INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 Zpravodaj ALEN ÚNOR Motto: Každý život má svůj Mys dobré naděje A L E N S D R U Ž E N Í Ž E N P R A H A IČO: sídlo: Vratislavova 156/22, Praha 2 Vyšehrad web: bankovní spojení: ČS Praha 1, účet č /0800 Evidenční číslo MK ČR: E INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Únor 2012 Štěstí se točí dokola, směr dráhy každou chvíli kloní, hned mě, hned tebe zavolá a blázny sem tam v kruhu honí. Nech být, co nelze zadržet, nech motýla, ať letí odsud! Jenom ty sám se držet hleď, ty držíš život i svůj osud. Ernst Moritz Arndt Pravidelné akce v roce 2012 Členské schůzky: setkání s informacemi, přednáškami a zajímavostmi při kafíčku, čaji a dobrotách, které si přinesete a dáte ochutnat jednou měsíčně, vždy druhé úterý v měsíci v Ústavu sociálních služeb Praha 4 Podolí, Podolská 31 v h: Schůzky: 14. února Valná hromada Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 a Zpráva revizní komise za rok 2011 Plán činnosti a rozpočet na rok 2012 výtvarná dílna - Jindra s Emou předvedou ukázky výrobků, které bychom mohly dle svého uvážení vyrábět 13. března Hermína Braná Nové poznatky o vzniku rakoviny Jarní bazárek oblečení 10. dubna BABINEC - odpolední vyprávění známé televizní hlasatelky Marie Tomsové 15. května Poslední instrukce k Českému dni proti rakovině Výbor rady sdružení: Schůze výboru ALEN se konají v Malé zasedací místnosti UK Ústav jazykové a odborné přípravy Vratislavova 10, Praha 2 Vyšehrad v přízemí proti vrátnici vždy v úterý od h - 6. března, 3. dubna, 5. června

2 Zpravodaj ALEN ÚNOR Cvičení v bazénku v Nemocnici na Homolce každé pondělí vždy půl hodiny, a to od a od h. Cena pro členku je 30,- Kč za půl hodiny cvičení pod vedením rehabilitační sestry. Kdo má zájem chodit, musí se objednat u MUDr. Jany Němcové na lékařskou prohlídku. Termín a čas prohlídky si domluvte s Martou Kubešovou, stejně tak i termín na cvičení. Telefon na Martu , mobil Cvičení v tělocvičně Tyršova domu v Praze 1, Újezd 450/40 každý pátek od 15 do 16 h v tělocvičně č. 3 pod vedením Terezy Kinštové, studentky FTVS. K dispozici jsou karimatky (nemusíte si ji kupovat), overbally i gumové pásy Terabandy; přijďte si zacvičit. Cena pro členku je 15, Kč za hodinu. Plavání v bazénu Tyršova domu každý pátek od 16 do 17 h. Přijďte si procvičit správné plavání pod vedením PaedDr. Ireny Čechovské z Katedry plavec. sportů FTVS. Cena pro členku je 30, Kč za hod. Cvičení a plavání se koná za finanční podpory grantu Městské části Praha 4 pro oblast zdravotnictví. Členský příspěvek sdružení ALEN zůstává pro letošní rok 2012 tak jak byl schválen na loňské výroční schůzi - ve výši 300,- Kč. Žádáme členky, aby příspěvek zaplatily do konce února. Podle Stanov sdružení, čl. 4, bod 2. a) v., je řádný člen povinen hradit řádně a včas roční členské příspěvky sdružení. Člen sdružení je také povinen, dle čl. 7, bod 2 Stanov, oznámit bez zbytečného odkladu všechny změny údajů týkající se jeho bydliště a kontaktů (telefon, ). Nadace Forum 2000 Dne 18. prosince 2011 zemřel zakladatel Nadace Forum 2000 a bývalý prezident Československé a České republiky Václav Havel. Prezident Havel byl celoživotním bojovníkem za lidskou svobodu a důstojnost a také hluboce přemýšlivým člověkem, kterého trápila netečnost naší civilizace k vlastní budoucnosti. Nápad uspořádat konferenci Forum 2000 se zrodil v roce 1997, když společně s laureátem Nobelovy ceny míru Eliem Wieselem a filantropem Yoheiem Sasakawou pozvali do Prahy světové osobnosti, aby společně diskutovali o výzvách, kterým lidstvo čelí na prahu nového tisíciletí. Od té doby každoroční konference Forum 2000 otevírají témata sahající od stavu demokracie a lidských práv k mezináboženskému dialogu, ekologické udržitelnosti hospodářského rozvoje, významu právního státu či roli médií. Odkazem Václava Havla zůstane důraz na význam svobody a demokracie pro úspěšný rozvoj společnosti, trvání na univerzalitě lidských práv či důraz na nezbytnost morálního základu veškerého lidského konání. Václava Havla si budeme navždy pamatovat pro jeho statečnost a osobní skromnost, s nimiž tyto principy obhajoval. Převzato z prohlášení Týmu Nadace Forum 2000 Vycházky nejen za zdravím 16. února První dámy manželky prezidentů - pro ty, kdo to v lednu nestihly! čtvrtek odjezd vlaku v z Masarykova nádraží 18. února Další část Prahy Strašnice nám představí Helenka sraz: h u stanice metra A Strašnická 17. března Benkon v Praze přímý přenos Tobogánu a procházka Prahou sraz: h v divadle U Hasičů (objednávky vstupenek v únoru na schůzce); odpolední procházku po Vinohradech povede Blanka Šímová 14. dubna Vrané n. Vltavou, Jarov, Károvské údolí, Zbraslav - trasa cca 8 km odjezd vlakem z Prahy-Braníka v 8.51 h (Zbraslav 9.01) do Vraného; zpět ze Zbraslavi autobusem MHD 12. května Petrovice - Fantův Mlýn - Průhonice, park, zámek trasa cca 8 km sraz: 8.30 h stanice metra C Háje

