Charitní listy. Tříkrálová sbírka. Kolik jste vykoledovali. Normální je pomáhat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charitní listy. Tříkrálová sbírka. Kolik jste vykoledovali. Normální je pomáhat"

Transkript

1 Normální je pomáhat Charitní listy Č Í S L O 5 / V Y D Á V Á D I E C É Z N Í C H A R I T A P L Z E Ň Vážení přátelé, koordinátoři TS, kolední králové a královny, lidé dobré vůle, kteří jste zapojeni do velkého díla Tříkrálové sbírky v naší diecézi. S nesmírnou vděčností, díkem a obdivem pročítám výsledky TS DCHP. Dobře vím, co je za každým číslem, protože jsem sám koledník a to koledník radostný. TS je dílem solidarity vás koledníků s dárci a nezřídka jsou i sami koledníci finančními podporovateli sbírky. Budu moc rád, pokud se seznámíte vy sami a i okolní veřejnost s dílem Charity, pokud nám pomůžete ukázat prstem na místo, kde a jakému účelu TS pomohla. Všechny projekty Charity a místa, kde TS pomáhá, budou letos označeny logem TS, a tak se nám všem lépe oním prstem ukáže na výsledek společného díla. TS je cestou koledníků, kteří krom pomoci finanční Charitě a její službě přináší do domácností radostnou zvěst o narození Spasitele, který je velkou láskou a v Jeho jménu označují požehnáním příbytky dobrodinců. A to je neméně krásný úkol. V naší diecézi Plzeňské bylo letos na cestě 995 koledních skupinek a já za všechno děkuji a moc prosím neopouštějte toto dobré společné dílo, radujme se společně a nesme ve svých srdcích obdarování, které na cestě dostáváme, odp u s ť m e to, co zabolelo. Váš Tříkrálová sbírka V ýnos letošní Tříkrálové sbírky opět zlomil dosavadní rekord. Jak v měřítku České republiky, tak i v působnosti Diecéze plzeňské. Zahájení TS na plzeňské radnici Výtěžek z více jak devatenácti tisíc pokladniček v Česku činí Kč, což je o cca 3 miliony korun více, než loni. V Diecézi plzeňské bylo vykoledováno Kč. Dárci tak přispěli oproti loňsku o více než Kč. Výtěžek TS bude rozdělen takto: 65% ( Kč) se vrací na místo koledy podle schválených záměrů. 15 % ( Kč) podpoří sociální služby DCHP. 10 % ( Kč) Kolik jste vykoledovali podpoří projekty Rozvojové spolupráce a Adopce na dálku v Bolívii, Paraguayi, Peru a Ekvádoru. 5 % ( Kč) na podporu služeb Charity ČR. 5% ( Kč) činí režie sbírky. Tři králové v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni

