Organizace školního roku 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace školního roku 2014/2015"

Transkript

1 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Organizace školního roku 2014/2015 Číslo jednací: SZSOs/2672/2014 Zpracovala: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelka školy

2 OBSAH 1 Management školy Školská rada Členové školské rady při střední škole Členové školské rady při vyšší odborné škole Plán zasedání školských rad Termínový kalendář Střední škola Vyšší odborná škola Třídní učitelé a zástupci třídních učitelů Vedoucí studijních skupin Plány předmětových komisí Předmětová komise humanitních a společenskovědních předmětů Předmětová komise přírodovědných předmětů a TEV Předmětová komise cizích jazyků Předmětová komise somatologie Předmětová komise psychologie Plány oborových komisí Oborová komise oboru Zdravotnický asistent a Diplomovaná všeobecná sestra Oborová komise oboru Asistent zubního technika, Diplomovaný zubní technik a Diplomovaná dentální hygienistka Oborová komise oboru Nutriční asistent a Diplomovaný nutriční terapeut Oborová komise oboru Diplomovaný farmaceutický asistent Oborová komise oboru Laboratorní asistent Plány garantů, metodiků, výchovných poradců a koordinátorů Koordinátor pro humanitární činnosti Plán činnosti výchovné poradkyně Minimální preventivní program na školní rok 2013/ Program proti šikanování... 64

3 8.5 Plán práce školního metodika prevence Plán práce výchovného poradce - kariérové poradenství Plán činnosti koordinátora EVVO Plán projektové a grantové činnosti... 76

4 1 MANAGEMENT ŠKOLY Ředitelka školy RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. Statutární zástupkyně ředitelky školy Mgr. Hana Hanusková Zástupkyně ředitelky školy Zástupkyně ředitelky školy pro střední školu Mgr. Eva Schichelová Zástupkyně ředitelky školy pro vyšší odbornou školu Mgr. Hana Hanusková Vedoucí oborů Vedoucí oboru Zdravotnický asistent a Diplomovaná všeobecná PhDr. Kamila Veselá sestra Vedoucí oboru Asistent zubního technika, Diplomovaný zubní Mgr. Liana Kubalová technik a Diplomovaná dentální hygienistka Vedoucí oboru Nutriční asistent a Diplomovaný nutriční terapeut PhDr. Dagmar Kovářů Předsedové předmětových komisí Předseda předmětové komise humanitních předmětů PhDr. Helena Kryzová sekce společenskovědní předměty Mgr. Kateřina Matuszová Předseda předmětové komise přírodovědných předmětů a TV Mgr. Eva Pazourková sekce přírodovědných předmětů Mgr. Miroslava Šebestová sekce IKT Mgr. Miroslava Hellerová sekce matematiky Mgr. Eva Pazourková sekce tělesné výchovy Mgr. Miriam Dvořáčková Předseda předmětové komise cizích jazyků Mgr. Světla Sýkorová Sekce somatologie Mgr. Jana Bělanová Sekce psychologie Mgr. Martina Mokrá Odborní garanti, metodici, výchovní poradci, koordinátoři Koordinátor EVVO SZŠ Mgr. Karin Schestagová Koordinátor pro humanitární činnost Mgr. Markéta Bujnochová Koordinátor pro pedagogickou praxi Mgr. Martina Mokrá Mgr. Marcela Teichmannová Výchovný poradce Mgr. Jana Horáková PhDr. Evžen Sikora Školní metodik prevence sociálně patologických jevů PhDr. Evžen Sikora Metodik ICT Mgr. Miroslava Hellerová Garant pro obor Laboratorní asistent Ing. Zuzana Vargová Garant pro obor Diplomovaný farmaceutický asistent Mgr. Dana Jalůvková Garant pro celoživotní vzdělávání Bc. Eva Zwyrtková Garant pro projektovou činnost Ing. Lada Čmielová Garant pro marketing Mgr. Světlana Frantová Zaměstnanci Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava, příspěvkové organizace souhlasí s uveřejněním svých jmen v Organizaci školního roku 2014/2015 na základě Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 1

