Charitní listy. Tříkrálová sbírka. Kolik jste vykoledovali. Normální je pomáhat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charitní listy. Tříkrálová sbírka. Kolik jste vykoledovali. Normální je pomáhat"

Transkript

1 Normální je pomáhat Charitní listy Č Í S L O 5 / V Y D Á V Á D I E C É Z N Í C H A R I T A P L Z E Ň Vážení přátelé, koordinátoři TS, kolední králové a královny, lidé dobré vůle, kteří jste zapojeni do velkého díla Tříkrálové sbírky v naší diecézi. S nesmírnou vděčností, díkem a obdivem pročítám výsledky TS DCHP. Dobře vím, co je za každým číslem, protože jsem sám koledník a to koledník radostný. TS je dílem solidarity vás koledníků s dárci a nezřídka jsou i sami koledníci finančními podporovateli sbírky. Budu moc rád, pokud se seznámíte vy sami a i okolní veřejnost s dílem Charity, pokud nám pomůžete ukázat prstem na místo, kde a jakému účelu TS pomohla. Všechny projekty Charity a místa, kde TS pomáhá, budou letos označeny logem TS, a tak se nám všem lépe oním prstem ukáže na výsledek společného díla. TS je cestou koledníků, kteří krom pomoci finanční Charitě a její službě přináší do domácností radostnou zvěst o narození Spasitele, který je velkou láskou a v Jeho jménu označují požehnáním příbytky dobrodinců. A to je neméně krásný úkol. V naší diecézi Plzeňské bylo letos na cestě 995 koledních skupinek a já za všechno děkuji a moc prosím neopouštějte toto dobré společné dílo, radujme se společně a nesme ve svých srdcích obdarování, které na cestě dostáváme, odp u s ť m e to, co zabolelo. Váš Tříkrálová sbírka V ýnos letošní Tříkrálové sbírky opět zlomil dosavadní rekord. Jak v měřítku České republiky, tak i v působnosti Diecéze plzeňské. Zahájení TS na plzeňské radnici Výtěžek z více jak devatenácti tisíc pokladniček v Česku činí Kč, což je o cca 3 miliony korun více, než loni. V Diecézi plzeňské bylo vykoledováno Kč. Dárci tak přispěli oproti loňsku o více než Kč. Výtěžek TS bude rozdělen takto: 65% ( Kč) se vrací na místo koledy podle schválených záměrů. 15 % ( Kč) podpoří sociální služby DCHP. 10 % ( Kč) Kolik jste vykoledovali podpoří projekty Rozvojové spolupráce a Adopce na dálku v Bolívii, Paraguayi, Peru a Ekvádoru. 5 % ( Kč) na podporu služeb Charity ČR. 5% ( Kč) činí režie sbírky. Tři králové v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni

2 S T R Á N K A 2 Jak jsme v Žákavé poprvé koledovali Velmi děkujeme za finanční dary, všem, kdo do sbírky přispěli jakoukoli částkou. Současně chci také poděkovat malým i větším koledníkům, jejich rodičům a také vedoucím skupinek i všem těm, kdo se na organizaci sbírky podíleli. Rekordní výsledek sbírky je pro nás potvrzením, že dárci vnímají naši odbornou pomoc potřebným a i v tomto roce uděláme maximum, abychom jejich očekávání naplnili, Výsledek sbírky je pro nás současně závazkem, abychom dostáli důvěře dárců a tyto prostředky užitečně využili. Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR Zážitek Fajn, já zjistím co a jak a pořeším to. Že to bude tak jednoduché, yl začátek posledního jsem tedy netušila. Google, adventního týdne, já během pár kliknutí jsem na B lepila vosí hnízda a přemýšlela nad tím, že kontakty a už vytáčím číslo. stránkách Diecézní charity, ten kouzelný vánoční čas zmizí stejně rychle jako ta pracná vosí hnízda, která právě patlám. Najednou se člověk otočí, Tři králové jsou tu a pak už nás na dlouho čeká jen ta otravná zima. No jo, Tři králové. Vždyť tady se to ani nepozná. U nás nikdo nekoleduje. Tak s tím můžeme něco dělat! To už držím v ruce telefon a volám sousedce, která V Žákavé posílila Tři krále cizokrajná princezna nejen že je ženou činu, ale hlavně disponuje dvěma akčními a Během chvilky vše dohodnuto! hudebně zdatnými dětmi. Třetího koledníčka dodám z vlast- Dokonce se ani nepohádaly o Děti opravdu nadšené byly. ních zdrojů. rozdělení královských úloh No jasně, to bude krásný, (jaké překvapení). Starší si děti budou nadšený. vyrobily korunky a pečlivě nastudovaly koledu. Nejmenší, Baltazar se zase úplně sám pečlivě načernil. Naší dvouleté holčičce je těžko vysvětlit, že Tři králové nemohou být čtyři, a tak dostala také pláštík a byla princezna. Miminko do kočárku a suita je kompletní. Opravdu jsem se těšila na reakce našich sousedů, kteří posledních jistě mnoho let viděli tříkrálové koledníky jen v televizi. Ale popravdě mne nepřekvapil asi nikdo. Naprostá většina reakcí byla velmi milá, lidé měli radost a ochotně do kasičky přispívali (někteří i velmi štědře) a často dětem přidali i nějaké dobroty, což je dost motivovalo k další koledě. Někteří dělali, že nás neslyší nebo dokonce i nevidí, ale takových sousedů naštěstí moc nemáme. Děti zpívaly krásně a byly naprosto kouzelné. Kasička se hezky plnila a my byli zvědaví, kolik se nám do ní podaří nasbírat. Odhady byly různé, ale netrefil se nikdo. Téměř tři a půl tisíce jsme opravdu nečekali. Přestože je naše obec malá, nepodařilo se nám ji ani zdaleka obejít celou. Přece jen chvíli trvá, než domácí sejdou ke dveřím, než se vrátí pro peníze, popřejeme si a prohodíme pár vět. A to nám počasí přálo kdyby byla opravdová lednová zima, byli bychom jistě pochodili hůře. Příští rok to jistě bude lepší. Utvoříme dvě skupinky a alespoň někteří sousedé nás snad již budou očekávat a budou na nás připraveni. A tak se těšíme, že když Bůh dá, bude v příštím roce většinu žákavských dveří a futer zdobit K + M + B Kateřina Teistlerová Tříkrálová sbírka probíhá na území Plzeňského kraje v okresech Rokycany, Plzeň sever, Plzeň jih (část), Plzeň město, Klatovy (část), Tachov, Domažlice. V Karlovarském kraji v okresech Cheb, Sokolov a Karlovy Vary. Využití výtěžku najdou zájemci zde: vyuziti/.