2 S T R Á N K A 2 Jak jsme v Žákavé poprvé koledovali Velmi děkujeme za finanční dary, všem, kdo do sbírky přispěli jakoukoli částkou. Současně chci také poděkovat malým i větším koledníkům, jejich rodičům a také vedoucím skupinek i všem těm, kdo se na organizaci sbírky podíleli. Rekordní výsledek sbírky je pro nás potvrzením, že dárci vnímají naši odbornou pomoc potřebným a i v tomto roce uděláme maximum, abychom jejich očekávání naplnili, Výsledek sbírky je pro nás současně závazkem, abychom dostáli důvěře dárců a tyto prostředky užitečně využili. Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR Zážitek Fajn, já zjistím co a jak a pořeším to. Že to bude tak jednoduché, yl začátek posledního jsem tedy netušila. Google, adventního týdne, já během pár kliknutí jsem na B lepila vosí hnízda a přemýšlela nad tím, že kontakty a už vytáčím číslo. stránkách Diecézní charity, ten kouzelný vánoční čas zmizí stejně rychle jako ta pracná vosí hnízda, která právě patlám. Najednou se člověk otočí, Tři králové jsou tu a pak už nás na dlouho čeká jen ta otravná zima. No jo, Tři králové. Vždyť tady se to ani nepozná. U nás nikdo nekoleduje. Tak s tím můžeme něco dělat! To už držím v ruce telefon a volám sousedce, která V Žákavé posílila Tři krále cizokrajná princezna nejen že je ženou činu, ale hlavně disponuje dvěma akčními a Během chvilky vše dohodnuto! hudebně zdatnými dětmi. Třetího koledníčka dodám z vlast- Dokonce se ani nepohádaly o Děti opravdu nadšené byly. ních zdrojů. rozdělení královských úloh No jasně, to bude krásný, (jaké překvapení). Starší si děti budou nadšený. vyrobily korunky a pečlivě nastudovaly koledu. Nejmenší, Baltazar se zase úplně sám pečlivě načernil. Naší dvouleté holčičce je těžko vysvětlit, že Tři králové nemohou být čtyři, a tak dostala také pláštík a byla princezna. Miminko do kočárku a suita je kompletní. Opravdu jsem se těšila na reakce našich sousedů, kteří posledních jistě mnoho let viděli tříkrálové koledníky jen v televizi. Ale popravdě mne nepřekvapil asi nikdo. Naprostá většina reakcí byla velmi milá, lidé měli radost a ochotně do kasičky přispívali (někteří i velmi štědře) a často dětem přidali i nějaké dobroty, což je dost motivovalo k další koledě. Někteří dělali, že nás neslyší nebo dokonce i nevidí, ale takových sousedů naštěstí moc nemáme. Děti zpívaly krásně a byly naprosto kouzelné. Kasička se hezky plnila a my byli zvědaví, kolik se nám do ní podaří nasbírat. Odhady byly různé, ale netrefil se nikdo. Téměř tři a půl tisíce jsme opravdu nečekali. Přestože je naše obec malá, nepodařilo se nám ji ani zdaleka obejít celou. Přece jen chvíli trvá, než domácí sejdou ke dveřím, než se vrátí pro peníze, popřejeme si a prohodíme pár vět. A to nám počasí přálo kdyby byla opravdová lednová zima, byli bychom jistě pochodili hůře. Příští rok to jistě bude lepší. Utvoříme dvě skupinky a alespoň někteří sousedé nás snad již budou očekávat a budou na nás připraveni. A tak se těšíme, že když Bůh dá, bude v příštím roce většinu žákavských dveří a futer zdobit K + M + B Kateřina Teistlerová Tříkrálová sbírka probíhá na území Plzeňského kraje v okresech Rokycany, Plzeň sever, Plzeň jih (část), Plzeň město, Klatovy (část), Tachov, Domažlice. V Karlovarském kraji v okresech Cheb, Sokolov a Karlovy Vary. Využití výtěžku najdou zájemci zde: vyuziti/.

