Organizace školního roku 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace školního roku 2014/2015"

Transkript

1 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Organizace školního roku 2014/2015 Číslo jednací: SZSOs/2672/2014 Zpracovala: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelka školy

2 OBSAH 1 Management školy Školská rada Členové školské rady při střední škole Členové školské rady při vyšší odborné škole Plán zasedání školských rad Termínový kalendář Střední škola Vyšší odborná škola Třídní učitelé a zástupci třídních učitelů Vedoucí studijních skupin Plány předmětových komisí Předmětová komise humanitních a společenskovědních předmětů Předmětová komise přírodovědných předmětů a TEV Předmětová komise cizích jazyků Předmětová komise somatologie Předmětová komise psychologie Plány oborových komisí Oborová komise oboru Zdravotnický asistent a Diplomovaná všeobecná sestra Oborová komise oboru Asistent zubního technika, Diplomovaný zubní technik a Diplomovaná dentální hygienistka Oborová komise oboru Nutriční asistent a Diplomovaný nutriční terapeut Oborová komise oboru Diplomovaný farmaceutický asistent Oborová komise oboru Laboratorní asistent Plány garantů, metodiků, výchovných poradců a koordinátorů Koordinátor pro humanitární činnosti Plán činnosti výchovné poradkyně Minimální preventivní program na školní rok 2013/ Program proti šikanování... 64

3 8.5 Plán práce školního metodika prevence Plán práce výchovného poradce - kariérové poradenství Plán činnosti koordinátora EVVO Plán projektové a grantové činnosti... 76

4 1 MANAGEMENT ŠKOLY Ředitelka školy RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. Statutární zástupkyně ředitelky školy Mgr. Hana Hanusková Zástupkyně ředitelky školy Zástupkyně ředitelky školy pro střední školu Mgr. Eva Schichelová Zástupkyně ředitelky školy pro vyšší odbornou školu Mgr. Hana Hanusková Vedoucí oborů Vedoucí oboru Zdravotnický asistent a Diplomovaná všeobecná PhDr. Kamila Veselá sestra Vedoucí oboru Asistent zubního technika, Diplomovaný zubní Mgr. Liana Kubalová technik a Diplomovaná dentální hygienistka Vedoucí oboru Nutriční asistent a Diplomovaný nutriční terapeut PhDr. Dagmar Kovářů Předsedové předmětových komisí Předseda předmětové komise humanitních předmětů PhDr. Helena Kryzová sekce společenskovědní předměty Mgr. Kateřina Matuszová Předseda předmětové komise přírodovědných předmětů a TV Mgr. Eva Pazourková sekce přírodovědných předmětů Mgr. Miroslava Šebestová sekce IKT Mgr. Miroslava Hellerová sekce matematiky Mgr. Eva Pazourková sekce tělesné výchovy Mgr. Miriam Dvořáčková Předseda předmětové komise cizích jazyků Mgr. Světla Sýkorová Sekce somatologie Mgr. Jana Bělanová Sekce psychologie Mgr. Martina Mokrá Odborní garanti, metodici, výchovní poradci, koordinátoři Koordinátor EVVO SZŠ Mgr. Karin Schestagová Koordinátor pro humanitární činnost Mgr. Markéta Bujnochová Koordinátor pro pedagogickou praxi Mgr. Martina Mokrá Mgr. Marcela Teichmannová Výchovný poradce Mgr. Jana Horáková PhDr. Evžen Sikora Školní metodik prevence sociálně patologických jevů PhDr. Evžen Sikora Metodik ICT Mgr. Miroslava Hellerová Garant pro obor Laboratorní asistent Ing. Zuzana Vargová Garant pro obor Diplomovaný farmaceutický asistent Mgr. Dana Jalůvková Garant pro celoživotní vzdělávání Bc. Eva Zwyrtková Garant pro projektovou činnost Ing. Lada Čmielová Garant pro marketing Mgr. Světlana Frantová Zaměstnanci Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava, příspěvkové organizace souhlasí s uveřejněním svých jmen v Organizaci školního roku 2014/2015 na základě Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 1