5 2 ŠKOLSKÁ RADA 2.1 ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY PŘI STŘEDNÍ ŠKOLE Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni: PhDr. Zdeňka Šináglová, zástupkyně náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Ostrava Petr Klička, zubní technik, člen výboru Unie zubních techniků Za pedagogické pracovníky byli zvoleni: Mgr. Martina Mokrá, odborná učitelka Mgr. Eduard Hořanský, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byly zvoleny: Marek Valchař, žák Hana Olšáková, zákonný zástupce žáka 2.2 ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY PŘI VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE Radou Moravskoslezského kraje byly jmenovány: Mgr. Margita Malíšková, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Městské nemocnice Ostrava, p.o. PhDr. Zdeňka Šinaglová, zástupkyně náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Ostrava Za pedagogické pracovníky byly zvoleny: Mgr. Světlana Frantová, odborná učitelka Mgr. Olga Jurdičová, odborná učitelka Za studenty vyšší odborné školy byly zvoleny: Veronika Mazochová Lucie Lasáková 2.3 PLÁN ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÝCH RAD říjen 2014 únor 2015 Hlavní bod programu: Schválení výroční zprávy za školní rok 2013/2014 Hlavní bod programu: Schválení zprávy o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014

6 3 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ 3.1 STŘEDNÍ ŠKOLA Zahájení školního roku je v pondělí I. pololetí školního roku končí ve čtvrtek II. pololetí školního roku končí v úterý Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu je v úterý Podzimní prázdniny jsou v úterý a ve středu a Státní svátek Den boje za svobodu a demokracii je v pondělí Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny jsou v pátek Jarní prázdniny jsou od pondělí do pátku Den zdraví termín bude upřesněn Velikonoční prázdniny jsou ve čtvrtek a v pátek Státní svátek - Svátek práce je v pátek Státní svátek - Den vítězství je v pátek Hlavní prázdniny Den otevřených dveří (1. termín) je v sobotu od Den otevřených dveří (2. termín) je ve středu od Den otevřených dveří (3. termín) je ve středu od Termíny přijímacího řízení náhradní termín Adaptační kurz 1. ročníků Maturitní ples LVVZ SZŠ 1. ročníky Sportovně turistický kurz (1 týden) Školská rada SZŠ říjen 2014 termín bude upřesněn květen červen termín bude upřesněn únor 2015

7 Pedagogické rady SZŠ Třídní schůzky ODP: AZ3,LA3, NA3, ZA3A, ZA3B Čerpání samostudia pedagogickými pracovníky SZŠ v období vánočních prázdnin dnů v období jarních prázdnin dnů v období velikonočních prázdnin den Celkem 12 dnů Termíny praktických a ústních maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 třída AZ4 klasifikační porada praktická maturitní zkouška svatý týden ústní maturitní zkouška třída LY4 klasifikační porada obhajoba písemných prací svatý týden ústní maturitní zkouška třída NA4 klasifikační porada praktická maturitní zkouška svatý týden ústní maturitní zkouška

8 třída ZA4A klasifikační porada praktická maturitní zkouška svatý týden ústní maturitní zkouška třída ZA4B klasifikační porada praktická maturitní zkouška svatý týden ústní maturitní zkouška třída ZA5D klasifikační porada praktická maturitní zkouška svatý týden ústní maturitní zkouška třída LA4 klasifikační porada praktická maturitní zkouška svatý týden ústní maturitní zkouška Školní výlety: o 1. ročník jednodenní výlet o 2. ročník bez výletu o 3. ročník dvoudenní výlet o 4. ročník dvoudenní výlet