3 Zpravodaj ALEN ÚNOR června Hořice v Podkrkonoší - město kamenné krásy, výlet busem, průvodci Sommerovi cena pro členky 230,- Kč, hosté 280,- Kč. Přihlášky a platba na schůzce 23. června společná vycházka - přijede KON Pardubice 14. července Společný výlet s ARCUSEM Liberec do Jablonce nad Nisou pokusíme se uskutečnit výlet, který vloni nevyšel 11. srpna Senohraby Baštírna, do Čtyřkol po proudu Sázavy trasa cca 6 km, průvodce VěraF 15. září Jevany Vyžlovka Voděradské bučiny trasa cca 11 km Rekondiční pobyty v roce 2012 Informace k organizaci rekondičních pobytů formulář přihlášky a všechny informace o rekondicích obdržíte včas na členských schůzkách od vedoucí pobytové akce placení pobytů bude probíhat - buď hotově ve stanovený den (na členské schůzce) uvedený ve zpravodaji i na formuláři přihlášky - nebo platbou na účet sdružení u České spořitelny /0800; variab. symbol datum narození, tak aby byla připsána na účet ALEN do stanoveného dne současně s platbou odevzdáte vedoucí pobytu vyplněnou přihlášku potvrzenou odborným lékařem - onkologem (v případě placení na účet doručíte přihlášku vedoucí rekondice do stejného dne) v případě nedodržení termínu odevzdání přihlášky a zaplacení pobytu nebudete zapsány do seznamu účastnic, pouze jako náhradnice při odhlášení z rekondičního pobytu bez závažného důvodu platíte stanovený stornopoplatek, který je uveden na přihlášce odborný program rekondic (rehabilitace a přednášky) je závazný omluvení z procedury pouze ze zdravotních důvodů důležitá informace pokud chcete ve stejném roce absolvovat více rekondičních pobytů (pozor na limit 21 dní), pořiďte si kopii lékařského potvrzení dříve než ho odevzdáte na první rekondici, na další můžete použít doporučení v kopii (předložit opět v daném termínu). Plán pobytových akcí ALEN krátký zimní pobyt v Bystrém u Poličky, hotel Na Podkově cena 2 000,- Kč ještě zbývá 1 volné místo, pobyt se nepočítá do limitu 21 dní ODJEZD: vlakem z Prahy hl. nádraží 7,51 h do Poličky, odtud budeme pokračovat busem příjezd do Bystrého 11,48 h. Návrat do Prahy v pátek ve večerních hodinách. Pobyt připravujeme společně s Klubem Diana Brno vedoucí Daniela a Eva. Program: ubytování ve 2 a 3 lůžk. pokojích, polopenze + odpolední káva, denně bazén, vířivka, vycházky, cvičení, příp. podle sněhových podmínek běžky, společný večerní program jídlo na oběd první den si vezměte s sebou, nebude vyhrazen čas na posezení desetidenní pobyt v Karlově Studánce cena 3 600,- Kč přihlášky potvrzené onkologem a placení 13. března; vedoucí Daniela Program: ubytování ve 2 lůžk. pokojích, polopenze, lázeňské procedury, bazén, cvičení, vycházky, výšlapy a autobusový výlet, kulturní a společenské akce prodloužený víkend v Jablonné n. Vltavou, základna Domu dětí a mládeže, s BENKONEM Benešov cena 1 200,- Kč; přihlášky (bez lékařského potvrzení) a placení 10. dubna, vedoucí Daniela a Hana víkendový pobyt v Horní Bečvě, hotel Cherry cena 1 400,- Kč přihlášky potvrzené onkologem a placení 15. května Vedoucí pobytu v Horní Bečvě zatím není stanovena, pokud se nikdo nepřihlásí, pobyt se neuskuteční

4 Zpravodaj ALEN ÚNOR týdenní letní pobyt v Poděbradech, hotel Junior cena 2900,- Kč přihlášky potvrzené onkologem a placení 12. června; vedoucí Věra Uhrová týdenní pobyt v Mariánských Lázních, hotel Polonia cena 3 300,- Kč přihlášky potvrzené onkologem a placení 11. září; vedoucí Jindra Mařincová? Co bylo? Na schůzkách Prosinec Mikulášská Blíží se vánoce, svátky klidu a pohody, na které ani Sdružení ALEN nezapomíná. Místo pravidelné prosincové schůzky se každým rokem scházíme na Mikulášské besídce v Aule Tyršova domu České obce sokolské. Ani letošní prosinec nebyl výjimkou. Vánoční výzdoba, na stolech dobroty, oříšky a svíčičky, každá členka něčím přispěla jídlem, dárky, květinami, dobrou náladou. Během večera nás čekalo spoustu překvapení a vystoupení několika dětských i dospělých souborů. Úvodního slova o vánocích se ujala Radka Tesárková, přivítala Alenky z Prahy i z daleka (Olomouce, Pardubic, Semil...) a také spoustu milých hostů. Pak už jsme tleskali aerobiku klubu Sportýna Motýlí show. Obdivovali jsme taneční vystoupení dívek z Akademie aerobiku Radky Hanákové, téměř nedýchali při rokenrolu mistryně ČR, Evropy i Světa ve Fitness kategorie let Kačky Smíškové - vnučky naší členky Jitky, která by na ni byla jistě hodně pyšná. Vánoční atmosféru dotvořil divadelní kroužek žáků z Prahy 7 pod vedením Radky svým představením Rakovnická hra vánoční o narození Ježíška a událostech, které ho provázely. Na závěr jejich vystoupení jsme si společně zazpívali vánoční koledy. Poté přišli tři králové a rozdávali dárečky, které jsme si společně nadělili do Mikulášského koše. Další číslo programu obstarala skupina Karf & spol. Při jejich vystoupení jsme si zopakovali trochu country hudby. Došlo i na tombolu někteří šťastnější z nás vyhráli i několikrát. Hlavní cenu získala Zdena dárkový koš putoval do správných rukou Zdena měla ten den kromě štěstí ve hře i narozeniny. V tombole jsme vydělali Kč. Na závěr večera jsme si při živé hudbě p. Václava Vomáčky nejen zanotovali, ale dokonce i zatancovali. Děkujeme ALENu za tato překrásná setkávání. Lída Hamanová Leden MUDr. Marie Voženílková Předcházíme depresím S velikým zájmem jsme si vyslechly přednášku o depresích, psychickém onemocnění, které způsobují chemické změny v mozku. Mohou nastat z různých příčin, ale pokud je deprese správně léčena, obtíže časem zmizí. Antidepresiva, kterými se většinou léčí, nejsou návyková. Dozvěděly jsme se, že deprese vznikají při poklesu serotoninu v mozku, který může být vrozený, nebo ho mohou způsobit stresující zážitky v době těhotenství nebo komplikovaný porod. Na deprese si lze zadělat i výchovou. Nejdůležitější je raný vývoj dítěte do 3 let. Škodí i výchova zaměřená především na výkonnost. Dítě se pak bojí selhání a myslí si, že musí být za všech okolností dokonalé. Nejlepší je zdravá střední cesta, nepodmiňovat lásku výkonem. Je dobré se vyhnout spouštěčům depresí, kterými může být ztráta blízké osoby, u které je dítě v bezpečí, odchod dětí z domova, konfliktní vztah s blízkou osobou, změna životní role, ztráta zaměstnání nebo vážné onemocnění. Někdy též dlouhodobá izolace a nedostatek vztahů.