3 S T R Á N K A 3

4 S T R Á N K A 4 Z činnosti našich služeb a charit P oradna pro cizince a uprchlíky DCHP zorganizovala v předvánočním čase tradiční vánoční multikulturní setkání pro cizince. Vánoční akce se konala v sále restaurace Na Karlově. Hostům byly představeny P rojekt Adopce na dálku si připomněl v závěru minulého roku 10. výročí založení. zeň. Projekt Chráněné bydlení byl finančně podpořen z ESF, konkrétně z ROP Jihozápad (cca 8 mil. Kč), dále od Statutárního města Plzně (2 mil. Kč), německého podpůrného programu Renovabis (cca 1 mil. Kč) a z programu Prazdroj lidem. Rekonstrukce objektu probíhala od do a celkové náklady přesáhly 12 mil Kč. Rekonstruovaný objekt je bezbariérový, se schodišťovou plošinou a výtahem a bude od jara využit pro sociální službu chráněné bydlení. Senioři a osoby se zdravotním budou ubytováni v bytech s celkovou kapacitou 11 osob. K dispozici jim bude sociální pracovnice a pečovatelky, které mají zázemí v přízemí objektu, v případě potřeby je Městská charita Plzeň připravena klientům nabídnout i navazující služby, jako tísňovou péči, osobní asistenci nebo ošetřovatelskou službu. Děti cizinců patří k nejvděčnějším účastníkům multikulturního setkání české Vánoce a tradice s nimi spojené, velký zájem byl o praktické vyzkoušení vánočních zvyků. Nechyběl ani ozdobený vánoční stromeček. Připraveno bylo bohaté občerstvení, včetně nabídky vánočního pečiva. Celé odpoledne probíhaly soutěže a hry pro děti s tématikou Vánoc, děti obdržely drobné dárky. Hudební produkce byla obohacena vánočními koledami. Cizinci si mohli přinést vlastní hudbu a představit ji ostatním hostům, zatančit si, nebo si zazpívat. Součástí programu bylo loutkové divadlo a vystoupení kouzelníka, které mělo u dětí velký úspěch. Děti i dospělé zaujalo také dětské představení tanečního stylu break dance a působivá light show, mystická hra světel v pohybu. O akci byl ze strany cizinců velký zájem, letošní vánoční setkání zaznamenalo opět rekordní účast, zpětné ohlasy účastníků akce byly velmi pozitivní. Multikulturní akce se zúčastnilo přibližně 125 cizinců pocházejících především z Bulharska, Mongolska, Ruska, Rumunska i dalších zemí. Součástí setkání je i kulturní program Peruánská velvyslankyně María Susana Landaveri Porturas Při té příležitosti zavítala do Plzně peruánská velvyslankyně María Susana Landaveri Porturas, která se zúčastnila mše svaté v Kostele Panny Marie Růžencové. Peruánská velvyslankyně poskytuje záštitu rozvojovým projektům DCHP v Jižní Americe. V kostele proběhlo i setkání adoptivních rodičů, kteří podporují vzdělání dětí v Jižní Americe. Organizátoři projektu seznámili adoptivní rodiče s aktuální situací podporovaných dětí. M Podporovatelé projektu Adopce na dálku ěstská charita Plzeň úspěšně dokončila rekonstrukci objektu na adrese Sladkovského 16, Pl- Dům ve Sladkovského 16 v Plzni D omov pro seniory sv. Jiří v Plzni uspořádal tradiční Živý Betlém. Každoročně na závěr Tříkrálové sbírky pracovníci DSJ připomínají zájemcům Vánoční příběh. I letos sem tedy zavítali Tři králové. O blastní charita Bor byla organizátorem 14. společenského plesu, který proběhl v kulturním domě Tisová. Výtěžek z plesu je věnován na podporu charitní činnosti. Na plese se představily mažoretky

