Organizace školního roku 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace školního roku 2014/2015"

Transkript

1 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Organizace školního roku 2014/2015 Číslo jednací: SZSOs/2672/2014 Zpracovala: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelka školy

2 OBSAH 1 Management školy Školská rada Členové školské rady při střední škole Členové školské rady při vyšší odborné škole Plán zasedání školských rad Termínový kalendář Střední škola Vyšší odborná škola Třídní učitelé a zástupci třídních učitelů Vedoucí studijních skupin Plány předmětových komisí Předmětová komise humanitních a společenskovědních předmětů Předmětová komise přírodovědných předmětů a TEV Předmětová komise cizích jazyků Předmětová komise somatologie Předmětová komise psychologie Plány oborových komisí Oborová komise oboru Zdravotnický asistent a Diplomovaná všeobecná sestra Oborová komise oboru Asistent zubního technika, Diplomovaný zubní technik a Diplomovaná dentální hygienistka Oborová komise oboru Nutriční asistent a Diplomovaný nutriční terapeut Oborová komise oboru Diplomovaný farmaceutický asistent Oborová komise oboru Laboratorní asistent Plány garantů, metodiků, výchovných poradců a koordinátorů Koordinátor pro humanitární činnosti Plán činnosti výchovné poradkyně Minimální preventivní program na školní rok 2013/ Program proti šikanování... 64

3 8.5 Plán práce školního metodika prevence Plán práce výchovného poradce - kariérové poradenství Plán činnosti koordinátora EVVO Plán projektové a grantové činnosti... 76

4 1 MANAGEMENT ŠKOLY Ředitelka školy RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. Statutární zástupkyně ředitelky školy Mgr. Hana Hanusková Zástupkyně ředitelky školy Zástupkyně ředitelky školy pro střední školu Mgr. Eva Schichelová Zástupkyně ředitelky školy pro vyšší odbornou školu Mgr. Hana Hanusková Vedoucí oborů Vedoucí oboru Zdravotnický asistent a Diplomovaná všeobecná PhDr. Kamila Veselá sestra Vedoucí oboru Asistent zubního technika, Diplomovaný zubní Mgr. Liana Kubalová technik a Diplomovaná dentální hygienistka Vedoucí oboru Nutriční asistent a Diplomovaný nutriční terapeut PhDr. Dagmar Kovářů Předsedové předmětových komisí Předseda předmětové komise humanitních předmětů PhDr. Helena Kryzová sekce společenskovědní předměty Mgr. Kateřina Matuszová Předseda předmětové komise přírodovědných předmětů a TV Mgr. Eva Pazourková sekce přírodovědných předmětů Mgr. Miroslava Šebestová sekce IKT Mgr. Miroslava Hellerová sekce matematiky Mgr. Eva Pazourková sekce tělesné výchovy Mgr. Miriam Dvořáčková Předseda předmětové komise cizích jazyků Mgr. Světla Sýkorová Sekce somatologie Mgr. Jana Bělanová Sekce psychologie Mgr. Martina Mokrá Odborní garanti, metodici, výchovní poradci, koordinátoři Koordinátor EVVO SZŠ Mgr. Karin Schestagová Koordinátor pro humanitární činnost Mgr. Markéta Bujnochová Koordinátor pro pedagogickou praxi Mgr. Martina Mokrá Mgr. Marcela Teichmannová Výchovný poradce Mgr. Jana Horáková PhDr. Evžen Sikora Školní metodik prevence sociálně patologických jevů PhDr. Evžen Sikora Metodik ICT Mgr. Miroslava Hellerová Garant pro obor Laboratorní asistent Ing. Zuzana Vargová Garant pro obor Diplomovaný farmaceutický asistent Mgr. Dana Jalůvková Garant pro celoživotní vzdělávání Bc. Eva Zwyrtková Garant pro projektovou činnost Ing. Lada Čmielová Garant pro marketing Mgr. Světlana Frantová Zaměstnanci Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava, příspěvkové organizace souhlasí s uveřejněním svých jmen v Organizaci školního roku 2014/2015 na základě Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 1