9 3.2 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Zahájení školního roku je v pondělí Zimní období školního roku končí v pátek Letní období školního roku začíná v pondělí Letní období školního roku končí v úterý Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu je v úterý Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii je v pondělí Státní svátek - Svátek práce je v pátek Státní svátek - Den vítězství je v pátek Zkouškové období zimní období první, druhé a třetí ročníky SK letní období první, druhé ročníky a SK FD FK ZD3, NK3, SD3A, SD3B ND Využití rezervních týdnů v období vánočních prázdnin v období jarních prázdnin Absolutorium SK FD FK3, SD3A, SD3B, ZD3, NK ND Den otevřených dveří - středa od do Den otevřených dveří - středa od do Den otevřených dveří - středa od do Termíny přijímacího řízení - termín bude upřesněn červen - červenec 2015

10 Školská rada VOŠZ říjen 2014 únor 2015 Pedagogické rady termíny Čerpání samostudia pedagogickými pracovníky SZŠ v období vánočních prázdnin dnů v období jarních prázdnin dnů v období velikonočních prázdnin den Celkem 12 dnů Organizace výuky a odborné praxe na VOŠZ FD1 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Období pro samostatné studium a k získání hodnocení FD2 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení FD3 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Příprava k absolutoriu Absolutorium

11 FK2 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe v průběhu celého období v průběhu celého období Období pro samostatné studium a k získání hodnocení FK3 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe v průběhu celého období v průběhu celého období Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Příprava k absolutoriu Absolutorium ND1 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení ND2 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení ND3 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Příprava k absolutoriu Absolutorium

12 NK2 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Období pro samostatné studium a k získání hodnocení NK3 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Příprava k absolutoriu Absolutorium SD1A+SD1B Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Odborná prázdninová praxe 2 týdny (od 1.7. do ) SD2A+SD2B Zimní období Letní období Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Odborná prázdninová praxe 2 týdny (od 1.7. do ) SD3A+SD3B Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Příprava k absolutoriu Absolutorium

13 SK1 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Odborná prázdninová praxe 4 týdny plněno průběžně (od 1.7. do ) Období pro samostatné studium a k získání hodnocení SK2 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe 6 týdnů plněno průběžně 6 týdnů plněno průběžně Odborná prázdninová praxe 4 týdny plněno průběžně (od 1.7. do ) Období pro samostatné studium a k získání hodnocení SK3 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe 6 týdnů plněno průběžně 6 týdnů plněno průběžně Odborná prázdninová praxe 3 týdny plněno průběžně (od 1.7. do ) Období pro samostatné studium a k získání hodnocení SK4 Zimní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe 8 týdnů plněno průběžně Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Příprava k absolutoriu Absolutorium HD1 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Období pro samostatné studium a k získání hodnocení

14 ZD1 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Období pro samostatné studium a k získání hodnocení ZD3 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Příprava k absolutoriu Absolutorium

15 4 TŘÍDNÍ UČITELÉ A ZÁSTUPCI TŘÍDNÍCH UČITELŮ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA ROČNÍK TŘÍDA TŘÍDNÍ UČITELÉ ZÁSTUPCE TŘÍDNÍHO UČ. POČET ŽÁKŮ AZ1 Mgr. Zuzana Gaidová Mgr. Petra Havlásková 24 LY1 Mgr. Martina Hořínková PaedDr. Renata Mohylová 31 1 NA1 Mgr. Jitka Knápková Mgr. Miriam Návratová 30 ZA1A Mgr. Martina Mokrá Mgr. Martina Pravdíková 28 ZA1B Mgr. Renáta Tylšarová Mgr. Markéta Bujnochová AZ2 Mgr. Miriam Dvořáčková Mgr. Radana Klásková 31 LA2 Ing. Zuzana Vargová Mgr. Miroslava Šebestová 27 LY2 Mgr. Karin Schestagová Mgr. Jana Dziková 29 NA2 PaedDr. Renata Mohylová Mgr. Olga Jurdičová 24 ZA2A Mgr. Jana Bělanová Mgr. Miroslava Hellerová 26 ZA2B Mgr. Jitka Vašková Mgr. Marie Adámková 26 AZ3 Bc. Štěpánka Slavíková PhDr. Helena Káňová 23 LY3 Mgr. Kateřina Matuszová Mgr. Jana Horáková 27 NA3 Bc. Kamila Bolechová Mgr. Jitka Knápková 30 ZA3A Mgr. Margareta Boženská Mgr. Agata Kohutová 34 ZA3B Mgr. Markéta Bujnochová Mgr. Jana Němcová 29 ZA3D Mgr. Jana Horáková Mgr. Renáta Tylšarová 13 AZ4 Mgr. Karin Funioková Mgr. Tomáš Kudlík 29 LA4 Mgr. Zdeňka Zemanová Mgr. Pavlína Gavlíková 21 LY4 Mgr. Jana Dziková PhDr. Helena Kryzová 21 NA4 Ing. Lada Čmielová Jana Szücs 18 ZA4A Mgr. Pavlína Kyšková Mgr. Martina Mokrá 22 ZA4B Mgr. Ivana Kreuzerová Mgr. Jana Bělanová ZA5D Mgr. Šárka Bräuerová Mgr. Jana Bělanová 14