5 S T R Á N K A 5 V Pomoc při povodních červnu 2013 postihla Čechy další povodeň. V kontextu zasažených oblastí byla Plzeňská diecéze zasažena nejméně. Podařilo se zabránit větším škodám na soukromém majetku. Diecézní charita Plzeň a její pracovníci pracovali během celého období na monitorování situace, komunikovali s jednotlivými zasaženými obcemi a přímo v terénu sbírali informace, aby pomoc občanů mohla být předána potřebným. Do pomoci byli zapojeni zejména pracovníci Terénní krizové služby, Oblastní charity Rokycany a Oblastní charity Klatovy. Materiální pomoc Diecézní charita Plzeň ve spolupráci s místními charitami a samosprávou obcí poskytla materiální pomoc do 8 obcí (22 domácnostem). Jednalo se zejména o čistící a desinfekční přípravky (284 litrů desinfekce, 50 litrů čisticích prostředků, 50 ks prostředků na úklid. Zbylé materiální prostředky nashromážděné během sbírky byly převezeny do humanitárního skladu litoměřické diecézní charity, která je distribuovala zasaženým domácnostem. Finanční pomoc Největší finanční dar vznikl z kostelní sbírky, kterou uspořádalo Biskupství plzeňské a vybralo se v ní úctyhodných Kč. Dalším významným dárcem byla Diecéze Regensburg, které darovala Záplavy ve Starém Plzenci Foto: Plzeňský deník na povodně Kč a Charita Česká republika Kč. Z farností se ještě navíc vybralo Kč. Soukromé firmy a obce darovali poskytli finanční pomoc v hodnotě Kč. Soukromí dárci pomohli částkou Kč. Celková finanční pomoc činila Kč. V Diecézi byly přímou finanční pomocí v celkové výši ,- Kč podpořeny tři rodiny, jejichž situace byla složitá a obnova domova je stála nemalé částky. Ve všech případech se jednalo o rodiny, kterým povodeň zasáhla obytné prostory domů. Pomoc jiným regionům Velká část finančních prostředků ( Kč) byla převedena na Arcidiecézní charitu Praha, která pomáhala na území středních Čech. Všechny finanční prostředky byly použity na nákup nových spotřebičů, opravy a rekonstrukce poničených domácností. Celkově finanční pomoc DCHP pomohla 44 pražským domácnostem. V průměru vycházelo na jednu domácnost Kč, nejméně bylo poskytnuto 7000 Kč, nejvíce Kč. Prostředky pro prevenci Z části darů pořízena nezbytná technika a vybavení pro tým, který při mimořádných událostech zasahuje. Bylo zakoupeno 40 ks vysoušečů, 3 ks WAP, 1 vysavač, 3 kalová čerpadla a elektrocentrálu. Po dohodě s Biskupstvím plzeňským pak byl rovněž zakoupen výjezdový automobil, který slouží Terénní krizové službě v každodenní pomoci lidem ve složitých životních situacích. Výzva V roce 2008 bylo v naší Diecézi vytvořeno Středisko rozvojové spolupráce. Od té doby jsme díky velkorysé spolupráci s různými lidmi a farnostmi uskutečnili řadu projektů. Naším cílem je pomoci uniknout z chudoby těm, kteří po generace znají jen jednu formu života - chudobu. Přinést jim důstojnost, o kterou usilovně bojují svojí snahou a prací každý den. Dát jim trochu radosti a naděje. Kromě jiného jsme dokázali postavit dvě školy, ubytovnu pro rodiny nemocných a studnu na pitnou vodu pro jeden internát. Také jsme poskytli vybavení některým školám a farnostem v Peru, Bolívii a Paraguayi. V současné době potřebujeme pomoc na tyto projekty: Paraguay: Stavba druhého patra školy Niño Jesús v Zeballos Cué (periferie hlavního města, Asunción), náklady: Kč. Obnova a zvětšení školy Las Mercedes v Asunción, náklady: Kč Ekvádor: Program sociální reintegrace pro mládé delikventy z věznice a nápravného ústavu v Cuence, náklady: Kč pro více než 200 klientů za rok Rekonstrukce a rozšíření prostor Centra Formace UBUNTU v Cuence, náklady: Kč Peru: Programy na kulturní vzdělávání a sociální integraci domorodých dětí a dětí z ulice v Iquitos, náklady: Kč na dítě za jeden kurz (6 8 měsíců) pro více než 55 mladých klientů. Pořízení vybavení na oddělení Klinické patologie v Chirurgickém centru v Abancay, náklady: Kč Vytvoření Střediska Charity v regionu Apurimac a vzdělání celého personálu, náklady: Kč pro 840 klientů za rok. Bolívie: Rekonstrukce a rozšíření sídla domorodé organizace TIPNIS v Trinidadu, náklady: Kč Všechny tyto projekty začínají dnem financování. Realizace trvá maximálně jeden rok. Více informací: Kontakt: mobil:

6 S T R Á N K A 6 Slavili jsme v Pekle 20 let DCHP V ýročí založení Diecézní charity Plzeň jsme odstartovali v závěru minulého roku v Plzni. V katedrále sv. Bartoloměje proběhla mše svatá. Po ní se většina účastníků přesunula do kulturního zařízení Peklo, kde proběhl společenský a kulturní program. Kromě jiného byli oceněni příznivci a podporovatelé charitního díla (viz poslední strana). Kytarista Lubomír Brabec byl kulturní hvězdou večera Slacnostního večera se zúčastnili hosté z celé Diecéze plzeňské Mons. František Radkovský celebroval mši svatou Ocenění obdrželi instituce a jednotlivci, kteří podporují charitní služby Touch of Gospel interpretuje známé sborové písně Spojeni s Charitou Seriál / Marie Sedláčková Když jsem v létě roku 2000 odešla do důchodu, hledala jsem nějakou smysluplnou činnost, kde bych byla obklopena lidmi stejného smýšlení. Protože jsem věřící a moje mladší kamarádka již působila v Charitě jako dobrovolnice, začala jsem přemýšlet, jak bych také mohla být ve Farní charitě Přeštice prospěšná. Zajímala jsem se o službu lidem, kteří ji potřebují, ne kvůli finanční odměně, ale abych mohla uplatnit i předchozí zkušenosti ze zaměstnání v oblasti organizační, práce s lidmi a v oblasti ekonomické. Ráda navštěvuji staré lidi doma, v penzionu nebo v jiných zařízeních s dalšími dobrovolnicemi, naslouchám jejich životním příběhům a těším je příběhy vlastními. Nejraději je obdarovávám květinami z vlastní zahrádky. Také na předvánočních návštěvách jsou k nám osamělí lidé a senioři velice vřelí a rádi si s nimi povídáme. Velkou radost mám, když na společenské setkání osmdesátiletých a starších, které každoročně Farní charita Přeštice pořádá, přijde na osobní pozvání hodně staroušků a snažím se jim připravit bohatý program. Vzpomínám na léto 2002, kdy bylo hodně rodin v Přešticích postiženo záplavami. Snažili jsme se je potěšit, pomáhat jim finančně, někteří také s vyklízením zaplavených domů a s jinými pracemi. S podobnými katastrofami musíme stále počítat, proto každý rok pořádáme v Přešticích humanitární sbírku. Marie Sedláčková je nositelkou Ceny sv. Vincence za rok 2011 Za necelých třináct let jsem také poznala mnoho dětí, mládeže a jejich rodičů při Tříkrálové sbírce, která pomáhá financovat charitativní projekty. Bohužel děti z počátku mého působení v Charitě dnes již dospělé, kteří mě zdraví, nepoznávám. Ráda vymýšlím program pro děti a mládež na poděkování těmto dobrovolníkům za Tříkrálovou sbírku. Často se mi promítají nápady, které bych ráda zrealizovala, pro ně hledám čas, prostředky a nadšené spolupracovníky. Jsem ráda, že pro naši činnost už máme zázemí ve dvou společenských místnostech na faře, které se nám podařilo vybudovat spolu se členy farního společenství v letech 2009 a Postupně jsem převzala tíhu odpovědnosti za Farní charitu v Přešticích. Musím se však stále učit, protože dříve moje ekonomická činnost nevyžadovala mnoho vystupování na veřejném fóru. Moje rodina nemá pocit, že charitativní práce je tak moc potřebná, proto moji dobrovolnickou činnost v Charitě nepřivítala s nadšením. Není mi líto stovek hodin, které každoročně věnuji na uskutečnění těchto programů a v žertu říkám, že to dělám místo louskání křížovek nebo bezduchého bloumání s pejskem v parku. Na rozdíl od mnoha lidí považuji tuto činnost za potřebnější a je mi líto například bezdomovců, kteří se dostali do bezvýchodné situace. Takovým lidem je třeba pomoci. Nadchla jsem se pro Charitu jsem takový blázen z povolání, jak se zpívá v jedné písni.

