která přijela trávit vánoce v Praze až z Ameriky. Arcibiskupský palác na Hradčanském náměstí blízko hlavní brány Pražského hradu byl vystavěn v 16. století v barokním slohu. Do dnešních dní byl mnohokrát přestavován, současný barokní vzhled pochází z roku Rezidencí arcibiskupů je od 60. let 16. století. Interiér paláce vyniká množstvím dřevořezeb a rokokového štuku, překrásnými lustry i dobovým nábytkem. Z příjemné recepce a salonku, kde jsme se dozvěděli základní informace o arcibiskupství a kde jsme se díky Miládce příjemně posilnili, jsme se vydali do krásných prostor, které se nedávno staly novým domovem arcibiskupa Dominika Duky. Viděli jsem audienční sál, který sousedí s pracovnou arcibiskupa, směli jsme posedět v renesanční kapli sv. Jana Křtitele a Jana Nepomuckého, kde jsou umístěny největší cennosti - sochy Cyrila a Metoděje, sv. Václava a dalších českých patronů, pozlacené busty sv. Petra a Pavla a mezi okny Paladium české - Panna Maria Staroboleslavská. V jednom ze sálů jsme

7 Zpravodaj ALEN ÚNOR obdivovali cyklus unikátních gobelínů s výjevy domorodců v africké a brazilské džungli, v dalším zase portréty a obrazy všech arcibiskupů a kardinálů. Na závěr prohlídky paláce - plni čerstvých informací, zajímavostí a potěšeni krásou kolem sebe - jsme vstoupili ze tmy posledního sálu do již noční Prahy a na vyhlídkové terase nebo spíš střeše jsme zůstali překvapeně stát. Jak je možné, že věže svatovítského chrámu jsou tak blízko, skoro na dosah? Krásně osvětlené se tyčily nad střechami okolních paláců bylo to jako když se otevře opona divadla. Pak jsme obcházeli po střeše kolem dokola a dívali se z obrovské výšky dolu na lidičky na náměstí a hradním nádvoří. Díky všem, kteří nám umožnili takovou krásu vidět. Daniela P.S. Četla jsem, že o velkých církevních svátcích chce pan arcibiskup zpřístupnit palác veřejnosti, tak to nepropásněte. Výlet do Roztok nad Vltavou Letošní první lednový výlet jsme pořádali již skoro tradičně na výstavu v roztockém zámku. Téma bylo První dámy - manželky prezidentů Československa a České republiky. Toto téma zřejmě bylo pro naše členky velmi přitažlivé, neboť se nás na nádraží sešlo dvanáct, což vzhledem k dalším aktivitám v tomto dni bylo skoro vyčerpávající. A to si ještě některé z nás vylepšily cestování přes nádraží Holešovice, ačkoliv náš vlak toto nádraží minul. O zastávce Praha - Holešovice zřejmě většina lidí neměla do dnešního dne ani ponětí. Nicméně jsme se v zámeckém areálu šťastně všichni sešli a prohlédli si nejen manželky prezidentů osud, poslání, úděl?, které byly na programu, ale i Dárky z pouti, což byla další výstava v sousedních prostorách zámku, která připomíná slavná poutní místa, procesí, texty písní a předměty na památku. I toto téma bylo velmi zajímavé, škoda, že čas byl neúprosný a trpělivost většiny z nás má také své meze. Po opuštění výstavy jsme se v počtu sedmi osob vydali na procházku Tichým údolím. Tentokrát nám pracovnice na zámku doporučily nově otevřené pohostinství Mlýn v obci Černý Vůl. Cesta známým údolím probíhala pěkně, bláto jsme v současné teplé zimě pokládali za normální, pouze někteří z nás zkontrolovali, zda obuv na nohou netrpí újmu v podobě promáčení. Nebe se nad námi smilovalo a tak na nás nic nespadlo - ani sníh, ani déšť. Lákadlu již dříve navštívené restaurace v Úněticích jsme šťastně unikli a celkem snadno našli i doporučenou hospodu. Naše nadšení však zchladil hospodský již při vstupu, kdy nás upozornil, že nemá pivo. To nám tolik nevadilo, ale ukázalo se, že ještě nemají pečivo ani brambory. A tak jsme se museli spokojit s hranolky a držkovou polévkou bez chleba. V závěru nás pan restauratér ještě překvapil se žádostí o zaplacení další držkové polévky, která však už podle počtu osob nemohla být naše (každý měl jen jedno jídlo). Po dosažení stanice autobusu jsme museli cca 1/2 hodiny čekat na nejbližší spoj, ale při vyprávění a vzpomínání na příhody minulých výšlapů to rychle uteklo a v Praze jsme byli poměrně brzo. Milan Informace z neziskového sektoru Informace ze Železné Rudy Před více jak rokem jsme s velkým nadšením založily Klub ALEN v Rudě - na základě přání a iniciativy Míly Hájkové, která si vzala činnost klubu na starost. Byla to první pobočka ALENu mimo Prahu. Míla Hájková oslovila ženy s rakovinou prsu v Rudě a připravila pro ně plán činnosti (schůzky, přednášky, prodej kytiček, vycházky, plavání, cvičení, rekondiční pobyt apod.). Při zakládání klubu se počítalo s větším počtem členek, praxe však ukázala, že ve specifických podmínkách malého města