5 2 ŠKOLSKÁ RADA 2.1 ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY PŘI STŘEDNÍ ŠKOLE Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni: PhDr. Zdeňka Šináglová, zástupkyně náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Ostrava Petr Klička, zubní technik, člen výboru Unie zubních techniků Za pedagogické pracovníky byli zvoleni: Mgr. Martina Mokrá, odborná učitelka Mgr. Eduard Hořanský, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byly zvoleny: Marek Valchař, žák Hana Olšáková, zákonný zástupce žáka 2.2 ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY PŘI VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE Radou Moravskoslezského kraje byly jmenovány: Mgr. Margita Malíšková, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Městské nemocnice Ostrava, p.o. PhDr. Zdeňka Šinaglová, zástupkyně náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Ostrava Za pedagogické pracovníky byly zvoleny: Mgr. Světlana Frantová, odborná učitelka Mgr. Olga Jurdičová, odborná učitelka Za studenty vyšší odborné školy byly zvoleny: Veronika Mazochová Lucie Lasáková 2.3 PLÁN ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÝCH RAD říjen 2014 únor 2015 Hlavní bod programu: Schválení výroční zprávy za školní rok 2013/2014 Hlavní bod programu: Schválení zprávy o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014

6 3 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ 3.1 STŘEDNÍ ŠKOLA Zahájení školního roku je v pondělí I. pololetí školního roku končí ve čtvrtek II. pololetí školního roku končí v úterý Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu je v úterý Podzimní prázdniny jsou v úterý a ve středu a Státní svátek Den boje za svobodu a demokracii je v pondělí Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny jsou v pátek Jarní prázdniny jsou od pondělí do pátku Den zdraví termín bude upřesněn Velikonoční prázdniny jsou ve čtvrtek a v pátek Státní svátek - Svátek práce je v pátek Státní svátek - Den vítězství je v pátek Hlavní prázdniny Den otevřených dveří (1. termín) je v sobotu od Den otevřených dveří (2. termín) je ve středu od Den otevřených dveří (3. termín) je ve středu od Termíny přijímacího řízení náhradní termín Adaptační kurz 1. ročníků Maturitní ples LVVZ SZŠ 1. ročníky Sportovně turistický kurz (1 týden) Školská rada SZŠ říjen 2014 termín bude upřesněn květen červen termín bude upřesněn únor 2015

7 Pedagogické rady SZŠ Třídní schůzky ODP: AZ3,LA3, NA3, ZA3A, ZA3B Čerpání samostudia pedagogickými pracovníky SZŠ v období vánočních prázdnin dnů v období jarních prázdnin dnů v období velikonočních prázdnin den Celkem 12 dnů Termíny praktických a ústních maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 třída AZ4 klasifikační porada praktická maturitní zkouška svatý týden ústní maturitní zkouška třída LY4 klasifikační porada obhajoba písemných prací svatý týden ústní maturitní zkouška třída NA4 klasifikační porada praktická maturitní zkouška svatý týden ústní maturitní zkouška

8 třída ZA4A klasifikační porada praktická maturitní zkouška svatý týden ústní maturitní zkouška třída ZA4B klasifikační porada praktická maturitní zkouška svatý týden ústní maturitní zkouška třída ZA5D klasifikační porada praktická maturitní zkouška svatý týden ústní maturitní zkouška třída LA4 klasifikační porada praktická maturitní zkouška svatý týden ústní maturitní zkouška Školní výlety: o 1. ročník jednodenní výlet o 2. ročník bez výletu o 3. ročník dvoudenní výlet o 4. ročník dvoudenní výlet

9 3.2 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Zahájení školního roku je v pondělí Zimní období školního roku končí v pátek Letní období školního roku začíná v pondělí Letní období školního roku končí v úterý Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu je v úterý Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii je v pondělí Státní svátek - Svátek práce je v pátek Státní svátek - Den vítězství je v pátek Zkouškové období zimní období první, druhé a třetí ročníky SK letní období první, druhé ročníky a SK FD FK ZD3, NK3, SD3A, SD3B ND Využití rezervních týdnů v období vánočních prázdnin v období jarních prázdnin Absolutorium SK FD FK3, SD3A, SD3B, ZD3, NK ND Den otevřených dveří - středa od do Den otevřených dveří - středa od do Den otevřených dveří - středa od do Termíny přijímacího řízení - termín bude upřesněn červen - červenec 2015