16 5 VEDOUCÍ STUDIJNÍCH SKUPIN VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ROČNÍK TŘÍDA VEDOUCÍ STUDIJNÍCH SKUPIN POČET STUDENTŮ FD1 Jana Folwarczná 35 HD1 Mgr. Radana Klásková 20 ND1 Mgr. Jana Polášková SD1A Mgr. Radka Dzubová 38 SD1B Mgr. Šárka Bräuerová 38 SK1 Mgr. Karin Helsnerová 35 ZD1 Lenka Žwaková FD2 Mgr. Tereza Zemánková 24 FK2 Mgr. Tereza Zemánková 27 ND2 Ing. Lada Čmielová 17 NK2 Mgr. Karin Petřeková 16 SD2A PhDr. Petra Borová 20 SD2B Mgr. Šárka Bräuerová 28 SK2 Bc. Eva Zwyrtková 19 FD3 Mgr. Dana Jalůvková 20 FK3 Mgr. Dana Jalůvková 23 ND3 Mgr. Jitka Knápková 22 NK3 Mgr. Karin Petřeková 16 SD3A Mgr. Renata Křížová 22 SD3B PhDr. Hana Bližňáková 21 SK3 Mgr. Radka Dzubová 35 ZD3 Mgr. et Mgr. Světlana Frantová SK4 Bc. Eva Zwyrtková 35

17 6 PLÁNY PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ 6.1 PŘEDMĚTOVÁ KOMISE HUMANITNÍCH A SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ Vedoucí předmětové komise: Členové předmětové komise: PhDr. Helena Kryzová Mgr. Marie Adámková, Ing. Lada Čmielová, Mgr. Miriam Dvořáčková, Mgr. Pavlína Gavlíková, PhDr. Petra Havlásková, Mgr. Karin Helsnerová, Mgr. Jakub Hubert, PhDr. Helena Káňová, Mgr. Jana Kubánková, Mgr. Tomáš Kudlík, Mgr. Kateřina Matuszová, PaedDr. Renata Mohylová, PhDr. Evžen Sikora Cíle: prioritou je příprava žáků na státní maturitní zkoušku z ČJL (nácvik komunikace, práce s cvičnými pracovními listy, změna metodiky slohových prací, práce s didaktickými testy, studium Katalogu požadavků platného od ) zvyšování kvality výuky v souvislostmi s nároky kladenými státní maturitní zkouškou rozvoj funkční a čtenářské gramotnosti u žáků (schopnost získání informací z textu, zkoumání použitého jazyka, posouzení obsahu textu, vyvození závěrů přímo vyplývajících z textu, interpretace myšlenek a informací textu, aplikace poznatků z literární teorie při analýze textu) věnovat zvýšenou pozornost etické výchově a formování postojů v rámci výuky českého jazyka a literatury (součást výchovy a vzdělávání žáků) prioritou sekce dějepisné pro školní rok 2014/15 je prohlubovat zájem žáků o dějiny, především novodobé využívat v hodinách průřezové téma Multikulturní výchova a sledovat tak výchovu k toleranci (využít informace o holocaustu a odraz války a holocaustu v literatuře, využití emotivní funkce literatury k získání správných postojů) zvýšení přitažlivosti učení, rozvoj logického myšlení, uvědomování si souvislostí, důraz na mezipředmětové vztahy (společensko-historické souvislosti a jejich odraz v literatuře, souvislosti kulturní literatura jako druh umění a jiné umělecké formy, v latinském jazyce souvislosti s přejímáním slov do jiných jazyků, propojení s výukou v somatologii a ostatních předmětech, důraz kladen na provázanost společenskovědních předmětů dějepisu, občanské nauky, ekonomiky a jejich význam pro životní praxi) realizace výuky podle ŠVP realizace vstupních srovnávacích testů (z ČJL)