5 2 ŠKOLSKÁ RADA 2.1 ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY PŘI STŘEDNÍ ŠKOLE Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni: PhDr. Zdeňka Šináglová, zástupkyně náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Ostrava Petr Klička, zubní technik, člen výboru Unie zubních techniků Za pedagogické pracovníky byli zvoleni: Mgr. Martina Mokrá, odborná učitelka Mgr. Eduard Hořanský, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byly zvoleny: Marek Valchař, žák Hana Olšáková, zákonný zástupce žáka 2.2 ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY PŘI VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE Radou Moravskoslezského kraje byly jmenovány: Mgr. Margita Malíšková, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Městské nemocnice Ostrava, p.o. PhDr. Zdeňka Šinaglová, zástupkyně náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Ostrava Za pedagogické pracovníky byly zvoleny: Mgr. Světlana Frantová, odborná učitelka Mgr. Olga Jurdičová, odborná učitelka Za studenty vyšší odborné školy byly zvoleny: Veronika Mazochová Lucie Lasáková 2.3 PLÁN ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÝCH RAD říjen 2014 únor 2015 Hlavní bod programu: Schválení výroční zprávy za školní rok 2013/2014 Hlavní bod programu: Schválení zprávy o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014

6 3 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ 3.1 STŘEDNÍ ŠKOLA Zahájení školního roku je v pondělí I. pololetí školního roku končí ve čtvrtek II. pololetí školního roku končí v úterý Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu je v úterý Podzimní prázdniny jsou v úterý a ve středu a Státní svátek Den boje za svobodu a demokracii je v pondělí Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny jsou v pátek Jarní prázdniny jsou od pondělí do pátku Den zdraví termín bude upřesněn Velikonoční prázdniny jsou ve čtvrtek a v pátek Státní svátek - Svátek práce je v pátek Státní svátek - Den vítězství je v pátek Hlavní prázdniny Den otevřených dveří (1. termín) je v sobotu od Den otevřených dveří (2. termín) je ve středu od Den otevřených dveří (3. termín) je ve středu od Termíny přijímacího řízení náhradní termín Adaptační kurz 1. ročníků Maturitní ples LVVZ SZŠ 1. ročníky Sportovně turistický kurz (1 týden) Školská rada SZŠ říjen 2014 termín bude upřesněn květen červen termín bude upřesněn únor 2015

7 Pedagogické rady SZŠ Třídní schůzky ODP: AZ3,LA3, NA3, ZA3A, ZA3B Čerpání samostudia pedagogickými pracovníky SZŠ v období vánočních prázdnin dnů v období jarních prázdnin dnů v období velikonočních prázdnin den Celkem 12 dnů Termíny praktických a ústních maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 třída AZ4 klasifikační porada praktická maturitní zkouška svatý týden ústní maturitní zkouška třída LY4 klasifikační porada obhajoba písemných prací svatý týden ústní maturitní zkouška třída NA4 klasifikační porada praktická maturitní zkouška svatý týden ústní maturitní zkouška

8 třída ZA4A klasifikační porada praktická maturitní zkouška svatý týden ústní maturitní zkouška třída ZA4B klasifikační porada praktická maturitní zkouška svatý týden ústní maturitní zkouška třída ZA5D klasifikační porada praktická maturitní zkouška svatý týden ústní maturitní zkouška třída LA4 klasifikační porada praktická maturitní zkouška svatý týden ústní maturitní zkouška Školní výlety: o 1. ročník jednodenní výlet o 2. ročník bez výletu o 3. ročník dvoudenní výlet o 4. ročník dvoudenní výlet

9 3.2 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Zahájení školního roku je v pondělí Zimní období školního roku končí v pátek Letní období školního roku začíná v pondělí Letní období školního roku končí v úterý Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu je v úterý Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii je v pondělí Státní svátek - Svátek práce je v pátek Státní svátek - Den vítězství je v pátek Zkouškové období zimní období první, druhé a třetí ročníky SK letní období první, druhé ročníky a SK FD FK ZD3, NK3, SD3A, SD3B ND Využití rezervních týdnů v období vánočních prázdnin v období jarních prázdnin Absolutorium SK FD FK3, SD3A, SD3B, ZD3, NK ND Den otevřených dveří - středa od do Den otevřených dveří - středa od do Den otevřených dveří - středa od do Termíny přijímacího řízení - termín bude upřesněn červen - červenec 2015

10 Školská rada VOŠZ říjen 2014 únor 2015 Pedagogické rady termíny Čerpání samostudia pedagogickými pracovníky SZŠ v období vánočních prázdnin dnů v období jarních prázdnin dnů v období velikonočních prázdnin den Celkem 12 dnů Organizace výuky a odborné praxe na VOŠZ FD1 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Období pro samostatné studium a k získání hodnocení FD2 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení FD3 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Příprava k absolutoriu Absolutorium