10 Školská rada VOŠZ říjen 2014 únor 2015 Pedagogické rady termíny Čerpání samostudia pedagogickými pracovníky SZŠ v období vánočních prázdnin dnů v období jarních prázdnin dnů v období velikonočních prázdnin den Celkem 12 dnů Organizace výuky a odborné praxe na VOŠZ FD1 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Období pro samostatné studium a k získání hodnocení FD2 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení FD3 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Příprava k absolutoriu Absolutorium

11 FK2 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe v průběhu celého období v průběhu celého období Období pro samostatné studium a k získání hodnocení FK3 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe v průběhu celého období v průběhu celého období Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Příprava k absolutoriu Absolutorium ND1 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení ND2 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení ND3 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Příprava k absolutoriu Absolutorium

12 NK2 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Období pro samostatné studium a k získání hodnocení NK3 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Příprava k absolutoriu Absolutorium SD1A+SD1B Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Odborná prázdninová praxe 2 týdny (od 1.7. do ) SD2A+SD2B Zimní období Letní období Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Odborná prázdninová praxe 2 týdny (od 1.7. do ) SD3A+SD3B Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Příprava k absolutoriu Absolutorium

13 SK1 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Odborná prázdninová praxe 4 týdny plněno průběžně (od 1.7. do ) Období pro samostatné studium a k získání hodnocení SK2 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe 6 týdnů plněno průběžně 6 týdnů plněno průběžně Odborná prázdninová praxe 4 týdny plněno průběžně (od 1.7. do ) Období pro samostatné studium a k získání hodnocení SK3 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe 6 týdnů plněno průběžně 6 týdnů plněno průběžně Odborná prázdninová praxe 3 týdny plněno průběžně (od 1.7. do ) Období pro samostatné studium a k získání hodnocení SK4 Zimní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe 8 týdnů plněno průběžně Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Příprava k absolutoriu Absolutorium HD1 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Období pro samostatné studium a k získání hodnocení

14 ZD1 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Období pro samostatné studium a k získání hodnocení ZD3 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Příprava k absolutoriu Absolutorium

15 4 TŘÍDNÍ UČITELÉ A ZÁSTUPCI TŘÍDNÍCH UČITELŮ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA ROČNÍK TŘÍDA TŘÍDNÍ UČITELÉ ZÁSTUPCE TŘÍDNÍHO UČ. POČET ŽÁKŮ AZ1 Mgr. Zuzana Gaidová Mgr. Petra Havlásková 24 LY1 Mgr. Martina Hořínková PaedDr. Renata Mohylová 31 1 NA1 Mgr. Jitka Knápková Mgr. Miriam Návratová 30 ZA1A Mgr. Martina Mokrá Mgr. Martina Pravdíková 28 ZA1B Mgr. Renáta Tylšarová Mgr. Markéta Bujnochová AZ2 Mgr. Miriam Dvořáčková Mgr. Radana Klásková 31 LA2 Ing. Zuzana Vargová Mgr. Miroslava Šebestová 27 LY2 Mgr. Karin Schestagová Mgr. Jana Dziková 29 NA2 PaedDr. Renata Mohylová Mgr. Olga Jurdičová 24 ZA2A Mgr. Jana Bělanová Mgr. Miroslava Hellerová 26 ZA2B Mgr. Jitka Vašková Mgr. Marie Adámková 26 AZ3 Bc. Štěpánka Slavíková PhDr. Helena Káňová 23 LY3 Mgr. Kateřina Matuszová Mgr. Jana Horáková 27 NA3 Bc. Kamila Bolechová Mgr. Jitka Knápková 30 ZA3A Mgr. Margareta Boženská Mgr. Agata Kohutová 34 ZA3B Mgr. Markéta Bujnochová Mgr. Jana Němcová 29 ZA3D Mgr. Jana Horáková Mgr. Renáta Tylšarová 13 AZ4 Mgr. Karin Funioková Mgr. Tomáš Kudlík 29 LA4 Mgr. Zdeňka Zemanová Mgr. Pavlína Gavlíková 21 LY4 Mgr. Jana Dziková PhDr. Helena Kryzová 21 NA4 Ing. Lada Čmielová Jana Szücs 18 ZA4A Mgr. Pavlína Kyšková Mgr. Martina Mokrá 22 ZA4B Mgr. Ivana Kreuzerová Mgr. Jana Bělanová ZA5D Mgr. Šárka Bräuerová Mgr. Jana Bělanová 14