18 dodržování zásad BOZP Kalendář plánovaných akcí komise: srpen Realizace schůzky PK uskutečněno Aktualizace, upřesnění hodinových dotací na základě konkretizovaných učebních plánů pro jednotlivé obory, v 2.ročníku při výuce ČJL realizován metodický pokyn č.j / Úvod do světa práce (mezipředmětové vztahy souvisí s výukou OBN, zodpovídá PhDr. Kryzová, vyučující) V rámci ŠVP bude pro obor LA zahrnuto učivo Informační zdroje předmětu IKT do hodiny ČJL ve 4.ročníku přiřazeno k tématu Média, žurnalistika, publicistický styl (zodpovídá Mgr. Gavlíková) Příprava na státní maturitní zkoušku - vyučující seznámeni se změnami, které přináší Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce z ČJL platný od a s tím související aktualizace školního seznamu děl a autorů (zodpovídá PhDr. Kryzová, vyučující ČJL) září Upřesnění úvazků a trvalých i osobních úkolů jednotlivých vyučujících Sjednocení požadavků na SRPŠ (zodpovídá PhDr. Kryzová) Vypracování plánu sebevzdělávání jednotlivých vyučujících (zodpovídá PhDr. Kryzová) Plán kontrolní činnosti (zodpovídá PhDr. Kryzová) Příprava vstupního srovnávacího testu pro žáky 1.ročníků v rámci evaluace (zodpovídá PhDr. Kryzová) Vypracování jednotného metodického pokynu k hodnocení vstupního testu pro žáky 1.ročníku (zodpovídá PhDr. Kryzová) Práce na změnách školního seznamu děl ke státní maturitní zkoušce v souvislosti s Katalogem požadavků platným od (zodpovídají vyučující ČJL) Předložení ředitelce školy ke schválení, zveřejnění školního seznamu děl na webových stránkách školy, včetně aktualizované šablony pro žákovské seznamy děl do (zodpovídá PhDr. Kryzová) Vypracování plánu práce PK, harmonogram akcí a exkurzí - do (zodpovídá PhDr. Kryzová) Realizace opravných ústních státních maturitních zkoušek Zajištění Pravidel u písemných prací v rámci státní maturitní zkoušky z ČJL - spádová škola (zodpovídá Mgr. Gavlíková) Zajištění oprav PP státní maturitní zkoušky z ČJL v podzimním termínu - spádová škola (zodpovídá Mgr. Gavlíková, Mgr. Havlásková)