3 S T R Á N K A 3

4 S T R Á N K A 4 Z činnosti našich služeb a charit P oradna pro cizince a uprchlíky DCHP zorganizovala v předvánočním čase tradiční vánoční multikulturní setkání pro cizince. Vánoční akce se konala v sále restaurace Na Karlově. Hostům byly představeny P rojekt Adopce na dálku si připomněl v závěru minulého roku 10. výročí založení. zeň. Projekt Chráněné bydlení byl finančně podpořen z ESF, konkrétně z ROP Jihozápad (cca 8 mil. Kč), dále od Statutárního města Plzně (2 mil. Kč), německého podpůrného programu Renovabis (cca 1 mil. Kč) a z programu Prazdroj lidem. Rekonstrukce objektu probíhala od do a celkové náklady přesáhly 12 mil Kč. Rekonstruovaný objekt je bezbariérový, se schodišťovou plošinou a výtahem a bude od jara využit pro sociální službu chráněné bydlení. Senioři a osoby se zdravotním budou ubytováni v bytech s celkovou kapacitou 11 osob. K dispozici jim bude sociální pracovnice a pečovatelky, které mají zázemí v přízemí objektu, v případě potřeby je Městská charita Plzeň připravena klientům nabídnout i navazující služby, jako tísňovou péči, osobní asistenci nebo ošetřovatelskou službu. Děti cizinců patří k nejvděčnějším účastníkům multikulturního setkání české Vánoce a tradice s nimi spojené, velký zájem byl o praktické vyzkoušení vánočních zvyků. Nechyběl ani ozdobený vánoční stromeček. Připraveno bylo bohaté občerstvení, včetně nabídky vánočního pečiva. Celé odpoledne probíhaly soutěže a hry pro děti s tématikou Vánoc, děti obdržely drobné dárky. Hudební produkce byla obohacena vánočními koledami. Cizinci si mohli přinést vlastní hudbu a představit ji ostatním hostům, zatančit si, nebo si zazpívat. Součástí programu bylo loutkové divadlo a vystoupení kouzelníka, které mělo u dětí velký úspěch. Děti i dospělé zaujalo také dětské představení tanečního stylu break dance a působivá light show, mystická hra světel v pohybu. O akci byl ze strany cizinců velký zájem, letošní vánoční setkání zaznamenalo opět rekordní účast, zpětné ohlasy účastníků akce byly velmi pozitivní. Multikulturní akce se zúčastnilo přibližně 125 cizinců pocházejících především z Bulharska, Mongolska, Ruska, Rumunska i dalších zemí. Součástí setkání je i kulturní program Peruánská velvyslankyně María Susana Landaveri Porturas Při té příležitosti zavítala do Plzně peruánská velvyslankyně María Susana Landaveri Porturas, která se zúčastnila mše svaté v Kostele Panny Marie Růžencové. Peruánská velvyslankyně poskytuje záštitu rozvojovým projektům DCHP v Jižní Americe. V kostele proběhlo i setkání adoptivních rodičů, kteří podporují vzdělání dětí v Jižní Americe. Organizátoři projektu seznámili adoptivní rodiče s aktuální situací podporovaných dětí. M Podporovatelé projektu Adopce na dálku ěstská charita Plzeň úspěšně dokončila rekonstrukci objektu na adrese Sladkovského 16, Pl- Dům ve Sladkovského 16 v Plzni D omov pro seniory sv. Jiří v Plzni uspořádal tradiční Živý Betlém. Každoročně na závěr Tříkrálové sbírky pracovníci DSJ připomínají zájemcům Vánoční příběh. I letos sem tedy zavítali Tři králové. O blastní charita Bor byla organizátorem 14. společenského plesu, který proběhl v kulturním domě Tisová. Výtěžek z plesu je věnován na podporu charitní činnosti. Na plese se představily mažoretky