16 5 VEDOUCÍ STUDIJNÍCH SKUPIN VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ROČNÍK TŘÍDA VEDOUCÍ STUDIJNÍCH SKUPIN POČET STUDENTŮ FD1 Jana Folwarczná 35 HD1 Mgr. Radana Klásková 20 ND1 Mgr. Jana Polášková SD1A Mgr. Radka Dzubová 38 SD1B Mgr. Šárka Bräuerová 38 SK1 Mgr. Karin Helsnerová 35 ZD1 Lenka Žwaková FD2 Mgr. Tereza Zemánková 24 FK2 Mgr. Tereza Zemánková 27 ND2 Ing. Lada Čmielová 17 NK2 Mgr. Karin Petřeková 16 SD2A PhDr. Petra Borová 20 SD2B Mgr. Šárka Bräuerová 28 SK2 Bc. Eva Zwyrtková 19 FD3 Mgr. Dana Jalůvková 20 FK3 Mgr. Dana Jalůvková 23 ND3 Mgr. Jitka Knápková 22 NK3 Mgr. Karin Petřeková 16 SD3A Mgr. Renata Křížová 22 SD3B PhDr. Hana Bližňáková 21 SK3 Mgr. Radka Dzubová 35 ZD3 Mgr. et Mgr. Světlana Frantová SK4 Bc. Eva Zwyrtková 35

17 6 PLÁNY PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ 6.1 PŘEDMĚTOVÁ KOMISE HUMANITNÍCH A SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ Vedoucí předmětové komise: Členové předmětové komise: PhDr. Helena Kryzová Mgr. Marie Adámková, Ing. Lada Čmielová, Mgr. Miriam Dvořáčková, Mgr. Pavlína Gavlíková, PhDr. Petra Havlásková, Mgr. Karin Helsnerová, Mgr. Jakub Hubert, PhDr. Helena Káňová, Mgr. Jana Kubánková, Mgr. Tomáš Kudlík, Mgr. Kateřina Matuszová, PaedDr. Renata Mohylová, PhDr. Evžen Sikora Cíle: prioritou je příprava žáků na státní maturitní zkoušku z ČJL (nácvik komunikace, práce s cvičnými pracovními listy, změna metodiky slohových prací, práce s didaktickými testy, studium Katalogu požadavků platného od ) zvyšování kvality výuky v souvislostmi s nároky kladenými státní maturitní zkouškou rozvoj funkční a čtenářské gramotnosti u žáků (schopnost získání informací z textu, zkoumání použitého jazyka, posouzení obsahu textu, vyvození závěrů přímo vyplývajících z textu, interpretace myšlenek a informací textu, aplikace poznatků z literární teorie při analýze textu) věnovat zvýšenou pozornost etické výchově a formování postojů v rámci výuky českého jazyka a literatury (součást výchovy a vzdělávání žáků) prioritou sekce dějepisné pro školní rok 2014/15 je prohlubovat zájem žáků o dějiny, především novodobé využívat v hodinách průřezové téma Multikulturní výchova a sledovat tak výchovu k toleranci (využít informace o holocaustu a odraz války a holocaustu v literatuře, využití emotivní funkce literatury k získání správných postojů) zvýšení přitažlivosti učení, rozvoj logického myšlení, uvědomování si souvislostí, důraz na mezipředmětové vztahy (společensko-historické souvislosti a jejich odraz v literatuře, souvislosti kulturní literatura jako druh umění a jiné umělecké formy, v latinském jazyce souvislosti s přejímáním slov do jiných jazyků, propojení s výukou v somatologii a ostatních předmětech, důraz kladen na provázanost společenskovědních předmětů dějepisu, občanské nauky, ekonomiky a jejich význam pro životní praxi) realizace výuky podle ŠVP realizace vstupních srovnávacích testů (z ČJL)