19 Vypracování požadavků v rámci investičních i neinvestičních fondů (zodpovídá PhDr. Kryzová) Příprava žáků ke státní maturitní zkoušce z ČJL (pro 4.ročníky) během celého školního roku (zodpovídají vyučující) Práce s novinami Mladá fronta Dnes v rámci projektu Studenti čtou a píší noviny termín dle nabídky redakce (zodpovídá PhDr. Kryzová) říjen Realizace vstupního srovnávacího testu pro 1. ročníky (nejpozději do konce prvního říjnového týdne (zodpovídají vyučující) Vyhodnocení vstupního srovnávacího testu pro 1. ročníky, analýza a srovnání (zodpovídá PhDr. Kryzová) Exkurze do Moravskoslezské vědecké knihovny pro všechny 1. ročníky (září, říjen, event. červen podle možností výuky) realizováno v rámci ŠVP (zodpovídají jednotliví vyučující) Příprava soutěže Naše škola v zrcadle prezentací (zodpovídá Mgr. Matuszová) Spolupráce s Divadlem P. Bezruče, zajištění studentského předplatného pro naše žáky (zodpovídá PhDr. Kryzová) Třídní kola recitační soutěže (zodpovídají vyučující) Beseda se spisovatelkou Lýdií Romanskou pro 4. ročníky (zodpovídá Mgr. Havlásková) listopad Školní kolo soutěže Finanční gramotnost (zodpovídá Ing. Čmielová) Školní kolo recitační soutěže, organizuje Mgr. Kubánková, v porotě Mgr. Havlásková, Mgr. Gavlíková (zodpovídá Mgr. Kubánková) Jednání ÚPK ČJL SZŠ ČR v Praze (zodpovídá PhDr. Kryzová) Realizace vzájemných hospitací a náslechů, příprava na spolupráci s FF OU (zodpovídají vyučující) Kontrolní slohové písemné práce z ČJL (zodpovídají vyučující) Třídní schůzky Práce s didaktickými testy pro všechny ročníky (zodpovídají vyučující) Práce s pracovními listy trvale (zodpovídají vyučující) Přehlídka recitátorů středních zdravotnických škol v Opavě (zodpovídá Mgr. Kubánková)

20 prosinec Kontrolní slohové práce (realizace do konce prvního prosincového týdne) Realizace Olympiády v českém jazyce - možný přesah do ledna podle propozic (opravy PhDr. Káňová, Mgr. Havlásková, Ph.D., Mgr. Gavlíková, zodpovídá PhDr. Káňová) Prezentace výuky humanitních předmětů na Dni otevřených dveří, využití prezentací ze soutěže Naše škola v zrcadle prezentací (zodpovídá Matuszová) Exkurze do Památníku Petra Bezruče v Opavě - pro 3.ročníky v rámci výuky regionální literatury (zodpovídají vyučující) Přednáška o vojenských veteránech (pro 2. ročníky, zodpovídá Mgr. Kubánková) Beseda o válce v Afganistánu (pro 2. ročníky, zodpovídá PhDr. Sikora) leden Účast v soutěži Svazu bojovníků za svobodu (3. a 4. ročníky, zodpovídá Mgr. Kubánková) Zhodnocení klasifikace, frekvence známek závazná 5-6, u jednohodinové týdenní dotace 3 známky za pololetí (závazné dle Školního řádu, zodpovídají vyučující) Pololetní práce z OLT (zodpovídá PhDr. Kryzová) Odevzdání kontrolních pololetních prací za PK vedení školy (zodpovídá PhDr. Kryzová) Vyhodnocení školního kola Olympiády v českém jazyce, obeslání okresního kola soutěže (zodpovídá PhDr. Káňová) únor Beseda s politickými vězni (2. ročníky NA2, ZA2B, AZ2, zodpovídá Mgr. Káňová) Beseda se zajímavou osobností, zastupitelem, starostou, poslancem, senátorem dle možností pro 2. ročníky (Zodpovídá Mgr. Matuszová, PhDr. Káňová, vyučující) Schůzka PK, zhodnocení 1. pololetí (zodpovídá PhDr. Kryzová) Soutěž Porubský skřivánek (zodpovídá Mgr. Kubánková) Literární soutěž realizace (zodpovídá: Mgr. Havlásková, Ph.D.) Beseda o Velké Moravě (1. ročníky, zodpovídá Mgr. Kubánková) březen Literární soutěž vyhodnocení do (zodpovídá Mgr. Havlásková, Ph.D.) Jednání ÚPK ČJL SZŠ ČR v Praze (zodpovídá PhDr. Kryzová) Besedy s policií (event. návštěva soudu, beseda s pracovníky zahraniční mise neziskové organizace) dle možností pro 3. ročníky (zodpovídá PhDr. Sikora) Příprava pracovních listů, kontrola školní banky (zodpovídají vyučující) Šavrdův pohár (zodpovídá Mgr. Kubánková)