8 Zpravodaj ALEN ÚNOR nastávají těmto ženám různé etické problémy. Přesto Míla požádala Město Železnou Rudu o finanční pomoc na činnost a Klub začal od fungovat. Město Železná Ruda činnost podpořilo ,- Kč. Protože Klub je jen organizační jednotka sdružení, nemá právní subjektivitu, musí jednat řádně a pečlivě v zájmu sdružení, zvláště pak v hospodaření s penězi. Čerpání daru od Města probíhalo trochu nestandardně v hotovosti a ani vedoucí klubu ani Městský úřad dobře nespolupracovali s vedením sdružení. Chápeme obtížnou situaci žen s rakovinou, ale pokud chtějí vystupovat jako klub, je nutné dodržovat stanovy sdružení a smluvené podmínky. Výbor ALEN projednával tuto situaci již několikrát během roku, bohužel se vzhledem k velké vzdálenosti nepodařilo osobní setkání, z důvodu nemoci ani setkání na rekondici. Až v listopadu se uskutečnila schůzka všech zúčastněných - předsedkyně Daniela Kelišová, místopředsedkyně Věra Uhrová, členka výboru Jindra Mařincová, vedoucí Klubu Míla Hájková, revizorka Slávka Štefková a odborná právní poradkyně Mgr. Michala Filipová. Na základě dohody a stanovených podmínek na tomto jednání byly ke konci kalendářního roku finanční prostředky z daru města vyúčtovány - ke spokojenosti pana starosty Města Železná Ruda i naší účetní. Shodly jsme se na tom - výbor ALEN i vedoucí Klubu - že činnost klubu za této situace není nadále možná. Také od členek Klubu v Železné Rudě jsme dostaly dopis, že z důvodů rozdílnosti podmínek i prostředí končí členství v Klubu. Ráda bych ještě připomněla, že velmi vydařený byl víkendový rekondiční pobyt, který Míla Hájková s Jindrou Mařincovou připravily a organizovaly pro 21 žen jak z Prahy tak ze Železné Rudy v hotelu Horizont v Rudě. Z tohoto pohledu je škoda, že navázané přátelství nemá pokračování. Zkusily jsme to a jsme zase o jednu zkušenost bohatší, snad i moudřejší. Věřím, že teď již to obě strany - klub i sdružení - chápou stejně. Daniela Otevřené dveře v AMÉLII Milé ALENky, 13.prosince minulého roku pořádala Amelie o.s. ve svém centru v Praze 8 Den otevřených dveří, kterého jsem se zúčastnila. Vzhledem k tomu, že to byla vskutku vydařená akce, chci se s vámi s tímto prožitkem podělit. Centrum bylo otevřeno od 9 do 20 h a v průběhu této doby byli k dispozici odborníci na psychosociální problematiku onkologického onemocnění. Celodenní program navíc zahrnoval tematickou výstavu k 5.výročí založení Amelie, prodej vánočních přáníček, občerstvení a drobných dárků dle vlastního výběru. V dopoledním programu od 9.00 do proběhlo několik seminářů na téma: Proč potřebují onkologicky nemocní podporu mimo nemocnice a Pět let činnosti Amelie o.s.. Všechny přednášky