5 S T R Á N K A 5 V Pomoc při povodních červnu 2013 postihla Čechy další povodeň. V kontextu zasažených oblastí byla Plzeňská diecéze zasažena nejméně. Podařilo se zabránit větším škodám na soukromém majetku. Diecézní charita Plzeň a její pracovníci pracovali během celého období na monitorování situace, komunikovali s jednotlivými zasaženými obcemi a přímo v terénu sbírali informace, aby pomoc občanů mohla být předána potřebným. Do pomoci byli zapojeni zejména pracovníci Terénní krizové služby, Oblastní charity Rokycany a Oblastní charity Klatovy. Materiální pomoc Diecézní charita Plzeň ve spolupráci s místními charitami a samosprávou obcí poskytla materiální pomoc do 8 obcí (22 domácnostem). Jednalo se zejména o čistící a desinfekční přípravky (284 litrů desinfekce, 50 litrů čisticích prostředků, 50 ks prostředků na úklid. Zbylé materiální prostředky nashromážděné během sbírky byly převezeny do humanitárního skladu litoměřické diecézní charity, která je distribuovala zasaženým domácnostem. Finanční pomoc Největší finanční dar vznikl z kostelní sbírky, kterou uspořádalo Biskupství plzeňské a vybralo se v ní úctyhodných Kč. Dalším významným dárcem byla Diecéze Regensburg, které darovala Záplavy ve Starém Plzenci Foto: Plzeňský deník na povodně Kč a Charita Česká republika Kč. Z farností se ještě navíc vybralo Kč. Soukromé firmy a obce darovali poskytli finanční pomoc v hodnotě Kč. Soukromí dárci pomohli částkou Kč. Celková finanční pomoc činila Kč. V Diecézi byly přímou finanční pomocí v celkové výši ,- Kč podpořeny tři rodiny, jejichž situace byla složitá a obnova domova je stála nemalé částky. Ve všech případech se jednalo o rodiny, kterým povodeň zasáhla obytné prostory domů. Pomoc jiným regionům Velká část finančních prostředků ( Kč) byla převedena na Arcidiecézní charitu Praha, která pomáhala na území středních Čech. Všechny finanční prostředky byly použity na nákup nových spotřebičů, opravy a rekonstrukce poničených domácností. Celkově finanční pomoc DCHP pomohla 44 pražským domácnostem. V průměru vycházelo na jednu domácnost Kč, nejméně bylo poskytnuto 7000 Kč, nejvíce Kč. Prostředky pro prevenci Z části darů pořízena nezbytná technika a vybavení pro tým, který při mimořádných událostech zasahuje. Bylo zakoupeno 40 ks vysoušečů, 3 ks WAP, 1 vysavač, 3 kalová čerpadla a elektrocentrálu. Po dohodě s Biskupstvím plzeňským pak byl rovněž zakoupen výjezdový automobil, který slouží Terénní krizové službě v každodenní pomoci lidem ve složitých životních situacích. Výzva V roce 2008 bylo v naší Diecézi vytvořeno Středisko rozvojové spolupráce. Od té doby jsme díky velkorysé spolupráci s různými lidmi a farnostmi uskutečnili řadu projektů. Naším cílem je pomoci uniknout z chudoby těm, kteří po generace znají jen jednu formu života - chudobu. Přinést jim důstojnost, o kterou usilovně bojují svojí snahou a prací každý den. Dát jim trochu radosti a naděje. Kromě jiného jsme dokázali postavit dvě školy, ubytovnu pro rodiny nemocných a studnu na pitnou vodu pro jeden internát. Také jsme poskytli vybavení některým školám a farnostem v Peru, Bolívii a Paraguayi. V současné době potřebujeme pomoc na tyto projekty: Paraguay: Stavba druhého patra školy Niño Jesús v Zeballos Cué (periferie hlavního města, Asunción), náklady: Kč. Obnova a zvětšení školy Las Mercedes v Asunción, náklady: Kč Ekvádor: Program sociální reintegrace pro mládé delikventy z věznice a nápravného ústavu v Cuence, náklady: Kč pro více než 200 klientů za rok Rekonstrukce a rozšíření prostor Centra Formace UBUNTU v Cuence, náklady: Kč Peru: Programy na kulturní vzdělávání a sociální integraci domorodých dětí a dětí z ulice v Iquitos, náklady: Kč na dítě za jeden kurz (6 8 měsíců) pro více než 55 mladých klientů. Pořízení vybavení na oddělení Klinické patologie v Chirurgickém centru v Abancay, náklady: Kč Vytvoření Střediska Charity v regionu Apurimac a vzdělání celého personálu, náklady: Kč pro 840 klientů za rok. Bolívie: Rekonstrukce a rozšíření sídla domorodé organizace TIPNIS v Trinidadu, náklady: Kč Všechny tyto projekty začínají dnem financování. Realizace trvá maximálně jeden rok. Více informací: Kontakt: mobil:

6 S T R Á N K A 6 Slavili jsme v Pekle 20 let DCHP V ýročí založení Diecézní charity Plzeň jsme odstartovali v závěru minulého roku v Plzni. V katedrále sv. Bartoloměje proběhla mše svatá. Po ní se většina účastníků přesunula do kulturního zařízení Peklo, kde proběhl společenský a kulturní program. Kromě jiného byli oceněni příznivci a podporovatelé charitního díla (viz poslední strana). Kytarista Lubomír Brabec byl kulturní hvězdou večera Slacnostního večera se zúčastnili hosté z celé Diecéze plzeňské Mons. František Radkovský celebroval mši svatou Ocenění obdrželi instituce a jednotlivci, kteří podporují charitní služby Touch of Gospel interpretuje známé sborové písně Spojeni s Charitou Seriál / Marie Sedláčková Když jsem v létě roku 2000 odešla do důchodu, hledala jsem nějakou smysluplnou činnost, kde bych byla obklopena lidmi stejného smýšlení. Protože jsem věřící a moje mladší kamarádka již působila v Charitě jako dobrovolnice, začala jsem přemýšlet, jak bych také mohla být ve Farní charitě Přeštice prospěšná. Zajímala jsem se o službu lidem, kteří ji potřebují, ne kvůli finanční odměně, ale abych mohla uplatnit i předchozí zkušenosti ze zaměstnání v oblasti organizační, práce s lidmi a v oblasti ekonomické. Ráda navštěvuji staré lidi doma, v penzionu nebo v jiných zařízeních s dalšími dobrovolnicemi, naslouchám jejich životním příběhům a těším je příběhy vlastními. Nejraději je obdarovávám květinami z vlastní zahrádky. Také na předvánočních návštěvách jsou k nám osamělí lidé a senioři velice vřelí a rádi si s nimi povídáme. Velkou radost mám, když na společenské setkání osmdesátiletých a starších, které každoročně Farní charita Přeštice pořádá, přijde na osobní pozvání hodně staroušků a snažím se jim připravit bohatý program. Vzpomínám na léto 2002, kdy bylo hodně rodin v Přešticích postiženo záplavami. Snažili jsme se je potěšit, pomáhat jim finančně, někteří také s vyklízením zaplavených domů a s jinými pracemi. S podobnými katastrofami musíme stále počítat, proto každý rok pořádáme v Přešticích humanitární sbírku. Marie Sedláčková je nositelkou Ceny sv. Vincence za rok 2011 Za necelých třináct let jsem také poznala mnoho dětí, mládeže a jejich rodičů při Tříkrálové sbírce, která pomáhá financovat charitativní projekty. Bohužel děti z počátku mého působení v Charitě dnes již dospělé, kteří mě zdraví, nepoznávám. Ráda vymýšlím program pro děti a mládež na poděkování těmto dobrovolníkům za Tříkrálovou sbírku. Často se mi promítají nápady, které bych ráda zrealizovala, pro ně hledám čas, prostředky a nadšené spolupracovníky. Jsem ráda, že pro naši činnost už máme zázemí ve dvou společenských místnostech na faře, které se nám podařilo vybudovat spolu se členy farního společenství v letech 2009 a Postupně jsem převzala tíhu odpovědnosti za Farní charitu v Přešticích. Musím se však stále učit, protože dříve moje ekonomická činnost nevyžadovala mnoho vystupování na veřejném fóru. Moje rodina nemá pocit, že charitativní práce je tak moc potřebná, proto moji dobrovolnickou činnost v Charitě nepřivítala s nadšením. Není mi líto stovek hodin, které každoročně věnuji na uskutečnění těchto programů a v žertu říkám, že to dělám místo louskání křížovek nebo bezduchého bloumání s pejskem v parku. Na rozdíl od mnoha lidí považuji tuto činnost za potřebnější a je mi líto například bezdomovců, kteří se dostali do bezvýchodné situace. Takovým lidem je třeba pomoci. Nadchla jsem se pro Charitu jsem takový blázen z povolání, jak se zpívá v jedné písni.