11 FK2 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe v průběhu celého období v průběhu celého období Období pro samostatné studium a k získání hodnocení FK3 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe v průběhu celého období v průběhu celého období Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Příprava k absolutoriu Absolutorium ND1 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení ND2 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení ND3 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Příprava k absolutoriu Absolutorium

12 NK2 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Období pro samostatné studium a k získání hodnocení NK3 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Příprava k absolutoriu Absolutorium SD1A+SD1B Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Odborná prázdninová praxe 2 týdny (od 1.7. do ) SD2A+SD2B Zimní období Letní období Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Odborná prázdninová praxe 2 týdny (od 1.7. do ) SD3A+SD3B Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Příprava k absolutoriu Absolutorium

13 SK1 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Odborná prázdninová praxe 4 týdny plněno průběžně (od 1.7. do ) Období pro samostatné studium a k získání hodnocení SK2 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe 6 týdnů plněno průběžně 6 týdnů plněno průběžně Odborná prázdninová praxe 4 týdny plněno průběžně (od 1.7. do ) Období pro samostatné studium a k získání hodnocení SK3 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe 6 týdnů plněno průběžně 6 týdnů plněno průběžně Odborná prázdninová praxe 3 týdny plněno průběžně (od 1.7. do ) Období pro samostatné studium a k získání hodnocení SK4 Zimní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe 8 týdnů plněno průběžně Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Příprava k absolutoriu Absolutorium HD1 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Období pro samostatné studium a k získání hodnocení

14 ZD1 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Období pro samostatné studium a k získání hodnocení ZD3 Zimní období Letní období Vyučování dle učebního plánu Odborná praxe Vyučování dle učebního plánu Období pro samostatné studium a k získání hodnocení Příprava k absolutoriu Absolutorium

15 4 TŘÍDNÍ UČITELÉ A ZÁSTUPCI TŘÍDNÍCH UČITELŮ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA ROČNÍK TŘÍDA TŘÍDNÍ UČITELÉ ZÁSTUPCE TŘÍDNÍHO UČ. POČET ŽÁKŮ AZ1 Mgr. Zuzana Gaidová Mgr. Petra Havlásková 24 LY1 Mgr. Martina Hořínková PaedDr. Renata Mohylová 31 1 NA1 Mgr. Jitka Knápková Mgr. Miriam Návratová 30 ZA1A Mgr. Martina Mokrá Mgr. Martina Pravdíková 28 ZA1B Mgr. Renáta Tylšarová Mgr. Markéta Bujnochová AZ2 Mgr. Miriam Dvořáčková Mgr. Radana Klásková 31 LA2 Ing. Zuzana Vargová Mgr. Miroslava Šebestová 27 LY2 Mgr. Karin Schestagová Mgr. Jana Dziková 29 NA2 PaedDr. Renata Mohylová Mgr. Olga Jurdičová 24 ZA2A Mgr. Jana Bělanová Mgr. Miroslava Hellerová 26 ZA2B Mgr. Jitka Vašková Mgr. Marie Adámková 26 AZ3 Bc. Štěpánka Slavíková PhDr. Helena Káňová 23 LY3 Mgr. Kateřina Matuszová Mgr. Jana Horáková 27 NA3 Bc. Kamila Bolechová Mgr. Jitka Knápková 30 ZA3A Mgr. Margareta Boženská Mgr. Agata Kohutová 34 ZA3B Mgr. Markéta Bujnochová Mgr. Jana Němcová 29 ZA3D Mgr. Jana Horáková Mgr. Renáta Tylšarová 13 AZ4 Mgr. Karin Funioková Mgr. Tomáš Kudlík 29 LA4 Mgr. Zdeňka Zemanová Mgr. Pavlína Gavlíková 21 LY4 Mgr. Jana Dziková PhDr. Helena Kryzová 21 NA4 Ing. Lada Čmielová Jana Szücs 18 ZA4A Mgr. Pavlína Kyšková Mgr. Martina Mokrá 22 ZA4B Mgr. Ivana Kreuzerová Mgr. Jana Bělanová ZA5D Mgr. Šárka Bräuerová Mgr. Jana Bělanová 14