21 duben Exkurze do Osvětimi (2. ročníky, zodpovídají PhDr. Káňová, PhDr. Kryzová) Kontrolní písemné práce z ČJL (zodpovídají vyučující) květen Přednáška - Nebezpečí sekt - pro 1. ročníky (zodpovídá PhDr. Sikora) Ústní maturitní zkoušky v rámci státních maturit (zodpovídají vyučující) Příprava programu na slavnostní vyřazení (zodpovídá Mgr. Gavlíková) červen Přednáška o vojenských veteránech (1. ročníky, zodpovídá Mgr. Kubánková) Kontrola počtu odučených hodin podle ŠVP (zodpovídá PhDr. Kryzová) Realizace didaktického testu a písemné práce v rámci harmonogramu státních maturitních zkoušek Realizace schůzky PK, zhodnocení státních maturitních zkoušek, seznámení se závěrečnou hodnotící zprávou (zodpovídá PhDr. Kryzová) Pololetní práce (OLT, možnost pro 3. ročníky v ČJL návrat z praxe, zodpovídají vyučující) Vypracování návrhu plánu práce pro další školní rok (zodpovídá PhDr. Kryzová) Odevzdání a kontrola pololetních prací (zodpovídá PhDr. Kryzová) Exkurze do Památníku J. A. Komenského ve Fulneku pro 1. ročníky (dle možností rozvrhu, zodpovídají vyučující) Exkurze do Ostravského muzea, Památníku II. světové války v Hrabyni, návštěvy tematických výstav (dle možností tříd a vyučujících, zodpovídají vyučující) V rámci výuky ČJL a literárního semináře uskuteční jednotliví vyučující pro své žáky návštěvu nejméně jednoho divadelního představení v době mimo vyučování (představení k probíranému učivu podle aktuální nabídky ostravských divadel nebo v rámci studentského předplatného). Během školního roku budou vyučující připravovat žáky na práci s testovými položkami v rámci přípravy žáků na státní maturitu (didaktické testy CERMATU, písemné práce z ČJL, testy SCIO, interní testy). Důraz bude kladen především na čtenářskou gramotnost žáků. Při výuce OBN a EKO budou realizovány poutavou formou besedy a soutěže, přičemž témata mohou být modifikována podle nabídky a příležitosti. PhDr. Helena Kryzová

22 6.2 PŘEDMĚTOVÁ KOMISE PŘÍ RODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A TEV Sekce: Vedoucí sekce: Členové sekce: Matematika Mgr. Eva Pazourková Mgr. Jana Dziková, RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D, Mgr. Karin Schestagová, Ing. et Mgr. Roman Sikora, Ph.D., Ing. Zuzana Vargová, Mgr. Jaromíra Zapletalová, Mgr. Zdeňka Zemanová Cíle: Vyučující se zaměří především na osvojení matematických dovedností, užívání správných matematických pojmů, třídit pojmy a nalézat vztahy mezi nimi, matematizovat reálné situace, analyzovat problém, matematicky argumentovat. Sekce: Vedoucí sekce: Členové sekce: Informační a komunikační technologie Mgr. Miroslava Hellerová Ing. Lada Čmielová, Mgr. Vladimír Javorský, Ing. Zuzana Vargová, Mgr. Jaromíra Zapletalová, Mgr. Daniela Žváčková Cíle: Vyučující se zaměří na využití informačních a komunikačních technologií v těchto oblastech: Sekce: využití ICT v oblasti environmentální výchovy a multikulturní výchovy úvod do světa práce ochrana autorských práv bezpečný internet Přírodovědných předmětů Vedoucí sekce: Členové sekce: Mgr. Miroslava Šebestová Mgr. Jana Dziková, Mgr. Jana Gürtlerová, RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., Mgr. Vladimír Javorský, Ing. Pavla Nováková, Mgr. Karin Schestagová, Ing. et. Mgr. Roman Sikora, Ph.D., Mgr. Marcela Teichmannová, Mgr. Zdeňka Zemanová, Mgr. Daniela Žváčková