18 dodržování zásad BOZP Kalendář plánovaných akcí komise: srpen Realizace schůzky PK uskutečněno Aktualizace, upřesnění hodinových dotací na základě konkretizovaných učebních plánů pro jednotlivé obory, v 2.ročníku při výuce ČJL realizován metodický pokyn č.j / Úvod do světa práce (mezipředmětové vztahy souvisí s výukou OBN, zodpovídá PhDr. Kryzová, vyučující) V rámci ŠVP bude pro obor LA zahrnuto učivo Informační zdroje předmětu IKT do hodiny ČJL ve 4.ročníku přiřazeno k tématu Média, žurnalistika, publicistický styl (zodpovídá Mgr. Gavlíková) Příprava na státní maturitní zkoušku - vyučující seznámeni se změnami, které přináší Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce z ČJL platný od a s tím související aktualizace školního seznamu děl a autorů (zodpovídá PhDr. Kryzová, vyučující ČJL) září Upřesnění úvazků a trvalých i osobních úkolů jednotlivých vyučujících Sjednocení požadavků na SRPŠ (zodpovídá PhDr. Kryzová) Vypracování plánu sebevzdělávání jednotlivých vyučujících (zodpovídá PhDr. Kryzová) Plán kontrolní činnosti (zodpovídá PhDr. Kryzová) Příprava vstupního srovnávacího testu pro žáky 1.ročníků v rámci evaluace (zodpovídá PhDr. Kryzová) Vypracování jednotného metodického pokynu k hodnocení vstupního testu pro žáky 1.ročníku (zodpovídá PhDr. Kryzová) Práce na změnách školního seznamu děl ke státní maturitní zkoušce v souvislosti s Katalogem požadavků platným od (zodpovídají vyučující ČJL) Předložení ředitelce školy ke schválení, zveřejnění školního seznamu děl na webových stránkách školy, včetně aktualizované šablony pro žákovské seznamy děl do (zodpovídá PhDr. Kryzová) Vypracování plánu práce PK, harmonogram akcí a exkurzí - do (zodpovídá PhDr. Kryzová) Realizace opravných ústních státních maturitních zkoušek Zajištění Pravidel u písemných prací v rámci státní maturitní zkoušky z ČJL - spádová škola (zodpovídá Mgr. Gavlíková) Zajištění oprav PP státní maturitní zkoušky z ČJL v podzimním termínu - spádová škola (zodpovídá Mgr. Gavlíková, Mgr. Havlásková)

19 Vypracování požadavků v rámci investičních i neinvestičních fondů (zodpovídá PhDr. Kryzová) Příprava žáků ke státní maturitní zkoušce z ČJL (pro 4.ročníky) během celého školního roku (zodpovídají vyučující) Práce s novinami Mladá fronta Dnes v rámci projektu Studenti čtou a píší noviny termín dle nabídky redakce (zodpovídá PhDr. Kryzová) říjen Realizace vstupního srovnávacího testu pro 1. ročníky (nejpozději do konce prvního říjnového týdne (zodpovídají vyučující) Vyhodnocení vstupního srovnávacího testu pro 1. ročníky, analýza a srovnání (zodpovídá PhDr. Kryzová) Exkurze do Moravskoslezské vědecké knihovny pro všechny 1. ročníky (září, říjen, event. červen podle možností výuky) realizováno v rámci ŠVP (zodpovídají jednotliví vyučující) Příprava soutěže Naše škola v zrcadle prezentací (zodpovídá Mgr. Matuszová) Spolupráce s Divadlem P. Bezruče, zajištění studentského předplatného pro naše žáky (zodpovídá PhDr. Kryzová) Třídní kola recitační soutěže (zodpovídají vyučující) Beseda se spisovatelkou Lýdií Romanskou pro 4. ročníky (zodpovídá Mgr. Havlásková) listopad Školní kolo soutěže Finanční gramotnost (zodpovídá Ing. Čmielová) Školní kolo recitační soutěže, organizuje Mgr. Kubánková, v porotě Mgr. Havlásková, Mgr. Gavlíková (zodpovídá Mgr. Kubánková) Jednání ÚPK ČJL SZŠ ČR v Praze (zodpovídá PhDr. Kryzová) Realizace vzájemných hospitací a náslechů, příprava na spolupráci s FF OU (zodpovídají vyučující) Kontrolní slohové písemné práce z ČJL (zodpovídají vyučující) Třídní schůzky Práce s didaktickými testy pro všechny ročníky (zodpovídají vyučující) Práce s pracovními listy trvale (zodpovídají vyučující) Přehlídka recitátorů středních zdravotnických škol v Opavě (zodpovídá Mgr. Kubánková)