7 S T R Á N K A 7 Příběh z Klatov Všechno začalo před lety. A za všechno vlastně vděčím své mamince, i když se mi souvislosti ozřejmují opožděně až teď. Když byla maminka ještě vcelku soběstačná a aktivní, navštěvovala příležitostně svou známou v charitním Domově pokojného stáří ve Václavské ulici v Klatovech. Vždy velmi chválila poskytovanou péči a oceňovala hezké prostředí. Jednou se dozvěděla o rodině, která se sice dobře starala o svého nemohoucího dědečka, ale kvůli těžkému onemocnění pečujících členů rodiny bylo nutno svěřit dědečka do péče nějakého zařízení pro seniory. To se však podařilo jen s velkými obtížemi. V tu chvíli si maminka uvědomila, že i my bychom se jednou mohli ocitnout v podobné situaci, a podala si žádost o umístění tam, kde se jí při občasných návštěvách líbilo, tedy do DPS ve Václavské ulici. Doufala však, že stěhování nebude nutné a že svůj život dožije v domácím prostředí. To se jí bohužel nesplnilo. Od Vánoc 2010 maminka postupně slábla na těle i na duchu, přidaly se komplikace - pád, operace, rehabilitace, opětovné pády, postupující úbytek sil... Dělala jsem si velké starosti, jak při zaměstnání a dalších povinnostech zvládnu péči o maminku. V červenci 2011 přišla jako spásný paprsek zpráva, že se v DPS uvolnilo místo - a právě v pokoji u té známé paní, kterou maminka dříve chodila navštěvovat. Po pravdě musím uvést, že se maminka nestěhovala ráda, ale už po několika dnech pobytu na ní byla patrná změna k lepšímu, byla spokojená. V DPS měla totiž příležitost navazovat kontakty s různými lidmi, díky výtahu se snadno dostala na zahradu a s chutí se zúčastňovala pořádaných aktivit. Doma byla naopak po většinu dne sama a doslova jako zavřená v kleci, bez možnosti vyjít si ven. Byly to pro nás všechny pěkné dny. Bohužel, jen něco víc než jeden týden. Pak přišla mozková příhoda a za několik dní maminka v nemocnici zemřela. Jsem za ten hezký poslední týden života své maminky vděčná Tomu, který nás vede po svých cestách. Chtěla jsem nějak vyjádřit své uznání a dík pracovníkům (tedy vesměs pracovnicím) domova. Ukázalo se, že by bylo dobré navštěvovat ty obyvatelky domova, které stále leží a už si ani samy nemohou číst, rády by však poslouchaly "četbu na pokračování". Předčítám to, co si posluchačky přejí, tedy Babičku Boženy Němcové, vzpomínky na život na Šumavě od paní Marie Malé ze Sušice, povídky Václava Haise Týneckého, Zemi zamyšlenou od Ladislava Stehlíka, ale třeba také klasické české pohádky a dokonce slavného Káju Maříka. O přečtených pasážích si povídáme. A tady se samozřejmě dostavují vzpomínky na dřívější časy, na dětství a mládí, na různé zkušenosti z dlouhého bohatého života. Někdy si prohlížíme obrazové publikace a tímto způsobem si dopřáváme výletů nejen po Šumavě, ale i do Bavorska, do Vídně, prožijeme návštěvu některé ze slavných obrazáren... Moje posluchačky říkají, že se na společné čtenářské hodinky těší, a když se s nimi loučím, děkují mi. Pokaždé jim říkám: "To já děkuji vám." V tu chvíli se cítím trapně. Opravdu pociťuji stud, že mi děkují. Vždyť já těm milým bábuškám poskytnu jen trochu svého času a hlasu, ale získávám od nich něco nesmírně cenného: ony jsou mými učitelkami života a lásky k bližnímu - chovám k nim obdiv pro trpělivost, s níž snášejí svůj současný stav, u nich se učím vděčnosti za svůj život, s nimi se připravuju na své vlastní stáří nakolik je to vůbec možné. Díky setkávání s nimi začínám chápat, kdo je můj "bližní" a co je "charitas" - láska k bližnímu, dobročinnost. Nejraději bych s bábuškami byla každý den. Na setkání s nimi se vždycky těším od samého rána. Když mi návštěva z nějakého důvodu nevyjde, bábušky mi chybí. Na dovolené se mi po našich společných chvílích vysloveně stýskalo. Ale ono to, co mě do DPS táhne, nejsou pouze naše čtenářské hodinky. Jakmile vejdu do vstupní haly domova, jako bych se ponořila do zcela jiného světa, než ze kterého jsem přišla. Ať potkám někoho ze zaměstnanců nebo některého z obyvatel, s každým se přátelsky zdravíme, většinou pozdrav doprovází milý úsměv a aspoň pár vlídných slov, která sdělují: "Člověče, vidím tě, jsme tady spolu s těmi druhými a pro ty druhé". Od samého vstupu do domova si uvědomuji přítomnost člověčenství, toho, co jinde nezřídka velmi postrádám. Všechno dohromady mě pokaždé naplní takovou zvláštní radostí, že když se opět ocitnu venku na ulici, připadám si, jako bych se vznášela na jejích křídlech. Někdy tento hřejivý pocit vydrží až do druhého dne, zatím si jej však nedovedu uchovat natrvalo. Pokud si položím otázku : dávám nebo dostávám?, zní odpověď: dostávám, a mnohem víc, než dávám. Občas se někdo ze známých podiví, čemu že se to věnuji. Domnívají se, že je tady jistě chmurné prostředí a činnost zde že jistě člověka skličuje. Jenomže ono je to právě naopak. Ale to se těžko jen vysvětluje slovy, to se musí prožít. Na tom jsme se shodly s obdivuhodnou paní Šímovou, která už celé roky každé dopoledne pomáhá pracovnicím domova s organizací činnosti pro aktivní obyvatele domova. A to je další z mnoha kladů činnosti v DPS - setkávání s lidmi, kteří se navenek zdají obyčejní, ale jsou neobyčejně obětaví a laskaví. Šárka Lesná, Klatovy