23 Cíle: Biologie aby žáci pochopili souvislosti mezi jevy v prostředí a lidskými aktivitami aby žáci získali přehled o způsobech ochrany přírody aby žáci pochopili souvislost mezi třemi základními pilíři udržitelného rozvoje (environmentální, ekologický a ekonomický) Fyzika předávat a zprostředkovat fyzikální poznání, vést studenty k pochopení podstaty fyzikálních jevů a zákonů naučit studenty řešit problémy, zvýšit jejich vytrvalost, naučit týmové práci umět řešit jednoduchý fyzikální problém a využít při jeho řešení i znalosti získané v jiných předmětech, tyto poznatky dále zpracovat, vyhodnotit a vyvodit z nich závěry vysvětlit fyzikální principy činnosti vybraných technických zařízení vyhodnotit měření (včetně určení odchylky měření), interpretovat výsledek měření a porovnat jej s teorií, sestrojit graf závislosti dvou fyzikálních veličin, vyčíst hodnoty z grafu Chemie Zeměpis rozvoj mezipředmětových vztahů v rámci zpracování projektů zadaných témat, kde žáci mohou uplatnit znalosti a dovednosti z FYZ, BIO a CHE. naučit žáky pracovat s různými informačními zdroji. environmentální výchova ekologie, suroviny, toxikologie. výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu (vliv chemických látek na zdraví člověka a životní prostředí). bezpečnost práce v chemické laboratoři - žáci musí znát základní bezpečnostní rizika a normy užívané při práci v chemické laboratoři a být schopni těmto rizikům předcházet. Musí umět poskytnout nejnutnější první pomoc při úrazu v chemické laboratoři. propojování teoretických vědomostí s praxí umět aplikovat získané poznatky v odborné praxi, v odborné složce vzdělávání i v občanském životě. ukázat žákům společenský význam chemie. naučit žáky běžné laboratorní techniky, provádět laboratorní práce podle písemných návodů, zpracovat výsledky měření nebo pozorování a umět vyvodit příslušné závěry. rozvoj logického myšlení, analýzy a řešení přiměřených přírodovědných problémů souvisejících především se zdravotnickou praxí. aplikace matematických postupů při řešení výpočtových a praktických úloh v chemii. připravit žáky oboru zdravotnické lyceum k maturitní zkoušce z chemie.

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Organizace školního roku 2015/2016 Číslo jednací: Zpracovala: SZSOs/2690/2015 RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Schváleno pedagogickou radou Schváleno školskou radou SZŠ Schváleno školskou radou VOŠZ Předkládá: RNDr. Jana Foltýnová,

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 V Hradci Králové, 9. 9. 2015, č.j. 1441/2015 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 V Hradci Králové, 12. 11. 2012, č.j. 1652/2012 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015

23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015 23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015 Pondělí 24. 8. 2015 Dovolená Úterý 25. 8. 2015 Dovolená Středa 26. 8. 2015 Čtvrtek 27. 8. 2015 Nástup do školy, porada v 9:00 hod. ve sborovně. Na poradě

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha Střední zdravotnická škola Školní rok 2012 2013 (Secondary Nursing School - Krankenpflegeschule) Ruská 91, Praha 10 - Vinohrady www.szs-ruska.cz / tel.: 246 090 805 / fax: 246090835 PhDr. Ivanka Kohoutová,

Více

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět ZÁŘÍ 2014 Doplnění školní matriky Evidence ztrát a plnění pojišťovny Upravenost a vzhled chodeb Upravenost a vzhled tříd Kontrola objektu Žáci se zdravotním postižením - zohledňování, individuální plány,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary. Výroční zpráva

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary. Výroční zpráva Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání,které škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Harmonogram školního roku 2015/2016

Harmonogram školního roku 2015/2016 Harmonogram školního roku 2015/2016 Červenec, srpen 1. 7. 31. 8. hlavní prázdniny (středa až pondělí) 1. 7. stanovení konkrétních podzimních termínů pro ústní zkoušky SČ a profilové zkoušky ředitel školy

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více