byly zajímavé a podané i pro laiky snadno pochopitelnou formou. Jak je poslední dobou v této oblasti zvykem, mohli jsme do přednášek zasahovat dotazy nebo vysvětlením a doplňky. První blok dopoledního programu se zabýval zejména specifikami sociální služby a dopady plánovaných změn v sociálním a zdravotním systému na onkologicky nemocné v letošním roce. Dále byly zajímavé výsledky dlouhodobé práce s klienty Amelie a postřehy z vybraných skupinových aktivit. V druhém bloku semináře se hovořilo o historii psychoonkologie a dobrovolnickém programu u nás i v mezinárodním kontextu a o činnosti odborné skupiny Amelie - vzdělávání, konference, prezentace a publikace. Celý dopolední program zahájila, vedla a zakončila psychoterapeutka centra MUDr.Michaela Chrdlová, která pochopitelně byla k dispozici k soukromým konzultacím ve volné době mezi dopoledním a odpoledním programem, který začínal v 16 h a byl zábavného charakteru. Nejprve klávesy a zpěv vánočních a adventních písní v podání Jitky Drábkové. Poté následovalo poděkování dobrovolnicím Amelie, které si to opravdu zasloužily. Můžu to potvrdit, poněvadž jsem se v předloňském roce jako jediná za ALEN dobrovolnického školení zúčastnila. Je to těžká a záslužná činnost jak v nemocnici tak i mimo. Na závěr zazněla Romantická kytara z 18. století a renesanční loutna Barbory Hukové. Akce dne otevřených dveří skončila v pohodě a odcházeli jsme s dobrými pocity a ve vynikající náladě. Jitka Blažková Sympozium ke Světovému dni proti rakovině pořádala Liga proti rakovině dne 2. února v Lékařském domě. Téma letošního sympozia: Nádorová onemocnění ledvin". MUDr. Michaela Fridrichová, předsedkyně LPR Praha, hned v úvodní přednášce osvětlila, proč právě tato problematika. Počet postižených karcinomem ledvin každoročně stoupá a ČR podle statistiky z r zaujímá v počtu onemocnění v přepočtu na 100 tis. obyvatel první místo v Evropě i ve světě. Zatím se nepodařilo důvody tohoto prvenství spolehlivě vysvětlit. Epidemiologií této choroby se zabývala ve své přednášce i prim. MUDr. Vladimíra Stáhalová z Nemocnice Na Bulovce. Poukázala na největší počet nemocných v rámci ČR v Plzeňském a Jihočeském kraji. Nejčastěji se nádorové onemocnění ledvin vyskytuje ve věku let, muži jsou častěji postiženi než ženy. Příčina nemoci není zcela známa, ale určitě zde má svůj podíl kouření, obezita, vysoký krevní tlak, nesprávná životospráva, nadměrné užívání analgetik apod. Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky VFN, mluvil o možnostech chirurgické léčby nádorů ledvin. Je špatné, že pacient o svém nádoru dlouho neví. K lékaři jde až po objevení potíží: bolesti, krev v moči, projevy metastáz...