5 Zpravodaj ALEN ÚNOR Depresivní myšlenky lze přetnout naplánovanou pracovní či pohybovou aktivitou. Bránit se lze i tím, že se přechodem do nové role naučíme novým dovednostem, které jsou s tím spojené, a překonáme omyly ve svém myšlení. Paní doktorka také uvedla některé mýty a pověry, které bohužel míváme s léčbou na psychiatrii spojené: - antidepresiva mě změní nikoliv, jsem to stále já - nebudu užívat žádná depresiva, abych nebyl mimo sebe naopak, depresiva regenerují mozek a neurony v mozku - nebudu blázen na to nejsou antidepresiva, ale jiné léky - přibývá depresí depresí nepřibývá, přibývá jen lidí, kteří se léčí - dostanu se z deprese vlastní vůlí vůle nestačí, je to nemoc jako každá jiná Naopak obyčejný zármutek všedního dne se musí odplakat, na to depresiva nepomohou. Na závěr nezbývá, než paní doktorce velice poděkovat za její obětavost. Aby nám mohla na schůzce přednášet, upravila si na ten den své ordinační hodiny. Manko, velké díky. Lída Hamanová A jak to vidí Bedřiška? Deprese rozlišujeme na endogenní, maniodepresivní a exogenní. Exogenní deprese je zármutek, na který nezabírají antidepresiva a je potřeba si ho odžít. Spouštěčem deprese může být úmrtí v rodině, odchod dětí z domova, konfliktní situace v rodině, onemocnění, ztráta místa nebo naopak povýšení. Častěji se projevuje deprese u žen (asi 25%, muži 12%), do 20 let je počet nemocných v rovnováze. Depresivních nemocí nepřibývá, ale více lidí se léčí. Deprese je nebezpečná tím, že může vést k sebevraždě. Antidepresiva nejsou návyková, upravují hladinu serotoninu. Nemocní mají výčitky svědomí, pocity viny, důsledkem může být bolest hlavy, zad, zažívací potíže, poruchy soustředění. Pomáhá plánování činnosti a radost z plnění, zvýšení aktivity, cvičení. Navazování nových vztahů, nepodléhat negativním myšlenkám. Paní doktorka rozdala na závěr dotazníky, které si můžeme doma vyplnit a zjistit, jak jsme na tom s depresí a zodpovídala dotazy. Přednáška byla velmi zajímavá a byla výborně přednesena. Na výborovou schůzi Alenu v únoru, kde jsme chystaly Valnou hromadu a připravovaly další důležité projekty a akce, přišla na pracovní návštěvu paní Eva Knappová - ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu. Seznámila se se všemi členkami výboru, zajímala se o naši práci a v mnohém nám nabídla pomoc - ať již radou, kontakty nebo nápady a návrhy na další spolupráci (např. návrhy na získání prostor pro výtvarný kroužek, kontakty na možnost podání grantů, pozvala nás na koncerty a pod.). Mluvily jsme také o prvním čísle Listů Aliance, které budou vycházet čtvrtletně a budou přinášet informace o akcích, které Aliance chystá. Na výšlapech a výletech Vánoční vycházka do Betléma 29. prosince jsme se vypravili do Betléma. Vzali jsme to oklikou přes sídlo Senátu ČR ve Valdštejnském paláci. Tam na nás čekala bývalá kolegyně Olgy Arvaiové, aby nás provedla prostorami, kam se průměrný smrtelník nedostane. Nejdříve nás seznámila s bohatou historií objektu. Sídlo si nechal postavit Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna ( ) v letech Tento vojevůdce se výhodnými sňatky a koupěmi domohl značného majetku i postavení na císařském dvoře, byl povýšen na knížete a v roce 1625 se stal generalissimem císařské armády. Jeho palác v Praze měl zastínit i Pražský hrad. Na stavbě paláce působilo více stavitelů: hlavním architektem byl Giovani Battista Pieroni, staviteli Andrea Spezza a Niccolo Sebregondi. Uměleckou výzdobu zahrady svěřil Valdštejn někdejšímu císařskému sochaři