7 S T R Á N K A 7 Příběh z Klatov Všechno začalo před lety. A za všechno vlastně vděčím své mamince, i když se mi souvislosti ozřejmují opožděně až teď. Když byla maminka ještě vcelku soběstačná a aktivní, navštěvovala příležitostně svou známou v charitním Domově pokojného stáří ve Václavské ulici v Klatovech. Vždy velmi chválila poskytovanou péči a oceňovala hezké prostředí. Jednou se dozvěděla o rodině, která se sice dobře starala o svého nemohoucího dědečka, ale kvůli těžkému onemocnění pečujících členů rodiny bylo nutno svěřit dědečka do péče nějakého zařízení pro seniory. To se však podařilo jen s velkými obtížemi. V tu chvíli si maminka uvědomila, že i my bychom se jednou mohli ocitnout v podobné situaci, a podala si žádost o umístění tam, kde se jí při občasných návštěvách líbilo, tedy do DPS ve Václavské ulici. Doufala však, že stěhování nebude nutné a že svůj život dožije v domácím prostředí. To se jí bohužel nesplnilo. Od Vánoc 2010 maminka postupně slábla na těle i na duchu, přidaly se komplikace - pád, operace, rehabilitace, opětovné pády, postupující úbytek sil... Dělala jsem si velké starosti, jak při zaměstnání a dalších povinnostech zvládnu péči o maminku. V červenci 2011 přišla jako spásný paprsek zpráva, že se v DPS uvolnilo místo - a právě v pokoji u té známé paní, kterou maminka dříve chodila navštěvovat. Po pravdě musím uvést, že se maminka nestěhovala ráda, ale už po několika dnech pobytu na ní byla patrná změna k lepšímu, byla spokojená. V DPS měla totiž příležitost navazovat kontakty s různými lidmi, díky výtahu se snadno dostala na zahradu a s chutí se zúčastňovala pořádaných aktivit. Doma byla naopak po většinu dne sama a doslova jako zavřená v kleci, bez možnosti vyjít si ven. Byly to pro nás všechny pěkné dny. Bohužel, jen něco víc než jeden týden. Pak přišla mozková příhoda a za několik dní maminka v nemocnici zemřela. Jsem za ten hezký poslední týden života své maminky vděčná Tomu, který nás vede po svých cestách. Chtěla jsem nějak vyjádřit své uznání a dík pracovníkům (tedy vesměs pracovnicím) domova. Ukázalo se, že by bylo dobré navštěvovat ty obyvatelky domova, které stále leží a už si ani samy nemohou číst, rády by však poslouchaly "četbu na pokračování". Předčítám to, co si posluchačky přejí, tedy Babičku Boženy Němcové, vzpomínky na život na Šumavě od paní Marie Malé ze Sušice, povídky Václava Haise Týneckého, Zemi zamyšlenou od Ladislava Stehlíka, ale třeba také klasické české pohádky a dokonce slavného Káju Maříka. O přečtených pasážích si povídáme. A tady se samozřejmě dostavují vzpomínky na dřívější časy, na dětství a mládí, na různé zkušenosti z dlouhého bohatého života. Někdy si prohlížíme obrazové publikace a tímto způsobem si dopřáváme výletů nejen po Šumavě, ale i do Bavorska, do Vídně, prožijeme návštěvu některé ze slavných obrazáren... Moje posluchačky říkají, že se na společné čtenářské hodinky těší, a když se s nimi loučím, děkují mi. Pokaždé jim říkám: "To já děkuji vám." V tu chvíli se cítím trapně. Opravdu pociťuji stud, že mi děkují. Vždyť já těm milým bábuškám poskytnu jen trochu svého času a hlasu, ale získávám od nich něco nesmírně cenného: ony jsou mými učitelkami života a lásky k bližnímu - chovám k nim obdiv pro trpělivost, s níž snášejí svůj současný stav, u nich se učím vděčnosti za svůj život, s nimi se připravuju na své vlastní stáří nakolik je to vůbec možné. Díky setkávání s nimi začínám chápat, kdo je můj "bližní" a co je "charitas" - láska k bližnímu, dobročinnost. Nejraději bych s bábuškami byla každý den. Na setkání s nimi se vždycky těším od samého rána. Když mi návštěva z nějakého důvodu nevyjde, bábušky mi chybí. Na dovolené se mi po našich společných chvílích vysloveně stýskalo. Ale ono to, co mě do DPS táhne, nejsou pouze naše čtenářské hodinky. Jakmile vejdu do vstupní haly domova, jako bych se ponořila do zcela jiného světa, než ze kterého jsem přišla. Ať potkám někoho ze zaměstnanců nebo některého z obyvatel, s každým se přátelsky zdravíme, většinou pozdrav doprovází milý úsměv a aspoň pár vlídných slov, která sdělují: "Člověče, vidím tě, jsme tady spolu s těmi druhými a pro ty druhé". Od samého vstupu do domova si uvědomuji přítomnost člověčenství, toho, co jinde nezřídka velmi postrádám. Všechno dohromady mě pokaždé naplní takovou zvláštní radostí, že když se opět ocitnu venku na ulici, připadám si, jako bych se vznášela na jejích křídlech. Někdy tento hřejivý pocit vydrží až do druhého dne, zatím si jej však nedovedu uchovat natrvalo. Pokud si položím otázku : dávám nebo dostávám?, zní odpověď: dostávám, a mnohem víc, než dávám. Občas se někdo ze známých podiví, čemu že se to věnuji. Domnívají se, že je tady jistě chmurné prostředí a činnost zde že jistě člověka skličuje. Jenomže ono je to právě naopak. Ale to se těžko jen vysvětluje slovy, to se musí prožít. Na tom jsme se shodly s obdivuhodnou paní Šímovou, která už celé roky každé dopoledne pomáhá pracovnicím domova s organizací činnosti pro aktivní obyvatele domova. A to je další z mnoha kladů činnosti v DPS - setkávání s lidmi, kteří se navenek zdají obyčejní, ale jsou neobyčejně obětaví a laskaví. Šárka Lesná, Klatovy