16 5 VEDOUCÍ STUDIJNÍCH SKUPIN VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ROČNÍK TŘÍDA VEDOUCÍ STUDIJNÍCH SKUPIN POČET STUDENTŮ FD1 Jana Folwarczná 35 HD1 Mgr. Radana Klásková 20 ND1 Mgr. Jana Polášková SD1A Mgr. Radka Dzubová 38 SD1B Mgr. Šárka Bräuerová 38 SK1 Mgr. Karin Helsnerová 35 ZD1 Lenka Žwaková FD2 Mgr. Tereza Zemánková 24 FK2 Mgr. Tereza Zemánková 27 ND2 Ing. Lada Čmielová 17 NK2 Mgr. Karin Petřeková 16 SD2A PhDr. Petra Borová 20 SD2B Mgr. Šárka Bräuerová 28 SK2 Bc. Eva Zwyrtková 19 FD3 Mgr. Dana Jalůvková 20 FK3 Mgr. Dana Jalůvková 23 ND3 Mgr. Jitka Knápková 22 NK3 Mgr. Karin Petřeková 16 SD3A Mgr. Renata Křížová 22 SD3B PhDr. Hana Bližňáková 21 SK3 Mgr. Radka Dzubová 35 ZD3 Mgr. et Mgr. Světlana Frantová SK4 Bc. Eva Zwyrtková 35

17 6 PLÁNY PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ 6.1 PŘEDMĚTOVÁ KOMISE HUMANITNÍCH A SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ Vedoucí předmětové komise: Členové předmětové komise: PhDr. Helena Kryzová Mgr. Marie Adámková, Ing. Lada Čmielová, Mgr. Miriam Dvořáčková, Mgr. Pavlína Gavlíková, PhDr. Petra Havlásková, Mgr. Karin Helsnerová, Mgr. Jakub Hubert, PhDr. Helena Káňová, Mgr. Jana Kubánková, Mgr. Tomáš Kudlík, Mgr. Kateřina Matuszová, PaedDr. Renata Mohylová, PhDr. Evžen Sikora Cíle: prioritou je příprava žáků na státní maturitní zkoušku z ČJL (nácvik komunikace, práce s cvičnými pracovními listy, změna metodiky slohových prací, práce s didaktickými testy, studium Katalogu požadavků platného od ) zvyšování kvality výuky v souvislostmi s nároky kladenými státní maturitní zkouškou rozvoj funkční a čtenářské gramotnosti u žáků (schopnost získání informací z textu, zkoumání použitého jazyka, posouzení obsahu textu, vyvození závěrů přímo vyplývajících z textu, interpretace myšlenek a informací textu, aplikace poznatků z literární teorie při analýze textu) věnovat zvýšenou pozornost etické výchově a formování postojů v rámci výuky českého jazyka a literatury (součást výchovy a vzdělávání žáků) prioritou sekce dějepisné pro školní rok 2014/15 je prohlubovat zájem žáků o dějiny, především novodobé využívat v hodinách průřezové téma Multikulturní výchova a sledovat tak výchovu k toleranci (využít informace o holocaustu a odraz války a holocaustu v literatuře, využití emotivní funkce literatury k získání správných postojů) zvýšení přitažlivosti učení, rozvoj logického myšlení, uvědomování si souvislostí, důraz na mezipředmětové vztahy (společensko-historické souvislosti a jejich odraz v literatuře, souvislosti kulturní literatura jako druh umění a jiné umělecké formy, v latinském jazyce souvislosti s přejímáním slov do jiných jazyků, propojení s výukou v somatologii a ostatních předmětech, důraz kladen na provázanost společenskovědních předmětů dějepisu, občanské nauky, ekonomiky a jejich význam pro životní praxi) realizace výuky podle ŠVP realizace vstupních srovnávacích testů (z ČJL)