6 Zpravodaj ALEN ÚNOR Rudolfa II. Adrianu de Vriesovi. Ten ve Valdštejnské zahradě vytvořil unikátní soubor soch, sousoší a kašen. Sochy byly v roce 1648 uloupeny švédskými vojsky a teprve v letech byla zahrada ozdobena jejich věrnými kopiemi. Úctyhodné jsou především rozměry areálu paláce, jehož délka činí 340 metrů a největší šířka celkem 172 metrů. Pouze obytná část paláce rozložená kolem čtyř nádvoří bez zahrady dosahuje rozměrů cca metrů. Soubor budov je členěn na hlavní obytnou budovu se dvěma nádvořími, křídlo koníren a budovu jízdárny, se kterou sousedí bývalý hospodářský dvůr paláce upravený jako zahradní parter při vstupu do nynější stanice metra. Architektura paláce je členěna stovkami funkčních či slepých oken, desítkami portálů, vikýřů a štukových dekorativních prvků, ve kterých se stejně jako na dřevěných vratech a dveřích objevuje jako součást výzdoby lví hlava heraldický motiv z Valdštejnského erbu. První naše zastavení bylo v Hlavním sále, kde je Albrecht z Valdštejna na stropní fresce zpodobněn jako bůh Mars na válečném voze. Kolmo na sál jsou reprezentační místnosti salonky, z nichž první je opatřen koženými tapetami a nad krbem visí jezdecký portrét Valdštejna. V nárožní komnatě, audienční síni, návštěvníka zaujme freska antického kováře Hefaista a bohaté nástropní štukatury. Na straně paláce proti Hlavnímu sálu jsou nad sebou dvě chodby: Mytologická a Astrologická. Z Mytologické chodby se dá vstoupit do východní části paláce, kde byla v přízemí rozsáhlá konírna pro téměř 40 koní. Zajímavostí je, že každý kůň měl nad úvazem svůj portrét. Evropská unie udělila Kanceláři Senátu 9. května 2003 ocenění Europa Nostra za citlivé restaurování a rekonstrukci Valdštejnského paláce. Přípravu celkové rekonstrukce Valdštejnského paláce zahájila Kancelář Senátu v roce 1996 a poslední fáze obnovy byla dokončena v roce Provedenou rekonstrukcí Valdštejnského areálu se podařilo odstranit řadu stavebních a statických chyb, také byly odstraněny nevhodné stavební zásahy učiněné v předchozích letech. Podařilo se architektonicky obnovit historický ráz Valdštejnského paláce i zahrady s dominantní sallou terrenou a výstavním prostorem ve Valdštejnské jízdárně. V místech koníren je v současnosti Jednací sál Senátu. Další historické prostory slouží pro jednání a oficiální přijetí zahraničních návštěv. Po poděkování za umožnění prohlídky jsme se ještě došli podívat do sklepních prostor, kde jsou umístěny dary (některé velmi zajímavé a kuriózní) od různých státních návštěv pro naše senátory. Další zastavení bylo ve Výstavní síni Senátu, kde jsme se konečně ocitli uprostřed 60 vystavených Betlémů. Byly zde exponáty historické i současné a jako raritu jsme obdivovali Betlémy např. z Barmy, Keni a Kostariky. Po dobrém obědě U Schnellů se již menší skupina přesunula na Pražský hrad, kde měla Daniela domluvené překvapení: prohlídku Arcibiskupského paláce. VěraF Arcibiskupský palác Ano, jsem ráda, že se překvapení podařilo, zásluhou mého kamaráda Karla, pátera Mgr. Tomáše Rouleho (tajemníka pana arcibiskupa) a paní Mgr. Vyšohlídové z kanceláře arcibiskupství jsem získala šikovného průvodce - archiváře arcibiskupství pana Faktora, který se nás obětavě ujal po své pracovní době. Chtěla jsem odměnit ty Alenky a jejich přátele, kteří s námi chodí poctivě na všechny vycházky a výlety, které ALEN připravuje, za každého počasí a v každé roční době. Věřím, že se návštěva tak krásného místa, kam se většinou obyčejný turista nedostane a kde se mnohdy rozhodovalo o osudu země, líbila všem tak moc, jako mně. Zajímavé bylo i složení nás návštěvníků ve skupině. Pozvala jsem nejen Alenky (kvůli kterým jsem návštěvu připravovala) a jejich rodinné příslušníky, ale také své spolužáky, kteří se na překvapení podíleli. Přijela také Miládka Špačková s manželem z Velkého Meziříčí (samozřejmě s výborným pohoštěním vlastnoručně doma připraveným), byla s námi i Janetta, která přijela trávit vánoce v Praze až z Ameriky. Arcibiskupský palác na Hradčanském náměstí blízko hlavní brány Pražského hradu byl vystavěn v 16. století v barokním slohu. Do dnešních dní byl mnohokrát přestavován, současný barokní vzhled pochází z roku Rezidencí arcibiskupů je od 60. let 16. století. Interiér paláce vyniká množstvím dřevořezeb a rokokového štuku, překrásnými lustry i dobovým nábytkem. Z příjemné recepce a salonku, kde jsme se dozvěděli základní informace o arcibiskupství a kde jsme se díky Miládce příjemně posilnili, jsme se vydali do krásných prostor, které se nedávno staly novým domovem arcibiskupa Dominika Duky. Viděli jsem audienční sál, který sousedí s pracovnou arcibiskupa, směli jsme posedět v renesanční kapli sv. Jana Křtitele a Jana Nepomuckého, kde jsou umístěny největší cennosti - sochy Cyrila a Metoděje, sv. Václava a dalších českých patronů, pozlacené busty sv. Petra a Pavla a mezi okny Paladium české - Panna Maria Staroboleslavská. V jednom ze sálů jsme