20 prosinec Kontrolní slohové práce (realizace do konce prvního prosincového týdne) Realizace Olympiády v českém jazyce - možný přesah do ledna podle propozic (opravy PhDr. Káňová, Mgr. Havlásková, Ph.D., Mgr. Gavlíková, zodpovídá PhDr. Káňová) Prezentace výuky humanitních předmětů na Dni otevřených dveří, využití prezentací ze soutěže Naše škola v zrcadle prezentací (zodpovídá Matuszová) Exkurze do Památníku Petra Bezruče v Opavě - pro 3.ročníky v rámci výuky regionální literatury (zodpovídají vyučující) Přednáška o vojenských veteránech (pro 2. ročníky, zodpovídá Mgr. Kubánková) Beseda o válce v Afganistánu (pro 2. ročníky, zodpovídá PhDr. Sikora) leden Účast v soutěži Svazu bojovníků za svobodu (3. a 4. ročníky, zodpovídá Mgr. Kubánková) Zhodnocení klasifikace, frekvence známek závazná 5-6, u jednohodinové týdenní dotace 3 známky za pololetí (závazné dle Školního řádu, zodpovídají vyučující) Pololetní práce z OLT (zodpovídá PhDr. Kryzová) Odevzdání kontrolních pololetních prací za PK vedení školy (zodpovídá PhDr. Kryzová) Vyhodnocení školního kola Olympiády v českém jazyce, obeslání okresního kola soutěže (zodpovídá PhDr. Káňová) únor Beseda s politickými vězni (2. ročníky NA2, ZA2B, AZ2, zodpovídá Mgr. Káňová) Beseda se zajímavou osobností, zastupitelem, starostou, poslancem, senátorem dle možností pro 2. ročníky (Zodpovídá Mgr. Matuszová, PhDr. Káňová, vyučující) Schůzka PK, zhodnocení 1. pololetí (zodpovídá PhDr. Kryzová) Soutěž Porubský skřivánek (zodpovídá Mgr. Kubánková) Literární soutěž realizace (zodpovídá: Mgr. Havlásková, Ph.D.) Beseda o Velké Moravě (1. ročníky, zodpovídá Mgr. Kubánková) březen Literární soutěž vyhodnocení do (zodpovídá Mgr. Havlásková, Ph.D.) Jednání ÚPK ČJL SZŠ ČR v Praze (zodpovídá PhDr. Kryzová) Besedy s policií (event. návštěva soudu, beseda s pracovníky zahraniční mise neziskové organizace) dle možností pro 3. ročníky (zodpovídá PhDr. Sikora) Příprava pracovních listů, kontrola školní banky (zodpovídají vyučující) Šavrdův pohár (zodpovídá Mgr. Kubánková)