18 dodržování zásad BOZP Kalendář plánovaných akcí komise: srpen Realizace schůzky PK uskutečněno Aktualizace, upřesnění hodinových dotací na základě konkretizovaných učebních plánů pro jednotlivé obory, v 2.ročníku při výuce ČJL realizován metodický pokyn č.j / Úvod do světa práce (mezipředmětové vztahy souvisí s výukou OBN, zodpovídá PhDr. Kryzová, vyučující) V rámci ŠVP bude pro obor LA zahrnuto učivo Informační zdroje předmětu IKT do hodiny ČJL ve 4.ročníku přiřazeno k tématu Média, žurnalistika, publicistický styl (zodpovídá Mgr. Gavlíková) Příprava na státní maturitní zkoušku - vyučující seznámeni se změnami, které přináší Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce z ČJL platný od a s tím související aktualizace školního seznamu děl a autorů (zodpovídá PhDr. Kryzová, vyučující ČJL) září Upřesnění úvazků a trvalých i osobních úkolů jednotlivých vyučujících Sjednocení požadavků na SRPŠ (zodpovídá PhDr. Kryzová) Vypracování plánu sebevzdělávání jednotlivých vyučujících (zodpovídá PhDr. Kryzová) Plán kontrolní činnosti (zodpovídá PhDr. Kryzová) Příprava vstupního srovnávacího testu pro žáky 1.ročníků v rámci evaluace (zodpovídá PhDr. Kryzová) Vypracování jednotného metodického pokynu k hodnocení vstupního testu pro žáky 1.ročníku (zodpovídá PhDr. Kryzová) Práce na změnách školního seznamu děl ke státní maturitní zkoušce v souvislosti s Katalogem požadavků platným od (zodpovídají vyučující ČJL) Předložení ředitelce školy ke schválení, zveřejnění školního seznamu děl na webových stránkách školy, včetně aktualizované šablony pro žákovské seznamy děl do (zodpovídá PhDr. Kryzová) Vypracování plánu práce PK, harmonogram akcí a exkurzí - do (zodpovídá PhDr. Kryzová) Realizace opravných ústních státních maturitních zkoušek Zajištění Pravidel u písemných prací v rámci státní maturitní zkoušky z ČJL - spádová škola (zodpovídá Mgr. Gavlíková) Zajištění oprav PP státní maturitní zkoušky z ČJL v podzimním termínu - spádová škola (zodpovídá Mgr. Gavlíková, Mgr. Havlásková)

19 Vypracování požadavků v rámci investičních i neinvestičních fondů (zodpovídá PhDr. Kryzová) Příprava žáků ke státní maturitní zkoušce z ČJL (pro 4.ročníky) během celého školního roku (zodpovídají vyučující) Práce s novinami Mladá fronta Dnes v rámci projektu Studenti čtou a píší noviny termín dle nabídky redakce (zodpovídá PhDr. Kryzová) říjen Realizace vstupního srovnávacího testu pro 1. ročníky (nejpozději do konce prvního říjnového týdne (zodpovídají vyučující) Vyhodnocení vstupního srovnávacího testu pro 1. ročníky, analýza a srovnání (zodpovídá PhDr. Kryzová) Exkurze do Moravskoslezské vědecké knihovny pro všechny 1. ročníky (září, říjen, event. červen podle možností výuky) realizováno v rámci ŠVP (zodpovídají jednotliví vyučující) Příprava soutěže Naše škola v zrcadle prezentací (zodpovídá Mgr. Matuszová) Spolupráce s Divadlem P. Bezruče, zajištění studentského předplatného pro naše žáky (zodpovídá PhDr. Kryzová) Třídní kola recitační soutěže (zodpovídají vyučující) Beseda se spisovatelkou Lýdií Romanskou pro 4. ročníky (zodpovídá Mgr. Havlásková) listopad Školní kolo soutěže Finanční gramotnost (zodpovídá Ing. Čmielová) Školní kolo recitační soutěže, organizuje Mgr. Kubánková, v porotě Mgr. Havlásková, Mgr. Gavlíková (zodpovídá Mgr. Kubánková) Jednání ÚPK ČJL SZŠ ČR v Praze (zodpovídá PhDr. Kryzová) Realizace vzájemných hospitací a náslechů, příprava na spolupráci s FF OU (zodpovídají vyučující) Kontrolní slohové písemné práce z ČJL (zodpovídají vyučující) Třídní schůzky Práce s didaktickými testy pro všechny ročníky (zodpovídají vyučující) Práce s pracovními listy trvale (zodpovídají vyučující) Přehlídka recitátorů středních zdravotnických škol v Opavě (zodpovídá Mgr. Kubánková)