9 Zpravodaj ALEN ÚNOR Nejzásadnější léčbou je chirurgické odstranění nádoru s částí ledviny (resekce) nebo celé ledviny. Mezi standardní výkony (pokud je to možné) patří i laparoskopický způsob operace. Ve svém příspěvku prim. MUDr. Alexandra Aschermannová z LPR Praha zhodnotila současné možnosti léčby metastatického nádoru. Výběr léků se řídí rozšířením a průběhem nemoci. Pokrokem je molekulární cílená léčba biologická - avšak i to může mít vedlejší účinky, které je nutné sledovat. Zajímavá byla též přednáška RNDr. Karla Nesměráka, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty UK o chemických látkách, které v životě pomáhají, ale mohou i škodit. Je třeba akceptovat rizika. Chemie sama není nebezpečná, nebezpečné je jen její neprofesionální používání. Podobné motto obsahovala i přednáška Pharmdr. Jany Gregorové z Nemocnice Na Bulovce o léčivech a ledvinách. I tady je zásadou používat léky s mírou a ne nadužíváním léků poškozovat ledviny. Je třeba zvážit prospěch pro člověka. Léky pomáhají, ale v nežádoucím množství škodí. Pro správné zajištění funkce ledvin je důležité i dodržování pitného režimu. V posledním příspěvku se MUDr. Bohumil Skála, Ph.D., praktický lékař z Lanškrouna zabýval obecně onkologickou prevencí a negativní skutečností, že je stále vysoké procento pozdě zachycených nádorů. Podle jeho přesvědčení by měl praktický lékař dělat preventivní prohlídky s onkologickou bdělostí. Přednášky sympozia byly velmi zajímavé pro laickou veřejnost i lékaře. Lze si jen přát, abychom brzy opustili prvenství v oblasti výskytu nádorového onemocnění ledvin, aby lidé využívali všech možností prevence a včasného zachycení nemoci (týká se všech nádorů) a sami se větší měrou přičinili o utužení svého zdraví. Blanka Š. a Daniela - účastnice sympozia za ALEN Zprávy z Ligy proti rakovině Výroční členská schůze LPR se bude konat 20. března od 14 h tradičně v Lékařském domě. Zájemci o účast se mohou hlásit u Daniely. Český den proti rakovině - letos již 16. ročník - se koná opět třetí středu měsíce května - tedy 16. května. Barva stužky u kytiček bude oranžová, minimální prodejní cena zůstává 20 Kč. Tematicky budou sbírka a preventivní letáky zaměřeny na nádory ledvin, v jejichž výskytu drží ČR světové prvenství. Termín pro objednání kytiček je 14. března, proto neváhejte a rozhodněte se, kolik kytiček letos prodáte. Objednávejte samozřejmě realisticky podle svých zkušeností, ale bez zbytečného strachu předem. Případně neprodané kytičky můžeme Lize vrátit, využijí je v příštím ročníku. V ALENu si vezme distribuci kytiček na starost opět Jana Malá, pomáhat jí bude Marta Kubešová a Eva Škábová. První odměna a poděkování všem, kdo se sbírkou budou pomáhat, bude Děkovný večer k Českému dni proti rakovině, který Liga plánuje na 6. června. Už teď se těšíme, protože víme, jak krásné byly večery pořádané v minulých letech. Kalendář dalších akcí Veletrh Pragomedika se bude konat v tomto roce v netradičním termínu hned dubna na Výstavišti v Holešovicích. Připravte se, budeme potřebovat pomocnicet opět ve stánku Aliance žen s rakovinou prsu. XXXVI. Brněnské onkologické dny se letos konají v Brně v hotelu Voroněž a na Výstavišti v Rotundě ve dnech dubna. ALEN je registrován na sobotu , kdy probíhá Sekce pacientských organizací. Účastní se Jitka Blažková, Daniela Kelišová a Lída Hamanová, která si připravila přednášku na téma Podpůrná péče při onkologické léčbě. NGO market V pátek 11. května 2012 se bude konat další - již 13. ročník NGO Marketu - veletrhu neziskových organizací - opět v prostorách Národní technické knihovny v Praze Dejvicích. Letošní téma je Aktivní stáří - dialog mezi generacemi, Zlepšení komunikace a spolupráce mezi neziskovými organizacemi a firmami. ALEN tam bude mít zase svůj stánek. Věřím, že nám Alenky rády přijdou pomáhat a společně dobře představíme naše sdružení veřejnosti i případným sponzorům. Nebezpečné prsní implantáty V České republice se implantáty Poly Implant Prothese (PIP) voperovávaly od roku 2007 do dubna Na Klinice plastické chirurgie v Nemocnici Na Bulovce se používaly pouze pro rekonstrukce prsu po ablaci, a to z toho důvodu, že jako jediné byly propláceny pojišťovnou.