7 Zpravodaj ALEN ÚNOR obdivovali cyklus unikátních gobelínů s výjevy domorodců v africké a brazilské džungli, v dalším zase portréty a obrazy všech arcibiskupů a kardinálů. Na závěr prohlídky paláce - plni čerstvých informací, zajímavostí a potěšeni krásou kolem sebe - jsme vstoupili ze tmy posledního sálu do již noční Prahy a na vyhlídkové terase nebo spíš střeše jsme zůstali překvapeně stát. Jak je možné, že věže svatovítského chrámu jsou tak blízko, skoro na dosah? Krásně osvětlené se tyčily nad střechami okolních paláců bylo to jako když se otevře opona divadla. Pak jsme obcházeli po střeše kolem dokola a dívali se z obrovské výšky dolu na lidičky na náměstí a hradním nádvoří. Díky všem, kteří nám umožnili takovou krásu vidět. Daniela P.S. Četla jsem, že o velkých církevních svátcích chce pan arcibiskup zpřístupnit palác veřejnosti, tak to nepropásněte. Výlet do Roztok nad Vltavou Letošní první lednový výlet jsme pořádali již skoro tradičně na výstavu v roztockém zámku. Téma bylo První dámy - manželky prezidentů Československa a České republiky. Toto téma zřejmě bylo pro naše členky velmi přitažlivé, neboť se nás na nádraží sešlo dvanáct, což vzhledem k dalším aktivitám v tomto dni bylo skoro vyčerpávající. A to si ještě některé z nás vylepšily cestování přes nádraží Holešovice, ačkoliv náš vlak toto nádraží minul. O zastávce Praha - Holešovice zřejmě většina lidí neměla do dnešního dne ani ponětí. Nicméně jsme se v zámeckém areálu šťastně všichni sešli a prohlédli si nejen manželky prezidentů osud, poslání, úděl?, které byly na programu, ale i Dárky z pouti, což byla další výstava v sousedních prostorách zámku, která připomíná slavná poutní místa, procesí, texty písní a předměty na památku. I toto téma bylo velmi zajímavé, škoda, že čas byl neúprosný a trpělivost většiny z nás má také své meze. Po opuštění výstavy jsme se v počtu sedmi osob vydali na procházku Tichým údolím. Tentokrát nám pracovnice na zámku doporučily nově otevřené pohostinství Mlýn v obci Černý Vůl. Cesta známým údolím probíhala pěkně, bláto jsme v současné teplé zimě pokládali za normální, pouze někteří z nás zkontrolovali, zda obuv na nohou netrpí újmu v podobě promáčení. Nebe se nad námi smilovalo a tak na nás nic nespadlo - ani sníh, ani déšť. Lákadlu již dříve navštívené restaurace v Úněticích jsme šťastně unikli a celkem snadno našli i doporučenou hospodu. Naše nadšení však zchladil hospodský již při vstupu, kdy nás upozornil, že nemá pivo. To nám tolik nevadilo, ale ukázalo se, že ještě nemají pečivo ani brambory. A tak jsme se museli spokojit s hranolky a držkovou polévkou bez chleba. V závěru nás pan restauratér ještě překvapil se žádostí o zaplacení další držkové polévky, která však už podle počtu osob nemohla být naše (každý měl jen jedno jídlo). Po dosažení stanice autobusu jsme museli cca 1/2 hodiny čekat na nejbližší spoj, ale při vyprávění a vzpomínání na příhody minulých výšlapů to rychle uteklo a v Praze jsme byli poměrně brzo. Milan Informace z neziskového sektoru Informace ze Železné Rudy Před více jak rokem jsme s velkým nadšením založily Klub ALEN v Rudě - na základě přání a iniciativy Míly Hájkové, která si vzala činnost klubu na starost. Byla to první pobočka ALENu mimo Prahu. Míla Hájková oslovila ženy s rakovinou prsu v Rudě a připravila pro ně plán činnosti (schůzky, přednášky, prodej kytiček, vycházky, plavání, cvičení, rekondiční pobyt apod.). Při zakládání klubu se počítalo s větším počtem členek, praxe však ukázala, že ve specifických podmínkách malého města