20 prosinec Kontrolní slohové práce (realizace do konce prvního prosincového týdne) Realizace Olympiády v českém jazyce - možný přesah do ledna podle propozic (opravy PhDr. Káňová, Mgr. Havlásková, Ph.D., Mgr. Gavlíková, zodpovídá PhDr. Káňová) Prezentace výuky humanitních předmětů na Dni otevřených dveří, využití prezentací ze soutěže Naše škola v zrcadle prezentací (zodpovídá Matuszová) Exkurze do Památníku Petra Bezruče v Opavě - pro 3.ročníky v rámci výuky regionální literatury (zodpovídají vyučující) Přednáška o vojenských veteránech (pro 2. ročníky, zodpovídá Mgr. Kubánková) Beseda o válce v Afganistánu (pro 2. ročníky, zodpovídá PhDr. Sikora) leden Účast v soutěži Svazu bojovníků za svobodu (3. a 4. ročníky, zodpovídá Mgr. Kubánková) Zhodnocení klasifikace, frekvence známek závazná 5-6, u jednohodinové týdenní dotace 3 známky za pololetí (závazné dle Školního řádu, zodpovídají vyučující) Pololetní práce z OLT (zodpovídá PhDr. Kryzová) Odevzdání kontrolních pololetních prací za PK vedení školy (zodpovídá PhDr. Kryzová) Vyhodnocení školního kola Olympiády v českém jazyce, obeslání okresního kola soutěže (zodpovídá PhDr. Káňová) únor Beseda s politickými vězni (2. ročníky NA2, ZA2B, AZ2, zodpovídá Mgr. Káňová) Beseda se zajímavou osobností, zastupitelem, starostou, poslancem, senátorem dle možností pro 2. ročníky (Zodpovídá Mgr. Matuszová, PhDr. Káňová, vyučující) Schůzka PK, zhodnocení 1. pololetí (zodpovídá PhDr. Kryzová) Soutěž Porubský skřivánek (zodpovídá Mgr. Kubánková) Literární soutěž realizace (zodpovídá: Mgr. Havlásková, Ph.D.) Beseda o Velké Moravě (1. ročníky, zodpovídá Mgr. Kubánková) březen Literární soutěž vyhodnocení do (zodpovídá Mgr. Havlásková, Ph.D.) Jednání ÚPK ČJL SZŠ ČR v Praze (zodpovídá PhDr. Kryzová) Besedy s policií (event. návštěva soudu, beseda s pracovníky zahraniční mise neziskové organizace) dle možností pro 3. ročníky (zodpovídá PhDr. Sikora) Příprava pracovních listů, kontrola školní banky (zodpovídají vyučující) Šavrdův pohár (zodpovídá Mgr. Kubánková)

21 duben Exkurze do Osvětimi (2. ročníky, zodpovídají PhDr. Káňová, PhDr. Kryzová) Kontrolní písemné práce z ČJL (zodpovídají vyučující) květen Přednáška - Nebezpečí sekt - pro 1. ročníky (zodpovídá PhDr. Sikora) Ústní maturitní zkoušky v rámci státních maturit (zodpovídají vyučující) Příprava programu na slavnostní vyřazení (zodpovídá Mgr. Gavlíková) červen Přednáška o vojenských veteránech (1. ročníky, zodpovídá Mgr. Kubánková) Kontrola počtu odučených hodin podle ŠVP (zodpovídá PhDr. Kryzová) Realizace didaktického testu a písemné práce v rámci harmonogramu státních maturitních zkoušek Realizace schůzky PK, zhodnocení státních maturitních zkoušek, seznámení se závěrečnou hodnotící zprávou (zodpovídá PhDr. Kryzová) Pololetní práce (OLT, možnost pro 3. ročníky v ČJL návrat z praxe, zodpovídají vyučující) Vypracování návrhu plánu práce pro další školní rok (zodpovídá PhDr. Kryzová) Odevzdání a kontrola pololetních prací (zodpovídá PhDr. Kryzová) Exkurze do Památníku J. A. Komenského ve Fulneku pro 1. ročníky (dle možností rozvrhu, zodpovídají vyučující) Exkurze do Ostravského muzea, Památníku II. světové války v Hrabyni, návštěvy tematických výstav (dle možností tříd a vyučujících, zodpovídají vyučující) V rámci výuky ČJL a literárního semináře uskuteční jednotliví vyučující pro své žáky návštěvu nejméně jednoho divadelního představení v době mimo vyučování (představení k probíranému učivu podle aktuální nabídky ostravských divadel nebo v rámci studentského předplatného). Během školního roku budou vyučující připravovat žáky na práci s testovými položkami v rámci přípravy žáků na státní maturitu (didaktické testy CERMATU, písemné práce z ČJL, testy SCIO, interní testy). Důraz bude kladen především na čtenářskou gramotnost žáků. Při výuce OBN a EKO budou realizovány poutavou formou besedy a soutěže, přičemž témata mohou být modifikována podle nabídky a příležitosti. PhDr. Helena Kryzová