21 duben Exkurze do Osvětimi (2. ročníky, zodpovídají PhDr. Káňová, PhDr. Kryzová) Kontrolní písemné práce z ČJL (zodpovídají vyučující) květen Přednáška - Nebezpečí sekt - pro 1. ročníky (zodpovídá PhDr. Sikora) Ústní maturitní zkoušky v rámci státních maturit (zodpovídají vyučující) Příprava programu na slavnostní vyřazení (zodpovídá Mgr. Gavlíková) červen Přednáška o vojenských veteránech (1. ročníky, zodpovídá Mgr. Kubánková) Kontrola počtu odučených hodin podle ŠVP (zodpovídá PhDr. Kryzová) Realizace didaktického testu a písemné práce v rámci harmonogramu státních maturitních zkoušek Realizace schůzky PK, zhodnocení státních maturitních zkoušek, seznámení se závěrečnou hodnotící zprávou (zodpovídá PhDr. Kryzová) Pololetní práce (OLT, možnost pro 3. ročníky v ČJL návrat z praxe, zodpovídají vyučující) Vypracování návrhu plánu práce pro další školní rok (zodpovídá PhDr. Kryzová) Odevzdání a kontrola pololetních prací (zodpovídá PhDr. Kryzová) Exkurze do Památníku J. A. Komenského ve Fulneku pro 1. ročníky (dle možností rozvrhu, zodpovídají vyučující) Exkurze do Ostravského muzea, Památníku II. světové války v Hrabyni, návštěvy tematických výstav (dle možností tříd a vyučujících, zodpovídají vyučující) V rámci výuky ČJL a literárního semináře uskuteční jednotliví vyučující pro své žáky návštěvu nejméně jednoho divadelního představení v době mimo vyučování (představení k probíranému učivu podle aktuální nabídky ostravských divadel nebo v rámci studentského předplatného). Během školního roku budou vyučující připravovat žáky na práci s testovými položkami v rámci přípravy žáků na státní maturitu (didaktické testy CERMATU, písemné práce z ČJL, testy SCIO, interní testy). Důraz bude kladen především na čtenářskou gramotnost žáků. Při výuce OBN a EKO budou realizovány poutavou formou besedy a soutěže, přičemž témata mohou být modifikována podle nabídky a příležitosti. PhDr. Helena Kryzová

22 6.2 PŘEDMĚTOVÁ KOMISE PŘÍ RODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A TEV Sekce: Vedoucí sekce: Členové sekce: Matematika Mgr. Eva Pazourková Mgr. Jana Dziková, RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D, Mgr. Karin Schestagová, Ing. et Mgr. Roman Sikora, Ph.D., Ing. Zuzana Vargová, Mgr. Jaromíra Zapletalová, Mgr. Zdeňka Zemanová Cíle: Vyučující se zaměří především na osvojení matematických dovedností, užívání správných matematických pojmů, třídit pojmy a nalézat vztahy mezi nimi, matematizovat reálné situace, analyzovat problém, matematicky argumentovat. Sekce: Vedoucí sekce: Členové sekce: Informační a komunikační technologie Mgr. Miroslava Hellerová Ing. Lada Čmielová, Mgr. Vladimír Javorský, Ing. Zuzana Vargová, Mgr. Jaromíra Zapletalová, Mgr. Daniela Žváčková Cíle: Vyučující se zaměří na využití informačních a komunikačních technologií v těchto oblastech: Sekce: využití ICT v oblasti environmentální výchovy a multikulturní výchovy úvod do světa práce ochrana autorských práv bezpečný internet Přírodovědných předmětů Vedoucí sekce: Členové sekce: Mgr. Miroslava Šebestová Mgr. Jana Dziková, Mgr. Jana Gürtlerová, RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., Mgr. Vladimír Javorský, Ing. Pavla Nováková, Mgr. Karin Schestagová, Ing. et. Mgr. Roman Sikora, Ph.D., Mgr. Marcela Teichmannová, Mgr. Zdeňka Zemanová, Mgr. Daniela Žváčková