Výroční zpráva IČO Bankovní spojení: /0800 ČS Praha 1 Registrace: Městský soud v Praze, odd. L, vl.

Výroční zpráva IČO Bankovní spojení: /0800 ČS Praha 1 Registrace: Městský soud v Praze, odd. L, vl. ALEN Každý život má svůj Mys dobré naděje - sdružení žen postižených rakovinou, z. s. 128 00 Praha 2 Vyšehrad, Vratislavova čp. 156/22 www.alen.tym.cz IČO 47610191 Výroční zpráva 2016 Bankovní spojení:

Více

A L E N SDRUŽENÍ ŽEN PRAHA

A L E N SDRUŽENÍ ŽEN PRAHA Každý život má svůj Mys dobré naděje A L E N SDRUŽENÍ ŽEN PRAHA Zpráva o činnosti sdružení žen ALEN Praha za rok 2011 Výroční schůze 14. února 2012 Předkládáme zprávu o všech aktivitách ALENu, které proběhly

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU TISKOVÁ ZPRÁVA V Praze 21. října 2013 NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU Od úterý 22. října se mají návštěvnice obchodního centra Arkády Pankrác příležitost dozvědět, jak si

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

REKONDICE 2014. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY

REKONDICE 2014. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY REKONDICE 2014 Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. Jáchymov (neděle sobota) TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY Termín: 16. 22. února, 23. 1. března, 2. 8. března 2014 Ubytování: 2 lůžkové

Více

LYMFOM HELP, o.s. / P ODZIM 2013. l tter

LYMFOM HELP, o.s. / P ODZIM 2013. l tter LYMFOM HELP, o.s. / P ODZIM 2013 Informace News l t letter lett l tter Obsah podzimního vydání 2 Obsah 3 Úvodní slovo 4 Nová informační brožura pro pacienty: Nemoc a naše psychika 5 Pohybové aktivity pro

Více

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR Výroční zpráva 2014 ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR sdružuje pacienty s roztroušenou sklerozou. Základní údaje: Název: Adresa: Statut

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi 19. 9. 2014 21. 9. 2014 chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí, město Pardubice a Pardubický

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením chata Juráška Olešnice v Orlických horách

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením chata Juráška Olešnice v Orlických horách Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením 11.9. 13.9. 2015 chata Juráška Olešnice v Orlických horách Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí, město Pardubice a Pardubický kraj PŘIHLÁŠKA:

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009

Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009 Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009 PROGRAM 1) Přivítání hostů pana Vedrala, Pana Blažka a Dr. Karpíškové 2) Činnost KB HK Milada Jirečková 3) Příspěvek p. Vedral 4) Diskuse

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Klub pacientů mnohočetný myelom

Klub pacientů mnohočetný myelom Klub pacientů mnohočetný myelom Proč byl klub založen? Jako výsledek dlouhodobě se rodící iniciativy onkologických pacientů s diagnózou mnohočetný myelom, která vycházela z potřeby lépe informovat pacienty

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006 Občanské sdružení SMS - sdružení mladých sklerotiků (dále jen SMS) bylo založeno v roce 2005 a ke dni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2009 SYMPATHEA, o. p. s. Bulharská 26 101 00 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 776 061 541 www.sympathea.cz e-mail: sympathea@sympathea.cz

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

LYMFOM HELP, o.s. / JARO 2016. letter

LYMFOM HELP, o.s. / JARO 2016. letter LYMFOM HELP, o.s. / JARO 2016 letter News l t lett er Obsah jarního vydání 2 Obsah 3 Úvodní slovo 4 Trénování paměti pro pacienty s lymfomem 5 Víkendová setkání 1. pololetí 2016 6 Možnost individuálních

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ženy s nádorovým onemocněním, o. s. Fryčovická 462, Praha 9. Náš účet: /4000 U LBBW Bank CZ a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ženy s nádorovým onemocněním, o. s. Fryčovická 462, Praha 9. Náš účet: /4000 U LBBW Bank CZ a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Klub ŽAP ženy s nádorovým onemocněním, o. s. Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 Náš účet: 5155150006/4000 U LBBW Bank CZ a. s. www:klubzap.cz e-mail: klub.zap@seznam.cz Vážené dámy a pánové,

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Závěrečná zpráva o čerpání účelové dotace 2007 - senioři

Závěrečná zpráva o čerpání účelové dotace 2007 - senioři Závěrečná zpráva o čerpání účelové dotace 2007 - senioři Aktivity pro seniory v roce 2007 Komunitní centrum Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany IČO: 274 35 610 Akce Termín Předp. náklady Požadavek

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM ROŽNOV p. Radhoštěm 12. - 13. dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka)

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Na 9. setkání obcí s názvem Bystré Setkání se uskuteční ve dnech 5.9. 7.9. 2014 v Bystrém u Poličky Na

