KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ ŠKROUPOVA 18, PLZEŇ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ ŠKROUPOVA 18, PLZEŇ"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ ŠKROUPOVA 18, PLZEŇ PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÝ NA SOUKRTOMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V II. POLOLETÍ ROKU 2016 Kontrolovaný subjekt Odbor KÚPK Předmět kontroly Termín Diecézní charita Plzeň intervenční centra ID Městská charita Plzeň azylové domy ID Podej nám ruku, z. s. Sdružení občanů EXODUS sociální rehabilitace ID Středisko křesťanské pomoci Plzeň domy na půl cesty ID

2 Slavník, z. s. p. o. regionální rozvoje kontrola využití poskytnuté účelové dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015 dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Odborné sociální poradenství ID přední hlídka Royal Rangers v ČR Osobní asistence ID Baculus, o. p. s. Domovy se zvláštním režimem ID Člověk v tísni o. p. s. sociálně aktivizační služby pro ID Diakonie ČCE středisko Západní Čechy podpora samostatného bydlení ID Diakonie ČCE středisko Západní Čechy sociálně ID

3 DOMUS Centrum pro rodinu sociálně ID Fakultní nemocnice Plzeň Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče ID KOTEC o. p. s. nízkoprahová denní centra ID Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice Boženy Němcové Domažlice kultury, památkové péče a cestovního ruchu kontrola využití poskytnuté účelové dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění) - následná kontrola - Městský ústav sociálních služeb města Plzně, p. o. Domovy pro osoby se zdravotním postižením ID Oblastní charita Sušice kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 3

4 Oblastní spolek ČČK Tachov Pečovatelská služba ID Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče ID SH ČMS Okresní sdružení hasičů Klatovy bezpečnosti a krizového řízení dodržování účelovosti a oprávněnosti využití finančních prostředků z poskytnuté finanční dotace z dotačního titulu Účelová dotace pobočným spolkům spolku SH ČMS PK (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění) Tábořiště Hlince, s. r. o. Hlince Kralovice kultury, památkové péče a cestovního ruchu kontrola dodržování účelového využití finančních prostředků z programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2015 (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění) - následná kontrola přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně osobní asistence ID ČSAD autobusy Plzeň a. s. dopravy a silničního hospodářství oprávněnost čerpání finančních prostředků poskytnutých na základě uzavřené Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění) - následná kontrola - 4

5 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Odlehčovací služby ID DOMUS Centrum pro rodinu sociálně ID DS Zbůch s. r. o. Domovy pro seniory ID Hradiště Hradišťský kopec vlastník: Lesy ČR, s. p. Přemyslova 1106/ Hradec Králové kultury, památkové péče a cestovního ruchu kontrola dodržování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších KOTEC o. p. s. Kontaktní centrum Tachov KOTEC o. p. s sociálně ID

6 MáTa pro rodinu, z. s. sociálně aktivizační služby pro ID MCT CZ o. s. Raná péče ID Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s. sociálně ID Městská knihovna Klatovy Balbínova 59/I Klatovy kultury, památkové péče a cestovního ruchu kontrola využití poskytnuté účelové dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění) - následná kontrola - Městská knihovna Přeštice Masarykovo náměstí Přeštice kultury, památkové péče a cestovního ruchu kontrola využití poskytnuté účelové dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění) - následná kontrola - NADĚJE sociálně ID

7 Občanské sdružení ProCit, z. s. Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi ID Sociální služby Města Sušice, p. o. kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s. sociálně ID Středisko křesťanské pomoci Plzeň Terapeutická komunita Vršíček Nemocnice u Sv. Jiří, s. r. o. zdravotnictví kontrola závěrečného vyúčtování za rok 2015 dle smlouvy o zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby - Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. dopravy a silničního hospodářství oprávněnost čerpání finančních prostředků poskytnutých na základě uzavřené Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění) - průběžná kontrola - - 7

8 Poliklinika Denisovo nábřeží, spol. s r. o. zdravotnictví kontrola závěrečného vyúčtování za rok 2015 dle smlouvy o zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby - Poliklinika Tachov, p. o. zdravotnictví kontrola závěrečného vyúčtování za rok 2015 dle smlouvy o zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby - Diecézní charita Plzeň sociálně terapeutické dílny ID DOMOVINKA sociální služby, o. p. s. Pečovatelská služba ID Dreams from the darkness, z. s. vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad kontrola konání veřejné sbírky (dle 24 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb. a 1 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb.) FOKUS Písek sociálně terapeutické dílny ID MAS Zlatá cesta, o. p. s. Pivovarská Tachov kultury, památkové péče a cestovního ruchu kontrola dodržování účelového využití finančních prostředků z programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2015 (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění) - následná kontrola - 8

9 Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p. o. Azylové domy ID MOTÝL, z. ú. sociálně terapeutické dílny ID Oblastní charita Rokycany sociálně terapeutické dílny ID Plzeňská unie neslyšících Průvodcovské a předčitatelské služby ID Poliklinika Bor Pečovatelská služba ID Ponton, z. s Podmostní Plzeň dodržování výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších a souvisejících 9

10 Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ID Sdružení občanů EXODUS sociálně terapeutické dílny ID Sociální služby Města Sušice, p. o. Tísňová péče ID Svaz stomiků Plzeňského kraje, z. s. 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánksé Lázně sociálně terapeutické dílny ID Člověk v tísni, o. p. s. terénní programy ID Diakonie ČCE středisko Západní Čechy sociální rehabilitace ID

11 Diakonie ČCE středisko Západní Čechy terénní programy ID Diecézní charita Plzeň sociální rehabilitace ID DOMUS Centrum pro rodinu Sociální ID KOTEC o. p. s. terénní programy ID MáTa pro rodinu, z. s., azylové domy ID Městský ústav sociálních služeb města Plzně, p. o. kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších Privamed, a. s. zdravotnictví kontrola vyřizování stížností dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění 11

12 Sdružení občanů Exodus Sociální rehabilitace ID (pobytovou formu a část ambulantní) Spolek Aleš, z. s. Úterský spolek Bart vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad kontrola konání veřejné sbírky (dle 24 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb. a 1 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb.) Domus Centrum pro rodinu, z. s. Černická 617/ Plzeň dodržování výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších a souvisejících Mateřská škola Thed s friends, o. p. s. školství, mládeže a sportu kontrola využití dotace poskytnuté dle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením Městská charita Plzeň kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších Městská charita Plzeň terénní programy ID

13 Mulačova nemocnice, s. r. o. zdravotnictví kontrola vyřizování stížností dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění Network East West, z. s. terénní programy ID Organizace pro pomoc uprchlíkům terénní programy ID POINT 14 Služby následné péče Ponton, z. s. terénní programy ID