8 S T R Á N K A 8 Seznam oceněných u příležitosti 20. výročí založení DCHP Producentské centrum Profil Mariánské Lázně, s.r.o. za významné mecenášství a dlouholetou pomoc v rozvoji sítě služeb pro matky s dětmi v tísni v Plzeňské diecézi a za propagaci služby Charity, Úřad práce Plzeň - město za mnohaletý, stále se rozvíjející zájem o podporu lidí, kteří jsou v těžkých životních situacích a za inovativní přístup Úřadu práce k potřebám lidí, Úřad práce Cheb - za mnohaletý, stále se rozvíjející zájem o podporu lidí, kteří jsou v těžkých životních situacích, a za inovativní přístup Úřadu práce k potřebám lidí, Město Plzeň - za koncepční a významnou podporu rozvoje sociálních služeb na území města a za odpovědný a zásadní přístup v dotační podpoře občanů města v nákupu sociálních služeb, Mgr. Alena Hynková, vedoucí Odboru sociálních věcí MMP - za velmi odborný a empatický přístup k řešení sociálních potřeb občanů města a podporu rozvoje sociálních služeb, Plzeňská teplárenská a.s. - za programy významné finanční podpory, které již mnoho let pomáhají zajistit finanční zdroje na sociální služby provozované Městskou a Diecézní charitou Plzeň, Dopravní podnik města Plzně a.s za dlouholetou pomoc při zadávání smysluplné práce pro lidi na okraji společnosti a za podporu služeb Diecézní charity Plzeň, Plzeňský kraj za dotační podporu a pomoc při rozvoji sociálních služeb v regionu, Karlovarský kraj za dotační podporu a pomoc při rozvoji sociálních služeb v regionu, Stavba Plzeň s.r.o za odpovědný a mecenášský přístup při realizaci investiční výstavby služeb pro lidi v nouzi, Silba Elstav s.r.o. za odpovědný a mecenášský přístup při realizaci investiční výstavby, Stafiko s.r.o. za odpovědný a mecenášský přístup při realizaci investiční výstavby služeb pro lidi v nouzi, Algon a.s. za odpovědný a mecenášský přístup při realizaci investiční výstavby služeb pro lidi v nouzi, Město Domažlice - za podporu služby a rozvoje Diecézní charity Plzeň, Město Blovice - za podporu služby a rozvoje Diecézní charity Plzeň, Město Cheb - za podporu služby a rozvoje Diecézní charity Plzeň, za odpovědný a ojedinělý přístup města při pomoci návratu lidí z vyloučených komunit do společnosti, Město Bor za podporu služby a rozvoje Diecézní charity Plzeň, Plzeňský Prazdroj, a.s. za program donátorské pomoci Prazdroj lidem, který dává naději pro rozvoj díla občanské společnosti, InterCora s r. o. za podporu rozvoje služeb Městské charity a Diecézní charity Plzeň, Mons. František Radkovsk, biskup plzeňský - za duchovní vedení, neúnavnou podporu a za všechny oběti, aby Charita byla nástrojem v rukou Božích, Mons. Josef Žák, generální vikář - za duchovní vedení, neúnavnou podporu a za všechny oběti, aby Charita byla nástrojem v rukou Božích, Bc. Ladislav Lego - za duchovní vedení, neúnavnou podporu a za všechny oběti, aby Charita byla nástrojem v rukou Božích, Mons. Vladimíru Born - za duchovní vedení, neúnavnou podporu a za všechny oběti, aby Charita byla nástrojem v rukou Božích, P. Ludolf Josef Kazda O. Praem - za duchovní vedení, neúnavnou podporu a za všechny oběti, aby Charita byla nástrojem v rukou Božích, Mons. Emil Soukup - za duchovní vedení, neúnavnou podporu a za všechny oběti, aby Charita byla nástrojem v rukou Božích, P. Jiří Barhoň - za duchovní vedení, neúnavnou podporu a za všechny oběti, aby Charita byla nástrojem v rukou Božích, Město Stříbro za podporu služby a rozvoje FCH Stříbro, Město Klatovy - za podporu služby a rozvoje Oblastní charity Klatovy, Město Rokycany za podporu služby a rozvoje Oblastní charity Rokycany, Město Karlovy Vary - za podporu služby a rozvoje FCH Karlovy Vary, Město Aš za podporu služby a rozvoje FCH Aš, Město Ostrov za podporu služby a rozvoje Oblastní charity Ostrov, Nadace RENOVABIS za významnou podporu rozvoje díla Charity v Plzeňské diecézi, Caritasverband für die Diözese Regensburg e. V. za 20 let společné cesty, společné lidské a odborné pomoci, skutečného bratrství, P. Hans Riedl a Farnost Neusorg - za dlouhodobé přátelství a významnou pomoc, DCV Freiburg za významnou pomoc při povodni 2002 a podporu rozvoje personální struktury DCHP, Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - za trvalou pomoc a spolupráci, oporu v nelehké době a pomoc lidem při povodni 2002, RNDr. Jiří Stejskal - za významnou pomoc při povodni 2002, Ing. Miroslav Levora - za podporu rozvoje služeb Městské charity Plzeň, Sociální odbor města Cheb - za dlouhodobou koncepční podporu a pomoc v rozvoji sociálních služeb a inovativní přístup v oblasti pomoci lidem v nouzi, Sociální odbor města Domažlice - za rozvoj sociálních služeb a zajištění potřeb občanů svěřeného území, Sociální odbor Plzeňského kraje - za podporu v oblasti potravinové pomoci lidem v nouzi a za podporu rozvoje sociálních služeb, Sociální odbor Karlovarského kraje - za odpovědný přístup k rozvoji sociálních služeb a kvalitní podporu sociálních služeb v rámci IP Karlovarského kraje. Děkujeme všem podporovatelům a příznivcům charitních služeb