8 Zpravodaj ALEN ÚNOR nastávají těmto ženám různé etické problémy. Přesto Míla požádala Město Železnou Rudu o finanční pomoc na činnost a Klub začal od fungovat. Město Železná Ruda činnost podpořilo ,- Kč. Protože Klub je jen organizační jednotka sdružení, nemá právní subjektivitu, musí jednat řádně a pečlivě v zájmu sdružení, zvláště pak v hospodaření s penězi. Čerpání daru od Města probíhalo trochu nestandardně v hotovosti a ani vedoucí klubu ani Městský úřad dobře nespolupracovali s vedením sdružení. Chápeme obtížnou situaci žen s rakovinou, ale pokud chtějí vystupovat jako klub, je nutné dodržovat stanovy sdružení a smluvené podmínky. Výbor ALEN projednával tuto situaci již několikrát během roku, bohužel se vzhledem k velké vzdálenosti nepodařilo osobní setkání, z důvodu nemoci ani setkání na rekondici. Až v listopadu se uskutečnila schůzka všech zúčastněných - předsedkyně Daniela Kelišová, místopředsedkyně Věra Uhrová, členka výboru Jindra Mařincová, vedoucí Klubu Míla Hájková, revizorka Slávka Štefková a odborná právní poradkyně Mgr. Michala Filipová. Na základě dohody a stanovených podmínek na tomto jednání byly ke konci kalendářního roku finanční prostředky z daru města vyúčtovány - ke spokojenosti pana starosty Města Železná Ruda i naší účetní. Shodly jsme se na tom - výbor ALEN i vedoucí Klubu - že činnost klubu za této situace není nadále možná. Také od členek Klubu v Železné Rudě jsme dostaly dopis, že z důvodů rozdílnosti podmínek i prostředí končí členství v Klubu. Ráda bych ještě připomněla, že velmi vydařený byl víkendový rekondiční pobyt, který Míla Hájková s Jindrou Mařincovou připravily a organizovaly pro 21 žen jak z Prahy tak ze Železné Rudy v hotelu Horizont v Rudě. Z tohoto pohledu je škoda, že navázané přátelství nemá pokračování. Zkusily jsme to a jsme zase o jednu zkušenost bohatší, snad i moudřejší. Věřím, že teď již to obě strany - klub i sdružení - chápou stejně. Daniela Otevřené dveře v AMÉLII Milé ALENky, 13.prosince minulého roku pořádala Amelie o.s. ve svém centru v Praze 8 Den otevřených dveří, kterého jsem se zúčastnila. Vzhledem k tomu, že to byla vskutku vydařená akce, chci se s vámi s tímto prožitkem podělit. Centrum bylo otevřeno od 9 do 20 h a v průběhu této doby byli k dispozici odborníci na psychosociální problematiku onkologického onemocnění. Celodenní program navíc zahrnoval tematickou výstavu k 5.výročí založení Amelie, prodej vánočních přáníček, občerstvení a drobných dárků dle vlastního výběru. V dopoledním programu od 9.00 do proběhlo několik seminářů na téma: Proč potřebují onkologicky nemocní podporu mimo nemocnice a Pět let činnosti Amelie o.s.. Všechny přednášky byly zajímavé a podané i pro laiky snadno pochopitelnou formou. Jak je poslední dobou v této oblasti zvykem, mohli jsme do přednášek zasahovat dotazy nebo vysvětlením a doplňky. První blok dopoledního programu se zabýval zejména specifikami sociální služby a dopady plánovaných změn v sociálním a zdravotním systému na onkologicky nemocné v letošním roce. Dále byly zajímavé výsledky dlouhodobé práce s klienty Amelie a postřehy z vybraných skupinových aktivit. V druhém bloku semináře se hovořilo o historii psychoonkologie a dobrovolnickém programu u nás i v mezinárodním kontextu a o činnosti odborné skupiny Amelie - vzdělávání, konference, prezentace a publikace. Celý dopolední program zahájila, vedla a zakončila psychoterapeutka centra MUDr.Michaela Chrdlová, která pochopitelně byla k dispozici k soukromým konzultacím ve volné době mezi dopoledním a odpoledním programem, který začínal v 16 h a byl zábavného charakteru. Nejprve klávesy a zpěv vánočních a adventních písní v podání Jitky Drábkové. Poté následovalo poděkování dobrovolnicím Amelie, které si to opravdu zasloužily. Můžu to potvrdit, poněvadž jsem se v předloňském roce jako jediná za ALEN dobrovolnického školení zúčastnila. Je to těžká a záslužná činnost jak v nemocnici tak i mimo. Na závěr zazněla Romantická kytara z 18. století a renesanční loutna Barbory Hukové. Akce dne otevřených dveří skončila v pohodě a odcházeli jsme s dobrými pocity a ve vynikající náladě. Jitka Blažková Sympozium ke Světovému dni proti rakovině pořádala Liga proti rakovině dne 2. února v Lékařském domě. Téma letošního sympozia: Nádorová onemocnění ledvin". MUDr. Michaela Fridrichová, předsedkyně LPR Praha, hned v úvodní přednášce osvětlila, proč právě tato problematika. Počet postižených karcinomem ledvin každoročně stoupá a ČR podle statistiky z r zaujímá v počtu onemocnění v přepočtu na 100 tis. obyvatel první místo v Evropě i ve světě. Zatím se nepodařilo důvody tohoto prvenství spolehlivě vysvětlit. Epidemiologií této choroby se zabývala ve své přednášce i prim. MUDr. Vladimíra Stáhalová z Nemocnice Na Bulovce. Poukázala na největší počet nemocných v rámci ČR v Plzeňském a Jihočeském kraji. Nejčastěji se nádorové onemocnění ledvin vyskytuje ve věku let, muži jsou častěji postiženi než ženy. Příčina nemoci není zcela známa, ale určitě zde má svůj podíl kouření, obezita, vysoký krevní tlak, nesprávná životospráva, nadměrné užívání analgetik apod. Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky VFN, mluvil o možnostech chirurgické léčby nádorů ledvin. Je špatné, že pacient o svém nádoru dlouho neví. K lékaři jde až po objevení potíží: bolesti, krev v moči, projevy metastáz...

