podzimní prázdniny října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně"

Transkript

1 Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení pátek 27. června 2014 Přehled prázdnin ve školním roce podzimní prázdniny října 2013 (úterý, středa) vánoční prázdniny 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně pololetní prázdniny 31. ledna 2014 (pátek) jarní prázdniny 24. února 2. březen 2014 velikonoční prázdniny dubna 2014 (čtvrtek, pátek) hlavní prázdniny 28. června 2014 (sobota) 31. srpna 2014 (neděle) MATURITNÍ ZKOUŠKY Termíny podzimní části maturitní zkoušky 2013 Praktické maturitní zkoušky obor Zdravotnický asistent úterý Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. Ústní maturitní zkoušky profilová část a společná část pátek v budově školy Písemná část maturitní zkoušky od 2. září do 6. září 2013 Písemné zkoušky probíhají na spádové škole na adrese: Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká Frýdek-Místek Datum konání zkoušky Zkušební předmět Matematika Forma zkoušky Didaktický test Datum konání zkoušky Zkušební předmět Anglický jazyk Forma zkoušky Didaktický test, písemná práce Datum konání zkoušky Zkušební předmět Český jazyk a literatura Forma zkoušky Didaktický test, písemná práce

2 Termíny jarní části maturitní zkoušky 2014 Dle pokynů MŠMT ČR a platné legislativy. Společná část maturitní zkoušky - písemné (státní část) Termín května 2014 Matematika didaktický test Anglický jazyk písemná práce, didaktický test Český jazyk a literatura písemná práce, didaktický test Praktické maturitní zkoušky obor Zdravotnický asistent Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. Nemocnice Třinec, p. o. Praktické maturitní zkoušky obor Sociální péče-pečovatelská činnost laboratoř ošetřovatelství Ústní maturitní zkoušky profilová část a společná část v budově školy Vyřazení absolventů 5. června 2014 čtvrtek odpoledne (Rytířský sál frýdeckého zámku) Podání přihlášek žáky do 15. listopadu 2013 (jaro 2014) do 25. června 2014 (podzim 2014) SOUVISLÁ PROVOZNÍ PRAXE Obor Zdravotnický asistent 3. A, B ZA 28. dubna 30. května 2014 Obor Sociální činnost 2. C SP 13. června 26. června C SP 28. dubna 30. května 2014 Obor Sociální péče-pečovatelská činnost 4. C SP 14. říjen 25. říjen 2013 UKONČENÍ KLASIFIKACE ukončení klasifikace za 1. pololetí ukončení klasifikace 4. ročníky 2. pololetí ukončení klasifikace 2. pololetí 28. ledna 2014 (úterý, uzavření absence k poslední úterní hodině) 28. dubna 2014 (pondělí, uzavření absence k poslední pondělní hodině) 24. červen 2014 (úterý, uzavření absence k poslední úterní hodině)

3 Opravné zkoušky a doklasifikace za školní rok 2013/2014 žáci 4. ročníků června 2014 žáci ostatních ročníků srpna 2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ dle pokynů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a platné legislativy. Řádný termín 1. kola přijímacích zkoušek od 22. dubna do 30. dubna Přijímací zkoušky se konají z předmětů český jazyk a matematika. TERMÍNY PORAD Předmětové komise pracují podle vytýčeného plánu práce na školní rok, který je součásti organizačního plánu práce. Pravidelné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy se konají každých 14 dnů, popřípadě podle pokynů ředitelky školy nebo jejího zástupce. Jejich termíny budou uvedeny v týdenním plánu práce. Schůzovní den je středa. Porady probíhají v učebně č. 9, začínají zpravidla v 14:15 hod. Provozní doba školy je denně od 6:30 hod. do hod. Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno) na přípravný týden, závěr školního roku, rovněž na dobu schůzí a porad. Nahrazování dovolené pedagogických pracovníků během hlavních prázdnin není z provozních důvodů možné, zaměstnanci mohou čerpat neplacené volno. Pedagogické rady Projednání organizace školního roku 2013/2014 Příprava a rozsah pedagogické a třídnické dokumentace, rozvrh hodin Projednání výroční zprávy za školní rok 2012/2013 Seznámení s výsledky krajské porady ředitelů škol Výsledky kontroly pedagogické a třídnické dokumentace Rozbor prospěchu, absence a chování žáků jednotlivých tříd Výsledky kontroly pedagogické a třídnické dokumentace Rozbor prospěchu, absence a chování žáků jednotlivých tříd za 1. pololetí Výsledky kontroly pedagogické a třídnické dokumentace