8 S T R Á N K A 8 Seznam oceněných u příležitosti 20. výročí založení DCHP Producentské centrum Profil Mariánské Lázně, s.r.o. za významné mecenášství a dlouholetou pomoc v rozvoji sítě služeb pro matky s dětmi v tísni v Plzeňské diecézi a za propagaci služby Charity, Úřad práce Plzeň - město za mnohaletý, stále se rozvíjející zájem o podporu lidí, kteří jsou v těžkých životních situacích a za inovativní přístup Úřadu práce k potřebám lidí, Úřad práce Cheb - za mnohaletý, stále se rozvíjející zájem o podporu lidí, kteří jsou v těžkých životních situacích, a za inovativní přístup Úřadu práce k potřebám lidí, Město Plzeň - za koncepční a významnou podporu rozvoje sociálních služeb na území města a za odpovědný a zásadní přístup v dotační podpoře občanů města v nákupu sociálních služeb, Mgr. Alena Hynková, vedoucí Odboru sociálních věcí MMP - za velmi odborný a empatický přístup k řešení sociálních potřeb občanů města a podporu rozvoje sociálních služeb, Plzeňská teplárenská a.s. - za programy významné finanční podpory, které již mnoho let pomáhají zajistit finanční zdroje na sociální služby provozované Městskou a Diecézní charitou Plzeň, Dopravní podnik města Plzně a.s za dlouholetou pomoc při zadávání smysluplné práce pro lidi na okraji společnosti a za podporu služeb Diecézní charity Plzeň, Plzeňský kraj za dotační podporu a pomoc při rozvoji sociálních služeb v regionu, Karlovarský kraj za dotační podporu a pomoc při rozvoji sociálních služeb v regionu, Stavba Plzeň s.r.o za odpovědný a mecenášský přístup při realizaci investiční výstavby služeb pro lidi v nouzi, Silba Elstav s.r.o. za odpovědný a mecenášský přístup při realizaci investiční výstavby, Stafiko s.r.o. za odpovědný a mecenášský přístup při realizaci investiční výstavby služeb pro lidi v nouzi, Algon a.s. za odpovědný a mecenášský přístup při realizaci investiční výstavby služeb pro lidi v nouzi, Město Domažlice - za podporu služby a rozvoje Diecézní charity Plzeň, Město Blovice - za podporu služby a rozvoje Diecézní charity Plzeň, Město Cheb - za podporu služby a rozvoje Diecézní charity Plzeň, za odpovědný a ojedinělý přístup města při pomoci návratu lidí z vyloučených komunit do společnosti, Město Bor za podporu služby a rozvoje Diecézní charity Plzeň, Plzeňský Prazdroj, a.s. za program donátorské pomoci Prazdroj lidem, který dává naději pro rozvoj díla občanské společnosti, InterCora s r. o. za podporu rozvoje služeb Městské charity a Diecézní charity Plzeň, Mons. František Radkovsk, biskup plzeňský - za duchovní vedení, neúnavnou podporu a za všechny oběti, aby Charita byla nástrojem v rukou Božích, Mons. Josef Žák, generální vikář - za duchovní vedení, neúnavnou podporu a za všechny oběti, aby Charita byla nástrojem v rukou Božích, Bc. Ladislav Lego - za duchovní vedení, neúnavnou podporu a za všechny oběti, aby Charita byla nástrojem v rukou Božích, Mons. Vladimíru Born - za duchovní vedení, neúnavnou podporu a za všechny oběti, aby Charita byla nástrojem v rukou Božích, P. Ludolf Josef Kazda O. Praem - za duchovní vedení, neúnavnou podporu a za všechny oběti, aby Charita byla nástrojem v rukou Božích, Mons. Emil Soukup - za duchovní vedení, neúnavnou podporu a za všechny oběti, aby Charita byla nástrojem v rukou Božích, P. Jiří Barhoň - za duchovní vedení, neúnavnou podporu a za všechny oběti, aby Charita byla nástrojem v rukou Božích, Město Stříbro za podporu služby a rozvoje FCH Stříbro, Město Klatovy - za podporu služby a rozvoje Oblastní charity Klatovy, Město Rokycany za podporu služby a rozvoje Oblastní charity Rokycany, Město Karlovy Vary - za podporu služby a rozvoje FCH Karlovy Vary, Město Aš za podporu služby a rozvoje FCH Aš, Město Ostrov za podporu služby a rozvoje Oblastní charity Ostrov, Nadace RENOVABIS za významnou podporu rozvoje díla Charity v Plzeňské diecézi, Caritasverband für die Diözese Regensburg e. V. za 20 let společné cesty, společné lidské a odborné pomoci, skutečného bratrství, P. Hans Riedl a Farnost Neusorg - za dlouhodobé přátelství a významnou pomoc, DCV Freiburg za významnou pomoc při povodni 2002 a podporu rozvoje personální struktury DCHP, Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - za trvalou pomoc a spolupráci, oporu v nelehké době a pomoc lidem při povodni 2002, RNDr. Jiří Stejskal - za významnou pomoc při povodni 2002, Ing. Miroslav Levora - za podporu rozvoje služeb Městské charity Plzeň, Sociální odbor města Cheb - za dlouhodobou koncepční podporu a pomoc v rozvoji sociálních služeb a inovativní přístup v oblasti pomoci lidem v nouzi, Sociální odbor města Domažlice - za rozvoj sociálních služeb a zajištění potřeb občanů svěřeného území, Sociální odbor Plzeňského kraje - za podporu v oblasti potravinové pomoci lidem v nouzi a za podporu rozvoje sociálních služeb, Sociální odbor Karlovarského kraje - za odpovědný přístup k rozvoji sociálních služeb a kvalitní podporu sociálních služeb v rámci IP Karlovarského kraje. Děkujeme všem podporovatelům a příznivcům charitních služeb