9 Zpravodaj ALEN ÚNOR Nejzásadnější léčbou je chirurgické odstranění nádoru s částí ledviny (resekce) nebo celé ledviny. Mezi standardní výkony (pokud je to možné) patří i laparoskopický způsob operace. Ve svém příspěvku prim. MUDr. Alexandra Aschermannová z LPR Praha zhodnotila současné možnosti léčby metastatického nádoru. Výběr léků se řídí rozšířením a průběhem nemoci. Pokrokem je molekulární cílená léčba biologická - avšak i to může mít vedlejší účinky, které je nutné sledovat. Zajímavá byla též přednáška RNDr. Karla Nesměráka, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty UK o chemických látkách, které v životě pomáhají, ale mohou i škodit. Je třeba akceptovat rizika. Chemie sama není nebezpečná, nebezpečné je jen její neprofesionální používání. Podobné motto obsahovala i přednáška Pharmdr. Jany Gregorové z Nemocnice Na Bulovce o léčivech a ledvinách. I tady je zásadou používat léky s mírou a ne nadužíváním léků poškozovat ledviny. Je třeba zvážit prospěch pro člověka. Léky pomáhají, ale v nežádoucím množství škodí. Pro správné zajištění funkce ledvin je důležité i dodržování pitného režimu. V posledním příspěvku se MUDr. Bohumil Skála, Ph.D., praktický lékař z Lanškrouna zabýval obecně onkologickou prevencí a negativní skutečností, že je stále vysoké procento pozdě zachycených nádorů. Podle jeho přesvědčení by měl praktický lékař dělat preventivní prohlídky s onkologickou bdělostí. Přednášky sympozia byly velmi zajímavé pro laickou veřejnost i lékaře. Lze si jen přát, abychom brzy opustili prvenství v oblasti výskytu nádorového onemocnění ledvin, aby lidé využívali všech možností prevence a včasného zachycení nemoci (týká se všech nádorů) a sami se větší měrou přičinili o utužení svého zdraví. Blanka Š. a Daniela - účastnice sympozia za ALEN Zprávy z Ligy proti rakovině Výroční členská schůze LPR se bude konat 20. března od 14 h tradičně v Lékařském domě. Zájemci o účast se mohou hlásit u Daniely. Český den proti rakovině - letos již 16. ročník - se koná opět třetí středu měsíce května - tedy 16. května. Barva stužky u kytiček bude oranžová, minimální prodejní cena zůstává 20 Kč. Tematicky budou sbírka a preventivní letáky zaměřeny na nádory ledvin, v jejichž výskytu drží ČR světové prvenství. Termín pro objednání kytiček je 14. března, proto neváhejte a rozhodněte se, kolik kytiček letos prodáte. Objednávejte samozřejmě realisticky podle svých zkušeností, ale bez zbytečného strachu předem. Případně neprodané kytičky můžeme Lize vrátit, využijí je v příštím ročníku. V ALENu si vezme distribuci kytiček na starost opět Jana Malá, pomáhat jí bude Marta Kubešová a Eva Škábová. První odměna a poděkování všem, kdo se sbírkou budou pomáhat, bude Děkovný večer k Českému dni proti rakovině, který Liga plánuje na 6. června. Už teď se těšíme, protože víme, jak krásné byly večery pořádané v minulých letech. Kalendář dalších akcí Veletrh Pragomedika se bude konat v tomto roce v netradičním termínu hned dubna na Výstavišti v Holešovicích. Připravte se, budeme potřebovat pomocnicet opět ve stánku Aliance žen s rakovinou prsu. XXXVI. Brněnské onkologické dny se letos konají v Brně v hotelu Voroněž a na Výstavišti v Rotundě ve dnech dubna. ALEN je registrován na sobotu , kdy probíhá Sekce pacientských organizací. Účastní se Jitka Blažková, Daniela Kelišová a Lída Hamanová, která si připravila přednášku na téma Podpůrná péče při onkologické léčbě. NGO market V pátek 11. května 2012 se bude konat další - již 13. ročník NGO Marketu - veletrhu neziskových organizací - opět v prostorách Národní technické knihovny v Praze Dejvicích. Letošní téma je Aktivní stáří - dialog mezi generacemi, Zlepšení komunikace a spolupráce mezi neziskovými organizacemi a firmami. ALEN tam bude mít zase svůj stánek. Věřím, že nám Alenky rády přijdou pomáhat a společně dobře představíme naše sdružení veřejnosti i případným sponzorům. Nebezpečné prsní implantáty V České republice se implantáty Poly Implant Prothese (PIP) voperovávaly od roku 2007 do dubna Na Klinice plastické chirurgie v Nemocnici Na Bulovce se používaly pouze pro rekonstrukce prsu po ablaci, a to z toho důvodu, že jako jediné byly propláceny pojišťovnou.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Duben 2013

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Duben 2013 Zpravodaj ALEN DUBEN 2013 1 Motto: Každý život má svůj Mys dobré naděje A L E N S D R U Ž E N Í Ž E N P R A H A IČO: 47 61 01 91 sídlo: Vratislavova 156/22, 128 00 PRAHA 2 Vyšehrad web: http://alen.tym.cz/

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Zpravodaj ALEN ZÁŘÍ 2012 1 ALEN SDRUŽENÍ ŽEN PRAHA IČO: 47 61 01 91 sídlo: Vratislavova 156/22, 128 00 Praha 2 Vyšehrad web: http://alen.tym.cz/ bankovní spojení: ČS Praha 1, účet č. 19 40 57 43 59 / 0800

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Říjen 2014

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Říjen 2014 Zpravodaj ALEN ŘÍJEN 2014 1 Motto: Každý život má svůj Mys dobré naděje A L E N S D R U Ž E N Í Ž E N P R A H A IČO: 47 61 01 91 sídlo: Vratislavova 156/22, 128 00 PRAHA 2 Vyšehrad web: http://alen.tym.cz/

Více

PARKINSON. 15 číslo. časopis Společnosti Parkinson. květen 2004. Vladimir Kokolia: Keř

PARKINSON. 15 číslo. časopis Společnosti Parkinson. květen 2004. Vladimir Kokolia: Keř PARKINSON 15 číslo květen 2004 časopis Společnosti Parkinson Vladimir Kokolia: Keř Klub Parkinson Litomyšl: Vánoční besídka s pohoštěním a vlastní výrobou květináčků, zpíváme koledy s p. Kučerou a také

Více

Zpravodaj 1/2012- Almanach

Zpravodaj 1/2012- Almanach Zpravodaj 1/2012- Almanach České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963 České ILCO si připomíná 20 let své činnosti na Mezinárodní pacientské konferenci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ České ILCO je pacientské sdružení stomiků, nevládní nezisková organizace. ILCO

Více

Zpravodaj 1/2011. České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963

Zpravodaj 1/2011. České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963 Zpravodaj 1/2011 České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963 2 ČESKÉ ILCO Na úvod Zdravím Vás všechny, stomiky a Ty, kteří se o ně starají a pomáhají

Více

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví.