22 6.2 PŘEDMĚTOVÁ KOMISE PŘÍ RODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A TEV Sekce: Vedoucí sekce: Členové sekce: Matematika Mgr. Eva Pazourková Mgr. Jana Dziková, RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D, Mgr. Karin Schestagová, Ing. et Mgr. Roman Sikora, Ph.D., Ing. Zuzana Vargová, Mgr. Jaromíra Zapletalová, Mgr. Zdeňka Zemanová Cíle: Vyučující se zaměří především na osvojení matematických dovedností, užívání správných matematických pojmů, třídit pojmy a nalézat vztahy mezi nimi, matematizovat reálné situace, analyzovat problém, matematicky argumentovat. Sekce: Vedoucí sekce: Členové sekce: Informační a komunikační technologie Mgr. Miroslava Hellerová Ing. Lada Čmielová, Mgr. Vladimír Javorský, Ing. Zuzana Vargová, Mgr. Jaromíra Zapletalová, Mgr. Daniela Žváčková Cíle: Vyučující se zaměří na využití informačních a komunikačních technologií v těchto oblastech: Sekce: využití ICT v oblasti environmentální výchovy a multikulturní výchovy úvod do světa práce ochrana autorských práv bezpečný internet Přírodovědných předmětů Vedoucí sekce: Členové sekce: Mgr. Miroslava Šebestová Mgr. Jana Dziková, Mgr. Jana Gürtlerová, RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., Mgr. Vladimír Javorský, Ing. Pavla Nováková, Mgr. Karin Schestagová, Ing. et. Mgr. Roman Sikora, Ph.D., Mgr. Marcela Teichmannová, Mgr. Zdeňka Zemanová, Mgr. Daniela Žváčková

23 Cíle: Biologie aby žáci pochopili souvislosti mezi jevy v prostředí a lidskými aktivitami aby žáci získali přehled o způsobech ochrany přírody aby žáci pochopili souvislost mezi třemi základními pilíři udržitelného rozvoje (environmentální, ekologický a ekonomický) Fyzika předávat a zprostředkovat fyzikální poznání, vést studenty k pochopení podstaty fyzikálních jevů a zákonů naučit studenty řešit problémy, zvýšit jejich vytrvalost, naučit týmové práci umět řešit jednoduchý fyzikální problém a využít při jeho řešení i znalosti získané v jiných předmětech, tyto poznatky dále zpracovat, vyhodnotit a vyvodit z nich závěry vysvětlit fyzikální principy činnosti vybraných technických zařízení vyhodnotit měření (včetně určení odchylky měření), interpretovat výsledek měření a porovnat jej s teorií, sestrojit graf závislosti dvou fyzikálních veličin, vyčíst hodnoty z grafu Chemie Zeměpis rozvoj mezipředmětových vztahů v rámci zpracování projektů zadaných témat, kde žáci mohou uplatnit znalosti a dovednosti z FYZ, BIO a CHE. naučit žáky pracovat s různými informačními zdroji. environmentální výchova ekologie, suroviny, toxikologie. výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu (vliv chemických látek na zdraví člověka a životní prostředí). bezpečnost práce v chemické laboratoři - žáci musí znát základní bezpečnostní rizika a normy užívané při práci v chemické laboratoři a být schopni těmto rizikům předcházet. Musí umět poskytnout nejnutnější první pomoc při úrazu v chemické laboratoři. propojování teoretických vědomostí s praxí umět aplikovat získané poznatky v odborné praxi, v odborné složce vzdělávání i v občanském životě. ukázat žákům společenský význam chemie. naučit žáky běžné laboratorní techniky, provádět laboratorní práce podle písemných návodů, zpracovat výsledky měření nebo pozorování a umět vyvodit příslušné závěry. rozvoj logického myšlení, analýzy a řešení přiměřených přírodovědných problémů souvisejících především se zdravotnickou praxí. aplikace matematických postupů při řešení výpočtových a praktických úloh v chemii. připravit žáky oboru zdravotnické lyceum k maturitní zkoušce z chemie.