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice Číslo 2/2015 diecéze českobudějovická 1.4.2015 Tříkrálová sbírka poprvé překonala pětimilionovou hranici Letos dosáhla Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi

Více

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového )

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového ) s použitím dvou základních barev. LOGOTIP KARLOVARSKÉHO KRAJE GRAFICKÝ MANUÁL Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011

Zpráva o činnosti v roce 2011 Zpráva o činnosti v roce 2011 15.5.2012 Text : Jan Dus, Jana Škubalová Autoři fotografií : Jan Dus, Eva Grollová, archiv Diakonie ČCE Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko humanitární a rozvojové

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 STATEK. o b č a n s k é s d r u ž e n í. Statek, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 STATEK. o b č a n s k é s d r u ž e n í. Statek, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 STATEK o b č a n s k é s d r u ž e n í Statek, o. s. Hlavice - Lesnovek 1 463 48 Všelibice www.statek.org Email: Statek@Statek.org IČ: 22685227 Číslo účtu: 1127012003/0800 Registrace

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2013... 5 Výsledovka za rok 2013... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením charita název cílová skupina obsah částka Podpora osob se zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením 180 000 Kč Charita sv. Alexandra vybavenost chráněných dílen Charita Bohumín Charita Český

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský kraj" Poskytovatel

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013)

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Těší nás, že lidé k sobě nejsou lhostejní a pomáhají v místech, kterými se letos prohnala povodeň. Nadace se rozhodla pomoci rodinám s dětmi,

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Láska se otvírá univerzální sluïbû a vede nás k nasazení úãinné lásky vûãi konkrétnímu ãlovûku. Jan Pavel II. Pán Ježíš často vyhledával samotu v níž rozmlouval

Více

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. STATEK, o. s. pořádá: Statek, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. STATEK, o. s. pořádá: Statek, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ pořádá: STATEK, o. s. Statek, o. s. Hlavice - Lesnovek 1 463 48 Všelibice www.statek.org Email: Statek@Statek.org IČ: 22685227 Číslo účtu: 1127012003/0800 Registrace MVČR,

Více

5. ročník Policejního rafťáku

5. ročník Policejního rafťáku 5. ročník Policejního rafťáku Kdo by to před 5 lety řekl, že tato vodácká akce bude mít nejen mezi IPAky takový úspěch. První ročník Policejního rafťáku jsme zahájili na Vltavě, na které jsme společně

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Charita ČR a migrace Mgr. Svitlana Porche Vedoucí Střediska Migrace 20.3.2012 Charita České republiky Členem je 8 arci/diecézních charit na jejichž území působí

Více

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování Příloha č. 1 - Příjemci dotací Dofinancování v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS.

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Domácí hospicová péče o roku 2008 Kombinace zdravotně sociálních služeb v domácnosti klienta Půjčovna kompenzačních

Více

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč CZ.1.04/3.1.03/45.00087 Tento projekt je podpořen finančními prostředky z ESF

Více

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření Vážení obyvatelé Domova, protože se už výrazně ochladilo, určitě nadešel čas, abychom rozšířily nabídku činností. Plánujeme, že začneme vyrábět ozdoby na Vánoce a další velice zajímavé věci sledujte nástěnky.

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Velikonoční sbírka....3 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2011.....6 Podporují nás...

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Úryvky z knihy Poselství minulosti příběhy ze života pamětníků

Úryvky z knihy Poselství minulosti příběhy ze života pamětníků Úryvky z knihy Poselství minulosti příběhy ze života pamětníků Na začátku byl nápad paní profesorky Šárky Lesné. Zpříjemnit pobyt seniorům v Domově pokojného stáří setkáním se studenty klatovského gymnázia,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Farní charita AŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Farní charita AŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Farní charita AŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Str. 2/23 Slovo ředitele Farní Charity Aš Vážení a milí čtenáři, přátelé a dobrodinci, dostáváte do rukou výroční zprávu Farní charity Aš, která stručně shrnuje 10.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje. Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016

Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje. Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016 Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016 Charakteristika Panelu humanitárních organizací Panel humanitárních organizací Ústeckého

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Úvodní slovo. Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015.

Úvodní slovo. Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015. Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015. Předkládám před Vás Výroční zprávu Domovinky Němčičky

Více

Výroční zpráva Oblastní charity Ostrov

Výroční zpráva Oblastní charity Ostrov Výroční zpráva Oblastní charity Ostrov 2 0 1 0 - 2 - Vážení naši příznivci a dárci, Výroční zpráva za rok 2010 Vás chce informovat o činnostech, aktivitách, ale i o hospodaření v naší Oblastní charitě

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Dobrý den z Prahy Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Taneční a pohybový program pro seniory se specifickými potřebami

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY

PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY Toto téma jsme si z nabídky projektů Malého zahradníka vybrali proto, že naše zahrada nabízí mnoho druhů rostlin, ať už na potěšení oka a nebo na léčení. S dětmi často

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÝ NA SOUKRTOMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2016

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÝ NA SOUKRTOMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2016 PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÝ NA SOUKRTOMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2016 Kontrolovaný subjekt Odbor KÚPK Předmět kontroly Termín Temprenco s. r. o. vnitřních věcí

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Měsíční plán: St 17. 2. 13,30 hodin klubovna na faře setkání důchodců beseda a prohlížení starých fotografií s panem Ing. Hudičákem z Musea Fotoateliéru

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více