23 Cíle: Biologie aby žáci pochopili souvislosti mezi jevy v prostředí a lidskými aktivitami aby žáci získali přehled o způsobech ochrany přírody aby žáci pochopili souvislost mezi třemi základními pilíři udržitelného rozvoje (environmentální, ekologický a ekonomický) Fyzika předávat a zprostředkovat fyzikální poznání, vést studenty k pochopení podstaty fyzikálních jevů a zákonů naučit studenty řešit problémy, zvýšit jejich vytrvalost, naučit týmové práci umět řešit jednoduchý fyzikální problém a využít při jeho řešení i znalosti získané v jiných předmětech, tyto poznatky dále zpracovat, vyhodnotit a vyvodit z nich závěry vysvětlit fyzikální principy činnosti vybraných technických zařízení vyhodnotit měření (včetně určení odchylky měření), interpretovat výsledek měření a porovnat jej s teorií, sestrojit graf závislosti dvou fyzikálních veličin, vyčíst hodnoty z grafu Chemie Zeměpis rozvoj mezipředmětových vztahů v rámci zpracování projektů zadaných témat, kde žáci mohou uplatnit znalosti a dovednosti z FYZ, BIO a CHE. naučit žáky pracovat s různými informačními zdroji. environmentální výchova ekologie, suroviny, toxikologie. výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu (vliv chemických látek na zdraví člověka a životní prostředí). bezpečnost práce v chemické laboratoři - žáci musí znát základní bezpečnostní rizika a normy užívané při práci v chemické laboratoři a být schopni těmto rizikům předcházet. Musí umět poskytnout nejnutnější první pomoc při úrazu v chemické laboratoři. propojování teoretických vědomostí s praxí umět aplikovat získané poznatky v odborné praxi, v odborné složce vzdělávání i v občanském životě. ukázat žákům společenský význam chemie. naučit žáky běžné laboratorní techniky, provádět laboratorní práce podle písemných návodů, zpracovat výsledky měření nebo pozorování a umět vyvodit příslušné závěry. rozvoj logického myšlení, analýzy a řešení přiměřených přírodovědných problémů souvisejících především se zdravotnickou praxí. aplikace matematických postupů při řešení výpočtových a praktických úloh v chemii. připravit žáky oboru zdravotnické lyceum k maturitní zkoušce z chemie.

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2. Plán práce školní rok 2014/2015

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2. Plán práce školní rok 2014/2015 Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Plán práce školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Zuzana Gondová a pedagogický kolektiv Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni dne: 17.9.2014 1 Obsah Organizace

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Sídlo školy: Husova 283, 735 81 Bohumín IČO: 66 93 25 81 IZO: 110 036 611 Telefon: 596 097 911 E-mail: sekretariat@sosboh.cz

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŢENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

PLÁN PRÁCE SŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE SŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Plzeň, Karlovarská 99 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 předkládá: PhDr. Ivana Křížová ředitelka školy OBSAH:

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2014

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2014 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně 30. 9. 2014 Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy Osnova: 1. Základní údaje o škole

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Předkládá: Ing. Vanda Palowská, ředitelka školy, září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

Školní vzdělávací program Technické lyceum

Školní vzdělávací program Technické lyceum Projekt je financován ESF a rozpočtem ČR, řídí ho MŠMT, metodicky ho vede Národní ústav odborného vzdělávání Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež

Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež Charakteristika školy a jednotlivých oborů Organizační struktura Učební plány Počty žáků v oborech a ve třídách

Více

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01 2009 Školní vzdělávací program 78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek Verze ŠVP TL: 1.2 Platnost od 1. září 2010

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská 293, 753 11 Hranice www.gymnaziumhranice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Hranice, září 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb za školní rok 2009/2010. Obsah

Výroční zpráva o činnosti Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb za školní rok 2009/2010. Obsah Obsah Základní údaje o škole str. 2 Přehled oborů vzdělávání 5 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 6 Přijímací řízení a následné přijetí do školy 7 Výsledky vzdělávání žáků a studentů

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 SVITAVY, ZÁŘÍ 2014 Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ŘÍZENÍ ŠKOLY... 5 Struktura řízení školy ve školním roce 2013/14... 5 Poradní a metodické orgány ve školním roce 2013/14...

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark Agentura zprostředkování práce a kariérního poradenství,

Více