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Charitní listy. Cena Charity ČR. Deset let Domova sv. Jiří. Normální je pomáhat

Charitní listy. Cena Charity ČR. Deset let Domova sv. Jiří. Normální je pomáhat Normální je pomáhat www.dchp.cz Charitní listy Č Í S L O 4 / 2 0 1 3 V Y D Á V Á D I E C É Z N Í C H A R I T A P L Z E Ň Vážení čtenáři Charitních listů, 20 let činnosti DCHP svádí k ohlédnutí a bilancování.

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 4/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OB S AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Ekonomické informace...5 Co se děje v charitách...6 Diecézní charita Litoměřice...6 Farní charita

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. O PROJEKTU...

Více

AKTUALITY. únor 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. únor 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2013 ročník XXIII. Jak se postit dnes? Čtyřicetidenní postní dobu bychom neměli rozmělňovat pouze sbíráním

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: 416 731 452 TEL. 416 735 606 E-MAIL: dchltm@dchltm.cz, INTERNET: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 5/2007 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str.

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. února 2010 V tomto čísle najdete: Mistryně Evropy str. 4 Základní školy str. 5 7 Mateřská škola str. 8 9 Benátky a archeologie str. 15 Policie ČR informuje

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Výroční zpráva 2014 Obsah

Výroční zpráva 2014 Obsah Výroční zpráva 2014 Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít, byl jsem cizí, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili

Více

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 Ilustrace na titulní straně: akademický malíř a sochař Jan František Kovář Diakonie ČCE hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Více