Více

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka 16. ledna 2014 "Od Nilu na Vrabčák"

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka  16. ledna 2014 Od Nilu na Vrabčák V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Aktivní život s roztroušenou sklerózou

Aktivní život s roztroušenou sklerózou Aktivní život s roztroušenou sklerózou Možnosti Aktivního života s RS Pacientské a neziskové organizace Internet www.aktivnizivot.cz Projekty Národní den roztroušené sklerózy 50 dní pro RS Další - projekt

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI Evropský hospodářský a sociální výbor Bod 7 a) PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 Věc: Bod 7 a) programu jednání Pomoc členům/zdravotní a sociální služby - pojištění PRO INFORMACI Účelem této zprávy

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Seriál akcí propagujících severskou chůzi Nordic walking OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM

Seriál akcí propagujících severskou chůzi Nordic walking OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM Seriál akcí propagujících severskou chůzi Nordic walking OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM Tour Nordic Walking 2011 se stala celorepublikovou osvětovou akcí určenou široké veřejnosti, podpořenou záštitou ministra

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S. Čl. 1. Název a sídlo Název: ZÁŽEH - zdravý životní styl a harmonie, o. s. Sídlo: Frýdek-Místek, Pavlíkova 277, 738 01 Čl. 2. Statut

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.

Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2. Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061 Zápis z jednání u kulatého stolu na téma Prevence sociálně patologických

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2012 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s CZ..07/..04/04.0046 Vážené kolegyně a kolegové ze zdravotnických a sociálních zařízení, v loňském roce jste se mnozí z Vás či někteří

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek I. Název a sídlo 1) Název sdružení: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek (

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

Vážení přátelé, Představujeme se:

Vážení přátelé, Představujeme se: V obsahu a významu slova beseda proklamovaly spolky nutnost i možnost kontaktů, setkání, diskuse, prezentace různých názorů, ale i spolupráce, pochopení i vzájemného porozumění a úcty. Vážení přátelé,

Více

9:30 12:00 HapAteliér výtvarná dílna 13:00 15:30 HapAteliér výtvarná dílna NEBUDE!! 9:30 12:00 HapAteliér malá klubovna

9:30 12:00 HapAteliér výtvarná dílna 13:00 15:30 HapAteliér výtvarná dílna NEBUDE!! 9:30 12:00 HapAteliér malá klubovna 41. týden Po 5.10. Út 6.10. St 7.10. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: říjen listopad 2009 12:30 15:00 Fytoterapie návštěva botanické zahrady. Pouze pro pravidelné klienty. 14:30 17:30

Více

2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání s vedením Onkologické kliniky FN Olomouc o možnostech dobrovolnického programu na

2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání s vedením Onkologické kliniky FN Olomouc o možnostech dobrovolnického programu na Dobrovolnický program na Onkologické klinice FN Olomouc Pavla Tichá Amelie, o.s. Bc. Šárka Ročková Onkologická klinika FNOL Jak program vznikal? 2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 Pozvánka na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013 ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 1 Vážené dámy a pánové, milovníci rybářského sportu a turistiky!! Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji ji pozvat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM Kartouzská 6 150 98 Praha 5 IČO 70105081 DIČ: CZ70105081 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČOPN ZA ROK 2015 Valná hromada ČOPN, restrukturalizace spolku

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PRAV I D ELNÉ AKCE 1. Setkání v klubovně Pravidelně každou třetí středu v měsíci od 14.00-17.00 hod. BUDOVA Diecézní rady CČSH v Brně, Česká 31, (vedle

Více

Výroční zpráva 2010. A L E N neziskové sdružení žen postižených rakovinou 128 00 Praha 2 Vyšehrad, Vratislavova 22 http://alen.tym.

Výroční zpráva 2010. A L E N neziskové sdružení žen postižených rakovinou 128 00 Praha 2 Vyšehrad, Vratislavova 22 http://alen.tym. A L E N neziskové sdružení žen postižených rakovinou 128 00 Praha 2 Vyšehrad, Vratislavova 22 http://alen.tym.cz IČO 47610191 Každý život má svůj Mys dobré naděje Výroční zpráva 2010 Bankovní spojení:

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více