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Organizace školního roku 2015/2016 Číslo jednací: Zpracovala: SZSOs/2690/2015 RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.,

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Organizace školního roku 2016/2017 Číslo jednací: Zpracovala: SZSOs/3534/2016 RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.,

Více

Organizace školního roku 2017/2018

Organizace školního roku 2017/2018 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Organizace školního roku 2017/2018 Číslo jednací: Schválila: SZSOs/4876/2017 RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018

ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018 Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018 Mgr. Ludmila Pavlátová, v. r. ředitelka školy MANAGEMENT ŠKOLY Ředitelka

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Schváleno pedagogickou radou Schváleno školskou radou SZŠ Schváleno školskou radou VOŠZ Předkládá: RNDr. Jana Foltýnová,

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ZÁHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU: denní studium 1. září 2016 v 7.55 hod. dálkové studium 6. září 2016 v 13.25 PRAVIDELNÉ VYUČOVÁNÍ:

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2016 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-31.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-30.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Organizace školního roku 2013/2014 SRPEN 26. - 30. 8. (po-pá) přípravný týden 26. - 27. 8. (po-út) seminář pedagogů k projektu EU peníze

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017 Zahájení školního roku: čtvrtek 1. září 2016 Konec 1. pololetí: úterý 31. ledna 2017 Ukončení školního roku: pátek 30. června 2017 Prázdniny Podzimní:

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování Hotelová škola Mariánské Lázně Poštovní 7 P L Á N hlavních úkolů ve školním roce 2009/10 pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování OBSAH: Organizace školního roku Projednáno na

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, 120 00 Praha 2 1. Období školního vyučování - I. pololetí:

Více

Organizace školního roku 2016 / 2017

Organizace školního roku 2016 / 2017 Organizace školního roku 2016 / 2017 Hlavní termíny školního roku 2016 / 2017 Zahájení 1. pololetí: čtvrtek 1. září 2016 úterý 31. ledna 2017 2. pololetí: pondělí 6. února pátek 30. června 2017 Podzimní

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, Praha 2

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, Praha 2 aktualizace 6. 1. 2015 Organizace školního roku 2014/2015 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, 120 00 Praha 2 1. Období školního

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

ROKU SRPEN. Do uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl zahájení přípravného týdne

ROKU SRPEN. Do uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl zahájení přípravného týdne ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 SRPEN Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo 29. 8. zahájení přípravného týdne dodatečné a opravné zkoušky dle plánu 29. 8. v 9.00 zahajovací

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

12.4. jednotná přijímací zkouška - 1. termín

12.4. jednotná přijímací zkouška - 1. termín Plán školního roku 2016/2017 35 29.08.-04.09. 1.9. zahájení školního roku 1. - 7.9. společná část MZ - podzimní termín 36 05.09-11.09. 12. - 16.9. sportovní kurz - 1C, 1M - Sázava 37 12.09.-18.09. 12.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017 ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017 (bude nadále pravidelně doplňován dle aktuální situace) v Příloze 1 je tabulka s rozpisem praxí pro obor H 25.8. 28.8.2016 opravné, doplňovací a rozdílové zkoušky 30.8. školení

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LEDEČ NAD SÁZAVOU okres Havlíčkův Brod Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČ: 71008951 tel. 569 726 420 www.zs.ledecns.cz e-mail: zsledec@seznam.cz CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ

Více

Učební plány a profilové maturity všech oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Učební plány a profilové maturity všech oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Učební plány a profilové maturity všech oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Obory podle ŠVP platné od 1. 9. 2014, počínaje 1. ročníkem Obsah Asistent zubního technika...

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, Praha 2

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, Praha 2 19.2. 2016 Organizace školního roku 2015/2016 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, 120 00 Praha 2 1. Období školního vyučování -

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Celoroční plán pro školní rok

Celoroční plán pro školní rok Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: SRPEN ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2016-2017 Č.j.:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Organizační plán školní rok 2015/16

Organizační plán školní rok 2015/16 Organizační plán školní rok 2015/16 1.9. 2.9. 3.9. 8.9. Písemné zkoušky společné části MZ - podzim 2015 Matematika - didaktický test Koná se na spádové škole - ČAO Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8, Praha

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 V Hradci Králové, 9. 9. 2015, č.j. 1441/2015 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více