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. ZPRAVODAJ ÚNOR 2011 a k t u a l i t y PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. Je to již 10 měsíců, co vláda České republiky schválila nové Zásady vlády pro poskytování

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

XXIII. ROÈNÍK. Vzpomínka na Janu Hrdou Jak se žije Američanovi na vozíku v ČR? Divadlo BARKA slaví 20 let. www.vozickar.com

XXIII. ROÈNÍK. Vzpomínka na Janu Hrdou Jak se žije Američanovi na vozíku v ČR? Divadlo BARKA slaví 20 let. www.vozickar.com 4 2014 XXIII. ROÈNÍK Vzpomínka na Janu Hrdou Jak se žije Američanovi na vozíku v ČR? Divadlo BARKA slaví 20 let www.vozickar.com tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244 zdarma 800 304 304 STROPNÍ ZVEDACÍ A

Více

Č. 11 / V. ROČNÍK LISTOPAD 2009 12 KČ. Cena v předplatném 9 Kč

Č. 11 / V. ROČNÍK LISTOPAD 2009 12 KČ. Cena v předplatném 9 Kč Č. 11 / V. ROČNÍK LISTOPAD 2009 12 KČ Cena v předplatném 9 Kč Jak na účty za vytápění str. 8 Čtenáři sobě str. 24 O deregulacích ve stověžaté str. 19 Miloš Nesvadba Chystá výstavu svých kolegů str. 16

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 38 zima 2011 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Mikulově. 1 Milí přátelé, zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické

Více

22/07. Všem stavitelům chrámů: Život prý je úkol, a tak stavíme chrámy... Někdo jen ten svůj druhý zase pro všechny...

22/07. Všem stavitelům chrámů: Život prý je úkol, a tak stavíme chrámy... Někdo jen ten svůj druhý zase pro všechny... Všem stavitelům chrámů: Život prý je úkol, a tak stavíme chrámy... Někdo jen ten svůj druhý zase pro všechny... zvolen nový výbor Společnosti Parkinson ze života klubů Autor plastiky u nemocnice v Havlíčkově

Více

BŘEZEN 2012. Nenechte si ujít Běh pro Paraple Stolní tenis vozíčkářů Pozvání do Českého Švýcarska Ohlédnutí za lyžařskými kurzy

BŘEZEN 2012. Nenechte si ujít Běh pro Paraple Stolní tenis vozíčkářů Pozvání do Českého Švýcarska Ohlédnutí za lyžařskými kurzy BŘEZEN 2012 Nenechte si ujít Běh pro Paraple Stolní tenis vozíčkářů Pozvání do Českého Švýcarska Ohlédnutí za lyžařskými kurzy Č A S O P I S P R O K L I E N T Y A P Ř Á T E L E C E N T R A P A R A P L

Více

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU 81 2014 časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Místo mého srdce příběh PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE HLUCHOSLEPé OSOBNOSTI ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více

Stomické listy. Irigace - výplach střeva přes kolostomii. Žít plnohodnotně Rozhovor s Pavlem Kremlem o zákeřné nemoci. Přehled stomických pomůcek

Stomické listy. Irigace - výplach střeva přes kolostomii. Žít plnohodnotně Rozhovor s Pavlem Kremlem o zákeřné nemoci. Přehled stomických pomůcek Stomické listy B. Braun magazín pro stomické pacienty a nejen pro ně 1 2011 Žít plnohodnotně Rozhovor s Pavlem Kremlem o zákeřné nemoci Strana 4 Přehled stomických pomůcek Strana 12 Irigace - výplach střeva

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2002 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE do roku 2003 15. valné shromáždění črdm nelze kázat vodu a pít víno z korespondence črdm go & regiontour 2003 bambiriáda 2003 archa v roce

Více

únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ

únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Nebývalý zájem o miniauto. Speciální vozidlo pro vozíčkáře se poprvé představilo na veletrhu v Brně

Nebývalý zájem o miniauto. Speciální vozidlo pro vozíčkáře se poprvé představilo na veletrhu v Brně Ročník X., číslo 6/2009 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Kdy a kde budou abilympiády v roce 2010 Základní informace o nadcházejících soutěžních přehlídkách Nebývalý zájem o miniauto Speciální vozidlo

Více

(Pokračování na straně 3)

(Pokračování na straně 3) ROČNÍK VII. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2005 Po návštěvě Ústřední vojenské nemocnice v Praze přijeli zdravotníci z Horní Normandie do naší fakultní nemocnice. Foto: Marie Psotková Francouzi se zajímali o ná systém

Více

PARK NSON. Časopis Společnosti Parkinson, o. s. www.spolecnost-parkinson.cz

PARK NSON. Časopis Společnosti Parkinson, o. s. www.spolecnost-parkinson.cz 40 2013 PARK NSON Časopis Společnosti Parkinson, o. s. www.spolecnost-parkinson.cz Časopis PARKINSON slaví své 40. vydání Čtyřicet čísel časopisu PARKINSON, to je obdivuhodná řada hodin a hodin věnovaných

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

Společnost E /Czech Epilepsy Association o. s. AURA INFORMACE O EPILEPSII. Z ARANŽÉRIE Charitativní aranžování obdarovalo dětské pacienty

Společnost E /Czech Epilepsy Association o. s. AURA INFORMACE O EPILEPSII. Z ARANŽÉRIE Charitativní aranžování obdarovalo dětské pacienty Společnost E /Czech Epilepsy Association o. s. AURA INFORMACE O EPILEPSII DŮLEŽITÉ: ROZHODNĚ NEPŘEHLÉDNĚTE Blíží se Evropský den epilepsie Nalaďte se na léto, přinášíme nabídku dovolené se Společností

Více