4 Projednání závěrů hospitací a kontrol Kontrola plnění úkolů za I. pololetí Hodnocení prospěchu, absence a chování žáků Organizační zabezpečení maturitních zkoušek Výsledky kontroly třídnické dokumentace (mimořádně v úterý) Závěrečné hodnocení výchovně vzdělávací práce ve 4. ročnících Organizace maturitních zkoušek (zhodnocení) management školy Hodnocení prospěchu, absence a chování žáků za II. pololetí a celý školní rok Kontrola plnění úkolů za II. pololetí Analýzy výsledků výchovně vzdělávací činnosti za celý školní rok 2013/2014 Výsledky kontroly třídnické a maturitní dokumentace (zhodnocení) TŘÍDNÍ SCHŮZKY A KONZULTACE S RODIČI 1. třídní schůzka 13. listopadu 2013 od 15:30 hod do 17:00 hod. 2. třídní schůzka 9. dubna 2014 od 15:30 hod. do 17:00 hod. Další termíny volba nepovinných předmětů pro následující školní rok 30. dubna 2014 volba povinně volitelného maturitního předmětu do 15. listopadu 2013 (jarní termín) do 25. června 2014 (podzimní termín) trh vzdělávání ve Frýdku-Místku 5. listopadu 2013 trh vzdělávání Třinec 12. listopadu 2013 ukončení projektu EU peníze středním školám počátek dubna 2014

5 PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ Název akce zodpovědná osoba/osoby termín Den zdraví a sociálních služeb Mgr. Jana Kocichová 26. září 2013 PhDr. Martina Kuřecová, MSc. Mgr. Iveta Karczová Divadelní představení v anglickém jazyce Ing. Jana Fellerová 1. listopadu 2013 Mezinárodní nekuřácký den Mgr. Marie Muroňová dle pokynu SZÚ Mgr. Olga Mičulková Chci zachránit člověka Mgr. Alena Mokrá Mgr. Stanislava Mrkvičková Den otevřených dveří organizační tým Konzultační Den otevřených dveří vedení školy, výchovný poradce Mezinárodní filmový festival - Náš svět Pržno Mgr. Jana Kocichová podzim 2013 Mgr. Kateřina Šmolková Ing. Jiří Štefek Hry seniorů Mgr. Kateřina Šmolková červen 2014 Školní kolo soutěže v první pomoci Mgr. Nikola Sikorová červen 2013 Regionální soutěž v matematice Mgr. Jana Mojžíšková dle pořadatele PaedDr. Irena Frňková Lyžařský a snowboardový výcvikový Mgr. Hana Janíčková únor 2014 zájezd 1. ročníků Sportovně turistický kurz 2. ročníků Mgr. Jiří Kavečka květen-červen 2014 Vlastivědné exkurze do Prahy 4. ročníků Mgr. Martin Gibala září říjen 2013 Mgr. Marie Muroňová Mgr. Eva Jemelková Odborná exkurze Anatomické muzeum Brno Mgr. Ludmila Pavlátová podzim 2013 pro 2. ročníky Mgr. Renáta Diasová Sportovní den, popřípadě turnaj Mgr. Jaromír Kutáč Mgr. Jiří Kavečka Dějepisná exkurze Osvětim, Krakov Mgr. Martin Gibala červen 2014 Regionální soutěže v cizím jazyce vyučující AJ, LJ, PCJ celoročně

6